Nejstarší záznam vícehlasé skladby  
Jaké melodie frčely raným evropským středověkem v době před svatým Václavem? Zásluhou všímavého anglického studenta si dnes můžeme přehrát vokální dvojhlas hitu vychvalujícího Bonifáce. V kurzu byl na území dnešního Německa když se u nás na stolci střídal Vratislav se Svatoplukem.

 

Zvětšit obrázek
Nejstarší známý záznam sborové vícehlasé skladby. (Kredit: St Johns College, University of Cambridge)

Když se řekne hudba z počátku středověku, jen málo kdo si dokáže v tomto neurčitém označení epochy spojované s koncem antické civilizace, představit něco konkrétního. Ty hudebně zdatné možná napadne Gregoriánský chorál, což je latinský zpěv bez doprovodu nástrojů užívaný při obřadech Římskokatolické církve. Název dostal podle papeže Řehoře Velikého. To je ale jen   záležitost jednoho hlasu. Také  nejstarší česká písnička, Hospodine, pomiluj ny, z přelomu 10. a 11. století, má jen osm veršů bez jakéhokoliv rýmu. Nejspíš se líbila Mistru Janovi, který ji nechával zpívat v Betlémské kapli, než ho upálili. Ale jako všechno, co za něco stojí, si ráda přivlastňuje armáda, tak i tento popěvek paradoxně stal zpěvem válečným.


 

Giovanni Varelli, doktorand University of Cambridge: „Náhodou jsem si v Britské knihovně na jedné archiválii všiml něčeho, co mi připadalo jako noty...“. (Kredit: UC)

Nynější objev je ještě o něco starší, než chorál „té naší písničky české“. V odbornějším tisku se  tentokrát ale nepíše o chorálu, ale jako o záznamu „polyfonní hudby“. To proto, že kombinuje více než jednu nezávislou melodii. Můžeme říci, že jde o jednoznačně o nález nejstarší vícehlasé skladby. Hudební kritici ji už stihli překřtít na základ evropské hudební tradice. 

 

 

Zvětšit obrázek
Varelliho nynější pracoviště - Hudební fakulta University of Cambridge.

Datování skladby umožnil text, který je na listině, vychvaluje Bonifáce, tehdejšího patrona na území dnešního Německa a je z počátku desátého století. Giovanni Varelli, doktorand hudební fakulty St John College, University of Cambridge na dokument narazil náhodou, když stážoval v Britské knihovně. Náhodou prý ho na jednom rukopisu trkly do očí neobvyklé klikyháky. Připomínaly notový zápis. Napadlo ho, že by mohlo jít o záznam dvou vokálů, které se vzájemně proplétají. A měl pravdu. 

 

Zvětšit obrázek
Vstupní zpěv gregoriánského chorálu skladby Gaudeamus omnes (Kredit: Wikipedia)

Začátky polyfonie v evropské hudbě byly zatím spojovány až s textem „The Winchester Troper“, tedy  s dobou po roce tisíc. Nově objevená  antifona (pojem pochází z řečtiny a znamená „proti-zvuk“, který se většinou zpívá před a po žalmu během modlitby)  s druhým hlasem jako vokálním doprovodem, posouvá vznik polyfonie ještě dál do minulosti. Objevené hudební dílko je tak trochu provokací, porušuje tehdy dodržované konvence. Skladatel evidentně s formou experimentoval a tak jde nejspíš o nástup umělecké cesty směřující k odvážnějším hudebním směrům.

 

Traktát Jana z Holešova o písni "Hospodine, pomiluj ny". (Kredit: Národní knihovna)

Rukopis, na němž se notám podobný záznam nachází,  je znám už hóódně dlouho, protože  katalogizován byl už v 18. století. Nikoho ale do dnešní doby neoslovil, nejspíš proto, že je melodie zapsána velmi primitivně. Autorem byl nejspíš nějaký řeholník. Ze kterého řádu ale pocházel, se zjistit asi už nikdy nepodaří. Nejspíš z některého církevního centra na severozápadě Německa. V úvahu připadá okolí Paderbornu a Düsseldorfu. Svědčí pro to poznámka v horní části rukopisu psaná latinou. V překladu zní: „ který se slaví 1. prosince.“ Maternianus, k němuž se poznámka vztahuje, se ve většině klášterů tehdy slavil 30. dubna.  Jen v jedné oblasti dnešního Německa se „dušičky“ slavily ještě prvního prosince. Je pravděpodobné, že kdo to psal, pocházel ze stejného regionu.

 
Hlavní text popisuje život světce a hudební doprovod  byl připsán o něco později. Podle expertů to ale muselo být krátce poté, co listina vznikla, nejspíš ve stejném desetiletí. Proto si dnes můžeme udělat představu, jak se muzicírovalo v době okolo roku 900.

 

Rekonstrukce evropského hitu z doby kolem roku 900 (Kredit:  St Johns College, University of Cambridge)


Pramen: University of Cambridge 

 

Datum: 18.12.2014 17:52
Tisk článku


Diskuze:

Vznik notoveho zapisu

Michal Lichvar,2014-12-19 16:48:24

Na zaklade toho najstarsie obrazku som si uvedomil, ze notovy zapis vznikol asi ako zakreslenie zvonkohry ... vyzera to ako zavesene rolnicky ... ok, mozno je to inak, googlit sa mi nechce :)

Odpovědět

Nejstarší česká

Bohumír Tichánek,2014-12-18 19:36:06

„nejstarší česká písnička, Hospodine, pomiluj ny, z přelomu 10. a 11. století,“
Nabízí se i další: „V Hodoníně, za vojáčka“ - (snad je text všeobecně známý).
Mohla vzniknout kolem roku 900, spekuluje Jan Galatík v knize Velehrad hledejte v propasti Nákla. BIORA 2001, s.42
Nabízí zaměnit kuličku za staré slovo gul, za gulku. Stříhání vlasů ještě v době napoleonské bylo u vojáka nemyslitelné.
Zmiňuje tóny lydické, zvláštní rytmiku. Atd.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz