Černobyl třicet let poté  
Dne 26. dubna si připomeneme třicáté výročí katastrofy v jaderné elektrárně Černobyl. Podívejme se, jak vypadá v současnosti situace v elektrárně a jak pokročila likvidace následků.

 

Současnou situaci v Černobylské jaderné elektrárně jsem popsal v nedávném článku. V těchto dnech jsem se však mohl zúčastnit fóra, které je připomínkou této události a jejího odkazu hlavně v oblasti jaderné bezpečnosti. Proto bych se pokusil doplnit informace z předchozího článku přímo z místa katastrofy.

 

Vstup do zakázané zóny
Vstup do zakázané zóny
Památník zasahujícím hasičům a záchranářům, kteří při havárii zahynuli. Fotografie byla pořízena těsně před tím, než jsme k němu položili květiny.
Památník zasahujícím hasičům a záchranářům, kteří při havárii zahynuli. Fotografie byla pořízena těsně před tím, než jsme k němu položili květiny.

 

V něm bylo zmíněno, že v současné době se zahajuje etapa likvidace celé elektrárny a revitalizace zasažených oblastí. Klíčové pro tento proces jsou dvě stavby, které financuje Evropská banka pro obnovu a rozvoj a dokončují se v tomto a příštím roce. V první řadě jde o nový sarkofág, který hermeticky uzavře ten starý a zabrání jakémukoliv ohrožení okolí ze zničeného bloku. Umožní také jeho postupnou úplnou likvidaci. Druhou je pak suchý mezisklad pro vyhořelé jaderné palivo typu RBMK z černobylských bloků. Zde bude možné na řadu desetiletí bezpečně uložit zhruba 20000 palivových souborů, které se spotřebovaly během provozu této elektrárny.

 

Nový suchý mezisklad

Dokončuje se vyvezení všech palivové soubory ze tří černobylských bloků, jejichž provoz byl ukončen v roce 2000. Soubory jsou přemisťovány do mokrého meziskladu, kde jsou chlazeny vodou. Poslední poškozené soubory jsou sem umisťovány právě v těchto dnech. Odtud by měly být po úpravě a vysušení uloženy v suchém meziskladu, který umožní jejich dlouhodobé bezpečné skladování. Ten je v současné době těsně před dokončením. Dodělává se opláštění budovy, ve které se budou upravovat palivové soubory před svým uložením, a uvnitř se zahajují instalace vnitřního vybavení. Palivové soubory se přivezou do budovy ve vagónu, kde budou uloženy ve vodorovné poloze. Ve vstupní části se jeřábem překlopí do svislé polohy a dírou ve stropě se přesunou do horních prostor, kde jsou horké komory.

 

Celkový pohled na dokončovaný suchý mezisklad
Celkový pohled na dokončovaný suchý mezisklad
Palivové soubory se vyzvednou z vagónu, který je přivezl, a z vodorovné polohy se přeorientují do svislé. A pak se otvorem ve stropě přemístí do velké horké komory.
Palivové soubory se vyzvednou z vagónu, který je přivezl, a z vodorovné polohy se přeorientují do svislé. A pak se otvorem ve stropě přemístí do velké horké komory.

 

Ty jsou vybudovány tak, aby se v nich dalo pracovat s vysoce radioaktivním materiálem. Veškerá práce zde bude prováděno pomocí na dálku ovládaných automatů. Z toho důvodu musí mít dostatečně tlusté stínící stěny, aby byli chráněni operátoři, kteří budou tyto automaty řídit z vedlejších místností. Nahlédnout dovnitř bude možné pouze velmi tlustých oken z olovnatého skla, které spolehlivě záření odstíní. Byla jsme jedna z posledních skupin, která se dostala dovnitř těchto horkých prostor. Po dokončení se do nich dostanou pouze jednou za rok experti při pravidelné kontrole. Ta bude probíhat po speciální dekontaminaci.

Nyní zde probíhá instalace vybavení, které umožní ořezání části palivového souboru bez vyhořelého paliva. Automaty si poradí i s poškozenými palivovými soubory. Dále zde po úpravě a kontrole mohou být palivové soubory uloženy do speciálního kontejneru, který lze zasunout do přechodného suchého meziskladu. Ještě před tím jsou vysušeny pomocí horkého dusíku.

 

Samotný kovový kontejner, ve kterém jsou palivové soubory, brání spolehlivě úniku radioaktivních látek. Má dvojitou stěnou a v meziprostoru je inertní plyn, který má velmi dobrou tepelnou vodivost. Vyrábí jej americká firma Holtec International v Pittsburgu. Každý kontejner se pak v horizontální poloze ukládá v horizontální poloze do betonových oddělených prostor, kde se zafixuje. Stínění zajišťuje pouze víko. V ostatních směrech je stínění zajištěno zasunutím do pozice v suchém meziskladu. S tím je třeba počítat při přepravě kontejnerů mezi úpravnou a jejich pozicí v meziskladu. Zasunutí do betonových kójí tohoto meziskladu umožňují jejich bezpečné skladování v řádu mnoha desetiletí. Konstrukce zařízení umožňuje odstínit radiaci a zajistit chlazení přirozeným prouděním vzduchu. I v případě havarijních případů zakrytí ventilačních průduchů vlivem katastrofických meteorologických podmínek nepřekročí teplota kontejneru hodnotu 300˚C, která nepřináší žádné problémy. Každých deset let se každý kontejner bude speciálně kontrolovat. V suchém meziskladu budou všechny palivové soubory do doby, než se rozhodne o jejich přepracování nebo přesunutí do konečného podzemního úložiště.

 

Horké komory pro úpravu palivových článků z černobylských bloků.
Horké komory pro úpravu palivových článků z černobylských bloků.
Dřevěné bedny s kontejnery čekají na zahájení provozu zařízení.
Dřevěné bedny s kontejnery čekají na zahájení provozu zařízení.

 

Celkově je v mokrém meziskladu přes 20 000 palivových souborů. Pro jejich uložení bude potřeba 329 kontejnerů. Objednáno je jich 331, dva jsou rezervními. Předpokládá se, že při normálním provozu se podaří ukládat až okolo 2500 palivových souborů ročně. Celkově by mělo ukládání trvat méně než deset let. Letos by mělo být zařízení kompletně dokončeno a příští rok se uskuteční zkoušky a proběhne kontrola i schvalování instalovaných technologií. Postupně se zahájí plný provoz. Kontejnery, které už byly přivezeny do areálu a čekají na palivové soubory v dřevěných bednách, stačí pro první tři roky provozu. Podle toho, co jsem viděl na stavbě a z velice fundovaných informací, které nám poskytla mezinárodní skupina podílející se na budování zařízení, si myslím, že se plány podaří splnit.

 

Zhruba 18 km od tohoto meziskladu se začal budovat další suchý mezisklad, který bude určen pro palivové soubory typu VVER z ostatních jaderných elektráren na Ukrajině. Ten by měl umožnit bezpečné dlouhodobé uložení vyhořelého paliva z těchto elektráren. Zároveň by měl umožnit udržení pracovních příležitostí pro pracovníky likvidované elektrárny, kteří žijí hlavně ve městě Slavutyč. Toto město bylo vybodováno jako náhrada evakuovaného města Pripjať právě pro pracovníky Černobylské jaderné elektrárny. Po ukončení provozu černobylských bloků v roce 2000 poklesl počet pracovníků v elektrárně z devíti tisíc pod tři tisíce. Ve městě je tak třeba vytvářet nová pracovní místa. A to nejen těch, které souvisí s jadernou energetikou.

 

Pracovníci budující mezisklad nám ukazují kóje, do kterých se budou ukládat kontejnery s palivovými soubory.
Pracovníci budující mezisklad nám ukazují kóje, do kterých se budou ukládat kontejnery s palivovými soubory.
Nový suchý mezisklad, do kterého se už brzy budou ukládat kontejnery s palivovými soubory.
Nový suchý mezisklad, do kterého se už brzy budou ukládat kontejnery s palivovými soubory.

 

 

Nový sarkofág.

Již v příštím roce by měl být dokončen nový sarkofág. Má zajistit, že zničený černobylský blok přestane ohrožovat okolí. Hermeticky totiž uzavře starý sarkofág a měl by umožnit rozebrání a likvidaci jeho nestabilních částí. Soutěž o stavbu sarkofágu vyhrálo konsorcium francouzských firem Novarka. Sarkofág má tvar velkého oblouku o výšce 110 m, délce 165 m a šířce 257 m. Konstrukce je dvouplášťová, která bude vyplněna speciální vyhřátou atmosférou pod odpovídajícím tlakem. Toto řešení zajistí, aby se v žádném případě nemohly radioaktivní látky dostat z hermeticky uzavřeného sarkofágu, a zároveň přispívá ke konzervaci kovových struktur, které musí vydržet bez rezavění století.

 

Budování sarkofágu velice urychlilo, že v prostorách, kde se na něm pracuje, se vybagrovalo velké množství kontaminované zeminy a celá plocha se vybetonovala. Dosáhlo se takové snížení radioaktivity, že pracovníci mohou pracovat v normálních směnách. Je však třeba zdůraznit, že musí být velice pečlivě dozimetricky monitorování. A to hlavně v případech, kdy musí některé práce provádět v blízkosti starého sarkofágu. V rámci přípravy na nasunutí nového sarkofágu musí totiž také provést některé úpravy na nestabilních částech sarkofágu starého.

 

Vlevo starý sarkofág a vpravo nový, který se dokončuje a brzy se přesune nad ten starý.
Vlevo starý sarkofág a vpravo nový, který se dokončuje a brzy se přesune nad ten starý.
Sarkofág je opravdu obrovský, takže se z blízkosti jen těžko fotografuje.
Sarkofág je opravdu obrovský, takže se z blízkosti jen těžko fotografuje.

 

Práce na dokončení nového sarkofágu už jsou v závěrečné fázi. Jeho celková hmotnost bude okolo 30 000 tun. Částečně jsou už instalovány některé jeřáby, které budou potřeba pro rozebírání nestabilních částí starého kontejnmentu a později na likvidaci celého zničeného bloku. Na nich budou později umístěny manipulátory s pilami, rozbrušovačkami, zařízením pro odsáváním prachu a pilin a řadou dalších zařízení nutných pro rozebírání radioaktivních konstrukcí a materiálů i manipulaci s nimi.

 

Původně se předpokládalo, že přesunutí oblouku nového sarkofágu proběhne v květnu 2017. Nyní se však zdá, že se práce daří urychlit a přesunutí by se mohlo stihnout do konce tohoto roku. Příští rok by pak mohly proběhnout intenzivní testy konstrukce a zařízení a možná i první testovací projekt rozebírání některých částí nestabilních konstrukcí starého sarkofágu. Pokud jsem sledoval ten počet pracovníků, kteří se na pracovní ploše nového i starého sarkofágu pohybovali, tak jsem přesvědčený, že se příští rok opravdu podaří toto dílo uvést do provozu. O tom mě ujišťuje i vysoká odbornost a nadšení ukrajinských i zahraničních expertů, kteří nás v prostoru stavby provázeli.

 

Jen zde je ještě možné vidět nezaplášťované vnitřní konstrukce nového sarkofágu, které se nacházejí uvnitř jeho dvojité stěny. V budoucnu budou v heliové atmosféře.
Jen zde je ještě možné vidět nezaplášťované vnitřní konstrukce nového sarkofágu, které se nacházejí uvnitř jeho dvojité stěny. V budoucnu budou v heliové atmosféře.
Průhled skrz nový sarkofág na starý, nad který se už brzy bude nasouvat.
Průhled skrz nový sarkofág na starý, nad který se už brzy bude nasouvat.

 

 

Závěr

Díky možnosti účasti na konferenci International Forum "Chernobyl's Legacy
for the Nuclear Safety of the World"
jsem se mohl na vlastní oči přesvědčit, že v těchto letech probíhá zlom v likvidaci následků černobylské katastrofy. Po dokončení sarkofágu bude zajištěna dlouhodobá stabilita a bezpečnost zničeného bloku. Ta umožní připravit a postupně zahájit rozebrání starého sarkofágu. V budoucnu i likvidaci a bezpečné uložení radioaktivních odpadů ze zničeného reaktoru. Bude tak možné uskutečnit postupnou likvidaci celé elektrárny, i když je třeba zdůraznit, že půjde o proces, který potrvá řadu desetiletí a znamená ještě velký počet otevřených, a nejen technologických, výzev.

 

Zajištění bezpečné situace u zničeného bloku umožní také zahájit postupnou revitalizaci postižených oblastí. Jak už jsem zmínil v předchozí článku, největší část by se mohla stát nejrozsáhlejší evropskou přírodní rezervací. Za toto řešení se zasazují hlavně biologové a ekologové. U tohoto území by zůstal určitý ochranný režim, ne však kvůli radioaktivitě, ale kvůli ochraně flory a fauny. Mohla by se stát velice atraktivní pro milovníky netknutého přírodního prostředí. Pro turisty bude určitě atraktivní i nový sarkofág a části elektrárny a města Pripjať, které by se zachovaly, jako memento připomínající jednu z největších průmyslových katastrof i její oběti. A to, že je třeba udělat vše proto, aby se podobné události neopakovaly.

 

Památník obětem katastrofy a vzadu starý sarkofág.
Památník obětem katastrofy a vzadu starý sarkofág.
Model zničeného bloku ve vstupní budově k prostorám u čtvrtého bloku.
Model zničeného bloku ve vstupní budově k prostorám u čtvrtého bloku.

 

 

Je třeba zdůraznit, že v tomto případě finance z Evropské banky pro obnovu a rozvoj přispěly k vybudování velmi důležitých staveb. Zároveň pomohly Ukrajině ve velmi těžké době, kterou nyní prožívá. Řada špičkových technologií byla sice dodávána ze zahraničí, ale stavební práce a velký objem materiálů byl dodán místními firmami a na stavbě se podílel velký počet ukrajinských pracovníků. V daném případě jde o konkrétní a relativně dobře kontrolovatelné projekty, kde je vysoká pravděpodobnost, že finance někde nezmizí. Právě zde jsou pro mezinárodní společenství možnosti Ukrajinu nyní podpořit. Další možností jsou medicinské a environmentální projekty, které se týkají zasažených oblastí. A přispějí k revitalizaci oblasti a zlepšení sociální situace místních obyvatel.

 

 

 


 

Poděkování

Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům Černobylské jaderné elektrárny a dodavatelských firem, kteří nás po jejich objektech i prostorách zakázané zóny provázeli. A také studentům Národní technické univerzity Ukrajiny, kteří se podíleli na organizaci konference a starali se o účastníky.

.

Jeden z typických záběrů z tohoto města.
Jeden z typických záběrů z tohoto města.
Přece jen si neodpustím alespoň jednu fotku já a Pripjať.
Přece jen si neodpustím alespoň jednu fotku já a Pripjať.
Velmi známý autodrom v Pripjati. Prosba: Nejsem dobrý fotograf. Existuje řada daleko lepších fotografií z oblasti Černobylu. Použil jsem v článku své fotografie hlavně proto, že dokumentují stav z 21. dubna 2016. Pokud je budete někdo chtít použít, prosím o uvedení jejich autora.
Velmi známý autodrom v Pripjati.
Prosba: Nejsem dobrý fotograf. Existuje řada daleko lepších fotografií z oblasti Černobylu. Použil jsem v článku své fotografie hlavně proto, že dokumentují stav z 21. dubna 2016. Pokud je budete někdo chtít použít, prosím o uvedení jejich autora.

Poznámka: Pro zájemce je podrobné srovnání havárie v Černobylu a Fukušimě I a dopady těchto událostí na energetiku v knize Fukušima I poté. Kniha je určena pro širokou komunitu zájemců a snaží se srozumitelnou formou popsat jevy a problémy, které s haváriemi souvisí. Knihu distribuuje internetové knihkupectví Kosmas.
Poznámka: Pro zájemce je podrobné srovnání havárie v Černobylu a Fukušimě I a dopady těchto událostí na energetiku v knize Fukušima I poté. Kniha je určena pro širokou komunitu zájemců a snaží se srozumitelnou formou popsat jevy a problémy, které s haváriemi souvisí. Knihu distribuuje internetové knihkupectví Kosmas.

 

 

Datum: 23.04.2016
Tisk článku

Související články:

Radiační riziko ruských požárů je nesmysl     Autor: Stanislav Mihulka (17.08.2010)
Černobyl a Fukušima     Autor: Vladimír Wagner (08.05.2012)
Čísla nejsou tak důležitá, mnohem důležitější je jim rozumět     Autor: Vladimír Wagner (23.06.2013)
Černobyl kypí životem     Autor: Stanislav Mihulka (08.10.2015)
Jaderná energetika na prahu roku 2016     Autor: Vladimír Wagner (27.12.2015)
Začíná reálná likvidace jaderné elektrárny v Černobylu     Autor: Vladimír Wagner (28.12.2015)
Strach má velké oči: Poprask kolem rakoviny štítné žlázy dětí ve Fukušimě     Autor: Stanislav Mihulka (10.03.2016)Diskuze:

Také mám rád autentičnost,

Pietro Bernardi,2016-04-29 09:04:52

ale dobrou češtinu mám rád ještě víc.
Po věcné stránce je článek dobrý, po stylistické má ode mne za 5 a ty hrubky jsou jen třešnička na dortu.

Autorům, kteří provádějí psaní takovýmto stylem bych provedl nakopání do příslušných anatomických partií (pro ty, kteří dobrou češtinu ani neznají, neboť s ní nepřijdou do styku: provádět psaní = psát, provádět nakopání = nakopat, a v těchto případech s rozběhem).

Mizerná stylistická úroveň nejde omluvit snahou o autentičnost, rozčílilo mne to natolik, že jsem překonal vrozenou lenost a "provedl registraci" na Oslu ;)

Odpovědět


Re: Také mám rád autentičnost,

Vladimír Wagner,2016-04-29 10:01:51

Uznávám, že má čeština není vypilovaná. Budu rád za každé doporučení a věcnou kritiku (má adresa je s pomocí googlu lehce dohledatelná, tak doufám překonáte vrozenou lenost). Jen si přece jen dovolím jednu pichlavější poznámku. Pokud má někdo příspěvek zaměřený čistě na češtinu, čekal bych u něj vytříbený jazyk a bezchybnost textu v tomto směru. Takže by se zde neměly objevovat chyby. Například zapomenuté čárky ve větě :-( Ale tato poznámka je jen jemná reakce na tón kritiky :-)) Jinak díky za upřimnost.

Odpovědět


Re: Re: Také mám rád autentičnost,

Pietro Bernardi,2016-04-29 21:52:27

Máte pravdu, za tu zapomenutou čárku se omlouvám (možná je to proto, že žiji v cizině už víc jak 20 let).
Pište dál tak, jak vám vyhovuje, příště se zaměřím jen na obsahovou stránku a tam nemám co vytýkat.

Přeji hezký den.

Odpovědět


Re: Re: Také mám rád autentičnost,

Pietro Bernardi,2016-05-02 00:13:54

Tak jsem to zkusil, ale můj velký (a profláknutý) poskytovatel připojení je na blacklistu SORBS, takže server UJF mi můj mail vrátil. Najdu jiné spojení, prosím o trochu trpělivosti.

Odpovědět

Naopak!

Vit Prokop,2016-04-23 18:34:28

Díky za článek, je psán srdcem a to je hlavní, na nějaké ty čárky a překlepy... myslím, že tady většina dává přednost autentičnosti, rychlosti a faktické správnosti. S tím vypipláním, to už je zase naše parketa, co to čteme a rádi upozorníme. Vy nás zásobujte fakty a my se rádi postaráme o zbytek... Hlavně že nemusíme platit za informace, jako tomu je ve světě zcela běžně... Viz článek pana Flégra...
Za všechny děkuje Vítek.

Odpovědět


Re: Naopak!

Milan Krnic,2016-04-23 19:57:56

Ke temu se připojoju!
Díky!

Odpovědět


Re: Naopak!

Jiří Brunner,2016-04-25 01:56:20

Také se připojuji.

Odpovědět

No jo, to jsem to zase schytal

Vladimír Wagner,2016-04-23 18:22:34

Napřed se kvůli té předložce na mě vyřádila manželka (je učitelkou na základní škole) :-( a teď ještě Vy :-( Moc se všem omlouvám, ale psal jsem článek hodně narychlo a v docela polních podmínkách při cestě mezi Černobylem a Kyjevem a pak během jednání v Kyjevě. Chtěl jsem, aby čtenář měl možnost vidět situaci skoro "on-line". A různých chybek (a podle mě horších) jsem tam bohužel seknul více. Redakce mi může potvrdit, že jsme teď docela hodně mailovali (já díky wifi na letištích a jinde). Tuhle chybku jsem našel už ráno, ale mezi těmi ostatními její oprava zapadla. A přece jen jsem považoval za důležitější opravit chybky faktické, než dobře viditelné a jasné chybky gramatické.

Odpovědět


Re: No jo, to jsem to zase schytal

Jakub Rint,2016-04-24 12:58:22

Proto jsem to ani nijak nekomentoval... Článek je super, ostatně jako všechny od Vás, ale toto fakt praštilo do očí. :-D

Odpovědět


Re: Re: No jo, to jsem to zase schytal

Vladimír Wagner,2016-04-24 15:01:48

Tak si určitě dovedete představit, jak to praštilo do očí manželku :-) A když si ještě představila, že to uvidí některá z kolegyň na škole :-( Teď trochu obecněji. Všem moc děkuji za jakékoliv upozornění na chybu, i gramatickou, a ještě více faktickou. Nebo dotaz na nepřesnost nebo něco, co není pochopitelné. Chybám a nepřesnostem se nedá úplně vyhnout. A od toho ta diskuze je. A konkrétní upozornění na chybu nebo nepřesnost a diskuze jiných názorů a pohledů je jen ku prospěchu. A přispívá k tomu, aby nám třeba i Osel pomáhal k poznání a pochopení světa. Takže díky.

Odpovědět

Jakub Rint,2016-04-23 14:41:09

Dřevěné bedny z kontejnery čekají na zahájení provozu zařízení. ???

Odpovědět


Re:

Čestmír Berka,2016-04-23 20:43:06

http://sparkonit.com/cs/2016/04/03/grammar-nazi-scientists-bad-news/

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz