Jak věřící vnímají vědu a co k tomu říká Böckenfördův paradox?  
Nová americká studie charakteriyuje vývoj společnosti s ohledem na náboženství a vědu. V podstatě potvrzuje to, čemu mnozí říkají „post-sekulární perspektiva“.


 

Zvětšit obrázek
Timothy L. OBrien z University of Evansville, první autor studie: „Naše výsledky ukazují, že post-sekulární skupina vzdělaných, dobře situovaných s nadprůměrnými příjmy je nejvíce nábožná". „Zatímco znalostní mezery mezi skupinami se zmenšují, problém schopnosti vcítit se do povědomí různých životních stylů a kulturních preferencí roste".

Bývaly doby, kdy se o názory na náboženství zajímaly hlavně štáby lídrů volebních klání. Rostoucí snaha prosazovat víru i terorem, vede k tomu, že se výsledky bádání sociologů a o jejich prognózy, začíná zajímat i veřejnost. Nejnovější statistika hodnotící momentální situaci v USA, přichází z University of Evansville. Výsledky jsou poněkud ve při s tím, co se předpokládalo – že totiž jak se společnost bude postupně modernizovat a  vzdělávat, spolu s tím se bude sekularizovat. Jenže se ukazuje, že náboženských komunit neubývá.


 

Zvětšit obrázek
University of Evansville z pomezí států Indiana a Kentucky. Kredit: UE

Výsledky výzkumníků z university of Evansville a University of Wyoming, mají vyjít v únorovém čísle časopisu  American Sociological Review.  Hlavní autor Timothy L. O"Brien se nechal slyšet, že je překvapilo jak mnoho lidí se znalostmi o vědě i metodách, které používá, kteří oceňují praktické využití poznatků, současně některé dobře zavedené vědecké teorie zavrhují.

 

Velká část vědců byla přesvědčena o tom, že rostoucí úroveň vzdělání, doprovázená růstem ekonomiky, se s religiozitou nesnese. Nic z toho dlouhodobý sociologický průzkum nepotvrzuje. Mnoho vysoce vzdělaných věřících přijímá vědecké teorie z geologie, radioaktivity, planetárního pohybu, genetiky, teorii pravděpodobnosti, ale každý pátý dospělý Američan odmítá evoluci i velký třesk.  Tak to vyplynulo z celonárodního šetření prováděného v letech 2006, 2008 a 2010. Výsledky by měly odpovídat realitě, neboť účastníci se sami identifikovali zda jsou protestanté, katolíci, judaisté, či vyznávají jiné náboženství, případně se neztotožňují s žádnou náboženskou skupinou. To původně nebylo to hlavní o co průzkumu šlo. Cílem bylo zjistit, jak se veřejnost staví k jiným otázkám a problémům společnosti a především jak vnímá vědu.

 

Shiri Noy, spoluautorka studie:
Překvapilo nás, jak náboženství „jede“ v tandemu s vědou“. University of Wyoming.


Američany studie rozdělila do tří velkých skupin. Vědci si je pojmenovali jako tradicionalisty s konzervativním přístupem dávajícím přednost náboženství před vědou. Ta tvoří čtyřicet tři procent  dospělé populace. Modernisty, co mají na život zcela opačný názor a důvěřují jen vědě, nikoli náboženství, těch je 36 procent. Třetí velkou skupinou jsou ti, kteří vnímají vědu i náboženství stejně příznivě a autoři je označili jako „post-secular“. Ti představují 21 % . Je pro ně specifické, že se hlásí k vědeckým poznatkům i vědeckým metodám, ale jakmile dojde na záležitosti evoluce a vesmíru, odmítají vědecké metody uplatnit a konfrontovat poznatky s učením víry.


V postsekulární skupině 90 % osob věří vědcům jejich teoriím a závěrům, ale jen v případech, že se týkají záležitostí geologie, radioaktivity, pohybu planet,... Jen 6 % jich uznává možnost velkého třesku a pouhá tři procenta souhlasí s tím, že jsme se vyvinuli z primitivnějších živočichů.

Zvětšit obrázek
University of Wyoming (z pomezí Wyomingu a Colorada)

 
Také další čísla ze studie svědčí o klikaté hranici v lidské mysli, vytvářené soubojem rozumu s vírou. Z postsekularistů je 48 procent přesvědčeno, že v Bibli je zachyceno skutečné slovo Boží.  V rámci všech Američanů si to myslí jen 31 procent. U konzervativců to je 46 procent  a z modernistů to připouští jen 3 procenta dotázaných. Postsekularisté jsou  charakterističtí ještě jednou věcí, nejsilnější vazbou k některému z náboženství. A to hodně vypovídá o soudržnosti nově se tvořící skupiny.

 

 

Jeho excelence Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst, emeritní limburgský biskup (Kredit: Christliches Medienmagazin pro - Flickr: Licensed under CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Je až dojemné, jak nejnovější americká studie potvrzuje prognózu vývoje společnosti nastíněnou  naším emigrantem, signatářem charty, Václavem Bělohradským. Filozof a sociolog již před časem poukázal na to, jak je uspokojování poptávky po orientačních bodech a smyslu, účinnou legitimizací církevních náboženství ve společnosti zbožních vztahů. A že to není bez důsledků. Podle něj se náboženství samo podřizuje zákonům nabídky a poptávky, výroby a spotřeby, stává se zbožím, oběh obrazů a textů, které církve produkují, se tomu přizpůsobuje. Vše, co se podřizuje zákonu nabídky a poptávky, se radikálně sekularizuje.

 

Zvětšit obrázek
Kohn při návštěvě Německa při pohledu na biskupovu rezidenci za miliardu korun: „Když si vzpomenu, Abelesi, že před dvěma tisíci let ten byznys rozjížděli s jedním oslem!“ (Kredit foto: Cirdan, Wikimedia Commons)

Mnozí si jistě vzpomenou, jak profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu na svých přednáškách v Česku rád odkazoval na případ, kdy se místní funkcionáři rozzlobili na kněze, když v jedné z bývalých jugoslávských republik popřel pravost zjevení Panny Marie. Obvinili ho z nedostatku vlastenectví a poškozování turismu. 
Do poloviny 20. století se podle Bělohradského církev dějinám bránila, interpretovala sekularizaci jen jako ztrátu a zatemnění posvátna. Na druhém vatikánském koncilu se ale k dějinám přihlásila, kněz se „otočil čelem k věřícím“ a společně začali hledat v textu evangelia orientační body a smysl platný pro historickou chvíli, v níž musí jednat.

 

Podle Bělohradského náboženství a nacionalismus nabírají v současnosti novou energii právě proto, že pod heslem ekonomická globalizace je ničena morální podstata jednotlivců a solidarita občanů národních států, tedy vlastní předpoklad fungování liberálního státu. Proto ta panika, která postihuje  západní civilizaci. Bělohradský jí nazývá "identitární". Její hnací silou je strach z příchodu světa, v němž budou vládnout kulturní cizinci, zejména muslimové, s nimiž se nedomluvíme. Identitární panika vdechla nový život kleronacionalismu. Tak Bělohradský nazývá „slitinu“ náboženství a národního státu.

 

 

Zvětšit obrázek
Václav Bělohradský: „Postsekulární společnost bude chaos. Kritické myšlení bude moci kleronacionalismům klást odpor, řešení ale nabídnout nemůže. Jednoduše proto, že ani nevíme, co slovo řešení dnes znamená.“ (foto: Michal Maňas, Wikimedia Commons)

Také u nás se již začíná demonstrovat proti přistěhovalcům a politici matou dohromady pojmy multirasová a multikulturní. Možná nebude na škodu si připomenout Bělohradského slova o rozdílu mezi společností multirasovou a multikulturní. Ve společnosti multirasové jsou rasové rozdíly kompenzovány kulturní jednotou. Jako příklad uvádí, když černoch v uniformě generála zdraví francouzskou vlajku. Etnická a rasová vzdálenost je v tomto případě kompenzována kulturní blízkostí, úzkost, kterou heterogennost vzbuzuje, je utišována kulturní homogenností. Tato kompenzující role kultury prostupuje celou liberálně-demokratickou společností a je klíčovým faktorem integrace.
Naopak ve společnosti multikulturní, kultura nekompenzuje rasovou či etnickou odlišnost. Legitimizuje ji. Je posílením diference rasové a etnické, ne jejím překonáním. Také doba multikulturalismu už pominula a jak Bělohradský říká, zanechala po sobě zplozence – neorasismus.

 

Zvětšit obrázek
Richter Böckenförde (Kredit: Bundesarchiv B 145 Bild-F080599-0023 , Wikimedia Commons)


Bělohradský už není sám v odhadu vývoje postsekulární společnosti. I nynější americká statistika mu jde v podstatě na ruku. Nejspíš je to proto, že asi bude platit to, co ještě před Bělohradským prohlásil jistý Ernst-Wolfgang Böckenförde:  „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Bývalý soudce německého ustavního soudu nám tím sděluje, že liberální, sekularizovaný stát žije z předpokladů, které sám nemůže zajistit.


Je to paradox, ale z lásky ke svobodě na sebe bereme velké riziko - liberální stát je rozporný, protože bez morálních norem a pout solidarity nemůže fungovat jako liberální; nemůže je ani sám vytvořit, kdyby se o to pokusil donucovacími a výchovnými metodami, stal by se státem etickým nebo klerikálním, tedy totalitním.

 

Literatura
Timothy L. O’Briena, Shiri Noyb, Traditional, Modern, and Post-Secular Perspectives on Science and Religion in the United States.  American Sociological Review February 2015 vol. 80 no. 1 92-115
Posvátno, Sociální studia 3-4, Brno 2008

Datum: 03.02.2015 12:36
Tisk článku


Diskuze:

Ateismus není horší než víra, víra je ideologie nikoliv vědecká teorie, historie víry je historí bezpráví a ukrutenství

Jaroslav Škeřík,2016-02-17 16:00:53

Jirko cituji "Křesťany možná přivede blíže k vědě, ateisty možná ke konání více dobrých skutkůL
Nevím, jak jsi se dobral k tomu, kdo koná méně či více dobrých skutkům, tedy zda ateisté nebo věřící. Křesťanské války, genocidy upalování čarodějnic a "zaprodanců ďábla" - mezi něž věřící řadili (a někteří z nich stále řadí) i vědce, tak to to rozhodně nepatří mezi dobré skutky.
Víra, ať už jakákoliv, na rozdíl od vědy, nepotřebuje vědecký přístup k ověřování svých teorií, tj. předkládat prokazatelné nebo vyvratitelné předpovědi, které lze ověřit nebo vyvrátit pozorováním reálného světa. Jestliže jakoukoliv víru nelze ověřit, pak se z ní stává jenom ideologie (často velmi propracovaná a rafinovaná) kterou lze šířit jenom přesvědčováním, které je často provázeno i násilným způsobem přesvědčování. Princip dědičného hříchu není nic jiného než velmi rafinované a násilné prosazování křesťanské ideologie. Bohužel nás historie učí, že ideologie/víry mají velmi blízko k daleko brutálnějším formám násilí. Historie víry je historií brutálního násilí na lidech a celých skupinách lidí, kteří mají buď jinou víru nebo nemají žádnou víru, - třeba proto, že víru považují za zlo (jako třeba já).
Pro mne zůstává záhadou, jak mnozí vědci, kteří při svém odborném působení považují vědecký přístup za naprostou samozřejmost, tak ve svém soukromém životě se řídí zcela odlišným principem.
Je to trochu zvláštní. Podle mne to vychází z určité úzké odborné specializace a neschopnosti snažit se pochopit svět více v souvislostech. Pochopit důsledky některých fundamentálních zákonů, které byly pozorováními ověřeny, např. zákony entropie, elementární principy symetrie přírody a jejího narušení a pod. Případně je pro ně obtížné smířit se se smrtí, jako naprostým koncem. Je přece mnohem snadnější věřit v posmrtný život a doufat, že se nějak shledáte s lidmi, které jste milovali a kteří zemřeli dříve. Je to tak lákavá představa, že je pohodlné takovou víru přijmout bez ohledu na to, zda jste vědec nebo traktorista.
Já sám na otázku, zda věřím v Boha, odpovídám velmi, velmi jednoduše. Říkám, že v Boha věřit nemůžu. Na to většinou následuje druhá otázka - proč nemohu. Odpověď mám opět velmi jednoduchou. Pokud bych si připustil existenci Boha, pak musím současně řešit hned další principiální otázku, a to zda 1) Bůh tento svět řídí/ovlivňuje nebo zda 2) tento svět nijak neřídí. V druhém případě je to pro mne úplně stejné, jako když neexistuje a nemá tedy pro mne smysl se tím zabývat. Pokud ale platí první případ, pak je to pro mne nepřijatelná a naprosto neřešitelná situace, protože bych nutně musel dojít k závěrů, že jestliže takový Bůh existuje, tak je to neskutečně a hrozný parchant, který přináší na svět nespravedlnost a nevinným i dobrým lidem také strádání a ukrutenství. To by ale bylo strašné rouhání! A tak si myslím, že nevěřit v existenci takového Boha je menší hřích než se takto rouhat. Čím se provinili děti, které zemřeli hladem a mučením v nacistických nebo komunistických lágrech, zatímco někteří jejich trýznitelé si užili svého "zaslouženého" důchodu a zemřeli ve vysokém věku normální smrtí? Čím se provinili děti, které zemřeli hladomorem v křesťanských válkách, zatímco papežové, jež žehnali zbraním a vzývali Boha pro své vítězství, se dožili zpravidla vysokého věku při pohodlném životě? Proč někdo má bolestivě zemřít na rakovinu (sotva se třeba narodil - zajděte se podívat na tu hrůzu a beznaděj onkologických center, na bolest jejich rodičů). Čím se provinili, že je Bůh tak strašlivě trestá? Je pro mne vskutku lepší věřit, že svět žádný takový Bůh neřídí a tudíž vlastně není, než uvěřit že existuje tak neskutečně zlý a zvrácený Bůh. Svět se není schopen poučit z historie. A tak křesťanští vůdcové i jiní ideologové budou stále žehnat zbraním (lhostejno zda zrovna v roli papeže nebo vůdce muslimské teroristické skupiny, či nějakého „zrovna osvíceného“ ideologa, státníka, prostě vůdce). Věřící mu uvěří, půjdou za ním a v rámci své neochvějné a jediné spravedlivé víry budou páchat „dobro“ pro svého vůdce a Boha. Pro svoji zaslepenou víru si ani nevšimnou, že ubližují jiným lidem a páchají zlo.

No, a k docela vážné otázce, zda jsou Křesťani lepší nebo horší ve svých skutcích mám také docela jasno. Křesťanský přístup jim říká "miluj bližního svého". Pro mnohé z nich je to ale jen pustá fráze, kterou se řídí jen málokdo. Je přece tak snadné vyzpovídat se ze svých hříchů a dostat odpuštění. Navíc sluhové Boží se tak dozví každý drb a ví o všem, co se děje v jejich stádu. Opět velmi, velmi rafinovaný způsob ideologie. Kdyby se křesťané skutečně báli hříchů a Boha, nekonali by v historii tolik zla a hrůzy. Vtip je v tom, že prakticky vše spraví modlení a rozhřešení.
Ateistovi nemá kdo odpustit. Musí si to se svým svědomím srovnat sám nebo požádat o odpuštění těm, kterým ublížil. Ateista nevěří v posmrtný život, proto lidské vědomí, lidský život (ale i zvířecí život) považuje za jedinečný a vzácný. Ví, že se nebude opakovat - a proto si ho skutečně váži - u sebe i druhých.
To samozřejmě neznamená, že by se ateisté také nedopouštěli zlých skutků. Někteří lidé totiž nemají svědomí, nepociťují lítost, obvykle jim chybí i zdravý rozum. Chovají se bezohledně, jako bakterie nebo virus – jediným jejich cílem je přežít co nejlépe a nejdéle. Takoví lidé se ovšem rádi přiklání ke svým vůdcům, jejich vírám a obvykle tvoří páteř nějakého extrémismu. Lze se tedy oprávněně domnívat, že mezi věřícími je pro ně dobré „podhoubí“ a není divu, že terorismus stojí téměř vždy na nějaké víře nebo ideologii. Proto jsem přesvědčen, že ideologie a víra nepřináší lidstvu nic dobrého, ale naopak.
Nemoci jsou důsledkem nedokonalosti, poruch a také samé podstaty života, která spočívá v rozmnožování a soutěži o životní prostor - nás samotných, když "požíráme" jiné druhy (nebo i sebe sama tím že se vraždíme v soubojích o tu správnou víru) a abychom přežili - a nebo, když jiné druhy (třeba viry a bakterie) požírají nás, aby oni přežili. V tom samozřejmě žádná spravedlnost ani vyšší záměr není.
Nacismus byla taky jenom víra/ideologie. Stejně tak komunismus. Avšak „věřící“ v tyto ideologie dělali jen to, co církve objevili už před tisíci lety. Navenek se ideologie vždy tváří velmi spravedlivě a přívětivě, k prosazování své víry však používají brutální násilí. Anebo si myslíte, že původní domorodé obyvatelstvo v Americe, Austrálii a Indii a jejich kultury byly křesťany fakticky úplně vyhlazeny jenom z lásky k bližnímu svému? Heslo "zabít bezvěrce není vražda, ale cesta do nebe" vynalezli Křesťani. Problém je v tom, že křesťané domorodce jednoduše nepovažovali za své bližní, ale spíše za zvěř a z této zvěře si klidně dělali otroky. Papež dnes říká, že nechápe činy muslimských teroristů. Ale papež při svém vysokém postavení a vzdělání jaksi zapomněl na studium historie vlastního křesťanství, která je protkána množstvím ještě mnohem hrůznějších činů. Ideologické vymývání mozku vždy vede k radikalismu některých skupin lidí, kteří inklinují k vírám. Lidský mozek je tak prostě zařízen, protože za svůj krátký život nemá možnost si všechno ověřit. Něčemu musí věřit. Je to ale zrádný dvousečný mechanismus.
Představte si dva vědce - jeden je křesťan, protože se narodil třeba v Americe, druhý je Muslim, protože se narodil jinde. Oba se zcela shodnou na platnosti teorie relativity, na newtnových pohybových zákonech, a pod. Ani ve snu by je nenapadlo tyto teorie vykládat pokaždé jinak podle toho v jaké kultuře byli vychováni. Ve své víře se však neshodnou, protože k té byli vychování danou lokalitou, kde se narodili - a pro svou víru jsou ochotni se i zabít - alespoň někteří tak nečiní, ale mnohdy jenom proto, že k tomu nemají zrovna vhodnou příležitost. Za válek se však vírou zblbnutí lidé vraždí, a to i jinak docela slušní a vzdělaní lidé. Podle mne tedy každá víra, resp. ideologie lidstvu nepřináší nic dobrého a smutná historie je toho jenom důkazem.
Pokud je ale víra závislá na lokalitě, kde žijeme, pak nemá obecnou platnost a nemůže mít vědecký základ. Proč tedy někteří vědci/badatelé hledají vědecké vysvětlení víry? Je to asi hloupost.

Škeřík

Odpovědět

Ludsky mozog

Tom Skrivanek,2015-02-14 22:35:16

Treba sa na to pozriet z casoveho horizontu.
Najstarsia fosilia homo erectus sa nasla stara 1.9 miliona rokov a moderny clovek s rovnakym mozgom ako mame my sa objavil pred cca 200 000 rokmi. To je nepredstavitelny cas pocas ktoreho sa nasa rasa vyvinula a prezila az dodnes. Zaroven sme urcite dopomohli k vyhladeniu ostatnych menej vyvinutych vetiev (napriklad neandertalci). Nato aby clovek taku dlhu dobu prezil mu pomohlo nabozenstvo. Nabozenstvo je teda "program" zakodovany pomocou DNA v nasich mozgoch ktoreho sa 200 rokov modernej vedy len tak lahko nezbavi, lebo v porovnani s historiu to je zmurknutie(mrk)... Aj aj ti ktori hovoria ze su ateisti veria vo vselico ine - napriklad v globalne oteplovanie, liberalizmus, socializmus, ine izmy alebo ze Elvis zije kdesi na ostrove... Vdaka nabozenstvu sme prezili a nabozenstva sa tak lahko nezbavime...

Odpovědět


Člověče, nedělejte si z nás legraci

Čestmír Berka,2015-02-14 23:30:16

přežívají organismy, které žádné náboženství nemají. Navíc těch náboženství je spousta- od víry v duchy zemřelých, přes hinduisty, mormony, jehovisty, moonisty, židy, muslimy,...ad nauseam.To přeci k ničemu není, věřit ve vesmírnou flotilu Aštara Šerana nebo jako ti magoři s chřestýšema, americké prodlužovače končetin, protiočkovače - naopak, to může zatraceně uškodit a dokonce přinést smrt- třeba kecy o škodlivosti kondomů nebo fámy o tom, že v Africe očkují mladé ženy, aby byly neplodné. A že ateisé věří? Nikdo z nás se nemodlí k evoluci, liberalismu a já nevím čemu a nezařizujeme si podle toho svůj život a smrt. Víra, že 2+2=4 je přeci úplně něco jiného, než víra, že po smrti budete kroužit v noční košili na oslaveném těle poblíž Hospodina nebo že vás bude 144 000 svědků nebo jako 10 milionů idiotů, kteří věří, že po smrti se členové stanou bohy a každý bude mít vlastní planetu ( Mormoni). Fakt si na serveru, který se zabývá vědou odpusťte tyhle nesmysly.

Odpovědět


Pouze vase smyslenky

Rik Killer,2015-02-18 11:52:23

Ja zadne nabozenstvi k preziti nepotrebuji, stejne jako moji reodice, prarodice. Nabozenstvi je nesvoboda ducha. Neplest si s virou.

Odpovědět

dusevna choroba

Palo Priezvisko,2015-02-11 19:10:49

a nieje proste mozne ze veriaci ludia su dusevne chori?
dusevne choroby totiz niesu presne ohranicene a kazdy z nas ma inklinaciu k nejakej vlastnosti ktora je vo vyraznej forme povazovana za dusevnu chorobu. z tych ludi co poznam dobre, ma kazdy nieco, aj ked je to v beznom zivote skoro nepostrehnutelne.
nieje mozne ze veriaci maju nejaku lahku formu schizofrenie, alebo proste nieco, co im brani rozoznat realitu od bludu?
a tak ako mame stabilny podiel homosexualov, lavakov, tak sa drzi aj podiel veriacich.

Odpovědět

I zvíře si může svobodně zvolit

Čestmír Berka,2015-02-09 20:30:19

jestli půjde do leva nebo do prava. Když máte svobodu...například zabít, kde má svobodu ten zabitý? Když někoho okradu, svobodně jsem si vybral... a jakou svobodu jste nechal okradenému? jakou svobodu má dítě s Downovým syndromem? Jakou svobodu má hluchoněmý?

Odpovědět

Pane, vy jste legrační, to je dětská víra, s tím

Čestmír Berka,2015-02-09 20:24:40

ovocem :-D Já přeci vůbec nepíšu o sexu. Máte to nějaké pomatené. Vy tvrdíte, že bůžek izraelských pastevců aka Hospodin stvořil Adama a Z NĚJ potom ženu Evu. Tedy celé lidstvo je potomstvem JEDNOHO muže a z něj stvořené ženy ( snad nevěříte, že z žebra... no, nedivil bych se tomu). To byl Adam kromaňonec, neandertálec nebo pračlověk Janeček Adam? Hup, a je tu lidoop :-D Podle vás byl prostě první na světě chlap, samozřejmě to byl běloch, co? Takže celé lidstvo vzniklo z jediného chlapa. Křováci, Slováci, Inuité, Masajové, Maoři, Romové, Vietnamci.... prostě Adam s Evou a dětmi souložili mezi sebou a z toho incestu vzniklo lidstvo...a to chcete prosím sesouladit s vědou :-D Vám, protože víte o biologii kulové, tak nemáte problém... Vy nemáte problém s tím, že kvůli neposlechnutí nějaké ženské podle vás trpí tisíce let miliardy lidí, kteří mohli bez jejího neuposlechnutí okopávat záhony v Edenu. Zabudovat urychlovače do vysvětlení toho, že marie prostě nasadila Josefovi parohy je takové pěkně esoterické. Už chybí jen tachyony.

Odpovědět

odpoveď pre j. Matusa

Peter Dubjel,2015-02-09 11:49:34

Boh nechce nespravodlivosť. Avšak človek dostal do vienka slobodnú vôľu. Môže slobodne povedať či ide doprava či doľava, či bude robiť dobro či zlo a Boh slobodnú vôľu rešpektuje. Tou slobodnou vôľou sme na úrovni Boha ("... na svoj obraz ich stvoril"). Myslím, že zlo do ktorého sa dostávame sami prišiel napraviť práve Kristus, avšak vždy v spolupráci s našou vôľou.

Odpovědět

odpoveď - "Som veriaci človek a nemám problém

Peter Dubjel,2015-02-09 11:44:16

Z vášho článku dýchajú predsudky, zlé informácie a nie túžba po hľadaní pravdy. Vedci by mali hľadať pravdu , nie usídliť sa v predsudkoch. 1. hriech "prvého páru" nebol v tom, že mali sex, ale v tom, že Eva porušila zákaz a jedla zo zakázaného stromu. Ináč povedané, hriech bol v tom, že prestala Bohu veriť. Sex je dar pre muža a ženu, ktorý si výhradne patria a navzájom sa jeden druhému darujú - aj cez sex. 2. Podstatou kresťanstva je Boh a láska, hriech (ináč povedané zlo páchané človekom)je to čo bráni dostať sa človku k Bohu a k láske bližšie, preto prišiel Kristus aby pomohol človeku dostať sa zo zla, ktoré pácha. 3. to ako presne to bolo s Máriou a Duchm svätým nevieme, ale veda tiež nevie zatiaľ vysvetliť mnohé javy a deje, možno neskôr, ale z urýchľovačov vieme, že častica sa vie zmeniť na energiu a opačne. Boha nevieme dokázať, že je, ako tiež nevieme dokázať, že nie je, vieme ho len zažiť a to dokáže ten, kto úprimne hľadá pravdu.

Odpovědět

Grygar

Čestmír Berka,2015-02-06 21:25:27

pana Grygara si stačí vygooglovat... on není deista, ale teista. Nejen teista, ale křesťan. Nejen křesťan, ale i katolík. Katolíci jsou zvláštní kategorie křesťanů, kterou charakterizuje co? Dogma. Katechismus. Zástupce na Zemi. Svatí. Zázraky. O tom se Grygar vyjadřuje v rozhovorech ( google it), ve videích na You Tube. A jak se ve videu na YT vyjadřuje o ateistech? Na otázku věřícího následuje odpověď, že ho za Husáka komunisté omezovali ( tedy ateisté = komunisté ) Hezká ukázka argumentace věřícího vědce. Kdepak, věda a víra se doplňují! nebo? ;-)

Odpovědět

"Som veriaci človek a nemám problém.. "

Čestmír Berka,2015-02-06 21:16:29

To je legrační. Evoluce vyvrací křesťanství. Pro křesťanství potřebujete jediného člověka a k němu partnerku. Stvořit tlupu Hospodin nemohl, protože se křesťanství odvíjí od JEDINÉ DVOJICE.Ta dvojice totiž musela spáchat hřích a my ten hřích zdědit. Podstatou křesťanství totiž není Bůh, ale hřích. Bez hříchu prvního páru nemá cenu oplodnit lidskou samičku Marii boží spermií, transportovanou Duchem svatým kladélkem skrz otvor Mariina hymenu. Bez hříchu je Ježíš Kristus zbytečný a bez Ježíše Krista vám v té hře chybí hlavní postava. Představa, že Prvotní hřích spáchala nějaká tlupa Křováků nebo Evenků vám ve vatikánu neprojde a i američtí kreacionisté vás za ni nepochválí.

Odpovědět

A to se Česká republika

Leoš Letlinger,2015-02-06 21:04:17

s oblibou uváděla jako příklad sekulárního státu :)

Odpovědět

Viera v Boha a veda si neodporujú - dopĺňajú sa

Peter Dubjel,2015-02-06 11:52:11

Myslím, že viera v Boha a veda si neodporujú, ale sa dopĺňajú. Som veriaci človek a nemám problém s veľkým treskom ani s evolúciou. Biblia nepopisuje vedecky presný vznik vesmíru, ale popisuje podstatu. Ak čítate v biblii stvorenie sveta, tak zistíte, že na začiatku Boh stvoril svetlo a pri veľkom tresku bolo na začiatku "svetlo" t.j. žiarenie tvorené časticami. A tak aj ďalšie etapy (dni) stvorenia. A evolúcia? V biblii sa píše, že Boh svoril človeka! No ak ho chcel stvoriť evolúciou, tak to bolo evolúciou a ak "lúsknutím prsta" tak to bolo tak. Podstatné je, že za tým všetkým je On, Inteligencia s veľkým "I". Ak by "I" nedala vlastnosti a princípy, bolo by to ako vystrihnúť písmenká z papiera, fúkať do nich a čakať, že sa sami časom poskladajú do encyklopédie. Alebo tiež počítač nemôže sám niečo vytvoriť, len vlastnosťami, ktoré doňho vloží inteligentný človek. Každopádne nedá sa empiricky dokázať existencia či neexistencia Boha. Boha treba zažiť a až potom človek pochopí, že On je. Ako s láskou, dokiaľ sa človek nezamiluje, môže o láske len teoretizovať, a láska sa tiež nedá empiricky dokázať. Myslím, že podstatné je úprimne hľadať pravdu a nebiť zaslepený predsudkami. Veď vedci tiež len hľadajú pravdu, vlastnosti a princípy, ktoré tu dávno boli, len ich treba objaviť avyužiť.

Odpovědět


Ano

Jiri Matus,2015-02-06 16:28:30

Přesně jak říká p. Dubjel,
"Bůh to tak chtěl" - je nejčastější (a naprosto nenapdnutelná a nevyvratitelná) odpověď věřících na 'záludné' otázky.
A na otázku: jakto, že všemohoucí a spravedlivý Bůh dopustí tolik nespravedlnosti na světě... zese odpoví: "To nás Bůh zkouší"

Hotovo dvacet, vyřízeno, netřeba další námahy :-D

Odpovědět


Palo Priezvisko,2015-02-11 19:23:40

veda a viera si absolutne odporuju. veda je postavena na nutnosti opakovatelneho dokazu a viera je naopak postavena na odmietani potreby cohokolvek hmatatelneho. neviem si predstavit dva viac odlisne koncepty.

Odpovědět

Včera

Pavel Krajtl,2015-02-06 05:08:59

Jsem četl v kulturní příloze Práva příspěvek Nějakého Jiřího Pehe. Vyjadřoval se k sci-fi filmům poslední Hollywoodské produkce. Byla to názorná ukázka toho jak debil chápe vědu. O kvantové fyzice se vyjadřoval jako o čemsi magické, co už hraničí s duchovnem, a vymyká se realitě. Zásadně se nedívám na vědecko-popularizační filmy západní provenience, neboť kromě "Ach, och, WOW! Magical a podobně se z toho nedá nic dozvědět. Je vidět že to dělají lidi kteří tomu vůbec nerozunmí (myslím producenty a scénáristy) A jediné poselství které jsou schoni předat divákovi je úžas. Pochopit něco, vysvětlit? Fuj! To je jen pro odborníky, slušný člověk se relativitou a kvantovkou nezabývá, leda že by chtěl posílit svou duchovní sféru... Welcome vzdělávací "kulturo" západní civilizace!

Odpovědět

Grygar

Jiri Matus,2015-02-06 02:03:37

Pan Grygar na mě působí jako nesmírně (vesmírně) hodný člověk, a proto (IMHO) říká, že věří v boha (i když v něj doopravdy nevěří), aby jaksi motivoval lidí k tomu, co si myslí, že je správné. Křesťany možná přivede blíže k vědě, ateisty možná ke konání více dobrých skutků. Má dost posluchačů, tak se to snaží využít. Ale že by věřil v boha všemoudrého, spravedlivého stvořitele... tak naivní podle mě není.
Ad kreacionisté... pokud někdo nerozumí evoluci, tak bych doporučil něco od Dawkinse, treba Slepého hodináře. Ale pozor !!! Evoluce je docela složitá věc i ten Dawkins se nečte lehce. Hledání pravdy je pěkná fuška a lidé jsou líní, lépe vzít zavděk tomu, co nám kdo namluví v kdejaké sektě, vždyť on to tak hezky podal a všechno to do sebe zapadá. A navíc, těžko někoho přesvědčovat o něčem co je proti tomu v co věří. Asi znáte "True believer syndrome" docela dost to vysvětluje. Ted jsem zkoušel vyguglit český ekvivalent, ale nenašel jsem nic :-( nevite někdo??
http://en.wikipedia.org/wiki/True-believer_syndrome

Odpovědět

K reakciám na Grýgara

Milan Baran,2015-02-05 21:21:56

Nie som na to odborník, ale znalci evolúcie a neviem či dokonca sám Grýgar tvrdia, že popierať evolúciu môže len ignorant. Tiež sa mi nezdá, že by Grýgar reagoval popudene na otázku čo bolo pred veľkým treskom. Odpoveď je, že čas vznikol až veľkým treskom, takže to je zlá otázka. (Zatiaľ.) Grýgar prísne oddeľuje vedu a vieru. Viera nepotebuje dôkazy. Ale práve preto ma zaujíma, ako znáša dokázateľné zázraky, ktoré katolícka cirkev vyžaduje pri povyšovaní bežných ľudí smerom k svätým. Mne sa to zdá na 21. storočie dosť komická požiadavka.

Odpovědět

Jakub Klos,2015-02-05 09:54:28

Pane Fucila, skutečně se člověk nesmí zaseknout na žádných dogmatech. Evoluce byla pro mě ještě před pár lety dogma. Pak jsem vystřízlivěl na základě argumentů. Gravitace se dá alespoň naměřit i když o ní nic nevíme, víme, že je. Evoluce byla pozorována jen v rámci biologického druhu a tam vysvětlení přirozeného výběru je zastaralé, takže tam platí teorie neodarwinistická, která zohledňuje ještě zákony genetiky. Za hranicí druhu už to pozorované nebylo, nebo je to velice pochybné a vysvětlitelné jinak. Jinak objev a rozluštění genetikého kódu je spíše důkaz proti materiální evoluci, neboť pokukazuje na existenci informace a tedy inteligence jejího autora (boha). Pokud tedy evoluce je, hledejme vysvětlení spíše na bázi informačních technologií a nikoli přirozeného výběru. Největší chyba evoluce je, že se nejedná o vědeckou teorii, ale filosofický materiální směr, který mainstreamový biologové chtějí protlačit jako vědeckou disciplínu. Na pole vědy to nepatří, protože se to nedá vyvrátit stejně jako bůh.

Odpovědět


Pavel Kohout,2015-02-05 18:12:37

nikdy jsem nepochopil, proč kreacionisté a jiní konspirační teoretici dělí evoluci na evoluci v rámci druhu a za rámcem druhu... nějak jim nedochází, že druh je jen lidmi definovaná škatulka... navíc evoluce "mezidruhová" byla pozorována mnohokrát...

Odpovědět

presne

Rik Killer,2015-02-05 09:50:48

Presne. Jsou lide, kteri veri a lide, kteri vi. Ti co potrebuji verit ignoruji fakta narusujici viru. Ti co vi, dokazi si nazor udelat sami.

Odpovědět

Vysvětlení?

Jiří Novák,2015-02-04 19:29:07

Možné vysvětlení vidím v tom, že lidé mohou využívat vědeckých poznatků, aniž by jim věřili. Dokonce aniž by věděli, že ty konkrétní poznatky využívají. Třeba fyzik musí věřit v platnost teorie relativity, protože jinak by nemohl být fyzikem. Na druhou stranu biolog nemusí TR věřit a nebude ho to v jeho práci ani v osobním životě nijak omezovat. Dokonce může hrát geocaching, nosit u sebe GPS a stejně kafrat proti TR.

Průmysl nám servíruje produkty vědy až pod nos, pěkně blbuvzdorně, aniž by to na nás kladlo sebemenší nároky.
Proto věřícím prostě stačí ignorovat všechno, co se jim nehodí do krámu a nechat se nést na vlně civilizace, aniž by jim osobně to bylo nějak na škodu.

Odpovědět

Statistika

Jakub Klos,2015-02-04 11:57:01

Statistika dokáže zdůvodnit vše. Co člověk to jiný názor. Spousta lidí byla do nějaké skupiny zatříděna jen podle názoru nejvíce podobnému otázce. Jistě se jich neptali, proč mají který názor. Mnohdy to má docela rozumné zdůvodnění. Mnohdy nikoli.

Odpovědět

David Korinek,2015-02-04 11:54:34

Je to velice chytry a vystizny clanek, ktery vysvetluje jednu stranku nasich soucasnych otazek dopodrobna a z podstaty

Odpovědět


Mnoho slov o nicem

Milos Lovetinsky,2015-02-04 12:39:37

Souhlasim spise s panem Rikem Killerem, clanek je zmateny a dogmatizujici.

Odpovědět

Grygar

Jakub Klos,2015-02-04 11:47:58

Milane Barane, zjevne jen víte, že Grygár je slavný český hvězdář a zároveň věřící. On ale svoje názory zveřejnil. On není post-sekularní. On kupodivu věří všem vědeckým oborům. Zařadil bych ho do jiné skupiny - Evropští věřící v boha i vědu. V Americe mají trochu jiné vnímání víry - vědy a je tam rozhodně jiná statistika než v Evropě. V USA se více zabývají těmi rozpornými věcmi. Rozumný člověk jako i Grygár nevidí rozpor tak jednoznačně. Vůbec to nemusí být rozporné. Zatím se tyto "rozporné" teorie neukazují jako rozporné vzhledem k nedostatku vědeckého poznání. Nejspíš se na poli vědy tyto věci nikdy nesjednotí, neboť neexistují vědecké nástroje na prokázání boha a dalších věcí. Grygár kritizuje americké fundamentalisty, protože se domnívá, že Bible není učebnice přírodovědy, ale podobenství. Tento názor mám také, alespoň kam jsem až v Bibli došel. Liším se však v tom, že evoluci podle Darwina také považuji za chybnou a překonanou. A to i všechny pokročilé verze, které do evoluce vkládají termín přirozený výběr jako důvod vzniku nových druhů. To jen vysvětluje vymírání a přežívání, nikoli stvoření. Vědecké důkazy ale nezpochybňuji, jen některé interpretace.

Odpovědět


Boh a evolúcia

Marek Fucila,2015-02-04 19:30:14

Existenciu nedefinovaného nevvrátite.
Kresťanský Boh, v akého verí Grygar je ale jasne definovaný:
1. písmo sväté - desiatky starostlivo vybraných kníh, literárny paškvil, ale niektorí to skrátka "žerú",
2. zázraky - úsmevné príbehy pre analfabetov, ktorí rezignovali na štúdium bodu 1.

Tam nie je čo riešiť. "Všemohúci a dobrotívý zároveň" Súdny človek sa len pousmeje. Ostatných ak nechceme uraziť, tak nemusíme rovno označiť za debilov, ale ich myšlienky debilné sú. (Čo ich asi urazí aj tak, ale neochota podrobiť svoje názory kritike je cestou k pravej viere.;-))

Sugestívne je už spojenie "veriť vo vedu". Ja napríklad vo vedu neverím. Rozhodne nie vo význame, ako veriaci verí vo vieru. Z pohodlnosti si veci, ktoré nemám možnosti ani schopnosti neoverujem, a spolieham sa na to, že tak robia iní. Ale ani tým neverím ako písmu svätému. Je to čisto pohodlnosť, a keď sa ukáže, že sa mýlili, snažím sa dôverovať novému vysvetleniu. Nič lepšie k dispozícii nemám. Mohol by som si vymyslieť aj vlastné vysvetlenie, ale zatiaľ nemám degeneratívne ochorenie mozgu, tak by som sám seba nepresvedčil, že je to to pravé orechové.

Dielo o pôvode druhov som síce nečítal, ale princípy evolúcie sú tak jednoduché, a tak ľahko overiteľné, že vcelku nechápem, ako sa môžete snažiť do toho procesu vsúvať stvorenie či stvoriteľa. Buď princípom nerozumiete, alebo áno. Dovolím si tvrdiť, že evolúciu chápeme lepšie ako gravitáciu. Podstata gravitácie sa len hľadá, kým po objave DNA už nie je ani čo v evolúcii spochybňovať. Detaily toho, čo kde kekdy nastalo a prečo ostanú poväčšine záhadou.

Vyhľadajte si nejaký online evolučný simulátor alebo hru, stiahnite si kód, odpojte počítač od internetu, aby vám doň nezasiahol žiaden hackerský stvoriteľ, a mrknite si, čo dokáže nabaľovanie malých protéžovaných zmien za dlhé obdobie.

Odpovědět


František Luft,2015-02-04 19:53:43

Nemyslím že je jisté, zda Grygar opravdu přímá veškerou vědu. Věřící vědci mají problém např. s moderními neurovědami, které stále jasněji ukazují že "duše" je jen výsledkem práce neuronů. Taky mají problém s evoluční sociobiologií, podle které příroda nechtěla abychom se chovali maximálně morálně ale tak, jak se právě chováme. Rozporné věci jsou např. také v tom, jak se to má se svobodnou volbou v rozhodování (za kterou nás Bůh údajně odměňuje a trestá), když naše rozhodnutí učiní mozek dříve než si jej uvědomíme.

Odpovědět

Vyzkum nic nedokazuje.

Rik Killer,2015-02-04 11:26:35

Mnoho slov o nicem. Predpoklad, ze bude mene panbickaru vychazi z toho, ze by mela byt prumerna inteligence v populaci vyssi. Bohuzel je spis nizsi. To je cele vysvetleni domneleho paradoxu.

Odpovědět

Argument?

Leopold Kyslinger,2015-02-04 10:04:04

Podle mne je "argument"...ale každý pátý dospělý Američan odmítá evoluci i velký třesk... spíše vysvědčením amerického školství

Odpovědět


nebo hlouposti

Rik Killer,2015-02-04 12:58:42

A nebo take hlouposti prumerneho americana.

Odpovědět

Spíše by se to dalo přirovnat k

Karel Rabl,2015-02-04 09:49:35

stáda, které jde za svým pastýřem ať již dobrovolně či z donucení.A je jedno jestli je to budhista, alah, či ten jenž je a není podle bible "bůh" a to stádo si dovede poradit se zbloudilými ovcemi někdy dost specifickým způsobem ukamenováním, upálením.....

Odpovědět


pocity viny

Martin Smatana,2015-02-04 17:31:20

Aj pocity viny za nikdy nespáchané "hriechy" sú veľmi účinný a veľmi často využívaný manipulačný prostriedok. A účinkujú bez fyzického násilia.

Odpovědět

Snad

Jan Kment,2015-02-04 08:20:02

dnešní věda ztratila tu sílu přesvědčivosti, kterou vládla v devatenáctém století. Tehdy bylo vše srozumitelně vysvětlitelné a konečné vysvětlení principů světa se zdálo na dosah. Pak se najednou vše zkomplikovalo a dnes vše stojí na těžkopádných spekulacích. Kdo může vložit ruku do ohně za velký třesk a kdo ho dokáže srozumitelně vysvětlit? I ta evoluce je najednou plná rozporů, kde že je dnes ta úhledná Darwinova pyramida s pánem tvorstva na vrcholu.
A tak snad není divu, že kde kdo dává přednost dogmatům. Jsou jasná, přehledná a nelze o nich pochybovat! Jsou dokonale absurdní a dokonale bezrozporná.
"Credo, quia absurdum." – "Věřím, protože je to proti rozumu.", řekl jednou jeden moudrý muž.

Odpovědět


.

Milan Baran,2015-02-04 09:06:51

Vedci neustále spochybňujú a opravujú svoje poznatky. Vědmám v televízii je všetko jasné, prehľadné a o ničom nepochybujú. Tak si vyber.

Odpovědět


Nepochopil Darwinovu evoluci

Tom M,2015-02-10 04:44:24

Je vidět, že jste nepochopil, co evoluce znamená.
Darwin neumisťuje člověk a ostatní tvory do pyramidy, ale do "stromu života". Žádný tvor není nadřazený jinému (na rozdíl třeba od Aristotela a jeho vegetativní, vnímající a rozumové duši), ale jednotlivé druhy jsou řazeny do větví, z kterých občas vyraší nový druh, nebo druhová větev uschne.

Odpovědět

No konečně!

Franta Mlcoch,2015-02-04 08:18:23

Jste si soudruzi uvědomili, že to bez Boha nejde! A snad už teď i tady na oslovi si dáte pokoj s vrtáním do restitucí.

Odpovědět


Rik Killer,2015-02-04 11:34:15

Neposuzujte dle sebe. Clanek je zmateny a dogmatizujici. Restituce cirkvi v soucasne podpbe je zlocin a nesmysl. V porovnani s vyporadanim s beznym smrtelnikem nepochopitelny paskvil.

Odpovědět


Restituce X poplatky za "obnovitelné zdroje&q

Honza Kohout0,2015-02-04 14:34:48

Pokud srovnávám
* restituce (náklady cca 2mld ročně) - schváleno "pravicí"
* poplatky za "obnovitelné zdroje" (cca 30-40 mld. ročně) - schváleno "levicí"
Preferuji pravici. Mimochodem, pokud jste proti současné formě, jakou formu byste zvolili sami? Tak aby ČR neskončila u některého z mezinárodních soudů? A Ústavní soud byl v pohodě?

Odpovědět

Jiří Grygar

Milan Baran,2015-02-04 06:39:27

Neviem kam zaradiť Jiřího Grygara.
"Je pro ně specifické, že se hlásí k vědeckým poznatkům i vědeckým metodám, ale jakmile dojde na záležitosti evoluce a vesmíru, odmítají vědecké metody uplatnit a konfrontovat poznatky s učením víry."
Je o ňom známe, že neodmieta vedecké metódy v týchto záležitostiach. Zároveň asi verí v zázraky, pretože v súčasnej dobe sú na ich základe povyšovaní niektorí katolíci medzi svätých.

Odpovědět


Pavel Hudecek,2015-02-04 09:23:01

Jeden můj kamarád má pořekadlo: "Každý má svou Grygarovskou otázku." V případě jmenovaného zní: "Co bylo před Velkým třeskem?" Zatímco třeba P. Kulhánek odpoví, že před ním byla PBB, tedy pre big bang fáze a jednou jí asi bude možné zkoumat s pomocí gravitačních vln, JG je tím popuzen a obvykle cituje hlášky, jako "Bůh připravoval peklo pro ty, kdož budou takové otázky klást"

Odpovědět


Svätý Grygar

Marek Fucila,2015-02-04 09:41:38

Môj osobný tip je, že ako sa blíži ku sklonku života, prijal Pascalovu stávku, a tak si to chce vyžehliť, ak by sa dostal k svätému Petrovi.:-)

Radšej by mohol použiť svoje racio a pripraviť si iné otázky:
http://www.mojevideo.sk/video/227e8/moderator_zostal_bez_slov.html

Ale je fascinujúce, ako človek nedokáže "vystúpiť zo svojho tieňa". Raz v detstve hoci aj inteligentného človeka indoktrinujú absurdnou ideológiu, a už sa toho nikdy človek nezbaví.

Odpovědět

Ale no tak...

Pavel Brož,2015-02-03 22:50:18

Podceňujete sílu iracionality a přeceňujete jednak význam vzdělání a jednak význam toho, že tolik a tolik procent populace sdílí takový či makový názor. Stačí se přitom kouknout do historie, do té moderní i té velice čerstvé. Tak třeba etnické čistky v Jugoslávii začátkem devadesátých let - od těch se jako vzdělaní Jugoslávci příkladně distancovali, anebo je také aktivně páchali? A kolik procent z nich schvalovalo válku jako způsob prosazování nacionalistických požadavků? A kolik Francouzů i Němců nadšeně volalo po válce v předvečer první světové války? Mezi nimi předpokládám žádní vzdělaní lidé nebyli, nemýlím se, nebo jen naprosto nevýznamně? A rasové zákony v nacistickém Německu a masová podpora Hitlera, to vše se dělo bez účasti německé inteligence, ta se v tom vůbec neangažovala? A kolik že to procent Rusů podporuje Putina, kolik procent Čechů volí komunisty, kolik procent dostala v Řecku Syriza? Nebo abychom se nebavili jen o politice, kolik že lidí to věří ve všelijaké ty astrologie, numerologie, léčení na dálku či odnímáním špatné aury, anebo kolik jich věří na ufo či různé konspirační teorie?

Racionalita společnosti jako celku, resp. aspoň na úrovni státu, je ve skutečnosti pouhou iluzí, umožňovanou tím, že iracionalita různých podmnožin společnosti se většinou statisticky zhruba vystředuje do nějakého jakž takž snesitelného stavu. To je ta lepší varianta, v té horší začne iracionalita nějaké podskupiny rezonovat a nakonec ovládne společnost a vyústí v katastrofu. Dělo se tomu tak v celé dlouhé historii lidstva, moderní liberální společnost tím trpí úplně stejně, jako tím trpěly společnosti středověké i starověké.

Z tohoto pohledu čtyřicet procent vzdělaných lidí, zvláště pak v Americe, neznamená vůbec nic (a to i když odhlédneme od typické kvality amerického zvláště středního školství). Čtyřicet procent vzdělaných lidí v jakékoliv společnosti je ochotno vykazovat takovou plejádu iracionálního myšlení či chování, že víra či nevíra v evoluci či velký třesk je v tomto kontextu naprostá prkotina. Samozřejmě do té doby, než opět dojde k nějaké rezonanci té či které iracionality, pak by to mohlo končit až smradem z inkvizičních hranic. Dříve se ale lidstvo stihne mordovat na tisíc jiných způsobů, protože studnice lidské iracionality je bezedná, vždycky taková byla, a vždycky taková bude.

Odpovědět


pardon

Daniel Konečný,2015-02-04 02:15:58

Odpovědět


Daniel Konečný,2015-02-04 02:17:37

"začne iracionalita nějaké podskupiny rezonovat a nakonec ovládne společnost a vyústí v katastrofu" hned se mi vybavují pánové oteplovači a jejich CO2, případně prdy, k inkvizici už to daleko nemá

Odpovědět


Marek Fucila,2015-02-04 09:31:29

V podstate parafrázujete Einsteina:
„Len dve veci sú nekonečné. Vesmír a ľudská hlúposť. Pri tej prvej si však nie som taký istý.“ :-)

Odpovědět


to Marek Fucila

František Luft,2015-02-04 13:28:53

Zrovna čtu knížku o Einsteinovi. Hezky je tam vidět co píše Brož. Angličanům vadilo že byl Němec, Němcům vadilo že byl Žid (ad publikace: 100 vědců proti Einsteinovi)... a to byly argumenty proti teorii relativity.

Odpovědět


Inteligence v Německu a vyvraždění Židů

Honza Kohout0,2015-02-04 14:30:44

Na konferenci ve Wansee (kde bylo dohoduto "konečné řešení) se většina účastníků honosila nejen vystudovanou univerzitou, ale dokonce titulem Dr.
A to byl tento titul v tehdejší době opravcu vyjímečný.
@ Honza

Odpovědět

Nesprávne položené otázky na ktoré ani nejde

Anton Matejov,2015-02-03 21:41:42

správne odpovedať.
Z matematickej logiky som sa naučil, že s nesprávneho predpokladu môžem vypočítať hocičo, dokonca aj správnu odpoveď.

Ako môžu aj vzdelaní ľudia prijať často neúplné teórie v našom komplikovanom svete?
Pokiaľ ide o veľký tresk, to je len stále jedna z uprednosťňovaná teória.
Sú tam neobjasnené veci, ako čo bolo pred treskom? Bola naozaj inflácia? Čo ju generovalo a čo ju zastavilo? Posledné desaťročia sa tí vedci zmierujú s faktom, že 96% hmoty nechápeme a nevieme z čoho sa skladá (Tmava hmota a tmavá energia)
Sú ďalšie teórie, ako holografický vesmír(predpovedá piatu dimenziu). Teórie multivesmíru, ktoré podporujú aj niektorí kvantoví fyzici. Možnosť viacerých dimenzii.Kvantová teórie strún predpovedajú až desať dimenzii. Teória, že náš vesmír vznikol kolapsom štvordimenzionálnej hviezdy a je v súlade výpočtami s nameranými hodnotami satelitu Plank na asi 95%.
Ak je teda multivesmír, alebo viac dimenzii, úplne nemôžeme vylúčiť ani teórie niektorých zástancov náboženstva.

Čo sa týka evolúcie. Aj tam je ešte dosť nevyriešených trhlín.
Sú teórie panspermii, že život na zem doniesli kométy.
Na štyl Moorovho zákona (Moorov zákon je empirické pravidlo, že zložitosť integrovaných obvodov sa zdvojnásobuje každých 24 mesiacov, pričom cena ostáva konštantná.) narastania zložitosti života, sa snažili spätne vypočítať vek života. Vyšlo im, že život je starší ako 10 miliárd rokov. Teda život je starší ako naše slnko a planéty Zem.
Teda nemôžeme ani úplne vylúčiť nielen Boží zásah, ale ani zásah mimozemšťanov. Áno aj vyspelí mimozemšťania mohli stvoriť život na Zemi, alebo aspoň nejako zasiahnuť do života na Zemi.
Nedá sa to na 100% zatiaľ vylúčiť.
Ďalej mi v teórii evolúcie dosť zaráža ako sa ľudia naučili spriamenej chôdze? Uprednostňujú sa teórie, že predkovia zliezli s konárov džungli a chôdzu nacvičovali na Savanách.
Podľa mňa by ich potom predátorí jednoducho vyhladili.
Preto radšej uprednostňujem teórie, že tu chôdzu nacvičovali nikde v polovodných prostrediach, alebo bažinách, kde mali väčšiu šancu pred predátormi, ako aj boli donútení vo vodných prostrediach tú spriamenú chôdzu nacvičovať. Kvôli prenosu potomstva a potravy. Možno by to najlepšie dokázali modelovanie a simulácie na počítačoch. Modely a simulácie podľa potravinového reťazca a teritória.
Modelovanie vzniku Slnečnej sústavy na superpočítačoch NICE prinieslo prekvapenie v tom že dané simulácie naznačujú vznik najviac troch plynových obrov. Niektoré planéty sú tu navyše.
Už sa prijímajú teórie o migrácii planét. Potvrdzuje sa to aj u exoplanét pri druhých hviezdách.
Preto náboženstvo proste beriem ako jednú z možných teórii a nezáleží, koľko jej dávam % na pravdepodobnosti. Úplne to vylúčiť nejde.

Odpovědět


Jednoduše

David Nečas,2015-02-22 21:31:49

> Ako môžu aj vzdelaní ľudia prijať často neúplné teórie v našom komplikovanom svete?

Máte pravdu, toto je nesprávně položená otázka.

Nelze na ni smysluplně odpovědět, protože vychází z nepochopení vědecké metody.

Odpovědět

proč paradox?

Petros Pd,2015-02-03 21:14:02

Já bych v tom paradox neviděl, dogma z 19. století že pomocí vědy lidé přijdou na všechno a vyloučí tak potřebu inteligentního činitele byl od začátku nevědecký a založený na antivíře.Jak pokračuje vědecké poznání, je stále složitější ne-li nemožné nová fakta napasovat do tohoto dogmatu, proto přibývá vědců kteří věří spíš v inteligentní zásah než v nepravděpodobné slátaniny.

Odpovědět


František Luft,2015-02-04 13:20:01

-Odkud máte že přibývá vědců "kteří věří spíš v inteligentní zásah než v nepravděpodobné slátaniny"?
-Inteligentního stvořitele věda nepotřebovala nikdy

Odpovědět

Klade si ale vůbec tyto otázky miliarda Cíňanů?

Josef Hrncirik,2015-02-03 19:11:51

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz