Úspěšně na povrchu, ale s problémy  
Krátce po dosednutí modulu Philae bylo jasné, že nedošlo k aktivaci dvou důležitých zařízení pro bezpečné ukotvení na povrchu kometárního jádra a že začínají komplikace.


Co selhalo?
Metrová krychle vážící na Zemi přibližně metrák má na kometě zhruba gram a tak byla sonda vybavena "přítlačnou" tryskou na horní straně modulu, která měla přibližně 60 sekund po dosednutí svým tlakem přilepit modul k povrchu. pak měly vstoupit do hry harpuny, které mohly proniknout až do 2m jemného prachovitého materiálu. Výpadek obou systémů měl, bohužel, na průběh přistání takřka katastrofální důsledky.


Snímky které vstoupí do historie 

Fotografie které byly uveřejněny agenturou ESA až později v průběhu čtvrtečního dopoledne, a které předcházely samotnému přistání tu zkrátka musíme uveřejnit. Jde o snímky separace modulu od mateřské sondy při jeho postupném pomalém sestupu směrem k jádru 67P.

První dva pořídilo zařízení OSIRIS (které v době vývoje v devadesátých letech stálo v přepočtu asi 100 milionů USD, ale dnes ho překoná interní kamera každého lepšího smartphonu). Technika se vyvíjí mílovými skoky...

 

  Separace modulu Philae od mateřské sondy zařízení OSIRIS s kamerovou záklopkou NAC. Kredit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA 
   Animace oddělení modulu Philae od mateřské sondy je vytvořená ze série snímků OSORIS v rozmezí přibližně čtyř hodin, rovněž s kamerovou záklopkou NAC
Kredit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
   Modul Philae je ta svítící malá tečka vzdalující se směrem k jádru komety. Kredit: Oddělení Philae zařízení OSIRIS - tentokrát snímáno s kamerovou záklopkou WAC s větší šířkou zorného pole.

 

Jak se vše vlastně událo?

Při snaze popsat rekonstrukci událostí nám nezbývá než vycházet z dosavadních informací uveřejněných agenturou ESA na odpoledním briefingu (13.11.) ale vzít za vděk i několika informacemi, jež nebyly veřejně potvrzeny. Pokud se ukáží být nepřesné, opravíme je.

Tým letové kontroly celou situaci stále ještě analyzuje, komplikací jsou také intervaly, kdy mateřská sonda nemůže s modulem komunikovat, to když je vůči jeho poloze za horizontem kotárního jádra.

 

"Měkce" tvrdé dosednutí

I přes relativně nízkou dopřednou rychlost (vůči povrchu komety) +/- 40 cm/s se v prostředí tak nízké gravitace stokilový modul chová přibližně podobně jako pomačkaný arch papíru A4 v podmínkách pozemské gravitace. Philae se díky selhání dvou důležitých zařízení pro fixaci na povrchu odrazil - a to ne jednou ale rovnou dvakrát. První povyskočení do výšky zhruba 450 metrů od komety trvalo dvě hodiny, druhé už bylo jen asi na 7 minut.  než definitivně spočinul na kometě.


   První odskok v křivce a zobrazuje výšku odražení v závislosti na čase. Kredit: ESA
 
   Po opuštění mateřské lodi a sedmi hodinách klesání se modul odráží od komety aby se nakone usadil mimo plánovanou oblast a na okraji nějaké prohlubně (kráteru?). Kredit: telegraph.co.uk

 


 

Problémy
Prvním je členitost terénu v místě spočinutí. Podle některých odhadů je až kilometr od původně vytýčené oblasti. Na panely nedopadá pravidelně tolik slunečního světla, aby mohly být záložní baterie plně napájeny. Podle jiných zdrojů je dokonce oblast finálního dosednutí modulu zcela mimo dosah slunečního záření. Ale opět si v tomto raději počkejme  na upřesnění agentury ESA. Jedno je jasné - na současný povrch dopadá méně slunečního záření, než bychom potřebovali, takže sekundární baterie nebudou napájeny tak jak si odborníci představovali. Podle posledních zpráv NEJSOU solární panely poškozené v důsledku neřízeného dopadu (či spíše odrazu), takže uvidíme, jak zhodnotí celou situaci ESOC.
Úbytek napájení by se dal částečně vyřešit terminací některých experimentů - hlavně těch energeticky náročnějších. Na tom už odborníci usilovně pracují.

 

Druhým je samotná orientace modulu vůči povrchu. Modul je údajně sice v "takřka" vertikální pozici vůči povrchu, ale jedna teleskopická noha zřejmě nespočívá na povrchu - modul je vychýlen z optimální pracovní polohy. Zřejmě nebude možné provádět vrty. I když i v tom se názory a spekulace liší. Tyto informace nejsou zatím oficiálně potvrzeny a je třeba vyčkat  oficiálního vyhlášení Evropské kosmické agentury.


Ale i kdyby k vrtání nakonec nedošlo, jsou na palubě Philae xperimenty, které žádné mechanické zásahy do povrchu kometárního jádra nepotřebují (například SESAME, COSAC, CIVA, nebo ROMAP).

V průběhu čtvrtečního dopoledne a odpoledne oznámila ESA, že už došla telemetrická data osmi z celkového počtu deseti detektorů na palubě landeru Philae.

 


Dvojice starších snímků zařízení OSIRIS na kterých je označeno místo přistání

Pořídilo je zařízení OSIRIS sondy Rosetta v době mezi druhým zářijovým dnem a dvanáctým listopadem. Červeně jsou vyznačeny oblasti prvního kontaktu Philae s kometou.


    Snímek oblasti přistání OSIRIS NAC z 13.11.2014 . Kredit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
   Oblast přistání zařízením OSIRIS/NAC
Kredit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
 

Montáž pěti snímků z místa přistání

Sloužila při analýze oblasti přistání Philae. Vyhotovila ji OSIRIS s kamerovou klopkou NAC zhruba v době přistání modulu 12.11.2014. Publikovaná o den později. Zatím se se na této mapě nepodařilo identifikovat, kde by modul mohl spočinout.

 

  Kde se modul skutečně nachází se zatím nepodařilo zjistit. Kredit: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA 


Další snímek pochází ze čtvrtečního briefingu ESA. Červeně je označeno místo prvního prvního dosednutí. Je to místo kde se měly v dalších týdnech a měsících odehrávat všechna měření. A šlo o dosednutí provedené s velkou přesností - pouhých sta metrů od ideálního a předem určeného místa (pokud vůbec můžeme považovat terén 67P za ideální). Bohužel se modul od tohoto místa odrazil a pokračoval jiným směrem.

 

  Modrý kosočtverec znázorňuje přibližnou oblast, kde Philae posvém skotačení spočinul. Letová kontrola ESOC pracuje na upřesnění místa, kde se modul nachází a měli bychom se to dozvědět co nejdřív.Kredit: ESA, Printscreen z odpolední prezentace ESA 

 

Dechberoucí snímky Philae

Tak ty nepříjemnější zprávy máme za sebou, a teď se můžeme pokochat neskutečnými snímky pořízenými modulem v prvních hodinách. Opět si připomeňme, že i kdyby lander Philae už nezaslal ani bit dat, pořád jde o jednu z nejúspěšnějších misí v historii dobývání vesmíru srovnatelnou s misí Apollo, která dopravila lidstvo na povrch našeho nejbližšího souseda. Pravda, tenkrát šlo o dopravení lidské osádky na Měsíc, ale ty nynější události se odehrávají takřka půl miliardy kilometrů od Země a i signálu cestujícímu rychlostí světla to trvá 28 minut a 30 sekund, než překoná danou vzdálenost jedním směrem.


  Kompozitni mozaika ze dvou snímků. Snímek z 13.11. Zařízení CIVA.
Kredit: ESA/Rosetta/Philae/CIVA 
    První panoramatická montáž ze zařízení CIVA-P. Na potvrzení snímků zatím čekáme. Kredit: ESA/Rosetta/Philae/CIVA
   Panoramatický snímek zařízení CIVA publikovaný E. Lakedawalla. Kredit: ESA/PS/E. Lakedawalla
   Další panoramatická mozaika okolí modulu. Kredit: ESA/UMSF/Mattias Malmer
   Vyznačení oblasti současné kolace Philae i místa původního dosednutí na starším obrázku ESA. Kredit: ESA/Jason Major

 


Na další výsledky si budeme muset počkat, ale nepotrvá to dlouho. Celou situaci sledujeme a budeme vás o ní informovat v následujících dnech.


VIDEO: Odpolední tisková konference ESA


 


VIDEO: Dosednutí modulu Philae sledováno pracovníky ESA

 

Zdroje informací: http://blogs.esa.int/rosetta/
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/13/comet-with-a-view/
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/13/philaes-landing-through-rosettas-eye/
http://blogs.esa.int/rosetta/2014/11/13/40-metres-above-a-comet/

 

 

 

Datum: 14.11.2014 03:46
Tisk článku

Související články:

Ken a Julča promluvily     Autor: Josef Pazdera (14.09.2016)
Rosetta zkoumá kometární koma     Autor: Dušan Majer (05.06.2015)
Mapa komety a věda z Rosetty     Autor: Dušan Majer (28.01.2015)
Divoké dosednutí modulu Philae     Autor: Vladimír Pecha (29.11.2014)
Hledání modulu Philae     Autor: Vladimír Pecha (22.11.2014)Diskuze:

hmotnost je 100 kg

Stanislav Kaštánek,2014-11-15 00:48:04

Článek je zajímavý, snad jen úvodní formulace je podivná :"Metrová krychle vážící na Zemi přibližně metrák má na kometě zhruba gram.."
Metrák ( 100 kg) a gram (0,001kg) jsou jednotky hmotnosti. Těleso hmotnosti 100 kg bude mít hmotnost 100 kg i na kometě. Jeho tíhová síla bude místo 100*10 = 1000 [N] na Zemi odpovídat na kometě 0,001*10= 0,010 [N]. Gravitační zrychlení na kometě je 100 000 krát menší jak 10 m/s2, tedy a=0,000 1 m/s2. Jestliže na těleso hmotnosti 100 kg bude působit síla větší, než 0,010 [N], tak těleso sondy zvedne a udělí mu malou rychlost, dosažená výška při rychloti v = 0,28 m/s bude kolem 400 m.

Odpovědět


Právě

Andrea Marlova,2014-11-15 11:24:28

proto v té větě nemluví o hmotnosti ale píšou že "váží". A že to byl jejich záměr aby to bylo čtivé. Pro mne to je velice názorné. A že tomu tak bylo nasvědčuje i to, že nepoužili kilogramy ale slovo metrák. Takže se kloním k tomu aby to nepřepisovali pojmy síla a gravitační zrychlení. Ale jako poznámka asi správné.

Odpovědět

Výstižná grafika

Tomáš Lízner,2014-11-14 13:52:27

Ten modrý kosočtverec znázorňující přibližnou oblast, kde sonda skončila, celkem vystihuje i situaci, kde může za pár hodin skončit celá mise:-) Je to smůla:(

Odpovědět

harpuny

Vladimir Pecha,2014-11-14 05:28:52

Ze zatím neznámých důvodů nedošlo k jejich aktivaci. Bohužel byly jedny z nejdůležitějších zařízení pro fixaci modulu na povrchu.

Odpovědět


Ondrej Dvorak,2014-11-14 05:32:09

no dobře dobře, hádat se nebudu

Odpovědět


Vojtěch Kocián,2014-11-14 09:07:36

Tipnul bych si, že z těch neznámých důvodů se stane nedosednutí současně na všechny tři nohy. Bez přítlačné trysky a s roztočeným setrvačníkem (zastavit se měl až při prvním dotyku) se sonda může odrazit klidně jen od jedné nohy. Odpalovat harpuny když není modul na povrchu všemi třemi, není dobrý nápad. Může totiž dojít k tomu, co psal pan Dvořák.

Odpovědět

Jsou harpuny nezbytné?

Ondrej Dvorak,2014-11-14 05:01:06

Jestli to nebylo spíš tak, že odpálené harpuny tu sondu katapultovaly k neřízenému skoku, který naštěstí neměl únikovou rychlost.

K čemu vlastně potřebují tu sondu ukotvovat?

Odpovědět


Kvůli očekávanému výronu plynu

Ondi Vo,2014-11-14 05:46:43

za přiblížení se ke Slunci. Ten by moh Philae také odfouknout do Prostoru.

Odpovědět


Už vím...

Ondrej Dvorak,2014-11-14 06:06:37

Jako v Armagedonu, jak tam vybuchovaly všude kolem ty gejzíry.

Odpovědět


Vrtání

Vojtěch Kocián,2014-11-14 08:58:40

Především kvůli vrtání. Když chcete do něčeho vrtat, musíte se zapřít, abyste mohl vrták přitlačit do materiálu. Možné odfouknutí je spíš dlouhodobější záležitost. A protože v době, kdy by se kometa měla probouzet, už by měly být základní experimenty hotové, méně důležité.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace