Je nutná temná energie? Podle nových výpočtů nikoliv  
Trio matematiků tvrdí, že původní rovnice Einsteinovy obecné relativity jsou v pořádku a není žádoucí k nim zavádět takové podezřelé věci, jako je temná energie. Klíč je prý v nestabilitě modelu založeného na Friedmannově vesmíru.
Kupa galaxií na snímku HST. Kredit: UC Davis.
Kupa galaxií na snímku HST. Kredit: UC Davis.

Už je to jako stará známá písnička. Vesmír se rozpíná. A nejen to. Vesmír se dokonce rozpíná tak, že jeho rozpínání neustále zrychluje. Ale proč by mělo rozpínání vesmíru zrychlovat? Mohla by v tom mít prsty nějaká energie, velmi záhadná, protože jsme ji doposud neobjevili. Budeme ji říkat temná energie, alespoň s ní můžeme strašit malé děti. To je příběh jedné z největších fyzikálních záhad dneška.

 

Temná energie je vlastně ze všech záhad ta nejvíce záhadná. Museli jsme si vymyslet a stále není jisté, jestli vůbec existuje. Od objevu zrychlování rozpínání vesmíru uběhly dvě desítky let a v pátrání po temné energii jsme příliš nepokročili. A stále se objevují alternativní vysvětlení, které se snaží vyřešit problém s rozpínáním vesmíru, aniž by se zaklínaly temnou energií.


Nově se s takovým vysvětlením ozvalo trio matematiků. Podle nich vlastně Einsteinovy původní rovnice obecné relativity předpovídají zrychlování rozpínání vesmíru kvůli nestabilitě. Jejich studii nedávno uveřejnil časopis Proceedings of the Royal Society A.

Blake Temple. Kredit: UC Davis.
Blake Temple. Kredit: UC Davis.

Když Einstein sepsal své rovnice obecné relativity popisující gravitaci, tak záhy poté zavedl antigravitační faktor, kterému se říká kosmologická konstanta. Jeho záměrem bylo vyvážit působení gravitace a vytvořit tím statický vesmír, který byl v Einsteinově době populární. Později toho Einstein litoval a nazýval kosmologickou konstantu svým největším omylem.


Když se moderní kosmologové začali potýkat s nečekanou podobou rozpínání vesmíru (jeho zrychlování vážně nikdo nečekal) a přízrakem temné energie, tak přitom oprášili Einsteinovu kosmologickou konstantu a prohlásili, že by to vlastně mohlo být alter ego temné energie. Potíž je samozřejmě v tom, že i Einstein si kosmologickou konstantu vymyslel z nouze, a navíc ji neměl rád.


Joel Smoller. Kredit: UC Davis.
Joel Smoller. Kredit: UC Davis.

Blake Temple a Zeke Vogler z Kalifornské univerzity v Davisu se společně s nedávno zesnulým Joelem Smollerem z Michiganské univerzity v Ann Arbor nehodlali s takovým přístupem spokojit. Snaží se najít řešení v původní podobě Einsteinovy obecné relativity bez temné energie.

 

Podle badatelů vypadají původní rovnice obecné relativity zcela v pořádku. Tak proč k nim zavádět takový podezřelý faktor, jako je temná energie, nebo chcete-li kosmologická konstanta? Temple, Vogler a Smoller tvrdí, že rovnice jsou ok, špatně je podle nich její předpoklad uniformně se rozpínajícího vesmíru s galaxiemi. Taková konfigurace je prý nestabilní.


Soudobé kosmologické modely obvykle vycházejí z Friedmannnova vesmíru, který se sice rozpíná, ale jinak je zcela homogenní v prostoru. Podle Templa, Voglera a Smollera rovnice obecné relativity ukazují, že Friedmannův vesmír je ve skutečnosti nestabilní. Jakékoliv narušení homogenního prostředí, například to, že někde bude hustota hmoty o něco nižší, podle jejich výpočtů vede ke zrychlování rozpínání vesmíru.


Zmíněná nestabilita vede podle badatelů k tomu, že při měření vykazují lokální oblasti časoprostoru právě takové údaje o zrychlování rozpínání, které odpovídají hodnotám v teoriích temné energie. Z toho lze odvodit, že námi pozorované zrychlování rozpínání vesmíru vlastně vyplývá z původní obecné relativity, aniž bychom museli zavádět temnou energii či kosmologickou konstantu. Výpočty prý nejsou kontroverzní, nestabilita rovněž ne a tahle nová teorie navíc obsahuje předpovědi, které bude možné testovat. Tak uvidíme.

Video:  Applied Mathematics vs Dark Energy


Literatura

University of C alifornia, Davis 13. 12. 2017, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Science online 22. 11. 2017.

Datum: 17.12.2017
Tisk článku

Energie bez konce - Vynálezy, koncepty, řešení - von Rétyi Andreas
 
 
cena původní: 279 Kč
cena: 234 Kč
Energie bez konce - Vynálezy, koncepty, řešení
von Rétyi Andreas
Související články:

Je temná energie opravdu reálná?     Autor: Stanislav Mihulka (16.09.2012)
Za objev akcelerace vesmíru se rozdávaly nobelovky, budou i za jeho popření?     Autor: Josef Pazdera (26.10.2016)
Nová analýza supernov zpochybňuje existenci temné energie     Autor: Stanislav Mihulka (16.09.2017)Diskuze:

Znemožnění diskuze.

Kovák Novák,2018-01-02 11:25:49

Všimli jste si i ostatní, že Vám umožní diskutovat jen 1x maximálně 2x a potom se najednou nemůžete přihlásit. Klidně to zkusíte pod jinou adresou a ono se to opakuje. Ale nicky Krnič apod. jsou nezničitelné. Celá ta komedie na diskuzi je trapná a já to zde jen ventiluji, abyste to věděli, že nejste sami -)).
Uvedu to u maxima článků, dokud nebudu vymazán. Zn. OSEL pro osly ......

Odpovědět

Mě to připadá dost nepravděpodobné

Pavel A1,2017-12-18 18:14:53

Jestli tomu dobře rozumím, tak autoři té studie argumentují tím, že Vesmír nemusí být homogenní a pokud bude za hranicí viditelného Vesmíru větší hustota hmoty, než v tom viditelném, tak se to projeví jako zrychlující expanze viditelného vesmíru. Jenže my tu zrychlující expanzi vidíme ve všech směrech stejně velkou, takže by ten Vesmír sice byl nehomogenní, ale my bychom museli sedět přesně uprostřed bubliny s nižší hustotou hmoty na jejíchž okrajích je ve všech směrech hustota nejen vyšší, ale i stejná. To mi připadá jako ještě horší vysvětlení než existence temné energie - a navíc to vrací do fyziky středověká dogmata o speciálním postavení Země ve Vesmíru.

Pokud si vzpomínám, tak podobné úvahy byly s velkou pompou presentovány už před několika lety (a poté už bez jakékoliv pompy vyvrácené).

Odpovědět


Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Karel Rabl,2017-12-19 00:03:56

To že sedíme ve středu je jen zdání ve čtyřrozměrném prostoru, my totiž vidíme jen pouze naše nejbližší okolí(celý viditelný vesmír), které se pohybuje s námi, cca něco přes třináct miliard let.Podobá se to vodopádu kdy okolní kapky(galaxie) se pohybují s námi, až na vzdálenější které se vzdalují tím víc čím jsou od nás dál, a jelikož padáme do středu, jeví se to tak jako jako bychom byli uprostřed pro velké množství hvězd a galaxií před námi (možná je to směr atraktoru) i za námi až na okraj reliktního záření.Tak si to představuji já svým "selským" rozumem.

Odpovědět


Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Pavel A1,2017-12-19 19:28:16

Kdybyste byl ve vodopádu, tak sice padáte s okolními kapkami, ale jste schopen zjistit, kterým směrem padáte. Protože ve směru pádu zrychlujete, tak pokud budete měřit závislost relativní rychlosti kapek vůči vám na vzdálenosti od vás, tak se směru pádu bude tato rychlost se vzdáleností růst, proti směru pádu klesat a ve směru kolmém na pád nebude na vzdálenosti záviset. Podobné to je, kdyby zrychlené rozpínání Vesmíru bylo způsobené nehomogenitami v hustotě hmoty. Ve směru vyšší hustoty by bylo zrychlení rozpínání vyšší než ve směru opačném. Protože ale my pozorujeme zrychlení rozpínání ve všech směrech stejné, tak pokud je to způsobené nehomogenitami v hustotě hmoty, musely by tyto nehomogenity být rozmístěny sféricky symetricky se středem symetrie na Zemi. A to mi připadá jako hodně za vlasy přitažené vysvětlení.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Karel Rabl,2017-12-20 03:25:19

Myslím si že, jednak tam padáme téměř(až na vzdálené galaxie) s celým vesmírem a jednak tam padáme ve spirále(téměř 13miliard let široké hodně ploché " umyvadlo" s dírami ve vodopádu "menších" černých děr) proto se nám to jeví ve třírozměrném prostoru že jsme uprostřed a okraje se stejně vzdalují je to klam.
Zjednoduším to.
Podobně u dvourozměrného prostoru jako na povrchu nafukujícího se balónu kdy se vzdálenosti na jeho povrchu směrem od nás(až na gravitaci) vzdalují, a to tím rychleji čím jsou od nás dále, tak u třírozměrného prostoru je to podobné vůči čtvrtému rozměru.
Ale otočil jsem ve své mysli "čas", kdy je místo plusu mínus, celý vesmír má o něco menší mínus a nám se to jeví jako plus( téměř celý viditelný vesmír) a jinak probíhá vše naprosto shodně s velkým třeskem ale není to třesk je to deprese a není potřeba temná energie.
A temná hmota je podle mně nerovnoměrně rozložený vodivý prostor("vakuum"), který hmota okolo sebe vytváří z našeho úhlu pohledu je prázdný, ale z hlediska energie (elmag. energie a částice pohybující se téměř rychlostí světla) je velmi hustý ( téměř se zastaví jejich čas dokud nenarazí na hmotu) záleží na úhlu pohledu.A ten prostor má okraje mezi vzdálenými galaxiemi.A moje přesvědčení se s časem (již to píši několik let) potvrzuje.
Ale je to jen úvaha "neštudovaného" člověka nezatíženého složitou matematikou.

Odpovědět


Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Petr Ženč,2017-12-20 17:04:42

Já si rozpínání vesmíru představuji (svým selským rozumem) jako neskutečně pomalý všesměrový výbuch "všeho" a to, že jsme ve středu je pouze optický klam.


Nejsem si jist, jak zní přesně důkaz o zrychlování rozpínání vesmíru:
Myslím, že jde o rudý posuv ve spektru standartních svíček.

Pokud svítivost určuje časovou vzdálenost a rudý posuv rychlost rozpínání:

Při Zrychlování očekávám, že průběh funkce bude podobný logaritmické funkci s osou x jako časová vzdálenost ; y - celkový rudý posuv, a pokud by zpomaloval jako exponenciální na stejných osách.
O - je současnost.

Nikdy jsem Však nepochopil, jak si můžou být jisti zářivostí standartních svíček a na tom postavit celý tento, nebo podobný konstrukt.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Pavel A1,2017-12-22 09:05:10

Jistí si samozřejmě nejsou - jistě nevíte nikdy nic, jen náboženská dogmata jsou jistá (a současně nepravdivá).

Oni si myslí, že s velkou pravděpodobností znají zářivost standardní svíček, protože:
1) to změřili a
2) to teoreticky vysvětlili.

Odpovědět


Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Jakub Beneš,2017-12-19 10:23:34

a to máte odkud, že je ve všech směrech stejně zrychlující? kolik těch směrů si myslíte že bylo reálně změřeno? všechny rozhodně ne, protože těch je nekonečno. Změřit se to dá jen tam, kde je nějaká standardní svíčka.

Odpovědět


Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Pavel A1,2017-12-19 19:33:16

Bylo změřeno kolem tisícovky supernov, takže poměrně dost směrů. Že by ausgerechnet v těchto tisíci směrech bylo zrychlení stejné a v ostatních jiné mi nepřipadá příliš pravděpodobné.

Nicméně nyní probíhají celooblohové přehlídky prohledání supernov typu 1a a upřesnění zrychlování rozpínání Vesmíru, předpokládá se, že se podaří změřit několik set nových supernov ročně, takže jak dalece je opravdu zrychlení rozpínání Vesmíru nezávislé na směru budeme brzy vědět s mnohem větší přesností.

Odpovědět


Re: Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Petr i. Karel,2017-12-20 15:01:45

Ono nejde o to, kolik je to směrů. Když se podíváte do originálního článku, tak zjistíte, že uvažované nehomogenity v hustotě jsou v dnešním vesmíru (bez omezení horizontem) tak velkých rozměrů, že ve škále vzdáleností supernov použitých pro parametrizaci standardního modelu bude pozorované rozpínání naprosto stejné, jako u ΛCDM. Netroufám si soudit, oč je pravděpodobnější, že si podle nového modelu sedneme do oblasti s nižší či vyšší hustotou či do míst s přesně střední hustotou. Ale zrovna tak nevím, proč by mělo být pravděpodobnější, že vesmír je přesně homogenní (inflaci stejně potřebujete pro obě varianty, jde o její přesné parametry). Oba modely nabízejí plný soulad se stávajícím pozorováním a co je ohromné na citované studii, nabízí se dokonce způsob, jak je pozorováním rozlišit, tedy při zpřesnění výsledků aspoň jednu z nich falzifikovat.
A je třeba autorům přiznat, že svou verzi neupřednostňují, jak evokuje úvod oslovského článku ("není žádoucí zavádět temnou energii"), ale nabízejí jen druhý možný scénář i metodu k rozhodnutí mezi oběma. Což oslovský článek přiznává v závěru. Možná se jeho autorovi skrytá energie nelíbí a proto do vyznění úvodu vložil své dojmy či přání (podobně jako Vy v příspěvcích do tohoto vlákna diskuse - troufám si totiž podle jejich znění předpokládat, že ani Vy onu "nepravděpodobnost" nemáte podloženou, ale nic ve zlém).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Karel Rabl,2017-12-21 20:39:54

Samozřejmě ji nemám podloženou(až na snižování relativní hmotnosti) tuším to na oslu někde bylo jen jsem chtěl dát do "vínku" další možnost té "nehogomenity" při platnosti OTR.
Ale je to jen teorie vytvořená v mé hlavě a popisovaná zde na oslu již i několik let nazpět a jestli to odpovídá i "Vědecky" ukáže čas.
Podobně to může působit i s "velkým třeskem", tím že bychom (s celým nejbližším vesmírem) s časem "zpomalovali", ale k téhle variantě s temnou energií při rozpínajícím se vesmíru, na rozdíl od mnoha vědců se nepřikláním.

Odpovědět


Re: Mě to připadá dost nepravděpodobné

Michal Mayer,2017-12-26 22:48:56

Ale on se vesmir nerozpina stejne rychle ve vsech smerech, v ruznych vzdalenostech se rozpina ruzne rychle, protoze se rychlost rozpinani v case menila. Ostatne i pro to byla temna energie vubec zavedena.

Odpovědět

Big Bang

Stepan H****s,2017-12-18 11:18:53

Moc hezké téma do diskuze. Osobně mne překvapuje proč vlastně hledámé nový princip tvorby/vzniku hmoty ve velkém třesku, když už něco takového dávno známe.
Pokud by byl celý známý vesmír jen polárním výtryskem ze stroje na hmotu, kterým je gigantická černá díra, nabídne se vysvětlení proč se rozpíná vyvržený materiál, který musí být zákonitě neuvěřitelně zkomprimovaný a najednou mu dáte volnost se rozepnout. Temná hmota se tím stává bezpředmětná. Spatřit takovou obludnost od které se vzdalujeme neuvěřitelnou rychlostí v pokrouceném prostoru kolem ní však bude nejspíše nereálné, tak důkaz asi nikdy nebude :o) Mno není to krásná teorie.

Odpovědět


Re: Big Bang

Milan Krnic,2017-12-18 17:58:38

Přesně tak! Není. Bez možnosti dokázat to, je to pouze o to krásnější představa. Jenže diskutujte o představách ... :)

Odpovědět


Re: Re: Big Bang

Jan Turoň,2017-12-18 18:23:42

Navíc se článek věnuje temné energii, nikoliv temné hmotě, což jsou dva naprosto různé fenomény.

Odpovědět


Re: Re: Re: Big Bang

Milan Krnic,2017-12-23 10:38:53

Zatímco naprosto stejně krásné představy, Jene.

Odpovědět


Re: Re: Big Bang

Stepan H****s,2017-12-19 11:01:20

Jsem si toho vědom. Stejně tak si jsem vědom, že obdobnou představou bude i aktuální model vzniku vesmíru.

Odpovědět

vesmír

Josef Nýč,2017-12-18 06:47:51

prosím s úsměvem a bez urážek ... nejde o život

Odpovědět

Jaroslav Jasenka,2017-12-18 00:29:23

Autoři : Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., Matematický ústav AV CR, v. v. i., Žitná 25,
115 67 Praha 1, e-mail: krizek@cesnet.cz, RNDr. Filip Krížek, Ph.D., Ústav jaderné fyziky
AV CR, v. v. i., 250 68 Rež, e-mail: filip.krizek@cern.ch
v časopise : Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, ročník 58 (2013), c. 2
uveřejnili článek : Před 80 lety objevil Zwicky temnou hmotu,
kde popisují teorii o viriálu a důsledku -> "Temná hmota".
Základem této teorie je Newtonova rovnice pro silové působení mezi dvěma hmotami, která je známa již více než 300 let a doposud není pochopená - nebyla provedena logicko-matematická analýza a mylně je pokládán prostoročasový parametr G za VŠEVESMÍRNOU konstantu soustav. To způsobilo velké problémy ve fyzice ( teorie atomu - slabá jaderná síla (!!!), temná hmota, soustavy typu Země-Měsíc a z toho vyplývající nepochopení vývoje sluneční soustavy, velký omyl v tom, že dráhy těles v centrálním silovém poli (gravitačním) jsou eliptické (dokazuje to řešení soustavy diferenciálních rovnic pro pohyb těles), ... . To je také problém jedné z posledních záhad "Planeta Kepler 78B".
Všechno lze dokázat, ale jak je známo : "Co nemá být, to nesmí být".

Odpovědět

ldx

Václav Dvořák,2017-12-18 00:09:09

Nějak mi to rozum nebere. Jak může nestabilita vytvářet dodatečný pohybový impuls, který zrychlí rozpínání?

To je přeci proti zákonům o zachování energie. Leda že snad by ta nestabilita proudila z nějakého paralelního vesmíru, dovedně skrytá pod nějakou proměnnou? :D

Odpovědět


Re: ldx

Radoslav Porizek,2017-12-18 09:37:01

Pozor, Einsteinovej teorii relativity plati zakon zachovania energie iba lokalne.
Nase chapanie zakonu zachovania energie nemoze platit globalne, pretoze jednoducho nedokazeme urcit jeden okamih "teraz" (casova suslednost) pre vacsie vzdialenosti.

Odpovědět


Re: ldx

Tomáš Habala,2017-12-18 14:01:15

Ono to rozpínanie vesmíru sa nedeje tak, že by galaxie putovali priestorom do diaľky, ale tak, že medzi nami a sledovanu galaxiou vzniká nový priestor. Čiže medzi nami a sledovanou galaxiou je stále viac priestoru. Gravitačná sila tomu bráni - galaxie sa priťahujú k sebe. Teda idú trochu proti tomu pribúdajúcemu priestoru. No ale keď už sú ďaleko od seba, gravitačné pôsobenie klesá a galaxia je viac unášaná pribúdajúcim priestorom a naberá rýchlosť.

Odpovědět


Prostor není prázdný

Václav Dvořák,2017-12-18 23:16:37

Pracujete s tím, že když vzniká v kosmu nový prostor (vakuum), tak neobsahuje nic, co by ho konstruovalo. To je myslím si základní omyl, protože pokud vím, tak i ve vakuu neustále vznikají a zanikají různé částice (ne atomy, tuším hlavně elektrony/pozitrony atp.). I to je podle mně energie a pokud se vezmou v úvahu obrovské vzdálenosti mezi galaxiemi, je to energie naprosto gigantická.

Odpovědět


Re: Prostor není prázdný

Jakub Beneš,2017-12-19 10:29:05

to je taky zásadní omyl, že tam neustále vznikají nové částice. ty páry pozitron elektron tam vznikají jen při průletu energetického fotonu. mimochodem, podle mého názoru ten nový prostor nevzniká, jako že by přibýval (i když, co je to prostor, že? dá se vzít a zvážit? mít v jedne ruce dva prostory a ve druhé čtři? :)) ten prostor je podle mě pořád stejný, jen se bez přítomnosti gravitace narovnává (takže pro nás pozorovatele to vypadá, že se roztahuje)

Odpovědět


Re: Re: Prostor není prázdný

Václav Dvořák,2017-12-19 23:40:56

Zajímavé, to vybízí k promyšlení.

Myslíte, že např. v tzv. Void oblastech je méně záření (včetně elektronů) než v jiných? Pokud my pozorujeme galaxie vzdálené desítky tisíc světelných let? Je zásadní rozdíl mezi dosahem vyzařování elektronů a fotonů?

Odpovědět


Re: Re: Prostor není prázdný

Marek Fucila,2017-12-20 12:59:03

Mne sa vynárajú ďalšie otázky. Pokiaľ správne chápem, čo som čítal, tak v každom bode priestoru sa na dostatočne krátku dobu objavia páry opačných častíc, ktoré hneď anihilujú. (Ak majú smolu, že sú na horizonte udalostí, postupne odparia čiernu dieru.) Samozrejme bez fotónu nič nenameriame, ale nikde som nečítal, že by to bol ten fotón, čo ich vznik vyvoláva. Aj keď znie to rozumne.

Otázka je, čo je to "energetický fotón". Každý fotón má nejakú energiu a pokiaľ viem, jedna z indícii, prečo by mali tieto páry vznikať je, že bez nich by numericky nesedel model vodíka. Už aj elektón v jeho obale interaguje so všetkými možnými časticami, ktoré by tam mohli vzniknúť - toľko, čo som pochopil. Je energia elektrónu v obale porovnateľná s energetickým fotónom? Respektíve nie je úplne jedno, akú má daný elektrón energiu?

Fundamentálnejšia otázka je, či existuje bod vo vesmíre, kde sa práve nenachádza množstvo fotónov.
Jednak keď sa odkiaľkoľvek pozeráme, vidíme svetlo rôznych hviezd/galaxií - t.j. fotóny z nich nám práve narazili do atómov v oku. Existuje teda priestor bez fotónov?
A keď sa na to pozrieme z pohľadu samotného fotónu, ktorému nebeží čas, tak on je v jednom momente natiahnutý od zdroja až po cieľ. Fotón zo vzdialenej galaxie je na celej priamke k nášmu oku, od okamihu, kedy ho nejaká hviezda vyžiarila, až kým sa tam nepremení na posun elektrónu na vyššiu hladinu. A to už po tej istej dráhe ide jeho nasledovník, kým galaxia svieti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Prostor není prázdný

Václav Dvořák,2017-12-31 01:48:34

https://www.ancient-code.com/a-mystery-void-is-pushing-our-galaxy-through-the-universe-at-1-2-million-mph/

Podle všeho na jedné straně existují "prázdnoty", které odtlačují galaxie (možná zdroje "temné energie") a na druhé atraktory, které pravděpodobně obsahují velkou koncentraci "temné hmoty", kam se veškerá hmota přesunuje. Naše galaxie se pohybuje od Dipólového odpuzovače k Shappleyho atraktoru a mně by nejvíce zajímalo, co, pokud to není temná energie, způsobuje odpuzování z této velké Void oblasti (Dipole repeller). Celkově se zdá, že pozorování spíše teorie temné části potvrzují.

Odpovědět

Temná energie

Rudolf Beran,2017-12-17 20:37:46

Pokud platí rovnice Einsteinovy obecné relativity, nemůžeme žít v ničem jiném, než v černé díře.
Podle mne ovšem není zdrojem gravitace černé díry středová singularita, ale její horizont. Proto věci uvnitř černé díry padají na její horizont zevnitř. Toto je podle mne vysvětlení temné energie.

Odpovědět


Re: Temná energie

Karel Rabl,2017-12-18 02:08:53

Myslí si to stejné a psal jsem to na oslu již před mnoha lety.

Odpovědět


Re: Re: Temná energie

Hh Hh,2017-12-18 14:55:58

No ja bych rekl ze se zapomina na to ze na horizontu udalosti prestava platit cas. Takze kdyz se srazi dve cerne diry tak z jejich pohledu to nikdy nebyli dva objekty. Takze horizont udalosti u cernych der je hranice vesmiru. To cemu se rika velky tresk, ta singularita na pocatku. Nevim co by mohlo byt logictejsim zaverem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Temná energie

Hh Hh,2017-12-18 15:01:08

A pokud plati holograficky princip tak je to uplne jasne....

Odpovědět


Re: Re: Re: Temná energie

Karel Rabl,2017-12-18 17:51:32

(myslím si) Ano pro vnějšího pozorovatele přestává platit ale uvnitř energie, "kondenzuje" na "hmotu", co se stane s energií když dosáhne rychlosti světla čas se pro ni zastaví a "těsně před tím(zatím 13miliard let)" zkondenzuje v Bose-Einsteinův kondenzát a dále to pokračuje "normální" fyzikou.

Odpovědět


Re: Temná energie

Jan Balaban,2017-12-18 14:03:13

Prečo práve horizont udalostí? Neprejavilo by sa to na obežných dráhach okolo čiernej diery?

Odpovědět


Re: Re: Temná energie

Karel Rabl,2017-12-18 17:30:40

Já si myslím, že pokud jsme uvnitř s celým vesmírem, tak na horizont této "díry" nevidíme ale projevuje se to zrychlením vzdálených galaxií zdánlivě("temnou energií").

Odpovědět


Re: Re: Re: Temná energie

Jan Balaban,2017-12-18 18:57:18

To by nemalo platiť obecne pre všetky čierne diery?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Temná energie

Karel Rabl,2017-12-18 23:39:06

Samozřejmě platí to obecně jestli jsme uvnitř nebo venku horizontu "černé díry" za horizont nevidíme ale gravitační "antigravitační" projevy existují.

Odpovědět


Re: Temná energie

Jan Novák9,2017-12-18 18:16:42

Není nutné aby "věci uvnitř černé díry padaly na horizont zevnitř". Černá díra může jenom nabírat další hmotu a její hmotnost se zvyšuje a horizont rozpíná.
Alternativně trochu složitěji: pokud kolaps vnější černé díry stále pokračuje můžeme zahuštění prostoru nárůstem gravitace černé díry vnímat jako rozepnutí prostoru - rychlost světla a času se změní v celém vesmíru a právě časem a rychlostí světla měříme vzdálenosti.
Černá díra pravděpodobně nikdy nezkolabuje úplně, gravitace zpomalí čas natolik že se stihne vypařit před dokončením kolapsu. Čím je blíže singularitě tím čas běží pomaleji (zvenku, zevnitř je čas pořád stejný :-))

Odpovědět


Re: Temná energie

Jakub Beneš,2017-12-19 10:42:12

teorie s cernou dirou je zajimava alternativa. uplne by obratila velky tresk. hmota ktera sem pronika pres horizont je rozdrcena na pouhou energii a pak se zase sklada do jednoduchych castic. to by odpovidalo pozorovani, ze cim dale se divame, tim jednodussi hmota :-D

Odpovědět

Filip Machala,2017-12-17 19:22:28

Že by zárodek budoucí Nobelovky..?

Odpovědět

temný rozum

Bluke .,2017-12-17 16:54:13

temná energia zatemňuje akurát vedcom zdravý úsudok

Odpovědět


Re: temný rozum

Burans Killer,2017-12-18 00:02:03

Tak Ty uz mas ten rozum kvalitne zatemneny a odpal cobol niekam na bulvar!

Odpovědět


Re: Re: temný rozum

Petr Kr,2017-12-18 08:21:10

Potrefená husa?

Odpovědět


Re: Re: Re: temný rozum

Bluke .,2017-12-18 08:51:13

Burans myslel ze prog. jazyk Cobol sa uz nepouziva, a je tak akorat dobry pre bulvar.

Odpovědět

vesmír

Josef Nýč,2017-12-17 16:26:08

Tím by se zjednodušilo pochopení vesmíru a jeho vývoje, ač temná energie vše dělá zajímavější a
exotičtější

Odpovědět


Re: vesmír

Petr Kr,2017-12-18 08:19:29

A rovněž by se potvrdilo to, co jsem stále tvrdil. Temná energie to dělá zbytečně komplikované a nepochopitelné.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace