Odkud se vzala voda na Zemi?  
Odpověď na tuto otázku dává dává olivín. Podle celosvětově známé Judy Hallové, nám tento minerál chrání auru. Uvolňuje starou zátěž, kterou si životem neseme, odstraňuje pocity viny a přináší poznání, že lpění na lidech nebo na minulosti, nepřináší nic dobrého. Kromě toho usnadňuje zpětný pohled do minulosti, kde upozorňuje na dary, jichž se nám dostalo. V tom posledním věštkyni nyní dává vědkyně zapravdu.

 

Judy Hallová,bakalářka v oboru náboženských studií, vyškolená léčitelka, autorka knihy Bible krystalů, přeložené do patnácti jazyků. Jejími  klienty jsou členové Sněmovny lordů, Evropského parlamentu, zpěváci popu i lidé úřadu sociálního zabezpečení. Ve svých pobočkách po celém světě propaguje olivín jako aktivátor srdeční čakry společně s čakrou solar plexu. Má být účinným čističem a odhalovat přítomnost jedovatých látek na všech úrovních a neutralizovat je. Jedná se o kámen, který zvyšuje srozumitelnost myšlenek, jejich průzračnost a celkovou pohodu. Je naladěn na přijímání duchovní pravdy a reguluje průběh životních cyklů.
Judy Hallová, bakalářka v oboru náboženských studií, vyškolená léčitelka, autorka knihy Bible krystalů, přeložené do patnácti jazyků. Jejími klienty jsou členové Sněmovny lordů, Evropského parlamentu, zpěváci popu i lidé úřadu sociálního zabezpečení. Ve svých pobočkách po celém světě propaguje olivín jako aktivátor srdeční čakry společně s čakrou solar plexu. Má být účinným čističem a odhalovat přítomnost jedovatých látek na všech úrovních a neutralizovat je. Jedná se o kámen, který zvyšuje srozumitelnost myšlenek, jejich průzračnost a celkovou pohodu. Je naladěn na přijímání duchovní pravdy a reguluje průběh životních cyklů a usnadňuje pohled do minulosti.

Zprvu se mělo zato, že Země byla nesličná a pustá, tma byla nad propastí a Duch Boží vznášel se nad vodami a že voda tu jaksi byla, tak nějak, hned od počátku. Pak astronomové zjistili, že komety jsou špinavé sněhové koule plné zmrzlé vody a začal převládat názor, že to byly ony, které nás vodou na Zemi zásobily. Spolu s ostatním balastem se měla snést z oblohy za časů zvaných pozdní velké bombardování.

 

 

Olivínu Hallová vděčí za usnadnění zpětného pohledu do minulosti a rozšiřování hmotných statků. (Foto kredit: Azuncha, Wikipedia)
Hallová olivínu vděčí nejen za pohled do minulosti, ale i za zmnožování hmotných statků v přítomnosti. (Foto kredit: Azuncha, Wikipedia)

 

 

Podle věku nejstaršího minerálu nalezeného na Zemi - zirkonu z Jack Hills v Austrálii, by Zemi dnes mohlo táhnout na takových 4,54 miliardy let. V jednom krátkém období, mezi 4,1 až 3,8 miliardou let, přilétala spousta asteroidů a komet. Své otisky zanechaly v podobě rozsáhlých impaktních pánví  i na Měsíci. Voda, kterou pijeme, tak podle stávajících představ, neměla být starší. Jenže geologové nyní astronomy přechytračili a kyvadlo názorů na původ vody na Zemi přetlačují zase zpět k té původní představě - že tu voda přece jen byla již od samého počátku.

 


S oprášením původní představy přišlo pátečním vydání časopisu Science a na prvním místě je pod článkem podepsána Lydie  J. Hallisová. Mladá postdoktorandka z University of Glasgow. Té se díky stipendiu poštěstilo stážovat na Havaji. Čas pobytu nemarnila s Polynézany ale s geofyziky tamní university a planetology z NASA  Astrobiology Institute (UHNAI) se pustila do zkoumání kamení. Evropanka se poněkud paradoxně věnovala v Tichomoří šutrům dovezeným z míst, kde žijí Eskymáci. Materiál starý deset let, pocházel z ostrova, kterému Vikingové říkali Helluland. Jim jsme ale objevení nepřipsali a tak mu dnes říkáme podle jednoho Brita, Baffinův.

 

Lydia Hallisová,  postdoktorandka na University Glasgow. Jí také olivín usnadnil zpětný pohled do minulosti.
Lydia Hallisová,  postdoktorandka na University Glasgow. Jí také olivín usnadnil zpětný pohled do minulosti. Na zbohatnutí to prý zatím nestačilo.
Letecký snímek lávového pole Holuhraun na Islandu. Erupce s unikající vodní párou je živena magmatem. Stejný původ má i voda zatavená do olivínů z Baffinova ostrova. (Kredit Magnus Tumi Guðmundsson)
Letecký snímek lávového pole Holuhraun na Islandu. Erupce s unikající vodní párou je živena magmatem. Stejný původ má i voda zatavená do olivínů z Baffinova ostrova. (Kredit Magnus Tumi Guðmundsson)

 

 

Kromě Inuitů, sobů a ledních medvědů se po zmíněném ostrově, velkém jako Švédsko, rádi potulují i geologové. Lákají je zachované horniny původem z velké hloubky zemského pláště. Jsou v nich sklovité taveniny včetně zmíněného minerálu olivínu. Není zrovna nejvyšší šperkařské kvality, to u našeho Kozákova máme lepší. Minerál s proměnlivým podílem hořčíku a železa, připomínající tak trochu střepy z pivních lahví, dostal jméno podle barvy oliv. Italští šperkaři se ale stále drží svého dřívějšího Topazos (podle ostrova, odkud ho dováželi) a francouzští klenotníci zase „peridot“. O ten kanadský moc zájem není. Většinou je jen v malých zrncích a ještě k tomu mu lom světla narušují přítomné bubliny.

 

Právě ony bubliny se pro Hallisovou staly tím největším pokladem. Jsou to totiž kapsle pradávné minulosti. Moderní vybavení havajské university s pracovištěm NASA dovolilo nyní technikou mikrosondáže i tak malé množství vody obsažené v kapslích olivínu zkoumat. Analýza atomové hmotnosti přítomných molekul vodíku z inkluzí menších než desetina průměru lidského vlasu, odhalila, že voda zakletá v olivínu, je tvořena molekulami v nichž vodík ve formě deuteria, je přítomen jen v malém množství. Je ho tam méně, než kolik ho je ve vodě z komet. Přibližně tentýž závěr umožnilo vyšetření vzorků „vody“ z Islandské vyvřeliny.

 

Ve výbrusu vzorku horniny z Baffinova ostrova jsou ve skenovacím mikroskopu vidět zrna olivínu s „inkluzemi“. V zazděných molekulách vody se podařilo stanovit zastoupení molekul izotopů vodíku. Poměr vypovídá o stáří vody, která se na Zemi v době jejího vzniku vyskytovala. (Kredit: Kredit: Lydia J. Hallis)
Ve výbrusu vzorku horniny z Baffinova ostrova jsou ve skenovacím mikroskopu vidět zrna olivínu s „inkluzemi“. V zazděných molekulách vody se podařilo stanovit zastoupení molekul izotopů vodíku. Poměr vypovídá o stáří vody, která se na Zemi v době jejího vzniku vyskytovala. (Kredit: Kredit: Lydia J. Hallis)

 

To ale znamená, že komety, které za časů zvaného „velké bombardování“, kdy byly zdejšími častými hosty, si jako hlavní dovozce, musíme v našem seznamu škrtnout. Voda se na Zemi musela vzít odjinud.  A to ještě  v době, než nám naše matička stačila výrazně zchladnout, což jsme si zatím nechtěli moc připouštět. Novým poznatek z časových kapslí vědci neumí vysvětlit jinak, než že molekuly vody musel obsahovat už kosmický prach. Ten prach, který poletoval v disku kolem Slunce, než se z něj vytvořily planety.

Iontová mikrosonda, kterou v laboratoři University of Hawaii poselství inkluzí rozšifrovali. (Kredit: Gary R. Huss).
Iontová mikrosonda, kterou v laboratoři University of Hawaii poselství inkluzí rozšifrovali. (Kredit: Gary R. Huss).

V protoplanetárním prachu nejen, že voda byla, ale muselo jí tam být hodně. Prostě proto, že Země v dobách globálně oteplenějších, o hodně své vody odpařováním přišla a přesto nám jí tu ještě dost zbylo.

 


Staronová představa o původu vody na Zemi tak trochu zapadá do zhruba týden starého poznatku ventilovaného kolektivem z University of Michigan. Tamní  astronomové se zabývali kometárním halo a zjistili, že navzdory vzdalování se od Slunce a upadajícímu množství záření, ohon vlasatic na to nereaguje změnou intenzit čar ultrafialového spektra. Ze spektra se dá zjistit množství přítomného kyslíku. Ten podle ještě nedávných představ, měl být produktem rozpadu molekul vody a  následek ionizace slunečním zářením. Američané ale nyní začali tvrdit, že molekulární kyslík nejen, že vzniká „na kometě“, ale že je obsažen i v samotném kometárním jádru. A že tedy musí jít o molekuly z doby vzniku komet a tím i molekuly z dob temných vesmírných mračen před formováním sluneční soustavy.

 

Když to shrneme, tak v době, kdy v naší soustavě vznikaly planety, tu o vodík kyslík a vodu žádná nouze nebyla. A to, co nám teče z kohoutku, jsme na Zemi z valné většiny měli již v době jejího samotného formování.

 

 

Literatura

L.J. Hallis, Huss, Dr. Kazuhide Nagashima, G. Jeffrey Taylor,  Mike Mottl, Karen Meech "Evidence for primordial water in Earth's deep mantle.".www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aac4834

Kameny od A do Z (v originále The crystal bible) v česku jako naučnou literaturu a zdraví, vydalo nakladatelství Metafora.

Datum: 16.11.2015
Tisk článku

Související články:

Voda na kometách a na Zemi není v příbuzenském vztahu     Autor: Vladimír Pecha (12.12.2014)
Další důkaz o koloběhu vody otisknutém na povrchu rudé planety     Autor: Vladimír Pecha (14.12.2014)
Láskaradost roznáší alkohol a cukr     Autor: Josef Pazdera (25.10.2015)Diskuze:


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace