Lesk a bída asistované reprodukce: jsme na začátku konce?  
In vitro oplození není ve světě asistované reprodukce žádnou novinkou. Prvně a s úspěchem bylo použito téměř před 40 lety. Není divu, že od té doby došlo k rutinnímu zavedení tam, kde reprodukce selhává. Stejně tak došlo k vývoji některých technik asistované reprodukce, které se však ve světle současného poznání nezdají být „zlepšováky“, spíše naopak.

ICSI – intracytoplasmic sperm injection
ICSI – intracytoplasmic sperm injection

Oplození in vitro (IVF – in vitro fertilization), lidově vžité jako „oplození ve zkumavce“, je dnes běžně používanou metodou asistované reprodukce člověka. Technicky pokročilou metodou in vitro oplození je intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka (ICSI – intracytoplasmic sperm injection). Výhodou této metody je vyšší úspěšnost embryonálního vývoje – tím se stala na klinikách asistované reprodukce velmi oblíbenou a ceněnou, přestože vyžaduje nákladné technické zařízení. Na druhou stranu je vhodné položit vtíravou otázku: čím je metoda ICSI tak zázračná? K tomu je však zapotřebí letmo zmínit několik milníků oplození…

 


Samotný proces oplození je velmi komplexní a tak citlivý na jakoukoliv výstřednost. Takovou výstředností non plus ultras je oplození v in vitro podmínkách, které jen vzdáleně imituje optimální podmínky, které panují v těle budoucí matky. Paradoxně je pod pojmem ‚optimální podmínky‘ schován celý „balíček“ překážek, které musí zdravá a oplození schopná spermie překonat – vzdálenost od místa ejakulace (pochva) k místu oplození (vejcovod) je z pohledu spermie závratná a prověří jen spermie dostatečně zdravé a pohyblivé. Další bariérou je obal kumulárních buněk, které obklopují vajíčko a spermie se jimi musí prodrat díky svému enzymatickému aparátu. Všechny tyto překážky činí ze spermie, která je zdolá, vhodného kandidáta pro rendez-vous s vajíčkem. Tradiční in vitro oplození se všech těchto zkoušek zříká, až na jednu jedinou: spermie totiž musí proniknout skrz glykoproteinový obal vajíčka – zonu pellucidu. Ta představuje poslední mechanickou překážku na cestě spermie k oplození. Je to stejné, jako bychom medika pustili k státnicím bez splněných zkoušek v indexu.

 

Video: ICSI (IVF Wien)

 

V případě ICSI je však situace ještě nezodpovědnější: spermii totiž umeteme cestičku ještě dokonaleji a obejdeme i poslední bariéru, která konvenčnímu in vitro oplození zůstala - zona pellucida. ICSI totiž probíhá tak, že spermie je nasáta do tenké kapiláry, kterou se následně injikujeme vajíčko. Spermie se tak bez vlastního přičinění dostává tam, kam v přirozených podmínkách musí projít tvrdými zkouškami. Časný embryonální vývoj je tak po ICSI zpravidla úspěšnější, jenže tak připomíná situaci, kdy medikovi dáte bez zkoušek a závěrečných státnic zrovna lékařský diplom. Není proto divu, že zatímco lékaři a embryologové chrlili své děti ze zkumavky pomocí ICSI, některým vědcům lezl mráz po zádech. Co takové „nekvalifikované“ oplození může přinést? Opravdu se není třeba obávat negativních efektů, když ICSI končí úspěšnou koncepcí a narozením klinicky zdravého dítěte? Navzdory všem tragickým scénářům jsme mohli s ICSI nanejvýš nesouhlasit – dětí takto počatých sice přibývalo a stále přibývá, ještě nedávno totiž platilo, že tato generace nedospěla vlastního reprodukčního věku. Až teď, cca 25 let po rutinním zavedení ICSI do praxe, lze reálně uvažovat o klinické studii, která by otestovala případné negativní efekty ICSI na reprodukci těch, které touto metodou byli počati. Tato myšlenka přišla na mysl i vědcům z Bruselu, pod vedením H. Tournaye, kteří nedávno publikovali výsledky svého pozorování v renomovaném časopise ‚Human Reproduction‘. Jen těžko lze odhadovat, jak dlouho čekali na svojí chvíli, aby mohli svojí hypotézu ověřit na vzorku mužů počatých metodou ICSI.

ICSI vnáší do oplozování inovaci a vzrušení. Nicméně z tváří zúčastněných vyplývá, že na „klasiku“ ještě stále nemá. (Ilustrační foto, jehož autorem je Libor Kočí, si dovolila dodat redakce).
ICSI vnáší do oplozování inovaci a vzrušení. Nicméně z tváří zúčastněných vyplývá, že na „klasiku“ ještě stále nemá. (Ilustrační foto, jehož autorem je Libor Kočí, si dovolila dodat redakce).

 

Na co vlastně vědecký tým belgických vědců přišel? Na počtu více než 100 mužů zjistili, že ti z nich, kteří přišli na svět díky ICSI, na tom nejsou se svým ejakulátem nikterak valně: mají nižší koncentraci spermií v ejakulátu a ani celkový počet spermií jejich reputaci nezachránil. Není divu, že tito muži se s 3x vyšší pravděpodobností ocitnou se svým ejakulátem pod hranicí normy vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO – World Human Organisation).

Přestože má tato práce nad sebou mnoho otazníků - zejména omezený počet pacientů, na kterých studie probíhala –  můžeme jí považovat za relevantní indikaci problému, před kterým rutinní reprodukční medicína buď zavírá oči, anebo ještě hůře, vůbec o něm netuší. Lze se tak právem domnívat, že muži počatí díky ICSI jsou předurčeni zase pro techniky asistované reprodukce a své „stigma“ si tak nesou sebou a patrně ho předají také svým synům.

 

 

Jen další studium molekulárních změn, které jsou od ICSI v oocytu a embryu odvozené, umožní eliminaci problémů ICSI a reprodukce takto počatých potomků. Jen to je cesta k tomu, abychom sami sebe nevyhubili tím, že si v reprodukci budeme asistovat diletantsky.

Autor: Jan Nevoral
Datum: 25.10.2016
Tisk článku

Související články:

Myší továrny na spermie?     Autor: Josef Pazdera (22.08.2002)
Inštrukcie z Vatikánu čoraz konzervatívnejšie     Autor: Dagmar Gregorová (13.12.2008)
Mají děti právo znát tatínka?     Autor: Jaroslav Petr (03.08.2012)
Sháníme dělohu pro naše dítě. Zn.: cena dohodou     Autor: Josef Pazdera (06.10.2014)
Mrazení vajíček dává mateřství menší šance     Autor: Josef Pazdera (17.08.2015)
I s mizernou spermií lze zahrát dobré divadlo     Autor: Jan Nevoral (24.04.2016)Diskuze:

A co se dá dělat jiného?

AlexanDr Barták,2018-03-11 15:20:03

Představa takové té prvotní selekce, že se k vajíčku prodere ta nejrychlejší a nejzdatnější spermie, a tím je zajištěno početí nejkvalitnějšího jedince, je sice rozšířená, ale nebyl bych si tak jistý, že má nějaké opodstatnění. Proč si někdo myslí, že kvalita kontraktilních proteinů v bičíku a kvalita nějakých enzymů v akrosomu u jedné určité spermie souvisí s tím, jak kvalitní genetickou informaci nese? To je první myšlenka, která mě napadla.

Že synové otců s defektem spermiogeneze jsou méně plodní je celkem málo překvapující a dá se vysvětlit i bez spekulací o epigenetice. Dokonce bych řekl, že by bylo divné, kdyby to bylo jinak. Tak mě to odhalení belgických vědců zase tak neohromilo. Spíš je otázka, jestli to vůbec ovlivňuje přístup k celé záležitosti a management léčby neplodných párů. Asi ne. Dál budeme dělat ICSI, protože jinak to nejde. I oligospermici chtějí děti a těžko je odmítnout jen proto, že jejich synové budou taky možná málo plodní. To bych musel odmítat i diabetiky a diabetičky a vlastně všechny, co nejsou naprosto zdraví.

Ale především já bych se tím vším tak netrápil. Pár chce děti, já jim je zařídím. Všichni jsou spokojení. A plodnost těch dětí? Jestli se za 30 let objeví problém, není to problém můj a ani toho páru, který léčím; to ať si řeší už ti synové a jejich partnerky. Tak se na to dívám já.

Neboť je psáno: "Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má svého trápení dost." (Matouš, kap. 7, verš 34)

Odpovědět

Klasické IVF

Veronika Dorňáková,2016-11-16 21:29:02

Výběr té nejlepší spermie pro ICSI je často oříšek (obvzlášť v případech zhorsenych hodnot spermiogramu), nicméně existují selektivní metody, které tomu napomáhají (zmíněno v příspěvku níže, ještě bych doplnila MACS metodu) a na mnoha konferencích se tento problém diskutuje. Určitá selekce spermií také probíhá při jejich samotné přípravě (swim up, hustotni gradient).

Navíc pokud otcové těchto dětí-mužů měli špatný spermiogram, je dost možné, že daní respondenti zdědili predispozice po nich.

Plus v některých IVF laboratořích při klasickém in vitro oplozeni nechávají oocytům kumularni buňky, právě proto, aby se spermie k oocytu musela "prodrat". Takže zona pelucida nezůstane jedinou překážkou, kterou spermie musí překonávat.

Odpovědět

Marek Fucila,2016-10-27 12:34:29

Asi som nepochopil posledný odstavec. Myslel tým autor, že ak zistíme, k akým molekulárnym zmenám dochádza pri ICSI (respektíve nedochádza v porovnaní s oplodnením spermiou, ktorá si prerazí cestu sama), tak zvýšime plodnosť takto narodených detí?
Nebude to skôr tak, že ich plodnosť závisí od génov, ktoré niesla vybraná spermia? Ak sa pri ICSI vloží spermia neschopná preniknúť do vajíčka, ako bez zmeny génov budúceho jedinca ovplyvníme jeho plodnosť?
Alebo to bolo myslené tak, že sa bude dať nejakou molekulárnou analýzou zistiť, či by sa vzbraná spermia bola schopná predrať aj sama?

Odpovědět


Re:

Jan Nevoral,2016-10-31 13:32:04

Poslední odstavec vychází z toho, že ICSI patrně nikdy nebude eliminováno a nepoužíváno - i nadále tato metoda zůstane jediná, která neplodným párům pomůže k potomkovi. Je však vhodné tuto metodu doplnit selekčními metodami, jak se to děje už dnes (viz PICSI, IMSI apod.). Pokročilá selekce by jistojistě využít epigenetické kvality spermií, protože ta je odpovědná za změny, které postihují další generace. K tomu je ale zapotřebí rozsáhlého studia epigenetiky spermií, abychom věděli, na jaké epigenetické charakteristiky selektovat. Sama genetika v tomto problému hraje 'druhé housle'.

Odpovědět

Marek Sarvaš,2016-10-25 13:23:54

"Jsou plemena která se téměř nemohou rozmnožovat přirozeně, vše je přes inseminaci a následně císaře.."

Je bože, keby sa to tak týkalo idiotov, za 100 rokov tu máme raj na zemi.

Odpovědět


Re:

Jarda Votruba,2016-10-26 12:05:47

problém je v tom, že se idioti sice nebudou moci rozmnožovat, ale začnou se klonovat.
Takže si nepomůžem.
Několik desítek tisíc let přirozenýho výběru je neeliminovalo a nové technologie jim dají druhý dech.

Odpovědět

A následky?

Alexandr Kostka,2016-10-25 13:08:37

Normální dědičkost. Už někdy ve středověku se tušilo, že má smysl dávat množit zvířata se vhodnými znaky a naopak nemnožit te špatná. nezdravá, slabá atd. Dnes lidstvo úmyslně množí lidi s velmi nevhodnými vlastnostmi, neplodnost by je sama o sobě z přirozeného výběru vyřadila.. A to se prosím už ví s jistotou, že dědičnost funguje a jak. Na výsledky se stačí podívat třeba na pejsky. Jsou plemena která se téměř nemohou rozmnožovat přirozeně, vše je přes inseminaci a následně císaře..

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace