Znamenají divné rozpady mezonů B trhlinu ve Standardním modelu?  
Rýsuje se ve výsledcích experimentu LHC beauty a dalších experimentů exotická fyzika, nebo jde jenom o zákeřný statistický šum?

 

Pohled do vnitřností experimentu LHCb. Kredit: CERN.
Pohled do vnitřností experimentu LHCb. Kredit: CERN.

Mezi vědci se stále častěji a hlasitěji šušká o „nové“ nebo „exotické“ fyzice. Pro nezúčastněného pozorovatele je to docela úsměvné. Fyzikům perfektně funguje Standardní model částicové fyziky, a ti nevděčníci hledají i tu nejmenší trhlinku, skrz kterou by ho mohli rozbořit. Ale taková je věda a taková je i lidská povaha. Toužíme objevovat, bořit hranice a ve velkém stylu překonávat sami sebe.

Mitesh Patel. Kredit: Imperial College London.
Mitesh Patel. Kredit:
Imperial College London.

Ukazuje se ale, že přijít s exotickou fyzikou nebude jednoduché. Standardní model má tuhý kořínek a zatím odolává všemožným experimentům a rafinovaným pokusům o rozboření. Zajímavé šance na novou fyziku nabízí i Velký hadronový srážeč LHC v CERNu. Početné týmy jeho vědců zabíjely nudu při čekání na nový ostrý start vytuněného LHC po více než dvouleté přestávce a těžily v nezměrných datech posbíraných na tomto obdivuhodném stroji před jeho odstavením.

Americký experiment BaBar. Kredit: SLAC.
Americký experiment BaBar. Kredit: SLAC.

Jak jsme již na OSLU psali, naděje na novou fyziku se rýsuje v pozorováních rozpadů mezonů B. Tým experimentu LHC beauty (LHCb collaboration) analyzoval rozpady mezonů B v datech z let 2011 až 2012 a zjistil, že při těchto rozpadech vznikají o něco častěji tauony (tau leptony) než miony (muony). Tauony i miony jsou leptony, stejně jako elektrony. Na tyhle částice nepůsobí silná jaderná síla, přičemž miony jsou mnohem těžší než elektrony a tauony jsou učinění giganti, jejichž hmotnost dokonce téměř dvakrát předčí proton.

Standardní model praví, že navzdory citelným rozdílům ve hmotnosti by v rozpadech mezonů B mělo vznikat stejné množství tauonů a mionů. Týmu LHCb ale vychází, že při rozpadech mezonů B vzniká o něco více tauonů, než by mělo. Jejich studii by měl tento měsíc publikovat časopis Physical Review Letters.

Japonský experiment Belle. Kredit: KEK.
Japonský experiment Belle. Kredit: KEK.


Proč se už fyzikálních laboratořích po celém světě divoce neslaví? Potíž je v tom, že nesrovnalost v rozpadech mezonů B, kterou pozorovali na LHCb, není statisticky významná, alespoň zatím není. Jak možná pozorní čtenáři OSLA tuší, fyzici používají poněkud záhadnou statistiku se stupni sigma, přičemž za statisticky průkazné považují výsledky, které přesáhnou 5 sigma. Pozorované rozdíly ve vzniku tauonů a mionů v rozpadech mezonů B ovšem dosahují pouhých 2,1 sigma.

Lidé týmu LHCb se svým mazlíkem. Kredit: CERN.
Lidé týmu LHCb se svým mazlíkem. Kredit: CERN.

Má tedy vůbec smysl se takovými výsledky zabývat? Bez ohledu na to, co to vlastně reálně znamená statistická významnost a jakou má váhu – komentátoři tvrdí, že to určitě smysl má. Jde o to, že se velmi podobné anomálie objevily v datech dvou jiných experimentů – v experimentu BaBar, který běžel ve SLAC National Accelerator Laboratory v kalifornském Menlo Parku a v experimentu Belle japonské instituce KEK ve městě Tsukuba. Podle členů týmu LHCb by výsledky jednoho experimentu na úrovni 2,1 sigma sice docela dobře mohly být pouhým statistickým šumem, když ale to samé najdou ještě dva další experimenty na jiných pracovištích, které pracující s poněkud odlišnými rozpady částic, tak to prý rozhodně stojí za pozornost.

Pokud to celé není omyl, což stále není vyloučeno, jaká exotická fyzika by za tím mohla být? Jednou z možností by prý byl nový typ Higgsova bosonu, který by měl náboj a projevoval by se interakcemi s částicemi zúčastněnými v pozorovaných rozpadech mezonů B. Například supersymetrie, která stále bojuje o své místo na Slunci, předpovídá vícero typů Higgsových bosonů. Mitesh Patel, fyzik Imperial College London z týmu LHCb a jeho kolegové ale zároveň připomínají, že je to jenom jedno z možných vysvětlení. Náznaků, že by se Standardní model přece jenom mohl otřást v základech, se v dnešní době najde víc, ale tahle záležitost je momentálně mnohými považována za jednu z nejnadějnějších.

Všichni se teď každopádně těší, až se vrhnou na data získaná po spuštění vylepšeného LHC, která by mohla mnohé osvětlit. Bude to ale trvat ještě dlouho, nejspíše déle než rok. Během té doby hodlají vědci týmu LHCb trávit čas lovením podobných anomálií ve všech možných datech, k nimž se jenom dostanou. Jak Patel, jistě s výhružným úsměvem ve tváři, připomíná, Standardní model se nepohnul z místa až příliš dlouho ...


Video:  LHCb experiment @ CERN

 


Video:  B_s meson decaying to two muons in CMS (candidate event)

Literatura
Nature News 3. 9. 2015, arXiv:1506.08614, Wikipedia (B meson).

Datum: 05.09.2015
Tisk článku

Související články:

Experiment LHCb hlásí další vítězství standardního modelu     Autor: Vladimír Wagner (13.11.2012)
Jak se vyznat v přehršli různých částic     Autor: Vladimír Wagner (31.08.2014)
Pozorování extrémně vzácného jevu nadějí pro Teorii všeho     Autor: Stanislav Mihulka (19.05.2015)
Na Velkém hadronovém srážeči chytili pentakvarky     Autor: Stanislav Mihulka (14.07.2015)Diskuze:

To be, or not to be? (Statistikovo trilema)

Josef Hrncirik,2015-09-13 09:51:51

Na pouťové atrakci A je rozdíl mezi přežitím a doplňkem na hladině významnosti 2 sigma.
Na pouťové atrakci B je rozdíl mezi přežitím a doplňkem na hladině významnosti 5 sigma.
Je lepší hodit si korunou, mašlí, nebo si napřed zahrát ruskou ruletu?

Odpovědět


Pravděpodobnost náhodné odchylky větší (vybraným směrem) než 1,96 sigma je 2,5 % tj. 1/40

Josef Hrncirik,2015-09-13 10:35:59

Pravděpodobnost, že odchylka absolutně přesáhne 1,96 sigma je tedy dvojnásobná (2 směry =+,-), tj. 1/20.
Pravděpodobnost, že odchylka jednosměrně přesáhne 2 sigma je cca, 2,1%.
Na hladině významnosti několika (?kolika) sigma z toho šotek vyrobil 2,1 sigma (místo svrchu nutných 2,1%).
Prostě k čemu může dojít, k tomu ve Vesmíru občas dojde.
Zajímavý je pouze počet nutných sigma.
5 sigma (pravděpodobně míněno absolutně) odpovídá četnosti cca 1/1 700 000.
Faktor 2 je už vlastně nuda.
Statistika je o : intervalech, pravděpodobnosti (významnosti) a rozsahu (velikosti souboru a počtu opakování.
Něco z toho mi tam významově (fyzikálně) chybělo (stále chybí) a proto jsem nervózní.
Bylo to jako o těch kolotočích.

Odpovědět

Bohumír Tichánek,2015-09-08 22:39:22

Prosím Vás, leckterá ta odspodu věta, to je nějaká věda? Věda toto, tak by sem sem nechodil.

Odpovědět


která? Věty by se měly číslovat.

Josef Hrncirik,2015-09-10 08:30:10

Odpovědět

36 příspěvků a ani jeden k tématu

Jiří Novák,2015-09-07 09:25:14

To už není diskuse, ale nějaká glosolálie nebo co. Větu, která má hlavu a patu, aby tu pohledal, nehledě na to, že nic z řečeného se netýká článku. Navíc myslím, že Josef Hrncirik a Mrakoplaš Skywalker je jedna a ta samá osoba.
Nechci mluvit adminovi do řemesla, ale radikálně bych to tu promázl.

Odpovědět


K věci: při 2,1 sigma je vše glosolálie

Josef Hrncirik,2015-09-07 10:58:05

Odpovědět


v Oslovi, (ale bohužel ani v odkazu

Josef Hrncirik,2015-09-07 14:20:42

při rozumně vynaloženém úsilí) není bohužel žádná smysluplná statistická věta (výrok která by nějak použila 2,1 či 5 sigma.
Poučte mě prosím, jak velké doporučujete dělat alespoň chybové úsečky.
Preferovat:+-1; 2; 2,1; 3; či až +-5 sigma
a kótovat to např. +-2,1 s, nebo kóty jsou zakázány?

Odpovědět


Za sebe tvrdím, že nejsem dvojjediný s Mrakoplašem,

Josef Hrncirik,2015-09-07 14:05:32

co si dokonce myslí Skywalker netuším, ba ani to nejsem schopen pochopit.
Jsem zvědav na jeho názory, protože je jako včela vhozená do kostela.
Je pilný a přelétavý a jeho bzučení narušuje zavedený obřad, který pak končí mnohem zajímavějším výsledkem.
Zabzučením např. zde probudil horror vacuui, prostory, hmoty i energie.

My však víme, že štěrbinový experiment dokazuje neexistenci hmoty, která je pouhou iluzí v mysli pozorovatele, tedy čisté Sloveso,(rozhodně ne Mája).
Tím vždy spolehlivě pobaví všechny strany pochopitelně jen iluzorního sporu.
Závidím mu jeho pohotovost, fantazii a odvahu nazvat věc pravým jménem.
Prostě vidí věci z nadhledu.
Howgh.

Odpovědět


Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 15:18:48

Pane Nováku,
úroveň diskuze je tu skutečně nevalná, de-facto tu žádná diskuze není, jak jste správně postřehl. Je tu jen exhibice různých druhů rezignace na pochopení záludnosti jménem Vesmír. Někdo se utíká k přílišné složitosti, jiný naopak k lyrické slovesnosti.

Pokud jde o mne, ledabyle tu po střípkách zanechávám obraz světa, který v celku dává smysl, narozdíl od toho, kterému se tak snadno a zarputile věří.

Vařím polévku ze sekery, takříkajíc, doufajíc, že vyloudím nepovšimnutě alespoň minimum ingrediencí.

Adminovi přeji pevnou ruku a chladnou hlavu.

Odpovědět


Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Milan K,2015-09-07 16:00:45

Nemalujme hned Mohameda u vánočního stromku. Odpovědi na můj dotaz, tématu se týkající, "Lze vůbec něco korektně interpretovat bez znalosti celku?" se ujal pouze, tedy zřejmě raději Josef.
Rád si přečtu i váš názor.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 16:08:21

Lze, se správným předpokladem celku.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 16:10:18

Celek poznáváme tím, že nám předpoklad o něm nachází to, co jsme dříve neviděli.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 16:12:17

Správný předpoklad celku se však staví z jednotlivosti. Snad Vám to takhle bude stačit.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 16:26:53

Vesmír je jako sudoku. Nezbytnost zaplňuje místečko za místečkem.

Odpovědět


některé kurzy filozofie hovoří o paradoxech

Josef Hrncirik,2015-09-09 16:00:01

vztahů částí a celku, ev. že je vlastně jen celek. Nic sice nelze dokonale a navždy izolovat od okolí, ale skoro vše lze izolovat či kompenzovat dostatečně.
Prostě je zapotřebí měřit a statisticky vyhodnocovat jednoduché jevy.
Naše skutečné znalosti o potenciálně proměnném světě stojí a padají se statistikou.
Určitě je celek víc než součet částí. Interakce které se v částech neprojevovaly (moc či vůbec; ? kvantita x kvalita) vytvoří zcela nečekané, vlastně jen z pouhých částí (bez interakce) nepopsatelné jevy. No a nakonec několik jednoduchých částí vytvoří Turingův stroj a začne pozorovat, statisticky vyhodnocovat a myslet (projde testem). Části prý poznáváme z chování celku a celek z chování částí, tzv. hermeneutická jednota.
René to prý rozbil a má prý na svědomí i globální oteplení.
I když se ukázalo, že res cogitans je umístěno v čipech nebo se točí na disku,
dělostřelecké souřadnice Reného uložené v naší res extenza zajistí konečné vítězství res extenza právě naší Galaxie, jak učí i KC.

Odpovědět


Re: některé kurzy filozofie hovoří o paradoxech

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-09 16:29:50

Nic než další rezignační fuga. Když nevíte, jděte si míchat lejno s pískem, třeba umícháte něco co také projde testem.

Odpovědět


postmodernisté, zdá se že dokazatelně tvrdí, že

Josef Hrncirik,2015-09-10 08:16:09

diskurz neslouží k informování, ale k manipulaci

Odpovědět


Výborně. Je to otázka hladiny významnosti.

Josef Hrncirik,2015-09-10 08:35:42

Odpovědět


Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Vít Výmola,2015-09-07 16:34:50

No, předešel jste mě jenom o chvilku, chtěl jsem napsat něco podobného. Kde jsou ty časy, kdy na Osla chodili a do diskuzí psali jenom lidi, kteří se nepotřebovali jenom trapně předvádět.
Pokud vím, diskuze promazávají studenti-dobrovolníci. Už aby jim konečně skončily prázdniny!
A Hrnčiřík je skutečná osoba. Chudáci jeho studenti, pokud se takto projevuje i při výuce a zkouškách.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 16:50:35

Že to tu čtou také nové měchy dává jistou naději.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 17:01:40

Co se týče Hrnčiříka, zdá se být důkazem mé doměnky, že teoretická fyzika sama je v současné době určitým druhem černé díry. Fascinující, přitažlivá a s horizontem událostí, který vám každý kdo jej překročil zatají anebo lépe řečeno nemá jak vám o něm podat zprávu.

Odpovědět


Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 17:05:05

Teoretická fyzika trochu připomíná ctnostná studia medicíny, kde vám v posledním semestru sdělí, že jediná volná místa jsou na patologii anebo psychiatrii pro patology.

Odpovědět


Re: Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Marek Fucila,2015-09-08 16:26:40

No neviem... Štandardný model je model, ktorý je zjavne dobrou aproximáciou pozorovaní. Vaše vysvetlenie "hmotopriestoru" je len zbožným želaním, a keď ho prezentujete s istotou, nie je žiaden dôvod sa tým ani zaoberať. Podajte falzifikovateľné vyvetlenie, a potom fyzici môžu posúdiť, či "je vesmír logický" alebo nie...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-08 22:09:51

Prezentuju ho s jistotou, abych se nemusel obtěžovat se zdvořilostními pochybnostmi. Víc než zbožné přání je premisou, která umožňuje dát vesmíru nekonečné cyklické trvání, schopnost autorecyklace. Existence "hmotného" prostoru vyplývá z přirozených vztahů mezi objekty. Platí, že není-li dvěma objektům dána energie k oddělení, zůstávají spojené. Pohybují-li se od sebe, musí jim něco dávat energii to zaprvé a za druhé je musí něco pojit, spojovat. Kdyby prostor nebyl "hmotný", každá částice by tvořila zcela samostatný vesmír, který by od ostatních částic oddělovalo bezprostoří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-08 22:27:06

Kde si myslíte, že se vzala všechna ta energie Velkého Třesku? ... Jen tak něco vybouchlo? Dost naivní představa. Energie Velkého třesku má původ v hmotě Prostoru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-08 22:35:07

Nebyla to tudíž ani exploze, nýbrž druh imploze.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-08 22:39:31

Vývoj vesmíru je vlastně pokračující implozí prostoru do kompaktního shluku hmoty a bude jím do okamžiku, kdy si hmota s prostorem vymění své pozice a vesmír se auto-zrecykluje.

Odpovědět


nejprimitivnější by asi byla představa,

Josef Hrncirik,2015-09-10 09:00:05

že Vesmír stále osciluje mezi Big: Bang-Crash.
Je tato možnost již definitivně fyzikálně vyvrácena?
? např. prokazatelně hmota či ? energie přebývá či chybí,
? nebo je ha ha přesně kritická podle zákona schválnosti
? plyne to z energie vakua ? či temné energie
? bilance energie je vzhledem k rozpínání ?čeho ?problematická
? nedosáhl rudý posuv na ? hranici Vesmíru rychlosti světla a víc už neuvidíme?
? bylo by to vždy proti principu růstu entropie

Prosím o věcnou kritiku bludů nepoučeného amatéra;
Myslím, že nemám čas ani chuť to složitě vyhledávat.

Díky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: 36 příspěvků a ani jeden k tématu

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-08 22:50:38

Jestli chcete falzifikovatelné vysvětlení a to doslova vy-světlení - tak se podívejte na severní reliktní záření, kde už o sobě dává vědět okraj prostoru zvýšenou světelností, odráží se od něj zpět dovnitř světlo galaxií, o kterém si myslíme, že je to "tajůplny oceán hvězd" ... http://www.osel.cz/7863-suborbitalni-raketa-objevila-tajuplne-more-hvezd.html

a jestli chcete vědět odkud, že nás to ta imploze přesně svojí silou unáší, tak se podívejte do chladného bodu Eridanu, který je tečkou vyznačující osu pohybu pro nás viditelné části vesmíru.

Odpovědět


chybami vlastními nebo cizími je možno se poučit

Josef Hrncirik,2015-09-10 08:19:23

variantou je též texty bez vysvětlení mazat.
Libri prohibita

Odpovědět

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-06 22:10:32

Vidím, že se tu schází skutečně elita národa. Anebo se to jen někdo vysmrkal bez kapesníku?

Odpovědět


Vědí, že nic nevím, protože nic neřekli

Josef Hrncirik,2015-09-07 08:18:52

to vždy (a na jak velkých souborech) vznikalo více tauonů na úrovni 2,1 sigma, nebo jenom někdy na ně sedlo štěstí?

Odpovědět


Re: Vědí, že nic nevím, protože nic neřekli

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 08:35:24

Servery mívají své neposedné trollíky, asi jako kina brouky Pytlíky.

Odpovědět


jó však se tam píše, že početné týmy zabíjely nudy při čekání na opravu LHC

Josef Hrncirik,2015-09-07 08:41:58

Odpovědět


Re: jó však se tam píše, že početné týmy zabíjely nudy při čekání na opravu LHC

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-07 08:50:09

Mohl jste jim tam dělat stojky na relé.

Odpovědět


Jó, to můžu i teď. Když byly horka

Josef Hrncirik,2015-09-10 08:26:42

2. obrazovka (vlastně karta pro ni) nezobrazovala červenou, a když se nyní ochladilo, tak zobrazuje pouze a jenom :sorry, no signal.

Odpovědět

Interpretace měření

Milan K,2015-09-06 11:29:40

Lze vůbec něco korektně interpretovat bez znalosti celku?
Aby se nám ta Zoo částic nerozrůstala do nekonečna.
Na druhou stranu chápu, že finanční tok není bez průběžného publikování udržitelný.

Odpovědět


Re: Interpretace měření

Josef Hrncirik,2015-09-06 11:37:19

Prý za to může René, tím že oddělil res extenza od cogitas.
Proti souřadnicím ale nic nemají a ládují je do pamětí jako cíle.

Odpovědět


Re: Re: Interpretace měření

Milan K,2015-09-06 11:41:35

snad spíše do zálohovaného mraku, pro až jednou...

Odpovědět


naposled

Josef Hrncirik,2015-09-06 11:42:51

Odpovědět


kvalitní kvantitativní uvolnění

Josef Hrncirik,2015-09-06 11:44:58

Odpovědět


Re: kvalitní kvantitativní uvolnění

Milan K,2015-09-06 15:59:40

Děkuji, velice jste mi rozšířil obzory.

Odpovědět


kvalitní kvantitativní uvolnění z 5 na 3 sigma vše vyřeší. Take it easy.

Josef Hrncirik,2015-09-06 21:00:56

Odpovědět


Re: kvalitní kvantitativní uvolnění z 5 na 3 sigma vše vyřeší. Take it easy.

Milan K,2015-09-07 15:45:37

Šel bych níže. Vzhledem k rozsáhle kosmologicky diskutované inflaci je nutné postupovat tvrdě ...

Odpovědět


nejlepší statistické SW a matematické modely

Josef Hrncirik,2015-09-10 09:10:58

nejsložitějších systémů používají s neustále se zlepšujícími výsledky zabalovači hypotéčních derivátů.
Těm měli zaplatit spravedlivou mzdu a prémie a žádné problémy s významností 5 sigma by nenastaly.

Odpovědět

Jen obecně

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-05 20:37:09

Standardní model fyziky je neohrozitelný zhruba od té doby, kdy stačilo do vesmíru přičarovat nějakých 96% tajůplné neviditelné temné hmoty, kterou nikdo nikdy neviděl, ale která v něm někde jisto jistě musí být.

Odpovědět


Jen mimochodem

Vojtěch Kocián,2015-09-05 22:25:03

Temná hmota nemá se Standardním modelem vůbec nic společného.

Odpovědět


Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-05 22:45:26

Temná hmota je vakuum, prostor sám.

Odpovědět


Re: Re: Jen mimochodem

Jiří Kos,2015-09-08 16:20:40

To si pletete s temnou energií. Temná hmota se shlukuje, temná energie vyplňuje prostor homogeně a izotropně. Aspoň podle současných poznatků.

Odpovědět


Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-05 22:57:41

Prostor není prázdný, je to hmota, substance.

Odpovědět


Re: Re: Jen mimochodem

Rudolf Svoboda,2015-09-05 23:28:25

Už za Rudolfa II chtěli zhmotnit tmu. Věděli, že tmy je vic než dost (96% všeho co není vidět)

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-05 23:37:34

Bohužel pro Rudolfovy vědce, prostoru bylo a je všude právě jen tolik, kolik je nezbytné k tomu, aby tam byl, a ani o fous víc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen mimochodem

Milan K,2015-09-06 09:30:49

http://ww.itimes.com/people/blackest-man-alive-in-world

Odpovědět


Re: Re: Jen mimochodem

Josef Hrncirik,2015-09-06 11:41:42

Je to SLOVO.
Amen.

Odpovědět


i v katechizmu se píše o všudypřítomné temné substanci

Josef Hrncirik,2015-09-06 11:48:52

jež se nemá malovat na zeď

Odpovědět


Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-05 23:04:52

A vesmír není konečný, jestli Vám to ovšem nevadí.

Odpovědět


Re: Re: Jen mimochodem

Milan K,2015-09-06 08:46:49

Dokažte to, a dokažte i tu temnou hmotu. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-06 14:08:57

Termín Temná hmota není z mé kuchařky. Fyzikové si nevěděli rady se stavem a chováním vesmíru, a jelikož neznají nic jiného, co by na ně mělo vliv než hmotu, logicky usoudili, že bude muset někde být ještě nějaká hmota, která není vidět, a zvolili pro ni název Temná. V mém modelu pro ni místo není, protože ji ten model k vysvětlení stavu a chování vesmíru nepotřebuje.

Odpovědět


rasistický formalizmus rozlišuje hmotu a energii a barvy

Josef Hrncirik,2015-09-07 13:39:55

Odpovědět


Re: Re: Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-06 14:13:18

Abych pravdu řekl, chtěl jsem napsat - a vesmír není nekonečný, alespoň ne v tom smyslu, ve kterém jsme zvyklí nekonečnost vesmíru chápat. Vesmír sám o sobě je objekt, těleso, systém, který je konečný a uzavřený celek, a existuje v prostředí, které se dále rozvíjí, ovšem to prostředí, ve kterém vesmír existuje, je na vesmíru nezávislé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jen mimochodem

Milan K,2015-09-06 14:30:48

Jak říká kamarád, "když seženu dobrej model, to si musím i práci vzít dovolenou."
Já si myslím, že universum zdaleka přesahuje možnosti našeho pochopení. Naštěstí umíme vyrábět stroje, a když nás etika nezastaví ....
Každopádně přínos CERN pro aplikované technologie je významný, a tak je nepochybně dobré, že ho máme.
Navíc je výborná ta o strunách.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-06 14:34:34

Vesmír, stejně jako všechno ostatní se řídí logikou. Když si dáte tu práci a držíte se téhle červené nitě, můžete se eventuelně dostat i z bludiště, kterému říkáme universum.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen mimochodem

Milan K,2015-09-06 14:47:18

Vše řídí pán Chaos, logiku pouze lehce toleruje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-06 14:51:00

Ano, to je teď trend, si toto myslet. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen mimochodem

Milan K,2015-09-06 14:56:38

Ano, to je teď trend, si toto myslet. :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jen mimochodem

Mrakoplaš Skywalker,2015-09-06 14:57:59

Kde není rady, není ani pomoci...

Odpovědět


logiku chaoticky tresce

Josef Hrncirik,2015-09-06 15:25:40

Odpovědět


= chaos logicky (= chaoticky) odměňuje

Josef Hrncirik,2015-09-06 15:28:38

Odpovědět


Re: = chaos logicky (= chaoticky) odměňuje

Milan K,2015-09-06 15:50:21

Důkazem budiž známé heslo: Komu není rady, tomu je pomoci (důkaz a): stavět barák u potůčku, kord v nížině není dobrej nápad; důkaz b): http://1url.cz/0YMy)
Ale v tom nám rozpady mezonů B asi nijak nepomůžou ....

Odpovědět


kamarádovi nerozumím, nejspíš něco zamlčuje

Josef Hrncirik,2015-09-07 13:36:21

Odpovědět


a ještě to rozpínání Vesmíru

Josef Hrncirik,2015-09-07 13:37:56

Odpovědět


Re: Re: Jen mimochodem

Josef Hrncirik,2015-09-06 11:55:17

proč by mi to vadilo, když vznikl v konečném čase z omezeného bodu tj. vlastně z ničeho a z bezčasí a bezprostoří a bezenergí ze Slovesa.

Odpovědět


sloveso JHWH již mistr Jan překládal jako: zaplať nebo si vem půjčku

Josef Hrncirik,2015-09-06 20:57:12

Odpovědět


Jsem zaplať!

Josef Hrncirik,2015-09-08 21:46:41

Odpovědět


Diskuze k: "Zeptejte se svého kněze 9." už byla dosti dlouhá a nepřehledná

Josef Hrncirik,2015-09-13 10:46:21

a dopuštěním Prozřetelnosti se názor objevil na viditelnějším místě.
Amen.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace