Dny profesí jsou sečteny: Přichází post-profesní společnost  
Úsměvné iniciativy typu Práce 4.0 by měly volit přiléhavější název, například Práce 0. Nastupující technologická revoluce vezme člověku tradiční vyšší profese, včetně lékařů, právníků, architektů nebo učitelů.

Jaká bude naše role v post-profesní společnosti? Kredit: CC0 Public Domain.
Jaká bude naše role v post-profesní společnosti? Kredit: CC0 Public Domain.

Strážci brány znalostí

Bereme jako samozřejmost, že fungování moderního světa včetně člověka samotného je natolik složité, že se to pravidelně bez rady a pomoci odborníka neobejde. Jednotlivec nemá dostatek znalostí, aby zvládl všechno sám. Profesionálové zachraňují naše životy, chrání naše zdraví, učí děti, radí nám v různých záležitostech a duchovně nás povznášejí, asistují firmám, pomáhají s daněmi, projektují domy a dělají spoustu dalších věcí. Stát se takovým profesionálem stojí čas a peníze, je nutné vystudovat obor, získat diplom a titul, vstoupit do profesních svazů, komor a spolků. Dnešní profesionálové se moc neliší od kněží v primitivních společnostech, používají speciální jazyk a terminologii, které laik nerozumí, vytvářejí kolem své instituce mystérium a chrání ji tak před ohrožením a změnou zvenčí. Jde o to vyloučit příjemce a chránit poskytovatele. Rada a pomoc profesionála není zadarmo. Richard a Daniel Susskind, autoři knihy o transformaci vyšších profesí „The Future of the Professions“, profesionály moderní společnosti nazývají strážci brány znalostí. Profesionál má znalost, kterou laik nemá. Legislativa dává profesním uskupením moc a monopol na vykonávání určité činnosti ve svém oboru. Jen lékař smí předepisovat léky.

 

Zrození instituce vyšších profesí

Člověk si vytváří představu o světě na základě zkušenosti, jak věci fungují. Podléháme přitom snadno iluzi o neměnnosti uspořádání, které je jakoby dané odněkud z vnějšku. Jenže tvůrcem byl a je vždycky pouze člověk. I vyšší profese jako instituce a jejich organizace jsou ve skutečnosti pouze lidským konstruktem, který nemá zas tak dlouhou historii. Profesionálové byli ve společnosti sice už od starověku, ale ke skutečné institucionalizaci došlo až v 19. století v industriálních zemích. Někdy se uvádí, že předskokanem institučního ukotvení moderních profesí byly středověké gildy, tedy sdružení, která hájila stavovské zájmy obchodníků a řemeslníků. Důsledná profesionalizace ukotvená v zákonech byla logickým důsledkem narůstající složitosti světa v době první průmyslové revoluce. Je patrná i souvislost s vynálezem tisku a tak zjednodušením distribuce znalostí uložených v knihách. Exploze kvantity a složitosti zaznamenané informace si vynutila potřebu pomoci prostředníků používat znalosti, potřebu specialisty. Na scénu dějin vstoupily vyšší profese.

 

AlphaGo. Kredit: Google DeepMind.
AlphaGo. Kredit: Google DeepMind.

 

Dává to ještě v 21. století smysl?

Otázka může znít i jinak, jsou vyšší profese ve společnosti založené na internetu tou nejlepší odpovědí na potřeby lidí? Nejsou už jenom artefaktem, který jsme si vytvořili, abychom vyhověli určité sadě potřeb v průmyslové společnosti založené na tisku? Znalost, která se nachází jen v hlavě odborníka nebo v jeho knihovně, to je dnes už přece out. V době technologické společnosti založené na sdílení informací po internetu není na znalosti profesionálů nic tak výjimečného, aby to nešlo dát online. Navíc jsou služby profesionálů ve své tradiční podobě nerovnoměrně distribuované a přispívají k nerovnosti ve společnosti. Toho nejlepšího odborníka si může dovolit jen hrstka vyvolených, která na to má. Interakce tváří v tvář je drahá, neefektivní, nedostane se ke každému, kdo by ji potřeboval. Ale jde o peníze, proto profesionál záměrně vytváří pocit, že příjemce by si sám nebyl schopen pomoct a vyšší profese jsou jednou z nejdůležitějších funkcí společnosti. Věříme ale až tak profesionálům, že bychom si nedokázali představit jinou alternativu? Máme přece technologické nástroje, s nimiž lze rozšířit novým způsobem a mnohem levněji profesní znalost ve společnosti.

 

Trendy

V současnosti jsou 3 miliardy lidí připojené v jedné síti, komunikují spolu a hledají informace zcela jiným způsobem, než tomu bylo ve světě před internetem. A nejen to, také se socializují novým způsobem, sdílejí, vytvářejí komunity, konkurují si, ale zároveň spolu obchodují v měřítku, které nemá obdoby. Dalo by se také říct, že přichází nová dělba práce. Konec éry vyšších profesí v 21. století charakterizuje několik současných trendů: on-line dostupnost, digitalizace vědomostí, velká data, on-line platformy lidí sdílejících zkušenosti, umělé inteligence a robotika, technologické systémy nahrazující práci lidského odborníka, stále všudypřítomnější zařízení a senzorika.

 

Stroj na rozpoznávání emocí. Kredit: Pierluigi Longo.
Stroj na rozpoznávání emocí. Kredit: Pierluigi Longo.

 

Když jsem před lety studoval na elektrotechnické fakultě, tak naše programy byly vyděrované na štítcích a zpracovával je velký sálový počítač. Dnes máme nesrovnatelně výkonnější počítače, co se vejdou do ruky. Na světě je 6 miliard mobilních telefonů a 2 miliardy lidí používají smartphony s internetem. V roce 2020 to bude dvojnásobek. Lidé a technologie postupně splývají. Můžeme si to představit třeba jako budík, který si online kontroluje jízdní řád vlaku a nechá případně člověka déle spát, ale také jako senzory na chytrém náramku, v oblečení nebo přímo v našem těla, které nepřetržitě sledují naše zdraví, řídí dávkování léků a posílají data na cloud.

 

Online platforma jako bypass profesionála

V minulosti byl kontakt profesionála s příjemcem jeho odborné služby založený na osobním setkání, případně psané korespondenci. Internet všechno změnil. Pro lidi se stalo samozřejmostí vytvářet online komunity a sdílet myšlenky, nápady i zkušenosti. Pro zajímavost, každou minutu se na Youtube nahraje víc jak 500 hodin nového videa a na Twitteru je každou sekundu odesláno 6000 nových tweetů. Sdílení zkušeností v online platformách na internetu vytváří současně bypass službám vyšších profesí. Namísto aby člověk šel hned k lékaři, právníkovi, architektovi, daňovému poradci atd., vyhledá si diskuzní fóra nebo informační weby k danému tématu na internetu, viz např. http://www.borelioza.cz nebo http://www.denikalergika.cz, a pročítá zkušenosti ostatních, případně přidá svoji vlastní zkušenost. Online platformu lze založit během několika minut s minimálními náklady, rozdělením úkolů mezi více lidí se dá dosáhnout až neuvěřitelných výsledků.

 

Kdo dnes ještě sáhne při hledání nějaké informace po Encyklopedii Britannica? Zato Wikipedii používáme všichni. Wikipedia je také dobrým příkladem schopnosti lidí dobrovolné online spolupráce. Nabourává představu o sobeckém homo economicus, který chce maximalizovat především svůj osobní zisk. Yochai Benkler napsal ve své knize The Wealth of Networks (2006), že lidé přispívají zdarma svým časem a úsilím, protože si myslí, že to je správné, že přispívat je fér, protože tím posilují svou identitu a pocit, že někam patří, a taky protože je to prostě baví.

 

Paraprofesionálové a umělá inteligence

Vynořujícím se zdrojem profesionální služby, který dokáže nahradit lidské odborníky z vyšších profesí, jsou výkonné stroje. Ty fungují buď samy o sobě nebo v rukou tzv. paraprofesionálů. Paraprofesionála si můžeme představit jako člověka vytrénovaného na určité úkoly, jemuž asistuje technologie. Například vyškolený ošetřovatel s technologií Pocket Lab, můžeme si pod tím představit chytrý telefon se speciálním senzorickým rozhraním, dokáže provést u pacienta diagnostiku, na kterou byl dříve potřeba lékař, zdravotní sestra a nemocniční laboratoř. V Izraeli nedávno vyvinuli analyzátor dechu napojený na umělou inteligenci, který dokáže diagnostikovat až 17 typů onemocnění. Zároveň je pravděpodobné, že i paraprofesionály budou postupně nahrazovat stroje.

Online kurzy MOOC. Kredit: Harvard University.
Online kurzy MOOC. Kredit: Harvard University.

S nástupem digitalizace, pokročilých systémů umělé inteligence a robotiky, přestává platit poněkud antropocentrická představa, že pouze lidský expert vyřeší problém nejlépe. Je tu určitá analogie se zánikem mnoha tradičních řemesel v době nástupu první průmyslové revoluce v 19. století. Řada věcí se prostě bude dělat úplně jinak. Většina profesionálů si možná stále myslí, že stroje nahradí jen rutinu a lidský expert bude stále nezbytný pro kreativní, strategický a inovátorský vhled. Je v tom ale podle všeho silné přeceňování počtu situací, kde to je třeba.

 

 

Systémy budou zvládat stále více úkolů, které dnes nepokládáme za rutinní, budou schopné pomocí robustní a rychlé analýzy velkých dat identifikovat vzorce a korelace. Najdou i řešení, která jsou momentálně mimo naše kognitivní schopnosti. Brutální výpočetní síla spojená s exponenciální růstem výkonu je charakteristikou dnešních systémů, které porážejí člověka ve hrách jako je go. Stroje předstihnou svým výkonem lidské experty a bylo by nesmyslné je apriori odmítat. Možná není daleko den, kdy stroje budou psát i poezii, skládat hudbu, kreslit obrazy, zpívat a tančit. Např. konvoluční neurální sítě dávají umělé inteligenci schopnosti, které se velmi blíží lidské fantazii.

 

Roboti

Robotika není nic nového, ale v posledním desetiletí udělala dramatický pokrok. Roboti se posunuli z výroby aut do pozice jejich řidičů. Robotické systémy da Vinci asistují při práci chirurgům a autonomní robotický systém STAR v loňském roce dokonce v preciznosti operací překonal člověka. Je také blízko doba, kdy robotické komponenty stanou běžným rozšířením našich těl. Bionický člověk podle NY Magazínu prý už není budoucnost ale přítomnost. V souvislosti se stroji bývá tradičně přeceňovaným argumentem, že je v kontaktu s odborníkem důležitý osobní kontakt a empatie. Primárním účelem odborné pomoci ale není poskytnout osobní kontakt, ta je jen důsledkem. Zároveň mnozí profesionálové, ať je už to učitel, právník nebo doktor, empatii často úplně postrádají.

 

Umělé inteligence budou časem mnohem empatičtější. Rozpoznají stav a náladu člověka z kombinace výrazu obličeje člověka, jeho pohybů, gest, vodivosti pokožky, svalového napětí, tepu, elektrické aktivity mozku, rychlost dechu, analýzy hlasu a pohybu očí. Robotický asistent, ale i třeba smartphone pozná, jestli jsme ve stresu, cítíme se osamělí a v depresi, máme strach nebo se naopak radujeme a jsme uvolnění. Robotický specialista bude vždy citlivě reagovat na náš momentální stav. Důležitou roli v nástupu používání strojů sehraje i anonymita a soukromí, které mohou poskytnout.

 

Nový on-line byznys model tří alternativ

Asi namítnete, že všechny on-line služby nebudou zadarmo, diskusní fóra nevyřeší každý problém a bude se stejně platit jako dřív. Služba profesionála, kterou dnes mají v rukou vyšší profese, se pravděpodobně bude transformovat do tří vedle sebe existujících alternativ: služby online jako veřejný statek, služby zdarma a služby za poplatek. Placená služba ale nebude, jak jsme zvyklí u expertů, za hodinový paušál, ale za fixní poplatek. Co trvalo dříve právníkovi nebo poradci několik hodin, proběhne online na internetu během krátké chvíle, je to otázka jen několika kliknutí. Praxi právníků a soudců, která se moc nezměnila od doby Charlese Dickense, začínají ohrožovat systémy, které vygenerují kvalitní právní dokumenty během interaktivní konzultace. Vznikají online platformy veřejně dostupných sbírek smluv. Umělá inteligence brzy dost spolehlivě předpoví výsledky soudních rozhodnutí. Je už jisté, že tradiční právníci budou v blízké době z větší části nahrazeni pokročilými systémy nebo levnější pracovní silou, vybavenou moderními aplikacemi.

Jiří Kůs
Jiří Kůs

Nastává i zásadní zlom ve vzdělávacích metodách, které byly také po staletí neměnné. Online kurzy jsou prvním skutečně otevřeným, adaptivním a personalizovaným vzdělávacím systémem. Loni se třeba na Harvardu zapsalo do neplacených online kurzů MOOC víc studentů, než za 377 let jeho existence. Vzdělávání se přesouvá do aplikací na tabletech a chytrých telefonech. Ernst & Young přestal vyžadovat od uchazečů klasické VŠ diplomy a spokojí se s neakreditovaným vzděláním. Je smutné, že tato skutečnost zatím míjí české školství. Může se stát, že v blízké době budou čeští studenti studovat online na prestižních zahraničních univerzitách a z Karlovy univerzity se stane muzeum.

 

 

Konzultanti a žurnalisté

V minulosti měli profesionálové, kam patří i konzultanti nebo žurnalisté, přístup k informacím, ke kterým se laik nedostal. Od roku 1800 byly tištěné noviny pro mnoho lidí hlavním oknem do světa. V roce 1970 se daň počítala kompletně ručně, po dlouhých placených konzultacích. Nástupem internetu, digitalizace a sdílení informací skončil monopol obou skupin. Daňové přiznání si teoreticky udělá každý, relativně snadno a zdarma online na stránkách Ministerstva financí. Tradiční obchodní model novinářského byznysu končí a začínají dominovat online zprávy, kde je velký obsah zadarmo a není jednoduché přesvědčit čtenáře, aby si za něco platili. Lídry online zpráv jsou platformy sociálních sítí jako Facebook, Twitter, Youtube. Počty uživatelů u prvního z nich už překročil jednu miliardu. Někteří novináři mají na svých soukromých online účtech větší sledovanost než leckteré tištěné noviny. Objevili se i netradiční, výhradně online zpravodajské servery, jako např. Huffington Post, kam může přispívat vedle placených autorů každý.

 

Post-profesní společnost

Vstupujeme do post-profesní společnosti. Končí také doba jednoho zaměstnání na celý život. Měli bychom revidovat pohled na školství, protože vychováváme profesionály, které z velké části nahradí laici, paraprofesionálové a stroje. Na druhé straně dnes ještě vůbec nedokážeme kompletně předpovědět rozsah nových zaměstnání a úkolů. Dá se předpokládat, že vzniknou profese typu datových inženýrů, moderátorů online obsahu, inženýrů znalostí, návrhářů systémů. V přechodné době, než profesionální službu zcela nahradí stroje, vznikne třída paraprofesionálů, lidí trénovaných na práci s technologií v určitém oboru nebo projektu. Důsledkem dekompozice profesní práce bude sice ztráta starých zaměstnání, ale zároveň i vznik nových. Než přijde doba, kdy lidská práce už nebude důležitá a nezbytná.

 

Prestižní časopis Popular Mechanics v roce 1949 odvážně předpověděl, že v budoucnosti počítače možná nebudou vážit víc než 1,5 tuny. Stejně „trefné“ mohou být i naše předpovědi. Klíčové technologie, které ovlivní život lidí v příštích desetiletích, totiž ještě nejspíš nebyly vynalezeny.

 

Publikováno se svolením autora

Autor: Jiří Kůs
Datum: 07.02.2017
Tisk článku

Související články:

Lidská práce možná nebude důležitá     Autor: Jiří Kůs (23.09.2015)
Nanoboti v mozku budou pro každého     Autor: Jiří Kůs (14.03.2016)
Kde potkáme nanotechnologie v budoucnosti?     Autor: Jiří Kůs (27.08.2016)Diskuze:

Umělá a přirozená inteligence

Bohumil Tříska,2017-02-14 09:34:19

Článek mi přijde dobrý, ale stejně mě výhody umělé inteligence moc nepřesvědčují. Když bude člověk ležet na smrtelné posteli, vždy si bude chtít připlatit na to, aby mu plenu vyměnila skutečná sestřička, která se jednou usměje, jednou zamračí, ale její pohled do očí bude autentický. Možná ho i omylem škrábe nehtem, což by se robotovi nestalo, ale pak řekne promiňte, rozešla jsem se s klukem. V robotické opečovávárně skončí ti neúspěšní. Z moderních vynálezů se staly nejúspěšnějšími ty, které pomohly kontaktu mezi lidmi. Když se o televizních seriálech přestane mluvit ve škole a v práci, televize skončí. Zůstane Facebook a Snapchat. A je mnoho lidí, kteří budou hledat nové cesty k seberealizaci, nové možnosti podnikání, budou chtít uspět či vynikout. K tomu by je měla připravovat post-postmoderní škola.

Odpovědět

MOOC - málo kdo, kurz dokončí

Ladislav Nešněra,2017-02-08 23:20:13

Problém MOOC kurzů je motivace. Dokončují jednotky procent, spíše promile viz. http://bit.ly/2lsfzAw (přednášky pana Černého jsou velmi inspirativní i v ostatních ročnících)

Odpovědět


Re: MOOC - málo kdo, kurz dokončí

Jiří Novák,2017-02-13 13:21:32

Pokud vám mooc nikdo neuzná (ani vám v následujícím formálním studiu nezapočítají kredity), nak se není co divit. Na jednu stranu se vzděláváte pro sebe, takže by vám to i mohlo být jedno. Na druhou stranu vzděláním získáváte jakýsi společenský status a ten vám musí okolí věřit. Pokud nevěří, tak halt ten status nemáte.

Odpovědět

uz to davno zacalo

Petr Špak,2017-02-08 00:59:32

vsechny ty sluzby na bazi sdileni (coz je lez, uber nic nesdili ale normalne taxikari, stejne lhani plati i pro ostatni, delaji z pracovnich mist nebo podnikani pouhou brigadu snadno nahraditelnych jedincu. pomoci lzi o tom jak skutecne funguji. ted me dostala dalsi sluzba - odvez to - nebo tak nejak, tak prijdou o praci i kuryri.

nekvalifikovani lide budou proste diky lzisdileni odsouzeni do role bezprizornich otroku.

Odpovědět


Jasno v tom měl pouze Karel.

Josef Hrncirik,2017-02-08 16:45:30

Hannah Arendt sklouzla do politikaření.
Alisa Zinoněvna Rozenbaum předvěděla, že svobodní jedinci budou svobodně lozit po stromech.

Odpovědět

Chi...

Jiří Veselý,2017-02-07 20:17:50

Promiň Jiří, ale prostě - nedá mi to... :D
Ten odstavec "Online platforma jako bypass profesionála" i reklama na Nanospace v odkazu jsou miloučký, ale ono se taky může stát, že člověka bolí kebule a narazí na komunitu, co taky sdílí myšlenky, nápady i zkušenosti a on pak začne vyrábět orgonit. A proč taky ne, když všem to tam evidentně pomáhá, že? A když to ta strojová evidence zkoukne za nás, možná tam najde nejvíc vyléčenejch, rozhodně víc, než na www.migrena.cz http://orgo.cz/viewtopic.php?f=2&t=638
;-)

Odpovědět

A již příští generace bude žít v komunismu

Michal Štajnrt,2017-02-07 18:22:00

Chválím moc pěkné kontroverzní téma :-)
Ale s některými věcmi tam nesouhlasím. Třeba specializované soustavy termínů kupodivu nevznikly jako prostředek utajení ale jako nástroje k pochopení problematiky a sjednocení komunikace v tom či onom oboru.
Stejně tak ona rozjuchaná pasáž o sdílených platformách mi těžce nesedí. Ono se totiž zapomíná, že odborníci dělají úplně to stejné, taky mají svá setkání, diskutují a tvrdě sedí na netu, jenže protože jsou to odborníci, dělají to na trochu jiné úrovni.
Odbornost totiž není jen znát něco z netu nebo knížky, to je specializovaný model myšlení a ten se nevytvoří za pár večerů.
Proto jsme často spíše v situaci, kdy je zkrátka jedna odbornost nahrazována jinou. Takže daně se sice nepočítají ručně, ale zato je potřeba spousta lidí, aby chodily počítače, co ty daně počítají.
Informace jsou dnes hodně dostupné, opravdu člověk může udělat lecos, co donedávna zvládal jen s pomocí profesionála. Ale taky ne všichni dokáží s těmi informacemi pracovat. A ne všechno je snadno pochopitelné, nejednou se povede, že než člověk pojme dotyčnou problematiku, setkání s profesionálem by mu zabralo méně času.
OK, je pravda, že klasická novinařina je vytlačována nejrůznějším sdílením a volnými zdroji, ale taky to podle toho dost často vypadá. Stejně tak wikina je jistě super, ale taky všichni víme, jak snadno se v ní najdou chyby včetně těch úmyslných. Máme nejen víc informací ale taky o hodně více balastu.
Takže ano, ten čas možná přijde, ale až se skutečnými UI, třebas úzce specializovanými, pouhá dostupnost informací na to nestačí.

Odpovědět

Nedává mi to smysl

Josef Šoltes,2017-02-07 16:14:07

Aby naši práci mohly úspěšně nahradit počítače, třeba mne jako překladatele, musely by dosáhnout úrovně univerzální inteligence a spíše člověka překonat. Mám pocit, že se tu zapomíná, že při dosažení univerzální inteligence se bude tato inteligence schopna sama zdokonalovat, což velmi rychle povede k technologické singularitě. Pak skutečně nebude potřeba nikoho. Nicméně technologie budou na takové úrovni, že všechno bude zadarmo. Pravděpodobně pomocí absolutní virtuální reality, kdy se prostě naše vědomí uploaduje a pak si vytvoříme vlastní věčné vesmíry k obrazu svému. Nicméně do té doby nelze očekávat nějaké masové nahrazování lidí. Ono se to prostě nevyplatí. Člověk je superuniverzální stroj s neuvěřitelnou schopností samoprogramování. Něco takového prostě za 20000 Kč měsíčně nekoupíte. Nikde jinde.

Odpovědět


Re: Nedává mi to smysl

Martin Makúch,2017-02-07 17:05:05

Tento argument o singularite počujem často, ale je to podľa mňa nezmysel. Za prvé, my sami sme univerzálna inteligencia, a k žiadnemu rapídnemu samozdokonaľovaniu nedochádza. Možno génové inžinierstvo časom niečo dokáže, ale neočakávam zázraky. A za druhé, progres podľa mňa nie je lineárny, od určitého momentu bude samozdokonaľovanie zrejme čeliť stále zložitejším prekážkam, aby sa posunulo ďalej. Napr. klasický problém, že objem rastie s 3. mocninou, zatiaľ čo povrch len s 2. mocninou, a tak už len obyčajné chladenie stále komplexnejšieho systému bude problémom.

Odpovědět


Re: Re: Nedává mi to smysl

Marek Dendes,2017-02-07 22:49:27

- clovek sa defakto nema uz ako zdokonalovat, je limitovany hw (rozmer mozgu, jeho nedokonalost, rusenie, pomalost a nespolahlivost sirenia vzruchov v mozgu. silikon (ci ina technologia ktora pride po silikone) tieto neduhy nema

- je pravda ze rast nieje linearny. on je totiz exponencialny. vzdy bol, je a vzdy bude...

Odpovědět


Re: Re: Re: Nedává mi to smysl

Martin Makúch,2017-02-08 16:37:13

AI bude rovnako limitovaná HW. Prosto nestačí naplácať viac neurónov či už biologických alebo mechanických. Problém so škálovateľnosťou je jednak to chladenie, a tiež komunikácia - neurónov pribúda ale počet synapsí je konštantný, ak sa nemajú zväčšovať, a tak vzájomná komunikácia je stále zložitejšia.

Rast som mal na mysli obtiažnosti problému. Vy asi máte na mysli rast schopností. Ten určite exponenciálny nebude. V prírode sa občas systémy vyvíjajú exponenciálne, ale to len dočasne kým majú neobmedzený priestor a zdroje. Lenže skôr či neskôr narazia na bariéru (či už sú to baktérie množiace sa v Petriho miske alebo civilizácia využívajúca zdroje planéty). Na podobnú bariéru narazili už aj počítače, kde výkon na jadro už dlhú dobu stagnuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nedává mi to smysl

Karel S.,2017-02-09 09:47:25

Ovšem kde máte ten limit HW? Zatím jedeme sice na křemíku, ale pro dosažení vyšších rychlostí se experimentuje se slitinami SiGe, asi co deset let se objeví experimenty s čipovými elektronkami, tedy čipy, které mají na sobě struktury podobné elektronkám, jestli se s polovodiči můžeme dostat do desítek GHz nejvýše, pak s tímto se dá prý dostat do stovek GHz. Takže limit tu být tak velký zase nemusí, jen je zatím asi není třeba dělat, navíc zatím asi nejsou dostupné potřebné struktury jako klopné obvody a podobně. Navíc co by to brzdilo je komunikace s okolím, kde by dneska i nejrychlejší paměti byly neskutečně pomalé. Ale myslím že nejsme ještě zdaleka u konce toho, kam se i s "klasickou" architekturou počítačů můžeme dostat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nedává mi to smysl

Jan Novák9,2017-02-09 10:51:51

Neuronove site se zatim simuluji na naprosto nevhodnem HW pracujicim na uplne opacnem principu. Nativni neuronova sit na stejne technologii by mela 1000krat vetsi vykon, viz neronove cipy pro roboty na rozpoznavani okoli.

Odpovědět


Re: Nedává mi to smysl

Marek Dendes,2017-02-07 22:54:51

s co ak sa to uz stalo ? co ak ludia uz davno dosiahli bod technologickej singularity, uploadli svoje vedomia do "pocitaca" a prezivaju jeden zivot za deuhym vo virtualnom svete ?

Odpovědět


Re: Re: Nedává mi to smysl

Jan Novák9,2017-02-08 04:05:17

V tom pripade ten upload nekdo totalne pos..l a vytvoril peklo s vymazavanim informace mezi existencemi = nesmysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nedává mi to smysl

Josef Šoltes,2017-02-08 12:16:25

Ne nutně. Třeba jste si pustil program 20. století a to vás posadilo do role běžného člověka, kterého jste si předem zvolil. Samozřejmě nemáte přístup ke svým vzpomínkám, které jsou dočasně odříznuty po dobu běhu programu. Jelikož jste nesmrtelný, nějakých 100 let chodu programu nic neznamená.

Odpovědět


Re: Nedává mi to smysl

Jan Novák9,2017-02-08 06:32:00

"Člověk je superuniverzální stroj s neuvěřitelnou schopností samoprogramování."

Ktery pracuje naplno sotva 4 hodiny denne, kazdy kus vyzaduje nejmene 10 let programovani, a jeste vam zavola ze dneska neprijde pac ho boli hlava :-))
99.9% povolani nevyzaduje superuniverzalni stroj se schopnosti samoprogramovani, pritom prave nejlepsi prekladove systemy se programuji samy - https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_machine_translation

Odpovědět

Pěkný úlet

Jiří Kouřil,2017-02-07 15:13:25

Autor zřejmě nemá žádné zkušenosti s výrobním odvětvím. Jinak by věděl, že výroba není jen cyklické opakování obsluhy stroje, ale spousta tvůrčí práce, která se bez lidských odborníků neobejde. A odborníky s analytickým myšlením, schopné řešit problémy a vývoj každé odvětví potřebuje a vyvažuje zlatem. Ještě hodně dlouho je žádná umělá inteligence nanahradí.

Odpovědět


Re: Pěkný úlet

Pavol Hudák,2017-02-07 17:06:19

ak bude vyvinuta skutocna umela inteligencia, na urovni ludskej, tak jej nebude cudzie ani analyticke a kreativne myslenie.

a ak bude umela inteligencia naozaj schopna, tak nebude pre nu problem vymysliet a vyrobit dokonale roboty ktore budu schopne s hmotou (napr strojmi, nastrojmi) manipulovat lepsie ako ludia.

Odpovědět


Světlé zítřky blábolilů, co jsou

Josef Blecha,2017-02-07 18:24:02

"na netu", a tam je všecko jednoduché, stačí párkrát kliknout myší a udělá se to samo.

Odpovědět


Re: Pěkný úlet

Marek Dendes,2017-02-07 22:50:44

to je pravda... este hodne dlho, mozno aj 10-15 rokov...

Odpovědět


Re: Pěkný úlet

Jan Novák9,2017-02-08 04:15:13

jj, pekny ulet, jako kdybyste v roce 1995 rekl ze za 20 let bude na svete 2 miliardy superpocitacu a kazdy je bude nosit v kapse...

vyvoj je exponencionalni, stejna zmena ktera trvala 20 let bude ted trvat jen 10, a potom jenom 5 let.
Drzte si klobouky, jedeme z kopce (exponencialniho :-)))

Odpovědět

Uděláme kolečko?

Karel S.,2017-02-07 11:44:45

Myslím že s postupující automatizací a rozvojem IT a umělé inteligence (třeba se do pár let dočkáme AI, která umí programovat) bude nutné najít způsob co dělat s obrovským množstvím lidí. Podle mne bude asi nevyhnutelné, pokud se nechceme dostat do nějaké dystopie, se částečně vrátit k modelům z minulosti. Společnost se totiž nejspíš ještě výrazněji rozdělí na bohaté a chudé, těm pak bude nejspíše nutné, nebo asi i vhodné, dát možnost se uživit sami, tedy vyprodukovat si vlastní potraviny a případně si někde přivydělat, ovšem bez veškerých složitých administrativ kolem.

Pokud společnost dosáhne ještě vyššího specializačního a automatizačního stupně může dojít buď k tomu že obrovské množství lidí bude odkázaná na podpory atd. ty bude platit méně a méně pracujících, to bude přímo recept na katastrofu. Také podle mne hrozí že v určitý moment, jak je naznačeno i v článku, jakákoliv specializace ztratí smysl. Přirovnal bych to k překládání ocele, tam se také dá udělat jen určitý počet vrstev než vlastnosti ztratí a stane se z ní znovu jen jeden kus. To stejné se může stát u společnosti. V určitý moment to bude jednak z pohledu složitosti, tak lidské psychiky neudržitelné a rozsype se to.

Odpovědět


Re: Uděláme kolečko?

Jan Novák9,2017-02-08 04:22:07

To co rikate vede stejnym smerem - k nekolika malo technologickym uzavrenym mestum (nebo druzicim) pro bohate a stredoveke divocine okolo - jenom pomaleji. To je taky dystopie, IMHO.

Odpovědět


Re: Re: Uděláme kolečko?

Karel S.,2017-02-09 10:19:41

Můžeme se hádat, jestli je to opravdu horší, nebo stejné v porovnání s alternativami, například totálně kontrolovanou společností s otroctvím, nebo nějakým systematickým vražděním lidí, nebo co já vím co si všechno už autoři sci-fi vymysleli. Proti tomu by středověk všude kolem byl ještě dobrý. (Nebyla už nějaká taková knížka?)

Ano, v jistém ohledu by to středověk připomínalo, ale musíme říct, že současný stav kdy nikdo moc nemusí řešit co kupuje (skoro v každém segmentu je nějaký levný výrobek, ať už je to počítač, nebo pračka), každý má mobil... je dán jen tím, že na světě panuje velký rozdíl ceny pracovní síly, s postupem času se jej podaří samozřejmě srovnat, ale to bude znamenat že už si nekoupíte tričko za třicetikorunu u Vietnamce. Ledaže by na to byl plně automatický stroj. A toto je ten největší důvod, který požene svět z jistého pohledu zpátky. Až se bude všude na světě šít za peníze jako by to stálo v ČR, oblečení pro nás zdraží, tak to bude se všemi statky.

Navíc když si vezmete že už dneska se přes 60% lidí neúčastní voleb, do nějakého takového středověkého stavu se blížíme. Velmi malé množství lidí bude rozhodovat o celé politice státu. A je možná otázka, jestli je univerzální volební právo dobrý nápad, některé země tak přišly na buben (Řecko), v jiných to vedlo k ustavení diktatur (Výmarská republika, Československo,...).

Jinak kdybych řekl, že se ta "družice" týká jen 1% světové populace, tedy že by patřili k těmto vyvoleným, je to stále 70 milionů lidí, kteří si potrpí na všemožný luxus a výstřelky, které ani nejlepší stroje neposkytnou, tak se možná dopracujeme na 350-700 milionů, kteří by se kolem technoměst motali.

Odpovědět


Re: Re: Re: Uděláme kolečko?

Jan Novák9,2017-02-09 11:03:51

Druzice i super tech. mesta se tykaji tak max. 0.001 populace - koncentrace bohatstvi se zrychli - a to pravdepodobne i vcetne otroku. Stredovek znamena predevsim smrt pro 90% lidi, to jste si neuvedomil. Vic se stredovekymi postupy a nastroji neuzivi na dane plose. Pravdepodobne vice, lidi to uz neumi, nemaji odolnost a nejsou tak zdravi a fit (50% detska umrtnost nechala ve stredoveku jen ty nejzdravejsi).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Uděláme kolečko?

Karel S.,2017-02-09 14:12:36

Ano, totální zhroucení moderní civilizace během roku by byl problém, ovšem pozvolnější přechod by umožnil adaptaci.

Vy jste si zase neuvědomil že ještě v předindustriální době měly České země asi 4.5 milionu obyvatel, Japonsko před reformami Meiji a industrializací asi 30 milionů. To je nezanedbatelně více, než uvádíte Vy, ano to už jsme těžce v novověku, ale do industrializace výroby a používání umělých hnojiv byly postupy zhruba stejné. A i středověk je poměrně široký pojem, protože na našem území by se dal brát něco od roku 866 až do jeho konce, během tohoto období probíhal stálý vývoj, ten se výrazně urychluje s nástupem renesance. (Znovuobjevování antických vynálezů). Jen pro zajímavost kolem vrcholného středověku již vznikají první veřejné vodovody a dochází k zákazu přestaveb studní na odpadní jímky.

Těsně s nástupem průmyslové revoluce se zdokonalují i třeba vodní motory, ale pořád se jedná o technologii realizovatelnou i bez složitých nástrojů. Například Ponceletovo kolo je realizovatelné buď ze železa, nebo dřeva a účinnost je asi dvojnásobná proti klasickému kolu na spodní vodu. Stejně tak už za dob Říma byly dostupné turbíny s tangenciálním nátokem. Toto tedy není problém. Stejně tak jsme za industrializované doby udělali pokrok a například se zjistilo že permakutlurní hospodářství potřebuje plochu 370-500m2/osoba pro uživení, to je asi 5000km^2 pro celé obyvatelstvo ČR. (Bez využití jiné než lidské síly, je to ale postup poněkud časově náročný)

Některé problémy by byly řešitelné, tam jde spíš o to co ztratíme, jaké vědomosti. Při takovém přechodu do novostředověku by příliš nevadila ztráta znalostí jak vyrábět dotykové obrazovky, ale velké problémy by představovala ztráta znalosti permakultury, problémy by představovala ztráta znalostí ohledně vodních motorů, vodovodů, základní filtrace a šíření vážných bakteriálních nemocí. Jinými slovy toho že míchat pitnou a odpadní vodu je problém. (První kanalizace měli již v antice) A nepříjemné opravní komplikace by třeba znamenalo i zapomenutí že kola na kolejnici (byť dřevo na dřevě) na tom budou mnohem lépe co do odporu a jízdních vlastností, než kola na bahnité, nebo i kamenité cest.

Co se týká nemocí, tak tam se pomalu zpět do předlékové doby blížíme, je čím dál tím složitější najít nová antibiotika a nemoci si vyrábí vyšší a vyšší odolnost. Naposledy se rezistence zjistila u malárie.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Uděláme kolečko?

Alexandr Kostka,2017-02-09 18:03:58

Na děsný průšvih by stačila globální epidemie něčeho odolného na antibiotika s nakažlivostí řekněme 50% a následnou úmrtností 10 a víc. Globální, protože se během inkubační doby rozšíří všude, problém, protože prostě nebude dost zdravých aby udrželi zásobování a ještě se starali o nemocné. Do měsíce dojdou léky prvním kardiakům, cukrovkářům atd, plus zhroucené zásobování.. Za čtvrt roku se budou ve zbytcích vypálených měst honit bývalí sousedé na maso, přežijí možná jedinci v bunkrech a armádních skladech.

Odpovědět

Brazil

Vít Výmola,2017-02-07 10:42:24

Srandovní je, že z principu se dá nejsložitěji nahradit práce někde mezi velkovýrobou a intelektuálními profesemi. Tedy například řemeslníci, kteří zkrátka potřebují nejenom vyhodnocování informací, ale také docela sofistikované tělo nebo orientaci v prostoru. Už dnes je problém sehnat řemeslníka a... viděli jste film Brazil? :)

Odpovědět


Re: Brazil

Jarda Votruba,2017-02-07 11:20:28

protože máme plno absolventů ekonomických, politologických, filozofických a podobných fakult, kde jde jen o to aby člověk měl titul a že je pro život nepoužitelný? No a co?

Odpovědět


Re: Brazil

Jarda Votruba,2017-02-07 11:24:54

navíc, aby někdo byl odborníkem v daném oboru, musí se mu věnovat alespon 10 let.
Odborníků na vše, co jsou v oboru půl roku mám plný zuby. Než někomu zadám nějakou zakázku, ptám se, jak dlouho pracuje v oboru. Protože co jsou tito specialisti "vypotit" , nad tím zůstává rozum stát.

A při dnešní fluktuaci pracovníků je pak kvalita řemeslnických prací tak otřesná, že i já jako poučený amatér to kolikrát zvládnu lépe.

Odpovědět


Re: Re: Brazil

Milan Krnic,2017-02-07 13:18:43

Pohle mě je jádrem pudla to, že se děti od mala nezaměřují na to, co je baví a pro co mají vlohy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Brazil

David Oplatek,2017-02-07 20:31:28

To asi bude špatná úvaha. V dřívějších dobách se syn učil řemeslu svého otce bez ohledu na to, zda ho to bavilo nebo ne. Jednoduše proto, že to bylo jediné vzdělání, kterého mohl dosáhnout za tak široce rozšířených omezených prostředků... A kvalita takových řemeslníků byla na jiné úrovni v porovnání s mírou tehdejších znalostí, než dnes.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Brazil

Alexandr Kostka,2017-02-07 20:47:01

Posledních 26 let je dětem vštěpováno, že poctivá práce je fuj, kdežto ěmelinář, zloděj a defraudant se mají dobře. Ti cílevědomější "vastudují" nějakou humanitní fakultu a pak "pracují" pro neziskovky přisáté na státním rozpočtu. Pardon a ti nejpodnikavější provozují montovnu pro zahraniční podnik, přičemž zaměstnávají výhradně cizince na minimální mzdu, nebo lépe pod ní. Které děcko by šlo dělqat instalatéra či zedníka, když vidí dnes a deně případy úspěšných zlodějů.. Jediný řádně usvědčený byl Rath, dostal formálně trest a šup, už je venku a ani penízky mu nesebrali..

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Brazil

Milan Krnic,2017-02-08 06:59:37

"dřívějších dobách" "kvalita takových řemeslníků byla" .. O kterých dobách píšete? A hlavně, odkud čerpáte tyto informace? Ptám se proto, že přikrášlování minulosti je celkem běžný psychologický jev ("zlatí komunisti"). Mimo to, pravidlem, alespoň u mě a mého okolí je, že mnohem lépe zvládáme z činností to, co nás baví.

Odpovědět


Re: Re: Brazil

Karel Dohnal,2017-02-07 15:10:49

Vyborna je take jednoducha otazka kolik dana vec bude stat - pokud to dotycny umi nacenit vetsinou to znamena ze vi co dela pokud odpovi: to bude zalezet na X, Y a Z pripadne delam za x na hodinu tak pak uvidime tak to znamena ze dotycny tomu moc nerozumi ci nema zkusenost a nejhure ze je to lempl...

Odpovědět


Re: Brazil

Michal Štajnrt,2017-02-07 18:47:42

Strojová řešení zatím mají problém i s tím někam dojít a zazvonit u dveří. Ale všechno jde kupředu

Odpovědět

článek je blbost

Jarda Votruba,2017-02-07 07:23:54

1. informací je sice hafo, ale pochybný kvality. Najít v tom množství správnou informaci je už nyní problém. Viz wikipedie. Nápad dobrý , ale jsou tam takové chujoviny, že by jeden brečel

2. pokud by článek měl pravdu, tak na každý i nejmenší výrobek by museli existovat opravárenský postupy step by step. Kdo je bude dělat, když populace bude tupá?

3. ucpanej hajzl, nebo zlomenej drát v omítce vám žádnej počítač nopraví. Bude muset přijít kvalifikovaný pracovník

4. s tím souvisí i to , že jsou práce, kde díky zkušennostem jste schopni nalézt řešení a opravit/vymyslet nějaké zařízení.

5. dneska máme spíše problém s moc velkou specializací. Řidič jen točí volantem, když mu praskne žárovka , zavolá servis.

6. plno problémů má několik řešení, kdy některé se hodí pro určité situace, jiné zase jindy. Záleží na okolnostech. to počítač nerozhodne

Odpovědět


Re: článek je blbost

Karel Dohnal,2017-02-07 08:28:13

Zdravim uplne s Vami nesouhlasim.

ad 1. Stroj muze porovnavat vsechny informace - ty pochybne pak muze s jistou pravdepodobnosti vyloucit - nic neni dokonale, ale predpokladam ze chybovost stroje bude vyrazne nizsi nez u cloveka.

ad 2. na co? proste vymenis kus za kus, automaticka linka vadny kus rozebere na suroviny a vyrobi novy - bude jen potreba energie...

ad 3. trosku fantazie - na co drat? A i kdyby clanek pouze ukazuje ze zazite dogmata ze lekare nic nenahradi nemusi platit, clanek nerika ze se tak stane ale ze se tak muze stat...

ad 4. proc by to nemel umet stroj? I stroje se dnes umi ucit..

ad 5. a to je spatne? vzdyt to se deje uz od pocatku lidstva a specializace je jeden s uzasnych vynalezu, nebo vy umite vypestovat, uvarit, uklidit, ulovit, postavit, vyrobit, prodat.. atd?

ad 6. o to prave jde - rozhodne!

Odpovědět


Re: Re: článek je blbost

Jarda Votruba,2017-02-07 11:17:41

add 1
kdo stroji řekne, že tohle je pravda? Ministerstvo pravdy?

add2
už vidím, jak měníte cukrovar/atomovou elektrárnu/přehradu kus za kus. Jde to u spotřebního zboží ale ne u sofistikovaných a kusových zařízení

add 3
jen jsem dal příklady, kdy stejně bude muset přijít člověk.

add4
možná jednou. Pak ale lidský druh nemusí existovat. Možná pár vyvolených. Než stroje zjistí, že jsou lidi úplně zbytečný

add5
specializace ano, ale trochu základního vzdělání neuškodí. Už nyní jsou děti ze školy naučeni že se na vše volá odborník. Nezatlučou si ani hřebík, nevymění žárovku. Prostě takoví jednoduší trotlíci.

ano, umím vypěstovat, uvarit, uklidit, ulovit, postavit, vyrobit
zabiju králíka, stáhnu , vykuchám, uvařím, sním. Stejně tak jsem si nainstaloval tepelný čerpadlo i s řídící jednotkou, udělal topenářské práce, postavil dům. Opravím a nainstaluji počítač, stejně jako umím vykydat krávě. Na autě si opravím většinu věcí, pokud k tomu není potřeba diagnostika a vykovám si třeba meč nebo sekeru. Opravím si sekačku, nebo postavím pergolu. Opravím si samopal, nebo pistoli, udělám si do toho náboje. Vše neumím jako specialista, tak na 80%, ale většinou to stačí. Je mi 45 a profesní život jsem začínal za socialismu, kdy si člověk musel umět poradit.

add6
každej počítač je tak chytrý jako jeho programátor. Viděl jsem plno SW napsaných skoro dokonalým kodem, ale programátorovi unikali souvislosti. A naopak odborník na danou problematiku nedokázal vysvětlit programátorovi, jak by SW měl funguvat.

Odpovědět


Re: Re: Re: článek je blbost

Jaroslav Pešek,2017-02-07 14:26:14

Učenlivý počítače už dnes existují. Vše co říkáte, že by počítač nezvládl by už dnes zvládl. Problém je jen, že nemají těla. AŽ budou mít těla, tak zvládnou vše co člověk a ještě lépe.

Odpovědět


Re: Re: Re: článek je blbost

Karel Dohnal,2017-02-07 15:03:37

Ad1 stroj projde cely internet a porovna vsechna data tzn. vsem hypotezam da nejake hodnoceni a ta hypoteza ktera bude mit nejvyssi hodnoceni bude pravdou - google toto dela uz davno -> vyhledejte si "Velka data" a neco si o tom prectete - budete velmi prekvapen.


ad2 no vidite ja si to dokazu krasne predstavit - atomova elektrarna bude vyrobena s casti ktere budou treba vytisteny 3d tiskarnou, proste cela vec bude popsana elektronicky - a kazda cast bude udelana tak aby sla nahradit - proste jedno velke lego. Treba nebude ucinost a efektivnost nejlepsi nicmene to ze na to nebude muset sahat lidska ruka toto jiste nahradi

ad3 no a na kazdy Vas priklad ja najdu duvod kde nemusi - je to jen o tom jestli chcete hledat problemy a nebo reseni

ad4 a proc musi lidsky druh existovat ted?

ad5 ano a kdo za to muze? jiste ne to ze mame televizi a internet ale pouze a jenom lini rodice a lide co hledaji problemy a hazou vinu na ostatni - skolu, stat, vedu ale nevidi ze je to jen a jen jejich lenost a vlastni chyby

gratuluju! nicmene je videt ze priliz nerozumite programovani - ale to neni spatne to je prave to kde to za Vas vezne nekdo jiny..

ad6 ano i ne - zkuste si neco precist o neuronovych sitich a obecne programovem uceni, opet budete prekvapen - program muze delat veci aniz by programator vedel jak to dela.. takze ne neni pocitac tak chytry jako jeho programator a casem budou programy ktere predci cloveka - vzdyt co to je ten "uzasny" clovek kilo ci dve sede kury mozkove? Co brani tomu aby casem vznikla presna kopie ci simulace mozku nekde na disku - bude to pak clovek nebo ne?

Odpovědět


Re: článek je blbost

Stanislav Florian,2017-02-07 12:12:42

Ano. Mě zaujalo to, že něco elektronického nahradí učitele. Až sebou takový robot sekne na právě vytřených mokrých schodech, tak bude po výuce. Po provedení inkluze do škol bude vlastní výuka potlačena řešením kravin a těmi, kteří se učit nechtějí a nikdy nebudou. Dítě potřebuje přirozený vzor chování a často i ochranu, šikana u dětí roste a přechází do kyberprostoru. Informací je dost, až moc a kvalita pochybná nebo neúměrná věku a schopnostem dítěte.
Kolem roku 1985 se předpovídalo, že roku 2000 bude v USA jen 25 % dělnických povolání, zbytek nahradí roboty. Dělníků ubylo, nahradili je špatně placení lidí v Asii. Dnes Čína spouští továrnu na montáž mobilů, kde zůstane jen 10 % zaměstnanců, pracovat budou robotické systémy.
Robotizovaná pracoviště, ne nějaký automatický elektronický učeň opravář, který místo výměny rozbitého sklo okna bude volat : Houstone, máme problém.
Profese udržující v chodu tuto technickou civilizaci nemůžou zmizet, to by zmizela právě ta civilizace.

Odpovědět

Konec civilizace

Alexandr Kostka,2017-02-07 04:33:09

A co až se jednoho dne ten počítač rozbije a nebude existovat jediný odborník, schopný ho spravit? (bez nápovědy) Naprostá většina třeba servisáků má už dnes mozek nastavený jako průtokový ohřívač, informace projede, on udělá práci, a je puštěna zase ven, nikdo se neobtěžuje si pamatovat..

Odpovědět


Re: Konec civilizace

Jaroslav Pešek,2017-02-07 07:06:04

Tak ho opraví jinej počítač. To snad dá rozum.

Odpovědět


Re: Konec civilizace

Karel Dohnal,2017-02-07 08:33:45

To je v podstate stinna stranka cele veci - lide "hloupnou" nicmene je to o tom nastavit system tak aby vzdy bylo dostatecne mnozstvi zaloh.
A pokud se to cele pokazi tak proste cast lidi umre a zacne se znova...

Odpovědět


Re: Re: Konec civilizace

Alexandr Kostka,2017-02-07 09:38:49

Obávám se, že v případě kompletního pokažení to nebude pár lidí, ale komplet celá civilizace. Jen takový detail: nebude jak vyrobit hnojivo, tudíž dojde. Hnojení hnojem nestačí ani pro třetinu dnešního počtu lidí (a že v případě technické utopie se nepochyběn ještě namnoží..) načež dojde k hladomoru. A že by hlady umírající hordy barbarů nevyhladily i těch posledních pár komunit, které budou mít svého písmáka? Nulová šance.. Postě reset civilizace do doby kamenné, maximálně tak obohacené o chytřejší nástroje k zabíjení. (že by se ztratily i vědomosti o zbraních vidím na nulovoušanci, zabíjení a násilí je v lidem moc hluboko)

Odpovědět


Re: Re: Re: Konec civilizace

Jan Novák9,2017-02-08 04:32:04

Civilizace vymre ale lidi ne. Porad jsou na svete lidi kteri by si ani nevsimli ze civilizace zmizela (mozna by si vsimli ze uz nejsou cary na obloze :-))

Odpovědět

Opět čtu článek,

Miroslav Gretschelst,2017-02-07 02:52:08

jak v budoucnosti všechnu námahu převezmou stroje. V tomto případě počítače nahradí odborníky, jindy inteligentní soustruhy nahradí soustružníky nebo všechno vytisknou 3D-tiskárny. Dejme tomu, že už se prognostici konečně jednou strefí a budoucnost se jim nebude vysmívat jako to bylo dosud. Ale mne by zajímalo, jak to v té budoucnosti bude s penězi. Když práci (jakoukoliv) za lidi vykonají stroje, to taky pak dostanou výplatu? A co si za ni budou kupovat? A co lidi, když teď budou bez práce. To budou od těch strojů žebrat? Nebo snad jim budou stroje přidělovat podle jejich potřeb? Samosebou o potřebách lidí musí pak rozhodovat stroje, když jsou jednak chytřejší a navíc narozdíl od lidí pracovaly. (Teď nevím, jestli jsem neměl napsat měkké i - pracovali). Zajímavé je, jak se všichni předhánějí v líčení čvrté nebo kolikáté průmyslové revoluce, ale vysvětlení onoho doprovodného komunismu (a zrůdností z něj vyplývajících) jsem ještě nikde nečetl.

Odpovědět


Re: Opět čtu článek,

Milan Krnic,2017-02-07 07:33:40

Řešení samozřejmě existuje. Říká se mu základní příjem. Ten už bychom mohli nějaký ten čas mít, jenže populismus a bláboly vítězí nad argumentací (z jiného pohledu egoismus nad prospěchem lidstva), a tak tomu bude pravděpodobně pořád. Inshallah.
Více např. zde: https://www.pirati.cz/rp/program/prac/psoc/vzp

Odpovědět


Základní příjem Re: Re: Opět čtu článek,

Jan Omasta,2017-02-07 09:57:56

Základní příjem není tak úplně řešení. Pan Miroslav Gretschelst se ptal, kde se vezmou peníze, na zboží, když v továrně, která jej bude vyrábět, nebude nikdo zaměstnán. Máte se zeptat ekonoma. Před sto lety dělalo 95% lidí v zemědělství. Za 100 let už jen 1%. Kde vzalo peníze těch zbývajících 99%. Začala nová povolání. Jen s příchodem internetu je spousta lidí zaměstnáni jako administrátoři stránek, výrobci stránek, výrobci reklamy, grafici.
Majitel té továrny bez lidí utratí svůj zisk. Budou výrobci něčeho, co on potřebuje. Utratí peníze za cestování, energii, zábavu, služby v cestovním ruchu, řemeslníky a renovátory.
Jaká jsou ta povolání, která vzniknou?
Budou se vyrábět různé výrobky pro zábavu, modely letadel, drony, akvária, renovovat bydlení. Montéři budou.
Auta už se nebudou vyrábět pro lidi, ale pro půjčovny. Budou servisní pracovníci čistit auta a doplňovat provozní kapaliny. Spousta zařízení se bude předělávat na automatický provoz a k tomu začnou noví výrobci a montéři.
Bude se zkracovat pracovní doba a vzniknou nová místa ke trávení volného času. Hospodští budou dále, budou animírky udržovat zábavu. Vzniknou další kuželkárny, posilovny,
Lidi budou na zahrádkách pěstovat sami čerstvé potraviny, k tomu se bude vyrábět čím dál více potřeb.
Zatím nemůžeme předpovědět, co konkrétně budou dělat. Jakmile se uchytí, že bude možné do Indie a Číny telefonovat a mluvit s nimi česky, vnikne mnoho nových agentur na zaměstnávání cizinců přes internet. Nebudou běženci, ale budou tu pracovat za nižší odměnu. Daně budou platit u nás.
Nastane opačný problém budou tu dělat cizinci, peníze půjdou do zahraničí a Češi budou pracovat pro hrstku zbohatlíků, budou dělat služky, hlídání dětí, soukromé ochranky. Zkuste vymyslet další.

Odpovědět


Re: Základní příjem Re: Re: Opět čtu článek,

Milan Krnic,2017-02-07 10:23:27

A proč, podle vás, není "tak úplně řešení"?

Odpovědět


Re: Základní příjem Re: Re: Opět čtu článek,

Jan Novák9,2017-02-08 04:53:20

Pred sto lety slo nahradit profese ne lidi. Dnes jde nahradit primo lidi - v jakekoliv profesi. Vsechny profese ktere jste uvedl mohou uz ted delat roboti.
Pracovni doba se nezkracuje ale prodluzuje pro min lidi, a zkracovat se nebude jenom pracovniku ubude. Zamestnavatele maximalizuji svuj zisk.
Majitele tovaren neutrati svuj zisk (az na nepatrnou cast). Neutraci ho ted a nebudou to delat ani v budoucnosti protoze to nepotrebuji. Nakupuji akcie a vyrobni prostredky, akumuluji bohatstvi - odcerpavaji enormni zdroje a destabilizuji tim ekonomiku. Zaroven to zpusobuje ze bohatych ubyva a jsou vice bohati = mensi cast svych prijmu utrati za potreby a vrati tak do ekonomiky.

Jenom ten konec by sel, par sluhu pro bohate jako super VIP servis - ale to bude jenom tak jeden ze sto tisic lidi.

Odpovědět


Základní příjem Re: Re: Opět čtu článek,

Jan Omasta,2017-02-07 09:57:56

Základní příjem není tak úplně řešení. Pan Miroslav Gretschelst se ptal, kde se vezmou peníze, na zboží, když v továrně, která jej bude vyrábět, nebude nikdo zaměstnán. Máte se zeptat ekonoma. Před sto lety dělalo 95% lidí v zemědělství. Za 100 let už jen 1%. Kde vzalo peníze těch zbývajících 99%. Začala nová povolání. Jen s příchodem internetu je spousta lidí zaměstnáni jako administrátoři stránek, výrobci stránek, výrobci reklamy, grafici.
Majitel té továrny bez lidí utratí svůj zisk. Budou výrobci něčeho, co on potřebuje. Utratí peníze za cestování, energii, zábavu, služby v cestovním ruchu, řemeslníky a renovátory.
Jaká jsou ta povolání, která vzniknou?
Budou se vyrábět různé výrobky pro zábavu, modely letadel, drony, akvária, renovovat bydlení. Montéři budou.
Auta už se nebudou vyrábět pro lidi, ale pro půjčovny. Budou servisní pracovníci čistit auta a doplňovat provozní kapaliny. Spousta zařízení se bude předělávat na automatický provoz a k tomu začnou noví výrobci a montéři.
Bude se zkracovat pracovní doba a vzniknou nová místa ke trávení volného času. Hospodští budou dále, budou animírky udržovat zábavu. Vzniknou další kuželkárny, posilovny,
Lidi budou na zahrádkách pěstovat sami čerstvé potraviny, k tomu se bude vyrábět čím dál více potřeb.
Zatím nemůžeme předpovědět, co konkrétně budou dělat. Jakmile se uchytí, že bude možné do Indie a Číny telefonovat a mluvit s nimi česky, vnikne mnoho nových agentur na zaměstnávání cizinců přes internet. Nebudou běženci, ale budou tu pracovat za nižší odměnu. Daně budou platit u nás.
Nastane opačný problém budou tu dělat cizinci, peníze půjdou do zahraničí a Češi budou pracovat pro hrstku zbohatlíků, budou dělat služky, hlídání dětí, soukromé ochranky. Zkuste vymyslet další.

Odpovědět


Re: Re: Opět čtu článek,

Vít Výmola,2017-02-07 10:28:11

Ani piráti se po sedmisetstránkové (!) diskuzi nedopátrali toho, kde by se na ten základní příjem vzalo. A to se bavíme o dnešní společnosti, kdy pracuje a odvádí daně 99% práceschopných.

Odpovědět


Re: Re: Re: Opět čtu článek,

Milan Krnic,2017-02-07 11:37:12

Tak jasně, že nedopátrali, protože jde o racionální shodu, a té se, bohužel, jak jsem psal, Inshallah, nedočkáme.
"Kde by se na něj vzalo" je samo o sobě vtipné. Kde vezme žížala na své potřeby, které jí zajistí spokojený život, platí jí někdo za zúrodňování půdy?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Opět čtu článek,

Vojtěch Kocián,2017-02-07 13:05:32

Piráti jsou aspoň solidní a nenabízejí to jako samospásné řešení. K plusům mají i docela slušný seznam otázek, které by bylo potřeba řešit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Opět čtu článek,

Milan Krnic,2017-02-07 13:13:03

Souhlasím. Kriticky vzato jsou z pohledu humanity jako jediní jednoocí mezi slepými.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Opět čtu článek,

Jan Novák9,2017-02-08 05:11:47

""Kde by se na něj vzalo" je samo o sobě vtipné. Kde vezme žížala na své potřeby, které jí zajistí spokojený život, platí jí někdo za zúrodňování půdy?"

Ahh, chapu, pan je Jehovista. Staci verit v boha a vase potreby jsou zajistene. To mate dobre. Ja ale hlinu jist nechci (nejsem zizala) :-)))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Opět čtu článek,

Milan Krnic,2017-02-08 06:57:47

Blabla. Doporučuji vyhledat slovo: analogie
Na okraj si pak může zjistit i to, čím se živí taková žížala ...

Odpovědět

Nepoužitelnost informací z internetu

Jan Omasta,2017-02-07 02:24:50

Článek se mi velmi líbil, skutečně fundovaný pohled. Než bude umělá inteligence a všichni budou brát 15.000 Kč hrubého, tak budou dost zmatky.
Informace na internetu.
Lékařům se silně nelíbí servery jako borelióza.cz, protože tam dominují nespolupracující pacienti, kteří nedodržují léčebný řád, komplikace si vyvolávají sami. Zato jsou velmi agilní v psaní pomatených příspěvků a v zakládání blogů o alternativní medicíně, kde motají šišky podobně naladěným osobám.
Samá reklama.
Většina publikovaného obsahu nevznikla, aby radila lidem, nýbrž jen aby je nalákala a zvýšila návštěvnost. Největší bludy se šíří na serverech k přitahování návštěvnosti za účelem prodeje zboží, reklamy nebo dohazování zákazníků obchodům. Třeba omlazeni.cz
Blogeři píšou na zakázku obchodů,
které potřebují něco prodat. Nalákají na to, co chcou lidi slyšet, pošpiní konkurenční výrobky, vychválí chlebodárce. Ani na wikipedii nenajdete nic. Většina témat je nedodělaných. celá wikipedie je prolezlá raklamami, které píšou polovzdělaní pisálci, kteří v tom umějí chodit. Vloží tam i odkazy na zdroje, které shodou náhod podporují opačný než správný trend.
V oblasti zdraví
se rozšiřují naprosto nepravdivé informace. Skutečnost, že jsou lidi čím dál více nemocní, nemusí být způsobena žádnými jedy, žádnými uměle pěstovnými potravinami, chemtrails, ani genetickými vadami stále většího počtu "zachráněných" osob s vadou, ale prostě jen dezinformacemi.
Na internetu najdou, co chtějí slyšet. Ať už jsou to návody k vaření, zdravé potraviny doplňky. Tak je to samá reklama, která slibuje vše hned snadno bez námahy. K čemu to vede?.
V rychlém občerstvení
a v závodních jídelnách se vaří potraviny, které způsobují hlad, vedou k tloušťce a chorobám z nadbytku. Potraviny, které urychlují stárnutí, nástup menopauzy a andropauzy a uspíšují nemoci stáří, jsou označovány za zdravé. Potraviny kterým nic není, jen náhodou nějaká přísada překročila bezpečnou koncentraci o několik µg, v reálu o 0,001%, jsou označovány za smrtelně jedovaté. A konečně potraviny, které obsahují toxické látky jsou legálně na trhu bez povšimnutí. Lidi jak blázni tleskají, když je z obchodů vylistováno zboží, které konkuruje impériu pana Babiše, a přitom je kvalitnější a zdravější než od Babiše.
Informace k užitku lidí
pochybuji, že kdy na internetu budou k dispozici. To ani není reálné, protože lidi, kteří by chtěli poctivě informovat umřou hladem. Opravdové zboží není zajímavé. Ale podvody, které slibují zázraky hned za 200 Kč královsky vydělávají. Podvedení a zklamaní zákazníci příště zase nekoupí drahé účinné léky, protože už nechtějí riskovat. Zase dají přednost levnějšímu podvodu, který slibuje nečekaný účinek hned.
I Google podporuje podvody.
Poctivé články a obchody se zobrazují v hloubi internetu. A nahoře je co? To co chcou lidi slyšet, na to kliknou a to se posunuje nahoru.

Odpovědět


Re: Nepoužitelnost informací z internetu

Alexandr Kostka,2017-02-07 05:24:33

PS: ono je také problém v motivaci "radičů". A to se netýká jen vámi zmiňovaných bloggerů, ale třeba i pana doktora. Pan doktor totiž za vyléčení pacienta dostane.... NIC. Za léčení je placen, za vyléčení nedostane naprosto nic. Což je docela problém vzhledem k tomu, že prachy jsou vždy až na prvním místě. A situace, kdy je například chirurg motivován k tomu, aby cukrovkáři zanícenou nohu uřízl, místo léčil je dost příšerná. (Bohužel to není vtip, za amputaci je jakožto za velký operační výkon a dlouhou rekonvalescenci víc bodů, než "jen" za léčbu. A na chudáka jednonohého se nuásledně nalepí banda dalších "pomáhačů", včetně vámi zmiňovaných šarlatánů se "zdravou" výživou. Namísto aby se řešila příčina, tj proč je po dnešních potravinách a životním stylu doslova epidemie cukrovky.)

Odpovědět


Re: Re: Nepoužitelnost informací z internetu

Jan Omasta,2017-02-12 02:06:58

Epidemie cukrovky po dnešních potravinách je proto, že nemohou všichni jíst živočišné tuky a maso, protože to je energeticky náročnější. Proto výrobci rostlinných olejů a cereálií šíří dezinformaci o škodlivosti nasycených tuků a prospěšnosti nemastného neslaného jídla na bázi sacharidů.

Odpovědět


Re: Nepoužitelnost informací z internetu

Vít Výmola,2017-02-07 10:37:19

Máte nepochybně pravdu, skoro ve všem.
Nicmémě ani dnes se třeba lékaři neradí s wikipedií a právníci někde na internetové diskuzi. Různé obory mají své vlastní expertní zdroje, ne vždy online, ale to se dá zařídit. Ani strojový lékař nebo právník by nečerpal informace jinde.

Odpovědět


Re: Nepoužitelnost informací z internetu

Karel S.,2017-02-07 11:30:41

Zkusil jste se někdy zamyslet nad tím proč lidé hledají alternativní postupy? Není náhodou prvotní příčina i někde v lékařské praxi?

Jak definujete správný trend, to by mne tady zajímalo.

Nemyslím si že by za rostoucím počtem nemocných byly dezinformace, spíš to bude skutečně tím že roste množství chemikálií na jejichž množství nejsme zvyklí, roli může hrát i permanentní stres. A je celkem jedno, kde mají ty látky původ, jestli je to mikročástice, aromatický uhlovodík, nebo obyčejný cukr. Na takové koncentrace, ke kterým se dnes běžně dostáváme, nejsme uzpůsobení, někde se to musí projevit.

Informace k užitku lidí na internetu samozřejmě jsou, jenom to musíte umět hledat.

Odpovědět


Re: Re: Nepoužitelnost informací z internetu

Jan Omasta,2017-02-12 02:20:29

Lidé hledají alternativní postupy proto, že chtějí být zdraví. Medicína není od toho, abyste byli zdraví, ale aby nemocné lidi vrátila do pracovního procesu.
Psaní o toxínech způsobujících zhoršení zdraví je zase jen dezinformace, která pomáhá podvodníkům prodávat své detoxikační produkty, ketodiet na hubnutí a podobně.
Podívejte se na pana Tunu. To je zločinec, který vytváří u lidí strach z chemikálií v bezpečné koncentraci a zároveň si nechává platit za propagaci podřadných potravin, které by ještě před 50 lety nikdo dobrovolně nejedl.
Skutečně za nemocemi jsou pouze dezinformace. Podívejte se, co si dávají lidi do nákupních košíků. Půl procenta lidí nakupuje to, co se před 50 lety učilo, že je zdravé a to, co jedli jejich zdraví předkové. A co jedí hloupí a chudí lidí. Předražené potraviny typu aktívia, Dobrá máma, cereální sladkosti. Vyloženě se rozhodují pod vlivem reklamy a zdravé potraviny jsou to, co jim někdo řekne v reklamě. Proto nejedí maso, máslo, smetanu, ovoce, zeleninu, ale předpřipravené, zpracované potraviny, protože na základní potraviny není reklama.

Odpovědět


Re: Nepoužitelnost informací z internetu

Jan Novák9,2017-02-08 05:43:09

Kvalita informaci byla vzdy problem. I ve stredoveku jste si mohl koupit na kazdem trzisti univerzalni lek ktery (ne)vyleci vsechny nemoci. Ani internet neni jiny. Lidi s nedostatecnou inteligenci proste musi cekat na umelou inteligenci ktera je bude vodit za rucicku a vyhleda relevantni zdroje, a do te doby se spolehat na odborniky at uz jsou jakkoliv "odborni". Treti nejcastejsi pricina umrti v USA je chyba doktora... (v CZ nesledovatelne)

Potrebna intligence muze snadno jit pres IQ200 pokud se obsahu chopi budouci umele inteligence a pouziji stejne on-line profilovani jako se dnes pouziva pro personalizovanou reklamu. (Kazdy clanek ktery uvidite potvrdi informaci a posune vas nazor o malinky kousek...) Pak uz to bude bitva UI, vase (made in China) proti Google... ...what could go wrong? :-)))

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz