Jaká je realita okolo nového bloku v Dukovanech?  
V posledních dnech se nejen na Ekolistu, objevila celá řada příspěvků napadajících výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Je v nich celá řada nepravd a účelových manipulací, a proto jsem se rozhodl alespoň některé z nich uvést na pravou míru.

Článek je reakcí na texty Ivana Gabala, Jana Palaščáka, Evarda Sequense, Marka Hilšera Jan Čížinského a vyhlášení Think tanku Evropské hodnoty zaměřené proti současné snaze vlády připravit podmínky pro výstavbu jednoho jaderného bloku v elektrárně Dukovany.


Opravdu jaderný blok nepotřebujeme, je možné počkat?

V řadě z těchto příspěvků se tvrdí, že žádné nové jaderné bloky nepotřebujeme. Jan Palaščák píše, že díky poklesu spotřeby kvůli epidemii COVID-19 vlastně není třeba spěchat a je dost času na čekání. Není tak třeba rozhodovat výstavbu nového jaderného bloku nyní a je možné několik let počkat. V tom ovšem pravdu nemá. Energetika je běh na dlouhou trať, investice do ní jsou dlouhodobé, a i vytváření a přebudování energetického systému trvá řadu let a spíše i desetiletí. Od našich předků jsme zdědili poměrně robustní a kvalitní energetický systém, což nám dovolilo řadu let váhat a zůstávat v nečinnosti. To se však už nyní mění. Naše energetické zdroje stárnou a bude je třeba nahradit. Během následujících 20 až 30 let nám z těch stávajících zůstane minimum, z těch nízkomemisních jde hlavně o jadernou elektrárnu Temelín a vodní elektrárny. Pokud chceme snížit emise CO2, musíme postupně uzavřít všechny uhelné bloky. Životnost skončí nejen u jaderné elektrárny Dukovany, ale také u existujících větrných a fotovoltaických zdrojů.

Je tak třeba postavit náhradu všech těchto zdrojů. Pokud se chceme obejít bez uhelných zdrojů, máme dvě možnosti. Buď se vydáme cestou mixu zdrojů plynových a obnovitelných nebo vytvoříme mix zdrojů jaderných a obnovitelných. Každá z těchto cest má svá rizika i pozitiva.

Především je třeba zmínit, že plynové zdroje jsou fosilní. Pokud se započítají i emise skleníkových plynů při těžbě a dopravě zemního plynu, tak není z hlediska emisí o moc lepší, než je tomu u uhlí. A opravdu to není zdroj, se kterým lze dosáhnout uhlíkovou neutralitu. A právě na dosažení uhlíkové neutrality tlačí Evropská unie. Může se tak stát, že postavíme nové paroplynové bloky a velice brzy je budeme muset kvůli tlaku Evropské unie a cenám emisních povolenek zavřít. Podobně to dopadlo s novými moderními uhelnými bloky v Německu.

Někteří ze zmíněných autorů, při obhajobě možnosti bezjaderné cesty, odkazují na studii Ember a další podobné, které tvrdí, že do roku 2030 bude možné odstavit většinu či dokonce všechny uhelné bloky. Podívejme se však na energetický mix, který tyto studie předpokládají. Všechny počítají s fungováním současných Dukovan. Studie Ember předpokládá přes 4 GW plynových bloků, 10 GW fotovoltaiky a 4 GW větrných zdrojů.

Připomeňme, že u nás máme zatím pouze necelé 0,4 GW výkonu ve větrných zdrojích. Studie Ember počítá s daleko vyšší efektivitou nových větrných turbín, než je u těch našich současných. Znamená to, že předpokládá velké turbíny s výkonem 3 MW v dobrých lokalitách. To znamená, že za deset let by se mělo u nás postavit více než 1300 větrných turbín, a to většinou na ekologicky cenných územích. Pro srovnání lze uvést, že v Německu v sousedním Bavorsku, kde je extrémní podpora Energiewende, se podařilo vybudovat pouze něco málo přes 2 GW větrníků a výstavba dalších se právě kvůli odporu obyvatelstva téměř zastavila.

Pokud si představíme odpor obyvatel i proti jednotlivým větrným turbínám v krajině, tak si nedovedu představit, že se podaří najít dostatek vhodných míst, překonat zmíněný odpor obyvatel, získat stavební povolení a potřebné stovky větrníků a vedení k nim postavit. Připomeňme, že v případě jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně jsou místa stavby vybrána, připravena, stavba má podporu místních obyvatel a řada potřebných dokumentů pro stavbu i posouzení dopadů na životní prostředí byla už schválena.

To je jen jeden aspekt problémů, které tyto studie přehlíží. Velmi kritické je také zanedbání problému s regulací a spoléhání na import elektřiny v době bez větru a slunce v regionu, kdy bude elektřina chybět i u našich sousedů. Představy studií jsou tak nerealistické a čistě papírové.

I z jen zmíněného je vidět, že nelze dále čekat a je třeba nové zdroje začít konečně budovat. On totiž výběr místa, návrh projektu, získání stavebního povolení a realizace stavby trvá několik let i u plynových a obnovitelných zdrojů. Pokud chceme mít tyto a jaderné zdroje, byť třeba jen ty, které nahradí Dukovany, musíme začít s jejich realizací už nyní. Na tom žádná nová aktualizace státní energetické koncepce nic nezmění.

Na závěr bych připomenul, že naše země má z geografických hledisek omezené možnosti využití obnovitelných zdrojů. Možné cesty k nízkoemisní energetice a jejich úspěšnost lze posoudit podle dosavadních zkušeností a lze z nich vyvodit i možné scénáře a rizika energetického přechodu v České republice.

 

Měli bychom si rozmyslet, zda i v takových místech chceme lesy větrníků. Krajina na Šumavě. (Foto Vladimír Wagner).
Měli bychom si rozmyslet, zda i v takových místech chceme lesy větrníků. Krajina na Šumavě. (Foto Vladimír Wagner).

Velký reaktor nebo malé modulární reaktory?

Většina zmíněných autorů příspěvků je podobně jako Edvard Sequens a priory proti využívání jaderné energetiky, jiní jsou proti stavbě velkého bloku III. generace a navrhují počkat na malé modulární reaktory. Jestliže stejní lidé píši, že nevýhodou výstavby jaderného bloku je to, že bude jeho výstavba trvat delší dobu a nebude dokončen před rokem 2036, tak je třeba připomenout, že první prototypy malých modulárních reaktorů a zkušenosti s nimi budou až v třicátých letech. Teprve potom budeme moci uvažovat, který bychom mohli využít. Prozatím se realizují tyto typy reaktorů pouze pro specifické aplikace. Jako příklad může sloužit například plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov, která začala dodávat elektřinu a teplo na Čukotce. Specifický vysokoteplotní plynem chlazený malý modulární reaktor se uvádí do provozu v Číně. V těchto případech však jde o modely, které se pro naše účely nehodí. U nás uplatnitelné modely jsou zatím pouze na papíře. K těm, které jsou nejblíže realizaci, patří NuScale. Ten v letošním roce dostal všeobecnou licenci amerického úřadu pro jadernou bezpečnost. To však zatím není licence pro konkrétní projekt. Stále se tak neví, kde a kdy se první projekt realizuje. Podrobnější rozbor současného stavu v oblasti malých modulárních reaktorů lze nalézt v přehledu na serveru oEnergetice.

Důležitou skutečností, kterou je však třeba zdůraznit, je, že malé modulární reaktory nenahradí nebo nevytlačí velké reaktory III. generace. Malé reaktory se budovaly na počátku využívání jaderné energetiky. To, že se postupně přecházelo ke stále větším modelům, nebylo samoúčelné. Větší blok je ekonomičtější a náklady na jednotku vyrobené elektřiny jsou u něj nižší. Výhodou malých modulárních reaktorů by mělo být využití finančního modelu s postupnou výstavbou většího zdroje z menších modulů, který snižuje investorské riziko a také cenu potřebných peněz díky rozložení investice. K dopadům použitého finančního modelu se ještě vrátíme. Pokud však potřebujeme velký zdroj a finanční model počítá s dlouhodobou životností a návratností a zajistí nízké úroky úvěrů, pak bude velký reaktor vhodnější i levnější než odpovídající počet malých modulárních reaktorů.

V každém případě však malé modulární reaktory umožní proniknout jaderné energetice do oblasti decentralizované výroby elektřiny a tepla a mohou být velmi užitečné v budoucí fázi přechodu k nízkoemisní energetice. Nejbližší desetiletí však neřeší.

 

Vliv finančního modelu na cenu

Velká dlouhodobá investice je velmi silně ovlivněna použitým finančním modelem. Pokud se zvolí investorský model, kdy musí být návratnost i pro zařízení s životností přesahující 60 let velmi rychlá a je nutné využít komerční úvěry s vysokými úroky, musí být cena elektřiny relativně vysoká. To je třeba situace s finančním modelem využitým v případě stavby jaderné elektrárny Hinkley Point C. Naopak, pokud jde o státní investici pro získání stabilní dlouhodobé dodávky levné elektřiny, pak návratnost nemusí být rychlá a financování je zajištěno úvěry s nízkými úroky. V tomto případě pak může být cena elektřiny relativně velmi nízká. Pan Edvard Sequens velice dobře ví, že právě to je ten rozdíl mezi cenou z investorského finančního modelu bez zapojení státu a finančním modelem se zapojením státu v jim uvedené tabulce. Takže jeho naznačování, že ten rozdíl budou hradit spotřebitelé je od něj čistá účelová manipulace. Podrobněji o srovnání cen jaderných projektů a projektů fotovoltaiky a větrných turbín je ve dvou článcích (zde a zde).

 

Je zákon nastaven pro Rosatom?

Začíná s tím Jan Gabal a opakuje to nejen Marek Hilšer, že podmínka na maximální výkon reaktoru 1200 MWe je nastavena kvůli tomu, aby v soutěži zvítězil Rosatom. Což ovšem není pravda. Při velikosti naší energetiky se bloky s větším výkonem stávají už značným problémem. V případě většího reaktoru jsou pak reaktorová nádoba a některé další komponenty také větší a při vnitrozemské poloze, kdy se nedá využít lodní doprava, může pak být doprava těchto komponent do areálu elektrárny velmi náročným úkolem.

Pan senátor Hilšer přímo píše: „… tendr je navíc v tuhle chvíli přímo šitý na míru Rosatomu – ten jediný dodává reaktory o výkonu, který Havlíčkovo ministerstvo pro tendr zvolilo (!)“. To ovšem není pravda. Výkon do 1200 MWe nabízí i firma Westinghouse, jejíž reaktor AP1000 má výkon 1000 MWe, podobný výkon má i čínsky reaktor AP1000. I jihokorejský dodavatel bude nabízet zmenšenou variantu svého modelu APR1400, která by měla výkon 1000 MWe. V tomto případě vychází i ze zkušeností s modelem reaktoru II. generace OPR1000, který má také tento výkon. Jeho evolucí větší varianta III. generace vznikla. A předpokládá se, že i francouzská firma se přihlásí do tendru se zmenšenou variantou EPR 2 s výkonem okolo 1200 MWe.

Jak je vidět, požadavek na výkon bloku do 1200 MWe je oprávněný a všichni potenciální dodavatelé jsou schopni tomuto požadavku vyjít vstříc. Jinou věcí je, jak úspěšní jednotliví dodavatele v budování reaktorů III. generace zatím jsou. S tím ovšem nastavení tendru těžko může něco udělat. Podrobný přehled situace s reaktory III. generace, kterých je v provozu už 18, je v přehledovém článku. Největší počet dokončených a rozestavěných bloků III. generace mají Rusové a Číňané, kteří mají zároveň zajištěnu kontinuální výstavbu bloků a potřebné řetězce dodavatelů. Dokáží vybudovat jednotlivé bloky standardně mezi pěti až sedmi lety. Následují Korejci a teprve pak jsou Francouzi a Westinghouse. Právě v tomto roce spouští Rusko a Jižní Korea své první reaktory v zahraničí. Jejich výstavba trvala sedm a osum let. Podrobný přehled současné situace v jaderné energetice je v souhrnném ročním přehledu. Podrobný přehled korejské jaderné energetiky pak zde.

 

Jak je to s bezpečností a spolehlivostí ruských reaktorů?

Pan senátor Hilšer zpochybňuje bezpečnost ruských bloků VVER1200 a staví je na úroveň Černobylu, cituji: „Stojí za to ale připomenout, že blok v Dukovanech postavený Rusy není jen rizikem geopolitickým a korupčním, jde také o riziko čistě fyzické – Rosatom letos dostavěl jadernou elektrárnu v Bělorusku. Nejenže jim při výstavbě reaktor upadl a ten náhradní zase při přesunu odřeli o sloup, ale především celou elektrárnu tři dny po slavnostním spuštění museli odstavit – prý tam vybuchly transformátory. Nedávno vznikl působivý seriál, který dobře dokumentuje problémy ruské bezpečnosti práce, jmenuje se Černobyl. Možná by se na něj měl ministr Havlíček podívat. A přestat svým konáním ohrožovat bezpečnost této země.

Blok VVER1200, který nabízí Rosatom vznikl evolucí bloku VVER1000, který máme v Temelíně a jeho menší verzi VVER440 máme v Dukovanech. Stejné bloky jsou v řadě států, včetně těch evropských. V Evropské unii to nejsou jen bývalé státy východního bloku, jako jsou Maďarsko, Bulharsko a Slovensko, ale také Finsko. Jak v Rusku, tak i mimo něj, tyto bloky fungují velice spolehlivě. Jestliže tedy pan Hilšer zpochybňuje jejich bezpečnost, tak patrně volá po okamžitém odstavení nejen Temelínu a Dukovan.

V provozu už jsou čtyři reaktory VVER1200, jde o dva bloky druhé fáze Novovoroněžské jaderné elektrárny a dva bloky druhé fáze Leningradské jaderné elektrárny. V té druhé nahrazují postupně právě bloky RBMK, které byly i v Černobylu. První z nich, reaktor Novovoroněž II-2, se do provozu dostal na konci roku 2016 a v letech 2017 až 2019 měl postupně roční koeficient využití výkonu 60,9 %, 79,4 % a 74,6 %. To není u prvního bloku úplně nového reaktoru vůbec špatné.

Ještě je třeba opravit nesmysly, které pan Hilšer píše o prvním bloku v běloruské jaderné elektrárně Ostrovec. Tam sice opravdu došlo k tomu, že při kontrole nádoby reaktoru prudce dosedla na podlahu. Při této události nedošlo k žádnému jejímu poškození. Přesto dodavatel, právě proto, aby nemohla být událost zneužita ke kampani proti elektrárně, nádobu vyměnil a původní použije na domácím projektu. Stejně absurdní je argumentace vyhořelým transformátorem měření proudu v Ostrovci. Transformátorů je v řadě podniků obrovská škála, od těch velkých vývodových na 400kV, až po velké množství malých přístrojových traf pro měření elektrických veličin. A právě toto malé trafo italské výroby, které měřilo proud na výstupu z bloku do sítě shořelo. Namontovali je Bělorusové sami, nemělo nic společného s jadernou částí a už vůbec ne s Rosatomem. Takové události se nejen při zprovozňování řady podniků libovolným dodavatelem stávají, zařízení či komponenta se vymění a bez problémů se pokračuje. Také blok Ostrovec 1 opět pokračuje v uvádění do provozu a začal opět dodávat elektřinu.

 

Dodávka jaderného bloku z Ruska je problém, dodávka plynu problém není?

Všichni autoři se ohánějí bezpečnostními riziky při využití ruského jaderného bloku. Jak už bylo zmíněno, využívá ruské reaktory celá řada států v Evropské unii i mimo ni. Nikdy se s tímto využíváním neobjevily žádné problémy takového typu, který zmiňují daní autoři. Palivo pro tyto bloky je schopen dodávat například i Westinghouse, i když z cenových důvodů se častěji využívá palivo ruské. Dále je třeba připomenout, že české firmy jsou intenzivně zapojeny do dodávek pro tyto reaktory, dodávaly tak například armatury i pro běloruský Ostrovec. Tento typ reaktoru mají naši odborníci asi nejvíce osahaný a byl by asi spojen s největším podílem našich dodávek a našeho zařízení. Zároveň i servis a následná údržba by byla v největší míře domácí. Jak už bylo řečeno, staví Rosatom velký počet nových bloků v zahraničí, jmenujme kromě Běloruska třeba Turecko, Egypt, Bangladéš, Uzbekistán, Indii nebo Čínu. A to ve spolupráci s francouzskými, americkými i dalšími firmami.

Staví je však i ve státech Evropské unie. V Maďarsku byla letos podána žádost o licenci na zahájení stavby, která by měla být udělena v příštím roce, kdy se tak rozběhne výstavba samotného bloku. Zatím se pracuje na přípravě staveniště a stavbu servisních zařízení. Je třeba připomenout, že největší část zdržení jde na bedra jednání právě o finančním modelu s orgány Evropské unie a obstrukcemi Rakouska při tomto procesu. V příštím roce by měla obdržet licenci také výstavba tohoto reaktoru v nové finské jaderné elektrárně Hanhikivi. Zde už je staveniště v pokročilém stádiu připravenosti a stavbu bude možné po obdržení licence rychle odstartovat. Rosatom staví více bloků v zahraničí než doma, je tak opravdu těžké si představit, že by se odvážil nějak ohrozit svou důvěryhodnost obstrukcemi při výstavbě.

Měli bychom si dát pozor, abychom kvůli snižování emisí CO2 nepoškodili své životní prostředí. Okolí šumavské Kvildy. (Foto Vladimír Wagner).
Měli bychom si dát pozor, abychom kvůli snižování emisí CO2 nepoškodili své životní prostředí. Okolí šumavské Kvildy. (Foto Vladimír Wagner).

Dost absurdní je, že titíž autoři, kteří straší závislosti na Rusku při využití ruského reaktoru jsou často proti jaderné energetice. To, že bez jejího využití bude třeba využít paroplynové bloky a plyn pro ně bude právě z Ruska, už ale neřeší. Jako kluk, který se zajímal o vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii, jsem nedokázal pochopit, jak mohli kovaní komunističtí ideologové prohlašovat kybernetiku, genetiku či teorii Velkého třesku za buržoazní pavědy a za každou cenu plivat extrémně primitivním způsobem bez jakýchkoliv jejich znalostí na vědecké a technické úspěchy západních států jen proto, že je dosáhl ideologický soupeř. Nikdy mě nenapadlo, že se stejnými manýry se setkám i po listopadu 1989. Ale pan senátor Hilšer, Ivan Gabal a další ve svých odkazovaných příspěvcích bohužel dosahují jejich úrovně.

 

Zákon na podporu nízkoemisních zdrojů

V současné době neexistuje v oblasti energetiky v Evropské unii tržní prostředí. Systém dotací a penalizací, stejně jako různé ideologické a politické tlaky je dramaticky pokřivily. To je důvod, proč se i u nás v současné době téměř žádné zdroje bez podpory nebo dotací nebudují. Nejhorší je pochopitelně situace u velkých dlouhodobých investic. Investice s životností a návratností v řádu desetiletí, která je navíc vystavena riziku, že bude kdykoliv čistě z politických či ideologických důvodů uzavřena, se bez jistých státních garancí postavit nedá.

Je pochopitelně řada možností, jak realizovat podporu takové investice a jakým způsobem její realizaci uskutečnit. Zkušenosti s provozem jaderných bloků, příslušné odborníky a připravené pozemky i rozpracované projekty má u nás společnost ČEZ. Je pochopitelně možné nějakým způsobem realizovat nové bloky i v režii státu, ovšem v takovém případě to bude nejen po právní stránce mnohem náročnější. Společnost ČEZ byla částečně privatizována a není čistě státní firmou, jeho vlastníky jsou i minoritní akcionáři. Proto je potřeba najít řešení, které by jim garantovalo, že projekt výstavby nového bloku neohrozí společnost ČEZ a jejich akcionářská práva. Proto bylo potřeba vytvořit systém zákonů a smluv, které i tomuto investorovi umožní realizovat finanční model s dlouhodobou návratností a nízkými náklady na financování. A to tak, aby to bylo přijatelné pro orgány Evropské unie. A součástí tohoto komplexu smluv a zákonů je i zákon na podporu nízkoemisních zdrojů, který nyní projednává sněmovna. Pochopitelně existují různé možné varianty tohoto systému zákonů a smluv. Žádná z nich nebude ideální a bez problematických míst. Ani jedna tak nebude vyhovovat všem a vždy půjde o určitý kompromis.

Nejsem právník a ani ekonom, nebudu tak pochopitelně rozebírat současný návrh a model. Je pravda, že současný zákon je zaměřen na podporu jaderného bloku. Ovšem zákony na spíše větší podporu obnovitelných zdrojů jsou nebo se připravují v současné době také. A i okolo nich je podobně vyhrocená a často velmi manipulativní kampaň.

Jen bych chtěl připomenout několik už zmíněných skutečností. Česká republika má energetickou koncepci, která předpokládá její přechod k nízkoemisní energetice. Při něm se neobejdeme bez nových jaderných i obnovitelných zdrojů. Důvodem, proč jsme za poslední desetiletí nedosáhli žádného pokroku je právě i neschopnost se dohodnout na racionálním kompromisu a zneužití tématu k politickému a ideologickému boji. Pokud jde někomu opravdu o snížení emisí, ochranu životního prostředí a zajištění životní úrovně a rozvoje naší společnosti, měl by zvážit, zda k tomu manipulativní kampaň za každou cenu přispěje. A zda to nedává politikům pouze prostor k zneužití tématu k politickému boji. Jaká by mohla být shoda v prvních krocích, které ukáží, co je v jednotlivých oblastech možné, je popsána v nedávném článku.

Pokud se nám nepodaří efektivní náhradu odstavovaných zdrojů vybudovat, můžeme se dostat v době, kdy budou tyto zdroje pro dobu, kdy nesvítí a nefouká, chybět všude v Evropě, do daleko většího průšvihu, než nám přinesla dnešní epidemie koronaviru. Mám však obavy, že ani to nepřiměje politiky k tomu, aby téma nezneužívali k politickému boji. Ty dopady nezvládnutí energetiky jsou zdánlivě ještě daleko. Dnes vidíme, že ani mrtví, přetížené nemocnice a lékaři i sestřičky ve skafandrech nepřimějí politiky k přerušení politického boje a házení vidlí do všeho za každou cenu a nevedou u nich ke snaze o racionální společnou cestu k překonání problémů.

Psáno pro OSEL a Ekolist

Datum: 22.11.2020
Tisk článku

Související články:

Kam se má ubírat snaha o snížení emisí     Autor: Vladimír Wagner (10.11.2019)
Jaderná energetika v roce 2019     Autor: Vladimír Wagner (14.02.2020)
Jak daleko jsme pokročili k jaderné fúzi?     Autor: Vladimír Wagner (17.05.2020)
Významné úspěchy České republiky v oblasti bezpečnosti jaderných elektráren     Autor: Libor Urbančík (06.06.2020)
Může být shoda na energetické koncepci v Česku?     Autor: Vladimír Wagner (06.07.2020)Diskuze:

srovnat VVR1200 s Černobylem je tak na trvalé vystoupení z vážného diskusního prostoru

Am Am,2020-11-24 19:57:38

tímto se autoři onoho článku úplně zdiskretovali

Odpovědět

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Daniel B.,2020-11-24 14:24:22

Záleží hodně na tom, jak si nastavíte smlouvu, která by měla v ideálním případě obsahovat co nejvyšší míru transferu znalostí a technologií do Česka. Což je těžké. Stačí se podívat na analogii Temelína a Dukovan. Pořád musí lidé z ČEZ nebo z Energoprojektu občas hezky běžet do Moskvy, když jde o něco v primárním okruhu.
...
Podívejte se na aktuální stavbu Rosatomu v maďarském Paksu – vytvořit licenční dokumentaci podle toho, co se v Evropě nebo ve Spojených státech pokládá za standard, je pro Rusy velmi bolavá záležitost. A velmi namáhavá. Rusové navíc nemají dost lidí, kteří by byli schopní tu stavbu řídit kulturně podle západních standardů.
https://www.forum24.cz/dana-drabova-rusove-nemaji-dost-lidi-kteri-by-stavbu-ridili-kulturne-podle-zapadnich-standardu/

Cituji zde předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Co na její pohled říkáte?

Odpovědět


Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Vojtěch Běhunčík,2020-11-24 14:53:06

" ... podle toho, co se v Evropě nebo ve Spojených státech pokládá za standard, je pro Rusy velmi bolavá záležitost. A velmi namáhavá."

Nu - je pravda, že mají poněkud jiný přístup.
V projekční fázi (tedy příslušné stavební a konstrukční práce ještě neprobíhaly) byla nutná technická změna.
Do změny se nám příliš nechtělo а namítali jsme, že je to složité, protože by byla nutná rozsáhlá změna dokumentace a navazujících (přiznejme si byrokratických) předpisů, divili se našemu váhání slovy:
Почему сложно? Ето только чертеж, нет строение ...

P.S.
No vidíte, dokonce i URL adresu se vám podařilo opravit.

Odpovědět


Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Vojtěch Běhunčík,2020-11-24 15:01:38

Ještě doplním - to, co se ve Spojených Státech pokládá za standard, by mnohdy ani v ČR neprošlo ... jejich způsoby kreslení, měrné jednotky a vůbec soustava norem jsou poněkud jinak nastaveny.

Odpovědět


Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Mirek Bárta,2020-11-24 17:32:58

Ano. Nepořádek v jednotkách je stál neúspěch jedné rakety na Mars - popletli míle a kilometry.

Stále se Američani někde snaží prosadit, ale zatím neúspěšně. Chris Gadomski, hlavní jaderný analytik pro BloombergNEF, řekl: “The AP1000 is dead in China, and it may very well be dead all over the world. I don’t know who would place an order for a new AP1000.’’ Mimo jiných podstatnýchvěcí si Číňané stěžovali na stále ae měnící projekt. To by mě zajímalo, v jakém stavu jim dokumentaci předali Američani.

Prostě, Američani (Westinghouse) nemají, co nabídnout kromě AP1000, SMR jsou jen představy na papíře a i v tomto oboru hodně zaostávají za Ruskem a Čínou.

Ale popravdě řečeno, myslím, že nikdo nepředá kompletní dokumentaci, protože 1. si chce ponechat svoje know how, ledaže by ten projekt prodal (ale o takovém případu nevím), a za 2. by to bylo strašně složité i pro toho přejímajícího. Dělal jsem nějaké výpočty pro Temelín a nedovedu si představit, že by někdo byl schopen orientovat se v těch programech a případně je měnit, i kdyby měl zdrojový kód.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Petr A,2020-11-25 15:19:10

Popletli impuls síly v librosekundách a newtonsekundách jestli myslíte MCO. Samozřejmě to je primárně problém nedostatečné disciplíny při programování. Pracovat s "nahatými daty" je vždy nebezpečné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Mirek Bárta,2020-11-25 17:33:20

Dík za upozornění. Někde jsem také slyšel, že si popletli metry a yardy. Asi při jiné expedici. Ale to je v podstatě ten samý problém.

Kdysi jsem se vyjadřoval k nějakému US aparátu pro Temelín. Vše měli uvedeno v palcích. Já požadoval, aby to odpovídalo ČSN. Už po té hodně dlouhé době ani nevím, jak to dopadlo.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

František Kalva,2020-11-28 06:59:37

Ovšem "někde jsem slyšel" je základní teze agentury JPP. Nicméně je to základní prvek všech PR agentur nebo vlivových mágů, protože i očividná lež, když drápkem uvízne nadělá paseku jak utržený vagón.

Odpovědět


Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Vladimír Wagner,2020-11-24 15:12:09

Poslechnout si Danu velice doporučuji. Jako vždy u ní je to velice seriózní a korektní. Velice pěkně tam vysvětluje, že omezení výkonu opravdu není něco, co tam bylo dáno, aby nahrávalo Rosatomu. Dále tak, že technicky patří daný reaktor ke špičce, doslova říká: "Ten ruský projekt jaderného reaktoru je technicky vynikající. ". Možná lepší odkaz, kde je větší část rozhovoru:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/projekt-rusu-je-technicky-vynikajici-ma-jedinou-slabinu-rika-drabova-130806?amp=1&__twitter_impression=true

Asi bych s ní polemizoval v tom, jak to bude u Rosatomu s odborníky na právo a kulturu v Evropské unii. Zatím je asi Rosatom v dostatečném počtu nemá a opravdu je pro ně dokumentaci v požadovaném formátu náročné připravit. Ovšem při stavbě jaderné elektrárny v bezprostřední blízkosti Evropské unie v Bělorusku a přípravě projektů pro Finsko si musí tyto odborníky vychovávat. Jak už se psalo, projekt na Paks II je podaný. Je tak velmi pravděpodobné, že v době, kdy by připravoval Rosatom projekt pro nás (pokud by tendr vyhrál), tak bude už mít těchto odborníků dostatek. Ono, ostatně s přípravou konkrétního projektu pro Evropu budou mít problém i další uchazeči.

Odpovědět


Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Vladimír Wagner,2020-11-24 15:31:59

Ještě bych možná s Danou polemizoval v jedné věci. Naše firmy jsou schopné dodávat pro různé reaktory a dělají to. Dodávaly třeba i pro bloky EPR. Ovšem stejně si myslím, že nejvíce jsou zapojení právě do reaktorů VVER1200 a podle mě v každém případě zde bude největší český podíl. V čem naopak souhlasím, že dnes už by Česko asi nebylo schopné reaktor postavit samo a koupil se čistě projekt. To by šlo tak ještě před deseti či dvaceti lety, kdyby se navázalo na výstavbu dvou bloků v Temelíně. To tu ještě byl dostatek firem a odborníků, kteří by dokázali i takový projekt uřídit, teď už to podle mého názoru není. V tom jsem se s Frantou Hezoučkým přel.
Tam je možná ještě jeden aspekt. Pokud by se jasně a najisto počítalo s výstavbou dalších tří bloků, druhý v Dukovanech a dvojice v Temelíně, tak by se vyplatilo takovou variantou jít. Tedy koupit projekt a v běhu stavby prvního bloku ty odborníky vychovat s předáním zkušeností odcházející staré gardy, které je Franta Hezoučký jedním z nejlepších příkladů, a firmy znovu obnovit a rozjet. Ale tato jistota bohužel není.

Odpovědět


Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Mojmir Kosco,2020-11-24 17:13:35

Na já chápu že Mochovce byli hodně rozestavěný ,ale tam přece Rusové se na kompletaci nepodílejí zato česi dosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Vojtěch Běhunčík,2020-11-24 19:20:49

Bohužel Rusové ne, ale Enel - který v současné době neprovozuje v Itálii žádnou jadernou elektrárnu.
Mochovce patří Slovenským elektrárnám.
https://www.seas.sk/atomova-jadrova-elektraren
https://www.seas.sk/clanok/druhy-blok-mochoviec-uz-ma-zvyseny-vykon/430

---https://www.seas.sk/o-nas---
Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú
- Slovenská republika s podielom 34% (v mene štátu koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) a
- spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH) s podielom 66%.
Energetický a průmyslový holding, a.s.)*, 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských elektrární a stal sa päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti SPH.
Ďalších 50% SPH ostalo zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel.
---
)* EPH patří Danielovi Křetínskému
---
Příliš častá změna vlastnické struktury nikomu neprospívá, a dostavbě EMO už vůbec ne.

Ostatně Mochovce bylo politikum už od začátku kvůli Rakušanům, kde se dostali k moci Zelení a rozestavěná jaderná elektrárna Zwentendorf byla zakonzervována.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zwentendorf_Nuclear_Power_Plant
V areálu elektrárny Zwentendorf jsou instalovány sluneční panely, nedaleko byla postavena uhelná elektrárna Dürnrohr a do rozvodny Dürnrohr vede energetické vedení ze Slavětic / Dukovan.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová

Vladimír Wagner,2020-11-24 19:21:30

To je třeba důvod, proč nesouhlasím úplně s Danou, že se v dlouhodobém horizontu musí pořád s některými specifickými dotazy odskakovat do Moskvy. Pokud jde o schopnost našeho průmyslu postavit jaderný blok samostatně, tak ty Mochovce nejsou tak úplně směrodatné. Přece jen je to dokončování, které neřídíme a bylo tam hodně problémů. Co by možná ukázalo více, pokud bude Škoda JS s dalšími českými firmami dokončovat dva bloky Chmelnické jaderné elektrárny.

Odpovědět

Zajímavý názor a diskuze

Mirek Bárta,2020-11-24 14:21:41

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/projekt-rusu-je-technicky-vynikajici-ma-jedinou-slabinu-rika-drabova-130806#dop_ab_variant=0&dop_req_id=TmdZcyrgrrv-202011241248&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

D. Drábová se zde dnes vyjadřuje k mnoha věcem, s nimiž lze souhlasit, s některými názory je problém. To je vidět i v diskuzi u toho článku. A částečně odpovídá i diskutérům tady.

Já jsem třeba nepochopil větu: "Rusové nemají lidi, kteří by byli schopní stavbu kulturně řídit podle západních standardů". S tím spousta lidí nesouhlasí. Naopak, řízení stavby Rosatomem v zahraničí je příkladné a to i v době covidu.

Rovněž podceňuje účast našich firem na projektech Rosatomu po celém světě, i když sláva těch firem už není to, co to bývalo. Prostě firmy rostou se zakázkami, jinak nastává útlum.

Ovšem, i tam jsou v diskuzi uplatňovány hysterické ideologické názory naprosto neinformovaných lidí.

Odpovědět

Plyn

Josef Šoltes,2020-11-24 10:06:58

Podle nedávné studie je plyn z hlediska ekologie a ohřevu klimatu v podstatě roven uhlí a to z důvodu značných úniků plynu (metanu) před jeho spálením na cestě ke kotlům plynovody. Metan je jak známo poměrně velmi silný skleníkový plyn. Takže přechodem na plyn si z hlediska klimatu moc nepomůžeme, byť pravda nebudeme rubat do země a vypouštět další zplodiny spalování uhlí jako oxidy síry, rtuť, těžké kovy apod.

Odpovědět


Re: Plyn

Mirek Bárta,2020-11-24 10:46:19

Ano, to je pravda. Plyn zdaleka není bezuhlíkový zdroj energie.

Zajímavé je, že na tento zdroj spoléhá Německo, až odstaví své uhelné a jaderné elektrárny. Na OZE není spolehnutí. Kdyby takto postupovaly jiné země, tak by EU jistě hodně protestovala, ale Německo má příliš silnou pozici, aby Německu mohla EU něco vyčítat. Spíš se ptám, jak se s tím jednou vyrovnají sami Němci.

Odpovědět


Re: Re: Plyn

František Kalva,2020-11-25 07:08:23

Ta reakce je zcela předvídatelná : Mlčet, mlžit, odvádět pozornost. Jako v lednu 2017.

Odpovědět


Re: Plyn

František Zahálka,2020-11-27 08:24:31

Plyn má ještě tu výhodu, že se s ním snadno vykrývají špičky. Oproti horké záloze uhelky, což je takové zvěrstvo.
Překvapuje ta láska ekologistů k plynu.
Navíc pokud bychom vyráběli významné množství elektřiny z plynu, tak v zimě rozhodně nebudeme mít rezervy plynu na několik měsíců, ale max několik týdnů. Pak by mě zajímalo jak je toto energeticky bezpečné. Když najednou nemáte proud ani teplo.
Nejsem odborník, ale kolik na jaderném bloku vznikne závad, které bez pomoci Moskvy blok vyřadí z provozu? A i kdyby, tak asi těžko se stane, že by naráz byly odstaveny všechny bloky.

Odpovědět

Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-23 22:48:00

Přemýšlím nad tím, zda ti, kdo používají "argumentum ad hominem", si vůbec uvědomují, kam to vede.
Jde o to, že osobními útoky chci utvrdit svého oponenta v jeho - z mého hlediska - nesprávném názoru?
Pokud ano, pak je zde velká šance na úspěch.
:)

Odpovědět


Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

D. Hruška,2020-11-24 01:44:56

Danieli B, tady jde ještě o jinou věc. Vy nebo pan Smutný máte asi představu, že k názorům všech lidí by se mělo za všech okolností přistupovat se stejnou mírou úcty a vážnosti (ať už stejně vysokou nebo naopak nízkou). Takhle ale společnost fungovat nemůže. Například student by měl mít respekt k tomu, co tvrdí jeho profesor a je neslušné, aby mu student oponoval, aniž by se s problematikou předem důkladně seznámil. Čas profesora je v takovém případě vzácnější, než aby namistrovanému studentovi vysvětloval základy.

Když diskutujete s člověkem, který Vás vysoko převyšuje, co se týče odborných znalostí, je slušností přistupovat k jeho názorům s přiměřeným respektem. Nemusíte s nimi hned souhlasit, ale snažit se je bez znalostí problematiky vyvracet a zpochybňovat, je dost neslušné. To, že Vás pánové Wagner nebo Bárta snižují, jste inicioval Vy sám. Osobně se jim spíš divím, že s Vámi vůbec ztrácejí svůj cenný čas, zatímco vy jste se ani nenamáhal si pořádně přečíst článek, pod kterým diskutujete.

Odpovědět


Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 10:42:00

Člověk, který má skutečné argumenty, se nepotřebuje snižovat k argumentačním faulům. Pravidla diskuze platí pro všechny stejně. Mně osobně nevadí, když je někdo proti mně použije. Poskytuje mi tím v diskuzi výhodu.

Mimochodem, použil jste argumentační faul zvaný "slaměný panák". V argumentu "ad hominem" totiž nejde o neúctu k názorům lidí, ale o neúctu k lidem - což je dost podstatný rozdíl.

Takže vaše tvrzení uvedu na pravou míru...
"Vy nebo pan Smutný máte asi představu, že k názorům všech lidí by se mělo za všech okolností přistupovat se stejnou mírou úcty a vážnosti"

K názorům lidí je možno přistupovat s despektem, ale ke všem lidem s respektem. Faul nastává, když se místo útoků na názor člověka útočí na člověka.

Odpovědět


Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Vladimír Wagner,2020-11-24 10:31:12

Přece je jsem se rozhodl na tento příspěvek reagovat. Každý z čtenářů si může příspěvky pana Daniela B. a pana Smutného přečíst sám a udělat si svůj názor. Přesto bych k tomu napsal pár slov. Geopolitické aspekty pochopitelně jsou důležitou součástí posuzování výstavby nového dukovanského bloku a každý na to může mít různé názory. Stejně tak může mít každý různé preference pro vhodného dodavatele a pochopitelně i pro to, jak by měl vypadat energetický mix. Tyto názory se mohou i dramaticky lišit od těch mých. To je plně v pořádku a můžeme o tom seriózně a v klidu diskutovat. Jinou věcí však je, když někdo začne tvrdit nesmysly, lživé informace a manipulativní vyhlášení o faktech (tedy ne názorech), jako to dělají zmínění pánové a politici, na které reaguji v článku. Pochopitelně, že nepožaduji od diskutujících hluboké znalosti jaderné fyziky a technologií. Proto píši do Osla, abych jim sdělil něco nového, co by je mohlo zaujmout a poučit, ale v takové formě, aby tomu mohli i bez studia jaderné fyziky a technologie porozumět. Takže vůbec nevadí, když se spletou, něčemu neporozumí, zeptají se na něco, co se ostatním může zdát hloupé. Pochopitelně se také mohu mýlit nebo se vyjádřit nepřesně. Není blbý dotaz, je jen blbá odpověď. To co požaduji, je pouze elementární snaha o porozumění a respekt před problematikou a objektivitou.
Něco jiného je totiž si ani nepřečíst článek, pod kterým diskutujete a plácnout nesmysl, který tam byl podrobně vysvětlen. Nebo vyprsknout nesmysl o odstavení bloku VVER1000. Ona seriózní reakce na takové lehce napsané lži sebere dost času. Já mám sice v paměti, že o takovém bloku nevím, ale pochopitelně musím ověřit, zda se nemýlím. Vím databáze, kde to udělám, ale navíc ještě musím ověřit, zda se někdy u těchto bloků nějaké problémy s prasklinkami neobjevily. A u některých nesmyslů, které zmínění pánové lehce stvoří, je to ještě mnohem náročnější.
Pochopitelně bych se na to mohl vybodnout a kvůli těmto pánům to nedělám. Z jejich příspěvků je vidět, že je realita a nějaké poznání a znalosti nezajímají, vystačí si s čistou ideologií. Ale ostatní čtenáři, kteří se o věci zajímají a vzhledem k tomu, že nejsou do tématu zabořeni tak, jako jsem já, by jim hledání trvalo ještě mnohem déle nebo by se ke konkrétním znalostem nedostali vůbec.

Odpovědět


Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 10:58:38

"Jinou věcí však je, když někdo začne tvrdit nesmysly, lživé informace a manipulativní vyhlášení o faktech (tedy ne názorech), jako to dělají zmínění pánové a politici, na které reaguji v článku."

Když cituji úryvky z článků, je chybou z toho vyvozovat, že jde o má tvrzení.
Můžete zde zmínit alespoň jeden z těch nesmyslů, které jsem dle vás tvrdil?

Odpovědět


Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Vladimír Wagner,2020-11-24 12:26:18

Třeba tady: "Místo chlouby ostuda. Lukašenkova jaderná elektrárna vydržela den"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 12:32:15

Vždyť to je citace nadpisu článku, na který jsem odkazoval v daném příspěvku!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Vladimír Wagner,2020-11-24 12:42:14

OK, pokud citaci nesmyslu a fake news (bez uvedení, že jde o nesmysl a fake news) nepovažujete za jeho vyhlášení a šíření, tak se omlouvám. Podle Vaší definice jste tedy opravdu nesmysly a lži nevyhlašoval, pouze jste je citoval.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 13:54:12

Vždyť je velmi časté, že nadpisy používají hyperbolu, aby upoutaly.
Z článku je jasné, že jeho záměrem není dezinformovat. Našel jste snad v článku nějakou nepravdivou informaci?
O rozdílu mezi nadsázkou a fake news snad není potřeba vést diskuzi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 14:15:10

Další příklad hyperboly v nadpisu článku o tomtéž...

Běloruská jaderná elektrárna se rozbila. Hned první den po slavnostním spuštění
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/beloruska-jaderna-elektrarna-se-rozbila-hned-prvni-den-po-slavnostnim-spusteni-40341958

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Vladimír Wagner,2020-11-24 14:21:44

Pane Danieli B., v článku pod kterým diskutujete, je událost a její podstata podrobně popsána:
"Stejně absurdní je argumentace vyhořelým transformátorem měření proudu v Ostrovci. Transformátorů je v řadě podniků obrovská škála, od těch velkých vývodových na 400kV, až po velké množství malých přístrojových traf pro měření elektrických veličin. A právě toto malé trafo italské výroby, které měřilo proud na výstupu z bloku do sítě shořelo. Namontovali je Bělorusové sami, nemělo nic společného s jadernou částí a už vůbec ne s Rosatomem. Takové události se nejen při zprovozňování řady podniků libovolným dodavatelem stávají, zařízení či komponenta se vymění a bez problémů se pokračuje. Také blok Ostrovec 1 opět pokračuje v uvádění do provozu a začal opět dodávat elektřinu."

Přesto jste pod něj napsal toto:

"Místo chlouby ostuda. Lukašenkova jaderná elektrárna vydržela den"

Tato diskuze s Vámi už jde totálně mimo téma a začíná být totálně nesmyslná. Vy opravdu o konkrétních faktech týkajících se jaderné energetiky a problému s novým blokem v Dukovanech diskutovat nechcete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 14:33:39

Nevím jak vy, ale já pokládám za důležité rozlišit vlastní tvrzení od citací a hyperbolu od fake news.
Nemusíte mi neustále něco podsouvat, diskuzi vést chci. Můžete reagovat na vyjádření p. Drábové citovaná v mém novém příspěvku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Mirek Bárta,2020-11-24 12:57:18

Nesmíte věřit každému hysterickému článku, jehož cíl je jasný: oblbovat veřejnost ignorováním faktů a jejích nahražením ideologickými výmysly.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Daniel B.,2020-11-24 13:56:02

@Mirek Bárta:
Žádné ideologické výmysly jsem v článku nenašel. Můžete nějaký citovat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

Mirek Bárta,2020-11-24 17:39:52

Vaše příspěvky i příspěvky pana Smutného jsou extrémně ideologicky zaujaté, není v nich nějaké racionální jádro. Ale to je typické pro všechny současné politické ideology. Je úděsné, že třeba odborníci z ČEZu musí bojovat i s takovými žvásty prezentovanými našimi poslanci a čučkaři.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obecně (nejen) k této diskuzi ...

František Kalva,2020-11-25 07:32:12

Domnívám se,že zrovna vy byste se měl obrazně zahledět do ideologického zrcadla, protože to co předvádíte smrdí ideologií jako dobře uleželý tchoř. A pokud se chcete poučit, pokuste se zabrousit do historie, jak ruská, tak čínská strana se k nám chovala jako vykořisťovatel, ta první i jako okupant. Pokud máte problém toto vstřebat, jako jaderný odborník jistě máte pojem o jáchymovském uranu. Tato historická zkušenost by vám měla smýt nános idealizovaných představ o výhodnosti spolupráce s ruskou stranou. Pokud nestačí zkuste RVHP.S Čínou jsme na tom o chlup lépe, zato máme odstrašující případ zcela čerstvý. Máte 100% jistotu, že se nebude opakovat jarní scénář, tentokrát třeba s ocelí, či jinými základními komponenty? Navíc, pokud se vám to zdá nepravděpodobné, poohlédněte se u Poláků u jejich zkušeností s Číňany a jejich budování dálniční sítě v Polsku. Howgh.

Odpovědět

Schválení Paks II maďarským

Vladimír Wagner,2020-11-23 19:18:52

síťovým regulačním úřadem. Dne 20 listopadu dostal projekt Paks II povolení maďarského síťového regulačního úřadu k výstavbě zdroje a jeho zapojení do elektrické sítě. To je důležitý krok k zahájení představebních zemních a dalších prací. Na jaře tak s vhodným počasím začnou výkopové práce. Na podzim by měla stavba obdržet povolení od maďarského úřadu pro jadernou bezpečnost a poté by mohla být zahájena práce na jaderném ostrovu.

Odpovědět


Re: Schválení Paks II maďarským

Daniel B.,2020-11-23 19:43:40

Můžete na základě svých informací říci, zda je, či není, toto pravda?

Projekt v ruské režii na toku Dunaje asi 100 kilometrů jižně od Budapešti se za poslední roky stále víc protahuje a prodražuje. Rosatom má zároveň problémy s dodržováním bezpečnostních standardů. Maďaři proto nyní musí řešit, kde vezmou elektřinu, než bude elektrárna hotová. Kritici tvrdí, že nejasné podmínky kontraktu jsou nevýhodné a dostavba reaktorů přestává dávat jakýkoliv ekonomický smysl.
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jak-nedostavovat-dukovany-madarsky-priklad-varuje/r~5c14ae08b6d611ea95caac1f6b220ee8/

Odpovědět


Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Mirek Bárta,2020-11-23 20:02:06

1) Patrně jste nepochopil, že Rosatom ještě ani nemohl začít stavět, protože nemá patřičné povolení. Očekává se v r. 2021 (podobně jako ve Finsku). Zpoždění jde hlavně na vrub EU, která musela schválit finanční rámec a to, že Rosatom byl vybrán bez soutěže, protože to byle jediná společnost, která byla schopna JE dodat. Přispěla k tomu jistě i spokojenost s Paks I.ˇA M?aďaři také nejdříve musí dobudovat potřebnou infrastrukturu.
2) Můžete nám prosím sdělit, jaké má Rosatom potíže s dodržováním bezpečnostních standardů? Naopak je na špici ve srovnání se svými konkurenty.
3) To by mě zajímalo, co kritici vědí o podmínkách kontraktu. Ale takové mlžení je typické pro odpůrce Rosatomu. Podle dnešního rozhovoru Durčáka z ČEPSu bude Maďarsko i po dokončení Paks II elektřinu dovážet.

Odpovědět


Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Daniel B.,2020-11-23 20:47:52

Místo chlouby ostuda. Lukašenkova jaderná elektrárna vydržela den

Elektrárnu u města Astravec, poblíž hranic s Litvou, postavila ruská státní firma Rosatom za ruský úvěr ve výši deseti miliard dolarů (asi 224 miliard korun).
https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/misto-chlouby-ostuda-lukasenkova-jaderna-elektrarna-vydrzela-den-1375060

Incidents
On 10 November 2020 the facility's output was suspended after several voltage transformers exploded.
https://en.wikipedia.org/wiki/Astravets_Nuclear_Power_Plant

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Vladimír Wagner,2020-11-23 21:08:32

Pane Danieli B., prosím Vás, alespoň si přečtěte článek pod kterým diskutujete. Tam je přesně popsáno o co šlo, a také to, že reaktor už zase dodává elektřinu. Jinak v tomto případě šlo o malá přístrojová měřící trafa v nejaderné části vyrobené v Itálii a namontované běloruským dodavatelem. Takže s Rosatomem to nemělo moc společného. Podobné věci se stávají při zprovozňování libovolných zařízení. Od toho se tesy dělají. Porouchané součástky se vymění a spouštění zařízení pokračuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Vladimír Wagner,2020-11-23 21:32:43

Pane Danieli B. ty Vaše příspěvky jsou kouzelným příkladem takového totálně ideologicky zaslepeného člověka, kterého realita nezajímá. V tom se podobáte takovým kovaným komunistickým soudruhům, kteří očerňovali vše ze západu, protože to bylo ze západu. Zažil jsem je za svého dětství a nedokázal jsem pochopit, jak mohou být tak zabednění. Fakt jsem nevěřil, že se s takovými budu setkávat i v těchto časech. Ale asi bohužel někteří zůstávají stejnými, za komunismu byste očerňoval vše ze západu, nyní vše z východu.
Pochopitelně Američané měli své Apollo 1 a Apollo 13 a Rusové svůj Sojuz 1, ale to neznamená, že by nebyly v té době Američané špičky v kosmonautice. A totéž platilo o druhé straně. Něco jiného však bylo v pojetí právě zmíněných Vám podobných kovaných soudruhů. Ti viděly je problémy a nehody u Američanů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Daniel B.,2020-11-23 22:19:05

Diskuze má přínos tehdy, když se diskutující vyvarují argumentačních faulů.
Očekával jsem, že mi odpovíte na mou otázku, ne že budete "faulovat" argumentem "ad hominem".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Mirek Bárta,2020-11-24 11:15:41

1) Jaká byla otázka?

2) A pokud jde o Vaši poznámku, pan Wagner ji komentoval v diskusi, vyjádření najdete i v článku samotném.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Mirek Bárta,2020-11-23 22:23:16

Pane Wagnere, bohužel, máte naprosto pravdu. Nejsmutnější na tom je, že takoví hysteričtí nekompetentní ideologové v Parlamentu a v Senátu mají zákonodárnou moc a čučkaři zase ohlupují neinformovanou veřejnost svými výmysly. Když chtějí vyloučit Rusko a Čínu ze soutěže, měli by také říci, kdo jiný splňuje požadovaná odborná technická, bezpečnostní a ekonomická kritéria. A to budou mít opravdu velmi těžké.

Jsem si jist, že v ČEZu a v podobných společnostech jsou inteligentní lidé a budou schopni veřejnosti celou situaci vysvětlit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Vojtěch Běhunčík,2020-11-24 12:24:27

"Jsem si jist, že v ČEZu a v podobných společnostech jsou inteligentní lidé a budou schopni veřejnosti celou situaci vysvětlit."
ČEZ se může sebevíc snažit, ale protože ČEZ je (polo) státní firma s podílem České republiky 69,8% na základním kapitálu a 70,1% na hlasovacích právech, nemůže sám plout proti aktuálně se valícímu proudu.
Pan Wagner (2020-11-24 10:31:12) píše:
"Geopolitické aspekty pochopitelně jsou důležitou součástí posuzování výstavby nového dukovanského bloku a každý na to může mít různé názory."
Bohužel, váha politického hlediska deformuje hodnotové vztahy v tržním hospodářství.
Česká masová média jsou (ve všech historických dobách) typická svou extrémní afinitou k aktuálně dominantní velmoci, v jejíž sféře vlivu se Čechy/ČSR/ČSSR/ČSFR/ČR právě nachází.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Zdeněk Smutný,2020-11-24 18:28:36

Právě, že ekonomické problémy s dostavbou Dukovan jsou tak obrovské, že podle mých zjištěních se ČEZ s vládou dohodl, že se struktura ČEZu rozdělí na skupinu OZE a plynu za vlastnictví akcionářů a na druhou skupinu kde skončí jádro, a uhelky se 100% vlastnictvím státu aby ten sanoval ekonomické náklady s likvidací uhelek a výstavu dostavby Dukovan a zároveň likvidaci vyžazených jaderných elektráren v Dukovanech. Bohužel náklady této druhé skupiny jsou tak obrovské, že je nikdo nechce ani zveřejnit. Jestli je pravda že uhelůky mají skončit v roce 34 nebo 38 a dostavba Dukovan s ohledem na očekávané prodlužování výstavby se dostane za rok 40, kdy již před tím skončí i původní jaderné bloky v Dukovanech tak si Česko zadělává na obrovský průšvih a nový drahý blok v Dukovanech tomu nepomůže.
Ideální by bylo i s ohledem na odstevení elektrárny Mělník I o výkonu cca 500MW, v roce 2021 a náklady na jeho likvidaci, aby se tak v Mělníku postavila JE o výkonu do cca 300 MW, kdy rozvody sítí jsou stávající. Stálo by to nepoměrně méně a mohlo by se tak následně pokračovat i v dalších odstených uhelkách za zlomky financí, které nás všechny občany bude stát blok v Dukovanech včetně výstavby posílení sítí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Vojtěch Běhunčík,2020-11-24 20:18:33

Pro krytí nákladů na likvidaci jaderných zařízení slouží jaderný účet.
Nařízení vlády č. 416/2002 Sb. kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-416
---
https://www.lamaenergy.cz/2020/06/01/jaderny-odpad-kam-s-nim-a-za-kolik
Dnešní rozpočet na hledání vhodné lokality, výstavbu hlubinného úložiště, ukládání radioaktivních odpadů a s tím související správu počítá do roku 2100 s částkou ve výši nejméně 123 miliardy Kč.
Kdo zaplatí uložení použitého paliva a vše co s tím souvisí?
Jaderný poplatek k tomu určený není přímo součástí účtu za elektřinu, tak jako tomu je v případě podpory obnovitelných zdrojů, ale podle Atomového zákona jej platí původci vysoce radioaktivního odpadu.
Platí tedy především ČEZ, který již dnes odvádí 55 Kč z každé MWh elektrické energie, kterou vyrobí v Dukovanech a Temelíně.
Poplatky jdou na takzvaný jaderný účet spravovaný Ministerstvem financí. Ročně na účtu přibývají přibližně 2 mld. Kč, na konci loňského roku pak bylo na účtu 30,2 miliardy Kč.
---

Odpovědět


Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Vladimír Wagner,2020-11-23 21:19:53

Pravdou je, že žádost o licenci je podána, maďarský úřad pro jadernou bezpečnost má rok na posouzení a v září příštího roku by mělo být vydáno povolení ke stavbě a bude možné začít budovat jaderný ostrov. Na jaře začnou výkopové práce, které k tomu připraví podmínky. Jinak dominantní zdržení bylo dáno délkou posuzování orgány Evropské unie. Pochopitelně, že jde o první projekt tohoto reaktoru v Evropské unii, takže náročná byla příprava i veškeré dokumentace projektu.
Po schválení a zahájení výstavby by vše už mohlo jít poměrně rychle a plynule, protože bude Rosatom mít možnost využít zkušené odborníky ze stavby v Bělorusku a řetězce dodavatelů už jsou také v pokročilé fázi přípravy. No, ale uvidíme. Nemá cenu se hádat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Mojmir Kosco,2020-11-24 07:25:56

Jistě EU může za vše .průměarná vystavba JE ve světě bude 30let? A je jedno kde se staví ostatně ja bych na místě vrcholového politika spis loboval skrze skoda js za korejce i .

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Schválení Paks II maďarským

Mirek Bárta,2020-11-24 09:11:10

Vlastní stavba JE začíná až udělením licence dodavateli a litím základové desky. Předtím může proběhnout mnoho let administrativy a výstavby infrastruktury, což dodavatel nemůže moc ovlivnit. Těžko dodavatel může urgovat EU, aby si pospíšila, nebo aby se uklidnili protijaderní fanatici třeba v Rakousku.

Korejci těžko mohou být dodavateli. Za Korejce můžete lobovat jako politik, ale těžko jako investor, který nese odpovědnost za úspěšnost dokončení takové stavby i za úspěšnost provozu po dobu 60 let (ale spíše 80 let).

Odpovědět

Perspektiva naší energetiky

Mirek Bárta,2020-11-23 16:45:53

https://www.info.cz/zpravodajstvi/cesko/do-par-let-bude-cesko-zavisle-na-dovozu-energie-a-ani-ten-nemusi-nasi-spotrebu-pokryt?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

To je odkaz na velmi zajímavý, asi půlhodinový rozhovor předsedy představestva ČEPSu Martina Durčáka na téma energetiky na rozhlase Plus dnes ráno.

Velmi stručné shrnutí: Namísto čistého vývozce (někdy elektřinu kvůli regulaci soustavy i dovážíme) se Česká republika už brzy stane čistým dovozcem elektrické energie. K tomu by mohlo dojít už okolo roku 2025 a od té doby se Česko stane na dovozu energie závislé. V roce 2040 by energetickou spotřebu Česka nemusela pokrývat ani vlastní výroba v kombinaci s dovozem. (Na tom nemění nic ani dostavba bloku v Dukovanech).

Já si kladu zásadní otázku: Odkud budeme elektřinu dovážet, za jakou cenu a na kom budeme závislí?

A otázka pro hysterické rusofoby a čínofoby: když se vyloučí Rusko a Čína, kdo by tu ten blok stavěl, když nikdo jiný nepřichází v úvahu?

Kdysi patřilo k zásadním požadavkům vlády, že dodavatel musí prokázat kladné reference týkající se stavby a provozu svých JE v Evropě a že zajistí vysokou účast našich firem. Kdo ten požadavek může splnit lépe, když ne Rosatom? Nebo tyto požadavky už neplatí?

Odpovědět

kde neni voda neni JE

Jirka Slintak,2020-11-23 15:48:45

stanovisko PMO:
"Dukovany určitě svojí činností ovlivňují nejen blízké okolí. Přímo znečištění ani nezpůsobují. Odparem se zvyšuje salitnita, neboli zasolení, protože vypaří se čistá voda a minerály z ní se vrací zpět do řeky.

V případě dostavby dalších bloků bude skutečně potřeba zajištění další dodávky vody, Jihlava ji pro další bloky nemá. Možností je více. Ať už výstavba nové akumulace nebo převod vody z VD Vranov a další. "

Odpovědět


Re: kde neni voda neni JE

Mirek Bárta,2020-11-23 17:05:57

Jihlava prý je schopna uchladit max. 3 400 MW výkonu. Z toho plyne zastropování požadovaného výkonu (ccž v současné době vylučuje Korejce a Francouze).
Ale další blok v Dukovanech by se mohl stavět už jen jako náhrada za nynější VVER 440.
Uvažovalo se kdysi také o JE v Blahutovicích. Tam by byl problém s vodou ještě naléhavější.

Odpovědět


Re: Re: kde neni voda neni JE

Jirka Slintak,2020-11-23 18:23:12

Mne osobne chybi smysluplna diskuze, proc nedostavit prvni temelin 3/4(vltava cca 35q/s), nechat dozit dukovany(2045) a postavit nove bloky. Pan wagner urcite doplni, nicmene by bylo dobre uvest, ze dukovany = nahrada...

Odpovědět


Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Mirek Bárta,2020-11-23 18:40:05

Částečnou odpověď dal dnes v nějakém rozhovoru předseda představenstva ČEPSu M. Durčák. Muselo by se postavit silové vedení Temelín - Havl. Brod, což prý je hodně dlouhý proces.
Já osobně si myslím, že spíš rozhodla lepší infrastruktura v lokalitě Dukovan. Je ale možné, že důvody jsou zcela jiné. Někde to zdůvodňovali, ale už si vůbec nepamatuji, jak to zdůvodňovali.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Vladimír Wagner,2020-11-23 19:10:15

Pokud vím, tak příprava byla v Temelíně lepší a v předstihu. Podle mě byl opravdu hlavní důvod ten, že hrozí, že by se Dukovany ocitly bez jaderných bloků. Pokud by byla jistota, že se po temelínských blocích (nebo současně) hned začne budovat blok v Dukovanech, tak by to možná šlo. Ale zatím to vypadá, že jeden blok je v dohledné době na hraně možností.
V situaci, kdy není jistota, že se neodstaví Dukovany už kolem roku 2035, tak je opravdu plně na místě začít v Dukovanech. Připomínám, že riziko toho, že nepoběží Dukovany 60 let, je dáno hlavně rizikem obrovského politického tlaku Rakouska, Německa a zelených aktivistů u nás na jejich uzavření. I kdyby se blok v Dukovanech podařil dokončit v ideálním případě kolem roku 2036 a staré Dukovany poběží 60 let, tak překryv bude menší než 10 let

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Jirka Slintak,2020-11-23 19:57:57

Problem je, ze prekryv pei soucasnem vyvoji neni mozny, cele povodi moravy je dlouhodobe bez vody, vranov(dyje) slouzi jako zasobarna pitne vody + hydroelektrarna(dlouhodobe podstav) dalsi plan byla prehrada na oslave(dnes potucek), z mohelna v lete defakto tece 0.5q/sec., Morava minuly rok tekla 4q v lanzhoute, svratka slouzi jako zdroj pitne vody(taktez podstav(to uz se nebavim, ze svratka+dyje maji problem napajet vd nove mlyny), posledni moznost podzemni voda je pri spotrebe cele republiky(cca 11.5q/s) utopie (nehlede na tom, ze snizite prutok povrchovych vod).vsimnete si, ze v zadnem pripade nerozporuju bezpecnost nebo nutnost JE, pouze upozornuji, ze voda je to, co se nam na morave nestava a nejspis dostavat nebude

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Jirka Slintak,2020-11-23 19:10:49

Papir a novinar snese vsechno, sledujte povodi moravy, napr morava v lanzhoute mela minuly rok v lete prutok 4q/s... Pri trose kritickeho mysleni zacnete pochybovat o projektu dunaj-morava-odra-labe

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Mirek Bárta,2020-11-23 20:12:05

Pro Dukovany je důležitá řeka Jihlava. Není to tam ideální, proto byl celkový uchladitlný výkon reaktorů omezen na 3 450 MW. V době předpokládaného dokončení v r. 2036 snad bude zásobování vodou dořešeno.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Jirka Slintak,2020-11-24 11:51:51

Komunisti byli strasny jelita, kdyz pro potreby JE postavili Dalesice a Mohelno, nynejsi vedeni Cezu k tomu bude stacit rybnik...Oslavka neni Dunaj, to je potok v lete ;)...uz tohle by Vas melo trknout. Pominu,ze nevim, odkud ty cisla berete,ocividne uz nemaji ted dostatek vody, kam v teto situaci chcete spechat,kdyz prodlouzeni zivotnost za rok 2035 bude CEZ stat 10MLD a dle jejich vyjardreni se to vyplati:
https://www.euro.cz/byznys/cez-prodlouzeni-zivotnosti-dukovan-o-10-let-by-stalo-mene-nez-elektrarna-vydela-1428374

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Mirek Bárta,2020-11-24 12:51:24

Po technické stránce by s prodloužemním Dukovan zřejmě nebyl vážný problém. Ale k náhradě starších bloků by došlo tak jako tak. Kromě toho, další výkonný blok potřebujeme, protože vzroste spotřeba elektřiny.

V současnosti v Dukovanech zřejmě žádné problémy nejsou a nebudou ani po dobudování nového bloku. Tam je nyní využívána řeka Jihlava. Ale tu vodu je třeba řešit i s ohledem na náhradu starších bloků. Zcela nedávno byl někde článek, jak bude voda v Dukovanech řešena. Těch způsobů je údajně několik, ale já jsem tomu nevěnoval pozornost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Jirka Slintak,2020-11-24 20:41:27

dobry vecer, to ze o problemech nevite jeste neznamena,ze tam nejsou...

PMO k tomu zaujalo velice pragmaticky postoj - at si CEZ dela co chce, kdyz si zajisti vodu jinde, v kontextu oficialni zprav jim defakto rika,ze na morave to byt nemuze, respektive nekdo jim musi schvalit nove VD(Cucice). To, ze se zdroji vody pro soucasne reaktory EDU to nemusi byt tak ruzove muzete dohledat sam(ostatne pokud mate technicke reseni s nedostatkem vody vas ucini kralem Jizni moravy)

http://pop.pmo.cz/download/web_PDP_Dyje_kraje/strucny-souhrn/Souhrn_PDP_MOV_DYJ.pdf

"V DP Dyje, které patří k nejsušším v ČR, je situace složitější. U největších vodních nádrží (Vranov, Vír a Dalešice), které mají regionální význam,
by se na průtocích dotčených klimatickými změnami snížil jejich nadlepšovací účinek pod cca 66 % hodnot z období (1931–1960). Takové snížení kapacity by
znamenalo např. významné omezení odběrů vody pro velkoplošné závlahy, možné snížení odběrů vody pro Vírský oblastní vodovod a snížení současné
rezervy chladící vody pro JE Dukovany. ..."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kde neni voda neni JE

Mirek Bárta,2020-11-25 12:17:39

Máte pravdu. O zásobování jaderných elektráren vodou se moc nezajímám, i když je tohle opravdu důležitý faktor. Věřím, že tohle odborníci nějak uspokojivě vyřeší, ale řešení asi bude dost nákladné. Spíš mě zajímají technické parametry reaktorů.

Kdysi dávno se mluvilo o jaderné elektrárně v Blahutovicích na severu Moravy. Tam by podle mne byly problémy s vodou ještě daleko větší než v Dukovanech. Někdy v budoucnosti by tam ale mohl být nějaký malý reaktor.

Odpovědět

Problém s jádrem není technický.

Richard Vacek,2020-11-23 13:58:37

Problém s jádrem je politický. A známe to i z minulosti. Politicky nebylo možné koupit si počítač ze západu, ale museli jsme si ho koupit z JZD Slušovice. K němu byl na disketě program na počítání dojivosti krav. A kam toto upřednostňování politických rozhodnutí namísto odborných vedlo, dobře víme.

Odpovědět


Re: Problém s jádrem není technický.

Mojmir Kosco,2020-11-23 15:18:14

K listopadu 89?

Odpovědět


Re: Problém s jádrem není technický.

Karel Tejkal,2020-11-23 23:37:30

V inkriminovanou dobu jsem byl zaměstnancem JZD Slušovice, jako programátor. Místo Slušovic, které zlikvidoval Havel s Devátým, zde máme Agrofert. Nemám rád jednoduchá šablonovitá, rádoby populární vysvětlení. Byl jsem u toho. A vy?

Odpovědět

Nepřátelům NATO a EU nesvěřovat žádné strategické zakázky!

Daniel B.,2020-11-23 13:01:33

Intenzita čínských zpravodajských aktivit v Česku podle kontrarozvědky nezaostává za ruskými. Rusko však usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, Číně jde o uznání legitimity svých zájmů.
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3223926-cinske-zpravodajske-sluzby-vyuzivaji-otevrenost-ceska-omezit-ruske-spiony-je-slozite

Odpovědět


Není to jen v ČR!

Daniel B.,2020-11-23 13:05:15

Slovenská civilní tajná služba loni zaznamenala aktivity ruských zpravodajských služeb, které byly namířené proti zájmům Slovenska jako člena Evropské unie a NATO. Aktivity Číny se zase zaměřily na získávání informací z oblasti informačních a telekomunikačních technologií. Vyplývá to z odtajněné části zprávy o činnosti Slovenské informační služby (SIS) za rok 2019.

„Příslušníci ruských zpravodajských služeb, působící na území SR převážně pod diplomatickým krytím, usilovali o infiltraci do ústředních orgánů státní správy a bezpečnostních složek a o získávání spolupracovníků v energetické a vojenské oblasti,“ napsala SIS.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-sis-informacni-sluzba-zprava-zpravodajci-aktivita-rusko-cina.A200925_150917_zahranicni_kha

Odpovědět


Re: Nepřátelům NATO a EU nesvěřovat žádné strategické zakázky!

Mirek Bárta,2020-11-23 15:48:25

Typický blábol odborně naprosto nekompetentních chudáků, kteří sice o jaderné energetice nemají ani tušení, ale o to více musí do všeho kecat.

Odpovědět


Re: Re: Nepřátelům NATO a EU nesvěřovat žádné strategické zakázky!

Daniel B.,2020-11-23 16:18:07

Co o jaderné energetice potřebujete vědět ke zjištění aktivity tajných služeb cizích států?

Odpovědět


Re: Re: Re: Nepřátelům NATO a EU nesvěřovat žádné strategické zakázky!

Čestmír Berka,2020-11-23 22:14:32

Jak souvisí tajné služby s výstavbou reaktorů? https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/francouzsko-nemecko-ruska-spoluprace-jaderne-elektrarne-paks-ii ... Proč mohou "Rusové" stavět v Maďarsku, ve Finsku, dodat reaktory na Ukrajinu ( ŠKODA Jaderné strojírenství je ruská firma ;-) ).u nás se bojí, že Čína postaví jadernou elektrárnu, v Británii se bojí, že jim ji nakonec Čína nepostaví. Čína stavěla elektrárny s ruskými, francouzskými i americkými reaktory, když jim skončila licence od Westinghouse, vyvinuli vlastní a mají ho mít v Británii. Teď ve Walesu vycouvala Hitachi ze stavby JE " very disappointing news that Hitachi Ltd had decided to withdraw from the Wylfa Newydd site on Anglesey" viz
Cabinet statement
Written Statement: Up-date on the Nuclear Sector in Wales z 20. října
USA nakupují ruský uran, jejich vlastní těžba skomírá: "The Commerce Department and Rosatom initialed the draft amendment to the 1992 Russian Suspension Agreement to prevent dumping, extending that deal to the year 2040 and gradually reduce the amount of uranium the U.S. imports from Russia for enrichment from 20% to 15% starting in 2028."

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Nepřátelům NATO a EU nesvěřovat žádné strategické zakázky!

Mirek Bárta,2020-11-23 22:27:19

Američané pro některé své JE kupují od TVELu dokonce celé palivové články typu Kvadrat.

Odpovědět

Tomáš Horázný,2020-11-23 11:11:29

Kazdy technicky a technologicky celek ma sve slabe stranky. I jaderna elektrarna je ma. A ten kdo je zna nejlepe je samozrejme ten, kdo technologicky celek vyvinul. Nehlede na to ze je teoreticky mozne, ze slaba mista jsou do systemu umistena zamerne. Na miste je otazka jestli si muzem dovolit nechat postavit kritickou infrastrukturu zeme od statu ktery se k nam chova v mnoha ohledech nepratelsky. Osobne bych preferoval jit cestou paroplynu, argument o zavislosti na Rusku neberu, plyn se da nakoupit i jinde.

Odpovědět


Re:

Mirek Bárta,2020-11-23 15:53:35

Problém je následující: paroplynové elektrárny se sice staví rychleji a levněji než jaderné, ale jejich provoz je zase dražší. Nehledě na to, že plyn zdaleka není bezuhlíkatý zdroj. Nevím, jak tento problém bude jednou řešit Německo.
Francouzi říkají, že dokáží postavit JE za cenu plynové, ale o tom vážně pochybuji.

Odpovědět

jaderná energie

Zdeněk Smutný,2020-11-23 10:06:21

S ohledem k tomu, jak rusové zacházejí s reaktory z vyřazených lodí a ponorek, kdy je bez jakéhokoliv omezení zločinně pohřbívají do moře a pouze za pomoci a peněz ze strany Norska a USA je tito nechávají řádně likvidovat bych Rusku nesvěřil postavení čehokoliv co se týká jaderné energie. Krom toho i jejich věčné zatajování úniků radioaktivity je zarážející samo o sobě k tzomu abychom věřili, že mají toto odvětví naprosto zvládnuté. Krom toho nevzbuzuje důvěry uzavření bloků VVER 1000 po cca 30 letech provozu, když by měla být životnost cca 50 let, údajně pro trhliny v plášti reaktoru.

Odpovědět


Re: jaderná energie

Vladimír Wagner,2020-11-23 10:49:09

Pane Smutný, říkal jsem si, že na Vás nebudu reagovat. Přesto však. Prosím, můžete mi napsat, který blok VVER1000 byl odstaven po třiceti letech provozu? Já nevím o žádném, ale rád se poučím a můžeme se pak podívat, kvůli čemu to reálně bylo.

Odpovědět


Re: Re: jaderná energie

Mirek Bárta,2020-11-23 15:58:31

Také by mne zajímala odpověď pana Smutného. Ale jako Smutný postupuje spousta protijaderníků, rusofobů a čínofobů. Prostě vypustí nějaký blábol a spoléhají se na to, že neinformovaní prosťáčkové jim uvěří.

Odpovědět


Re: Re: Re: jaderná energie

Zdeněk Smutný,2020-11-23 19:20:15

Právě pro mentální nedostatečnost některých diskutujících, kteří místo argumentů používají vulgarity a dehonestace, jako je zde pan Barta a jiní rusofobové a trollové, nemíním již na nic odpovídat, tím spíše, když i pan Wagner se vyjadřuje podobně s odsudkem stejně jako ti chudáci. Neodpovídá stejně jako oni na to co v příspěvcích je, jen to co co se mu hodí, ostatní nechá nezodpovězeno. Tak si ruští trollové zde plácejte po zádech, hlavní je, že Rosatom i přes obrovský tlak Zemana a KSČM nikdy v Česku nepostaví žádnou JE, protože těm co se snaží soustavně za podpory zdejší páté kolony rozvrátit naší vlast, nelze svěřit výstavbu za stovky miliard korun. Tak si užijte své sprosťárny na mou adresu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Vladimír Wagner,2020-11-23 20:24:46

Pane Smutný, vy odpovědět nechcete, protože žádný blok VVER1000, který by byl po třiceti letech odstave neexistuje. Místo, abyste přiznal, že jste plácnul nesmysl, a alespoň trochu přešel k reálné diskuzi o faktech, tak jste vyplodil tento příspěvek, který hovoří za vše.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Zdeněk Smutný,2020-11-23 20:44:12

Typické vyjádření ruského trolla, protože nikde nenajdete, že jsem psal o tom, že byla odstavena JE, tak si nevymýšleje. Psal jsem o Jihoukrajinském bloku 1 až 4 s odstavením v letech 2023-2025. To, že se odstavují po cca 30 letech provozu je faktem, místo toho aby běžela prorokovaných 60 let jako to predikujete u nás. Problémy s degradací tlakové nádoby také nejsou sci-fi. Jinak jsem odhadl sporávně, že budete psát okamžitě o mě jako o plácání nesmyslů. Diskuze není o hanění odpůrců jak prezentujete vy a vám podobní. Vaše flustrace si nechte pro sebe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Mirek Bárta,2020-11-23 22:07:19

a) Jihoukrajinská JE v Nikolajevské oblasti má jen 3 bloky.

b) 1. blok (typ VVER V-302) byl uveden do konerčního provozu v r. 1982, blok 2 (typ VVER V-338 - do komrč. provozu v 1985), 3. blok (typ VVER V-320) do komerč. provozu v r. 1989.

c) O jejich uzavření nevím nic. Pošlete prosím odkaz !! Ale pokud myslíte situaci z letošního roku, kdy tzv. Garantovaný odběratel(= plátce za elektřinu Energoatomu) neměl peníze na odkoupení elektřiny, tak snad by byl důvod uzavření jiný, než technický stav. Ovšem, potíže Garantovaného plátce s placením se týkaly všech ukrajinských elektráren. Je problém Ukrajiny, ne Rosatomu, že nemá peníze na provoz svých jaderných elektráren. Možná, že to souvisí se snahou o diversifikaci paliva. Palivo bere od ruského TVELu, ale snaží se nahradit jej mnohem dražším palivem od Westinghouse. Pokud vím, v jihoukrajinských blocích je palivo již jen od Westinghouse. Každá JE potřebuje nějakou údržbu, i ty ukrajinské. Ale požádat Rosatom o pomoc je pod jejich úroveň. Přesto jim Rosatom pomáhá.

d) O nějakých potížích s degradací tlakové nádoby nic nevím. Pošlete prosím odkaz !! Případné mikrotrhliny se řeší tzv. vyžíháváním.

Co tam máte dále?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Zdeněk Smutný,2020-11-24 03:05:50

Vy odborník něco nevíte a podle vás nesmyslný plácal to ví? Tak se alespoň v něčem poučte, ostatní doučení vás odborníků již nechám na vás. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihoukrajinsk%C3%A1_jadern%C3%A1_elektr%C3%A1rna.

Neříkal jste vy a pan Barta náhodou, že servis JE si dělá každá země sama a že k tomu nikdo rusy nepotřebuje?! A teď v odpovědi píšete, že Rosatom jim musí s údržbou pomáhat. Je vidět, že vaše lži mají skutečně krátké nohy. "Odborníku".

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Mirek Bárta,2020-11-24 11:01:14

Kde jsem psal, "že servis JE si dělá každá země sama a že k tomu nikdo rusy nepotřebuje?!" Nic takového jsem nikdy nepsal a ani nemohu psát, protože je mnoho provozních situací, které dokáže zvládnout rychle jen dodavatel - radou nebo náhradními díly. Proto je okamžitá dosažitelnost dodavatele velmi podstatná. Tento požadavek, mezi mnohými jinými, hodně omezuje výběr možných dodavatelů pro dostavbu JE Dukovany.

Rosatom samozřejmě pomáhá všem zemím, kde postavil JE, tedy i Ukrajině. Jen se tam o tom nesmí mluvit oficiálně. Totéž platí i pro dodávky jaderného paliva z Ruska do ukrajinských JE.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Čestmír Berka,2020-11-23 22:34:20

https://atominfo.cz/2020/11/energoatom-vidi-budoucnost-v-jaderne-spolupraci-se-zapadnimi-spolecnostmi/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Mirek Bárta,2020-11-24 10:37:19

Tento článek s poněkud zavádějícím názvem jsem četl, ale není tam nic inspirujícího. Podstatné je, že Energoatom potřebuje kvůli financím vyvážet elektřinu. Na domácím trhu prodělává. Takže jde o to, zesílit vedení na západ. K tomu by mohly západní státy pomoci finančně. To ale s nějakou technickou pomocí jaderné energetice Ukrajiny přímo nesouvisí.

V článku se mluví o dostavbě 3. a 4. bloku Chmelnické JE. Ale už se tam nemluví o tom, jak chtějí dostavbu realizovat. Protože nemohou z propagandistických důvodů nechat dostavbu na Rosatomu, tak vyjednávají, že dostavbu zajistí Škoda JS (s ruskými vlastníky). Takže to nejdůležitější by stejně dodal Rosatom. O dostavbě Škodou JS se ale v článku nic nepíše. Zajímavé je, že prakticky celá produkce by šla na export, což není tak špatná myšlenka, protože Evropa se brzo octne v energetické krizi.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: jaderná energie

Vladimír Wagner,2020-11-24 07:53:13

Proboha pane Smutný, to je opravdu vrchol. Cituji Váš výrok: "Krom toho nevzbuzuje důvěry uzavření bloků VVER 1000 po cca 30 letech provozu, když by měla být životnost cca 50 let, údajně pro trhliny v plášti reaktoru." Píšete o uzavření a teď tvrdíte, že jste měl na mysli bloky Jihoukrajinské jaderné elektrárny 1 až 4. Pan Bárta už Vás opravil. V této elektrárně byla výstavba čtvrtého bloku zahájena v roce 1987 a zastavena v roce 1989 (abych předešel další diskuzi, bylo to z ekonomických důvodů). Ale hlavní Váš nesmysl je v tom, že Vámi uváděný čas 2023 - 2025 není čas odstavení, ale čas licence. Reaktory, a to i ty západní, dostávají licenci na omezenou dobu. Velice často pří zahájení provozu na 30 let. Před dovršením platnosti licence pak žádají o její prodloužení a po kontrole je dostanou. Naše Dukovany tím prodloužením licence prošly nedávno a stejné to bylo u velkého počtu reaktorů na východě a západě. To opravdu nemá nic společného s technickým stavem reaktoru a nějakými trhlinami. Víte, posouzení geopolitického hlediska výstavby nových Dukovan je důležitou věcí. Ale musí se to dělat se znalostí věcí a ne postavené na absolutních nesmyslech a lžích, jako to děláte Vy a politici, které kritizuji v článku.

Odpovědět


Re: jaderná energie

Jiří Dastych,2020-11-23 11:57:30

Pane Smutný, odpovědět na Váš příspěvek nelze zcela seriózně. Důvodem je, že je to demagogická konstrukce bez znalosti materie a faktů. Pokud s Vámi hýbou emoce stran ruské jaderné energetiky tak dobře. Do kvalitní diskuse o budoucnosti energetiky v ČR emoce opravdu nepatří.

Odpovědět

Nikdo

Mojmir Kosco,2020-11-23 09:21:29

v článku uvádění netvrdí v posledních příspěvcích ,že se nemají stavět nové jaderné bloky . Ovšem krutě se jim nelíbí postup vlády při vyhlašování postupu budování nových bloků .

Největší problém který JE má u nás i ve světě je především nekomunikativnost a úkroky stranou a mlžení . Článek ,který je zde předložen se tváří že vede diskuzi a odpovídá na problémy , které ovšem výše uvedení nenadnesli ,nebo jen okrajově.

Vesměs tyto články požadují - rovný zákonný přístup a to hlavně k projednání v rámci ČR .
V případně ,že vláda chce skutečně urychleně postavit nové bloky namísto stávajících ať si nevymýšlí zkratky , protože jsou delší a možná ani nevedou k cíli.

Je ovšem možně že vláda nechce stavět nové jaderné bloky (ale bojí se to přiznat) v tom případě její kroky lze pouze schválit.

Odpovědět

Jan Krásenský,2020-11-23 04:54:21

Ryze technická poznámka: Proč má článek tuto adresu:
https://www.osel.cz/11474-giganticky-projekt-sekvenovani-nadorovych-genomu-pomaha-vyzkumu-rakoviny_2.html?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz ?

Odpovědět


Re:

Josef Pazdera,2020-11-23 10:42:29

Chyba vkladatele článku. Zatím z nám neznámých důvodů nám začal redakční systém nabízet nějaké starší verze názvů a pokud si tuto jeho nově osvojené praktiky nevšimneme, hodí tam nesmysl. Při opravě názvu článku už jeho adresa opravit nejde, alespoň na naší úrovni znalostí. Snad se nám to nebude stávat často. :(

Odpovědět


Re:

Vojtěch Běhunčík,2020-11-23 16:17:51

Rovněž ryze technicky:
Část URL za tečkou a html, t.j.

?utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz ?

si tam přidává sám Seznam

Odpovědět

paliva vs. elektřina

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:29:23

Elementírní chybu spatřuji u vás. Jak asi dlouho vám vydrží taková nafta+řepka v nádrži? Řekl bych že za 3 měsíce vám bude na dvě věci, s benzínem+etanolem je to skoro podobné, nechte si jí v sekačce přes zimu a máte vyděláno na celkový servis. Uvažujte co stojí doprava ropy, co její zpracování včetně spotřeby elektřiny a další výdaje na rozvoz a dojdete k tomu, že elektřina třeba i z jádra je daleko levnější. Nepleťzte sem rekonstrukci sítě, která se musí dělat stejně ať jezdí auta třehba i na vodík, tento argument je naprosto mimo. Protože poak byste byl především proti JE, kde rekonstrukce a zesílení sítě např. z Dukovan bude obrovsky náročná a to i finančně. A jestli si myslíte, že benzí a nafta je levná tak asi žijeme každý na jiné zemi.

Odpovědět


Re: paliva vs. elektřina

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:30:57

To patří pod příspěvek pana Klvani nakonec diskuze.

Odpovědět


Re: paliva vs. elektřina

František Kalva,2020-11-23 09:08:48

Elementární chyba je pokusit se rozumně diskutovat v půl třetí ráno.

Odpovědět


Re: Re: paliva vs. elektřina

Zdeněk Smutný,2020-11-23 09:34:33

Jasně místo odpovědi bezobsažný odsudek, jak typické.

Odpovědět


Re: Re: Re: paliva vs. elektřina

František Kalva,2020-11-23 12:37:19

Výborně, zdá se, že jste již fit. Tedy krátce a jasně. Odsuzovat kompletně celou jadernou energetiku jen na základě praseckého přístupu nedovzdělaných ruských vojenských činitelů je zpozdilé, stejně jako horovat pro obnovitelné zdroje bez základních komplexních znalostí, hlavně fyzikálních a chemických zákonů, ty totiž nejde v parlamentě přehlasovat skupinou nadšených zachránců čehokoliv. Ovšem toto je diskuze k článku o dodavatelích jaderky u nás, v České kotlině, a zde je na místě maximální opatrnost daná historickou zkušeností. Proto žádné dodávky z totalitně řízených států, navíc vzývajících agresivně levičácké ideologie, které mohou (pravda nemusí, zde ale nabádám k zamyšlení skupování ochranných prostředků čínskou stranou počátkem tohoto roku, jen aby pak mohli skokově navýšit ceny)a pravděpodobně také budou v průběhu stavby aplikovat.
No a vida, jak se nám najednou začíná seznam redukovat. Již desítky let platí klasické : "vládnout, znamená předvídat", leč tento fakt hamižní politici všech barev rádi ignorují pod vidinou okamžitého zisku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: paliva vs. elektřina

Zdeněk Smutný,2020-11-23 20:51:22

Kde jste našel, že odsuzuji jadernou elektřinu, když jsem jejím zastáncem. Jen mi vadí stejně jako vy, dodávky takto strategické technologie ze států s tvrdou totalitou a navíc se snahou náš stát všemožně poškodit, což se děje denně na internetu mimo jiné i zde na diskuzi, posluhovači nepřátel naší republiky.

Odpovědět

Elektrárna v Dukovanech

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:01:48

Může mi autor vysvětlit, proč lobuje pro ruské vítězství v tendru, když není nejen studie EJA, ale není ani vyhlášen tendr, nejsou tudíž nabídky, které se navíc mají být až v roce 2023, kdy zahájení výstavby má být až za dlouhých 9 let a dokončení, když Buh dá, někdy po roce 2035? Tím spíše je tu fakt, že není dokončená jedinná ruská elektrárna v EU zahájená za dob Ruska, což také zamlčujete? Neoperujte laskavě s plynem, na kterém EU není 100% závislé a lze ho divertifikovat (Norsko, USA, Asie). Stejně neříkejte o dobré spolupráci s českými firmami když jsou stoprocentně vlastněné ruskem (JT Škoda). Dopouštíte se tak částečných nepravd a zamlčování skutečností, což pro prestiž Osla je nepřijatelné a vám jako autora je vrcholně nedůstojné.

Odpovědět


Re: Elektrárna v Dukovanech

Vladimír Wagner,2020-11-23 06:29:45

Pane Smutný, myslím, že z Vašich komentářů si každý o Vás a Vašem způsobu uvažování udělá obrázek sám. Nemá cenu je komentovat. Ale přece jen alespoň jednou pár bodů:
1) To, že jsem reagoval na lži a manipulace některých, kteří lobují za nepřipuštění některých potenciálních uchazečů do soutěže, opravdu neznamená, že bych loboval za vítězství kteréhokoliv z pěti možných uchazečů.
2) Opravdu nezatajuji, že v době existence samostatného Ruska se v Evropské unii nezahájila výstavba žádného jaderného bloku, který by se podařilo dokončit.
3) Ano, EU má plyn nejen z Ruska, ovšem třeba nizozemská těžba klesá a i Norsko má zásoby dost omezené. Dovoz zkapalněného plynu z USA opravdu vysokou spotřebu v EU nezachrání. A jak je vidět i ze stavby NordStream II, závislost na ruském plynu poroste i dále.
4) Ano Škoda JS je sice vlastněná ruskou firmou, stejně jako je automobilová Škoda vlastněná německou firmou. Ovšem to není jediná česká firma, která zajišťuje dodávky pro jadernou energetiku a i v této firmě jsou pracovníci dominantně z Česka.

Odpovědět


Re: Re: Elektrárna v Dukovanech

Mirek Bárta,2020-11-23 16:58:57

K bodu 4): Na projektech Rosatomu po celém světě se v různé míře podílí asi 20 našich firem. Bohužel, mnohé naše firmny z tohoto oboru skončily vzhledem k dočasnému útlumu, např Vítkovice Heavy Machinery.

Odpovědět

Petr Pavlata,2020-11-22 23:08:41

- Zaprvé bych chtěl poděkovat za dobrý článek. Po tom Covidovém šílenství mě to velice potěšilo.

- Z hlediska financování - pokud se nemílím, tak na stavbu si měl půjčovat stát. Bohužel teď jsme v situaci, že si bude půjčovat výrazně dráž, než před rokem, a pokud nezměníme trajektorii opravdu prudkého zadlužovaní, nevím, zda tento model je vůbec realizovatlý (nárz na dluhovou brzdu za pár let).

- Z hlesiska stavby bloku Rusy - je technicky možné na nich zajistit faktickou nezávislost ? Ohledně paliva vím, ale z hlediska údržby? pokud taková možnost bude existovat, zneužití elektrárny k geopolitickým cílům není pravděpodobné

Odpovědět


Re:

Petr Pavlata,2020-11-22 23:11:48

Ad. jak celou věc ovlivní posun u sousedů - tzn. Nizozemí a hlavně Polsko? Ti s pravděpodobností blížící se jistotě nakoupí od Američanů....

Odpovědět


Re: Re:

Mirek Bárta,2020-11-23 16:09:54

Od Američanů těžko v současné době bude někdo něco kupovat. Američané nemají a dost dlouhou dobu ani nebudou mít, co nabídnout. Poláci spoléhají na konsorcium GE Hitachi, ale jejich plány jsou jen na papíře. Kromě toho, SMR těžko nějak cenově efektivně nahradí velké bloky. Ale to je věc Poláků a pobaltských zemí.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Mirek Bárta,2020-11-23 18:50:31

Ještě dodatek: Poláci chtějí postupně postavit 6 - 9 GW. Ale první blok chtějí uvést do provozu už v r. 2033. Nevím, jak to dokáží stihnout, když zatím ani nevybrali dodavatele a reaktor GEH je zatím jen na papíru.

Odpovědět

Aktuálně

Petr Šťastný,2020-11-22 21:43:54

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-s-havlickem-tajne-jednali-s-francouzskym-uchazecem-o-tendru-v-dukovanech-130626

tak uvidíme...

Odpovědět

Povídání k energetické koncepci

Vladimír Wagner,2020-11-22 21:26:30

a odchodu od uhlí mám zde: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/temelin-rusko-energie-uhli-vladimir-wagner.A201119_170429_ekonomika_vov .

Odpovědět

Západní reaktor

Michal Lenc,2020-11-22 21:04:14

Už jsem něco podobného psal u jednoho z předchozích článků. Podle mě je zcela v pořádku, pokud by bylo požadováno politické zadání, že nechceme reaktor z Ruska / Číny. Možná to bude stát o něco více, nebo bude výstavba trvat déle. Ale to je normální, stejně jako máte třeba pojištěný dům proti požáru či provozujete armádu nebo nenakupujete pivo od Bernarda. Přičemž, argumentem pro to by může být, že Rusko nás bude/může vydírat teď nebo v budoucnu (Nevím jak moc je takové vydírání technicky proveditelné. Předpokládám, že provoz reaktoru není raketová věda a případné náhradní díly zvládneme vyrobit i sami. Možná dobrý nápad na článek, který by tuto problematiku prozkoumal.)
Stejně tak validní argument může být ten, že nechceme dát Rusku vydělat 600mld. protože provedli anšlus Krymu a tráví lidi po světě novičokem. Ale musí zaznít jaká je motivace k tomu kroku a ne se schovávat za nějaké zástupné problémy.

Špatný přístup je ten, kdy kvůli tomu abychom neměli reaktor z Ruska nebo Číny, nebudeme mít reaktor žádný.

PS: Ale to omezení výkonu zdola a shora se mi též nelíbí. Obzvlášť omezení na 1200MW opravdu zní jako jasný plán, jak z nabídky vyřadit APR1400. Argument o tom, že takový reaktor má příliš velkou nádobu je jasně mimo. To určitě není téma, které by se mělo řešit v zákoně. To je věci dodavatele jestli na stavbu dokáže dovézt reaktorovou nádobu ale rozhodně to nemusí řešit poslanci. Stejně tak otázka, jestli je takový reaktor pro naše potřeby příliš velký. To ať řeší ČEPS a ČEZ a ne poslanci.

Odpovědět


Re: Západní reaktor

Vladimír Wagner,2020-11-22 21:23:09

Pane Lenci, ale v tomto případě je stát investorem, který v této aukci (a je tomu podobně jako u případných aukcí OZE) musí nastavit omezení ČEPS a naši sítě. A právě z důvodů potřeb naší sítě, jak jsem psal, je to omezení výkonu. Jak velký je největší zdroj v síti, jehož náhlý výpadek musíte mít pojištěný a jeho poměr k celkové velikosti potřeby je opravdu velmi důležitý parametr. A alespoň podle mě je zajištění bezpečného a stabilního provozu mnohem důležitější než to, že někomu, kdo je ideologický soupeř, nedám vydělat. A jak vidíte, Korejci s tím počítají a na to nastavují svou nabídku. A protože jsem s jejich představiteli mluvil, tak to pro ně nepředstavuje problém. Uvědomte si, že jejich evropský model i pro variantu APR1400 se liší od bloků v Barakah (například dvojitým kontejnmentem), takže použití menší varianty neznamená z hlediska jejich účasti v soutěži a šanci na úspěch tak velkou změnu.

Odpovědět


Re: Re: Západní reaktor

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:08:16

Jaká je laskavě potřeba naší sítě, když výkon Temelína prakticky vyvážíme. Ostatně výkon 1000 MW a 1200 MW je rozdílem celé jedné průměrné elektrárny a to podle vašeho článku prakticky stejný výkon, jak to je pak s potřebou naší sítě +-200 MW? Odporujete si jako nikdo jiný.

Odpovědět


Re: Re: Západní reaktor

Michal Lenc,2020-11-23 12:34:45

Vážený pane Wágnere, děkuji za vaši odpověď. A myslím si, že nejsem ve sporu s vámi. Osobně nejsem pevně rozhodnut jestli bych podpořil vyřazení Ruska z tenderu čistě z geopolitického hlediska. Ale tvrdím, že by to mělo být součástí společenské debaty a že by ta otázka měla být oddělena od otázky jestli stavět JE. A vice-versa myslím si, že část odpůrců jádra se pokusí toto téma spojit. Budou tvrdit: "JE bude určitě Ruská, proto musíme odmítnout JE".

K té otázce, jak velký blok si můžeme dovolit, to je právě otázka kterou bych nenechával na poslancích. Třeba by se vyplatilo vzít APR1400 a k tomu postavit ještě jedny Dlouhé Stráně / bateriové úložiště, než to zastropovat na 1200MW a kvůli tomu mít reaktor s horším poměrem cena/výkon. Rozumím tomu, že je to důležitý parametr. Právě proto bych jej netesal do zákona.
Pro koho může toto zastropování zdola a shora být omezující, krom Korejců?
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky nepíše o tom, že by v Dukovanech nemohl stát větší zdroj.
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/54251/61936/640148/priloha001.pdf

Odpovědět


Re: Re: Re: Západní reaktor

Mirek Bárta,2020-11-23 16:17:07

Zastropování výkonu reaktoru v Dukovanech je dáno požadavkem, aby byl uchladitelný. A z tohi vyplývá požadavek, aby reaktor měl max.výkon 1200 MW. Zastropování shora je ještě víc limitující pro EDF se svými reaktory EPR.
Korejci nepřipadají v úvahu i z mnoha jiných vážných důvodů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Západní reaktor

Michal Lenc,2020-11-24 10:48:49

To už je v pořadí třetí, pokaždé jiný důvod, proč tam smí být pouze 1200MW. To nevypadá příliš fundovaně. A opět, nevím, proč by to měli řešit poslanci. To může být součástí zadávacího řízení.
1) Máme na chlazení tolik a tolik m3 vody.
2) Dodavatel musí zajistit dopravu reaktoru na staveniště.
3) Navrhněte, jak se vypořádáte s náhlým odstavením reaktoru. Máme k dispozici max. 1200MW záloh, postavíte na zbytek baterii jako v Austrálii? Domluvíte si kapacitu v zahraničí?

Já vím, že se furt točíme na jednom parametru. Ale na mě to opravdu působí, jako číslo šité na míru VVER1200.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Západní reaktor

Mirek Bárta,2020-11-24 13:38:22

To číslo je prostě dané požadavkem, aby byl nový blok dostatečně výkonný (alespoň 1 GW) a aby byl v daných podmínkách uchladitelný (tedy max. 1,2 GW). To splňuje více dodavatelů, ale ne všichni nesplňují jiná závažná kritéria.

1) To je samozřejmě respektováno v technické dokumentaci. Detaily jistě poskytne ČEZ.
2) Reaktor se nikam nedopravuje, ten se na staveništi staví.
3) Mimořádné události mohou nastat - např. přerušení vývodu elektřiny, poruchy v nejaderné části apod. Na to je samozřejmě elektrizační soustava připravena. A dovoz elektřiny ze zahraničí je docela běžný (pořád se tvrdí, že elektřinu jen vyvážíme, ale my ji i dovážíme právě kvůli regulaci el. soustavy). Na to jistě existují nějaké smlouvy. Kromě toho, zatím je ještě dost nevyužitá kapacita uhelných elektráren, které mohou mnaběhnout dost rychle.
4) VVER 1200 resp. VVER-TOI splňují všechny technické, bezopečnostní, ekonomické a provozní parametry. Jedinou konkurencí je čínský HPR-1000, ale to je jen teoretická možnost, protože v našich podmínkách by asi byly problémy. To ale Britům nevadí, aby tento reaktor nestavěli v Bradwellu.

Odpovědět

Bohužel, problém je v tom,

František Kalva,2020-11-22 20:12:30

že se k problematice vyjadřují jedinci sice nadšení a zapálení, leč bez elementárních fyzikálních (a chemických) znalostí. Ono je sice hezké, že nadšení ekologisté hlásají svá přesvědčení formou, kterou sice dokáže vyvrátit jedna vhodně volená otázka, ovšem většina nemyslící populace si ji nikdy nepoloží a politici rozhodně nebudou ti, kdo bude potenciální problémy vysvětlovat, to by je ti nemyslící, leč volebním právem obdaření, do pašalíku nedelegovali. A když pak ti nejvlivnější nejsou ani voleni, jen navrhováni a pak jmenováni, dojde k situaci jako s exhalacemi CO2 ve spalovacích motorech-nikdo už neřeší, že limity jsou mimo fyzikální možnosti spalovacího cyklu a začne se tlačit elektromobilita. Že je to patrně jen rozvratná akce jednoho producenta zemního plynu, který si tak, krom jistého příjmu, ještě posílí vlivovou agendu, nikdo neřeší, stejně jako fakt, že omezení produkce CO2 omezí i produkci zemědělských plodin. Ale zpět k jaderné energetice. Bohužel mezinárodní situace varuje, že jeden z hlavních a zde v článku i preferovaný dodavatel, je labilní stát balancující na schizofrenní hranici mezi samoděržavím a totalitní diktaturou, vyhrožující sousedům a nejen jim, jadernou apokalypsou a tak těžko může být seriozní dodavatel právě jaderných technologií. Ony se dost těžko splňují dodavatelské termíny za válečného stavu. Což je ovšem problém týkající se i jiných států na dodavatelském seznamu, proto také máme, jako každý odpovědný stát, své tajné služby. A jakákoliv jejich diskreditace je a priori podivná, právě proto jsou tajné.

Odpovědět


Re: Bohužel, problém je v tom,

Vojtěch Běhunčík,2020-11-22 20:16:49

O labilitě v úvahu připadajících dodavatelů by se dalo diskutovat.
Ani jeden z nich si v tomto směru nestojí příliš dobře.

Odpovědět


Re: Bohužel, problém je v tom,

Mirek Bárta,2020-11-22 20:19:20

Zase jeden politický blábol. Jděte s panem Smutným na pivo pod odhledem retardů z našich tajných služeb.

Odpovědět


Re: Re: Bohužel, problém je v tom,

Zdeněk Smutný,2020-11-22 20:49:56

Na vás je vidět, že ozáření z jádra má devastující účinek na to co se u vás nazývá atropie mozku.

Odpovědět


Re: Re: Bohužel, problém je v tom,

František Kalva,2020-11-23 07:58:38

Máme v češtině takové hezké rčení o potrefené huse.

Odpovědět


Re: Re: Re: Bohužel, problém je v tom,

Zdeněk Smutný,2020-11-23 09:39:02

..tak se tím i řiďte.

Odpovědět

Realita a politika

Vojtěch Běhunčík,2020-11-22 18:33:51

Pan Wágner napsal, jako vždy, faktograficky přesný a technicky fundovaný článek.
Bohužel ve špatné době - pokud bude výstavba podřízena politickému rozhodování, technici se neuplatní - protože jaksi na rozhodovací úrovni vysokého managementu se dobří technici nevyskytují. Tam jsou nanajvýš ekonomové.
To je ta největší hrůza, na kterou doplácí naše energetika už řadu let.

Jenom pro dokreslení přiám odkaz na článek "českého elfa" Bohumila Kartouse:
"Zástupce ruské státní společnosti Rosatom lže na Seznam Zprávy o politickém napojení na Kreml"
https://blisty.cz/art/101883-zastupce-ruske-statni-spolecnosti-rosatom-lze-na-seznam-zpravy-o-politickem-napojeni-na-kreml.html

a ještě dílo Albína Sybery tamtéž (autor je bývalý úředník, publicista a Visegrad Insight Fellow. Jeho texty vycházejí také na Britských listech či Balkan Insight. O čem píše: Vliv kremelské a spřízněné oligarchie na ekonomiku, politiku a společnost v Česku, příležitostný přesah do problemitky dezinformací v českém kyberprostoru.)

Zázemí ruské státní agentury Rosatom v České republice
https://blisty.cz/art/101884-zazemi-ruske-statni-agentury-rosatom-v-ceske-republice.html

P.S.
Možná, že pro zmatení nepřítele použil Osel k tomuto článku
"Jaká je realita okolo nového bloku v Dukovanech?"
velmi konspirativní URL
https://www.osel.cz/11474-giganticky-projekt-sekvenovani-nadorovych-genomu-pomaha-vyzkumu-rakoviny_2.html

Odpovědět


Re: Realita a politika

František Kalva,2020-11-22 20:14:57

Bohuže, dopad vašeho příspěvku poněkud diskredituje citace blicích listů.

Odpovědět


Re: Realita a politika

Zdeněk Smutný,2020-11-22 20:39:17

Tak to daleko vypovídající je toto: Tři deváťáci z Ruska čelí obvinění, že vytvořili teroristické uskupení. V počítačové hře Minecraft totiž postavili kopii budovy Federální bezpečnostní služby (FSB) a chtěli ji nechat vybuchnout. Nyní jim hrozí až deset let za mřížemi, informuje internetový portál Nastojaščeje vremja

Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/rusti-skolaci-celi-obvinenim-za-planovany-utok-v-pocitacove-hre-hrozi-jim-az-10-let-za-mrizemi.A201122_152709_ln_zahranici_likv

Odpovědět

Pracoval jsem na výstavbě Dukovan,

Karel Rabl,2020-11-22 18:04:00

A musím Vám sdělit "novinku" Ruských originálních výrobků tam bylo maximálně 10% a ty jsme ještě upravovali na naše přísnější normy. Reaktory nádoby reaktorů- diagnostické tyče+ barbotážní věže(tenkrát to byla naše novinka ke zvýšení bezpečnosti) motory (kromě čerpadel u reaktoru a zavážecího stroje neměly a možná ještě dodnes nemají na světě rovnocennou náhradu) vzduchotechnika rozvaděče bylo naší nebo západní provenience(například obrovské měniče na baterie byly Japonské Omrony). Vzpomínám si že se o týden(zpozdily se zkoušky horkou párou) jsme museli čekat na Rakouské smrštovací návleky(na doporučení mého parťáka) na kabely(tenkrát byly nejlepší na světě) protože se zdržely na hranicích.Několikrát se bouraly 1.5 metru silné železobetonové zdi aby se tam dostaly "zapomenuté nebo lepší stroje" 6x jsme museli předělávat uzemnění pro počítače IBM protože se postupem času vylepšovaly všechno je třikrát zálohováno x2 tedy 6 x z toho jeden ze dvojice je v záloze a na dalším se dělá údržba.Přesto všechno to byla zatím nejrychleji postavená atomová elektrárna na světě.
Takže pokud to budou dělat naše a Francouzské firmy pod Ruským dohledem budu se zde bydlící poblíž Dukovan cítit ještě bezpečněji než nyní a kvalitu práce si snad již bis pohlídá podobně jak to dělala bývalá STB.
Kdy se do Dukovan dostali sice problémoví lidé pro tehdejší režim ale tím že byli sledovaní, se o některých vědělo, že nic v práci neošulí.Já syn "kulačky" jsem se tam setkal se zajímavými a poctivými lidmi kteří seděli za "protistátní" činnost v Leopoldově nebo na Mírově.
Když se tenkrát z důvodu bezpečnosti odnímalo ideologické dogma(ani Husák nechtěl mít holou hlavu od záření) tak si myslím že i v tomto případě je nutné se zbavit různých ideologických představ a brát to co je na světě nejlepší a co má dlouhou a úspěšnou tradici.

Odpovědět


Re: Pracoval jsem na výstavbě Dukovan,

Mirek Bárta,2020-11-22 18:38:27

Píšete: " tak si myslím že i v tomto případě je nutné se zbavit různých ideologických představ a brát to, co je na světě nejlepší a co má dlouhou a úspěšnou tradici."

S tím lze jen souhlasit. Ale co mají dělat hysteričtí rusofobové, když tohle splňuje jen Rosatom se svými reaktory řady VVER a Číňané se svým reaktorem HPR-1000, který chtějí stavět Britové v Bradwellu ?

Nedávno byl v TV pořad o tom, jak se při stavbě Dukovan improvizovalo. Chyběly prostě zkušenosti. Přesto byly v Dukovanech uvedeny do provozu čtyři reakroy během rekordně krátké doby 1985-1987.

To, že jsme schopni postavit JE v podstatě sami (až na to nejdůležitější), je snad dobré, ne? Na Ukrajině chtějí stavět JE v Chmelnické oblasti. Protože nemohou z důvodu propagandy použít nic ruského, tak to bude oficiálně prezentováno, že to staví naše Škoda z Plzně. Problém je ten, že mnoho našich firem ukončilo činnost, např. Vítkovice Heavy Industry.

Odpovědět


Re: Re: Pracoval jsem na výstavbě Dukovan,

Zdeněk Smutný,2020-11-22 20:46:10

Tak teď idologicky trollíte právě vy. Ostatně lžete, Dukovany se začali stavět již v roce 78. Jste přesně takový ideologický demagog před kterými varujete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pracoval jsem na výstavbě Dukovan,

Čeněk Pospíšil,2020-11-23 01:31:43

Sákryš, vy jste síla, pane Smutný.
1978-1987. Není to devět let? I ve světle dnešních cca. 5-8 let parádní výsledek.
Navíc nepadlo ani slovo o tom, že by byly Dukovany postaveny za dva roky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pracoval jsem na výstavbě Dukovan,

Mirek Bárta,2020-11-23 17:28:01

Já píši o tom, kdy byly Dukovany uvedeny do provozu, ne, kdy se začaly stavět. Je vidět, že Vám činí potíž číst i jedbnoduché informace. O to silnější jsou Vaše hysterické politické argumenty.

Odpovědět

Skvělý článek

,2020-11-22 17:00:47

Vzkazy autorům článků i ostatním diskutujícím, zvláště když se netýkají obsahu článku, jak zde předvedl pan Nováček, budou mazány. Nemáme možnost kontrolovat všechno, ale diskutující, který zde takové praktiky hodlá zavádět, se vystavuje riziku, že mu zmizí všechny příspěvky. (Admin stránky)

Odpovědět


Re: Skvělý článek

František Kalva,2020-11-22 20:17:16

Zkusil jste si zpětně extrapolovat páně profesorovy předpovědi? Zdá se, že byl v zásadě úspěšnější než mnozí profesionální prognostici.

Odpovědět

Perfektní článek

Mirek Bárta,2020-11-22 16:52:59

Ale v článku uvedení hysteričtí rusofobové a protijaderní bojovníci jistě nestojí o nějaké odborné argumenty.

S každým z nich a s dalšími politiky a samozvanými "odborníky" jsem si osobně emailoval a snažil jsem se je přesvědčit odbornými argumenty o nutnosti vést odborné, a ne politické diskuse. Bez jakékoliv odborné odezvy z jejich strany. Jejich pokřik je ryze politický. Bohužel, mohou najít odezvu u neinformované veřejnosti a samozřejmě u čučkařů, kteří, kdyby povinně nenapsali něco proti Rusku a Číně, by přišli o chleba.

Ještě k JE Paks II: zdržení bylo způsobeno na straně EU. Maďaři museli v EU obhájit nejen zvolený finanční model, ale i to, že Rosatom byla jediná (!!!) firma, která byla schopna reaktor postavit v požadovaném termínu a s požadovanými parametry.

Odpovědět


Re: Perfektní článek

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:01:47

Kdyže byl podle vás zahájen komerční provoz v této elektrárně, že mluvíte o postavení v požadovaném termínu?

Odpovědět


Re: Re: Perfektní článek

Mirek Bárta,2020-11-22 17:23:56

Očekává se, že Rosatom dostane licenci ke stavbě až v příštím roce (podobně jako ve Finsku). Já počítám začátek stavby JE kdekoliv, tedy i v Paksi, od začátku lití základové desky. Takže zatím nemohli ani začít. Předpokládám, že Maďaři očekávají dokončení stavby během cca 6 let, komerční ptovoz asi za 7 let (standard u Rosatomu i u Číňanů). Totéž nabízí nám v Dukovanech. Záleží na stavu požadované infrastruktury, kterou zajišťují Maďaři. Pokud by stavbu svěřili někomu jinému, tak, vzhledem k dosavadním zkušenostem, by se délka stavby neúměrně prodloužila a byla by ekonomuicky dost pochybná - viz Westinghouse ve Vogtle, EDF v Hinkley Point C, ve Finsku a ve Francii samotné. O Korejcích ani nemá cenu mluvit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Perfektní článek

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:55:51

Očekáváním elektřinu bláhově nevyrobíte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Perfektní článek

Zdeněk Smutný,2020-11-22 18:07:13

Pro Finsko dosud nemá Rusko ani projekt a to měla elektrárna původně dodávat proud již v roce 2024. Tak nehaňte jiné za zdržení, když je to to samé nebo horší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Perfektní článek

Mirek Bárta,2020-11-22 18:55:43

Buďte tak laskav a přečtěte si ten článek a diskuzi zde. Odpovědi najdete.
A přestaňte už politicky pindat, jste trapný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Perfektní článek

Zdeněk Smutný,2020-11-22 20:53:31

Nemluvte stále jen o sobě.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Perfektní článek

Čeněk Pospíšil,2020-11-23 01:34:29

Pane Smutný, nechte toho už.

Odpovědět

Hilšer

,2020-11-22 16:32:33

SMazal admin: Stanovovat diagnózu nejtěžší formy oligofrenie a idiocie u článku, který medicínský a vést diskusi, že má někdo otevřenou držku, se zde netoleruje. Příspěvky takových diskutujících se automaticky smažou (všechny).

Odpovědět


Re: Hilšer

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:43:21

Jasně zastřelit, jen vy máte patent na rozum. Mohu se zeptat jakým akademickým vzděláním se pyšníte, že pro vás MUDr. je občan bez vzdělání? Že by VUML nebo škola života?

Odpovědět


Re: Re: Hilšer

Mirek Bárta,2020-11-22 17:01:10

To, že je někdo MUDr., neznamená, že má tuěení, jak funguje jaderná elektrárna a jaké parametry musí splňovat. Tím, že mluví o něčem, o čemž zřejmě nemá ani ponětí, zesměšňuje jen sám sebe. A to chtěl být prezident ! Asi doufal, že mu Američané také postaví bustu ve Washingtonu za politickou angažovanost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Hilšer

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:06:31

Když píšete, že nemá pán zřejmě odpovídající vzdělání v oboru aby věděl jak funguje jaderná elektrárna, tak mě napadá otázka, jaké máte vy odpovídající vzdělání pro takový odsudek. Krom toho kdo postaví elektrárnu není ryze odborná otázka, ale výlučně politická a to je odborníkem politik Hilšer a rozhodně ne vy sám.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Hilšer

Mirek Bárta,2020-11-22 17:34:37

Politické vzdělání nemám žádné, a to je zřejmě to, co Vás zajímá hlavně, že?

Svoji nekvalifikovanost zakrývám tím, že jsem vystudoval jadernou fakultu, absolvoval jsem vědeckou aspiranturu na Matfyzu v příbuzném oboru a 3,5-letý postgraduál kybernetiky také v příbuzném oboru. A hlavně jsem dlouho pracoval v energetice, včetně nějakých výpočtů pro Temelín. Vývoj jaderné energetiky v celém světě po technické stránce sleduji stále.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Hilšer

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:45:14

Tak to abych vás parafrázoval, zesměšňujete se pouze sám sebe. Kdo jí postaví není otázka pro vás!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hilšer

Mirek Bárta,2020-11-22 18:41:29

Ale jistě. Na to máme spoustu odborníků v ČEZu a jinde. Ale to jsou odborníci, ne hysteričtí politologové. Co s tím budete dělat?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hilšer

Zdeněk Smutný,2020-11-22 20:59:48

Užívat mozek, proč to neděláte vy sám?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hilšer

Čeněk Pospíšil,2020-11-23 01:37:15

Pane Smutný, rád bych si z Vás vzal příklad.
Ale raději si vezmu za vzor pana Bártu nebo pana Wágnera.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hilšer

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:37:06

Zde na diskuzi kde kdo rezignuje na své myšlení, nemáte se ale stejně čím chlubit.

Odpovědět


Re: Re: Hilšer

Viktor L.,2020-11-22 17:06:20

Fakt čekáte, že po těch desetiletích zatáhnete ještě někoho do diskuze o zelených kravinách? Nevím jestli zastřelit, ale takové ty jakoby areály člověka nevyhnutelně napadnou.

Odpovědět


Re: Hilšer

Petr Nováček,2020-11-22 17:04:27

On ale vzdělaný je. Nicméně ne logickým myšlením, ale ideologicky. Pro něj a pro mnoho dalších je prostě Rusko hrozba a nepřítel. Pro komunistické ideology byl západ také hrozba a nepřítel, nějaké argumenty byly k ničemu.

Odpovědět

české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:24:54

Autor jen pozapomněl dodat, že české firmy, které by zapojil Rosatom jsou v ruských rukou, kdy majitelé jsou Rusové. Pak zde hrozí, že Rusové nás budou vydírat do té doby bež se elektrárna postaví a budou tak zdržovat její dostavbu za splnění pro ně zásadních politických a strategických podmínek. Mimo to známe potíže s jakýmkoliv servisem a dodáním náhradních dílů ze strany Ruska (vrtulníky, tanky, letadla atd.) a proto hrozí, že sice budeme mít ruskou jadernou elektrárnu za cca 400 miliard, ale nebude funkční, se všemi katastrofickými důsledky, do té doby než splníme jejich podmínky, ať jsou jakékoliv. Historie bohužel ukazuje, že to není zase tak fantaskní představa.

Odpovědět


Re: české firmy v ruském područí

Vladimír Wagner,2020-11-22 16:40:54

Pane Smutný, jak jsem zmínil v článku, ve světě i v Evropské unii a dokonce i u nás běží velký počet ruských jaderných reaktorů. Prosím, můžete mi uvést jediný konkrétní příklad toho, že by Rosatom uplatnil nějaké vydírání?

Odpovědět


Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:47:45

Tak proč naše tajné služby tak masivně varují právě před ruským a čínským vlivem ohledně jaderné energie právě pro možnost vydírání? Že by z plezíru? Nebo máte tyto tajné a veřejnosti utajené informace, že je popíráte?

Odpovědět


Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Petr Nováček,2020-11-22 16:56:45

Pokud myslíte BIS, tak to je tajná služba plná ideologů. Argumenty nemají.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:31:59

Jaké argumenty od tajné služby čekáte??!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Mirek Bárta,2020-11-22 17:06:05

Tajné služby jsou od toho, aby zakrývaly svou nekompetenci politickými hesly.
U mě skončily tím, jak "odborně" komentovaly novičok.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:32:48

Tajné služby mohou komentovat třeba novičok?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Mirek Bárta,2020-11-22 18:59:11

Komentovaly to pro prezidenta, který to zveřejnil. Naše tajné služby jsou zcela nekompetentní zoufalci, kteří si myslí, že smyšlenými bláboly někoho ohromí. Ale u Vás to zřejmě platí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 20:57:16

Prezident a vy jste ti nekompetentní zoufalci. Stejní odborníci jako v případě kanálu Labe, Odra, Dunaj.

Odpovědět


Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:57:29

Kolik prosím běží v EU ruských jaderných elektráren zahájených a dokončených v posledních 29 letech od založení Ruska?

Odpovědět


Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Vladimír Wagner,2020-11-22 17:04:44

Pane Smutný, kromě rumunské Černé vody byla v tomto období spuštěna v Evropské unii jediná jaderná elektrárna. A to právě ta se dvěma bloky VVER1000 a Temelín u nás. To, že se v té době v EU žádný jiný jaderný blok nedokončil opravdu není chyba Rosatomu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:13:17

Neodpověděl jste na otázku, kdy jsem se ptal jaká za posledních 29 let byla zahájena a dokončena ruská jaderná elektrárna. Nikoliv která byla zahájena z dob SSSR!!!!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

D. Hruška,2020-11-22 17:24:32

Hoďte se do klidu. Hlavně že Vy jste kousek výše panu Wagnerovi odpověděl, na co se Vás ptal, že?

Přečtěte si po sobě pár příspěvků. Jejich kadence a katastroficko-alarmistický obsah (bez informovaných argumentů) působí dojmem, jako by Vám někdo právě chtěl vyvraždit rodinu a vy se mu to snažíte psaním příspěvků za každou cenu překazit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:30:07

Raději vám pomůžu a napíši v únoru 1987 tzn. za SSSR, tzn. Rusko v EU dosud nepostavilo ani kozí chlívek natož moderní jadernou elektrárnu

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:35:37

Tak např. ve Finsku Rusko ani nemá dosud projekt elektrárny, natož aby se koplo do země. Již od roku 2014!.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Mirek Bárta,2020-11-22 18:08:41

Projekt elektrárny samozřejmě Rosatom má, je to prostě už několikrát použitý standardní model, který je ale třeba uzpůsobit lokálním podmínkám.

Chápu, že při své retardaci jste z článku nepochopil, že Rosatom dostane licenci zřejmě v r. 2021, podobně jako v Maďarsku. To ale Rosatomu nebrání v tom, aby inzenzivně školil budoucí obsluhu JE.

Pane Smutný, bylo by dobré, kdybyste diskutoval k věci. Pokud o JE nic nevíte, tak raději mlčte. Na Vaše politické školení nejsme zvědaví.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 21:11:07

Kde ty časy jsou, "odborníku": https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/jaderna-elektrarna-hanhikivi-zacne-vyrabet-elektrinu-za-10-let_29584.html

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Mirek Bárta,2020-11-22 18:44:41

Už z této poznámky vyplývá, že o této problematice nevíte vůbec nic. Račte se informovat na odborných webech.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: české firmy v ruském područí

Zdeněk Smutný,2020-11-22 21:07:55

To dělám, přeloženo: 28.6. 2020. Ve Finsku, jižní Skandinávii a Akrtidě byl zaznamenán mírný nárůst radioaktivity, přičemž analýza ukázala, že se tam záření dostalo směrem ze západního Ruska. Vše tak naznačuje tomu, že došlo k poškození v jedné z jaderných elektráren na území Ruské federace. Ta se však brání, že hodnoty naměřené v oblasti kolem jejích elektráren jsou v normálu.

Odpovědět

nadpis

Josef Nýč,2020-11-22 16:04:33

Ten nadpis nějak je omyl

Odpovědět


Re: nadpis

Josef Nýč,2020-11-22 16:05:52

myslím v nabídce, nad článkem je dobře

Odpovědět

Spojovat nedůvěru k jaderné

Ladislav Machala,2020-11-22 15:09:25

energetice jako takové s nedůvěrou k Rusku jistě není racionální, nicméně Rusko pro nás je a do budoucna i nadále zásadní bezpečnostní hrozbou bude, a z tohoto důvodu není v našem zájmu, abychom byli v této oblasti na Rusku závislí. Argument, že když to nevadí v plynu a ropě, není to ani problém v JE, je velmi demagogický, protože stávající situace skoro 100% závislosti v zásobování ČR ropou a plynem vznikla právě proto, že jsme tehdy byli nesvéprávnými vazaly SSSR-Ruska.

Odpovědět


Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Josef Nýč,2020-11-22 15:58:10

souhlasím, ale komu důvěřovat ? Bruselu a jeho neakceptovatelné neschopnosti, Německu a nevypočitalné a sobecké politice (po 2. válce nělo být rozděleno na Bavorsko atd.Snad J.Koreji.
A co se týče ropy a zemního plynu na čem bude závislé Německo. Ano dalo se důvěřovat Francii za
de Gaulla

Odpovědět


Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Vladimír Wagner,2020-11-22 16:10:47

Na plynu z Ruska je závislé i Německo a tuto závislost chce ještě více posilovat, viz výstavba Nord Stream II. A tato závislost opravdu nevznikla proto, že by bylo západní Německo nesvéprávným vazalem SSSR-Ruska. To, co píši, je, že zmínění pánové bojují proti jádru, aby nevznikla závislost na Rusku, ale to, že místo těch jaderných bloků bude paroplyn napájený plynem z Ruska dovezený plynovodem NordStream II jim nevadí. To opravdu není pozůstatek staré éry. To je závislost na Rusku vytvářená protiruskými bojovníky nyní.

Odpovědět


Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Mirek Bárta,2020-11-22 16:24:14

To je blábol, který donekonečna opakují hysteričtí rusofobové. Mluvíte o demagogických argumentech, ale v článku uvedené argumenty nejsou vůbec demagogické, ale zcela racionální.
Naopak, demagogické argumenty proti účasti Rosatomu používáte Vy, protože neuvádíte ani jediný objektivní argument.

Chcemne mít nový výkonný, stabilní, spolehlivý, bezpečný a ekonomicky efektivní reaktor, včetně spolehlivých dodávek jaderného paliva. Stavby by se mělo účastnit v maximální míře co nejvíce českých firem. Jeho životnost bude 60 let (případně i 80 let). Budoucí generace vůbec nebudou zajímat současné politické šarvátky, ale bude je zajímat výsledek.

Můžete nám laskavě sdělit, jakou máte kvalifikaci v oboru jaderné energetiky?

Odpovědět


Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:52:38

Když máte odborné vzdělání tak nám prozradte jak je to se zpětným odebíráním použitých tyčí ze strany Ruska? Jsou tak spolehlivé jak tvrdíte?

Odpovědět


Re: Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Mirek Bárta,2020-11-22 18:22:05

Nezaregistroval jsem nějaké stížnosti na palivové tyče od ruské firmy TVEL. To se nedá říci o tyčích firmy Westinghouse, které u nás měly z politických důvodů nahradit palivo TVELu, ale měly velmi podstatné závady, které dokonce ohrožovaly bezpečnost reaktorů, a byly zase potichu nahrazeny ruským palivem. Prý se to Američani mezitím naučili dělat, a má to dokonce tu výhodu, že americké palivové tyče jsou podstatně dražší než ty od TVELu. No, neberte to !
Palivové tyče typu Kvadrat dodává firma TVEL i do USA.

Zpětné odebírání tyčí je jednou z možností, ale o tom veřejně nikdo u nás nemluví.
Jaderné palivo se dopravuje k přepracování do Ruska z Německa a z Belgie, možná i odjinud.

Pane Smutný, když zesměšňujeze vzdělání jiných, tak nám prosím prozraďte to své. Patrně jste expert na politologii, že? Při tom alespoň nemůžete nic zkazit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:40:35

Škoda, že soustavně nechápete cizí myšlenky a proto na položené otázky soustavně neodpovídáte. Čím to, že máte takové strašné omezení?

Odpovědět


Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Ladislav Machala,2020-11-22 19:34:29

Blábolivé prokremelské argumenty uvádíte Vy, zde vůbec nejde o zpochybňování Rosatomu, ale Ruska coby spolehlivého partnera a na to netřeba kvalifikace v oboru jaderné energetiky, na to stačí zdravý rozum a zkušenost, kterou tato země s Ruskem ve druhé polovině minulého století udělala.

Odpovědět


Re: Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Mirek Bárta,2020-11-23 16:25:35

Nevím o tom, že by s Ruskem byly nějaké potíže. Jaké? Bohužel, Rusové jsou v situaci, že musí reagovat na různé sankce.
Třeba Němci jsou s Ruskem spokojeni, i když musí vyhovět hysterickým výkřikům Američanů.
Manželka pracovala v bance v oddělení akreditivů (platební nástroj). Plnění ze strany Ruska bylo velmi dobré.

Odpovědět


Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

D. Hruška,2020-11-22 16:39:50

Vlastnictví ruských reaktorů by nás udělalo stejně závislými na Rusku jako vlastnictví tanků T-72 českou armádou. Neboli vůbec.

Odpovědět


Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:50:33

Chybná odpověď, tanky T72 se vyráběli i u nás a máme tak i dokumentaci. U jaderné elektrárny dokumentaci výroby nikdy nebudeme mít a reaktor nikdy v Česku nevyrobíme.

Odpovědět


Re: Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

D. Hruška,2020-11-22 17:01:56

Ne, reaktor vyrobí Rusové a my ho budeme vlastnit. Závislost hrozí pouze po dobu výstavby. Vlastnictví závislost nezpůsobuje. A co konkrétně si představujete těmi náhradními díly, které by byly tak jedinečné, že by je nešlo v nouzi vyrobit u nás či na západě? Buďte konkrétní. Ne jako když se Vás výše pan Wagner ptal na konkrétní případ vydírání ze strany Ruska a Vy jste mu místo odpovědi položil další otázku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:39:04

Tak se zeptejte tajné služby jaké má informace, stejně vám je nezdělí. Kdybych je měl i já tak je rozhodně Wagnerovi ani vám neřeknu. Ale je naprosto blbá otázka se na ně vůbec ptát, když jsou tajná.

Odpovědět


Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Petr Nováček,2020-11-22 16:53:06

Co se týče těch pánů, tak oni Rusko jednoduše nenávidí. Snaží se Rusku co nejvíce ublížit i na úkor ČR. Výstavbou JE od Rosatomu samozřejmě klesne závislost na Rusku, protože nebude potřeba tolik plynu. Na SSSR je hloupost závislost svádět, už je více než 30 let po revoluci a v plynu jsme závislí ze 100%.

Odpovědět


Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Zdeněk Smutný,2020-11-22 17:49:49

Omyl, Rusko k nám ani do EU 100% plynu nedodává a proto když píšte tak si ověřte údaje nebo nelžete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Spojovat nedůvěru k jaderné

Čeněk Pospíšil,2020-11-23 01:53:35

Pane Smutný, ať Vám neprskne žilka. Nebyla by tu pak taková sranda.

V současné době má ČR uzavřeny dlouhodobé kontrakty s norskými producenty zemního plynu na objem bezmála 3 mld. m3 ročně. Jedná se o společnosti Statoil, Norsk Hydro a Saga Petroleum. Ruské firmy dodávají tuzemským plynárenským společnostem roční množství cca 9 mld. m3 zemního plynu. V roce 2006 společnost RWE Transgas, a.s. prodloužila dlouhodobý kontrakt na dodávky zemního plynu z Ruské federace až do roku 2035 v ročních objemech do 9 mld. m3. Dovozy plynu do České republiky zajišťuje norský import z 25 %. Zbylých 75 % pak pochází z Ruské federace.
Viz. https://www.mpo.cz/zprava41190.html

Fascinuje mě, jak i v takovéhle zprávě se manipuluje se čtenářem, kdy se mu nejprve předložen ten důležitý údaj (Norsko) a pak až ten podružný (Rusko). Bohužel je ten odstavec natolik krátký, že i pan Smutný zaregistroval, že na Rusku s dodávkami plynu nejsme závislí na 100 %.
Ale když Rusko zavře "kohoutky", tak jsme na 100 % s plynem potřebným nejen pro průmysl v řiti.

Ápropos, od teď si budu myslet, že ač je toho víc, je to prostě jen zbytek...

Odpovědět

realita či ekologický pasqil

Josef Nýč,2020-11-22 14:47:56

Ten článek je perfektní, ale příliš korektní. Tak za prvé : tito pánové by měli jít skutečně dělat, tedy myslím pracovat. Za druhé měli by mít dostatečný rozhled a znalosti a neposlouchat od života odtržené pseudoekologické omezence. Ti často nevědí toho moc, ale vykřikují hesla ( viz
zelení: žádné krávy, ale čím budou hnojit - umělá hnojiva jsou neekologická, dělejte něco s klima-
tem a politici tomu tleskají, přitom tomu rozumí většinou jako koza petrželi). Energie byla potřeba
už pradávno a spolu s přirozenými změnami klimatu tady lidé likvidovali lesy a ovlivňovali čím dále
klima ( co dělali dobyvatelé, když hrdinně vypalovali města). Čekám už jenom nato až se objeví
magor, který řekne zničme lidstvo (a to už takoví idioti byli Mao, Polpot a další. Čím dál častěji zjišťuji, že ze škol vychází dost ne vzdělaných, ale zdělaných a neprakticky myslících bytostí.
Navrhuji: tito lidé ať chodí pouze pěšky, odpojí elektřinu a jdou opravdu něco ekologického dělat.
Třeba sekat trávu ručně, čistit příkopy po našich spoluobčanech.Pokud vím, v Evropě se pro zdravou
přírodu udělalo a dělá dost, ale nezdravé provozy se vyváží a Evropa to má vytrhnout a zlikvidovat
se. Nedomyšlenost s plynem a jádrem podtrhuje obchod s Čínou a její bojkot + vyvezení provozů do
Číny za levnější pracovní ( i dětskou ) sílu. Mimochodem už jsem psal tady na portále, že ani
fotovoltaika an větrná nejsou moc ekologické a jsou náročné na energii.

Odpovědět


Re: realita či ekologický pasqil

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:31:22

Když tak doporučujete aby každý šel skutečně manuálně pracovat, jako to nařizovali v 50 letech komouši, co abyste šel příkladem a chopil se raději lopaty, místo abyste zde rozdával vaše poplatné marxistické rozumy?!!!

Odpovědět


Re: Re: realita či ekologický pasqil

Josef Nýč,2020-11-22 18:46:22

pane Smutný, jste jen nenávistný blábolista a vaše chování dokazuje, že jste toho rozumu moc nepobral. A tak jste jen k smíchu. Vypadá to, že se práce bojíte.

Odpovědět


Re: Re: Re: realita či ekologický pasqil

Zdeněk Smutný,2020-11-23 02:43:36

To víte, že ano!!! Víte alespoň kdo je ten co se směje a neví čemu? Hádejte, poznáte se?

Odpovědět

obnovitelné zdroje

Jaromír Eybl,2020-11-22 14:19:37

Děkuji panu Wágnerovi za skvělý článek. Měl bych k tomu jen pár poznámek z praxe. Různí zastánci rušení jaderné energie v zásadě mají nulové povědomí o technice, maximálně dokáží operovat s nějakými čísly vycucaných z prstu či účelově upravených tak, aby to vyhovovalo jejich závěrům. Osobně proti FVE ani větrným zdrojům nic nemám, ať si každý provozuje co chce, ale mi 2 věci:
1) dotace na pořízení či provozování takového zdroje
2) nesystémový přístup. Všichni výrobci mají povinnost při prodeji el. energie dodržet nasmlouvané dodávky do sítě, a pokud např. z důvodu poruchy zařízení tuto energii nedodají, musí jí nakoupit jinde. Tuto povinnost výrobci OZE nemají, takže tato povinnost se přenáší na provozovatele přenosové sítě, který musí vykrývat nedodávku aby držel celkovou bilanci výroba=spotřeba, a tedy tuto nedodávku musí řešit výkupem drahé regulační energie ze špičkových zdrojů. Ve finále tohle všechno zaplatí spotřebitel, nemluvě o tom, že čím více OZE připojených do sítě, tím více zdrojů schopných regulovat je zapotřebí. Pokud zrušíme do 20 let i uhelné bloky a nepodpoříme výstavbu nových jaderných zdrojů, tak jediné regulační zdroje budou plynové. Z hlediska levné a stabilní dodávky energie pro zákazníka je jaderná energie pro zákazníka nejlevnější, i když je vždy nutné se bavit o celkovém energetickém mixu, protože je potřeba vhodná kombinace zdrojů pro základní odběr, pološpičkový i špičkový, byť v následujících letech bude velký tlak i na regulaci na straně spotřeby (AMM, baterie, apod.).
Co jsem chtěl ale napsat hlavního je, že v současné době není vůbec kapacita sítí VN pro připojení takového množství zdrojů do distribuční sítě. Připojení každého zdroje do sítě se totiž řídí podmínkami, které jsou uvedeny v dokumentu zvaném PPDS, konkrétně přílohou č. 4. Zde se píše, že zdroj lze připojit do sítě VN, pokud napěťová změna nebude vyšší než 2 %, a to při provozu všech zdrojů! Co to znamená. Máte jeden vývod, na kterém není žádný zdroj. Přijde jeden zájemce se zdrojem, který způsobí změnu napětí 1 %, který se povolí připojit do sítě. Následně přijde druhý zájemce, který způsobí změnu napětí 1 %, v součtu tedy 2 % a ten se povolí připojit do sítě. Přijde třetí zájemce, který způsobí změnu napětí klidně 0,1 % a již se nepovolí připojit do sítě. Každý vývod má tedy s ohledem na svůj průřez vodiče a vzdálenost připojených zdrojů svojí maximální kapacitu v řádu maximálně jednotek MW, kolik na něj lze připojit. Vzhledem k tomu, že většinou fouká na horách a v oblastech s nízkou hustotou obydlení, bývají zde nízké průřezy vodičů (proč taky stavět silné průřezy pro napájení pár vesniček bez významných odběrů) a velké vzdálenosti od rozvoden VVN/VN, tedy i jeden menší vzdálený zdroj udělá velkou změnu napětí a další už se nepřipojí. Většinou od rozvodny VVN/VN míří vývody paprskovitě do okolí, tedy směrem do hor míří třeba jeden, dva vývody, které se rychle zaplní a zbytek má smůlu. Možností je připojení do sítě VVN, ale to už je velký investice, protože žadatel si musí postavit technologii VVN (rozvodna, pole, transformátory VVN/VN), tedy investice v řádu desítek milionů korun. Připojení z hladiny VN je záležitost spíše jednotek milionů., stačí trafo VN/NN, což stojí např. půl milionu. Navíc postavit rozvodnu VVN a přívodní vedení VVN může být otázka klidně 10 let, pokud vše dobře půjde. Často se jedná o území v chráněných krajinných oblastech, takže nejen projednání vedení a rozvoden, ale i samotných zdrojů bude problematické. Stačí vidět tempo výstavby dopravní i energetické infrastruktury. Stačí jeden nesouhlas, exekuce, více vlastníků, majitel v zahraničí, apod. a už je projednávání na dlouhé lokte. Navíc zde jdou náklady na připojení za žadatelem, narozdíl od odběrů. Zde se vychází z legislativy, protože připojit zdroj není povinnost, respektive není povinnost přivést vedení na hranici pozemku, ale místo připojení určuje provozovatel distribuční soustavy. Takže pokud to někdo s OZE myslí vážně, musel by změnit jak pravidla pro připojování výroben, tak celkově legislativu, protože 4 GW VTE a 10 GW VTE je ve výhledu např. 10-15 let absolutně nepřipojitelný výkon, tedy pokud se zcela nepřekopají a nepředimenzují sítě. Cesta je na hladině NN, tedy na domech pro pokrytí vlastní spotřeby a na hladině VVN, což jsou velké větrné či fotovoltaické parky, což není zrovna ekologické.

Odpovědět


Re: obnovitelné zdroje

Vojtěch Běhunčík,2020-11-22 20:20:42

V souvislosti s OZE je zde ještě jeden problém, vyplývající u větrníků a slunečníků z jejich fluktuace v čase: zákonný rámec pro akumulaci energie.

Odpovědět

Elektroauta

Vlasta Holeček,2020-11-22 14:03:53

Pokud budeme zavádět ve větší míře elektroauta, elektřiny budeme potřebovat obrovské množství. Jen pro představu, pokud bychom chtěli plně nahradit současná auta (včetně nákladních) bude potřeba nejméně deset gigawattových bloků plus záložní zdroje. Takový výkon jiné zdroje, než atomové nedosáhnou ani zdaleka. Takže před odpůrci atomu a současně zastánci elektroaut stojí Sofiina volba: buď elektroauta nebo atom. Anebo počkat na jiný zdroj, třeba fúzní elektrárny, ale ty dřív, než za několik desítek let nebudou, pokud vůbec.

Odpovědět


Re: Elektroauta

Zdeněk Smutný,2020-11-22 16:39:47

Myslíte si vážně, že těžba a zpracování fosilních paliv je z hlediska spotřeby elektrické energie marginální věc, že tak uvažujete? To nemluvím o ekologii a tím ničení života na této planetě. Tím, že budeme zvyšovat spotřebu a na základě toho zvyšovat zdroje je cesta do pekel.

Odpovědět


Re: Elektroauta

Petr Nováček,2020-11-22 16:46:52

Nemáte pravdu. Pro nahrazení veškerého benzínu a nafty elektřinou by stačila jako ekvivalent výstavba 3 bloků - 1 v Dukovanech a 2 v Temelíně.
U nás je celkem 5,5mil aut. Kdyby každý najelo 15tis km (bude spíš méně), tak by jedno auto při spotřebě 0,15KWh/km spotřebovalo 2250KWh elektřiny. To je celkem 12TWh elektřiny. Jeden blok Temelína vyrobí ca 8 TWh.

Můžeme na to jít i jinou cestou – u nás se spotřebuje 6mld. litrů nafty a 2mld litrů benzínu, to je ekvivalent ujetí 133mld. Kilimetrů to by bylo ca 20TWh ale to už je komplet všechno včetně náklaďáků, autobusů, nákladních vlaků… což asi není realistické, aby bylo vše nahrazené elektrikou

Kdyby do 15 let byla polovina (tedy, že by se defakto od teď prodávali jen elektroauta, dnešní průměrné stáří aut je totiž 15let)…tedy bylo by potřeba za těch 15 let max 6-10TWh, což je ca 1blok Temelína.

Odpovědět


Re: Re: Elektroauta

František Kalva,2020-11-22 19:38:57

Elementární chyba v úvaze pane Nováčku. Stačí si položit jednoduchou otázku : jak dlouho vám vydrží natankovaná nádrž i u nejezdícího vozu a jak dlouho nabité akumulátory. V praxi se vám pak snadno stane, že si nedojede nakoupit, protože se vám vybijí baterky, třeba jen proto, že v noci mrzlo, nehledě na sakra rozdíl ve spotřebě v létě a v zimě. Jo a další z faktorů, co poněkud zvrátí váš optimismus jsou ztráty v elektrickém řetězci, jak vedením a transformací, tak nabíjením. A asi se nemá smysl bavit o ceně, on totiž někdo bude muset zaplatit rekonstrukci sítě a výstavbu nabíječek, také stát si přichvátne se zdaněním a najednou zjistíte, jak je levné a praktické jezdit na benzín či naftu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Elektroauta

Jiří Pirkl,2020-11-23 13:45:57

Elementární chybu má Váš příspěvek, nemáte tam ani jeden z Vašich faktorů vyčíslený nebo z čeho vycházíte...nějaký odkaz?

Odpovědět


Re: Re: Elektroauta

Jiří Pirkl,2020-11-23 11:36:56

Chybí vám tam min 5TWh rezervy v nočním propadu spotřeby.....

https://www.ceps.cz/cs/data

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz