Neolitický fotbal  
Rondely jsou stavby, které se v mladší a pozdní době kamenné budovaly od Podunají po Británii. Docela dost jich známe i z našeho území (např. u Kolína, Bylan a Ústí nad Labem), ve střední Evropě jich bylo už objeveno více než 100. Za počátek stavby rondelů na našem území můžeme pokládat 1. polovinu 5. tisíciletí př. n. l.

Rondely jsou kruhové areály o průměru od 30 do 210 metrů (nejčastěji mezi 55 a 97 m). Na obrázku je rekonstrukce rondelu z období neolitu v Künzing-Unternberg  (4840-4590 BC). Kredit: Wolfgang Sauber  Museum Quintana.  CC BY-SA 3.0
Rondely jsou kruhové areály o průměru od 30 do 210 metrů (nejčastěji mezi 55 a 97 m). Na obrázku je rekonstrukce rondelu z období neolitu v Künzing-Unternberg (4840-4590 BC). Kredit: Wolfgang Sauber  Museum Quintana. CC BY-SA 3.0

Rondel není ovšem stavbou ve smyslu budovy, spíše jde o vyčištěné území kruhového tvaru. Prostranství je odděleno od okolí palisádou či příkopem, uprostřed byly občas nalezeny stopy jam a ohnišť. Pozůstatky rondelu bývají poměrně nenápadné, takže jistě známe jen zlomek jejich tehdejšího počtu. To zase asi není při pohledu do minulosti nic výjimečného.

 

Výklady o tom, k čemu že vlastně rondely byly dobré, se liší. Pokládají se za kultovní místa, spojují se s astronomií, nicméně je fakt, že za takto lze označit skoro cokoliv a projevuje se tím asi i určitá bezradnost („souviselo to se slunovratem“). Ve skutečnosti mohlo jít i třeba o místa, kde se konaly trhy, vedla se jednání, příkopy i palisády se někdy interpretují i jako obranné hradby. Lze kompromisně pokývat hlavou a říct, že jednotlivé způsoby využití se nemusí vylučovat. Petr Květina, Sylvie Květinová a Jaroslav Řídký z Archeologického ústavu AV ale přišli s jinou zajímavou hypotézou: rondely jsou pravěká hřiště.

 

Představa, že si zde neolitici kopou něčím na způsob tenisáku, je celkem zábavná a tehdejší obyvatelé nám díky ní mohou být mnohem bližší. Podobně jako my vysedáváme u televizí a pozorujeme cizí sportovní výkony, mohli to činit už dávní zemědělci. Není důvod, proč by si sledování nemohli také krátit konzumací piva, které ostatně lidé v mladší době kamenné prokazatelně pili. A že rondelů bylo tolik? No, on nějaký fotbalový stadion najdeme většinou i v úplně zapadlé díře. Někdo na tomhle základě ovšem může nad tehdejšími obyvateli ohrnovat nos, chtěl by vidět hlubokou duchovnost, šamanismus, soulad s přírodou, slunovratové tance, poklekání k Zemi, a ono zatím pivo a koukání na fotbal. Tohle se příznivcům new age asi nebude líbit…

 

No dobře, hrál se ale tehdy fotbal opravdu? Působí to spíše jako vtip. Na druhé straně, proč by míčové hry neměly mít tradici sahající až do doby kamenné? „Zajímavé je, že většina současných míčových her se dá hrát s balónem o velikosti tenisového míčku, což naznačuje společný původ všech těchto her. To podporuje i skutečnost, že u míčových her se pravidla sice mění ode hry ke hře, ale základní ustanovení zůstávají (např. hrací plocha je jasně vymezena a určuje, kde se může hráč i míč pohybovat, kolik hráčů smí hrát a za jakých podmínek daná strana zvítězí),“ uvádějí autoři celé hypotézy. Známé rondely mají také prakticky totožné rozměry, okolo 50 metrů v průměru; víceméně jednotné rozměry mají i dnešní fotbalová hřiště.

 

Důvody dnešní záliby ve hrách platily třeba i v neolitu. Lidé se rádi baví, sport je také způsob soupeření, jimž úspěšní jedinci získávající společenské postavení, přičemž tato prestiž je od jisté doby vyčíslitelná penězi, současně má však i nepeněžní plnění v podobě sexuálních příležitostí. Ale to zase neznamená, že je třeba nad tím snobsky ohrnovat nos. Podobně jako třeba služba v armádě, i sport dnes napomáhá prostupnosti společnosti, vzestupu lidí nižšího původu. Vybije se zde navíc nahromaděná agresivita i emoce (u hráčů i diváků), oproti soubojům se zbraněmi nadto relativně neškodně.

 

A nakonec, sport také vytváří svazky překračující příbuznost i společné bydliště. To, že s někým jinak neznámým fandíte stejnému týmu, vás spojuje – ovšemže také může dost podstatně rozdělovat. Šli snad fanoušci od rondelu rovnou zdemolovat nejbližší vesnici? Nicméně, můžeme si představovat, možná kolem tehdejšího fotbalu tak už v neolitu mohly vznikat společnosti provázané i na větším území, jakési zárodky „říše“, jejímž symbolickým centrem byl nikoliv chrám ani hrad, ale stadion slavného týmu. Také v antice olympiády sloužily k uvědomění řecké sounáležitosti a tento „sjednocovací“ cíl má i moderní olympijské hnutí. (Někdy u koktejlu poznamenejte, že český stát se nezačal konstituovat kolem Pražského Hradu, ale nedalekého hřiště Sparty na Letné?)

 

Článek je úryvkem z E-Knihy „Zvrhlá věda“. Pavlu Houserovi se podařilo sestavit sbírku kuriozit, zajímavostí, hypotéz, sporů i dedukcí – a hlavně dobré zábavy.
Nakladatel: Nová vlna, Počet stran: 370, 129 Kč. Podrobnosti zde. Koupit lze na Palmknihy a Kosmas.
Tento článek je úryvkem z E-Knihy „Zvrhlá věda“.
Pavlu Houserovi se podařilo sestavit sbírku kuriozit, zajímavostí, hypotéz, sporů i dedukcí – a hlavně dobré zábavy.
Nakladatel: Nová vlna, počet stran: 370, 129 Kč. Podrobnosti zde.
Koupit lze na Palmknihy a Kosmas.

Nemůžeme si ale asi představovat (jakkoliv by bylo zábavné znovu udělat na dnešní mystiky dlouhý nos), že by tehdejší sport byl zábavou zcela světskou, přece jen měl nejspíš i kultovní význam. Alespoň tak můžeme soudit ze srovnání s Aztéky. Ti hrávali hru podobnou dnešní košíkové, při níž se částmi těla odrážel gumový míček. Cílem bylo ho prohodit kruhem na zdi, který měl funkci branky či basketbalového koše, na rozdíl od něj byl ale otvor v horizontálním směru. Utkání bylo součástí rituálu k poctě bohů a jak už měli Aztékové ve zvyku, poražené mužstvo mohlo čekat totéž jako poražené a zajaté bojovníky – obětní oltář.

 

Mimochodem, v této souvislosti se nabízí ještě jedna otázka. Aztékové znali několik způsobů, jimiž se zpracovává kaučuk, z čeho ale byly míčky neolitické střední Evropy? Snad nějaké kožené váčky vycpané mechem?

A když stavba rondelů ustala, znamená to, že v době bronzové se už v Čechách „fotbal“ nehrál? Pravda, docházelo k různým migracím... Nebo se později fotbal hrál na místech, která nebyla tak výrazně ohrazena, a nedochovala se po nich proto žádná stopa? Snad si moudří pořadatelé raději začali ohrazovat obydlí a utkání vyhradili dále nijak neupravovanou louku? Společenský život Říma byl přímo prostoupen kláním v cirku nebo vozatajskými závody, nicméně míčové hry se zde podle všeho neprovozovaly. Proč? Vypovídá snad fotbal či jeho absence o příslušné kultuře něco více?

 

Můžeme pak tedy zkusmo vymezit nový vědní a studijní obor, pravěké dějiny míčových her. V současné době jsou všemožné mezioborové projekty populární a tento by mohl vhodně doplnit experimentální archeologii. Proč se při studiu a hravých pokusech omezovat na to, jak tehdejší lidé vařili nebo tkali...

 

Zdroj: Petr Květina, Sylvie Květinová a Jaroslav Řídký: Rondely – možné doklady nejstarších hřišť, Archeologický ústav AV ČR, http://www.arup.cas.cz/?p=382

 

 


 

Kost z Ishanga. Vystavena v Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Kredit Ben2  CC BY-SA 3.0 Wikipedia
Kost z Ishanga. Vystavena v Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Kredit Ben2  CC BY-SA 3.0 Wikipedia

Dějiny her

Jaká byla nejstarší hra? Tady samozřejmě záleží na tom, jak si „hru“ definujeme (hrají si lidské děti i mláďata, ba i dospělí příslušníci jiných živočišných druhů). Pokud se při úvahách nechceme ztratit ve vzduchoprázdnu, měli bychom se omezit na archeologické památky. Ve starém Egyptě a Mezopotámii se již prokazatelně hrály deskové hry – např. staroegyptská hra Senet se někdy pokládá za předchůdce současné dámy, ale muselo by opravdu jít o předchůdce krajně nepřímého. Po pravdě řečeno, inteligencí připomíná spíš dnešní „člověče nezlob se“.

Zajímavý doklad představuje tzv. kost z Ishanga. Na hranicích dnešní Ugandy a Konga byla nalezena asi 10 000 let stará kost se třemi řadami vrubů (aktualizace: nově se datování nálezu posunuje hlouběji do minulosti).V první řadě jsou vruby seřazeny po skupinách 9, 19, 21, 11. Druhá řada je rozdělena na 19, 17, 13, 11. A konečně ve třetí řadě najdeme skupiny 7, 5, 5, 10, 8, 4, 6, 3. Dosud nikdo neví, co přesně tato čísla vyjadřují (vyjadřují-li tedy vůbec něco speciálního a ne třeba počty ulovených zvířat). Součet první a druhé řady dává 60 (snad se třetí řada dochovala neúplná, nebo kost nebyla „dopsána“?). Druhá řada obsahuje sestupně řazená prvočísla. V první řadě zase najdeme čísla lišící se o 1 od 10 a 20 (základ tehdejší číselné soustavy?). Může se jednat třeba o kalendářní záznamy, výpočetní pomůcku typu abaku, ale i o nějakou matematickou hru. Před spaním si můžeme přeškrtávat čárky a zkoušet vymyslet, jaká tahle hra mohla mít pravidla…

Autor: Pavel Houser
Datum: 26.04.2016
Tisk článku


Diskuze:

proč ne, mě se to líbí

Pája Vašků,2016-04-27 16:11:45

Mě se ten nápad náhodou líbí. Jen trochu nevím, proč kolem hřiště stavěli tak bitelnou palisádu a proč ta palisáda kolem hřiště je hned dvojitá? Obvykle se při většině sportů s míčem obejdeme bez palisády/zdi kolem vymezeného prostoru a nebo stačí nízký mantinel. Jaký to má význam a proč do toho investovali tolik námahy? A proč je za hřištěm ještě příkop? Vlastně dva příkopy a val? A proč uvnitř hřiště rozdělávali ohniště? Já tam v té době být, tak tohle je přesně to místo, kde si postavím chajdu a na noc pečlivě zavřu brány, aby mi tam nevlezli vlci ani nějaké loupeživé tlupy. Nebo bych tam na noc zahnal dobytek a ovce. Tu vnitřní palisádu bych možná i pootočil, tak aby nestály vchody obou hned proti sobě, každý příchozí by nejprve musel projít prostorem mezi palisádami po obvodu a nad příkopy dal padací lávky. A nebo bych tu vnitřní palisádu postavil o třetinu nižší a spojil s tou vyšší tak, že by vznikly šikmé lavice po obvodu a hle, měl bych dřevěný stadion pro kulturní, politické a sportovní (třeba na hraní Hip-hap-hop košíkové s košem uprostřed)akce :)

A proč se hraje s míčky velikosti tenisáku? To je pro mě docela záhada, protože sportovci nejsou nijak ničím omezeni, mohou si vyrobit míč třeba třímetrový nebo třícentimetrový. Ale sportovci řekli ne, a vyrábějí si míčky veliké tak akorát do dlaně. Tss.

Odpovědět


Re: proč ne, mě se to líbí

Pája Vašků,2016-04-27 16:13:30

(taky tam mohli hrát peletu nebo squash, ale zas by trochu vadila nerovná stěna, to by se odráželo kamkoli)

Odpovědět


Re: proč ne, mě se to líbí

Pája Vašků,2016-04-27 16:14:08

(bytelný) :-O

Odpovědět


Re: proč ne, mě se to líbí

Jakub Matouš1,2016-04-27 22:24:10

Tak ono to nemusí být palisáda. Typuji že se zachovali jen jámy po kůlech. Tedy není známo, jak to nahoře vypadalo. Třeba šlo ve skutečnosti o tribuny :)

Odpovědět

proč fotbal

Jakub Beneš,2016-04-27 11:46:10

nemohly tam být třeba nějaké zápasy? lidí, zvířat. není to stejně pravděpodobné? k fotbalu by musela patřit nějaká výrazná strana, kde by byla branka :) kruhové arény jsou vhodnější k sobojům, kde strany nerozhodjí.

Odpovědět


Protože se blíží mistrovství Evropy

Vojtěch Kocián,2016-04-27 14:05:02

Kruhová aréna je opravdu praktičtější pro zápas, ale to neznamená, že by nemohla sloužit k míčovým hrám. Uprostřed mohl stát terč, který bylo třeba hodem míče povalit nebo tak něco. Fantazii se meze nekladou.

Odpovědět

Zdravím Pavle :-)

Pavel Brož,2016-04-26 21:54:36

Skoro se mi chce říct dobří holubi se vracejí :-)

Na první pohled taková myšlenka zní nepravděpodobně, na druhou stranu, k těm "rondelovým hřištím" mohla vést dlouhá cesta postupného vylepšování. Ostatně divadla také nevznikla ve své konečné podobě hned - nejprve diváci posedávali na příhodném svahu, později si vylepšili sezení, mnohem později přibyla zadní stěna, atd. atd.. Z téhož důvodu bych očekával, že když už si neolitici dali takové práce se stavěním hřiště, tak by ho časem stavěli podobně jako byly stavěny později ty amfiteátry, tj. tak, aby diváci mohli na hráče dobře vidět. I když při malém počtu diváků mohli stát za hrazením po obvodu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace