Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?  
Poslední události, které se staly v evropské přenosové soustavě ukazují, že odstavování stabilních jaderných a uhelných bloků bez náhrady vede ke zvýšení rizika ohrožení stability sítě a případně i vzniku blackoutu. Pokud si tuto hrozbu naši politici nedokáží uvědomit, může to vést nejen v naší energetické soustavě k velmi nebezpečnému vývoji.

Při zimní inverzi se nízkoemisní energetika u nás bez jádra zajistit nedá, Krkonoše v době zimní inverze (foto Vladimír Wagner).
Při zimní inverzi se nízkoemisní energetika u nás bez jádra zajistit nedá, Krkonoše v době zimní inverze (foto Vladimír Wagner).

Stanovení termínu úplného uzavření uhelných elektráren na rok 2038 vyvolalo velkou diskuzi a hlavně z prostředí ekologických aktivistů velkou kritiku. Ta vedla i k tomu, že dva ze členů komise zastupující environmentální aktivistické organizace Uhelnou komisi opustili. Tématu se velmi aktivně chopila i řada opozičních politiků, kteří se soustředili hlavně na boj proti návrhu zákonů, které by měly umožnit vybudovat jeden z typů nízkoemisních zdrojů potřebných pro náhradu těch uhelných. Konkrétně jde o zákon definující mantinely pro financování a realizaci výstavby nového jaderného zdroje. Podrobněji jsem se tomu věnoval v článku z minulého roku.

 

V prosinci pak opoziční Piráti požadovali sněmovní diskuzi o zmíněném doporučení Uhelné komise ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Konkrétně to navrhla předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Piráti převzali argumentaci environmentálních aktivistických organizací a spolu s nimi tvrdí, že komise rozhodla bez dostatečných podkladů. Podle jejich názoru chybí například důležité analýzy dopadů na uhelné regiony, horníky, na ochranu klimatu, na veřejné zdraví, na veřejné rozpočty a teplárenství. Podle tvrzení Pirátů i zmíněných environmentálních aktivistů by do roku 2025 mohly být uzavřeny uhelné elektrárny produkující energii na vývoz, zbývající pak už v roce 2030. A jediný akceptovatelný termín z těch, ze kterých komise vybírala, byl rok 2033.

Připomeňme, že komise vybírala ze tří termínů. Prvním byl rok 2033, druhým rok 2038 a třetím pak rok 2043. Zároveň připomeňme, že ani termín 2038 nevybrala komise nepodmíněně. Podmínila termíny uzavření uhelných elektráren termíny dokončování nízkoemisních zdrojů, které by je měly nahradit. Mezi ně patří i nový jaderný blok v Dukovanech.

 

S tím, že by se o konečném datu mělo rozhodnout až na základě komplexního materiálu a znalosti všech podkladů a reálných faktů o dopadech tohoto rozhodnutí, se určitě dá souhlasit. I já se s ním plně ztotožňuji. Z tohoto pohledu se však až absurdním paradoxem u environmentálních aktivistů a Pirátů stává, že oni bez těchto podkladů vyhlašují také konkrétní termíny, a to ještě dramaticky dřívější než jsou termíny komise. Ještě méně času je tak na vypracování příslušných analýz a jejich posouzení.

Ona je totiž ještě důležitější, než je analýza stavu, realizace konkrétních opatření sociální pomoci pracovníkům z postiženého průmyslu a restrukturalizace i revitalizace daných regionů, náhrada uhelných zdrojů elektřiny a tepla. Pokud nebudeme mít dostatek zdrojů, nejen finančně dostupné elektřiny, projeví se to dramaticky v životní a sociální úrovní obyvatel nejen zmíněných regionů, ale celé České republiky.

Místo handrkování o vyhlášení nějakého konkrétního termínu je tak mnohem důležitější realizovat konkrétní kroky k budování zdrojů, které tyto uhelné zdroje nahradí. Připomeňme si, že v současném energetickém mixu mají uhelné bloky dvě důležité úlohy. První je, že dodávají ročně zhruba 40 % vyrobené elektřiny. Druhý je však možná ještě důležitější. Zajišťují totiž regulaci sítě a vyrovnávání změn ve spotřebě a v dodávkách elektřiny. Možnosti akumulace jsou totiž zatím jen velice omezené. A například fotovoltaické a větrné zdroje dodávají jen při vhodném počasí. Například v současné době zimních inverzí dodávají minimum u nás i u sousedů.

Je tak sice možné omezit výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách na vývoz, ale je otázka, kolik to umožňuje uzavřít uhelných bloků Výkon musí totiž zůstat takový, aby společně s jadernými bloky a dalšími, které nejsou závislé na počasí, zajistil dodávky elektřiny v době zimní inverze. Připomínám, že i naši sousedé chtějí uzavírat uhelné a jaderné bloky, nebude tak možné spoléhat v té době na dovoz elektřiny ze zahraničí. Tyto uhelné elektrárny tak sice mohou vyrábět pouze v případě nedostatku výkonu v Česku, ale je třeba je v záloze mít. Je také třeba zdůraznit, že taková možnost musí být ošetřena zákonem a příslušnými pravidly pro kapacitní zálohu a její financování.

Opravdu tak nelze stanovit termín uzavření uhelných elektráren bez jistoty, že v té době bude za ně náhrada. A v současné době nelze stanovit jistě, kdy bude dokončen příslušný výkon ani v oblasti jaderných zdrojů, a ani zdrojů větrných, fotovoltaických či plynových. Připomeňme ještě, že argument pro vypínání uhelných zdrojů je, že chceme snížit emise skleníkových plynů. Ovšem plynové zdroje nejsou nízkoemisní. Pokud započteme úniky metanu při jeho těžbě a dopravě, tak nejsou oproti uhlí o moc lepší.

Začátek roku v německé elektroenergetice ukazuje, že velmi dlouhá období solární a větrné zdroje nedodávali téměř nic. Zeleně jsou vyznačeny obnovitelné zdroje. V nich jsou ale započteny i vodní zdroje a zdroje na biomasu, takže v některých dnech nedodávaly větrné zdroje opravdu téměř nic. A to má Německo na rozdíl od nás větrné severní pobřeží. Světle modrá čára ukazuje cenu silové elektřiny, která dosahuje až 100 EUR/MWh. (Zdroj AGORA Energiewende).
Začátek roku v německé elektroenergetice ukazuje, že velmi dlouhá období solární a větrné zdroje nedodávaly téměř nic. Zeleně jsou vyznačeny obnovitelné zdroje. V nich jsou ale započteny i vodní zdroje a zdroje na biomasu, takže v některých dnech nedodávaly větrné zdroje opravdu téměř nic. A to má Německo na rozdíl od nás větrné severní pobřeží. Světle modrá čára ukazuje cenu silové elektřiny, která dosahuje až 100 EUR/MWh. (Zdroj AGORA Energiewende).

Pokud tedy Piráti a environmentální aktivisté opravdu chtějí rychlé uzavření uhelných zdrojů, čekal bych u nich intenzivní snahu a podporu budování nízkoemisní náhrady těchto, a také o realizaci nových nástrojů a systému regulace sítě. Ovšem toto moc vidět není. Naopak jsou politici Pirátů a environmentální aktivisté těmi, kteří na české i evropské úrovní nejintenzivněji bojují proti jaderné energetice a její podpoře. A také nejčastěji házejí vidle do konkrétních návrhů realizace těchto nízkoemisních zdrojů. Z tohoto hlediska je aktivita Pirátů a Dany Balcarové v poslanecké sněmovně nepříliš pochopitelná a s reálnou snahou o přechod k nízkoemisnímu mixu a nahrazení uhelných bloků nemá nic společného.

 

Co k této problematice říká současný průběh zimy v Evropě?

Možná by bylo vhodné, aby si zmínění politici všimli varování, které nám vyslaly události v evropské energetice na začátku tohoto roku. Právě začátek roku a jeho první pracovní dny a týdny byly poznamenány velmi slabým větrem v rozsáhlých oblastech Evropy. Vzhledem k tomu, že v zimních měsících dodávají fotovoltaické zdroje jen minimálně, byla dodávka z obnovitelných zdrojů velmi nízká a dominantní část elektřiny musely dodat zdroje jaderné a fosilní. Taková období inverzního počasí zároveň mohou být i velice chladná. To znamená, že spotřeba elektřiny roste i jejím využívání k vytápění. V případě Francie, kde se díky nízké ceně elektřiny zajištěné vysokým podílem jaderných zdrojů topí elektřinou v řadě domácností tak každý další stupeň pod bodem mrazu navyšuje spotřebu o stovky megawattů.

Ve Francii se v minulém roce odstavily pod tlakem ekologických aktivistů hlavně z Německa dva bloky ve Fessenheimu a odstavují se i zbývající uhelné bloky. Budují se pouze obnovitelné zdroje, které však během inverze neposkytují téměř nic. Odstavenou kapacitu stabilních zdrojů tak měl nahradit menší počet plánovaných odstávek zbývajících jaderných bloků v zimním období, než tomu bylo v minulých letech. To se však vzhledem k jejich zdržení vlivem epidemie koronaviru úplně nepodařilo. I když tak i přes chybějících 1,8 GWe výkonu Fessenheimu poskytovaly jaderné bloky na začátku roku výkon mezi 48 až 52 GWe, což bylo stejně jako v roce minulém, stejně se dostával systém v době, kdy nefoukalo, na hranu možností. Francouzský síťový operátor tak musel vyzývat obyvatelstvo i podniky, aby v době špičky při inverzi odkládali spotřebu. V té době se dramaticky snižovala ve Francii i v okolí výkonová rezerva a každý výpadek i menšího bloku dramaticky síť ohrožoval.

Budeme mít i v budoucnu pod stojatou mlžnou dekou inverze dostatek elektřiny a tepla? O tom rozhodují nynější politici. Inverzní den v Řeži (foto Vladimír Wagner).
Budeme mít i v budoucnu pod stojatou mlžnou dekou inverze dostatek elektřiny a tepla? O tom rozhodují nynější politici. Inverzní den v Řeži (foto Vladimír Wagner).

Do kritické situace se dostala během počátku roku i Velká Británie. Tam se začátkem roku sešlo kromě bezvětrného počasí i několik dalších nepříznivých okolností. Kromě plánovaných odstávek dvou jaderných bloků Hinkley Point B (1 GWe) a Dungeness (1,1 GW) se neplánovaně protáhla odstávka menšího bloku v elektrárně Heysham 1 (0,5 GWe). Zakonzervovány byly také paroplynové bloky o výkonu 2,3 GWe společnosti Calon Energy po jejím nečekaném krachu. K tomu se přidalo neplánované odstavení vedení Britned, které propojuje Velkou Británii s Nizozemím. Zároveň odešel po Brexitu britský trh s elektřinou z jednotného systému, který propojuje soustavy Evropské unie. Přidělování kapacit tak probíhá explicitně, tedy odděleně od obchodování s elektřinou. To zpravidla vede ke snížení efektivity ve využití přenosových kapacit. Elektrická síť Velké Británie se tak dostala na začátku roku dokonce do situace předpokládané výkonové nedostatečnosti, výkonová dostatečnost byla v předchozím dni předpovídána pro 6. leden mezi 17. a 18. hodinou záporná a ve výši -273 MW. Cena elektřiny na spotovém trhu se tak vyšplhala až na 1000,45 GBP/MWh. Celková denní cena elektřiny tak byla na trhu 145,08 GBP/MWh.

 

Dne 8. ledna pak vlivem bezvětrného počasí a zmíněného nedostatku stabilních zdrojů zažila evropská elektrická síť nejhorší incident za posledních 14 let, tedy od doby, kdy v ní reálně nastal blackout. V současných podmínkách, kdy západní státy odstavují uhelné a jaderné zdroje a staví dominantně jen větrné a fotovoltaické, se evropská přenosová soustava v zimním bezvětrném období často dostává do situace, kdy je v její severozápadní části velký nedostatek zdrojů a musí její potřeby se pokrývat fosilními a jadernými zdroji z jihovýchodních regionů. Jihovýchodní část je tak významně přebytková a severozápadní silně nedostatková. Při takové situaci s velmi vysokými přetoky elektřiny na velké vzdálenosti a napjaté celkové situaci ve zdrojové části pak může i relativně malý výpadek kdekoliv vést k rozpadu soustavy a hrozbě rozsáhlého blackoutu. A právě k takové situaci došlo během zmíněného 8. ledna. Vlivem kaskády místních poruch v oblasti jihovýchodní Evropy zahrnující Chorvatsko, Rumunsko a Srbsko došlo k oddělení jihovýchodní části evropské přenosové soustavy. Zbytek evropské soustavy se tak dostal do velkého nedostatku zdrojů a došlo k významné odchylce frekvence soustavy. Bylo tak potřeba zapojit všechny možné rezervní zdroje a dostupné možnosti zvýšení výkonu pracujících elektráren.

 

Zde je vidět podíl jednotlivých zdrojů v německé výrobě: zelená je biomasa, nejsvětlejší modrá je voda, tmavě a světle modré jsou mořské a pozemní větrné farmy a žluté pak sluneční zdroje. Šedou jsou vyznačeny klasické zdroje. Je třeba připomenout, že německý instalovaný výkon větrných zdrojů již přesáhl 60 GWp a fotovoltaických pak přes 50 GWp. Tmavě fialová je produkce CO2 na jednotku vyrobené elektřiny v dané chvíli a světle pak německá spotřeba. (Zdroj AGORA Energiewende).
Zde je vidět podíl jednotlivých zdrojů v německé výrobě: zelená je biomasa, nejsvětlejší modrá je voda, tmavě a světle modré jsou mořské a pozemní větrné farmy a žluté pak sluneční zdroje. Šedou jsou vyznačeny klasické zdroje. Je třeba připomenout, že německý instalovaný výkon větrných zdrojů již přesáhl 60 GWp a fotovoltaických pak přes 50 GWp. Tmavě fialová je produkce CO2 na jednotku vyrobené elektřiny v dané chvíli a světle pak německá spotřeba. (Zdroj AGORA Energiewende).

Obrovský význam při řešení této situace a udržení stability frekvence soustavy pak měly rotující zdroje, kterými jsou právě tepelné nebo vodní elektrárny. Do zvláště komplikované situace se dostalo Rakousko, které je v zimním období bez větru velmi silně závislé na dovozu elektřiny z okolních států. Při výpadku dodávek z jihovýchodu Evropy je tak z velké míry zachránily právě jaderné a uhelné zdroje z České republiky. Taková situace se musí řešit velmi rychle automaticky roztočenými bloky s rezervou výkonu. Teprve později přichází na řadu vypínáním velkých odběratelů, se kterými je možnost snížení dodávek v případě potřeby dohodnutá. K tomu došlo hlavně ve Francii a Itálii. Případně najíždí bloky, které lze ještě zaktivovat. Podrobnější popis dané události je v následujícím článku Pavla Farkače. Na přesnou analýzu situace a možných rizik i toho, jak jim čelit, je třeba počkat. Organizace ENTSO-E na ní pracuje. Už tak je však tato událost velmi varující.

 

Závěr

Popsané události ukazují, že už nyní se v zimním období bez větru dostává evropská přenosová soustava na hranu svých možností. A to intenzivní odstavování stabilních zdrojů v Evropě teprve proběhne. V Německu například odstaví do dvou let veškeré jaderné bloky, což bude kritické zvláště pro Bavorsko, a také řadu uhelných bloků. Stejně tak by se měly odstavovat jaderné a uhelné bloky i v jiných částech Evropské unie. Situace se pak s vysokou pravděpodobností bude každou další zimu zhoršovat. Evropa totiž zatím nepřipravuje dostatečnou výstavbu stabilních zdrojů, které by odstavované nahradily. Je tak vysoce pravděpodobné, že v nejbližších letech budou mít nedostatek stabilních zdrojů všechny evropské státy a v takových podmínkách, jako jsou nyní, nebude možnost elektřinu dovést odnikud. Na hraně tak budeme mnohem častěji a realizaci blackoutu nebude možné zabránit.

Zatím máme u nás dostatek stabilních zdrojů a ani taková situace nás tolik neohrožuje. Pokud si však paní Balcarová, Piráti a další, kteří prosazují rychlé odstavení uhelných bloků a bojují proti jádru se svou frakcí v evropském parlamentu na evropské i české úrovní, tuto hrozbu neuvědomí, můžeme se dostat v české i evropské energetice do opravdu krizové situace. Pokud se dostanou k moci a realizují deklarovaný plán odstavit všechny uhelné zdroje do roku 2030 bez garance, že bude v potřebných termínech dokončena náhrada odstavených stabilních zdrojů, tak s vysokou mírou pravděpodobnosti způsobí rozvrat české energetiky se všemi dopady na životní a sociální úroveň, které z toho plynou.

 

 

Přednáška o současném stavu jaderné energetiky, a i o tom, proč se česká cesta k nízkoemisní energetice bez ní neobejde a jaká jsou při této cestě úskalí

 

 

Video: Jak to s těmi obnovitelnými zdroji v Evropské unii je ve skutečnosti:

Datum: 20.01.2021
Tisk článku


Diskuze:

Paradoxní situace

Martin Kovar,2021-01-25 19:40:17

Jako i někteří tady děkuji panu Wagnerovi za výborný článek. Bohužel, dostali jsme se do paradoxní situace. Není to dávno, kdy studenti stávkovali za klima a křičeli: "Poslouchejte vědce!"
Když ale skutečný vědec něco řekne, nikdo ho moc neposlouchá. A nebo někoho, kdo danému skutečně rozumí, třeba i paní Drábovou.

Abych pravdu řekl, myslím si, že je škoda, že blackout nakonec nebyl. Ne že bych někomu přál něco špatného. Ale mám názor, že bychom potřebovali menší lekci. A zatím i zároveň máme dostatečné kapacity v elektrárnách, abychom blackout relativně rychle zvládli.
Až se stane opravdu velký blackout, pak teprve bude někdo něco řešit. Možná.
A až pak si možná uvědomíme, jakou hodnotu mají stabilní zdroje, jako jsou jaderné elektrárny.

Odpovědět

Je to marné...

Petr Pavlata,2021-01-24 00:07:05

Děkuji za dobrý článek. Bohužel se obávám, že to je marné. Je velice pravděpodobné, že v příští vládě budou Piráti a tím je i pravděpodobné, že do dostavby jaderných bloků budou z ideologických důvodů házet vidle. Záměrně píšu bloků protože je zcela očividné, že jeden stačit nebude. Němci už přiznali, že nebudou schopní utáhnout nabíjení elektromobilů (https://www.autoforum.cz/predstaveni/navrh-zakona-o-vyhlazeni-spicek-ukazuje-co-nemci-chystaji-na-majitele-elektromobilu/?fbclid=IwAR18JrYvGzmg47c8ipaAB4ExeQttT-8EAOebwZHOmFPPGN4IoyTHTxwsZ_k)....
Je to jako zlý sen. Čĺověk s elementárním myšlením vidí, že to nenmůže fungovat, že to bude gigantický, možná s válkou srovnatelný průser, ale nemůže s tím nic dělat. přito rozumné řešení by byli (právě v těch jaderných elektrárnách, ale třeba i rozumě pojatých elektromobilech, které by nám ty jaderky mohli nakonec zaplatit...). Ale je tu ideologie.....kam až to dojde? Blackout s tím, že umřou lidi je nevyhnutelný, ale ani ten, jak se obávám nebude stačit na to, aby se to změnilo.
Každopádně před vámi smekám v tom, jak se neúnavně snažíte diskutovat a vzdělávat, argumenty proti ideologii....

Odpovědět


Re: Je to marné...

Eva M,2021-01-24 09:25:18

(promiňte, že s tím otravuju, ale já zde vidím další rozpory: "Němci už přiznali, že nebudou schopní utáhnout nabíjení elektromobilů" vs. "rozumě pojatých elektromobilech, které by nám ty jaderky mohli nakonec zaplatit" vs. níže dr Wágner "vzhledem k velikosti české energetiky ČR německou energetiku zachraňovat nebude" vs. jak říkáte, ta ideologie která v tom Německu má vrch nad posouzením aktuálních technických možností (např. pokuty, které ovšem na stavu technologií moc nemění - pouze např. "přemístí výfuky jinam")..... no a pak si ještě vzpomínám na tu kampaň "Evropě to osladíme" - to taky vypadalo jako skvělá obchodní příležitost...atd......

......můj názor je, že pokud je ve spoustě ohledů pro vývoj v Evropě rozhodující Německo /plus třeba ještě Francie či Itálie - případně dle fundované analýzy...ať neurazím/, nemá smysl si namlouvat, že ČR může a má řešit celoevropskou situaci; naopak by měla zjistit, co s tím "nebudou schopní utáhnout nabíjení elektromobilů" hodlají Němci (a další) dělat, a řešit může nanejvýš sama sebe (za sebe si nemyslím, že by se tak mělo dít urgentně - je zde hodně neznámých).

No a po shlédnutí videa "hašení elektromobilu" a několika článcích o tom, jak to bude s baterkami do elektromobilů, to vypadá, že nápad je to fajn, ale technologie na masové zavádění ješte nedozrála - zda by to tedy mohlo někomu něco zaplatit, to v této fázi těžko říct; moc se mi to nezdá. Možná to nakonec např. skončí jako vhodné řešení pro oblasti s velkým množstvím slunečního svitu, kde se auta budou např. dobíjet ze "solárně samonabíjecí vozovky", no a až teda nastane ta celoplanetární spolupráce, supr místem pro elektrárny všeho druhu budou pouště - teď samozřejmě plácám :)...)

Odpovědět


Re: Je to marné...

Mirek Bárta,2021-01-24 15:35:10

Ale stejný průšvih jako Piráti ve vládě by bylo i zvolení jiných koalic. Ty zase z ideologických důvodů vyřazují Rusko a Čínu z tendru. Takže, kdyby zvítězl v tendru někdo jiný, byl by to průšvih také, protože by se bloky stavěly s velkým zpožděním a za mnohem víc peněz.

Ale nebojte se, nikdo jiný než ANO (já je nevolím) vládu sestavit nemůže. Ty účelově sestavené koalice , i kdyby zvítězily, se pohádají. Další vyjednávání zabere příliš mnoho času. Ale pak stejně bude vládnout ANO nebo úřednická vláda pod jejich praktickým vedením.

Já jsem mnohem víc zvědavý na Německo, kdyby se stavba Nord Streamu 2 nedokončila. Ti by na tom byli ještě mnohem hůře, protože po ohlášeném odstavení uhelných a jaderných elektráren by žádný spolehlivý výkonný zdroj neměli.

Odpovědět


Re: Re: Je to marné...

Miroslav Stuchlík,2021-01-24 16:07:42

Ty důvody nejsou ideologické ale bezpečnostní a rozhodně mají své racionální jádro.
Celý problém je v tom, že prolhaná levicová ideologie totálně převálcovala jakoukoliv racionalitu. Proto jsme se dostali do těchto sraček. A mám obavy, že současná US vláda to zapadání do sraček ještě urychlí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Je to marné...

Mirek Bárta,2021-01-24 16:57:22

Ale samozřejmě, že jsou to ideologické důvody. O bezpečnostních rizicích mluví jen nekvalifikovaní političtí hysterici, protože nemají žádné odborné protiargumenty. Jsou to zcela iracionální úvahy.

Nevšiml jsem si, že by se Finsko nebo Maďarsko nebo jiné státy cítili bezpečnostně ohroženy, Ani já se necítím ohrožen 35- nebo 20-letou činností Dukovan nebo Temelína. Británie se také necítí bezpečnostně ohrožena, když chce v Bradwellu postavit čínský reaktor Hualong One. Pokud vím, tak se na tomto plánu nic nezměnilo.

Odpovědět


Re: Je to marné...

Václav Jaroš,2021-01-24 19:11:34

Ano pane Pavlata máte pravdu. Na druhou stranu je třeba si položit otázku: Jak budeme akumulátory z elektromobilů ekologicky likvidovat?
Jediné, čeho snížením uhlíkové stopy dosáhneme je přesunutí problému, který byl za oknem v kuchyni, za okno v obývacím pokoji.
Bohužel kvalita napětí bude v příštích letech neudržitelná. S rozvojem výkonové elektroniky v posledních letech a hlavně tzv. SMART technologií už ten “bordel”, co máme v síti jen těžko budeme filtrovat. Investice do sítí porostou, omezení tvorby vyšších harmonických a to na straně, jak výroby, tak i spotřeby. Nevím sice, jak si fotovoltaické elektrárny naši politici představují, ale pokud budeme brát v potaz užití klasických střídačů, tak se v tomto příoadě obávám nejhoršího.

Odpovědět

Poděkování panu profesoru Wagnerovi

Erich Zakopal,2021-01-23 22:08:46

Děkuji za fundované a podrobně zdokumentované příspěvky z oblasti energetiky, ale i z fyziky, kosmologie a dalších na youtube.
Domnívám se, že problematika stability elektrizační soustavy je nedostatečně publikovaná v hlavním vysílacím čase médií jako ČT1 apod. zejména s ohledem na dopady v kontrastu k mediálnímu prosazování "zelených" - v uvozovkách - technologií, protože až tak zelené nejsou . V mém okolí si neumí většina lidí představit co "blackout" pro ně konkrétně znamená.
Potom mám pár poznámek, které si myslím stojí za zmínku:
1. Cena silové elektřiny je deformovaná dotacemi, predikovat její vývoj do budoucna je spíš úkol pro věštce
2. Dotace do OZE dosáhnou v ČR 400 miliard Kč, které zaplatí poplatník ať v daních nebo regulačních poplatcích. Za tu cenu v roce 2005 mohly být v současnosti možná oba jaderné bloky v Temelíně i v Dukovanech v provozu. Zvláštní bonus by byl zachování kontinuity v inženýrských oborech.
3.Domnívám se, že recyklace plastů (zvláště nyní když je Čína přestala odebírat) a skládkování směsných odpadů je schizofrenní rozhodnutí politiků. Recyklované plasty jsou nekvalitní avšak za cenu srovnatelnou s novým plastem (budí to dojem prolobovaného odpadového byznysu ). Zatímco v podstatě čistou vstupní surovinu pro petrochemii - zemní plyn - budeme spalovat pro energetické účely. Opět je ve hře masívní mediální masáž proti spalovnám odpadů.

Odpovědět


Re: Poděkování panu profesoru Wagnerovi

Mirek Bárta,2021-01-24 15:37:31

K bodu 2 - myslím, že povinné dotace na fotovoltaiku skončí v r. 2030.

Odpovědět

Česko

Oldřich Kamínek,2021-01-23 20:15:34

Nevím co řešíte, v tomto údolí dutých hlav stejně nic jiného než JE nemá šanci. A jelikož na západě už nikdo JE nebere vážně tak Rusáci nebo Číňani jsou jediná možnost. Nemluvě, o tom že zloději z ČEZu už mají stejně nastavené penězovody

Odpovědět

Co to má společného s piráty

Petr A,2021-01-23 19:46:45

Piráti jsou co; 10 %? Jestliže tedy máte podporu 90 %, tak kde je tedy ten skutečný problém? Mám pocit, že v článku jde hlavně o to si dloubnout.

Mám pocit že hlavní problém je že jádro je u nás viděno jako tunel. Jestliže to musí zaplatit (a přeplatit) stát a trvá to 30 let postavit, tak to nic neřeší. Tak to už radši solár a občas si přečkat nějaký ten blackout na baterie.

Ono v jednom bych dal Pirátům za pravdu. Stavíme vůz před koně. Jestliže předstíráme že emise CO2 musí být 0, tak nemůžeme nekonečně posouvat datum. To by z nás dělalo pokrytce, a můžeme se na to vykašlat uplně.

Odpovědět


Re: Co to má společného s piráty

Vladimír Wagner,2021-01-23 20:55:20

Právě naopak tím vozem před koně je návrh nejen pirátů, který prosazuje paní Balcarová. Odstavení uhelek před postavením jejich náhrad je přesně tímto. Problém je, že v zimě Vám fotovoltaika ani s baterkama nepomůže. A ty blackouty budou v Evropě v té době. Ano Piráti mají pouze jisté procento. Dokonce je pravda, jak je vidět i z níže zde odkazované jejich diskuze, je jejich velká část spíše pro jádro. Ovšem problém je, že podstatné je, co navrhují a dělají jejich představitelé v odpovídajících oblastech, jako je třeba paní Balcarová, a co prosazují společně se svou frakcí v Evropském parlamentu. Problém je, že tak dostáváme postoje a chování celé koalice Piráti a STAN, které směřuje spíše k neustálému odkládání výstavby a házení vidlí do každé konkrétní varianty. Ovšem podobný postoj k jádro má i druhá koalice, kde jsou nositeli protijaderného postoje hlavně TOP09 a Lidovci. Stačí si přečíst vyhlášení jejich představitele v Evropském parlamentu Luďka Niedermayera i některých dalších představitelů. Žádná z těchto koalic nepředstavila jasnou energetickou koncepci, která by ukázala jak chce řešit náhradu uhelných bloků a jak případně (pokud tedy jsou opravdu pro nové jaderné bloky) chtějí řešit finanční model a výběr dodavatele. A případně, jaké z nich jsou ochotní akceptovat.

Odpovědět


Re: Re: Co to má společného s piráty

Petr A,2021-01-23 21:53:51

No to už zní lépe když tu máme vyjmenované všechny pohromadě. Nicméně všechno marginální strany. A kromě Pirátů možná ani nebudou existovat po dalších volbách. Jak tedy mohou být oni tím hlavním problémem? I to uhlí má víc odpůrců a stejně existuje.

To jsme trošku v bludném kruhu právěže. Pokud někdo řekne o čemkoli termín delší než dva roky (nebo řekněme pět let pro komplikovanější věci), tak to v praxi znamená "nikdy" a nemá se cenu o tom ani bavit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Co to má společného s piráty

Petr A,2021-01-23 21:59:11

Např. metro D, dostavba dálníc, atd...

Posunutím zavření uhelek na 2492 akorát zajistí jejich pokračování a dává ČEZu výhodnou vyjednavací pozici.

Odpovědět

Elegantné riešenie

Milan Šimkovič,2021-01-22 13:46:14

Vyslovím svoj názor. Na vyriešenie budúcnosti energetiky (aby bola bezfosílna, bezjadrová a stabilná) netreba žiadny technologický prielom. Stačí do budúcnosti aproximovať vývoj nákladov na tri technológie: veterné el., FV el. a lítiové batérie. Kombinácia poklesu ceny týchto troch technológií spôsobí, že všetky ostatné spôsoby výroby a krátkodobého skladovania el. energie budú nekonkurencieschopné. Dlhodobé skladovanie el. energie (leto -> zima) nebude potrebné, jednoducho kapacity budú dimenzované na zimu a cez leto budú nevyužité alebo použité napr. na zachytávanie CO2 z atmosféry.

Odpovědět


Re: Elegantné riešenie

Michal Lenc,2021-01-22 14:11:28

Bohužel, to není žádná revoluční myšlenka. Kdyby to tak bylo, tak s tím číslem už všichni mávají.

Když už se za každou cenu zelení chtějí vyhnout stavění jaderných elektráren, tak mě osobně by zajímalo proč nejde pořádně využívat geotermální energie. Jestli je prostě tak obtížné se provrtat až tam kde je teplo, anebo jestli ta problematika jenom není pořádně prozkoumaná.

Odpovědět


Re: Re: Elegantné riešenie

Mirek Bárta,2021-01-22 14:16:14

Domnívám se, že potenciál geotermální energie pro výrobu elektřiny je nulový. Naopak, elektřinu spozřebovává. Ale v teplárenství může mít význam.

Odpovědět


Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Michal Lenc,2021-01-22 14:52:41

Jasný s tím co zatím umíme asi ano. Myslím tím, jestli zde není prostor pro otestování nějaké "revoluční" myšlenky. Přijde mi totiž, že jsme nasypali ohromné množství peněz třeba do výroby solárních panelů pro malé zisky. (V širším pohledu ne pro malé zisky, ale pro velkou ztrátu. Nic jiného dotace nejsou.)

Věřím tomu, že za ten bilion korun, co nás solární dobrodružství stálo a bude stát, jsme mohli vynalézt a uvést do provozu něco jiného. (Jaderná elektrárna se samozřejmě nabízí jako první.)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Vladimír Wagner,2021-01-22 14:56:30

Podrobný rozbor možností geotermální energie ve světě i u nás jsme s kolegou napsali zde: https://www.osel.cz/10266-moznosti-vyuziti-geotermalni-energie.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Mirek Bárta,2021-01-22 18:01:30

Děkuji za moc hezký přehledný článek o využití geotermální energie. Já myslím, že u nás se asi nenajde vhodný geotermální zdroj. Asi lze čerpat teplo z velkých hloubek, ale nevím, jak by to bylo rentabilní.

Pro přímořské státy by mohly být zajímavé přílivové elektrárny. Ty se sice budují, ale nevím, jestli hrají v energetice těchto států nějakou významnou roli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Eva M,2021-01-23 21:24:41

(tuhle vidím jakési podzemní minireakotory, jako že když ty geotermální zdroje nemáte, tak si je vyrobíte... i když... no, kdoví, jak by to u nás zase dopadlo...

https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/jaderne-inovace-pokracuji-ve-hre-jsou-podzemni-minireaktory_26216.html)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Jaroslav Fisnar,2021-01-23 11:11:03

V zásadě solární panely na většině území ČR jsou naprostá kravina. Navíc buď spotřebují ornou půdu, nebo nejdou hasit střechy pod panely. U nás šlo ale o dotace a ne o výrobu elektřiny jako takové.

Odpovědět


Re: Elegantné riešenie

Vladimír Wagner,2021-01-22 14:23:25

Pane Šimkoviči, zaměňujete aproximaci a extrapolaci. A ona extrapolace funguje jen ve velmi omezené míře a na omezeném rozsahu. Váš návrh je však nejen finančně, ale i surovinově a i technologicky nerealizovatelný. Ale asi se nemá cenu přít. Uvidíme na Německu, které se na cestu bez jádra k nízkoemisnímu mixu vydalo a má nato největší ekonomické zdroje ze všech. Uvidíme, jak bude úspěšné a jak naplní Vaše vize. Já tvrdím, že ani to bohaté Německo je nenaplní.

Odpovědět


Re: Re: Elegantné riešenie

Mirek Bárta,2021-01-22 18:19:06

Na Německo jsem opravdu zvědavý.

Asi je to jen řečnická úvaha, ale Gazprom už teoreticky připouští i variantu, že by se Nord Stream 2 nedostavěl. V tom případě by se v Německu jaderné elektrárny nemohly odstavovat, i když jsem slyšel, že už ten proces odstavování JE v Německu už nelze zastavit.

Teď se loď Fortuna vydala na místo, kde se bude pokračovat ve stavbě plynovodu na zbývajícím úseku. Takže se plynovod zdárně dokončí. Doufejme, je to i v našem zájmu.

Odpovědět


Re: Re: Elegantné riešenie

Milan Šimkovič,2021-01-22 18:53:44

Áno, extrapolácia je to správne slovo. Všetky tri spomenuté technológie nákladovo klesajú nepretržite roky, dokonca desaťročia, takže extrapolovať, že budú klesať aj v budúcnosti je rozumný predpoklad. Ďaľší fakt je ten, že FV a veterné elektrárne sú už teraz nákladovo najlacnejšie zdroje na vyrobenú kwh. Najviac ich rozšíreniu bráni nestabilita dodávky závislá od počasia. Tu na scénu prichádza pokles ceny li-ion batérií, ktoré klesli z 1000USD/1kwh v r. 2010 na súčasných cca. 100USD/1kwh a predpoklad je, že behom pár rokov poklesnú na 50USD/kwh (Tesla Battery day). Návratnosť batériových úložísk je už pri súčasných cenách za batérie veľmi vysoká v rádoch jednotiek rokov.
Technologicky sú všetky 3 technológie plne funkčné a rýchlo sa vyvíjajú.
Najväčší problém je nábeh ťažby lítia a niklu a dostatok výrobných kapacít na batérie, ale aj tu ide vývoj raketovým tempom.

Odpovědět


Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Mirek Bárta,2021-01-23 14:35:43

Podle mého názoru jsou nejlacinějším zdrojem elektřiny vodní elektárny, i když počáteční výše investice je vysoká.

U fotovoltaiky je třeba započítat např. i vysokou cenu měničů, jejichž životnost je prý asi jen 7 let.

A zdaleka nejde jen o provozní náklady. Největším problémem u OZE (ale i v jiných odvětvích) je velni omezený výskyt vzácných kovů (neodym, praseodym, dysprosium). V tomto směru má dost výsadní postavení Čína.

Odpovědět


Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Petr Chaloupka,2021-01-23 14:58:48

Tak pan Wágner měl asi na mysli např. problém se surovinami.
Současná produkce baterií je kolem 300 GWh za rok. Průměrná spotřeba ČR za den je přes 200 GWh (v zimě je vyšší). Na zajištění neprovozu fotovoltaiky nestačí bohužel pouze pokrýt pouze noc (v zimě delší). Když se dnes podíváte ven, uvidíte zataženo, přes zimu běžné. Potřebujete zajistit náhradu za fotovoltaiku na delší období, několik týdnů. Nestačí, když třeba jeden den zasvítí a pak zase několik dnů bude pod mrakem. Je potřeba pokrýt celé deficitní období. Bez JE a UE odhadem minimálně 5-8 TWh. Díky JE bude stačit polovina. To je zhruba stále asi 20ti násobek dnešní celosvětové produkce. A to se bavíme pouze o ČR. A nezapomeňte na zbytek světa. Ve skutečnosti se v predikcích výrobců baterií s dodávkami pro energetiku moc nepočítá. Současná produkce je určena hlavně pro elektrovozidla.
V současné chvíli je zhruba polovina těžby lithia použita na baterie. Co myslíte, že se s cenou Li stane, pokud byste produkci navýšili stokrát? Potřebovali byste 50x více Li. A to nemluvím o dalších prvcích jako třeba kobaltu. Pak si představte, že vám ta baterie vydrží 4 - 10 let (tak určitě máte mobil na NB, tak asi víte, jak dlouho vydrží baterie). umíte si představit, kolik to bude stát? i při ceně 5O USD/ kWh budete potřebovat na 1 TWh asi 2 biliony korun. Zkrátka, zatím nemáme výrobní kapacity, ani dost "levně" vytěžitelných surovin, ani dost peněz, abychom to mohli při dnešních cenách realizovat a bezpečně provozovat energetickou soustavu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Milan Šimkovič,2021-01-23 19:02:19

Váš príspevok má tú chybu, že aplikuje súčasný stav na hypotetickú situáciu okažitej náhrady súčasných technológií, bez započítania dynamiky zmien v budúcnosti. V oblasti energetiky sú typické časové škály zmien 10 a viac rokov. Pri batériách v súčasnosti dochádza k exponenciálnemu nárastu výrobných kapacít (hlavne vďaka elektromobilom). Len samotná Tesla plánuje na rok 2030 kapacitu výroby batérií na 10 TWH/rok. Tak ako vývoj baterií do elektroniky v 90-tych a nultých rokoch nakoniec umožnil vznik elektromobility, podobne vďaka elektromobilite sa akceleruje aj oblasť úložísk energie. Vývoj neustále prebieha a technologické prielomy neprebiehajú lineárne, ale podľa S-krivky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Petr Chaloupka,2021-01-23 20:26:06

Omyl. Naopak, na rozdíl od vás pracuji i s možnostmi a změnami v budoucnu. Vy naopak ne, celé vaše tvrzení se opírá o jednu, dvě krátké časové řady, které aproximujete.

Baterie se vyvíjí. Ale mají své limity. Když vezmu posledních 30 let, nejprve se zmenšovaly, na stejnou akumulaci energie stačili menší a menší krabičky. Dnes je již změna spíše jen v ceně. Potíž je v tom, že cena vám nebude klesat do nekonečna. Pak je tu další věc a to nárůst produkce baterií. Jestliže něčeho budu vyrábět více, pak na to budu potřebovat i více surovin. Tedy pokud poroste poptávka po surovinách, které nestačí pokrýt nárůst těžby, tak kde vezmete to levné lithium?

A proč na rychlý rozvoj spotřeby kobaltu a lithia nestihne reagovat těžební průmysl? 1. Protože doba mezi záměrem a otevřením dolu je mnohem delší, než postavením továrny na baterie 2. Není dost nalezišť kobaltu a je jen omezený počet míst s možností levně těžit lithium.

A proč jste si toho zatím nevšimnul? Protože to v časové řadě nevidíte. A proč ne? Protože doposud byla spotřeba lithia na baterie minoritní. Více lithia se spotřebovávalo na jiné účely. Takže nárůst poptávky se začal projevovat až někdy kolem roku 2015. A na to mohly zareagovat těžební společnosti otevřením nových dolů. Které měly připraveny. Jen je neotvírali kvůli nízké ceně a malé poptávce. A je kapacita těchto dolů dostatečná na pokrytí odhadovaných nárůstů kapacity baterií? Zatím ne. A to jsou baterie poptávány zejména na elektromobily. Nikoli na zálohování energetické soustavy.
A samozřejmě, pokud přijde nová technologie, tak se hra změní. Podobně, pokud se prodlouží životnost baterií, což ale asi nepovede k poklesu ceny. Ale zatím chybí náznaky, že se tak stane. Tak není moc chytré na to spoléhat.

A tak mi nedává moc smysl, proč bych měl věřit, že cena baterií bude pořád padat dolů, pokud se nepřijde s něčím novým. A jak jsem uvedl výše, pokud budeme chtít nahradit točivé rezervy uhelných zdrojů a vyrovnávat kolísavé dodávky OZE, pak se pohybujeme ještě v jiných řádech.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Milan Šimkovič,2021-01-23 21:53:58

Aby ste boli trocha v obraze, pozrite si túto prezentáciu (od cca. 36 minúty): https://www.youtube.com/watch?v=l6T9xIeZTds&t=32s

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Petr Chaloupka,2021-01-24 16:09:06

Video v odkaze je fajn PR pro budoucí prodeje EV. Ale nedává odpovědi na téma tohoto článku, kde vezmeme dostatečnou kapacitu akumulace energie pro stabilizaci soustavy, pokud ze soustavy vyřadíme zdroje s řiditelným a flexibilním výkonem.

A tak si tuto diskuzi zapamatujme a vzpomeňme si za 10 let. A můžeme oba porovnat, jaká produkce a jaká cena baterií bude. A pak si jej připomeňme za 20 let a to již budeme schopni porovnat, zda a jak se podařilo nahradit uhelné a plynové elektrárny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Mirek Sintak,2021-01-24 08:19:40

Vzal bych v potaz: Většina vzácných kovů se těží povrchově. Doly zabírají obrovská území a neustále se rozšiřují. Naštěstí to není v Evropě, naštěstí továrny na zpracování těchto kovů také nejsou v mém okolí, naštěstí nemusím v těchto továrnách s jejich bezpečností a ekologií pracovat! Myslel jsem to ironicky. A to se vůbec nezmiňuji o tom, že elektřina při jejich výrobě je z 90% z uhelek. Jako jsme odpadky odvážely do zemí třetího světa, tak špínu z těžby a zpracování surovin, jsme přesunuli k nim.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Mirek Sintak,2021-01-24 08:20:59

chybka "odváželi" :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Elegantné riešenie

D. Hruška,2021-01-23 18:22:10

Pane Šimkoviči, většinu argumentů už zmínili ostatní diskutující, tak ještě doplním jeden podstatný, který tu nezazněl:
Píšete, že návratnost bateriových úložišť je dnes v řádu jednotek roků. Váš názor na problematiku je formovaný neporozuměním, k čemu se v energetice bateriová úložiště využívají. Slouží především k vyrovnávání síťové frekvence. Frekvenční služby jsou násobně výnosnější než prosté poskytování špičkové energie. Tam, kde mají s frekvencí sítě problémy (Austrálie), se díky tomu bateriové úložiště zaplatí do pár let. Pokud by se však bateriové úložiště mělo zaplatit čistě vykrýváním denních špiček spotřeby a produkce, pravděpodobně by se nazplatilo za celou dobu svojí životnosti. A to nemluvím o vykrývání dlouhodobějších výkyvů, kde vychází ekonomika ještě mnohem hůře.

Vy máte díky neporozumění hlavního přínosu bateriových úložišť představu, že by ta úložiště mohla být řešením energetiky. Ale bohužel je to představa vzdálená technologické realitě. Musel byste Li baterie zlevnit nejméně o řád, aby se o Vašem řešení dalo reálně uvažovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

Milan Šimkovič,2021-01-23 19:21:58

Viem na čo sa v súčasnosti používajú batériové úložiská. Môj príspevok sa netýka súčasnosti, ale logickej konsekvencie, ak extrapolujeme súčasné trendy v časových škálach podobných škálam uvádzaným v článku pod ktorým diskutujeme.(pozrite moju reakciu na p. Chalupku)
Ak sa pozriete na prvý graf v článku, vidíte, ako fluktuuje cena elektriny. Môj názor je, že na týchto fluktuáciách by sa "uživilo" hocijaké úložisko už pri súčasných cenách batérií.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

D. Hruška,2021-01-23 19:53:16

Když tedy znáte hlavní účel bateriových úložišť, není potřeba Vám nic dalšího vysvětlovat. Přestaňte extrapolovat a vraťte se do reality. Svůj příspěvek jste nadepsal "Elegantní řešení", avšak na řešení odtrženém od reality nic elegantního nevidím. Leda že byste zajistil ty sci-fi technologie pro lacinou výrobu Li-Ion baterií. To bych před Vámi smekl klobouk.

Výška mrakodrapů za posledních 100 let vzrostla zhruba 5ti násobně. Budeme-li to extrapolovat, budou v roce 2120 mrakodrapy dosahovat výšky 4 kilometry, v roce 2220 20km, v roce 2320 100km atd... Když se oprostíme od přízemního chápání fyzikálních souvislostí a zůstaneme u oduševnělé aproximace, nevidím důvod, proč by za 300 let nikdo 100km mrakodrap nepostavil. A když se budeme držet čistě aproximace, tak se jim to ani nepropadne do zemského pláště.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Elegantné riešenie

D. Hruška,2021-01-23 20:13:31

Pardon, ta výška mrakodrapů za 100 let vzrostla ani ne čtyřnásobně. Čili na extrapolovaný kosmodrap si budeme muset počkat o půlstoletí déle.

Odpovědět


Re: Elegantné riešenie

Petr A,2021-01-23 20:20:21

Je to politicky neustojitelné jinak, ale proč to musí být levnější? Když to vyrobit stojí tolik, tak to prostě stojí tolik a lidstvo se musí přizpůsobit.

Prolém je že u uhlí se externalizují škody, a těžba je téměř zadarmo pro těžaře (byť uhlí patří nám všem, takže se jedná v podstatě o legální krádež). U jádra se ztráty a dluhy schovávají do státního rozpočtu, a zisky se privatizují. V takovém křivém ekonomickém prostředí samozřejmě ani není možno konkurovat.

Odpovědět

Poděkování

Václav Jaroš,2021-01-21 22:30:06

Dobrý večer,
velice děkuji za přínosný článek o budoucnosti energetiky. Je třeba také vzít v úvahu “kvalitu” el. energie
a především také změny, které mají negativní dopad na přensovou i distribuční soustavu. Já na problém
hledím především jako energetik.

Odpovědět

Pirati a jadro

Josef Skramusky,2021-01-21 16:43:03

Dobrý den pane Wágnere, mohu se zeptat proč říkáte, že Piráti bojují proti jádru? Jistě, někteří lidé v rámci PS jsou proti jádru, ale lidi s tímto postojem jistě najdete v každé větší demokratické straně s povolenou pluralitou názorů.
Ale pokud vím strana jako celek proti jádru nebojuje naopak jej v programu uvažuje jako součást energetického mixu.
Z diskuze zde je patrné, že ač není názor pirátů jednotný převažuje podpora jádra: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?t=50002

Odpovědět


Re: Pirati a jadro

Vladimír Wagner,2021-01-21 21:19:11

Pane Skramuský, ono téměř v každé straně jsou lidé pro a proti jádru. Dokonce snad i ve straně Zelených jsou takoví, kteří jsou pro jádro. Důležité je, jak reálně daná strana postupuje a vystupuje v parlamentu. S jakou frakcí a za co bojuje v Evropském parlamentu. A nejen z vystoupení paní Bacarové a její vystupování či reálná práce frakce i pirátů v Europarlamentu ukazuje to, co píši. Ono i Vámi odkazovaná diskuze Pirátů ukazuje realitu. To že uvažují Pirátí o tom, že se zdrží v hlasování změny této části:
56. "přesvědčen, že jaderná energie není ani bezpečná, ani environmentálně či hospodářsky udržitelná; navrhuje proto vypracovat strategii spravedlivé transformace pro postupné ukončení využívání jaderné energie v EU, která osobám pracujícím v jaderné energetice zajistí nová pracovní místa a bude současně obsahovat plány na bezpečnou demontáž jaderných elektráren a bezpečné zacházení s jaderným odpadem a jeho dlouhodobé ukládání"

na:

56. je přesvědčena, že jaderná energie může hrát roli při plnění cílů v oblasti klimatu, protože neprodukuje emise skleníkové plyny, a může také zajistit významný podíl výroby elektřiny v Evropě; domnívá se nicméně, že vzhledem k odpadu, který produkuje, tato energie vyžaduje střednědobou a dlouhodobou strategii, která zohledňuje technologický pokrok (laser, fúze atd.) zaměřený na zlepšení udržitelnosti celého odvětví.

přičemž to v reálu znamená, že vlastně podpoří ponechání původní verze, říká hodně. V reálu pak sice většina obyvatel v České republice sice jádro podporuje, a asi to platí i pro většinu členů stran u nás. V reálu však tyto strany nakonec strany, viz i činnost Pirátů, do realizace jaderného bloku úspěšně svorně házejí vidle.

Odpovědět


Re: Re: Pirati a jadro

Vladimír Wagner,2021-01-21 21:34:57

Ale třeba se mýlím a opravdu jsou Piráti pro jádro i reálně. Budu jen rád. Pokud tedy víte více o jejich politice, napište odkaz, kde je popsáno, jaká je jejich představa o rozvoji jaderné energetiky a jak by měl vypadat finanční model pro stavbu nového bloku a výběr dodavatele podle nich. Jestli tedy mají a jaký konkrétní reálný návrh a koncepci, když do té vládní házejí vidle.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pirati a jadro

Josef Skramusky,2021-01-24 19:42:50

Souhlas, že v programu pirátů je tato problematika spíše naťuknuta, než rozpracována, ale nikde jsem nezaznamenal postoj většiny strany "proti jádru" - naopak.
Jiná věc jsou některé sporné body v samotné přípravě výběrového řízení - viz např. aktivita poslance Lipavského ( článek https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/odlozeni-jaderneho-tendru-zpusobila-ignorace-bezecnosti-vladou.html )
Já jsem pro jádro všemi deseti, ale neschopnost plnit rozpočty při výstavbě JE a neochota dodavatelských firem za ně ručit, mě také znepokojuje (kdo jiný než firmy, které elektrárny staví by měl být schopen náklady odhadnout realisticky a rozpočet dodržet). A tvrdit, že v našem případě se rozpočet určitě dodržet podaří, ale zároveň to v tendru nepožadovat mi připadá zvláštní.
V pohledu na účast ruska a číny nejsem tak striktní, ale i já bych preferoval dodavatele ze zemí v nichž funguje zřízení demokratické spíše než komunistické a samoděržaví.
Chápu, že z technického hlediska může být Rusko nejlepší volbou, ale je podle mně třeba nechat minimálně otevřené dveře pro preferenci třeba i dražšího kandidáta, na základě bezpečnostních aspektů.
Každopádně vidím podstatný rozdíl ve výroku "je proti jádru" a "je pro jádro bez účastí ruska a číny a se zastropováním ceny".

Odpovědět


Re: Re: Pirati a jadro

Vladimír Wagner,2021-01-21 22:12:05

Jen bych ještě přidal pro ty, kteří Vámi odkazovanou diskuzi nečetli, co v této diskuzi uvedla o rozhodnutí výboru Pirátů paní Balcarová, kopíruji:
"Stanovisko RT životní prostředí k ,Usnesení o konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2019 v Madridu, Španělsko (COP25)”, RT přijal usneseni Per rollam.
RT životní prostředí podporuje Usnesení ke konferenci v Madridu tak jak je navržené, tj. v navrženém znění. K předmětným pozměňovacím návrhům (jádru a plynu) doporučujeme ZDRŽET SE.
Tedy, připomínám, co tedy podporovali Piráti:

56. "přesvědčen, že jaderná energie není ani bezpečná, ani environmentálně či hospodářsky udržitelná; navrhuje proto vypracovat strategii spravedlivé transformace pro postupné ukončení využívání jaderné energie v EU, která osobám pracujícím v jaderné energetice zajistí nová pracovní místa a bude současně obsahovat plány na bezpečnou demontáž jaderných elektráren a bezpečné zacházení s jaderným odpadem a jeho dlouhodobé ukládání"

Kde je tedy Vámi deklarovaná podpora Pirátů jaderné energetice? A opravdu nebylo jejich zásluhou, že se nakonec přece jen prosadila změna tohoto odstavce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pirati a jadro

Petr Pikal,2021-01-23 16:11:57

Dobrý den

Máte pravdu, že zejména v EP frakce kde jsou Piráti zastoupeni je poměrně značně ideologicky vyhraněná. Přečetl jsem si ale celou diskusi v odkazu na pirátském fóru a z ní mi plyne že většina diskutujících i hlasujících byla pro přijetí pozměňovacího návrhu k bodu 56 (včetně předsedy), protože považují zejména pro ČR mix JE/obnovitelné zdroje za nejrozumnější variantu pro snížení emisí CO2. Ono vzhledem k očekávanému nárůstu cen povolenek to s žádnou technologií nebude procházka růžovým sadem protože i křemík a cement potřebují ke své produkci emise CO2.

S pozdravem
Petr Pikal

Odpovědět


Re: Re: Re: Pirati a jadro

Josef Skramusky,2021-01-24 19:46:40

Já bych předpokládal, že v souladu s uvedeným hlasováním ve fóru (77% pro) poslanci měli pozměňovací návrh podpořit. Předpokládám, že toto hlasování má větší váhu než stanovisko "RT životní prostředí" - ať už je to cokoliv. A ve výsledku se asi každý poslanec rozhoduje za sebe.
Snažil jsem se najít jak jednotliví europoslanci hlasovali, ale nepodařilo se mi dohledat.
Vám se toto dohledat podařilo, nebo výše uvedené (že poslanci podporovali původní znění - pomiňme, že zdržet se není stejné jako hlasovat proti pozměňovacímu návrhu) tvrdíte na základě příspěvku poslankyně Balcarové?
Například lídr do EP pan Kolaja se podle mně vyjadřuje k jádru dost vstřícně.
Ono když jsou momentálně europoslanci za piráty 3, tak se z toho špatně dělají nějaké statistiky.

Odpovědět


Re: Re: Pirati a jadro

Josef Skramusky,2021-01-24 19:17:38

Dobrý den pane Wágnere,
děkuji za reakce. Své odpovědi jsem se pokusil nějak rozumně rozdělit.
Jak psal pan Pikal níže - právě například v diskuzi aktivní europoslanec Peksa nebo poslankyně Balcarová jsou je příkladem postoje negativního.
Na druhou stranu hlasování členů dopadlo 77% pro přijetí pozměňovacího návrhu.
Příspěvek předsedy strany I. Bartoše:
Já jsem předpokládal, že názor v této věci je u Pirátů koznistentní a téma jaderné erenrgie, kvóty apod., kterými je zelená většina ve frakci Greens-EFA typická, jsme i při argumentaci vstupu do této frakce identifikovali jako ta, kde se naše názory liší a toto jsme i našim kolegům sdělili. Nemyslím si, že by zde existovalo racionální zdůvodnění podpory konceptu atom free Europe po vzoru DE.
V danou chvíli, pokud by se hlasovalo o celku tak bych skutečně doporučil podpořit pozměňovací návrh, který není ultimátní a pracuje s perspektivou, nehledě na to, odkud návrh přichází.

Odpovědět

Proč to lano nepřetrhnout ???

Milan Vnouček,2021-01-21 07:57:25

Pokud to takhle půjde dál, tak se ten blackout prostě nastane (divoký) a pak se budou všichni hádat kdo že za to může. Nechci zde spekulovat, ale pokud by se někomu podařilo vyřadit 3-4 důležité body v přenosové síti právě v takovémto okamžiku, a poté vydat nějaké hezké prohlášení (nejlépe v arabštině). Tak by dotyčný napáchal víc škody než kdyby se opásal TNT a odpálit na nádraží - dokonce by nikoho ani nemusel nezranit. Ono 2 dny bez elektřiny lidi náležitě poučí jak jsou zranitelní a co znamená energetická soběstačnost - bezpečnost.

PS: je zajímavé, že v novém návrhu energetického zákona v Německu byla vsuvka, že je možné odpojit nabíjení el. aut a to až na 2 hodiny. Chtělo by to doplnit tím, že ta elektřina může proudit i opačně. - ekologisté jak jinak byly proti

Odpovědět

Nešálí - li mne paměť,

František Kalva,2021-01-20 18:35:45

tak již před 4 roky, v lednu 2017, balancovalo Německo na hranici blackoutu, samozřejmě při inverzi. Tehdy je ještě zachránila propojená přenosová soustava a sousedi, co ještě úplně nezblbli, skoro stejně jako Rakousko nedávno. Přesto se němečtí Zelení, místo aby se chytli za nos, postarali o mediální ticho. Kolik ještě podobných situací budeme nuceni zažít, než technicky nedovzdělaní laici pochopí, že jsou věci, kterým nerozumí?
P.S. A to ještě nenastal ten slibovaný ráj elektromobility.

Odpovědět


Re: Nešálí - li mne paměť,

Jan Novák9,2021-01-21 16:06:00

Normálním lidem to dojde při prvních blackoutech. Voličům pirátů při prvních mrtvých. Skutečným zeleným trpícím Gretenismem to dojde těsně před vlastní smrtí, a to v žádném případě není jisté že jim to vůbec dojde.

Odpovědět

Sev.en energy

Petr Pavelka,2021-01-20 16:41:25

V článku zmiňovaný Pavel Farkač je analytik skupiny Sev.en energy (podle Wikipedie jde o Lichtenštenjsko/Kyperský holding vlastněný uhlobaronem Pavlem Tykačem). Nebo se pletu?

Mohl by se autor vyjádřit k informacím, že spalování uhlí bude, kvůli emisním povolenkám, kolem roku 2030 stejne nerentabilní a uhelné elektrárny se u nás budou spíš předělávat na plynové. Tomu odpovídají i výjimky, které dohodl premiér v Bruselu.

Odpovědět


Re: Sev.en energy

Vladimír Wagner,2021-01-20 17:56:46

Ano, je to ten Pavel Farkač. Takže teď k těm uhelným elektrárnám a emisním povolenkám několik faktů:

Pochopitelně je možné, že nastaví Evropská unie ceny povolenek, že provozování uhelných bloků bude nerentabilní a provozovatel je bude chtít zavřít. Pak ovšem budete muset řešit dva problémy:

1) S největší pravděpodobností pak nebudou rentabilní ani plynové bloky. Ty sice budou mít počet emisních povolenek nižší (zhruba poloviční až třetinový), ovšem naopak bude významně dražší cena paliva, které není domácí a musí se dovážet.

2) Pokud by je kvůli nerentabilnosti chtěl provozovatel zavřít, tak Vám budou nejen v zimě chybět z důvodů, které jsou popsány v článku. Takže musíte zajistit, jak se v článku píše nejlépe kapacitní platbou, dostatečné dotace, aby se provozovateli vyplatily.

Pochopitelně můžete uvažovat jejich přebudování na plynové bloky nebo vybudování nových paroplynových bloků (to je cesta, kterou prosazuje třeba Michal Šnobr). Pak ovšem zase musíte počítat s tím, že postavení bude dost stát a třeba minoritní akcionáři to neakceptují, pokud by se to rychlým ziskem nevyplatilo. Takže i zde musíte počítat s tím, že budete muset zajistit vysokou rentabilitu i při vysoké ceně povolenek a plynu. Tedy vysoké dotace třeba ve formě zmíněných kapacitních plateb. Dále budete muset investorovi u přestavby nebo nového paroplynového bloku uhradit i riziko, že Evropská unie v cestě k uhlíkové neutralitě zakáže (rostoucími cenami emisních povolenek vyřadí) za pár let i ty nové paroplynové bloky.

Odpovědět

co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 16:32:16

Dobrý den, pane W.,
promiňte mi opět laický dotaz - vypadá to, že v mnoha zemích začínají mít jakési problémy s tím, že jim včas nedošlo, že ty "zelené" zdroje jsou t.č. výpomocné a "poloprovozní" - předpokládám, že tam máte i nějaké kontakty - a tož co se s tím chystají dělat?

/teda... ono to trošku vypadá, že se buď "zbláznili" - a to se mi nechce věřit, viz ta moje poznámka onehda, že patrně očekávají nějaký technologický průlom; nebo dle tohoto článku jako by čekali, že se ČR zadluží -- což už je, a budoucnost je v tuto chvíli otazná - aby postavila nějaké děsné elektrárenské veledílo, které bude "jakoby" pro obyvatele ČR, ve skutečnosti ale bude řešit energetickou situaci někde jinde - a vývoz této elektřiny bude podléhat neustálé penalizaci, že nebyl splněn ten či onen technický/právní/eko či jiný požadavek, takže se bude nakonec vyvážet pod cenou?... :( no nevím...to snad ne, ne?/

Odpovědět


Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 16:41:23

:) černý scénář je ČR si půjčí od země A na stavbu, kterou realizuje země B; A i B jsou spokojeny; česká měna se dále znehodnotí; země C najde nějaké řešení nebo dojde k jiné situaci, díky které v budoucnu nebude tolik elektriky potřebná (třeba dodávky NĚČEHO, ať již el. či nějaké suroviny od země D nebo se její obyvatelé hromadně odstěhují do Austrálie); cena elektřiny dále poklesne... a máme po vývozu..... C, D a Austrálie jsou také spokojeny...........no a když je tolik lidí spokojeno, jistě bude i někdo, kdo moc spokojenej nebude... na kohopak by to vyšlo....

Odpovědět


Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Jan Novák9,2021-01-20 17:34:43

Ano, máte pravdu milá paní. Taky by mohl přijet princ na bílém koni a všechny zachránit. Nebo se spíš spoléháte na vesmírnou flotilu Aštara Šerana?

Už jsem četl hodně blábolů, ale tenhle vede.

Odpovědět


Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 17:53:22

Dobrý den, jak ráčíte myslet. V okamžiku, kdy jsem si u p. Wágnera v minulé úvaze přečetla, že ta jaderná el. musí být velká, aby elektřina z ní byla konkurenceschopná, se problém opět osvětlil z jiného úhlu.

Odpovědět


Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Tomas Hacek,2021-01-23 11:36:34

Co to placate?
Co veta to perla!
Nebude tolik "elektriky" potreba :-D Jasne, a elektroauta, ktera slavna EU chce povinne zavest, budou jezdit na "free energy" ze? :-D
Australii nechte na pokoji. Mame tu (na rozdil od Evropy) pomerne prisny rezim na to koho si sem pustime. Ze k Vam muze kdokoliv a vy ho jen zivite (a vlastnim duchodcum rikate ze stejne maji umrit ze nevydelavaji a tudiz uz nejsou k nicemu) je vas problem. Nenutte ho nam laskave.
O energetice asi vetsina lidi nema ani paru, nojo to se na socialnich oborech nestuduje, to je moc slozite. A jeste se tam pracuje s takovou pavedou jako je matematika.
Lidstvo nevymre na nejake prirodni pohromy, klima, nebo cokoliv jineho. Lidstvo vymre na vlastni blbost.

Odpovědět


Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-23 17:40:56

Pane Hacek mluvím o rozporech, a rozpory zde jsou.

Pokud jde o elektroauta, asi by bylo vhodné, kdybyste jako zdatnej pavědec ovládající matematiku ve spolupráci s někým od chemie rozhodujícím osobám demonstroval, že to s tím vlivem elektroaut na CO2 (ať už je to s ním jakkoli) nebude tak jednoznačné.
Toto fórum potřebný dopad nemá.

Jinak jste mne asi nepochopil - myslela jsem to tak, že ČR dosud elektřinu vyváží a je možné, že s tímto vývozem při plánování JE v ČR (včetně financování) kalkuluje - může to však dopadnout jinak; věta nezněla "elektriky" potreba", ale že země, u nichž se počítá jako s možnými dovozci, nemusí být z nějakého důvodu v budoucnu tolik "elektriky potřebNÉ". I jinak jsme si asi moc nerozuměli.

V Austrálii se mějte fajn - zatím to fakt nevypadá, že by australské černouhelné doly zkrachovaly; tadyhle vidím titulek "Siemens podpoří největší uhelný důl v Austrálii"; připadá mi to zajímavé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Tomas Hacek,2021-01-24 09:06:07

Elektroauty jsem dokazoval ze spotreba el energie nebude ubyvat, ale naopak - pokud opravdu EU chce prejit na elektroautomobily ve velkem pak spotreba el energie stoupne vyrazne. O smyslu ci nesmyslu elektroaut ci pripravenosti infrastruktury tu neminim ted diskutovat.

Pokud byste cetla i nejake jine clanky pana Wagnera, ci pokud byste se o to vice zajimala pak byste vedela ze dostavenim dalsich bloku JE budeme jen nahrazovat uhelne ci jaderne bloky ktere se budou vypinat.

Sazet na to ze spotreba el energie bude vyrazne klesat je... jaksi nepodlozene historii, kdyz to rekneme kulantne. Nejenom kvuli elektroautum, ale i kvuli mnoha dalsim spotrebicum v domacnostech (rozsireni klimatizaci nyni i v CR, chytre domacnosti,...), elektrifikace MHD, a obcecne nahrazeni jakychkoliv paliv na ropne produkty ci zemni plyn, elektrickou energii.

A ano, Australie byla dlouhou dobu hloupa a nevyuzila potencial jaderne energie, prestoze ma obrovska naleziste uranu. Nicmene i Australie si uz zacina uvedomovat ze toto neni udrzitelne a zacina opatrne zvazovat zmenu antijaderne politiky a pripadnou stavbu JE.
Na rozdil od CR ma Australie (mozna bohuzel?):
- ve vnitrozemi hodne, ale opravdu hodne slunecnych dnu a hodne ale opravdu hodne mista na pripadne solarni panely
- More s vlnama ktere se da pouzit k vyrobe el energie
- Vitr a s tim souvisejici moznost tech ohavnych a zvirata zabijejich/odpuzujicich vetrniku

Na spokojenost s veternymy elektrarnami - mluvil jsem s lidma v nekterych oblastech - ted napriklad v oblasti Broken Hill - a NIKDO nebyl pro, vsichni obyvatele byli proti a osobne jsem videl jaky efekt to melo naprklad na vyskyt divoke zvere v okoli daneho Broken Hill.
Ze to hyzdi krajinu je dalsi vec.

Odpovědět


Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Petr Nováček,2021-01-20 16:46:05

Oni jen nechtějí jádro ani uhlí a věří, že se to nějak udělá. O technologickém průlomu by se vědělo. Oni chtějí být bezemisní co nejdříve a neřeší jaké vedlejší následky to bude mít. Spíše si následky ani nepřipouští. Je to podobné jako když člověk krmí toulavé kočky. Připadá si přitom jak pomáhá, ve skutečnosti se kočky namnoží a situace se v budoucnu zhorší. To ale tito lidé nechtějí slyšet. Podobně to mají s uprchlíky. Chtějí pomáhat, ale neřeší jaké následky to bude mít na ostatní lidi. Dokonce se před těmito názory chtějí chránit pomocí cenzury, zakazování fake news, apod...

Odpovědět


Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 16:51:26

Dobrý den,
:) no to já doufám, že ten pan docent W. by mohl vědět, co říkají jejich technici...

:) páč jak říká klasik, je to šílenství, tak jen aby v tom nebyla metoda....

Odpovědět


Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Jan Novák9,2021-01-20 17:41:58

Jejich technici se například diví jaký že by mohl být problém s dobíjením při náhradě všech aut za elektromobily když přece zásuvku mají doma všichni.
Pro typického ekologistu elektřina vzniká v zásuvce a potraviny vznikají v supermarketu - dál myšlenkový proces nepokračuje, nahrazují jej emoce.
Ti technicky nejzdatnější vezmou maximální výkon slunečního panelu a vynásobí jej hodinami slunečního svitu za rok - to srovnají s průměrnou roční spotřebou a prohlásí problém za vyřešený.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 17:53:42

měla jsem na mysli skutečné techniky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Jan Novák9,2021-01-20 18:08:27

Skuteční technikové u zelených drží huby jinak by si hledali zaměstnání jinde - pokud už se tak nestalo. Nikdo nikdy neměl žádný postih za špatné doporučení nebo rozhodnutí.
Základní předpoklad je že pokud zrovna energie nestačí doveze se ze zahraničí. Což si v zahraničí říkají také. Pokud máte hodně nespolehlivých zdrojů tak se to prostě nedá naplánovat. Každý si říká že to snad ještě vydrží. Může to těsně vydržet nebo můžeme mít týden blackout. Až budete v zimě mrznout a zjistíte že ani plynový kotel bez elektřiny nejede tak si vzpomeňte.

Odpovědět


Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

M_. D_.,2021-01-20 18:03:33

Ano, v Česku se připravuje projekt, který bude řešit problém nedostatku výkonu foto/větro zdrojů v zimě v rámci energetickoé soustav v Evropě a nebude principiálně v rozporu s ekodoktrínami. Viz: https://www.ceskaprehrada.cz/

Odpovědět


Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Vladimír Wagner,2021-01-20 18:04:58

Dovolil bych si jen pár komentářů k Vašemu textu. Bohužel ve většině států je energetická koncepce tlačena aktivistickými a politickými hnutími bez ohledu na odbornou a technologickou stránku věci. Většinou tak sice mají víru v nějaký technologický zlom, o jehož reálnosti však mají minimální představu.
Vzhledem k velikosti naší ekonomiky a energetiky opravdu nebudeme zachraňovat Německo. U Rakouska to lze (a nyní to realizujeme), ale to zase nemá páky na to, aby nás do něčeho dotlačilo, pokud to nebudeme chtít (a naše politická scéna a společnost se na tom shodne). Takže věci popsané v druhé části spíše nehrozí.

Odpovědět


Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 18:11:04

Dobrý den, prostě je popis situace v Německu těžko uvěřitelný...

Odpovědět


Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Vladimír Wagner,2021-01-20 18:16:55

Němci spoléhají na to, že budou mít dostatek plynových bloků a že mají dostatečně bohatou společnost, aby si mohla dovolit platit velmi vysokou cenu povolenek a kapacitních plateb a i elektřiny. Proto budují Nord Stream II. A dál to berou, že se uvidí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-20 19:37:44

... což je konzervativní a nijak extra doopravdy "ekologické"... což je zajímavé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Martin S.,2021-01-20 23:22:48

Co se tyce ekologicnosti, tak nedavno dali do provozu novou uhelnou elektrarnu Datteln IV:
https://www.dw.com/en/germanys-coal-fired-datteln-power-plant-sparks-fresh-protests/a-54575560
a bouraji vesnice, aby do uhelnych elektraren mohli tezit uhli:
https://twitter.com/Luisamneubauer/status/1351126090111209476

Odpovědět


Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-22 08:13:33

pabe Wágnere, myslím, že spíš hrozí. viz nový článek "Volkswagen loni nesplnil emisní cíle EU, hrozí mu miliardová pokuta".

No nic, situace se zjevně vyvíjí směrem "prašť jako uhoď".

Odpovědět


Re: Re: co s tím chtějí dělat ostatní země?

Eva M,2021-01-22 08:37:20

P.S. dokonce po přečtení této diskuze s odkazy a té zprávy o pokutě VW přemýšlím, zda se nemůže stát, že by Německo nebylo pokutováno za své hezké nové moderní ekologické uhelné elektrárny, zatímco ošklivá zastaralá jaderná elektrárna ČR (na kterou si ČR vypůjčí od nějakého toho mezinárodního... hmmm korektního poskytovatele půjček), která nevyhovuje požadavku XY pokutována bude.... nicméně kostky jsou zjevně vrženy a myslím, že celá abeceda zainteresovaných bude spokojena.
To je sakra ta Ukrajina tak daleko, že si myslíte, že takhle to tu dopadnout nemůže?

Odpovědět

opět neschopnost ignorantú

Josef Nýč,2021-01-20 16:11:58

pokud by tito lidé, kteří vyhlašují svázacké cíle, nebudou skutečné reálné pracovat, nepochopí nic
... ale ono se uživit skutečnou prací umí čím dál míň mladých (to není jen z mé hlavy, to jsem slyšel od jejich vrstevníků a ti ještě mluví o nátlaku těchto skupin - viz jeden smutný pán)
jinak pane Wagner Vaše přednáška o neutrinech byla fantastická a děkuji

Odpovědět


Re: opět neschopnost ignorantú

Mirek Bárta,2021-01-24 18:08:07

Ano. To, co se děje nyní, už je opravdu za hranou. Mladí si myslí, že všechno lze nějak okecat nebo že všechno zařídí pár kliků na počítači. Nechtěl bych vidět, co se tu bude dít za takových padesát let.

Odpovědět

Evropské energetice by pomohl

Richard Vacek,2021-01-20 15:39:32

pořádný blackout. Díky němu by zelené mozky získaly zdravější barvu. A pokud by nastal brzy, tak by na energetice ještě nebylo napácháno moc škod.

Odpovědět


Re: Evropské energetice by pomohl

Martin S.,2021-01-20 23:28:19

Nevim, zda blackout necemu pomuze, anzto kulty prezivaji cokoliv:
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-forensic-view/202010/cults-and-cognition-programming-the-true-believer

PS Osobne jsem v podstate take "zeleny mozek", akorat bych preferoval, kdyby cela Evropa masivne investovala mimo obnovitelnych zdroju i do jadernych elektraren. Paleni fosilnich zdroju mi prijde stredoveke, ale take umim pocitat.

Odpovědět


Re: Re: Evropské energetice by pomohl

Jan Novák9,2021-01-22 12:23:51

Pokud vám pálení fosilních zdrojů přijde středověké a radioaktivita vás děsí tak se zaměřte na příčinu, a tou je spotřeba. Bez imigrace by populace u nás přirozeně klesala, s ní by klesala i spotřeba a uhelky by se mohly vypnout bez poklesu životní úrovně - nebyly by potřeba. Také by se dala snížit osetá plocha a zalesnit větší území lepším lesem díky snížené těžbě. Dnes to většinou není les ale spíš plantáž pro intenzivní výrobu stavebního dřeva.

Odpovědět

V Evropě mohou mluvit o štěstí,

Mirek Bárta,2021-01-20 15:05:00

že letošní zima není nijak výrazně studená a spotřeba elektřiny díky covidu je také na nižší úrovni.

Je pravda, že nyní (!!) načnou část vyrobené elektřiny vyvážíme, ale kvůli regulaci elektrizační soustavy ji také občas dovážíme. Odkud ji budeme brát za pět let, nevím.

Piráti dokazují, že představy environmentalisrtů jsou zcela mimo realitu. Bohužel, velká část neinformované veřejnosti na to slyší.

Odpovědět


Re: V Evropě mohou mluvit o štěstí,

Václav Dvořák,2021-01-21 16:47:26

Lidé nedisponují dostatečným všeobecným vzděláním, aby to pochopili, zatímco ideologické pohádky Zelených a s nimi spřátelených stran se chápou mnohem lépe. Možná, že ten blackout by jim skutečný stav věcí natvrdo vysvětlil, ale nebylo by to zadarmo...

Hlavním problémem je teď myslím Německo, kde Merkel spoléhala na nahrazení nutné zálohy objemu zelených zdrojů namísto jádra plynem, hlavně přes nový Nordstream 2 a to i za cenu rizika vydírání Ruskem. Teď to vypadá s novým plynovodem špatně nebo ještě hůře a bude velmi zajímavé sledovat, jak to budou řešit, protože tam snad pomůže jen ten pověstný kouzelník.

Odpovědět


Re: Re: V Evropě mohou mluvit o štěstí,

Mirek Bárta,2021-01-23 15:11:35

Na to Německo mám úplně stejný náor. O tom jsem psal někde výše. Bude mít možná velký problém.

Ale, pokud jde o Rusko, myslím si, že nějaké riziko vydírání neeistuje. To si ani z komerčních důvodů nemůže dovolit. Vždyť pečuje dobře i o ukrajinské jaderné elektrárny i přes tamní protiruskou hysterickou kampaň. Ty elektrárny mají teď ale úplně jiný problém - ukrajinský Energoatom nemá od státu peníze na platby dodavatelům ani dost peněz pro sebe.

Pokud jde o Nord Stream 2 - neuvěřitelné vydírání je nyní vidět zcela konkrétně ze strany USA.
My musíme být rádi, že se Nord Stream 2 buduje. Budeme mít z toho prospěch i my (další zdroj plynu i poplatky z jeho tranzitu do Rakouska a Itálie). A nemůže dojít k situaci, že by Ukrajina za ruský plyn přestala platit jako kdysi a Rusko chtělo dopravovat plyn přes ukrajinské plynovody do Evropy přímo, aniž by dodávalo plyn Ukrajině. Jenže pak Ukrajina začala ten plyn z plynovodů normálně krást. Tak Rusko zastavilo dodávky plynu přes Ukrajinu úplně. Pak došlo k nějaké dohodě. Ale ukrajinské plynovody mají i jiný problém - jsou prý v opravdu špatném technickém stavu a Ukrajina na opravy nemá peníze. Takže dodávky plynu z Ruska přes Ukrajinu by mohly být zastaveny i z tohoto technického důvodu.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz