Odkud pochází skot?  
Zatímco původ řady druhů domácích zvířat je většinou situován do oblasti Anatolie, nebo do oblasti úrodného půlměsíce, na původ skotu panovaly názory značně nejednotné. Genetici nyní rozborem mitochondriální DNA zjistili, že náš dnešní skot měl své předky na Blízkém východě.
 

Genetické studie  mitochondriální DNA  začínají poskytovat řadu informací, které by jinak zůstaly navždy utajeny. Údaje uložené v mitochondriích se na potomstvo přenáší pouze po maternální linii, protže spermie  obsahuje pouze jadernou DNA a nikoli DNA mitochondriální. Jinými slovy, co máme v mitochondriích, máme pouze od matky.

Srovnání genetického kódu různých populací lidí a znalost toho, jak často dochází ve vlákně DNA k spontánním mutacím například umožnilo zjistit, že naše pramatka pocházela z Afriky a podle „mitochondriálních hodin“ měřících čas nárůstem mutačních změn, lze dokonce odhadnout, kdy žila. Obdobně lze postupovat u všech živočišných druhů.

Nyní se výzkumníci pokusili metodu porovnání mitochondriální DNA využít k objasnění otázky odkud pochází skot. Testy provedené na stovkách vzorků ze zvířat pocházejících z Evropy, Afriky a Blízkého východu  a jejich srovnání s údaji o čtyřech britských vyhynulých divokých turech poskytly údaje o tom, že starobylé sekvence nukleotidů jsou zcela rozdílné od těch vyskytujících se v moderním typu skotu. Síťová analýza výsledků získaných rozborem DNA zjistila, že u moderního Bos taurus lze pozorovat čtyři hvězdicovité shluky haplotypů s odlišnostmi, jejichž vznik lze datovat do doby začátků jeho domestikace. Jeden ze jmenovaných shluků haplotypů v Evropě převládá. Je to jeden ze tří základních haplotypů typických pro Blízký východ. Naproti tomu africká odlišnost, výlučně sestávající z jednotlivých skupin haplotypů se vyskytuje jen řídce.   

Fakta získaná z deoxyribonukleové kyseliny skotu poskytují silnou podporu myšlence, že předchůdce našeho skotu - divoký tur (Bos primigenius) pocházel z Blízkého východu.

Obr.: Pečeť s motivem býka z Mohenžodara z doby před 4500 lety
Datum: 05.09.2002
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz