Původ Romů  
Pověst praví, že evropští Cikáni přišli z Egypta. Genetika, že vznikli z malé populace, která se vynořila na území dnešní Indie před zhruba 1000 lety.

Kam Romové chodí víme díky překrásnému filmu, plnému lásky, režiséra Emila Lotjanu a hudebníka Jevgenije Dogy z roku 1976:  „Cikáni jdou do nebe“. Odkud ale přišli, to spolehlivě nevěděl do těchto dnů nikdo.
Ústně se traduje, že přišli  ze severovýchodní Afriky, protože jedna z nejstarších Cikánských bájí, kterou sami Cikáni rozšiřovali praví, že Cikáni přišli z Egypta a že jsou kmen, který nepřijal Ježíška, když prchal před ukrutností Herodesovou. Za trest prý jsou vypuzeni z vlasti a marně si budou hledati domova.
Nyní si  na záhadný původ téměř desítky milionů obyvatel Evropy, kteří si říkají Romové, posvítil výzkumný tým profesorky Luby Kalaydjievavové z  Univerzity v západní Australii. Genetici se zajímali jen o to, co mají Romové zapsáno ve svém genetickém kódu. 


Historie
Romové – jsou populace, která má společný původ a kdysi patrně i společný jazyk i kulturu. Dnes představují několik jazykově a kulturně příbuzných etnik. Žijí rozptýleně v Evropě, severní Africe, jihozápadní Asii, Severní Americe a v Austrálii. Jejich celkový počet je odhadován na 8 - 10 mil. osob.
Nejstarší zmínka o Romech pochází  z Byzantské říše  z Balkánu, kde se první Romové objevují v 9.-11. století. V Byzantské říši dostávají také své pojmenování, pod kterým jsou známi později v Evropě. Gruzínský mnich nazval v roce 1054 skupinu lidí, která zbavila okolí Konstantinopole jedovatých hadů, řeckým slovem Athinganoi (z tohoto slova jsou odvozována jména Cikán, Zigeuner, Cygan atp.). Toto pojmenování mělo od počátku hanlivý nádech, bylo totiž původně označením heretické sekty. Protože ale řadu faktů čerpáme z historických pramenů, které pojem Rom neznají, bez slova Cikán se neobejdeme. O usazování Romů v Byzantské říši existují poměrně spolehlivé zprávy. Tehdejší poutníci zaznamenali informace o romském osídlení řeckého přístavu Modon. První zmínka tohoto druhu je z roku 1384. V Modonu postupně počet Romů klesal. Ze 300 domů ve 14. století jich, jich v 16. století zbylo pouhých 30. Příčinou byly zřejmě turecké výboje. V chodu dějin Romové neměli na růžích ustláno. Od středověku byli pronásledováni, což bránilo jejich integraci do majoritních společností. Ottův slovník uvádí: Když Cikáni poznáni byli jako lháři, zloději a lotři, počali býti  pronásledováni nejdříve ve Španělích, pak v zemích ostatních. Ve stol. XVI. se jim ulevilo, tu a tam dály se i pokusy učiniti z nich národ usedlý a povznésti je, ale pokusy se nezdařily.
V Evropě si je každý národ pojmenoval jinak. Řecky slovou Atsinganos (Athinganos), bulharsky Acigan, rumunsky Tzigan, maďarsky Tzigany, italsky. Zingaro, turecky. Čingiané, španělsky Gitano, anglicky Gipsy, albánsky Yevk, francouzsky Bohémiens. Názvy anglický a španělský souvisí s bájí o jejich egyptském původu. Francouzský vznikl chybným názorem, protože první Cikáni přišli do Francie z Čech.


Česko
První zmínka o Cikánech u nás je ze starých letopisů českých z  roku 1416, kde se o nich píše: toho času  poprvé se v Čechách objevili a lid mámili. V kronice Dalimilově nalézáme zmínku, že byli v Čechách příslušníci opovrženého tohoto kmene i  před rokem 1416.  Ve Španělsku byli již roku 1492 pronásledováni zároveň se židy a Maury. V roce 1531 vyšel v Anglii proti nim první edikt. Ani pak se k Romům vztah nezměnil, soudě podle dobových záznamů: "Vyssávali lid i zemi po celou dobu 30leté války, ba i později tak, že císař Leopold I. musil proti nim vydati dekret" (21-dub. 1688), jímž vypovídali se ze země. Ale to nic neprospělo, spíše ještě  z Moravy a ze Slezska přicházeli a své šmejdy dále prováděli, tak že konečně reskriptem daným (1697) za psance byli prohlášeni. Tu nastala hrozná štvanice na Cikány, v níž mnoho jich zahynulo; ale přes to uherští Cikáni pokoušeli se pořád ještě o přístup do Čech, zvláště do lesů v Táborsku a Budějovicku. Za císaře Josefa I. počali se hrnouti z Uher a Moravy do Čech na svá obvyklá místa, i byli opět stíháni, věšeni a mrzačeni, ale bránili se také statečně, až vojenským zakročením ze země byli vyhnáni. Též Karel VI. prohlásil patentem z dne 20. června 1721 Cikányny za psance a stanovil, aby i ženy byly smrtí trestány. Genocida se Romům nevyhnula ani v novodobých dějinách. Tragický dopad měl v celé nacisty kontrolované Evropě Himmlerův výnos ze 16. 12. 1942 o deportacích Romů do koncentračního tábora Osvětim (Auschwitz) II. – Birkenau. V současné době se celkový počet romských obětí holocaustu uvádí okolo 150 000.
 
Původ potvrdili protinožci
Australanka Kalaydjievavová poskytla  dosud nejlepší důkazy o tom, že Romové pochází z Indie. Vyplývá to z výsledků, které její kolektiv právě zveřejnil v časopise  American Journal of Human Genetics. Genetická analýza  jejich DNA svědčí o tom, že Romové jsou zřejmě potomky malé populace. Tento závěr umožnila náhoda. V době, kdy se zmíněná pra-skupina zakládajících členů tvořila, vyskytly se u nich určité genetické mutace. Tyto mutace přetrvaly dodnes. A to i u těch potomků, kteří se nám s odstupem času jeví jako nepříbuzní.
Sdílení obdobných typických mutací není výsadou Romů, vyskytuje se i u jiných početně malých populací, jako například u Finů, Aškenázských židů, v populaci Quebeckých Kanaďanů, stejně jako u lidí na Tasmánských ostrovech.
Tým Kalaydjievové analyzoval pět takových genetických mutací, které jsou ve vazbě na určitá onemocnění, například s nervově svalovým onemocněním  myasthenia gravis. Sledování většího počtu takových mutací dovoluje určit prapůvod zakladatelské populace. Umožňuje také vystopovat před jakým časem se začala populace štěpit na menší samostatné celky. Je to tím, že chromozomální odlišnosti se s postupujícími generacemi hromadí. Nárůst změn se řídí určitými pravidly a podle nich lze dnes poměrně přesně spočítat co a jak se s tou kterou populací v minulosti dělo. V genetickém kódu Romů je „zapsáno“, že základní populace jejich předků se vytvořila v době před nějakými 32 až 40 generacemi. To znamená, že několik málo rodin, jimž Romové vděčí za svůj původ, se vynořilo v dávnověku před osmi sty až tisícem let.


Z  Indie!
Když počítač porovnal rozdíly ve stavbě DNA evropských  Romů a těch v Indii, mohli výzkumníci konstatovat že nejvíce společných znaků mají evropští Romové s populací osob, která se vyskytuje v Indii. To nemůže znamenat nic jiného, než že populace Romů v Indii je starší a že Romové  přišli do Evropy z Indie. Z postupného narůstání mutačních změn, které je prakticky konstantní, se dá dedukovat, že  prapůvodní skupina předků Romů, která se vydala rajzovat po Evropě, byla velmi malá a čítala méně než 1000 osob.


Jazykozpytci se nespletli
O indickém původu Romů spekulovali jazykoví odborníci již před 200 lety. Jejich jazyk zařadili k indické větvi indoevropské rodiny. Tento jazyk ale existuje v mnoha dialektech a tak jako důkaz původu dost pokulhává. Usuzovat na původ etnika podle podobnosti jazyka se již mnohokrát ukázalo jako ošidné. Riziko pramení z kočování. Problém tkví v tom, že nelze spolehlivě určit, který z jazyků si kočující skupina osvojí a přijme jej za svůj. Molekulární genetické markery tak poprvé podaly solidní důkaz o původu našich Romských spoluobčanů. Značky v jejich DNA vyvrátily ústně tradované legendy a potvrdily dřívější úsudek jazykovědců, kteří odhadovali, že  romské kořeny sahají do Indie.


Závěr

Bez ohledu na prakticky setrvalou nepřízeň okolí, pogromy a genocidu, je z malé skupiny osob, které se vydaly z Indie hledat štěstí ve světě, za nějakých pár generací deset milionů následovníků. To svědčí o jediném a sice, že „tažení romské DNA“ dějinami lidstva, je velmi úspěšné.


Romka

Romka tančící na Starém městě pražském během Světového romského festivalu Khamoro. Foto: Reuters, Petr Josek


Sídliště Luník


O budoucnost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Čest je jim cizí a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký a žádost neukojitelná. (Foto: Slovensko - sídliště Luník, text: Ottův slovník naučný).

 

Datum: 09.09.2004 04:37
Tisk článku


Diskuze:

Problém Romů

Jan Doleček,2019-03-25 01:32:08

Já tedy nejsem rád že ač jsem míšenec tak částečně Róm jsem. Jsem od 3 měsíců adoptovaný,vyučený a od vyučení pracující. Mám úžasné rodiče i nevlastní 2 bratry. Žiju slušný život a problém se sousedy nikým nemám a nikdy jsem neměl. I tak se za tento národ stydím !!!!!!!!!!!! Nikomu nepřeju se jako Rom nebo míšenec narodit!! Žiju slušně,mám se dobře ale to co Romové provádí i jak nepracují a vše kolem nich mě dost často vede k otázce(( proč jsem se takto narodil,beru to jako celoživotní smúlu. 95% Romů je opravdu ostudou celého světa.Chci moc poděkovat rodičúm za výchovu,vzdělání a hlavně taky za ADOPCI, nemusel jsem vyrústat ve špíně,bordelu,bez vzdělání a rodičovské lásky.Záleží na rodině,jací jsou rodiče,k čemu své deti vedou a učí.

Odpovědět

pravy puvod romu

Ladislav Samko,2018-05-07 02:00:00

ahoj lidi tak jako asi kazdy clovek jsem take zjistoval svuj pravy puvod a to romsky protoze jsem na to hrdy.Pokud se budete drzet faktu a dukazu tradic zvyklosti a koneckoncu i jazyka urcite budete stejneho nazoru tak jako ja. Vse zacina ve 4tisicileti pr.n.l.na severozapadeindie a jihozapadnim pakistanu HARAPPSKA kultura ktera zila spolecne s dravidskymi kmeny[indove] postupne byli vytlaceny az na jih indie. Sanskrt a pozdeji hindstina dokazuji lingvisticky puvod mimo jine jmena a nazvy mest a obci PANDZAB BIHARI a dalsi. Pokud nekdo stale neveri a mysli si ze snad romove pochazi z atlantidy nebo z afriky nebo snad dokonce ze jsme zidovsky narod tak nehleda pravdu.pravda je takova ze jsme puvodni obyvatele indie ktera zila v endogamii odlevali med a bronz meli zavlazovaci systemy.Pokud se ptate proc tedy nezanechali zadne pismo ?? ale ano zanechali protoze se drive nerikalo indie jako ted ale rikalo se jim podle rodovych kmenu.v Pandzabu byly sepsany texty veda [rgveda]

Odpovědět


Re: pravy puvod romu

Lubomir Lacko,2020-10-01 09:12:50

pane Samko chodil jste do školy vy asi nevite co je DNA to nejde změnit ja take se zajimam o svuj prapuvod už od mala a nevěřim že jsme z indie davate nesmisl města vite kolik je takovich měst izrali a pakystanu vite co je nipo taky je to město ale nejde tady o to starych svitkach se o nas taky piše proč věři del buch romove maji svoji viru hodne davno ja jsem se dopracoval aš k abrhamovi jsme prvni lidi co věřili devles boha ano jsou i takovi co věři alaha ale větčina věři v boha a tim smerem vam doporučuji jit a čist stare svitky tam se hodne dovite o nas romech pozdravem luboš

Odpovědět

pravy puvod Romu a cikanu

Emil Tirpak,2017-08-04 11:08:50

1 Mojžíšova 4,10-15-20-23 tady jsou koreny dnešnich Romu a Cikanu.Romove maji semitcky puvod a ne Indicky a do Indie akurad prisli puvod Romu a Cikanu nepochazi z Indie ale z Blízký východ

Odpovědět

Julia Petikova,2017-01-17 00:55:31

Vy chrapaci by jste se měli zamyslet sami nad sebou!!! Porad hledáte jen chyby na Romech. Samej ing, prof, Mgr, a přitom prasata. Nikde ve světě vas nemají řadí protože jste protivný a chamtivý narod. Hrajete si na Český národ ale DNA by vas usvedcilo co jste za hovada

Odpovědět

Dá se napsat cokoliv

Milan Růžička,2011-12-17 14:09:26

Nikdo není svatý . . . ale podíl cikánů na tvorbě užitečných věcí a dějů pro život ostatních lidí začíná a končí křepčením a zpěvem. Veškeré další činnosti jsou jen parazitováním na ostatní společnosti. Kdyby se cikáni řídili Božím desaterem, zvláště pak 4. 6. a 8. tak již dávno vyhynuli ! ! !

Odpovědět

Jak tohleto můžete napsat!

Jiří Gašpar,2011-11-22 20:16:37

Kdyz vy o nas muzete psat o cikanech , Tak ja si dovoluju napsat svoji skusenost za za 38 let.. Ceskou povahu nejste o nic lepsi jak mi co na to ze jste vzdelani kdyz polovina vaseho narodu bruci v kriminalech za vrazdy , za znasilneni , za pedofilii za hanobeni narodu fasistickych propagaci. Svý deti vychovavate a potom je sexualne optezujete. tak co jste to za cesky vyspeli narod. dovoluji si z vlastni skusenosti ze jsem byl v 10seti nejvyspelejsich zemich a tam vsude nejobycenejsi lidi ceskej narod nenavidi a to proto ze jste zavistivi vsude kradete od kominusmu do dnesni demokracie vase lidi kradou a hazite to na Romy!!! den co den slycham a vidim ze mezi sebou cesi se okradaj tunelujou podvody do konce i ve vlade stracej se miliony a miliardy abych byl presny krejci vas clovek ukradl nekolik miliard a to romove nedokazou ani za 100let ! a to jenom kvuli tomu ze je cech? tak se prosim vas zamyslete na to vy chytrolini.Jeste malej dodatek, tak kdyz neverite v boha tak asi kdyz se vam neco stava a uz nevite kudy kam tak proc ho prosite o pomoc? a nerikejte ze to tak neni. Tak si ho neberte ani do huby ! vsak on si na vas posviti a doufam ze se podelate strachy.

Odpovědět

... z indie asi nie

moonchildx,2008-05-30 16:36:47

otázka znie „odkial prišli do Indie"
vtom čase ked sa mali vyskitnúť v Indii tak tam zili úplne iné vyspelé a hlavne početnejšie národy, ktoré ich odtiaľ pravdepodobne vyhnali.

Odpovědět

NEBOJTE SA, CIGANI BUDU VECSINOU NA SLOVENSKU!!!!!

ghazni,2008-01-17 20:59:29

TAK TUZIM POTOM ABY CIGANI BOLI VECSINOU, JA SOM ANARCHISTA A MAM RAD CIGANOV PRETO!!!!!

Odpovědět


Prečo rad cigánov

Martin,2008-03-01 16:03:21

Nerozumiem prečo ich máš rád!!! Sú to ludia - ako zver!! Ty sadíš zemiaky a ich deti ti ich kopajú za tebou!!! čo urobíš?? Ja nie som zástanca hitlera ako tam niekto písal že plán trebalo dokončiť- to by tu nebolnik zo slovákov- pravých slovanov. Ide o to že sú neprisposobiví a nyvyše analfabetný hlupáci ktorí nemajú tužbu niečo dosiahnúť ani žiť aspoň čisto!! Poznám asi 5 super cigáňov dobre a asi 100 brutálnych debilov!!!!! sú proste tu zbytoční česť výnimkám!!!

Odpovědět

pojmenování

SB,2007-09-05 12:28:39

V první řadě žádní "Romové" neexistují! Uvědomte si to už konečně! Původ jejich pojmenování je v článku popsán jasně. Jsou to CIKÁNI!

Odpovědět

Puvod Romu

Dezo,2007-06-30 21:45:23

Moc malo se zajimas o historii romu,jinak bys zjistil,ze romove patri k
nejstarsim narodum sveta? Vyvoleni Bohem jsme na 100%,jinak bychom tu
nebyli?Dlouha staleti pronasledovani,vrazdeni,nenavideni a izolovani od
spolecnosti,tim vsim jsme museli projit .Presto jsme si zachovali svou
identitu,kulturu a hlavne jsme neasiminovali?
Buh ochranuje nas narod a nedopusti nase zahubeni,geneticky jsme odolni
proti vsem nastraham, a utrpenim,ktere nas doprovazi po dlouha staleti.
Zadny jiny narod,za uvedenych podminek by neprezil.Jsme chudi,ale
stastni,tot vse!!! Buh nas miluje ami milujeme Boha,ktereho nosime v
srdci,nikoliv v hlave? My romove se odavame do rukou Bozi,jedine on muze
rozhodnout o nasem zivote,krome Boha nectime zadne jine modli ani autority
.Nechavame se ridit Bohem,proto nemyslime na zitrek,zijem ted v case


Pravdivé pocátky Roma a Sinti

Mnoho mýtu byly propracované o pocátcích tech záhadných lidí dárek v kazdé
západní zemi volané ruznými jmény, obvykle známý jako Gypsies, Gitanos,
Cigany, atd, jehoz správný ethnonym je Rom (nebo lepsí Rhom) pro nejvetsí
skupiny a Sinti pro dalsí. My nevystavíme zde vseobecne rozpoznaný legendy,
ale poslední a nejrozsírenejsí mýtus to jeste verí se, ze platit: jejich
údajná indoevropská etnika. _To Roma lidi dosáhli Evropy po dlouhé ceste té
pak zacala kdesi v Indii je fakt který neobsahuje ze oni prisli z jejich
originální materské zeme. Kazdý muset prijít z nejakého místa kde jeho/její
predkové zilo predtím, mozná mít prijelo tam z nejaké dalsí zeme.

Celá hypotéza týkající se jejich údajné indoevropské etniky je zalozený na
jediné veci: cikánský jazyk. Taková teorie nepocítá s dalsími
dulezitejsími kulturními fakty a dokazuje to ukázat ze Roma nemá nic
spolecného s indickými národy krome nejakých lingvistických elementu.
Jestli musíme trval vázne zádnou hypotézu která zvazuje jen jazyk k tomu,
aby urcil lidový puvod, pak my musí predpokládat, ze témer vsechno North -
Africans prisel z Arábie, ta Ashkenazim zidé jsou nemectí kmen, ta Sephardic
Jews byl Spanelé patrící nábozenské mensine ale ne ruzné lidi, a tak dále.
Cerný americký lid dokonce ne- neví v jakém jazyce jejich predkové mluvil,
následkem toho oni musí být anglictí. Rozhodne, jazyk sám není dostatecný
základ k tomu, aby ustanovil etnické pozadí, a celý dalsí fakta determinantu
je proti indické pocátky Roma - vcetne také nejakých záchytných bodu v
cikánském jazyce sám. Nejvíce významné elementy to vytrvají v nejakých
lidech od nejvíce vzdálené minulosti jsou duchovní prírody, které jsou
manifestující se v jejich vnitrních citech, typická chování, podvedomá
pamet, totiz, jejich atavic dedictví.

V této eseji, já zacnu vystavit pusobení mýtus pred dárkem fakta a
vyplývající hypotéza o pravdivých pocátcích Roma.

Mnoho úsilí bylo udelané ucenci s úcelem zkousení indické pocátky Roma, a
vsichni z nich selhali po jednom v poskytování usvedcujících dukazech.
Nejaké úcty brané jako odkazy, jako príbehy napsané Firdawsi, jsou nyní
zdiskreditovaní. Nejaký lidi údajne související Roma, totiz Dom, Luri,
Gaduliya Lohar, Lambadi, Banjara, atd mít vskutku zádné spojení vubec s
Roma, a dokonce ne- bezné pocátky. Jediná zjevná podobnost je kocovný zivot
a profese typický pro nejaký kocovný kmen, nejakého etnického vyjmutí.
Vsechny tyto necinné výsledky jsou prírodní následky výzkumu delaného shodne
se spatnými vzory: oni ignorují esenci Romaovy kultury, to je, duchovní
dedictví, které je neslucitelné s nejakými indickými lidmi.

A nedávná teorie která má nejaký úspech mezi prostredím intelektuála zajímat
se o predmet - a ta je urcená pro byla prokázaná bludná jako celé
predcházející hypotézy - predstírají, ze objevil originál "mesto" z místa
kde Roma mozná prisla: Kannauj, v Uttar Pradesh, Indie. Autor má v kazdém
prípade dosáhl nejakých cenných záver které diskreditovat celé predchozí
teorie, jeste následující stejná stopa, ciste lingvistická narázka,
chybející cíl. Následkem toho, autor nasel celou argumentaci na údajném
lingvistickém dukazu, to je docela nedostatecný k tomu, aby vysvetlil cikána
kulturní rysy ne príbuzného s jazykem a které jsou nepochybne mnohem víc
významný, a vubec ne- spolehlivý dukaz je daný podporovat jeho teorii. _V
této eseji, já budu citovat nejaká tvrzení autora, ackoli nahrazování jeho
cizího a nevhodného zpusobu psaní cikánských slov s víc presným a
pochopitelným prepisem - napríklad, "rr" nepredstavuje zádný cikánský
fonémového; hrdelný "r" je lépe reprezentovaný "rh", ackoli ne veskerá
cikánská nárecí vyslovit to, jako ethnonym "Rom" je pronesený jeden nebo
druhý "Rhom" nebo jen "Rom". Jeste, "h" je uzívaný pro konvencne oznacit
doplnkový zvuk k predcházející souhlásce, a proto, jestli prízvuky, prutazný
nebo

dalsí prídavné znaky by mel být vyhnuly se, "h" je nejlepsí doplnkový dopis
v mnoha prípadech. Osobne, já bych dával prednost Slovinské abecede s
nejakými nepatrnými zmenami lépe prekódovat cikánský jazyk, ale jak grafická
znaménka nemohou vzdy byla ukázaný skrz internetový, já uzívám alternativní
systém.

Ve vystavit pusobení výse uvedená teorie, já zacínám výkazem autora toho já
uvázím pravý a se kterým já souhlasím:"Je také známo ze tam jiz není jedni
lidi v Indii zretelne príbuzný s Roma. Ruzné kocující skupiny oznacení
cikáni (s malý g'') v Indii nemají zádné príbuzenství nebo genetické spojení
s Roma. Oni získali stítek '' cikáni'' z britské koloniální policie kdo, v
devatenáctém století, volal je ten analogií s '' cikány'' Anglie. Navíc, oni
aplikována na ne stejná diskriminacní pravidla pokud se týce anglických
cikánu '' . Pozdeji, nejvetsí evropstí výzkumníci, presvedcený ten
kocovnictví nebo pohyblivost je základní rys Romani identity, pretrvával v
porovnání Roma s ruznými kocovnými kmeny Indie, bez nalezení nejakých
skutecných spolecných rysu, protoze jejich výzkum byl podmínený jejich
zaujatostmi týkajícími se kocujících skupin".

Toto je pravdivý, výzkumníci vzali predjímané vzory na které oni nasli
jejich hypotézy. Nicméne, autor není vynatý mít spáchal stejnou chybu. Z
jeho vlastního vyhlásení se objeví následující otázky: Proc tam je vubec
ne- jednotliví lidi v Indii príbuzný s Roma? Proc celý Roma emigrovala, bez
opoustející sebemensí stopu sebe nebo nejakých príbuzných? Tam je jen jedna
mozná odpoved: oni nebyli indiáni, jejich puvody nebyly v té zemi a jejich
kultura byla naprosto neslucitelný s indický jeden. Jen nábozenská mensina
muze vystehovat hromadne ze zeme v kterém nejvetsí obyvatelé jsou jejich
stejné etnické akcie. A nábozenská mensina v tech casech mínily "dovázený"
víra, ne vygenerovala uvnitr indoárijské oblasti. Údajný exil v Khorassan
predstavoval autorem jak duvod kterým Roma odesla Indii je bezduvodný a
selhává v dávání vysvetlení vztahující se k Romaovu nejvíce dedicnému
smýslení a tradicím, které nejsou ani Ind ani Muslim (protoze Khorassan v
tech casech nebyly jiz Mazdeist), ale já budou jednat s tímto tématem
pozdeji v této eseji. _V kazdém prípade, autor odhaluje mýtus v jeho
následujícím sdelení:

Rajasthani, toto je jen trik konaný temi vlastenci kdo jsou reproduktorový z
techto jazyku a obhájcu techto národu: oni jenom pokusí se o umele zvýsit
pocet jejich obyvatelstva".

Toto je presne prípad. Já mám náhodou nalezený v mnoha Rajput/Jat
diskuzních skupinách tech oni jsou (nebo ríct být) presvedcený ze Roma jsou
Jats nebo Rajput klan. Bud oni jsou v dobré víre nebo ne, jejich pozadavky
jsou vyjádrené uvnitr nacionalistické souvislosti a zdá se, ze bude mít
nejaký politický úcel. Hlavní tzv . dukaz, který oni dají je ze Arabi
volali Roma "Zott", to znamená, ze "Jat", od té doby, co oni pravdepodobne
se jevili na Stredním východe. Uprímne, arabské'' úcty dejepiscu jsou trochu
víc spolehlivý nez "1001 noci" vztahující se k presnosti.

Mít nálezite pripocítaného autora "Kannauj teorie" pro tyto dulezitá
premítání, ted já vystavím jeho tvrzení v kterém on selhal v podporovat
celou jeho hypotézu:"V rozporu s cím jeden mohou císt v témer vsech
publikacích, první Roma prijet do Evropy plne byla si vedom jejich indických
pocátku. Tam je definitivne dukaz o toto v nekolika dokumentech datujících
k patnáctým a sestnáctým staletí. To jen pozdeji je to mytický egyptský
puvod vyzval popisy Roma'' skutecné puvody v Indii. Víc prestizní, to
nakonec by pomohlo jejich spojení do Evropy. Vskutku, mýtus Roma'' egyptské
pocátky byly postupne prijaté za autentické".

Rajasthani, toto je jen trik konaný temi vlastenci kdo jsou reproduktorový z
techto jazyku a obhájcu techto národu: oni jenom pokusí se o umele zvýsit
pocet jejich obyvatelstva".

Toto je presne prípad. Já mám náhodou nalezený v mnoha Rajput/Jat
diskuzních skupinách tech oni jsou (nebo ríct být) presvedcený ze Roma jsou
Jats nebo Rajput klan. Bud oni jsou v dobré víre nebo ne, jejich pozadavky
jsou vyjádrené uvnitr nacionalistické souvislosti a zdá se, ze bude mít
nejaký politický úcel. Hlavní tzv . dukaz, který oni dají je ze Arabi
volali Roma "Zott", to znamená, ze "Jat", od té doby, co oni pravdepodobne
se jevili na Stredním východe. Uprímne, arabské'' úcty dejepiscu jsou trochu
víc spolehlivý nez "1001 noci" vztahující se k presnosti.

Mít nálezite pripocítaného autora "Kannauj teorie" pro tyto dulezitá
premítání, ted já vystavím jeho tvrzení v kterém on selhal v podporovat
celou jeho hypotézu:"V rozporu s cím jeden mohou císt v témer vsech
publikacích, první Roma prijet do Evropy plne byla si vedom jejich indických
pocátku. Tam je definitivne dukaz o toto v nekolika dokumentech datujících
k patnáctým a sestnáctým staletí. To jen pozdeji je to mytický egyptský
puvod vyzval popisy Roma'' skutecné puvody v Indii. Víc prestizní, to
nakonec by pomohlo jejich spojení do Evropy. Vskutku, mýtus Roma'' egyptské
pocátky byly postupne prijaté za autentické".

"Mezi vsemi legendami, jeden z nejvíce trvalý je údajné Egyptské pocátky
Romani lidí, které oni sebe zacali cirkulovat jiz sestnácté století. [...]
v obou prípadech, prestiz Egypta, odrazený v bibli, a príbehy pronásledování
trpely krestany v té zemi pravdepodobne povzbuzované vetsí prijetí Egyptské
legendy nez skutecného indického puvodu, a to pravdepodobne pomohlo jim v
získání glejtu a dopisu od doporucení princové, králové a dokonce
papez"._( prostor levý mezi závorkami bude ohlásený pozdeji)

První tvrzení zanásí, protoze tam jsou starsí dokumenty, datování zpet
dokonce do dvanáctého století c.e., ve kterém "Egyptané" jsou zmínení,
znamenající Roma. Obvykle Roma byla volaná ruznými jmény shodne s jejich
okamzitým puvodem, napríklad v západní Evrope první Roma je známá jako
"Bohemiens", "Madari" (toto oznacení je jeste velmi bezný v mnoha zemích),
atd, zatímco Arabi volali je/ne "Zott", význam "Jat", protoze oni prisli z
Indusa Valley. Oni nikdy nebyli nazvaní "Indiáni" v Evrope. Jeste, má
Roma vstoupila Evropu z Íránu a Armenia

skrz Bosphorus, to je nepravdepodobné, ze oni prosli Egyptem - to bylo v
jejich vlastní historické pameti té oni jednou byli v Egypte, z místa kde
jejich putování zacalo, a oni deklarovali jejich nejstarobylejsí puvod.
Zatím Indie byla skoro úplne zapomenutá. Pred dosazením byzantského
teritoria, jak autor samotný pripoustí, Roma bydlela pro dlouhé období v
muslimských zemích, a je také známo ze kdokoli sevrený islám stezí prevést
na krestanství. Kdy Roma prijela do Byzanc, oni byli jiz krestané. _Ted
zajímavé hledání: Jak Roma vedela THE BIBLE v muslimském teritoriu? Toto
je neco , ze autor nemuze ospravedlnit, od té doby, co Roma neznala Písma
svatá jestlize ne z doslechu dokud nedávné doby! Jiste v Indii, Persie a
Arab zeme kde oni cestovali pred dosazením Evropy mohli nikdy slysela zádný
komentár bible, a jiste dokonce ne- v Byzanc nebo Evropa, kde Písma svaté
byla vypuzená obycejní lidé a nebyli napsaná v proudu

azyk. Tam je vubec ne- moznost , která Roma znala bibli, jestlize ne
protoze velmi biblická historie byla hluboce rytá v jejich kolektivní
pameti. Tato pamet byla drzená behem jejich dlouhého exilu v Indii, v
takovém silném zpusobu, jaký oni neprijali dokonce sebemensí prvek Hinduist
kultury nebo nejaký jiný existující v Indii. _Nejvetsí Roma cte bibli práve
ted, a vsichni z nich uzaslý volají: "Vsechny nase zákony a pravidla jsou
napsaná v bibli!" - zádní jiní lidi na svete krome zidu mohou ríkat, ze
taková vec, ne jeden z Indie, zádný v jiném zemi.

(toto je prostor levý mezi závorkami nad) "V kazdém prípade, v Byzanc v
brzicku datum, Gypsy vestci byli nazývaní Aigyptissai, '' Egyptané '' , a
duchovenstvo zakázalo kdokoliv k tomu, aby poradilo se jim pro hádacství.
Na základe Ezekielovy knihy (30:23), Roma jsou nazývaná Egyptany nejen v
Balkánských státech ale také v Madarsku, kde v minulosti oni byli nekdy
oznacovaní jako '' lidi farao '' (Faraonepek), a na západe, kde slova vznikání
z reckých jmen Egyptanu (Aigypt[]oi, Gypsy a Gitano) siroce jsou uzívaný pro
odkázat na atlantickou vetev Romani lidí".

Tam by mel být duvod kterým v Byzanc, které oni byli nazývaní Egyptany,
duvodem který není vysvetlené autorem. To je protoze Roma potvrdila sebe
byla v Egypte nejakém casu ve vzdálené minulosti. Tam je také dalsí recké
slovo se kterým Roma byla identifikovaná v Byzanc: "Athinganoi", z který
odvozovat podmínky Cigany, Tsigan, cikán, atd Byzantinec vedel velmi dobre
kdo Athinganoi byl, a oni identifikovali Roma s nimi. Vskutku, malá
informace, kterou my máme o té skupine se hodí v mnoha hlediskách s popisem
dnesní Roma. Není dost dokazování k tomu, aby tvrdila , ze Athinganoi byl
Roma, ale stejne tam nejsou zádní dokazuje tvrdit ze oni nebyli. Jediný
duvod kterým moznost , která Athinganoi by mohl byl identifikovaný s Roma
byla vyrazená a priori je protoze oni jsou zmínení o zacátku sestého století
c.e., kdy, podle zakorenený

"Indictí puvodoví- podporovatelé", Roma by nemel být v Anatoliaovi zatím.
Athinganoi dostal takové jméno v souvislosti s jejich rituálními zákony
cistoty, toho povazovaného necistého nejakého kontaktu s dalsími lidmi,
docela podobný cikánského zákonu vztahujícího se k "Gadje" (ne - Roma).
Oni praktikovali kouzlo, jasnovidnost, zaríkávání hadu, atd, a jejich víra
byla druh "reformovaný" Zidovství smísený s krestanstvím (nebo se
Zoroastrianismem?), jak oni drzeli Shabat a dalsí Torahovy pravidla, veril v
Oneness Boha, ale oni jiz ne déle cvicili obrízku a provedla krest (který
není výlucne krestana ale také bezný obrad mezi pozárními- uctívaci).
Vztahující se k Athinganoi, zidovská encyklopedie ríká "oni mohou být
povazovaný za zidé".

Dalsí velmi symbol skutecnost je taková, ze Roma souvisí jejich putování k
farao, neco, co je mimo hebrejských lidí. Nejstarsí záznamy vztahující se k
príjezdu Roma v Evrope oznámí jejich vyhlásení mít bylo otroci egyptského
faraona; tak tam jsou dve moznosti: bud to je soucástí jejich historické
pameti jinak to bylo neco oni vynalezli k tomu, aby nasli lidovou
laskavost - druhá moznost je velmi nepravdepodobný, od takového vyhlásení
muze identifikovat je jen s jednemi lidmi, kterí byli presne nejvíce
nenávidení jedni z Evropy, a ne nejpohodlneji identitu k tomu, aby vybrala
si.

"Pozorující zbytky bývalé egyptské migrace do Malé Asie a Balkánských státu,
oni uvedomili si to by bylo výnosný pro ne predstírat, ze oni byli krestané
z Egypta, vystvali Muslimy nebo odsoudili k nepokojnému putování k tomu, aby
odcinilo jejich odpadnutí".

Toto byl "korekce" oni udelali po mít zjistený , ze originální verze jejich
Egyptského pobytu v otroctví pod farao bylo samo -- porázející protoze oni
byli oznacení jak zidé. Tato druhá opravená verze je co autor povazuje za
"nejdrívejsí zmínka o této legende v sestnáctém století c.e.", ale
originální úcet byl moc starsí. Roma nikdy rekla, ze oni prisli z Indie
dokud nejaký Gadje v 20. století c.e. rekl jim ze oni studovali a to "veda"
stanovujte ze oni jsou indiáni!_Autorské usvedcení ta Romaova originální
materská zeme byla mesto Kannauj je zalozený na jednoduchém dohadu,
shromázdení nejaké slabé elementy které ne- prokázou cokoli, a jsou snadno
vyvrácení jinými fakty ze já vystaví pozdeji. Ted nechejte nás císt jeho
hypotézu:

"...pasáz v Kitab al- Yamini (svazek Yamin) arabským letopiscem Abu Nasr
Al - ''Utbi (961 1040), zpravodajství Sultan Mahmuda Ghazni- ovo útoku na
císarské mesto Kannauj, které vyústil v jeho lupu a nicení a deportaci z
jeho obyvatelu Afghánistán v december 1018... At tak nebo onak, v
závislosti na neúplných kronikách zminování se o jen nekolik málo vpadne do
severozápadní Indie, oni nikdy plne byli schopni popisovat mechanismus
techto exodusu... to popisuje nájezd spáchaný v zime 1018- 1019, tech
dosazená moc dalsího východu, za Mathura, az k prestiznímu stredovekému
mestu Kannauj, 50 míle severozápad Kanpura... Brzo v jedenáctém století,
Kannauj ( bývalý Kanakubja Mahabharataa a Ramayana), prostírá se ctyr mil
podél Gangeských bank byly jeste významnejsí kulturní a ekonomický stred
severní Indie. Nejen delali nejvíce naucení intelektuálové Indie tvrdit být
z Kannauj (jak oni jeste delají dnes), ale to bylo také mesto ty dosazené
velmi vysoké hodnoty civilizace v rámci co my bychom nyní bychom volali
demokracii, toleranci, lidská práva, pacifismus a dokonce ecumenism. Jeste,
behem zimy z 1018- 19, nájezdní síla prisla z Ghazni (práve ted v
Afghánistánu) a zachytil obyvatelstvo Kannauj,

následovne prodej je jako otroci. To nebylo Sultan- ovo první nájezd, ale
predchozí jeden dosáhl jen pokud Pandzáb a Rajasthan. Tentokrát on precházel
ke Kannauj, významnejsí mesto víc nez 50,000 obyvatelé, a, 20 prosince 1018,
zachytilo celé obyvatelstvo, '' bohatý a chudý, svetlo a tma [...] vetsiny z
nich '' honorace, umelci a remeslníci'' k tomu, aby prodali jim, '' celým
rodinám'', v Ghazni a Kábul (shodne s Al - ''Utbi- ovo textem). Pozdeji, podle
stejného textu, Khorassan a Irák zdál se být '' plne tohoto obyvatelstva ''
._Co je to to vede nás verit, ze Romaovy pocátky lezí v této razii?"

Zde autor ukazuje ze nemu nestará se vubec pro kulturní prvky Roma, ale jen
zajímá se o nalezení mozného puvodu v Indii, a nikde jinde. Proto, mnoho
dulezitých detailu byly ignorovaný. Zde já zmíním se o nejaký: ·By tehdy,
mesto Kannauj byl ovládaný Pratihara dynastií, kdo nebyl indoárijský ale
Gujjar, totiz, Khazars. Podle lingvistických pravidel, indoárijské nazívá
"Gujjar" a "Gujrati" jsou odvození z originálního jména "Khazar" skrz
standardní pravidla fonetická

zmena: Indoárijské jazyky, chybení "kh" a "z" fonémový, opsat príslusne
je jako "g" a "j". Následkem toho, jestli Roma byla obyvatelé Kannauj, oni
nebyli indoárijskí ale tesne príbuzný s dnesním Madarem, Bulhari, malá cást
Ashkenazi Jews, Bashkir, Chuvash a nejaké dalsí národy Kavkazu a Volhy
Basiny... Oznacení "Madari" kterým oni obvykle jsou známí ve vetsine
západních zemí by ne tak by nezanásely po celo - víc presný nez "Indický", v
kazdém prípade. ·Jestli Roma vzdy zustávala v Indii az do jedenáctého
století c.e. jak autor tvrdí, byli by jiste by praktikovali nejrozsírenejsí
nábozenství v té oblasti, nebo v kazdém prípade byli by pohlcení cetní
kulturní prvek bráhmanismu, zvláste jestli být bráhman z Kannauj je tak
prestizní rodokmen. Jeste, tam není sebemensí stopu bráhmanské tradice v
cikánském duchovne a kulture; na

opacný, není tam nic nejvzdálenejsí z "Romaimos" (Gypsyhood) nez
hinduismus, Jainism, Sikhism nebo nejaký jiný Indian - originated "ism".
Sultan Ghazni byl nepochybne Muslim. Lidi, které on vykázal byl presídlí v
Afghánistánu, Khorassan a dalsí oblasti Íránu. Toto by ne preferované
prijetí kulturních elementu z Mazdeism (které jsou docela ocividné v
cikánské kulture), ale naopak, by prispely vyhnout se jim, od doby
pozárních- uctívacu byly skoro znicené Muslimy - jiste exiloví lidi by
neprijaly zakázané nábozenství být znicené konecné! Následkem toho, Roma je
v Iranic zemích dávno pred vzestupem islámu, kdy uctívání ohne byly jeste
dominantní nábozenství. Roma byla v Íránu pred dosazením Indie, a jejich
kultura byla jiz plne definovaná kdy oni prijeli tam. Tam je jedni lidi
kterí meli úplne stejné charakteristické rysy: izraelité království

Samaria exilový v médiích, to drzela jejich Mosaic dedictví ale prijalo
nejakou praxi trí králu, a jen jeden vec oni nedrzeli: jejich originální
jazyk (jak také Southern zidé ne; Hebrejec není mluvený zidy dokud stav
Izraele byl zalozený znovu v roce 1948 c.e.). Indictí zidé mluví indické
jazyky, jeste, oni jsou zidé, ne Indoevropany._Ted, po mít krátce ustanovené
slabiny na které Kannauj - origin teorii lezí, to je dobre uvázit autorské
duvody:

"Hlavne následující body:

·The vylící podrobne '' svetlo a tma '' by vysvetlila rozmanitost pletových
barev které je setkala se s mezi ruznými skupinami Roma, jestli originální
obyvatelstvo opravdu bylo smísené. Bylo tam mnoho pravdepodobne Rajputs v
Kannauj. Tyto lidi byli nepríbuzní s puvodním obyvatelstvem, ale byla
zvednutý do dustojnosti Kshatrias podle zásluh. Proto oni mohli by být výse
uvedená '' tmavá cást obyvatelstva."

Toto je takové nadve tvrzení pro ucence. To je dobre ustanovený ze Roma
smísený s ruznými národy podél jejich dlouhé cesty. Úplne stejný jak zidé.
To je dost aby navstívilo Izrael vsimnout si, ze tam jsou cerní zidé,
svetlovlasí zidé, vysocí zidé, krátcí zidé, zidé vypadají jako indiáni, jako
Cínané, jako Evropané, atd Úcet zmínený autorem ukazuje , ze obyvatelstvo
Kannauj nebyl stejnorodý, ne patrící jednotlivé etnice! Ve skutecnosti, tam
byl Rajputs stejne jako Gujratis a mnoho jiných, jestli mesto bylo tak
kosmopolitní jak to jeví se. Toto ne prokázat ze Roma byla lidi Kannauj.

"·The fakt , který chycení otroci prisli z veskerý spolecenských postavení a
zahrnula vysoké narozené jedince mohl vysvetlit jak oni byli tak snadno
predstavený dulezitý a vlivným lidem jako králové, císarové a papezové kdy
oni dosáhli Evropy. Toto byl protoze, mezi Roma, tam byla potomstvo ''
honorací '' z Kannauj. Francouzský indolog Louis Frédéric potvrzuje , ze
obyvatelstvo Kannauj vetsinou se skládal z '' honorací '' , umelci, remeslníci
a válecníci."

Toto je cirý dohad. Roma obvykle pripíse sebe nejaký dulezitý titul k tomu,
aby zisk projevy prízne, glejty, atd To bylo jeste konané od Roma
pricházení v Jizní Americe jen jedno století predtím, to tvrdilo, ze být
"princové Egypta" nebo honorace z nekde jinde. Úrady zacaly podezírat po
tolika princích prijeli z cizích zemí. Tam je dulezitý fakt , který autor
nevzal do povazování: On predtím uvedl ze Kannauj byl prestizní bráhmanský
centrum: Jak je to mozné ze tam je vubec ne- knezská kasta mezi Roma? Co
se stalo s predpokládaný "Romovy bráhmanové"? Veskeré indoárijské národy
mely knezskou kastu, a mnoho jiných národu mely, vcetne Medo - Persians (tri
králové) a také semitské národy, mimo jednoho: Northern izraelité - po
jejich oddelení od Judaha, oni ztratili levity a proto, zádný zvlástní Tribe
byl stanovený pro knezství. Tam byly honorace, umelci, remeslníci,
válecníci a kazdý druh sociálního postavení mezi izraelity, ale zádní
knezové. Co je také zajímavý, izraelitské honorace byly velmi ohodnocený v
pohanských hlavních soudech, a jak oni meli specifický prorocký dar, mnoho
izraelitu se stali tremi králi v Persii, stejne jako vestci a kouzelníci.
Ne - zapomenout to nejbeznejsí kouzlo konané od Roma je Tarot, hebrejského
vynálezu.

pokracující pozustatek po Romani jazyce, témer tisíci let po exodusu. Jak
sociolingvistika ukázala, vetsí stupen který exilové obyvatelstvo se sestává
ze smísených sociálních pozadí, silnejsí a delsí to bude provozovat
prenásecí jeho originálního jazyka."

"·ThisToto tvrzení podporuje nic, a je docela sporný, jak je tam mnoho
príkladu opaku: historie svedcí Hebrejce byli vzatý do exilu z kazdého
sociálního postavení, a oni ztratili jejich jazyk relativne zakrátko -
jednotné císlo skutecnost je taková, ze oni drzeli ruzné jazyky, které oni
prijali v exilu pro dlouho namísto jejich originální jedni, napríklad,
Mizrachi Jews jeste mluví asyrského Aramaica; Spanelský nebo portugalský
Zid zidé mluví Ladino, stredoveká spanelstina to oni honí sest staletí mít
byli vyhnal ze Spanelska; Ashekenazi Jews mluví Yiddisch, a Roma mluví
cikána, jazyk, který oni prijali v exilu. _Dalsí príklady národu z kazdé
sociální úrovne prijaté v exilu nebo emigrovaly v znacném císle které
ztratilo jejich jazyk zakrátko jsou americké, Brazilec a karibské Black
národy, druhý- 3. generacních italu v Americe, Argentine, Uruguaech,
Brazílii, atd, druhý- 3. generacních Arabu v stejných zemích, atd Dalsí
spolecnosti mají silnejsí spojení k jejich jazyku, jako arménský, Roma nebo
zidé. Tam není univerzální vzor jak autor tvrdí.

"·The zemepisná jednota místa z které Roma'' predkové odesla úcty také pro
pozoruhodnou soudrznost indického prvku v Romani jazyce, od doby hlavních
rozdílu mezi nárecími není nebude nalezené v indické komponente jazyka ale v
slovníku si pujcil na evropské pude."Tento fakt neobsahuje ten jejich puvod
byl v oblasti Indie. To je pravda , ze cikánský jazyk zpocátku sociální
rozbyl vytvorený v indoevropské souvislosti, ale stejný "Indický" slova
jsou bezná dalsím jazykum které existovaly vne subkontinentu, totiz, v
Mezopotámii. Hurritic jazyky jsou nejspíse pozadí z která indických jazyku
se objevily (jen kontrolovat staroveké Mitanni záznamy k tomu, aby uvedomily
si ze sanskrtský mající puvod v tom regionu). Sanskrtské- související
jazyky byly mluvené v obrovské oblasti Blízkého východu, vcetne Kanaan:
biblický Horites (Hurrites) bydlel v Negevovi, Yevusites a Hivvites, dva
Hurrian kmeny, v oblasti Judaha a Galilea. Severní izraelité byli zpocátku
presídlí Asyranem v "Hala, Havur, Guzana a mesta Medes" (2Kings 17:6) - to
je presne zeme Hurrites. Po pádu Nineveha pod Babylonem, nejvetsí Hurrians,
s cástí exilových izraelitu, emigrovaly na východ a litý Khwarezm, z místa
kde oni dalsí kolonizovaný Indus Valley a horní Ganges region. To je
zajímavá ta nejaká specifická slova v cikánském jazyce jsou staroveká
Hebrejec nebo Aramaic, slova která nemohou nikdy nebylo získaná v pozdejsí
dobe na jejich pruchodu Blízkým východem Evropa, ale jen ve velmi pocátecním
stadiu jejich historie, pred jejich príchodem do Indie. A specifický prípad
pohlízí na sloveso to v Kalderash - related Romany a Kalo - Romano
(spanelský Gitanos) má dva ruzné významy: "kinázy", v první vetvi maslovo
"g''nav" (g'' a k v starovekém Hebrejci mel blizsí zvuk sobe navzájem nez
dnes). To je prakticky nemozné ze dve vetve odvodily se bezné "Indický"
lidi drzeli stejné sloveso se dvema ruznými významy v jazyce mluveném
izraelity a témer neznámý kdy "první Roma" údajne pricestovaný na Stredním
východe, kde oni náhodou mozná setkali se s nejaký Aramaic - speaking Jews.
Dalsí významný lingvistický detail se týká jména dne týdne v cikánovi:
trebaze ctyri z nich byl prizpusobený z evropských pohanských jmenovat, tri
zbývající mít prímý vztah se zidovskou kulturou. Izraelité pojmenovaný dny
v radové ceste, být Shabat, sedmý den, jediný mít vlastní jméno, které
odpovídá cikánskému Sabatone - ale krome toho zájem je jméno dalsích dvou
dnu: "Tetrazhine" prostredky "ctvrtý den", evidentne prizpusobený z
reckého jazyka (ctyr=ctyri), a jen zidé uvází ten den byl ctvrtý jedním z
týdnu; dalsí je "Parashtune", den predtím Shabat, kdy "Parashat" je cte v
Synagogue, proto, "Parashat- denní" ( -ne je bezná prípona pro celý den
jména). Je tam nekolik dalsích príkladu v cikánském jazyce tom jen dodá
hebrejské významy. Jeste, jeden velmi dulezitý a nikdy povazovaný "Indická
puvodová- teorie" ucenci je Romauv jáství- ethnonym: "Rom". Tam není
zádná zmínka v nejakém sanskrtském dokumentu nejakých Romových lidí. Slovo
sám význam "muz", má jen jeden odkaz: staroveký egyptský, nitorom=muz.
Podle bible, severní izraelité meli nejaké nárecní rozdíly z Judahites, a
byla víc napojený na egyptskou kulturu stejne jako Kanaanite prostredí.
Izraelitské nábozenství potom, co oni rozstepili z Judaha vzpomínal egyptský
jeden, telecí- uctívání. Proto, to není nepravdepodobne , ze egyptský
význam slova muz byl jeste uzívaný Northern izraelité dokonce i po exilu v
Hanigalbat a Arrapkha, a pozdeji. _Dalsí zajímavé cikánské slovo je
"manrho", znamenající chléb, to presne zní jako Hebrejec "lidský hu", to je
to, co izraelité zavolali kdy oni nasli "mana" v divocine (exodus 16:15).
Jeste, jak puvody by nemel být hledaný skrz jazyk, já ne rozsírím toto téma
zde.

st v ori·This argument úplne podkopává teorii , která Roma zacala '' z
jednoduché zmeti '' Dom kmeny '' (nebo jakýkoliv dalsí skupiny). To stojí za
zmínku zde ze Sampson jiz zpozoroval , ze Roma '' vstoupila Persii jak
jednotlivá skupina, mluvící jeden spolecný jazyk '' ."

Já skrz na skrz souhlasím s tímto konceptem; jeste je dulezité vsimnout si
, ze "Dom teorie" byl "úredník" jeden mezi ucenci dokud nedávné doby, a
jak toto byly zdiskreditovaný, také jiný teorie spojený s indickým puvodem
je zalozená na falesných vzorech které vést do nekonecného protikladného
výzkumu.

"·There pravdepodobne mohl by být velký pocet Dhomba umelcu v Kannauj, jak
ve vsech mestech civilizace z tech casu. Jak hlavní intelektuál a duchovní
stred mesta v severní Indii, Kannauj nepochybne pritahoval cetné umelce,
mezi kým byli mnoho Dhomba (mozná, ale ne rozhodne, predkové dnesní Dhombs).
Ted, kdy Kannaujia obyvatelstvo bylo roztrousené v Khorassan a sousedící
oblasti, Dhomba umelci nejspís zachytili predstavivost místního
obyvatelstva, víc nez honorace a remeslníci, kterí by vysvetlí rozsírení
jmenní Dhomba odkázat na celou skupinu Kannaujia cizincu. Tyto mohl by
prevzít toto jméno pozdeji odkázat na sebe, jako termín jástvího- oznacení
(jak protichudný k více hlavnímu oznacení Sind[h]~, za. Hind~, iónsGr.
Indh~ znamenající Ind'' - z který jmenný Sinto'' mozná vstal, navzdory
paradoxnímu vývoji ~nd~ ~nt~, který by mel být postulovaný v tomto prípade.
Ve skutecnosti, nejaká jednotlivá Romani nárecí, hlavne v Madarsku, Rakousku
a Slovinsku, zdá se, ze bude prezentovat tento vývoj ~nd~ ~nt~ )."

ký gOd autora nenajde proveditelné vysvetlení pro termín "Rom", on uchýlí se
k spekulativním vytáckám které jsou absolutne nepravdepodobné. To je
ocividný v jeho vlastních výrazech: "mohl pravdepodobne", "mozná", "mohl
by", "zdát se". .. Celá struktura na která této teorii je zalozená spadává
nemozností objasnit kulturní a duchovní rysy tkvící v Romovi a Sinti lidech,
a podstatne, toto tvrzení to "by mohl být ze oni prijali Dhom oznacení pro
sebe" odhaluje sebe být úplne bludný. Autor popírá samotný, jak on predtím
tvrdil to "mnoho Kannauji byl honorace", pak on predpokládaný ten tento
stejný "honorace" adoptovaný pro sebe oznacení "snízit kastu" jak Dhomba
umelci byli.

"·The fakt , který proton- Romani obyvatelstvo prislo z mestského území, a
byly hlavne honorace, umelci a remeslníci, mohl by mozná odpovídat za velmi
nízké mnozství Roma pracování v zemedelství do nynejska. Ackoli '' puda
regionu byl bohatá a úrodný, plodiny hojné a klima ohrívá, cínský poutník
Xuan Zrng (také romanised jak Hsuan Tsang) vsímá si, ze '' nekolik málo
obyvatelu regionu byl zamestnaného v zemedelství. Ve skutecnosti, zeme byla
kultivovaná hlavne pro produkci parfému kvetiny od starobylosti (hlavne pro
nábozenský úcel)."

iTaké toto tvrzení neprokáze cokoli, ale posiluje hypotézu ze oni ve
skutecnosti nebyli indiánstí: presné srovnání se zidovskými lidmi vede k
stejnému výsledku, jak zidé byli pryc vzatí z jejich zeme z kazdého
sociálního postavení, jeste, zidé nikdy nebyli venovaní zemedelství a vzdy
bydlelo v mestech kdekoli oni jsou v Diasporaovi. Zidé stali se farmári jen
nedávno, ve státe Izraele, protoze to je nezbytné pro rozvoj Nation. Tam
jsou dokazuje na podporu skutecnosti, ze kdyz Roma prijela do Indie, oni
byli jiz lidi se stejnými charakteristickými rysy oni mají jeste; tak oba
Northern Asyrané stejne jako babylonstí Asyrané praktikovali výberovou
deportaci obou Kingdoms Izraele a Judaha, jak my cteme: "A on ( král
Babylonu) exilový veskerý Jeruzalém, a vsichni dustojníci a celí mocní
válecníci - deset tisíce lidí - a celí remeslníci a kovári. Zádný zustal s
výjimkou nejchudsích lidí zeme. A on exilový Yehoyakin Babylon, a hlavní
matka, a jeho manzelky, a jeho honorace, a vudci zeme, z Jeruzalému Babylon,
a vsichni válecníci, a remeslníci a kovári..." (2Kings 24:14 16); "Ale
velitel armády odesla nekterý z chudý zeme jak vinari a farmári" (2Kings
25:12). Stejná vec delala asyrské krále 120 léta nasetrí si Northern
Kingdom, a ty farmári to oni odesli jsou dnesní Samaritans, zatímco nejvetsí
mnozství izraelitu jeste výsledek "ztracený", a to je jistý dukaz ze vetsina
z nich stehovala se do Indie.

nálním depo"·It zdá se tu malou skupinu uprchla z razie na vodách Ganges a
presunutý smerem k Benaresovi, z místa kde, kvuli neprátelství puvodního
obyvatelstva, oni zanechali znovu, usadit se v Ranchee oblasti. Tyto lidi
mluví Sadri, specifický indický jazyk hlavne uzívaný pro mezikmenovou
komunikaci. To stojí za zmínku ze Sadri zdá se být indickým jazykem který
dovoluje nejsnadnejsí komunikaci mezi jeho mluvcími a mluvcími
Romani."Znovu, autor spoléhá se na spekulativní teorii která spojuje indický
kmen s Roma jen skrz nejaké zrejme bezné lingvistické rysy, ale nic
související do cikánské kultury a duchovna, pravidel a tradic, a zádný
historický dukaz. Jazyky jsou referencní body príbuzného, a je casto
matoucí, od oni mohou být snadno adoptovaný úplne nesouvisejícími národy.
Mozná autor neví nejaké záhadné prípady jako následující jeden: tam je
provincie v Argentine, Santiagove delte Estero, kde pred -- puvodní jazyk
kolonizace je jeste mluvený: Kechua, nárecí inckého jazyka; podrobnost
skutecnost je taková, ze témer vsichni ti, kdo mluví tento jazyk nejsou
puvodní ale Syrian - Lebanese Arabs usadil se v té provincii asi jedno
století predtím! V predpokládané budoucí katastrofální události v kterém
zádné záznamy arabské imigrace zustávají, ucenci 25. století jiste by
spekulovali ze ti Arabi jsou poslední opravdový pozustalí po staroveké incké
civilizaci... Co oni by nebyli sDalsí podobný príklad dostává od Sinti
sebe: v Northwestern Itálie, místní Piedmontese nárecí je vzdy méne mluvený
od Gadje, jeste praktikoval hlavne starsími jedinci ale jiz není primární
jazyk Piedmontese detí, to mluví Itala. Zachování toho nárecí témer výlucne
závisí na Sinti "PieHimalájemi, kde chladný vítr údery.

montesi", to prijalo to jak jejich vlastní "Cikán" jazyk a by pravdepodobne
by byl jediný mluvcí toho jazyka do konce prítomného století. V imaginární
situaci jako ten, který predpokládaný nahore, budoucí ucenci by dosáhnou
záveru , který autentictí Piedmontese lidi jsou Sinti toho regionu...

"·Furthermore, Sadri mluvcí mají zvyk, behem zvlástních obradu, lití malé
pití na podlaze pred pitím, rcení: '' k nasim bratrum unesli chladným vetrem
za horami '' (osobní komunikace od Rezmuves Melinda). Tyto '' bratri '' by mohl
být Mahmudovy vezni. At tak nebo onak, rozsáhlejsí studium Sadri - speaking
skupiny je potrebný."

Dalsí spekulativní dohad zalozený na ne konkrétních faktech. Deportace byly
casté v tech casech, a tvrdit ze oni odkázou na, ze Roma je víc nez
riskantní. Krome toho významný v této Sadri tradici je to, ze "chladný vítr
za horami" je stezí vhodný pro západní nepopsatelná- - rícní deportace,
samozrejme teplým vetrem; to je dost prisouditelný k deportaci na sever za
chopnr"·The ochrana bohyne Kannauj byl Kali, bozství kdo je jeste velmi
populární mezi Romani lidmi."Toto je úzasné cizí tvrzení pro nekoho, kdo
zamýslí být ucenec v cikánské kulture, jak vskutku, Roma nemá zádnou
predstavu o indické bohyni Kali, a zádné takové "popularita" existuje.
Nevím, zda autor má vlozený tento nepravdivý údaj s jediným úcelem zesílení
jeho teorie, ale já dávám prednost verit v jeho dobrou víru. Tam je vubec
ne- prvek v mé rodine která muze vést do myslet tu takovou tradici vubec kdy
existovala, a tam není v jakýkoli z cetný Roma a Sinti rodiny, které I
setkaly se s celosvetove, z Ruska Spanelsko, ze Svédska Itálie, ze Spojených
státu Tierra del Fuego ( nejjiznejsí zeme v Argentine), kazdé cikánské
vetve, z Kalderasha/Churarya/Lovarya spanelský Kale, z
Estraxharya/Eftavagarya Sinti finský kapuste, z Machwaya South - American
Khoraxhané. Já vyzvu nekdo k tomu, aby ptal se Roma koho oni myslí Kali
byl - jejich odpoved by byl: "cerná zena", protoze "slanobýl draselný" je
zenské pohlaví "kalo", to znamená, ze cerný (ne protoze oni ve skutecnosti
vedí , ze indický idol je také cerný). Já znám vetsiny velmi dulezitých
Romových rodin celosvetove, a já navrhuji autora k tomu, aby platil návstevu
u Roma v Argentine, kde nejakým duvodem, Kalderash - related Romany kultura
je drzený víc autentický nez kdekoli jinde._Oddanost nejakých skupin "Sara
slanobýl draselný" v Camargue je spojený s rímskou katolickou tradicí, ne s
hinduist jeden. Vskutku, tam jsou "cerné panny" v témer kazdé rímské
katolické zemi (vcetne Polska!). Sara "slanobýl draselný" je nazývaný
tímto zpusobem protoze je cerná zena, kdo, náhodou nebo ne, má jméno matky
hebrejských lidí, a toto muze být duvod kterým katolický Roma vybrala si jí
jak jejich vlastní svetec.

"·Moreover, drívejsí jméno mestský Kanakubja (také Kanogyza v reckých
zdrojích) mínily '' hrbatou, zmrzacenou sluzku (panna)''. Pocátky tohoto
prekvapujícího jména je být nalezený v pasázi Valmiki- ovo Ramajan:
Kusmabha nasel mesto nazvané Mahodaja (ohromný blahobyt); on mel jedno sto
krásných dcer a jednoho dne, jak oni hráli v královské zahrade, Vrju, buh
vetru, zamilovat se do nich a chtel vzít si je. Bohuzel on setkal se s
odmítnutím a z rozhnevaný on zmenil je k hrbu zpet, co stal se jménem mesta.
V dalsí verzi, Kana Kubja byl prezdívka vyrazeného oddaného stoupence
Krishnaa, komu boha obnoveného krásný a zvukovka v díkách za její ohnive
mazající jeho noh. Ve skutecnosti, '' hrbatý sluzka '' byla jedním z titulu
uzívaných pro odkázat na Durga, bohyne válecníka, dalsí forma Kali. Jinými
slovy, my muzeme kreslit paralelu: kana kubja (''hrbatá dívka'') = Durga =
slanobýl draselný. Rajko Djuric poukazoval na nejaké podobnosti v Romaove
kultu Bibia nebo Kali Bibi a indický mýtus Kali."Dalsí ciste spekulativní
argumentace která nemá zádnou skutecnou podporu. Podobné príbehy jsou velmi
bezné na Stredním východe (já doporucuji autora k tomu, aby cetl "1001 noci"
pro lepsí dokumentaci). To dobre je známé ze Roma obvykle prijme historky
ze zemí kde oni bydleli, a adaStejný vzor je platný do jejich indického
pobytu. Jako taková slova neprokázou perský puvod, dokonce ne- indický
slova prokázou indický puvod, ale jen dlouhodobý pobyt! Následující
expozice autora je ciste lingvistický- orientovaný, a ackoli je právoplatný
duvod, to jeste neukáze není zádný Kannauj- puvod, jak my uvidíme:

"Dalsí pozoruhodným prvek je shoda z trí lingvistických rysu spojování
Romani s jazyky Kannauj oblasti, a jen nebo hlavne s nimi, totiz:

- mezi veskerý moderními indoárijskými jazyky, jen Braj (také nazvaný Braj
Bhakha, jazyk mluvený asi 15 milionem uzivatelu ihned smerem na západ
Kannauj) a Romani rozlisuje dve pohlaví v jednotlivý tretí osoby osobního
zájmena: jo nebo vo v Braj (pravdepodobne o v staroveký Braj) a ov, vov nebo
jov '' on'' v Romani pro muzský a ja nebo va v Braj a oj, voj nebo joj '' ona
pro zenská, zatímco vsechny dalsí indoárijské jazyky mají jedinecnou formu,
obvykle ye, v '' on, ona pro oba pohlaví. Tyto specifická zájmena mohou být
slyset kazdý den na ulici Kannauj.

mezi veskerý moderními indoárijskými jazyky, jen nárecími Kannauj oblasti,
nekterý z Braj jazyka a Nepali (Nepál je jen sedesát míle z Kannauj) má
konec muzských podstatných jmen a prídavných jmen v ~o (nebo ~au = ~o)
identický k jejich Romani protejsku, který je také ~o: purano '' staroveké,
staré (dalsí indoárijské jazyky purana, Romani purano), taruno '' mladý
[osvetlily. v hindském jazyce]'' (dalsí jazyky taruna, Sinto tarno, Romani
terno). Ve skutecnosti nárecní vývoj bezný ~a ~o je predlozený dost
komplikovaným pravidlum která jeste má být objasnil.

- a, v neposlední rade, mezi veskerý moderními indoárijskými jazyky, jen
Awadhi ( jazyk mluvený asi 20 miliony uzivatelu ve velké oblasti na východ
od Kannauj) predstavuje, práve jako Romani, alternativa dlouhá forma pro
privlastnovací postpozici. Tam není jen prísná paralela ve fenoménu sám ale
také postpozice jsou identické s formou: navíc ke krátké forme (~ka, ~ki
~ke) která je spolecné vsem indoárijským jazykum, Awadhi má dlouhou variantu
~kar(), ~keri, ~kere, presne jako mnoho nejvíce starobylých Romani nárecí,
jako ti Makedonie, Bulharska (~qoro, ~qiri a ~qere), Slovensko a Rusko
(~qero, ~qeri, ~qere); tato forma byla snízená v Sinto nárecích (~qro,
~qri, ~qre). Navíc, nedávná práce v terénu mise v nejakých vesnicích Kannauj
oblasti odhalila stopy neprozkoumaného slovníku velmi podobný Romani (tikni
'' malá, daj '' matka ptuje je k jejich vlastní fa[bezný hindský jazyk ''
porodní asistentka], ghoro '' dzbán, larika '' dáma [bezný hindský jazyk
larhka] atd..). Vsechno toto ospravedlnuje profesor Ian Hancockské sdelení
ten '' jazyk nejblíze k Romani je Western Hindi '' , casteji nazvaný Braj a
sdílení vetsin z toho rysy s moderní Kannauji."Jak jsem rekl predtím, úvaha
je zajímavá, jeste to neprokáze cokoli, pro následující duvody: ·All
poznámky , které autor vypsal prehlídku ten cikánský jazyk je gramaticky
vetsí komplex nez nejvetsí jazyky mluvené v Indii v nynejsí dobe, toto
znamená, ze, kdy Roma zdrzovala se v Indii, nejspís tam byla víc
stejnorodého jazyka jeste ne vyvinutý do ruzných jazyku tech lingvistickou
logikou jsou snadnejsí z gramatického hlediska. Toto se stalo, napríklad, s
latinou, to bylo jednu mluvený v obrovské oblasti západní Evropy a to
zmenila se v italský, spanelský, portugalský, katalánský, Occitan,
rumunstina, atd, vsichni z nich mít moc snadnejsí mluvnice.

ntNásledkem toho, jak to je také poznámkový, celý Western indické jazyky
byly jednou jen jeden, z které cikána se oddelil v pocátecním stadiu
formace. Takový primitivní stupen jazyka muze velmi dobre obsahovat Hurrian
dobu, pred nejakým indickým pobytem, ale to je jen predpoklad. Co objevuje
je ze v nejakém prípadu, celý Western Hindi''s rodina, totiz, jazyky Indusa
Valley a Rajasthan, jsou prímí potomci ti tzv . "Kannauji" jazyk, a z toho
vyplývá cikána nemá nutne nebýt spojený s Kannauj oblastí, ale muze velmi
dobre byl spojený s celým regionem, z Kasmíru Gujarat, ze Sindh Uttar
Pradesh. ·To je také jisté , ze výse uvedená oblast, z která cikána by by
mel prisel, pak nebyl príbuzný s árijskými indiány ale s Scytho - Sarmatic
národy které usadily se v Indusových Valley a Sakastan, vcetne Kannauj (tech
byl ovládané Gujrati dynastií) a tech mela neco v bezných: oni vsichni
prisli z West! Tam jsem ohromný dokazuje , ze Indus Valley národy byly
Sakas a ne Árijce, ale toto není predmet této eseje. ·Skutecnost, ze stopy
toho starého jazyka jeste existují v Kannauj oblast neobsahuje vubec ze to
je originální zeme, a v lingvistické historii je tam mnoho príkladu: -
jednou keltský jazyk byl rozsírený v témer celé Evrope, dnes to prezívá v
nejakých regionech Britských ostrovu a v Bretonsku, které nejsou keltská
materská zeme. - braní znovu latiny jako príklad, nejblizsí jazyk mluvený
dnes není Italaazii. To je také fakale rumunstina, daleko ze zeme kde
latina se narodila. - jednou celá Ukrajina mluvila Madara a úzce spjaté
jazyky, témer ctyri staletí (mezi Attilaem a Arpad), a dnes tam není zádná
stopa Madara na Ukrajine, ale je mluvený v Madarsku, Sedmihradsku a nejakých
sousedních regionech. - stejne, turectina nebyla mluvená v Malé Asii dokud
konec stredoveku, a to delá jiz dál neexistují v jeho originální materské
zemi.

ta, která nejvíce "Cikán" historky jsouto je prokázaný ze Bask jazyk
(Euskara) mající puvod v Kavkazu, strana protilehlá Evropy z místa kde Bask
je nyní mluvený a bez jakéhokoliv prostredního spojení, zádné stopy dlouhé
cesty té staroveký Basks provedl, a ne místo v Kavkazu kde sluní se jeste
existuje, ale jen nejaké související jazyky. - jediní lidi které jsou jeste
schopní k tomu, aby cetli Viking Sagas v jazyce oni byli psaní jsou
Islandany a Faeroese, zatímco Svédi, norstina a Dán, kde Sagas byl psaní,
stezí muze rozumí jim. - staroveký sumerský jazyk byl mozný být rozlustený
jen za pomoci moderního Madara, který ukazuje jak nepresného je souviset
jazyk s oblastí kde to je mluvený nyní. _Je tam mnoho dalsích príkladu jako
tyto, ackoli tyto by mel být dost. Jeste, tam je jeste jiné hledání , které
autor navrhuje:

"Az k chronologii exodusu se týká, to také dodá Mahmudovy casy, protoze to
je jasný to nemohl nastal pred 10. století ce, jezto Romani predstavuje dva
hlavní gramatické rysy které byly predstavované na konci prvního millenia,
totiz: ) tvorení postpozice systém namísto Old a Middle Indicovy ohyby;
b) ztráta stredního rodu s pripisováním dríve stredního rodu podstatných
jmen k muzskému nebo zenskému pohlaví. Od témer vsechny techto podstatných
jmen mají být pripíse v Rtento fenomén se stal kdy Romani byl jeste mluvený
na indické pude. Podle toho, Romani rozstepí z dalsích indických jazyku jen
po techto vývojích."

Co autor neuvedomí si je následující: tam nebyl jednotný indický jazyk, ale
význacný rys mezi Scytho - Sarmatic regionem a árijskou oblastí, a to: )
postpozice je rys velmi bezný mezi jazyky mluvenými od Scytho - Sarmatic
národu;

b) jen muz a zenské pohlaví existovalo v Indusovi Valley variante "Starý
indický", pred bráhmany dosazenými v jednotící celé Indii nebo vetsina z
toho, následkem toho, také jazyk byl jednotný do urcité míry, a to je
logické ty obe strany prispený, jeste nejsnadnejsí forma zvítezila, a
stredního rodu pohlaví zmizelo z árijské varianty. To nebylo nezbytný ze
Roma jeste byla v Indii kdy jazyk byl jednotný.

Zbytky eseje napsané autorem "Kannauj teorie puvodu" nejedná s údajným
cikánským puvodem ale s nejakými historickými hledisky Kannauj která nejsou
významný pro tento výzkum, tak já zakoncím zde s komentári k jeho hypotéze,
a zacíná expozicí dalsích hledisek cikánské kultury které jsou jiste víc
dulezitá nez jazyk a demonstruje ze Roma nemá nic spolecného se zádnými
indickými lidmi, zádná nyní ani v minulosti. Hlediska, která I která bude
budou prezentovat zde nemoct být vysvetlený podporovateli Indian - origin
teorie.

Kulturní a duchovní hlediska Roma lidi muze být rozdelený do dvou hlavních
kategorií: 1) Hebrew - related smýslení, zákonu, pravidel a praxe; velmi
dulezitý uvnitr Roma zivot spolecenství; 2) Fire - worship - related praxe
a nejakých elementu spojených s vírou; vetsinou regulace vztah s ne -- Roma
prostredí.

omaPred vystavit pusobení tato hlediska, to je blízko dát krátký historický
obrys k tomu, aby umoznil ctenári rozumel jak a proc Roma byla v Indii v
jistém case a proc oni nesmejí být mající puvod v té zemi. Romauv "pravek"
zacal v Mezopotámii, v nizsí Eufrá Valley; jejich " historie protonu", v
nizsím Nilu Valley a Canaan...

Behem semitské expanze na Stredním východe, Akkadian se rodina prestehovala
ze Sumera Canaan a pozdeji Egypt, kde to zvýsilo na pocet a význam uvnitr
egyptské spolecnosti, tak moc, ze oni byli nenávidení a predlozený otroctví,
dokud jejich vysvobození cas pricestovaný a opustil zemi k tomu, aby usadila
se v Canaanovi. Zatím oni byli predstavovaní z trinácti Tribes, z nichz
jeden jmenoval knezství, tak dalsí dvanáct bylo "lidi", nazvaný Izrael. Ten
národ mel zvlástnost ten význacný jim z kazdého dalsího národu v tehdy: oni
verili v jen jednoho Boha. Oni dostali sadu zákonu, pravidla a clánky víry
být pozorovaný, vztahující se ke kazdému sociálnímu aspektu a jejich
prísnému oddelení od jiných lidí, zákonu týkajících se rituální cistoty a
necistoty, a dalsí charakteristické rysy to zhotovený z nich zvlástní lidi,
odlisný od jiný na svete. Oni meli spolecnou pamet, to oni byli v exilu v
Egypte, a bezné dedictví, to sada rozkazu tech ustanovený ze jestli byli by
nepozorovali jim, jejich osud by byl exil znovu, ne v Egypte, ale v kazdé
zemi._Nicméne, jakmile oni vybojovali jejich teritorium, odlisnosti mezi
vedoucí Tribe a dalsí zacal být stále více ocividný, dokud jejich Kingdom
rozclenil na dva: Northern Tribes byl víc napojený na jejich Egyptana
minulost a jako znamení odloucení, oni zvolili egyptský idol zformovaný jako
knezský Tribe, to pripojil se k Southern Kingdom, Judahovi. To Northern
Kingdom dovolil nejakou zakázanou praxi príbuzný s kouzlem, jasnovidností a
vestení. V 722 b.c.e., Asyrané napadli jejich zemi a poslala do exilu témer
celé obyvatelstvo, jen opoustející rolníky, a presídlil jim v dalsí zemi ,
která Asyrané jiz vybojovali: bývalé království Hanigalbat- Mitanni, zeme
kde jazyk velmi blízko u cikána byl mluvený, a jehoz hlavní bozství byla
Indra a Varuna. Ta zeme nebyla v Indii, ale v horní Mezopotámii. Lidi zeme
jsou známí v historii jak Hurrians. Zde já udelám závorku k tomu, aby dala
krátký popis toho národu, pred chuzí na s historií nasich lidí:Hurrians,
originální indiáni

Nejdrívejsí dukaz pro indický jazyk je nalezený ne v Indii ale v Tigris -
Euphrates Basin, ca. 1600 b.c.e. Zde bylo impérium Mitanni, prodluzující z
brehu Stredomorí k Zagros horám, v rozporu s Chetity na západe a s Egyptany
na jihozápadní pro kontrolu nad Eufratskou rekou. Jazyk Mitanni byl
Hurrian; tam je jasný dukaz o pouzití Indicova slovníku v Mitanni
dokumentech:

ila- ni míle- to- ra jak'' s''i- il ila- ni u- ru wa.na as''s''i- el (v dalsím
textový a.ru na- jak''.s''i il) v.dar (dalsí text: v- da.ra) ila- ni na- s''a-
v- ti- ano- - na (srov . Winckler, Mitteilungen der Deutschen Orient -
Gesellschaft Ne. 35, 1907, p. 51, cást Boghazkoi- Studien VIII, Lipsko 1923,
stránky 32 ctvrtpenny, 54 ctvrtpenny)

Vsichni ctyri smluvní bohové jsou zmínení v jednom chvalozpevu Rigveda (RV.
10.125.1). P. Thieme demonstroval , ze bohové Mitanni smluv jsou specificky
vedic bohové, Varun.a Mitra, Indra a N- satyau, s temito formami jejich
jmen, muze být vystopovaný k jen ve veda. Jeste, oni objevili se v Hurrian
záznamech! _V smlouve mezi Chetity a Mitanni, Mitanni král prísahá na:
Míle- to- ra (indický Mitra), Aru - na (Varun.), In - da - ra (Indra) a Na -
sa - at - tiya (Nasatya nebo As''wins). A chetitský text na konském-
tréninku a chariotry, napsaný Kikkuli ( Mitanni) uzívá ind eka '' jedna),
tera (trojbarevný tri), panza (panca '' pet), satta (sapta '' sedm) a na
(námorní '' devet). _Dalsí Hurrian text z Nuzi uzívá indická slova k tomu,
aby popisovala barvu koní, napríklad, babru (indická babhru '' hnedá), parita
(palita '' sedý) a pinkara (pingala '' nacervenalý). Mitanni vozataj je
nazývaný "marya" (Indic - Vedic marya '' válecník, mladík '' ). Pridaný k
temto jsou série jmen slechticu nebo slechta Mitanni která jsou zretelne
Indic .

To nyní obecne je odsouhlasené nejvetsími autoritami v predmetu , který
árijské lingvistické stopy v Blízkém východu mají být výslovne spojený s
indoárijský, a ne s Íráncem, a také ze oni nepredstavují tretinu, nezávislou
árijskou skupinu, a nejsou nebudou pripísou do hypotetický zrekonstruovaný
Proto- Árijec. Tento záver je zaclenený v titulu M. Mayrhofer- ovo
bibliografie predmetu, zemrít Indo - Arier im Altena Vorderasien (Wiesbaden,
1966), a to muze nyní být vzatý jak obecne prijímaný pohled. To je zalozené
na skutecnosti, ze kde tam je odlisnost mezi Íráncem a indoárijský, a kde
takové elementy se objeví v Near Easternský záznam, pozdejsí vzdy souhlasí s
indoárijský. _Rozdelení Proto - Aryan do dvou vetve, indoárijský a Íránec,
muselo vzalo místo pred temi jazyky byly ustanovené v jejich eventuálních
domovech, a ne jenom být dán vývojovými trendy které konaly se uvnitr kazdé
z dvou skupin po indoárijské usadily se v Indii a Íráncích v Íránu. Tento
záver jen by mohl být ukázaný mýlí se jestli mohlo by to být ukázaný , ze
Vedic Indians, mít stehoval se celou cestu do Pandzáb z jejich drívejsího
domova, pak vystopovaných jejich schodu a podniknutého jeste dalsí stehování
smerem do Blízkého východu. Tam není zádný dukaz pro to, a zdá se ta teorie
umocnení takové komplikace muze být zpet více nez má casto byl myslený, a
pravdepodobne to nemuze být svrzený pod 2000 b.c.e., nejpozdeji. _Sarasvati
je v první rade Proto - Indoaryan jméno reky v Íránu, který po stehování
bylo prenesené k rece v Indii. Íránské jméno, Haraxvaiti je úverové slovo z
Proto- Indoaryan, s náhradou h- pro s-, vyskytuje se také v Hind/Sindhu.
Dalsí prípad je rícní jmenný Sarayu, který byl prenesený z Íránu
(Haraiva-Haro yu) k rece v Northwest Indie, a potom znovu tam odtud k
odvádející dani nebo poplatkum Ganges v Eastern Indii._Hurrians muze být
predpokládaný k tomu, aby byl v Blízkém východu z brzkých casu na základe
starého sumerského remeslné- slovní díky/ibira, '' pracovník medi '' , pro
která presvedcivý dukaz Hurrian zdroje muze být uvedená (Otten 1984, Wilhelm
1988). Atal- s''en popisuje samotný jak syn jednoho S''atar- rohne, jinak
neznámého, jehoz jména je také Hurrian. Pravidlo Atal - s''en nemuze být
datovaný s jistotou, ale pravdepodobne patrí konci Gutian doby (ca. 2090-
2048 b.c.e.), nebo do prvních dekád Ura III doby (2047 1940 b.c.e.). Záznamy
z Ura III doby odhalí , ze horské oblasti na východe a severne od Tigris a
Eufrají údolí bylo v této dobe obsazený od Hurrian - speaking národu, kdo
mel mezitím také pronikl východní Tigrisovou zemí na sever Diya- la.
Následkem S''ulgi- ovo válek (2029 1982 b.c.e.), velká mnozství Hurrian veznu
zjistila, ze jsou v Sumerovi, kde oni byli zamestnaní jak pracovní síla.
Toto proc tak mnoho lidí s Hurrian jmény muze být vystopovaný k v Southern
Mesopotamiaovi v Urovi III dobe. Etymologie nejakých jmen je jiste nebo
nejspís indoárijský, napríklad Artatama = Vedic r.díky dha- muz '' jehoz
príbytek je r.díky'', Tus''ratta (Tuis''eratta) = Vedic tves.ratha '' jehoz vuz
stoupá násilne '' , Sattiwaza = starý Indo - Aryanuv sa_ti va_ja '' získání
korist, Vedic va- ja- sa- ta '' akvizice koristi (Mayrhofer 1974: 23- 25).
Hurrian jazyk uzíval se v 14. století b.c.e. prinejmensím az tak daleko, jak
Central Syria (Qatna, také pravdepodobne Qadesh), a toto expanze
pravdepodobne vyplývá z populacních posunu behem vzestupu Mitanni. Mezi
bohy kdo jeste byl ocenený koncem 14. století králi Mitanni, my najdeme
Mitra -, Varun.-, Indra -, a Na- satya- dvojcata, kdo jsou známý nás z
vedas, nejstarsí indické básne.

Dlouhá cesta do Indie

Zpet do nasí lidové historie, výse uvedený popisovaný je zeme kde my najdeme
je v 722 b.c.e. Toto byl zacátek jejich nove získaného jazykového vývoje, a
zacátek jejich zapomenutí jak lidi ze jednou, kdyz oni byli, s výjimkou
jejich vedome jsou ruzné, zvlástní lidi kterí nemuze dostane smísení s
"Goyim" (pozdejsí Gadje). Oni mají jistá pravidla která oni se nezreknou,
zákony cistoty a víry v One Buh, to One Who slíbil a naplnený: oni budou
znovu v exilu, mozná navzdy... Oni budou jiz déle nebýt nazvaný "Izrael",
ted oni jsou jen "lidé", ti jejich predci v egyptském exilu volal "Rom".

Po asyrském pravidle, babylonský deportovaný také jejich Southern bratri,
ale oni drzeli jejich identitu, jejich sociální struktura a jejich knezský
Tribe, a 70 let pozdeji, oni se vrátili zpet do Canaana, jsoucí nyní
rozpoznaný jako "Zidé". V jejich relativne krátkém exilu, oni dosáhli v
prinásení jim zpátky cást jejich Northern bratri, ale nejvetsí císlo zustalo
v exilu._Babylon spadl pod novou rostoucí silou, Medo- Persie, ne --
semitstí lidi, ale dost spojený s Hurrian/Mitanni. Oni meli specifické
nábozenství které zahrnulo uctívání ohne a kouzlo, vskutku, jejich knezská
kasta velmi nadaný pro taková umení, a porozumený ten praktikování nich
rentovalo se, tak tyto elementy byly adoptované do jejich vlastní kultury,
ale hlavne vztahující se k jejich chování smerem k dalsí, Gadje. Perské
Impérium bylo obrovské, a prodlouzený az do Sakastan, za Sindh. To byla
velmi zádoucí zeme, a by také by pomohl jim zapomenout jejich exil v Asýrii,
pravá zeme k tomu, aby usadila se a zacne nový zivot...

Ted, v techto minulých rocích, zidovská International organizace volala
"Kulanu" ("My vsichni") ze v první rade cíle v nalezení ztracený Tribes
starovekého Izraele, dosáhne v tomto úkolu, a tam je specifická oblast sveta
kde mnoho z nich nakonec bylo nalezené: Indie. Tam jsou potomstva
izraelitu exilových Asyranem v kazdé cásti Indie, z Kasmíru Kerala, z Assama
Afghánistán. Oni jsou identifikovaní, ne skrz jejich jazyk, to je indický,
ale skrz dalsí kulturní rysy - jeste, nikdo z nich shromazduje se tak mnoho
hebrejské elementy jak Roma! _Vlastne, vztahující se k místu kde obvykle
známý jak ztracený Tribes Izraele se stehoval, ohromující dokazuje ukáze ,
ze nejvetsí císlo presídlilo v Indii behem perského a makedonského pravidla,
a vetsina z nich preferovala Scytho - Sarmatic oblast, totiz, Indus Valley,
Kasmír, Rajasthan a horní Ganges region. Samozrejme, ze oni jiz nebyli
jedni stejnorodí masa, jak oni stehovali se v separátních skupinách ruzným
zemím a vygenerovaným novým zretelným etnickým entitám, toto znamená, to
Roma je jen jedna z nekolika Israeliteových skupin tech jiz ne déle vedet
jejich puvod - rozdíl je zpet ze Roma vrátila se smerem na západ, a upoutala
pozornost Evropanu, zatímco dalsí zustali na východe a jsou jeste
ignorovaní, a mozná ztratily vetsiny rysu které dovolí identifikovat je,
charak kdy oni studují Roma téma puvodu je etnická slozitost Indie v té dobe
a predpokládá, ze to bylo témer monoetnické, jednolité árijské lidi, co je
bludný predpoklad a rozhodne mat

Odpovědět


???

CC,2007-09-01 18:16:13

boha, co je tohle za výplod...

Odpovědět


smůla

archibald,2007-09-07 17:36:48

tak slavná minulost a tak tristní současnost

Odpovědět

denise

...,2007-06-02 13:22:56

ja s tebou absolutne nesuhlasim su to obycajni degesi!!!!!!! a newadi im de ziju tak potomn nekcaj hovaduiny!!

Odpovědět

LuNiK 9

...,2007-06-02 13:15:22

nieje my ich absolutne luto lebo keby chceli tak sa ty rodicia postavia a idu za pracou ale oni nee... oni si radsej pockaju kedy im dojdu socialne davky.. ne jeden ne dvaja sa uz spametali a isli za tou pracou aj ked dostanu len 100sk.aspon daco a ne ako vy banda debilou uz tak sa musim vyjadrovat posielate svoje deti zobrat fuj ze sa nehabiite deti vam tam umieraju od hladu a vy tam chlascete ako duuhy!!!! SA SPAMETAJTE KONECNE A DAJTE SA DOKOPI!!!

Odpovědět

Puvod Romu

Dezo,2007-04-28 06:53:26

Gypsy YDNA may look like this:

H M69
• H* -
• H1 M52
• • H1* -
• • H1a M82
• • • H1a* -
• • • H1a1 M36, M197
• • • H1a2 M97
• • • H1a3 M39, M138
• • H1b M370
• H2 Apt

Y-DNA Haplogroup H: The founding mutation for Haplogroup H, M69, occurred in a Haplogroup F man, probably in the Indian subcontinent. Of course evolutionists assert that the founder of Haplogroup H probably lived about 30,000-40,000 years ago. This Haplogroup has not yet been studied in a comprehensive manner. Today, nearly all members of Haplogroup H live in the Indian subcontinent area. The Roma (also known as Gypsy) people, who apparently originated in India, are the main source of Haplogroup H in Western Europe.Thus the YDNA Haplogoup H was developed from F on the Indian subcontinent (as was L) and the predominant source of H in Europe is from the Gypsies and subsequent Indian immigrants. Haplogroups G, H, I, and J are assumed to be of Semitic origin and G, H, I are found in Assyrians with I and J being found in the Assyrians, Arphaxadites or Hebrews, Keturah Arab and Ishmaelite Arab and Jewish populations respectively. I and J are now known derivations from the one IJ group. Whilst we can demonstrate reasonably well that Gypsies are of Semitic origin that came in via India we cannot demonstrate their origin in the sons of Keturah. The language of the Romani was seemingly developed in Europe after they left India. The subgroup of the Vlax Rom are probably derived from an ancestor no more than 400-500 years ago in Europe.Haplogroup F
The F Haplogroup stems from the division between the Yap M145, M203 divide for D and E and the RPS4Y 711 M216 divide for the C group. It is a small group and sometimes acts as a catchall because researchers did not do enough testing to determine the group correctly. There are small F groups in Georgia/Armenia, Persia, Uzbekistan, among the Kazan Tartar and in Khazakstan. The conclusion is that the basic root of F is nearly gone but the prolific sons survived and flourished, producing the major national groups and the mutations that flowed from that stem.This stem determines all the other Haplogroups from F to R.The basic F is P14, M89, M213.In biblical terms, both Shem and Japheth passed this core Haplogroup on to all their offspring. Perhaps Ham also passed it to one of his sons. The charts would make Ham’s sons widely divergent.

Moc malo se zajimas o historii romu,jinak bys zjistil,ze romove patri k
nejstarsim narodum sveta? Vyvoleni Bohem jsme na 100%,jinak bychom tu
nebyli?Dlouha staleti pronasledovani,vrazdeni,nenavideni a izolovani od
spolecnosti,tim vsim jsme museli projit .Presto jsme si zachovali svou
identitu,kulturu a hlavne jsme neasiminovali?
Buh ochranuje nas narod a nedopusti nase zahubeni,geneticky jsme odolni
proti vsem nastraham, a utrpenim,ktere nas doprovazi po dlouha staleti.
Zadny jiny narod,za uvedenych podminek by neprezil.Jsme chudi,ale
stastni,tot vse!!! Buh nas miluje ami milujeme Boha,ktereho nosime v
srdci,nikoliv v hlave? My romove se odavame do rukou Bozi,jedine on muze
rozhodnout o nasem zivote,krome Boha nectime zadne jine modli ani autority
.Nechavame se ridit Bohem,proto nemyslime na zitrek,zijem ted v case

Odpovědět

proč se usadili?

Hindu,2006-05-16 22:21:08

Ja se ptám, proč se Cikáni v zdejších zemích usadili? Tím mám na mysli, proč nejsou zde stále jako kočujíci kmen? To totiž mají v krvi. Keď ich dáte do paneláku, tak hoza chvilu zničia. Som zo Slovenska, a máme tu s nimi obrovské problémy. Vidím, že sú neprispôsobiví, nemajú vzťah ani k svojmu domovu, keď si ničia vlastné byty, nemajú vzťah k prírode: Luník IX v Košiciach je dôkazom, a nielen ten, na východnom Slovensku sú takých príkladov desiatky. Nevedia myslieť na budúcnosť,vidia iba deň, ktorý je. Cigán nerozmýšľa, čo bude jesť zajtra, dnes si ide nakradnúť zemiaky a hotovo. Plodia veľa detí, vytvárajú si getá, nelegálne osady (často aj niekoľkotisícové), zaberajú na východnom Slovensku pôdu tým, že iní obyvatelia v okolitých obciach sa postupne odsťahovávajú, pretože Cigáni chodia v skupinách kradnúť, na zločiny využívajú deti, na ktoré sa nevťahuje trestno-právna zodpovednosť, okrádajú starých, slabých dôchodcov.
Kedy to bude niekto riešiť?

Odpovědět


Romové se tady v Česku usadili proto,

otazník,2007-12-13 05:02:08

protože političtí představitelé, kteří se v roce 1948 chopili moci jim to v roce 1953 přikázali zákonem. Tak doufám, že jim to v následujících volbách spočítáme.

Odpovědět

Přiznejme si , kdo z nás by se chtěl narodit jako

janHjan,2006-03-08 19:02:37

Zingaro...Nemají to lehké oni s námi a ani my s nimi. Pakliže se zakládá na pravdě tvrzení, že z cca. 1000 jedinců je nyní po cca. 35 generacích 10 000 x tolik lidí, jde o neobyčejnou genetickou vitalitu nemající v evropě obdoby, nemyslíte?

Odpovědět

Je to smutné

denisa,2005-10-12 12:30:02

nevím co má dodat. Jsem poloviční Romka a poloviční Židovka. Je velmi těžké se nezbláznit,proto jsem vystudovala psychologii. Mohu zcela jasně dokázat, že záleží na výchově. Geny existují, ale dají se dobře využít. Mohu to dokázat na svých dětech, které se učí velmi dobře,nekradou nelžou, sportují, jsou stejné jako ostatní děti. Proboha Cikán není odpad. jak bych to měla vysvětlit svým dětem.

Odpovědět


výchova

SLovák,2006-05-16 22:32:03

K tej vašej správnej teórii o výchove:
nikto nikdy netvrdil, že cigáni sú odpad. Je to vec výchovy, ja to vidím u nás na Slovensku: keď žije na sídlisku v paneláku iba jedna cigánska rodinka, deti sa hrajú s našimi, chodia s nimi do školy, okolo vidia poriadok, nemôžu si dovoliť robiť bordel (je tu i výchova susedov, ktorí napomínajú prípadné zlésprávanie a pod.). Chyba je ale očakávať nejaký rast cigánskej inteligencie alebo zvýšenie ich životnej úrovne alebo zmýšľania, keď celý život žijú v ghete, v cigánskej osade, kde deti vyrastajú v chatrči, kde vidia iba prach, špinu, rodičia ich posielajú kradnúť, neobliekajú ich, nemajú zodpovednosť. áno, žiaľ, tento krok nápravy musíme spraviť my, lebo oni si to v tých podmienkach neuvedomia (to ani nemôže trochu mysliaci človek očakávať). Ale je tu predsa len trochu geneticky daná tá cigánska nezodpovednosť (i k deťom). A pozrime sa do Indie-tam sú samé chatrče, blato, chaos, chudoba. Tak by to vyzeralo, keby mali cigáni vlstný štát tu v Európe. Jednoducho, my sme tí, ktorí to musia riešiť, už len preto, lebožijú v našej krajine a záleží nám na nej, na prírode, na bezpečí, na vzdelanosti, na ekonomike (300tis. nezamstnaných nepodporuje hospodárstvo). Nie som proti cigáňom, poznám susedov, jeden z nich je informatik, jeho matka je učiteľka a otce podniká. Ale to je tá výchova, je to jediná cigánska rodina v našom paneláku. Takto by sa asimilovali a "skultúrnili". To je moje riešenie-zabrániť vzniku cigánskych osád

Odpovědět


hrůza

karel,2007-10-19 01:33:24

tak to se jdi rovnou zastřelit horší mix už snad bejt ani nemůže a ani by neměl

Odpovědět


Re: hrůza

Vojtech Adam,2017-06-15 00:03:59

Vsetci sa vystatujete svojim pravim ceskym alebo slovenskym pôvodom,ale zabudate na jednú základnu vec,xenofobom byť to nie je chvala,ale velmi prizemne a povedal by som ze ovela hanobnejsie ako vo vasych ociach rom alebo cigan. V celej zapadnej civilizacii privlastok xenofob sa rovna primitiv! Vo vasich komentoch som sa docital ze romovia,alebo ako vi nazyvate cigani nic nedoniesli svetu,to mate ale velmi male vedomostitotiz napr.pan Tesla bol albansy rom,treba si to vygooglit ale dam ako priklad v duchovnej sfere matka Tereza tiez bola romka,a z hudo nej sfere to by som pusal velmi dlho,napr elvis presli,madona,z hercov chaplin atd...doplnte si vedomost a potom vypisujte nech to aspon na vonok nevypada tak xenofobne! PS.ospravedlnujem sa za gramatiku ,nie som slovak.

Odpovědět

reakce

zisl,2005-05-28 11:24:31

P. Pazdera Váš článek mne zaujal , děkuji. Ale šel jste nato moc obšírně , původ Romů je zcela jasný a to z kriminálu .

Odpovědět

Polemika s clankem

Petr Rubák,2005-04-28 21:47:58

Pane Pazdero,
pratele me upozornili na Vas clanek o Romech, Precetl jsem si ho a bohuzel nemuzu souhlasit s adorujicimi komentari k nemu prinalezejicimi.
1.Tvrzeni,ze puvod romstiny neni zcela objasnen, kvuli velkemu poctu dialektu je uplne nesmyslne. Vsechny dialekty romstiny obsahuji novoindicke prvky.
2.Hned ve zkompilovanem, buhviodkud postahovavanem, historickem uvodu se pise, ze prvni zminky o Romech pochazeji z Byzantske rise.O par vet dale je mozno docist se ze z Byzantske rise mame jiz presnejsi informace.
3. Mate pravdu,ze v historickych pramenech se bez apelativ ci exonym neobejdem, coz ovsem neni duvod, zvlast kdyz vite, ze maji pejorativni kontext, je pouzivat ve vedecky se tvaricim textu. (Francouzský vznikl chybným názorem, protože první Cikáni přišli do Francie z Čech.)
4. V kapitolce venovane Cecham pisete o Dalimilove kronice a tvrdite, ze prislusnici tohoto opovrhovaneho kmene prisli do Cech pred rokem 1416. V Dalimilove kronice je pouze zminka o jakychsi Kartasich pohanskych, o Romech ci Cikanech ani zminky. Dale citujete jakysi edikt vydany v roce 1531 v Anglii, kde se pry pise, ze Romove (Cikani) vyssavali lid i zemi po celou dobu 30lete valky. proboha jak je to mozne, kdyz 30-leta valka byla o 100 let pozdeji.
5. V Odstavcich venovany analyze pani Kalaydjievavove nebo take Kakaydjievove se neobjevu s jakym vzorkem romske populace dotycna osoba pracovala. Dokonce ani jejich hypotetict indicti pribuzni nejsou identifikovani. Zatimco nejsou zdroje nalezite popsany je operovano odvaznymi tvrzenimi o poctu generaci, kdy se Romove vyloupli z sireho davnoveku.
6. Jazykovedci vedi ze se nespletli. Doporucuji recentni publikace Yarona Matrase, profesora lingvistiky an Univerzite v Manchestru.
7. Clanek je prospikovan popularnimi jedovatymi poznamkami O budoucnost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Čest je jim cizí a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký a žádost neukojitelná. Ktere i kdyz citovany z Ottova slovniku naučneho nemaji ve vedeckem diskursu co delat.
Petr Rubak, student romistiky

Odpovědět


Polemika

pazdera,2005-04-29 21:57:14

Edikt z roku 1531 nemá souvislost s první světovou válkou. Text, který vám k takovému výkladu poskytl záminku, se vztahuje až k dekretu Leopolda I. Ale to jistě dobře víte...
Náš pohled na věc je odlišný. Vy zpochybňujete nový přístup spočívající ve zjišťování podobností na úrovni DNA, já jsem názoru, že u migrující populace jsou dalekosáhlé závěry odvozované na základě jazykových podobností, něco jako "věštění z křišťálové koule". Závěry genetiků považuji za exaktnější. Ale to je věcí přístupu. Pokud zpracujete Vaše pojetí do ucelené čtivé formy, Osel je rád jako článek otiskne.
Josef

Odpovědět


Re: Polemika s clankem

Vojtech Adam,2017-06-15 00:23:19

Ked pusete o jazykovednych studiach porovnavani romskeho jazyka z ktovie cim,dovolim si aj ja jeden priklad.
V Biblii je napisane ze Pan Jezis Kristus na krizi vykrikol El El Lama sam bachtani
Ja by som tieto slova povedal po romsky a doprajte si vsimnut tu uzsnu podobu az rovnakost.
Del Del Leman som bachtalo
Teraz moja otazka pritomny pod krizom sami nerozumeli co hovory a iba hadali jeden vravel eliasa vola, ,,druhy vraj hovoril armensky,, akym jazykom povedal Pan Jezis Kristus tuto vetu na krizi? Ked az doslovne autenticky aj po 2000 rokoch znie to po romski

Odpovědět

povedený článek

lia,2005-03-19 21:23:29

Chtěla jsem jen pochválit Váš článek. Jen tak dál. Velice ráda se dovídám nové a zajímavé věci a myslím, že o komunitě těchto lidí s kterými žijeme v naší společnosti je dobré více vědět. Proto děkuji za tento článek a přeji mnoho dalších takto povedených textů.

Odpovědět

Reakce na článek

Petr Jano,2004-10-23 22:34:33

Vážení přátelé,
je velmi dobré číst odborné a kvalifikované názory, které se týkají romské menšiny ve světě ale dovolím si použít citace z písma svatého, kdy Ježíš Kristus hovoří k jistým skupinám, které tvrdí, že skrze jeho jméno činily zázraky a Ježíš jim odpovídá: "Odejděte, neznám vás." Když jsem lačněl, tak jste mi nedali najíst, když jsem neměl co na sebe, tak jste mne neoděli, když jsem byl v žaláři tak jste mne nenavštívili, když jsem byl nemocen, tak jste mne nepřišli potěšit, atd. Tito mu řekli: "Ale pane my jsme tě nikdy nepotkali." On jim na to odpověděl: "Cokoliv jste učinili tomu nejmenšímu z mých, mě jste učinili."
Dovolte, abych vysvětlil co to znamená. Sám pán Ježíš Kristus se přirovnává k těm nejposlednějším človíčkům kteří se pohybují na této planetě a těmi nejposlednějšími jsou Romové a lidé, kteří mají úplně ty samé problémy jako tato celosvětová populace. Skrze tuto velkou sociálně nejslabší lidskou skupinu je možné dle proroctví přijít a přiblížit se srdcem k našemu Spasiteli a Bohu Ježíši Kristu. Tak jako Ježíš na sebe při narození vzal nejnižší postavení tak i Romové mají nejnižsí postavení na této planetě a jsou součástí plánu spásy, který započal narozením a dílem a utrpením Ježíše Krista a jeho oběti na kříži a jeho z mrtvých vstání. Romové jsou svatým ostatkem na této planetě. Jsou svatým ostatkem proto, že Ježíše Krista a svtořitele Boha otce a ducha svatého mají ve svém srdci. Toto prožívání v Bohu a s Bohem je tou pravou cestou a pravým kontaktem pro lidstvo a spojení s Bohem. Proto vám přeji abyste všichni poznali skrze ducha svatého tuto pravdu a potom poznáte, že ti nejposlednější budou prvními a ti první budou posledními.

Odpovědět


naprosto, ale naprosto

Colega,2004-11-08 01:29:55

nemohu souhlasit s Vaším zcela pomíleným viděním světa. Jak přeci musí být každému jasné, svět povstal z kapky rosy na čumáku kosmické žáby (kterážto měla 3 oči a tři nohy) - a tedy Romové nemohou být součástí žádného kosmického plánu spásy. Viděl jste snad už někdy třínohou žábu se třema očima, která by se věnovovala spřádání takových plánů? Či snad myslela na blaho Romů? Neboť vězte, že - jak praví moudrost svatých knih - tlutí budou hubení a hubení budou studení... (uznávám, že to, co jsem teď zplodil, zasluhuje psychiatrickou diagnózu, ale když on mne Petr Jano tak pěkně inspiroval :-)

Odpovědět


Petře Jano, jak je to možné

Ing. Karel Křivan,2004-11-27 18:03:10

Píšete že : "Ježíše Krista a svtořitele Boha otce a ducha svatého mají ve svém srdci." Jak je to možné, že majíc Ježíše Krista a stvořitele Boha otce a ducha svatého v srdci páchají většinu kapesních krádeží, loupeží a jiné kriminality? Co dělá Ježíš Kristus v jejich srdci, když v pohraničí prodávají děti německým pedofilům ? A co na to Bůh Otec ? Pokud tito "poslední" jsou někde první, pak je to v kriminále.
Petře Jano, probuď se z opice! Už jsi nakecal dost blbostí!

Odpovědět


Petře Jano, jste nevzdělanec.

PK,2004-12-03 14:26:31

Podle mého názoru patříte k slovenským katolickým zaslepencům. Jste důkazem že existují hranice demokracie - neomezený prostor pro nevzdělance vašeho druhu je prostorem pro škodnou v lidské kultuře a civilizaci.

Odpovědět


to jo????

zisl,2005-05-28 11:16:31

dojímá mne Vaše křesťanské cítění , ale zřejmě jste s tou pakáží nikdy nepřišel do styku , protože by Vás velice rychle vyvedli z omylu. Romáci by měli začít především sami u sebe.Jak jsem se dočetl v článku p. Pazdery ,tak už ve středověku neuměli nic jiného než krást , vraždit , podvádět a parazitovat kde se dá . Toto jejich životní přesvědčení jim vydrželo až dodnes a jenom naivní snílek si myslí že oni se chcou změnit ,jim to parazitování vyhovuje přesně tak jak je.Hlupy gadžo dava , chytry Rom bere.

Odpovědět


poslední budou první a naopak?

8-P,2007-04-16 11:54:20

...to by znamenalo že Satan bude první a Ježíš poslední, nebo jak to je?

Odpovědět


Re: poslední budou první a naopak?

Vojtech Adam,2017-06-15 22:52:14

Preco vidite na romoch iba tie negativne vlastnosti,to chcete povedat ze vecsinou romovia su grazli,podvodnici,kriminalnici,zlodeji a smradi? Presne takto rozmyslaju xenofobirasisti a nackovia,to aj ja by som mohol vidiet iba negativne vlastnosti na majoritu a zacal by som hned od hlavy,lebo sa vravy ze ryba smrdi od hLavi,napr.jeden o ycajny poslanec z postkomunistickych krajin viac nakradne za jedno volebne obdobie ako vsetci romovia pocas svojej exsistencii na celom svete! Moj nazor je ze romska trestna cinost (aj zlodejina) je zalozena na nutnosti prezit nadobudnuta pocas svojho tisice rocneho prenasledovania na rozdiel od vasych zlodejin ktore su velmi sofistikovane,cielene a sistematicky pravidelne,tak otazka znie kto je vecsi zlodej a podvodnik vy majorita alebo romovia ako mensina. A CO SA TIKA VASHO KOMENTO V BIBLICKEJ OTASKE (prvy budu posledny atd...) je znakom vaseho pohanstva a ruhania sa Bohu toto by ten najposlednejsi rom sa neopovazil povedat ,preto vy ,,faruzejsky"krestania ktory si myslite ze budete prvy sa mylite predbehnu vas ti ktory vo vasych ociach neboli ani menovany ako narod!!!!!!!!!#

Odpovědět


Re: poslední budou první a naopak?

Vojtech Adam,2017-06-15 22:52:17

Preco vidite na romoch iba tie negativne vlastnosti,to chcete povedat ze vecsinou romovia su grazli,podvodnici,kriminalnici,zlodeji a smradi? Presne takto rozmyslaju xenofobirasisti a nackovia,to aj ja by som mohol vidiet iba negativne vlastnosti na majoritu a zacal by som hned od hlavy,lebo sa vravy ze ryba smrdi od hLavi,napr.jeden o ycajny poslanec z postkomunistickych krajin viac nakradne za jedno volebne obdobie ako vsetci romovia pocas svojej exsistencii na celom svete! Moj nazor je ze romska trestna cinost (aj zlodejina) je zalozena na nutnosti prezit nadobudnuta pocas svojho tisice rocneho prenasledovania na rozdiel od vasych zlodejin ktore su velmi sofistikovane,cielene a sistematicky pravidelne,tak otazka znie kto je vecsi zlodej a podvodnik vy majorita alebo romovia ako mensina. A CO SA TIKA VASHO KOMENTO V BIBLICKEJ OTASKE (prvy budu posledny atd...) je znakom vaseho pohanstva a ruhania sa Bohu toto by ten najposlednejsi rom sa neopovazil povedat ,preto vy ,,faruzejsky"krestania ktory si myslite ze budete prvy sa mylite predbehnu vas ti ktory vo vasych ociach neboli ani menovany ako narod!!!!!!!!!#

Odpovědět


Re: Reakce na článek

Vojtech Adam,2017-06-15 00:12:25

Amen

Odpovědět

odpověď na dotázek

Josef Pazdera,2004-09-26 23:32:11

Od doby, kdy podle poznatků genetiky došlo k tomu, že několik rodin opustilo Indii uplynulo 800 až tisíc let. Z té doby se o tom, že několik rodin bylo vyhnáno, nezachovalo žádné písemné svědectví. Pokud jste o tom někde četl, nebylo to v odborné publikaci. A nebo to bylo formulováno jako nepodložená teorie s dovětkem, že pro ni nejsou důkazy.
K druhé části dotazu - indická společnost se stále vyznačuje určitým kastovnictvím. Pravdou je, že jedinci, mající geneticky blízko k dnešním evropským Romům, mezi privilegované vrstvy nepatří.

Odpovědět

dotazek...

em,2004-09-26 11:08:02

Pane Pazdera mel bych jeden dotazek... Jen by me zajimalo jestli je pravdou ze tato prapuvodni skupina cikanu byla z indie vyhostena nedobrovolne(cetl jsem to pred cca 3 lety v nake odborne publika - pry ani dnes nejsou brani indicti cikani jako plnohodnotni indove)...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace