Násilníci mají početnější rodiny  
V zapadlých a nepřístupných koutech bolivijské Amazonie se můžeme setkat s domorodci téměř nedotčenými civilizací. Relativně početnou skupinou jsou kmeny, které si říkají lid Tsimanů. Ve svém označení nemohli volit přiléhavěji. V násilnostech a znásilňování svých žen, jsou opravdovými „čímany„. Jejich neobvyklé kulturní zvyklosti přispěly k odhalení poněkud znepokojivého vztahu k plodnosti.
Příslušník lidu Tsimané s malováním pro slavnostní příležitosti. Dnes už jich je méně, než je obyvatel v Humpolci.    (Kredit: www.tsimane.org, Tsimane Amazonian Panel Study)
Příslušník lidu Tsimané s malováním pro slavnostní příležitosti. Dnes už jich je méně, než je obyvatel v Humpolci. (Kredit: www.tsimane.org, Tsimane Amazonian Panel Study)

Studií zaměřených na lidské chování s cílem omezit excesy domácích násilností je habaděj. Zatím jim ale „skutek utek“, neboť s násilím se potýká celý svět, a to i ten, který si říká civilizovaný. Většinou je násilí vedeno vůči ženám, ale výjimkou nejsou ani děti. V České republice  se odhaduje počet dětí trpících násilnostmi na čtyřicet tisíc. V naprosté většině případů není jejich týrání odhaleno a trvá po celé jejich dětství. Ročně okolo padesát z nich na násilnosti umírá. Většinu z toho máme na svědomí my, samci (zdráhám se zde použít termínu muži). Ne, že by mezi něžným pohlavím nebyly samice grobiánky, ale těch je chválabohu menšina. Tyranie ze strany žen vůči nám, má většinou jen  psychickou podobu - zesměšňování, pasivita, odmítání intimností,… I to ale stačí, aby se jim dařilo nás vytočit, přičemž mnozí pak nemají daleko k ráně a násilí.


Kromě toho vyprovokovaného násilí existuje i takové, na které sedí nálepka „naturalizované“. Tím zde míníme stav v instituci zvané rodina, v níž se považuje jako něco běžného až normálního, když silnější pohlaví vyžaduje intimnosti násilím a kdy se mu zachce. Na komunitu, v níž takové praktiky patří takřka k bontónu, se zaměřil francouzsko-americký tým a výsledky svého šetření minulý týden zveřejnil v časopise Nature Human Behavior.

 

Jonathan Stieglitz: „Zneužívané ženy vystavované domácímu násilí, mají více dětí“. (Kredit: Université Toulouse)
Jonathan Stieglitz: „Zneužívané ženy vystavované domácímu násilí, mají více dětí“. (Kredit: Université Toulouse)

 

Tsimané

Původních obyvatelů bolívijských nížin dnes žije už jen asi 10 000. Jejich kmeny jsou rozptýleny v malých vesničkách podél řeky Maniqui. V hledáčku vědců jsou už delší dobu. V loňském roce o nich vyšel článek v lékařském časopisu Lancet. Týkal se jejich zdravotního stavu. Hillard Kaplan, antropolog z University of New Mexico v něm píše, že Tsimané prakticky neznají aterosklerózu a že mají nejnižší prevalenci koronární aterosklerózy ze všech populací, které kdy kdo na Zemi zjistil. Jeho studii financoval americký Národní institut pro stárnutí a Zdraví. Není se co divit, Američané mají s infarktem myokardu až příliš často co do činění a odhalovat jeho příčiny je u nich prioritou.  Ve zmiňované publikaci se uvádí, že Tsimané jsou neustále v pohybu a že stále něco kutí. Většinu dne prochodí a neaktivní jsou jen 10 % času. Pro porovnání - v rozvinutých zemích průměrný občan polovinu svého bdění většinou prosedí.

 

Také dietologové nabádají, abychom si z Tsimanů vzali příklad. Převažuje u nich bezmasé menu a na jídelníčku jsou často maniok, rýže, kukuřice, ořechy, ovoce a ryby. Pokud bychom se jim chtěli hodně přiblížit, asi by nám nastal problém se sháněním kořenů masožravých rostlin, masa z opic, pekari, tapírů a kapybar. Možná by ale stačilo, abychom se přiblížili jejich stravě, v níž dominují rostliny s vysokým obsahem vlákniny (72 %), živočišné proteiny z divokých zvířat  představují 14 %  a zbytek jsou sladkovodní ryby 14 %. Samozřejmostí by muselo být nekuřáctví.

 

V průměru mají ženy Tsimanů devět dětí. Více jak čtyři pětiny žen jsou znásilňovány a týrány. (Foto: www.tsimane.org, Tsimane Amazonian Panel Study)
V průměru mají ženy Tsimanů devět dětí. Více jak čtyři pětiny žen jsou znásilňovány a týrány. (Foto: www.tsimane.org, Tsimane Amazonian Panel Study)

S tím vším by se většina z nás nejspíš nějak popasovala. Problém by nastal u další nedílné součásti jejich „diety“. Dvě třetiny populace v sobě hostí a střevem vylučuje parazity. Paradoxně i to přispívá k jejich nedostižně zdravé kardiovaskulární soustavě. Proč? Protože miliony let se náš imunitní systém musel s parazity v zažívacím traktu potýkat. K tomu účelu jsme si vytvořili armádu buněk ozbrojených schopností produkovat vražedné  imunoglobuliny třídy E. Jak už to u armád bývá, není dobré, když dlouho zahálí. Hrdlořezové bez protivníka se začnou nudit a začnou laškovat s tím, co mají po ruce. To pak jsou ony případy, kdy imunologové u pacientů zjišťují, že jim bílé krvinky napadly jejich vlastní tkáně. Výsledkem jsou zánětlivá autoimunitní onemocnění s radostmi jako jsou revmatismus, alergie, astma,...

 

Vraťme se myšlenkami k Tsimanům. Kromě dietologů imponují i kardiologům, kteří  jsou z nich doslova na větvi. Když pomocí CT skenerů vyšetřovali jejich koronární cévy, tak u stařečků a stařenek nenacházeli téměř žádné riziko infarktu, a to ani když jim bylo 75 a více let. Aterosklerózu mělo jen 8 % stařešinů. Pro porovnání - ve vyspělých zemích má středně vysoké až vysoké riziko celá polovina populace  (pětkrát více než u Tsimanů). I když vědci zatím nedovedou odpovědět na otázku, zda je to dílem tělesné aktivity, nebo stravy, mají pro nás jiný sympatický poznatek. Že pro zdravé srdce se genetické faktory jeví být méně důležité, než životní styl. To je pro našince potěšující. Svádí to k optimismu, že když začneme plnit svá loňská předsevzetí ohledně sportu a střídmosti, budeme zdraví, jako rybičky, nebo Tsimané.

 

Ne všechno ale je u Tsimanům hodno závisti. Zatímco srdce mají jako zvon, s plicní tuberkulózou jsou na tom hodně na štíru. A nedobré vyhlídky do budoucna mají i jejich novorozenci, mřou dvanáctkrát častěji než ti ve vyspělých zemích. 
Poněkud zvláštní nám na Tsimanech může připadat jejich způsob uzavírání manželství. Na formality si rozhodně nepotrpí. Ani jezuitští misionáři s tím nic nenadělali a páry nepodstupují žádné obřady ani rituály. Aby kmen dvojici uznal za sezdanou, tak stačí, když  spolu nějakou dobu žijí a spí ve stejné místnosti. Polygamie je také něco, co nepobuřuje a není zavrhováno.

 

Pokud násilnické povahy mají více potomků, není to pro lidskou společnost dobré vysvědčení. A možná i to je příčinou, proč všem snahám a opatřením navzdory, je domácí násilí i v civilizované společnosti tak rozšířenou realitou. (Foto: Matthieu Paley, Nat Geo Live)
Pokud násilnické povahy mají více potomků, není to pro lidskou společnost dobré vysvědčení. A možná i to je příčinou, proč všem snahám a opatřením navzdory je domácí násilí i v civilizované společnosti tak rozšířenou realitou. (Foto: Matthieu Paley, Nat Geo Live)

S podobnými národy, přezdívanými „přírodní“, se lze dnes setkat už jen v asi devadesáti zemích světa a zaujímají méně než pět procent světové populace. Potýkají se s celou řadou problémů, nicméně jejich společným rysem je u nich postavení žen. Často musejí čelit násilnostem  a diskriminaci. Výjimkou není sexuální násilí a těhotenství teprve dospívajících dívek. Není se proto co divit, že doprovodným jevem je vysoká  mateřská úmrtnost i poměrně časté případy sebevražd žen.

 

Tsimany nikdo za agresivní a výbojné neoznačoval. Rozhodně nemají povahu válečníků a ani nebaží po podmaňování svých sousedů. K okolním komunitám se chovají přátelsky a v přihláškách do strany by se objevilo, že jsou v kolektivu oblíbeni. To se zřejmě ale netýká jejich vztahu k ženám. Těch se podle jejich výpovědí zmocňují bez ohledu na jejich souhlas a násilí všeho druhu je ze strany silnějšího pohlaví takříkajíc součástí "čimanské" kultury. Fyzicky pravidelně své protějšky zneužívá velká část mužů. Odhalila to nyní parta pod vedením Francouze Jonathana Stieglitze. Tsimany není lehké studovat, žijí roztroušeně v malých skupinách a na obrovském území lesů a savan. Lze tedy považovat za úspěch, že se výzkumníkům podařilo navázat bližší kontakt a získat si důvěru v pěti vesnicích. Z výpovědí 105 žen vyplynulo, že znásilňovaných je 85 procent z nich. Statistika ale odhalila ještě něco. Zneužívané ženy mají v porovnání s těmi, které na své partnery měly velké štěstí a nejsou k nim brutální, více dětí. To je smutné zjištění, ale logické. Vynucený pohlavní styk, kdykoliv se muži zachce, musí nutně vést k časnějšímu i častějšímu oplodnění.


O přírodě je známo, že pojem etika je jí cizí, a tak i z pohledu evoluce se násilnické jednání jeví jako strategie, která přispívá k co největšímu šíření vlastních genů. V zápase o přežití druhu vlastně o nic jiného ani nejde - hraje se „kdo z koho a vítěz bere vše“.

Výzkumníci jsou ale k takto jednoznačnému ukázání prstem na domácí násilí, jako na úspěšnou evoluční strategii, opatrní. Možná proto, že  prohlásit, že násilníci jsou v naší společnosti něco logického a normálního, a že chovat se k ženám jako pravý gentleman, není ta nejvhodnější pozice k zachování rodu, by byla poněkud silná káva. Proto asi tak trochu kličkují a říkají, že aby mohli s čistým svědomím prohlásit, že u intimního partnera je evoluce nakloněna násilí, musí získat větší soubor dat. Že zatím nemohou vyloučit, že část jimi zjišťovaných potomků u násilnických otců není způsobena něčím jiným. Třeba alkoholem narušenou psychikou. I ten patří do arzenálu, kterým naše civilizace národ Tsimanů začala obšťastňovat.

 

Než evoluci definitivně osočíme a přeneseme na ní část viny za tendenci jít na ruku násilníkům pohrdajícím ženami, bude třeba nynější poznatek potvrdit. Evidované počty potomků v jednotlivých rodinách k tomu stačit nebudou. Je třeba provést analýzy DNA, rozklíčovat paternitu a vyloučit možné „chyby“. Třeba takové, kdy jeden z partnerů byl násilník a druhý nikoliv.


Na tom, co Stieglitzova studie nyní naznačila, že lidské násilnické chování je tak trochu výkvětem evoluce, se nejspíš toho moc měnit nebude. Otázkou je, až to budeme mít černé na bílém a definitivní, co si s tím počneme. Pokud evoluce u mužů „tlačí“ na bezohledné jednání vůči ženám, tak to nemá daleko k interpretaci, že surovci jsou v tom svém agresivním přístupu tak trochu nevinně. Začnou soudci nový poznatek u provinilců za bití a znásilňování zohledňovat jako polehčující okolnost?...


Video: Nat Geo Live

 

Video: Hudba Tsimanů


Video: Tsimane People, BoliviaLiteratura

Jonathan Stieglitz a kol. Rodinné násilí a plodnost v relativně rovnostářské populaci s vysokou fertilitou, Nature Human Behavior (2018). DOI: 10.1038 / s41562-018-0391-7

Tsimane Amazonian Panel Study

https://www.youtube.com/watch?v=HyEDFl-POUc
Nat Geo Live) https://www.youtube.com/watch?v=L9ZsQv53S_A&t=37s

Datum: 13.08.2018
Tisk článku

Související články:

Heteropaternální superfekundace     Autor: Josef Pazdera (17.03.2016)
Také věříte tomu, že se v kolektivu ženám synchronizuje menstruace?     Autor: Josef Pazdera (21.04.2017)
Kdo má hodně testosteronu, kupuje extravagantní šunty     Autor: Josef Pazdera (06.07.2018)Diskuze:

Ano silní muži byli v kurzu tak v patnáctém století,

Karel Rabl,2018-08-14 16:55:35

protože to bylo nutné k přežití druhu tedy schopní udržet zbraň typu meče a šípu.A dokonce ani vojáci s moderními zbraněmi se už v "civilizované" zemi se u žen nechytají výjimkou jsou některé velmoci, kteří vojáky dobře platí.
V dnešní době se "úspěšný" muž podobá Cyranovi z Bergeraku, který po mnoha "eskapádách" dospěl k závěru že nejlepší je přetvářka a dal se na "pokání" k církvi, aby poté dosáhl i na ty ženy, na něž by silou či mozkem neměl.

Odpovědět

Tak na to snad

Tomáš Černák,2018-08-14 16:53:08

není třeba ani vědecká studie, ne?

1) Je plodnost žen ovlivněna tím, jestli do ní vniklo sperma násilníka nebo milence? Není
2) Pomůže ženě násilníka vyhnout se sexu věta "Dnes mně bolí hlava, miláčku." Ne, nepomůže.
3) Má násilník zábrany znásilňovat dívky mladé, sotva ženy, a tedy ještě dlouho plodné? Ne nemá.

Výsledek této logické dedukce je naprosto přímočarý a jednoznačný:

Násilníci budou mít sakra více potomků, nežli změkčilé, ohleduplné a citlivé měchuřinky.

Odpovědět

zákony

Roman Madala,2018-08-14 16:27:42

... keby im tam zaviedli zákony (koľko sa tejto téme venuje v desateru, jednom z najstarších zákonov) a platenie daní, ony by ich ty roupy prešli...

Odpovědět

tělesné tresty

Ctibor Jablonický,2018-08-14 12:10:25

Ono by stálo za úvahu opět zavést do školství tělesné tresty a možná bychom se nad dosaženou vysokou úrovní studijních výsledků nestačili divit. :-)
Všeho moc škodí, přehnaný "humanismus" nevyjímaje.

Odpovědět

metodika výzkumu

Vaclav Prochazka,2018-08-14 10:48:48

Takže páni "vědátoři" se prostě žen zeptali ....
A co jakýkoliv pokus výpovědi žen ověřit? A co to znamená přesně to násilí v toto kultuře? A co chyby v překladu?
Násilí může být na stupnici řekněme od 0 do 10, jaká je jeho míra v jejich rodinném soužití? A není násilnické chování mužů ze strany žen dokonce i vyžadováno? A co nějaká tabulka, graf, jak to vypadá s tou jejich zvýšenou potřebou sebevražd?

Odpovědět


Re: metodika výzkumu

Roman Sobotka,2018-08-14 16:50:59

Ptali se i muzu a ta studie vypada solidne. Asi nehrozi, ze by si nezajistili kvalitniho prekladatele, to by byla trochu draha legrace. Co se tyka grafu, clanek je bohuzel za penize (9,-USD). Ale pokud zadate 10.1038/s41562-018-0391-7 do Sci-hubu... no snad mi to Nature Publishing odpusti..

Ono jde primarne o to, jestli ma muz vice deti, pokud donuti zenu k sexu i v pripade, kdy ona neni vubec 'naladena' (nemusi jit jen o fyzicke nasili, muze ji trestat i jinak). V modernich kulturach to moc nehrozi, ale v primitivnich kulturach, kde zena nema prilis sanci se branit (a nema antikoncepci) to opravdu vypada, ze ma rodina vice deti. Neni to jedina studie. Muzi, co citi se svou zenou a nechteji ji timto zpusobem ublizovat, jsou tak z hlediska evoluce paradoxne mene uspesni.

Odpovědět


Re: Re: metodika výzkumu

Vaclav Prochazka,2018-08-15 20:39:03

Díky moc za odkaz, už se tím jenom prokousat, pár stránek to má :-)
Otázka je, jak násilí hodnotí vědomí ženy a jak její tělo nebo chcete-li nevědomí. Asi jsme prostě evolučně uděláni na to, že α samec zajistí ženě a jejím potomků větší šanci na přežití než δ.
Ovšem existovali dříve snad i matriarchátní kultury, jak to bylo tam?

Odpovědět


Re: Re: Re: metodika výzkumu

Roman Sobotka,2018-08-16 09:27:46

Antropologie neni muj obor, takze se nechci poustet do zadnych spekulaci. Nicmene davny matriarchat je asi mytus, viz klasicka literatura:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Myth_of_Matriarchal_Prehistory

Ani nedava z hladiska evoluce moc smysl, zeny (a rodice dcer) nepreferuji submisivni muze. Nemohu mluvit za zeny, ale lide jsou jeden zivocisny druh a tudiz verim, ze zena v primitivni kulture citi znasilneni manzelem uplne stejne negativne, jako moderni zena. Jenom nemuze bezet na policii, nebo k mamince. S postavenim alfa samce to asi nesouvisi, mozna je to naopak. V nasi spolecnosti nasili na sve zene casto praktikuji prave muzi s nizkym sebevedomim a s nizkym kreditem ve spolecnosti. Kdo vi, mozna se tyto zakladni vzorce vubec nemeni.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: metodika výzkumu

Milan Krnic,2018-08-16 18:53:44

"casto praktikuji ..." z čeho čerpáte?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: metodika výzkumu

Vaclav Prochazka,2018-08-17 14:46:16

Ale možná přece jen matriarchátní kultury existovali, neb stále ještě někde přežívají:

http://lideazeme.reflex.cz/clanek/kde-zeny-vladnou#

Odpovědět

Nic proti článku

Alexandr Kostka,2018-08-14 09:26:53

Ale je to jejich kultura, jsou na to tak zvyklí. Nejsme žádní nadlidé, abychom jim to chodili zakazovat. Natož kdo ví, třeba mají pravdu. Minimálně z hlediska přežití. Až my vymřeme na nedostatečnou imunitu, civilizační choroby a otravu z toxického odpadu všude kolem, oni budou dál v pohodě. Jen jim možná přijde divné, že najednou přestanou obtěžovat misionáři.

PS: také je otázkopu, co je vnímáno jako "násilí". Asi jsem staromódní, ale podle mě prostě manžel manželku znásilnit nemůže. Ani obráceně. Jenže u nás se to nazývá znásilněním, stejně jako nevinné flirtování. A důsledná výchova děcek se nazývá týráním a naopak, nevychovaný harant není nevychovaný, ale je chodinka nemocný!

Odpovědět


Re: Nic proti článku

Jaroslav Pešek,2018-08-14 09:47:38

No jo, ale kultura se obvykle šíří tak, že někdo někam příjde, něco zakáže a něco vnutí. Přitom povraždí ještě pár nespokojených lidí a je to. Taky si musíme uvědomit, že skoro každá dnešní kultura je kultura mužská. Kultura žen skoro neexistuje. Ženy se jen té mužské kultuře přizpůsobují, ale nikdy to nebude jejich kultura.

Odpovědět


Re: Re: Nic proti článku

Alexandr Kostka,2018-08-14 11:15:17

Naše kultura se postupně mění v kulturu žen, (přesněji řečeno: uražených slípek) homosexuálů a různých menšin. Bílý hetero muž chodící do práce je momentálně diskriminovanou skupinou! Me too, duhové pochody, už i plamenné proslovy na téma, že pedofilové to vlastně nemyslí nijak zle, podpora úmyslně nepracujících, podpora jinak zbarvených..

Odpovědět


Re: Re: Re: Nic proti článku

Vaclav Prochazka,2018-08-14 13:57:49

Ano, naše kultura se nějak vyvíjí a rychleji než dříve. Vtipné vysvětlení vývoje ideálu muže lze vidět v divadelním představení Caveman. Zatímco dřív byl ideálem, a pro přežití ženy a dětí nezbytností, drsný válečník (pistolník aj.), dnes je to spíše drsný burzovní makléř, manažer a nebo jiný typ "moderního" psychopata. Mění se podmínky, tak i strategie pro přežití a vzorce chování se mění.

Určitě je potřeba vždy zmínit pedofily a teroristy ... Všichni víme jak vypadají, kdo to je a jak sou nebezpeční. Dřív to všichni věděli o čarodějnicích :-))

Kolik mláďat by se u opic a primátů nedožilo dospělosti, pokud by v jejich "kulturách" neexistovali pedofilové, kteří mláďata chrání před dominantními samci?

Odpovědět


Re: Nic proti článku

Vojtěch Kocián,2018-08-14 10:00:29

Zkuste uplatnit svůj názor, že manžel nemůže znásilnit svou manželku na tu vlastní, až ji bude "bolet hlava".
V podstatě tím říkáte, že svatbou se ten slabší z páru vzdává možnosti odmítnout jakoukoliv sexuální praktiku, kdykoliv ji ten silnější vyžaduje.

Odpovědět


Re: Nic proti článku

Vaclav Prochazka,2018-08-14 13:59:36

Jasně pane, nejlepší je při výchově mlátit děti řemenem hlava nehlava:-))

Odpovědět


Re: Re: Nic proti článku

Peter Hrdlicka,2018-08-14 17:29:58

Argumentujete ad absurdum. Prečo "mlátiť hlava nehlava" ? Stačí placnúť po zadku. Nikto normálny predsa nechce svoje decko ubiť k smrti či k úrazu. Ale totálna benevolencia je zlá. Občas treba tomu decku vysvetliť aj ručne, že urobilo niečo zlé. Keď tak rád porovnávate ľudí s primátmi, tak si treba všímať, že aj tí zvierací rodičia zvyknú trestať potomkov fyzicky. Proste stáva sa, že decko inému typu dohovárania proste nechápe. Vidíme po 30-tich rokoch kam sme sa dostali s "modernými" výchovnými postupmi. A tá odpoveď na argumenty o teroristoch či pedofiloch, je tiež mimo rámec diskusie. Totálny liberalizmus, keď sa priznávajú len práva, a aj to často len určitým minoritám, bez toho aby sa zároveň definovali povinnosti, je cestou do pekiel. Podľa môjho názoru aj vďaka takým ako ste vy, je dnes pôvodné obyvateľstvo v úpadku. Či už morálnom, kultúrnom alebo vzdelanostnom. Aj v degrese natality.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nic proti článku

Vojtěch Kocián,2018-08-15 07:18:31

Problém je v tom, že dříve to mlácení hlava nehlava bylo když ne normálním tak alespoň společensky přijatelným a nepostihovaným způsobem výchovy (případně vztahu muže a ženy). Že to mělo občas za následky masivní podlitiny a zlomené kosti nikdo moc neřešil (zakopl, spadl ze schodů...), dokud nedošlo k úmrtí.
Z těch okrajových případů, které vyplavaly na povrch, vznikl kvůli všeobecnému pohoršení obrácený stav, kdy jakékoliv fyzické násilí je nepřijatelné. To také není dobré. Řešením by bylo nastavit zákonnou normou míru přijatelného násilí. Ale to sám jistě uznáte, není zrovna jednoduché. Už proto, že vnímání násilí je do značné míry individuální.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nic proti článku

Alexandr Kostka,2018-08-15 17:36:14

Právě. Podlitiny a zlomeniny nebyly dobré, ale sociální experiment "absolutní zákaz násilí" je ještě mnohem horší. Nikdo se předem nezajímal o následky!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Nic proti článku

Vaclav Prochazka,2018-08-15 20:45:39

Tak máte právo na svůj názor:-)
Možná nejpodstatnější je to co tu zaznělo výše. Podstatné je co je v dané kultuře normální. I u primátů se výchovné metody rodičů i druhů liší....
Osobně si myslím, že vychovávat děti moc nejde. Jsou to malé "opičky", které v první řadě kopírují vzorce chování ze svého okolí. Násilí a hrubé násilí je potřeba uplatňovat pouze v případě, že se snažíte dítě donutit chovat se zcela odlišně od vzorů, které ve svém okolí má. To ale zřejmě vždy skončí velkým konfliktem. Míra traumat a systematického omezování svobody dětí je v naší kultuře možná daleko větší než u primitivních národů ...

Odpovědět

Stejný pohled

Milan Krnic,2018-08-13 21:27:09

A chápu to ty indiánské ženy stejně? Co říkají na rovnoprávnost? Jaké je u nich postavení LGBT+? Podporují Bitcoin?

Odpovědět

Příští článek

S 7,2018-08-13 18:37:48

... bude zřejmě o vědecké studii o tom, že v čínských dílnách, ve kterých zaměstnance bijí, mají vyšší efektivitu práce a menší zmetkovitost.

Odpovědět


Re: Příští článek

John Mccain,2018-08-16 13:36:24

Přesně :-D Nechápu smysl tohoto výzkumu jehož závěr je zcela logický.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz