Čeští skeptici  
Propagace kritického myšlení a dalších přilehlých hodnot.

Převzatá ukázka z knihy A přece se netočí spisovatele a předního skeptika z Brna profesora Vojtěcha Mornsteina, vedoucího Biofyzikálního centra Masarykovy univerzity:


Člověk nesmrtelný

Dovoluji si podat syntézu znalostí získaných četbou příslušné literatury a představit model člověka nesmrtelného. Člověk je alternativně nesmrtelný a navíc požívající zářícího zdraví, zejména když:

Tráví několik hodin denně meditací a jógou, prozpěvováním manter a praktikováním tanter.

Živí se střídavě způsobem makrobiotickým a vegetariánským, šťávami ovocnými a zeleninovými či kusovým ovocem. Pokud možno nekonzumuje drogy, nikotin, alkohol, kávu, kakao, čaj, mléko, maso, škroboviny, tuky a bílkoviny. Veškeré potraviny si pěstuje sám a sám je též zpracovává. Tento způsob výživy doplňuje konzumací vlastní moči a pravidelnými hladovkami.

Pravidelně užívá vitamíny, enzymy, minerálie, mumio, žen-šen.

Pročišťuje svůj zažívací trakt nálevy.

V případě nemoci užívá jen léky homeopatické, clusterové a bylinné (ovšem jen takové, které byly posvěceny nějakým významným léčitelem).

Na krku nosí plátěný váček, ve kterém se pohotově nachází křišťálový krystal, propolis, skleněná pyramidka, aktivované fotografie léčitelů, lahvička vody z Lurd a kyvadlo vyrobené z ušlechtilého kovu či kamene.

Svůj zdravotní stav pravidelně sleduje ve spolupráci s psychotronikem, duchovní osobností, lidovým léčitelem, astrologem, věštcem, jasnovidcem a homeopatem.

Spí v místech, kde nejsou geopatogenní zóny a pomáhá si i jejich rušiči, nad postelí má zavěšenou pyramidu správné barvy, dýchá správně aromatizovaný vzduch.

Víkendy tráví střídavě četbou duchovní a psychotronické literatury, dále bylinářů, posvátných knih kultů New Age a životopisů léčitelů. Též provádí šamanské rituály, objímá stromy v panenské přírodě, poslouchá meditativní hudbu a konečně i přijímá zdravovědné i politické telepatické rady od Plejáďanů a astrálních bytostí.

Nehledě na svou nesmrtelnost je kdykoliv připraven k reinkarnaci skrze Moodyho tunel.

 

 

 

Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co všechno je možné a čemu všemu jsme připraveni věřit. Skeptici se ovšem nesmějí důvěřivcům, tedy obětem, ale podvodníkům a jurodivcům, kteří prodávají nesmyslné iluze a nefungující výrobky. Ideologům absurdna, kontaktérům s fantasmagoriemi. Smích před nimi varuje lépe než zdvižený ukazováček. Mnozí z nich obdrželi anticenu Bludný balvan, jejich celkový výčet je v knize obsažen i s ukázkami z nejvtipnějších laudatií. Lze se tu dočíst o tom, kdo vlastně čeští skeptici jsou, jak vznikli, jak pracují a baví se. Knihu z materiálů Českého klubu skeptiků Sisyfos sestavila a doplnila vlastními texty jeho spoluzakladatelka a známá prozaička Věra Nosková.
Čeští skeptici s podtitulem Kdo jsou a co chtějí jsou především knihou humoru a údivu nad tím, co všechno je možné a čemu všemu jsme připraveni věřit.
Skeptici se ovšem nesmějí důvěřivcům, tedy obětem, ale podvodníkům a jurodivcům, kteří prodávají nesmyslné iluze a nefungující výrobky. Ideologům absurdna, kontaktérům s fantasmagoriemi.
Smích před nimi varuje lépe než zdvižený ukazováček. Mnozí z nich obdrželi anticenu Bludný balvan, jejich celkový výčet je v knize obsažen i s ukázkami z nejvtipnějších laudatií.
Lze se tu dočíst o tom, kdo vlastně čeští skeptici jsou, jak vznikli, jak pracují a baví se.

Knihu z materiálů Českého klubu skeptiků Sisyfos sestavila a doplnila vlastními texty jeho spoluzakladatelka a známá prozaička Věra Nosková.

AGA – Alternativní grantová agentura J. M. Bloudila

 

Satelitní rušičky geopatogenních zón

 

Současný stav poznání: Stížnosti na neblahé působení tzv. geopatogenních zón (dále jen GPZ) se povážlivě množí. Je tedy třeba rozhodného zákroku. Namísto lokálních instalací různých drobných rušičů GPZ, mnohdy velmi amatérské úrovně, jeví se nejvýhodnější očistit od GPZ celou Zemi.

Úkol: Navrhněte zařízení umístitelné na geostacionární satelit rušící GPZ na celé Zemi. Pro indikaci GPZ je možné vynést do vesmíru i případnou megavirguli. Upozorňujeme, že raketoplán má nosnost až 25 tun.

Poznámka: Pokud zařízení nebude zóny ničit, ale pouze odsávat, je vyhrazeným úložištěm Venuše. Sice se tam z nich stanou veneropatogenní zóny, ale to nevadí, neboť na Venuši je beztak značně nezdravo.

 

Bludné balvany 2000

Jednotlivci

Stříbrný Bludný balvan získal Vladimír Kubeš, atomfyzik, vzděláním elektrotechnik. Za objevení nebezpečných resenů, vražedné resenomie a tajné mezinárodní organizace, která jde světové populaci po krku.

 

Ukázka z laudatia

Pan Kubeš, elektrotechnik a soukromý atomfyzik, odhalil, že geostatická pole, s nimiž nás straší šarlatáni, byla dříve neškodná. Bohužel, my jsme je elektromagnetickými vlnami z radiových, televizních či telefonních vysílačů natolik rozdráždili, že vzniklo vražedné prostředí resenomie. Podle laureáta má na svědomí napadání lesů kůrovcem, rakovinu, hromadný úhyn činčil, pády letadel, havárie lodí, nehody na silnicích, agresivitu psů napadajících děti, zešílení koní, krav a různých volů, cukrovku, rozpad páteří králíků, pomočování žen a dětí a odpadávání vrchní části pokožky. Tato rezonance, na níž se prý podílejí i domácí elektrospotřebiče, způsobuje, že se v těle přestane snášet vápník se železem či zinkem.

Její účinek zesiluje mlha, proto nejhorší je situace v Anglii. Pro ohrožené, nemocné a reseny devastované lidstvo i přírodu naštěstí náš laureát Vladimír Kubeš sestrojil indikátor rezonance, takzvaný pípák, který zjišťuje přítomnost škodlivého rozkmitaného pole. Jeho vynález prý používají Mečiar, Jelcin, papež a anglická královna. Pípák lze získat za pouhých 2700 Kč.

Kvůli vědecké práci byly na Vladimíra Kubeše spáchány čtyři nepovedené atentáty a byly mu nabízeny miliony ze Společnosti pro vědecké řízení EU ve Štrasburku. Odmítl je. Chtěli ho odstěhovat do Ameriky a zařídit mu tam vlastní laboratoř. A zase nechtěl.

 

2004

Jednotlivci

 

1. Eduard Boháč. Za houževnaté odstiňování patogenních zón v zištné starosti o zdraví spoluobčanů.

 

Ukázka z laudatia

Náš laureát nazývá fujtably pod zemí nehomogenitami a je zřejmě přesvědčen, že pestrost složení vrchních vrstev obalu Země není slučitelná se zdravím, ba někdy ani se životem.

Dalším agresorem útočícím na jedince v interiérech je elektrické vedení se svým ničivým elektromagnetickým polem. Ve svých propagačně-osvětových materiálech dokáže Eduard Boháč u slabších a neurotických jedinců vyvolat fobii nejen z elektrických rozvodů v bytě, ale i z trubek s pitnou vodou. Ta je sice po vypuštění z kohoutků blahodárná, ale dokud protéká rozvodnou sítí, je to zákeřná bestie. Čtenáři Boháčových letáků se vlastní dům změní v přízračný dům Usherů, leč naštěstí jen do chvíle, dokud ho tento bodrý muž neobejde s virgulkou či feldsondou a dokud si pán domu nezakoupí poskládaný alobal střídaný igelitem, po obvodu zatavený. Aby věc vypadala důvěryhodně, má odstiňovač blikátka, je vybaven přístrojkem o příkonu 2 W a z takzvané elektroniky jsou vyvedeny dva slabé vodiče (červený a modrý), k nimž se pájením připojují vodiče shodných barev. Tentokrát je ezoterickému podnikateli elektřina dobrá! Žárovčičky blikají, věc tedy vypadá vědecky a tudíž musí na ní něco být!

Proč by jinak takový klumprt stál 3000 korun? Na otázku, jak na svůj Geosan pan Boháč přišel, sdělil jasně a bez příkras: „Zkoušel jsem to a ono, deset let jsem na tom makal, až jsem na to kápnul.“

 

AGA – Alternativní grantová agentura

Anežka a česká elektrotechnika

 

Současný stav poznání: Dle elektrikáře p. Sylvara, přihlašovatele vynálezu přístroje DEPOLAR na odstraňování geopatogenních zón, bylo mu elektrické schéma přístroje sděleno ve snu v roce 1985, a to přímo sv. Anežkou Českou. Je potěšitelné, že čeští podnikatelé kooperují nejen se subjekty z jiných zemí, ale i s důvěryhodnými subjekty z onoho světa – v tomto případě dokonce certifikovaným Vatikánem. To je jistě zajímavá možnost, jak pozvednout naši badatelskou i ekonomickou úroveň.

Úkol: Navrhnout informační systém pro registraci joint-venture mezi subjekty z tohoto a onoho světa včetně agendy pro vyřízení autorských a průmyslových práv.

Dodatek: Potvrdí-li se autorství sv. Anežky České ke shora uvedenému přístroji, je děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT rozhodnut udělit jí titul inženýr honoris causa a po dohodě s arcibiskupstvím ji rovněž jmenovat patronkou české elektrotechniky. František Křižík to jistě pochopí a nebude dělat potíže. Mimochodem, víte, že mezi svatými dosud není žádný inženýr? Bude-li první Češka, budou potěšeni jak vlastenci, tak čeští inženýři a inženýrky zvlášť.

 

* * * * *

 

2007

Stříbrný Bludný balvan

Jaroslav Dušek. Za dobré šamanské rady pro každý den.

 

Ukázka z laudatia

 

Naším laureátem se vlastním přičiněním stal dobrý a milý herec a šaman-amatér. Ezoterický um mu umožňuje originálním způsobem pojednat i globální problémy. Dietologům, urologům a FAO (Food & Agriculture Org./OSN) udělil pěknou lekci:

„Myslím si, že jídlo bylo původně možností zakusit svět skrze chuť. Bylo určeno spíše pro zábavu a pro poznání světa. Cílem určitě nebylo, že musíte jíst třikrát denně. Já jsem jednu dobu jedl obden. Ale někdo vám v dětství vsugeruje, že musíte minimálně třikrát denně jíst. Pokud by bytost byla schopná nabrat energii ze světla a vzduchu, nemusela by jíst. Moji kamarádi byli teď v Rusku, kde potkali pětašedesátiletou paní, která šest let nejedla ani nepila. Velmi statná selka. Avšak čůrala.“

To je jistě pozoruhodný příspěvek k fyziologii, byť vychází z léčebné metody z roku 1914 obrarcta dr. Grünsteina, který ordinoval absolutní dietu a pravidelné klystýry.

Zkuste, mistře, vysvětlit hladovějícím Súdáncům, že nemají indoktrinovat své děti báchorkami o stravě. Zrušení humanitárních pomocí jistě pochopí jako motivující výzvu. Světla a vzduchu mají dost, tak ať si najdou jinou zábavu než ausgerechnet jídlo.

Naše milá celebrita poradila rázem také dermatologii i solární astrofyzice:

Slunce je životodárná síla, díky níž tady jsme. Jsme stvořeni z jeho světla. A my máme neuvěřitelnou kampaň proti Slunci! Já jsem vloni v létě poprvé nepoužil žádný krém proti slunci a opálil jsem se nejlépe ve svém životě. Celá ta kampaň je blbost. Je to marketingový tah a nesmysl.”

Neplaťte školní jídelnu, vyžeňte děti přes poledne na sluníčko. Krémem je ale nemažte, ať mají nášup solární energie.

Další rady neminuly ani hydrologii, ani nauky kanalizační:

„Já jsem si pořídil kompostovací separovací záchod. ... Když začnete komunikovat se živly, když se začnete třeba ptát vody, jak se jí to líbí, že je hnána pod tlakem rovnými rourami, zjistíte, že voda není ráda. Voda miluje spirálovitý pohyb, pro vodu je přirozené pohybovat se v obloučku, ve spirále. A my jsme z vody udělali odpadní kanál.”

Velmi nás těší, že Jaroslav Dušek, jak přiznal, umí komunikovat i s kameny.

Bludný balvan mu tedy jistě bude dobrým společníkem pro společné hlubokomyslné rozpravy.

 


 

 

Kniha bude na pultech knihkupců od 24. srpna za 220,- korun. Lze ji objednat na adrese: vnoskova@centrum.cz za 160,- korun + poštovné, nebo za tutéž cenu bez poštovného v Praze a na akcích Sisyfos.

 


Autor: Redakce
Datum: 22.08.2015
Tisk článku

Budoucnost lidstva - Kaku Michio
 
 
cena původní: 397 Kč
cena: 333 Kč
Budoucnost lidstva
Kaku Michio

Diskuze:

Grygarova selektivní víra

Pavel Krajtl,2015-08-26 14:12:42

...se bohužel projevuje i při selekci kritického myšlení. Koneckonců není to vědec, ale žnec objevů. O jeho "invenci" svědčí například to, že ze Sysifa nechal vyobcovat MuDr. Hnízdila. V obrovské záplavě blbostí typu biotroniky, se naučil zjednodušovat, a protže neví ani zbla o medicíně a lidské psychice, považuje psychologický efekt ve vztahu lékař-pacient za duchařinu. Nebo dost možná ne, možná je Sysifos jen dalším politicko-ekonomickým nástrojem, který má kromě veskrze užitečného vyvracení blbostí taky na starosti udržování zavedených konvencí a ekonomicko-politických danností. Žádný podnikatel ve zdravotnictví si nenechá jen tak léčit pacienty a ztrácet zisk, když každý takový nevysvětlitelně nemocný pacient může do smrti sežrat tunu prášků a odčerpat ze zdravotnictví pro podnikatele mnoho a mnoho peněz. Také některé argumenty členů Sysyfa bývají ve vybraných případech "kritické" například oficiální verzi o 11.září musíme věřit, protže "cokoli jiného by se prokeclo".

Mimochodem, když nekomu vadí básnické nadsázky typu "komunikuje s kameny" jak pan Grygar komunikuje s Bohem?

Sysyfos a Učená společnost připomíná pravidlo známé z politiky "když chceš aby neco nefungovalo, vytvoř na to instituci a postav se do jejího čela".

Odpovědět


Re: Grygarova selektivní víra

Milan K,2015-08-26 15:57:26

Aha, já dodnes myslel, že to je na nás. A oni za to můžou Oni (třeba ti z toho spolku Sisyfos). To se mi ulevilo.

Odpovědět


Re: Re: Grygarova selektivní víra

Pavel Krajtl,2015-08-27 08:10:15

Kdo voni jsou a co chtěli vlastně říct?

Odpovědět


Re: Grygarova selektivní víra

Jaroslav Mrázek,2015-08-27 10:21:48

Páter Ferda,paní Kamenická (bába radnická), úspěšní proutkaři a jejich prameny vody .... to vše neexistuje, protože to Sysyfos nechce vidět a neuznává. Poněkud pštrosí politika a poněkud zabednění, ale prý svéprávní "soudci"....???

Odpovědět


Re: Re: Grygarova selektivní víra

Pavel Krajtl,2015-08-27 14:52:12

Zkusím to jinak: Zaklínáním se zlomenina nohy naspraví, na to je potřeba sádra. Ale ja rovněž statisticky prokázáno, že stresovaný pacient se uzdravuje (lékař "jen" léčí, příroda-samouzdravovací schopnosti pacienta samotného uzdravuje).
Možná to pan Grygar ví, ale vypadá to že nikkoho jiného než pana plebána do pozice utěšitele nepřipouští.
Nepřipouští tam ani lékaře, což je škoda, neboť jedině vzdělaný odborník dokáže rozeznat zda pacient potřebuje nutně prášky či operaci, nebo spíš dovolenou, rozvod, změnu zaměstnání...

Doktor který někomu místo prášků nebo drahých zákroků doporučí změnu života, je pro podnikatele ve zdravotnictví nežádoucí...

Ale to už je politikum, úplně jiný druh svíčkových bab a páterů Ferdů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Grygarova selektivní víra

Milan K,2015-08-27 18:07:59

Jak jsem psal výše, můžou za to Oni, parchanti! Ještě jednou díky za vysvětlení.
(na vysvětlenou, pokud mě nechápete > než jste mi otevřel oči jsem si myslel, že to, zda budu jíst předepsané prášky, anebo třeba ne a možná jen změním styl života, je jen na mě .... teď už vím, že ne, že to leží na bedrech doktorů a jejich podporovatelů z hnutí Sisyfos). Ulevilo se mi podruhé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Grygarova selektivní víra

Pavel Krajtl,2015-08-28 08:00:13

Máte neobyčejnou schopnost číst mezi řádky to co sám chcete a pak se s tím razantně vypořádat. Doufám že se Vám při tom ulevilo, není nad to vyrobit si vlastního strašáka a pak se sním vypořádat. Patrně bude taky politik ne?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Grygarova selektivní víra

Milan K,2015-08-28 08:12:01

Tak to mi prosím vysvětlete, co jiného jste vašimi texty měl na mysli. Děkuji

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Grygarova selektivní víra

Pavel Krajtl,2015-08-30 13:00:07

Já zase nechápu co jste chtěl říci vy? Za "co" jako můžou "oni". Z Vašeho suveránního vyjádření typu "jako vždycky za všechno můžou ti druzí" jsem to nepochopil. Rozhodně nechci panu Grygarovi vyčítat že bojuje proti evidentním blbostem, někdy je to dokonce legrace. Horší už to je když "v zájmu vědy a sysifovské srandy" začne z vytrhávat slova z kontextu a přičítat jim jiný význam než měl autor namysli. Vyvrací věci tím, že dokazuje jak je nepochopil. Přitom sám musí mít vlastní zkušenost s "badateli" kteří napsali stovky knih o tom jak einsteinova teorie relativity neexistuje a "důkazy" o vyvracení jsou jen popisem autorova nepochopení. Takže pro objasnění zdůrazňuji, že nikdo z lékařů nevěří že lze dělat operaci slinivky holou rukou, ale když tomu uvěří citlivý a nemocí stresovaný pacient, může to být dobrý psychologický počin na cestě k uzdravení (podobně jako akupunktura, homeopatie a podbné (!neškodné ovšem, nikoli pití sava!) blbosti. Samozřejmě se v rámci starosti o duševní (psychickou - kdyby měl měkdo problém s duchy) nesmí zapomínat na biologickou medicínu, které se zákonitě nedostává u "léčitelů" jejichž úspěchy jsou založeny na výše zmíneném principu.

Doufám že jte již pochopil oč jde, protože to byl poslední pokus pane, další nedostanete, i moje psychika má své meze.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Grygarova selektivní víra

Milan K,2015-09-01 20:50:46

Když kritizujete nĕčí činy, buďte od té slušnosti, a kritizujte konkrétnĕ a korektnĕ (s důkazy).
No a k tĕm pacientům...že psychologie hraje roli uznává snad každý lékař. Zatímco si nejsem jist, zda každý léčitel zvládá psychologii, a zda neklame zákazníky.

Odpovědět

Na co skeptici zapomínají

Ondřej Šrubař,2015-08-24 13:10:38

Skeptici jsou dle mého mínění příliš fundamentální a rozvoj lidstva spíše brzdí.
Zapomínají na to, že:
1. věda je jen souhrn užitečných nástrojů
2. vědu dělají lidé a ti některá témata nepovažují za dostatečně seriozní

Odpovědět

Jozef Vyskočil,2015-08-23 16:41:04

Slovenským občanom s nadprirodzenými schopnosťami obvykle odporúčam českú súťaž o cenu 1 mil KČ a odporúčanie do súťaže o 1 mil USD. Podmienkou je vedecký dôkaz v laboratórnych podmienkach. Nikto sa neprihlásil, alebo mi prevzatie cien z lakomosti zatajil. Pohrdol tým bohužiaľ aj Vatikán, ktorý dokázané zázraky považuje za štandard pri povyšovaní ovečiek.

Odpovědět


Re:

Milan K,2015-09-01 20:56:51

Co je dnes milion dolarů ... není divu, že se přihlásili samí žabaři :-D

Odpovědět

nesmrtelnost

Mojmir Kosco,2015-08-22 19:37:36

neznám nikoho kdo by se podle daného receptů pro nesmrtelnost řidil takže nemohu s klidem říct že by se mu to nepovedlo .znám několik neúspěšných pokusů pravidelne močení (ten spáchal sebevraždu ) výměna krve ten onemocněl. jinak i zde čtu pravidelném ČLÁNKY ZE MODERNÍ alchymiste porad kámen nesmrtelnosti hledají

Odpovědět

Z Z,2015-08-22 15:05:55

– Na krku nosí plátěný váček, ve kterém se pohotově nachází křišťálový krystal, propolis, skleněná pyramidka, aktivované fotografie léčitelů, lahvička vody z Lurd a kyvadlo vyrobené z ušlechtilého kovu či kamene.

"Vodu z Lurd" si mohol Vojtěch Mornstein odpustiť. Popredný sizifák Jiří Grygar by mu určite vysvetlil, že to na rozdiel od iných spomenutých vecí blbosť nie je. Ak ak nad ňou ešte nejaký chlap v sutane spraví posvätné pohyby a zaklínadlá... - tak to potom musí už byť poriadne silná voda.

Odpovědět


Re:

Jaroslav Pokorný,2015-08-23 11:59:39

Také mě to napadlo. Když člověk vidí ty davy poutníků u pramene, nemůže nevěřit, že ta voda není "zázračná". Hlavou mě ale vrtá jiná věc. V historii Lurd se píše, že Bernardetta vyhrabala ze země malý pramínek, který sice následně zesílil, ale když nyní hledíte na to množství vody vytékajíci z kohoutků, a další voda teče do bazénků, v nichž se nemocní koupou, pak se to jeví, že P. Maria musela udělat ještě další zázrak "rozmnožení vody".

Odpovědět


Re: Re:

Stanislav Brabec,2015-08-25 19:46:19

I v naší kotlině se podobné zázraky dějí. Jak jinak si vysvětlit, že z toho jediného malého pramínku vody v klášteře v Dobré Vodě dokáže tuzemský výrobce stočit miliony lahví?

Reklama je mocná, ať ji provozuje kdokoliv. Ba skoro až (zdráhám se to pod skeptickým článkem vůbec napsat) magicky mocná.

Odpovědět

Medvědi

Martin Plec,2015-08-22 10:49:32

Kritické myšlení je důležité, ale to, jak je Sysifos prezentuje navenek, s ním nemá nic společného. Je to spíš šaškárna. A urputnost a arogance, s jakou to dělají, je fanatismus opačného směru, než ten, který se snaží zesměšňovat. Podle mě dělají kritickému myšlení medvědí službu.

Druhá věc je, že k tomu, k jakým závěrům kdo dojde, závisí na tom, z jakých předpokladů vyjde a jaké myšlenkové konstrukce používá. Neznám činnost tohoto spolku, jen to, jak se projevuje navenek. Ale kdyby se místo zesměšňování něčích názorů raději zaměřili na to, jak k nim došel, udělali by lépe. Příklad:

Např. dnes je frenologie zatracována jako typický příklad pavědy. Jenže původně to byl pokus vysvětlit, jak je možné, že při pohledu na člověka na první pohled poznám, s kým mám tu čest. Že to byla cesta slepá (nehledě na to, že ani dnes si to spousta vědců nemyslí), na tom přeci není nic, co by si zasloužilo zesměšňování. Co si však zaslouží kritiku, je to, co se s frenologií dělo dál, a jak došlo k jejímu zneužití.

Suma sumárum, osobně mám z aktivit spolku Sysifos špatný pocit, jako ze spolku pavědců (bez ohledu na to, jaké vědecké kapacity se v něm angažují).

Odpovědět


Re: Medvědi

Milan K,2015-08-22 12:25:56

Bludné balvany zajisté částečně šaškárna jsou.
Však také na šaškárny je šaškárna adekvátní odezvou.
Nevšiml jsem si (k vašemu příkladu), že by "kritickou cenu" dostala nějaká "pavěda". Vždy jí dostávají ti, co "pavědu" zneužívají.

Odpovědět


Re: Medvědi

Pavel S,2015-08-22 12:42:38

Za prvé, na humoru není nic špatného a kdo má problém brát věci s humorem, tak má především problém sám se sebou. Za druhé, pokud by na počínání všech těch ezoteriků, alternativců či vyložených podvodníků měl jedinec nahlížet vážně, tak z toho nutně musí onemocnět, takže i kdyby spolek Sysifos šaškoval sebevíc, tak intenzitu šaškovství magorů, které Sysifos kritizuje a kteří bohužel ty své šaškárny často myslí zcela vážně, zdaleka nedosahuje. Mimochodem, nevšiml jsem si, že by Sysifos uděloval bludné balvany in memoriam. Takže je hloupost argumentovat tím, že když se na nějaké pověry v minulosti nahlíželo jako na seriózní vědu, tak by se to dnes nemělo považovat za nesmysl, když se jimi někdo vážně zabývá.

Odpovědět


Re: Re: Medvědi

Martin Plec,2015-08-22 13:57:17

Možná jsem se špatně vyjádřil, nebo jste mě špatně pochopil.
a) To, čemu teď říkáte pověra, byla ve své době seriózní věda. To, že se její výsledky začaly vulgarizovat a ideologicky zneužívat, je věc druhá.
b) Frenologii jsem jako příklad použil, protože je její vývoj známý ze všech možných stran. Kdybych použil nějaký aktuálně diskutovaný případ, třeba Grofa, tak váš a můj postoj je jen o názorech. Chybí zde časový odstup.
c) Co se týče spolku Sysifos, záleží na tom, o co se snaží. Jestli si chtějí jen ulevit ve své frustraci, tak budiž. Jestli ale usilují o osvětu (jak se domnívám), tak se jim to evidentně nedaří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Medvědi

Jaroslav Pokorný,2015-08-22 14:24:04

Před několika málo roky jsem panu Grygarovi napsal: "Jak věřící křesťan (katolík?) věříte, že "na konci věků" přijde v celé své slávě Ježíš Kristus, udělá na Zemi pořádný masakr - protože oddělí ovce od "kozlů", které pošle do pekla, a pro ty sravedlivé vytvoří na Zemi Boží Království, které bude trvat navěky. Jak astrofyzik ale "víte", že "na konci věků" se Slunce změní na červeného obra, vypálí svoji soustavu až někam za Mars, pak se scvrkne do bílého, posléze hnědého trpaslíka a celá Sluneční soustava zamrzne. Co pokládáte za pravděpodobnější?"
Bohužel pan dr. se nevyjádřil.


Obdobně, když jsem čítával o holotropním dýchání, řekl jsem si, že bych si ho také mohl zkusit. Přihlásil jsem se k renomované PhDr. a zažil věci, nad kterými jsem jen nevěřícně kroutil hlavou. Pak jsem se holotropka zúčastnil ještě několikrát, s renomovaným šamanem, s indiánskou saunou, chodil jsem po žhavém uhlí, vyrobil si šamanský bubínek. Jako skeptik jsem, možná, pochopil podstatu závislosti některých lidí na těchto rituálech. Podobné zážitky které jsem získal, mně říkala i moje někdejší bytná, která zase chodila na reiky. No a také jsem je zažil na křesťanských shromážděních.

Čta články Sisyfů, jsem si uvědomil, že oni na tyto akce nechodí - třebas ze studijních důvodů. Odkázal jsem je na mého známého šamana, aby si holotropko prožili na vlastní kůži a věděli, co kritizují. Nevyjádřili se, a jsem si jist, že se nikdo ani nezúčastnil. Zkoušet si přímo virguli jistě může být problém, ale účast na reiky, holotropku, chůze po žhavém uhlí či něco podobného problém nemůže být.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Medvědi

Milan K,2015-08-22 14:50:51

Kdo jednou zkusí reiky, nechce jinak ....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Medvědi

Viktor Abc,2015-08-23 17:48:08

Ak by katolíci čítali Bibliu, tak by aj vedeli odpovedať na túto hlúpu otázku.

Zj21 1A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuly, a mora už nebolo.

2Pet 3:10 Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria.

Zj6 12A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a slnce sčernelo jako srstené vrece, a mesiac bol celý jako krv, 13a nebeské hviezdy padaly na zem, ako keď fík so seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasený od veľkého vetra. 14A nebo ta pošlo jako svíjajúci sa knižný svitok. A každý vrch a ostrov sa pohly so svojho miesta.

Zj 20:11 A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo najdené.

Tak kde bude miesto tejto Zemi? Vyzerá to, že bude nové nebo aj nová Zem.

Zj 22:5 A noci tam už nebude. A nebudú potrebovať svetla sviece ani svetla slnca, lebo Pán Bôh ich bude osvecovať, a budú kraľovať na veky vekov.

Taktiež smrti už nebude

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Medvědi

Mrakoplaš Skywalker,2015-08-26 19:20:51

Okraj vesmíru, ke kterému spolu s celým viditelným vesmírem putujeme bude působit jako odrazivé zrcadlo a severní obloha bude svítit jako LED panel.

Odpovědět


Re: Re: Re: Medvědi

Pavel S,2015-08-23 17:13:48

Pochopil jsem vás dobře. To vy jste zřejmě nepochopil mou reakci. ad a) a b) Stejně tak jako se dnes za seriózní vědu nepovažuje alchymie nebo astrologie, i když v renesanční době to byla jaderná fyzika své doby, tak nemůže být frenologie dle současných měřítek považována za seriózní vědu. A jak jsem výše uváděl a vy nepochopil, Sysifos neuděluje bludné balvany ani renesančním astrologům a alchemikům a ani frenologům 19. století, takže váš příměr je naprosto mimo mísu.
ad c) Naopak, je jasné, že Sysifos právě v oblasti osvěty udělal obrovský kus práce. Ano je sice smutné, že občas jejich snahu lze přirovnat k házení hrachu na zeď. Tomu se nikdy nelze vyhnout. Zdí, kterým je jejich ideologie či rovnou pověry milejší než pozorování a experiment, důkazy a fakta, je vždycky spousta.

Odpovědět


Re: Medvědi

Petros Pd,2015-08-22 13:42:19

Já se divím především panu Grygarovi, který je věřící člověk že se angažuje s této materialistické sektě. Pokud věří v nějakou duchovní dimenzi a vyšší moc, pak přece nemůže věřit jen jevům které lze opakovaně ověřovat pokusem. Problém Occamovy břitvy je navíc v tom, že pokud věda nemá spolehlivé vysvětlení pro daný jev, musí být za pravdu vydáván pseudovědecký nepravděpodobný paskvil.

Odpovědět


Re: Re: Medvědi

František Luft,2015-08-22 14:07:43

Grygar si věří selektivně - tak aby to nekolidovalo s vědou (podle jeho názoru). Věřící si věří tomu, co se mu líbí a jemu by se zřejmě nelíbil posměch vědeckých kolegů. Ale osobně se mu taky divím.

" pokud věda nemá spolehlivé vysvětlení pro daný jev, musí být za pravdu vydáván pseudovědecký nepravděpodobný paskvil."

Ve vědě nikdo nemá povinnost vydávat za pravdu něco konkrétního. Má pouze povinnost svá tvrzení doložit. Vysvětlení jevů se hledá naopak, jako nejjednodušší možné vysvětlení, protože taková vysvětlení se ukázala jako nejčastěji správná.

Odpovědět


Re: Re: Medvědi

Milan K,2015-08-22 14:08:59

Doporučuji vám, zjistit si význam slov "sekta", "kritické myšlení", "Occamova břitva".

Odpovědět


Re: Re: Medvědi

Pavel S,2015-08-23 17:16:23

Nebo-li kdo nečůrá s námi v naší sektě, ten čůrá proti nám.

Odpovědět

Snad i omyly S-fovy

Bohumír Tichánek,2015-08-22 09:44:39

Kromě těžko obhajitelných záležitostí bývá skepse jinde i na škodu.
Profesor Stanislav Grof (*1931) je hodnocen takto:
http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1192467339
--"Bludný balvan byl udělen za pseudovědeckou aktivitu, která bohužel v díle Stanislava Grofa převažuje. Grof opouští racionalitu tam, kde výpovědím o fantastických zážitcích přiznává status skutečnosti a odvozuje z nich představu „Kosmického vědomí“. Na něm mají participovat svým vědomím lidé, zvířata, rostliny i neživá příroda. Lidské vědomí tedy není podle Grofa vázáno na neurofyziologické procesy, může se odpoutat od těla, může se „transpersonálně“ ztotožnit s jiným vědomím nebo „odcestovat“ do některého z minulých životů nebo do doby porodu."--

Namísto hledání jakobychom předem věděli, že lidské vědomí je vázáno tam a tam a není jinde.
Jakoby bádání v duchovním směru bylo nutné odmítat, i zesměšňovat - také jeden z přístupů.
Lze se dočíst:
Profesor Stanislav Grof (*1931) je světoznámým průkopníkem na poli psychiatrie, transpersonální psychologie a výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, navozovaných psychedelickými látkami i rozličnými jinými metodami. I v třiaosmdesáti letech stále vyučuje na univerzitách.

Vědomí je nejhlubším tajemstvím rozhovor se Stanislavem Grofem
http://sedmagenerace.cz/text/detail/vedomi-je-nejhlubsim-tajemstvim

I tahle věta je zajímavá, výstižná:
Stanislav Grof:Nemáme vlastně žádný důkaz pro to, že vědomí má původ v mozku
http://svobodnenoviny.eu/stanislav-grofnemame-vlastne-zadny-dukaz-pro-to-ze-vedomi-ma-puvod-v-mozku/

Odpovědět


Re: Snad i omyly S-fovy

Vít Výmola,2015-08-22 10:24:38

"Nemáme vlastně žádný důkaz pro to, že vědomí má původ v mozku"
Stanislav Grof především nemá sebemenší důkaz, že by tomu bylo jinak. A o to jde. Stejně jako ostatní mašíblové a šarlatáni se nějakými důkazy vůbec nezatěžuje. Stačí, že on ZNÁ pravdu. A pravděpodobně mu ji upírají židobolševici, zednáři a konspirace vědců, proto musí publikovat ve Svobodných novinách a ne třeba v Nature.

Odpovědět


Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Martin Plec,2015-08-22 10:53:54

Kritizujete Stanislava Grofa, nebo vaši smyšlenou představu Stanislava Grofa? Je to sice už hodně dlouho, a nevím, jestli od té doby nezačal tvrdit něco jiného. Ale několik jeho knih jsem zběžně četl, a nepamatuji se, že by něco takového, co píšete, tvrdil.

Odpovědět


Re: Re: Re: Snad i omyly S-fovy

František Luft,2015-08-22 10:56:30

Tichánek píše, co Grof údajně tvrdí:
"Stanislav Grof:Nemáme vlastně žádný důkaz pro to, že vědomí má původ v mozku"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Martin Plec,2015-08-22 11:00:27

Tichánek píše, že Grof tvrdí, že ZNÁ pravdu, a cosi o židobolševicích.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Martin Plec,2015-08-22 11:02:34

Omlouvám se, Výmola píše.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Milan K,2015-08-22 12:33:07

Ano, to píše. Potvrzuji, že se nám text zobrazuje stejně.

Odpovědět


Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Petros Pd,2015-08-22 16:13:00

Jste si tak jistý že nemá sebemenší důkaz? Já jsem jeho dílo nečetl a myslím že vy také ne, protože je to přece šarlatán. Vědeckými metodami můžete opakovatelně potvrzovat nějaké přírodní zákony, ale duše a vědomí se chovají podle vlastní vůle a v tom je rozdíl. Já mám osobní zkušenost s ověřováním posmrtné existence duše, s babičnou jsem byl domluven že až zemře ať dá vědět. Pokus vyšel, po smrti začalo v našem domě strašit, ozývaly se kroky, otevíraly a zavíraly dveře, přemísťovaly předměty a babička mě a matku matku navštěvovala ve snech a vnímali jsme ji někdy i v polospánku. Tohle je ale naše osobní zkušenost kterou nejde dokázat a vy tomu nemusíte věřit. Já ano protože se mi to stalo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Jan Kment,2015-08-24 19:15:04

Máte pravdu, málo kdo rozumně uvažující by to četl! Číst Grofa, to je šílené! Sám jsem vydržel jednu knihu, kde skutečně "dokazuje" existenci mimozemských civilizací zážitky z 'holotropního dýchání'. (???) Ono už jenom to, že tvrdí, že to jeho slavné holotropní dýchání není hypnóza je dosti šarlatánské!

Odpovědět


Re: Snad i omyly S-fovy

Jaroslav Pokorný,2015-08-22 14:33:36

Nejen prof. Grof. I např. křesťané nemyslí mozkem, ale srdcem, vnímají srdcem, milují srdcem, otevírají svá srdce pro Boha, když jsou u přijímání, Bůh jim vstupuje do srdce.

Jak tato představa vznikla, zdá se být pochopitelné. Při emocích mozek nijak nereaguje, zato srdce se může "zbláznit": Radostí nám "zpívá", láskou se "chvěje", strachem "padá do kalhot" ..... zato mozek vůbec nic! Proto si vysloužil pověst pouhého "chladiče krve".

Proč ale věřící na to srdce věří stále, je mně záhadou.

Odpovědět


Re: Re: Snad i omyly S-fovy

Marek Fucila,2015-08-26 17:33:30

No odpoveď už ste si vlastne napísal: ...křesťané nemyslí mozkem... :-)

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace