Čímže to liečili pána prezidenta?  
Sláva liekov proti COVID-19 máva dosiaľ krátky život a zdá sa, že sa to týka aj vychvaľovaného remdesiviru. (Dexametazon sem ťažko rátať, je to dávno známy liek, indikovaný v iniciálnej liečbe každého šoku, nielen septického pri COVIDe). Len pre tých rovnejších medzi rovnými je v talóne ešte niečo, čo sa zatiaľ používa len experimentálne, ale s výsledkami veľmi sľubnými.

Ako protilátkové lieky znemožňujú vírusu SARS-2-CoV infikovať bunku: zablokujú spike proteíny, ktorými sa viaže na ACE2 receptor bunky.
Ako protilátkové lieky znemožňujú vírusu SARS-2-CoV infikovať bunku: zablokujú spike proteíny, ktorými sa viaže na ACE2 receptor bunky.

Až dve firmy, Eli Lilly a Regeneron, už dosiahli výborné výsledky v testovaní ambulantnej liečby COVID-19 monoklonálnymi protilátkami. Záujem verejnosti sa zvlášť sústredil na koktail dvoch protilátok REGN-COV2 firmy Regeneron Pharmaceutical Inc., ktorý bol nedávno bez obvyklých administratívnych prieťahov podaný prezidentovi USA v rámci "experimentálnej" liečby. Jedná sa o kombináciu dvoch monoklonálnych protilátok REGN10933 a REGN10987, ktorá bola vyvinutá so zámerom blokovať infekciozitu vírusu SARS-CoV-2. Nakoľko je málo pravdepodobné, že by najmocnejšia svetová veľmoc podnikala riskantné pokusy na svojom prezidentovi, zdá sa, že lekári si boli v tomto prípade dosť istí, čo robia. Nakoniec, už na začiatku októbra 2020 boli publikované výsledky klinických skúšok na stovkách pacientov, pri ktorých zmienený protilátkový koktail mal pozoruhodne dobré účinky u pacientov, ktorí do začatia liečby ešte netvorili protilátky proti vírusu (zrejme v závislosti od štádia ochorenia, kedy vírus SARS-2-CoV ešte masívne neprekonal slizničnú bariéru). V niektorých skupinách pacientov sa dosiahlo až 10 - násobné zníženie vírusovej nálože a došlo k významnej eliminácii vírusovej RNA z organizmu.

 

Učinok LY-CoV555 - naviaže sa na spike protein koronavírusu  a znemožní naviazanie vírusu na ACE2 receptor.
Učinok LY-CoV555 - naviaže sa na spike protein koronavírusu a znemožní naviazanie vírusu na ACE2 receptor.

U pacientov sa významne znížila závažnosť príznakov a potreba hospitalizácii, pričom najvýznamnejší účinok bol pozorovaný práve u pacientov z vysoko rizikových skupín. Boli testované rôzne dávkovania - infúzne podanie 2,4 gramu a 8 gramov v porovnaní s placebom (pacient Donald Trump údajne dostal dávku 8 gramov). Regeneron však oznámil, že nebol pozorovaný nijaký významný rozdiel v účinku vyššej a nižšej dávky. Niet divu, že záujem dobrovoľníkov zúčastniť sa ďalších fáz klinických štúdii podstatne vzrástol.

Preparát REGN-COV-2. Zdroj: Shutterstock.com
Preparát REGN-COV-2. Zdroj: Shutterstock.com

 

Regeneron predpokladá výrobu REGN-COV2 po získaní príslušných povolení na začiatku roka 2021, pričom už v júli získal kontrakt na 300 000 dávok. Okrem vlastnej výroby a distribúcie pre USA uzatvoril partnerskú dohodu so švajčiarskou firmou Roche Holding AG, ktorá má liek vyrábať pre Európu a plánuje zvýšiť svoju súčasnú výrobnú kapacitu 3,5 - násobne.

Zle na tom nie je ani SARS-CoV-2 neutralizujúca protilátka LY-CoV555, ktorú vyvíja iná americká farmaceutická firma Eli Lilly na základe objavu výskumníkov v AbCellera a Vaccine Research Center of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Jej účinky pri dávkovaní 700 mg, 2800 mg a 7000 mg sú najmenej rovnako dobré, ako pri REGN-COV2 tak z hľadiska virologického, ako klinického - významné zníženie vírusovej nálože, bezmála eliminácia vírusovej RNA aj zlepšenie stavu pacientov.


Oba preparáty pravdepodobne zakrátko získajú všetky potrebné povolenia. Vedľajšie účinky zatiaľ neboli závažné, jednorazové infúzne podanie je zvládnuteľné. Hlavnou prekážkou bude okrem výrobných kapacít cena, ktorá býva u všetkých liekov na báze monoklonálnych protilátok vysoká. Aj keď sa doterajšie testovanie týkalo ambulantných pacientov, teda s ľahším priebehom, testovanie na hospitalizovaných pacientov sa rozbieha tiež a nie je dôvod predpokladať nejaké zdržania - lieky sa určite budú od počiatku aplikovať ako záchranná liečba (precedens sme už videli). Pri nepresvedčivom účinku známych antivirotík a neistote okolo účinnosti a dostupnosti vakcín snáď už vidíme nielen svetlo na konci tunela, ale hádam aj rozoznávame zreteľný tvar portálu, ktorým sa môžeme dostať zo súčasnej temnoty.

 

Zdroje:

Two COVID-19 Outpatient Antibody Drugs Show Encouraging Results.

Regeneron's COVID-19 Outpatient Trial Prospectively Demonstrates that REGN-COV2 Antibody Cocktail Significantly Reduced Virus Levels and Need for Further Medical Attention

Regeneron's REGN-COV2 Antibody Cocktail Reduced Viral Levels and Improved Symptoms in Non-Hospitalized COVID-19 Patients.

SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody LY-CoV555 in Outpatients with Covid-19.

Datum: 01.11.2020
Tisk článku

Související články:

Za čo bola udelená tohoročná Nobelova cena za medicínu a fyziológiu?     Autor: Matej Čiernik (08.10.2019)
Niektoré najzaujímavejšie novinky v medicíne za rok 2019     Autor: Matej Čiernik (09.01.2020)
Necháme se na COVID-19 vakcinovat?     Autor: Josef Pazdera (22.10.2020)Diskuze:

Antivirotika a protilátky

Pavel Slavík,2020-11-04 16:06:32

Jako ten, kdo prodělal virový zápal plic od prasečí chřipky, si dovoluji potvrdit to, co se píše v diskusi. Je opravdu důležité včasné podání. Tamiflu zabralo viditelně a hned, ale protože jsem už omdléval nedostatkem kyslíku, když jsem do nemocnice jel, tak jsem byl týden neschopen odejít.
Z tohoto pohledu se mi jeví jako dobrý nápad u COVIDu si měřit saturaci. Měřák stojí 1000, což není tak moc. Já mám jeden za pár korun z Činy. Je to rozhodně lepší než čekat na dušnost nebo omdlévání. V nemocnici jsem měl 92, kritérium pro propuštění bylo 95.

Odpovědět

Cena?

jaroslav mácha,2020-11-02 12:27:55

Monoklonály jsou bezpochyby účinné, ukázala to i tzv. biologická léčba rakoviny. Problémy jsou u nich dva, Výroba a cena. Získávají se kultivací lidských buněk v převážně syntetickém mediu. To se skládá z mnoha desítek sloučenin, které musí mít vysokou čistotu. A buňky na vysokou hustotu nenarostou, je to řídká polívčička. Do reaktoru s buňkami nesmí proniknout žádný mikroorganizmus. A pak je potřeba protilátku vyčistit a nakoncentrovat, což ovšem u bílkoviny vůbec není jednoduchá záležitost. Z toho vyplývají problémy- kapacita výroby je nízká, navyšování výroby složité a cena je vysoká. Jako orientace by mohla sloužit cena jedné dávky pro biologickou léčbu, kolem 40 000 korun.

Odpovědět

jak to funguje

Václav Peroutka,2020-11-01 19:44:06

Aby jste pochopily jak to funguje musíte si uvědomid rozdíl mezi hadím protijedem a monoklonární protilátkou.
Hadí protijed se vyrábí tak že se kůń nebo ovce tak dlouho očkuje jedem dokud nemá krev plnou protilátek. Potom se ta krev odebere a čistí tak dlouho dokud není vesměsi jen souhrn protilátek.
Problém je vtom že tohle lze použít jen párkrát . Pak se vtěle nahromadí příliž mnoho nepřesných protilátek a ty spůsobý otok.
Řešením je monoklonární protilátka ta míří jen na tu nemoc a dá se použít v neomezeném množstvý.

Odpovědět

několik poznámek

Arias Rolando,2020-11-01 17:53:23

Až na závěr článku , hodnotící antivirotika dobré. Remdesivir funguje velice dobře je li respektováno původní ddoporučení Gileadu. Tj. Časné podání. R dokáže snížit viremii i u těžkých pacientů, ale pak už ve tdevastovaném organismu nezlepšuje prognózu. Je to stejné, jako tvrdit, že požárníci selhali při hašení rozsáhlého požáru, protože všechno vybavení již horelo. Podotíkám , že i monoklonální protilátky mají indikaci zaměřenou na pacienty, u kterých dosud nedošlo k selhávání respiračního traktu a uz vůbec ne pro pacienty s multiorgánovým selháváním.

Odpovědět


Re: několik poznámek

Arias Rolando,2020-11-01 17:54:03

Omluva za mobilové překlepy.

Odpovědět


Re: několik poznámek

Matej Čiernik,2020-11-01 20:46:26

O účinku rôznych antivirotík by sa dala viesť diskusia na celé strany. Principiálne - Váš príklad je veľmi trefný, u pacienta s poškodenými orgánmi už antivirotikum samotné nestačí, treba liečiť poškodené orgány, ak sa to vôbec ešte dá. Ale lepšie sa to lieči, ak je vírus eliminovaný.

Nerobil som si rešerš, nakoľko ktoré antivirotikum znižuje vírusovú nálož v organizme. Iba, pokiaľ si dobre pamätám, píše sa spravidla o spomalení replikácie, to sa mi nezdá nijako prevratné (napríklad antivirotiká pri liečbe AIDS majú jasne definované ciele počtu vírusových častíc). Ak naozaj monoklonálne protilátky dokážu prakticky eliminovať vírus z organizmu, to by bola úplne iná liga - samozrejme, ak to naozaj tak funguje...

Aj protilátky aj antivirotiká majú jeden problém: mali by sa podať hneď každému, kto má príznaky vážnejšie od prechladnutia. Ak začína byť dýchavičný, pľúca sú jednou nohou v háji. Lenže cena ani výrobné kapacity to neumožňujú. Takže to dostane Trump a kto ešte? kto si to zaplatí? - včiľ bábo raď...

Odpovědět

Amantadin

Pavel Gašperík,2020-11-01 09:36:36

V tejto štúdii je spomenuté staršie virostatikum - amantadin - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290190/.
Zaujímalo by ma , či bol použitý aj v našich končinách ?

Odpovědět

Eva M,2020-11-01 08:54:12

vysoce relevantní článek.
sice dle současných zpráv není tak úplně jisté, zda je prezident plně ve formě, ale zdá se, že dopadl lépe než kdokoli z připojených k ventilátoru (jinak prezidenti jsou netypický vzorek... :) jejich zdraví se může hodit i nehodit...).

Vůbec -- léčebné postupy (nejen) u "slavných a mocných" by stály za zhodnocení... mmch že se královna Alžběta objevila mezi "svým lidem bez roušky" nemusí být nutně dokladem "hazardérství"/"hrdinství"....

Nevím, zda má ČR kapacitu "vynaleznout si" vlastní protilátku; v každém případě by ale bylo vhodné nějaké tyto přípravky zakoupit....

do ČR mají mířit "https://www.lidovky.cz/domov/nadeje-pro-pacienty-s-tezkym-covidem-do-ceska-miri-dodavka-oxygenatoru-z-noveho-zelandu.A201031_203043_ln_domov_livs".....

nabízí se pro domácí použití - těžko říci, zda to k něčemu je
https://unizdrav.cz/kyslikovy-koncentrator?gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP696-mmXLanPDiFKOE7W5b9Ou2EwkSgJjZziv8Vi6aVd_fYuojCLj3lwaAijEEALw_wcB

https://www.alza.cz/beurer-pulzni-oxymetr-po-40-d3950833.htm?kampan=adw2_domaci-elektro_pla_all_domaci-elektro-css_zdravi_diagnosticke-testy_c_9062760__BEU090b&gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP6946xOo520q-7IdHFulhLsPuamLDj6nvddyY5L0hl0KX61y28yugztMaAjTHEALw_wcB .............

.... tedy to vše jen pro ilustraci; nabízí se ale otázka, zda by někteří "lehčí" neměli raději stonat doma, za situace, kdy v nemocnicích jde vše cugrunt


tuhle p. Grubhoffer se nenakazil, ačkoli rodinní příslušníci ano - geneticky podložená (ne)vnímavost? ... tato znalost by se asi také dala k něčemu "organizačně využít"...

:( tak nějak nevím, proč tyto věci z našich vědců nikoho nezajímaly ... když britské zřejmě ano....

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace