Antikoncepce může ženám rozjasnit tvář, ale i zkřivit prsty  
V Bostonu se tento týden konala výroční konference revmatologů. Hodně se na ní mluvilo o ženách, ACPA a jak jejich volba prevence před početím může mít vliv na to, čemu se lidově říká revmatická ruka.

 

Zvětšit obrázek
Začíná to obyčejným zánětem kloubů a „revmatickou rukou...  (Kredit: NIH)

Ani ti, co Dawkinse zrovna nemusí, nejspíš nenamítnou nic proti tomu, že láska hory přenáší. Ale ať už budeme z postrkování masivů vinit sobecké geny, či nějakou vyšší mravní sílu, v praxi to znamená, že „holky to chtějí taky“.  Se zanedbanou výchovou k bohumilému jednání se změnilo i to, že dívky se chovají mnohem přirozeněji. A také si již více uvědomují, že na muže s povahou rozsévačů se spolehnout nedá. Řeší to tím, co jim doba nabízí. Na výběr mají chemii a tělíska. Když sáhnou po hormonálním znásilňování svých cyklů, zvýší si tím riziko krevních sraženin v žílách a tepnách a některé studie vyznívají i v horší věci spojené s rakovinou.  Pokud se žena rozhodne pro tělísko, bude na tom prašť jako uhoď. Tak nějak to zaznělo na setkání amerických specialistů na revma, kde jedním z hlavních témat se stalo mechanické vypuzování plodu nitroděložním tělískem. Ženy si tím prý koledují o ACPA pozitivitu a zchromnutí.

 

Zvětšit obrázek
Chronický zánět kloubů navozený autoprotilátkami se může vymstít i na srdci, plících,... (Kredit: CNN)

Co je ACPA?
Účastníkům konference asi bylo jasné, co to ACPA je. Méně znalým problematiky pátrání na netu nabídne organizaci kanadských pilotů (Air Canada Pilots Association) a  instituci betonářů (American Concrete Pipe Association). Nic společného to nemá ani se Sdružením katolických filosofů (American Catholic Philosophical Association), či  Centrem umění Aboriginců a dalšími několika stovkami spolků, prodejen a výrobních závodů. V našem případě jde o zkratku, která se krčí v chorobopisech na lejstrech dodaných z laboratoře vyšetřující krevní vzorky a znamená přítomnost určitého typu protilátek, jejichž vysoké hodnoty nám signalizují nemoc zvanou revmatoidní artritida.

 

 
Profíci jí říkají RA

Zvětšit obrázek
Revmatoidní artritida začíná jako běžný nitrokloubní zánět s otokem a bolestivostí. Bílé krvinky vstoupí i tam, kam nemají a zánět se stane chronickým. V duchu hesla „stokrát nic …“ umoří časem i kloub a rozsáhlé deformity jej nakonec zcela znefunkční. (Kredit: Martin Steinhoff)

„Ár ej“, neboli revmatoidní artritida, je zánětlivé onemocnění při němž nás bolí všechno, ale nejvíc ze všeho klouby. Časem nám je choroba zcela zdeformuje. I když se v její souvislosti s touto chorobou mluví především o rukách a nohách, málo kdo ví, že postihnout může i další orgány. A ať už si v naší tělesné schránce vyhlídne cokoliv, nejenže to začne bolet a sníží nám tím kvalitu života, také nám ho výrazně  zkrátí. V průměru o  6 – 7 let. Výskyt onemocnění přitom není nikterak řídký. Uvádí se, že postihuje zhruba jednoho ze sta. Mýlkou je také si myslet, že se týká stařen a starců. Zkřivením údů překvapí mnohé již v rozpuku sil. Revmatiodní artritida má kupodivu toho hodně společného s astmatem. Také patří do skupiny autoimunitních onemocnění u nichž je na vině pomatení imunitního systému, kdy poblázněné bílé krvinky napadají tkáně vlastního těla. Nejčastěji si svůj cíl najdou v kloubech zápěstí a prstů. Svou zlobu ale dovedou napřímit i proti kolenům, očím, plícím, srdci,...
Čert ví proč, ale ženy jsou dva až třikrát častěji postiženy než muži. A jak se nyní z Ameriky ozývá,  ženám za zvýšeným rizikem revmatoidní artritidy, může být i antikoncepce. Může jak prospět, tak i uškodit. To podle typu. Zlou práci mají na svědomí ​​autoprotilátky proti citrulinovaným proteinovým antigenům (ACPA).

 

Zvětšit obrázek
Nitrodeložní tělíska mohou být některým ženám ku škodě o níž ještě před týdnem neměl kromě autorů studie, nikdo ani tušení.

Proč by měla abnormální citrulinace ženy zajímat? 
Protože citrulín je tím, co imunitní systém nesnáší. Provokuje ho a ten pak tvoří protilátky proti filagrinu, který aminokyselinu citrulín obsahuje. Citrulin je aminokyselina provokatér. Když si buňky své proteiny syntetizují, citrulín v nich není. Ten vzniká až působením enzymu na arginin, který je pro nás v době růstu aminokyselinou nepostradatelnou (esenciální). Citrulinace (vpravování citrulinu do molekuly) je modifikace, která proteinům zvyšuje jejich antigenicitu. Z dosud řečeného to vypadá, že citrulinace není normální záležitostí, což ale není tak úplně pravda. V těle normální je. Týká se mnoha umírajících buněk a pro imunitní systém to je jasný signál, jak se k takto označeným cílům má chovat.
Jak jsme si již řekli, tak vzniku revmatoidní artritidy předchází pobláznění imunitního systému provázeného produkcí nadměrného množství protilátek proti proteinům obsahujícím molekulu citrulínu. Dnes již na zjišťování těchto protilátek existují testy, které jejich přítomnost v krvi stanoví. Imunologové tyto výsledky zapisují do kolonky označené ACPA (anticitrullinated protein antibody). Pokud jim přes rameno přečteme, že číslo je pod 20, můžeme být v klidu.
< 20 EU/ml – normální hodnota v jednotkách (ELISA units/ml) a takový výsledek testu je považován za negativní
20-39 EU/ml – slabě pozitivní
40-59 EU/ml – interval výrazně zvýšených hodnot
>60 EU/ml – vysoce pozitivní výsledek testu

 

Zvětšit obrázek
Riziko antikoncepce spojené s tvorbou autoprotiláte poprvé zaznělo na letošní konferenci revmatologů v Bostonu.

Zjišťováním ACPA protilátek, kterými se nemoc začíná hlásit, se zabývala Sonia Khatter z University of Colorado School of Medicine v Auroře.  Se svými kolegy vyšetřovala takzvané probandy. Tak kliničtí genetici označují osoby, které zažádaly o vyšetření a informují o výskytu nějaké významné choroby v rodině. Tak získali soubor 336 žen, které v první linii příbuznosti měly někoho s revmatoidní artritidou. Výzkumníci probandům zjistili hladiny sérových enzymů spojených s výskytem ACPA, ale navíc na nich vyzvídat i intimity, jakými je například typ antikoncepce. Mělo to svůj důvod. V poslední době se totiž vynořila teorie, že hormonální antikoncepce může mít jistý pozitivní vliv na projev revmatoidní artritidy. Tato domněnka vyplynula ze statistiky, která naznačuje, že během posledních deseti let výskyt tohoto onemocnění se mírně snížil. K poklesu ale došlo jen u žen, nikoli u mužů.
Khatterové se podařilo pečlivě vyšetřit 297 žen, které byly rodinným výskytem revmatoidní artritidy ohroženy a vystrašeny. Není se co divit, protože revmatoidní artritida je protivník, který se mnohdy nevzdává, ať na něj zkoušíme co chceme. V době akutních záchvatů se ordinují většinou  nesteroidní antirevmatika, klid na lůžku se doporučovat ani nemusí. Léků, které se na pacientech zkouší, je celá řada. Osvědčila se například antimalarika. Někteří revmatologové dávají přednost zklidnění poblázněných T lymfocytů antibiotikem z hub - cyklosporinem A, jiní aplikují do kloubů soli zlata. V oblibě je i narušování buněčného cyklu látkami s molekulou dusíkatého yperitu. Takovou je i cyklofosfamid, který známe spíš z léčby leukémie. Někdy padne volba na metotrexát, látku bránící množení lymfocytů utlumením syntézy nukleotidů. Další z možností je polykání azathioprinu, který se osvědčil v umravňování imunitního systému u lidí s transplantovanými orgány, když u nich dojde k rejekční krizi. I tato volba, jako všechny předchozí, má svá „ale“. Patří k nim zvýšené riziko kožní rakoviny, sarkomu, karcinomu děložního čípku,... Možná proto někteří revmatologové spíš sázejí na staré „dobré“ kortikoidy (prednison nebo injekční triamcinolon). K modernějším způsobům boje s revmatoidní artritidou se řadí podávání protilátek namířených proti transkripčním faktorům (TNF) nebo protilátkám navazujícím se na povrchové receptory pro interleukiny, bez nichž lymfocyty nemohou mezi sebou komunikovat. I ty ale mají svá úskalí v podobě alergických reakcí. Někdy tak mocných, až ohrožují život pacienta a musí se s nimi hned ustat. Chirurgové se kloní ke klasice v podobě totálních kloubních endoprotéz. Jenže taková výměnu za nové  lze provést u kolena, ale náhrady  kloubů na ruce s často již postiženými i svaly, zatím na programu dne nejsou. Někdy se nemocné klouby ozařují, nebo se do kloubní tekutiny vpravuje radioizotop ytria. Takových pacientů netřeba se bát ani stranit. Yttrium 90 emituje beta záření s velmi krátkým dosahem, ve tkáni asi 4 mm. Navíc poločas rozpadu je 2,7 dne. 
I přes veškerý medicínský pokrok jsou všechny zmíněné hrátky s pomateným imunitním systémem partií, v níž se hodně riskuje a není dopředu jasné, na jak dlouho se podaří skóre zápasu udržet v přijatelné míře. K tomu, co jme o této nemoci věděli se nyní přidává další poznatek - do vzniku nemoci promlouvá i volba antikoncepce.  

 

 

Zvětšit obrázek
Nitroděložní tělísko proti početí není výdobytkem moderní medicíny. Znali ho již Staří Egypťané. Ženy v zemi Kemet si do dělohy zaváděly oblé kamínky, nebo kuličky z vosku. Řekové to o něco později ještě vylepšili. Oni byli těmi, co přípravkům dali tvar spirály. Oblíbeným materiálem k jejich výrobě tehdy byla slonovina. (Kredit Wikipedia)

Antikoncepce
Zatímco perorální hormonální kontracepce se jeví být pro ženy ohrožené artritidou přínosem, nitroděložní tělíska jejich vyhlídky zhoršují. Svou přítomností totiž slizniční buňky dělohy neustále mechanicky dráždí.   To, co se v děloze děje se dá tak trochu připodobnit k tomu, co nás čeká, když si na devítky nohy v anglickém číslování nazouváme evropské dvaačtyřicítky. Netrvá dlouho a jsme na ně alergičtí. U osob náchylných k poruše autoimunity i malá trvalá provokace imunitního systému se může stát jazýčkem na váhách mezi zdravím a nemocí.

 

Psáno pro ALPHA MEDICAL a Osel.cz

Když Kattherová, původem Indka, získaná data statisticky očistila o vliv stáří, rasy a kouření, potvrdila se pozorování jiných týmů, že totiž pilulky proti početí riziko vzniku artritidy snižují. Navíc se ukázalo, že těhotenství ani kojení náchylnost k nemoci nijak neovlivňují. Tím nejzajímavějším z presentované studie je poznatek, že nitroděložní tělíska ženám neprospívají. Mstí se jim tím, že podporují tvorbu protilátek (ACPA), které jsou předzvěstí revmatologických problémů. Vědci toto riziko vyjádřili matematicky  -  ukazatelem „odds ratio“. V češtině se pro něj užívá zkratky OR a vyjadřuje poměr šancí nebo také poměr podílů pravděpodobností. Jde o míru relativního rizika a často používanou charakteristiku když potřebujeme porovnat výskyt sledovaného jevu ve dvou různých skupinách. V tomto případě volba nitroděložního tělíska u sledovaných žen měla za následek 2,68 krát zvýšené riziko tvorby protilátek a s nimi spojené „radosti“ z artrózy kloubů, zanícených šlach, nepohyblivých spojů s  vyhlídkou deformovaných končetin a trvalé invalidity.    
Nabízí se otázka, která revmatology nezajímala, ale měla by plícaře. Jestli nitroděložní kontracepcí se zbytečnému riziku nevystavují i adeptky astmatu,... 

 

Video: Symptoms and Treatment for Rheumatoid Arthritis patients (CNN)

 

 

Video: Rheumatoid Arthritis of the hand - Everything You Need To Know - Dr. Nabil Ebraheim

 

 


Literatura:
Sonia Khatter, et al.: Contraceptive Factors Are Associated with Serum Antibodies to Citrullinated Protein Antigens in Women at Elevated Risk for Future Rheumatoid Arthritis, Boston, 2014

 

Datum: 24.11.2014 04:18
Tisk článku

Související články:

Ráda začíná jako únava, aby končila ankylózou – artritída     Autor: Josef Pazdera (11.02.2019)
Přepínač v krvinkách     Autor: Josef Pazdera (22.04.2003)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace