Protilátky ze skotu  
Klonované krávy, které produkují lidské protilátky mohou být brzo součástí boje proti širokému spektru mikrobů, včetně těch atraktivních pro teroristy jako jsou antrax, neštovice,...

James Robl ze společnosti Hematech (Connecticut, USA), za použití techniky tvorby artificiálních chromozómů a techniky klonování, vytvořili skot, který je nositelem celé sady funkčních lidských protilátkových genů. Jedná se o ohromný další krok vpřed v léčbě a prevenci infekčních onemocnění. Než ale bude možné takto připravené protilátky aplikovat lidským pacientům, musí ještě výzkumníci vyřadit z činnosti geny, které má skot pro tvorbu svých vlastních protilátek. To umožní získávat čisté lidské protilátky ze zvířat. Technika vyřazení konkrétních genů z činnosti je již známa, vědci pro ní používají termín „knock out“. Vedoucí projektu Robl je přesvědčen, že poslední jmenovanou překážku jsou schopni vyřešit a v horizontu dvou let budou mít zvířata produkující lidské protilátky na komerční bázi.

V současné době je lidských protilátek velký nedostatek, poněvadž jediný možný způsob jejich získání je odběr krve od lidských dobrovolníků.

Datum: 15.09.2002
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz