Betlémská hvězda nejspíš nebyla hvězdou ani kometou  
Podle Matoušova evangelia, kap. 2 verš 2, se mudrci od východu v Jeruzalémě ptali krále Heroda: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Poté, podle verše 7, Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Mudrcům nařídil, aby se vydali do Betléma, našli dítě a vrátili se zpět Herodovi podat zprávu. Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.„

 

Grant Mathews není prvním a ani sám, kdo myšlenku že se nejedná o hvězdu, ale konjunkci planet, propaguje. Podobného smýšlení je už celá řada astronomů. Mathewsovi se ale událost s termínem šest let před naším letopočtem, podařilo zasadit do kontextu tehdejšího učení zoroastrianských kněží starověkého Babylonu a Mezopotámie. (Kredit: University of Notre Dame)
Grant Mathews není prvním a ani sám, kdo myšlenku že se nejedná o hvězdu, ale konjunkci planet, propaguje. Podobného smýšlení je už celá řada astronomů. Dá se říci, že většina.  Mathewsovi se ale událost s termínem šest let před naším letopočtem, podařilo zasadit do kontextu tehdejšího učení zoroastrianských kněží starověkého Babylonu a Mezopotámie. (Kredit: University of Notre Dame)

Matematik a astronom Grant Mathews z University of Notre Dame více než deset let pátral v záznamech, které se zachovaly z dob starověkého Babylonu a Mezopotámie a z toho, co zjistil, mu začalo plynout, že popsaná hvězda nad Betlémem je jakýmsi plagiátem představ o fungování vesmíru nejstaršího zjeveného náboženství - staroíránského zoroastrismu. Že tedy v případě betlémské hvězdy, jde nejspíš o omyl a skutečností je jen událost nevšedního postavení planet. Základ toho, co považujeme za symbol vánoc, se totiž až moc nápadně podobá věšteckým závěrům kněží proroka Zarathuštry.

 

Klaudios Ptolemaios. Narodil se někdy okolo roku 85 našeho letopočtu a dnes bychom o něm řekli, že to byl Řek zaměstnaný v Egyptě. Proto se mu říká Alexandrijský. Bohužel zavrhl představu heliocentrického systému Aristarcha a Seleuka ale protože byl uznávaným učencem, jako představitel „nového myšlení“ v němž středem vesmíru byla Země, zformoval naše představy prakticky až do novověku. Budiž mu ale ke cti, že popsal výklad různých znamení a návod, jak sestavit horoskop. Myslel to vážně a udělal to poctivě. Jsou toho čtyři knihy a je to poklad. Jak pro astrology, kteří podle toho „jedou“ dodnes, tak proto, že tím uchoval podobu tradic, myšlení a kultury z doby před vznikem křesťanství.
Klaudios Ptolemaios. Narodil se někdy okolo roku 85 našeho letopočtu a dnes bychom o něm řekli, že to byl Řek zaměstnaný v Egyptě. Proto se mu říká Alexandrijský. Bohužel zavrhl představu heliocentrického systému Aristarcha a Seleuka ale protože byl uznávaným učencem jako představitel „nového myšlení“,  v němž středem vesmíru byla Země, zformoval naše představy prakticky až do novověku. Budiž mu ale ke cti, že popsal výklad různých znamení a návod, jak sestavit horoskop. Myslel to vážně a udělal to poctivě. Jsou toho čtyři knihy a je to poklad. Jak pro astrology, kteří podle toho „jedou“ dodnes, tak proto, že tím uchoval podobu tradic, myšlení a kultury z doby před vznikem křesťanství.

Náboženství v minulosti často lidi rozdělovalo a to až k boji na život a na smrt. Bohužel tomu je tak dodnes, bez ohledu na to, jak moc toho mají společného. S nadsázkou se říká, že i hinduismus má svatou trojici, jen ta jména, že jsou jiná. Nemá ale zakladatele ani kánon posvátného Písma a tak ho v našich končinách za náboženství moc nepovažujeme. Buddhismus je na tom o něco lépe. Má Budhu, mudrce s civilním jménem Siddharta Gautama, který mohl být jen o něco málo starší než Ježíš Kristus (Nazaretský). I on stanovil soubor mravních zásad a principů. Ale i k buddhismu, jako náboženství, máme velké výhrady, což protistrana ráda komentuje, že prý proto, aby nám tak rostoucí počet jejich přívrženců, připadal opticky menší, protože jsme toho našeho husitského: "Nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme!“, stále ještě neoprostili.

 

Alabastrová hlava zoroastriánského kněze malovaná jílem nalezená v dnešním  Tádžikistánu, stáří: 3. - 2. století před naším letopočtem. I on měl v popisu práce, kromě hlásání víry, provádět horoskopy a výklad různých znamení. (Kredit: Wikipedia
Alabastrová hlava zoroastriánského kněze malovaná jílem nalezená v dnešním Tádžikistánu, stáří: 3. - 2. století před naším letopočtem. I on měl v popisu práce, kromě hlásání víry, provádět horoskopy a výklad různých znamení. (Kredit: Wikipedia)

Pokud jde o islám, tak v porovnání se zmíněnými indickými náboženstvími má ke křesťanství mnohem blíž. Patří totiž už k monoteistickým abrahámovským náboženstvím. I v něm jde o víru v jediného Boha a také operuje se zjeveným slovem Božím. Obě náboženství rovněž stejně pohlíží na celé lidstvo - jako na jednu rodinu. Islám má taktéž zakotvenu povinnost se modlit a rozdílů mezi oběma je méně než podobností. Zkratkou jsme se tak dostali k podobnosti křesťansví s jiným, nepříliš známým předkřesťanským náboženstvím. Pravě to mělo Grant Mathewsovi přispět při zjišťování data událostí vztahujících se naší biblické hvězdě.

 

Profesor teoretické astrofyziky má už z titulu funkce povinnost být puntičkář a šťoural. Deset let studia  astronomických a biblických záznamů v kontextu s tehdejšími představami o fungování světa, Mathewse dovedlo k datu 17. dubna roku 6 před Kristem. Tehdy se podle něj naše vánoční hvězda zrodila. Respektive úkaz na obloze, a to nejspíš v hlavách zoroastriánští kněží starověkého Babylonu a Mezopotámie, kteří to svým výkladem patřičně doprovodili.

 

Johannes Kepler (1571 - 1630). Německý matematik a astronom působil také v Praze na dvoře císaře Rudolfa II., kde formuloval dva ze svých zákonů. Byl nejspíš prvním, kdo  zpochybnil betlémskou hvězdu. Shodou okolností byl v Praze když  o vánocích roku 1603 byl svědkem konjunkce Jupiteru a Saturnu. Tehdy ho napadlo, že by právě taková konjunkce mohla být považována za betlémskou hvězdu.
Johannes Kepler (1571 - 1630). Německý matematik a astronom působil také v Praze na dvoře císaře Rudolfa II., kde formuloval dva ze svých zákonů. Byl nejspíš prvním, kdo zpochybnil betlémskou hvězdu. Shodou okolností byl v Praze, když o vánocích roku 1603 byl svědkem konjunkce Jupiteru a Saturnu. Tehdy ho napadlo, že by právě taková konjunkce mohla být považována za betlémskou hvězdu.

Dnes bychom takovému jevu řekli konjunkce planet. K podobným konjunkcím čas od času dochází i nyní, ale protože už víme co se za tím skrývá, nechává nás to v klidu. Před více než dvěma tisíci lety to ale byla jiná káva. Neměli televizi a večer nebylo moc na co koukat. A tak když se Slunce, Jupiter, Měsíc a Saturn ocitli v Beranu, přičemž na jedné straně byla Venuše (v Rybách) a Merkur s Marsem na straně druhé (v Taurusu), byl z toho kasovní trhák a v duchu tehdejších zvyklostí se tomu musel přisoudit značný vliv i s nějakým tím dopadem na pozemské záležitosti.

 

Zoroastriánské náboženství ještě zcela nevymizelo. Na snímku je obřad přijímání. (Kredit: Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
Zoroastriánské náboženství ještě zcela nevymizelo. Na snímku je obřad přijímání. (Kredit: Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Poněkud úsměvné na tom všem je, že Mathewse k jeho vědeckým závěrům přivedl zcela nevědecký zodiak (zvěrokruh) a stejně nevědecká mytologie. Pochopitelně, že Mathews musel provádět korekce, protože nepatrné kolísání zemské osy způsobilo, že od těch dob už souhvězdí nejsou ve stejné poloze jako tehdy. Průvodcem tehdejšími "vědomostmi" mu byly knihy Tetrabiblos od astronoma Ptolemaia  Alexandrijského. Především podrobný návod, jak sestavovat horoskop. Řecký myslitel to při psaní myslel vážně, a tak nejspíš velmi pečlivě zaznamenal představy vztahující se k dění na obloze a jakým významem to komentovala tehdejší intelektuální smetánka. Tou byli  kněží nejstaršího světového náboženství -  zoroastriánství.

 

Nad tím, že se v hlavách lidí úrodného půlměsíce před dvěma tisíci let honily astrologické nesmysly, se nelze divit. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2005 čtyřicet jedna procent Evropanů stále považuje astrologii za vědu. V Americe na tom nejsou o mnoho lépe. Z jejich nedávného průzkumu vyplynulo, že více než čtvrtina z nich je přesvědčena, že postavení hvězd může ovlivnit jejich život.

Ale i když tehdy bezvýhradně věřili horoskopům, na druhou stranu Staří Babyloňané už znali ekliptiku Slunce i oběžnou dráhu Měsíce okolo Země. V 7. stol. př. n. l. už dokázali předpovídat zatmění Měsíce a později i zatmění Slunce. Jejich lunární rok měl 12 měsíců s 354 dny.  Uměli se vyrovnat se solárním rokem tím, že vkládali do kalendáře přestupný měsíc. Jejich rok začínal jarní rovnodenností a prvním znamením byl Beran. To proto, že jarní bod byl před dvěma tisíciletími v souhvězdí Berana (nyní je v souhvězdí Ryb a za několik set let se ocitne v souhvězdí Vodnáře). I když konjukce ničím mimořádným nejsou, ta o níž hovoří Mathews, byla hodně specifická. Ne, že by to něco znamenalo, ale podle jeho propočtů se nejbližších pět set tisíc let stejná konfigurace nebude opakovat.

 

Betlémská hvězda už není tím, co bývala. Nejprve hvězdopravec Kepler. Pak z našich představ ukrojili pastevci koz nálezem Kumránských svitků. Na středověkého malíře Giotto di Bondone zase prasklo, že  pod dojmem z Halleyovy komety nás na staletí obalamutil kometou. Teď nám vánoční hvězdu nad chlévem s jesličkami a Svatou rodinou, znevažuje americký intelektuál z Indiany. (Kredit: Renata E.)
Betlémská hvězda už není tím, co bývala. Nejprve hvězdopravec Kepler. Pak z našich představ ukrojili pastevci koz nálezem Kumránských svitků. Na středověkého malíře Giotto di Bondone zase prasklo, že pod dojmem z Halleyovy komety nás na staletí obalamutil kometou. Teď nám vánoční hvězdu nad chlévem s jesličkami a Svatou rodinou, znevažuje americký intelektuál z Indiany. (Kredit: Renata E.)

 

Na Mathewsově představě, že za naším omylem s hvězdou, by mohla být propast času v níž se vytratil popis konjunkce a zachovala se jen část věšteckého výkladu zoroastriánských kněží, by něco pravdy být mohlo. Nepřímo to podporují i další podobnosti křesťanství s nejstarším známým praktikovaným monoteistickým náboženstvím. Najdeme v něm popis posledního soudu. Jméno spasitele před silami zla je sice jiné ( jmenuje Saošjanta), ale i on zvítězí. I zde je idea nebe a pekla, kam na základě svých činů odchází duše po smrti. Nauka zná víru ve spasitele, který přijde na konci času, je zde i poslední soud a zmrtvýchvstání. Také budou vzkříšeni i nespravedliví a také, než budou smět vstoupit do stavu blaženosti, je čeká očištění ohněm. Rozdíl je snad jen v tom, že spasení nemá na bedrech jeden, ale postupně čtyři spasitelé. Úspěšný bude ale až ten poslední, kterého porodí panna, přičemž oplodnění se jí má přihodit při koupání v jezeře.

 

I když profesor teoretické astrofyziky a kosmologie s praxí na Michigan State University a University of Maryland, momentálně ve stavu prestižní katolické university v Notre Dame své závěry formuluje jako podporu učení Kristova. Ne všichni jeho kolegové z branže jsou jsou stejného názoru a tak občas padají slova o  „vlku v rouše beránčím“.
I když profesor teoretické astrofyziky a kosmologie s praxí na Michigan State University a University of Maryland, momentálně ve stavu prestižní katolické university v Notre Dame, své závěry formuluje jako podporu učení Kristova. Ne všichni jeho kolegové z branže jsou stejného názoru a tak občas padají slova o „vlku v rouše beránčím“. (Kredit: UND)

 

Když islámské armády napadly Persii, místní obyvatelé, kteří nebyli ochotni se své víry v zoroasriánství vzdát, odcházeli do hor severního Íránu. Někdy v devátém století našeho letopočtu došla velká skupina až do západní Indie. Část z nich se později zase do své domoviny vracela. Toto  prastaré náboženství není mrtvé. Hlásí se k němu odhadem něco mezi 124 000 a 190 000 věřících. Většina z nich nežije v Íránu, ale v Indii. Tito uprchlíci z dob pádu Sásanovské říše jsou známi také pod označením Pársové.  I v jejich původní vlasti Íránu se s nimi můžeme ještě setkat. Hlavně v Teheránu a městech Jazd, Kermán a Kermánšáh. Mnozí si stále uchovali i jazyk a hovoří zvláštním dialektem perštiny. Malé komunity nositelů tradic prastarého náboženství  jsou i v Pákistánu a dokonce v Severní Americe a Austrálii.


K navracení původního významu vánoční hvězdě přispělo i Česko. K podobnému závěru, jako nyní formuloval Mathews, dospěl v Praze před časem už jiný matematik. Jmenoval se Johannes Kepler a Američana předešel o čtyři století!  Na přesném datu události s „hvězdou“ a narození Krista, se ale ani dnes matematici s astronomy a teology nejsou schopni ujednotit. A tak i o letošních vánocích jedinou jistotou, o kterou se budeme moci při výkladu jesliček u našich ratolestí opřít, bude čokoládová hvězda Orion.

 

Video: Zoroastrianské vyznání víry (Yasnaya 12, verše 8-9)Datum: 05.12.2016
Tisk článku

Související články:

Náboženská víra a zdraví společnosti     Autor: Stanislav Mihulka (01.12.2006)
Na šíření kultury moc inteligence netřeba     Autor: Josef Pazdera (10.10.2016)
Uctíváme mozek?     Autor: Josef Pazdera (30.11.2016)Diskuze:

A je to tu zase.

Milan Zolman,2016-12-09 15:28:03

Mnozí již napsali: Tak jako neznáme dne neznáme ani roku kdy se narodil. Dokonce se dá pochybovat o tom zda vůbec žil. Asi žil dva momenty pro tento závěr jsem nalezl, ale pravděpodobně se na něho nabalilo vše co se týkalo několika osob - například vůdce příbuzné odnože Nazorejců - Essejských, nebo Kelsovo ukřižování a poslední večeře. A pozor ještě na ten Nazaret. Ježíš byl asi Nazorej a ne Nazaret. Někde v textu výše "Nazve ho Ježíš Kristus". Kristus není jméno, je to titul, který je řecký, Mesiáš (Mešíjah) je totéž hebrejsky. Tak jako Ježíš je řecký ekvivalent Jozua. Dle Evangelií. Dle jednoho to dokonce vypadá tak, že v Betlémě žil Josef v kamenném domě. Dle jiného se musel chudý tesař vydat na stokilometrovou túru ze zapadlé vesničky (kterou v té době Nazaret byl) do Betléma, aby se tam dal sčítat protože se tam před tisíci lety narodil jeho nejslavnější předek. V nesmyslném termínu na nesmyslné místo. Pokud opravdu byl z Nazaretu tak by se asi jako každý jiný sčítal v místě trvalého pobytu. Nebo proč sebou vláčel chudáka Marii, den před porodem, když se ženy tehdá nesčítali? Tento příběh je stejně nepůvodní a Jan se k tomu vyjadřuje Ježíšovým - co ty mě ženo...
Je to na delší povídání a hlavně vysvětlování co odkud křesťanství přijalo, co upravilo a proč. Všimněte si alespoň dvou Ježíšů v Bibli (pozemského království a nebeského je docela zábavné to porovnat) a toho jak stoupenci toho či onoho směru se vzájemně proklínají - Pavel dvanáct apoštolů a oni zase jeho. Prvotní křesťané většinu Ježíšových výroků ani za jeho nepovažovali, ale považovali je za rozumné jednání pod Římskou nadvládou.

Odpovědět


Re: A je to tu zase.

Michal Hanko,2016-12-15 16:22:12

Nejen že lze o existenci Ježíše pochybovat, ale dokonce, studujeme-li celou problematiku dostatečně do hloubky, je PRAVDĚPODOBNÉ (z hlediska dostupných pramenů), že Ježíš nikdy nežil. Je pravděpodobné, že křesťanství nevzniklo zbožštěním žádného potulného charismatického kazatele, ale vzniklo naopak historizací "nebeského Ježíše" - tedy božské spasitelské postavy, tvořící prostředníka mezi božstvím a lidstvím.

Odpovědět

Hmmm

Vít Prokop,2016-12-08 10:15:20

Nejsmutnější na tom je, že náboženské války s cílem uhájit tu pravou víru, tady jsou dodnes, jen jim už neříkáme křižácké. Otázkou je, jak dlouho ještě bude lidi rozdělovat víra v toho či onoho boha, protože rodiče své děti v tom směru indoktrinovali a církevní hodnostáři s tím pak pokračují. Možná je škoda, že těm hlavním náboženstvím se podařilo vymýtit bohyně. Za ty by se nikdo moc nepral…. Na mámu si ani holomek moc netroufne. Ale teď vážně, mnohem zajímavější mi připadá článek „Uctíváme mozek“, pokud vám někomu také utekl, jako málem mně, vřele doporučuji k zamyšlení. To je fakt bomba, stojí za přečtení. http://www.osel.cz/9120-u-mormonu-se-mozek-odmenuje-bohem.html

Odpovědět


No, v tom článku se praví,

Josef Blecha,2016-12-08 11:49:32

že projevy mateřské lásky jsou jako když si třeba píchnete heroin. To vás tak fascinovalo? Křižácké války nebyly o uhájení té pravé víry, to se pletete. Panenku Marii mají katolíci, to jste si nevšiml? Když ten mozek tak uctíváte, tak ho zkuste někdy zapojit o něco víc, než tak činíte. Jinak "nejmodernější poznatky získané MRI" nebo čím to ty mormony měřili jsou známé už po tisíciletí.

Odpovědět


Re: No, v tom článku se praví,

Vít Prokop,2016-12-08 14:02:48

No vidíte a já hlupák jsem si myslel že ty války vyhlašoval papež. A že to nebylo jen proti  muslimům, ale pohanům a kacířům a nepřátelům víry. Jen mi nejde do hlavy, co dělali v Egyptě, Řecku, ve Francii proti katarům a myslím, že i Slovanům, když tam není Boží hrob. No hlavně, že jim Bůh za to masakrování odpustil všechny hříchy. Nebo myslíte, že ne?

Odpovědět


Re: Re: No, v tom článku se praví,

Realita Viktor,2016-12-17 16:48:06

A prečo si myslíte, že všetko čo má nálepku kresťanské je aj kresťanské? Ako sa dá ináč identifikovať kresťanstvo? Predsa jedine podľa toho, či nasleduje učenie svojho zakladateľa - teda Ježiša Krista.Takto to funguje u všetkých učení. Predsa Ježiš učí - kto mečom ide , tak od meča zahynie. Miluj aj nepriateľa. Neodplácaj zlým za zlé.

To ak niekto činí presný opak toho čo učil Ježiš, tak je tiež kresťanom? Ježiš nezaložil žiadne náboženstvo, to len tak mimochodom.

Odpovědět


Re: Re: Re: No, v tom článku se praví,

Tonda Beneš (Klatovy),2016-12-28 10:04:49

Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Vypsal jsem pouze zajímavější z nich.

Bůh zabil všechny prvorozené syny v Egyptě za to, že předtím zatvrdil faraonovo srdce, aby nepropustil Židy (!).
Exodus 12:29 Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka.

Smrt za uhození rodiče
Exodus 21:15 Kdo uhodí svého otce nebo matku, musí zemřít.

Smrt čarodějnicím
Exodus 22:17 Čarodějnici nenecháš naživu.

Smrt jinověrcům
Exodus 22:19 Kdo by obětoval bohům a ne samotnému Hospodinu, propadne klatbě.

Zabij lidi, pracující o sabatu
Exodus 31:12-15 Hospodin řekl Mojžíšovi: Promluv k Izraelcům: Dbejte na mé dny odpočinku; to je znamení mezi mnou a vámi pro všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Budete dbát na den odpočinku; má být pro vás svatý. Kdo jej znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v něm dělal nějakou práci, bude vyobcován ze společenství svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude slavnost odpočinutí, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by dělal nějakou práci v den odpočinku, musí zemřít.

Zabít nevěřící příbuzné a známé
Exodus 32:26-29 Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“

Smrt za zlořečení rodičům
Leviticus 20:9 Kdo by zlořečil svému otci nebo své matce, musí zemřít. Svému otci a matce zlořečil, jeho krev padni na něho.
Proverbs 20:20 Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Smrt cizoložníkům
Leviticus 20:10 Kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice.

Smrt homosexuálům
Leviticus 20:13 Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.

Věštci musí být ukamenováni
Leviticus 20:27 Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít. Ukamenují je. Jejich krev padni na ně.“

Upálit smilnou dceru kněze
Leviticus 21:9 Když se dcera některého kněze znesvětí smilstvem, znesvětila svého otce; bude upálena.

Bůh se mstí za hříchy rodičů zabitím jejich dětí
Leviticus 26:21-22 Bůh říká, co se stane těm, kdo nebudou poslouchat jeho přikázání Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy. Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.

Zabij toho, kdo se přiblíží k příbytku svědectví obsahuje archou úmluvy
Numbers 1:48-51 Hospodin totiž promluvil k Mojžíšovi: „Pokolení Léviho mezi Izraelce nezapočítáš ani nepořídíš jejich soupis. Lévijce přidělíš k příbytku svědectví, ke všemu jeho nářadí i ke všemu, co k němu patří. Budou nosit příbytek a všechno jeho nářadí a budou u něho přisluhovat; budou tábořit kolem příbytku. Než příbytek potáhne dál, lévijci jej složí; při táboření jej lévijci postaví. Přiblíží-li se někdo nepovolaný, zemře.
atd atd atd.....

Odpovědět

Tyhlety úvahy jsem četl už před mnoha

Josef Blecha,2016-12-07 14:06:38

a mnoha lety jako kluk. Nepřipadají mi tedy ani příliš nové, ani objevné. Ale lidi, jak známo, čtou málo, a tak to řadě z nich jako něco nového, eventuelně jako převratný objev, přijde.

Odpovědět


Re: Tyhlety úvahy jsem četl už před mnoha

Milan Krajča,2016-12-07 15:15:51

Můžete prosím uvést kde jste jako kluk četl, že datum narození Ježíše a to konkrétně na ono zde uvedené datum je dílem zoroastriánských kněží?

Odpovědět


Re: Re: Tyhlety úvahy jsem četl už před mnoha

Jan Humplík,2016-12-07 21:43:17

Třem zoroastriánským kněžím, dnes říkáme Tři králové (v orig. "magoi" - mudrci, mágové). Proto také nejstarší tradice se nevztahuje přímo k narození Krista, ale ke svátku Zjevení Páně (Klanění tři králů). Nechce se mi to celé rozepisovat, ale mohu doporučit velmi dobře a kvalitně ozdrojovanou knihu archeologických výzkumů evangelní tématiky. Jedna kapitola se podrobně zabývá i "betlémskou hvězdou." Zajímavé je např. i to jak si významnou konjunkci v r. 7. př. Kr. vysvětlovali sami babylonci, což plyne z dochovaných klínopisných astronomických kalendářů.
Kniha: Po stopách Ježíšových s. 70-76, napsal německý jezuita G. Kroll v roce 1988, u nás vyšlo 2002, Karmelitánské nakl. Nejde ted skutečně o nic objevného, naopak je to jak sám autor píše myšlenka J. Keplera z 16. stol. Příliš průledná motivace k sepsání článku tady na OSLU je evidetně odlišná od motivace autora původního textu, ovšem tahle "hůl psa asi příliš nezabolí." Kdo chce psa bít, bude muset najít lepší hůl... Inu jak pravil jeden slavný a ve svých metodách velmi úspěšný materialista "Učit se, učit se, učit se"...:-)

Odpovědět


Jenom jestli jim v tom originálním slově

Josef Blecha,2016-12-07 22:29:10

nevypadlo "ř", to by story dostala hned jiný spád. Znáte tu, jak mudrci vlezou do chlíva a jeden z nich se praští ve tmě do hlavy o trám, až vidí hvězdičky, a zařve "Kriste Ježíši", a Panenka Maria se otočí na Josefa a povídá, vidíš, to by bylo pěkné jméno pro našeho malého, a ty pořád jenom, Hugo, Hugo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Tyhlety úvahy jsem četl už před mnoha

Vojtěch Luban,2016-12-08 01:14:50

S těmi třemi králi, nebo mágy, jak říká pan Humplík, s nimi je menší problém. Poprvé jsou zmiňováni až po pár stoletích po narození Krista. Což je poněkud, řekněme zvláštní, kdy měli být u zrodu Ježíše.
Navíc některá křesťanská nositelé křesťanské pravdy hovoří že byli jen dva, jiní zase tvrdí, že jich byl tucet... Pokud vám sem do diskuse zabrousí věřící od východu, tak se nás tu všechny přesvědčí, že těch králů bylo dvanáct!

Odpovědět


Re: Re: Re: Tyhlety úvahy jsem četl už před mnoha

Jitka Baldeová,2016-12-08 10:51:46

Cítit se být pronásledovaný, ukřivděný, překrucovat a zatajovat. To byla a je osvěčená taktika. Na jaře začala francouzská justice vyšetřovat obvinění několika vysokých prelátů v Lyonu za to, že zatajovali sexuální zneužívání nedospělých, jehož se dopouštěl kněz Bernard Preynat. Také se církvi dařilo vše zametat pod koberec... Oběti loni dalšího ze zvrhlíků v kutaně obvinily, že je zneužíval, když byli jako mladí skauty v Lyonu v letech 1986 až 1991. Nyní sedmdesátiletý kněz se k tomu letos koncem ledna přiznal. Před soudem řekl, že o jeho činech věděly církevní úřady, které mu proto zakázaly další práci ve skautském hnutí, které se předtím věnoval téměř 20 let. Já chápu, že se k nim do seminářů hlásí hodně takoví, kteří se v kolektivu mladých mužů cítí dobře, ale právě proto by si to církev měla hlídat a ne to zatajovat.

Odpovědět


Je vidět, že jste spravedlivě rozhořčena,

Josef Blecha,2016-12-08 11:56:18

takže si pletete sutanu a kutnu. Kdo chce zneužívat děti, nejde do semináře, ale stane se vychovatelem v mateřské školce, sportovním nebo tanečním trenérem mládeže, učitelem na základní škole, vedoucím u skautů či jiných pionýrů, nebo nevlastním otcem či matkou, tam byste se měla zaměřit. Naprostá většina obvinění kněží ze sexuálního zneužívání jsou lži a smyšlenky s cílem se někomu pomstít nebo vyrazit prachy. Tak schválně, kolikpak bylo takových případů u církevních osob v Čechách a na Moravě za posledních 25 let, a kolik jich bylo u jiných skupin, jako těch, co jsem nahoře uvedl? Povězte nám to.

Odpovědět


Re: Je vidět, že jste spravedlivě rozhořčena,

Petr Kr,2016-12-08 16:29:56

Tak to jste mne pane Blecha "odhalil". A moji manželku učitelku také.
Znáte tu, jak povídá jeden pán ve společnosti druhého: "Byl jsem na Ostravsku, a je to tam akorát samý havíř a samá kur.a." A ten druhý se podiví: "Moje manželka je z Ostravy." A na to se první zeptá: "A na kterém dole fárala?"
Tak teď nevím, jak ta obvinění zažehlíte vy?
Já to zase vidím takto. Zaměřte se na sebe, protože potrefená husa se vždycky ozve.

Odpovědět


Je vidět, že se bojovníci proti

Josef Blecha,2016-12-08 17:23:59

zapšklým náboženským tmářům, jak to mnohý ateista se spravedlivým zábleskem v oku formuluje, neobejdou bez primitivních sofistik. Není každý učitel či učitelka nebo trenér nebo vedoucí nějakých těch pionýrů pedofil, ale procentuálně je mezi nimi pedofilů víc než v ostatní populaci, a v té je řádově (zhruba o dva řády více) víc pedofilů než mezi kněžími. To jsou prostě čísla. Vy si myslíte, že když budete mít pedofilní sklony, že půjdete spíš pracovat do domova důchodců než do řekněme mateřské školky? Když myslíte, že i s vaší paní k pedofilům patříte, já vám to vymlouvat nebudu, já vás neznám. Není mi také jasné, jak mám a jaká obvinění a proč zažehlovat. Ten vtip znáte jenom z půlky (té druhé), první vám chybí, doplňte si to.

Odpovědět


Re: Je vidět, že se bojovníci proti

Petr Kr,2016-12-08 18:19:28

Vaše logika je úplně přesná. Dokonale jste se ztrapnil a potvrdil, že potrefená husa kejhá.
Pokud v nějaké společnosti nebo komunitě je odhaleno větší procento zlodějů, neznamená to, že je tam opravdu více "hříšníků", ale možná, že je to společnost otevřená a nejsou tam žádné tlaky něco tutlat. Zatímco vy potřebujete ukazovat na druhé, aby nebylo vidět na vás a tutláte něco, aby jste vypadali pěkně. Jako komunisti zavřeli hendikepované do ústavů a my blbí jsme se divili, co ti "kapitalisti" mají "od boha" potrestaných rodičů. Nebo tutlali korupci, protože se to týkalo především těch nahoře a ti byli většinou soudruzi.
Zdar soudruhu křesťane Blecho. Až nějaký náboženský nadšenec bude pomáhat v ústavech, uprchlíkům, na křesťanských táborech a pod., budu velmi opatrný, protože to budou většinou pedofilové a homosexuálové. Děkuji za radu.

Odpovědět


No, moje logika přesná je,

Josef Blecha,2016-12-09 08:46:25

na rozdíl od té vaší, poněkud rozpatlané. Tak hned na začátku "že je to společnost otevřená", tedy všem skupinám je měřeno stejně, ne? A tudíž když najdu mezi pionýrskými vedoucími víc pedofilů (procentuálně) než mezi zedníky, znamená to, že jich mezi těmi vedoucími je procentuálně víc než mezi zedníky, ne? Nebo vám říká vaše logika něco jiného? A to se dá indukcí převést i na skupiny ostatní. Můžete mi prozradit, co tutlám? To jsem nepochopil. Že jste se "vy blbí" něčemu divili, to mě nepřekvapuje, my, co tak blbí nejsme, jsme se nedivili, páč jsme se informovali. No a z nedostatku argumentů přecházíte ke kádrování a k urážkám, no, pokrokový ateista jako z čítanky, nechcete se dát vycpat, abyste mohl býti vystavován? Opatrný buďte, opatrnosti nikdy nezbývá. Mimochodem, když jste se tak zamíchal do cizí diskuse, prozraďte mi, kolik pedofilních případů mezi kněžími bylo (tedy stanulo před soudem a obviněný byl i odsouzen) za posledních 25 let v českomoravskoslezských zemích a kolik bylo takových případů z těch ostatních skupin, které jsem jmenoval? Já si maně vzpomínám na dva (nějaký vychovatel a ten druhý už nevím) a na to, jak někde psali, že stovky (tedy z těch ostatních skupin). Nezapomeňte na konec připojit zase nějakou pěknou nadávku, ale aspoň trochu originelní, je to nudné, pořád být častován těmi samými.

Odpovědět


Re: No, moje logika přesná je,

Petr Kr,2016-12-09 09:37:49

Omlouvám se, že jsem vstoupil do diskuze, protože to smíte jen vy. Dále se omlouvám, za to, že jsem obhajoval 100 tis. vedoucích a učitelů s 10 případy oproti 100 kněžím s 1 případem. Dále jsem pochopil, že jste zedník a tedy je mi to už vše jasné, včetně vaší logiky a znalosti procent. Nepochopil jste ani nadsázku o "nás blbých". Je vidět, že byste mohl být i prezidentem. Pokud takoví lidé jako vy jsou věřící...

Odpovědět


Ještě jsem zapomněl ve svém výčtu,

Josef Blecha,2016-12-08 17:30:56

že taky není špatné stát se členem nějaké zelené strany. Ty mají pedofilii a její propagaci a šíření a provozování takříkajíc v popisu práce. Abych se nemusel zase přihlašovat kvůli odpovědi, až se budete ptát, odkud to vím, dám vám sem jeden z četných odkazů: Christian Füller, Die Revolution missbraucht ihre Kinder.

Odpovědět


Nemůžu, protože si to nepamatuju,

Josef Blecha,2016-12-07 22:24:23

bylo toho moc a je to dávno (ale to nehraje až zas takovou roli). Ovšem článek je primárně o konjunkci, nikoliv o zoroastriánských kněžích, a tu jsem měl na mysli.

Odpovědět

Buddha starší, než Ježíš?

Daniel Friedrich,2016-12-07 10:53:17

Máte, předpokládám, na mysli jeho předchozí reinkarnace?

Odpovědět


Re: Buddha starší, než Ježíš?

Daniel Friedrich,2016-12-07 12:28:10

Ne, nebyl, máte to špatně.

Odpovědět


Re: Re: Buddha starší, než Ježíš?

Josef Pazdera,2016-12-07 12:30:19

Ježíšů i Buddhů je v historických pramenech povícero. Ježíšem je míněn Ježíš Kristus Nazaretský. Pod Buddhou s velkým „B“ (jako v článku) se míní tzv. historický Buddha. Ten jako Siddhártha Gautama měl žít 564 př. n. U Krista důvěryhodné prameny uvádí, že žil v době mezi lety  7 a 1 př. n. l. Až mezi lety  29 a 36 n. l. Čistě aproximativní metodou jsem dospěl k formulaci, že „Buddha mohl být o něco málo starší. :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Buddha starší, než Ježíš?

Stanislav Florian,2016-12-07 12:55:25

Král Herodes,je historická osobnost, který podle bible nechal povraždit nemluvňátka (kvůli narození Ježíše), zemřel roku 4.př.n.l. Takže v článku uvedený rok narození Ježíše 6. př.n.l. vypadá rozumně, rok 1.př.n.l. už méně.
Článek :"A tak když se Slunce, Jupiter, Měsíc a Saturn ocitli v Beranu,"
Slunce mohlo být podle znamení zvířetníku v Beranu, ale jako konjunkce Slunce s Jupiterem a Saturnem na noční obloze asi vidět nebyla.
Narození Krista podle Mathewse dovedlo k datu 17. dubna roku 6 před Kristem. Na to, že se narození slaví 24. prosince je to slušný rozdíl ročních období, zjevně je to spojeno dnes se zimním slunovratem. Prvotní kalendář začínal Nový rok 1.března. Předpokládám, že 17.duben roku 6.př.n.l. je podle našeho současného kalendáře.

Odpovědět

Objev objeveného

Petr Hromek8,2016-12-06 23:36:23

Přiznám se, že se dost nerad účastním nějakých diskusí, ale zrovna dneska mi to opravdu nedalo.
V článku představená teorie je totiž již dost dlouho známá a nejedná se tedy určitě o žádný zbrusu nový objev.
S teorií přišel Michael R. Molnar, astronom z univerzity v Rutgers - a dost podrobně vzdal poctu všem svým předchůdcům včetně Keplera a dalších. Svoji teorii velmi podrobně popsal v knížce: MOLNAR, Michael R. The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1999. ISBN 978-0813527017. Ta knížka byla přeložena i do češtiny: MOLNAR, Michael R. Betlémská hvězda: odkaz mudrců (Překlad Eva Žallmannová.) Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1473-X.
Tahle teorie je tedy stará skoro dvacet let a česky se o ní velmi podrobně psalo už před deseti lety!
Překvapuje mne tedy, jak málo je Molnarova teorie - jejíž argumentace mi přijde téměř "neprůstřelná" - ve světě i u nás známá. Časy se ale snad začínají trošku měnit. V roce 2014 uspořádala nizozemská univerzita v Groningen konferenci věnovanou skoro speciálně jen diskusi o této teorii. Výsledkem konference je nesmírně zajímavá diskuse, kterou shrnuje obsáhlá knížka: BARTHEL, Peter, van KOOTEN, George (eds.). The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy. Boston: Brill, 2015. ISBN 978-90-04-30797-1. Kdo si chce prostudovat jak silné argumenty pro Molnarovu teorii, tak i různé fundované výhrady proti ní, může zabrouzdat právě v téhle knížce.
Molnar například uvádí následující krásný překlad verše Mt 2:9 "A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě" (Český ekumenický překlad), který respektuje astrologickou terminologii: "A hle, planeta, kterou viděli při heliaktickém východu, zahájila retrográdní pohyb, a dosáhla na obloze stacionárního bodu ukazujícího tam, kde bylo to dítě."
Omlouvám se za tenhle dlouhý komentář. Opravdu mi ale přijde líto, že tyhle úžasné knížky, které jsou tak čtivé a dobře dostupné, zná tak málo lidí. (Případné čtenáře upozorním na jednu drobnost - přestože překladatelka Molnarovy knížky E. Žallmannová odvedla skvělou práci a nádherně knížku převedla do češtiny, přece jen se jí jedna věc nepovedla - a to citace z novozákonní řečtiny. Chtělo by to někdy trochu více redakční práce - ano, i v nakladatelství Academia -, anebo spíše poradit se nejen s odborníky na astronomii a astrologii, ale i s někým, kdo rozumí novozákonní řečtině.)
Nedá mi to, abych alespoň pár slovy neporovnal příspěvek tady na Oslu a Molnarovu teorii. Zatímco teorie G. Mathewse se odvolává - alespoň, jak je v příspěvku představena - na dosti násilné a povrchní analogie mezi křesťanstvím a zoroastrismem, Molnarova teorie striktně zůstává v mezích antické astrologie a podobných násilností se nedopouští. Opravdu nemohu udělat nic jiného, než doporučit k přečtení Molnarovu knížku (před pár lety se ve výprodejích prodávala zhruba za cenu 10-20 Kč).
Molnarova teorie ukazuje nádherný příklad, jak lze se znalostí starověké "vědy" (ano, v kontextu antiky určitě můžeme astrologii plnoprávně považovat za vědu) odhalit smysluplný výklad novozákonního vyprávění, které jinak působí jako "pohádkový příběh".
A podělím se konečně o svůj osobní postřeh, čím mne Molnarova knížka obohatila. Představuje totiž zajímavý doklad o raném křesťanství: vyvrací kdysi velmi rozšířený výklad, podle nějž rané křesťanství bylo přitažlivé jen pro antickou "lůzu", a nikoli pro "intelektuální" elitu. Je-li tato teorie správná, pak Matoušův text obsahuje citaci antického "vědeckého" textu. Tento text - nebo odkaz na něj - Matoušovi poskytl někdo, kdo Matouše natolik intelektuálně převyšoval, že ani sám Matouš jeho povídání příliš neporozuměl. A pokud snad ještě Matouš, tak následující křesťané už v podstatě vůbec.
Omlouvám se za tyhle výlevy, už budu končit. Teorie o 17. dubnu roku 6 "před Kristem" je už dlouho a dobře známá. Jen to chce kouknout se tam, kde se o ní opravdu fundovaně píše, a nenechat se nachytat na zdánlivě převratnou novinku.

Odpovědět


Re: Objev objeveného

Josef Pazdera,2016-12-07 11:38:30

Já bych šel ještě dál, pane Hromku. Spíše bych to nazval zloděj křičí chyťte zloděje. Tím zlodějem myslím hlavně sebe. V podstatě jsem vykradl myšlenky pana Mathewse, po výměně dvou mailů. Článek je pochopitelně jen zkráceným výtahem a nerad bych aby moje vina, padla i na něj, protože, jak píšete, jsme mu sedli na lep. Problém je, že mu nejspíš sedli na lep mnozí a v mnohem lepších periodikách, než je osel. Protože by zdejší čtenáři mohli nabýt dojmu, jaký to je vůl, rád bych se ho zastal. Pan Grant Mathews je čestným členem, neho hostujícím profesorem, a zvaným hostem na poměrně dost významných institucí. Namátkou třeba Max Planck Institute , Caltech (California Institute of Technology), Tokijskou universitu, a řadu dalších. Posbíral také už také dost ocenění. Nejspíš proto, že je autorem 229 publikací v impaktovaných časopisech takovou citovaností citovaností, jakou se v Česku hned tak někdo srovnávat nemůže (http://physics.nd.edu/assets/61507/cv_feb_2012.pdf). Jeho formulace jsem si nedovolil moc měnit, takže například Vaše kritika, že nezmiňuje předchůdce astronomy, kteří došli na to, že se jedná o konjunkci... Nezmiňuje je jenovitě, protože by byl výčet dlouhý, ale i v tomto článku je zmiňuje a najdete to pod jeho obrázkem. Což si myslím, že ani snad nemohl udělat lépe. Já osobně mu jsem vděčný, že připomenul „našeho „ Jana Keplera, což například pro článek ve Physicworldu, nezmiňuje. Postřeh dát datum do souvislostí, pravděpodobně s nejstarším náboženstvím a nejspíš tedy i staršími poznatky než Vámi zmiňovaná antika, mi připadalo zajímavé. Nicméně mu budu psát poděkování, za souhlas s uveřejněním některých obrázků, které jsem vykradl z powerpointové presentace. Mohu se zmínit o doporučení, že se měl s někým poradit. Koho jste měl na mysli?

Odpovědět


Re: Re: Objev objeveného

Petr Hromek8,2016-12-07 17:07:34

Výtky patří překladatelce Molnarovy knížky paní E. Žallmannové - plete si tam v řečtině některá písmena a přímo i slova.
Nemohu než doporučit k přečtení Molnarovu knížku, kterou určitě najdete v každé lepší knihovně. A když mi pošlete e-mail, tak knížku:

BARTHEL, Peter, van KOOTEN, George (eds.). The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy. Boston: Brill, 2015. ISBN 978-90-04-30797-1.

Vám můžu poslat v elektronické podobě.

Odpovědět


Re: Re: Objev objeveného

Petr Hromek8,2016-12-07 18:16:37

A aby mi bylo rozuměno. Nijak nezpochybňuji odborné kvality pana profesora Mathewse a nijak mi nevadí ani samotný článek - naopak, tohle téma radostně vítám -, ale jeho povrchnost. Uváděné analogie mezi křesťanstvím a zoroastrismem mi opravdu přijdou dost násilné, a navíc některým tvrzením a argumentačním krokům v článku opravdu nerozumím:

"Deset let studia astronomických a biblických záznamů v kontextu s tehdejšími představami o fungování světa, Mathewse dovedlo k datu 17. dubna roku 6 před Kristem. Tehdy se podle něj naše vánoční hvězda zrodila. Respektive úkaz na obloze, a to nejspíš v hlavách zoroastriánští kněží starověkého Babylonu a Mezopotámie, kteří to svým výkladem patřičně doprovodili."

Jaké astronomické a biblické záznamy pan Mathews studoval? A fakt je pan profesor teoretické fyziky taky odborníkem na starověkou hebrejštinu a archeologii, na jazyk pársí a na blízkovýchodní náboženství? Jsem svým založením skeptik, a proto v tento "renesanční" (a skutečně astronomicky rozsáhlý) objem odborných kompetencí pana profesora nevěřím. Spíš mi to přijde tak, že v té prezentaci, na kterou se odvoláváte, je poskládáno všechno možné dohromady, bez nějakých opravdu hlubších spojitostí.

Doporučuji také konzultovat kapitolu van KOOTEN, George. Matthew, the Parthians, and the Magi: A Contextualization of Matthew’s Gospel in Roman-Parthian Relations of the First Centuries BCE and CE. In BARTHEL, Peter, van KOOTEN, George (eds.). The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy. Boston: Brill, 2015, s. 496-646, kde se o zoroastriánské teorii - jak mi to připadá - píše přece jen o něco podrobněji a fundovaněji než v té powerpointové prezentaci, na kterou se odvoláváte. (Přiznám se, že jsem tuhle kapitolu podrobně nestudoval, ale jen jsem jí povrchně prolistoval. Ale i kdyby nic jiného - je tahle kapitola opravdu starší než údajně nový objev pana Mathewse.)

Dost podivně taky působí věta:

"Když islámské armády napadly Persii, místní obyvatelé, kteří nebyli ochotni se své víry v zoroasriánství vzdát, odcházeli do hor severního Íránu."

Moc jsem neporozuměl tomu sdělení - měl jsem nebohé zoroastriánce politovat, anebo měla ta věta říct, že poté, co se zoroastriáni dali do pohybu, přinášeli své náboženské představy do zemí, kam emigrovali? Jak ale události někdy ze 7.-8. století "po Kristu" souvisí s Betlémskou hvězdou, Matoušovým evangeliem a raným křesťanstvím? Uvědomujete si, že v téhle době už fungoval klášter Montecassino, svatý Patrik evangelizoval Irsko a pravděpodobně v téhle době začali křesťanství přijímat i Slované na Velké Moravě (představa, že křesťanství Slovanům přinesli až Konstantin s Metodějem je dávno vyvráceným historickým omylem).

Jestli tedy měl pan Mathews někoho konzultovat? Ano - určitě Machela R. Molnara a dále aspoň některé účastníky kolokvia "The Star of Bethlehem: Historical and Astronomical Perspectives", které se konalo v říjnu 2014 na univerzitě v Groningen. Seznam všech účastníků najdete v knížce BARTHEL, Peter, van KOOTEN, George (eds.). The Star of Bethlehem and the Magi: Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the Greco-Roman World, and Modern Astronomy. Boston: Brill, 2015. ISBN 978-90-04-30797-1.

Odpovědět

Hvezda

Stanislav Louda,2016-12-06 07:50:10

Betlémská hvězda se nazývá to když se narodí lidská bytost s čistou duší z který vyzařuje láska a miluje vsechny bytosti na planetě stejně včetne Země i Vesmíru protože ví že všechno je JEDNO nic neni rozdělený všechno vzniklo z jednoho počátku i všechny duše lidí.

Odpovědět


Re: Hvezda

Petr Kr,2016-12-06 15:57:07

Moc hezky jste to řekl. Doufám, že už k tomu nikdo nic nepřidá, jen to AMEN.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz