Lidský mozek stíní sám sebe před existenciálním strachem ze smrti  
Lidský mozek prozařuje realitu pronikavými úvahami ze všech možných stran. Lidské myšlení je ale ve skutečnosti jako granát. Aby nevybuchlo sebezničující explozí, tak je chráněné pojistkou. Ta nám brání, abychom se zaobírali myšlenkami na vlastní smrt a uvízli kvůli tomu v chaosu nihilismu a depresí.
Triumf smrti. Kredit: Bartolomeo Crivellari & Gaetano Zompini (1756).
Triumf smrti. Kredit: Bartolomeo Crivellari & Gaetano Zompini (1756).

Lidé, tedy vlastně lidské mozky, si samozřejmě uvědomují, že jsou smrtelní a že nikdo nebude žít věčně. Jak se ale ukazuje, věc má zajímavý háček. Podle nového výzkumu je náš mozek zřejmě vybavený automatickým mechanismem, kterým se chrání před myšlenkami na vlastní smrt. Právě tohle je nejspíš důvod, proč lidé obvykle nedovedou uvažovat o smrtelnosti.

 

Jak říká vedoucí výzkumu Yair Dor-Ziderman z izraelské Bar Ilan University, když přijde řeč na vlastní smrt, tak je v našem mozku nějaká brzda. Je tam něco, co mozku brání pochopit a analyzovat myšlenku absolutního konce, nicoty, úplné anihilace. Dor-Ziderman a spol. se proto vypravili na velkolepou výpravu do nitra lidské mysli, aby tam hledali smrt.

Yair Dor-Ziderman. Kredit: Neuroscience of Mindfulness Conference 2019.
Yair Dor-Ziderman. Kredit: Neuroscience of Mindfulness Conference 2019.

 

Cílem badatelského týmu bylo, jak sami říkají, smířit lidský mozek, který je vybavený důmyslným způsobem učení, s univerzalitou smrti. Mozek je podle nich v jistém smyslu stroj na předpovědi. Jinak řečeno, mozek rád využívá dříve získané informace k tomu, aby předpovídal, co se za stejných okolností asi stane v budoucnu. Zní to jednoduše, ale je to významný mechanismus pro úspěšné přežití.

 

Člověk by si mohl myslet, že se smrtí je to stejné. Všichni kolem nás umírají, někteří dříve, jiní později. Rozhodně by mělo smysl předpokládat, že náš mozek z toho vydedukuje, jak sám s celým tělem jednou zemře. Jenomže lidský mozek takhle kupodivu nefunguje. Tajuplná vnitřní brzda mu v tom automaticky zabrání.

 

Magnetoencefalografie. Kredit: NIMH.
Magnetoencefalografie. Kredit: NIMH.

Dor-Zidermanův tým si sehnal 24 dobrovolníků a pak pozoroval, jak jejich mozky pracují, když se dostanou k problému vlastní smrti. Využili k tomu speciální signál, který v mozku reprezentuje „překvapení“, přičemž aktivitu mozků sledovali pomocí magnetoencefalografie (MEG). Zmíněný signál je nápadný a oznamuje, že mozek něco učí a že na základě naučených skutečností dělá určité předpovědi. Pokud například pokusná osoba třikrát po sobě uvidí obrázek pomeranče a napočtvrté obrázek jablka, tak její mozek signalizuje „překvapení“. Mozek se totiž naučil, že na obrázcích jsou pomeranče, udělal si předpověď, a ta mu nevyšla.

 

Badatelé spustili experiment, v němž dobrovolníkům opakovaně ukazovali stejnou fotografii nějakého jiného člověka a uváděli výrazy spojené se smrtí. Když ukázali fotografii dalšího člověka, tak v mozku dobrovolníka zablikal signál „překvapení“. Pak uspořádali stejný experiment, jen v něm pokusné osobě ukazovali její vlastní fotografii, k níž uváděli výrazy spojené se smrtí. A nestačili se divit. Když v takovém případě pokusné osobě ukázali fotografii někoho jiného, tak se žádný signál „překvapení“ neobjevil. Když se mozek snažil spojit vlastní tvář dotyčné osoby s pojmem smrti, tak se spustila zmíněná brzda strachu ze smrti.

 

Proč takovou brzdu v mozku vlastně máme? Badatelé se domnívají, že by to mohla být evoluční pojistka, kterou jsme si vykoledovali svým výkonným myšlením. Pokud by lidský mozek bez zábran spekuloval o vlastní smrti, tak by možná mnozí lidé raději ani nevystrčili nos ze dveří. Anebo by takové myšlenky mohly člověka zbavit chuti do života nebo třeba příčetnosti. Ať tak, či onak, smrtí deprivovaní lidé by se očividně mnohem hůře rozmnožovali. A takové věci nemá evoluce ráda. Takže musíme mít v hlavě pojistku. Abychom mohli oslnivě myslet o realitě kolem nás, musíme být schopni popřít realitu smrti.

 

Literatura

Live Science 25. 10. 2019, NeuroImage 202: 116080.

Datum: 28.10.2019
Tisk článku

Související články:

Smrti se více bojí věřící, nebo ateisté?     Autor: Josef Pazdera (26.03.2017)
Brainternet: Biomedicínští inženýři napojili lidský mozek online     Autor: Stanislav Mihulka (19.09.2017)
Vědci poprvé sledovali tsunami smrti v mozku umírajících     Autor: Stanislav Mihulka (09.03.2018)Diskuze:

Co je člověk

Kristina Pečlová,2019-11-04 18:12:43

Článek, jako většina současných vědeckých spisků, vychází z materialistického pohledu na člověka a jeho mozek a absolutního nepochopení člověka jako čtyřčlánkové, duševně-duchovní bytosti. Člověk je v prvé řadě tvořen tělem fyzickým, oživován tělem éterickým, myšlením a city se projevuje jeho tělo astrální a nejvyšší složka jeho bytosti, „já“, je zatím v zárodku a vyvíjí se do budoucnosti. Při spánku se odděluje od člověka jeho „já“ s astrálním tělem, na posteli zůstává fyzické tělo udržované tělem éterným. Při smrti se odpoutá s astrálním, a s „já“ i tělo éterné a člověk neoživován umírá. Částečně se funkce éterného těla dá nahradit přístroji. Fyzický mozek sám myšlení nevytváří, je pouze zrcadlícím zařízením myšlenkového světa kolem nás. Krkolomné vědecké spekulace jsou úsměvné, zatímco příspěvek „Michal Nenídůležité No to je mi zase studie“ obsahuje velké množství vypozorované pravdivosti: Kolem 9-10 roku dítěte nastává první uvědomování si smrtelnosti, antroposofická medicína tento stav označuje „překročením Rubikonu“. Dost zřetelně popisuje rozpojování bytostných článků; astrální tělo a „já“ opouštějící fyzické tělo jeho maminky je vázáno na tepelnost živého organismu. Při oživování se bytostné články na chvíli opět spojily. Jejich uvolnění mělo za následek obnovení životních sil v kontaktu s duchovním světem. Po fyzické smrti je tělesnost odevzdána minerální zemi, ale duchovní bytostné články pokračují do duchovního světa, aby si připravily opakovaný život na Zemi. Nesmrtelné „já“ člověka pokračuje řadou životů ke svému vyššímu vývoji.
Poznatky z duchovní vědy – antroposofie filosofa Rudolfa Steinera.

Odpovědět


Re: Co je člověk

Jiri Naxera,2019-11-04 21:39:52

Maličko bych šel víc do minulosti, on je tu hermetismus (ze kterého předpokládám že ta citace pochází) maličko déle.
Ale jak je zřejmé, léta plynou a spousta středověých poznatků padla za vlast - ve vědě která se snaží dbát na konzistenci většina, mimo vědu jak tak koukám to docela vázne.

Takže k zamyšlení - jak tahle středověká představa zapadá do současných znalostí fungování psychiky? Pár konkrétních jevů jsem psal dole.

Odpovědět


Re: Re: Co je člověk

Kristina Pečlová,2019-11-04 22:53:41

Duchovní věda vychází z původních mysterijních zdrojů rosikruciánské filosofie. Kdybychom šli v poznání nazpět, měli by jsme začít ve staré Lemurii a Atlantidě, kde nastal začátek vtělování člověka na Zemi a už tehdy vysocí zasvěcenci žili s tím, co později přineslo rosikruciánství. Veškeré okultní vědění v tomto smyslu se uchovávalo do doby, než v člověku ožila duše vědomá a jasné svobodné myšlení, které je schopno posoudit, zda informace sdělované zasvěcencem jsou pravdivé. Vědomí zatemněné materialistickým vývojem posledních čtyř století, zcela vymazalo chápání duchovního světa. Pokud se lidstvo z vlastní vůle neobrátí k poznatkům duchovní vědy, nebude moci pokračovat ve vývoji.

Odpovědět


Re: Re: Re: Co je člověk

Václav Dvořák,2019-11-06 01:56:42

Klidně můžete mít pravdu, ale dokud tyto názory nebudou vědecky testovatelné, jedná se stále o spekulace. Apriori bych to všechno nevylučoval, dá se s tím pracovat - asi tak jako když si člověk přečte beletrii (například dobré scifi), ale to tím to taky končí.
To vaše "Vědomí zatemněné" je ale vědomí, které si je jisté určitými pravdami a disponuje v tom konzistentním systémem. Na rozdíl od Teosofie nebo jiných hermetických disciplín, které staví na spekulativních dojmech a na nějakou formu víry.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Kristina Pečlová,2019-11-06 17:07:08

No nemyslím, že je třeba duchovní vědu hned odsuzovat, nejlíp by bylo, dozvědět se o ní něco více. Protože získané duchovní poznatky by měly být použitelné v praxi a měly by se shodovat se skutečností. Nebo myslíte, že by ministerstvo školství povolilo zakládání waldorfských škol, fungujících podle vás na spekulacích a nějaké formě víry?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Roman Mamtiez,2019-11-06 19:15:26

Samozrejme, preco by to nemalo skolstvo dovolit? Pokial to nie je zakonom vyslovene zakazane, splnam zakonom stanovene kriteria mozem si spravit aj zivnost na vestenie o 5000 rokov do predu. Stat mi umozni oberat ludi o peniaze na zaklade vymyslov, co je vacsine ludi jasne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Co je člověk

Jiri Naxera,2019-11-06 12:47:17

I tohle jsou názory čistě dogmatické, které jsou založené na jediné legendě, ale dejme tomu, zaměřme se na obsah.

Mimochodem (rychlý fact check) Lemurie "vznikla" v roce 1864 v teorii Philipa Sclatera, pak jí převzali tehdejší okultisté, načež se teorie moc tak jako nepotvrdila.
Takže to asi určitě nééé.

O veškerém okultním vědění by se dalo pochybovat stejným způsobem - můžeme se bavit o okultismu západního typu, ale přiznejme si, nejsme na téhle planetě jediní.

Další problém - i kdybychom připustili hypotézu že informace známé prvním zasvěcencům byly pravdivé, nedokážu brát argumentaci, že nezůstaly nezměnené po mnoho generací, které navíc procházely dost velkým vývojem.

A podlení výhrada (ale to se už opakuju) - pokud se nějaká teorie nezmění po mnoho tisíc let (nehledě na nové poznatky, které se musely objevit, v podstatě se bavíme o veškerých znalostech lidstva), pak si troufám tvrdit, že ta teorie je buď naprosto triviální, nebo chybná.

a k materialistickému vývoji posledních 4 století - dost věcí mě tam nezapadá. Třeba hippies, new age a spol., postmodernismus, velké šíření východních filosofií.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Kristina Pečlová,2019-11-06 17:22:00

Jak chcete potvrdit existenci Lemurie, když se o ní, kromě duchovní vědy, nic neví?
Informace od zasvěcenců jsou neměnné od počátku věků do současnosti; vývoj vesmíru, vznik planetárního systému, vznik Země, vývoj lidstva atd., to jsou základní pravdy, na nichž se po generacích nic nezměnilo. Mj. taktéž byl předpovězen nástup materialismu s jeho významnými technickými vymoženostmi, jako vývojově oprávněný úsek lidských dějin.
Okultní směry, které jmenujete, se zformovaly jako protiváha materialismu. Pokud nejsou vytvářeny z vyšších duchovních principů, jsou zavádějící a zmatené.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Roman Mamtiez,2019-11-06 19:42:26

A zase to je len o viere a ziadnych faktoch. Mozte to nejakym sposobom dokazat? NIE. Kazdy ma nejaku vieru a zial ako vacsina mysli si, ze len ta ich je spravna a zato sa ukrutne biju. Aj ja mam svoju, ale nepresadzujem ju ako jedinu moznost, len podsuniem, pretoze neviem to s pomaly ziadnou urcitostou dokazat. Len si mozem mysliet a namyslat.
Mylite sa pan Naxera, ziadny rok 1854. Pani Peclova si precitala eduarda cayceho a citi sa byt velmi chytra. Budte si ista, ze to tak nie je. Tam sa pise, ze udajne mal pocas hypnozy rozpravat o atlantide ako sa pred 40-50000 rokmi vznasali duchovia a vtelili sa do zvierat teda akoze do cloveka. Zapacilo sa im to, mohli mat pekny sex a tak v nom zostali. Vtedy este vedeli, ze su duchovne bytosti a mali poznanie a rozne schopnosti. To sa ale pokoleniami zabudlo a schopnosti zanikli. Posledne atrapi schopnosti vykazuju ludia dnes ako rozny jasnovidci, liecitelia a tak. Prisla vojna a prirodna katastrofa, kde bojovali dobri so zlymi a hrstka vtedajsich ludi odletela na rozne miesta na zemi. Zmienku o sebe a vtedajsom ich poznani zapisali a umiestnili pod sfingu v egypte. Energeticky fungovali na nejakych krystaloch. Teraz zafunguje zase moja fantazia a doplnim, ze dalsi odleteli k sumerom a boli pre nich bohovia, dalsi k mayom, preto mali take dobre vedomosti o matematike a astronomii, a to mayske poznanie pomaly ustupovalo az skoncilo krvavymi obetami, v egypte postavili pyramidy, vsade tam vznikali cargo kulty atd. Vselico si mozem domysliet a za par rokov to bude fakt. Uz teraz mi uverilo par ludi. Raz som skusil na internete logicky vymysel, ale implementoval som doneho par faktov a predpovede jasnovidcov. Vhytilo sa to a ludia verili.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Jiri Naxera,2019-11-07 09:50:48

Nechci ji potvrdit, ale vyvrátit a to se mi myslím podařilo.
O Lemurii se ví, že jí vymyslel jeden vědec jako vysvětlení jistého konkrétního problému s klasifikací zvířátek. Pak se ukázalo (objevem deskové tektoniky) že jeho teorie byla špatná, neboli žádná potopená země se nekonala.

Jinak okultní směry tu byly od nepaměti, to že se staly masovějšími má s materialismem asi tolik co společného jako že se usnadnila komunikace, zkoncentrovalo se víc lidí a ti lidi navíc neměli problém co sežrat jako dřív, tak se začali nudit. ;-)

Mimochodem, co jsem se tak kdysi zajímal, žádné "informace od zasvěcenců" neobsahují ani náznak vývoje Vesmíru, planet a lidstva. (náznakem myslím něco pochopitelné pro lidi pár tisíc let zpět, ne něco na co sedne úplně všechno).

Jinak obecně, prosím uvědomte si že jste na popularizačním vědeckém webu, tak prosím dodržujte alespoň základní společenské zásady. Konkrétně je faux pass, pokud při argumentaci (navíc v rámci článku o neurovědách, které na vědeckých metodách staví) uvedete nějaké kategorické tvrzení bez kontextu, argumentů, případně odkazů.
Že někdo něco tvrdí není argumentem. Stejně tak není argumentem "informace od zasvěcenců jsou neměnné".
Argumentem by v tomto případě bylo třeba něco jako "Cicero psal ...., současný Golden Dawn tvrdí tohle"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Kristina Pečlová,2019-11-07 13:09:46

To mne překvapuje, že porušení základní společenské zásady je vyjádření vlastního názoru. Takže se tady lustruje? Jaké chcete argumenty? Nestačí, že ten“ kdo něco tvrdí“, je absolventem Vysoké školy technické ve Vídni a doktorem filosofie z univerzity v Rostocku? Nebo se tady smí citovat jen ten, kdo publikuje v Nature? To já si klidně přečtu i odlišné názory od mých, protože vím, že mě obohatí. Jestli vás ne, tak je nečtěte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je člověk

Jiri Naxera,2019-11-07 15:33:47

Zkráceně, v debatě s vědecky a technicky založenými lidmi, ano. Reálně je to složitější, když řeknu třeba "stejně si osobně myslím, že se nakonec ukáže že je fundamentální komplexní amplituda a nejen observables" tak je to OK (pokud je to on-topic k danému tématu), ale pak se očekává, že když někdo poznamená že se mu to nezdá a je to ve sporu s nějakým experimentem, tak budu schopen mu to buď uargumentovat, nebo pokud je jeho protiargument dost silný to vzdát jako chybnou ideu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_from_authority#Use_in_science
Nestačí že má někdo nějakou školu - ne opravdu nestačí.

A na názory se ve vědě taky moc nehraje - ano, pokud expert něco prohlásí stylem "myslím že by to mohlo být nějak takhle", tak to může hodně vědců nasměrovat (pokud se ten expert jmenuje Terry Tao, Edward Witten nebo Nima Arkani-Hamed, nebo velmi málo dalších), ale nikoho ani nenapadne citovat názor experta dokud daný směr nerozpracuje a nemá silnější argumenty.
Jistě, nehrajeme si tu na diplomku, ale tvrzení by i tak měly mít konzistenci, a pokud něco píšeme, tak bychom měli být schopni danou skutečnost doložit. Viz ona Lemurie, další odkazy se kterými lze pracovat je třeba zde https://en.wikipedia.org/wiki/Lemuria_%28continent%29 zde si každý může udělat představu jestli to co říkám dává smysl, pokud se mu to nezdá, tak si může zkusit přečíst práce pana Sclatera, seznámit se se současnou geologií atd. To už je samozřejmě nad rámec toho co běžný čtenář udělá, ale podstatné je že tu možnost má, že se k tomu případně může vyjádřit nějaký geolog s tím že jsem něco špatně pochopil a proč je to jinak, atd. Ale není to "Lemurie je nesmysl (tečka a dál se neptejte, mám právo na názor)", to se opravdu nenosí.

Odpovědět

Evoluce

Tomáš Povolný,2019-11-04 17:57:57

Zaujalo mě v článku to, že lidé myslící víc na smrt by se hůře rozmnožovali, resp. by v evoluci neobstáli. Zajímalo by mě, jak by dopadl takový test ve skupinách lidí, které mají životní pojistku, či jinak vědomě zajišťují svůj rod/genom v případě vlastní smrti, oproti lidem, kteří nic takového nemají, na svou smrt nemyslí a tedy nijak své evoluční šance nenavyšují. Pravděpodobně by druhá skupina lidí při testu pomoranč-pomeranč-jablko překvapená nebyla.

Odpovědět

No to je mi zase studie

Michal Nenídůležité,2019-10-30 12:04:53

Tady jde opět vidět, jak sebestřední krátkozrací vědci jsou, oni asi myslí že jsou nasvětě jen oni, jelikož oni se klepou strachy z té jediné jistoty, z té nejpřirozenější věci v životě. Tak musí asi všichni. Tohle téma jsem řešil a přemýšlel nad ním tak dlouho. A pokládal jsem tolik otázek.. Viděl snad stovky dokumentů o smrti. Nestačilo mi to, pořád jsem váhal a strašně mi vrtalo hlavou jak to teda vlastně je. Jako děcko to mi snad ještě ani 10 nebylo a pamatuji jak jsem pomyslel na smrt, sevřelo mi to žaludek a téměř dostalo do deprese, už v tak ranném věku. Vůbec se tomu ale nedivím, jelikož mě bylo řečeno o smrti, jako o černém nic, o konci.. To je samo o sobě takový nesmysl a ještě aby né! Kdo by se nebál tak děsivého konce!? Kdo by nepropadl depresi při představě té nicoty a bezvýznamnosti života.. Nedivím se že je tolik zla na zemi.. Bodeď by nebylo, jelikož žiješ jen jednou tak naplno.. o mniších žijících sami v jeskyních trávicích čas meditací si potom myslíte že jsou tak blbí a promarní život.. No ale to bych nebyl já abych já blbec nepotřeboval ke všemu důkaz.. Po posledním "důkazu" už si dávám velký pozor na to co se ptám. Jelikož na blbé otázky, blbá odpověď. Nemusel jsem opustit místo bydliště, a důkaz mi byl dán doslova až podnos.. Ale rád jsem nebyl..V dobu kdy tahle otázka smrti byla klíčová je náhodou? že matka měla ve 3 ráno zástavu v kuchyni, a já vešel do té kuchyně přesně v okamžiku kdy ještě byla na živu, a po pár v teřinách co na ní čumím, vydechla a doslova vypustila duši.. Nevím jestli to vidím jen já nebo je nás víc, ale to co jsem tehdy zažil, to bylo naprosto nezpochybnitelné. Duši jsem viděl, cítil a jsem zcela přesvědčen o tom, že bych ji i změřil kdybych k tomu měl měřáky, min. teploměr a nějaký "větro měr" Jelikož duše je vidět jako vlnící se obzor nad horkou cestou, nebo unikající plyn, téměř totožné, a taky je cítit jako chladný vánek. Naprosto zřetelně jsem viděl jak z ní duše vyletěla směrem šikmo nahoru.. Po poskytnutí 1. pomoci se to celé potvrdilo jelikož to už jsem byl v její těsné blízkosti a tu duši jsem cítěl zcela zřetelně, jakoby mě chladný vánek ofoukl když vlétla zpět. A aby toho nebylo málo.. Musím upřesnit proč měla matka zástavu. Byl to souběh nepříznivých vlivů: Noční směna, viróza, dehydratace, nezdravý živ. styl a hlavně ten vyšší věk.. Večer se šla napít a je zcela pochopitelné že to zkrátka srdce neutáhlo.. Tudíž jestliže se člověk probere. To poslední co by jste čekali je že bude doslova napružený a nabitý energii ihned při nádechu.. schválně neříkám probuzení, jelikož ona nespala ani nezmizela, ale byla na místě a to ještě i pár vteřin po té co jsem ji vzkřísil. Nechápal jsem co to vidím. Matka se shluboka nadechla celá byla napružená výraz ve tváři se nedá slovy popsat, jako by stála před tím nejúžasnějším na světě, jakoby jste stáli před diamantem velkým jako panelák... Navíc na ní nebylo znát žádné únavy a připomínala mi výrazem jak jsem ji z nal z mládí z fotek.. Zkrátka ani známky po celoživotní tíži shuntovaného těla, ani známky po jakékoli životní útrapě. Bylo jí tam lépe než v životě.. Po pár vteřinách, procitla už zcela tady v životě, a její podvědomá reakce když to zjistila, byla úšklebek kterým mi dala najevo asi něco ve smyslu: Ten vůl mě z tama vytáhl no super DÍKY ! Div mě nezdupala za to..A v tu chvíli zvadla, doslova tak moc vyčerpaná byla že ani oči nebyla schopna držet otevřené, tudíž ten prvotní stav po probuzení se vymykal všemu co tomu předcházelo a nikdo mě nepřesvědčí o opaku ani se o to nepokoušejte byl jsem vždy materiálně založen a ve fyzice dobrý, byl jsem nevěřící, zkrátka blbec jako většina vědců.

Odpovědět


Re: No to je mi zase studie

Michal Nenídůležité,2019-10-30 12:21:49

*Pozor na to jestli chcete důkaz.. Já ho dostal a od té doby si vždy 2x rozmyslel jestli potřebuji další takový důkaz. Vono už jen tento mi naprosto změnil život. Je totiž celkem klíčové, jestli to smrtí končí nebo ne.. Jelikož jestli ne, potom mají veškeří ti kterými pohrdáme, pravdu, jejich život má smysl nesrovnatelně větší.. Tohle člověk který nemá otevřenou mysl, nedovede pochopit.. ale jak to zažijete, tak to příjemné není.

Odpovědět


Re: Re: No to je mi zase studie

Jiri Naxera,2019-10-30 14:21:58

A v níže zmíněné knize do toho de-facto zlý vědec hází vidle. Fenomény jsou to bezpochyby velmi silné, ale v jejich interpretaci bych si dal opravdu velký pozor. Ostatně je již mnohokrát prokázané, že pokud mozek něco očekává, ono se to nedostaví tak si to prachsprostě dogeneruje.
(a NDE/OOBE jsou jedním z důvodů proč se moc na anestezii nepoužívá třeba ketamin, aby se podobnými zážitky neděsilo nepřipravené pacienty ;-) )

Odpovědět


Re: Re: Re: No to je mi zase studie

John Mccain,2019-10-31 10:06:40

Michal ale nepíše že prožil NDE/OOBE ale viděl tento fenomén za plného vědomí. Zaujala mě pasáž, kde popisuje, že matka bezprostředně po probuzení jakoby překypovala energií a vypadal mladší a šťastná. Mám osobní zkušenosti s OOBE a musím to potvrdit. Když se po takovém nočním výletě "vrátím do těla", druhý den se cítím takový jiný, plný radosti ze života a plný energie. Nevím proč to tak je ale díky tomu považuji příběh pana Michala za pravdivý.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: No to je mi zase studie

Jiri Naxera,2019-10-31 13:51:06

Ale já přece neříkám že ty zážitky nebyly to, co se opravdu stalo resp. to co prožil, naopak to zapadá jak píšete do podobných OOBE příběhů které lze tím pádem brát za pravdivé.
Co zpochybňuji je jejich interpretace, že za tím je víc než mozková chemie.

Už z doby BBSek si pamatuju na fajl ORGONE.TXT, nadpis něco jako Orgone institute meeting spot - mělo ve zkratce jít o popis konkrétního místa pro astral traveling (vědomě řízené OOBE) s cílem aby se tam praktikující potkali a nezávisle se dalo potvrdit shodnost zážitků. Koukal jsem nedávno, žádný rozumný výstup.
Nebo co se týče OOBE, dost častých na JIPkách, někde udělali to, že na lustr zezhora nalepili papír s nějakým nápisem, a probraných pacientů kteří reportovali OOBE se ptali co tam bylo. Taky s negativním výsledkem.
Vidět něčího ducha? Docela mě překvapilo (O.Sacks, Hallucinations a nějaká další literatura) jak jsou podobné jevy ve skutečnosti rozšířené i u zdravé populace, až na to že kvůli stigmatizaci o tom málokdo chce mluvit, a dá hodně práce a cílených otázek někoho rozpovídat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: No to je mi zase studie

John Mccain,2019-10-31 18:06:07

Ano, může jít o "mozkovou chemii", ale co to vlastně je? Je to jen koncept. My nevíme co je mozková chemie, protože nevíme nic moc ani o její podstatě, tedy o podstatě hmoty. A co víc, nevíme už vůbec nic o vědomí a mysli. Tedy o základních kamenech reality. Hmota je beztak podružná, protože je to něco, co se objevuje až ve vědomé mysli. Tedy může jít o "mozkovou chemii" která způsobuje že jako vědomá mysl existujete dál i po smrti fyzického těla. Na toto zatím neexistuje jednoznačná odpověď. Experimenty s OOBE nebyly příliš úspěšné a já si myslím že je to proto, protože není tak úplně možné pohybovat se jako vědomí oproštěné od těla na naší úrovni reality. Spíše se dostanete "někam jinam". Je to jiná úroveň bytí, jiná dimenze na jiném stupni vibrace energie/hmoty. Těžko říct.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No to je mi zase studie

Jiri Naxera,2019-10-31 19:11:06

Mno. O vědomí víme to, že ho máme (teda alespoň každý z nás ví že ho má. Filozofická zombie si neuvědomí že to pro ní neplatí, takže vlastně mám pravdu ;-) )
Pak máme dost dobrou představu (samozřejmě v kategorii black box) jak funguje za normálních okolností, což i samo o sobě je dost zajímavé, ale k pochopení principu ani vnitřních mechanismů to moc nepomáhá.
Ale jak se to říká, nejvíc se o funkci něčeho dozvíme, když to trochu rozbijeme a pak pozorujeme, jak to bude fungovat dál. A takových střípků mámei přes etické překážky k dispozici mraky, a nějakým způsobem zapadají do zatím určitě neúplné, ale dost velké mozaiky.

- Spousta lidí ma epilepsii. Záchvaty v konkrétní oblasti (jestli si dobře pamatuju ve frontálním laloku a nikde jinde) indukují mystické zážitky. I když se tam hrábne elektrodou. Hmm
- Dost lidí přišlo při nehodě o velkou část mozku a fungují pořád.
- Některé formy epilepsie je nutné řešit chirurgickým odpojením hemisfér mezi sebou (přeříznutí Corpus Callosum), docela zajímavé čtení okolo split-brain pacientů
- Různé psychické onemocnění - schizofrenie jako celek, disociativní porucha.
- Dá se (a v lékařské praxi se to používá, možná používalo) selektivně vyřadit jedna hemisféra, mám pocit že injekcí pentatolu sodného do tepny. Spolu s split-brain pacienty taky zajímavý zdroj informací
- Jeden z celkem účinných a dobře dostupných halucinogenů je silná únava, i ta samotná vede k věcem jako sluchové halucinace toho, co si mozek myslí že by mohl slyšet. Dá se snadno posílit šumem.
- Některé anestetika (ketamin, rajský plyn) částečně blokují přepis do dlouhodobé paměti. Zajímavý je de-facto kompletní rollback vědomí, ne zcela slučitelný s představou že vědomí je někde výš. Ale ono to vlastně funguje i bez chemie, většina snů se taky vlastně stala-nestala
- Když už jsme u spánku, tak je zajímavé si uvědomit po částech hladkého toku času, až na to že mezi usnutím a probuzením je tam prostě díra ()někdy vyplněná kusem snu který si člověk pamatuje). Až by zasečlověk řekl že i samotné vědomí má něco společného spíš s pamětí než s něčím rádoby externím.
- Poměrně dost látek z kategorie množství ne větší než malé přímo navozují z pohledu (následné) analýzy velmi bohaté stavy, dát do vyhledávače "látka experiences" je dost zajímavé a poučné čtivo.
- V neposlední řadě tu máme historii a různé kultury, což je taky dobrý zdroj informací. Těžko hledat nějaký mystický smysl v jevu, který je evidentně kulturně a znalostně závislý. Pokud člověk moderní prohlašuje že ho unesli a zkoumali ufouni, přitom v minulosti nebyli únosci oni ufouni, ale prvně démoni, později čarodějnice, a pro změnu třeba u Japonců to samé způsobovala liška, tak je skoro jisté že daný jev je nějaký hlubší proces v mozku a ne jinde a konkrétní podobu dostane podle kulturně závislé definice enemáka
- Z podobného soudku, ve všech kulturách máme nějakou formu posedlosti. Přitom to co člověka posedne je opět kulturně závislé, a reaguje to na "exorcismus" něčeho, co je opět kulturně závisle chápané jako silnější. (je zajímavé, jak málo je na tohle téma na Internetu rozumného k dispozici, opravdu by mě zajímalo, jak se taková posedlost projevuje na fMRI a např. porovnání s Touretovým syndromem)

Teď už jen aby to někdo dal aspo!n trochu dohromady

Odpovědět


Re: No to je mi zase studie

Roman Mamtiez,2019-11-05 17:11:41

Aj moody sa v jednej knihe zaobera tým, ako pozostaly obcas pri akurat zomrelom vidia odchod vedomia z tela. Inokedy aj ako dieru v priestore a jej odchod tam.

Odpovědět

trocha z inej strany

Tomilee Trník_,2019-10-30 10:45:45

nemyslím si že ide o poistku evolučnú, ale o kultúrnu, teda len o napríklad náboženský dôsledok, podobný efekt v mozgu by zablikal, ak by sa ich opýtali na sex, a dôkazom by bola mníška, alebo silno veriaci rodič, ktorého dieťa sa opýta, na veci ako prišlo na svet vs ostrielaný pornoherec a psychológ:)

tu som sa trocha rozpísal oa príčinách samovraždy mladých z tej druhej strany, ked nieje na príčine nejaká porucha mozgu: https://dennikn.sk/blog/1567590/priciny-samovrazdy-mladych-v-kocke/

a tu zas ešte globálnejšie, prečo nás prepadne depka z dneška z čisto evolučného hladiska:
https://trnik.blog.sme.sk/c/480036/ako-sa-vyhnut-depke-alebo-ked-vrahom-je-evolucia.html

Odpovědět

Jak se zapina ta pojistka ?

Martin Lubojacký,2019-10-29 21:32:22

Bohuzel tuhle pojistku nejspis nema kazdy, minimalne tedy ja kdyz jsem trpel depresemi, uvahy o smrti byly u mne na dennim poradku, uzkosti se prohlubovaly temer do bodu sebevrazednych úmyslu, byly chvile kdy jsem filozofovanim o smrti doslova desil sam sebe. Nakonec jsem kvuli rodicum vyhledal odbornou pomoc (nikoho jineho nemam diky do dnes neprekonane socialni fobie) po cca rocnim uzivani antidepresiv jsou filozofovani o smrti a sebevrazedne tendence nastesti pryc ale bohuzel u mne pretrval nazor ze smrt je vlastne vysvobozenim... :-/

Odpovědět


Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Jan Novák9,2019-10-29 22:30:21

Existují iluze o smrti stejně jako iluze o životě. Smrt je konečným cílem života, je přítomná stále.
Doporučuji meditaci prožití vlastní smrti, není třeba se kvůli tomu sebevraždit a zjistíte že pokud je smrt přítomná stále není vlastně kam spěchat. Smrt jako útěk od života nemá v kruhu samsáry smysl.
Nebuďte pesimista - pesimista si myslí že je tak špatně že už to horší být nemůže.
Buďte optimista - optimista si myslí že by to mohlo být i horší než to je.

Odpovědět


Re: Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Václav Dvořák,2019-10-30 00:46:31

Optimismus je ale, jak se říká, jen výsledkem nedostatku informací. Jinými slovy je to většinou hloupé chování. Pesimismus je podobně hloupý. Správný postoj je myslím realismus. To o co jde je aktivismus(nemyslím ten politický) nebo aktivní přístup a ten vyplývá z množství energie kterou jedinec vládne.
Takže jestli je někdo pesimista a svou energii nepoužije, protože nevěří, že by to vedlo k výsledku je stejně špatné jako u optimisty, který investuje energii do aktivit, které se nezdaří a všichni zúčastnění zažijí nepříjemné okamžiky.

Smysl té pojistky je myslím jasný, pokud by mozek reflektoval sebe s (časově spíše vzdálenou) smrtí, neměla by pak jakákoli (promyšlená) aktivita smysl. Mozek by se dopustil jasného erroru - přeskočil by historickou sekvenci kauzalit, která je defakto nositelem smyslu. Nehybná pasivní nesmrtelnost jím nejspíš není. Pokud tedy nebudu brát v úvahu např. velké pyramidy :)

Odpovědět


Re: Re: Jak se zapina ta pojistka ?

John Mccain,2019-10-31 10:16:20

Příčinou depresí je většinou materialistický pohledu na realitu a z něj pramenící nihilismus a beznaděj. Vše je jen náhoda, nic nemá hlubší smysl, vesmír je chladný a mrtvý, žijeme jen jednou, atd atd. Z toho logicky vyplývá, že tento postoj není správný. Naopak přirozený je pohled duchovní, který nabízí naději a vyšší smysl existence. Může se vám to líbit nebo ne, ale je to tak. K tomu nahrává i fakt, že materialistická věda ani v dnešní době o životě prakticky nic neví. Jsou to jen teorie které nemusíte považovat za konečné pravdy. Život je tajemství a mystická záležitost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Jiri Naxera,2019-10-31 13:52:52

Ach jo. A ono to tak není, u diagnézy deprese pokud vím nějaká antikorelace s jakoukoli vírou není. (tvrdíte-li opak, prosím o citaci)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jak se zapina ta pojistka ?

John Mccain,2019-10-31 18:12:06

Víru bych sem nepletl. Jde o schopnost vnímat existenci spirituálně. Je to spíše obecný přístup a nejde žádné konkrétní vyznání. Někdo to má a někdo ne. Možná se takto už narodíme, s filosofickou duší otevřenou všemu nebo pragmaticky materialistickou věřící v matérii. Ano, jde rovněž o víru. Ale spíše bych řekl že určujícím je v jakém prostředí člověk vyrůstal. Pokud jsme měl materialisticky založené rodiče tak z vás mystik asi nebude ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Kristina Pečlová,2019-11-04 17:29:02

Máte pravdu, přesně popsáno.

Odpovědět


Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Antonín Hvízdal,2019-10-30 10:19:16

OMG, mám to naprosto stejně.

Odpovědět


Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Antonín Hvízdal,2019-10-30 10:19:17

OMG, mám to naprosto stejně.

Odpovědět


Re: Jak se zapina ta pojistka ?

Antonín Hvízdal,2019-10-30 10:19:18

OMG, mám to naprosto stejně.

Odpovědět

Pocit

Stanislav Poutník,2019-10-29 11:32:02

Tak proto mám furt ten pocit, že jsem nesmrtelný, mám ještě jeden, že jsem nejchytřejší na světě. :D

Odpovědět


Re: Pocit

Zdeněk Kratochvíl,2019-10-29 14:42:35

Došlo ke mně novodobé úsloví:
Lépe je být mladý, zdravý, krásný, inteligentní a bohatý než naopak.

Odpovědět


Re: Re: Pocit

Václav Dvořák,2019-10-30 00:53:26

To není dostatek atributů k dosažení "božství". Protože to je myslím podvědomá touha člověka, sahnout si na takovou úroveň.

Zadalší si myslím, že hodně lidí, co mají vynikající startovní podmínky (tj. narodí se do bohaté rodiny, nejsou v dětství postiženi žádnými vážnými nemocemi a jsou přirozeně inteligentní) mají tendenci pak volit nejsnadnější cestu, kterou jim tyto předpoklady zajišťují. Výsledkem je skvěle, ale většinou prázdně prožitý život v bohatství podle nalajnovaných kolejí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pocit

John Mccain,2019-10-31 10:23:50

Jste příliš krátkozraký. Bohatství, krása nebo sláva bývají často i za trest. Kolik bohatých a slavných lidí se utopilo v alkoholu, drogách a spáchalo sebevraždu? Je jich poměrně hodně. Důvodem je, že i když si najednou můžete vše koupit a lidi po vás šílí, stejně to jednou omrzí, tak jako vše světské a materiální. A vy propadnete ještě vetší depresi protože si uvědomíte, že i kdyby jste vlastnili celý vesmír, tak vám to štěstí nepřinese. To je totiž někde úplně jinde ;)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pocit

Václav Dvořák,2019-11-01 19:07:44

Myslím, že v tomhle nejsme v rozporu. On vás totiž ten nalajnovaný, dokonalý ale prázdný život v luxusu jednou přestane bavit. Pokud si nenajdete nějaké zájmy, která tuhle omezenou bublinu budou přesahovat (vlastně prožitek transcendence, jež překonává smrt). A kdo tohle nedokáže, tak většinou špatně skončí.
Ale toto platí myslím obecně i pro jiné sociální skupiny, tam ale lidi většinou nemají tolik času nad tím přemýšlet, takže je to pak zastihne rychle v životní krizi a řeší to třeba sebevraždou. Podle statistik to myslím nevypadá (možná se ale mýlím), že by sebevraždy páchali jen bohatí a slavní, akorát je na ně díky médiím a všeobecné známosti hodně vidět.

Odpovědět


Re: Re: Pocit

Viktor Realita,2019-10-30 08:00:35

Život na Zemi je len zábleskom v mori času vesmíru. Kde bude informácia o tom všetkom, čo sa dialo na Zemi, ak nebude nikoho, kto by si to uvedomoval? Ak by nebolo večného vedomia Boha, ktorý to všetko stvoril a dáva tomu všetkému zmysel, tak celá naša existencia je v podstate neexistenciou. Existencia Zeme a všetkého na nej by stratila akýkoľvek zmysel a bolo by v podstate jedno, či som bohatý, inteligentný, zdravý, alebo chorý, hlúpy, alebo chudobný, zlodej, vrah atd. Tak či tak, by to išlo do zabudnutia a do neexistencie vedomia osoby človeka so všetkým, čo v sebe to vedomie uchovalo. Potom existujeme, aby sme v konečnom dôsledku neexistovali? Ako vidíme je to absurdné, lebo tak to nie je! Človek má predsa dôstojnosť a zodpovednosť. Ak je v konečnom dôsledku neexistencia ,tak táto existencia zodpovednosti by postráda zmysel. Ako vidíme samotná hmota nemá ani dôstojnosť ani zodpovednosť. Duchovný rozmer vedomia osoby človeka vede uniká.

No ak existuje večné vedomie osoby Boha, ktorý to všetko stvoril, tak všetko odrazu dostáva zmysel a to pre každú zodpovednú osobu človeka a pre všetok život na Zemi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pocit

Radek Nezdvořák,2019-10-31 00:36:22

Já si myslím, že existence života, lépe řečeno hmoty a ducha, může být klidně biologickým pokusem toho, co je nad námi, ať už jej nazýváte jakkoli. Pokud si totiž položím otázku, co je smyslem života, tak mi z toho vychází jedině láska. Kdo byl, nebo je v životě zamilovaný, tak ví. Myslím si že v tomto stavu člověk produkuje látky, které jsou podle mého cílovým produktem existence člověka. Chvátal to označuje jako Argentum Astrum. Jenže pokud tohle má být cílem, tak pokud se rozhlédneme po světě, tak buď je HNR (hierarchicky nejvyšší řízení) pro Vás prostě Bůh, buď svým způsobem schizofrenik, nebo na to není sám a někdo mu do toho kecá, nebo prostě není tak dokonalý, jak si obecně myslíme. Taky je možné, že nás v tom prostě nechá plácat, aby nás vedením za ruku neochudil.
A všechny pudy, které máme jsou prostě dané předpoklady k naplnění cíle. Vemte si takové pohádky.
Hromada z nich mluví o tom, že láska je silnější než smrt, nebo myšlenka, že vše co si představíme a vymyslíme má reálný základ. Možná Vám to co jsem napsal přijde chaotické, neuspořádané, ale dost jsem toho přečetl a v kvantu těch slov, jsem pochopil, že všechno se vším opravdu souvisí a kolikrát vám tlustá kniha nedá tolik, jako zdánlivě bezvýznamná příhoda. Tož tak.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pocit

John Mccain,2019-10-31 10:33:39

Že se do toho montuju :) Vy máte namysli lásku, zamilovanost, která vniká (většinou) mezi mužem a ženou. Ta je krátkodobá, ať už chceme nebo ne. Duchovní láska je něco jiného. Jde o jeden z vyšších stavů do kterého se může mystik (duchovně založený člověk) dostat. V tomto stavu přistupujete naprosto přirozeně ke všemu a ke všem s láskou, úctou a pokorou. To znamená, že milujete ne jen svoji rodinu, ale i souseda, jeho souseda, všechny ve vašem městě, v tomto státě, na planetě Zemi i ve Vesmíru jako své bratry. Rádi podáte pomocnou ruku a nic za to neočekáváte. Máte je rád takové jací jsou, tedy nehodnotíte a nekritizujete. To přenecháme Bohu (ať už je to cokoliv).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pocit

Viktor Realita,2019-10-31 10:47:46

Áno Radku, láska.

No skade pochádza táto láska a čo to vlastne je? Má zmysel sebazaprenie a obetovania sa pre iného, ktoré je odpoveďou pravej lásky? Ako vieme z vlastnej skúsenosti, tak láska dáva ten najväčší zmysel pre život človeka a formuje aj ostatných okolo neho.

Človek, aby žil potrebuje víziu. Bez vízie v beznádeji duchovne zomiera. Ak je vízia založená na dočasných veciach, tak končí spolu s tými vecami. Ak je založená na večných, tak nemá konca.

Veci duchovnej podstaty sa najlepšie vysvetľujú obrazne a to záhradníckou terminológiou. Tak to skúsim.

Láska má v prvom rade duchovný rozmer, ako napr. viera, nádej. No a odpoveďou skutočnej lásky je predovšetkým sebazaprenie – sebaobetovanie pre iného. Láska sa dokáže prenášať slovom, skutkom na iného človeka a formovať ho na lepšieho človeka. Napr. materinská láska k dieťaťu, ktorú dieťa dokáže vnímať a to už od počiatku a prejavom ktorej je sebazapretie matky pre dieťa, formuje dieťa a následne človek si to nesie v sebe po celý život.

Z kresťanského pohľadu, zasa Božia láska k človeku, ktorá sa prejavila tým, že poslal svojho Syna, aby sa obetoval za nás, sa prenáša vierou v to, čo Boh povedal a učinil na človeka. Túto radostnú správu Biblia nazýva evanjelium.Táto Božia láska sa preniesla vierou v evanjelium do srdca človeka a formuje ho po celý život a to na nového človeka. Dáva človeku víziu, z ktorej žije už naveky.

Človek samozrejme nie je len telo. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Človek má slovo, má ducha človeka, ktorý dokáže skúmať, tvoriť, uvedomovať si mnohé veci, mať dôstojnosť, ale aj zodpovednosť. Teda má v sebe ducha človeka – vedomie osoby, takz. vnútorného človeka – “duchovné srdce“ človeka, no a z neho pochádza uvedomovanie si života. Viem teda, že som a čo som. Samotná hmota to nedokáže.

V tele človeka je ako keby duchovná nádoba, alebo skôr by som prirovnal k “pôde“. Čím sa táto nádoba naplní, alebo čo sa do takej pôdy zaseje, tak to formuje osobu a to toho ktorého človeka. Rôzne učenia – ideológie by som prirovnal s semenám, ktoré v sebe nesú informáciu a to o tom, aká rastlina z tohto semena vyrastie a aké bude donášať plody. Ak je zasiate v srdci človeka semeno učenia toho ktorého stromu, tak podľa ovocia - skutkov poznáme o aký strom ide. Vieme to z toho, ako rôzne sa správajú ľudia v závislosti od toho, akú ideológiu vyznávajú. Teda ideológie formujú naše vedomie a určujú povahu myslenia, rozhodovania a konania. Vôľa vynáša na povrch len to, čo je uložené vo vnútornom človeku. Mozog v podstate je ako nástroj vnútorného človeka, ktorý je formovaný tou, ktorou ideológiou a vynáša na povrch to, čo je neviditeľné vo forme skutkov – správania.

V Biblii sa píše ako bola taká významná duchovná bytosť, akou bol satan a s ním aj jeho anjeli zhodený na zem. Takže tu máme na Zemi padlú duchovnú bytosť a padlého hriešneho človeka, ktorý sa taktiež vzbúril proti Bohu. Z toho pramení to všetko čo sa na Zemi deje. No aj v tom zmätku má Boh plán. Takže z duchovnej neviditeľnej roviny sa to všetko premieta na Zemi do roviny viditeľnej. Tú na Zemi sa to všetko melie a má to svoj zmysel, ktorý popíšem nižšie.

Ak teda vieme, skade tie množstvo učení pochádzajú, tak vieme aj to, kto ich šíri .Takých poznáme ako zakladateľov rôznych náboženstiev, ideológií, filozofii atd. Oni sejú po zemi tie rôzne semená – učenia a formujú ostatných, ktorí im uverili. Vidíme, ako to na Zemi vrie vo vzájomnom antagonizme a je to predovšetkým duchovný boj ideológii, ktorý sa prejavuje navonok a to tým všetkým čo vidíme.

Všetko, čo človek vynáša na povrch vo forme myslenia a konania je vždy poznačené tým, čo je uložené v jeho srdci. Nič iné nevynesie, len to, čo je v srdci a čo určuje povahu jeho srdca.To formuje toho vnútorného človeka, čo sa následne prejavuje aj navonok a to vo forme skutkov. Ako vidíme, z neviditeľnej roviny sa to prenáša do viditeľnej.

Viera je zase niečo, čím človek prijíma do svojho srdca to ktoré semeno učenia.

Teda ak sa zaseje do srdca človeka napr. semeno učenia Mohameda a vierou sa zakorení, tak začne donášať plody, ktoré nesú povahu učenia Mohameda.

Ak sa zaseje do srdca človeka semeno učenia Krista a vierou zakorení, tak začne donášať plody, ktoré nesú povahu Krista a jeho učenia.

No a aby som odpovedal na konečný zmysel toho, čo sa deje na zemi, tak je to predovšetkým to, aby sa oslávil Stvoriteľ – Boh v novom stvorení v Kristu Ježišovi, aby ho to nové stvorenie v láske a nekonečnej vďačnosti vo večnosti oslavovalo. To nové stvorenie je stvorené z lásky Božej. Potom všetok ten zmätok - to prostredie na zemi, všetky stvorenia, všetky bytosti, hriech aj zlo a všetko, čo sa deje na zemi je podriadené jedinému a konečnému cieľu, aby sa oslávil Boh v tomto novom stvorení a aby sa v mene Ježiša Krista sklonilo Bohu každé koleno bytostí na zemi, aj na nebi.

To je ten Boží plán a zmysel toho, prečo sa to všetko deje na zemi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pocit

John Mccain,2019-10-31 11:02:58

S termíny "sebezapření" a "obětování se" nemohu souhlasit. To je velmi nebezpečné. Mnoho lidí, kteří mysleli jen na druhé a zapomněli jaksi sami na sebe skončilo minimálně na psychiatrii :) Ta láska ke všemu totiž zahrnuje i vás a hlavně vás. U vás to vše začíná. Nemůžete rozdávat lásku druhým, když nemilujete sám sebe. To je přece logické ne? :) Mít se rád takový jaký jsem je základ zdravého života. Ale pozor. Nejedná se o sebelásku, sebestřednost nebo narcismus. Jde o zdravou lásku s sobě samému.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pocit

Viktor Realita,2019-10-31 14:07:22

Ja si teda nemyslím, že by sa malo zdôrazňovať v človeku to, čo je mu prirodzené, že teda, aby miloval predovšetkým seba. Ak niekto sa riadi týmto heslom, tak pochybujem, že je ochotný sám seba zaprieť pre iného a nie to ešte sa v dobrom obetovať pre niekoho. Kde by bola potom jeho láska, ktorá odpovedá práve sebazaprením a obetovaním sa pre niekoho. Milovanie predovšetkým len seba sa veľmi často zvrtne na vyššie spomenutý egocentrizmus a pýchu.

Egocentrizmus - milovanie len seba a z toho pochádzajúca pýcha prináša veľa zlého a v konečnom dôsledku pád takéhoto človeka. Dokonca by som povedal, že absencia trvalej vízie a teda zmyslu života vedie k vyhoreniu, depresiam a sebevražde nie preto, že dotyčný dostatočne nemiloval seba, ale naopak. Je to zbabelým útekom jeho vlastného ega od reality jeho duchovne prázdneho života, do, pre neho spásnej neexistencie a to netušiac, že pred Bohom zo zodpovednosti nikde neutečie.

Polož si otázku, ako by svet vyzeral, ak by hypoteticky všetci ľudia na zemi prijali tieto slová do svojho srdca a teda aj takto žili? : Miluj svojho Boha nado všetko a to toho Boha, ktorý povedal - miluj svojho blížneho, ako seba samého a dokonca miluj aj svojho nepriateľa. Toho Boha, ktorý povedal nezabiješ, nepokradneš atd. Práve to dáva víziu - zmysel a život našej existencii a to vo večnosti s Bohom.Boh je večný duchovný zdroj, ktorý neustále napája svojím Slovom vnútorného človeka životnou silou. Vtedy už nie je možné, aby v človeku vzniklo vyhorenie, ani depresia, ani panické strachy zo smrti. Práve naopak, veriaci v Krista smrť vníma ako okamih, keď sa zobudí do nového vzkrieseného tela a teda nesmrteľného tela, aby žil vo večnosti s Bohom. Ako povedal jeden z apoštolov: Fil 1:21 Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk.

Samozrejme, že tu nehovorí o sebevražde, ale o prirodzenej smrti, alebo o tom, že ho zabijú, čo sa aj stalo. Pre veriaceho je smrť ziskom.

Takže, ako vidíme z článku, tak vedci akosi nebrali v úvahu mozgy a myseľ veriacich.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pocit

Roman Mamtiez,2019-11-05 18:03:32

Ano podla biblie bol satan uvrhnuty na zem a vlastne mu bola odovzdana, takze sa on o nu stara po svojom.Clovek mal byt v raji sprosty, prosty a odkazany na prirodu ako teraz su rozne kmene niekde v pralese. Nieco ako zviera. Ale satan je velmi inteligentna bytost /pritom hlupi clovek ho dokaze vyhnat z ineho clovek??/ Dal ludom poznanie, co je v rozpore s pravym dvovodom stvorenia cloveka, ktory mal Boha len sustavne oslavovat a zit zato naveky. Az pokial neposluchol zleho a preto musi zomriet. Satan je velmi mocny, skoro ako Boh a preto ako je napisane v biblii spolu neustale zapasia. Clovek vyuziva jeho poznanie cez inych ludi, ktorym to mysli, pretoze im to vsetko sepka satan, chce cloveka pozdvihnut. A to je pre cloveka zle. Dokonca aj pre Vas, pretoze vyuzivate vydobytky modernej techniky, ktora je od zleho. Preto sa stale v biblii opakuje, ze blahoslaveny prosti. Aj lekari sluzia satanovy a clovek by sa im mal vyvarotvat, pretoze ovplyvnuju a predlzuju nas zivot. Zbavuju nas bolesti. Ideme proti prirodzenu. Pokrok vedy vidno hlavne vo vojnach, ked satan riadi. Len mala cast ludi je prevedena na druhy svet, ostatny zomru ako zvierata a nic z nich nezostane. Aj satan dokaze prevadzat, lebo je mocny na 2 svet. Je len na nas, ktorou cestou sa vyberieme, ktoreho "svateho" sa pridrzame. Niektori sluzia jednemu a nas mozu spasit a iny zlemu a zomru. My ako prosti ludia to ani nedokazeme rozoznat a vlastne je to loteria. Zial aj hriesny knazi zapricinia nasu trvalu smrt, alebo dochod do pekla. Ale my o tom nemame ako vediet, az potom. Cirkev pomaha prevadzat na druhy svet, samozrejme od davnych cias za poriadny obnos, alebo majetok mrtveho. Aj vsetky choroby a bolesti a smrt, hlavne predcasna pochadza od satana. /ako ku tomu pridu vojnovy zlocinci?/ Spaseny budu ti, co robia cestu pre inych, inych vedu, staraju sa o ludi a vlastne aj vojnovy zlocinci, co zapricinili smrt a utrpenie inych pridu do neba, lebo sa tym staraju o ostatnych ludi. Napr. ako Sima napisala, ze vojnovy zlocinec je v nebi... Zasklby, bolesti, psychicke poruchy,obsesie, nerozhodnost... vsetko pochadza od zleho. Takze ked vam bude nabuduce trhat s vieckom, uz viete, ze Vas obsada satan... Dusevne chori zial maju smolu. Nemaju dusu a nemozu existovat po smrti. Ti co zomru mladi, nemozu zit dalej, boli zli a satan im mohol vziat zivot. Neexistuje nejaka genetika a geneticky prenosne ochorenia. To su blaboly satana. Kazdy clovek sa rodi ako samostatna bytost. Kedysi ludi mucili, lebo satan neznasa bolest a radsej utecie z cloveka... Alebo ich rovno upalili, alebo utopili a ak prezil vlastnu smrt, tak bol nevinny. Mohamed a ostatne nabozenstva su od zleho ako aj rozny bozikovia v inych nabozenstvach. Maju smolu zomru, len nahodne moze byt u nich niekto povzneseny. Len my sme ti pravy a prave nabozenstvo... /tazko vysvetlit silne veriacemu fundamentalistovy hociakeho vyznania, ze to si myslia vsetci/ Podla amortha, su posadnute cele narody, /pomaly cela zem, len on nie, rad by som si pozrel tie levitujuce osoby pri exorcizme.../
Mal ste vsetko napisat, aj tieto blaboly ku tomu patria. Aj ked s Vami suhlasim a laska je to najpodstatnejsie a spravne. Ved aj Jezis o nej ucil a z dovolenych evanjelii sa nedozvedame nic, co sa v traduje a rozne meni od stredoveku az do dnes. Inak uz viem odkial cerpal scenar serial hviezdna brana.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pocit

Roman Mamtiez,2019-11-05 18:35:57

Este doplnim aj UFO a rozny liecitelia su nastrojom satana na oklamanie ludi. UFO je vlastne ich zhmotnena myslienka, aby nas odviedli od pravej podstaty. Satan moze aj liecit, ale taky clovek uz ma smolu a len zije na svete. Satan nemoze vediet buducnost, ale je prenesmierne inteligentny a na zakladepozorovania vyvoja vo svete vie predpovedat co sa bude diat, alebo sam nahra veci tak , aby mu to vyslo a preda to ludom cez posadlych ludi. Preto sa nevie, ci aj medzugorie nie je od neho pre odvaratenie ludi od Boha. Ziaden clovek nemoze mat ziadne schopnosti. Ten co ich ma su najskor od zleho, ale mozu byt obcsa aj od dobreho, hehehe zial my ako ludia to zase nemame ako zistit, zas hrame len loteriu. Cely svet je len jedno velke divadlo a hra. Pomaly postupne sa do toho zavadzaju aj ine veci zistene za posledne desatrocia. Napr.,ze kazdy velky clovek je povzneseny na nebesia a preto si davali stavat sochy, aby stale existovali, proteze pokial su nazemi su aj na druhom svete, ludia ich stale udrzuju svojim vedomim. Tak isto dnes je vela ludi povznesenych, pretoze, su vsetci na fotkach a kazdy ich vidi. Mali ludia, zobraci nemozu byt povzneseny pre takych nie je miesto su nuly. Tam je to tak ako tu na zemi, len tam je to na stale. Su tam krasne mesta, neposkodena priroda ako pri stvoreni atd. To maju zo zazitkov NDE. V sucastnosti tam implementuju plochu zem, pretoze to viera kazala od davna, ze to tak je.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pocit

Václav Dvořák,2019-11-08 01:27:51

Vy jste si evidentně spletl portál... jinak tohle je opravdu dogmatismus par excellence - ještě že tady o tom předřečníci psali, ale halt někteří jedinci si nedají pomoct. Navíc podle velikosti platí i to, že kvantita převyšuje kvalitu minimálně o řád!

Odpovědět

Druhá smrť

Viktor Realita,2019-10-29 07:34:57

Kresťanstvo pozná dve smrti. Prvá je telesná smrť a druhá je zatratenie v ohnivom jazere.

Ako vidím, tak potrebujete objaviť kresťanstvo.

Ján 11:25 Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie i život; ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude.

Odpovědět


Re: Druhá smrť

Alexandr Vasilenko,2019-10-29 13:50:22

Proč zrovna křesťanství? Proč ne Budhismus, Taoismus, Talmud, Islám, ... . Na světě je cca 2000 různých náboženství. Takže, proč se omezovat na jediné?

Odpovědět


Re: Re: Druhá smrť

Viktor Realita,2019-10-30 07:17:05

Jednoduché!

Pretože jedine Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. No a ukázal sa mnohým, ktorí o tom aj svedčili. Budha, Mohamed a všetci, koľko ich je, sú mŕtvi.

Ak si uvedomíme skutočnosť, že jedine učenie Krista dáva takúto nádej pre človeka a jedine Kristus vstal z mŕtvych, tak všetci ostatní, koľko ich je z toho vychádzajú ako podvodníci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Druhá smrť

Marek Frič,2019-10-30 09:33:01

Příběhu z mrtvých vstání Krista předcházelo na 70 obdobných zaznamenaných příběhů/mýtů (nutnosti smrti a zrození) napříč dávnými dějinami a kulturami. Religionista a spisovatel Joseph Campbell to geniálně shrnul ve svém díle Masky bohů a Tisíc tváří hrdiny.
To nic nemění na kvalitách Cesty křesťana. Jen si poněkud přivlastnil již dávno objevené.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Druhá smrť

Viktor Realita,2019-10-30 13:34:31

Tento častý argument pokuľháva. To, akým spôsobom bol Kristus počatý, ako žil, čo činil, čo učil, ako zomrel a vstal z mŕtvych sa vymyká všetkému, čo kedy bolo na Zemi.
Ktorý z mýtov , legend a ktoré z učení na celom svete dávajú človeku večný život, ako dar? Žiadne! Ak vieš o nejakom, sem z ním.

Jedine Kristus povedal cit: Ján 14:3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Tieto slová zasľúbenia sa vymykajú všetkému, čo človek kedy počul počas celej svoje histórie. Ako vidíme, veriací v Krista pôjdu s ním na miesto, ktoré im vopred pripravil na novej Zemi, lebo prvá Zem zanikne. Viera v tieto slová dávajú človeku nádej, pokoj a radosť. A v tom je pravý život.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Druhá smrť

Jiri Naxera,2019-10-30 13:44:32

Který z mýtů? Všechny

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Druhá smrť

Marek Frič,2019-10-31 09:16:58

Nepokulhává vůbec. Příběh lidí je od počátku společný. Jsou různé cesty na vrchol hory, ale jen jeden vrchol našeho snažení. Každý jde k bohu svou Cestou a křesťanská není nadřazena Cestě jiné. Škoda, že jako hledající zatím vidíte jen odlišnosti ostatních Cest jakkoli svou evidentně studujete pečlivě. Přeji Vám trochu více pochopení pro Cesty jiné neb jejich snižováním jen ukazujete své "začátečnictví". Tak hezký den.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Druhá smrť

Jiri Naxera,2019-11-01 20:50:29

Aby ten cíl byl tím, co si člověk pod tím představoval.
K tématu: https://slatestarcodex.com/2019/10/21/the-pnse-paper/

Odpovědět


Re: Re: Re: Druhá smrť

Roman Mamtiez,2019-11-05 18:44:24

Dobre si to napisal, su mrtvi, tak ako som to ja pisal vyssie o vasom uceni a jedinecnosti Vasho nabozenstva. A s nimi su mrtvy aj ludia, ktory im verili, takze maju smolu, ze zrovna ten a ten bol na tom mieste. Staci stale spominat Boha a moze zacat pomahat tym ludom a narodom. Len co ti prosiaci a ukrutne trpiaci vo vojnach...jaj uz si vzpominam. Oni su uz teraz v pekle, uz tu na zemi, uz neni pre nich nadej. Clovek je po smrti v tom ako prezival posledne chvile v smrti tu. Takze ak niekto trpel a pritom bol cely zivot milujuci dobrak, no ma tiez smolu. Pojde rovno do pekla a bude tam prezivat stale to utrpenie. A tak dokaze stiahnut do pekla clovek cloveka. Len cim si to zasluzili? Aj tu sa moze strhnut vojna a Vy budete v pekle... Dobre napisane RKC dava nadej a clovek stale musi dufat, zial dozvie sa az po smrti.

Odpovědět


Re: Druhá smrť

Jiri Naxera,2019-10-29 17:49:55

Jana bych moc nezmiňoval, spousta lidí zkoušela houbičky, ale na rozdíl od Jana před jejich konzumací naštěstí vypnula počítač.

Ale dovolím si silně vědecko-fantasticky zaspekulovat. Pokud platí některá ze superstringových teorií, tak opravdu máte za určitých okolností naději na skutečné vzkříšení.
Stringová vakua jak se učí na základní škole jsou metastabilní, od jiných je dělí poměrně vysoká potenciálová bariéra.
Nicméně kvantovka je mrcha, a s určitou pravděpodobností může dojít k přechodu vakua do nižšího energetického stavu. To by pro nás znamenalo okamžitý bezpolestný konec, prostě cvak a nic. A na našem místě by nastalo peklo, v podstatě nový Velký třesk plný energie a vznik nového Vesmíru, úplně jiného, s jinými částicemi a fundamentálními konstantami.

Nu a pokud budete mít štěstí že dojde ke konci světa během Vašeho života, že nově vzniklé vakum bude umožňovat vznik složitějších struktur následně supercivilizace, pak máte jistou naději, že pokud nebyla inflace moc silná a ten Vesmír se superivilizavcí vznikne na místě kde jste byl Vy, tak časem začnou mapovat reliktní záření, zjistí že obsahuje nějakou strukturu, a až budou schopní tu strukturu dekédovat (dost možná na to budou potřebovat detektory v celém pozorovatelném vesmíru) tak se pokusí v simulaci tu strukturu zrekonstruovat. A voila, jste vzkříšen.

Já vím, trapné, žádný Tipplerův bod omega, žádné modlení a odříkání, žádná celoživotní meditace (nebo několikasekundové kouření něčeho vysoce zakázaného), žádné hladovky a poustevničení a další obvyklé mystické rekvizity, jen hodně velká dávka štěstí.

Odpovědět


Re: Re: Druhá smrť

Václav Dvořák,2019-10-30 01:02:01

Myslím, že takto přesně to nefunguje (z hlediska fyzikálního), ale nějak podobně může existovat entita zvaná (živá) duše. Tyhle věci ještě víc než 2 tisíciletí od vzniku Metafyziky čekají na finální pochopení z hlediska vědy. Kterému bude nejspíš předcházet ještě hodně zásadních objevů a přepisování učebnic. Prozatím, nejspíše ještě hodně dlouho zůstanou v hlavní roli hypotézy a spekulace...

Odpovědět


Re: Re: Re: Druhá smrť

Jiri Naxera,2019-10-30 12:23:34

Primární otázkou asi bude, jak správně definovat a popsat vědomí. (slovo duše bych nepoužíval, to se používá v náboženském kontextu který je na rozumnou diskusi k ničemu. Navíc existence jevu na základě rozhodnutí moudrých dědů (jako: má zvíře duši) není nejlepší).
Dost se bojím, že zatímco neurovědy postupují mílovými kroky, tak problém s vědomím tu je a nějakou dobu bude. Sice nějakou teorii máme, ale plně souhlasím se Scottem že je to slabota https://www.scottaaronson.com/blog/?p=1799

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Druhá smrť

John Mccain,2019-10-31 10:38:18

Souhlas. Duše=Vědomí. Pokud věda rozluští záhadu Vědomí=Já, tak rozluští i záhadu Duše.

Odpovědět


Re: Druhá smrť

Jan Novák9,2019-10-29 19:58:30

OK, máte nějaký důkaz pro tuto hypotézu?

Odpovědět


Re: Re: Druhá smrť

Michal Nenídůležité,2019-10-30 12:15:51

Zdravý rozum nepotřebuje důkaz, to jen chorá zmatená mysl se potřebuje v něčem utvrzovat důkazy, které většinou stejně i tak popře. Krásný příklad u léčitelů, fenoménu UFO, kdy jste chtěli odborníky, jakmile se ukázali a projevili nadává se jim do bláznů ničí kariera šlape na paty.. UFO to vědci dodnes vřískají po důkazech přitom už jich je celá hromada i s rozbory akreditovaných světových výzkumných ústavů.. A nakonec vám to dokonce i na hlavě může přistát.. někomu přistane talíř, někomu ve tvaru doutníku :D ale tomu říkáte alopecie... :D takže vono pravda je hold pravda, nezáleží ji na tom kdo ji má, a já si sklidem počkám na verdikt času.:)

Odpovědět


Re: Re: Re: Druhá smrť

Jiri Naxera,2019-10-30 12:35:36

To jsou kecy, zvlášť s tou kariérou a tak.
Přitom je nade vší pochybnost jasné, že UFO existuje.(1)
Co se týče Ufounů, tak je to trochu jinak. Ono se stačí zeptat v jiných oborech. Spousta vzpomínek kompatibilní s reportovaným setkáním s ufouny je konzistentní s narušeným přepisem do dlouhodobé paměti. Ať už díky duševní poruše, silnému stresu, vyčerpání apod., nebo důsledkem zkonzumovaných chemikálií.
Léčitelé a podobní šarlatáni nikdy neprošli kontrolovaným double blind experimentem, o čemž svědčí množství nevyplacených odměn za předvedení opaku (dost přes milion dolarů)

Jinak naopak, chorá mysl věří všemu, zdravý rozum informace samozřejmě třídí a samozřejmě že důkaz je základní podmínkou. Ale blahoslaveni chudí duchem, neb jejich je království nebeské...
(jen v případě paranoidní psychózy si nedovedu představit že by to někdo dobrovolně chtěl)

1). Z definice. UFO je zkratka pro neidentifikovaný létající objekt. Takže cokoli co se dostane do luftu, někdo to uvidí a není poznat co to je JE UFO. I když je to třeba utržený drak, balón etc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Druhá smrť

Jiri Naxera,2019-10-30 13:45:06

Mimochodem, tohle by měla být pro podobné diskuze povinná literatura https://en.wikipedia.org/wiki/Hallucinations_%28book%29

Odpovědět


Re: Re: Re: Druhá smrť

Roman Mamtiez,2019-11-05 18:24:19

Presne naopak. Len choromysleny jednoduchy clovek nepotrebuje dokaz. Takemu je vsetko hned jasne, vsetko chape. Pocuju , alebo citaju o niekom nieco a hned by ho zabili, je im jasne, uz vedia. Na otazku ako vies odpovedaju TAK, A PRECO NIE?, MYSLIM SI /teda verim, neviem/ Este, ze tu mame sudy a potrebuju vzdy dokazy, nemyslia si. Este stastie, ze tu mame vedcov, ktori si overuju. Povedz mi priatelu ako vies, ze liecitelia su pravy? Mas nejaku osobnu skusenost? Nemas, myslis si hehehe blazon. Ako vies, ze ohladom UFO su akesi rozbory v akreditovynych labakoch? Nevies.. si hlupi silno veriaci internetu. Kde je ta cela rada. Ukaz mi, doved ma tam, teraz nemyslim smiesne www odkazy. Toto je domena jednoduchych ludi. Oni nevedia, ale veria. Normalny clovek si overi. Vanga ma zazracne proroctva a pritom su z vacsiny vymysly, blaboly, ktore najskor nikdy nepovedala.

Odpovědět

2 příčiny

David Pešek,2019-10-28 20:33:35

napadly mě 2 příčiny z kterých experiment vycházel takto, že má mozek pojistku proti zabývání se smrtí. Jednak mozek podvědomě nebude uvažovat tak daleko dopředu a pravděpodobnost že v blízký době zemře - dnes, tento týden, tento měsíc.. - je tak malá že pro něj nemá smysl se tím zabývat.
Druhak bude mozek dle mého názoru vybaven makrem nebo procedurou, která se spustí až když mozek zaznamená že opravdu umírá a pokud je makro nespuštěné tak nedokáže o vlastní smrti uvažovat.
Experiment by se mohl rozšířit a otestovat lidi co jsou hodně staří, pomalu trojciferného věku a neobejdou se bez pomoci druhých, takoví lidé už by mohli mít pohled na vlastní smrt jiný. Další zajímavý výsledek by mohlo přinést zkoumat mozek co už do styku se smrtí přišel a makro se spustilo, přesto však nezemřel (je to můj případ ale na experiment asi nevhodné protože už to pár let bude, mozek si toho určitě dost odmazal)

Odpovědět


Re: 2 příčiny

Václav Dvořák,2019-10-30 01:05:39

Souhlas. Přesto bych uvažoval i o tom, že mozek, který nezemřel získal speciální zkušenost, která je komplexnější a systematicky stojí dál než takové (evolucí naprogramované vytvořené) makro...

Odpovědět

Balanc

Zdeněk Kratochvíl,2019-10-28 18:40:52

Zajímavé je, jak závisí na balanci. Samozřejmě, že vím o své smrtelnosti, ale radost ze života mi občas kazí spíš jiné věci než tohle. Kdybych však jednal opravdu tak, jako kdybych byl nesmrtelný, působilo by to v lepším případě tragikomicky, v horším by to dělalo značné škody. Kdybych na druhou stranu propadl své smrtelnosti, byl bych v nebezpečí, že sednu na lep kdejaké ptákovině. Na tom přece stojí lecjaké "exercicie" začínající meditací nad vlastní mrtvolou, nejlépe postupně se rozkládjící, které pak nabídnou "východisko".
A nemusí jít jenom o smrtelnost, tedy o konečnost v čase.
Vím, že nejsem nejchytřejší a nejvzdělanější (o ostatním radši nemluvě), ale když se mi něco daří, tak v té euforii na chvíli zažívám, jako kdybych málem byl, brzo ovšem zažiju zase opačnou zkušenost. Kdybych se ale nechal (od někoho, v nejhorším případě sám) zdeptat tím, co všechno nevím a neumím, tak bych přes pravdivost toho nic neudělal a ani neměl žádnou radost. Jde o asi ten balanc.

Odpovědět

Pavol Hudák,2019-10-28 09:13:43

Myslim ze to nefunguje iba o vlastnej smrti, ale aj smrti blizkych. Par dni dozadu mi relativne necakane zomrel otec a napriek vsetkemu smutku mam stale pocit, akokeby sa mal stale vratit z tyzdnovky na ktore chodil. Neviem si predstavit, ze mu najblizsie desiatky rokov uz nikdy nepodam ruku, ze mu nikdy nic nepoviem, nikdy nic nepovie on mne. Napriek tomu ze viem ze to tak bude :(

Odpovědět

Metafora

Mikulas Alexík,2019-10-28 09:01:32

Slovenský básnik Janko Buzassy v básni v jednej básni charakterizuje myšlienku okamihu keď si "život a smrť podávaju telo" ako:

"polobrat sluchu v ušiach,
pohyb rozdvojujúci kyvadlo.

Predstava plochou myslenia
merajúca bludný kruh slov,
predstava zdržiavaná vedomím ale
presahujúca o o suchú kôrku rozumu.

A Válek:
Smrť je len samota na dubovej doske
čas premýšľania o pol tóna nižšie.

Jeden z veľkých indiánskych náčelníkov, keď napísal list "veľkému bielemu otcovi", plný básnických obrazov, vyslovil aj nasledovnú prosbu resp. upozornenie:
"Želal by som si, aby ste s mojim ľudom zaobchádzali ohľaduplne, pretože mŕtvi nie sú
bezmocní. Nieto smrti, je len zmena sveta".

Odpovědět

Rozum

Bohumír Tichánek,2019-10-28 08:05:39

"Je tam něco, co mozku brání pochopit a analyzovat myšlenku absolutního konce, nicoty, úplné anihilace."
Vypadá to, že mozek má zdravý rozum.

Odpovědět

Kde je problem ?

Martin X,2019-10-28 07:32:17

Vacsina ludstva (ateizmus je stale mensinovou ideologiou) veri v posmrtny zivot, ktory rozne nabozenstva "propaguju" ako nieco ovela lepsie ako zivot "pozemsky".
Dokonca aj zaryty nihilisticky ateista, ktory veri, ze vedomie je len funkciou biologickeho mozgu a s jeho zanikom osobnost jedinca zanika, dokaze najst na smrti vela pozitiv - zmiznu kazdodenne problemy, netreba sa starat o potravu, byvanie, platenie uctov a dani, zmiznu neprijemne prejavy vsetkych chorob, ktorymi clovek trpi...

Odpovědět

Racionalizace

Martin Šulák,2019-10-28 07:13:10

Existuje ještě mechanismus racionalizace. Překvapivé množství lidí je přesvědčeno, že smrt je správná, že bez smrti by živost "neměl smysl", že by nechtěli být věčně naživu. Ti starší si představují věčný život ve stáří a nemoci, což je z principu nesmysl. Možná už si ani nepamatují, jaký měli elán zamlada. Pokud jde o strach z náhlé smrti z důvodu nemoci nebo nehody, většina lidí si řekne, že jim se to stát nemůže.

Zvláštní je, že racionalizace nefunguje např. u terminální nemoci, kdy lékař odhadne, že pacient do deseti let zemře. Přitom to nejde určit přesně, jde jen o statistiku. A stejná statistika predikuje, že zdravý člověk v 70-ti má před sebou deset let. Uniká mi, v čem je rozdíl mezi terminální nemocí a stártnutím.

Odpovědět


Re: Racionalizace

Pavol Hudák,2019-10-28 09:16:13

Bez smrti by ale naozaj zivot nebol. Evolucia by bez smrti jedincov neexistovala.

Odpovědět


Re: Re: Racionalizace

Jiri Naxera,2019-10-29 17:55:08

To zase nemusí být nutně pravda. Dovedu si představit model, kde by evolucí procházel samotný mozek.
(pravda, nedovedu si ale dost dobře představit jak by takový útvar evolučně vznikal, i když pokud je součástí evoluce i vznik inteligence dostatečné na výrobu podobného útvaru, tak ano)

Odpovědět


Re: Re: Racionalizace

Václav Dvořák,2019-10-30 01:09:56

To je ovšem velmi primitivní pojetí evoluce jako evoluce nějakého izolovaného druhu (v tomto případě člověka). Ekosystém je mnohem důležitější a ten se bude vyvíjet bez ohledu na ne/smrtelnost jedince. Apropos některé organismy, jako některé druhy stromů neumírají (nejstarší takový jedinec, který se postupně rozšiřuje kořenovým systémem, je starý tuším nejméně 10 tisíc let).

Odpovědět


Re: Racionalizace

Jan Novák9,2019-10-29 20:17:19

Stejně tak porodník může stanovit diagnózu že novorozenec do 90 let zemře. Rozdíl není zas tak podstatný. Život je smrtelná nemoc, každej na to umře.

To že si starší představují věčný život ve stáří a nemoci není nesmysl ale zkušenost. Prodlužování života se zatím děje především prodlužováním stáří, kde víc lidí se dožívá maximálního věku. Před 200 lety bylo možné dožít se steného věku jako dnes, jenom šance byla velice malá.

Odpovědět

Deprese a nihilismus

Libor Burian,2019-10-28 01:53:31

Dávalo by mi smysl že nihilisti nebo lidi trpící depresemi mají tenhle mechanismus slabší než ostatní jedinci. Ale bylo by fajn tuhle hypotézu podpořit experimentem.

Odpovědět


Re: Deprese a nihilismus

Petr Petr,2019-10-28 06:17:35

Hlavně by se to mohlo zopakovat na zvířatech zvládajících sebeuvědomění. Čekal bych totéž. Zde je to interpretováno jako lidské a že k tomu je třeba dobrý mozek... I zvířata by neměla trpět depresí ze smrti.

Odpovědět


Re: Re: Deprese a nihilismus

Pavol Hudák,2019-10-28 09:17:08

Napr vrany truchlia za zosnulymi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Deprese a nihilismus

Alexandr Vasilenko,2019-10-29 13:51:34

Sloni prokazatelně také. Primáti také. A otázkou je, na kolik to u "nižších" druhů jenom neumíme detekovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Deprese a nihilismus

Tomáš Novák,2019-10-29 17:01:15

Přesně tak - bude to nepochybně mnohem rozšířenější záležitost. Svoji smrtelnost si uvědomují i mnozí ptáci a vývojově "nižší" savci. Možná dokonce i někteří plazi (třeba krokodýli).

Odpovědět


Re: Deprese a nihilismus

John Mccain,2019-10-31 10:51:10

K tomuto tématu se jednou vyjadřoval psycholog Petr Knotek (Pjér la Šé'z). Podle něj deprese a nihilismus pramení především z extrémního materialistického pohledu na realitu. Jinak řečeno, člověk absolutně odmítá že by mohlo na životě být něco duchovního, spirituální, záhadného nebo mystického. Prostě si nepřipustí ani ti nejmenší možnou pravděpodobnost něčeho takového. Tím se samozřejmě okrádá o jakousi naději či tajemství v životě a na svůj život a a vlastně život jako celek se dívá čistě nihilisticky. Tedy že vše je naprosto zbytečné a beze smyslu a k ničemu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz