Starci za volantom - čo s nimi?  
O tom, aké riziko predstavujú starší vodiči, sa diskutuje dlhé roky. Nespôsobujú nápadne veľa dopravných nehôd, čo sa pripisuje ich opatrnosti a skúsenosti, ale po prepočítaní na absolvované vzdialenosti sú to nebezpeční jazdci. Je všeobecne menej známe, že mnohí sú schopní postarať sa o seba práve vďaka tým pár desiatkam kilometrov, ktoré absolvujú za týždeň či dokonca za mesiac, väčšinou po vedľajších cestách so slabou premávkou.

Two Classics, One Car.
Two Classics, One Car.

Zmeny fyziologických funkcii, ktoré staršieho vodiča znevýhodňujú oproti mladším kolegom, nie je potrebné zvlášť pripomínať. Zhoršenie zraku nespôsobujú len refrakčné chyby, ktoré sa dajú pomerne dobre korigovať. Ale aj po korekcii u nich ostáva určitý problém pri striedaní pohľadu do diaľky - na cestu a na blízku palubnú dosku, prípadne navigáciu. Mnoho starších ľudí má začínajúci šedý zákal šošovky, ktorý si v bežnom živote pri dobrom osvetlení ani nevšimnú, ale znateľne zhoršuje videnie potme a v svetle protiidúcich vozidiel. Zhoršenie sluchu väčšinou nespôsobuje až tak veľké problémy a dá sa kompenzovať väčšou obozretnosťou. Obmedzenie pohyblivosti sa prejavuje až v extrémnych prípadoch. Najvážnejšie je zhoršenie mentálnej schopností. Nemusí ísť priamo o demenciu, ktorá začína postihovať určité percento ľudí po šesťdesiatke (a dosť významné po sedemdesiatke, o osemdesiatnikoch ani nehovoriac). Príznaky, s ňou spojené - hlavne porucha kognitívnych (poznávacích) funkcii - pozornosti, schopnosti pochopiť vnímané informácie a orientovať sa v prostredí a tiež zhoršenie pamäti - sa v malej miere považujú za prirodzené príznaky starnutia. Inou vecou je, že občas sú odhalení vodiči s príznakmi pokročilej demencie (dezorientácia v čase a priestore, halucinácie, dokonca agresivita) až po spôsobení dopravnej nehody.

 

Vo vyššom veku sa podstatne častejšie vyskytujú aj choroby, ktoré môžu náhle znemožniť vedenie vozidla nielen u starších ľudí: závažné poruchy srdcového rytmu, závažný pokles hladiny glukózy v krvi pacientov, liečených na cuktrovku, náhle cievne mozgové príhody.

Na druhej strane treba uvážiť, že pre mnohých starších ľudí je vlastné auto veľmi potrebné. Aj pri dnes populárnych a do značnej miery odôvodnených trendoch naučiť ľudí chodiť peši, na bicykli alebo hromadnou dopravou treba pamätať, že na bicykel sa môžu posadiť (a to len sezónne) len niektorí zvlášť vitálni starší ľudia, hromadná doprava nechodí všade a k zastávkam a od zastávok vedie neraz pre staršieho človeka príliš dlhá cesta. Osobný automobil tak pre mnohých znamená prostriedok, pomocou ktorého nie sú závislí od pomoci druhých, alebo sa dokážu ubrániť osamelosti a spoločenskej izolácii. Aj keď ho okrem nakupovania používajú len na cesty na chalupu, záhradku, cintorín, prípadne k najbližším známym.

Old man parking car
Old man parking car

 

Práve spôsob, akým používajú auto starí vodiči, zrejme zabraňuje tomu, aby spôsobovali nápadne veľa dopravných nehôd. Väčšinou sú dostatočne kritickí k svojim schopnostiam a vyhýbajú sa jazdám v noci a za zlého počasia. Na cesty vychádzajú radšej mimo dopravných špičiek a posledné roky šoférovania strávia väčšinou na dobre známych trasách v okolí bydliska.


Ako sa postaviť k takýmto vodičom? Najpriamočiarejšie riešenie je - nepustiť ich za volant. Zástancom tohto riešenia odporúčam znovu prečítať predchádzajúce odstavce. Osamelosť a spoločenská izolácia totiž môže zabíjať rovnako a ešte viac, ako dopravné nehody - to je dokázané. Schopnosť cestovať autom je pre mnohých starcov zásadná. Keď ostanú pripútaní k svojmu bytu a odkázaní na opateru, mnohí rýchlo upadajú do spoločenskej izolácie, rezignácie a v priebehu krátkeho času sa z nich stávajú osamelé ľudské trosky, čakajúce na smrť. Ekonomická záťaž pre systém sociálnej a zdravotníckej starostlivosti je ďalší faktor, ktorý tiež treba brať do úvahy.

Samozrejme, niektorí starí vodiči sú vyslovene nebezpeční. Na strýca, tiahnuceho za sebou kolónu, s problémami udržať sa na svojej strane cesty už nemožno brať nijaké ohľady (aj keď tvrdí, že on jazdí bezpečne, pomaličky).


Takže, koho ešte pustiť za volant? Stanovenie vekovej hranice znamená neodôvodnené a tiež hospodársky a spoločensky neúnosné obmedzenie pre prevažnú väčšinu starších vodičov, u ktorých nie sú nijaké zdravotné obmedzenia a sú niekedy schopní pracovať aj ako profesionálni vodiči aj vo vysokom veku. Preskúšavanie z dopravných predpisov je strašiakom aj pre mladých vodičov. Starí, skúsení vodiči ich často ani dobre nepoznajú, napriek tomu ich inštinktívne dodržujú. U starcov tomu napomáha, že jazdia väčšinou po dobre známych cestách (dá sa predpokladať, že tí z malých miest a vidieka by mohli mať problémy na každej zložitejšej križovatke v krajských mestách, ale práve preto tam nechodia). Odoslanie na preskúšanie z dopravných predpisov po priestupku býva ortieľom, po ktorom sa niektorí starci rovno dobrovoľne vzdajú vodičského preukazu.

Parking.
Parking.

 

Na Slovensku sa posudzuje spôsobilosť viesť motorové vozidlo podľa vyhlášky 413/2010, ktorá umožňuje uložiť aj obmedzenia (povoliť jazdu v určitom okruhu od bydliska, s obmedzením rýchlosti, dennej doby atď.), a tým aj prispôsobiť povolenie pre šoférovanie schopnostiam vodiča. Pre starších vodičov (nad 65 rokov) platí povinnosť absolvovať v pravidelných intervaloch lekárske prehliadky u všeobecného lekára. Ich súčasťou je aj základné vyšetrenie zraku (ktoré sa ale robí za dobrých svetelných podmienok a málo vypovedá o videní za nepriaznivých podmienok). Dá sa povedať, že na tomto site uviaznu len tí skutočne vysoko rizikoví vodiči. Väčšinou si chodia pre potvrdenie k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý ich síce najlepšie pozná (a vie zhodnotiť práve tie ťažko merateľné mentálne schopnosti), ale zároveň najskôr prižmúri oko, ak ide o jeho dlhoročného klienta. Okrem toho je možné doniesť potvrdenie aj od hociktorého iného lekára, ktorého sa pacientovi (tu už často ide naozaj o pacientov) podarí presvedčiť. Konečné slovo tak majú často príbuzní, najmä deti, ktoré neschopným rodičom proste vodičský preukaz alebo auto zoberú.


Starým šoférom a ich príbuzným môžu pri zvažovaní, či ešte sadať za volant, pomôcť niektoré informácie z britských klinických smerníc pre posudzovanie vodičov s ľahkou demenciou a kognitívnymi poruchami (2018).

Praktické rady pre starších vodičov so zhoršením mentálnych funkcii:

- držať sa známych ciest a chodiť po známych trasách

- nejazdiť v noci a za zlého počasia

- nejazdiť unavený, nevyspatý, chorý a celkovo v nepohode

 

Výstražné znamenia, kedy je treba zvažovať odobratie vodičského preukazu:

- hromadenie drobných chýb, ľahkých poškodení vozidla a nebezpečných situácii so šťastným koncom

- neschopnosť udržať priamy smer jazdy alebo vybočovania z jazdného pruhu

- známky bezradnosti v rušnej premávke a na križovatkách

- chybné rozhodnutia v nečakaných situáciach, odkázanosť na rady spolucestujúceho (potreba "navigátora")

- chyby pri vedení vozidla - napríklad prehliadnutie vozidiel s prednosťou v jazde, neuvoľnená ručná brzda, chyby pri radení rýchlostí


Smernice tiež odporúčajú, aby bolo vodičské oprávnenie odobraté radšej po určitej príprave pacienta na túto situáciu s ohľadom na zabezpečenie jeho životných potrieb, nákupov, návštev lekára a podobne.

SItuácia v tomto smere je oveľa jednoduchšia, ak má postihnutý blízku osobu, ktorá môže zabezpečovať jeho potreby a dopravu (a bude určite jednoduchšia, keď sa stanú dostupné lacné taxislužby, ktoré sú v súčasnosti skôr potierané, alebo autonómne vozidlá).

Dovtedy neostáva nič iné, ako starcov, kŕčovite zvierajúcich volant, so sústredeným pohľadom priamo vpred podľa možnosti tolerovať, zoširoka obchádzať a nesťažovať im ich aj tak dosť ťažkú úlohu.

 

 

Pre ilustráciu, niekoľko koncov šoférskej kariéry - skutočné príbehy:


78 - ročný pán, rodina nasilu predala jeho auto, keď bola zjavná jeho neistota pri šoférovaní.

80 - ročný pán, vybral sa autom v jedno sychrané jesenné popoludnie niečo vybaviť do blízkeho mesta. Zotmelo sa, začalo husto pršať. Bol niekoľko hodín nezvestný, vrátil sa neskoro v noci, síce v poriadku, ale nič nevybavil. Nepovedal, kadiaľ chodil a radšej sa ho nikto ani nepýtal. Nasledovne však rezignoval na šoférovanie.

77 - ročný pán, predtým vášnivý vodič: hromadil menšie incidenty, chodil stále menej, hoci aj dlhšie trasy, rodina to tolerovala, kým náhle nezomrel na mozgovú porážku.

80 - ročná pani, vo svojej dobe veľmi emancipovaná žena: hromadila drobné nehody a odreniny, jazdila zriedkavo, krátke trasy, ale nedala sa odradiť. Raz príbuzní našli auto s prázdnou nádržou, otvoreným sýtičom, po jazde so zatiahnutou ručnou brzdou, odreté. Nie je známe, čo sa počas tejto jazdy dialo, ale z vlastného rozhodnutia viac za volant nesadla.

78 - ročná osamelá pani, vynútila si ponechanie vodičského preukazu, aby mohla chodiť "iba bočnými cestami" na záhradku, ktorá bola jej posledným koníčkom. Napokon nebola schopná dať opraviť auto po bežnej poruche a rezignovala.

79 - ročný pán, jazdil zriedkavo, skôr len opatroval svoje auto. Garážoval cúvaním. Po upratovaní pozostalosti bola nájdená v garáži ukrytázbierka rozbitých zadných svetlometov, ktoré si tajne opravoval tak, aby to rodina nezistila.

70 - ročný pán, cukrovkár, hoci bývalý profesionálny vodič, netrval na predĺžení vodičského oprávnenia - nepotreboval ho pre bežný život.

73 - ročný pán, pristihnutý pri jazde pod vplyvom zbytkového alkoholu, rezignoval na preskúšanie z dopravných predpisov.

79 - ročný pán, bývajúci na samote, vynucoval si ponechanie vodičského preukazu, kým neostal upútaný na lôžko aj s platným vodičským preukazom. Manželka, síce vitálna, ale bez vodičského preukazu, ostala v ťaživej situácii.

75 - ročného pána, bývalého policajta, zastavila hliadka, ktorá si všimla, že v tme zabočil do protismeru v domienke, že vchádza do jednosmernej ulice (našťastie málo frekventovanej). Krátko po tejto príhode sa rozhodol prestať chodiť s autom.


Datum: 10.01.2019
Tisk článku

Plejádské učení - Clow Barbara Hand
 
 
cena původní: 388 Kč
cena: 345 Kč
Plejádské učení
Clow Barbara Hand

Diskuze:

seniori vs. mobily

Ondrej Gallo,2020-05-28 01:08:33

Moja skúsenosť je, že väčšinou 1)buď sami odhádnu svoje schopnosti o postupne prestanú jazdiť, 2) príbuzní sa postarajú o to, aby nesadali za volant,3) mnohých "vybaví obvoďák, 4) k dopravnému psychológovi sa dostanú len zriedkavo. Seniori ani zďaleka nepredstavujú také nebezpečenstvo ako vodiči telefonujúci a často používajúci mobil za volantom, alebo vodiči mladí, "do dvoch rokov".
Za telefonovanie za volantom by bolo indikované odobratie VP aspoň na rok.

Odpovědět

Věk není vše

Oskar Zemcik,2019-01-22 10:48:22

Popravdě při denním provozu na našich silnicích je starší pán za volantem to poslední co by mně trápilo. Toho člověk potká jednou za rok a v klidu ho nechá jet svou cestou, většinou ho pozná z dálky podle auta které řídí (udržovaný starší vůz, klobouk na hlavě atd.).
To spousta jedinců se chová daleko hůř. Odbočování doprava z levého pruhu těsně před nosem. Nalepení na autě před sebou v obci či omezení rychlosti. Předjíždění zprava a následný slalom mezi auty. Případně naschvály typu: jede krokem, ale když ho někdo začne v klidu předjíždět začne přidávat a bránit mu v předjetí...... Denně potkám minimálně dva podobné jedince a ještě se mi nestalo že by to dělal nějaký "stařík"...

Odpovědět

Je to o genetickej dispozícii.

Richard Pálkováč,2019-01-13 10:11:53

Minule keď som bol na STK, technik vyšiel z kancelárie a všetkým okolo s počudovaním oznamoval, že ujo už má 92 rokov. Bol to starý pán inžinier, vyzeral tak asi na 70, úplne v pohode, jediné čo ho trápilo, či mu jeho starý Favorit (o ktorý bolo dôkladne starané) ešte vydrží, tak sme ho ubezpečili, že motoricky určite, ak mu karoséria nezhrdzavie.

Takže na prvom mieste je genetika a potom udržiavať mozog v kondícii, neustálym jeho používaním, ale chuť k tomu, zase len závisí od genetických daností a možno mierne aj od okolia. Keď ale príde k chorobnému stavu mozgu to je problém, ale zase je to dané geneticky.

Mnohí sú lenivý sústrediť sa na premávku. Prídu ku kruhovému objazdu a zbytočne zastanú, lebo až vtedy začnú vyhodnocovať situáciu a keď majú ešte aj "pomalobežný" mozog, tak každému pohybujúcemu sa vozidlu musia dať prednosť, lebo si to jednoducho nedokážu spočítať, že je ešte dostatočne ďaleko a mohli by prejsť. Rovnako je to pri výjazde z vedľajšej na hlavnú. Taktiež keď odbočujú z hlavnej doprava na vedľajšiu, tak dajú smerovku až keď už odbočujú (vtedy už načo ?) aj keď vidia (oni si to ale vôbec neuvedomujú) že na vedľajšej čaká na výjazd na hlavnú kopa áut. A toto nie sú len starí vodiči, ale mnohí aj mladí.

Takže žiť a nechať žiť, by malo byť heslom. Ak vidím, že niekto chce predbehnúť, nech predbehne, ja sa mu vždy ustúpim a zase keď ja chcem predbehnúť tak predbehnem, či sa to páči, alebo nie, tomu pomalšiemu.

Odpovědět

..

Jan Balaban,2019-01-12 11:49:24

Zaujímavé, koľko je tu kvalifikovaných odborníkov oprávnených zakazovať jazdiť babičkám a dedom, ktorí nejdú predpísanou rýchlosťou plus mínus 2 km za hodinu. Aby vás pánboh nepotrestal.

Odpovědět


Re: ..

Vojta Ondříček,2019-01-12 14:12:09

Každej byl kdysi mladej a nerozvážnej. Mé první auto mělo 28 hřebců a vyvinulo závratných 110km/h se spotřebou kolem 12 litrů. A sjel jsem s ním kus Evropy. Pak přišlo 70-ti hřebcové a člověk byl králem na silnici. Těch aut jsem měl během let asi deset a služebních aut různejch typů ...
To mládí (netrpělivé), se už nenavrátí. Také jsem nadával na ty, kteří měli padesátku na tacháku a v očích smrt. Ovšem se stářím přichází moudrost (někdy přijde jen to stáří ... to je vtip) a člověku dojde, že pohybovadlo je v první řadě jen prostredek k přemisťování osob a věcí. Účelem je tedy transport z bodu A do bodu B a odbočky k bodům N a H nejsou zamýšlené, ani chtěné. Bod N je nemocnice a H hřbitov.
Dodržování dopravních pravidel má smysl a rychlostní omezení, řekněme na padesátku v obcích, nelze brát jako nařízení jet za každých okolností aspoň tou padesátkou. Ba naopak, s ohledem na povětrnostní podmínky atd atd tak je třeba brát ohledy na chodce a i na bydlící podél komunikace.

Osobně bych navrhoval do vozidel montovat "černé" skřínky a palubní kameru, neboť dnešní hustá frekvence na silnicích vyžaduje disciplínu, ohleduplnost, toleranci a pod. Jestli má někdo potřebu hazardu, vzrušení, nebo vytahování se, tak si může zajít do herny, nebo zajezdit na závodní dráhu a neléčit své mindráky na silnici.

Odpovědět


Re: ..

Vojta Ondříček,2019-01-12 14:17:57

Zapoměl jsem dodat, že ti dnešní uspěchaní dvacetiletí se dožijí při trošce štěstí také 80-tky, pokud je nezmrzačí nějací jiní dvacetiletí, netrpěliví a nerozvážní.

Odpovědět


Re: Re: ..

Jan Balaban,2019-01-15 06:34:23

Ešte im nedošlo, že predvádzanie s na preprdenom bavoráku môže byť menej dôležitá ako jazda povedzme do nemocnice.

Odpovědět

důchodci

Jarda Votruba,2019-01-11 09:46:39

nalítám měsíčně tak 3000 km a když dojedu dědulu v Berlingu co jede mimo obec 50 a v obci 70 , tak mi teče krev ze zubů. Ale kdo ví jakej jednou budu já?
Problém u těchto řidičů není ani tak v tom, že by někoho ohrozili, jako to, že jedou pomalu a v té koloně za ním to prostě někdo nevydrží a začne předjíždět před zatáčkou, nebo horizontem. Je zajímavé že to dělají hlavně majitelé pelešin jako Fobie, Kia malejch Renaultů. Mám auto s 240 koňmi, ale předjíždět bych si tam netroufnul.
Navíc jsem zjistil že na 50 km trase když pojedu jak prase, tak ušetřím jen pár minut oproti normální jízdě.

Odpovědět


Re: důchodci

Matej Čiernik,2019-01-11 11:28:39

Úplne súhlasím, je to častý, ale nie výlučný problém starých šoférov. Je to problém všetkých, ktorí to chápu tak, že keď chodia pomaly, chodia "bezpečne". Pritom si neuvedomujú, že sa stávajú účastníkom početných predbiehaní, čo je snáď najnebezpečnejšia jednotlivá situácia v premávke. Tiež vídam, že podchvíľu niekomu vytečú nervy a nakoniec začne predbiehať tam, kde by naozaj nemal. Ale to je problém aj tých, ktorí do bodky dodržujú obmedzenia rýchlosti (koľkokrát nezmyselné). A k tomu by sa mali rozumne postaviť aj dopraváci, aj autoškoly, prípadne sa opýtať psychológov. Ale to už odbieham od seniorov...

Odpovědět


Re: Re: důchodci

Antonín Lejsek,2019-01-11 15:59:35

Pokud někdo nedokáže ovládat své emoce, nemá na silnici co dělat. Tam kde se rozhoduje o životě a smrti není pro labilní jedince místo. Doba přepravy není z různých důvodů garantovaná, to je třeba brát jako fakt. Dodržování omezení rychlosti by mělo být automatické, pokud se někomu zdá na nějakém místě nesmyslné, může to řešit oficiální cestou, partyzánské porušování předpisů není řešení.

Odpovědět


Re: Re: Re: důchodci

Petr Kr,2019-01-11 17:29:49

Přesně tak, když je někde 50, pak 80 a zase 50 a furt podobně, je potřeba na 50ce šlápnout na brzdu a dodržovat ji stůj co stůj. Blbci za mnou mají smůlu, protože já jsem čestný a poctivý. Ať napíší na "orgány", že by bylo pro plynulost provozu lepší někde tu 80 dát na 70 (Po prozkoumání se po roce dozví, že to nelze z důvodu bezpečnosti provozu).
A kliďase jedoucího 50 v druhém pruhu zprava na dálnici (ve středním pruhu) ve městě je pochopitelně třeba objet z pravého pruhu přejetím přes 2 pruhy až do levého, netroubit na něj a neukazovat mu prostředníček, protože na silnici nejde o logiku a dodržování pravidel, ale o to, kdo je větší kliďas. Komu to vadí, může napsat na …., kam?

Odpovědět


Re: Re: Re: důchodci

Alexandr Kostka,2019-01-11 18:06:13

Cca třetina řidičů má dneska řidičák "jen s brýlemi". A když vidím co někteří vyvádí, minimálně druhá třetina by ho měla mít "s premedikací" a hodinu před jízdou polykat něco na uklidnění. Spěchálka, vybržďovače a podobně agresivních jedinců není škoda. Horší je, že často přiberou nevinného chudáka v protisměru.

PS: o kolik člověka reálně zdrží takový děda, co jede 50? Většinou stejně jede do nejbližší vesnice. Kdo dodržuje dovolenou rychlost, tak by byl tou dobou možná o 2 kilometry dál, víc to nebude!

Odpovědět


Re: Re: Re: důchodci

Jarda Votruba,2019-01-14 09:00:39

Ono kdyby ti důchodci byli trochu ohleduplní a uvažující, tak by se taky nic nestalo. Bohatě stačí, když vím že jedu pomalu a za mnou kolona, sjet v obci ke straně a kolonu nechat projet. Ale to nikdo nedělá. Ani jezedáci s traktorem.
Občas potřebuju přemístnit něco ( dříví z lesa, stavební materiál) multikárou. Je to babička 60 let stará, jednokabina s plnými 12 konmi, kterou na rovině předjede cyklista, do kopce předejde i chodec. A když vidím za sebou pár aut, tak zastavím tam kde je to bezpečný a nechám je project.

Odpovědět


Re: Re: důchodci

Elena Ruzickova,2019-01-13 22:31:39

https://www.youtube.com/watch?v=YK1zo8IPH7E

Odpovědět

Náhrada staré Š 105 invalidním vozíkem

Jan Dostál,2019-01-10 18:43:24

No je třeba si uvědomit, že pokud je na nějaké okresce dlouhá fronta za důchodcem jedoucím 40 km/h ve staré Š 105, tak její výměna za pomaleji jedoucí invalidní vozík to výrazně nezlepší a pro všechny strany to bude nebezpečnější. Jedině, že by se sebral i "řidičák" na ten vozík.

Odpovědět


Re: Náhrada staré Š 105 invalidním vozíkem

Pavol Hudák,2019-01-10 21:18:55

V niektorych mestach funguju dochodcovske taxiky. Su zdarma alebo za rozumny poplatok. Pomoze to aj seniorom aj ostatnym vodicom/chodcom.

Odpovědět

starci za volantem

Josef Nýč,2019-01-10 15:11:04

Dobrý den. Je mi 66 a tak uvažuji jestli mám řídit. Potom přijde nehoda - velice tragická, při
které zahynou dvé dívky 18 a tak si říkám, nehazarduji, snažím se dodržovat silniční pravidla a
hlavně předvídat. To souvisí ze zkušenostmi. Tak budu jezdit. No a potom přiletí cápek na kruhák
bez rozhlednutí projede a já předtím podvědomě přibrzdil. Neudělat tak bych přišel o ženu a vnuč-
ku. Pokud by někdo chtěl zákaz řízení pro starce (od mladých jsem už to slyšel), já bych chtěl
zákaz řízení do 25 a silnými auty do 50. S nadsázkou toť vše

Odpovědět


Re: starci za volantem

Ondřej Nosek,2019-01-11 12:54:13

Proto vás nikdy nebudu volit, musel bych skoro s třicítkou na krku prodat svoji milovanou alfu, nebo bych si z coupé udělal květník :D

Odpovědět


Re: starci za volantem

Petr Kr,2019-01-11 13:52:09

Pro mne jste volitelnější, než 40-letý blbec ve 4x4, co na dálnici vjede bez blinkru a rovnou do prostředního pruhu a s rychlostí 110 km/h tam vydrží až do odbočky, kdy sjede přes čáru a pak teprve na mne blikne. Asi se loučí se 4% menšinou. Jinak to nepochopím, protože tak většinou jezdí ženy blondýnky.
Jestli taky někdo v teréňáku sedí v bundě a telefonuje s mobilem v ruce, je mi ho fakt líto, že mu už nezbyly peníze na držák na mobil a na naftové topení.
Většina "blbců" na dálnici nejsou důchodci, ale 40-letí a Poláci.

Odpovědět


Re: starci za volantem

Zdenek Vachler,2019-01-12 08:33:40

Bylo by zajímavé slyšet, jak situaci ciděl onen "cápek". Já Vám věřím, že jste to takto prožíval, ovšem je otázka, zda to byl jen Váš pocit, nebo realita. Měl jsem přesně takového dědu. Měl Škodu 120 a řídil do pozdního věku. V Praze, tedy na okraji u OC, ale doprava tu je. A pokaždé se vrátil s několika historkami o tom, jak zabránil nehodě, jak je mohl někdo zabít... A on to tak opradu vnímal a prožíval. Ovšem realita byla poněkud jinde. Díky již špatnému odhadu nebyl schopen posoudit vzdálenosti a rychlosti, takže i v situacích, kdy se ke křižovatce děda blížil třicítkou po hlavní a z boční se blížilo jiné auto, tak děda preventivně brzdil 100 metrů před křižovatkou, zuřivě gestikuloval a nadával na řidiče, co mu nedal přednost a vjel mu tam, a doma pak vyprávěl, jak je nějaký magor málem zabil a jak on je pohotovou reakcí zachránil. To, že v reále k ničemu takovému nedošlo, a že těch aut z vedlejší by naprosto bezpečně bývalo projelo několik, než on by se k té křivatce doplížil, si neuvědomoval.
Takže? Popisujete záchranu ženy a vnučky moc hezky, otázkou ale je, nakolik bylo Vaše vnímání situace v souladu s realitou. Třeba máte pravdu, těžko hodnotit, ale bohužel, věk řidiče a jejich omezené schopnosti je často potřeba brát s rezervou nejen na silnici, ale i při následném popisu jízdy.

Odpovědět


Re: starci za volantem

Josef Šoltes,2019-01-14 16:13:10

Tohle je dost zavádějící. On je totiž pro starší řidiče, kteří často ani nikdy neseděli za opravdu rychlým autem problém určit, co je ještě bezpečné a co ne. Zvláště dnes s nástupem elektromobilů. Co si může na silnici bezpečně dovolit třeba Tesla Model S si nemůže dovolit žádné jiné auto. Okamžité reakce, zrychlení z 0 na 60 pod 2 sekundy, starší řidiči se asi právem cítí ohroženi, protože nic takového ze své doby neznají a ani nemohou, ale holt, doba se vyvíjí.

Odpovědět


Re: Re: starci za volantem

Vojta Ondříček,2019-01-14 17:34:02

Řešení je prosté, důchodcům povolit jen závodní auta s motorem nad 300 koňů a mladým pouze trabanty s motory do 20 ořů.
Rovněž by měli mít mladí, bystrozrací v autech biluxní žárovvky Tesla 45W a staří jen moderní výbojky s desetinásobným jasem.
Ještě by se to dalo vylepšit tím, že by mladí měli mít na svých autech blinkry o ploše aspoň decimetru čtverešního a starým by stačily jen LEDky.

To jsou nápady, neníliž pravda, ale byl by na silnicích zase mír a klid.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace