Co nám říká současný vývoj v elektroenergetice?  
V současné době se i v létě pohybují ceny elektřiny na Německém trhu, který určuje i cenu u nás, nad 70 EUR/MWh a dost často překračují i 100 EUR/MWh. Je velice pravděpodobné, že v zimě se z tohoto pohledu situace významně zhorší. A v dalších letech tyto trendy zvýrazní úplné uzavření jaderných bloků v Německu a odstavení dalších uhelných elektráren.

Vývoj spotové ceny zemního plynu.
Vývoj spotové ceny zemního plynu.

Ceny silové elektřiny na trhu v Německu i v jeho okolí jsou v současné době hnány nahoru třemi základními faktory. Prvním je růst ceny emisních povolenek. Ty se z hodnoty 5 EUR/tCO2 blíží k hodnotě 60 EUR/tCO2. Zároveň zavírání jaderných zdrojů a přechod od uhlí k plynu zvyšuje v celém světě spotřebu plynu. To vede k poklesu zásob a růstu jeho ceny. Právě růst ceny plynu je druhým faktorem, který zvyšuje ceny elektrické energie. Rychlý růst plynu zároveň způsobuje to, že ani růst cen emisních povolenek nedokáže vytlačit uhelné elektrárny plynovými. Posledním faktorem, které způsobují růst ceny elektrické energie v Německu i jeho okolí, tedy i u nás, je odstavování jaderných a uhelných elektráren.

 

Cena elektřiny v současném letním období se mění většinou na Německé burze mezi 70 až 120 EUR/MWh. Zeleně jsou vyznačeny obnovitelné zdroje a šedě pak klasické zdroje. Fialová čára ukazuje spotřebu elektřiny a modrá pak její cena (zdroj AGORA).
Cena elektřiny v současném letním období se mění většinou na Německé burze mezi 70 až 120 EUR/MWh. Zeleně jsou vyznačeny obnovitelné zdroje a šedě pak klasické zdroje. Fialová čára ukazuje spotřebu elektřiny a modrá pak její cena (zdroj AGORA).

Podívejme se na vývoj konkurenčního boje mezi plynovými a uhelnými zdroji podrobněji. Emise CO2 při využití plynu jsou u uhlí zhruba 0,36 tCO2/MWh výhřevnosti paliva a u zemního plynu 0,20 tCO2/MWh výhřevnosti paliva. Hlavně u uhlí může být tato hodnota ovlivněna jeho kvalitou. Aktuální cena za emisní povolenky je tak nyní při spalování uhlí 21 EUR/MWh a u plynu 12 EUR/MWh. Je však třeba připomenout, že řada energetických firem nakoupila emisní povolenky dopředu i za významně nižší cenu. Cena zemního plynu také silně závisí na tom, kdy byl pro současný termín odběru nakoupen. Liší se také jeho cena na různých burzách, v různých místech. Ovšem jeho současná spotová cena už je přes 40 EUR/MWh. Před rokem byly tyto ceny i dost pod 10 EUR/MWh. U uhlí, zvláště pokud se jedná o domácí hnědé, které se využívá pouze na domácím trhu, jsou změny ceny nesrovnatelně menší.

 

Je tak jasné, že rychle rostoucí cena plynu smazává výhodu plynu v nižší ceně emisní povolenky. Je třeba připomenout, že množství spotřebovaného paliva, a tím i cena za ně a za emisní povolenky, závisí na účinnosti daného energetického zařízení. Účinnost tepelných elektráren při výrobě elektřiny je mezi 30 až 40 %. Jak už bylo zmíněno, jsou u uhlí emise CO2 silně závislé na kvalitě konkrétního využívaného paliva. Ovšem při současné ceně emisních povolenek a aktuální ceně plynu jsou ve většině případů u nás i v Německu uhelné elektrárny stále konkurenceschopné. Pokud zůstane cena plynu stejná, nebo se bude dokonce zvyšovat, musela by cena povolenky zajišťující vytlačení uhlí plynem přesáhnout hodnotu 100 EUR/tCO2. I to je důvod, proč řada expertů další růst ceny povolenek předpokládá.

V minulém roce se v srpnu cena elektřiny na Německé burze mezi 20 až 40 EUR/MWh (zdroj AGORA).
V minulém roce se v srpnu cena elektřiny na Německé burze mezi 20 až 40 EUR/MWh (zdroj AGORA).

Vysoké ceny emisních povolenek a plynu způsobily, že i v letním období je cena elektřiny na burze v Německu i u nás velmi vysoká. V Německu se tak většinou pohybují ceny mezi hodnotami 70 až 120 EUR/MWh. Dolů i do záporných hodnot spadnou výjimečně, a to o víkendu nebo svátcích v případě ideálních podmínek pro obnovitelné zdroje. Připomeňme, že současné letní období je ideální pro fotovoltaiku. Minulý rok se cena elektřiny na Německé burze pohybovala standardně mezi 30 až 40 EUR/MWh.

 

Dá se předpokládat, že v zimním období, kdy je potřeba elektřiny mnohem vyšší a fotovoltaika dodává minimum, cena dále poroste i v případě, že cena povolenek i plynu zůstane stejná. Budou zde sice období se silným větrem v regionu, kdy bude přebytek větrné elektřiny a cena se může dostat i do záporných hodnot, ale celkově bude cena elektřiny vyšší než v létě.

Právě i zvýšení ceny plynu přispělo popsaným způsobem k tomu, že letos v prvním půlroce stoupla produkce elektřiny z hnědého uhlí v Německu o třetinu oproti minulému roku. Je třeba připomenout, že v minulém roce se vlivem epidemie COVID-19 snížila celková spotřeba elektřiny a první půlrok byl navíc velmi větrný. Letos tak vyrobily více elektřiny i elektrárny černouhelné, plynové i jaderné. Všechny uhelné elektrárny dodaly 26,4 % elektřiny, plynové 11,5 % a jaderné pořád 13,1 %. Zvýšení rentability uhelných elektráren a nárůst jejich produkce nastal i v Česku. Podrobněji je to popsáno ve dvou článcích na serveru oenergetice (zde a zde).

 

Vývoj ceny elektřiny na začátku listopadu 2020 (zdroj AGORA).
Vývoj ceny elektřiny na začátku listopadu 2020 (zdroj AGORA).

Na konci tohoto roku se v Německu vypnou tři ze šesti dosud fungujících jaderných reaktorů a na konci příštího roku pak i ty zbývající. Zároveň se v Německu vypne několik uhelných elektráren. Nedostatek produkce zdrojů nezávislých na počasí se tak ještě více prohloubí a povede to k dalšímu zvýšení ceny elektřiny.

Všude ve světě roste spotřeba plynu, v Evropě jsou letos zásobníky zaplněny nejméně za řadu let. Lze tak těžko předpokládat, že by se v nejbližších letech tyto trendy změnily a jeho cena se snížila. Spíše ještě poroste. Pokud tak chce Evropa nebo Německo ekonomicky vytlačit uhelné zdroje plynovými, bude muset ještě dramatičtěji zvýšit cenu emisních povolenek. Je však otázka, jak na následné zvýšení ceny elektrické energie i vytápění zareaguje obyvatelstvo i průmysl v Německu i u nás. Je tak možné, že se ceny povolenek už dále radikálně zvyšovat nebudou. Pak ovšem k ekonomickému vytlačení uhelných bloků u nás, které někteří v brzké době očekávají, nedojde.

 

Výroba elektřiny v Německu z různých zdrojů v první půlce letošního roku (zdroj oenergetice).
Výroba elektřiny v Německu z různých zdrojů v první půlce letošního roku (zdroj oenergetice).

Rychlý růst cen elektřiny a tepla, ke kterému v popsaném scénáři dochází, je zpomalován tím, že většina elektřiny je prodávána v dlouhodobějších kontraktech. Tato forwardová cena roste pomaleji, než je tomu u spotových cen na burze. Ovšem i ona se postupně dostane na popsané hodnoty. To je jedním z hlavních rizik, které jsem v nedávném článku popsal u plynového scénáře náhrady uhelných elektráren, který prosazuje například Michal Šnobr a řada zelených protijaderných organizací a aktivistů. Německo je extrémně bohaté a ekonomicky silné. Je tak možné, že jeho obyvatelé a průmysl ustojí extrémně vysoké ceny elektřiny tohoto jím zvoleného scénáře mnohem déle, než to bude u těch českých. I to je důvod, proč bychom neměli Německou energetickou strategii kopírovat.

Jednou z mála výhod tohoto scénáře je celkové zmenšení sumy provozních dotací za obnovitelné zdroje. Proti tomuto efektu bude působit skutečnost, že v době ideálního počasí pro větrné a fotovoltaické elektrárny budou ceny nejnižší a někdy i záporné. Druhým faktorem působícím proti tomuto snížení bude zvyšování poplatků za zdroje, které byly vypnuty, protože se přebytek jejich elektřiny nedařilo přenést ze severu na jih. Výstavba klíčových vedení bude totiž ještě řadu let trvat.

Celkově však lze říci, že nás již v nejbližších letech čeká velmi turbulentní a riskantní období ve vývoji energetiky. Bude se vyznačovat vysokými cenami elektřiny a zvyšováním nestability elektrické soustavy a rizika výpadků. Takový vývoj pak může mít dost dramatické dopady na sociální, ekonomickou a životní úroveň naší společnosti.

Datum: 09.08.2021
Tisk článku


Diskuze:

Emisní povolenky

Mojmir Kosco,2021-08-12 06:45:20

porovnání s kvótami na cukr. Obě komodity jsou závislé na mimolidských zdrojích půda a nebo nerost těm se nic neplatí .Obě komodity jsou v rámci Evropy v přísně regulovaných odvětvích (Energetika x zemědělství) . Hledali se cesty u cukru k snížení výroby a ener. zdrojů mechanizmus snížení CO . V česku to dopadlo u obou komodit obdobně kvóty nesloužil k pokrytí výpadku z cukrové řepy k financování technologii jiných plodin ale držitelé kvót tj . majitelé cukrovarů je odprodali většinou do zahraničí .U emisních povolenek mám dojem rovněž výnosy nesloužily k obměně či výměně energ. zdrojů ,ale k tvorbě volných peněz .

A teď rozdíly dopad výpadku cukru oproti elektrice je prostě jinde. Ovšem ani v případě cukru ani v případě elektřiny k němu nedojde. Zdrojů je zatím dost v nejhorším případě se nevypnou . Cena elektřiny bude kolísat až se ustálí na nové hladině . K tomu což v dobách kvót na cukr v takové míře nebylo je superinflace ....

Odpovědět


Re: Emisní povolenky

D. Hruška,2021-08-12 13:05:03

Superinflace je k tomu, aby se cena elektřiny ustálila na nové hladině? To si nechte patentovat :DD Už jsem od Vás četl mnoho neortodoxních myšlenek, ale tato zatím vítězí :DD

A k tomu zbytku: Jenom tupý sociální inženýr se může divit, že volně obchodovatelné povolenky se budou obchodovat prvotně za účelem maximalizace zisků.

Odpovědět

Jiri Coupek,2021-08-11 11:27:54

Moc nerozumím tomu, jak si vůbec mohou dovolit společnosti nezajisti povolenky na celoroční provoz.
Přitom máme těstě po polovině roku, a společnosti se tváří, že si je kupují za aktuální cenu na burze. To jako neočekávali, že budou celý rok produkovat elektřinu?
Nebo se tak jen tváří, ale fakticky si na zajištěných "levných" povolenkách jen mastí kapsu.

Když, ale i automobilky si nejsou schopny zajisti díly pro výrobu aut. Celkem by mě zajímalo kolik uspořili tím, že ty čipy přestali odebírat.
Tak by nemělo člověka překvapovat nic.

Odpovědět


Re:

Vladimír Wagner,2021-08-11 19:22:23

Pane Coupku, než něco napíšete, tak byste se alespoň trochu měl seznámit s realitou. Většina společností pochopitelně pořídila a pořizuje emisní povolenky (i plyn i elektřinu) řadu měsíců i let dopředu. I to je důvod proč zdražování hlavně dlouhodobějších kontraktů probíhá s poměrně velkým zpožděním. Ovšem rychlý růst ceny povolenek začal už před čtyřmi lety a na takovou dobu dopředu se opravdu tyto běžně nekupují.

Odpovědět


Re: Re:

Jiri Coupek,2021-08-11 22:24:36

Pane Wagner článku píšete o růstu ceny z 5E na 60E, ale v dalším odstavci srovnáváte ceny elektřiny letos, a loni. Do rozumného srovnání bereme stejné hodnoty. Pokud píšete cenu elektřiny z loňska, pak by růst povolenky měl být z loňské ceny.
Přitom z grafu je vidět, že se jedná o aktuální cenu. Nejnižší letošní hodnota byla někde pod 25E. Což, je úroveň kde se pohybovala značnou část roku u loni.
https://cdn.forbesmedia.cz/images/eyJ1IjoiXC91cGxvYWRzXC8yMDIxXC8wMlwvYmV6LW5henZ1LTIuanBnIiwidyI6MTIzMCwidiI6IjEuMCJ9.webp

Přitom cenu vytváří spekulanti (inkasují i zisky z růstu ceny povolenek), místo poptávky producentů emisí.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Vladimír Wagner,2021-08-11 23:49:35

Pane Coupku, trochu si ujasněte, co jsou spotové a forward ceny. Ty ceny elektřiny z minulého a letošního roku, které ukazují v grafech, jsou spotové ceny na burze. Ty reflektují do značné míry okamžitou cenu (je to něco jiného, než jsou forwardové). Ovšem jsou velice dobrou ukázkou toho, kam se forwardové ceny budou vydávat. I proto se článek jmenuje "Co nám říká současný vývoj v elektroenergetice" o budoucím vývoji.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Jiri Coupek,2021-08-13 15:50:01

Pane Wagner článku píšete o růstu ceny z 5E na 60E, ale v dalším odstavci srovnáváte ceny elektřiny letos, a loni. Do rozumného srovnání bereme stejné hodnoty. Pokud píšete cenu elektřiny z loňska, pak by růst povolenky měl být z loňské ceny.
Přitom z grafu je vidět, že se jedná o aktuální cenu. Nejnižší letošní hodnota byla někde pod 25E. Což, je úroveň kde se pohybovala značnou část roku u loni.

Psal jsem o povolenkách. K jejich spotovým cenám existuje také graf.
Vy jste uvedl ceny:
- Povolenky 5E (2017) / 60E (2021 současnost)
- Plynu 12E(2020) / 40E (2021)
- Elektřiny 30-40E(2020) / 70-120E (2021)

Pokud děláte analýzu minulého vývoj. Odhad z růstu cen vstupů, cenu výsledku. Pak je pro tu cenu vstupů potřeba použit stejný základ.

Růste cen povolenek je dán spekulací na jejich cenu, zatím se jejich držitelů vyplácí. Zda se bude i dál cena zvyšovat je dáno jejich potřebou pro producenty CO2.
Vypnutí JZ by mělo vést k růstu ceny povolenek. Opačným směrem tlačí dodávky z OZE, jejichž dodaný výkon na Evropském trhu stále roste.

Odpovědět

A když nebude dost elektřiny,

Vojtěch Běhunčík,2021-08-10 21:04:34

budeme mít auta na baterky:
Svět zaspal. V Číně v září koupíte auto s grafenovou baterií a dojezdem 1 000 km. Nabije se za 8 minut
https://vtm.zive.cz/clanky/svet-zaspal-v-cine-za-mesic-koupite-auto-s-grafenovou-baterii-a-dojezdem-1-000-km-nabije-se-za-8-minut/sc-870-a-211620/default.aspx

Odpovědět


Re: A když nebude dost elektřiny,

František Kalva,2021-08-11 09:06:47

A vyskáčou jističe až v elektrárně, jaký to bude proudový náraz. Nebo perpetuum mobile ve snech MAŠÍBLů?

Odpovědět


Re: A když nebude dost elektřiny,

Viktor Šedivý,2021-08-11 17:17:05

No vida, pokud by základní model byl kolem půl milionu, tak už se to docela blíží (z pohledu uživatele) normálnímu dieselu!

Odpovědět


Re: A když nebude dost elektřiny,

Josef Hrncirik,2021-08-12 11:41:46

Běžný neoliberální bordel. Kdo obcuje s graphenem, nutně se zblázní.
Grafit podvodně nazývaný graphene je jen pomocnou přísadou do baterií zvyšující vodivost podobně jako saze. Pokud má interkalovat Li v anodě, je to nutný, ale vydatný balast. Nejméně ho musí být alespoň na LiC6, tj. na 7 g Li 72 g grafitu! Interkalací Li se zvýší bezpečnost, ale klesne napětí min. o cca 0,3 V. Katodová hmota nutně váží minimálně 1,5x víc než anodová s grafitem a grafit to nezlepší.
Kolik baterie váží, jak je chlazená při 8´ nabíjení? V reálných autobateriích stejně až 50% váhy tvoří pevné hermetické obaly a chladící struktury naprosto nutné kvůli bezpečnosti a životnosti baterie a řidiče.
Graphenová baterie je jen marketingový trik na prosté honáky, nebo elektrochemický oxidačně redukční zázrak či jako obvykle jen nesmysl.

Odpovědět


Re: Re: A když nebude dost elektřiny,

Oldřich Vašíček st.,2021-08-12 20:01:28

Dobrý den pane Hrnčiřík.
Již delší dobu sleduji Vaše příspěvky a většinou Vašim příspěvkům rozumím a mají vědecký základ (i když jejich pochopení je náročné :)). Navíc jsou velmi věcné a mají (vnitřní) smysl.
Prosím Vás, v jakém oboru pracuje? Vaše čeština je celkem složitá :).

Děkuji

Odpovědět


Re: Re: Re: A když nebude dost elektřiny,

Josef Hrncirik,2021-08-13 07:04:16

Býti fysikální chemik bez přístrojů a přístupu k placeným článkům ale s tuhnoucím starým počítačem. Takže seděti v Čechii.

Odpovědět

Tvorba

Mojmir Kosco,2021-08-10 06:18:49

Ceny na burze se nebude opírat pouze o reálný stav tak jak je částečně popsáno v článku ale asi většinu kotované ceny bude tvořena nutností uložit přebytečný krátkodobý kapitál, alespoň s nějakým ziskem.

Odpovědět

Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

D. Hruška,2021-08-10 00:34:56

Škála scénářů vývoje středoevropské energetiky je široká. Nejčernější scénáře na jedné straně předpovídají budoucnost s extrémě drahou elektřinou a několikatýdennými zimními blackouty. Zeleně-sluníčkové scénáře naopak předpovídají úsporu životního prostředí i vaší kapsy při celoročně stabilních dodávkách elektřiny. A to díky technologiím, jaké svět neviděl (a nejspíš ani neuvidí).

Podle mého odhadu nenastane ani jeden extrém, ale spíše něco mezi tím. Ke zdražení jistě dojde, o tom nepochybuji. Co se týče dlouhodobých blackoutů těmi si nejsem jistý. Jde o to, že dosud negativními dopady greandealu "straší" pouze hrstka odborníků, zatímco většina lidí (=voličů) nemá na věc jasný názor či přímo věří zelené propagandě. Až příjdou první vážné problémy, zelená propaganda začne rychle ztrácet podporu veřejnosti. Dokonce i podporu politiků (kteří nedisponují ostrovními systémemy se záložním generátorem). Před smrtí i před blackoutem jsou si totiž všichni lidé rovni :-) Tato hybná síla podle mého odhadu zabrání uskutečnění současných uhlíkových plánů (=zákazů a ekodaní). Zároveň rostoucí ceny elektřiny povedou investory k rychlé výstavbě plynových elektráren. Díky tomu se podaří udržet síť relativně stabilní a blackouty nebudou trvat týden v kuse, ale třeba jen pár hodin. Pozitivní bude, pokud příjdou první blackouty hned po odstavení zbylých jaderných elektráren v Německu. To ještě ale ke změně většinového veřejného mínění nepovede. Propaganda bude pouze hlásat potřebu většího množství záložních elektráren a lidé uvěří, že blackouty jsou jen důsledkem překotných změn. Bude trvat pár let, než lidé pochopí, že nejde o nic přechodného.

Podle mého odhadu se po střetu s fyzikální realitou v Evropě na jedné straně sleví z uhíkových cílů a zrychlí se výstavba jaderných zdrojů. Na druhé straně vše zdraží, životní úroveň klesne a průmysl utrpí, ale středověk nás nečeká. Leda ten od následovníků ó Velkého Pedofila.

Schopný člověk nemusí lomit rukama, ale může se na budoucnost podle svých možností soukromě technicky připravit.

Odpovědět


Re: Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

Jan Novák9,2021-08-10 22:44:41

EU je připravená i na to že se soukromě technicky připravíte na zelené šílenství.
Jejich odpověď se jmenuje "Great Reset" říkají: nebudete vlastnit vůbec nic a budete šťastní". Tak nějak mi to připomíná 50 léta na steroidech: znárodňování, a kdo se netvářil dostatečně šťastně šel do uranových dolů. Zřejmě se inspirovali v Severní Koreji.

Odpovědět


Re: Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

Tomas Hacek,2021-08-11 07:59:52

Problem je v tom, cemu jsme v automatizaci rikali "dopravni zpozdeni".
Az si i laici uvedomi ze je neco spatne, tak to nepujde napravit za par dni, tydnu, mesicu, ba ani par let. To je bohuzel modni trend ze o vecech nerozhoduje profesionalni znalost ci vzdelani, ale politicka prislusnost, barva a pohlavi.
Soukrome technicky se pripravit - to je osemetne. Prumerny clovek v panelaku co cinzaku si tezko poridi dostatek solartu, ci dostatek velkych baterii ci dostatecne velky generator se zasobou benzinu na vyrobu el. energie. A tim stejne vyresite jen svoje obydli, nikoli infrastrukturu.
Jednomu se otevira kudla v kapse kdyz vidi jaci hlupaci bohuzel rozhoduji o nasi budoucnosti.

Odpovědět


Re: Re: Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

Eva M,2021-08-11 08:53:25

promiňte, ale ti hlupáci především již prostřednictvím zadlužení státu zařídili, že ta "budoucí elektřina" je již předem prodaná.

schopnost splácet dluhy má snad zaručenu surovinově bohatá Austrálie, nikoli ČR, jejíž průmysl je navíc závislý na exportu+na tom, zda si jej někdo dle své libovůle neodveze ((nejen) od toho se odvíjí i ty problémy ve smyslu politických závislostí); navíc si to rozhodující evropské státy mohou s tou "protijadernou hysterií" (to je zase nejnovější pojem od ods) rychle rozmyslet.

na idnes má blog socdemák pan Onderka. naposledy v něm uvedl graf růstu stát. dluhu; pokud jeho sestrojení nezvoral (nemělo by to být nijak složité), je ten krach státu i tak zaručen. a to JE faktor, který je nutno brát v potaz.

:)) že by u p. Wágnera rychle došušnili ten nezávislý reaktor....

Přečtete-li si diskuzi, je jasné, že situace již nyní nemá řešení.
:)) ani když rychle vybijete všechny důchodce Záhadnou Chorobou či jiným způsobem, a dovezete jiné obyvatelstvo /to by muselo být fakt padlé na hlavu... /

Odpovědět


Re: Re: Re: Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

Oldřich Vašíček st.,2021-08-12 22:18:39

Váš příspěvek je temně trefný :(.
Již na začátku covidu jsem měl černý humor, že vir byl vyroben jako důchodová reforma. Nyní se omlouvám.
Nikdo nemá "koule" se politicky postavit a říct, co je třeba udělat a zaručit se za to.

Odpovědět


Re: Re: Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

D. Hruška,2021-08-11 09:57:45

Že to nepůjde napravit během pár let, je jasné. A že se většina průměrných lidí nepřipraví, je taky jasné. Průměrným lidem se ale ani neotevírá kudla v kapse. Proč bych si měl já zkracovat život vztekem? Budoucnost energetiky nezměním, ale můžu se na ni připravovat. Ze všeho nejdůležitější je v zimě nezmrznout. Úplná šílenost je například mít dům vytápěný tepelným čerpadlem bez záložního kotle na pevná paliva. V paneláku bych při riziku zimních blackoutů bydlet také nechtěl. Kdybych musel, například bych si opatřil malá kamínka a vymyslel způsob, jak dostat kouřovod z okna ven. Sice bych riskoval pokutu, ale lepší než riskovat zdraví. A určitě bych měl doma zimní spací pytle pro případ potřeby. Každý se může připravit v rámci svých možností. Optimální je samozřejmě mít domek vytápěný pevnými palivy, s ostrovním systémem a záložním generátorem. Ale to nemůže mít každý.
A že ekonomika ročně utrpí multimiliardové ztráty? Že někteří lidé zbytečně příjdou o zdraví nebo o život? Na tom nic nezměním, nejsem mediální magnát.

Odpovědět


Re: Re: Re: Černá ani zelená budoucnopodobně nenastanest pravdě

D. Hruška,2021-08-11 10:28:15

Větší starosti než energetická a ekonomická budoucnost mi dělá bezpečnostní situace. Na loupeživé gangy se dá stěží připravit. A v případě černějšího energetického scénáře bude nárůst kriminality prakticky jistý.

Odpovědět

Světlé zítřky

David Oplatek,2021-08-09 18:16:12

9kW kotel na drevo, motorka na LPG se sajtnou na prevoz z jednoho mista do druheho, se sousedy sdileny 70 let stary malotraktor na orbu policka pro brambory, z polska propašované čínské kolektory + vyrazene autobaterie z aut - to na pracku a lednicku, bomba zemniho plynu za 10nasobek soucasne ceny a kupni sily na vareni gulase ze soji...

Svuj duchod jsem si predstavoval skutecne jinak :( Ti magori nas dostanou zpatky do padesatych let!

Odpovědět


Re: Světlé zítřky

Václav Dvořák,2021-08-09 22:43:10

Nesmysl.

O tom, že německá (=potažmu ruská z hlediska závislosti) cesta je nesmysl, ale není žádná diskuze. Doufám, že za pár pětiletek z té pseudozelené šílenosti vyrostou ;)

Odpovědět


Re: Světlé zítřky

Pavel Houdek,2021-08-10 08:30:26

Moje úvaha - to máte tak na příštích 10 let. Potom nastoupí zákaz spalování fosilních paliv, takže pokud nebudete mít traktor a motorku na elektriku, nebudete jezdit. Možná namísto zákazu bude třeba 1000% daň na palivo, žijeme přeci v demokracii.
No a pokud nebudete moct obhospodařit své políčko ekologisticky, tak vám ho nemilosrdně seberou, protože to bude proti novému ekologistickému řádu - nevyužívat ekologické zdroje.

A ten kotel na dřevo vám taky nebude tolerován pořád, protože vypouštíte to nenáviděné CO2. Takže jen ty polské soláry.

Ale doufám že moje vize nebude naplněna. Zatím to ale nevypadá.

Odpovědět


Re: Re: Světlé zítřky

D. Hruška,2021-08-10 10:49:58

Pokud by se naplnila nejčernější vize, může pán do traktoru lít rostlinný olej ze supermarketu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Světlé zítřky

David Oplatek,2021-08-10 11:13:52

V nejhorším předělám na dřevoplyn. A bydlet někde mimo větší města. Spíš počítám s tou 1000% daní na naftu a speciální preventivní uhlíkovou daní navrch. Kotel budu mít tak dlouho, dokud mě ty pokuty finančně nezruinují (patrně bych si mohl na jejich placení zřídit meloucha v podobě youtubera či influencera třeba na dámské tampony z kukuřičné buničiny).

Pořád je tu ale ještě možnost emigrace. Kdo o sebe pečuje v mládí, ve stáří ta potřeba kvalitní lékařské péče není tak nutná a častá, což pestrost výběru cílové destinace mimo EU značně rozšiřuje. Hlavně pohyb, zdravá strava a dobrá mysl. :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Světlé zítřky

Jan Novák9,2021-08-10 23:09:23

Na dřevoplyn potřebujete dřevo. Jak dlouho myslíte že vydrží naše lesy když dřevo bude jediným spolehlivým zdrojem tepla? Stejně tak Německo a Rakousko na svoje lesy nesáhnou dokud bude u nás stát jediný strom. Už teď tam vyvážíme většinu toho co se u nás vytěží. A Němci se chystají předělat uhelné elektrárny na dřevo...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Světlé zítřky

Václav Dvořák,2021-08-11 22:43:47

Lesy vydrží dlouho, když je vyšší koncentrace CO2, tak biomasa roste jak splašená. Ani to nestačíte kácet, sekat a kosit (vidím to na vlastní zahradě)... Nebudou to ale nadále většinově už smrky a borovice, co se týká této republiky. Ale celkově bych se o zemědělské a lesnické výnosy nebál. Jižní státy budou mít problém, my na tom ale jenom vyděláme....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Světlé zítřky

Viktor Šedivý,2021-08-12 08:17:52

Extrapolovat děje na zahrádce tímto způsobem vede k zavádějícím závěrům.
Ne, tolik použitelné biomasy opravdu nenaroste, aby ji bylo možné exportovat pro energetické využití.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Světlé zítřky

David Oplatek,2021-08-13 15:13:33

Vím. Proto jsem koupil docela velký les. Ještě by to chtělo koně, abych tam nějak dotáhl k motorové pile prodlužovačku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Světlé zítřky

Tomas Hacek,2021-08-11 08:03:22

Nechci Vam kazit radost, ale ve stari muzete mit problemy i kdyz jste se o sebe cely zivot staral jak v bavlnce. Emigraci radeji resit drive nez pozdeji, ne kazda zeme je nadsena z duchodcovskych migrantu. Ne kazda zeme se migrantum otevira a je tak stedra jako prave EU.

Odpovědět

Perpetum mobile

jaroslav mácha,2021-08-09 18:10:47

To schválila naše vláda na bruselský příkaz. Jde o bezuhlíkatý "zelený vodík". Výroba vodíku elektrolyzou vody má 25% energetickou účinnost. Vylepšit to nejde, je nutné dodat energii také na vznik kyslíku. A nějaká technologická klička také nemůže fungovat, kyslík je nutné na něco navázat se ziskem energie, aby rozklad vody probíhal. Takže třeba na hliník. Jenže pak se stejná energie spotřebuje na regeneraci hliníku ze vzniklého hydroxidu hlinitého a s ostatními prvky je to stejné. Proto se vodík vyrábí z vody a uhlí nebo částečným spálením zemního plynu. Bezuhlíkatost je pryč a ještě dojde ke ztátám.

Odpovědět


Re: Perpetum mobile

Václav Dvořák,2021-08-09 22:44:51

Ta klička je v tom, že se na to (v ideálním případě) využijou přebytky ze solárních případně větrných zdrojů, které by jinak stejně destabilizovaly síť.

Odpovědět


Re: Re: Perpetum mobile

Josef Hrncirik,2021-08-10 08:34:07

úroky z nevyužitých elektrolyzerů budou stabilizovat dluh.

Odpovědět


Re: Re: Perpetum mobile

František Kalva,2021-08-11 09:12:50

Jaksi nějak nechápu, kde by se ty přebytky vzaly.

Odpovědět


Re: Re: Re: Perpetum mobile

Václav Dvořák,2021-08-11 22:46:59

V létě máte přes den obrovské přebytky ze solárů a na podzim zase z větrníků... U těch solárů stačí akumulovat na den nebo pár dnů (kdy nesvítí), v zimě (cca 4 měsíce v roce je to samozřejmě o ničem). U větrníků ty přebytky můžou být větší a tam by se ideálně hodila akumulace na týdny, protože bývají zase dlouhé období bezvětří, hlavně během zimních inverzí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Perpetum mobile

Jan Novák9,2021-08-12 10:11:25

Pro skutečné zajištění spotřeby jen z OZE byste potřeboval tak 10násobnou kapacitu OZE, protože kromě doby kdy nefouká a nesvítí vůbec jsou mnohem delší období kdy fouká málo nebo zase moc. To nutně vytvoří přebytky v době kdy fouká a svítí akorát. Už teď instalovaná kapacita OZE v německu přesahuje průměrnou spotřebu, ale přesto nejsou schopní zajistit dodávku jen z OZE. Ve srovnání nákladů na OZE a klasickou výrobu se srovnává jen náklad na instalovanou kWh, neuvažuje se to že při OZE potřebujete několik instalovaných kWh OZE na náhradu jedné kWh klasické výroby. A už vůbec nikdo do ceny nezahrnuje nutnou akumulaci.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile

Josef Hrncirik,2021-08-12 11:54:56

A u toho všeho by se měla určit uhlíkoví stopa během životního cyklu a ceny zatížit nejen aktuálními, ale především budoucími emisními povolenkami.
Velmi se budou divit, co to udělá se skutečně levelized cost of electricity a úroky.

Odpovědět


Stejně o tom rozhodnou Lazaři z Lazards

Josef Hrncirik,2021-08-12 12:00:42

Odpovědět


Re: Perpetum mobile

Pavel Houdek,2021-08-10 08:32:57

Je spousta jiných možností jak vyrábět vodík, elektrolýza není jediná.
Ve vodíku je podle mě vzdálenější budoucnost.

Odpovědět


Re: Re: Perpetum mobile

Jan Novák9,2021-08-10 23:21:10

Ano ještě ho můžete výhodněji vyrábět ze zemního plynu, ropy nebo uhlí a páry. Všechny tyhle způsoby uvolňují z procesu uhlík jako CO2 za veliké ztráty energie. A většina vodíku se vyrábí právě takhle protože je to pořád výhodnější než elektrolýza. Takže vodíkové auto spaluje vlastně částečně spálenou ropu nebo zemní plyn a má spotřebu paliva jako helikoptéra.

Vysokoteplotní atomové reaktory jsou zatím jenom sci-fi. Neexistuje ani pokusný proof-of-koncept.

Odpovědět


Re: Re: Re: Perpetum mobile

M_. D_.,2021-08-11 20:58:04

Vyrábět vodík ze zemního pynu bude sranda. Protože příští rok začne v Česku akce v podobě přimíchávání vodíku do zemního plynu do běžné distribuce. Právě má jít o vodík vyráběný soláry/fufrníky, takže bude hezké ho případně z toho pak dolovat nějakým dalším procesem. :-)
Chlapci od distribuce plynu vypadali z toho celkem dost nadšeni. A ještě víc skákali radostí z další akce, v podobě zapojení a míchání do plynu produkce z bioplynek, hlavně nějak je trápila vlhkost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile

Jan Novák9,2021-08-12 10:16:42

To věřím že byli nadšení. Vodík z normálního potrubí proniká stěnou, a pokud je to staré železné potrubí tak při ton degraduje materiál za tvorby hydrátů. Celkem mi to připadá jako skvělý nápad...

... jak zajistit za 15-20 let konec plynu protože se celá síť rozpadne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile

Josef Hrncirik,2021-08-12 11:57:12

Až při parciálním tlaku nad 10 atm.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile

Eva M,2021-08-14 08:17:38

Dobrý den, a jak je to s výbušností vodíku?
Ty pokusy ze ZŠ, jak vodík "štěkne" i zkázu vzducholodí si asi pamatujeme...

Nemůže se např. při stagnaci stát, že se nám vodík ze směsi oddělí a udělá vodíkovou "kapsu"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile

Josef Hrncirik,2021-08-14 10:09:41

H2 vybuchuje hůře než acetylen, který bouchá i bez kyslíku.
Proč by se měl H2 ze směsi oddělit, když se uvažuje i o běžném používání čistého H2?
Samovolné oddělení H2 ze směsi odporuje II. větě thermodynamické.
Naopak mísení vodíku se vzduchem probíhá samovolně, hlavně během jeho stoupání ke stropu, kde se však vajglem obtížně zapaluje.
Vodíková Car Bomba i běžná car bombe neparatizují na hoření H2.
Bez kvalitního promísení se vzduchem po vzducholodi neštěkne ani pes.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Perpetum mobile

Eva M,2021-08-14 11:59:28

no, nevím tedy, ale zde se hovoří o "katastrofách, které byly z části způsobeny vysoce vznětlivým vodíkem,"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzducholo%C4%8F

představím-li si standardní situaci "zapaluji sporák/troubu/kotel", případně po určité době nepřítomnosti....ujišťuji Vás,že i u zemního plynu ve stávajícím složní může snadno dojít k úrazu, občas zde i takto něco bouchne...

ano, nadšení pro "vodík do každé domácnosti/vozidla" mne dost překvapilo.

připadá mi to jako s prominutím.... nedomyšlené.

Odpovědět


Re: Re: Perpetum mobile

František Kalva,2021-08-11 09:13:58

To jo, až se ho lidstvo naučí čerpat ve vzdálených galaxiích.

Odpovědět

Zálohování obnovitelných zdrojů

Oldřich Vašíček st.,2021-08-09 11:53:28

Zajímalo by mě, jak se počítá se zálohováním obnovitelných zdrojů. Pokud mám instalovaný nějaký výkon v FVE nebo větrnících. V podstatě na relativně malé rozloze s obdobným střídáním dne a noc, případně obdobným počasím. Musí být, dle mého, tento výkon zálohován jiným zdrojem ve skoro stejném rozsahu. Tzn. buď uhelnou elektrárnou, která má horší dynamiku (kotel nikdo nerozpálí na plný výkon v řádech minut) nebo plynovou, která má rychlejší, ale určitě ne okamžitý náběh. Navíc nafázovat generátor na síť taky není ihned.
Znamená to, že tyto zálohy běží v nějakém minimálním výkonu stále, aby byly k dispozici v případě, že přestane foukat nebo se zamračí?
Nebylo by, v tom případě ekologičtější, provozovat tvrdý zdroj na nominálním výkonu s optimální účinností?

Ptám se, protože jsem se o tom nikde rozumně nedočetl. Jen se občas objeví článek, kolik CO2 se vyprodukuje v závislosti na provozu FVE apod. Je to produkce, která alespoň nějak generuje energii nebo je úplně zbytečná?

Jak vlastně funguje vyrovnávání spotřeby celé sítě? Co se děje se sítí, pokud je do ní dodáváno více el. energie než je její spotřeba? Jak reaguje síť, když se sepne, např. na sídlišti několik tisíc rychlovarných konvic v 6:30 ráno?

Jen malá poznámka. Uran je neobnovitelný zdroj, který se spotřebovává i když jej netěžíme. :) Pokud jej nevyužíváme nyní, následující generace to budou mít čím dál složitější. I když s poločasem rozpadu U235 cca 700 mil let to není tak kritické. :)

Odpovědět


Re: Zálohování obnovitelných zdrojů

Viktor Šedivý,2021-08-09 17:15:54

Ptáte se špatně - hledáte věcné řešení tam, kde vládne ideologie.

Odpovědět


Re: Re: Zálohování obnovitelných zdrojů

Oldřich Vašíček st.,2021-08-09 21:51:54

Ideologie se nikdo nenají a ani to nenatankuje do nádrže. :)
Dříve nebo později to to lidi budou potřebovat.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zálohování obnovitelných zdrojů

Viktor Šedivý,2021-08-10 13:44:33

Nebudou-li elektrárny, nebude elektřina. A co kdo potřebuje bude úúúplně jedno.

Odpovědět


Re: Zálohování obnovitelných zdrojů

Jan Novák9,2021-08-09 22:10:07

Krátkodobá regulace v řádu hodin na kterou se ptáte má být pomocí gigantických baterií za cenu cenu stovek až tisíců miliard a s životností okolo 10 let. Pokud v zimě nebude foukat (a to může být klidně i tři týdny v kuse) tak se bude plošně vypínat.

Regulace v síti je dvojího druhu:
1.) regulace napětí - reguluje se přepínáním odboček na VVN transformátoru.
2.) regulace frekvence - frekvence v síti je závislá na nejsilnějším generátoru v síti. Malé obzvlášť elektronické zdroje jako FV se při poklesu frekvence okamžitě (milisekundy) vypnou a způsobí další pokles frekvence který vyhodí další FV zdroje v kaskádě. A máme blackout.
(regulaci účiníku pomíjím ačkoli to FV zdroj vyhodí také.)

Pro zpětné nahození sítě po výpadku se musí vypnout veškerá zátěž a postupně nahodit zdroje a teprve až zdroje běží postupně připojovat odběr. To je při spoustě malých rozptýlených zdrojů skoro nemožné. Spustíte FV zdroj ale ten se po připojení do sítě okamžitě přetíží a vypadne protože celé město/vesnici neutáhne. To znamená že musíte většinu sítě rozběhnout na velké zdroje a teprve potom připojovat FV.

Odpovědět


Re: Re: Zálohování obnovitelných zdrojů

Josef Hrncirik,2021-08-10 08:38:46

Budou platit "Zálohy za vedení, trafa, pojistky a proud nedodaný v noci či bezvětří"

Odpovědět

O energii dle vědy, techniky - ale i bez vědy

Bohumír Tichánek,2021-08-09 10:55:20

Dostatek energie má být tou základní potřebou každé civilizace, tvrdí současné poznání. Ale nebývalo to jinak? Hlavně se ubránit šelmám. Dřevo na ohniště – to přece roste samo. Ale vyjít z jeskyně – šavlozubí tygři nebo smečky šedých vlků měly převahu.

https://hledani.gnosis.cz/orgie-energie-a-sdeleni-vsehomira/

„Již ve 30. letech minulého století byly parní stroje, v elektrárnách, nahrazované točivými turbinami. Vývojem byl překonán dávný vynález, kdy písty ve válci kmitaly sem-tam. Rozhodla větší účinnost…“
„Z našich pokusů a zjištění byl závěr ten, že volná energie musí fungovat, ale něco zásadního, a přitom jednoduchého, nám asi uniká…“
„~ handrkování se sousedními státy (Švýcarsko kdysi zamýšlelo stavět jadernou elektrárnu hned vedle hranic s Rakouskem, v Rüthi – méně než kilometr od rakouské hranice),“

Odpovědět


Re: O energii dle vědy, techniky - ale i bez vědy

Oldřich Vašíček st.,2021-08-09 11:17:16

Ve své podstatě jsme se o moc dál, než od parních strojů nedostali. Turbína je pěkný vynález, ale pořád do ni ženeme stejnou páru, jako v 19. stol. Jen jsme vyměnili kotel na dřevo za jaderný reaktor. Vývoj jaderné fúze opět řeší jen kotel.

Upnuli jsme se na výrobu a distribuci pohybujících se elektronů ve vodiči a to celkem primitivním způsobem pohybu vodiče v magnetickém poli. Není jiný a výhodnější způsob?

Samozřejmě, ještě máme fotovoltaiku s mizernou účinností a závislou na rozmarech počasí. Případně termoelektrickou přeměnu s ještě horší účinností. S tím, že kdyby se do jejího vývoje nalilo tolik prostředků co do předešlé, taky by mohla být někde jinde. :)

Bohužel preferováním jedné technologie (mám na mysli "obnovitelnou"), jsme sebrali prostředky jiným, možná i vhodnějším možnostem nezávislých na počasí. Možná i fyzikálně možných. :)

Zatím se sypou prostředky do technologií stlačování plynů ve starých dolech, stavění věží z betonových kvádrů a podobných prahystorických technologií, které ve větším měřítku nemají reálné využití. Zároveň se čeká na zázrak, až se někde objeví levný akumulátor s obrovskou kapacitou, aby uložil všechnu energii ze slunce a utáhl celý svět v zimě a v noci.

Odpovědět


Re: Re: O energii dle vědy, techniky - ale i bez vědy

Pavel Houdek,2021-08-10 08:51:34

Podle mého názoru, produkce elektřiny pomocí fúze a v uzavřeném chladicím cyklu je (vzdálená) budoucnost.
Ono totiž dřív nebo později někoho napadne, že vypouštět miliony tun vodní páry (jen temelín ~33 milionů tun ročně) do ovzduší taky není úplně košér.
Naštěstí vodní pára nemá GWP, tak zatím žádný ekologista nepřišel na to, kolik že to je ekvivalent CO2.

Odpovědět


Re: Re: Re: O energii dle vědy, techniky - ale i bez vědy

Pavel Houdek,2021-08-10 08:54:48

Těch 33 mil.tun je spotřeba a já předpokládám, že je to, co se odpaří. Většina vody ve věži kondenzuje a recykluje se. Pokud se mýlím, omlouvám se.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: O energii dle vědy, techniky - ale i bez vědy

M_. D_.,2021-08-11 21:30:56

Kolik se toho odpaří v chladící věži i záleží na chladícím režimu roprašování (třeba Temelín jich má 5), což se odvozuje od teploty okolního vzduchu.
Jinak ztráty v jedné chladící věži jsou cca:
Dukovany - průtok 10,5 m3/s, odpar do 0,15 m3/s, 2 věže na blok, celkem 8 ks,
Temelín - průtok 17,2 m3/s, odpar do 0,4 m3/s, 2 věže na blok, celkem 4 ks.
Ale nejde to jednoduše pronásobit, v zimě se použije menší počet věží a v létě, když je třeba v Temelíně jeden blok odstaven, tak jedoucí může používát 3 nebo všechny 4 věže pro chlazení.

Odpovědět


Re: O energii dle vědy, techniky - ale i bez vědy

Josef Hrncirik,2021-08-10 08:44:30

Nerozhodla větší účinnost, ale větší využití kapitálu při intenzivnějších (nevratnějších, ztrátovějších tepelných strojích).
That is economy stupids!

Odpovědět

oné

Jan Mrkvicka,2021-08-09 10:14:32

Pokiaľ Nemci tajne nepočítajú s jadrovou syntézou, tak viditeľne spoliehajú na ruský plyn.

Odpovědět


Re: oné

Eva M,2021-08-09 11:01:34

:)) no podle mne mohou počítat s jadernou energií z ČR, kterou už mají předplacenou a) přes ty banky, u kterých se ČR zadlužuje; b) vzhledem ke své pozici si mohou najít i jiné formy, bude-li se hodit... :))

:)) dyť té investici nevěří ani ten ČEZ=akcionáři, proto chce státní záruky...

Odpovědět


Re: Re: oné

Jan Mrkvicka,2021-08-09 20:52:56

Jadrová energia je pre Talianov úplne bezpečná, lebo vlastnia elektrárne na Slovensku.

Odpovědět


Re: Re: Re: oné

Vojtěch Běhunčík,2021-08-10 20:57:25

Skupina Enel vlastní 33% akcií Slovenských elektrární, firma SPH BV (Tkáč - Křetinský) 33% a Slovenská republika 34%.
https://www.seas.sk/o-nas

Odpovědět


Re: Re: oné

Pavel Houdek,2021-08-10 08:36:52

Nemůžou počítat s naší elektřinou. Budeme nuceni zavřít uhelné elektrárny a nové jaderné nejsme schopni postavit.
Takže sami budeme mít málo a o nějakém vývozu nebude řeč. Anebo budeme vyvážet, ale pro náš průmysl nebude.

Odpovědět


Re: Re: Re: oné

Josef Hrncirik,2021-08-10 08:47:43

Co to je "Náš průmysl"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: oné

Pavel Houdek,2021-08-10 08:59:59

No namátkou třeba německá montovna v Mladé Boleslavi, nebo korejský výrobce turbín v Plzni, možná i polské chemičky v Litvínově, ruský výrobce letadel, slovenský výrobce traktorů a tak podobně...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: oné

Pavel Houdek,2021-08-10 09:03:06

Ono v důsledku nedostatku elektriky to tyhle podniky tady dost rychle zabalí... Takže neni vlastně proč se bát, pro lidi pak zbude dost...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Eva M,2021-08-10 12:04:59

jaký vývoj by vlastně nastal v případě, že by se škodovce nerentovala ta výroba elekromobilů, na kterou snad má v tuzemsku přecházet nebo co (tiskem šly zprávy, že by se modely na benzin přesunuly někam na jih - tunisko turecko či co... zvláštní, tam svítí mnohem vic a elektromobily tam mají přirozeně lepší perspektivy... ale tam se s nimi nepočítá?)?

.. no a co by se stalo, pokud bychom měli rozestavěnou velkou elektrárnu s perspektivou dokončení dejme tomu cca 15- 20 let, (? omlouvám se, přesně čas. rámec nevím) investice v mezinár měnách, ale stát by dejme tomu v polovině té doby zbankrotoval (k čemuž patrně i tak směřuje)?

jako já samozřejmě nevím, jaké je správné řešení ... ale připadá mi, že se dost věcí při tom plánování megainvestic ignoruje...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Pavel Houdek,2021-08-10 16:11:49

Pokud by se výroba elektromobilů (u nás) nerentovala, výrobu zabalí, stejně jako jakoukoliv jinou výrobu.

Podle mé úvahy, fosilní elektrárny mají perspektivu tak maximálně 20 let. Německo zahájilo přechod na plyn před několika lety, tak to stihne a asi bude za výjimku provozu lobovat, u nás se o tom povětšinou jen žvaní, do té doby žádnou větší elektrárnu nejspíš nepostavíme, ba možná ani nepředěláme na ten plyn a budeme v háji.

U nás je tohle odvětví mocně prolobované různými zájmy (soláry, uhelná loby, etc.), proto nemá cenu příliš špekulovat nad logikou a postupem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

František Kalva,2021-08-11 09:19:32

To je ono, lidé se zahřejí prací a nebude nutné ani v zimě topit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: oné

Vit Hadacek,2021-08-10 20:29:43

Patrně je tím myšlen průmysl v českých rukou. A těch firem je poměrně dost. Mamuti typu Škoda Auto to nejsou, ale existují.

Odpovědět


Re: Re: Re: oné

Viktor Šedivý,2021-08-10 13:49:33

Ale můžou - přeplatí nás.

Odpovědět


Re: oné

Václav Dvořák,2021-08-09 22:54:08

Do konce období Frau Merkel to vydrží, Zelení budou mít zacpané huby a pak se uvidí... předpokládám, že jedna dvě vlády budou mít peklo, až budou muset říct lidem, jaká je pravda. Mezitím se posílí zálohování obnovitelných zdrojů do vodíku, postaví pár přečerpávacích elektráren a zvýší chytrost sítí (tj. zařízení, která nemusí mít trvalý výkon automaticky budou mít výkonové špičky v době přebytků).

Ideální by myslím bylo, kdyby se pro základní zdroje aspoň zčásti přešlo třeba na to thorium (ale to až po těch přechodových vládách), protože to vypadá, že Němci se už k uranu nevrátí, protože to chápou jako věc národní cti (podobně jako Britové neodvolají celkem nesmyslný Brexit).
No a jinak další možnosti jsou nové typy zálohovacíh úložišť, které se mezitím můžou dotahnout do masového nasazení, např. železo oxidační...

Odpovědět


Re: Re: oné

Viktor Šedivý,2021-08-10 13:48:08

Nové typy zálohovacích úložišť?
Ona snad existuje technologie, která má ekonomickou a technickou šanci?

Odpovědět


Re: Re: Re: oné

Jan Novák9,2021-08-10 23:38:22

Ano, známé a používané technologie jako například dilithiový reaktor ze StarTreku :-)))

Technických šancí je hodně a ekonomická šance je relativní. Pokud nebude jiná možnost tak cena poroste dokud se to nevyplatí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: oné

Václav Dvořák,2021-08-11 22:53:10

Evidentně tady na Oslu články nečtete důkladně nebo na pochopení zajímavých nápadů nemáte vzdělání a představivost, protože rozumných možností akumulace se tady probírala a probírá spousta. Naposled třeba železo - oxidační úložiště. Něco z toho se určitě časem chytí, ale nejspíše to musí být takové nápady, které mají celkovou efektivitu (včetně celkové ceny investice) dlouhodobě na úrovni přečerpávacích elektráren :)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: oné

D. Hruška,2021-08-11 23:26:31

Pan Novák jasně píše, že technických možností k akumulaci je hodně a s tím, jak poroste cena elektřiny, budou se postupně stávat rentabilními.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Viktor Šedivý,2021-08-12 08:51:31

Budou se stávat rentabilními? To je mimořádně pokřivená logika - čistě účetně bude samozřejmě "výhodné" používat i nesmyslné prostředky akumulace, bude to ale jen proto, že ekonomicky a technicky efektivní způsoby výroby budou z ideologických důvodů zakázány.

Ve skutečnosti to ale bude nehorázné plýtvání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

D. Hruška,2021-08-12 09:51:56

Naopak - z hlediska logiky jde o zcela přesné vyjádření. Rentabilita neboli výnosnost se určuje z pohledu investora. Kde vidíte nějakou logickou chybu?

Jestli je to výhodné pro společnost (nebo pro přírodu) je úplně jiná otázka. Na tu jste se ale neptal. Ptal jste se, jestli existuje nejaká technologie, která má technickou a ekonomickou šanci. Technických možností je hodně a ekonomicky v případě drahé elektřiny šanci mají.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Viktor Šedivý,2021-08-12 10:42:09

Ano. Když vám zpřerážím nohy, bude plazení po břiše nejrozumnější způsob pohybu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

D. Hruška,2021-08-12 10:48:49

Rozhodně :-))

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Jan Novák9,2021-08-12 10:25:20

To vysvětlete Melounům, zeleným kryptokomunistům.
Já s vámi souhlasím - ale to nic nemění na tom že přesně takhle to dělají.

Bohužel relatita je svině.

Stejně tak probíhá slibované srovnání ceny aut a elektromobilů. Nesmyslnými požadavky na produkci CO2 a pokutami se zvyšuje cena aut. Brzo se začnou povolenky na CO2 platit z pohonných hmot a najednou bude elektromobil mnohem levnější.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Oldřich Vašíček st.,2021-08-13 11:14:46

Na prosazování elektroaut mě nejvíc udivuje, kolik prostředků a politických vlivů se investuje do technologie, která by, v případě ideálního stavu (všechna energie na dopravu by byla ze slunce a větru :)), řešila celosvětové emise CO2 v rozsahu max 2%. A to by musel jezdit na elektriku celý svět a sekat trávu kosou :).
Totálně nesmyslně vyhozené prostředky, které při přirozeném výběru mohli nabídnout podstatně ekologičtější technologie.
Jak jsem již někde psal. Nařízením směru k jedné technologii a jejímu dotování se zavírají další možné cesty vývoje. Tím není možné ani tyto cesty otestovat. Nikdo do toho nedá peníze, když všichni "znají jediný správný směr"!

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: oné

Josef Hrncirik,2021-08-13 13:54:45

Fe oxidační úložiště se těší na relativně pomalou redukci částic oxidu železa v zahřívaném fluidním loži vodíkem. Reakce probíhá jen do rovnováhy, vodní páru ze vzniklé směsi s vodíkem nutno vykondenzovávat. Určitě to jde mnohem pomaleji než Fe spalovat. To už zrovna můžeme skladovat H2, nebo ho převádět na CH4. Teoreticky bychom reakcí H2O s Fe zase ve vyhřívaném fluidním loži mohli s velkými ztrátami regenerovat H2.
Pakliže Fe spálíme na oxid, bude to jen kotel pro turbínu.
Oxid se odírá ev. slinuje, Fe se rádo svařuje. A zase jsme tam, kde jsme byli, navíc s málo využitými aparaturami.
Přečerpávací elektrárna vyčerpává prostředky vyvlastněné komunistům a navíc z ničeho vytvořila cenu pozemků.

Odpovědět


Re: Re: oné

František Kalva,2021-08-11 09:38:13

Vidím, že i vy podléháte představě, že k vystavění přečerpávací elektrárny stačí zbožné přání. Nebudu se rozepisovat, jaké jsou všechny problémy kolem, ale dva základní aspekty zůstávají - přírodní podmínky, jednak kopec v blízkosti velké zásoby vody (ty nádrže totiž musí být dvě!) vhodný pro vybudování horní nádrže, ale hlavně dostatečné přebytky v síti, které vůbec umožní tu vodu nahoru vytlačit. A ty jaksi v případě OZE nejsou.
P.S. Myslíte, že pravověrní odmítači jaderné energetiky postřehnou rozdíl mezi uranem a thoriem? Jejich základním atributem je naprostá ignorance fyzikálního vzdělání a nahrazení přírodních zákonů zbožným přáním, případně pokus, tyto zákony přehlasovat prostou většinou v parlamentě, nakonec zákon jako zákon. DTTO s matematikou, procenta ztrát, jimiž se honosí každé zálohovací úložiště se prostě ignorují.
P.P.S. Pevně věřím, že letošní zimy se dočkám takového blackoutu, že se ho nepodaří ututlat, jako ten z ledny 2017. To by mohlo aspoň pár Němcům otevřít oči a začít myslet. Ovšem zrovna oni jsou zatíženi již historicky zaznamenanou ideologickou zaslepeností.

Odpovědět


Re: Re: Re: oné

Václav Dvořák,2021-08-11 14:20:46

Když se někdo řídí pravidlem "čím hůře tím lépe", tak to vypovídá za všechno. S takovými skupinami není konstruktivní diskuze možná, apropos takové defétistické odpovědi jsem očekával... no, asi budete mít nešťastné stáří, protože historický vývoj nezměníte /spíš
mu ještě namažete/.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: oné

Viktor Šedivý,2021-08-11 17:25:14

A jak jinak vysvětlit stádu, že se opravdu blíží vážné nebezpečí. Musí to pocítit, jasně a tvrdě.
Blackout ve špatnou chvíli, potíže při rozbíhání, kolaps základní infrastruktury, mrtví.

Dokud se něco takového nestane, budou lidé stále věřit tomu, že se stane zázrak a zas tak zle přeci nebude.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: oné

Václav Dvořák,2021-08-11 22:36:36

Pokud stádem respektované osobnosti budou mít jasný názor, tak se tím to "stádo" bude řídit... Zahájit kulometnou palbu do blížící se masy, případně masy vydusit hladomorem nebo něčím podobným, to je řešení na úrovni diktátorů a různých východních režimů, tudy cesta nejspíše nevede, pokud nechceme skončit třeba jak Zimbabwe.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

D. Hruška,2021-08-11 23:19:48

Nikdo nechce lidi cíleně vydusit, natož střílet. Nějaké blackouty příjdou samy, to je téměř jistota. Nikoho to ale netrápí, nikdo to příliš neřeší. Když příjdou blackouty dříve, dříve se také začne hledat řešení. Když příjdou později, o to tvrdší to bude šok a o to méně bude času to řešit.

Například u nás politici odložili výběrové řízení na dostavbu Dukovan až na příští volební období. Přitom už teď je pozdě. Ale politikům i voličům je to jedno. Kdybychom za sebou už měli nějaký pořádný blackout, proces dostavby by se uspíšil a tím bychom si ušetřili mnohem horší problémy v budoucnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Viktor Šedivý,2021-08-12 08:41:16

Hrozba obětí na životech působí neakceptovatelně, proti perspektivě ekonomického a mocenského propadu na staletí je to ale alternativa velmi jemná a humánní. Nebo si snad myslíte, že když nám dramaticky klesne životní úroveň, nebude to znamenat ztráty na životech?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Jan Novák9,2021-08-12 10:29:46

Historická paralela - konec římské říše a nástup středověku (jen 100x rychleji)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

D. Hruška,2021-08-12 10:41:42

Římská říše se pouze rozpadla. Nám hrozí ekonomické a možná i politické podmanění.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: oné

Václav Dvořák,2021-08-14 23:47:21

To nemyslíte vážně? Jestli ano, tak tomu říkám stupeň ignorance a ani nechci rozebírat jaký, jinak bych musel použít silná slova.

Odpovědět

Pevně doufám,

František Kalva,2021-08-09 09:58:56

že letošní zimy nastane pár blackoutů, které aspoň těm bystřejším MAŠÍBLům naznačí, že tudy cesta nevede. Dokud budou veřejné mínění ovládat jedinci bez elementárního vzdělání, situace se nezlepší. Zajímavé je, že ti největší tepači produkce CO2 se stěží zmůžou na kritiku vývoje počasí, ale vydat se hasit do Řecka je ani nenapadne, tuplem pokusit se uvědomit si, PROČ k takovým výkyvům vůbec dochází. Ona totiž myšlenka, že za problémy v Evropě mohou i masívní farmy větrníků je tak neslušná, že se ignoruje i jen náznak. Zvlášť to udivuje u Němců po zkušenostech s tragickými záplavami. Nikde jsem nepostřehl ani náznak otázek, proč se najednou do středu Evropy cpe teplý a vlhký vzduch ze středního Atlantiku přes Biskajský záliv, místo prověřené cesty za severního Atlantiku přes Severní moře. Nikoho ani ve nu nenapadne poukázat na současný stav ve středomoří, kam se najednou, bez de facto historické souvislosti hrne horký saharský vzduch a Řecko hoří. A bez emisních povolenek. Obávám se, že po tragických zkušenostech 20. století. kdy národ německý rozpoutal dvě světové války a obě prohrál se pokouší o další světový konflikt, ovšem tentokrát obrácený výhradně vůči vlastním obyvatelům.

Odpovědět


Re: Pevně doufám,

Jará Šustr,2021-08-09 10:04:43

YES !!!

Odpovědět


Re: Pevně doufám,

Pavel Houdek,2021-08-10 08:43:17

Špatná úvaha - blackouty (pokud nastanou) budou připsány na vrub klimatickým změnám, eletrifikaci a zákaz spalování fosilních paliv to podle mě urychlí.
Zapomínáte, že tady už rozhoduje ekologistická ideologie a nikoliv rozum.
Příčinou záplav, horkého vzduchu i požárů je tedy lidská produkce CO2 (a metanu z krav).

Odpovědět


Re: Re: Pevně doufám,

D. Hruška,2021-08-10 13:16:55

To záleží... Zelení ideologové určitě budou tvrdit, že za blackouty můžou klimatické změny, ale lidi jim to už nebudou tolik žrát. Uvidí se, jaká veřejná síla převáží.

Mimochodem ona ta zelená ideologie v Evropě vládne jen díky tomu, že lidé už několik generací neměli žádné skutečné problémy. Kdyby byla válka nebo hlad, nikdo by neřešil CO2, LGBT, MeeToo ani migranty. Ekologisti nám teď nějaké skutečné životní problémy vyrobí a lidi díky tomu pochopí, že je pro ně důležitější zahřát si v zimě zadek než si hrát na spasitele světa.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pevně doufám,

Pavel Houdek,2021-08-10 16:25:51

Já se domnívám, že to co teď vidíme jako ekologismus, je jen slabý odvar. Teď je ve světě obrovská poptávka po nějakém "levicovém" učení a ekologismus je naprosto vhodným kandidátem.

Celé to vychází z podobných "vědeckých" základů jako komunismus, je natolik složité, že to chápe jen hrstka lidí, a je velmi obtížné vyvrátit argumenty manter natlučených do hlav ekologistů, zároveň je globální a dokáže jednoduše identifikovat nepřítele a tedy spojovat masy.

A navíc má jednu fantastickou vlastnost - nejbohatší třída se na tom může megabrutálně napakovat, přecejenom "ekologické" technologie docela dost stojí a jenom někdo má prostředky na jejich vývoj a výrobu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pevně doufám,

D. Hruška,2021-08-10 17:06:25

To by mohlo fungovat, jen pokud by Čína postupovala svorně se západním establishmentem. Pokud se Čína ideologicky nepřipojí, západ se rychle stane Čínskou ekonomickou kolonií a Číňané si v Evropě prosadí, co sami uznají za vhodné- ať už jádro, uhlí a nebo středověk. A západní establishment by vůči čínskému establishmentu zchudnul. Čína má sice ke světové dominanci našlápnuti i bez našeho ekologismu, ale s ním by to získalo úplně jiný rozsah.

Mimochodem netuším, jak si ekologisti představují řešit uhlíkovou stopu vojenské techniky. To plánují nahradit F-35 nějakou stíhačkou na baterky s doletem 400km? A všechna vojenská plavidla s nejaderným pohonem zrušit bez náhrady? Jestli ano, pak stačí Turecku nebo Rusku počkat do roku 2050 a pak provést anšlus Evropy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pevně doufám,

Jan Novák9,2021-08-10 23:44:24

Ekologisti si to představují jako stíhačky Bundeswehru kde ze 120 fungují 4 stroje. Co se týká anšlusu, tak tuším že předloni NATO přišlo nato že by Rusku stačilo 6 dní na obsazení Evropy a armády ani Americké jednotky by jim v tom nezabránily. Američani by je nejenom nezpomalili ale ani by nestačili utéct a byli by zajati.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pevně doufám,

František Kalva,2021-08-11 09:52:26

Jo, něco podobného se nám snažili vsugerovat na PŠM. Kupodivu po několika desítkách let vyplavala pravda, že veškerá bojeschopnost ruské armády byla ve stylu "přání otcem myšlenky" a podporovaná zcela vysněnými aspekty výzbroje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pevně doufám,

František Kalva,2021-08-11 09:41:27

Na elektrických tancích se už usilovně pracuje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pevně doufám,

Václav Dvořák,2021-08-11 22:55:08

Jen jako podpora elektrických systémů během stání. Například při stání v poušti, kdy do tanku praží plnou palbou 12h...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Pevně doufám,

Viktor Šedivý,2021-08-12 08:22:32

Proč by měli Evropu obsazovat? Po zelené smršti budeme totálně ekonomicky závislí na normálních státech, budou si nás vodit bez jakéhokoli omezení. Okupace je drahá.

Odpovědět

Lubomír Oršulík,2021-08-09 08:50:30

Jsem zvědav jak tohle dopadne:
https://brilliantlightpower.com/suncell-120-hour-trial/
https://e-catworld.com/2021/08/06/e-cat-skl-to-be-presented-in-november-following-perfect-test/

Odpovědět


Re:

Josef Hrncirik,2021-08-10 20:16:21

boiler nebo bordel, vsjo ravno. Aspoň teplotu a účinnost panelu mohli ?texasští honáci uvést.

Odpovědět

odbočka na pana Wagnera

Petr Petr,2021-08-09 08:46:02

Chtěl bych se zeptat pana Wagnera, co jeho odborný pohled říká tomuto:
https://techxplore.com/news/2021-08-reveals-frequency-nuclear-power-outages.html
Neříkám, že zastávám tento tento názor (lze to vysvětlit nejen klimatem, ale i tak, že prostě s časem komplikovanější/bezpečnější technologie/požadavky jaderných elektráren je tak i poruchovější/odstavnější).
Jsou to ale cca reálná čísla?

Odpovědět


Re: odbočka na pana Wagnera

Vladimír Wagner,2021-08-10 21:31:46

Tady je třeba připomenout, že autor počítá jen takové výpadky, které podle něj byly způsobeny jevy připisované klimatickým změnám. V reálu například v USA spolehlivost a koeficient ročního využití jejich flotily jaderných reaktorů v posledních desetiletích a letech extrémně dobrá a zlepšovala se (střední hodnota ročního využití amerických jaderných bloků v posledních letech přesahuje 90 %).
Samotná práce je metodicky poměrně problematická a obsahuje řadu obrovských nejistot. Zmíním některé z nich. Případů, které lze hodnotit jako způsobené jevy souvisejícími s klimatickými změnami je velmi málo. Statistika je tak s velmi velkou nejistotou. Je už problém vůbec stanovit úroveň klimatických změn a ještě větší nejistota je s odhadem jejich budoucího vývoje. Navíc se pochopitelně předpokládá u nových jaderných elektráren větší odolnost. Přechází se od přímého chlazení k chladícím věžím či dokonce suchému chlazení. I další části jaderných elektráren jsou odolnější proti povětrnostním jevům.
Největší problém však je, že se nedělá srovnání ovlivnění různých typu výroby elektřiny těmito jevy. Jaderné bloky jsou totiž velmi odolné. Jiné typy elektrických zdrojů mohou být klimatickými změnami ovlivněny daleko více.

Odpovědět

Řež

Jará Šustr,2021-08-09 08:16:43

Nejsem schopen posoudit Wágnerovi články už jenom proto, že je nedokáži přečíst do konce.
Ale uvědomte si Řež(ČEZ) vs Řež(AV), myslím, že tam chodí přes dvůr v pantoflích na melouchy.
Tento článek bude nejspíš také placený z vašich peněz ze státního úřadu pro výrobu elektřiny(ČEZ).
Lidé bděte!

Odpovědět


Re: Řež

František Kalva,2021-08-09 09:43:31

A pořiďte si ebonitovou štangli a liščí ocas, ať se za dlouhých zimních večerů aspoň zahřejete třením.

Odpovědět


Re: Řež

Oldřich Vašíček st.,2021-08-09 10:27:48

Každý je někým placený. Také dostáváte peníze za svoji práci. Práce pana Wágnera je být odborníkem na jaderné technologie a jejich využití. Myslím, že v tomto ohledu jsou jeho informace relevantní. zatím se nesnaží posuzovat umělecká díla nebo způsob rybolovu.
Snaha prosadit stabilní zdroj v situaci, kdy okolní státy doufají v nějaký technologický průlom již cca 20 let se mi jeví jako rozumná.
Pokud okolní státy produkují většinu energie z nestabilních a nezálohovaných zdrojů skoro zadarmo, jaká bude poptávka a cena v době, kdy tyto zdroje nebudou k dispozici. Kdo jim to dodá? A komu se bude dodávat v případě, že i stabilních zdrojů bude nedostatek.
Ano. Způsob financování takových staveb je bohužel problematický a navíc se do toho montuje politika, která to ještě více zamotává. Tak to, ale bohužel dopadlo i s podporou obnovitelných zdrojů. Místo podpory doplňkových zdrojů se z toho stal obrovský business pro pár vyvolených.
Je důležité si vybrat správně informace ze všech dostupných zdrojů a posoudit jejich relevantnost a fundovanost. Ale je to těžké a chybí správná křišťálová koule.

Odpovědět


Re: Re: Řež

Roman Dubravský,2021-08-09 14:55:15

"Práce pana Wágnera je být odborníkem na jaderné technologie a jejich využití. Myslím, že v tomto ohledu jsou jeho informace relevantní. zatím se nesnaží posuzovat umělecká díla nebo způsob rybolovu."

Ale naskočit na covidismus a kafrat do zvládání epidemie, to ano. Při vší úctě k jeho eruduci v elektroenergetice.

Odpovědět


Re: Re: Re: Řež

Oldřich Vašíček st.,2021-08-09 15:33:20

Ke Covidu se vyjadřovala a vyjadřuje spousta známých i neznámých osobností. Vzhledem k jejich možnostem ovlivnit chování vlády nebo občanů to považuji jen za další osobní názor. Stejný jako p. MUDr. Pirka a ostatních. Oceňuji jejich inteligenci a schopnost zpracovávat informace, ale vzhledem k jejich primárnímu zaměření je to jen další z mnoha názorů.

Vyjádřit se mohou. Stejně jako já. Akceptovat to nemusím. A dokonce s jejich názorem můžu polemizovat či nesouhlasit.

Jejich názor, jako relevantní, beru v jejich oborech.

Výborné na tom je, že u těchto lidí se asi nedočkám ostré konfrontace, ale očekávám jen věcné a podložené informace. :)

Ohledně covidu jsem zatím nenašel žádnou osobnost, se kterou bych se plně ztotožnil.

Odpovědět


Re: Re: Re: Řež

Stano Zaječí,2021-08-10 08:13:26

Pane Dubravský, možná byste mohl více rozebrat, v čem se při práci s daty o epidemii dopustil pan Wagner chyby nebo dezinterpretace.
Dovoluji si poznamenat, že jeho pravděpodobně nejvíce čtený článek je o covidu (80 tisíc kliknutí). Zhruba čtyřikrát víc, než je u něj normou. Je totiž jen málo lidí, kteří rozumí statistice a toho jsou si lidé shánějící dobré informace vědomi.
Můžeme být rádi, že jsme skončili v o dost lepší situaci, než kterou nastiňoval jeho nejlepší scénář prostupu epidemie celou populací z konce října 2020.


S pozdravem a úctou vůči práci pana Wagnera

SK

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Řež

D. Hruška,2021-08-10 12:57:04

"Pane Dubravský, možná byste mohl více rozebrat..."

TO PROSÍM PROBOHA NE!! Covid s energetikou nijak nesouvisí. Alespoň tato diskuse by nemusela být zahlcena nekonečnými covidovými spory.

Odpovědět


Re: Řež

Tomas Hacek,2021-08-11 08:10:32

Tohle miluju!
Clanek jsem sice necetl (nedocetl) ale uz se zenu do diskuse plodit moje vymysly na zaklade neprecteneho clanku. Ale u zelenych mozku mne to neprekvapuje, je to pro ne typcike.
Normalni clovek kdyz necemu nerozumi, nebo necte, tak se k tomu nevyjadruje, aby nedaval na obdiv svoji hloupost.

Odpovědět


Re: Re: Řež

František Kalva,2021-08-11 09:55:54

A ani nectí zákony češtiny.

Odpovědět

Pavol Hudák,2021-08-09 07:19:36

Demokracia produkuje nekvalitne vlady. Keby tu vladol poslednych 30 rokov osvieteny kral, uholne elektrarne by uz davno boli nahradene jadrom.

Odpovědět


Re:

Eva M,2021-08-09 07:53:28

já občas krále sleduji v bulvárních časopisech.
není tak úplně pravda, že by měli skutečný vliv, možná mohou podpořit nějaké ty obchody s módou....

.... no a teď si představte, že jste Němec, zdatný to obchodník - a to oni jsou, jen se podívejte, jak vypadá německý státní dluh a jak český.
Zainvestoval jste do ohromného plynovodu, protože jste zjistil, že dosavadní cestu plynu drží pod krkm stát, kde jsou z takových či onakých důvodů opakovaně problémy.

Vy naopak držíte pod krkem český klíčový průmysl, tj. (nejen) subdodavatelství pro automotive;už několikrát proběhlo tiskem, že by se ta škodovka snad stěhovala....

Co myslíte, co všechno si od takové invstice do plynovodu slibujete, a jak si zajistíte její návratnost?


Problém ČR - mimo jiné - spočívá v tom, že ta energetická řešení jsou již nyní na dluh; čr chronicky generuje nikoli zisk, ale dluh; a zatímco některé jiné státy si vybudovaly VLASTNÍ jaderný průmysl, ať již jakoukoli cestou, čr je v pozici domorodce /snad mi bude historický příměr odpušzěn/, který se rozhoduje, od posádky které z kotvících lodí koupí ty náramné skleněné korále...ono se za ně něco musí dát, ale to bude maňana....

Jistě, čr má jakési ta jaderná pracoviště="vlastní odbornost" - kňuchtlí jakýsi náramný reaktor, o kterém nám p. Wagner onehda vysvětlil, že po letech intenzivního výzkumu se k ničemu praktickému nehodí....


Když chci vědět, co asi bude s "koronavirem", kouknu, jak to vypadá s RNA viry u hospodářských zvířat.

Když chci vědět, jak to dopadá se státy, které generují meukočírovatelný dluh, kouknu třeba na Argentinu ...nebo na Ukrajinu....


tož tak.

Odpovědět


Re: Re:

Viktor Šedivý,2021-08-12 08:27:02

Život na dluh je dnes základem celé EU. A teď se soudruzi chystají přiložit pod kotel, aby to jelo ještě rychleji - se zlikvidovanou energetikou budeme těžko hledat, za co ty korálky vyměnit.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Eva M,2021-08-12 09:55:39

vzhledem k ekonomické kondici ČR tohohle mamuta prostě nedostavíte. v půlce budete muset nedodělanou stavbu - ve které už bude utopena spousta práce a prostředků (resp. státního dluhu na vrub obyvatel ČR) někomu střelit - patrně se bude jednat o kapitál zahraniční, domácí takto silný patrně neexistuje (a ani nebude, perpetuum mobile neexistuje ani ve financích).

můžeme hádat/věštit, komu to asi tak bude a zda ho bude zajímat, zda mají místní elektřinu a teplo atd. :)) v exekučních řízeních se fakt dobrých cen nedosahuje, řecko by mohlo vyprávět.

rozumná cesta byla postupná náhrada / postupné budování menších záložních zdrojů podle toho, jaké máme prostředky (i když- zdá se, že chronicky žádné - i dobré příležitosti se v ČR tak nějak mění v další dluh), ne všechno vsadit na molocha, navíc když jsou s tím spojeny takové tlaky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Eva M,2021-08-12 10:04:04

PS ovšem vysvětlujte něco někomu, kdo se rozhodl vstoupit do albánské energetiky :))

... a udržel si křeslo (??)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re:

Viktor Šedivý,2021-08-12 10:47:04

Menších záložních zdrojů? Potřebujeme zdroje velké - energetická soustava složená ze spousty malých zdrojů je stěží schopná existence, po výpadku by její rozjetí hraničilo se zázrakem.

No a ještě čím byste v těch "malých zdrojích" topila?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re:

Eva M,2021-08-12 12:06:39

uhmm vším, co je k dispozici - uhlí plyn a i to zatr. jádro, pokud by ten pan Wágner něco dodal, aby se nám prodejci neprali a neuráželi se, že jsme u nich nenakoupili...(případně cokoli dalšího rozumného-- :)) že by se ČR k osídlení moc nehodila? je to možné)


nevím, zda se jen neshodujme v definici malý-velký;
jinak by to bylo samozřejmě blbý (a zpochybňuje to často používaný pojem "energetický mix").
nezmarovi když ukrouhnete chapadýlko, naroste mu nový, zatímco Darth Vader se svou Hvězdou smrti dopadl blbě proč???

no nic, mějte se

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Eva M,2021-08-14 08:19:39

PS ono se nějaké tech. řešení časem najde.

pokud jde o ty soláry - tam by myslím pomohlo, kdyby se dalo něco udělat s dálkovým přenosem...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Viktor Šedivý,2021-08-14 16:35:27

Technické řešení se sice možná najde, jak velká je ale pravděpodobnost, že bude i ekonomicky únosné?

Dálkový přenos nevýhody FV zas až tak moc neřeší. Z úplně druhé strany zeměkoule si proud nedovedete, závislost na aktuálním čase zůstává. Naopak si přidáte závislost na politické stabilitě jiných zemí. A upřímně řečeno spoléhat se na to, že třeba v severní Africe nikdo necvakne vypínačem, je přinejmenším bláhové.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Eva M,2021-08-14 20:27:43

...to je při zanedbání některých aktuálních okolností - stejně jako ostatní současná řešení zanedbávají zase jiné relevantní aktuální okolnosti.

Odpovědět


Re:

Jará Šustr,2021-08-09 07:57:31

Za zlodějny na ČEZu (Roman, Beneš) by ČEZ pořídil dostavbu Dukovat a postavil novou.
Nejdříve je nutné dostat ze systému škodné a pak něco řešit.

Odpovědět


Re: Re:

Jará Šustr,2021-08-09 08:08:00

Zapomněl jsem na ČEZ jako krmelec politických stran - ODS, ČSSD.

Odpovědět


Re: Re:

František Kalva,2021-08-09 10:00:09

Škodná sedí v Bruselu vy chytráku.

Odpovědět


Re:

Pavel Houdek,2021-08-09 09:45:07

Legrační, opravdu by mne zajímalo, co si lidi představují pod tím pofidérním "osvíceným králem".
Je pár zemí kde nějaká forma "osvíceného krále" vládne a rozhodně to tam nevypadá dobře.
Namátkou Rusko, Bělorusko, Saudská arábie, Írán, Omán, Maďarsko, Kazachstán, Uzbekistán a další.

Jinak by mne zajímalo s čím koreluje ta cena elektřiny. S výkonem, ani se spotřebou evidentně ne, protože frekvence změny ceny je zhruba dvojnásobná než výkon anebo spotřeba.

Odpovědět


Re: Re:

Jará Šustr,2021-08-09 10:07:07

Koho máte na mysli?

Odpovědět


Re: Re:

Jan Mrkvicka,2021-08-09 10:11:37

Ako vždy - s cenou na burze.

Odpovědět


Re: Re:

Jará Šustr,2021-08-09 10:50:14

Cena elektřiny koreluje s transformací na a.s. (vedlejší státní rozpočet pro potřeby politických stran) a ekonomickými zájmy úředníků tzv. manažery ČEZu.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Jan Mrkvicka,2021-08-09 11:49:42

Aj s tým, ale na úspešné obchodovanie na burze je to málo.

Odpovědět


Re:

Oldřich Vašíček st.,2021-08-09 10:59:26

Ani tak nemáte namysli krále, ale celý systém - absolutistickou monarchii. V případě osvíceného krále (spíše proroka) by to bylo zajímavé. Taková osobnost by se asi prosadila i v demokracii :).
Bohužel, z historie víme, že takových králů je pomálu a těch neosvícených nebo dokonce šílených, se těžce zbavuje. :)

Nic lepšího než demokracii zatím nemáme. V našem případě vidím problém spíše v zastoupení ve vedoucích funkcích řízení státu - každý trouba, který získá nad 5% hlasů se účastní řízení. Ať již přímo jako vláda nebo jako opozice. Pokud vláda není silně většinová, tak se každá věc musí "vyobchodovat" s opozicí. Tzn. najdou si nějaký kompromis = žádná strana není schopna dostát svému volebnímu programu. Když se jedná o dobrou věc, tak to opozice neschválí, aby při příštích volbách nepřihrávala konkurenci a doufá, že se jí to podaří taky prosadit. V důsledku v důležitých věcech se nikdo na ničem nedohodne.

Více by se mi líbil systém, kdy vítěz bere vše. Pokud tato vláda povede správnou cestou, bude zvolena i příště. Pokud ne, asi to příště nevyhraje. Nemusí se jednat o jednu stranu. Koalice můžou být i před volbami. Jen musí mít jednotný program a toho se držet. Nutná je vysoká míra zodpovědnosti. Korupční problém = okamžité odstoupení, propadnutí majetku rodin do třetího kolena a doživotní zákaz účasti v politice. :)

V našem systému s každá strana vyzobne něco, na čem (většinou populisticky) získá volební body. Že toho již nemůže reálně dosáhnou nikoho netrápí. Za to vždy můžou ti druzí.

Odpovědět


Re: Re:

Eva M,2021-08-09 11:39:39

/obávám se, že "kdo za to může" je jedna věc (nějak se mi vybavil pojem "bílý kůň"), a jiná věc je "co se s tím dá dělat" - ta je podstatnější, a tam bychom si patrně nepomohli ze stavu, kdy se "tak nějak nikdy nakonec nepodaří, plán je ambiciózní a úžasný, ale vždycky se to podělá"; to je - obávám se - zdejší "genius locci"./

Odpovědět


Re: Re: Re:

Josef Hrncirik,2021-08-14 10:18:48

Jádro problému je jen v tom, že je zde malá svoboda tisku.
($ů)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz