Ježíš měl manželku  
Vědci ze tří institucí (Columbia University, Harvard University a Massachusetts Institute of Technology) nezávislými metodami zkoumali svitek, který zmiňuje Ježíšovu manželku a dospěli k závěru, že je starobylý. Vyvrátili tak argument nedůvěryhodnosti zachovaného artefaktu (někdy přezdívaného Evangelium Ježíšovy ženy), čímž zavdali důvod k diskusím o smysluplnosti celibátu a nejen to.

 

Zvětšit obrázek
Fragment papyru, který zveřejnila 19. září 2012 Karen L. King, profesorka bohoslovectví na Harvard Divinity School, Cambridge, Massachusetts není padělkem.

Autor a původ papyru, který od sběratele získala Karen Kingová v roce 2012, není znám. Sběratel  chtěl zůstat v anonymitě. Jde o malý kousek textu, který v křesťanském světě vyvolal pozdvižení.
O útržku se soudí, že pochází z Egypta a v koptském jazyce se v něm praví:  "Ježíš řekl jim  moje žena ..." načež kousek textu chybí a pak pokračuje: "Bude moci být mým učedníkem." Části textu jsou tak blízko sebe, že je lze jen těžko nedávat do souvislosti. To ale zavdává příčinu myslet si, že Ježíš byl ženatý, což do pojetí křesťanství vnáší nový prvek a nastoluje otázky stávající úlohy žen v církvi.

K zachovanému kousku papyru již před časem dostali možnost vyjádřit se znalci písma. Byl presentován na  kongresu koptologů a vyjádření byla opatrná. Na zpochybnění věrohodnosti ale bylo dost těch, kteří se vyjadřovali skepticky. Stephen Emmel, profesor koptštiny na Münsterské universitě se vyslovil formulacemi z nichž se dalo soudit, že by mělo jít o podvrh. Nelíbil se mu vzhled fragmentu ani použitá gramatika. Nic z toho nepovažoval za důvěryhodné. Podobný názor vyjádřil i další uznávaný znalec starobylých textů, Alin Suciu z univerzity v Hamburku. Ten zase porovnával písmo s dalšími koptskými papyry z doby okolo čtvrtého století a rovněž mu nepřipadalo dost autentické. Pravost dokumentu pohřbil i ředitel Koptského muzea v Káhiře Hany Sadak. Argumentem tohoto znalce starobylé kultury byla domněnka. Prý bychom už dávno museli o takovém pergamenu něco vědět, kdyby byl pravý. Tím nález prakticky veřejně prohlásil za falzum.

 

Zvětšit obrázek
Moudrost, označena jako ‘neplodná’, je matkou andělů a snoubenkou (…) je Máří Magdaléna. Pán ji miloval víc než všechny učedníky a často ji líbal na ústa. (…) Ostatní učedníci (…) mu řekli: „Proč ji miluješ víc než nás všechny?“ Spasitel odpověděl a řekl jim: „Proč vás nemiluji tolik jako ji? Když je slepý s vidoucím ve tmě, není mezi nimi rozdíl. Když se však objeví světlo, pak vidoucí to světlo uvidí, ale slepý zůstane ve tmě.“ (Filipovo evangelium, autor obrazu: Correggio „ Marie Magdalská, setkání se vzkříšeným Ježíšem“, Kredit: Museum Prado)

Ve stejném duchu psaly Vatikánské noviny. Ty již pochybnosti prakticky nepřipouštěly a prohlásily papyrus za falzifikát. Argumentovaly vyjádřením jazykozpytců a znalců dějepravy a nejsitým původe. Šéfredaktor vatikánského deníku L Osservatore Romano Giovanni Maria Vian ještě na přelomu loňského roku tvrdil, že se jedná o „neohrabaný podvrh“.


Američtí vědci včera zveřejnili výsledky téměř dvouletého zkoumání založeného na fyzikálních metodách a prohlásili, že starověký papyrus se zmínkou o Ježíšově manželce padělkem není.

Pravost textu psaného  v koptštině, řeckou abecedou, tedy řečí, kterou v severní Africe používaly křesťanské komunity, staví do jiného světla Bibli. Konkrétně její čtyři evangelia Nového zákona v nichž nenajdeme o tom, že Ježíš žil se ženou, ani slovo. Nový poznatek také trochu bere vítr z plachet kritikům Dana Browna, za jeho román Šifra mistra Leonarda.

Mnohem více, než do Brownovy románové konstrukce, myšlenkově zapadá text objeveného útržku do tvrzení dalších jiných dvou autorů. Židů, kteří v Ježíšově době žili a popsali skupiny, v nichž bylo zakázané aby si muži brali ženy. V jejich představách se blížil konec světa a instituci manželství s  plozením dětí považovali za nezodpovědné.

Jako Ježíšova partnerka se někdy uvádí Máří Magdaléna. Evangelisté se ale o něčem takovém nezmiňují. V nekanonických evangeliích se o Magdaleně ale píše. Že by měla být Ježíšova partnerka dosud uvádělo jen Filipovo evangelium.

Nynější vědecká analýza papyru posuzující složení barvy inkoustu, rozbor písma a gramatiky ale ukazuje na to, že dokument starověký skutečně je. V prohlášení se uvádí, že žádné důkazy o tom, že by se jednalo o padělek se nenašel a že papyrus i písmo pocházejí nejspíš z doby mezi šestým až devátým stoletím, ale mohl být napsán také již v druhém století našeho letopočtu, uvádí publikace v Harvard Theological Review. 
Pravost papyru vědci ověřovali na různých pracovištích a nezávislými metodami. Radiokarbonovým datováním papyru a zkoumáním inkoustu pomocí Micro-Ramanovy spektroskopie. Testování prováděly tři týmy odborníků. Na Columbia University, Harvard University a Massachusetts Institute of Technology.

Chemické složení a stupeň oxidace zkoumaného materiálu odpovídají starým papyrům, například fragmentu z Janova evangelia o jehož pravosti se nepochybuje. Tím, že pergamen i písmo na něm byly jako podvod vyloučeny a že stáří dokumentu je datováno do doby blízké kdy Ježíš Kristus žil, stalo se i pravděpodobnějším, že se psaný text vztahuje k jeho sobě. Vědci svým závěrem nejspíš vyvolají v mnoha hlavách zmatek. Ohledně významu textu se asi brzo rozvinou bouřlivé diskuse na téma v co vlastně křesťané věří, jaká je opodstatněnost celibátu a zda ženy mají právo zastávat v církevní hierarchii významnější funkce. 

Literatura:
Harvard Divinity School, Cambridge
http://gospelofjesusswife.hds.harvard.edu/testing-indicates-gospel-jesuss-wife-papyrus-fragment-be-ancient


 

Datum: 11.04.2014 07:45
Tisk článku


Diskuze:Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace