Alkohol, kofeín a srdce  
Aj jednorazový konzum väčšieho množstva alkoholu a kofeínu môže vyvolať poruchy srdcového rytmu. O predsieňovej fibrilácii, ktorá je zlučiteľná so životom, to vieme jednoznačne. Pri tých arytmiach, ktoré končia náhlym úmrtím, je to objektívne nezistiteľné, ale tiež ľahko možné...

Fibrilácia predsiení je najčastejšia porucha srdcového rytmu (ak zanedbáme občasné extrasystoly, ktoré sa vyskytnú aj u zdravých ľudí). Väčšinou býva spojená s ochoreniami srdca a aj preto je predzvesťou budúcich nepríjemností. Jej vznik podporuje aj podráždenie vegetatívneho nervového systému a abnormálne koncentrácie niektorých iontov v krvi, napríklad draslíka, horčíka a vápnika, ktoré za určitých okolností môžu nastať aj u zdravého človeka. Zaužívaný postup je pokúsiť sa predsieňovú fibriláciu zvládnuť a čím skôr obnoviť u pacienta normálny, pravidelný srdcový rytmus (sínusový rytmus). To sa dá, ak srdce nie je príliš choré a hlavne, ak sa táto porucha srdcového rytmu zistí včas - mnohí pacienti si ju vôbec neuvedomia, alebo sa prejaví len miernym znížením fyzickej výkonnosti.

 

 

Úprava fibrilácie predsiení na normálny rytmus je naliehavá, pretože už za deň-dva sa môžu na stenách srdcových predsiení vytvárať krvné zrazeniny - tromby, ktoré sa neskôr môžu uvoľniť a krvný prúd ich zanesie až do drobnej tepny, ktorú upchajú. Ak sa zatúlajú do mozgovej tepny, následky môžu byť aj katastrofálne. Preto takíto pacienti okrem iných tabletiek spravidla musia dostávať aj antikoagulačnú liečbu na zníženie zrážanlivosti krvi (a počet potrebných liekov narastá a narastá...)


Ešte lepšie je vzniku fibrilácie predsiení predchádzať. Na to prišli už mnohí, ale ako to spoľahlivo dosiahnuť, na to stále nejestvuje univerzálny recept. Najlepšie je, vyhnúť sa ochoreniam srdca, ale to sa väčšinou nepodarí (na srdcovocievne ochorenia už umiera väčšina obyvateľov vyspelých krajín, nepomáha ani prevencia). Potom sa skúšalo preventívne podávanie liekov, ale väčšinou to tiež príliš nepomáha, niekedy dokonca ešte aj škodí (za ako - tak účinné sa v súčasnosti považujú len betablokátory a amiodaron).

Iní vedci venujú pozornosť podnetom, ktoré fibriláciu predsiení bezprostredne spúšťajú. Niektoré z nich súvisia so stresovými situáciami: neobvyklá námaha, nedostatok spánku, strach. Ale na vedúcich miestach v prieskume, publikovanom vo februárovom čísle časopisu Heart Rhytm, sa umiesňujú obvyklé neresti: na prvom mieste pitie alkoholu a na druhom konzumácia kofeínu.


Konzumácia alkoholu ako spúšťač predsieňovej fibrilácie nie je nijakým prekvapením, o tejto spojitosti sa vie už desiatky rokov a pitie alkoholu je príčinou takzvaného "syndrómu prázdninového srdca" (holliday heart syndrome), ktorého vážnejšou súčasťou je alkoholová kardiomyopatia, závažné, nezvratné a niekedy smrtiace toxické poškodenie srdca, postihujúce spravidla a na rozdiel od príležitostných, "sviatočných" pijanov chronických konzumentov alkoholu, pravdepodobne aj s určitou genetickou dispozíciou. Ale že má alkohol ako spúšťač predsieňovej fibrilácie také popredné postavenie, to mnohých lekárov prekvapilo aj napriek tomu, že sa s "poflámovými" fibriláciami predsiení občas stretávajú.


Existují výjimky, na které se to nevztahuje!
Existují výjimky, na které se to nevztahuje!

Je tu predsa aj jedna dobrá správa: u pacientov, ktorí v prieskume identifikovali ako príčinu záchvatu fibrilácie predsiení nárazový konzum alkoholu a väčšej dávky kofeínu, je podstatne menšia pravdepodobnosť závažného ochorenia srdca. Zatiaľ čo kofeín má podľa súčasných vedomostí skôr ochranný účinok voči ateroskleróze a ňou spôsobeným srdcovocievnym ochoreniam a vznik fibrilácie predsiení podporuje najskôr jednorazovým ovplyvnením vegetatívneho nervového systému, je známe, že aj opakovaná jednorazová konzumácia väčšieho množstva alkoholu môže trvalo poškodiť srdce (hovoríme tu o pravidelnom víkendovom pití, slovo holliday - "prázdninové" v tohto ohľade dosť zavádza).

 

Fibrilácia predsiení po konzume alkoholu (a kofeínu) u mnohých pacientov, hlavne bez závažného srdcového ochorenia, často prejde aj bez liečby a neraz aj nepovšimnutá. U mnohých pacientov sa však opakuje. Horšou správou je, že okrem fibrilácie predsiení už boli zaznamenané aj iné arytmie, vrátane život ohrozujúcej komorovej tachykardie. Nakoľko akútna smrtiaca porucha srdcového rytmu po sebe nezanecháva nijaké stopy, zistiteľné pri pitve zosnulého, ostáva otvorenou otázkou, za koľkými neočakávanými úmrtiami po prehýrenej noci môžu byť aj smrtiace arytmie, hlavne, ak sa k alkoholu pridali aj psychotropné látky so sympatikomimetickým účinkom (ktorý majú všetky amfetamínu a kokaínu podobné psychostimulancia).


Keď už sme pri srdcovocievnych ochoreniach, spomeniem, že sú štúdie, preukazujúce určitý pozitívny vplyv konzumácie malého množstva alkoholu na riziko týchto chorôb, ale ich konečný vplyv na zdravie konzumenta je pochybný. Okrem toho, že už pri miernom konzume alkoholu (okolo 140 gramov týždenne - niečo vyše litra vína alebo šiestich veľkých pív) stúpa mierne riziko zvýšeného krvného tlaku, pri nárazovom pití tohto množstva je toto riziko podstatne väčšie a treba s ním už vážne počítať.


Nepochybne, tak ako perspektíva boľavej hlavy a žalúdka naruby, ani hrozba ochorení srdca (a dávno známeho poškodenia pečene) nezabráni miliónom ľudí v pravidelnom víkendovom "resete" po pracovnom týždni. Neostáva teda asi iné, len popriať, aby telo po resete vždy naskočilo, ako obyčajne…

 

Datum: 18.03.2019
Tisk článku

Související články:

Zabil pivovar pivaře nebo naopak?     Autor: Miloslav Pouzar (19.07.2017)
Zdokonalenie liečby srdcového infarktu na obzore?     Autor: Matej Čiernik (22.10.2017)
Na každý neduh, na každý bol užívej denně resveratrol     Autor: Miloslav Pouzar (19.11.2017)
Novinky v liečbe srdcového zlyhania     Autor: Matej Čiernik (03.12.2017)
Spletité cesty liečby infarktu myokardu     Autor: Matej Čiernik (17.01.2018)
Mimotelová membránová oxygenácia - nová hviezda intenzívnej medicíny     Autor: Matej Čiernik (08.02.2018)
Musíme mať normálny krvný tlak? A aký je vlastne normálny?     Autor: Matej Čiernik (14.03.2018)Diskuze:

Extra systoly, pokles tepu

Lada 1,2019-03-21 15:40:53

"Jej vznik podporuje aj podráždenie vegetatívneho nervového systému" - toto je můj problém. Při podráždění n. vagus pod bránicí (napr. dřep, ohnutí při utaženém opasku...) mi generuje extrasystoly nebo naopak při delším stlačení klesá tep(asi vagovy manevr?). Je možno s tím něco rozumně udělat? Kardiologové( arytmologové) mi řekli, že ne.

(Spouštělo mi to i AVNRT, kdy žádné vagové manévry nepomohly a musel jsem užít Isoptin. Vyřešeno RFA.)

Odpovědět


Re: Extra systoly, pokles tepu

Palo Fifunčík,2019-03-21 18:53:00

Je to problém . Na jednej strane - podráždenie n.vagus fibriláciu vyvolá . Opačne - tzv. umyselne vyvolané vágové manévre ktoré by viedli ku terminácii /ukončeniu/ fibrilácie predsiení , nie sú velmi úspešné , ba dokonca sa popisuje , že môžu byť až nebezpečné pre možnosť vyvolania zástavy srdca . Spomínajú sa napríklad zadržanie dychu /relatívne bezpečný manéver/ tiež vyvolanie zvracania dráždením na podnebí , ale tzv. masáž oblasti sinus caroticus , teda miesta pod uhlom sánky už môže byť nebezpečná , nesmie sa robiť sučasne na obidvoch stranách . Tu by som sa ale neodvažoval odporúčať niektoré farmaologické postupy .

Odpovědět

Riziká

Palo Fifunčík,2019-03-19 09:18:17

Predovšetkým si treba uvedomiť , že bohužiaľ neexistuje na 100 % účinná prevencia recidívy fibrilácie predsiení , a to ani farmakologická , a bohužial recidívy sa zaznamenávajú aj po tzv. ablačnej liečbe . Ďalším nebezpečím je , že mnoho , aj inteligentných pacientov často nevie o tom , že tú fibriláciu práve má ... Práve u týchto pacientov s dlhšie trvajúcou fibriláciou je toto riziko vzniku embolickej /napr.cievnej mozgovej príhody , ale i embolie do iného orgánu / vysoké po časovom intervale spomínanom v článku . V určitej výhode sú tí pacienti , ktorí si poruchu rytmu - fibriláciu uvedomujú vo forme tzv.palpitácii , zrýchleného nepravidelného tepu , či aj iných príznakov vyplývajúcich buď so zvýšeného alebo zníženého krvného tlaku / závrate napr./ . Títo pacienti väčšinou vyhladajú lekársku pomoc .
Čím skôr , tým lepšie , nakolko fibrilácia predsiení má velkú tendenciu ku chronickému pretrvávaniu najmä ak trvá viac ako 48 hodín . O to horšie sa potom docieľuje tzv. kardioverzia /teda návrat ku pravidelnému rytmu / , pred ktorou je nevyhnutná niekolko týždňov trvajuca antikoagulačná liečba . Asi takou bazálnou zásadou u tých , čo trpia na toto ochorenie , by malo byť sa vyvarovať excesov v alkhole , kofeíne a nikotíne , a čo sa telesnej námhy týka , tak si fyzickú výkonnosť či trénovanosť zvyšovať pomaly a preferovať aktivity , ktoré nárazove nezvyšujú tepové frekvencie a krvný tlak , najlepšie "kardio" režimy v turistike či cyklistike ...

Odpovědět


Re: Riziká

Pavol Hudák,2019-03-19 10:06:55

Ako je mozne poznat fibrilacie bez pristrojov?

Odpovědět


Re: Re: Riziká

Matej Čiernik,2019-03-19 11:44:46

Jednoducho - podľa úplne nepravidelného pulzu. Len treba odlíšiť periodické zmeny pulzu, naviazané na dýchanie a extasystoly, ktoré sa javia ako občasné "výpadky" pulzu. Teoreticky je to jednoduché, ale v praxi sa to občas nedá odlíšiť - ak je nepravidelnosť málo výrazná.

Odpovědět


Re: Re: Re: Riziká

Palo Fifunčík,2019-03-19 15:13:01

Suverénnou diagnostickou metódou je vyhotovenie EKG . /elektrokardiogram/. Dnes je základnou vyšetrovacou metódou každej internej ambulancie 12 zvodové ekg . Disponujú nimi i ambulancie praktických lekárov . Samozrejme je ekg na každej ambulancii urgentného príjmu a disponujú ním posádky RZP . Preto , ak ktokolvek pocíti neobvyklé ťažkosti , náhly vznik slabostí , či mdloby , mal by vyhladať odbornú diagnostiku . Čím skôr sa na túto poruchu rytmu príde, tým je vyššia šanca na skoré uzdravenie .

Odpovědět

dilema

Milan Krnic,2019-03-18 21:34:07

Najväčšou dilemou teda je, ako sa vyhnúť námahe, nedostatku spánku, strachu bez chlastu. :)
Díky za článek!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceZásady ochrany osobních údajů webu osel.cz