Mini-MVR, ďalšia minimálne invazívna operácia na srdci, ktorá sa osvedčila  
"Chirurg, ktorý zašije ranu v srdci, stratí vážnosť u svojich kolegov a mal by byť zbavený práva vykonávať chirurgickú prax", prehlásil v roku 1895 slávny viedenský chirurg Theodor Billroth. (Jeho výrok je dnes už rovnako úsmevný, ako oveľa mladší, pripisovaný Billovi Gatesovi z roku 1981, že "640 kB RAM musí stačiť každému", informatici určite vedia...) Časy sa zmenili, denne sa operujú tisíce chorých srdcí a rieši sa skôr problém, ako sa toľkým operáciam vyhnúť.

 

Normálna zatvorená mitrálna chlopňa (vľavo) a chlopňa s prolapsom cípu (vpravo)
Normálna zatvorená mitrálna chlopňa (vľavo) a chlopňa s prolapsom cípu (vpravo)

Najnovším príspevkom je minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne srdca. Má výborné výsledky, dokonca už môžu byť lepšie, ako tradičné operácie z prístupu cez otvorený hrudník. Ukazuje sa to vo vyhodnotení nového postupu na viacerých pracoviskách, ktoré bolo v marci 2016 zverejnené v odbornom časopise Annals of Thoracic Surgery.

 

 

Prolaps (prepadnutie) zadného cípu mitrálnej chlopne v echokardiografickom obraze: okraje cípov sa nestretnú, chlopňa netesní.
Prolaps (prepadnutie) zadného cípu mitrálnej chlopne v echokardiografickom obraze: okraje cípov sa nestretnú, chlopňa netesní.
(Kredit: M. Čiernik)


Mitrálna (dvojcípa) chlopňa medzi ľavou srdcovou predsieňou a komorou je spolu s aortálnou najčastejšie operovaná chlopňa u dospelých pacientov. Zadržuje pomerne vysoký tlakový gradient počas sťahu (systoly) ľavej srdcovej komory. Plnenie ľavej komory cez otvorenú chlopňu prebieha pod nízkym tlakom, preto je jej plocha pomerne veľká. Cípy sú zavesené na okrúhlom prstenci chlopne a v zatvorenej polohe pridržované šlašinkami, ktoré prebiehajú od okrajov chlopne k výbežkom svaloviny ľavej srdcovej komory, tzv. papilárnym svalom, ktoré sa sťahujú súčasne s celou ľavou komorou a tým zaisťujú správne uzatvorenie chlopne počas celého sťahu ľavej srdcovej komory. Chlopňa je pomerne náchyľná na poškodenie alebo poruchu funkcie. Pokiaľ sa srdce následkom choroby rozširuje, rozširuje sa aj prstenec chlopne a cípy nedovierajú. Podobný následok mávajú poruchy funkcie komory po srdcovom infarkte, nedokrvenie (ischémia) ľavej komory alebo papilárnych svalov. Zriedkavejšie sa vyskytujúce pretrhnutie šľašiniek máva aj katastrofálne následky, často dochádza k náhlemu zlyhaniu srdca a  skorému úmrtiu pacienta. Okraje cípov chlopne môže poškodiť zápalové ochorenie, potom chlopňa dobre netesní (nedostatočnosť- insufficiencia), alebo otvor chlopne sa môže zúžiť (stenóza).

 

 

Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohľad dovnútra.
Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohľad dovnútra.


Mitrálna chlopňa bola prvou operovanou chlopňou a prvou, pomerne primitívnou operáciou bolo rozrezanie zrastených okrajov pri jej zúžení. Dnes sa tento výkon robí na bijúcom srdci nástrojom, zavedeným cez katéter a je akýmsi predchodcom minimálne invazívnych výkonov. Operácia nedomykavej chlopne je však zložitejšia. Niekedy je treba odstrániť celú chlopňu a nahradiť ju protézou - napríklad ak sú okraje poškodenej chlopne silno zvápenatené. Pokiaľ je to možné, ponecháva sa natívna chlopňa na mieste a opraví sa jej rozšírený prstenec alebo deformované, nedoliehajúce cípy.

 

 

Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohľad zvonka.
Robotom asistovaná minimálne invazívna operácia mitrálnej chlopne - pohľad zvonka.


Pri miniinvazívnej operácii (Mini-MVR, Mini-Mitral Valve Repair) rovnako,  ako pri tradičnom operačnom postupe, pacient musí byť najskôr pripojený k mimotelovému krvnému obehu, pretože operácia sa robí po zastavení srdca. Mini-MVR sa vykonáva z menšieho, 5- 10 cm dlhého rezu, alebo z viacerých malých operačných otvorov, pokiaľ sa použijú postupy endoskopickej chirurgie.  V mnohých prípadoch je možné použiť metódy robotickej chirurgie.

 

 

Otvor do hrudníka pri klasickej operácii je oveľa väčší, viac bolí a dlho sa hojí.
Otvor do hrudníka pri klasickej operácii je oveľa väčší, viac bolí a dlho sa hojí.

Do porovnania v Annals of Thoracic Surgery boli zahrnuté výsledky 1304 operácii, z ktorých bolo 425 vykonané miniinvazívnou technikou (mini-MVR). Obe metódy mali zhodnú nízku operačnú úmrtnosť pacientov - 1,1% a výsledky sa nelíšili ani v počte pooperačných komplikácii. Samotná operácia miniinvazívnou metódou trvala dlhšie, ale celkovo bol pobyt pacientov v nemocnici kratší (a aj cena výkonu trochu nižšia).

 


Podľa získaných skúseností je nová metóda vhodná pre väčšinu pacientov; menej sa hodí napríklad pre tých, ktorí majú významné zvápenatenie prstenca alebo cípov chlopne, alebo poruchu funkcie pravej srdcovej komory. Vzhľadom na potrebné technické vybavenie a skúsenosti s miniinvazívnymi postupmi je určená len pre príslušne vybavené  špičkové pracoviská.
Po implantácii aortálnej chlopne pomocou katétra (TAVI - transcatheter aortic valve implantation, tiež TAVR - "replacement") je tu možnosť minimálne invazívnym spôsobom opraviť aj druhú z najčastejšie operovaných srdcových chlopní u dospelých pacientov. Keď spomenieme aj dnes už bežne vykonávaný uzáver vrodeného defektu predsieňovej prepážky srdca pomocou katétrom zavádzaného Amplatzovho okludera u detí, možnosti výkonov na srdci bez otvorenia celého hrudníka sa nám vďaka technickému pokroku utešene rozrastajú. A to ani nehovoríme o výkonoch na koronárnych tepnách srdca, ktorých sa denne urobia na Slovensku a v Česku desiatky. Navzdory pochmúrnemu proroctvu doktora Billrotha, výkony na srdci sú stále bežnejšie, dostupnejšie a aj bezpečnejšie.

Datum: 26.05.2016
Tisk článku

Související články:

Smutné omyly medicíny     Autor: Matej Čiernik (12.10.2011)
Hľadá sa nové srdce. Naliehavo.     Autor: Matej Čiernik (06.11.2011)
Kardiocerebrálna resuscitácia - náhrada kardiopulmonálnej resuscitácie     Autor: Matej Čiernik (05.02.2013)
Skryté poranenia srdca a veľkých ciev po aktivácii airbagov     Autor: Matej Čiernik (05.03.2014)
Funkčné alebo anatomické vyšetrenia pacientov s podozrením na koronárnu chorobu?     Autor: Matej Čiernik (18.01.2016)
Analgetiká a srdcovocievne choroby: príbeh nekonečný aj poučný     Autor: Matej Čiernik (04.02.2016)
Kardiológia pre prax na rok 2016     Autor: Matej Čiernik (30.04.2016)Diskuze:

...

Jozef Vyskočil,2016-05-26 20:36:18

Nie je na tej fotke zvonka srdce na pravej strane?

Odpovědět


Re: ...

Matej Čiernik,2016-05-26 21:08:33

nie, len prístup k srdcu je z druhej strany hrudníka

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz