Nádejné lieky na rozšírené hnačkové ochorenie detí  
Hnačkové ochorenia sú zodpovedné za vyše 8 % detskej úmrtnosti vo svete. Vedúcou príčinou infekčných hnačiek sú rotavírusové infekcie, proti ktorým jestvuje účinná vakcína. Hneď na druhom mieste nasledujú hnačky, vyvolané prvokmi cryptosporidium, proti ktorým nie je očkovacia látka a známa antiinfekčná liečba nie je dostatočne účinná.

Nález Cryptosporidium parvum v preparáte zo stolice pacienta. Kredit: Dr Tomas Jelinek, Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Germany
Nález Cryptosporidium parvum v preparáte zo stolice pacienta. Kredit: Dr Tomas Jelinek, Department of Infectious Diseases and Tropical Medicine, Germany

Kryptosporídie sú jednobunkové črevné parazity, ktoré infikujú okrem človeka aj veľa druhov zvierat. U človeka sa zistilo až 15 rôznych druhov, najčastejším pôvodcom ochorenia sú Cryptosporidium hominis, ktorého jediným hostiteľom je človek a Cryptosporidium parvum, ktoré infikuje viacerých cicavcov. K infekcii dochádza prostredníctvom kontaminovanej vody a potravín, pričom oocysty kryptosporídii môžu vydržať v pôde alebo vo vode celé mesiace. Zvýšenému riziku sú vystavené deti v kolektívnych zariadeniach a ich opatrovatelia, vrátane rodičov, ošetrovatelia nakazených hospodárskych zvierat a ľudia, pijúci vodu z neznámych zdrojov (vrátane náhodného prehltnutia vody pri kúpaní). Keďže kryptosporídie sú dosť odolné voči chlórovaniu vody, vyskytujú sa prípady nákazy kontaminovanou vodou z plaveckých bazénov aj vo vyspelých krajinách s vysokými hygienickými štandardami, niekedy aj v malých epidémiach. Ale oveľa horšie sú na tom podvyživené deti v chudobných a vojnou postihnutých krajinách.

 


Kryptosporídia spôsobujú väčšinou niekoľkotýždňové hnačky, ktoré časom ustanú. Ale hlavne u podvyživených a oslabených detí, podobne ako u imunodeficientných dospelých pacientov, môže spôsobiť ťažké pretrvávajúce hnačky, vedúce k malnutrícii a prípadne smrti. Takéto závažné formy ochorenia sa vyskytujú najmä v rozvojových krajinách, kde sa im pripisujú státisíce detských úmrtí.


Liečba kryptosporídiových hnačiek sa riadi štandardnými postupmi pri hnačkových ochoreniach, ktoré spočívajú v diete a dostatočnej úhrade vody a minerálov, ktoré pacient stráca hnačkami. Z antimikrobiálnych liekov je do istej miery účinný nitazoxanid, ktorý dokázateľne skracuje trvanie hnačiek a znižuje riziko úmrtia u podvyživených detí. Nie je však dostatočne účinný u imunodeficientných pacientov, napríklad trpiacich na AIDS alebo po transplantácii orgánov. Nedokáže dosiahnuť odstránenie parazitov z organizmu bez toho, aby bol dosiahnutý vzostup počtu CD4 lymfocytov, teda aspoň čiastočná korekcia poruchy imunity.


Základná jednotka borolov.
Základná jednotka borolov.

Novým a účinným liekom sa môže stať derivát skupiny benzoxaborolov, heterocyklických zlúčenín, obsahujúcich atómy bóru, u ktorých sa zistil silný a širokospektrálny antimikrobiálny účinok, na ktorých pracuje skupina francúzskych vedcov na čele s Mohamedom-Ali Hakimi z Inštitútu pokročilých biologických vied Inserm v Paríži. Konkrétne oxaborol AN3661 selektívne blokuje rast kryptosporídii zásahom do procesu maturácie m-RNA (messenger ribonukleovej kyseliny, sprostredkujúcej proteosyntézu) naviazaním na enzým CPSF3. Predklinické pokusy (od ktorých je ešte bokužiaľ dlhá cesta k bežnému používaniu) dokonca ukázali možnosť liečby jedinou dávkou prípravku.

 

Okrem toho, benzoxaborolové deriváty vykazujú antibakteriálnu, antiparazitárnu a antivírusovú aktivitu, čo je vítaný objav v dobe, kedy sa stále častejšie objavujú multirezistentné patogénne mikroorganizmy.


Ďalším nádejným liekom je inhibítor lipidovej kinázy kryptosporídii, fosfatidylinositol – 4 – OH kinázy (PI4K), ktorý vyvíja firma Novartis (s podporou nadácie Billa a Melindy Gatesovcov). Aj tento sľubný preparát sa ešte len pripravuje na klinické skúšky na ľuďoch.

Sľubné antiprotozoiká budú prínosom predovšetkým pre chudobné štáty (pravda, ak nebudú príliš drahé), ale určite uľahčia liečbu postihnutých detí aj v rozvinutých krajinách.

 

Zdroje informácii

Towards a Drug to Combat a Severe Intestinal Disease in Children, Immunocompromised Patients

Cryptosporidium: Hot on the trail of a new anti-infective

Novartis Uses Lipid Kinase Assay in a Quest for a PI4K Inhibitor

Cryptosporidiosis Treatment & Management

Datum: 25.11.2019
Tisk článku

Související články:

„Slepé střevo“ není zbytečné     Autor: Josef Pazdera (09.10.2007)
Na nové africké průjmy se umírá     Autor: Josef Pazdera (24.08.2016)
Za čo bola udelená tohoročná Nobelova cena za medicínu a fyziológiu?     Autor: Matej Čiernik (08.10.2019)
Keď európska byrokracia ohrozuje zdravie     Autor: Matej Čiernik (30.10.2019)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz