Masová vymírání mohou urychlit evoluci  
Potvrzují to simulace vývojářů robotů a umělých inteligencí, které fungují lépe, když se do nich začlení masová vymírání.

 

Počátek simulace světa robotů. Kredit: Joel Lehman.
Počátek simulace světa robotů. Kredit: Joel Lehman.

I když se vlastně vymírá neustále, život na této planetě několikrát totálně zdevastovala masová vymírání. Jsou děsivá, nepředstavitelná a stále velmi záhadná. Odehrála se velmi dávno, včetně toho nejmladšího před 65 miliony let, ale svojí razancí a brutalitou nás nepřestávají zneklidňovat. Co když je ale ve velkolepé zkáze zároveň obsažena také nesmírná tvůrčí síla? Tvrdí to někteří evoluční biologové a nové počítačové simulace vývojářů robotů tomu nasvědčují.

Risto Miikkulainen. Kredit: UT.
Risto Miikkulainen. Kredit: UT.


Počítačoví vědci Risto Miikkulainen z Texaské univerzity v Austinu a Joel Lehman z Kodaňské univerzity si hrají s počítačovými simulacemi robotů. Přitom mají kupodivu velmi blízko evoluci, protože vývojáři robotů a umělých inteligencí při simulacích už celé roky využívají evoluční algoritmy. Osvědčily se i při vývoji simulovaných neurálních sítí, na nichž se stavějí umělé inteligence.

Evoluční mechanismy jsou jednoduché, mají ale ohromný účinek. Vývojáři napodobují přírodní výběr tak, že při vývoji požadované struktury vždy vyberou z velkého počtu možností tu nejlépe fungující variantu, namnoží ji a zbytek zahodí, přičemž nově vzniklé varianty nejsou naprosto přesné kopie, ale vždy se mírně liší od svého rodiče i od sebe navzájem, podobně jako když se pohlavně množí organismy. A tak stále dokola, dokud vývojáři nejsou spokojeni s výsledkem. Přestože evoluční algoritmy provozují lidé, tak díky nim mohou vznikat neplánová, nečekaná a někdy i šokující řešení, docela podobně jako v biologické evoluci, kde ovšem nefunguje žádný organizátor a organismy se množí samy od sebe.

Joel Lehman. Kredit: Joel Lehman.
Joel Lehman. Kredit: Joel Lehman.


Miikkulainen a Lehman si evoluční algoritmy ještě vylepšili. Ostatně, ani v biologické evoluci nefunguje jenom přírodní výběr, to ani zdaleka. Badatelé simulovali spojení neurálních sítí s končetinami robotů a snažili se nasimulovat takové roboty, kteří by pěkně plynule chodili.V jejich simulacích uplynuly stovky generací robotů a vznikl tak celý robotický svět plný rozmanitých a různě kvalitních řešení. Pak Miikkulainen s Lehmanem spustili masové vymírání a nemilosrdně pobili 90 procent náhodně zvolených typů simulovaných robotů.

Vymírání rodů mořských živočichů ve fosilním záznamu. Kredit: Smith609 / Wikimedia Commons.
Vymírání rodů mořských živočichů ve fosilním záznamu. Kredit: Smith609 / Wikimedia Commons.

Ze světa robotů zbyly jenom trosky, tak jako na Zemi po gigantických sopečných erupcích nebo dopadech obludných meteoritů. Jenže simulace robotů pokračovala, přeživší roboti se zase rozmnožili a jejich svět vzkvétal. Takový cyklus jásavé evoluce a masové záhuby Miikkulainen a Lehman ve světě robotů několikrát zopakovali. Po několika cyklech zjistili, že jim simulace vytvořila velmi slibné typy robotů. Ukázalo se, že evoluční algoritmy s masovými vymíráními vlastně vedou v simulacích k lepším řešením, než když v simulaci masová vymírání nejsou. 
Nejde jenom o nějaké hrátky s roboty. Nápad se zapojením masových vymírání do evolučních algoritmů by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro vývoj umělých inteligencí. Podobný postup by bylo možné použít například při vývoji procedur pro překonávání překážek, které by ocenili robotičtí záchranáři ve zříceném domě nebo v poškozené jaderné elektrárně, ale i průzkumní roboti na Marsu nebo jiných vesmírných tělesech. Pro evoluční biology zase evoluční robotika potvrdila tvořivou síly ohromných destrukcí při masových vymírání. Takové vymírání téměř zničí celý svět, ale ti, co přežijí, se mohou pustit do evoluce s o to větší chutí.


Video: Starší projekt OpenNERO pro vývoj umělých inteligencí, Kredit: Risto MiikkulainenLiteratura
University of Texas – Austin News 12. 8. 2015, PLoS ONE 10: e0132886, Wikipedia (Mass extinction, Genetic algotithm).

Datum: 20.08.2015
Tisk článku

Související články:

Bleskové zotavení amonitů po totálním konci světa     Autor: Stanislav Mihulka (24.09.2009)
Zkáza permského světa během mrknutí oka     Autor: Stanislav Mihulka (12.02.2014)
Zničily permský svět zlovolné metanosarcíny?     Autor: Stanislav Mihulka (02.04.2014)Diskuze:

Makroevoluce

Petr Cius,2015-08-28 20:26:43

No, tím bych si nebyl tak jist. Jaroslav Flegr ve své knize Zamrzlá evoluce píše, že velkých vymírání bylo v historii tak málo a stály za nimi tak různé faktory, že projevy makroevoluce jsou víceméně náhodné. Vlastně jsem se nesetkal s jediným případem, kdy by se projevila (možná kromě mála biodiversity a evoluci systémů viz teorie Gaia).

Odpovědět

Viktor Abc,2015-08-23 11:40:29

Kresťania vedia čo sa stane so svetom, no nevedia čas konca.

To vymieranie národov, zánik a vznik ríš má v rukách zvrchovaný Boh a nič sa nedeje len tak náhodou ako si to mnohí myslia a potom simulujú algoritmy vymierania. Je to jasne vidieť, čo sa dialo s vyvoleným národom - Židmi v celých ich dejinách a predsa nezanikli a ostali národom. Po tom všetkom, čo sa s nimi udialo a boli rozprášení po celom svete pre svoje hriechy a neprávosti, tak ako by sa sami od seba mohli navrátiť späť a zase zhromaždiť na to Bohom zasľúbené miesto, ak by teda ich osud nemal v rukách zvrchovaný Boh? Ak sa už dostaneme až k holokaustu, tak si všimnime, že vzápätí po tomto strašnom vraždení vzniká štát Izrael a to práve tam, odkiaľ boli naposledy vyhnaní Rimanmi. A plnili sa proroctvá ktoré sú v Biblii. Kto môže povedať, že to nie je tak?

Naplnili sa Ježišove slová o spustošení Jeruzalem a cit“ Luk21 24a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.“

No a ďalej: 32Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane.

Ako vieme, tak spustošenie Jeruzaléma bolo zrealizované Rimanmi 70r n.l

Ak by niekto namietal, tak toto prorokuje aj prorok Daniel a to v Babylonskom zajatí.

Luk21 20A keď uvidíte Jeruzalem, že je obkľúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. 21A vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí v jeho strede, nech vyjdú, a ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. 22Lebo to budú dni pomsty, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. 23Ale beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľká tieseň v tej zemi, a hnev bude na tomto ľude, 24a budú padať ostrím meča a zajatí zavedení budú medzi všetky národy, a Jeruzalem bude šliapaný od pohanov, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. 25A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi bude sovrenie národov, nevediacich, kam sa podieť, keď bude hučať more a vlnobitie, 26takže zmŕtvejú ľudia od strachu a od očakávania toho, čo všetko prijde na svet. Lebo nebeské moci sa budú pohybovať. 27A vtedy uvidia Syna človeka, prichádzajúceho na oblaku s mocou a slávou, velikou. 28A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29A povedal im aj podobenstvo: Vidzte fík a všetko stromovie:30keď už pučia, a vidíte to, sami od seba viete, že je už blízko leto. 31Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko kráľovstvo Božie. 32Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa všetko nestane.33Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. 34A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. 35Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. 36Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

Odpovědět

No kdo by to byl čekal

Milan K,2015-08-21 19:36:30

To je ale mému, čtvrtému, pitomému, zcela nelogicky myslícímu, já překvapení.
Teď už snad přestane otravovat s tím, že kdyby nás většina vymřela, měli bychom hromadu místa na hraní kriketu.

Odpovědět

Hloupá otázka humanisty

Rdi Dlo,2015-08-21 19:29:04

V U.S.A. vymysleli každoroční "vopičárnu" pro roboty. Kdo byl na vojně, ví co je "vopičárna". Sebesofistikovanější roboti nezvládli takovou banalitu jako otevřít dveře. Chudinky se truchlivě káceli/y.
Bude umět robot sekyrou (to je blízko otevření dveří) postavit svou garáž z lesních produktů? Bude umět robot udržovat těžbu a zpracování surovin pro výrobu svých obnovovaných součástek?
Bude umět robot či AI správně rozhodnout, co je užitečné pro vývoj druhu, zde robotů?

Prosím nepsat pseudoodpovědi nábožnými trolly!

Odpovědět


Re: Hloupá otázka humanisty

Milan K,2015-08-22 09:25:16

Hm, a jaké jiné odpovědi na otázky týkající se budoucího vývoje (budoucnosti) očekáváte?

Odpovědět


Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Rdi Dlo,2015-08-22 15:02:21

Třeba od demografů, ekologů, statistiků, cestovatelů.
O budoucnosti nejvýše v řádu desetiletí se lze značně poučit z historie-každý výkyv i zdánlivě sebehroznější je dočasný a národy se vracejí ke svému historickému území a nasměrování. Tolik o blízké budoucnosti.
U vzdálenější budoucnosti je nutno kalkulovat s vysýcháním severní Afriky, s amerikanizací EU (v U.S.A. jsem za 2 roky nepotkal autoopraváře či zedníka, přé se vše staví jako krátkodobá stavebnice stlučená od pologramotných Mexiků) a značně i s náboženstvím, které určuje kolektivní nevědomí národů. Jednoduchá zkratka: Protestantské národy mají vše postaveno na vlastní píli, katolické vše trochu flákají spoléhajíce se na přízeň B-ží, pravoslavné se považují za spasitele kosmu slovem či mečem.
K nejvzdálenější budoucnosti mohou opravdu mluvit jen náboženští trollové směšujíce nesmyslný výklad toho kterého "posvátného textu" s podvědomým přáním "ať hajzlové nevěřící konečně trpí"-tento jejich "spravedlivý" postoj je rozcupován v Bibli v příhodě s fíkovníkem, co uschnul a přestal prorokovi zkázy poskytovat stín.

Odpovědět


Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Milan K,2015-08-22 15:06:53

Nechápu, co má demograf, ekolog, statistik, cestovatel společného s vašimi otázkami ohledně budoucnosti robotů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Rdi Dlo,2015-08-22 15:20:55

Asi to, že mají nadhled, rozhled a jisté historické povědomí, které jim brání plácat nesmysly.
O budoucnosti robotů se nejlépe vyjádřili Isaac Asimov a Douglas Adams, autoři sci-fi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Milan K,2015-08-22 15:23:46

A jak nyní odlišíte, jaké tvrzení o budoucnosti je nesmysl a jaké není?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Rdi Dlo,2015-08-22 15:40:32

Vždyť jsem psal o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé budoucnosti.
Nesmysl je dlouhodobé určení budoucnosti, to nedokáže nikdo příčetný odhadnout.
Už u střednědobé budoucnosti máte háfo indicií - ropné koncerny potichu globálně nakupují pěstování, zpracování a distribuci potravin vč. vodních zdrojů.
Takových indicií najdete při troše pozornosti a prosévání zdrojů na netu habaděj.
Mne fakt nedáví budoucnost, kdy si robot neumí otevřít dveře na kliku.
Abych Vám udělal radost: robotí civilizace je nesmysl z jednoduchého filosofického důvodu:
Nedokáže přesah z okamžitého zdánlivě věčného "teď" do dalšího vývoje. Zkuste Kyberiádu od Stanislava Lema.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Z Z,2015-08-22 15:52:21

A ako presne definujete "strednodobú" a "dlhodobú" budúcnosť.

Mne fakt nedáví budoucnost, kdy si robot neumí otevřít dveře na kliku.
- A základe čoho sa domnievate, že to nedokáže v budúcnosti? Nejaký dôkaz...?

Abych Vám udělal radost: robotí civilizace je nesmysl z jednoduchého filosofického důvodu:
Nedokáže přesah z okamžitého zdánlivě věčného "teď" do dalšího vývoje.
- Podobne ako pri predošlej otázke: Máte nejaký dôkaz pre to, že robot z budúcnosti nedokáže to isté, či aj oveľa viac, v hocijakom smere, než človek? Poznáte nejakú principiálnu technickú prekážku pre robotie schopnosti v hocijakom smere?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Rdi Dlo,2015-08-22 16:12:22

1/ O 3 velmi volně definovaných úsecích budoucnosti jsem psal, stačí si přečíst.
2/ Ad otvírání dveří - to už by nebyl robot neschopný úkonu, ale android. Tudíž by šlo o napodobování člověka-je otázka, zda by robot takto chtěl klesnout a uznat člověka za vyššího než je on sám.
3/ Není nutno snášet háfo důkazů, stačí základní-robot se NEMNOŽÍ, ale replikuje. Tudíž je statický a je to i v jeho bytostném nasměrování.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Milan K,2015-08-22 16:21:21

1) vědecky vzato nikdo nezná budoucnost, jedno jakou.
2) I android je robot
3) Robot se zatím, co vím, ani nemnoží, ani nereplikuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Rdi Dlo,2015-08-22 16:36:10

Ad 1/ Krátkodobou budoucnost zná i pologramotná cigaňa, střednědobou každý, kdo přemýšlí. Dlouhodobou nikdo. §§)
Ad 2/ Android je sice robot, ale s lidským opěrným a pohybovým aparátem, proto může otevřít dveře.
Ad 3/ Pokud vznikne robotí civilizace, bude se replikovat, na množení nedosáhne.

§§) Chápu, že vědec budoucnost nezná-v našem domě bydlící profesor ekonom většinu přesvědčil, že nemají kupovat pozemek pod domem za určenou cenu, ale máme počkat na pád cen nemovitostí. I dement ví, že ceny jen stoupají, ale vzdělanec nás každého tímto připravil o 200 000,-.

Dobrá rada, vlastně 2:
a) nenechte si dávat dobré rady
b) nezacyklujte se ve stále stejných otázkách z jiného úhlu, nebudu odpovídat
:-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Z Z,2015-08-22 16:56:40

To je ale ťažko diskutovať, keď si vymýšľate vlastné svojrázne definície a na základe nich ich "argumentujete".
Ak si "zadefinujete", že robot je niečo, čo zásadne nedokáže otvoriť dvere...
Čím zásadným sa teda podľa vás líši android od robota?

Android je sice robot, ale s lidským opěrným a pohybovým aparátem, proto může otevřít dveře.
- Takže bytosť bez "ľudského operného a pohybového aparátu" nie je schopná otvoriť dvere? Dokáže to predsa aj veľa psov a mačiek. Ak sa vytvorí umelá bytosť (robot či android - vyberte si podľa vás správnu možnosť) v tvare chobotnice, prečo by nemala byť schopná otvoriť dvere?

Ad 3/ Pokud vznikne robotí civilizace, bude se replikovat, na množení nedosáhne.
- Nejaký dôkaz? Aká zásadná technická prekážka bráni v existencii robotov schopných množenia? Len to prosím nezahmlieť definíciou "množenia".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hloupá otázka humanisty

Milan K,2015-08-22 17:34:46

Jak píše Z Z.
Jen dodám, že pokud znáte krátkodobou budoucnost, divím se, že s námi, jakožto miliardář zbohatlý na akciových trzích, ztrácíte čas.

Odpovědět


Re: Hloupá otázka humanisty

Pavel Roháč,2015-09-04 16:31:27

Nemyslím si, že je to s těmi roboty tak špatné
https://www.youtube.com/watch?v=BGOUSvaQcBs
ačkoli se zatím jedná o přednastavené algoritmy, které reagují na danou situaci a ze které se "nepoučí", zdá se mi, že i tak udělali velký pokrok

Odpovědět

Není ten proces už realizován?

Jaroslav Mrázek,2015-08-20 21:18:26

Námi na sebe samých ? Poslední vývoj světa tomu v mnohém odpovídá. Jen si nejsem jistý, jestli náhodně přeživší jedinci stačí vybudovat včas společnost schopnou odklánět náhodné vesmírné kolize a energetické toky. Současná naše generace má k cíli velmi blízko, ale další vývoj v tisících letech může znamenat fatální zpoždění a konečnou prohru. Ne, že by prohrou nebylo už nyní hrozící vymazání se lidstva navzájem ...

Odpovědět

Simulated annealing

Aleš Procháska,2015-08-20 20:24:42

Podobný poznatek učinili už dávno programátoři nedeterministických optimalizačních metod (včetně evolučních algoritmů). Hledání občas "zamrzne" v lokálním minimu a nepodaří se už proto najít globální minimum. Proto přijde ke slovu úmyslné zahození části výsledků, které sice okamžitě vede ke zhoršení stavu hledání, ale umožní se vydat k optimu jinou cestou. Přijde mi to velmi podobné. Blíže viz Simulated annealing.

Odpovědět


Re: Simulated annealing

Martin Vajsar,2015-08-20 20:47:53

Chtěl jsem něco podobného napsat také, ale předešel jste mě a zformuloval to líp. :)

Zajímalo by mě ale, zda kvalita nejlepších řešení nalezených v jednotlivých cyklech měla výrazně stoupající tendenci, nebo byla spíše náhodná.

Odpovědět


Re: Simulated annealing

Aleš Procháska,2015-08-20 20:58:44

Tak to musím říct, že nevím :-) Možná to je někde teoreticky zpracované, ale prakticky se vždycky všechny mezivýsledky ukládaly a vybral se pak ten nejlepší a moc se neřešilo, z které populace vznikl.

Odpovědět


Re: Re: Simulated annealing

Miroslav Stuchlík,2015-08-20 23:24:38

Metoda simulovaného žíhání konverguje k nějaké hodnotě blížící se k optimu, po určité době jsou zlepšení už tak malá, že nemá smysl dál pokračovat. Odzkoušeno na placementu.

Odpovědět


ty hodnoty

Mojmir Kosco,2015-08-21 06:58:29

Vedouci k optimu specifikuje kdo? V rámci určitého zadání nejkratší cesta požárem chápu apod. je zadani jasne ale kdyz se jedna o volnou populuce je urcitě rozdil kdyz je specifikována hustota nebo kvalita populace .A ke zlepšení dojde proc? Protoze dojde k uvolneni zdrojů ,nebo protoze přeživší maji možnost experimentovat? Vede k podobnym resenim take kdyz se třeba po překonání konkretni prekazky zdojnasoby prostor (zdroje)?

Odpovědět


optimum

Jiří Novák,2015-08-24 17:07:52

Bylo to "blížící se k optimu" a ne "vedouci k optimu". To je rozdíl. Prostě výsledek šlechtění se víc nebo míň blíží k nějaké optimální hodnotě. Představte si to jako graf funkce. Funkce bude mít někde nějaké maximum (nebo minimum) a příslušná hodnota bude se tomu maximu (nebo minimu) více či méně blížit.
V reálu bývá obtížné rozhodnout, jestli ta hodnota, do kterého se to vyvinulo, je globánlí maximum té funkce, nebo jenom lokální. V přírodě se organismy z lokálního maxima samy od sebe nevyhrabou (musely by se chvíli vyvíjet od přizpůsobenějšího k méně přizpůsobenému, což nejde). Takže buďto v tomhle stavu setrvají a globálního maxima nedosáhnou. Nebo může nastat nějaká mutace, která danému organismu zhorší fitness, ale zase ho vyvede z té slepé uličky lokálního maxima. Nebo spadne šutr, přijde doba ledová, oteplí se (nebo nějaká jiná pohroma) a kdo se nemá kam vyvíjet, vyhyne.

Tu explozi diverzity po velkých vymíráních si vysvětluji tím, že se uvolní niky a přeživší organismy mají možnost se rozrůznit a nacpat tam, kde bylo předtím obsazeno.

Odpovědět


Re: optimum

Mojmir Kosco,2015-08-24 22:03:41

blížící se k optimum chápu jako klasicky vztah lovec oběť což vede k evoluci bez nějakého hromadného vymírání niky jsou maximálně využity. Nový boom po vymírání pravděpodobně nemůže vést k lepšímu využíti dostupných zdrojů anebo se mylim?pravděpodobně dojde ke změně struktury zdrojů poměr more pevnina a pod. takže v případe simulaci vede k vede k skoku i na výdejní zdrojů ?

Odpovědět

Viktor Abc,2015-08-20 19:28:53

Autor napísal: Přestože evoluční algoritmy provozují lidé, tak díky nim mohou vznikat neplánová, nečekaná a někdy i šokující řešení, docela podobně jako v biologické evoluci, kde ovšem nefunguje žádný organizátor a organismy se množí samy od sebe.
---------------------------------
Aj roboti sa nasimulovali sami od seba?

Takže vďaka inteligencii týchto ľudí môžu vznikať šokujúce riešenia. Tak prečo nepovedať, že vďaka inteligentnému plánovaču - Bohu môžu vznikať druhy rastlín a živočíchov? Pri simulácii sa použila inteligencia a simulovalo sa to, čo podľa teórie evolúcie vylučuje inteligenciu pri vytváraní druhov. Ako tieto závery môže prijať ten, kto verí, že život vznikol samovoľné, náhodou bez inteligentného organizátora a plánovača, ak na vytvorenie programu, simulácie robotov a algoritmy bola použitá neprijateľná metóda a to inteligencia človeka?

Ako to, že v tej simulácii zahrnuli seba ako inteligentných plánovačov a teda nasimulovali robotov a vytvorili algoritmy a pritom sa čudovali ako sa to samo od seba deje, akoby ten program, algoritmy ani nevytvorili svojou inteligenciou. To je sebaklam ak závery z toho následne premietnu do teórie evolúcie, v ktorej sa už ale nepočíta s inteligentným plánovačom a kde sa to už len samo od seba deje. Ako to, že nasimulovali robotov? Predsa mali začať od prvkov zemskej kôry, od tej takzv. polievky. Alebo snáď od toho tresku. Taký algoritmus tresku až k druhom živočíchov a rastlín a až k človeku, tak to by bolo. Ale ako by vznikla simulácia, ak by v ňom človek vylúčil seba samého, teda toho, kto ten program, algoritmus vytvoril, nasimuloval robotov atd.

Všimnite si ako to hlúpo vyznieva! Takže evolučné algoritmy prevádzkujú ľudia a títo ľudia – inteligentní plánovači a organizátori nasimulovali aj tých robotov. No a vďaka týmto ľuďom – inteligentným organizátorom a plánovačom môžu vznikať neplánované, nečakané až šokujúce riešenia a teraz pozor - podobne ako v biologickej evolúcii. No a to musí byť už poriadna medzera v logike ak z nejakého dôvodu práve v biologickej evolúcii tohto inteligentného plánovača vylúčim. Takže pri simulácii a vytvoreniu algoritmu si uvedomujem vlastnú inteligenciu, no už pri biologickej evolúcii túto inteligenciu vylúčim? Tak ako to môžem nasimulovať a porovnávať. Nasimulujem niečo v programe, ktorý som svojou inteligenciou vytvoril a výsledky premietnem s niečím, kde túto inteligenciu popriem. Tak ako sa dá tento stav biologickej evolúcie bez inteligentného plánovača nasimulovať, keď samotný simulačný program a tie algoritmy vytvoril inteligentný plánovač.

Odpovědět


Re:

Jitka Janaková,2015-08-20 23:38:54

Viktore, i toto prevádzkujú ludia v rámci plánu inteligentného plánovača: http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan
Je-li ten jejich Bůh mocnější, než ten náš milosrdný, pak je něco v tom algoritmu špatně.

Odpovědět


Re: Re:

Viktor Abc,2015-08-21 09:17:01

Boh je mocný a toto je spravodlivý súd, keď dopustí tieto ukrutnosti a vymení národ za národ. No urobí spravodlivý súd aj nad tými, čo tieto ukrutnosti páchajú. Tak podobne dopustil ukrutnosti páchané počas druhej svetovej vojny, kde sa vyzabíjalí a vyvraždili milióny ľudí a svet sa zmenil, no nepoučili sa z toho.

Tak prečo nezahrnúť do simulácie algoritmus príčin vymierania akými sú ukrutnosť a zlo človeka a z toho vyplývajúci Boží spravodlivý súd, rôzne ideológie, náboženstvá a pod. Áno, aj náboženstvá sú bezbožnosťou, pretože prekrúcajú Slovo Božie, aby vo svojej podobe mohli existovať.

A to je následok bezbožnosti, ktorá sa rozmnožila po celom svete, pretože Boh povedal nezabiješ, povedal nezcudzoložíš, neukradneš, nezosmilníš atd. povedal, že homosexualita je ohavnosť. No ako je zjavné, tak vo svojej bezbožnosti sa veselo uzákoňujú homosexuálne manželstvá a adoptujú si deti. No a teraz vidíme ako Európu zaplavujú členovia ukrutného náboženstva a Europa ich nevedomky rozmiestňujú aj tam kde ešte nie sú, aby teda boli všade. Keď sa rozmnožia, tak postupne nájdu dôvod, prečo odrezať hlavu každému, kto sa im protiví. No a Európa sa zmení. Aj to je Boží súd a dôsledok vymierania.

Homosexuálne manželstvá a adopcia detí nezvýšia populáciu Európy. Teraz jasne vidíme, kto túto populáciu zvýši.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Marek Fucila,2015-08-21 12:43:25

Viktor, stále fetuješ? :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Rdi Dlo,2015-08-21 18:59:14

Nejenže chumaj fetuje, navíc trolluje a pod peřinou onanuje, aby nezhřešil s ženou-nádobou to hříchu!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Milan K,2015-08-22 17:40:52

Se vám to bonzuje, co kdo dělá, když znáte budoucnost ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Rdi Dlo,2015-08-22 22:50:47

Vy ji neznáte?
Srovnejte si osud přírodovědce Jiřího Baucha s osudem bohatých evropských Židů za WWII.
Zatímco Bauch se vrátil z Afriky na osudově zpožděné italské lodi a do "protentokrátu" se vrátil těsně po jeho vzniku se všemi osobními fatálními důsledky, většina prozíravých Židů včas přelila majetky z kontinentu a následovali je.
Komínem prolétli většinou jen chudí a vždy neprozíraví, neschopní udělat rázné rozhodnutí či lehkomyslní.
Chcete snad říci, že nám nepřichází dost indicií pro pochopení krátkodobé historie a krátkodobé budoucnosti?
K tomu Vámi vtipně zmiňovanému miliardáři: každý má nějaké priority a mnohým stačí pokojný zajištěný život a zdraví, což je též výsledek pochopení vývoje krátkodobé budoucnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Milan K,2015-08-23 10:02:17

Ne.
Ale co, budoucnost robotů, akciové trhy. K meteorologům se dejte :-) - "konec předpovědí - víme!".
"Chcete snad říci.." Budoucnosti čeho? Vesmíru, židů, nebo robotů? .
"každý má nějaké priority..." Jsem rád, že mezi námi jsou takto skromní, budoucnost znající lidé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Rdi Dlo,2015-08-23 12:31:17

To je mi líto; pokud neznáte trendy krátkodobé budoucnosti, těžko reagovat na hrozící fatální průšvihy-viz Nicholas Taleb: Černá labuť.
Akciové trhy mne nezajímají, vydělám si dost pro své potřeby. Počasí si kliknu na yr.no.
Budoucnost vesmíru mne fakt nevzrušuje, roboti jsou zatím technologická hříčka a Židé se píší s velkým Ž.
Skromnost je ctěna již od antiky, viz Filemon a Baucis.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Milan K,2015-08-23 13:28:09

Tak nejprve, že znáte budoucnost, a nyní, že to jsou trendy.
Tak si ujasněte, o čem píšete.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trend
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Rdi Dlo,2015-08-23 17:02:32

Velmi často je to totožné-trend krátkodobého vývoje je v rozumném krátkodobém úseku možno považovat za realitu do blízké budoucnosti.
Navíc všude jsou milníky známé z historie, které lze považovat za pravděpodobné meze krátkodobé výchylky.
Chápe to každý, vlastně po přečtení Vaší reakce skoro každý. Příklad: husitství se přelévalo v turbulencích nejen v Českém království, ale krátkodobými výboji až na Slovensko, do Maďarska a severního Německa. Nakonec se po pár desetiletích vše stáhlo zpět do Českého království ve víceméně státotvorné formě bez aspirace na původní revolučnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Milan K,2015-08-23 21:11:58

Co je rozumný krátkodobý úsek?
"pravděpodobné meze krátkodobé výchylky" a co to má společného s tím, co jste tvrdil ("Krátkodobou budoucnost zná i pologramotná cigaňa")? Pravděpodobnost, stejně jako trend, nemá s jistotou/faktem (tomu, že víte/znáte, co bude, jak jste tvrdil) nic společného. Zkuste mrknout třeba do slovníku naučného.

Odpovědět

Pripomína to inferno

Branislav Laurinec,2015-08-20 16:44:37

Zdravím. V zásade súhlasím s článkom, s pokusmi atď. Mám však takú vtieravú myšlienku - čo keď niekto začne tento algoritmus uplatňovať masovo na ľudstve ? "Kvázi" evolúcia v rámci vymazania nejakej rasy na planéte? Možno uhodený názor a príspevok. No neviem sa zbaviť mrazenia v chrbte, keď si pomyslím na rôzne genocídy s cieľom eliminovať nejaký druh - či živočíšny, hmyz, ľudský... atď... náboženský... domyslite si. Keď sa niekto chytí eliminácie s cieľom pozdvihnúť druh, rasu...hmmmm

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace