Klotho by nás mohla zachovat fit a mysli otevřené  
Většině z nás se při slově kloto nejspíš vybaví přezdívka úřednického stavu, kdy „inkousti“ nosili klotové návleky, aby si neušpinili lokty. Znalcům dějepravy ale vytane na mysl jedna z Moir. A protože jde o bohyni sympatickou, mající v popisu práce utkat nám nit života co možná nejdelší, bude to náplní i dnešního článku.
Moiry. Klóthó nit načíná a proto drží vřeteno. Lachesis nit svíjí. Atropos přistřihuje. Obraz pořízený až v devatenáctém století nevystihuje realitu dost přesně. Doložené písemné prameny svědčí o tom, že   Moiry práce bavila a zpívaly si při ní. (Autor: John Strudwick, 1885, volné dílo)
Moiry. Klóthó nit načíná, a proto drží vřeteno. Lachesis nit svíjí. Atropos přistřihuje. Obraz pořízený až v devatenáctém století nevystihuje realitu dost přesně. Doložené písemné prameny svědčí o tom, že Moiry práce bavila a zpívaly si při ní. (Autor: John Strudwick, 1885, volné dílo)

U Starých Řeků byla Klotho jedna ze tří Moir, dcer bohyně osudové nutnosti Ananké. V našich končinách se bozi, až na jednoho, moc nenosí, a tak jsme Moir předělali na sudičky. V antice to ale byly  bohyně s výsostným postavením a jejich rozhodnutí se neodvážil odporovat ani ten nejvyšší z nejvyšších. Za Homéra, kdy Řeků ještě nebylo tolik, to všechno stíhala jen jedna Moir. Pak se asi baby boom postaral, že nezvládala, a tak se, za dnes již nejasných okolností, Moir naklonovala. Práci si pak rozdělily. Klóthó začínala každému nit spřádat, Lachesis jí svinovala, aby se příze nezacuchtala a třetí Atropos (Neodvratná) měla na starosti nit přistřihovat.

 

Když před více než dvěma desítkami let japonští vědci u jednoho hormonu zjistili, že hraje významnou roli při stárnutí, bylo nasnadě, že dostal jméno po té nejdůležitější ze sudiček - Klotho. Dnes už víme víc, než ve starověku, a tak se na stáří většinou díváme  pohledem ateisty Ernesta Hemingwaye, podle něhož: „Stáří není tak velkým neštěstím, uvážíme-li druhou možnost.

Britští psychiatři z Kings College upozorňují, že nám to ale dlouho nevydrží. Tím, jak se  lidský věk prodlužuje a medicína nás dokáže udržet při životě, i když už to mnohdy už nemá smysl, stáří se nestává jen štěstím, ale i neštěstím. Rapidně roste počet udržovaných při životě, kteří nejsou schopni pohybu, neuvědomují si, kdo jsou, je potřeba je krmit a vyžadují celodenní odbornou péči, přičemž své blízké ani nepoznávají. V Cambridge spočítali, že pokud stávající trend prodlužování věku bude zachován a nezačneme s tím něco dělat, tak nás, prolezlých nemocemi s velkými problémy s pamětí, bude během dvaceti let osmdesát miliónů a žádná důchodová reforma to neustojí.

 

Klotho protein KL1 doména. (Kredit: Shaher Bano Mirza, 2016, Massachusetts Institute of Technology)
Klotho protein KL1 doména. (Kredit: Shaher Bano Mirza, 2016, Massachusetts Institute of Technology)

Naštěstí kromě psychiatrů jsou na světě i genoví manipulátoři a neurobiologové a ti se s tím něco dělat snaží. Patří k nim i Dena Dubalová. Mladá Američanka si vydobyla uznání prodlužováním života. Pochopitelně, že s proteinem klotho. Bohužel zatím jen u myší a to geneticky modifikovaných.

 

Protein klotho je často definován jako transmembránový protein. Tak jako každý protein i on tedy má v DNA  svůj gen. U lidí byl příslovečně nazván „KL“ gen. Jeho produkt (protein klotho) patří do rodiny enzymů zvaných β-glukuronidázy. O těch se ví, že se pletou do citlivosti tkání na inzulín. Praxe ukázala, že osoby, které mají produkci proteinu z nějakého důvodu nízkou, jsou na odděleních pro dialýzu častějšími hosty a častěji také končí chronickým selháním ledvin. Nízká hladina našeho „klotho“ je rovněž považována za faktor signalizující brzký nástup degenerativních procesů, jakým je osteoporóza. Nedostatek klotho se prý dá poznat podle toho, když zamlada vypadáme jako sušené švestky. Prý je to proto, že se přes vazbu na membránové receptory, účastní obnovy fibroblastů. Jejich nedostatek vede pak k tomu, že se kůže stařecky scvrkává.

Jakoby toho nebylo málo, tak kromě těch viditelných záležitostí, nedostatek klotho ztěžuje obnovou endotelu, což má dopad na aterosklerózu a riziko srdečního selhání. Z jedné studie dokonce vypadlo, že osoby s nízkou hladinou klotho se do cíle častěji dostavují jako alkoholici.

 

Také ti, kteří mají mutaci v KL genu, na tom nejsou o mnoho lépe. I když jim jejich zmutovaný gen zajišťuje dostatečnou produkci proteinu, tak jeho pozměněná molekula už jako enzym nemá ten správný říz. Výsledkem jsou stejné problémy jako u těch, co mají gen „líný“. Obě popsané cesty vedou ke stáří zkratkou.

 

Dena Dubal, neurobioložka na University of California: "Kolem nás chodí mnoho starých lidí, kteří mají v mozku mnoho toxinů a přesto jim to stále „pálí“. Nám se něco podobného podařilo navodit u myší. I když podání proteinu klotho u nich jedovaté látky, jako α-synuclein neklesly, klotho jejich mozek udělal proti nim odolnější.“  (Kredit: UCSF Memory and Aging Center)
Dena Dubal, neurobioložka na University of California: "Kolem nás chodí mnoho starých lidí, kteří mají v mozku mnoho toxinů a přesto jim to stále „pálí“. Nám se něco podobného podařilo navodit u myší. I když podání proteinu klotho u nich jedovaté látky, jako α-synuclein neklesly, klotho jejich mozek udělal proti nim odolnější.“ (Kredit: UCSF Memory and Aging Center)

Poté, co v Texasu převaha japonských výzkumníků předvedla, že lze stvořit transgenní myši tak, aby jejich gen zajišťoval nadprodukci proteinu a aby žily v porovnání s vrstevnicemi o 19 až 31 procent navíc, stal se z klotho miláček řady vědeckých týmů. I když výzkum jde rychle dopředu, jak a čím klotho prodlužování života dosahuje, se přesně neví. Soudí se, že to bude prostřednictvím buněčné homeostázy vápníku (pro fajnšmekry: zvýšením aktivity TRPV5 a ROMK) a možná i něčím dalším.

Dubalová se svou partou... (Kredit UCSF)
Dubalová se svou partou... (Kredit UCSF)

Kolektiv Dubalové nyní zveřejnil další potěšitelné výsledky z oblasti vylepšování stáří. Obsáhle se jim věnuje nejnovější číslo časopisu Cell Reports. Studie se týká vylepšení mozkových funkcí injekčním vpravováním proteinu do mozku. I tentokrát jde o pokusy  "jen" na myších. Dubalová v nich navazuje na své dřívější práce. Byla to ona, která před několika lety ve spolupráci s dalšími kolegy přišla na to, že lidé, kteří měli v krvi vyšší hladinu proteinu klotho, vykazovali ve stáří lepší kognitivní funkce. Skvělý poznatek ale měl jednu vadu. Skvělou zprávou byl jen pro ty, kteří vysokou hladinu, víceméně nezaslouženě (díky rodičům), už mají. Těm ostatním je k ničemu. Možná proto, že genetickým modifikacím veřejné mínění nakloněno ani trochu není, zvláště když by se, jako tady, muselo přikročit k vylepšování embrya, se Dubalová rozhodla zkusit to řešit humpolácky a nefyziologicky. Extra porce proteinu na ovlivnění mozku se rozhodla prát do myšek injekcemi.

 

Vypadá to,  že i taková nouzovka rovněž funguje. Myškám to věk prodlužuje a snad i pohodu stáří. Pokus který tomu nasvědčuje, byly vlastně tři pokusy prováděné současně. Injekce totiž dostávaly tři typy myší. Mladé myšky, staré  myši a pak ještě ty geneticky modifikované. Ty třetí zvolili vědci proto, že jde o úmyslně pozměněné hlodavce, aby se jim mozek co nejvíce podobal mozku lidskému, když v něm vládne Alzheimer s Parkinsonem.

 

Už během několika hodin léčení myší „pacienti“ začali vykazovat lepší kognitivní funkce. Protože se myši IQ testu podrobují nerady, házejí se do nádrže s vodou,  kde si musejí najít pod vodní hladinou zraku ukrytou plošinku, na které se dá spočinout a odpočinout si před dalšími vyčerpávajícími pokusy najít si cestu ven.  Jak se dalo předpokládat, myši užívající svou denní porci hormonu dosahovaly lepších výsledků - měřeno vzdálenostmi, které plavající myšky urazily, než našly (a hlavně si zapamatovaly), kde je plošina. Vrstevnice na tom v metodách pokus omyl byly podstatně horší. A protože nešlo o test hrubé síly a výdrže, nýbrž o přemýšlení a dobrého „pamatováka“, vědci si myslí, že je to opravňuje hovořit o vylepšení kognitivity a inteligence. Důležité je, že zlepšení se týkalo jak myších teenagerů, tak myších důchodkyň a dokonce i těch nemocných, které měly v mozku jedovatý α-synuclein (typický i pro nás, kterým Němec neustále schovává klíče).

 

… a jejich pracoviště - University of California, San Francisco
… a jejich pracoviště - University of California, San Francisco

I když se v novinách i v odborném tisku píše o injekcích proteinu do mozku, bylo to jinak. Pravdou je, že injekcemi Dubalová své myšky injekcemi obšťastňovala, ale nebylo to do mozku. A vlastně to nebylo ani celou molekulou klotho, jen jejím fragmentem. Molekulu zkrátili o transmembránový N-koncový signální peptid a intracelulární domény. Laicky řečeno, svým čtyřnohým svěřenkyním píchali do krve klothového peptidového prcka, jehož 954 aminokyselin velká molekula se byla schopna prodrat přes hematoencefalickou bariéru z krve do mozku.

 

Neméně povzbudivým nynějším poznatkem Dubalové je i to, že když stejné myši podrobili jiným bludištím o dva týdny později, tak jedinci, dříve vylepšovaní hormonem, stále zůstávali  moudřejšími. Protože biologický poločas proteinu je pouhých sedm a půl hodiny, je zřejmé, že už nemohly mít, po injekcemi podávaném klothu v těle ani památky. A tak je pozorované zlepšení možno připsat na vrub dlouhodobému blahodárnému účinku podávání "klotha". Smutné na tom je, že představa snadného nalití rozumu do mozku jen injekcí, se nezdá být reálná. Samotná injekce by asi sama nic nezmohla, neboť svůj díl ve vylepšení pamatováka sehrál tréning (při vlastním provádění testů). Inu i tady platí, že lenochům bez vlastního přičinění pšenka nepokvete. Tou lepší zprávou je, že tímto způsobem by mělo jít vylepšovat výkon i normálním mozkům (rozuměj nám s přirozenou nižší hladinou proteinu klotho v krvi).

 

Dubalová ve zprávě upozorňuje, že s brzkou aplikací, navzdory nynějším slibným výsledkům, nemáme být přehnaně optimističtí. Argumentuje tím, že příznivých výsledku dosáhli zatím jen u myší a hlavně, že se u nich ještě nezajímali o případné vedlejší účinky. Nicméně i tak by se přerozdělovači našich daní mohli zamyslet nad tím, zda prostředky věnované na hnízdění velkých čapích ptáků, by nestálo za to přesměrovat na vyhlídku lepšího stáří nás všech.


Závěr

Injekce do hlavy mají šanci být účinnější, nicméně netřeba se vším čekat na Dubalovou. Z poznatků jiných týmů vyplývá, že hladinu hormonu klotho neovlivňuje jen genetika, ale negativně i stres - z čehož plyne, nenechme se vytáčet blbci.


Literatura

Dena B. Dubal, et al.: Life Extension Factor Klotho Enhances Cognition, Cell Reports. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.03.076 

Julio Leon, Arturo J. Moreno, Bayardo I. Garay, Robert J. Chalkley, Alma L. Burlingame, Dan Wang, Dena B. Dubal.: Peripheral Elevation of a Klotho Fragment Enhances Brain Function and Resilience in Young, Aging, and α-Synuclein Transgenic Mice, Cell Reports, Volume 20, Issue 6, p1360–1371, 8 August 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2017.07.024

Datum: 12.08.2017
Tisk článku

Související články:

Ztráta čichu jako předzvěst demence     Autor: Josef Pazdera (29.07.2016)
Soucit a milosrdenství jako dílo parazitů?     Autor: Josef Pazdera (02.02.2017)
Navádí Parkinsona vagus?     Autor: Josef Pazdera (02.05.2017)
Jsme na prahu pasivního sportování?     Autor: Josef Pazdera (09.05.2017)Diskuze:

Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Jan Omasta,2017-08-13 02:13:14

Tyto hormony se poslední dobou rojí stále častěji. K čemu jsou dobré? Příčina stárnutí je známa i způsoby prodlužování mládí jsou známé. Od roku 1961, kdy byly objeveny, se začaly masivně propagovat látky a potraviny urychlující stárnutí. Dodnes jsou masivně pojídány. Je to velmi výhodné, protože prodlužování života paradoxně vede k větší nemocnosti. Osoby živící se potravinami urychlujícími stárnutí dokud jsou mladé odolávají a v důchodovém věku tomu podlehnou. Naproti tomu čím déle člověk žije (například pojídáním přípravků proti stárnutí), tím více chronických onemocnění se u něj začne manifestovat a léčba je velmi nákladná a dlouhodobá.

Jak s tím souvisí hormony prodlužující život?. V gerontologii je m=odní trend tvrdit, že stárnutí je naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami a přeprogramováním se dá prodloužit život i omládnout. Samozřejmě, že je to podvod, ale podvedení to nikde nehlásí, protože se nechtějí ztrapnit.

Tyto podvody se drží při životě jednak poptávkou po okamžitém omládnutí ale i záměrnými dezinformacemi. Klasické přípravky na zpomalení stárnutí užívá velmi málo lidí, ale přesto to představuje problém. A právě dezinformace o různých hormonech mládí, biologických hodinách, jsou šířeny záměrně, aby svedly na scestí všemožné hledače dlouhého života a zlepšování kognitivních funkcí.

Kde jsem na to přišel? Na západě jsou blogy, komunity lidí živě se zajímající o prodlužování života. Tam právě se objevují tyto výmysly jako na běžícím páse. A postarší pánové, kteří to čtou, tleskají autorovi pokaždé, když se mu podaří je přesvědčit, aby místo prostředku prodlužujícího život o 200% užívali přípravek prodlužující život o 10% nebo vůbec, nebo přípravky zkracující život. Mně tam dokonce obvinili, že jsem misinforming troll a že bych měl být buď smazán nebo zablokován.

Odpovědět


Re: Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Milan Krnic,2017-08-13 09:23:29

A opět, viz předchozí diskuze ( http://www.osel.cz/9430-als-jako-chyba-sestrihu.html ), konkrétně něco byste neměl?
Např. jaké "látky a potraviny urychlující stárnutí" a "přípravky na zpomalení stárnutí")?

Odpovědět


Potraviny zkracující život Re: Re: Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Jan Omasta,2017-08-14 20:04:13

Potraviny zkracující život - to je celkem zajímavé téma. Potraviny k rychlejšímu stárnutí jsou velmi oblíbené a když já bych vám poskytl informace o jejich škodlivosti, tak si nevysloužím žádné uznání, spíš opovržení. Nic na tom nevydělám. Ani to není celospolečensky prospěšné, protože planeta přetížená. A já bych nechtěl být považován za někoho, kdo kazí celosvětové úsilí o snižování populace.

Zkuste si vygooglit např. "potraviny, které zkracují život" a co tam najdete? Najdete tam seznamy potravin, ale přesně naopak. Má to smysl, abych já psal článek naopak, který se nedostane do vyhledávání?. A když by tam nakrásně přece jen nějaký zvědavec vlezl, tak by si ťukal na čelo?. Mám já to za potřebí? Kdybych napsal knížku: Potraviny, které zkracují život, tak to skoro nikdo nekoupí a nezaplatil by se mi ani čas věnovaný napsání. Poraďte mi nějaký lepší název.

Odpovědět


Re: Potraviny zkracující život Re: Re: Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Milan Krnic,2017-08-15 07:23:50

Stačilo napsat stručně, že nemáte.

Odpovědět


Re: Potraviny zkracující život Re: Re: Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Jan Novák9,2017-08-17 00:30:22

Já myslím že stárnutí je naprogramováno. Kdyby nebylo naprogramováno řídilo by se statisticky bellovou křivkou a my bychom viděli některé lidi umírat stářím v 50 a některé žít do 300. Místo toho vidíme některé kuřáky žít do 90 a některé vegetariány umírat v 70. Puberta nastupuje ve 13 +-5 let a je řízená geneticky. Stárnutí nastupuje tak v 55 +-10 let. To je velice přesné na náhodný proces.
Zapomínáte na historii. Vám neřekli v literatuře že Nerudu ve 40 oslovovali "Ctihodný stařec"? Že by tehdy jedli víc "život zkracujících potravin"?

Odpovědět


Re: Re: Potraviny zkracující život Re: Re: Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Jan Omasta,2017-08-27 04:31:02

Vy tu jen fantazírujete, ale znalosti o stárnutí nemáte. Tlak kyslíku, který způsobuje stárnutí je na celé zeměkouli stejný. Není ani pravda, že kuřáci žijí déle. Cigaretovým kouřem do sebe dostávají druhý jed, který po kyslíku způsobuje stárnutí. Tento kumulativní jed se projevuje až ve vyšším věku, kdy nakumulované kadmium přechází z mrtvých buněk do nově vzniklých, které tak mají mizivou šanci žít déle.
Stárnutí není naprogramováno stejně jako není naprogramováno stárnutí aut, plotů a budov. Stejně tak není naprogramováno, jestli někdo plot natře nátěrem proti stárnutí, nebo jestli v autě udržuje provozní kapaliny ve stavu aby se opotřebení nezrychlovalo.
V dnešní době se vyrábějí oděvy a další věci se zkrácenou trvanlivostí. K tomu patří i masové rozšíření potravin urychlujících stárnutí. Nevnímejte to jako něco špatného. Látky prodlužující život způsobují vyšší nemocnost. Kdo žije déle ten je déle a více nemocen. Takže vlastně ty "škodlivé" potraviny zkracují utrpení, a proto se o nich v reklamě mluví jako o blahodárných látkách.

Odpovědět


Re: Re: Re: Potraviny zkracující život Re: Re: Je stárnutí naprogramováno, řízeno geny a vnitřními hodinami?

Milan Krnic,2017-08-27 11:02:30

Tlak a ani množství kyslíku ve vzduchu rozhodně není na celé Zemi stejné. Buňky lidského těla se obnovují průběžně, a záleží jak které, jak kde, tedy ta vaše věta takto napsaná nedává smysl a měl byste ji rozvinout.
Svět je deterministický, tedy je takové i stárnutí - závisí na všech provázaných okolnostech.
"masové rozšíření potravin urychlujících stárnutí" prosím jmenujte.
"Látky prodlužující život způsobují vyšší nemocnost" myslíte asi tak, jak zmiňujete ve větě následující "Kdo žije déle ten je déle a více nemocen", no, to snad vyplývá z logiky věci. Prostá pravděpodobnost na delším časovém úseku.

Odpovědět

Proč roste počet ležáků?

Jan Omasta,2017-08-13 01:18:20

Zaujalo mě tvrzení: Rapidně roste počet udržovaných při životě, kteří nejsou schopni pohybu, neuvědomují si, kdo jsou, je potřeba je krmit a vyžadují celodenní odbornou péči, přičemž své blízké ani nepoznávají.

Ale už neodpovídá proč? Já vám to řeknu, protože to nikdo neví. Totiž ti ležáci, kteří nejsou při sobě, jsou v komatu nebo nepoznávají své příbuzné, jsou pro zdravotnické zařízení výhodnější. Oni nemohou odmítnout léčbu, ani nekontrolují, jestli zdravotnické zařízení nevykazuje léčbu, která nebyla poskytnutá. Příbuzní do toho nemají co mluvit. Tímto způsobem se tuneluje státní rozpočet.

Odpovědět


Re: Proč roste počet ležáků?

Milan Krnic,2017-08-13 11:07:30

Odpovídá proč. Ve větě předchozí té, kterou jste citoval. Cituji: "Tím, jak se lidský věk prodlužuje a medicína nás dokáže udržet při životě, i když už to mnohdy už nemá smysl"
"nikdo neví" znamená, že ani vy.
V mém okolí naprostá většina lidí nekontroluje "jestli zdravotnické zařízení nevykazuje léčbu, která nebyla poskytnutá", na to nemusí být "ležáci"
Zákon mluví o právech pacienta a jeho příbuzných jasně, tedy si nemusíte vymýšlet,
např: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p34-7
Jestliže pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, vyžaduje se souhlas osoby určené pacientem podle § 33 odst. 1, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, manžela nebo registrovaného partnera, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas rodiče, není-li takové osoby nebo není-li dosažitelná, vyžaduje se souhlas jiné svéprávné osoby blízké, pokud je známa.

Odpovědět


Re: Re: Proč roste počet ležáků?

Jan Omasta,2017-08-14 19:26:26

Většina těch služeb nepotřebuje udělení souhlasu. Asi mi nechcete rozumět. Lidé, kteří o sobě nevědí, nemohou odmítnout léčbu. A co říká zákon? Mohou tu léčbu odmítnout příbuzní?.

Odpovědět


Re: Re: Re: Proč roste počet ležáků?

Milan Krnic,2017-08-15 07:24:12

Co na to říká zákon, si můžete přečíst v zákoně.
Ano, mohou, dle podmínek zákona.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Proč roste počet ležáků?

Jan Omasta,2017-08-16 23:24:01

To není pravda. já už jsem v té situaci byl a doktoři vám řeknou, že do toho nemáte co mluvit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Proč roste počet ležáků?

Milan Krnic,2017-08-17 14:49:10

Já také, a nic takového se mi nestalo. Záleží totiž na více faktorech. Např. jak se daný nemocný předem zajistil (zda udělil souhlas, a hlavně komu, při vědomí), jaký mám já samotný přístup k pracovníkům nemocnice, z jaké pozice, jak moc racionální mám projev, jak znám právo, atp., i třeba, jak se zrovna vyspal lékař. Je toho dost, je to život, a záleží na tom obdobně všude, nejen v nemocnici.

Odpovědět

Klotho

Milan Krnic,2017-08-12 22:11:34

Správně! Hlavně se nestresovat! (ještě kdybychom to tak ovlivnili tou svobodnou vůlí :) )
"nezajímali o případné vedlejší účinky" ... ho? Když už pokusničili, tak bych čekal, že alespoň na tom daném vzorku nějaké případné vypozorují.
Díky za článek!
Byla by to paráda.

Odpovědět


Re: Klotho

Jan Novák9,2017-08-17 00:36:10

Jsem někde četl že na vedlejší účinky se používá dávka která je mnohem vyšší než terapeutická, třeba 100x a pozorované účinky se extrapolují. To by jim zkazilo pokus.

Odpovědět


Re: Re: Klotho

Milan Krnic,2017-08-17 17:39:39

Občas se to tak dělá, jenže ne vždy, protože se nemusí, není to astro(fyzika). :)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz