Nahrazením másla rostlinnými oleji riziko srdečních chorob neklesá  
Rostlinné tuky chrání cévy protože obsahují až o 67 % méně nasycených mastných kyselin než máslo. Jsou proto vhodné pro péči o zdravé srdce. Slýcháme to tak často, že jen hlupák by nezaměnil máslo za lehce roztíratelné náhražky. Staronová studie, beroucí v potaz úmrtnost na infarkt ale žádnou ochranu rostlinným tukům nepřisoudila. Mají-li američtí autoři pravdu, jsme nejspíš oběti sofistikované reklamy a za těch zhruba čtyřicet let jsme jejímu kouzlu už začali i věřit.

 

Ochraňují naše srdce? Jsou zdravější než máslo?
Ochraňují naše srdce? Jsou zdravější než máslo?

Analýza zveřejněná v předním evropském zdravotnickém časopisu British Medical Journal nepotěší. Zvláště ne ty, kteří dbají mají zvýšený cholesterol a z obav před infarktem nabyli dojmu, jak si dodržováním doporučení výživových specialistů život prodlouží. Z neúprosné hry čísel totiž vyplývá, že se můžeme snažit sebevíc a nahrazovat „nezdravé tuky těmi zdravými“ (bohatými na kyselinu linolovou) a i když si tím snížíme hladinu cholesterolu v krvi, s rizikem onemocnění srdce a naší úmrtností na infarkt, to nejspíš nehne.

 

A kdyby jen to

Z nepublikovaných výsledků studie kdysi dávno provedené v Minnesotě dokonce vyplynulo, že ti, kdož si doporučenou volbou tuků svůj sérový cholesterol snížili nejvíc, se paradoxně také dobrali vyššího rizika úmrtí na kardiovaskulární problémy.


Je to první zpráva tohoto typu?

Není. Na nesrovnalosti ohledně propagované prospěšnosti diety nahrazující živočišné tuky polynenasycenými mastnými kyselinami ze skupiny Omega-6 (linolovou kyselinou) ať už formou oleje, nebo ve formě ztužených tuků, parta Christophera E Ramsdena z Národního ústavu zdraví v Bethesdě upozorňovala už před třemi lety.


Kde se vzalo přesvědčení, že když nahradíme máslo, uděláme svému zdraví dobře?

Představy, že náhrada nasycených tuků rostlinnými oleji zlepšuje zdraví srdce se rodila už v šedesátých letech minulého století. Tehdy se poprvé ukázalo, že přechod na dietu s rostlinnými tuky snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Část odborníků z toho logicky usoudila, že bychom si tím mohli snižovat i riziko infarktu a s tím spojenou úmrtnost. Na základě této úvahy se v roce 2009 Americká kardiologická společnost písemně vyjádřila v tom smyslu, že strava s nízkým obsahem nasycených tuků a pokrytím 5 - 10 procent denní kalorické potřeby kyselinou linolovou a dalšími omega-6 nenasycenými mastnými kyselinami, pravděpodobně srdci prospívá.

 

Christopher E Ramsden, National Institutes of Health, Bethesda: „Nepublikované výsledky starších studií nám o zdravotních dopadech náhrady másla rostlinným tukem, toho hodně zamlčely.“
Christopher E Ramsden, National Institutes of Health, Bethesda: „Nepublikované výsledky starších studií nám o zdravotních dopadech náhrady másla rostlinným tukem, toho hodně zamlčely.“


Slůvko „pravděpodobně“ expertům marketingových oddělení z jejich reklam nějakým nedopatřením vypadlo. Nikdo si toho moc nevšímal a tak většina z nás už jejich tvrzení bere jako fakt.

Tam, kde se točí velké peníze, nebývá o znásilňování výsledků pokusů nouze a ani zdravotnictví není výjimkou. Informací už je tolik, že je potřeba je selektovat. V našich úsudcích bychom větší váhu měli přikládat závěrům z těch studií, které vycházejí z principu „RCT“ (Randomized controlled trial). Do češtiny se to překládá jako randomizovaný klinický pokus a znamená, takový pokus, při němž je výběr pacientů do jednotlivých skupin experimentální či kontrolní, dělán randomizací (náhodně).   Studie o jejíž závěrech zde referujeme, z takových dat vycházela. Navíc jde nejspíš také o zatím největší soubor dat, které se kdy k tomuto problému podařilo dát dohromady. A tak upozornění, že všeobecně propagovanou náhradou „nezdravého másla za zdravý rostlinný tuk“ se můžeme, místo slibovaného prospěchu, dočkat pravého opaku, je dobré brát za něco více, než jen zajímavost.


Kdo má pravdu a co teď s tím?

Kacířské tvrzení vymykající se všeobecnému přesvědčení je výsledkem metaanalýzy dat, kterou provedl tým Christophera Ramsdena, zaměstnance instituce, která je v USA obdobou našeho Ústavu národního zdraví. Znovu si posvítil na výsledky studie z let 1968 až 1973 známé jako Minnesota Coronary Experiment (MCE) v níž se tehdy sledovalo 9423 osob a na tomto výzkumu se podílelo sedm státních zdravotnických zařízení. Závěry studie svědčily o pro dietu v níž sledovaným nahradili máslo rostlinným olejem. Projevilo se to u nich snížením hladiny cholesterelu. Bez přehánění se dá říci, že to byl právě tento poznatek a tato studie, která nejprve Američanům a posléze i zbytku světa, změnila stravovací zvyklosti a zavdala představu o škodlivosti másla, potažmo všech živočišných tuků. Ramsdenův tým pečlivým prověřením tehdejších dat zjistil, že ne všechno, co studie odhalila, její autoři také publikovali. Nezmínili například, že pacienti na „zdravé“ dietě z rostlinného tuku, jim mřeli dříve.

 

Daisy Zamora University of North Carolina, Chapel Hill, spoluautorka studie upozorňující na falešné představy podsouvané nám výrobci ztužených tuků.
Daisy Zamora University of North Carolina, Chapel Hill, spoluautorka studie upozorňující na falešné představy podsouvané nám výrobci ztužených tuků.

V podstatě na stejně varovné zjištění Ramsdenúv tým narazil, když si vzal do parády data z jiné studie. Té, které se přezdívá „Sydney Diet Heart Study“. Tu prováděli na Australanech  a i ta zaznamenala více problémových pacientů s nemocným srdcem a časnější úmrtí u osob, jimž se snažili v dobré víře sundat cholesterol kyselinou  linolovou (slunečnicovým olejem). I protinožci v kontrole, které rostlinným tukem netrápili, jim tolik pacientů nemřelo.  Teoreticky by metaanalýzy měly mít vyšší vypovídací schopnost, než jakou mají jednotlivé studie. Pokud by tomu tak bylo i v tomto případě, tak z dosud zamlčovaných dat  lze těžko udělat jiný závěr, než že jsme u lehce roztíratelných léčivých produktů něco podcenili.

 

Jistě bude nyní pro řadu týmů zajímavé zjišťovat, řečeno slovy otce Krause z Pelíšků, „kde asi udělali soudruzi z NDR chybu?“. To, že tuky s kyselinou linolovou snižují obsah cholesterolu, ale nesnižují riziko infarktu, nebo ho dokonce „přivolávají“, se jistě stane předmětem mnoha bouřlivých disputací. Nicméně již nyní lze tušit, že by poznatek mohl souviset s tím, že za určitých podmínek rostlinné tuky podněcují zánět. Ten buňkám žádné tkáně v těle na spokojenosti moc nepřidá a srdeční sval a chlopně nebudou výjimkou. Další hráč který bude ve hře, je ateroskleróza. Její vznik  mocně podporují chemicky modifikované tuky. A právě rostlinné tuky, které jako náhražka másla slouží, jsou při zpracování k oxidaci zvláště náchylné.

 

Ať tak či tak

Hodně másla na hlavě teď mají armády dietologů a pečovatelů o naše zdraví, kteří slůvku „pravděpodobně“ dávali větší význam, než skutečně mělo. Oleje bohaté na linolovou kyselinu jsou stále mnohými doporučovány jako preventivní a léčebný prostředek onemocnění srdce. Jedna studie tak rozjetý vlak nejspíš nezastaví a svou roli v tomto bude hrát i neochota nějak se podělit o černého Petra.

 

Závěr

Ani výrobci vlastních i nevlastních sester másla toho ve svých tvrzeních nejspíš moc měnit nebudou. V  globálu mají vlastně pravdu. Výčet o kolik procent má rostlinný tuk méně nasycených mastných kyselin, než máslo, je pravdivý. Vyzdvihování efektu na cholesterol, také odpovídá skutečnosti. Konstatování snadné roztíratelnosti, vysoké trvanlivosti a lahodná chuť a vůně, rovněž nemají chybu. I přídavek vitamínů lze kvitovat povděkem. Zbývá jen ten dovětek o ochraně našeho srdce. Nejspíš i ten budou olejáři dál požívat. Stejně jako v případě tvrzení, jak je ekologicky prospěšné jezdit na mastné kyseliny palmového oleje, řepkového oleje,...

Psáno pro ALPHA MEDICAL a osel.cz
Psáno pro ALPHA MEDICAL a osel.cz


Literatura

Christopher E Ramsden et al. Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis: analysis of recovered data from Minnesota Coronary Experiment (1968-73), BMJ (2016). DOI: 10.1136/bmj.i1246 ,www.bmj.com/content/353/bmj.i1246

Ramsden CE, Zamora D, Leelarthaepin B, Majchrzak-Hong SF, Faurot KR, Suchindran CM, Ringel A, Davis JM, Hibbeln JR. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart disease and death: evaluation of recovered data from the Sydney Diet Heart Study and updated meta-analysis. BMJ. 2013;12:e8707.http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8707
J Lennert Veerman. Dietary fats: a new look at old data challenges established wisdom, BMJ. DOI: 10.1136/bmj.i1512 ,www.bmj.com/content/353/bmj.i1512

Datum: 17.04.2016
Tisk článku

Související články:

Přestaňme démonizovat tuk     Autor: Josef Pazdera (21.06.2014)
Zdravě obézního lze poznat podle „HO“     Autor: Josef Pazdera (07.07.2014)
Proč po tučném hloupneme?     Autor: Josef Pazdera (27.11.2015)Diskuze:

Stará vesta

jaroslav mácha,2016-04-23 22:08:00

Už před řadou let jsem na světovém biochemickém kongresu strávil jedno odpoledne na přednáškách na zmíněné téma. Závěr několika zvaných přednášejících byl jednotný- při indukci syntézy cholesterolu v játrech ná kyselina olejová a stearová stejný efekt. Hlavní složky rostlinných a živočisných tuků se tedy neliší ve spouštění této syntézy. Vysoce nenasycené mastné kyseliny obou skupin jsou významné proto, že slouží jako suroviny pro tvorbu dvou různých skupin prostaglandinů. Jsou to vlastně vitaminy a a priori zde není důvod pro enormní spotřebu v dietě. Právě tak běžný příjem cholesterolu neovlivní jeho hladinu- tvoří zhruba 1/7 obratu, zbylých 6/7 pochází ze syntézy, jejím smyslem je transport mastných kyselin. Bavorská dieta vedoucí k rozpoznání úlohy cholesterolu je extrémem. Značná část běžně šířených informací má především komerční smysl.

Odpovědět

K produkci olejnin a zmíněným biopalivům

Josef Vondruška,2016-04-18 16:20:53

Od roku 2010 do konce roku 2015 nás biopaliva stála celkem 22,569 miliardy korun. To odpovídá ročnímu průměru ve výši 3,761 miliardy korun. V roce 2014 to bylo rekordních 4,796 miliardy, rok 2015 přinesl jen malou změnu a za biopaliva jsme byli nuceni utratit 4,691 miliardy. Cena klasických paliv je kvůli povinně přimíchávaným biosložkám vyšší, a tak museli motoristé loni při tankování vynaložit navíc částku 2,7 miliardy korun. K celkovému účtu za biopaliva je však třeba ještě připočítat za každý rok průměrně 1,4 miliardy. Tolik totiž stát tratí na tom, že biopaliva jako E30 a E85 byla z velké části osvobozena od spotřební daně. Stát tak od roku 2010 do konce roku 2015 nezískal 8,5 miliardy korun, které musel vybrat jinde. v loňském roce se jich v ČR spotřebovalo téměř 400 tisíc tun. Tuzemští dodavatelé však dokázali vyrobit jen 270 tisíc tun. Nejen Česká republika tedy nepokryje vlastní spotřebu biopaliv a musí je dovážet. Dovoz do zemí jako Nizozemsko, Belgie, Španělsko či Maďarsko stojí za nárůstem spotřeby palmového oleje z minulých let. Plenění indonéských pralesů sice přimělo české spotřebitele k nebývalé aktivitě a hromadnému bojkotu potravin, které tuto surovinu obsahují, ale jeho spotřeba roste hlavně kvůli biopalivům. 

Odpovědět

Kauzalita

Josef Šoltes,2016-04-18 15:33:56

A není náhodou středomořský jídelníčem omylem potvrzován jako lepší pouze tím, že ti lidé žijí v teplejší krajině, kde to samotné teplo jim přispívá k lepšímu a delšímu životu? Dělala se studie, zda se delšího života dožije člověk vystavovaný převážnou část života vyšším teplotám nebo nižším teplotám? Protože ač se to může zdát u teplokrevného živočicha nepodstatné, podle mě je to zatraceně důležité.

Odpovědět

Pár poznámek

Jan Šimůnek,2016-04-18 08:46:59

1. Toxicita kyseliny erukové je natolik stará věc, že ji asi na netu nenajdete (60. léta minulého století). A jde tam o poškození vícero orgánů, než jen srdce

2. "Paradox středomořské diety" je paradoxem právě proto, že ty "mastné nudle, zapíjené červeným vínem" prokazatelně snižují riziko KV chorob a nikdo neví, proč

3. V laciných margarínech je palmový a kokosový olej, o jejichž škodlivosti se ví (byť ta škodlivost není stoprocentní a na některé chorobné stavy má kokosový olej naopak protektivní vliv)

4. Trans-nenasycené mastné kyseliny se do margarínů začaly dávat (respektive s MK v nich obsažených připravovat) proto, aby tuhly (cis -> trans převodem se získá molekula více-méně vláknitého tvaru s nižším bodem tuhnutí)

5. Trans-nenasycené mastné kyseliny jsou i v másle (asi pět procent dvojných vazeb v mléčném tuku má tuto konfiguraci, je to dáno metabolismem bachorové mikroflóry, která cis->trans přesmyk umí, na rozsdíl od savčích buněk). Cic -> trans přesmyk umí i horká pánev, pokud na ni nalijeme tuk s nenasycenými mastnými kyselinami (tedy "lepší")

6. Dnes se v margarínech přehazují mastné kyseliny na glycerolu (aby na krajných místech byly s větší molekulou, opět, aby se snížil bod tání. Následky na zdraví nejsou jasné, příznivé asi nebudou

7. Cholesterol: Můj názor je, že zvýšený cholesterol, případně nerovnováha HDL a LDL frakce, jsou příznakem zdravotně negativních procesů v organismu (a to asi ještě ne vždy), nikoli příčinou (pro zjednodušení pomíjím těžké geneticky podmíněné metabolické defekty s vysokou koncentrací cholesterolu v krvi). Takže snižování cholesterolu "kvůli srdci" je +- ekvivalentní léčení horečky sklepáváním teploměru

8. A ještě jedna má oblíbená věc, o níž se málo ví: Škodlivost cholesterolu v jídle byla prokázána studií na bavorských sedlácích, kteří v sezóně jedli až 30 vajec denně (a je třeba ještě vědět, že ve vejcích z volného chovu je asi dvojnásobek cholesterolu než ve vejcích z drůbežárny). Já sníst třicet vajec na ex, tak na to zemřu i bez toho cholesterolu

Odpovědět


Re: Pár poznámek

Radomir Durd,2016-04-21 09:26:53

Vami uvedene informace odpovidaji mym poznatkum a vedomostem. Vase shrnuti je dle meho velmi prospesne.
Obzvlaste se mi libi prirovnani ke sklepavani teplomeru.

[Student mediciny]

Odpovědět

Trans-nenasycené mastné kyseliny

Pavel Bílek,2016-04-17 23:54:09

1966 - 1973 The Sydney Diet Heart Study
1968 - 1973 Minnesota Coronary Experiment
V té době obsahovaly rostlinné tuky trans-nenasycené mastné kyseliny. V dnes prodávaných rostlinných tucích by už být neměly. Přesto margaríny nekupuju, používám obyčejné máslo. Kvůli těm trans-nenasyceným mastným kyselinám nemůžu říct, že by tento na starých datech postavený článek správnost mého počínání potvrzoval.

Odpovědět


Re: Trans-nenasycené mastné kyseliny

Dalibor Dobrota,2016-04-18 02:54:22

Vaše informace jsou poněkud rozporuplné. Transmastné kyseliny jsou schválené a ve skutečnost jsou přibližně stejně toxické jako cis. Ani není úplně spravedlivé tvrdit, že by výrobci margarínů šířili dezinformace. To, co se tu řeší za záhadu, bylo definitivně prozkoumáno v roce 1961. Zájem na šíření dezinformací mají i zdravotní a důchodové pojišťovny a organizace řešící přelidnění. Já vám tady nebudu rozebírat, která složka tuků má na svědomí ta úmrtí, protože bych za to nebyl nijak oceněn. Zkrátka rostlinné oleje se používají na snížení počtu starých lidí. Víc si vygůglete.

Odpovědět


Re: Re: Trans-nenasycené mastné kyseliny

Jozef Vyskočil,2016-04-18 06:11:04

Na radu lekárky som začal jesť olivový olej. Naordinoval som si asi 6 kávových lyžičiek denne do jedla. Prvý raz po minimálne desiatich rokoch sa mi zvýšený obsah škodlivých tukov v krvi vrátil do normálu. Myslíte, že mi to spôsobí zvýšenú náchylnosť na srdcovo cievne príhody?

Odpovědět


Re: Re: Re: Trans-nenasycené mastné kyseliny

Dalibor Dobrota,2016-04-18 12:12:13

A jaké tuky jste měl v jídle dříve? Jaké tuky máte v jidle než jej polijete olivovým olejem?

Nakonec, jak to řekl pan Šimůnek, zlepšily se vám ukazatele VLDL, HDL. Ale z čeho vyvozujete, že se vám zlepšilo zdraví? Přešly vás bolesti?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Trans-nenasycené mastné kyseliny

Jozef Vyskočil,2016-04-18 15:51:26

A jaké tuky jste měl v jídle dříve? Jaké tuky máte v jidle než jej polijete olivovým olejem?
Nakonec, jak to řekl pan Šimůnek, zlepšily se vám ukazatele VLDL, HDL. Ale z čeho vyvozujete, že se vám zlepšilo zdraví? Přešly vás bolesti?

Vyhýbate sa odpovedi na to, na čo som sa vás pýtal. Jem všetky tuky podľa chuti tak, ako predtým, len som k nim pridal spomenutú dávku olivového oleja a tým sa mi samozrejme znížila chuť na iné tuky, ktorých preto asi jem menej. Písal som ďalej len o tom, ako sa mi zmenili výsledky o obsahu škodlivých tukov, nie o tom že sa mi zlepšilo zdravie, alebo že som mal bolesti a pýtal sa vás či vrátenie do normálu pomocou olivového oleja znamená zvýšenie nebezpečia srdcovo cievnych príhod.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Trans-nenasycené mastné kyseliny

Dalibor Dobrota,2016-04-19 01:35:19

Rád vám odpovím, když zavoláte nebo napíšete.

Odpovědět


Re: Re: Trans-nenasycené mastné kyseliny

Milan Krnic,2016-04-18 09:09:16

"rostlinné oleje se používají na snížení počtu starých lidí". Tomu říkám monster konspirační teorie (zapojení statisíců lidí).
:-D
Dokažte to, nebo si to nechte na konspirační weby.

Odpovědět

Důvodů, proč se množí kardiovaskulární nemoci, je více

Dalibor Dobrota,2016-04-17 20:55:50

Důvodů, proč se množí kardiovaskulární nemoci, je více.
To tu bylo vždy, že se objevovaly názory hledající viníka někde jinde. I když se provádí pokus, nikdy nevíte, jestli pokusné osoby zaměnily máslo za rostlinný tuk nebo ještě něco jiného. Nezaměňujme příčinu za následek. Například dobrovolníci, kteří se k pokusu přihlásili, již věděli od doktora, že jim hrozí určité nemoci.

Jestliže se chceme dopátrat, co stojí za nárůstem civilizačních onemocnění, cukrovky, rakoviny a kornatění tepen, měli bychom se spíše podívat, co se změnilo ve sledovaném období.

Změnilo se:
1) lidé jedí mnoho předpřipravených trvanlivých potravin sušených, konzervovaných z nejlevnějších surovin, (pšenice, kukuřice, sója, řepka). Z málo pestré stravy se vyvíjí nedostatek vitamínů.

2) Pole se hnojí jen základními minerály. Vzniká nedostatek stopových prvků i nižší obsah vitamínů v rostlinách.

3) Neustále se zvyšuje obsah těžkých kovů v životním prostředí. Proč je právě kadmium nejzávažnějším jedem se dozvíte z

http://www.dobrotaprozdravi.cz/zpomaleni-starnuti-jedy-kadmium/

Za posledních 30 let se zdvojnásobil obsah kadmia v potravinách. Srovnejte si průměrné obsahy Cd z roku 1980 a zjistíte že nyní jsou z tehdejšího pohledu nadlimitní obsahy kadmia v nejvíce konzumovaných potravinách (pšenice, brambory, maso, aj.). Existuje protijed proti kadmiu?. Lze nějak léčit předávkování. Co když máslo nějakým způsobem působí proti vlivu kadmia?

Odpovědět


Re: Důvodů, proč se množí kardiovaskulární nemoci, je více

Milan Krnic,2016-04-17 21:50:22

Když jste zmínit tu kauzalitu, pak
1, 2 i 3) Nic s čím by si evoluce (příroda) neporadila. Ale chválím, důležité je problém z našeho pohledu pojmenovat.
Při strachu z kadmia v současném prostředí doporučuji nedýchat. To je asi to jediné, co zatím zaručeně pomáhá,. A/le je to opět evolučně ošetřeno.

Odpovědět


Re: Důvodů, proč se množí kardiovaskulární nemoci, je více

Stanislav Florian,2016-04-18 00:24:55

Máslo možná zdravé nebylo, protože kumuluje DDT ( dnes formálně zakázané) a PCB ( dříve nátěry ohrad dobytka ), které se do životního prostředí po 1989 dostávají méně.
Těžké kovy se obecně v potravním řetězci ředí. DDT a PCB se v potravním řetězci koncentrují a jsou rozpustné v tucích, čili účinky tuků mohou být podstatně ovlivněny různě velkými stopami těchto polychloroivaných látek, byť podlimitních, ale dlouhodobých.
http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/76662.aspx
http://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/vliv-kadmia-na-zdravi-cloveka-167129
( jde o rozbor zdravotních účinků kadmia, obecně je kumulativní jed, poškozuje kosti, krvinky, ledviny, enzymy, mužské pohlavní buňky..) Hlavní zdroj kadmia jsou potraviny ( také aerosoly a polykání hlenů z nich), do zemědělství se dostává z nekvalitních fosfátů. Zmenšení hnojení polí ( špatnými fosfáty) tedy vede k poklesu kadmia. Emise kadmia v aerosolech klesá.
Účinky kadmia jsme zkoumali za totáče na milionech dobrovolníků, tedy hovězím dobytku ( krátká doba života a plodnosti krav)a prasatech.
http://arnika.org/kadmium (obecně kadmium a limity v ovzduší a potravinách)
http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/Monitoring%202013%20WEB%20A.pdf

Graf č.12 množství kadmia v krmivech KLESÁ 1992-2013 ( také 2014) Obrázek č. 6 Zatížení půd ( ornice) obvykle 0,2-0,3 mg/kg . Ve vodách 0,1 mikrogramů /kg až 1 mikrogram/kg.
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/bezpecnost-potravin/monitoring-cizorodych-latek/zprava-o-vysledcich-sledovani-a-2-1.html
http://czvp.szu.cz/monitor/tds13c/73%20Kadmium.pdf
(expozice kadmiem kolísá 1994-2013, vyšší je u dětí). Odhadované expozice jsou v průměru 48 % limitní hodnoty.

Odpovědět


Re: Re: Kadmia je více

Dalibor Dobrota,2016-04-18 02:13:57

Ty hodnoty kadmia, co uvádíte vůbec nejsou zanedbatelné. Denní příjem by neměl přesáhnout 20 µg/den. V ornici uvádíte 200-300 µg/kg. To máte lehkomyslné informace. Já jsem viděl info z roku 1980 a tehdy byly mnohonásobně vyšší. Kam by se kadmium ztrácelo? Kumuluje se nejen v organismech, rostlinách, ale i v půdě. Toxicita kadmia je 5x vyšší než arsen a 50x vyšší než olovo, proto je zatížení kadmiem nejzávažnější.

Projevy chronické otravy začínají u lidí již v 50 ti letech věku. Lidé v Česku v podstatě neumírají stářím, ale otravou kadmiem! Jestli přitom jedí máslo nebo ztužený margarín, to už nehraje tak velkou roli. Jak tedy zabráníme kardiovaskulárním nemocem a vysokému tlaku, když to způsobuje kadmium a koncentrace kadmia se zvyšuje s věkem?

www.dobrotaprozdravi.cz/detoxikace-organismu-ktere-jedy-nejvice-skodi-zdravi

Odpovědět


Re: Re: Re: Kadmia je více

Stanislav Florian,2016-04-18 10:18:24

Shodneme se, že kontaminace kadmiem je závažná a z těla se špatně vylučují. Cheláty jako protijed nelze použít, odnášejí kadmium do mozku.
http://www.dobrotaprozdravi.cz/detoxikace-organismu-ktere-jedy-nejvice-skodi-zdravi
"Obsah kadmia se za posledních 30 let v potravinách zdvojnásobil."
Kde se zdvojnásobil a ve kterých potravinách, máte zdroje ? Sledování těžkých kovů se během 30 let podstatně zlepšilo, čímž nechci hodnoty před 30 lety přímo zpochybňovat.
Po 1989 se přestaly u nás používat nejhorší fosfáty z Alžírska a Toga.Takže zdoj kadmia v orné půdě klesá. Primární zdroj kadmia a z fosfátů fosforečnan kademnatý Cd3(PO4)3 je nerozpustný ve vodě, rozpouští se např. v kyselině dusičné. Při výrobě superfosfátu působením kyseliny sírové vznikají rozpustné sloučeniny kadmia ( i CdSO4 je rozpustný na rozdíl od CaSO4.)
Kam se ztratilo kadmium z půdy ? Odplavilo se ( částečně) do pozemních vod a sedimentů.
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/DC5EEA7884F86F6AC12570110041B047/$file/c2.htm
http://www.rybarstvi.eu/dok%20rybari/ekotoxikologie/kovy.pdf ( str.9)
"Významným antropogenním zdrojem kadmia jsou fosforečnanová hnojiva (mohou obsahovat až 170 mg.kg-1 kadmia)...Obsah kadmia v sedimentech nekontaminovaných vodních toků a nádrţí dosahuje hodnot 0,04 až 0,8 mg/kg.
Normální koncentrace kadmia v ledvinové kůře člověka je 10-30 mg/kg a játrech (normální koncentrace kadmia v játrech člověka je 2,4 mg/kg).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Kadmia je více

Dalibor Dobrota,2016-04-18 12:43:42

To co uvádíte zní věrohodně, jen bych přidal, že i když přidávání Cd se snížilo, jeho koncentrace přibývá pomaleji, neubývá. Například mořské ryby jsou kvůli obsahu Cd téměř nepoživatelné. Taktéž ze sedimentů se Cd uvolňuje v době povodní. Zdrojem kadmia jsou také veškeré suroviny a paliva těžené ze země a také vodovodní kaly. K tomu zahrnuji i ojeté pneumatiky. Kadmium se uvolňuje z nerozpustných sloučenin i působením půdních mikroorganismů.

Kadmium škodí na molekulární úrovni, tak jako kancerogenní látky. Neexistuje tak malé množství, aby nebylo škodlivé. Kadmium se kumuluje. Nepociťujete-li nic, za 15 let se ve vašem organismu zdvojnásobí a pocítíte to. Itai-itai, bolí vás celý člověk.

Cd není jed jako třeba glutaman sodný, který podráždí Glutamátové a NMDA receptory a tím způsobí kaskádu procesů, které vyústí buněčnou smrtí. Ale když je dávka glutamanu menší, nepodráždí receptory a nebolí vás hlava, nic se vám nestane.

Například v Polsku je oblast se zvýšeným obsahem kadmia v půdě a tam trpí běžně žijící obyvatelstvo včetně dětí chronickými nemocemi, genetickými vadami, ani nepřejte si vědět jakými. V Beskydách je malá obec kompletně zamořená kadmiem z výrovy NiCd akumulátorů. Lidi tam vymírají. Myslíte si že tam nic nepěstují? Pěstují tam brambory a řepku. To se namíchá a prodá. Takže v tom pytlu je pár brambor jedovatých, ale v celku to neopřesahuje normu.


Víte kolik kadmia uvádějí normy na obsah v potravinách, jež v nedávné době EU potichu zdvojnásobila?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Kadmia je více

Stanislav Florian,2016-04-19 09:34:53

Článek je o tucích, ty byly dříve taky démonizovány, jako Vás nyní trápí kadmium. Nevím, jestli se normy EU pro kadmium zdvojnásobily, podstatná je expozice organizmu a ta u nás stagnuje.
http://czvp.szu.cz/monitor/tds13c/73%20Kadmium.pdf
Trend expozičních dávek lidí u kadmia 1994/2013 kolísá a stagnuje, graf na st. 1, nejvíc zatíženy jsou děti.
"K významným expozičním zdrojům patřily brambory, běžné i jemné pečivo a mouka. Nejvyšší koncentrace
kadmia byly zaznamenány v bramborových lupíncích, kakau, špenátu, koření, sóji a polévkách v prášku. Podíl
potravin živočišného původu na expozici kadmiu je ve srovnání s rostlinnými potravinami nízký."
Kadmium se v potravním řetězci hnojiva : půda: rostliny : maso (vyjma vnitřností) spíše ředí.
V těle se kadmium kumuluje v ledvinách a játrech, ale dochází i k částečnému vylučování kadmia, není to absolutní kumulace jako u PCB.

Odpovědět


Re: Re: Důvodů, proč se množí kardiovaskulární nemoci, je více

Pavel Houdek,2016-04-19 12:04:00

Prosím vás, co je špatneho na DDT, kromě toho, že hubí hmyz (třeba ten přenášející malárii) a bohužel tím také redukuje populaci hmyzích predátorů a jejich následníků v potravním řetězci např. orla bělohlavého?
S kadmiem nemá DDT vůbec nic společného...

Odpovědět

....

Jozef Vyskočil,2016-04-17 20:55:13

A čo olivový olej? To je tiež rastlinný tuk. Štúdie o stredomorskej strave s olivovým olejom sú tiež len papierový tiger?

Odpovědět


Re: Olivový olej

Dalibor Dobrota,2016-04-17 21:06:26

Olivový olej s nudlemi je bajka, která má ulehčit planetě přetížené lidmi. Olivový olej obsahuje velké množství olejové (mononenasycené) kyseliny. Tím se podobá vysokoerukovému oleji řepkovému, který obsahuje přes 60 procent kyseliny erukové. Ta, jak bylo odhaleno vyvolává infarkty.

Farmáři využívají odporu lidí k margarínům a to se může projevit právě zhoršeným zdravím. Zjistili jste si někdy z čeho sestává středomořská dieta? Jsou to skutečně nudle maštěné olivovým olejem a zapíjené červeným vínem?

Odpovědět


Re: Re: Olivový olej

Milan Krnic,2016-04-17 21:27:18

Jak se oliv. olej podobá (nyní niž na olej nepěstované) vysokoerukové řepce?
Resp. tak, jak jste to napsal, to podle mého chápání implikuje, že kyselina eruková je stejně škodlivá, jako mononenasycené kyseliny. Děkuji za vysvětlení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Olivový olej

Dalibor Dobrota,2016-04-17 22:02:00

A není? Já jsem si vygooglil erukovou kyselinu. Nikde se nedočtete proč je špatná. Na dvou stránkách je okopírovaný text a zdroj informace chybí. A nedělal se ani pokus, který by srovnával nízkoerukový a vysokoerukový řepkový olej. Všechny ty "výzkumy" mi připadají nesystematické a neprokazatelné.

Možná, že se nikdy nedovíme, jak to s těmi srdečně cévními onemocněními vlastně je. Klesá plodnost, mužů i žen, přibývá nemocí, takže by vlastně mělo ubývat lidí. Planeta je přetížená a možná právě proto, dochází k snižování počtu jedinců ve vyspělých zemích. Co když za problémy stojí vysokoenergetická nebo naopak nízkotučná strava. Vždyť komunisté zavedli heslo, že pracující člověk nesmí v životě poznat hlad. A to je taky nefyziologický způsob života.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Olivový olej

Milan Krnic,2016-04-18 08:56:35

"A není?"
Pokud gůglíte česky, a moc toho nenajdete, zkuste anglicky, třeba klasika:
https://en.wikipedia.org/wiki/Erucic_acid
Kdy tedy nezáleží na tom, zda vám všechny výzkumy připadají nesystematické/neprokazatelné, podstatné je, zda takové skutečně jsou. Dle toho pak lze dělat nějaké závěry. Proto jsem se vás také ptal na vysvětlení těch vašich.

Já osobně nevidím žádný problém ve zjišťování příčiny různých onemocnění, neplodnosti, apod.
Jen se nedomluvíme. To se dřív pobijeme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Olivový olej

Dalibor Dobrota,2016-04-19 03:07:40

Na blogu si mi postěžovala jedna čtenářka:
Lenka Šíblová Upřímně,mám v tom už takový zmatek,že vážně nevím,jestli nemám přestat jíst !!! Ty informace se tááák bijí....až je to nenormální...co bylo zdravé,není...co nebylo,tak prostě je.... Emotikona frown ...to je úplná tragedie ...

Poraďte, jak mají prostí lidé rozeznat pravdivé a nepravdivé informace.

Nepravdivé články se tváří důstojně a vykládají lidem, co chcou slyšet.
Umí se zalíbit a použijí vždy všeobecně uznávaná fakta, aby navodily souhlas.
Bývají v nich logické rozpornosti.

Pravdivé informace se nikomu nepodbízejí.
Píšou bez ohledu na to jestli někomu stoupnou na kuří oko.
Pod pravdivými články bývají odkazy na zdroje a
v diskusi pod nimi se nevyskytují rozumné protiargumenty, jen emocionální výlevy.

Odpovědět


Re: Re: Olivový olej

Stanislav Florian,2016-04-18 10:42:36

Pane Dobroto, píšete :"Olivový olej obsahuje velké množství olejové (mononenasycené) kyseliny. Tím se podobá vysokoerukovému oleji řepkovému, který obsahuje přes 60 procent kyseliny erukové. "
Kyselina olejová ( (CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)7 -COOH) ) i eruková (CH₃(CH₂)₇CH=CH(CH₂)₁₁COOH) mají sice jednu nenasycenou vazbu, ale rozdílný počet uhlíků, takže podobnost a závěry hodně vzdálené.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_erukov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_olejov%C3%A1
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/9084/novotn%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1
"Olivový olej se skládá z 8 – 14 % z nasycených mastných kyselin, z 55 – 83 % z jednoduchých nenasycených mastných kyselin, zejména kyseliny olejové, a ze 4 – 20 % z vyšších nenasycených mastných kyselin, především kyseliny linolové. "

Odpovědět


Re: Re: Re: Škodlivost olivového oleje

Dalibor Dobrota,2016-04-18 13:30:31

Články na wikipedi a jinde se podobají jako vejce vejci a psal je jeden člověk zaměstnaný v závodě na zpracování rostlinných olejů. Schválně si zjistěte, jakou metodu používaji, aby zaměstnanci byly loyální a uvěřili v rostlinné oleje. Co myslíte, že je v tom nízkoerukovém oleji? Hlavního účelu bylo dosaženo, že veřejnost se domnívá, že ta příčina všeho zla byla z oleje oddělána.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Škodlivost olivového oleje

Pavel Brož,2016-04-18 21:00:32

To se Vám povedlo, evidentně jste si ani nedal práci rozkliknout ty dva wikipedické odkazy, které uvedl pan Florian. Ten první obsahuje pět vět a je překladem z anglické wikipedie. Ten druhý obsahuje šest vět, a ještě méně informací, než ten první. Kliknete-li na "Zobrazit historii" v záhlaví každého z nich, vyjede seznam bezvýznamných editací typu formátování či opravy překlepů a odkazů, jak se lze snadno přesvědčit po kliknutí na každou z těch oprav.

Takže to tedy psal jeden člověk zaměstnaný v závodě na zpracování rostlinných olejů, trváte na tom? Napište prosím ještě o té metodě, jakou v tom závodě donucují zaměstnance věřit v rostlinné oleje. Sám se neodvažuji odhadovat, vnucují se mi na mysl metody z amazonských rýžovišť drahokamů, kde nebožáky pozřivší cenný nález proplachují rostlinnými oleji dokud ...

Odpovědět

Moderní diety

Milan Krnic,2016-04-17 20:01:34

Již několik let neslýchávám na kongresech diabetologů (ČDS), kam se sic zřídka kdy za vidinou nacpat si zdarma žaludek vloudím, dříve tak zásadní propagaci nějakých potravin, na úkor jiných, ale spíše tvrzení, že jíst by se mělo "všechno", v rozumné míře, patřičně s i k výdeji energie, dispozicím, onemocnění, apod. Takže nic moc kontroverzního. Na druhou stranu lépe by o současném směru poreferoval nějaký dietolog, apod.
Spíš by mě zajímalo, jak to mají v takovém případě se vzděláváním, protože tohle asi z randomizované studie při sebelepším snažení nevyleze.

Nějaký zdroj (sice pro již nemocné):
http://www.diab.cz/dokumenty/Standardy_dieta2012_def_2013.pdf

Odpovědět


Re: Moderní diety

Jaroslav Pokorný,2016-04-17 23:03:18

Před léty jsem se zúčastnil mezinárodní konference o biopotravinách. Přednášející informovali o výhodách biopotravin, všichni chválili, ale jen já jsem kladl "všetečné" otázky. Třebas - proč se tedy nenařídí pěstovat (jen) biopotraviny. Rozpačité odmlčení a pak přiznání, že biopotravin se na jednoce plochy vyprodukuje jen polovina, někdy i jen třetina množství, takže by byl potravin nedostatek.
Další otázka - zjišťují se u biopotravin přírodní "biojedy"? Třebas mykotoxiny, když se u rostlin nepoužívají chemické ochranné prostředky? Prý ne.
Další otázka: Jakou jinou kvalitu mají bioprodukty oproti produktům "nebio"? Dlouhé mlčení, pak jeden Rakušan váhavě uvedl, že jedna německá výzkumnice zjistila, že biopotraviny mají vyšší vibrace.

Odpovědět


Re: Re: Moderní diety

Milan Krnic,2016-04-18 08:34:18

Jakákoli jednostranně zaměřená konference je logicky plná jednostranných názorů, a ty jiné jsou tam černou ovcí. Takže jde o ideální akci pro tzv. trolling :)

Odpovědět

Ondřej Dvořák,2016-04-17 18:55:23

Upřímně vám povím, že když jsem sdílel v americkém zahraničí svoji zkušenost s prvním ochutnáním margarínu v deseti letech, měl jsem určité obavy, aby z toho někdo nedostal infarkt.

Odpovědět


Re:

Milan Krnic,2016-04-17 19:17:29

Mám podobnou zkušennost u západních sousedů, ale podle toho ještě nelze nic usuzovat.
Nezkusil byste, prosím, shrnout vaše myšlenky v jednom příspěvku, namísto několika pod sebou?

Odpovědět


Re: Re:

Ondřej Dvořák,2016-04-17 21:54:28

No já nevím jestli byste na to měl dost velká ústa.

Odpovědět

Ondřej Dvořák,2016-04-17 18:20:04

Na Kapitalismus jsem přestal věřit, když mi došlo, že Komunistům lidi stáli zato, aby měl každý na stole máslo.

Odpovědět


Re:

Pavel S,2016-04-17 21:01:49

Takže jste v podobné situaci jako Kolumbus, který si myslel, že doplul do Indie ... tedy mimo mísu.

Odpovědět


Re:

Milan Krnic,2016-04-17 21:34:38

I rostlinný tuk.
Nejen:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qd0f6w2RgsM#t=3224

Odpovědět


Re:

Štefan Bognár,2016-04-17 22:23:29

Asi to nebude náhoda že práve kapitalisti sa snažia predaváť viac margarínu z rastlinných olejov. Veď im ide predovšetkým o zisk. No a na tom predanom margaríne sa dá vytlačiť väčší zisk, väčšia marža ako na skutočnom masle.

Odpovědět


Re: Re:

Milan Krnic,2016-04-18 08:32:16

A k tomuto úsudku jste dospěl jak?
I za socialismu byly rostlinné tuky podporovanou komoditou, viz odkaz na socialistickou reklamu výše.
Zejména jde o to, že vzájemně korelovat dvě různá údobí lidstva je úkol nadlidský, takže by mě to zajímalo.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace