(S)tvoření stavebních kamenů života  
Když se chce, všechno jde. Nutno ale dodat, pokud jsou k tomu ty potřebné podmínky. A jsou takové ve vesmíru? Nejspíš ano, vznik organických molekul se ukazuje být jednodušší, než se soudilo. Kanadským fyzikům to vyjevila metoda TPD - termoregulované desorpce.

Michael Huels,  spoluautor studie.  Centre de recherche du CHUS, Université de Sherbrooke.
Michael Huels, spoluautor studie.
Centre de recherche du CHUS,
Université de Sherbrooke.

Co že to na univerzitě v Quebecu prováděli?

Laboratorní astrofyzikální kryogenní experiment. Přeloženo do lidštiny to znamená, že napodobili podmínky, které panují „tam nahoře“ a to jak co do chladu, tak i ultra-vakua. Poté se jali zkoumat, co s látkami v takovém prostředí dělá záření. To sice už zkoumalo hodně týmů, ale většinou z pohledu působení UV záření, X nebo gama. Zatímco účinky vysokoenergetických elektronů, protonů, případně těžkých iontů, jsou známy, elektrony s nízkou energií zůstávaly stranou pozornosti. A právě těm se v Quebecu začali věnovat. Teoreticky se nic moc dít nemělo, když ale svým elektronovým dělem ostřelovat titěrně tenkou vrstvičku ledu na plátku platiny, která imitovala prachoplynové zrno, začaly se dít věci. Nutno dodat, že zmíněný led nebyl z vody, ale z molekul oxidu uhličitého, metanu a amoniaku. Proč zrovna z těch? Protože  jde o jednoduché molekuly, které pozemní dalekohledy detekují v kosmu poměrně hojně a protože při teplotě 22 Kelvinů, při kterých se pokus konal, vytváří něco, co snese přirovnání ke zmrzlým krystalům.


Kanaďany nejspíš k nynějšímu pokusu povzbudil jejich loňský úspěch. Tehdy se jim podobným způsobem podařilo z metanu a kyslíku vytvořit etanol. V mediích se to přetřásalo jako velký úspěch přípravy organické molekuly v podmínkách panujících v mezihvězdném prostoru. Ale ruku na srdce, líh ve skutečnosti není molekula složitá. Spotřeba alkoholu na hlavu v našich končinách prokazuje, jak je pro přežití důležitá, ale z hlediska vzniku života je nepodstatná. To nynější pokus s velkovýrobou glycinu, to už je jiná káva.

 

Schema vzniku aminokyselin je koláž v níž byl použit snímek přezdívaný „tři sloupy stvoření“. Ten v Orlí mlhovině vyfotografoval teleskop Hubble v roce 1995. „Sloupy“ nejspíš již neexistují, protože je odfoukla rázová vlna po výbuchu blízké supernovy. I když se o zničení pilířů dozvíme zhruba za tisíc let, jsou tyto sloupce mezihvězdného plynu a prachu připomenutím toho, o jaké dimenze je nutné naší představu pravděpodobnosti tvorby  aminokyselin (a konečně i složitějších molekul) ve vesmíru opírat. Kredit: American Institute of Physics.
Schéma vzniku aminokyselin je koláž, v níž byl použit snímek přezdívaný „tři sloupy stvoření“. Ten v Orlí mlhovině vyfotografoval teleskop Hubble v roce 1995. „Sloupy“ nejspíš již neexistují, protože je odfoukla rázová vlna po výbuchu blízké supernovy. I když se o zničení pilířů dozvíme zhruba za tisíc let, jsou tyto sloupce mezihvězdného plynu a prachu připomenutím toho, o jaké dimenze je nutné naší představu pravděpodobnosti tvorby aminokyselin (a konečně i složitějších molekul) ve vesmíru opírat. Kredit: American Institute of Physics.

Naše sdělení netřeba dál natahovat. Z údajů vypadnuvších z hmotnostního spektrometru a elektronového děla vychází, že v průměru každý z 260 exponovaných elektronů dává vznik jedné molekule glycinu. Za to by se ani Velký dizajnér nemusel stydět. Michael Huels, spoluautor studie, k tomu pro tisk dodává ještě další noticku: „Molekuly jako glycin mohou za vhodných podmínek  spojovat a vytvářet složitější biomolekuly, které vídáme v buňkách jako součást proteinů, RNA,  DNA, fosfolipidů..."

 

Pravdou je, že autoři pracovali se složením substrátu, který lze označit za optimální a že z určitého pohledu je málo pravděpodobné. Nicméně vzhledem k obrovským rozměrům kosmu  taková výtka poněkud postrádá smysl. Pro zájemce o hrátky s pravděpodobnostmi autoři uvádějí několik čísel, ale odkazují jimi na odhady jiných autorů. Seznámit se s nimi lze zde.


Experiment ukázal, že představa postupného vzniku základních kamenů života je špatná. K jejich vzniku netřeba nejprve vytvořit molekuly s vazbou uhlík uhlík (C-C) nebo (C-N).  Za přispění nízkoenergetických elektronů to jde přímo. Elektrony s energií již od 9 eV to zvládají z jedné vody na čisto. Když elektrony dosáhnou 70 eV, je výtěžek reakce v přepočtu na elektron, který vstoupí do reakce (incidentový) asi 0,004 molekul glycinu.


Závěr

Aminokyseliny, jakou je glycin (H2N-CH2-COOH)  se mohou tvořit přímo z jednoduchých molekulárních složek, z nichž žádný nemá předem vytvořené C-C nebo C-N vazby. Je k tomu ale potřeba působení nízkoenergetických elektronů. Takových, kterým se říká  sekundární a jsou generovány interakcí hmoty s ionizujícím zářením, je ve vesmíru dost. Nouze není ani o substrát, a tak není divu, že stále více sond hlásí přítomnost organických látek nejen v blízkosti hvězd, ale i v mezihvězdném prostoru, na prachoplynových částečkách, v chvostech komet i na meteoritech. Pokus prokázal, že složité molekuly se mohou tvořit přímo v ledových krystalcích a že organické molekuly - základní kameny života, není tak složité vyrobit. Proto také nejsou výsadou planety Země a ani ve vesmíru nebudou tak nedostatkovým zbožím, jak se zdálo.

 

Literatura

Sasan Esmaili et al.: Glycine formation in CO2:CH4:NH3 ices induced by 0-70 eV electrons, The Journal of Chemical Physics (2018). DOI: 10.1063/1.5021596

Datum: 28.04.2018
Tisk článku

Související články:

Obří komety jako hrozba civilizace     Autor: Josef Pazdera (24.12.2015)
Zamlada se naše matička Země proháněla jen hodně nalehko     Autor: Josef Pazdera (12.05.2016)
Zrodil se první život ve vesmíru na uhlíkové planetě?     Autor: Stanislav Mihulka (08.06.2016)
Strava a životní styl Evropanů před 1,2 miliony let     Autor: Josef Pazdera (28.12.2016)
Stojí za vznikem života meteority v horkých jezírcích?     Autor: Stanislav Mihulka (03.10.2017)
Nejstarší fosilie světa ustála pochybnosti o své pravosti     Autor: Josef Pazdera (23.12.2017)
Život je jen koncept     Autor: Jan Špaček (06.03.2018)
Sto milionů     Autor: Josef Pazdera (20.03.2018)Diskuze:

Neutrinová struktura vakua

Jiří Benda,2018-05-12 09:41:19

má obdobu v krystalu, také ve vhodném prostředí narůstá (jako i vesmíry), také je magnetickou interakcí a jednotnou frekvencí organizovaná a na jejím základě je možná variabilita všech elementárních vazeb, bez ní by nic nevzniklo. Někdy před 10-12 lety mne upoutal článek z Harvardovy university, kde zamrazili helium blízko absolutní nuly tak, že tvořil struktury v duchu struktury prostoru (vakua). Když vidíme mnohé viry s podobnou strukturou svých výběžků, logicky nás napadne - ano, život pochází z vesmírného mrazu a z jednotné struktury vakua. Na této frekvenci dochází k vesmírnému tvoření. Skalní zastáne vědy snad nepopudím, když dodám, že tato struktura a "rezonanční" frekvence vesmíru je současně i vesmírným vědomím, jež tvoří trojrozměrnou matrici všemu stvoření (čtvrtým rozměrem bude vektor gravitace - místo času). Kdo vstoupí svým vědomím na frekvenci vesmírného, rázem pozná propojenost VĚDOMÍ se vším - s prostorem i hmotou, které se dají i přímo ovládat (nadpřirozené schopnosti). Zatím jsme ale od této úrovně (vlastně všech vyspělých civilizací) hodně daleko, protože vědecká obec je zacyklená ve svých omylech a nepřipustí nic, co nevzejde z ní a z jejích "autorit".

Odpovědět

Člověk je jen vyšší forma hmoty,

Karel Rabl,2018-04-29 00:36:26

která si uvědomuje sama sebe a dovede se s ostatními živými bytostmi či rostlinami pohybovat i proti "směru času neboli gravitaci" a ve smyslu gravitace si myslím že je obyčejná hmota "živá" neboť se brání zániku pádu do "nečasu" protože si vytváří prostor(vakuum) ve kterém se pohybuje. Když se podíváte na kupy galaxií společně s temnou hmotou uvidíte na jejích vrcholcích galaxie jako květy nebo rostliny, které kondenzují jako kapičky rosy z ranní mlhy.Tak to vidím já laik.

Odpovědět

Daniel B.,2018-04-28 22:53:35

"Pravděpodobně na této planetě zahájil život nějaký anorganický REPLIK8TOR."

Jsem skeptický k takovýmto tvrzením. Vědecký přístup je totiž skeptický přístup. Pravděpodobnost je určována matematikou, ne názory.

Odpovědět


Re:

Milan Krnic,2018-04-28 23:00:01

Naštěstí skeptický z pohádkám být nemusíte. Stačí je prostě brát takové, jaké jsou.

Odpovědět


Re: Re:

Milan Krnic,2018-04-28 23:02:02

*k
Např. proč pochybovat o "dřevorubec, rozřízne vlkovi břicho a babičku s Karkulkou, obě zcela v pořádku, zachrání", je to prostě v tomto případě jiná pohádka.

Odpovědět

Proto všechny Pt asteroidy jsou již dávno prodány a rozděleny na claimy.

Josef Hrncirik,2018-04-28 16:25:52

Odpovědět


Nestačí impakt 3C+CO2+2H2O+2NH3=2 glyciny; 2x(C2O2NH5)

Josef Hrncirik,2018-04-28 17:06:26

Odpovědět


Re: Nestačí impakt 3C+H2O+(NH4)2CO3=2 glyciny; tj. 2x(C2O2NH5)

Josef Hrncirik,2018-04-28 17:14:49

Odpovědět

Počátek života

stanislav vyskočil,2018-04-28 14:28:58

Vědecký svět se zhoduje na jednom, že základem vzniku života je kompartmentace ,oddělení vnitřního prostoru od vnějšího okolí a následná REPLIKACE a to anorganická i organická .Doba pro vytvoření replikovaných molekul nebo systémů byla nepředstavitelně dlouhá a každou sekundu se uděje ohromné množství událostí a stačí, aby ta potřebná se stala jen jednou.

Doporučuji domácí úkol: Počítat miliony po které tu probíhá Evoluce hmoty . Je jich 4000 a každý má 10 000 století. To se doporučuje na začátek přednášek o Evoluci.

Pravděpodobně na této planetě zahájil život nějaký anorganický REPLIK8TOR.
NASA definuje život který hledá ve vesmíru: "Chemický proces který se udržuje sám a je schopný Darwinovské Evoluce"

Vše nasvědčuje tomu ,že život ve vesmíru může být běžný, ne vzácný.

".... a zeptala se Hmota ?Proč jsem" o více napište na genom123@seznam.cz

Odpovědět


Re: Počátek života

Milan Krnic,2018-04-28 22:55:30

Jen ta vaše úvaha má hned na začátku menší trhlinu. Celý svět se neshoduje na jednotné definici toho, co to je život. Viz např. zde http://www.osel.cz/9807-zivot-je-jen-koncept.html

Odpovědět


Re: Re: Počátek života

Mojmir Kosco,2018-04-29 06:31:39

Souhlas neexistuje jednotna definice života .Jinak vse co na zemi potřebuji živé organismy spojuje jedna podmínka a to voda v tekutém stavu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Počátek života

Josef Hrncirik,2018-04-29 07:33:43

Kryogenici se na počátku vznáší nad tuhou vodou.

Odpovědět


Na Počátku i na Konci je Elektronové Dělo. Slyšeli Jste Byte. Amen.

Josef Hrncirik,2018-04-29 08:09:36

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace