Byla objasněna jedna z největších záhad exoplanetárního výzkumu?  
Planety by měly obíhat přibližně v rovině, která je podobná rovině rovníků mateřské hvězdy. Mnoho horkých jupiterů ale obíhá pod značnými úhly vůči této rovině. Proč?

 

Zvětšit obrázek
WASP-79b na šílené, téměř polární orbitě. Kredit: ESO/ B. Addison.

Všechno to začalo to památné léto roku 1995. V astronomické komunitě nebo alespoň v její části panoval názor, že nalézt planety u cizích hvězd bude velmi nesnadné, neboť si na nás vesmír přichystal past. Malé planety jsme objevit nedokázali a ty hmotné obíhají daleko od hvězd, takže jsou na ně klasické metody, používané například u dvojhvězd, krátké.


 

Zvětšit obrázek
Natalia Storch uprostřed. Kredit: Jason Koski/ University Photography.

Několik týmů se ale navzdory tomu snažilo ulovit první exoplanety. Nakonec se jim to povedlo. Všem tehdy vypálili rybník dva Švýcaři. Exoplaneta 51 Peg b byla trochu jiná, než se čekalo. Obří planeta neobíhala okolo svého slunce jednou za mnoho let, ale za 4 dny!


Později byly objeveny další podobné planety, kterým říkáme horcí jupiteři. Dnes už také tušíme, že vznikají daleko od svých hvězd a poté migrují blíž. Existuje přitom několik typů migrací. Některé z nich souvisí s interakcemi mezi planetou a diskem z prachu a plynu, který obklopuje mladé hvězdy a rodí se z něj planety.

 

Kozaiova migrace

 

Zvětšit obrázek
Výstřední plynní obři rozpohybují hvězdu. Kredit: Cornell University.

Kromě těchto interakcí je zde také takzvaná Kozaiova migrace, jejíž kořeny leží ve 20. letech minulého století. Kozaiův migrační mechanismus či Kozaiovu – Lidovu migraci vyvolává další planeta či hvězda v dotyčném hvězdném systému.


Blízká přítomnost „narušitele“ protáhne oběžnou dráhu exoplanety a slapové síly mateřské hvězdy vyvolají její postupnou migraci. Jak ukázaly výzkumy v posledních letech, řada exoplanet postižených Kozaiovou migrací má rozhozenou oběžnou dráhu.

Planety vznikají z disku plynu a prachu, který obkružuje mladou hvězdu. Rovina dráhy planety by proto měla plus mínus souhlasit s rovinou rovníku mateřské hvězdy. U některých planet tomu tak není a obě roviny svírají dost extrémní úhel.


Změřit tento úhel není úplně snadné. Jednou z možností je využít Rossiterův-McLaughlinův efekt, což je proveditelné jen u tranzitujících exoplanet. Nesleduje se však světelná křivka (jasnost) ale radiální (spektrum). Exoplaneta nejdříve zakryje tu část disku hvězdy, která se k nám vlivem rotace hvězdy přibližuje a poté tu část, která se od nás vzdaluje. Pokud není úhel mezi rovinou rovníku a rovinou oběžné dráhy nulový, je křivka radiálních rychlostí deformována.


 

Zvětšit obrázek
Ne každá hvězda má tak spořádané plynné obry. Kredit: Kalebmcardle, Wikimedia Commons.

Podle některých studií je orientace rovin drah migrujících horkých jupiterů nahodilá. Takže zatím paradoxně platí, že výjimečnou je rovina dráhy v souladu s rovníkem. Takové planety se vyskytují u chladnějších hvězd. Za vším může být fakt, že chladnější hvězdy působí na planetu snadněji slapovými silami a její oběžnou dráhu tak „vyladí“ k obrazu svému.

 

Nastal průlom?

Mezi největší záhady exoplanetárního výzkumu náležejí právě příčiny a mechanismy, které vedou k rozhození drah migrujících horkých jupiterů nebo chcete-li jinak: k nahodilému sklonu jejich drah. Natalia Storchová a její kolegové z Cornell University provedli počítačové simulace migrace horkých jupiterů vlivem Kozaiova mechanismu a dospěli k dosti odvážným a překvapivým závěrům.


Ačkoliv má planeta mnohem menší hmotnost než hvězda (dejme tomu tisícinu), je její vliv na hvězdu tak dramatický, že rozkolísá osu rotace hvězdy. Dochází u ní k mohutné precesi. Tím se samozřejmě mění rovina rovníku hvězdy. Viníkem pozorovaného stavu tedy není planeta, která změnila rovinu své oběžné dráhy, ale ve skutečnosti hvězda, jejíž osa rotace je vychýlená a tím se změnila i rovina rovníku. Vzhledem k tomu, že klíčové parametry (hmotnost planety, perioda rotace hvězdy) jsou pokaždé jiné, je následné rozkolísání patřičně rozmanité.

 

Literatura

Science 345: 1317-1321, Wikipedia (Hot Jupiter).

Psáno pro Exoplanety a osel.cz.

Autor: Petr Kubala
Datum: 19.09.2014 18:51
Tisk článku

Související články:

Podivný svět K2-18 b: Něco je ve vzduchu     Autor: Tomáš Petrásek (04.10.2023)
Objevené obyvatelné exoplanety neudrží mohutnou biosféru     Autor: Václav Diopan (02.11.2021)
Nové důkazy: Jupiter je nejstarší planetou Sluneční soustavy     Autor: Stanislav Mihulka (15.06.2017)
Je libo portrét exoplanety z pozemní observatoře?     Autor: Vladimír Pecha (24.09.2015)
Horký saturn v těsném objetí s červeným trpaslíkem     Autor: Stanislav Mihulka (05.05.2015)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz