Když muž ženu týrá…  
Po vraždě mladé ženy v Oslu pro Osla trochu netypické zamyšlení ženy nad snahou mužů vládnout a ovládat.

Jak se (v demokracii) dělá moc a moc peněz.
Jak se (v demokracii) dělá moc a moc peněz.

Možná nevíme, přesně jaké vztahy panovaly v tlupách našich dávných evolučních hominidních předků, nicméně z poznatků o životě nám nejbližších lidoopů a o vývoji lidských společenstev v různých časech a kulturách lze usoudit, že hierarchické uspořádání komunity a patriarchální vztahy v ní jsou nám evolučně vtištěny. A protože právě to lze jednotlivci i skupinami dobře zneužít a využít ve vlastní prospěch, tak jsme obě tyto „predispozice“ nejednou dotáhli do absurdní, čistě lidské formy. Totalita, diktatura, despocie dokáží mít neskutečně obludné, šílené podoby, jež za dobu lidské historie stály životy stovek milionů zcela nevinných lidí. „Mocná“ menšina se – zcela logicky – snaží své postavení upevnit a chránit všemi způsoby. Pokud to systém umožňuje, pak i represivními zákony. A když se nespokojené většině podaří prosadit víc demokracie, pak jinými, méně zjevnými způsoby.

 

Ale vraťme se od politiky, jež si své vhodné lidi vybírá, zpět k „soukromé“ formě nadvlády.

Se snahou ovládané většiny vydobýt si na ovládající menšině svá práva, se dějinami lidstva táhne, jenže o dobrý krok pozadu, problém nerovnoprávnosti žen. Slabší fyzická konstrukce, péče o děti, udržování ohně, později domácnosti, závislost na loveckém úspěchu a ochranné síle muže, pak na jeho schopnosti finančně zajistit rodinu, vedly ke společenské podřízenosti žen. I ta byla dotažena do obludné „dokonalosti“. Podstatnou „zásluhu“ na upevnění nadřazenosti muže měly, a dodnes mají tradiční velké církve. Nejen islám ponížil ženu na manželův majetek. Děsivé bývá postavení indické ženy nižší kasty, zejména když ji muž opustí, nebo ovdoví. A křesťanství? Ještě dnes mnozí nedopustí na doslovný výklad Bible nebo dokonce tyto „pravdy“ hlásají (zdroj):

- Každý muž, když se modlí nebo když prorokuje a má něco na hlavě, hanobí svou hlavu.

- A každá žena, když se modlí nebo když prorokuje s nepokrytou hlavou, hanobí svou hlavu, protože je to jedno a to samé, jako kdyby se byla oholila.

- Neboť jestli se žena nepokrývá, ať se i ostříhá; a jestli je žene mrzká věc se ostřihat nebo se oholit, ať se pokrývá.

- Neboť muž není povinen pokrývat si hlavu jsouc obrazem Boha a jeho slávou, ale žena je slávou mužovou.

- Neboť muž není ze ženy, ale žena z muže;

- neboť ani není muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže.

- Proto je žena povinna mít na hlavě znamení moci mužovy pro anděly.

 

Papežské konkláve. Čistě pánská jízda. Počínaje od kněží výš. Tak to přece nařídil ten neomylný, spravedlivý, vševědoucí a všehoschopný, jenž se nezaobejde bez pozemského zastoupení v podobě po mamonu bažící organizace obyčejných lidských domýšlivých hříšníků.
Papežské konkláve. Čistě pánská jízda. Počínaje od kněží výš. Tak to přece nařídil ten neomylný, spravedlivý, vševědoucí a všehoschopný, jenž se nezaobejde bez pozemského zastoupení v podobě po mamonu bažící organizace obyčejných lidských domýšlivých hříšníků.

Nebo (zdroj):

Otec má zvláštní odpovědnost za čistotu své dcery. Jestli se zjistilo, že izraelská dcera se dopustila předmanželské sexuální nemorálnosti, měla být tato žena přivedená ke dveřím otcova domu a ukamenována na smrť „proto, že vykonala bláznovství v Izraeli smilníce v domě svého otce“ (Dt 22:21).

 

Povědomé a zahalováním hlavy i kamenováním za předmanželskou ztrátu panenství připomínající arabský svět? Odkud pak čerpal archanděl Gabriel inspiraci, když diktoval Mohamedovi Korán? Ne snad ze židovských náboženských textů, jejichž část tvoří i Starý zákon, spisy plné násilí a nespravedlnosti?


Samozřejmě, náboženství podřízenost žen „nevymyslelo“, jen ji na dlouhou dobu povýšilo na akceptovanou společenskou normu, doposud v církevní hierarchii striktně dodržovanou. Kořeny jsou ale hlubší. Pravidla spolužití u většiny přírodních národů naznačují, že snaha dominovat nad ženami je u mužů (i samečků většiny lidoopů) evolučně podmíněna. Z biologického hlediska to má svou logiku: partnerku/y a matku/y mých potomků musím mít pod úplnou kontrolou, abych si byl jist, že pečuji o své, a ne cizí děti (geny). Chorobná žárlivost není projevem lásky, nýbrž potřeby kontrolovat a vlastnit.

Je krátkozraké podlehnout iluzi, že v moderní době jsou nám podobné „primitivní“ pudy cizí. Agresivita mužů vůči partnerkám a násilí na ženách je mnohem běžnější, než by se mohlo zdát. Ženy se často bojí přiznat, oznámit týrání partnerem… protože mají zcela oprávněné obavy z důsledků. Nejednou i rodina a známí takové konání u muže tolerují. Otázkou je, jak účinně oběti ochránit. Rozvod, či rozchod nemusí být dostatečným řešením, protože agresívní partner nechce o svá „vlastnická“ práva přijít. Snaží se buď o obnovu vztahu, nebo pomstu. Žel i děti mohou být jejím nástrojem.


O tom, že rozchod s agresivním, manipulativním partnerem může být pro ženu rizikem, svědčí nejen čerstvý tragický případ z norského Osla (ZDE), ale i podobný z Finska (ZDE). Denně bychom však v zemích vyspělé západní civilizace našli bezpočet podobných případů, i když ne s tak děsivým koncem. Většina žel zůstane neodhalena.

Já si na tobě budu léčit své pošramocené mužské ego a ty mě budeš otrocky poslouchat…
Já si na tobě budu léčit své pošramocené mužské ego a ty mě budeš otrocky poslouchat…

Že oběti partnerského domácího násilí to nemají lehké, ani když se jim podaří vymanit se z deprimujícího vztahu, dokazuje v odborném článku zveřejněném v časopisu Journal of Interpersonal Violence trojice akademických pracovníků, odborníků na sociální práci ze tří rozdílných amerických vysokých škol. Z rozhovorů, které vedly se ženami, jež přešly peklem vztahu s tyranem, vyplynulo, že emocionální důsledky u nich přetrvávají a projevují se několika způsoby:

  • Ženy, které se vymanily ze vztahu s násilným partnerem, mají často emoční bariéru a velmi váhavě vytvářejí nové vztahy. Některé uvedly, že si sice našly partnera, ale nebyly schopny dostatečné emocionální vazby.

  • Některé ženy sice emocionální zábrany překonaly, ale v nových, zdravých vztazích nepřestaly očekávat jejich rozpad a násilí.

  • Ztráta sebeúcty často brání vytvořit nový vztah. Agresivní partner část své moci a kontroly získává na úkor sebeúcty své oběti. Pokud nový vztah není výrazně lepší, ženě se vracejí pocity méněcennosti a myšlenky typu "Proč by mě měl někdo milovat?".

  • Potřeba se z prožitého stresujícího období vypovídat. Postižené ženy mívají potřebu novému partnerovi rozpovědět, co přežily, vysvětlit důsledky na jejich současném chování. Ty, které nemohly své zkušenosti v nových vztazích sdělit, cítí nedostatečnou vzájemnou partnerskou propojenost.

Samozřejmě, že lze i bez průzkumu předpokládat tyto dlouhodobé posttraumatické důsledky spolužití s partnerem, který ubližuje slovně i fyzicky, vydírá citově, či finančně, omezuje a zakazuje, či se „jen“ bezohledně a sobecky chová. Jak uvádí jedna z autorek studie, Noell St.Vilová, docentka na Katedře sociální práce University v Buffalo, jde o pilotní studii, jež měla za cíl pochopení hloubky problému. A ten je fakt hluboký. A starý minimálně jako lidská civilizace, přesto stále vážný a nedořešený.

 

Video: Děsivý příběh, který není ojedinělý.

 


Dovedeme si vůbec představit, jaké trauma zažívají mnohé ženy v zemích, kde je nikdo neuchrání před muži, za které se neprovdaly, ale byly provdány?

 

Související články: 1, 2, 3… ano, i tací jsme, my, lidé…

 

Zdroj: University at Buffalo News

St. Vil, N. M., et al.: Betrayal Trauma and Barriers to Forming New Intimate Relationships Among Survivors of Intimate Partner Violence, Journal of Interpersonal Violence, 2018

Datum: 13.07.2018
Tisk článku

Související články:

Biblické násilí     Autor: Jan Špaček (03.11.2013)
Kde sa berú zlí ľudia?     Autor: Matej Čiernik (02.05.2017)
Brutální válku šimpanzů v Gombe poháněla touha po moci, ambice a žárlivost     Autor: Stanislav Mihulka (23.04.2018)Diskuze:

Dagmar Gregorová,2018-07-18 03:57:07

https://youtu.be/Zu4rP9wureY
https://youtu.be/YZS1JSwBNKM
https://youtu.be/PTWBl5VcBxM
..one Australian woman is being killed at the hand of domestic violence every week…

…Over 70 percent of domestic violence murders happen after the victim ended the relationship…

(USA)… and over 500 women and girls this age (16 – 24 years) are killed by abusive partners...

Nejen ženy, nýbrž i problém zneužívaných dětí:

…and the CDC reports that 15 million children are abused every year. 15 million…

...JEN SI TAK - ZKUSMO - NA DEN ZKUSIT POCITY OTCE DCERY, OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, že?

A nejde jenom o kriminální formu násilí. V kolika manželstvích/partnerstvích se muž chová tak, jak by své ženě nikdy nedovolil - mám na mysli egoizmus, slovní urážky, ponižování, rozčilení při všem, co se jenom zlehka dotkne Ega... stačí vyslovit opačný (samozřejmě vždy "hloupý" a "nesprávný") názor, nesouhlasit...
V kolika manželstvích má pracující žena všechny domácí povinnosti... a když nestíhá, stěžuje si muž a pomlouvají i ženy...

Odpovědět


Re:

Milan Krnic,2018-07-18 16:42:20

Ano, násilí je špatné. Opomněla jste, tedy dodávám, ženy (tyranky), a pak i další domácí mazlíčky (týrané). Jen si tak zkusit pocity není možné. Opačný názor - ano, opačný, racionální, je z pocitového pohledu hloupý a nesprávný. Jinak racionální můžou být různé, opačné těžko.

Odpovědět


Re:

Alex Ginter,2018-07-22 01:31:50

Britský následník trůnu musel poskytnout výpověď na policii. Princ Charles totiž figuruje jako svědek v případu bývalého kněze, který měl zneužít nejméně 18 chlapců. Informovala o tom agentura AP.

Charles musel na policii poslat svou písemnou výpověď. Britský princ měl totiž poměrně blízký vztah s bývalým biskupem Peterem Ballem, který měl tři desetiletí zneužívat malé chlapce. Princ a bývalý duchovní si měli dlouhá léta dopisovat.

Odpovědět

Zneužití problému pro vlastní cíle

Jan Ďalog,2018-07-14 00:43:06

Tak tenhle článek mne na tomto serveru trochu vyrazil dech. Vůbec bych něco takového na tomto jinak zajímavém webu nečekal. Ještě, že je tady dost chytrých a s nadhledem, kteří dokázali díky příspěvkům případným čtenářům otevřít tuto jinak jistě důležitou a zajímavou problematiku ze správného uhlu. Děkuji všem za tyto smysluplné příspěvky.
Výjimečně jsem se rozhodl reagovat. A to z jednoho důvodu - občas člověk potká v životě člověka, který se tváří jako intelektuál, vyjadřuje se jako intelektuál, dokonce má i akademické vzdělání a tak vzbuzuje ve svém okolí často pocit enormního vzdělance s úžasným myšlenkovým potenciálem. Při hlubším poznání člověk zjistí, že takový člověk patří spíše do rukou odborníka zaměřeného na osobnost a duševní zdraví. Problém je, že takový člověk dovede dlouhá léta svými nadstandardními vyjadřovacími schopnostmi ohlupovat a demagogicky zavádět špatným směrem jinak skvělé lidi kolem sebe. Takových lidí ve svém životě snad z času na čas potkává většina z nás. A já mám nyní předně tento pocit z autorky tohoto článku. Absolutně překroucené, vytržené, osekané desinformace, tendenční a jednostranné i plytké myšlenky. A jelikož mám k této problematice velice blízko a něco nemálo o ni vím, dovolím si tvrdit, že autorka o domácím násilí neví z pohledu reality a hlubších znalostí vůbec nic. Jen využila tragickou událost utýrání mladé ženy tyranem, aby na základě této události mohla vyfantazírovat tendenční, chorý a feministicky podbarvený článek s cílem a potřebou rádoby odborného se vyjádření k této závažné a však daleko složitější a komplexnější problematice, než byla v tomto článku podaná. Pokud bych mohl komukoli doporučit před čtením tohoto článku, kdo by měl zájem se o těchto věcech něco smysluplného dozvědět - ať nečte tento článek a nenechá se ovlivnit chorými a pokroucenými myšlenkami. Omlouvám se za tento nestandardní tvrdý názor. Ale po přečtení tohoto článku mne nedalo se k němu zásadním způsobem nevyjádřit.Hodně štěstí a rodinné pohody všem.

Odpovědět


Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Milan Krnic,2018-07-14 00:57:47

Já autorce za článek děkuji. Diskuze je důležitá, na motivu nezáleží.
A já Vám přeji štěstí.

Odpovědět


Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Ondřej Macháč,2018-07-14 08:17:08

Za svůj názor by jste se rozhodně neměl omlouvat.

Odpovědět


Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Aleš Toufar,2018-07-14 13:23:06

Už čtu příspěvky Ďaloga a Macháče potřetí, ale kromě toho, že jsem se dověděl, že o dané problematice nemálo vědí a autorka patří k psychiatrovi,... nenašel jsem k tomu, co je v článku uvedeno, žádnou konkrétní výtku. Žádný protiargument, nebo upozornění která z formulací je lež,nebo nepravda a zavádí. Na co konkrétně máte jiný názor. Vyprodukoval jste řadu slov ale nějak chybí argument proč. Také výrokem se provinila? Také všem přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Odpovědět


Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Eliška Klániková,2018-07-15 07:37:31

Aleši, jaký argument by měli asi tak rozporovat, když nemají co. Proto jen mlží. Kdyby měli co rozporovat, tak to určitě udělají. A pokud se ozvou, tak to zase nebude nic konkrétního. Sama s tím mám vlastní zkušenost a bigotní manžel a bigotní okolí jsou strašná kombinace. Myslím, že se to od přístupu mohamedánů ani tak moc neliší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Milan Krnic,2018-07-15 09:52:45

Ono záleží i na šíři toho okolí, které máte, resp. které si v té době myslíte, že máte dostupné.
Tedy je těch kombinací hromada. Od "mohamedánů" se lišíme významně, koukněte na práva žen v takové Saúdské Arábii.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Milan Krnic,2018-07-15 10:20:16

Každopádně to je až druhotné, v první řadě je, aby problém vůbec nenastal.
To se dá v úvaze zajistit mnoha správnými okolnostmi, ovšem jejich souhra je chaotická, tedy reálně nelze zaručit správný výstup. A sociální experimenty, jak vidno, moc populární ve společnosti nejsou (viz např. jednotné školní uniformy). Tedy je to takový začarovaný kruh, nikoli evoluce ve smyslu v článku uvedeném. Ale neztrácejme naději, časem nám to třeba dokáže vypočítat nějaký suprpočítač :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Pavol Hudák,2018-07-15 15:46:15

rozdiel je iba v tom, ze v saudskej arabii im dovolili urcovat prava zien. nastastie u nas, aj ked je 70% populacie krestanov, sa stale musi dodrziavat sekularny pravny system. je ale vidiet ako moc sa to snazia zvratit. na slovensku nabozenski fanatici aktivne bojuju za potlacanie prav zien, homosexualov, liberalizmu... a ciastocne sa im to zial aj dari. vid zmluva slovenska z vatikanom, zatvaranie obchodov pocas sviatkov a stale neschvalene registrovane partnerstva homosexualov.

keby sme dali plnu moc krestanskym nabozenskym fanatikom, velmi rychlo by z krajiny spravili stredovek podobny tym na blizkom vychode.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Milan Krnic,2018-07-15 16:55:02

Všichni tihle kriticky nemyslící a tedy různá zjednodušení zastávající by potřebovali od malička robota, který by jim říkal, co mají dělat, aby to do budoucna vedlo k jejich štěstí (mě by stačilo znát čísla do loterie). Protože člověk má obvykle dost možností, jak předejít např. tomu napadení, a to, že nemá zrovna toho robota, který by mu poradil, co má udělat (když ho již dříve ve vzteku "ty mi do všeho kecáš!" rozbil) holt vede i k rozhodnutím, která končí blbě.
Tak ale prozradím, že blbě končí dříve anebo později všechna rozhodnutí (samozřejmě relativně).
Takto do hloubky ale autoři zkoumat nemůžou, protože by jim došlo, že jejich práce nemá smysl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

jana krejbichová,2018-07-18 11:17:29

V zásadě souhlasím, ale mluvme spíš o 70% agnostiků. Ve svém okolí znám jen jednu praktikující křesťanskou rodinu.

Odpovědět


Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Pavol Hudák,2018-07-15 15:40:25

dlhy prispevok ale obsahovo uplne prazdny. co takto napisat nieco k veci, ked uz sa pasujete do role odbornika?

Odpovědět


Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

jana krejbichová,2018-07-18 11:07:51

Vůbec, ne. Ale chápu, že se vám jako muži nelíbí.

Odpovědět


Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Jaroslav Gutvirth,2018-07-15 15:48:11

Kdybychom chtěli odstranit 95 procent vražd, bylo by potřebné odstranit všechny, kteří mají chromozom Y. Ale byla by pak menší zábava. Takže to riziko asi podstupovat musíme. Škoda, že autorku nenapadlo zaměřit se na drogové násilí, tam by těch příkladů zavražděných (asi převážně mužů) našla více. A nedávno jsem se setkal s velmi násilnickou dámou, asi měla nějak přiotrávenou amygdalu, nepřál bych to nikomu. Zkrátka z velmi uvědomělého článku JSEM SI VZAL POUČENÍ, ŽE VRAŽDIT RADŠI TEDY NEBUDU, JE TO OŠKLIVÉ.

Odpovědět


Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Pavol Hudák,2018-07-17 08:54:14

vacsinu vrazd pachaju nizkointeligentni psychopati, takze by stacilo odstavit ich. a mimochodom to je tiez skupina ktora primarne pacha nasilie na zenach. naopak inteligentni psychopati pachaju ekonomicku kriminalnu cinnost

Odpovědět


Re: Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

jana krejbichová,2018-07-18 11:05:48

To bych netvrdila s takovou jistotou. Slyšel jste o funkčních psychopatech?

Odpovědět


Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

jana krejbichová,2018-07-18 10:54:02

Mám pocit, že jste jeden z těch sobců, nebo jeden z
těch, co se bojí o své privilegované postavení. Přála bych vám, být ženou.

Odpovědět


Re: Re: Zneužití problému pro vlastní cíle

Milan Krnic,2018-07-18 16:45:13

Ano, pocity, příp. přání jsou důležité, moc. V diskuzi príma uplatnitelné.

Odpovědět

Ondřej Macháč,2018-07-13 20:05:41

Podle článku je žena automaticky oběť. To je rozhodně blbost. Domácí násilí rozhodně nesmí být tabu. Ale rozhodně se nesmí vytahovat jen nasilničtí muži, ale i ženy. Tento článek je chorobně feministický. A chorobný feminizmus je nebezpečný. Nesmíme u nás dotáhnout věci jak se to povedlo různým iniciativám a neziskovkám na západě. Tam stačí nazřčení a kariéra je zničena bez soudu. Feminizmus dnes předvádí extremismus. A nejen feminizmus.

Odpovědět


Re:

jana krejbichová,2018-07-18 11:00:01

U nás je feminismus spíš sprosté slovo a velkou sílu nemá. Jinak by ženy neměly v Čr o 22% nižší platy než muži. Vy se bojíte!
Strach byl jeden z důvodů, proč se muži snaží ženy dodnes ovládat.

Odpovědět


Re: Re:

Milan Krnic,2018-07-18 16:34:23

O těchto zástupných iluzích (doufám, že je alespoň pořádně prociťujete) níže odkazovaný Jordan Peterson.

Odpovědět

Násilí na slabších,

Bohuslav Rameš,2018-07-13 14:42:27

což v párech většinově jsou ženy (ačkoli nejsou výjimkou i opačné postavené páry), se dopouští jen retardovaní, kteří si musí svoji nadřazenost dokazovat, případně duševně narušení jedinci s vysokou mírou agresivity (těm je v podstatě jedno, na kom si agresi vybijí, ovšem druhý člen páru je tak nějak nejblíž po ruce). Slušný chlapec ví, že holčičky se nebijou a jestli mají hlavu pokrytou, nepokrytou či snad holou, je mu šumák. Mluvím samozřejmě o násilí nevyžádaném, neb, jak známo, lidé jsou různé.

Odpovědět


Re: Násilí na slabších,

Milan Krnic,2018-07-13 19:37:31

A co když se holčičky bijou mezi sebou, co na to slušnost?

Odpovědět


Re: Násilí na slabších,

Pavol Hudák,2018-07-15 15:33:45

suhlasim ze je to o inteligencii. tu ma zial 90% populacie nedostatocnu.

Odpovědět


Re: Re: Násilí na slabších,

Milan Krnic,2018-07-16 22:07:27

Zobecnit na inteligenci je stejné (stejně mimo), jako zobecnit na muže, testosteron, atp. Těch inteligentních, ale ne kriticky myslících je spousta, a ani kritické myšlení nelze zastávat neustále, a tedy ho v životě dle okolností nepoužijete a rázem je prostor k emočnímu prožití dané situace, někdy třeba na silnici, někdy jinde.

Odpovědět


Re: Re: Re: Násilí na slabších,

Pavol Hudák,2018-07-17 08:55:34

ludi neschopnych mysliet kritiky nepovazujem za inteligentnych, bez ohladu na vysledok iq testu

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Násilí na slabších,

Milan Krnic,2018-07-17 21:46:58

Souhlas. V rámci IQ testů by se i (resp. hlavně) toto mělo testovat, kéž by.

Odpovědět

Nech zije feminizmus

Peter Somatz,2018-07-13 12:15:14

Podla mna je toto "vyrovnavanie" prirodzenych rozdielov medzi muzmi a zenami este prilis malo. Europsky uradnici na cele s Merkelovou by mali napochodovat do africkych dzungli a stanovit rovnopravnost napr. medzi 200 kilovymi gorilimi samcami a 70 kilovymi samicami. Taka drzost, aby gorili samec sefoval. A ked budu vyriesene gorily, treba ist dalej. Simpanzy, levy. Vcelia kralovna, aby sefovala chudinkam robotniciam? To nemozme nechat tak! :)

Ale koniec srandy. Treba si uvedomit, ze moc samotna nie je nic zle. Podstatne je kto a ako ju pouziva. Primitiv, ktory sa dostane k moci ju vacsinou zneuziva. Ale bez moci ako takej, by vsetky socialne struktury padli. Vcitane rodiny. Teraz sme v situacii "hojnosti". Funguje kapitalizmus a zeny maju pravo "predavat" svoje "assety". :) Vyberat si. Preco nie. Cize defacto maju moc - ich kapitalom je ich pekne telo a schopnost rodit deti. To len k tomu: "Proč by mě měl někdo milovat?"

Ale zaroven to znamena, zena nie je nutena napr. rodit deti. V takom Afganistane to je ina kava. Tam pocas vojny porodnost prudko rastla. Preco asi?
V "demokracii" si zena maximalne necha "urobit" jednu "hracku" a rozvedie sa. A muz musi platit - zakony nepustia. Co si ale nakoniec odskace dieta. Bude istym sposobom ukratene. Bude v "posttraumatickej" situacii - kvoli svojej mocensky zalozenej matke. Ma to zmysel? A postupne, generaciu po generacii z takychto deti vznikne spolocnost, ktora uz nebude mat "hojnost" a zeny budu tam kde boli. Ale samozrejme, nie tie sucasne. A o to ide.

Zaver: vsetci sa snazia o moc. Aj zeny aj muzi. Ma to svoje vyhody. Podstatne je mat rozum. A vediet na co tu moc chcem. Primitiv s mocou je peklo. A je jedno ake ma pohlavie.

Odpovědět

Jiný pohled

Milan Krnic,2018-07-13 11:59:23

Násilí ve společnosti i obecná nerovnost je špatně, a je jedno, vůči komu. A to je věc myšlení, ne přímo evoluce.

Když žena týrá muže:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11736765826-z-lasky-nenavist-2-domaci-nasili-na-muzich
O absurditě doktríny feminismu:
https://www.imdb.com/title/tt3686998/
Jordan Peterson o rovnosti pohlaví, patriarchátu a humrech:
https://videacesky.cz/video/jordan-peterson-o-feminismu-patriarchatu-a-rovnosti-pohlavi
Dominance mužů nad ženami při podání v tenise:
https://www.youtube.com/watch?v=HLNIbgt6gJc

Odpovědět


Re: Jiný pohled

jana krejbichová,2018-07-18 11:02:55

Jaké procento týraných mužů máme?
A teď si představte ty počty žen!

Odpovědět


Re: Re: Jiný pohled

Milan Krnic,2018-07-18 16:31:41

Nevíme, protože jak známo, v naší společnosti je dogma.
Představit si lze ledacos, ale počty si představit nelze, řady jsou na tom lépe.

Odpovědět

Krása

Alexandr Kostka,2018-07-13 11:13:47

Jen mi chybí rovnoprávný přístup, čili naprosto stejné odsouzení žen, které týrají muže. Obvykle psychicky! Dámy, které při rozvodu patrněra doslova stáhnou z kůže. "Maminky" které si v diskuzních skupinách na FB zcela otevřeně radí, jak bývalého věrohodně (křivě) obvinit ze sexuálních úchylek ve vztahu ke společným dětem. Ostatně jsou i takové, které partnera fyzicky mlátí. Nebo novinka v podobě me too. Naprostá většina obvinění je zjevná lež, nicméně NIKDO je ani nevyšetřuje, natož aby kdokoliv morálně odsoudil takovou osobu.

Odpovědět

Zajímavé

Alice Tebrova,2018-07-13 10:15:29

Krásná ukázka toho, jak za vším tím šaškováním vystrkuje rohy touha po moci a mamon. A jak je zcela jedno, za co se ta která organizace schovává. Některé již mají tisíciletý náskok a v propracovanosti strategie se jim jen těžko co vyrovná. Nebýt s evolucí ve sporu je velká výhoda. Lidé si málo uvědomují, že politickým uskupením i církevním institucím jde především o majetky. Ty jsou tím, co propůjčuje moc a umožňuje ovládat a vládnout. Náš problém je v tom, že evoluce má i řadu slepých ramen.

Odpovědět


Re: Zajímavé

Libor žák,2018-07-13 10:28:08

Svatá pravda. Když máš majetky a nezdaněný příjem, tak ti všichni mohou vlézt na záda. Můžou se tak akorát rozohňovat někde v Hydeparku, a nebo v diskusních fórech. Ale to pak může být těm, co ty majetky mají, absolutně ukradený. A proto já půjdu i zítra do práce. Někdo musí na všechny ty instituce a jejich výdaje a restituce vydělávat.

Odpovědět

dominance

Richard Vacek,2018-07-13 09:50:26

Muži jsou přirozeně dominantní a ženy přirozeně submisivní. Což je způsobeno stovkami generací vývoje člověka. Neplatí to samozřejmě absolutně, ale statisticky. A jako u všeho, i tady se může stát, že někomu se té dominance, nebo i submisivity dostane více, než je zdrávo. A pak je z toho tragédie.

Odpovědět


Re: dominance

Milan Krnic,2018-07-13 12:08:02

Rozložení submisivity ve společnosti, pokud vím, nikdo neprokázal.
Do různých rolí nás pasuje celá společnost od malička, je to síla zvyku.

Odpovědět


Re: Re: dominance

Richard Vacek,2018-07-13 18:09:25

Pro muže je výhodou, když je mezi ostatními muži dominantní, protože mu to usnadňuje získání partnerky / partnerek a přenos prvku dominance na potomky. Při fyzické převaze nemusel ani řešit, jestli je žena domina, nebo submisivní. Dominance (a ne RedBull) dává muži křídla, aby se rozletěl do světa a šířil své geny.
U žen dominance žádnou takovou výhodu nedává. Dominantní žena se také může rozletět do světa, ale šíření jejích genů jí může jít rychlostí tak jednou za dva roky. Těhotenství a starost o dítě mnohdy ohrožují její dominanci a tak dává přednost bezdětnosti. Stačí se podívat na výrazné (dominantní) ženy dneška, kolika potomkům předají své geny.
Jinak v diplomové práci "Dominance a submisivita v rozdílných sociálních rolích" https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/84245/ mě zaujalo, že pokud je žena dominantní v partnerském vztahu, tak je dominantní i v ostatních rolích. Zatímco muž může být doma dominantní, ale jinde submisivní.

Odpovědět


Re: Re: Re: dominance

Milan Krnic,2018-07-13 19:15:58

Výhodou může být hromada věcí ... nemít vysoké nároky, hrát v kapele, mít dost financí, atp., to je otázka okolností, podobně jako šíření genů (máme např. antikoncepce). Možné je tak nějak cokoli, nejlepší je pak vyšetřovat to dotazníkovou metodou :)

Odpovědět

Prirodzenost

Martin X,2018-07-13 09:02:03

"Pravidla spolužití u většiny přírodních národů naznačují, že snaha dominovat nad ženami je u mužů (i samečků většiny lidoopů) evolučně podmíněna. Z biologického hlediska to má svou logiku: partnerku/y a matku/y mých potomků musím mít pod úplnou kontrolou, abych si byl jist, že pečuji o své a ne cizí děti (geny)."

Ak je teda dominancia muzov nad zenami prirodzena a evolucne vyvinuta, tak vsetky snahy sa jej branit, su od zaciatku odsudene na neuspech.
Nevyhnutnym principom civilizacie je sice ciastocna kontrola nasho pudoveho spravania, ale civilizacia, ktora to s kontrolou prezenie (naklady na kontrolu presiahnu prinos kontroly) je odsudena na zanik a je nasledne nahradena takou civilizaciu, ktora viac respektuje prirodzene mechanizmy.

Odpovědět


Re: Prirodzenost

Alice Tebrova,2018-07-13 09:09:03

Chtěla bych mít Vaší jistotu, že musí být nahrazena.....

Odpovědět


Re: Re: Prirodzenost

Martin X,2018-07-13 09:45:21

Postupnu nahradu europskej civilizacie tou islamskou, ktora ma menej civilizovany (teda prirode blizsi) pohlad na vztahy muzov a zien, pozorujeme dnes v priamom prenose.

Odpovědět


Re: Re: Re: Prirodzenost

Milan Krnic,2018-07-13 19:34:12

Migračních vln tu v historii už bylo. To, co píšete, je věc idejová, a v dnešní době vědou potažmo konzumem poháněného technologického vývoje jsou takové obavy liché. Zpátky do jeskyní se pravděpodobně moc lidí vrátit nechce, zcela nezávisle na sociálích experimentech v některých západních zemích (ostatně, i k víře se hodí iPhone).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Prirodzenost

Pavol Hudák,2018-07-15 15:30:23

pozrite si ako vyzerali niektore krajiny par desiatok rokov dozadu a teraz, po zavedeni islamu ako statnej ideologie. ludia sa nechaju vmanipulovat na akukolvek blbost. rozhodne by som sa nespoliehal na to ze vyvoj nemoze obratit svoj smer.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Prirodzenost

Milan Krnic,2018-07-15 17:03:22

To zcela jistě obrátí, tak už to na světě chodí "jednou jsi dole a jednou nahoře". Tedy jak kde. S tím nic nenaděláme. Průmysl se bez problému přesune jinam, když oblastní afričtí inženýři nebudou stačit.

Odpovědět


Re: Prirodzenost

Pavol Hudák,2018-07-15 15:28:26

plno negativnych javov je biologicky prirodzenych, ale nastastie to moderna spolocnost znacne uspesne moderuje. to nas oddeluje od zvierat.

Odpovědět

Pohled pod pokličku

Martin Ryšavý,2018-07-13 08:04:29

Pro mně osobně je článek pod úrovní. Jednak se úplně zbytečně navážíte do křesťanů a druhak ty texty citujete bez kontextu a hlubšího zamyšlení, což je mimochodem věc, před kterou Bůh v Bibli důsledně varuje. Starý zákon by jste měla číst skrze nový zákon. V té době byli úplně jiné podmínky. Také by mne zajímalo kdo dnes z křesťanů kamenuje své dcery? Co za šílence by to muselo být? Čekal jsem spíše že vytáhnete verš že muž má být hlavou své ženy. Ten si někteří vykládají právě autoritativně, jenomže v něm jde o to že sice muž má zodpovědnost a břímě vedení (a rozhodně to není tak ve všech křesťanských rodinách, někde to vede žena, porotože má větší vlohy...)ale tu ženu má chránit, být jí šťítem a žena je proněj i sebereflexí, vždyť je jiná než muž a vidí svět svým pohledem, který moudrý muž ocení a není to pak pro něj pošramocení ega ale významná pomoc.

Nijak nesnižuji to, co se teď stalo té mladé ženě v Oslu. Jde z toho hrůza a bezmoc a pro mě o to více, protože ta žena byla matkou a pomáhala i jiným týraným ženám. V tom má předemnou zvláště význam. Sám mám teď syna, kterému bude za pár měsíců rok, vídím tedy jak se ženy v tomhle období mění a muži musí zabrat násobně více, aby té ženě pomáhali. Tento muž, který ji zabil, měl zůstat ve vězení a být v péči psychiatrů. Chyba to není křesťanů, ale především lidí, kteří ho propustili.

Odpovědět


Re: Pohled pod pokličku

Tonda Velemínský,2018-07-13 08:27:27

Tak, tak. Jak říkáte. Muž má zodpovědnost a břímě vedení.

Odpovědět


Re: Re: Pohled pod pokličku

jana krejbichová,2018-07-18 11:10:54

Já si nepřeji být vedena, a mužem obzvláště ne. Očekávám partnerství. Takže sejměte to fiktivní břímě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pohled pod pokličku

Milan Krnic,2018-07-18 16:49:24

Za to může hladina testosteronu, potažmo evoluce, viz článek. S tím prvním něco udělat můžete.

Odpovědět


Re: Pohled pod pokličku

Jaroslav Pešek,2018-07-13 09:51:42

Bůh težko může před něčím varovat. Ta kniha byla napsána člověkem.

Odpovědět


Re: Pohled pod pokličku

Pavol Hudák,2018-07-15 15:25:57

" V té době byli úplně jiné podmínky"

ano to je pravda. co dokazuje ze biblia bola napisana clovekom/ludmi a nie bohom. pre nekonecneho boha by nebol problem napisat trvalo spravny text, ze.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz