Opäť nádejné nové antibiotikum  
Z času na čas sa objavia správy o nádejnom vývoji nových antibiotík, do klinickej praxi ich ale prichádza stále len málo. Pritom by už boli naozaj potrebné - možnosti liečby ťažkých bakteriálnych infekcii stagnujú a vývoj pokračuje veľmi pomaly. Ale možno práve teraz sa niečo zásadné udialo.

 

Zvětšit obrázek
Obrázok kultivačného zariadenia iChip. (Kredit: D. Nichols, et.al., Appl Environ Microbiol., doi: 10.1128/AEM.01754-09 , US National Library of Medicine

Odhaduje sa, že kultivovať, teda pestovať v laboratóriu na umelých pôdach (výživových médiach) sa dosiaľ podarilo asi u 1 % všetkých druhov baktérii, o tých zvyšných 99 % väčšinou ani nevieme, že jestvujú. Poznáme síce väčšinu tých, ktoré spôsobujú ľuďom, zvieratám a rastlinám choroby, dajú sa využiť hospodársky alebo sú zaujímavé pre vedcov, ale očakáva sa, že práve tie neznáme by mohli produkovať substancie, využiteľné ako antibiotiká. Známe baktérie sú už z tohto hľadiska dokonale preosiate a veľká nádej na odhalenie nejakého nového produktu ich metabolizmu už nie je.

 

Veľkým krokom vpred bol vynález nového spôsobu kultivácie baktérii metódou iChip, na ktorom sa podieľali tak akademické inštitúcie, ako aj farmaceutické spoločnosti. Zásadnou zmenou je, že baktérie sa do kultivačného zariadenia naberajú aj so svojim životným prostredím, zriedeným agarom a ďalej v ňom rastú. A aby šiel výskum rýchlejšie, kultivujú sa naraz stovky baktérii, pričom každá jedna z nich je v jednom kanáli platničky zariadenia -  iChipu. Kanály, či skôr kanáliky sú na oboch stranách platničky uzatvorené polopriepustnou membránou, ktorá umožňuje prístup živín a rastových faktorov a celý iChip je uložený späť do pôvodného prostredia, z ktorého baktérie pochádzajú - tu konkrétne do pôdy.

 

 

Zvětšit obrázek
Obrázok iChipu v hline (Kredit: Northeastern University)

Touto metódou bolo izolované zo vzorky (spomedzi asi 10 000 izolátov) nové antibiotikum, produkované baktériou s predbežným menom Eleftheria terrae, účinné na Gram-pozitívne baktérie. Zabíja aj veľmi problémové meticilin-rezistentné zlaté stafylokoky (MRSA) a mykobaktérie tuberkulózy, ale aj  Clostridium difficile, Bacillus anthracis,  a iné potvory. Podmienkou je len, aby patrili do skupiny Gram-pozitívnych baktérii (Gram-negatívne baktérie majú naviac vonkajšiu membránu, ktorá ich chráni pred týmto antibiotikom).

 

Prvá reakcia vedcov bola taká, že asi objavili niečo príliš toxické na to, aby sa vôbec dalo použiť ako antibiotikum. Ale pokusné myšky prežili smrteľné dávky meticilin-rezistentných stafylokokov aj streptokoka pneumoniae, pritom sa neprejavili nijaké príznaky toxicity nového antibiotika.

 

Zvětšit obrázek
Molekula teixobactinu (Kredit: Wikipedia, Teixobactin, public domain)

Zásadnou sa zdá skutočnosť, že teixobactin nezasahuje nejaký cieľový proteín, ktorého gén ľahko podlieha mutáciam, ale dva neproteínové ciele v bunkovej stene - prekurzorové polyméry peptidoglykanu a kyseliny teichoovej, o ktorých nie je známe, že by podliehali u baktérii vôbec nejakým modifikáciam. Vznik rezistencie sa teda javí ako extrémne málo pravdepodobný. Baktérie, ktoré vytvárajú teixobactin sú Gram-negatívne, nepotrebujú teda vytvárať pre seba ochranné mechanizmy proti samému teixobactinu, ktoré by prípadne mohli získať cieľové patogénne baktérie horizontálnym prenosom.

 

Teixobactin sa teda zdá prototypom nového druhu antibiotík, na ktoré veľmi pravdepodobne nebude vznikať druhotná rezistencia, hoci prekvapenia sú stále možné. Okrem toho, čakajú ho ešte klinické skúšky na ľuďoch a overenie v praxi. Aj tak, zrejme bude vyhradené len na liečbu ťažkých infekcii.

 
Zdroje:
D. Nichols, N. Cahoon, E. M. Trakhtenberg, L. Pham, A. Mehta, A. Belanger, T. Kanigan, K. Lewis, and S. S. Epstein: Use of Ichip for High-Throughput In Situ Cultivation of “Uncultivable” Microbial Species [down-pointing small open triangle]. Appl Environ Microbiol. 2010 Apr; 76(8): 2445–2450.
L.L. Ling et al., “A new antibiotic kills pathogens without detectable resistance,” Nature, doi:10.1038/nature14098, 2015
Anna Azvolinsky: New Antibiotic from Soil Bacteria. The Scientist, January 2015

Datum: 05.02.2015 10:08
Tisk článku

Související články:

Analog herbicidu účinným antibiotikem     Autor: Václav Diopan (25.04.2019)
Na obzore je nová skupina antibiotík pre liečbu chronických infekcii     Autor: Matej Čiernik (26.11.2013)



Diskuze:

Je to biznis, ako prebieha testovanie liečiv

Miki Koval,2015-04-06 13:28:23

Dôležitými kritériami sú účinnosť a bezpečnosť účinnej látky. Látka sa najprv testuje v laboratóriu. Keď sa ukazuje byť sľubná, skúša sa na zvieratách. Funguje u zvierat? Pôsobí na tie orgány, na ktoré by mala pôsobiť? Mení žiaducim spôsobom správanie zvierat? Aké ďalšie účinky liečivo vykazuje? Poškodzuje zdravie zvieraťa? Napokon sa vykryštalizuje obraz o funkcii, prínosoch a škodách účinnej látky u zvierat. Aké prognózy z toho možno vyvodiť pre použitie u človeka? O tom sa dá teoretizovať. V konečnom dôsledku sa odpovede na tieto otázky nedajú získať inak než vyskúšaním liečiva na človeku. Za kontrolovaných podmienok, teda na klinikách. Presné podmienky klinického skúšania stanovuje sama farmaceutická firma, samozrejme, po dohode so zdravotníckymi orgánmi. Vyberie (dobrovolných) účastníkov, určí zloženie skupín (podľa veku, pohlavia, zdravot­ ného stavu a pod.). Scenár klinického skúšania stanovuje aj to, ako dlho sa bude skúšanie vykonávať. Takýto scenár, ktorý opisuje presné podmienky skúšania, sa volá „protokol". Protokol klinického skúšania teda nevypracúva regulačný orgán a čo je ešte dôležitejšie, ak sa vykonávanie protokolu zastaví, výsledky skúšania netreba odovzdať regulačným orgánom. Prečo sa však skúšanie zastaví? Lebo vyvstali problémy, možno sa ukáže, že priveľa pacientov liečivo neznáša, alebo spáchajú samovraždu, prípadne sa z iných zdravotných dôvodov ďalej nechcú na skú­šaní zúčastňovať. Práve tieto informácie, ktoré sú pre schvaľovacie orgány a budúcich pacientov nesmierne dôležité, zmiznú v zásuvkách manažérov farmaceutických firiem. Ďalším užitočným dôsledkom ukončenia protokolu je, že protokol pre nasledujúce skúšanie možno vypracovať tak, aby boli výsledky skúšania pre koncern výhodnejšie: Zmenou kritérií sa zmení štruktúra účastníkov (napr. mene starých, chorých, psychicky labilných ľudí a pod.), alebo sa bude preparát porovnávať s iným liečivom, takže obstojí lepšie. Z vedeckého hľadiska sú najrelevantnejšie „dvojito zaslepené skúšky". Dvojito zaslepené znamená, že jednej skupine sa podáva účinná látka, pričom druhá skupina dostáva placebo alebo iné liečivo. Lekári ani pacienti nevedia, či dostávajú placebo, iné liečivo alebo účinnú látku, ktorá je predmetom testovania. Na záver sa výsledky z rôznych protokolov sústredia v jednej centrálnej databáze. Podľa toho, o akú indikáciu pri schvaľovaní ide, sa následne údaje spracujú tak, aby aplikácia pre danú indikáciu vyzerala pôsobivo a najmä veľmi pozitívne. Ide o vypracovanie štatistík. Žonglovanie s číslami. Tu sa dá vyžehliť a vyleštiť všetko to, čo pri klinickom skúšaní nevyzeralo práve najlepšie, ba dokonca hrozivo. Pri účinnosti a pri odhadovaní možnej škodlivosti ide v konečnom dôsledku predsa vždy o porovnávanie. „Fluoxetín je účinnejší než... (napr. staršie liečivo, ktoré už je na trhu)." „Fluoxetín je v súvislosti s ... oveľa menej nebezpečný než placebo." A tak ďalej. Na základe tejto analýzy sa zostaví záverečná správa, do ktorej
sa zapracujú údaje z protokolov úspešného skúšania a pridá sa neformálny list so žiadosťou o schválenie. Vložiť všetko do obálky, nalepiť známku, vhodiť do schránky. Hotovo. A teraz už iba čakať. Hora údajov sa dostane do úradu zodpovedného za schvaľovanie. Ten si prizve špecialistov z príslušnej oblasti a požiada ich o vypracovanie znaleckých posudkov. Títo externí znalci pracujú za honorár, nie sú zamestnancami ani úradníkmi. Bystré hlavičky si rôntgenovými očami prezrú všetky údaje a vyslovia záverečný verdikt: palec nahor alebo nadol. Ak treba, vyžiadajú i ďalšie údaje. V záverečnej fáze sa napokon opíšu všetky klinické štúdie, ktoré sa uskutočnia po uvedení liečiva na trh. Všetko vyzerá byť správne, čisté a korektné. Človek by si myslel, že liečivá, ktoré prešli schvaľovacím procesom, si registráciu naozaj aj zaslúžili! Každé štádium však má svoje slabéstránky. Niektoré som už stručne načrtol. Tieto slabiny sa dôsledne využívajú. vždy však existujú možnosti, ako zákon obísť. Reklama sa namiesto na liek zameria na ochorenie. Kým sa nepropaguje názov lieku, je všetko v medziach zákona.

Odpovědět

antibiotik proti rakovině

Stanislav Kaštánek,2015-02-05 12:06:46

http://zahranicni.eurozpravy.cz/eu/112660-osmileta-divka-navrhla-nahodou-lek-na-rakovinu-vedci-se-napadem-vazne-zabyvaji/
Universita Manchester .
"Manželé Lisantiovi identifikovali sedm druhů rakoviny - včetně té prsu, prostaty, plic či mozku - na něž antibiotika zabírala. Především látka doxycyklin, která se běžně používá k léčbě akné, vykazovala skvělé výsledky. "

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce








Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace