Temná hmota pokořila grandiózní detektor LUX  
Výkon momentálně nejcitlivějšího detektoru temné hmoty na světě překonal veškerá očekávání. Ovšem detektor LUX nakonec nenašel vůbec nic.

 

Detektor experimentu LUX. Kredit: Matt Kapust / Sanford Underground Research Facility.
Detektor experimentu LUX. Kredit: Matt Kapust / Sanford Underground Research Facility.

Náš vesmír podle mnohých náznaků tvoří kromě běžné, viditelné hmoty, ještě temná hmota (a také temná energie. Ponecháme-li stranou temnou energii, přízrak urychlující rozpínání vesmíru, tak by nás měla obklopovat spousta temné hmoty. Jsme si skoro jistí, že existuje, že ji už už chytneme pod krkem a konečně přijdeme na to, co je zač – jenže temná hmota dál naprosto tvrdošíjně vzdoruje veškerým pokusům o své objevení.

 

 

Laboratoře Sanford Underground Research Facility. Kredit: Sanford Lab.
Laboratoře Sanford Underground Research Facility. Kredit: Sanford Lab.


Mnozí vkládali naděje do experimentu LUX (Large Underground Xenon), který funguje hluboko v podzemí Sanford Underground Research Facility v Jižní Dakotě. Cílem experimentu je přímo detekovat WIMPy, čili slabě interagující masivní částice, které náležejí k významným kandidátům na temnou hmotu. Pokud by LUX přistihl WIMPy při pletce s běžnou hmotou, tak by bylo vymalováno. Experiment LUX stál zhruba 10 milionů dolarů a v hloubce asi 1,5 kilometru pod zemí, kde je odstíněný před všelijakým zářením, políčil na WIMPy 370 kilogramů kapalného xenonu. Jde o naprosto výjimečně citlivé zařízení. Ještě citlivější, než vědci původně plánovali. Kdyby prý částice temné hmoty interagovaly s nalíčeným xenonem, tak je prakticky jisté, že by to LUX zaregistroval.

 

 

Experiment LUX. Kredit: Gigaparsec / Wikimedia Commons.
Experiment LUX. Kredit: Gigaparsec / Wikimedia Commons.

Jenže se to nestalo. Zhruba před měsícem, na mezinárodní konferenci o temné hmotě IDM 2016 v britském Sheffieldu, jistě poněkud zkroušený tým experimentu LUX oznámil, že dvacetiměsíční intenzivní pátrání po WIMPech, které se odehrálo mezi říjnem 2014 a květnem 2016, vyznělo naprázdno. Zjistily to počítače Brownovy univerzity a Lawrence Berkeley National Laboratory, když svižně projely půl milionu gigabytů dat, získaných za 20 měsíců pozorování. Experiment LUX žádné částice temné hmoty nezachytil.

 


Pro modely temné hmoty to je asi takové, jako kdyby někdo mezi ně hodil bombu. Řada z nich teď podle všeho skončí. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Samotná myšlenka WIMPů stále žije a fyzici budou dál hledat slabě interagující masivní částice. Neúspěch detektoru LUX ukáže cestu nové generaci experimentů pátrajících po temné hmotě. Jedním z takových experimentů by měl být i LUX-ZEPLIN (LZ), který ve stávajících prostorách Sanford Underground Research Facility nahradí experiment LUX. Namísto zhruba třetiny tuny kapalného xenonu bude mít k dispozici 10 tun této podivuhodné kapaliny. Odborníci očekávají, že LZ bude ještě sedmdesátkrát citlivější nežli experiment LUX. V provozu by tento experiment měl být v roce 2020. Nezbývá než doufat, že tuny kapalného xenonu navíc budou co platné.


O vyjádření k ostře sledovaným výsledkům experimentu LUX jsme požádali Pavla Bakalu, odborníka na obecnou teorii relativity a chování hmoty a záření v blízkosti černých děr a neutronových hvězd, z Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě:

Pavel Bakala. Kredit: Ústav fyziky / SLU
Pavel Bakala
Kredit: Ústav fyziky / SLU

Zdá se, že cesty k nové fyzice ležící za hranicemi Standardního modelu částicové fyziky, obecné relativity i kosmologického Lambda-CDM modelu budou podstatně klikatější a obtížnější, než jsme doposud optimisticky předpokládali. Zatímco spektakulární experimentální důkazy existence gravitačních vln a Higgsova bosonu neoddiskutovatelně potvrzují prediktivní sílu obecné relativity i částicového standardního modelu, všechny experimenty snažící se překročit jejich omezení a nalézt cestu k mýtické sjednocující Teorii všeho prozatím selhávají.


Pravděpodobně nám chybí zásadní vodítko, klíčová myšlenka, kde a jak novou fyziku hledat. Měl by to asi být nosný nápad analogický principu ekvivalence, který nasměroval Einsteina na cestu k realistické teorii gravitace, obecné relativitě. Současný bohatý matematický a fyzikální teoretický aparát sice umožňuje konstruovat nespočetné množství bizarních virtuálních světů, nicméně smyslem fyziky je hledat popis našeho skutečně existujícího universa. 

Video:  Searching for Dark Matter, the LUX and LZ Experiments - Dan AkeribLiteratura
Brown University 21. 7. 2016, Wikipedia (Large Underground Xenon experiment).

Datum: 23.08.2016
Tisk článku


Diskuze:

Zásadní problém temnoty je v tom ...

Jiří Svejkovský,2016-08-29 09:57:12

... že to nechali řešit fyzikům. Kdyby to dali ekonomům, tak na to hodili vhodný kofouš a bylo by po temnotě.

Odpovědět

Pokud se nepletu

Martin Jahoda,2016-08-24 21:50:38

Tak nový experiment by neměl nic naměřit a bude to v pořádku. Pokud mám pravdu tak je temná hmota tvořena páry virtuálních částic vybuzených průletem reálných částic vakuem nebo místem vyplněným plynem (čím větší tlak tím menší pravděpodobnost vzniku výskytu temné hmoty). Nemůže vzniknout v místě které je vyplněno pevnou nebo kapalnou hmotou.
To, že je temné hmoty tolik, je dáno tím, že po průletu částice vakuem nezanikne virtuální pár hned ale chvíli setrvá. Za letící částicí se tak táhne neviditelná brázda virtuálních částic projevujících se gravitací.
Z této teorie plyne, že částice letící rychlostí blízkou ale nikoli rovnou rychlost světla musí na dlouhých vzdálenostech ztrácet rychlost - energii. Fotony ne.
Temné hmoty přibývá tak jak stárne vesmír.
...a další

Odpovědět


Re: Pokud se nepletu

Marcel Brokát,2016-08-24 22:48:56

Prd. Tohle už někde někdo vyvrátil....

Odpovědět


Re: Re: Pokud se nepletu

Gordon Freeman,2016-09-01 11:56:44

Ano, ale to mu očividně nebrání text neustále kopírovat a vkládat do dalších vláken diskuse.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud se nepletu

Martin Jahoda,2016-09-03 22:57:28

No ale je to logicke.
http://hp.ujf.cas.cz/~wagner/popclan/vakuum/vakuum.html
virtuání částice mohou působit na hmotu - mají tedy energii - energie je ekvivalent hmotnosti a hmotnost znamená gravitaci...

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud se nepletu

Martin Jahoda,2016-09-03 22:58:20

.. a nikdo to nevyvráil, protože to nikdo ani neskusil ověřit...

Odpovědět


Re: Re: Re: Pokud se nepletu

Dalibor Štys,2016-09-24 18:48:32

Viz můj příspěvek pod článkem o explodující galaxii. Ne konferenci FQMT15 bylo několik příspěvků o tom, že (vhodně vybrané) nerovnovážné modely vůbec temnou hmotu nepotřebují. A vesmír v nerovnováze je. Upřednostňovat modely před měřením je ...

Z vlastní experimentální zkušenosti s reakcí Bělousova-Žabotinského vím, že se samoorganizující systém dovede vyvíjet velmi pomalu a tak pro krátkodobého pozorovatele může vypadat nehybný. Ale není.

Odpovědět

Současný stav poznání

Jan Poslušný,2016-08-24 13:00:39

Myslím si, že úroveň poznání hmoty je dnes obdobná, jako byla koncem 19. století úroveň poznání světla. Tenkrát honili éter, a nemohli ho dohonit, dnes honí temnou hmotu...

Odpovědět


Re: Současný stav poznání

frk  ,2016-08-24 15:05:05

před tisíciletími jsme honili slony pod zemskou deskou.. že honíme neznamená, že jsme se vůbec neposunuli.

Odpovědět


Re: Re: Současný stav poznání

Marcel Brokát,2016-08-24 20:35:15

čeština je prostě nádherná řeč..... Jsem rád, že tedy jenom "honí" tu temnou hmotu... Uááá :-)

Odpovědět

Pomala neutrina

Petr Vana,2016-08-24 12:42:05

Chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaký spodní limit pro energii neutrin. Naše detektory jsou schopny zachytit jen vysoce energetická neutrina...Mohou ale existovat neutrina třeba i v klidu....? Jak by na ně působila gravitace a jak by se na ně uplatnila neurčitost polohy. Ta by byla asi veliká, když mají témeř nulovou hmotnost.

Odpovědět

Treba znovu prepracovať teóriu Veľkého tresku

Anton Matejov,2016-08-24 10:22:49

Napríklad teóriou zrazených vesmírov.
My môžeme žiť v zrazených vesmíroch.
Prestavte si vriacu vodu a bublinky v nej ako prejav energie. Bubliny vesmíry sa môžu zraziť.
V zrazených vesmíroch gravitácia ktorú máme pomerne slušne vypracovanú.
1- Existujú častice vesmíru1 ktoré interagujú s niektorými časticami vesmíru2
2- Existujú častice vesmíru1 ktoré neinteragujú s časticami vesmíru2.
3- Existujú častice vesmíru2 ktoré iteragujú s niektorými časticami vesmíru2.
4- Existujú častice vesmíru2 ktoré neinteragujú s časticami vesmíru2.
- Častice ktoré neinteragujú tvoria tmavú hmotu.
- Tmava energia je vlastne prienik zrazených vesmírov. Prienik nedosiahol ešte maximálny priemer.
Zrážka vesmírov môže byť dynamická ako napríklad zrážky galaxii.Kto videl simulácie zrážky galaxii si vie predstaviť ako sa ramená zrazených galaxii prudko naťahujú a zasa vracajú.Keby sme nepoznali začiatok zrážky galaxii, tiež by sme sa čudovali, kde to monštrum miliárd hviezd berie toľko energie.
Takým príkladom by som teda vysvetľoval tmavú energiu.
Primitívna teória Big-Bangu vlastne porušuje naše zákony zachovania energie.Z ultramalého bodu nesmiernej energie explodoval náš vesmír, ktorý sa ešte rozpína zrýchlene. Tento model porušuje naše teórie zachovania energie. Kde sa naraz nabrala energia na rozpínanie a dokonca rozpínanie zrýchľujúce?
Naraz by sa našlo aj dostatok možných vysvetlení, kde sa podela časť antihmoty po veľkom tresku.
Problém prebytku hmoty nad antihmotou nevie poriadne vysvetliť súčasný primitívny model Bin-Banku.
Naraz by sa našlo aj dostatok vysvetlení na dualitu častíc! Častice hmoty neustále preskakujú z jedného vesmíru do druhého.
Bing-Bang by som teda prepracoval ako začiatok zrážky dvoch vesmírov.

Mám niekde zle úvahy? Vie niekto nejaké linky o teóriach zrazených vesmírov?

Odpovědět


Re: Treba znovu prepracovať teóriu Veľkého tresku

Richard Palkovac,2016-08-24 11:04:30

Cudujem sa , ze preco maju fyzici stale problem s vysvetlenim prebytku hmoty-antihmoty. Ved predsa nic nemoze byt absolutne symetricke, alebo rovnomerne a tak prebytok jednej alebo druhej o nejake to percento, dva je uplne normalne, nie ?

Odpovědět


Re: Treba znovu prepracovať teóriu Veľkého tresku

Milan Krnic,2016-08-24 11:05:48

Na tom něco bude. Občas si připadám jako z jiného Vesmíru.
Jinak tedy hypoteticky je možné cokoliv, tak jaké "zle úvahy".

Odpovědět

Temna hmota

Peter Fidler,2016-08-24 09:03:09

Ak sa mozem nejakeho znalca opytat... Ak je vo vesmire 5-6 nasobne viac akejsi tmavej hmoty (ako tej viditelnej) a podla vsetkych modelov je natlacena v priestore galaxii (cize nie je principialne v medzigalaktickom priestore) tak je snad vylucene aby nebola tu, vsade okolo nas, v slnecnej sustave. A verim tomu zeby jej bolo dostatocne mnozstvo aby ovplyvnovala aj pohyb planet okolo Slnka, nie?
Preco sa pozoruje jej vplyv na pohyb na celogalaktickej urovni, resp. na urovni kop galaxii ale nie na mensej skale ked je tu vsade okolo nas? (Este ak trochu uletim, tak si povedzme, ze ak by bola rozlozena rovnomerne, bola by automaticky zakomponovana uz v Newtonovych rovniciach a nic by sme si nevsimli ;)
Aj v suvislosti s kopiacimi sa neuspechmi okolo hladania hypotetickych castic temnej hmoty, sa mi to tak laicky javi, ze sme na zaciatku 20. storocia a hladame eter. Bud je pravdiva nejaka modifikacia gravitacnej sily (MOND sa to myslim vola) alebo nejaka este vacsia exotika s paralelnymi vesmirmi.. :)

Odpovědět


Re: Temna hmota

Jakub Beneš,2016-08-24 11:05:19

dle teorie temna hmota je sice vsude (dokonce i v mezigalaktickem prostoru), ale rozhodne ne rovnomerne. nejhustejsi je prave tesne kolem galaxii. ovsem to jsou jak spravne pisete vsecko jen teorie, ktere stale ne a ne se potvrdit :-) taky jsem spis zastance modifikace gravitacni sily. jako selhavaji rovnice na nejmensi skale u singularit, tak je jen logicke, ze budou selhavat i na nejvyssi skale. vesmir neni povinen drzet se rovnic :) to jen nekteri fyzici si zacinaji plest sve vypocty s realitou.

Odpovědět


Re: Temna hmota

Richard Palkovac,2016-08-24 11:09:53

Exotika s paralelnymi vesmirmi (a ze preco len v galaktickych a nadgalaktickych skalach)? Tak to tu dam este raz :

http://riki1.eu/Gravitacia_a_tmava_hmota.htm


Poznamka : "Eter" sme uz v nasej bezradnosti nasli, higgsovo pole :)

Odpovědět

Temno v hlavě.

Zdenek Černý,2016-08-24 00:13:03

Vše, na co není v této chvíli uspokojivá odpověď, se svede na temnou hmotu. Třeba bychom měli hledat temnou hmotu někde blíž, nežli v dalekém vesmíru -).

Odpovědět

Proč musí existovat temná hmota?

Tomáš Vodička,2016-08-23 23:25:14

Měl bych jednu otázku:
Pokud to chápu, existenci temné hmoty vyvozujeme z jejího gravitačního působení na hmotu viditelnou. To znamená, že viditelná hmota (třeba hvězdy) se v určitých oblastech pohybují způsobem, jež nelze vysvětlit jinak než existencí nemalého množství hmoty, která není pozorovatelná.
Proč to ale musí být nějaká exotická forma hmoty? Opravdu to nelze vysvětlit úplně normální hmotou, která ale nezáří a proto ji nedokážeme pozorovat? Kolik například ve vesmíru teoreticky může být těles o velikosti planety, které nejsou součástí žádné hvězdné soustavy a volně se pohybují prostorem? Nebo spíš soustav takových těles?

Odpovědět


Re: Proč musí existovat temná hmota?

Milan Krnic,2016-08-24 00:03:27

Nemusí. Tedy resp. při stávajících výpočtech musí. Jak ovšem krásně popularizačně vysvětluje Prof. Michal Křížek, může být mnoho jiných vysvětlení. Kdy jako nejpravděpodobnější vidím chybnou matematiku. Aproximace, zaokrouhlování, nezapočítání chyb. Je logické, že na velké spoustě výpočtů, při obrovské velikosti prostoru, je jakékoli zanedbání fatální. Pak z toho vyleze kde co.

Odpovědět


Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Tomáš Vodička,2016-08-24 01:31:46

To snad platí pro vysvětlení (nebo spíš možné popření) pojmu temné energie. Tam opravdu může celkem pravděpodobně jít o chybu, podle mne spíš observační nebo interpretační, než matematickou.

Pokud ale jde o temnou hmotu, její rozložení ve vesmíru je očividně hodně nehomogenní a dostupná evidence v podstatě vylučuje vysvětlení na základě chybné matematiky.

Moje otázka ale zní, jestli pozorované působení "neviditelné" hmoty nelze vysvětlit tím, že je tato hmota běžného charakteru, jen by byla pod našimi observačními možnostmi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Vojtěch Kocián,2016-08-24 07:49:38

Zjednodušeně proto, že je jí předpokládáno tolik, že by se musela vizuálně projevit buď v oboru infračerveném, ve kterém by vyzařovala teplo přijaté ze svítících objektů nebo jako neprůhledný oblak (takové známe, ale je jich málo) nebo formou gravitačního mikročočkování, pokud by byla nahuštěna do mnoha malých, ale těžkých objektů.
Vysvětlení na základě známé fyziky možná existuje, ale zatím se ho nikomu nepodařilo najít.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Tomáš Vodička,2016-08-24 23:06:28

Ano, to jsem zhruba tušil.
Moje úvaha ale směřuje takto: není možné, že prostě podceňujeme množství hmoty zkondenzované do objektů o velikosti planet? Nemohou (třeba i celkem běžně) existovat oblasti vesmíru, kde z nějakých důvodů kondenzace hmoty nevedla k tvorbě hvězd, ale jen menších těles?
Takto uspořádaná hmota by totiž byla mnohem hůře pozorovatelná než třeba prachoplynová oblaka. Protože například taková kupa "studených planet" by byla mnohem "průhlednější", měla by menší relativní pozorovatelnou plochu, než prachoplynový oblak stejné hmotnosti, hustoty a úhlové velikosti. Takže bychom ji třeba nemohli pozorovat pomocí nějakého odrazu, ani jako zastínění hvězdného pozadí.
A pozorování v infračerveném spektru vzhledem k velmi nízké teplotě asi také nepřichází v úvahu. Vždyť máme problém takto pozorovat i objekty vzdálené zlomky ly.
Jestli bychom tak obrovské množství těchto objektů (bez záměrného hledání) pozorovali prostřednictvím zákrytů vzdálených hvězd na pozadí, nebo gravitačním mikročočkováním, si netroufám odhadnout. Tyhle efekty by sice byly zřejmě hodně četné, avšak současně velmi slabé.
Pořád mi vrtá hlavou, kolik může ve vesmíru být těles o velikosti planet. Nebo spíš soustav kde je centrálním objektem ekvivalent obří planety a na jeho oběžných drahách pak planety menší.
Myšlenka, že by se tak dala vysvětlit temná hmota je hodně odvážná, či spíše "střelenáů, ale přesto...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Milan Krnic,2016-08-24 23:43:06

Je úplně jedno, jakou má kdo hypotézu. Podstatné je to ověřit. Kdy v oblasti kosmologie příliš možností pro ověření nemáme a jen tak mít nebudeme ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Tomáš Vodička,2016-08-25 00:51:54

Obecně vzato to není tak docela pravda, pokud nějaká hypotéza dává smysl a je alespoň částečně přijata, obvykle to vede k provádění experimentů nebo pozorování, které by ji potvrdily nebo vyvrátily. Tím chci říci, že (smysluplné) hypotézy nejsou zbytečné, protože vedou k efektivnímu využití pozorovacího času dostupné techniky. Dnes máme mnoho možností ověřovat nejrůznější teorie, mnohdy jde o to, které typy pozorování dostanou prioritu, pozorovací čas velkých aparatur je cenný.
Pokud jde o mou myšlenku, rozhodně jsem nechtěl naznačit, že mohu jen tak "od compu" překonat poznatky současné kosmologie. Jen jsem zde hledal odpovědi na otázky, které sám zodpovědět neumím.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Milan Krnic,2016-08-25 15:43:41

Je třeba rozlišovat mezi hypotézou a teorií. Teorie se prověřují běžně (třeba částicová fyzika). Tj. jedou se testovatelné teorie (experimenty). Na rozdíl od hypotéz.
Kdy kosmologie se mnohdy opírá o chybné matematické výpočty, jak hezky vysvětluje Prof. Křížek (odkaz níže), takže tam máme teorie, chybně odvozené teorie a hypotézy. A člověče, vyber si.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Milan Krnic,2016-08-24 09:29:12

Platí to obecně. Protože jakékoli závěry vycházející z pokročilých výpočtů by měly obsahovat jedno: analýzu chyby.

Temná hmota - Michal Křížek (Seminář KS ČAS a JČMF 4.10.2013)
https://www.youtube.com/watch?v=avoo9UlFj5U

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč musí existovat temná hmota?

Milan Krnic,2016-08-24 11:01:24

K tomu doporučuji letošní:
Jiři Grygar - Pluto nemá chybu (Seminář AÚ UK 30.3.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=qiQD_pQz9KI
Aby bylo jasno, jak "jednoduché" je ověřit něco byť ve Sluneční soustavě.

Odpovědět

Paralelní svět

Miroslav Gottfried,2016-08-23 21:04:15

Asi tak nějak to bude, s tou temnou hmotou...

Odpovědět

Blížíme se k šílenství, že...

Jaroslav Mrázek,2016-08-23 16:59:49

...temná hmota sice existuje, ale projevuje se jen při rychlosti větší, než je rychlost světla a tudíž v čase, jdoucím nazpět....jak říkal klasik- Vaše myšlenka je šílená, ale není DOSTATEČNĚ šílená, aby mohla být pravdivá .... :-)

Odpovědět


Re: Blížíme se k šílenství, že...

Martin Verner,2016-08-25 13:59:19

...a na její částice se postupně s věkem vesmíru mění obyčejná hmota; díky své nadsvětelné rychlosti cestuje temná hmota časem zpátky k původní singularitě, takže se vesmír točí v kruhu :) a aby to bylo veselejší, mohly by fungovat jako zprostředkovatelé gravitace...

Odpovědět

Sanford LUX

Vlastislav Výprachtický,2016-08-23 14:37:44

Pro popsané účely bych doporučoval v podzemí využít vhodného laseru s plochým paprskem, pro lepší expozici i skládaným a následnou detekcí prošlých Wimpů. Kapalinový způsob pro interagující energie je asi velmi průchodný.

Odpovědět


Re: Sanford LUX

frk  ,2016-08-23 21:04:12

domnívám se, že bude zapotřebí spíše temný, resp. černý laser.

Odpovědět

báť

Pája Vašků,2016-08-23 13:54:02

Jój, čouvěk móže vymýšlať hromade teorió a dohadó v krčme u stóla, eném haby to potém na tej povětérnej kosmickej motanicó dobro štemovalo. Inák je to v pérdeli.

Odpovědět

Všechno je obráceně

Jiří Fencl,2016-08-23 12:28:51

Tento magazín jsem si oblíbil. Váš přístup je sympatický.
Vím, že je to ode mne troufalé, ale rád bych něco navrhl vědecké komunitě. Zkuste nehledat jen svými smysly a přístroji a naleznete, co hledáte ;)

Odpovědět


Re: Všechno je obráceně

Michal Kejík,2016-08-23 14:08:02

Nejednou naleznete to, co chcete najít :-)

Odpovědět


Re: Všechno je obráceně

Pavel Riedl,2016-08-23 14:29:25

Vámi navrhované řešení nikdy k ničemu slušnému nevedlo. Vědecký objev nenajdete v bibli, ani pod kazatelnou, ani si ho nevymodlíte, natož aby spadl z Nebe. Tak to prostě je.

Pokud jsem však špatně pochopil tok vašich myšlenek, tak se vám omlouvám.

Odpovědět


Re: Re: Všechno je obráceně

Richard Palkovac,2016-08-23 17:02:00

Ked uz ste spomenul Bibliu, nedavno som napisal, mierne kontroverzny text o nej :

http://riki1.eu/biblia.htm

... nie som "kostolovy" veriaci, nebol som ani pokrsteny, takze si nemyslite, ze tu nahanam ludi do kostola, ale zaujimam sa vzdy o podstatu veci ...

Odpovědět


Re: Re: Všechno je obráceně

Mintaka Earthian,2016-08-23 19:34:33

A znáte to, "Nikdy neříkej nikdy." ?

Nedávno se ke mě dostala knížka Vesmír v jediném atomu http://knihy.abz.cz/prodej/vesmir-v-jedinem-atomu-sblizovani-vedy-a-spirituality
a bylo to místy velmi překvapivé.

Odpovědět


Re: Re: Všechno je obráceně

Karel Rabl,2016-08-24 04:25:39

sice jsem ateista ale věřícími bych neopovrhoval například Amerika byla objevena že tomu někdo věřil (sice v Indii ale to není podstatné) podobně chinin a jiné zdánlivě nesplnitelné nebo tehdejším vědomostem nedosažitelné věci a ve světě bez ideí vládnou příšery takže je lepší věřit v desatero a boha než páchat zločiny v mozku který nedokáže pochopit 21 století.

Odpovědět


Re: Všechno je obráceně

frk  ,2016-08-23 21:12:25

.. jedno z mála posledních bílých míst vědy, kde je naděje k nalezení toho toho boha mezer?
a co když to má správně to zavržené údajné Tomášovo evangelium: "Zvedněte kámen a také tam mne naleznete"

Odpovědět


Re: Re: Všechno je obráceně

,2016-08-23 22:48:16

Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až
nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším,
co jest.

Odpovědět

Pavel Psenak,2016-08-23 11:32:36

Pokud je alespoň většina temné hmoty ve formě mikroskopických "elementárních" částic (ať už méně nebo více hmotných), tak by možná stálo za to pouvažovat nad tím, jestli tyto částice temné hmoty nemohly získat při svém vzniku takovou hybnost, že by nastal jev, který by šel zjednodušeně popsat jako superkavitace prostoročasem. Toto by se mohlo týkat zvláště "lehkých" forem částic temné hmoty. Tyto částice by díky superkavitaci prostoročasem putovaly Univerzem ve svém vlastním mimoprostoru lépe řečeno ve vlastním lokálním vnořeném prostoročasu. Pokud by se tento koncept přibližoval pravdě, tak ten kdo hledá temnou hmotu jako částici, tak musí hledat složitější objekt než částice. Hledal by částici, "bublinu" lokálního vnořeného prostoračasu a fázové rozhraní mezi prostoročasem našeho Vesmíru a vnořeným prostoročasem, která by měla být první na ráně a měla by být nejsnadněji identifikována.

Odpovědět


Re:

Karel Rabl,2016-08-24 13:26:15

a co když je to obráceně hmotné se pohybuje těsně +- rychlostí "světla" a právě tyto "částice" jsou těsně nad nebo pod touto rychlostí proto je nemohou detekovat protože unikají z našeho časoprostoru ale zanechávají stopu v podobě gravitace.My jsme vlastně možná takový odpad v kontinuitě času.

Odpovědět


Re: Re:

Ivan Čech,2016-08-25 22:49:22

Ano, tato úvaha má v některých ohledech něco do sebe.

Odpovědět

Antonín Hvízdal,2016-08-23 10:19:00

Tož asi rejagujó enem gravitačně. Včil jsme v řiti, včil jsme v řiti.

Odpovědět

Roman Madala,2016-08-23 09:40:40

Ja by som sa sústredil na pozorovanie gravitačných vĺn. Zlepšiť citlivosť prístrojov aby sa dali zachytiť aj menšie objekty ako čierne diery. Doslova vytvoriť mapu aktuálneho rozloženia gravitačných vĺn. Možno by sa zhodovala s rozložením temnej hmoty.

Odpovědět


Re: je to i můj úsudek

Karel Rabl,2016-08-24 04:07:53

Protože pozorování gravitačních vln zejména v "dlohovlnné" oblasti může přinést třeba charakteristiku hmoty která je obsažena v mezigalaktickém prostoru a možná zjistíme že skupinu galaxii obhospodařuje třeba jedna jediná "částice" nebo "molekula" v prostoročase význam malý nebo velký ztrácí na významu zejména pokud se jedná o hmotu"čas".

Odpovědět

Graviton a dalsie dimenzie.

Richard Palkovac,2016-08-23 09:30:00

Moj nazor je tu na oslovi uz asi kazdemu jasny. Kym nedetekujeme dalsie dimenzie a graviton, nepodari sa nam ani objasnit tmavu hmotu.

Odpovědět


Re: Graviton a dalsie dimenzie.

Stanislav Florian,2016-08-23 22:43:12

Vy další dimenze zvládnete. Jak píšete ve svém článku http://riki1.eu/biblia.htm
, na který v diskuzi upozorňujete, tak :"Na obajvenie evolúcie nepotrebuje človek źiadne vedomosti z fyziky, chémie, genetiky. Nemusí sa ten človek ani nachádzať v období, keď už sú tieto vedomosti k dispozícii. Stačí keď dokáže pozorne sledovať prírodu, je dostatočne vnímavý."
To se to objevuje evoluce sledování přírody, když už je objevená.

Odpovědět


Re: Re: Graviton a dalsie dimenzie.

Richard Palkovac,2016-08-24 08:31:42

Ako maly chlapec, som si ju musel tiez objavit sam :

http://www.riki1.eu/ladove_medvede.pdf

Najnovsie som objavil zakonitost evolucie, ktora vedie k vzniku inteligentneho zivota (teda nie je to len hlupa nahoda)

http://riki1.eu/evolucia.htm

*

Odpovědět


Re: Re: Re: Graviton a dalsie dimenzie.

Ivan Čech,2016-08-25 23:39:24

Na rozdíl od zvířecí sféry, lidé, kam až historie sahá, vymýšlejí stále dokonalejší prostředky k hubení vlastního druhu. V současnosti již lze mluvit o vyhubení a stále se jim to přesto nějak nedaří. Což je přinejmenším zajímavé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Graviton a dalsie dimenzie.

Richard Palkovac,2016-08-26 08:32:53

Ludia nechcu vyhubit vlastny druh, iba spolocensky konkurencnych jedincov vlastneho druhu, o tom su vojny a to je vlastne ten presun evolucie z fyzickej oblasti do oblasti vyvinu spolocnosti. Nejde len o fyzicke vojny, ale ja o ekonomicke, nabozenske ... Vysledkom bude bud vyhubenie ludstva (uplne vyhubenie inteligentneho druhu je uz ale tazke), alebo vyvoj na vyssi stupen inteligencie.

Ak sa ma niekto opyta, co je to ten vyssi stupen inteligencie, tak neviem, rovnako ako praopice nevedeli co je to inteligencia.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz