Europoslankyně Konečná pomocí argumentačních klamů zachraňuje svět  
Dne 21. 11. 2017 byly na serveru aktuálně.cz publikovány odpovědi poslankyně Evropského parlamentu zvolené za KSČM a členky Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Kateřiny Konečné na dotazy čtenářů týkající se problematiky herbicidu glyfosátu.

Kateřina Konečná, poslankyní Evropského parlamentu se opět stala 1. července 2014. Foto: David Sedlecký, Wikipedie
Kateřina Konečná, poslankyní Evropského parlamentu se opět stala 1. července 2014. Foto: David Sedlecký, Wikipedie

Sám jsem se vážené paní poslankyně v rámci dané diskuze dotázal, o studium jakých odborných zdrojů opírá svoje přesvědčení o zdravotních rizicích glyfosátu pro občany EU, ovšem tento dotaz nebyl zodpovězen. Zato byla zodpovězena řada jiných dotazů a to způsobem, který by z mého pohledu neměl být standardem v rámci diskuse na tak odborně komplikované téma. Dovolím si proto některé její odpovědi okomentovat:

 

Na otázku týkající se nebezpečnosti glyfosátu odpověděla paní poslankyně následovně:

Glyfosát byl původně patentován jako antibiotikum. Jedná se o univerzální herbicid…. Podle studie IARC je glyfosát pravděpodobně rakovinotvorný a genotoxický, narušuje endokrinní činnost, ač podle výrobce by neměl tak se dostává do potravních řetězců savců. Poslední studie jeho přítomnost odhalila např. u zajíce polního. Známe studie, kdy byl rozpoznán také u všech piv vyráběných v Německu. Vyskytuje se v moči lidí. Nemohu se ztotožnit s myšlenkou, že výrobní cena potraviny musí být jediným kritériem a na něco se umřít musí. Čistě řečí čísel je jednodušší a levnější vyprodukovat nezávadnou potravinu než léčit rakovinu. Nejde o to, jak rakovinotvorný je glyfosát oproti jiným činitelům jako je např. alkohol nebo UV záření, ale jde o to, že v tomto případě se ho můžeme jednoduše zbavit a že není nezbytně nutné jej používat a tím ohrožovat zdraví všech.


Strukturní vzorec glyfosátu  (N-(fosfonomethyl)glycin).
Strukturní vzorec glyfosátu  (N-(fosfonomethyl)glycin).

Studiem anglické verze encyklopedie Wikipedia s četnými odkazy na původní zdroje by se paní europoslankyně dozvěděla, že glyfosát byl v roce 1964 v USA patentován firmou Stauffer Chemical jako chelatační činidlo schopné vázat do komplexů prvky jako je zinek, vápník, hořčík měď a mangan. Později v roce 1970 byla tato látka patentována firmou Monsanto jako herbicid. Až v roce 2010 byla v USA patentována směs glyfosátu a dikarboxylových kyselin (nikoli tedy samotného glyfosátu) jako prostředek proti výtrusovcům (Apicomplexa) – tedy nejde až tak o antibiotikum, jako spíše o antiparazitikum. To už nezní tak dramaticky.

 

Glyfosát uvedla na trh firma Monsanto jv roce 1974 pod obchodním názvem Roundup. Širokospektrální systémový herbicid se používá na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav, které konkurují zemědělským plodinám.
Glyfosát uvedla na trh firma Monsanto jv roce 1974 pod obchodním názvem Roundup. Širokospektrální systémový herbicid se používá na hubení plevelů, zejména jednoročních širokolistých plevelů a trav, které konkurují zemědělským plodinám.

Hodnocení karcinogenity glyfosátu Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) je předmětem mnoha kontroverzí (v angličtině např. zde). V současné době existuje 16 studií genotoxicity na hlodavcích (in-vivo) – pouze dvě z těchto studií (obě prováděné mimo systém správné laboratorní praxe) vyšly pozitivně. Obě tyto studie byly prováděny s využitím intraperitoneální (injekce do břicha) aplikace a obě využívaly nesmyslně vysoké koncentrace látky. Žádný genotoxický efekt nebyl pozorován u myší ani potkanů, jímž byla ústy podávána dávka glyfosátu až 2000 mg/kg (průměrný příjem glyfosátu z potravy u občanů EU je 0,05 mg/kg/den). Meta-analýza (matematicky vyhodnocený soubor publikací na dané téma) z roku 2016 konstatuje, že bylo možné nalézt pouze slabou (statisticky téměř nevýznamnou) asociaci mezi expozicí glyfosátu a rizikem vzniku non-Hodginova lymfomu, v případě ostatních typů nádorových onemocnění žádná asociace nalezena nebyla.

 

To, že byla nějaká látka detekována v nějaké biologické matrici, je v dnešní době z větší části možné připsat vysoké citlivosti analytických metod. Vždy by měl být takový údaj srovnán s nějakou referenční hladinou. Výskyt škodlivých látek v potravinách by např. neměl překročit hodnotu ADI (akceptovatelný denní příjem). Má snad paní poslankyně nějaké informace o překročení tohoto limitu v zemích EU?


Chápu, že argumentace vědeckými publikacemi paní europoslankyni nepřesvědčí, jelikož jak sama říká: „Co se týče názorů českých akademiků, tak jsem velmi skeptická, neboť všichni které jsem měla možnost poslouchat vycházející sice z vědeckých studiií, nicméně jak nám ukázala kauza Monsanto papers, velká část těchto studií, jež tvrdí, že je glyfosát nezávadný vznikla přímo v centrále společnosti Monsanto…..Monsanto má vice jak dekádu podezření na závadnost svého produktu a že studie označující glyfosát za nezávadný se pravděpodobně psali přímo ve společnosti Monsanto a byly poté pouze příslušnými ' nezávislými" akademiky a vědci podepsány“

 

Zde se ovšem nabízí několik otázek, na něž bych měla paní poslankyně dát veřejnosti odpověď. Zajímalo by mě například, jaké podklady jsou pro paní poslankyni věrohodné, když ne publikace v impaktovaných vědeckých časopisech? Dále by mě zajímalo, kdo jiný, než akreditované laboratoře pracující v systému správné laboratorní praxe, by měl provádět toxikologické testy, aby byly pro paní poslankyni věrohodné? A nakonec – proč si myslí, že budou nezávislí akademici raději podepisovat studie s negativním výsledkem (firemní granty), než s pozitivním výsledkem (vládní granty)? A nakonec, našla paní poslankyně ve studiích, kterým nevěří, nějaká metodická či jiná pochybení, o něž svou nedůvěru opírá? Případně jaká?


Užití herbicidu glyfosátu ve Spojených státech amerických (k roku 2013)  (https://water.usgs.gov, Wikipedia)
Užití herbicidu glyfosátu ve Spojených státech amerických (k roku 2013) (https://water.usgs.gov, Wikipedia)

Kromě nízké informovanosti v oblasti toxikologie mě u europoslankyně z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zaráží její nízké povědomí v oblasti managementu rizik. Jedna ze základních pouček v této oblasti je, že i odstraňování (známého) rizika může být spojeno se vznikem (známých i neznámých) rizik a daná skutečnost by vždy měla být vždy brána v potaz. Jedním z hlavních použití glyfosátu v ČR je dosušování obilovin před sklizní (desikace). Má paní poslankyně představu jak ovlivní zákaz používání glyfosátu kvalitu sklízených obilovin (např. obsah plísňových toxinů v mouce) a cenu sklizně? Je pro ni takové riziko akceptovatelné?

 

Dále uvádím několik otázek a odpovědí na dané téma, které snad ani komentář nevyžadují:

Otázka: V případě zakázání glyfosátu, bude EU důsledná a zakáže dovoz pěstovaných produktů ze států, kde je jeho použití legální.

Odpověď: Kéž by, jak jsem psala níže, bohužel Evropská Komise podle mne nepoužívá rozumnou a bezpečnou obchodní politiku. Neptejte se mě proč, neumím to vysvětlit.


Takže u nás glyfosát zakážeme a zhoršíme tak konkurenceschopnost našich zemědělců. Po jejich krachu plodiny pěstované s využitím dané látky dovezeme. To dává smysl. Komunistům.


Otázka: Nejen já, ale drtivá většina zahrádkářů si nedovede představit zahradu bez používání Roundopu. Pokud bude zakázán, doufám že ne, je připravena jiná alternativa? Díky za odpověď.

Odpověď: Vážený pane Műllere. Ano existují varianty. Nejjednodušší a nejspíše nejčistější varianta je klasické mechanické vytrhávání plevele. Taktéž je možné použít různé specifické postřiky pro konkrétní druh plevele nebo škůdce. Glyfosát je nezbytný pouze v případě pěstování GMO nebo rostlin, které jsou modifikovány pro toleranci vůči glyfosátu.


Ano, takže variantou jsou buď ruční práce, anebo blíže nespecifikované specifické postřiky na škůdce. Co na tom, že glyfosát je herbicid – tedy prostředek hubící rostliny. Co na tom, že ony specifické látky mají např. z pohledu karcinogeneze horší vlastnosti.


Otázka: Pokud tento trend (zákazu všeho možného) bude nadále pokračovat i např. zákazem použití glyfosátu, který v rozumné a regulované míře může pomáhat, nenastane situace, kdy bude pro stejný účel používán jiný, méně vhodný a více nebezpečný pesticid?

Odpověď: Vážený pane Pepo. V podstatě bych s Vámi souhlasila, za situace kdyby byl glyfosát užíván rozumně a regulovaně tak jak píšete. Nicméně takto tomu není.


Z daného mi vyplývá, že paní europoslankyně vidí restrikci jako vhodnější způsob ovlivňování chodu společnosti, než dialog. Opět – jak komunistické. Pokud ovšem potřebuje páchat dobré skutky, neměla by tak činit raději v oblastech, v nichž je alespoň základním způsobem odborně orientována?

 

Literatura:

  1. Chang E. T., Delzell E. Journal of Environmental Science and Health, Part B 51.6 (2016): 402-434

  2. Tarazona, J. V., Tiramani, M., Reich, H., Pfeil, R., Istace, F., & Crivellente, F. (2017). Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific basis of the European Union assessment and its differences with IARC. Archives of Toxicology, 1-21.

Datum: 22.11.2017
Tisk článku

Související články:

Velký soud o malých buňkách     Autor: Josef Pazdera (12.01.2015)
(Eko)logické zemědělství I     Autor: Jan Kašinský (21.03.2016)
Co kdyby celý svět vyslyšel aktivisty a zakázal GMO plodiny     Autor: Josef Pazdera (08.11.2016)Diskuze:

Lepší je ostražitost

Leoš Valigurský,2017-12-06 08:11:23

Omlouvám se za svůj prostoduchý diskuzní příspěvek, ale chci říci následující: "Problémem (kapitalistické) civilizace je chamtivost". Je to nejsilnější droga, která dokáže potlačit i rozum i zodpovědnost i slušnost i etiku. Dokonalý svět monokulturních pustin zaručujících maximální výnosy výrobcům modifikovaných osiv a, následně, farmaceutickým korporacím je zrůdnost. Krása světa spočívá i v plevelu a poctivé práci při jeho vytrhávání!

Panu Pouzarovi doporučuji tento dokument, když je tak horlivým zastáncem Montsanta: https://www.youtube.com/watch?v=3ivpJx3gkMY

A panu Malíkovi děkuji.

Odpovědět

Poděkování autorovi

Vladislav Valtr,2017-12-05 14:54:02

Pan Pouzar napsal kvalitní článek. Smyslem nebylo handrkování se o dílčí pravdy a "pravdy", nýbrž poukaz na oblíbený přístup politiků, vyzobávajících si "svoje" argumenty, opomíjejících faktografii a zejména statisticky relevantní přístup k informacím, vyvozujících ze selektivního výběru pochybné a v horším případě poplatné závěry.
Prosím diskutující, kteří se v problematice méně orientují, aby prostě věřili několika triviálním skutečnostem.. např. že život sám je v podstatě chemie a neexistuje něco jako nechemické "bio". Existují čistě "přírodní" jedy a spousta navýsost prospěšných syntetických molekul. Nečte se to příliš dobře, obzvláště s určitým osobnostním fundamentem ne a je zde obrovský prostor k demagogické manipulaci. Velmi doporučuji ozřejmit si smysl pojmů technická/vědecká studie, metaanalýza souboru studií, metodika vyvozování závěrů a jejich zasazování do kontextu.
Nemá smysl opakovat již psané. Metaanalýza provedených studií neprokázala nějakou výraznější jednoznačnou korelaci mezi faktem "přítomnost glyfosátu" a zjištěním "vzniku rakoviny". Pár studií, se závěrem co do problematičnosti glyfosátu pozitivních, pracovalo s modelem, dávkami a koncentracemi vzhledem k reálným aplikacím RoundUpu poněkud mimochodným. Nikdo přitom ovšem neříká, že glyfosát je dobrý do polévky nebo nočního krému a nezpochybňuje globálně škodlivost zátěže životního prostředí dalšími produkty chemického průmyslu. Těžko ale někdo zpochybní smysluplnost řešení nějakého aktuálního problému tou proklatou chemií, obzvláště pokud krom kritiky nenásleduje namísto rady plevel vytrhávat návrh funkčních alternativ.
Paní poslankyně vybrala, možná dokonce sama, menšinové a výběhové informace s v podstatě jediným zdůvodněním.. to, co nevyhovuje mi osobně a předpokládaně všeobčansky, to bylo stejně uplaceno. A to se nedělá. Už jen proto, že zcela jistě nebyly uplaceny všechny studie a výsledkem je stejně.. pěkně po česku nula nula prd závadnosti při dodržení technologie použití, agrotechnických lhůt a bezpečnosti práce. Trendem činnost komisí EU je něco jako preventivní předpoklad. Budiž, za to paní poslankyně nemůže. Důsledkem v tomto konkrétním případě má být zákaz, omezení výnosů, zemědělcova ekonomická ztráta, resp. nenaplnění plánovaného zisku, a tedy ještě mocnější dotace, protože ekonomická stabilita a hlasy voličů jsou třeba za všech okolností a za jakoukoliv cenu. Dotace jsou nejen ekonomická, ale i politická páka. Zemědělství je bohužel hodně veliké politikum. Je ale zájem na přerozdělování dotací do zemědělství bohulibějším počinem než tah firmy Monsanto a následovníků na svůj vejvar..?
Omlouvám se za sarkastický závěr, ale jednodušší je opravdu neblbnout, dát na signifikantní statisticky významná fakta a použití glyfosátu zregulovat přiměřeně. Už to by samo o sobě bylo hodnotným plodem snažení bruselských politických odborníků a bylo by to zcela přiměřené.

Odpovědět

Je autor objektivní?

Jarda Ventílek,2017-12-04 12:58:42

autorovi doporučuji přečíst následující článek:
http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2017_02_101-102.pdf

určitě lze najít podobných článků víc, kdyby ovšem autor chtěl.
Proč nechce je otázka, buď profesní zaslepenost nebo peníze.
Jinak ostatní články od autora jsou čtivé a zajímavé, abych nebyl jen negativní.

Hezký den přeje

Jarda

Odpovědět


Re: Je autor objektivní?

Miloslav Pouzar,2017-12-05 10:38:42

A kde přesně vidíte rozpor mezi publikací, na kterou se odkazujete a mými dvěma texty, které byly publikovány zde na Oslu?

Odpovědět

Dobrý den,

Jan Knitl,2017-11-29 14:07:03

je zjevné, že užití glyfosátu v rámci EU lze rozdělit do dvou kategorií:

1. totální herbicid uplatňovaný pár týdnů před osevem - tedy 1. až 2. do roka
2. desikant uplatňovaný cca 10 dní před sklizní pokud to plodina a povětrnostní podmínky vyžadují

Z užití glyphosátu jako herbicidu by se v případě plodin pěstovaných v EU nemělo dostat do výsledného produktu skoro nic, přímou expozicí trpí tak 2 - 3% populace na vesnicích (sousedím s polem), takže většina zamoření lidské populace EU glyphosátem pochází z jeho užití jako desikantu.

První způsob užití se sice přímo nepromítá do našeho potravního řetězce, ale bez pochyby má vliv na životní prostředí. Glyphosát je sice biologicky odbouratelný, ale ta odbouratelnost je daná tím životem. Ruku na srdce - na těch našich polích už krom pýru nic nežije. Krom jiného se tím zkracuje cesta srážkové vody do podzemí, tedy všechno, co nalejem na pole (případně metabolity), se čím dál tím rychleji dostává do podzemních vod.

Jednou z cest, jak znížit potřebu pesticidů a syntetických hnojiv, je návrat k zemědělství před rokem 89. K 7 - 11 letým osevním plánům s navázanou živočišnou výrobou. Udělat všechno pro rozbití obřích monokulturních lánů, kde se střídá akorát řepka, kukuřice a pšenice.

Odpovědět

Kladivo

Jiří Kocurek,2017-11-24 15:07:35

Při používání kladiva existuje riziko, že se pracovník praští do prstu. Zakážeme kladiva, tím se problém vyřeší a pracovníci budou k zatloukání hřebíků používat vhodnější nástroje. Jaké to budou, to neřešíme, ale _zcela_ _určitě_ existují. Čest práci! :D

Odpovědět


Re: Kladivo

Karel S.,2017-11-25 13:02:03

Jo existují, nastřelovací pistole s pojistkou proti výstřelu bez přiložení k povrchu. V USA celkem běžné.

Ovšem nutné je spíš se dívat na to jaké riziko to nese pro lidi kolem.

Odpovědět

Paní poslankyně KSČM v EU parlamentu Konečná.

Radim Polášek,2017-11-24 09:34:05

Osel sice není politické periodikum, ale když už tady článek o paní poslankyni Konečné je a je pod ním rozsáhlá diskuze, dovolím si ten článek okomentovat i politicky.
Podle mne se paní Konečná se svým lobováním o zákaz glyfosátu nesnaží chránit lidi, ale chránit svou politickou kariéru. Komunistická strana totiž ztrácí, její staří voliči vymírají a noví nepřicházejí. Mně se to jeví tak, že paní Konečná se pokusila zabrousit do voličského okruhu Zelených, to znamená lidí většinou málo vzdělaných v přírodních a technických vědách a snadno ovlivnitelných propagandou šíření strachu a negativity. A to bez ohledu na to, komu by případný zákaz glyfosátu pomohl a komu uškodil.
Zákaz glyfosátu by totiž velice pomohl právě velkým mezinárodním korporacím. Glyfosát je dnes už bez patentové ochrany a způsob jeho výroby je veřejně známý. Proto téměř každá trochu větší chemická firmička může tuto látku začít vyrábět, účastnit se tak toho trhu, získávat z něho prostředky, platit své zaměstnance a daněmi z tohoto zisku pomáhat svému regionu. To všechno zákazem glyfosátu přestane. Zároveň to umožní velkým korporacím, které mohou investovat do nákladného mnohaletého vývoje a testování a do složitého a drahého výrobního zařízení, vrhnout na trhy náhrady glyfosátu, přirozeně o hodně dražší, aby mohli získat zpět prostředky investované na vývoj i pořádně vydělat.
A na čí úkor budou ty korporace vydělávat? Na úkor bohatých a těch dostatečně zajištěných, co si mohou dovolit kupovat drahé bio a eko potraviny určitě ne. Zaplatí to všechno ti chudí, co jim vydělané peníze už dnes tak tak stačí na klasické potraviny, v následně zvýšených cenách těchto potravin.
Neboli Komunistická strana má sice plná ústa řečí, jak ochraňuje chudé a bojuje za ně, ale ve skutečnosti paní EU poslankyně za Komunistickou stranu Konečná v zájmu záchrany své politické kariéry dělá přesný opak.
Dovolím si ještě poznamenat, že by možná tomu chudému lidu i ostatním lidem naší republiky prospělo, kdyby si paní poslankyně Konečná udělala ve své politické kariéře přestávku. Koneckonců vzhledem k poslaneckým platům evropského parlamentu i dalším benefitům je určitě ekonomicky zajištěná dost. A v takto získaném čase, když už se paní Konečná pustila do glyfosátu, by mohla vystudovat nějakou vysokou školu. Třeba agrochemii na nějaké zemědělské nebo chemické škole, aby se aspoň na něco stala odborníkem.
Ještě jednou se omlouvám redakci Osla za to, že tady na odborném webu umisťuji spíš politický příspěvek do diskuze než odborný, ale bohužel kvalita vystoupení paní Konečné stran zákazu glyfosátu, presentována v tomto článku, je taková, že už samotný tento článek je spíš politický než odborný.
R.P.

Odpovědět


Re: Paní poslankyně KSČM v EU parlamentu Konečná.

Josef Hrncirik,2017-11-24 09:58:49

Zatímco dříve bylo zemědělství soběstačné.

Odpovědět


Re: Paní poslankyně KSČM v EU parlamentu Konečná.

Mojmir Kosco,2017-11-24 12:05:07

Zelení jsou v přírodních vědách vzdělaní dost .Tlak přírodních věd na technické vědy a jak obraceně vedlo k v současnému stavu jak techniky tak stavu poznání a jinak to nejde .Zakopat se na jedné straně nic těžkého spojit oba pohledy v průniku to je co je problém

Odpovědět


Re: Re: Paní poslankyně KSČM v EU parlamentu Konečná.

Miloslav Pouzar,2017-11-24 12:27:25

Tahle kauza ovšem není o nějakém konfliktu technických a přírodních, potažmo společenských věd. Ta je přeci o pochopení významu určité vědecké informace v hierarchickém systému poznání. V sociologii také přeci bude brán jiný ohled na případovou studii (dotaz položený spolužákovi v hospodě) a jiný na prospektivní studii provedenou na (skutečně) náhodně vybraném vzorku čítajícím 1000 respondentů. Pokud tento rozpor někdo chápe ve společenských vědách (a já věřím že paní poslankyně např. studuje výzkumy veřejného mínění a tento rozpor dobře chápe, jinak by nebyla zvolena), tak proč se tváří, že ho nechápe v toxikologii......

Odpovědět


Re: Re: Re: Paní poslankyně KSČM v EU parlamentu Konečná.

Mojmir Kosco,2017-11-24 16:01:56

to je taky reakce na toto vlákno kdy pisatel tohoto vlakna napadá politický zeleny proud ke ,kteremu se rovněž hlásím. K roundupu jsem psal níže.

Odpovědět

Vážený pane Pouzare

Kateřina Konečná,2017-11-23 21:36:10

Ano uznávám do těch patentů jsem se lehce zapletla. Jsou celkem 3 a vskutku patent na antibiotikum byl udělen jako poslední. Nicméně, když už mě zde napadáte zkuste uvádět prosím alespoň všechny informace. O ,,antibiotický" patent bylo společností Monsanto žádáno již v roce 2003. V roce 2010 byl až udělen. To, že byl takový patent udělen až v roce 2010 samozřejmě ergo neznamená, že před tím ten účinek látka neměla. Samozřejmě záleží jak a s čím byla používána. Co se týče Vaši poznámky, že jako antibiotikum je užití glyfosátu patentováno pouze ve směsi, tak ano i toto mohu potvrdit. Nicméně vzhledem k tomu, že mi není známo, že by se kdekoliv používal glyfosát čistý, tedy i v nejpoužívanějším Roundupu se vždy jedná o směs více chemikálií, považuji Vaše odvážná tvrzení, že ,,tedy nejde až tak o antibiotikum, jako spíše o antiparazitikum. To už nezní tak dramaticky" za přinejmenším dosti odvážné. Samozřejmě je mi známo, že to s čím se glyfosát smíchá ovlivňuje značně jeho vlastnosti a to včetně jeho toxicity. Jste pravděpodobně vědec, tak Vám mohu odpovědět akorát v tom smyslu, že proti Vašemu tvrzení, že tento vliv není natolik dramatický existují jiné vědecké studie, které dokazují pravý opak, např. studie University of Canterbury z Nového Zélandu věnující se účinku glyfosátu na antibiotickou rezistenci. Otázka směsí glyfosátu byla taktéž předmětem několika studií a zabývala se ji i EFSA. Dále, pokud jste jako ostatní vznesl dotaz v chatu, bylo Vám na něj stejně jako ostatním odpovězeno a to ve velmi podobném rozsahu. Všem jsem měřila stejně, vzhledem k omezenému času. Formát internetového online chatu ani při nejlepší vůli neumožňuje vypisování detailních studií, statistik či grafů apod. Zvláště za situace, kdy člověk musí odpovídat ihned. Taktéž mi přijde, že jste si asi diskuzi na aktuálně.cz spletl s vědeckou konferencí. Co se týče otázky věrohodnosti nebo nevěrohodnosti studií, mohu říci asi toliko. Nejsme, na rozdíl od kolegy Poce vědec, čili moje možnosti posoudit vědecké studie v oblasti rostlinolékařství a chemie jsou dosti limitované. Nicméně, byla to, podle informací z kauzy Monsanto papers, právě vědecká obec, která tento stav nedůvěry způsobila tím, že se zapletla s touto společností a psala studie na míru. Někteří Vaši kolegové se prostě zaprodali a přišlo se na to. Má povinnost jako politika je taková, že musím tyto znepokojivé informace vzít do celkové úvahy. No a vzhledem k tomu, že současná evropská legislativa, týkající se chemických látek je založena na principu předběžné opatrnosti a tedy panují-li pochybnosti o zdravotní závadnosti látky platí automaticky presumpce viny, nikoliv neviny, jsme nuceni patřičně reagovat na vzniklou situaci. Zvláště při stavu, že takových pochybností je celá řada a při zohlednění toho, že agentura EFSA dosud, ani po 2 letech neuvolnila všechny vědecké studie ze kterých ve svém hodnocení vycházela a to s odůvodněním, že ji to zakázalo Monsanto s odkazem na ochranu obchodního tajemství. Jinak opravdu nemohu pochopit Vaši obhajobu používání této látky na plodiny před sklizní z důvodu vysychání. Zde se jedná o absolutně nejnebezpečnější způsob používání této látky. Neboť látka na plodinách zůstává a následně se přímo dostává do potravních řetězců. Tato praktika je používána po celém světě, v současné době zaznamenala obrovský boom v Jižní Americe a to z jednoho prostého důvodu, je levnější a rychlejší, nic jiného.

Odpovědět


Re: Vážený pane Pouzare

Roman Sobotka,2017-11-23 23:54:05

Vazena pani poslankyne,
Jako profesi vedec si dovolim okomentovat studii University of Canterbury (volne k nahlednuti zde: http://mbio.asm.org/content/6/2/e00009-15.full.pdf+html). Predmetem je zvyseni resistence (preziti) dvou bakterialnich druhu na antibiotika v pritomnosti 3 ruznych herbicidu. Pouzita koncentrace glyfosatu je >1200ppm, coz je ~16% toho, co jiz E. coli spolehlive zabije, a z cim se normalni smrtelnik nikdy nepotka. Vysledkem je snizena citlivost na urcita antibiotika, opet v pripade jejich vysokych koncentraci (napr Kanamycin >10ug). Odpoved je podobna u vsech pouzitych herbicidu, pouze glyfosat paradoxne _snizuje_ citlivost na tetracyklin. Vysledek je nicmene zcela ocekavany, protoze bakterie pod vyssim selekcnim tlakem budou mutovat smerem k utlumeni importu cehokoli. Nejsem priznivec hubeni plevelu za kazdou cenu, ale takovou to studie nelze vubec uvazova jako argument pro celoevropsky zakaz urciteho herbicidu. Je celkove velmi slaba a neprinasi nic prevratneho.

Ruznych studii na glyfosat je vice nez jeden tisic, ostatne jeden odkaz je v samotnem clanku: http://www.bfr.bund.de/en/the_bfr_has_finalised_its_draft_report_for_the_re_evaluation_of_glyphosate-188632.html
Muzete oznacit ty konkretni prace, kde se vedecka obec zapletla? A vliv techto praci na celkove metastudie?

Minimalne by se mnelo pri posuzovani herbicidum pristupovat stejnou metrikou. Bojujete za zakaz ostatnich herbicidu v EU (2,4-D, glufosinat)? A existuji vubec relevantni studie o nasledcich omezeni/zakazu totalnich herbicidu v ramci EU? Pokud je mi znamo, tak soucasne zemedelske techologie jsou na nich velmi zavisle.

Odpovědět


Re: Vážený pane Pouzare

Miloslav Pouzar,2017-11-24 09:13:23

Vážená paní Konečná,
kdybych napsal, že mám podežření, že prosazujete zákaz glyfosátu, jelikož jste se zaprodala firmě BASF, která vyrábí dražší a méně bezpečnou alternativu RoundUpu, byl by to korektní příspěvek do diskuse o zákazu dané látky? Ptám se proto, že vy tímto způsobem napadáte práci mých kolegů toxikologů. Politik ve Vašm postavení by měl asi méně pozornosti věnovat konspiračním teoriím a více pak osvojení si zásad hodnocení kvality informací. Základem oboru, který provozujete (regulace chemických látek) jsou pojmy hodnocení nebezpečnosti "hazard identification" a analýza zdravotních rizik "risk analysis". Je poměrně nešťastné tyto procesy směšovat a práce schopné pouze identifikovat nebezpečnou vlastnost látky, používat v momentě, kdy je řeč o analýze a hlavně managementu rizik. Ve stejné kategorii IARC jako glyfosát je i červené maso nebo horký čaj - tomu jsou lidé exponováni v mnohem větší míře, než glyfosátu - nebylo by z hlediska ochrany zdraví důlěžitější bojovat za jejich zákaz? Pokud nejste schopna (kromě důvěry v konspirační teorie) uplatňovat nějaká kvalitativní kritéria na informace, z nichž při své politické akci vycházíte, nebojíte se důsledku konfirmačního zkreslení? To je situace, kdy za hodnotné považujete pouze ty publikace, které podporují Váš již předem utvořený názor. Já si myslím, že Vámi vedená argumentace je přímo učebnicovým příkladem tohoto typu chyby. Píšete, že legislativa EU týkající se chemických látek je založena na principu předběžné opatrnosti. Ano - jenže ten nelze uplatňovat způsobem, že mám informace o možném karcinogenním účinku uzenin, tak na pustém ostrově raději dobrovolně zemřu hlady, než bych snědl párek, který mám s sebou v baťohu. Součástí povolovacího procesu v rámci REACH je tzv. socioekonomická studie - tedy hodnotící proces, kde se v případě nebezpečné látky musí zhodnotit zda má látka alternativu a zda její zákaz pro danou aplikaci nenapáchá víc škody než užitku. To je rozumný způsob uplatňování daného principu. Nikoli neprodloužení licence na základě dojmologie, jak se to snažíte učinit vy. Jinak spor mezi EFSA a IARC je skutečně sporem na výsost odborným - jde o to, zda je možné pro vyhodnocování dat z toxikologických experimentů používat statistické postupy, které nebyly součástí plánu experimentu - nejde o spor dobra a zla - oba přístupy mají své opodstatnění a oba poskytují různé zastoupení chyb prvního a druhého druhu. To, že jedna ze stran dochází k závěrům, které se Vám nehodí do konfirmačním zkreslením deformovaného názoru neznamená, že druhá strana je špatná nebo podvádí. Jinak, já neobhajuji žádné použití glyfosátu - já se chci ujistit že Vy, která se snažíte jakékoli použití této látky zakázat, máte dost relevantních informací o rizicích takového zákazu. Já např. vím, že na mokrém obilí parazitují plísně, a o karcinogenitě mykotoxinů (na rozdíl od glyfosátu) nemám pochyb. Tak jsem chtěl vědět, že jste také tyto věci vzala v úvahu......

Odpovědět

zaujímavé

Oliver Mravenicz,2017-11-23 17:00:16

Najprv som si čítal tento článok, potom tento:
http://zvedavec.org/komentare/2017/11/7434-zabiji-nas-nepozorovane-herbicid-glyfosat-nebo-genocida.htm

Stojí za porovnanie.

Odpovědět


Re: zaujímavé

Miloslav Pouzar,2017-11-23 17:19:33

ANo - a to včetně diskuse :) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637

Odpovědět


Re: zaujímavé

Miloslav Pouzar,2017-11-23 17:43:35

Jinak - autoři podobných článků na jaké odkazujete nedokáží (nebo nechtějí) pochopit rozdíl mezi nebezpečností (mechanismem toxického účinku) a zdravotním rizikem látky. To, že glyfosát v určitých koncentracích dokáže vyvolat nádor či poškodit hormonální systém organismu není překvapivé (v dostatečně vysoké koncentraci při dostatečně dlouhé expozici to dokáže prakticky každá látka), otázkou pro regulátora je, zda jsme dané látce vystaveni do té míry, aby se daný mechanismus účinku mohl projevit - většina účinků má totiž svůj práh (tedy míru expozice, která nevede k poškození zdraví). IARC, která je ve Vámi odkazovaném textu zmíněna, má za úkol odhalovat látky, jejichž nebezpečnou vlastností je karcinogeneze. Úkolem regulátora (např. EFSA) je ovšem vyhodnocovat rizika - tedy zajistit takové zacházení s látkou, aby se nebezpečná vlastnost neprojevila (pokud existuje práh účinku), nebo projevila jen ve společensky akceptovatelné úrovni (pokud práh účinku neexistuje). Každá z těch organizací má jiný úkol, jiný způsob práce a jejich výstupy ohledně glyfosátu nejsou v tak jednoznačném rozporu, jak daný článek uvádí. Např. u léčiv celkem všichni chápou, že léčivý účinek látky může být doprovázen nežádoucími vedlejšími účinky - a snažíme se úžívat takové léky, které co nejlepšího terapeutického účinku dosáhnou s co nejmenšími účinky vedlejšími. Žádný lék tedy nezakážeme jen proto, že by mohl mít nějaké vedlejší účinky - už jen proto, že bychom na danou nemoc nemuseli mít lék žádný. Ovšem pokud najdeme lék s vyšší účinností a menšími vedlejšími účinky, starý lék postupně nahradíme novým. Proč by naše uvažování o agrochemikáliích mělo být o tolik odlišné?

Odpovědět


Re: Re: zaujímavé

Josef Hrncirik,2017-11-23 19:04:08

Zajímavé až prapodivné, že svá stanoviska a názory nevyjadřují fakticky a doloženě písemně především ministerstvo zemědělství, zdravotnictví, VŠ či VÚRV či živočišné výroby jasnými zprávami a metodikami, ev. že specialisté nejsou tam kde se rozhoduje (?nebo jsou a snaha nadávat Konečné je jen navíc).
Minimálně by mělo mít jasno jaké jsou normy a trendy a skutečná rezidua, co dokáží analýzy a jaké politické či hospodářské pikle je rozumné kouti. Až to předtráví fundované komise, mají s tím nebohé poslance seznámit a opatrně zjistit zda to chápou, či nemají nějaké postranní zájmy. Vlastně by je měli motivovat lépe. Prostě dopadnou tak jak šíří podloženou a rozumnou osvětu. Dobře jim tak. Alespoň výrobci a distributoři by měli mít podloženou rozumnou kampaň namířenou k EU.
Skoro to na mě dělá dojem, že to má samospádem vyřešit s. Konečná a ještě ji za to potrestáme.

Odpovědět


Re: Re: Re: zaujímavé

Jan Novák9,2017-12-04 22:10:55

Paní Konečná zastupuje velice dobročinnou organizaci jak by rádo dosvědčilo všech 100 milionů obětí komunistických režimů kdyby se toho dožili. Komunistická strana lže jako když Rudé Právo tiskne, to platilo, platí a bude platit. Pokud Komunista řekne že je něco bílé nemusím se dívat, je to zcela jistě černé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: zaujímavé

Josef Hrncirik,2017-12-09 21:53:05

Mléko s melaminem zvyšujícím výkupní ceny (zvýšený obsah dusíku při kjeldahlově stanovení bílkovin) bylo sněhobílé.
Kdo chce rum pít, hůl si vždy najde.
V tuzemáku Drak bylo až 50% methanolu, zatímco ve Stalinových slzách bylo max. jen 40% obyčejného lihu.
Jak vidno ještě zříti na: US-troops-spray-Agent-Orange-from-riverboat-Vietnam.ogv
, tak agent není ani v oranžovém sudu, postřik také není oranžový a bílý ranger mocně kropí hadicí břeh i vietcongy a exportéry. Na rozdíl od vedle stojícího černocha alespoň v uniformě, je svlečen do půl pasu. Erár ušetřil za praní, respirátory, atombordel i žold.

Odpovědět


,2017-11-23 19:18:38

Odpovědět


Re: Re: zaujímavé

Lukáš Kříž,2017-11-24 14:15:33

Taky bych nečekal, že ten kdo bude číst média jako zvědavec, bude přispívat i do diskuze na osla. To už se tu bude zacházet do spekulací na bázi různých korelací atd.

Odpovědět

zaujímavé

Oliver Mravenicz,2017-11-23 16:58:35

Tak som si túto prečítal a potom toto:

http://zvedavec.org/komentare/2017/11/7434-zabiji-nas-nepozorovane-herbicid-glyfosat-nebo-genocida.htm

Tu sa píše: "

Odpovědět

Stačí

Mojmir Kosco,2017-11-23 11:55:09

k nebezpečnosti si přečíšt příbalový leták společnosti monsako. Jako totální herbicid mne akorát se zdá problematické že je to dnes bráno jako monopolní přípravek .

Odpovědět

Manipulativní text

Josef Babor,2017-11-23 08:02:12

Autor tepe poslankyni a bere si do ruky vědu jako zbraň. To je to nejhorší, co se vědeckému bádání může stát. Autor na grafu jasně dokazuje, že využití glyfosátu v USA roste takřka exponenciální řadou. Je jasné, že tento trend musí najít strop a musí se podrobit regulaci. Je to naprosto přirozené, jak v kapitalistické, tak socialistické ekonomice (buď narazíte na strop v podobě zdrojů, nebo jej musí zastropovat společnost jako taková). Nazývat to komunistickým postojem je směšné a sráží to autorovo erudici. Ptám se autora, je každá regulace komunistickým přežitkem? To, že se snaží poslankyně glufosát úplně zakázat je možná přitažené za vlasy, ale tomu se říká politika. Doufám, že autor nebude mít krátkou paměť, a až v USA na využití glufosátu uvalí regulace, že se poslankyni také veřejně omluví

Odpovědět


Re: Manipulativní text

Miloslav Pouzar,2017-11-23 11:58:03

Autor si určitě nebere vědu do ruky jako zbraň - jako zbraň si selektivně vybrané vědecké poznatky (hodnocení glyfosátu provedené IARC) vzala do ruky právě paní europoslankyně při obhajobě nutnosti ZÁKAZU, nikoli REGULACE glyfosátu. Jako odborník v dané oblasti jsem cítil povinnost upozornit paní poslankyni a když nereagovala, tak alespoň ty, kteří mají o věc zájem na to, že paní poslankyně podléhá konfirmačnímu zkreslení a vědomě ignoruje (jak se i sama přiznává)vědecké poznatky, které její umanutě extrémistický postoj zpochybňjí. Takový postoj je skutečně vlastní vyznavačům totalitních ideologií a paní poslankyně se k příslušnosti k postotalitní KSČM hlásí....

Odpovědět


Re: Re: Manipulativní text

Josef Babor,2017-11-23 16:04:21

To co píšete není tak docela pravda. V jedné z odpovědí připouští poslankyně jako jedno z možných prvotních opatření regulaci použití tohoto herbicidu. Chtěl jste diskuzi, tak naslouchejte. Na moji otázku, zda každá regulace je komunistický výmysl jste neodpověděl. Na to, zda se poslankyni případně omluvíte, až v USA zavedou regulační opatření, popřípadě i zákaz, také ne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Manipulativní text

Miloslav Pouzar,2017-11-23 16:35:46

Jako toxikolog jsem samozřejmě jednoznančným zastáncem regulace všech látek (glyfosát nevyjímaje) v případech takového jejich použití, kdy zdravotní rizika převáží přínosy, které jsou s použitím dané látky spojeny. Požaduji však, aby taková regulace vycházela z kompexní kvantitativní analýzy rizik (nikoli tedy pouze z kvalitativního popisu nebezpečných vlastností látky), kdy jsou zohledněna jak rizika používání tak i rizika nepoužívání dané látky v dané aplikační oblasti. Znovu opakuji, že argument GMO je lichý, neboť v EU se RoundUp ready rostliny nepěstují (pouze nám hrozí jejich dovoz). Pokud se paní poslankyně pokusí na základě kvantitativní analýzy rizik prosadit rozumnou regulaci používání glyfosátu neomluvím se ji, ale poděkuji jí..

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Manipulativní text

Josef Babor,2017-11-23 16:54:31

No, to už je jiná písnička. Však Vy si s paní Konečnou nakonec padnete do náruče...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Manipulativní text

Josef Hrncirik,2017-12-09 21:18:25

Jsou v těch Eu komisích kromě extrémistů alespoň toxikologové, lékaři, chemici, potravináři či statistikové?

Odpovědět


Re: Manipulativní text

Roman Sobotka,2017-11-23 12:58:49

Co jineho, nez vedu (kriticke mysleni) pouzit k argumentaci, jestli neco zakazat? Intuici? Emoce? Glyfosat se mozna naduziva a umim si predstavit, ze by se uvazovalo o omezeni (desikace nekterych plodin pred sklizni). Ale porad je to jeden z nejlepe proverenych a fungujich herbicidu; na trhu je rada jinych, ktere by si zaslouzily vetsi pozornost ze zdravotniho hlediska. A ty se zacnou pouzivat ve velkem, az nebude glyfosat. I v EU je zemedelstvi kompletne bez 'chemie' utopie (herbicidy, fungicidy, pesticidy, stimulatory, moridla..), tedy pokud nechcete zbidacit polovinu populace. Ale staci, aby se z neceho vytvoril symbol nenazranych kapitalistu (je to prece od Monsanta..)? a vedecka polemika konci. Pritom na glyfosat jiz neni zadna patentova ochrana a vyrabi ho kde kdo.

Spotreba v USA roste linearne od konce 90 let, ale z casti na ukor jinych herbicidu. Vyvoj celkove zateze herbicidy (a pouzite koncentrace) na plochu budou vypadat jinak.

Odpovědět


Re: Re: Manipulativní text

Josef Babor,2017-11-23 16:15:13

Nikdo, ani poslankyně nezpochybňuje, že se v zemědělství používá chemie. Připouštíte, že roste nadužívání konkrétní látky a nikdo, ani Vy, v současnosti neví, jaký to má dlouhodobý vliv na člověka. Na tyto prognózy je prostě příliš brzy od objevení. Mechanismus interakce je příliš složitý a jediným objektivním nástrojem jsou v současnosti populační studie. Zatímco u většiny oblastí ochrany ŽP se uplatňuje princip předběžné opatrnosti, zde se tento princip úspěšně ignoruje. Navíc není žádná studie o tom, že když omezíte použití chemických prostředků, navíc selektivně pomáhajícím GMO, že to zbídačí polovinu populace. Osobně nic proti GMO nemám, ale proč je preferovat před ostatními plodinami jenom z důvodu vyšší výtěžnosti. Zesměšňováním mechanického odplevelování v době boomu zemědělské automatizace při rostoucím počtu nezaměstnatelných obyvatel, se autor sám dále zesměšňuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Manipulativní text

Jaroslav Lepka,2017-11-23 18:30:27

Proboha, přečetl jste si po sobě, co hlásáte za bludy ? Například vaše věta:"...proč je preferovat před ostatními plodinami jenom z důvodu vyšší výtěžnosti", vyjadřuje m.j. i naprostou ignoranci faktu, že je nás již skoro 7,5 miliardy a všichni chtějí jíst, Také jste zřejmě zastáncem teorie, že zemědělská mechanizace je samospasitelná, nehledě na zákeřnosti některých plevelů, které se takovou agrotechnikou jen lépe šíří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Manipulativní text

Karel S.,2017-11-23 22:31:24

Zapomínáte ale také na to že zemědělství je v permanentní krizi z nadvýroby, tedy se musí dotovat, že třeba na řepku v ČR připadá asi 1.5-2 % rozlohy státu a že se zemědělství a potravinářství v nejproblematičtějších regionech potýká s nedostatkem alespoň lehké mechanizace, konzervačních a skladovacích technologií. V oblastech často zasažených hladomory nepomůže to že jim dáte rajče na kterém vyroste 3x taková úroda než dnes, protože ji prostě nezpracujete, to stejné platí pro obilí, pokud není kde a jak jej uchovat aniž by zplesnivělo, tak nepomůže ani svěcená. Postřik může pomoct ale pokud to bude skladováno v teple a vlhku, tak... no prostě to nemá smysl.

Problém se škůdci a plevely je také v tom že si časem budují odolnost. Není to tak dávno co byl někde článek o tom že ne jen antibiotika, ale i postřiky přestávají působit, kam chcete jít dál? místo ředění třeba 1:100 to snížíte na 1:50? 1:10?

Když mluvíme o glyfosfátu, tak na ten už existují odolné druhy trav:
pioneer.com/home/site/us/agronomy/library/glyphosate-resistance-in-weeds/
Víte snad co to znamená, že? Jednak to že je třeba silnější postřik, ale také to že to může nenávratně změnit biodiverzitu.

Já myslím že je nutné se nad tím zamyslet, že prostě nejde aplikovat taktiku "lidských vln", musí existovat jiný mechanismus jak omezit propagaci jednotlivých druhů škůdců. Možná bude třeba změnit velikosti polí, přístup ke krajině... Jediné co víme jistě je že zatím jediné spolehlivé metody jsou metody fyzikální, tedy okopávání nebo třeba aplikace páry, což je zajímavá alternativa třeba u chodníků, možná je to i o dost rychlejší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Manipulativní text

,2017-11-24 19:46:19

Anonym Petr S. i v tomto příspěvku zkomolil jméno za účelem zesměšnění a urazit protivníka. To je podpásovka, která by se v diskusi neměla objevovat. Bohužel anonymní presentace k tomu svádí. I to je důvod, proč nám nepřipadá anonymní diskuse fér. Autoři článků také nosí svou kůži na trh pod svými jmény. Zkusme to respektovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Manipulativní text

Karel S.,2017-11-25 13:47:56

Kdybyste v současnosti dotace usekl, tak se to zhroutí. Jak se to do toho stavu dostalo je jedno, je to tu dlouho, takže je jedno jestli platí nadvýroba->dotace, nebo dotace->nadvýroba. Důležitější je to že dotace tu jsou dělají problémy.

Pokud se nějaká tráva stane odolnou, pak by mohlo dojít k tomu že se na poli více rozmnoží a následně bude mít dobrou startovací pozici k šíření se do okolí. pokud bude dostupné větší množství semen, díky tomu že roste i tam kde jiné ne, pak se může poměr začít měnit. Pokud to bude něco místního, pak to problém být nemusí, horší by bylo pokud by se tak stalo u nějakého cizího druhu. Co se týče odolnosti, tak ta dříve, nebo později vznikne u čehokoliv. Otázka je jestli je možné donekonečna hledat nové látky a postřiky. Podle mne to nejde do nekonečna, v určitý moment narazíte na limit. otázka je jestli nelze použít nějaké jiné metody pěstování.

O biopotravinách jsme, pokud vím, nemluvili a řepku jsem uvedl jenom jako příklad toho že zdaleka nejsou využity všechny kapacity pro produkci potravin.

Nejenom okopáváním, ale pokud nebudete mít mnohohektarové monokultury tak se budou šířit hůře, typickým příkladem budiž kůrovcové kalamity šířící se v podstatě v monokulturách. Případně se podívejte na současné problémy s banánovníky kdy jsou plantáže (už zase) ničeny houbou na kterou nefungují ani nejrůznější fungicidy, jen díky tomu že tu jsou monokultury a banánovníky se množí nepohlavně, zatím to není tak velký problém, ale situace se mění, bohužel ne k lepšímu. Už tu jednou zlikvidovala velkou část produkce odrůdy Gros Michel.

Erozi způsobí každý nevhodný postup a plodina, proto se třeba teď začíná mezi kukuřicí pěstovat něco dalšího co slouží jako ochrana půdy.

Odpovědět

Glyfosát je nutné zakázat

Jiří Malík,2017-11-22 17:37:52

Je možné, že je velmi obtížné dokázat, že glysofát má rakovinotvorné účinky na lidi případně, že je toxický. DDT, freony - tací vědci jako vy, také hájili tyto výrobky, že jsou neškodné. Ukázalo se, že jiní vědci (neúplatní?) nakonec zjistili, že tomu tak není!!! IARC potvrzuje, že Rp je problém. Bez ohledu na to: pokud má Rp tak masivní hubící účinky a používá se tak masivně, je potřeba ho zakázat z principu, protože nikdo neví, co to přírodě v komplexu a efektu smíšených látek dělá. O navázání na GMO plodiny mluvě!! A. neví nikdo, co chemie přírodě "dělá". Proto je z hlediska předběžné opatrnosti zakázat masové použití chemie v zemědělství a nejen tam. Chemizace a industrializace dosáhla toho, že se hroutí život na planetě. Patnáct tisíc vědců vyzvalo lidstvo, že tomu tak je. A vy, pane Pouzare, jste jen toxikolog. Co víte o skutečných dopadech Rp na přírodu? Nic, jako my všichni. Zemědělství je nutné očistit od chemie, protože půda je mrtvá, i proto je sucho, jsou povodně a jsou nezdravé potraviny. RP a na něj navázané intenzivní zemědělství nám půdu nezachrání. Je možné, že paní poslankyně neumí zcela dobře vědecky hájit pravdu. Možná byste jí mohl pomoci? Ale jste osel, pokud jí vyčítáte, že je z nějaké strany. Uklidní vás, že evropský poslanec Poc považuje používání Rp za globální katastrofu? Je vystudovaný biolog, což vy nejste. Tak trochu brzděte a zkuste např. udělat vlastní studii - na lidech. V moči toho máme všichni docela dost, co vy na to? PS: Mně opravdu sere, když korporace vypustí džina z lahve rozjebou s tím svět a obyčejní lidé jim ještě musí za své peníze za svůj čas a za své životy dokázat, že to je svinstvo. A někteří vědci, jako Vy, umírněně horují za umírněné hodnocení, dokud to není dokázáno - a možná se to dokázat ani nedá nebo nepovede. Jiří Malík, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF

Odpovědět


Re: Glyfosát je nutné zakázat

Jiří Svobodka,2017-11-22 18:51:59

Vážený pane Malíku, přeji Vám, ať Vám z těch emocí nepraskne cévka. Příspěvek jste zde umístil již 3x, pokud to nevíte. Váš text neobsahuje žádnou věcnou argumentaci, pouze emoce, dohady, urážky a manipulativní argumentaci.
Chápu, že setkání s tak chytrým člověkem, jako je autor článku, musí být pro řadu lidí nesmírně frustrující.
O to víc jsem šťastný, že existují lidé jako pan Pouzar a komunisti snad konečně po 28 letech táhnou (dle výsledků voleb) pomalu ale jistě do stalinistických pekelných gulagů. :-)

Odpovědět


Re: Glyfosát je nutné zakázat

Miloslav Pouzar,2017-11-22 20:16:34

Tak popořadě - DDT, než bylo v roce 1972 zakázáno v USA a poté i v dalších zemích, zachránilo stovky milionů lidí před úmrtím na malárii - ano většinou nešlo o bílé muže v hospodářsky rozvinutých zemích, takže byl zájem orla mořského či sokola stěhovavého hrdým bílým mužem nadřazen zájmům nebílé populace v rozvojovém světě - proč ne že? Zkuste si prostudovat např. tento graf http://media.springernature.com/full/springer-static/image/art%3A10.1186%2Fs12936-016-1470-8/MediaObjects/12936_2016_1470_Fig2_HTML.gif a zamyslete, co asi způsobilo prudký nárůst počtu případů malárie v Jihoafrické republice. Víte že slavný Stockholmská úmluva o perzistentních látkách z roku 2001 se měla původně jmenovat Johannesburgská, jenže bylo s ohledem na výše zmíněná data obtížné takovou dohodu dojednat v malárií zužované zemi. Samozřejmě ve Stockholmu takový problém nebyl. Najděte si postoj šéfa antimalarického programu WHO Dr. Arata Koshi z roku 2006 (třeba zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570869/) k problematice zákazu DDT. Právě na drastickém příkladu počtu obětí zákazu DDT je možné dokázat, jak hloupé bylo zakázet něco, pro co nebyla alternativa. DDT je škodlivá látka - někomu kdo se chystá dožít sta let může skutečně o pět či deset let živoz zkrátit, ale ten, kdo se nemá šanci dožít puberty, takový problém vidí opravdu jinak..... Pokud chcete zbavit zemědělství chemie, musíte se připravit na nižší dostupnost a vyšší cenu potravin. Opět - v našem prostředí je to představitelné, ale věřte mi nebo ne - jsou na světě země, kde nárůst ceny obilí znamená nárůst počtu mrtvol... Zkrátka, každý kdo chce něco zakazovat, by měl zvážit skutečně VŠECHNY důsledky takového počinu, zhodnotit všechna dostupná data, posoudit scénáře se zakazovanou látkou, bez ní a s alternativními prostředky a pak udělat kvalifikované rozhodnutí.. nic víc, nic méně...

Odpovědět


Re: Re: Glyfosát je nutné zakázat

Josef Babor,2017-11-23 16:47:53

Ani předchozí přispěvatel netvrdí, že DDT nemohlo v určitých oblastech skutečně pomoci a to za předem definovaných a vymahatelných podmínek. Je jasné, že v malarických oblastech je možné úspěšně nasadit hubící prostředek jako drastické, ale prospěšné řešení. Něco úplně jiného je to přidávat do jídla lidem, kteří v žádném ohrožení nejsou jenom z důvodu maximalizace zemědělských výnosů. To, že když stoupne cena obilí, že tím dojde u nejslabších vrstev světové populace k hladovění, není chyba regulace popř. zákazu použití herbicidů. Opět další argumentační faul.

Odpovědět


Re: Re: Re: Glyfosát je nutné zakázat

Jaroslav Lepka,2017-11-23 19:05:29

Vám ta maximalizace zemědělských výnosů nějak leží v žaludku. To proto nechápete, že populační exploze zdaleka nekončí a všichni chtějí jíst. A ta předposlední věta, tu tesat do kamene. Ještě ovšem dlužíte odpověď : čím je tedy chcete nakrmit? Na to odpověď nemáte, stejně jako na otázku, proč vám podobní spasitelé již skoro 20 let blokují pěstování tzv.zlaté rýže. Prostě nahradíte logické, vědecké argumenty "pocitem" a je to, že?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Glyfosát je nutné zakázat

Josef Babor,2017-11-23 23:02:22

Nakrmím je vašema neznalostma

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Glyfosát je nutné zakázat

Josef Babor,2017-11-23 23:12:47

Apropo,když máte takové obavy o hladovějící, proč používáme zemědělské produkty jako biopaliva. Teď mudruj hlavo

Odpovědět


,2017-11-24 18:37:18

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Glyfosát je nutné zakázat

Karel S.,2017-11-23 23:25:00

Nechci Vás z ničeho moc obviňovat, ale zdá se mi že Vám ani tak nejde o lidi a hladomor, můžu se plést, jako o nalezení argumentů pro postřiky. Můžu se plést, můžete mne zkusit přesvědčit že se ve Vás pletu, rád si to přečtu, ale zatím to vypadá na opak. Jako byste potřeboval celou skupinu hladovějících lidí, nejlépe z rozvojového světa, abyste mohl vypadat dobře tím že o ně máte starost, ono to má i nějaký odborný název, ale na ten si nevzpomenu.

Čím se nakrmí? No to záleží do značné míry na tom co je to za stát, pokud se začnou dostávat nahoru ekonomicky, pak buď zmodernizují zemědělství a jen nasazením lepších postupů zvýší výnosy, nebo k tomu nedojde a budou dále podléhat přírodním regulačním cyklům. Když se podíváte jak se musí zemědělství dotovat, co se pěstuje krom potravin a nebo jenom na to že efektivita ruských družstev je asi 0.5-0.75 té v EU, tak kapacity tu jsou.

Nehledě na to světová porodnost klesá nezadržitelným tempem. Orient, USA, Rusko, Turecko, Írán, ty všechny oblasti jsou nanejvýš kolem 2 dětí na ženu, častěji ale mezi 1.4 a 2.0, tedy pod hranicí pro udržení populace. V arabském světě a Indii pak porodnost klesá zajímavou rychlostí a brzy zřejmě protne hranici 2. Ostatně i celosvětová porodnost klesá, se současným trendem bychom nejpozději do roku 2035 mohli být pod 2.0 dětmi na ženu. V momentě kdy se dostaneme na tuto hranici se přejde to toho že pár let to ještě potáhne prodlužování délky života a pak začne klesat, otázkou je jen kdy k tomu dojde.

Odpovědět

Výborný článek

Jiří Svobodka,2017-11-22 17:21:12

Výborný článek pane Pouzare, děkuji za něj.

Odpovědět


Re: Výborný článek

Jiří Malík,2017-11-22 17:38:07

Je možné, že je velmi obtížné dokázat, že glysofát má rakovinotvorné účinky na lidi případně, že je toxický. DDT, freony - tací vědci jako vy, také hájili tyto výrobky, že jsou neškodné. Ukázalo se, že jiní vědci (neúplatní?) nakonec zjistili, že tomu tak není!!! IARC potvrzuje, že Rp je problém. Bez ohledu na to: pokud má Rp tak masivní hubící účinky a používá se tak masivně, je potřeba ho zakázat z principu, protože nikdo neví, co to přírodě v komplexu a efektu smíšených látek dělá. O navázání na GMO plodiny mluvě!! A. neví nikdo, co chemie přírodě "dělá". Proto je z hlediska předběžné opatrnosti zakázat masové použití chemie v zemědělství a nejen tam. Chemizace a industrializace dosáhla toho, že se hroutí život na planetě. Patnáct tisíc vědců vyzvalo lidstvo, že tomu tak je. A vy, pane Pouzare, jste jen toxikolog. Co víte o skutečných dopadech Rp na přírodu? Nic, jako my všichni. Zemědělství je nutné očistit od chemie, protože půda je mrtvá, i proto je sucho, jsou povodně a jsou nezdravé potraviny. RP a na něj navázané intenzivní zemědělství nám půdu nezachrání. Je možné, že paní poslankyně neumí zcela dobře vědecky hájit pravdu. Možná byste jí mohl pomoci? Ale jste osel, pokud jí vyčítáte, že je z nějaké strany. Uklidní vás, že evropský poslanec Poc považuje používání Rp za globální katastrofu? Je vystudovaný biolog, což vy nejste. Tak trochu brzděte a zkuste např. udělat vlastní studii - na lidech. V moči toho máme všichni docela dost, co vy na to? PS: Mně opravdu sere, když korporace vypustí džina z lahve rozjebou s tím svět a obyčejní lidé jim ještě musí za své peníze za svůj čas a za své životy dokázat, že to je svinstvo. A někteří vědci, jako Vy, umírněně horují za umírněné hodnocení, dokud to není dokázáno - a možná se to dokázat ani nedá nebo nepovede. Jiří Malík, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF

Odpovědět


,2017-11-22 20:31:12

Odpovědět


Re: Re: Re: Výborný článek

Josef Hrncirik,2017-11-22 21:42:41

Pomiňme masovou chemizaci (náhradu syntetického lihu) levnějším methylalkoholem.
Nebyl náhodou také TABUN pouhý nevydařený pokus o výrobu fosfor obsahujícího chelatačního činidla?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Výborný článek

Josef Hrncirik,2017-11-23 07:33:12

SARIN je pouze velmi účinný insekticid a rodenticid.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Výborný článek

Josef Hrncirik,2017-11-23 07:34:19

Zyzlone B je nepřekonatelný fumigant.

Odpovědět


,2017-11-23 19:15:14

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Výborný článek

Josef Hrncirik,2017-11-24 09:16:47

Jó, Draslovka Kolín se teprve z tisku dozvěděla, že 9.I.2006 způsobila hromadný úhyn ryb. Mezitím však rybičky již stačily odproudit.

Odpovědět


Re:

Josef Hrncirik,2017-11-26 09:04:06

To byl Uragán jako v Bhopálu.
I já jsem byl 2 dny zabamován, a nevěděl jsem, jestli je to za popírání či propírání holocaustu, propagaci moluskocidu Sarine, podporu KSČM či upozornění na sportovní úspěchy Lance Armstronga vypilovanou jízdou v háku.

Odpovědět


Re: Výborný článek

Milan Krnic,2017-11-22 20:59:54

Připojuji se. Děkuji.

Odpovědět

Argumentačné klamy

Marek Groza,2017-11-22 16:37:42

Mne sa zdá že tento článok je PR Monsanta, naviac sám plný argumentačných klamov.


Napríklad:

Falošné zovšeobecnenie, nereprezentatívna vzorka.
cit. Nejen já, ale drtivá většina zahrádkářů si nedovede představit zahradu bez používání Roundopu.

Autor názor založený na vlastnej úzkej skúsenosti vydáva za platný všeobecne pre celok. Ide o induktívny klam.


Argument poukazujúci na dôsledky.
cit. Takže u nás glyfosát zakážeme a zhoršíme tak konkurenceschopnost našich zemědělců.

Tvrdí, že z teórie (názoru) vyplývajú (údajne) neprijateľné dôsledky a z toho vyvodzuje, že musí byť mylná. Ide o formu argumentu silou.


Klamná analógia.
cit. Z daného mi vyplývá, že paní europoslankyně vidí restrikci jako vhodnější způsob ovlivňování chodu společnosti, než dialog.

Porovnáva dva celkom nesúvisiace javy a tvrdí, že majú rovnakú vlastnosť. Ak zakážete dialog ktorý vedie k riešeniu tak situáciu zhoršíte a reštrikcia je ako zákaz dialógu.


Argumentum ad Hominem.
cit. Opět – jak komunistické.
cit. To dává smysl. Komunistům.

Namiesto argumentácie hodnotí jej predkladateľa alebo sa spolieha na spoločenské predsudky.


A podla mňa aj dovolávanie sa falošnej autority.
V článku sú uvedené odkazy na vedecké štúdie ktoré majú dokazovať bezpečnosť glyfosátu, pritom ale nieje jasne či boli štúdie zamerané na dlhodobý vplyv látky na živý organizmus a nie len krátkodobý.

Odpovědět


Re: Argumentačné klamy

Milan Závodný,2017-11-22 17:40:14

Súhlasím s vami, ale na oslovi budeme beznádejne v menšine blízkej nule. Tento server propaguje kapitál. Neviem, ako to inak nazvať, proste rast ziskov. Monsanto je gigant, toho nesmie nikto ohroziť. Osel rád podlizuje.

Odpovědět


Re: Re: Argumentačné klamy

Karel S.,2017-11-24 00:38:43

To máte skoro se všemi takovými "vědecký ladnými" servery v ČR. Problém je že v momentě kdy nejedete na crowdfundingu, ale na darech od větších firem, tak nastoupí autocenzura. Ale osel už roky není tím čím byl na začátku, články, které obsahují argumentaci ad hominem, což tento ano, by neměly vůbec na serveru majícím v názvu objective source e-learning co dělat. Ovšem doba osla je už možná dávno překonaná, byl jeden z prvních, ne-li první, ale šlo a jde to dolů.

Odpovědět


Admin stránky

,2017-11-24 18:34:38

Redakce se omlouvá za pana Pavla S. Jeho příspěvek jsme smazali. Už to, že se ani nepodepsal, je podle nás nedůstojné. Navíc urážlivě zkomolil jméno oponentky. Vulgarismy do diskuse na Oslovi nepatří a doufáme, že omluvu připojí i anonym Pavel S.
Upozorňujeme ostatní diskutující, že v takových případech budeme mazat všechny příspěvky diskutujícího.
Admin stránky

Odpovědět


Re: Argumentačné klamy

Milan Krnic,2017-11-22 20:50:27

"Nejen já, ale drtivá většina zahrádkářů" nNení citace autora toho článku.
"z teórie (názoru) vyplývajú (údajne) neprijateľné dôsledky" Ale kdepak argumentační klam. To není z teorie, nýbrž z ekonomické praxe - když někde něco levného a efektivního zakážete, a jinde to neudělají, a máme volný trh.
Můžete lépe vysvětlit, kde v předmětném vidíte tu klamnou analogii?
"jak komunistické" v naší zemi argumentum ad hominem? Nemyslím si. Předsudky? Vážně? Doporučuji vám zjistit si význam slova.
Z jakých zdrojů pro agrumentaci autora článku vám není jasné "či boli štúdie zamerané na dlhodobý vplyv látky na živý organizmus a nie len krátkodobý"?

Odpovědět


Re: Re: Argumentačné klamy

Marek Groza,2017-11-23 21:43:59

Pán Milan, myslím že z vašej strany došlo k nepochopeniu podstaty argumentačného klamu Argumentu poukazujúceho na dôsledky. Ekonomické škody sú irelevantné (jedno či domnelé či reálne) podstata je že nimi nevyvraciate argument závadnosti/nezávadnosti glyfosátu.
Tú môžu potvrdiť jedine vedecké štúdie a tie sa bohužiaľ rozchádzajú, Agentúra pre výskum rakoviny (IARC) pri WHO, Európsky úrad pre bezpečnosť potravin (EFSA) a štúdie vykonané firmou Monstanto sú v rozpore. Štúdia EFSA ktorá potvrdzovala nezávadnosť glyfosátu bola dokonca sfalšovaná, kde celé pasáže boli priamo prevzaté zo štúdie firmy Monsanto. Ja osobne prípad glyfosátu nesledujem, zaujali ma len tie argumentačné klamy ktoré som aj pomenoval.

Odpovědět


Re: Re: Re: Argumentačné klamy

Milan Krnic,2017-11-24 15:07:16

Pokud pominu, že ekonomika v našem světě, abych byl konkrétní, tak vezmu v potaz EU, zcela jistě irelevatní není, pak kde podle Vás autor vyrací ekonomikou případnou škodlivost určitého množství glyfosátu na naše zdraví?
"zaujali ma len tie argumentačné klamy" ... údajné argumentační klamy, viz můj příspěvek výše. Mě prozměnu zaujalo, že jste neodpověděl na jasné mé dotazy.

Odpovědět


Re: Argumentačné klamy

Jaroslav Lepka,2017-11-23 19:11:17

No, pane Groza, podělte se s námi, zahrádkáři, jak spolehlivě zlikvidovat tak odolné plevele jako je pýr, svlačec, pryskyřník nebo i obyčejná pampeliška.

Odpovědět


Re: Re: Argumentačné klamy

Marek Groza,2017-11-23 21:47:35

Ručne vyrezať s trávnika, tiež to tak robím.

Odpovědět

prechod na glufosinat

Roman Sobotka,2017-11-22 14:01:57

Pani poslankyne je z tech mnohych, kteri se snazi sec mohou pachat v ramci EU dobro, a tak dlazdi cesta do pekel. A to na zaklade informaci postahovanych nekde z internetu, konkretne z webu plnych boje za zachranu planety, zdravi obcanu, a proti imperialistum. Zakaz glyfosatu donuti zemedelce prejit na jine totalni herbicidy. Pravdepodobne na varianty glufosinatu (Basta, Rely, Finale, Challenge, Liberty), ktere jsou myslim drazsi nez glyfosat, a ktere se urcite hure rozkladaji. Jsou tedy problematictejsi. Bayer proda v EU vic Basta a pristi rok pravdepodobne dokonci prevzeti Monsanto. Zajimave bude sledovat situaci ve Francii, kde si zakazali i glufosinat. A to uz je ted francouzke zemedelstvi nazivu jen diky nasivni statni (a EU) podpore.

Odpovědět


Re: prechod na glufosinat

Karel S.,2017-11-23 23:30:25

A nebo přejdou na levnější přehřátou páru, taky to jde. jen musíte mít vozidlo s patřičným "aplikátorem".

Není možné jít o nekonečna cestou postřik všeho možného, zvlášť když ty mrchy si časem vybudují odolnost.

Odpovědět

Antonín Hvízdal,2017-11-22 13:07:52

A kdo nemáte glyfosát tak tam dejte glufosinát.

Odpovědět


Re:

Josef Hrncirik,2017-11-26 09:18:26

Glufosat zakázat!
Methabolit Glycine dává pivu fortifikovanému 1-hydroxymethanem protivnější sladkou chuť než dá 1,2,3 propantriole, kterýž beztak nemá na jemný 1,2 ethanediole Fridex přidávaný do nemrznoucích vín.
Glufosinate je naproti tomu přírodní herbicid, přirozeně vzniklý evolučním bojem o životní prostor (Lebensraum) a jeho metabolitem je kyselina glutamová (Maggi), která dává správný říz černým pivům a léčí šeroslepost.

Odpovědět

nic než politikum

Milan Nespěšný,2017-11-22 10:25:04

Paní poslanka-nec: tedy dosud nekorektně - "europoslankyně nerozeznává rozdíl mezi herbicidem a pesticidem a doporučuje alternativy, o jejichž (ne)bezpečnosti nemá žádné informace."....chce zakazovat druhým?
Je to módní politikum, nic jiného, já se ptám: a co biomasa?

Odpovědět

Solidní bláboly

Marek Vejša,2017-11-22 10:14:58

Osel se asi dal na politiku už úplně. Nejdřív globální oteplování a teď tohle. Bez ohledu na to, jak moc je glyfosfát škodlivý, je fakt, že si zemědělci za státní dotace kupují všechny možné chemikálie, které perou do jídla a okolní přírody a to je podle mě největší absurdita

Odpovědět


Re: Solidní bláboly

Miloslav Pouzar,2017-11-22 11:38:00

Osel se nedal na politiku - smyslem článku je upozornit, že politici ignorují vědce (a ještě se tím chlubí) - snížení míry chemizace zemědělství se určitě nedá dosáhnout zákazem jedné z nejméně toxických látek, která je v zemědělství používána.

Odpovědět

Škodliviny sčítané - nesčítané

Bohumír Tichánek,2017-11-22 09:43:21

Uvedeno: "Výskyt škodlivých látek v potravinách by např. neměl překročit hodnotu ADI (akceptovatelný denní příjem)"
Známá je otázka, i zde potřebná. Dovolený denní příjem vede ke sčítání účinků rok za rokem, nebo se veškeré škodliviny vylučují každodenně?
Zeleninová konzerva pro nejmenší miminka nebývá rovnocenná, svým obsahem, čerstvé zelenině.

Odpovědět


Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Miloslav Pouzar,2017-11-22 09:50:23

ADI je definován v mg/kg/den a je to dávka, která ani při každodenním celoživotním příjmu nezpůsobí toxický účinek, který nastává při nejnižší dávce - ADI je pomocí tzv. korekčních faktorů počítán pro nejzranitelnější část populace - tedy pro děti..

Odpovědět


Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Pavol Hudák,2017-11-22 11:34:26

a ako presne je definovany ten toxicky ucinok? pretoze i negativny ucinok na mikrofloru, ci co ja viem.. epigenetiku, je negativny, aj ked sa neprejavuje ako akutna otrava a tym padom je to tazko pevne spojit s priconou. tak isto by ma zaujimalo ako zistuju ucinky cohokolvek v dlhodobom horizonte(mnoho desiatok rokov) u ludi, ked opat je tam milion dalsich vplyvov a nieje mozne ucit co sposobuje co.

Odpovědět


Re: Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Miloslav Pouzar,2017-11-22 11:58:57

ADI se počítá pro chronické účinky vznikající při dlouhodobé opakované expozici - lze je ovšem počítat pouze pro účinky s prahem a práh účinku nemají genotoxické karcinogeny. Proto je tak důležitá a bouřlivá diskuse ohledně genotoxicity glyfosátu - pokud by byla skutečně prokázána (jako, že není), pak by byl zákaz jistě na místě. Účinek na střevní mikroflóru jako takový při výpočtu ADI glyfosátu brán v potaz nebyl. EFSA vypočetla ADI 0.5 mg/kg/den na základě testu vývojové toxicity na králíkovi, starší hodnota 0.3 mg/kg/den byla vypočtena na základě výsledků dvouleté studie na potkanech.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4468/pdf

Odpovědět


Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Bohumír Tichánek,2017-11-22 12:06:11

Obecně k: "dávka, která ani při každodenním celoživotním příjmu nezpůsobí toxický účinek,"
Jenže, věda své poznatky opravuje, mění.
Kdežto objektivním posouzením je zdravotní stav lidstva, i v našem národě. Mužská plodnost se zhoršuje, přibylo obézních dětí, diabetu, ... Další konkrétní zhoršení by asi uvedli lidé příslušných oborů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Miloslav Pouzar,2017-11-22 12:29:08

Věda své poznatky opravuje a mění - na rozdíl od náboženství a jiných na dogmatech a slepé víře založených myšlenkových systémech. To je přednost vědy a vědeckých poznatků - nikoliv jejich nedostatek. Píšete, že objektivním posouzením je zdravotní stav lidstva. Ano - a to je opět debata pro odborníky. Jak vám pomůže zákaz něčeho, co negativně nepůsobí? Jak vám pomůže zákaz něčeho, co např. umožňuje zvýšit výnos plodin a nakrmit více lidí? Nejvíce rizikovými faktory z pohledu zdravotního stavu nejsou chemikálie, ale stres (např. způsobený nezaměstnaností) a podvýživa. My s nimi máme v našem kulturním okruhu málo zkušeností, z velké části právě díky chemii a dalším technologiím. A nakonec - průměrná délka života se stále zvyšuje a to je rovněž údaj který je v podobných typech diskuzí třeba brát v úvahu,,,,

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Milan Krnic,2017-11-22 20:22:25

Co jsem zaznamenal z našich médií, hledáme náhradu.
http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/glyfosat-je-jako-chemicka-zbran-nebezpecny-je-i-po-rozkladu-v-pude-varuje-expert--1768057
Skvěle iracionální jsou pak formulace typu "je zejména potřeba zamezit amatérskému používání"
(asi z použitím siderického kyvadla)
Je to celé pěkné divadlo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Milan Krnic,2017-11-22 20:26:07

*s použitím
"chemická zbraň, varuje expert", a co teprve taková voda, když jí použije amatér :-D

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Karel S.,2017-11-24 00:01:36

Vážným nedostatkem to je v momentě kdy se na základě neúplných poznatků něco dělá aby se zjistilo že to je škodlivé. V elektrotechnice, matematice, i biologii dokud se jen studuje a needituje a v mnoha dalších oborech je to OK. V momentě kdy máte obory jako chemie a máte nějakou super novou látku kterou pouštíte ven bez nějakého ověření co to vlastně může způsobit a prohlásíte to za bezpečné a ono to ve skutečnosti není, pak je to dost velký problém, u čehokoliv ve styku s potravinami to platí dvojnásob.

Zákaz něčeho co krátkodobě zvyšuje výnos může pomoct z dlouhodobého hlediska například tím že se to nenaakumuluje ve vodě (momentální kauza "řepka"), že to nevytvoří odolné druhy škůdců, že to dále nenarušuje už tak narušené vztahy v přírodě. O dlouhodobých účincích ani nevíme. Zatím jsme snad pokaždé při použití Stachanovských metod pro práci s přírodními zdroji je dokázali akorát značně poškodit.

Než brát jenom čistou délku života je třeba brát tzv. zdravou délku života, tedy počet let prožitých ve zdraví. Ta třeba u nás tak rychle neroste.

Ad. náboženství, dogmata... Věda je má také, ne že ne, tomu se nedá vyhnout, jistě něco najdete.
Pro jedno bych ani nemusel chodit daleko, třeba folklór že všichni musejí jednat dle poznatků vědy a v podstatě slepě věřit závěrům vědců. A pak se na lidi co to odmítají, vrhnou a chtějí je zničit, vyhnat z lidské společnosti...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Škodliviny sčítané - nesčítané

Milan Krnic,2017-11-24 15:46:22

Úplné poznatky věda nezná, tedy to, co zmiňujete, je utopie.

Odpovědět

Jan prosté

Petr Sanov,2017-11-22 08:29:37

Stačí kouknout na poslední odstavec a je vymalováno - číst celé je zbytečné.

Odpovědět


Re: Jan prosté

Milan Krnic,2017-11-22 20:04:06

Ba naopak, obzvláště citace paní poslankyně stojí za přečtení přinejmenším proto, že jde o zdařilou ukázku toho, jak nevypadá psaní dle českého pravopisu. Ale jak by se hodilo říct .. chybička se vloudí, nejen u Milady :-D

Odpovědět

Gyyfosfát zdrojem problému GMO

Petr Nejedlý,2017-11-22 07:52:52

Nemohu si pomoci než označit tento článek za zjevnou demagogii.

Osobně se považuji za podmínečného příznivce GMO, kde ta podmínka se právě točí kolem glyfosfátu. GMO nám poskytuje obrovský potenciál, který firma Monsanto systematicky zabíjí primárním zaměřením na kombinaci odolnosti a plošné aplikaci herbicidů. Takovýto prvoplánově stupidní postup (spolu s vydíráním zemědělců) značně přispívá k odporu ke GMO, a v tomto případě dle mého názoru oprávněnému.

A vskutku by mě zajímalo, zda autor má, nebo někdy měl zahadu. Já si totiž prozměnu nedokáži představit zahradu s použitím roundupu a tvrzení o drtivé většině zahrádkářů považuji za fabulaci.

Odpovědět


Re: Gyyfosfát zdrojem problému GMO

Miloslav Pouzar,2017-11-22 09:03:40

Vážený pane Nejedlý,
i z odpovědí paní europoslankyně Konečné jasně vyplývá, že v žádné zemi EU není uděleno povolení pro pěstování RoundUp-ready GMO plodin - míchat tedy v evrpském kontextu problematiku glyfosátu a GMO je zjevná demagogie. Naopak - zákaz glyfosátu nás nijak nebrání před dovozem RoundUp ready plodin ze zemí s benevolentnějším přístupem - rovněž tak soudím z odpovědí paní europoslankyně.
Otázku ohledně použití glyfosátu na zahrádkách jsem nepoložil já, ale čtenář aktuálně.cz - já tuto otázku nijak nehodnotím, hodnotím však odpověď na ni - paní europoslankyně nerozeznává rozdíl mezi herbicidem a pesticidem a doporučuje alternativy, o jejichž (ne)bezpečnosti nemá žádné informace. Vás samozřejmě nikdo nenutí glyosát na zahradě používat, ale proboha proč to Vy chcete zakazovat druhým?

Odpovědět


Jak se to má s tím strašlivým radioaktivním mrakem 106Ru šířícím se z Ruthlandu?

Josef Hrncirik,2017-11-22 09:30:23

Odpovědět


Také já jsem ke své spokojenosti používal v zahr. kolonii Glyphosate potenciovaný síranem amonným, než nás z ní vyhnali spekulanti a advokáti.

Josef Hrncirik,2017-11-22 09:41:33

Odpovědět


Re: Gyyfosfát zdrojem problému GMO

Milan Krnic,2017-11-22 20:06:37

No vidíte, a já s tou zahradou právě naopak. Ono dost záleží na tom, v jaké oblasti tu zahradu máte, atp.

Odpovědět


Re: Re: Gyyfosfát zdrojem problému GMO

Josef Hrncirik,2017-11-22 21:34:12

Tj. i na tom , zda jste advokát či spekulant.

Odpovědět

Glyfosát různé fantasty přitahuje

Lenka Svobodová,2017-11-22 04:48:04

Dobře, že vznikají články odhalující demagogy mezi politiky. Glyfosát různé fantasty přitahuje jako červený hadr. Třeba profesorka Strunecká se nedávno nechala slyšet, že glyfosát se nachází i v poprašku zvaném chemtrails. Hlavní nebezpečí glyfosátu podle ní má být, že tlumí přežívání střevních probiotických bakterií. I kdyby se podařilo glyfosát odstranit, tak dále budou množení střevních baktérií blokovat konzervační látky z trvanlivého pečiva, rohlíků a různých polokonzerv.

Na Slovensku mají velmi agilní iniciativu vsetkoogmo.sk , které se daří získávat podpisy pro petici proti GMO a proti glyfosátu.
U nás v Česku zase vyvíjí negativní aktivitu pan Tuna, straší chemickými látkami. Nedávno přišel s nesprávnou teorií koktejlového efektu, a vždy objeví nějakého neodborníka, který ho podpoří.
Jestli se těm lidem podaří zblbnout veřejnost, tak nevím, jak my dopadneme.

Odpovědět


Re: Glyfosát různé fantasty přitahuje

Jiří Malík,2017-11-22 17:38:34

Je možné, že je velmi obtížné dokázat, že glysofát má rakovinotvorné účinky na lidi případně, že je toxický. DDT, freony - tací vědci jako vy, také hájili tyto výrobky, že jsou neškodné. Ukázalo se, že jiní vědci (neúplatní?) nakonec zjistili, že tomu tak není!!! IARC potvrzuje, že Rp je problém. Bez ohledu na to: pokud má Rp tak masivní hubící účinky a používá se tak masivně, je potřeba ho zakázat z principu, protože nikdo neví, co to přírodě v komplexu a efektu smíšených látek dělá. O navázání na GMO plodiny mluvě!! A. neví nikdo, co chemie přírodě "dělá". Proto je z hlediska předběžné opatrnosti zakázat masové použití chemie v zemědělství a nejen tam. Chemizace a industrializace dosáhla toho, že se hroutí život na planetě. Patnáct tisíc vědců vyzvalo lidstvo, že tomu tak je. A vy, pane Pouzare, jste jen toxikolog. Co víte o skutečných dopadech Rp na přírodu? Nic, jako my všichni. Zemědělství je nutné očistit od chemie, protože půda je mrtvá, i proto je sucho, jsou povodně a jsou nezdravé potraviny. RP a na něj navázané intenzivní zemědělství nám půdu nezachrání. Je možné, že paní poslankyně neumí zcela dobře vědecky hájit pravdu. Možná byste jí mohl pomoci? Ale jste osel, pokud jí vyčítáte, že je z nějaké strany. Uklidní vás, že evropský poslanec Poc považuje používání Rp za globální katastrofu? Je vystudovaný biolog, což vy nejste. Tak trochu brzděte a zkuste např. udělat vlastní studii - na lidech. V moči toho máme všichni docela dost, co vy na to? PS: Mně opravdu sere, když korporace vypustí džina z lahve rozjebou s tím svět a obyčejní lidé jim ještě musí za své peníze za svůj čas a za své životy dokázat, že to je svinstvo. A někteří vědci, jako Vy, umírněně horují za umírněné hodnocení, dokud to není dokázáno - a možná se to dokázat ani nedá nebo nepovede. Jiří Malík, vedoucí národní kampaně Koalice STOP HF

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz