Představují se spinosauři  
…aneb Rybožraví obři mezi teropodními dinosaury

Moderní rekonstrukce druhu Baryonyx walkeri, evropského zástupce čeledi spinosauridů. Přítomnost pernatého pokryvu těla je u tohoto druhu vysoce hypotetická. Tento až 10 metrů dlouhý predátor obýval oblasti dnešní Velké Británie a možná i Portugalska v době před 130 až 125 miliony let. Kredit: Durbed, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)
Moderní rekonstrukce druhu Baryonyx walkeri, evropského zástupce čeledi spinosauridů. Přítomnost pernatého pokryvu těla je u tohoto druhu vysoce hypotetická. Tento až 10 metrů dlouhý predátor obýval oblasti dnešní Velké Británie a možná i Portugalska v době před 130 až 125 miliony let. Kredit: Durbed, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

Tento příspěvek není věnován jedinému proslulému druhu Spinosaurus aegyptiacus (jak by z názvu mohlo vyplývat), ale celé čeledi teropodních dinosaurů, nesoucích jeho jméno – spinosauridů. O této skupině pojednává i nová studie paleontologického dua Davida Honea a Thomase Holtze, nazvaná příznačně „Století spinosaurů“. Brit Hone a jeho americký kolega Holtz byli přizváni, aby tímto odborným článkem přispěli do anglické verze čínského periodika Acta Geologica Sinica. Výsledkem je poměrně stručná, ale přehledná studie, pojednávající o historii objevů, taxonomii, biogeografii, anatomii i paleoekologii těchto zajímavých tetanur. Autoři neopomněli zmínit, že fosilní zuby spinosauridů byly vlastně k dispozici již ve 20. až 40. letech 19. století, ačkoliv v té době ještě tuto skupinu samozřejmě nikdo neznal.[1] Začínají pak s vědeckým popisem samotného spinosaura, který byl formálně popsán německým paleontologem Ernstem Stromerem v roce 1915, tedy již před více než stoletím.[2] Další podnětné informace přišly až v 80. letech minulého století s objevem druhu Baryonyx walkeri v Anglii[3] a následnou „záplavou“ objevů (v porovnání s dřívějškem) v letech 90. a na počátku tohoto století. Problematický je pouze fakt, že většina dochovaných exemplářů představuje velmi nekompletní a fragmentárně zachované jedince, u kterých je často velmi obtížné určit vývojové postavení a příbuznost s dalšími druhy. Přesto se především díky zavedení nových výzkumných metod (analýza konečných prvků, rozbor izotopů ve fosilních kostech) podařilo odhalit velké množství podnětných informací. Mnoho mezer v našich znalostech tak již bylo zaplněno, zatímco některé otázky zůstávají dosud nezodpovězené.

 

Přehledný diagram zobrazující přibližnou velikost dospělých jedinců některých druhů spinosauridů. Gigantický severoafrický druh Spinosaurus aegyptiacus je v současnosti největším známým teropodem vůbec. Kredit: Oktaytanhu, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)
Přehledný diagram zobrazující přibližnou velikost dospělých jedinců některých druhů spinosauridů. Gigantický severoafrický druh Spinosaurus aegyptiacus je v současnosti největším známým teropodem vůbec. Kredit: Oktaytanhu, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

Spinosauridi jsou známí z období střední až svrchní jury (bath/tithon, 168/147 m. l.)[4] až po svrchní křídu (santon, 85 m. l.)[5]. Jejich zeměpisné rozšíření je značné, sahá od západní Evropy (Portugalsko, Španělsko, Velká Británie, Francie) přes severní a východní Afriku (Maroko, Niger, Egypt, Tunisko, Alžír a Tanzanie) po Brazílii, Laos, Thajsko, Čínu a dokonce i Japonsko a Austrálii (ačkoliv nejde vždy o zcela jednoznačné nálezy). Zajímavé je, že až na jeden nález prstního článku ze souvrství Morrison nejsou tito teropodi vůbec známí z území Severní Ameriky.[6] Existuje však významná pravděpodobnost, že i na tomto kontinentu budou jejich fosilie v budoucnu objeveny. Co se týká jejich potravních návyků, je zřejmé, že šlo o rybožravé druhy s velkým stupněm oportunismu, kteří nepohrdli občasným zpestřením jídelníčku v podobě ptakoještěrů nebo jiných dinosaurů.[7] Bez zajímavosti není ani přítomnost systému neurovaskulárních kanálků na rostru spinosaurů, sloužící zřejmě k lepšímu registrování pohybu potenciální kořisti pod vodou.[8]Hypotéza o živení se mršinami u spinosauridů se ukazuje jako nepříliš přesvědčivá, stejně jako představa o plně akvatickém způsobu života všech zástupců čeledi (některé jejich fosilie byly objeveny v prostředí někdejších aridních oblastí).

 

Otázkou zůstává také kvadrupedalita obřího spinosaura a skutečná funkce jeho hřbetního hřebene. Z mnoha různých teorií se dnes jeví jako nejpravděpodobnější ta, která v tomto útvaru spatřuje jakýsi socio-sexuální znak, uplatňující se v interspecifické komunikaci a signalizaci.[9] Autoři studie uzavírají přehled konstatováním, že ačkoliv je fosilní záznam spinosauridů zatím jen fragmentární a neúplný (mnoho nálezů sestává prakticky jen z fosilií zubů), máme do blízké budoucnosti velkou šanci na lepší pochopení této fascinující skupiny teropodů.


Napsáno pro Dinosaurusblog a osel.cz

 

Short English Summary: Spinosauridae is a family of mostly Cretaceous theropod dinosaurs. They were often very large predators with elongated crocodile-like skulls and conical teeth. Their main diet consisted of fish and other aquatic vertebrates. Largest member of this family was Spinosaurus aegyptiacus, currently the largest known theropod.

 

Odkazy:

http://www.davehone.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/Hone-Holtz-2017-Spinosaurs.pdf (volně dostupná studie)

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinosauridae


 

[1] Buffetaut, E. (2010). Spinosaurs before Stromer: early finds of spinosaurid dinosaurs and their interpretations. Geological Society, London, Special Publications, 343: 175-188.

[2] Stromer, E. (1915). Ergebnisse der Forschungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptens. II. Wirbeltier-Reste der Baharije-Stufe (unterstes Cenoman). 3. Das Original des Theropoden Spinosaurus aegyptiacus nov. gen., nov. spec. Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-physikalische Klasse. 28 (3): 1–32.

[3] Charig, A. J.; Milner, A. C. (1986). Baryonyx, a remarkable new theropod dinosaur. Nature. 324 (6095): 359–361. doi:10.1038/324359a0

[4] Buffetaut, E. (2012). An early spinosaurid dinosaurs from the Late Jurassic of Tendaguru (Tanzania) and the evolution of the spinosaurid dentition. Oryctos, 10: 1-8.

[5] Hone, D. W. E., Xu, X., and Wang, D.-Y. (2010). A probable baryonychine (Theropoda: Spinosauroidae) tooth from the Upper Cretaceous of Henan Province, China. Vertebrata PalAsiatica, 48: 19-26.

[6] Allain, R.; T. Xaisanavong; P. Richir; et al. (2012). The first definitive Asian spinosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the early Cretaceous of Laos. Naturwissenschaften. 99 (5): 369–77. doi:10.1007/S00114-012-0911-7

[7] Buffetaut, E.; Martill, D.; Escuillié, F. (2004). Pterosaurs as part of a spinosaur diet. Nature. 430 (6995): 33. doi:10.1038/430033a

[8] Dal Sasso, C.; Maganuco, S.; Cioffi, A. (2009). A neurovascular cavity within the snout of the predatory dinosaur Spinosaurus. 1st International Congress on North African Vertebrate Palaeontology. Muséum national d’Histoire naturelle.

[9] Hone, D. W. E., Naish, D., and Cuthill, I. C. (2012). Does mutual sexual selection explain the evolution of head crests in dinosaurs and pterosaurs? Lethaia, 45: 139-156.

Datum: 13.07.2017
Tisk článku


Diskuze:

Spinosauridi

Tomáš Novák,2017-07-13 16:31:02

Zajímavá, vysoce specializovaná skupina teropodů. Ve skutečnosti byli asi ještě mnohem bizarnější, než samotné fosilie naznačují...

Odpovědět


Re: Spinosauridi

Milan Krnic,2017-07-13 19:16:20

Já bych to spíš formuloval "Ve skutečnosti asi byli" :-)
Protože nic podobného zkrátka nemáme možnost ověřit.
(ač věřím tomu, že byli)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz