Je opravdu pro Česko plynová varianta mixu lepší než jaderná?  
Postupně bude nutné nahradit uhelné bloky. Jak roste cena emisních povolenek, zvyšuje se cena nejen uhelné, ale také plynové elektřiny. Je tak třeba urychlit přechod k nízkoemisnímu mixu. Ovšem důležitější než rychlost je, aby mix, ke kterému směřujeme, odpovídal našim geografickým a dalším podmínkám a byl opravdu nízkoemisní, efektivní a environmentálně citlivý.

Nedávno vyšel rozsáhlý rozhovor o energetice s Michalem Šnobrem. Určitě je zajímavý a pro každého, kdo se zajímá o budoucnost naší energetiky, jej doporučuji ke shlédnutí. S řadou jím prezentovaných názorů plně souhlasím, ovšem další jsou silně ovlivněny tím, že se jedná o zástupce spekulativních akcionářů firmy ČEZ, kteří jsou zaměřeni na rychlý osobní zisk. Jeho časové výhledy se neliší příliš od politiků, jejichž vize jsou dominantně dány volebními obdobími a prioritou je vítězství ve volbách.

 

Přechod od uhlí je nutnost, jeho optimální čas je otázkou

Už dlouho je jasné, že Česko bude muset odejít od uhlí, které zatím pokrývá největší část potřeb elektřiny a tepla. V dřívějších letech byl postupný útlum uhlí dominantně dán vyčerpáním zásob omezených i stanovenými limity těžby a postupným stárnutím zdrojů, které přestávaly vyhovovat stále náročnějším požadavkům na omezení emisí škodlivin. V současné době se však stále více uplatňuje ekonomický tlak způsobený zvyšujícími se cenami povolenek na emise oxidu uhličitého a politické tlaky Evropské unie na uzavírání uhelných elektráren.

S Michalem Šnobrem se shodnu i v tom, že podmínky pro obnovitelné zdroje jsou u nás omezené. Vzhledem k tomu, že nemáme větrné mořské pobřeží a nejlepší větrné podmínky jsou v ekologicky nejcennějších horských partiích, není reálný potenciál hlavně v oblasti větrných zdrojů příliš velký. Největší je u obnovitelných zdrojů v oblasti fotovoltaiky, Do vyřešení možnosti masivní akumulace jsou i v této oblasti možnosti značně omezené. Velká část náhrady uhlí se tak musí realizovat buď pomocí plynových zdrojů nebo jaderných reaktorů. Přesnější rozbor možných scénářů a rizik spojených s přechodem od uhelných zdrojů jsem popsal v dřívějším článku.

 

Opřít se o plyn?

Pravdou je i to, že německá Energiewende je založena na přechodu k mixu postaveném na plynových zdrojích skombinovaných s těmi obnovitelnými. Plyn zde bude mít velmi důležitou roli a významné bude i využití paroplynových bloků. To je hlavní důvod tak intenzivní snahy Německa o dokončení plynovodu NordStream II. Je také jasné, že díky tomu bude mít využívání spalování plynu v Evropské unii v podobě Německa velmi silné zastání. A na to spoléhá při prosazování výstavby paroplynových bloků u nás i Michal Šnobr.

Na druhé straně platí, že plyn není nízkoemisní zdroj. Jak konstatuje v rozhovoru i Michal Šnobr, započítávají se u plynových zdrojů jen emise uvolněné při spalování, které jsou poloviční až třetinové oproti uhelným. Jde však o čistě formální přístup Evropské unie. Reálně jsou při započtení úniků při těžbě a dopravě plynu emise skleníkových plynů u uhelných a plynových zdrojů velmi podobné. Podobá se to situaci při masivní náhradě uhlí v Evropě spalováním dřeva těženého v Americe a převáženého přes oceán. Také tato produkce elektřiny pomocí „obnovitelného“ zdroje je formálně v Evropské unii čistá. Ve skutečnosti to však je environmentální zločin. Pokud je tedy smyslem odchodu od uhlí snížení emisí skleníkových plynů a antropogenního vlivu na klima, tak jeho náhrada plynem postrádá jakýkoliv smysl.

Situaci, ke které vede vysoká cena emisních povolenek a plynu z cenou elektřiny je vidět na příkladu Německa, které však vytváří cenu i u nás. Poslední týden ukazuje situaci při ideálních podmínkách pro fotovoltaiku. Při víkendové malé spotřebě se sice kolem poledne mohou ceny snížit i do záporných hodnot. Ovšem v ostatním čase se pohybují mezi 70 až téměř 120 EUR/MWh. Vidíme také, že klasické zdroje (šedá barva) i v této době zajišťují velkou část potřebné produkce elektřiny v Německu. A Německo také musí část elektřiny dovážet, aby uspokojilo svou spotřebu (fialová čára) mimo polední špičky fotovoltaiky.
Situaci, ke které vede vysoká cena emisních povolenek a plynu z cenou elektřiny je vidět na příkladu Německa, které však vytváří cenu i u nás. Poslední týden ukazuje situaci při ideálních podmínkách pro fotovoltaiku. Při víkendové malé spotřebě se sice kolem poledne mohou ceny snížit i do záporných hodnot. Ovšem v ostatním čase se pohybují mezi 70 až téměř 120 EUR/MWh. Vidíme také, že klasické zdroje (šedá barva) i v této době zajišťují velkou část potřebné produkce elektřiny v Německu. A Německo také musí část elektřiny dovážet, aby uspokojilo svou spotřebu (fialová čára) mimo polední špičky fotovoltaiky.

Dalším faktorem, který je proti plynu, je dramatické zvyšování ceny emisních povolenek. Při spalování plynu je sice potřeba povolenek poloviční, ale s růstem jejich ceny roste i cena elektřiny z plynových zdrojů. U plynu se navíc dá čekat zvyšování spotřeby. A to nejen v Evropě, ale hlavně v Asii, kde je hlavně v Číně vedeno více snahou omezit škodlivé emise, které dusí města, než potlačit emise oxidu uhličitého. Dají se tak předpokládat vysoké ceny této komodity. K čemu vysoké ceny emisních povolenek a plynu vedou, vidíme třeba i nyní. Cena elektřiny se stává velmi vysokou a uhelné zdroje se stávají opět konkurenceschopnými s plynem.

 

Velkou otázkou pak je, jak se Evropská unie zachová v situaci, kdy se začne ukazovat, že náhrada uhlí plynem k reálnému snížení emisí skleníkových plynů nevede. Navíc v Německu i dalších státech, které přistupují k uzavírání nízkoemisních jaderných bloků, budou i tyto nahrazovány emisními plynovými. Uvidíme, jak se veřejnost postaví k tomu, že obrovské náklady věnované na snížení emisí skleníkových plynů reálně k jejich snížení nevedou. Je tak otázka, zda se podpora Evropské unie pro plyn nezmění, podobně jako se začíná měnit její postoj k náhradě uhlí masivním spalováním dřevní hmoty.

Michal Šnobr věří tomu, že Německo plyn ubrání. Zároveň tu však jsou státy, které zůstávají u jaderné energetiky nebo mají ideálnější podmínky pro obnovitelné zdroje, jako je například Francie, Finsko, Švédsko a Slovensko, které tak nejsou na plynu pro výrobu elektřiny tak silně závislé. Změna přístupu Evropské unie k plynu proto není vyloučena. I paroplynové zdroje potřebují desetiletí, aby se zaplatily. V případě změny postoje Evropské unie k plynu by však mohly skončit podobně, jako tomu bylo u nedávno dokončených černouhelných elektráren v Německu. Příkladem může sloužit jedna z nejmodernějších a nejúčinnějších z nich Moorburg. Takové nákladné experimenty si může dovolit Německo, ale pro Česko by mohly být zničující.

 

Nebo se opřít o jádro?

Životnost jaderných zdrojů přesahuje šedesát let. Investice do vybudování současného velkého jaderného reaktoru jsou velmi velké a musí se investovat v krátkém čase a před jeho spuštěním. Velkou část ceny elektřiny tvoří právě cena investice. Souhlasím tak s názorem Michala Šnobra, že výstavba velké a dlouhodobé investice je velmi těžká bez záštity státu. Problém totiž je, že zde existuje velmi vysoké politické riziko, že budou výstavba nebo provoz jaderného bloku předčasně ukončeny. Toto riziko se dramaticky snižuje, pokud za stavbou stojí stát. Zároveň je potřeba do stavby investovat velkou sumu, která většinou vyžaduje půjčku. A cena peněz je se státní záštitou mnohem nižší, než je tomu u soukromého investora.

Jaderná elektrárna je velmi dlouhodobá investice. Cena elektřiny z ní také závisí na tom, jaká by měla být doba splácení investice. Může jít o investici státu, která je určena pro dlouhodobé zajištění energie s přiměřenou cenou pro průmysl a obyvatelstvo, případně o investici rodinné firmy, která cílí na zajištění dlouhodobých dodávek elektřiny i pro další generace vlastníků firmy. V tomto případě není vzhledem k velmi dlouhé životnosti reaktoru potřeba trvat na rychlé návratnosti investice a lze zajistit nízkou cenu produkované elektřiny.

Druhou možností je investice budovaná soukromým investorem pro rychlý zisk akcionářů. V tomto případě je vyšší cena půjčených peněz, dražší je i pojištění rizik a kratší je vyžadovaná doba návratnosti. V tomto případě je výsledná cena elektřiny poměrně vysoká. Názorně je to vidět na předpokládané ceně elektřiny z elektrárny Hinkley Point C, která je investorským finančním modelem. Příkladem státní investice je elektrárna Paks II, u se proto předpokládá daleko nižší cena elektřiny. Připomeňme, že u nového bloku v Dukovanech se předpokládá finanční model zaštítěný státem. V Evropské unii dominují v oblasti velkých firem společnosti vlastněné akcionáři, kteří jsou podobně jako Michal Šnobr zaměřeni na rychlý osobní zisk. I to je důvod, proč je bez státní záštity postavit jaderný blok v Evropské unii téměř nemožné.

I sám Michal Šnobr zdůrazňuje, že jím preferovaný plynový mix není nízkoemisní. Nízkoemisním zdrojem není plyn, ale je jim jádro. Je třeba navíc připomenout, že navrhovaný nový blok v Dukovanech je primárně určen pro náhradu dosluhujících dukovanských bloků. Když se podaří zajistit jejich šedesátiletý provoz, což hlavně z politických důvodů způsobených tlakem našich sousedů může být náročné, může při včasném spuštění nového bloku dojít k částečnému překryvu jejich činnosti. V každém případě by však nebylo vhodné s přípravou a realizací jeho výstavby otálet. Jinak se může stát, že nízkoemisní jádro budeme jako v Německu, nahrazovat silně emisním plynem.

V Jizerkách zatím není větrných turbín příliš a jsou spíše menší, s narůstajícím počtem však bude odpor proti jejich další výstavbě narůstat. Pár větrníků je zajímavý pohled, pokud je však v turistické oblasti turbína všude, kam se podíváš, stává se to problémem. (Foto Vladimír Wagner).
V Jizerkách zatím není větrných turbín příliš a jsou spíše menší, s narůstajícím počtem však bude odpor proti jejich další výstavbě narůstat. Pár větrníků je zajímavý pohled, pokud je však v turistické oblasti turbína všude, kam se podíváš, stává se to problémem. (Foto Vladimír Wagner).

Velice často se ze zelených aktivit objevuje představa, že výstavba jaderných zdrojů probíhá pomalu, a proto je třeba vše zaměřit na budování obnovitelných zdrojů. V oblasti fotovoltaiky se i velké výkony dají postavit poměrně rychle, což dokumentuje i solární boom v roce 2010. Jiná situace je ovšem v oblasti větrných zdrojů. Připomeňme, že pro jaderné bloky máme dvě vybraná stavební místa Temelín a Dukovany, která mají celou řadu posouzení a povolení za sebou. Existuje také vysoká podpora výstavby místního obyvatelstva. Nic takového nemáme v oblasti větrných farem. Je možná několik větrných turbín postavit v rozumném čase, ale výkony ekvivalentní jadernému bloku se těžko postaví rychleji než on.

 

Jaký by mohl být optimální mix?

Pokud bychom opravdu chtěli dospět k nízkoemisnímu mixu, tak je nejefektivnější cestou kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů. Fotovoltaika velmi dobře vykrývá denní špičky, zvláště, když se vhodnou orientací panelů podaří pík její výroby rozšířit. Jaderné bloky jsou pak vhodné pro pokrytí základního zatížení. To je v zimě vyšší, což se dá reflektovat vhodným rozvrhem výměny paliva a přestávek na údržbu. Pokud bychom předpokládali zhruba současnou spotřebu a její průběh, optimální jaderný výkon pro pokrytí základního zatížení je okolo 7 GWe. Dalo by se to zajistit dvěma bloky s výkonem 1,2 GWe, které by nahradily současné čtyři bloky v Dukovanech, a přidáním dvou stejných bloků ke stávajícím dvěma v Temelíně. Pokrytí denních špiček by zajistilo zhruba 4 až 5 GWp fotovoltaiky. Realistické zvýšení větrných zdrojů by mohlo umožnit jejich instalovaný výkon zhruba 1 GWp. Jen ještě připomenu, že v době, kdy budou výborné sluneční podmínky, bude mít Bavorsko velké přebytky elektřiny z,

,,,,,,,e slunce. V době, kdy bude hodně foukat, bude mít velké přebytky větrné elektřiny sever Německa.

Pokud by se podařilo alespoň mírně navýšit vodní, hlavně přečerpávací, elektrárny a ty na biomasu, které by se dominantně využívaly pro regulaci a přidal větší potenciál akumulace, který je realisticky dostupný, tak by se mohl silně snížit potřebný výkon, a hlavně využití fosilních zdrojů. Celkový výkon uhelných a plynových zdrojů by pak mohl klesnout pod 3GWe. Pokud by se využívaly v režimu kapacitních plateb, tak by se roční emise oxidu uhličitého z výroby elektřiny u nás dramaticky snížily, pětkrát až šestkrát. Z hlediska reálných emisí skleníkových plynů by možná bylo vhodnější nenahrazovat za každou cenu uhelné bloky novými paroplynovými. Rozumnější bude je nahrazovat přímo nízkoemisními. Pokud vezmeme data o české spotřebě elektřiny a podmínky pro provoz na počasí závislých zdrojů z minulých let, tak by takový mix dokázal plně zajistit výkonovou potřebu i celkovou výrobu.

Krásné smíšené lesy na jizerské hřebenovce. Dejme si pozor, abychom při honbě za snižováním emisí oxidu uhličitého nenadělali větší environmentální škody než užitek. (Foto Vladimír Wagner).
Krásné smíšené lesy na jizerské hřebenovce. Dejme si pozor, abychom při honbě za snižováním emisí oxidu uhličitého nenadělali větší environmentální škody než užitek. (Foto Vladimír Wagner).

Je pravděpodobné, že přechod na elektromobilitu a elektrifikaci dalších odvětví, například zavádění tepelných čerpadel, povede ke zvýšení spotřeby elektřiny a nutnosti se s tím vyrovnat. Pokud by se podařilo ve třicátých a čtyřicátých letech zavést komerční malé modulární reaktory nebo dramatický průlom v možnostech akumulace, bylo by naopak možné odejít od fosilních zdrojů rychleji.

 

Závěr

Na závěr ještě poznámka k malým modulárním reaktorům. Postupné zvětšování jaderných reaktorů nebylo samoúčelné, zlepšuje to ekonomiku. Podobný proces probíhá třeba také s větrnými turbínami, jejich velikost také postupně roste. V případě vhodného finančního modelu tak vyjde velký blok levněji než odpovídající výkon v malých blocích. Zvláště, když máte vhodné stavební místo, jako je tomu v případě Dukovan a Temelína. Malé modulární reaktory mohou začít být reálně levnější, pokud se budou opravdu produkovat modulárně v dostatečně velkých sériích. Jestli ovšem první komerční malé modulární reaktory budou ve třicátých a čtyřicátých letech, tak rozběhnutí jejich sériové produkce s dostatečným počtem na to, aby se jejich ekonomické parametry projevily, nebude v takové době, abychom na ně s výstavbou nových Dukovan mohli čekat. Současná situace v cestě za malými modulárními reaktory je popsána v nedávném článku. S největší pravděpodobností nevytlačí velké reaktory III. generace, ale umožní využití jaderných zdrojů v decentralizované elektroenergetice a teplárenství.

Odložení rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje až na dobu, kdy budou k dispozici komerční modulární reaktory, by znamenalo dramatické odloženi přechodu k nízkoemisnímu mixu. Podpora realizace jednoho bloku v Dukovanech, stejně jako podpora budování fotovoltaických, větrných a dalších obnovitelných zdrojů i prvků pro akumulaci a regulaci, by měla ukázat naše schopnosti v různých oblastech a jejich reálný potenciál. Jak se to bude dařit, silně závisí na politických rozhodnutích. A v tomto směru jsem stejně jak Michal Šnobr velice skeptický k tomu, zda jsou naši politici schopni realizovat strategická rozhodnutí. Podrobněji jsem o tom nedávno psal. I já tak pochybuji, že dokáží byť jen jeden jaderný blok postavit. Nakonec tak s největší pravděpodobností skončíme u prodloužení využívání uhelných bloků a narychlo postavených paroplynových zdrojů.

Jaká cesta k nízkoemisnímu mixu a k realizaci výstavby jaderných zdrojů je optimální, budeme moci porovnat u zemí, které se vydaly různou cestou. Uvidíme výsledek v Maďarsku, Finsku, Slovensku, Francii nebo Číně, kde se rozhodli využívat kombinaci jaderných a obnovitelných zdrojů. A na druhé straně uvidíme, jak se bude dařit a k čemu povede německá Energiewende.

 

Video: Rozhovor s Michalem Šnobrem

 

Video: Rozbor současnosti a budoucnosti jaderné energetiky

Datum: 23.07.2021
Tisk článku

Související články:

Jaký je potenciál využití biomasy v Česku a ve světě     Autor: Jan Kašinský (15.02.2019)
Čína postaví až 20 plovoucích jaderných elektráren     Autor: Stanislav Mihulka (25.03.2019)
Jak jsou reálné požadavky německých organizátorů stávky pro klima?     Autor: Vladimír Wagner (14.04.2019)
Rok 2020 - další zlom v zavádění reaktorů III. generace     Autor: Vladimír Wagner (05.09.2020)
Pokrok v oblasti malých modulárních reaktorů v roce 2020     Autor: Vladimír Wagner (18.01.2021)
Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření     Autor: Vladimír Wagner (30.01.2021)
Začala výstavba rychlého olovem chlazeného reaktoru BREST-OD-300     Autor: Vladimír Wagner (08.06.2021)Diskuze:

Komunismus vs. ekologismus

D. Hruška,2021-07-29 09:12:27

Komunismus nevypadal v roce 1948 tak hrozně, jak ho vnímáme dnes. A oficiálně rozhodně nesloužil k tomu, aby moc získala úzká skupina lidí. Ba naopak! Komunismus měl úzké skupině bohatých elit moc odebrat a nahradit jí vládou všeho pracujícího lidu.

Je chybné si myslet, že lidi v roce 1948 byli hloupější, než jsme dnes my. My bychom dnes přece takové zlé ideologii nenaletěli!

Vtip je v tom, že komunismus reagoval na konkrétní problémy tehdejší doby. Vážné problémy. A nabízel řešení. Z dnešního pohledu to řešení bylo extremistické, ale tehdy se to většině lidí tak nejevilo. Sociální nerovnost ve společnosti byla v té době krutá, ne jako dnes. Kriminalizace bohatých to řešila. A lidi v 50tých letech ideálům komunismu skutečně věřili. Byli ochotní pracovat i zadarmo, aby budovali "lepší zítřky". Komunismus rozhodně nebyl čisté zlo. To by se neprosadil.

Komunismus řešil reálné problémy. Ale řešil je extremisticky. Ekologismus také řeší reálné problémy. Také extremisticky. Komunismus zakazoval (nadměrné) bohatství. Ekologismus zakazuje jaderné elektrárny, spalovací motory, brčka, žárovky... Komunismus to dělal pro blaho lidu. Ekologisté to dělají pro blaho lidu (a přírody).

Lidi jsou dnes pořád úplně stejně naivní jako v roce 1948. Jen dnešní extremisti přišli s dosud nezkompromitovanou extremistickou ideologií.

Odpovědět

No trochu se děsím

Miyuki Pateru,2021-07-26 20:53:55

No tak uvažuju, jestli při rekonstrukci domu rovnou nepočítat i s místem na generátor, až v zimě na pár dní zkolabuje síť. Sice je to černá představa a něco nepředstavitelného. Ale tyhle tahanice moc důvěry nevzbuzují.
Baterie pár dní dá a záložní kotel na dřevo pro vytápění jsou. Ale ostrovní systém bez zálohy bohužel v zimě prostě nevychází, pokud se má fungovat.

Odpovědět


Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-26 22:22:13

Dokud půjde snadno sehnat palivo do generátoru, bude kombinace vlastní FVE, bateriového úložiště a záložního generátoru celkem rozumná volba. Otázka je, jak to ve vzdálenější budoucnosti bude s dostupností paliva.

Uvažoval jsem, že vzhledem k nastavenému kurzu společnosti by mohly mít slušný obchodní úspěch nějaké domácí kogenerační jednotky, které by spalováním dřeva či jiné biomasy vyráběly elektřinu pomocí Stirlingova. Přebytečnou elektřinu ze zimního vytápění by uživatel za velké peníze prodával do hladové sítě.

Netuším, jestli už něco takového náhodou není na trhu, případně jestli to někdo neumí na zakázku vyrobit ;-)

Odpovědět


Re: Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-26 22:25:06

*Stirlingova motoru.

Odpovědět


Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-27 13:56:55

Nejste ani první, ani poslední kdo nad tím přemýšlí.
Ale problém toho řešení je, že nemáte přebytky elektřiny, ale tepla.

Odpovědět


Re: Re: Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-27 14:28:23

Fajn, dejte odkaz na nějaké zajímavé pojednání o domácích kogeneračních jednotkách využívajících Stirlingův motor.

A k tomu zbytku - co zase nechápete? Kogenerační jednotku budete provozovat hlavně v zimě. V zimě je také největší poptávka po elektřině. Pokud spotřebujete 3kW tepla na vytápění a elektrická účinnost kogenerační jednotky bude 25%, potom bude produkce elektřiny 1kW. Domácnost spotřebuje průměrně třeba 0,1kW. 0,9kW můžete prodávat do sítě.

V létě žádnou elektřinu samozřejmě kogenerovat nebudete. Ani byste na ní moc nevydělal, když soláry v létě jedou na plný výkon a cena elektřiny je nízká.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 15:30:23

https://docplayer.cz/110970275-Vysoke-uceni-technicke-v-brne.html

S vaší spotřebou 0,1kWh, nemá cenu cokoliv řešit. Jen za údržbu zaplatíte víc, než dnes platíte za elektřinu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-28 18:02:44

Soběstačnost je k nezaplacení. Energetická budoucnost založená na nestabilních zdrojích hrozí podobnými situacemi jako letos v zimě v USA:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/texas-usa-mraz-snih-elektrina-ucty-ceny-americane.A210223_112204_zahranicni_kha

A v případě blackoutů u vás budou škemrat zmrlí sousedi, abyste je nechal doma dobít aspoň smartphone.

Jinak dík za odkaz.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 19:06:04

Ehm, co si tak zjistit jaké zdroje díky extrémním mrazům vypadly?

Ano, byli to zrovna ty fosilní zdroje kde se šetřilo, a nebyli ochráněny proti extrémním mrazům.
Tedy přes ně obráceně, sousedé bez energie z fosilních zdrojů škemrali u lidi z FV, aby jim pomohli. U ostatních států škemrat nemohli, protože ze strachu zabránili jejich propojení se zbytkem USA.
To co se stalo v Texasu je vlastně reálnou ukázkou kam vede vámi prosazovaná energetika strašení.

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3275352-osamela-hvezda-texas-mrazy-zde-uderily-nejkruteji-kvuli-izolovane-elektricke-siti

"

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-28 19:38:25

Co v USA selhalo, je z hlediska mého příspěvku bezpředmětné (a Texas navíc čelí úplně jiným okolnostem, než my ve střední Evropě). Hlavní pointa je jiná. Totiž že vycházíte z představy, že 1 kWh pro spotřebitele stojí 5Kč plus mínus pár kaček podle situace. Jenže v případě v případě přetížení sítě cena krátkodobě poskoskočí o řád jako nic. Pokud vůbec nějaká "poteče".

Vy jste tvrdil, že při domácí spotřebě 0,1kW nemá vůbec smysl se kogenerací zabývat. Tak jsem vám dal praktický příklad, že taková domácí záloha se může setsakra hodit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Petr Nejedlý,2021-07-28 20:04:02

V Texasu je ta situace podstatně složitější.
Hlavní rozdíl je, že zatímco v Kalifornii (kteráž je propojená se sítěmi celé západní části USA) platí domácnosti celoročně 25-40c/kWh, tak v tom izolovaném Texasu tu samou kWh pořídí pod 10c. Na ty, co měli nasmlouvané pevné ceny pak v krizi elektřina nezbyla, zatímco někteří se smlouvou na ceny spotové ji mít mohli, i když za nekřesťanské peníze.

Dalo by se říci, že si v CA celoročně masivně připlácím za spolehlivost dodávky... Jen kdyby v CA ty dodávky ale byly spolehlivější, protože třeba vloni, v největších vedrech byl leckde několikadenní výpadek. Ani soláry nepomohly, protože zrovna bylo od požárů marsovské podnebí a to je horší jak inverze nebo déšť.

No a kdybych to zprůměroval, při celoročně nízkých cenách a třídenní krizi v tom Texasu stále za dané množství elektřiny ušetřili....

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-29 05:02:30

Texas čelí těm samým okolnostem co CR ve středu Evropy.
- prudký pokles teplot pod běžný normál, to už tu taky bylo. Zamrzalo uhlí v elektrárnách.
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pred-35-lety-zasahla-ceskoslovensko-vlna-silnych-mrazu/r~a2dcf88c307511ea8d520cc47ab5f122/

- Zda se propojit z ostatními
- spoléhání na vlastní zdroje, bez zajištění jejich výkonu v krizi

V tom posledním se moc Texas neliší od té CA. V Texasu se vyprdly na zajištění proti mrazu, v CA se prdí na údržbu jejích rozvodné sítě. Výpadky už tam měli začátkem 90.let a moc se neposunuli.
I ty požáry do značné míry zakládá ta špatná rozvodná síť.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 19:06:05

Ehm, co si tak zjistit jaké zdroje díky extrémním mrazům vypadly?

Ano, byli to zrovna ty fosilní zdroje kde se šetřilo, a nebyli ochráněny proti extrémním mrazům.
Tedy přes ně obráceně, sousedé bez energie z fosilních zdrojů škemrali u lidi z FV, aby jim pomohli. U ostatních států škemrat nemohli, protože ze strachu zabránili jejich propojení se zbytkem USA.
To co se stalo v Texasu je vlastně reálnou ukázkou kam vede vámi prosazovaná energetika strašení.

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3275352-osamela-hvezda-texas-mrazy-zde-uderily-nejkruteji-kvuli-izolovane-elektricke-siti

"

Odpovědět


Re: Re: No trochu se děsím

Pavel Houdek,2021-07-27 14:38:18

Moje hypotéza (a předpokládám její prosazení ekologisty v budoucnu) je, že mimo kritickou infrastrukturu a procesy bude ZAKÁZÁNO spalovat cokoliv co produkuje CO2.

Například těžce vysazené stromy k odstranění CO2 z atmosféry spalovat určitě možné nebude, pokud se tedy nenajde technologie co CO2 ze spalování dokáže zadržet.

Osobně předpokládám, že generátory a vytápění přejde na vodíkové technologie.

Proto bych o současných generátorech uvažoval s tímto předpokladem, protože do 10 - 15 let nemusí být na trhu palivo (a nebo jen extrémně drahé).

Na biomasu a dřevo bych spoléhal také jen v relativně blízké budoucnosti.

Ona je ta ekologistická ideologie docela čitelná, CO2 je prostě modla.

Nezbyde než se tomu přizpůsobit, být proaktivní a připraven.

Odpovědět


Re: Re: Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-27 14:57:22

Při současném kurzu a rozložení sil ve společnosti úplný zákaz domácích topeništ bohužel hrozí. Na druhou stranu lidi v EU si zatím na vlastní kůži nevyzkoušeli opravdové blackouty ani zimní výpadky v dodávkách tepla. Až to příjde, můžou zelené zákazy rychle ztratit podporu veřejnosti.

Odpovědět


Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 15:49:34

Je celkem jedno co předpokládáte.
Faktem je, že i když to dřevo zůstane v lese, většina se ho změní opět na CO2 v atmosféře.

Vodíkové technologie mají smysl jako centrální zdroje elektřiny, takové vodíkové Dlouhé stráně). Pro auta, domácnosti je to nesmysl. Tady na rozdíl od baterii opravdu chybí průlom vrámci efektivity (cca 10x víc).

Zatím je jen diskuze o cíli, ke kterému se státy zavázali v Pařížské dohodě k roku 2050-5. Nejen státy v EU, ale i USA, Čína, atd.
Tedy, že by za 15.let nebyl třeba plyn je poměrně hloupá úvaha. Můžete se ptát zda bude po roce 2050, ale to je opět jen předpoklad, že ho bude čím nahradit.

Dnes můžeme nahradit auta EV (už cca 10.let), přesto se mluví o termínu za 15.let u nových.
O zákazu ojetin ani slovo. Ty totiž umřou ekonomicky, jakmile poklesne cena EV. Bude to prostě levnější s nimi jezdit. Pak zůstanou jen legendy jak u očkování. Bohužel, lidem nejde o fakta.

Ona to není jen modla CO2, ono to má i spoustu dalších výhod.
-Zlepšení prostředí
-Zlepšení zdraví lidí
-Snížení nákladů na osobní přepravu
-Pokles závislosti na zahraničních energetických zdrojích
atd.

Odpovědět


Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 15:57:05

On existuje takový jednoduchý příměr:
Pokud by jste si za cca 100-200k Kč mohl u nejbližší benzinky koupit tankování zdarma, vzal by jste si ho? (jen do nádrže)
Tohle poskytuje domácí FV, elektromobilu po 8/12 měsíců v roce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Miyuki Pateru,2021-07-28 17:26:39

Tak jestli budou elektro ojetiny, tak to samozřejmě bude jiná.
Zatím se výrobci snaží uměle zkracovat životnost elektromobilů. (Snaží se i u normálních aut, ale tam né tak účinně)
Díly nejsou dostupný, třeba Tesla běžně blokuje auta, aby nešli použít. Díly jsou bez technického důvodu zablokovaný na konkrétní auto a nejdou použít jako náhradní díl...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 19:08:31

Nevím jak to myslíte, ojeté Tesly jsou jen ty ceny nejsou zrovna dle předpovědí fosilů.

I Teslu si můžete opravit doma jako každé jiné auto.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Miyuki Pateru,2021-07-29 07:45:18

No můžete třeba vyměnit kolo (zatím)
Prakticky všechny ostatní díly jsou vázaný na konkrétní auto, jinak vás počítač nikam nepustí
Takže až vás někdo ťukne a rozbijete třeba světlo ve starý levný Tesle, musíte pro nový k nim a oni si ho nechají řádně zaplatit
Nemůžete jít na vrakoviště a vzít použitý za pár drobnejch, stejně tak nemůžete koupit levnější náhradu.
Můžete risknout jet do libovolného servisu, ale riskujete zablokování auta (můžou udělat i na dálku když zjistí zásah mimo jejich servis)
Můžete mít štěstí a nebo drahý těžítko.
Je pravda že i ostatní výrobci tlačí podobným směrem "v zájmu bezpečnosti"

Ikdyž ono připravenost servisů třeba tady v ČR je taky tragická i co se normálních novějších aut týče. Mě úplně stačilo minule se zmínit, jestli by vyměnili olej v převodovce, no málem hrůzou skákali z oken, když viděli automatickou převodovku. Dávám tam auto když potřebuju nějakou drobnost nebo vyřídit STK. Dát tam něco na elektriku, tak je asi rovnou klepne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jan Novák9,2021-07-28 23:44:19

Pokud tím autem nemusíte nikam jezdit, tak super. Prostě si ho nabijete když svítí slunce a když nesvítí tak nikam nejedete. Pokud nemáte auto jenom pro legraci a potřebujete jet každé ráno do práce, večer z práce a mít auto nachystané na další cestu tak to abyste si pořídil dvě a nabíjel je na střídačku. Občas byste i dva týdny do práce nejel protože je zataženo.

Elektromobil je super pro bohaté. Nevadí jim pokles ceny, dva miliony to nejsou peníze. Nepotřebují jezdit pravidelně a v garáži mají několik jiných aut. Na dlouhé cesty a v zimě klasické auto.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-29 05:15:51

Pokud jedete do práce 50km, stačí vám 8-10kWh, to může FV dodat za 1-2h stání denně, nebo za jeden víkendový den (40-50kWh).

Auto používám každý den, ale taky si uvědomuji jak moc vlastně najedu. Tzn. při dojezdu 400-500km stačí dobíjet 1x za 14dní.
Za 1,5mil už máte normální elektro auto na vše (Enyaq, Id4, Ioniq 5, EV6, atd), za domácí FV dáte určitě méně než 500tis Kč (životnost cca 30.let).

Ono už dnes má většina lidí doma auto z cenou kolem milionu (superb, nov. octavie, Kodia, Passat, audi,...) + náklady na benzín za 10-15.let.
Pokles ceny se jede jen u aut co mají špatný systém baterie daný historicky, ale u nových s tím moc počítat nemůžete. On i spalovák, co má odepsaný motor díky tomu jak se k němu choval jeho majitel má skoro 0.hodnotu.

Odpovědět


Re: Re: No trochu se děsím

Miyuki Pateru,2021-07-28 17:16:49

Tak máme tu motor od pana Rudolfa Diesela. Ten pracuje s prakticky libovolným "palivem". Olej na vaření asi bude pořád.
Stejně tak je tu varianta dřevoplynu. Vcelku populární záležitost třeba v USA a Kanadě. Včetně moderních vyvíječů na pelety.

Samozřejmě je možný, že to vyřeší příchod novejch technoligií. Ale to budeme muset počkat.

Odpovědět


Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 19:10:34

Diesel, aby spolknul skoro cokoliv potřebuje být konstruovaný na více paliv (jinak to bude dost krátká jízda). Ale díky téhle změně dost klesá účinnost, vždy ho lze vyladit jen pro jedno palivo.

Tak nové technologie tu jsou. Bohužel, jako vždy je tu také odpor proti pokroku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

D. Hruška,2021-07-28 19:59:50

Coupku, odpor není proti pokroku. Odpor je proti zákazům. Vám nikdo nezakazuje používat elektromobil nebo si dát soláry na střechu. A já třeba mám elektromobily taky rád.

Skutečný odpor proti něčemu tady prosazujete právě vy. A zákazy nazýváte pokrokem.

V tom je právě zelená ideologie srovnatelná s jinými ideologiemi jako je například komunismus. Pod záminkou nějakého vyššího dobra ekologisti, komunisti a další *isti zakazují, přikazují a zbavují lidi svobody.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-29 05:26:16

Ne není to odpor proti zákazům je to hloupá každodenní propaganda o nekvalitě EV.

Pokud se zakazuje neefektivní řešení, bez příkazu jak ho nahradit (to se nechává na trhu), pak to je hledání pokroku. Nikoliv direktivní řízení, to by určilo i tu náhradu.

To je právě to nepochopení, zákazy jsou normální pokud mají opodstatnění (škodlivost dané věci na zdraví třeba). Bohužel, díky každodenní několika letému vymývání mozku o nesmyslnosti EV, to už ani nevnímáte.
Ona celá lidská společnost stojí na pravidlech, ty ale z principu něco zakazují, omezují.
Zrovna ten komunismus lidi omezoval, aby dal moc lidem nad nimi. Na životě jednotlivce mu vůbec nezáleželo. Přitom díky zelené politice se jedinec stává svobodnějším na státu.
Domácí výroba elektřiny, domácí nabíjení auta, atd., snížení plateb cizím státům (závislosti na cizí ropě), +příprava na případnou krizi, atd.

To vše jsou nezanedbatelná pozitiva, společně se zlepšením lidského zdraví, a tím i života.

Odpovědět


Re: Re: Re: No trochu se děsím

Jiri Coupek,2021-07-28 19:10:36

Diesel, aby spolknul skoro cokoliv potřebuje být konstruovaný na více paliv (jinak to bude dost krátká jízda). Ale díky téhle změně dost klesá účinnost, vždy ho lze vyladit jen pro jedno palivo.

Tak nové technologie tu jsou. Bohužel, jako vždy je tu také odpor proti pokroku.

Odpovědět


Re: No trochu se děsím

Eva M,2021-07-27 07:45:26

myslím, že trend/tlak bude směřovat spíš na stěhování - na Ukrajině to tak nějak dopadlo

Odpovědět

Ekologistická propaganda, budoucí zločiny a poznámka o teple.

Pavel Houdek,2021-07-26 09:15:43

No teda, ten graf je klasickou ukázkou ekologistické propagandy.

Je jen otázkou času kdy spalování čehokoliv bude zločin proti novému green dealu.

Takže varianta výroby elektřiny spalováním plynu je z hlediska příštích padesáti let naprosto nesmyslná.

Jo a poslední dobou se v souvislosti s OZE mluví jen o elektřině, pominu-li že se mnohdy srovnává instalovaný výkon, téměř nikdy se nehovoří o vytápění.

Nezapočítané vytápění do idealistických odhadů navyšování OZE a odstavování spalovacích elektráren (A TEPLÁREN) do reality hodí slušné vidle.

Ale to ekologistům asi neochází. Schválně kdy jim to docvakne.

V tomto světle je jediný smysluplný nízkoemnisní zdroj (se zvládnutou technologií) jaderná elektrárna.

Odpovědět


Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 10:12:25

Další elektřina bude nezbytná na dobíjení elektromobilů a elektrifikaci vlaků, které dosud jezdí na diesel.

Je zločin současných vlád, že nedělají maximum pro urychlenou dostavbu našich dvou jaderných elektráren. Tedy opravdu MAXIMUM. Za toto by stálo pořádat demonstrace. Politici potřebují krátkodobou motivaci a vyhovění davu touto motivací může být. Demonstruje se za práva menšin, demonstruje se proti rouškám a vakcínám, ale když má skutečně smysl k něčemu politiky tlačit, pohodlně mlčíme.

Odpovědět


Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Eva M,2021-07-26 10:47:36

uhmm no p. Neff na Nev. psu je téhož názoru.

Co ovšem pokládám za alarmující, toto vyjádření min. Havlíčka pokládá za srozumitelné:
(cituji z Novinek)
"Jaké budou náklady na zelenou tranzici?

Už dnes počítáme dopady, které jsou spjaty s plány na roky 2030 a 2050. To jsou náklady v řádech jednotek bilionů korun. Počítáme to přes jednotlivé sektory a budou to enormní částky.
Neobáváte se dopadu na pracovní místa?

Vše, co je hrozbou, může být v jiných oborech příležitostí. Dopadů do zaměstnanosti se obávám o něco méně než rychlého dopadu do průmyslu, a tím i exportní výkonnosti, na které jsme do značné míry závislí. Firmy teď dostaly ránu kvůli covidu a není pro ně jednoduché opět nastartovat výrobu a exporty. Porušily se dodavatelsko-odběratelské řetězce, a jestli na ně v tuto chvíli budeme extrémně tlačit v rámci další ekologizace, tak to ty firmy jednoduše neustojí.

Je to vše o penězích a čase na to, aby se nové zdroje, zejména v energetice, daly vybudovat. Teď budujeme plyn a na to potřebujeme podporu. Pak budeme budovat jádro, k čemuž nám bude stačit, pokud se oficiálně v rámci taxonomie uzná tento zdroj jako jiné bezemisní zdroje. Mezitím transformujeme průmysl a i to je o zdrojích a čase, aby firmy měly prostor na přechod na nové technologie. Změny se dělat musí, ale postupně. Ne v rámci ideologie, ale s rozvahou, tak aby se tady nezničilo to, co se tady desítky a stovky let buduje." ...
... přiznám se, že já tomu nerozumím, nechápu ani kde vezme min. Havlíček biliony,jistě ne korun, protože koruna na tom bude divně, ani kde chce vzít tu exportní výkonnost, když nezávisí na vůli ČR, ani jakým směrem chce "transformovat průmysl" (btw pokud mají Němci domluvený plyn, jistě by si nenechali konkurovat -levnějším ? - jádrem; tj na export el. lze také zapomenout, páky na to mají...)

Čili demonstrace za min. Havlíčka bude, neb jeho plány jsou nesrozumitelné, a za to se demnostruje dobře....:) ale budou nadbytečné, to půjde samo :)))

... esli by nebylo rozumnější rovnou odprodat např. Krušné hory, nebo o co tu jde, výměnou za ty elektrárny.
Ono to tak beztak dopadne, jinak by ČEZ stavěl z dividend a nedomáhal se záruk státu.

:))) ovšem kde do této ship of fools seženete to prachaté nové obyvatelstvo, to fakt nevím... žádný charakterní tvor s trochou sebeúcty by do takového bl.ince nevlez - styděl by se....

Odpovědět


Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 12:25:25

Podle mých odhadů budeme potřebovat v příštích 30 letech postavit ekvivalent asi dvaceti 1000 MW bloků JE. Jako náhradu za stávající bloky + náhradu za uhlí a plyn. Zvýšenou spotřebu pokryje OZE.

Na těch odhadovaných 20 bloků by se podle mě vyplatilo koupit komplentí licenci know how/why - třeba od rusů a zařídit si vlastní výrobu a vývoz (bychom pak mohli prodávat tam, kam rus nemůže)

OZE navrhuji řešit masivní podporou instalací FVE (50% instalace a/nebo 100% baterie, s možností části vyžití ČEZem na vykrývání výkyvů) soukromníkům na střechách domů a plochách (nad parkovišti/silnicemi/dálnicemi/továrnami...). Hlavně třeba dotlačit ČEZ k výkupu přebytků za normální cenu.

Podporu VE doporučuji směřovat zemědělcům, - například formou placení nájmu ze zabrané plochy pole státem (ve výši 2-3 násobku výnosu z normální zemědělské činnosti), tržním principen by se určitě spousta dobrovolně pronajmutých ploch našla.

Odpovědět


Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 13:20:07

Jakékoliv tlačení ČEZu k výkupu za "normální" cenu povede jen a pouze k dalšímu zvyšování ceny za kWh pro spotřebitele. Přitom základní problém, to jest zajištění stabilní dodávky (i v době zimních inverzí), to neřeší.

Smysl by dávalo, kdyby byly výkupní ceny přebytků přímo úměrné aktuální ceně elektřiny na energetické burze. Klidně by mohly být vynásobené nějakým koeficientem větším než 1, aby se zvětšila motivace. Nemá ale smysl nutit ČEZ do drahého výkupu solární elektřiny v době, kdy je elektřiny přebytek. Navázání na energetickou burzu by naopak motivovalo vlastníky domácích FVE, aby si v době produkčních špiček dobíjeli svoje elektromobily a powerwally a do rozvodné sítě prodávali uskladněnou elektřinu hlavně v době špiček spotřeby.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 15:05:56

Přitom je to přesně obráceně.
OZE sníží potřebu spalovat fosilní zdroje na výkon, přitom tu stále budou jen v záložním režimu (to co dělají v noci, přes léto, atd.). Tzn. Levnější provoz.
Ty OZE budou roztroušeny po území, takže vám odpadnou ztráty z přenosu.
Proč by nemělo smysl dávat prostředky lidem, a nechávat je korporaci? (rozdíl mezi výkupní a prodejní cenou je zisk)
Ropné státy zbohatly na tom, že jim ropa teče ze země. Dnes vám to samé může „téct“ u každého doma ze střechy za pomoci FV. Přitom díky EV můžete na to začít jezdit.
V tu chvíli je důležité získat levné zdroje, co fungují v době, kdy bude špička. Což, se zrovna kryje s výrobou u FV.

Domácí baterie není potřeba si kupovat, když je nahradíme bateriemi v EV.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 15:24:15

Pane Coufku, co myslíte tím EV? Jaké baterie v EV?
Pokud myslíte elektrický vůz, ta ty baterie bych rozhodně čezu neposkytl - mají omezený počet cyklů, kdy jsou ještě použitelné na provoz vozidla. Takže maximálně jako nouzový zdroj v případě dlouhodobého výpadku. Ale je možné je použít (po repasi článků) jako rozšíření domácí baterie. Domácí baterie jsou nutnost.
Nemožnost skladovat přebytky vyrobené pomocí OZE je její největší slabinou. Domácí bateriové úložiště tuto slabinu trochu vylepšují.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 15:56:07

Nejde o to ho poskytnout ČEZu.
Ale, aby jejím majitelům bylo umožněno poslat výkon do sítě.
1)Ten si buď vezme někdo v nejbližším okolí vezme někdo z nabíječky do EV(elektromobil), typický příklad město. Kde instalace na obytných domech lze rovnou dodat na parkoviště, kde stojí auta lidí co přijeli do města za prací.
2) Přímo si vezme v nejbližším okolí. Sousedovo EV, dobíjecí stanice u hlavního tahu, nebo vy v práci.

To vlastně úplně eliminuje potřebu koupě domácí baterie.
Jistě, časem je logické si nechat baterii z vlastního EV. Ale za 15-20.let bych nechal, jak se situace reálně vyvine. Jaký koncept bude skutečně životaschopný.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 17:28:30

Prosím vás, nešiřte tu bludy o bateriích do elektroaut.

Tyto baterie vydrží cca 1500 nabíjecích cyklů, pokud byste je vybíjel/nabíjel denně jak tu vymýšlíte, tak vám vydrží jen 4 roky. Současné baterie vydrží s optimalizací nabíjení odhadem tak 10 let, pak budou dobré jen na to domácí úložiště.

Největší problám baterií elektroaut kromě kapacity je, jak je efektivně a rychle nabít. Vy tu fabulujete jak je naprosto nesmyslně vybíjet.

Baterie do elektroaut jsou dobré jen jako záloha, když například výpadek dodávky elektřiny je delší než může domácí baterie pokrýt.

Typicky se to bude dít v zimě, při několikadenní inverzi. Spalovací elektrárny nebudou, jaderné nepostavíme OZE pokryje strategické potřeby (nemocnice, atp.) a sousední státy nebudou mít žádnou elektřinu na přeposílání k nám, ani za zlaté tele.

Prostě smiřte se s tím, že velká domácí baterie bude naprostá nutnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 16:11:38

...levné zdroje, co fungují v době, kdy bude špička. Což, se zrovna kryje s výrobou u FV...

Máte denní diagram spotřeby a roční diagram spotřeby. Pokud vám jde o denní diagram spotřeby, tam skutečně FV vykrývá špičky ve spotřebě. Pokud jde ale o roční diagram, je to zcela obráceně!! Vykřičníky jsou důležité, protože jde o středobod toho, co vám solárním teoretikům většinou nedochází. Největší spotřeba elektřiny je v zimě. Přitom soláry produkují v zimě nejméně elektřiny. Při slunečném a počasí by ještě nešlo takový průšvih. Prostě by se naddimenzoval výkon FVE a doplnil byste je velkým množstvím (drahých) úložišť. Opravdový průšvih by nastával v době zimních inverzí, kdy je spotřeba elektřiny vysoká, ale FVE nevyprodukují prakticky nic - a to po dobu několika týdnů v kuse. Během inverzí zároveň nefouká výtr, takže nelze počítat ani s pomocí větrníků.

To je tvrdá realita, která dává na frak dětským představám o zelené energii ve střední Evropě. Prakticky se dá říct, že fotovoltaika je především taková nóbl hračka. Jestli chceme stabilní dodávky elektřiny celý rok i v době, kdy to nejvíce potřebujeme, potom se stejně neobejdeme bez dostatečného výkonu jaderných a fosilních elektráren. Jejich výkon musí být prakticky takový, jáké je celoroční maximum spotřeby, které nastává v zimě.

A jestli nechceme stabilní dodávky elektřiny a přitom chceme elektřinou zároveň i vytápět, tak nás čeká krušná budoucnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 16:32:12

V době inverzí nefouká nejen výtr, ale ani vítr ;-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 16:40:57

Zde Graf:
https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&interval=month&month=0
Když si ho otevřete, tak zjistíte, že ty fosilní zdroje už dnes fungují v mnou popsaném režimu.
To, že část roku budou stát je zcela normální stav, který se děje už dnes. Případně čekat v pohotovostním režimu. Víc jich logicky bude připraveno v zimě, pro případ inverze. Ale ta taky nenastává během minut, aby nebylo možné tu klasickou elektrárnu rozjet ze zálohy na výkon.
No, a stojící elektrárna prostě má náklady podstatně nižší, než běžící.
Ta vaše tvrdá realita je jaksi vysvětlena už v příspěvku nad vámi, a tady opět.
To, že musíme mít zálohy je snad normální. Stejně jako jsme je museli mít, když letos v zimě vypadly JZ. Ale tady nepsal jsem o zrušení záloh. Pouze o tom, že když je to možné není potřeba produkovat drahou elektřinu, když jsou tu levnější OZE.

Zrovna vytápění je otázka těch vašich zimních měsíců a dá se realizovat v koegeneraci společně s výrobou elektřiny. Překvapivě v létě teplárny skoro nejedou. Opět to žádný problém dnes není.
Ale jak se řekne, budeme v létě vyrábět FV(OZE), tak je neběžící klasická elektrárna největší problém světa.

PS: Pár příspěvků dole jsem psal o dostavbě JZ, dokonce jste to i komentoval.

Krušná budoucnost nás čeká, hlavně pokud stále budeme strkat hlavu do pístu, a tvrdit, že se ni neděje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 18:01:15

Dá, dá, dá...
Už zase, Coupku, začínáte se svým klasickým demagogickým přístupem. DÁ se toho spoustu, důležité ale je, k čemu směřujeme. A jestliže máme být za 29 let uhlíkově neutrální, s žádnými záložními plynovými elektrárnami ani kogeneračními teplárnami v budoucnu počítat nelze. Předpokládám ale, že to dobře víte.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 18:27:54

Pokud máme za 29.let být uhlíkově neutrální je to dost daleko na pokrok v technologiích.
Zatím má smysl, řešit co bude v rámci životnosti nově postavených zdrojů.

Pořád je reálnější v roce 2050 mít tu ty koegenerační teplárny, než pokračovaní ve spalování uhlí elekrárnách.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 22:36:10

Jestli technologie budou nebo nebudou, ale jako Česko téměř neovlivníme. Bohužel příliš neovlivníme ani to, jestli nám EU povolí kogenerační teplárny po roce 2050. S výstavbou jaderných bloků ale můžeme začít sami. Třeba za 2 roky, pokud pro to uděláme maximum. Pravděpodobnější scénář ale je, že se to bude odkládat, až bude nakonec pozdě. Proto myslím, že by nám mělo záležet na vytváření tlaku na politiky tímto směrem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-27 14:01:42

Tak EU ovlivňujeme.
Technologie můžeme ovlivňovat i zde, místo strkání hlav do písku. Přece jen řešíme stejné problémy, a chytré lidi jsme měli vždy. Bohužel, je tu také spousta ...

Odpovědět


Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 15:14:19

Ano, něco takového jsem myslel tím "normální ceny". Určitě bych nechtěl ČEZ do něčeho nadstandardního nutit, to jsme tu už měli..
S tím způsobem využívání souhlasím, tak nějak bych si představoval ideální provoz.

Odpovědět


Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 15:18:40

Přesně ty instalace těch FV mají smysl. Ideálně přebytky dobíjet EV na nejbližším parkovišti.

Hlavně si uvědomit, že CR spotřebuje cca 8 mld. l paliv. (Ben 13,6Kč, Naf 16,5Kč)
To je 120mld. Kč/rok co odchází z CR, a mohou zůstat doma (na pumpě by to bylo 240mld.). Ideálně u lidi co budou mít FV na střeše, než u korporace.
(14x120=) 1,6 bilionu Kč za těch 14.let

Odpovědět


Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 15:29:47

V okamžiku kdy bude nutné dobíjet elektromobily (bez alternativy benzín/nafta) vám ta elektřina na těch dobíjecích stanicích velice rychle a značně podraží.

Stejně jako elektřina sama, pokud jí bude nesostatek, velice rychle a značně podraží.
Vůbec nemá proto smysl kalkulovat s cenami do budoucna.

A pokud naše vláda zajistí tento nedostatek svojí současnou neschopností, věřte, že němci a poláci a všichno okolo kdo mají přístup k levným OZE (pobřeží/řeky), si tu elektřinu nechají pořádně zaplatit.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 16:02:00

Vzhledem k tomu, že nárůst bude pozvolný. Tak sice vzroste spotřeba, ale právě díky dále padající ceně OZE, kterou si muže každý naistalovat sám (nemusí čekat na stát, a jeho povolení).
Je růst v rámci desítek % nepravděpodobný. Mnohem jistější je pokles cen silové elektřiny.

Za ukázku je právě ten problém FV, kdy pokud by majitelům platily jako jiným zdrojům za posílaní do sítě. Pak by si ji rázem naistalovali všichni. 1mil domů = 10GWh (10kWh/dům).
Přitom většině lidí u vystačí s zásobou v EV(80kWh) na 1-2 týdny. Opět snadná regulace daná cenou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 17:12:41

Naprosto nesouhlasím. Jakmile dojde k zákazu spalovacích motorů, elektřina pro dobíjení prudce podraží. V řádu desítek procent/rok.

Pokud dojde k zákazu spalovacích elektráren, dojde ke skokovému nárůstu ceny elektřiny obecně.

Pokud se tyto dva fenomény sejdou, dojde k nárůstu ceny pro koncového odběratele v řádu stovek procent/rok.

Vaše kalkulace těch GWh jsou mesmyslné. 10 kWh vystačí doma na pár hodin, odhadem tak 5. Uvědomte si, že budete elektrikou topit i vařit. A jenom samotný elektromobil vám denně sežere odhadem 20-50 kWh.

Proto je podle mě naprosto zcestné takto uvažovat.

Dům s FVE bude potřebovat baterie v řádu stovek kWh, můj odhad bude běžně 250-500 pro bezpečný provoz a překlenutí výpadků dodávek.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 18:22:36

Těch "peak" 10kW je současný maximální limit pro hodinový výkon domácí instalace bez povolení.

To v CR znamená cca 10MWh/rok.
20-50kWh = 100-250km/den, to je asi 3-8 násobek průměrného nájezdu obyvatele CR. Reálná spotřeba na jedno vozidlo je 8-10kWh.

Z cestné je, pokud všechny čísla tahle zvětšujete. Pak to logicky smysl nedává. Ale to je jako psát, že běžné auto žere 20l/100km, takže má nádrž na 200-300km.
Spotřeba 20-50kWh/den je 7,3-18,5MWh/rok (32-83tis Kč). Při té vyšší spotřebě by se vám ta FV vrátila v podstatě okamžitě.

Baterii si sice můžete koupit, a vytvořit si ostrovní systém. Ale jen to zatím prodražuje celý systém.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Pavel Houdek,2021-07-26 21:08:02

Ale vždyť jste mi ten můj odhad potvrdil, kolik má průměrná domácnost obyvatel? 3? Tu tedy máte ten trojnásobek.

Odhad návratnosti máte celkem v pořádku, to jsou ty výhody, jezdíte skoro zadarmo. Ale musíte do toho započítat i úložiště. Pak je ta návratnost delší

Ten ostrovní systém bude ale esenciální v budoucnu. A bude platit, že co si nevyrobíte, to draze zaplatíte. Proto uchovávání vlastních přebytků energie bude velmi důležité. To je můj názor.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 18:22:37

Těch "peak" 10kW je současný maximální limit pro hodinový výkon domácí instalace bez povolení.

To v CR znamená cca 10MWh/rok.
20-50kWh = 100-250km/den, to je asi 3-8 násobek průměrného nájezdu obyvatele CR. Reálná spotřeba na jedno vozidlo je 8-10kWh.

Z cestné je, pokud všechny čísla tahle zvětšujete. Pak to logicky smysl nedává. Ale to je jako psát, že běžné auto žere 20l/100km, takže má nádrž na 200-300km.
Spotřeba 20-50kWh/den je 7,3-18,5MWh/rok (32-83tis Kč). Při té vyšší spotřebě by se vám ta FV vrátila v podstatě okamžitě.

Baterii si sice můžete koupit, a vytvořit si ostrovní systém. Ale jen to zatím prodražuje celý systém.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jan Novák9,2021-07-29 00:14:42

Nevím kde žijete, ale u nás slunce v noci nesvítí. Nesvítí ani každý den. A doporučuji abyste si zkusil topit FV v zimě na vlastní kůži. Zkušenosti ze skutečného provozu u lidí kteří vlastní ostrovní FV mají: Skutečně spotřebovaná vlastní kWh za cca 15Kč v pořizovacích nákladech. Přitom v zimě musí energii odebírat ze sítě, takže poplatkům za připojení a závislosti na síti se nevyhnou.

Typický zelený. Roční výroba sedí na roční spotřebu tak prohlásíme spotřebu za pokrytou a problém za vyřešený. Je to chyba majitele, měl si v létě elektřinu nasušit na zimu jako seno. Stejně tak s elektromobilem. Co na tom že potřebuje nabít přes noc na ráno na cestu do práce? Má chodit do zaměstnání jen na noční směnu!

Člověče, žijete vy vůbec v reálném světě nebo jste AI? Nebo ještě hůře politik?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

D. Hruška,2021-07-26 18:12:06

Jen ještě doplním pana Houdka jedním zajímavým údajem. Na spotřební dani z pohonných hmot vybral náš stát v roce 2020 90 miliard korun. V případě zákazu spalovacích motorů se bude stát tyto peníze snažit získat jinde. A budoucí zdaněnění elektromobilů se přímo nabízí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Jiri Coupek,2021-07-26 18:24:29

Ale z toho 27mld připadá na osobní vozidla.
Zbytek jsou nákladní, ty ale platí ještě mýto.
+ další příjem je ze zdanění elektřiny.

Odpovědět


Re: Zločiny nejsou budoucí nýbrž současné

Milan Nespěšný,2021-07-28 11:30:56

JEN ÚVAHA.
Co začít spalovat Bbezdýmný prach, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezd%C3%BDmn%C3%BD_st%C5%99eln%C3%BD_prach, ve spalovacích komorách expanzních přístrojů za přísného a přesného zamíření na zdroje propagandy a jejich nohsledy? To je to nejlepší a konečné řešení problému se zdroji potíží.

Odpovědět

No

Mojmir Kosco,2021-07-26 03:37:32

Konečně rozumný článek. Nejprv připomenu což není obsahem článku ale často to zazní v diskuzi , že zelení a další protijaderné skupiny nemají v ČR dostatečnou politickou moc a průzkumy ukazuji dlouhodobou podporu JE .Tudíž že se nestaví je z jiných důvodů (nejspíš ekonomických).
Je asi potřeba uvažovat o zastropování energetické produkce .Když budeme vědět, že stát nepodpoří výstavbu zdrojů překračující ? GWp . Hned se bude lépe každý orientovat . Souhlasím s idejou pevné základní produkce, která nebude závislá na počasí .Ovšem neumím si představit že by současna energetická síť byla schopna pracovat s výkyvy 7-10 GWp. To by musela být prostě jiná síť.

Odpovědět

SMR či MMR, aby to bylo česky,

František Kalva,2021-07-25 16:12:33

budou muset bojovat se značnou nepřízní až odporem antijaderných tlampačů, schopných ovlivnit poměrně dost obsáhlou část populace, takže by to chtělo hned zkraje zcela otevřeně a bez pardonů naznačit, že je to asi nejmíň náročná cesta, jak udržet cenu elektřiny v normálních mezích, protože díky potenciální diverzifikaci nejspíš půjde využít dosavadní infrastrukturu (snad už někdo uvažuje o umístění MMR v areálu uhelky, což při cca zdvojnásobení výkonu stávajících JE asi bez rekonstrukce nepůjde. A pokus o rozšíření OZE v naší kotlině spolu s tzv. bateriovým úložištěm jen dokazuje, jak je důležité, aby se politici při kandidatuře prokazovali všeobecným vzděláním, ideologické nadšení jak vidno nestačí.

Odpovědět

dlouhodobé predikce

Eva M,2021-07-24 10:38:13

jako problém s takto dlouhodobými investicemi mi připadá nemožnost předpovídat budoucnost dlouhodobě.... ty modulární reaktory lépe umožňují "operativní přizpůsobení"....

:) železnice.... spoření na penzi... cukrovarnictví........jistě by bylo možno najít mnoho příkladů, kdy investice již v horizontu jednoho lidského života přišla vniveč (jistě, někdy i naopak)....

odhadnout předem, co přesně v době využití oněch velkých reaktorů nebude platit, je obtížné, že se určitě něco zvrtne je však v kontextu ČR historická konstanta....

Odpovědět


Re: dlouhodobé predikce

Jiri Coupek,2021-07-24 18:48:57

Tak ono by stačilo, aby stát ručil za nezavření elektrárny. Případně kompenzace za uzavření, i v Německu je provozovatelům JZ vyplácel.

Ono v talovém horizontu je vše nejisté, ale pokud naši předci přemýšleli stejně nestálo by tu nic.
Pokud tu budou lidé, budou potřebovat elektřinu. I kdyby se podařilo dotáhnout ITER o funkčního stavu, těžko bude hned v první vlně praktického užití CR. On ten čas plyne rychleji, než si lidí připouští. I Temelín už jede skoro 20.let(1/3 životnosti), dalších 25.let probíhala stavba (1987).
Přitom původní plán ceny byl 52mld. za všechny 4 bloky, konečná 98 mld. za 2 bloky.

Odpovědět


Re: Re: dlouhodobé predikce

Eva M,2021-07-24 19:48:57

vidím několik možných zádrhelů /např. : Němci měli k těm kompenzacím zdroje/ - myslím, že tak 2-3 roky počkat s rozhodnutím by bylo rozumné... pokud se čekalo dosud... ale je to jen můj názor.

Za dob předků vše chodilo jinak, historicky se zde však opakuje "vždy to vypadá nadějně /Plán/, a pak se to podělá".

toto místo velkým plánům nesvědčí...

Odpovědět


Re: Re: Re: dlouhodobé predikce

Jiri Coupek,2021-07-26 15:28:37

Tady šlo hlavně o politické rozhodnutí. Byla objednávka občanu, a politici ji přetavili v rozhodnutí uzavření JZ. Aby to nebylo likvidační pro vlastníky, tak jim to stát kompenzoval.

To my přijde ok. Pokud ji chceme zavřít, pak logicky musíme zaplatit její hodnotu.

Pokud se nebude dělat nic, tak se nic nezkazí. Ale také nic nebude.
Je lepší to risknout, a něco udělat. I když na tom můžeme něco tratit, protože to nic nedělání může být sakra dražší.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: dlouhodobé predikce

Eva M,2021-07-26 18:02:49

s politickými rozhodnutími je problém, pokud nebývají zasazena do reálného rámce.

jak nás historie učí, po tomto zjištění docházívá k jejich korekci.

toť vše.

Odpovědět


Re: Re: dlouhodobé predikce

D. Hruška,2021-07-24 20:27:37

Koukám, že když chcete, dokážete normálně racionálně uvažovat. Nejen polopravdy typu 90% úspory při přechodu na elektromobilitu... ;-)

Odpovědět


Re: Re: Re: dlouhodobé predikce

D. Hruška,2021-07-24 20:30:13

...psát polopravdy...

Odpovědět


Re: Re: Re: dlouhodobé predikce

Jiri Coupek,2021-07-25 22:38:49

Až na to, že jste z diskuze odešel místo reakce na doložené.
Ale obecné fráze vám jdou, čísla asi už tak ne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: dlouhodobé predikce

D. Hruška,2021-07-25 23:04:40

Odešel jsem, protože mám smysluplnější věci na práci než stále reagovat na vaše demagogické příspěvky a polopravdy. Myslím, že každý trochu technicky/ekonomicky znalý čtenář se rychle zorientuje, že ty vaše příspěvky v diskusi o elektromobilitě jsou buďto úmyslné trolení nebo výplody mozku vymytého zelenou ideologií. Většina místních čtenářů to pravděpodobně chápe. A na vás platí příslovečné "hloupého kopni".

Psal jste, že po přechodu na elektromobil uspoří uživatelé 9/10 nákladů. A pak z vás vylezlo, že vlastně počítáte jen s náklady na palivo/elektřinu. Náklady na pořízení elektromobilu a domácích solárních panelů jsou podle vás 0. Vážně potřebujete na takové stupidní počty reakci?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: dlouhodobé predikce

Jiri Coupek,2021-07-26 14:21:22

"Je to strašná oběť snížit lidem náklady na osobní přepravu na 1/10."

Náklady(provozní) jsou ty co platíte i po tom co si to auto koupíte(investiční).
FV jsem nepočítal, protože nevyrábí proud jen pro to EV, ale opět je to jen investice.

Protože, ty jsou rozhodující pro mobilitu po koupi vozidla. Pokud se zvedne cena paliv, tak lidem se zdraží mobilita, bez ohledu na to kolik stojí nové vozidlo.
Elektřina z FV bude stále zdarma vzhledem k ceně paliv.

Většina lidí už dnes má auto v hodnotě přes milion, ti co nemají na nové si ho koupily v bazaru. Ale stále je to auto původně za tu částku.

Odpovědět


Re: dlouhodobé predikce

Jiri Coupek,2021-07-24 18:50:00

https://www.youtube.com/watch?v=_5lW9VmZoNg

Odpovědět

Jádro či plyn

Josef Šoltes,2021-07-23 23:44:25

Já se přiznám, že se poslední dobou trochu biju do hlavy, že jsem před 2 lety investoval do nového plynového kotle i s přípojkou a dalšími nesmysly. Kdybych šel cestou tepelného čerpadla, tak jsem v tom byl jen o pár desítek tisíc korun dráže, ale z hlediska budoucnosti by to byla asi levnější a lepší cesta. Osobně vidím do budoucna neuvěřitelné možnosti OZE, zvláště pokud bude cena baterií nadále klesat tak, jak klesá a to především pro domácí úložiště. Předevčírem mi z Číny přišly li-ion baterie. Celkem 35 kWh za cenu i s poštovným, clem a daní cca 55000 Kč. To je tak nízká cena, že se i při FVE vyplatí snížit jistič na 3x10A, v noci baterie dobíjet při NT na potřebnou úroveň a přes den tu elektřinu spotřebovávat. Ceny ukládání energie s rozvojem lithiových sodíkových baterií natolik poklesnou, že pro domácnosti bude prostě OZE primárním zdrojem energie a budou si časem moci dovolit klidně 500kWh baterie, což už je taková dávka, že síť rázem bude schopna absorbovat velké rázy. A nebude to trvat dlouho, odhaduji tak 10 let. Proto si myslím, že jádro rozhodně ano, protože nějaký baseload bude potřeba vždy, ale nic dalšího nutně nepotřebujeme.

Odpovědět


Re: Jádro či plyn

Jan Novák9,2021-07-24 07:49:13

V době přerušované dodávky to bude nutnost pro nějakých 100-200 milionů domácností v Evropě.
S poklesem ceny bych nepočítal :-)

Otázka je jestli se vám při roční ceně 5500 vyplatí snížení jističe.

Odpovědět


Re: Jádro či plyn

Petr Nejedlý,2021-07-24 15:39:59

Mohl bych prosím dostat tip na takové baterky? Jedná se jen o aku bez elektroniky, nebo i něco extra? (BMS, invertor, ...)

Odpovědět


Re: Re: Jádro či plyn

Josef Šoltes,2021-07-25 15:07:31

Čistě baterie, napište mi na mail: josef.soltes(at)centrum.cz

Odpovědět


Re: Re: Re: Jádro či plyn

Petr Nejedlý,2021-07-27 13:06:53

Stalo se, tak snad nezapadnu do spamu :-)

Odpovědět


Re: Jádro či plyn

František Kalva,2021-07-25 16:27:28

Jen malý dotaz : zohlednil jste také alternativu, že po cca 8-10 letech bude jejich akumulační schopnost atakovat nulu, přičemž stejně aproximovat pořizovací cenu je hazardování s čirým optimismem nehledě na poměrně komplikované stavební úpravy řešící jejich snadnou hořlavost. Stejně snadno a rychle ignorujete i ztráty při nabíjení, jakož i fakt, že už potenciální nabíjení v noci naráží na problém, jen čerpat z jiného úložiště. Navíc zcela ignorujete fakt, že velká skupina důchodců musí vyjít s penzí cca 15 000,-, stejně jako fakt, že přibližně třetina populace žije v činžácích. Obávám se, že vaše řešení je vhodné tak pro různé víkendhausy, kdy si majitel s sebou přiveze konzervu elektřiny, ale vaří na PB bombě a topí v kamnech.

Odpovědět


Re: Re: Jádro či plyn

D. Hruška,2021-07-25 17:37:12

Hlavně zapomněl na fakt, že během zimních inverzí vítr ani solár nevyprodukuje prakticky nic často několik týdnů v kuse. A je úplně jedno, jestli ty soláry má na vlastní střeše. Bez dostatku fosilní nebo jaderné elektřiny ze sítě majitelé tepelných čerpadel zpláčou nad výdělkem. I přes klesající cenu baterií těžko někdo bude mít doma tolik powerwallů, aby pokryly případný několikatýděnní výpadek.

Napadá mě jedno řešení (kromě výstavby jaderných elektráren) - odlétat na zimu do teplých krajin. Samozřejmě elektroletadlem.

Odpovědět


Re: Re: Jádro či plyn

Jiri Coupek,2021-07-25 22:43:04

Z čeho vycházíte u zbytkové kapacity po 8-10.letech k 0%?
U aut se uvádí, pokles na 70-80% jako hraniční pro výměnu(20-30% pokles kapacity). Fakticky bude nižší. Přitom i ten špatný vývoj 70% je dost daleko blízké 0%.

Odpovědět


Re: Re: Re: Jádro či plyn

František Kalva,2021-07-26 11:24:14

Uváděná maximální životnost Li akumulátorů se uvádí cca 2000 - 7000 cyklů, podle provedení. Lze s jistotou předvídat, že v bateriovém úložišti si projde několika cykly během 24 hodin a i když bude elektronicky hlídáno pro maximální životnost, aby se tak stalo jen jednou denně, připomínám, že náš rok má 365 dní, zbytek je na vaší kalkulačce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jádro či plyn

Jiri Coupek,2021-07-26 15:38:52

Děkuji za odpověď.
Těch 2000 cyklů je pro využití celé části, a poklesu o 20% (80% kapacity zbývá). Koupil baterii 35kWh (cca 24kWh využitelná část). Dobijí z NT, takže cykluje jednou denně.
Při plném cyklu je to pokles na 80% (-20%) po 5,5 roce. Plný cyklus, ale bude počítat jen v nejmrazivější dny v zimě(létě pokud má klimatizaci). Zbytek cyklů bude kratší = delší životnost.
Životnost bude mít dost k 15+rokům. Pokud nevzrostou jeho požadavky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Jádro či plyn

Petr Nejedlý,2021-07-27 13:18:02

Asi 7000 cyklů jsem na autě měl (Leaf 2011). Stále jezdilo, i když o poznání kratší vzdálenosti (17kWh z původních 24kWh, čili zhruba 70% kapacity). A to byla první generace Leafa, která měla baterky tragické, nijak nechlazené a provozované Kalifornském horku. Nicméně auto dojezdilo na to, že to do něj bez brždění zezadu nasypal Prius.

Větším problémem ale u použití pro trakci je vzrůst vnitřního odporu. Klesá efektivita a hlavně schopnost rekuperace. Aku jsou v autě namáhána výrazně více, než domácí úložiště. V tom Leafu max výkon 80kW, zatímco doma velmi vyjímečně potřebuji přes 10kW. Proto takový použitý trakční akumulátor může ještě dlouho sloužit v domácím úložišti. I další pokles kapacity zpomalí, neb aku bude mít lepší tepelnou pohodu a pracovat s nižšími proudy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Jádro či plyn

D. Hruška,2021-07-27 14:45:18

To je zajímavá praktická zkušenost. Jak hluboké byly cykly? Kolik kilometrů mělo auto naježděno?

Jinak 24kWh je docela malá baterie. Tipuji, že u dražších aut s větší baterií nebude nárůst vnitřního odporu zdaleka takovým problémem, takže budou dobře fungovat i s větším počtem cyklů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Jádro či plyn

Petr Nejedlý,2021-07-28 08:53:13

Tak jsem zkusil dohledat ty logy ze starého auta. Sypu si popel na hlavu, pamatoval jsem si to špatně. I když mi chybí posledních pár měsíců, nabíjecích cyklů bylo pod 2000. Ostatně 7000 cyklů za 6 let provozu nedávalo smysl ani při nabíjení 2x denně (nabíječka na pracovišti je super!)
Většina cyklů nebyla nijak hluboká, denní dojíždění do kanceláře a po nákupech.

Ano, 24kWh je málo, ale bavíme se vpodstatě o prvním EV vyráběným ve velké sérii. Krom Tesly byla všechna EV z té doby podobně podvyživená, ostatní výrobci je vlastně ani vyrábět nechteli a vyráběli je v minimálních seriích jako compliance vehicle pro Kalifornii. BMW i3, Fiat 500e, Leaf, Ford Focus Electric, Honda Fit EV....

A z těch všech vyjmenovaných má snad jen ten Leaf baterky bez chlazení a hodně tím trpí. Dokonce bych řekl, že ta kapacita klesala lineárně v čase, bez ohledu na najeté míle a nabíjecí cykly.

Odpovědět


Re: Jádro či plyn

Pavel Houdek,2021-07-26 09:55:24

Při provozu TČ bude spotřeba rodinného domu odhadem okolo 2-3 kW. Těch 34 kWh pak stačí na cca 12-17 hodin. Podle mě to není moc.

Pro můj osobní komfort bych byl rád za cca 3-5 dnů rezervu, na což by mohlo stačit alespoň
řekněmě 150 kWh + bych uvítal možnost použít baterie el.automobilu jako nouzovou zálohu.

Podle mého názoru čím větší je kapacita baterií, tím méně cyklů je potřeba (respektive cykly jsou mělčí) a baterie mohou déle vydržet.

A dále bych po vzoru Elona použil degradované baterie el.auta na zvýšení kapacity domácího úložiště.

Odpovědět


Re: Re: Jádro či plyn

Jiri Coupek,2021-07-26 15:41:49

35kWh kapacity je cca 24kWh využitelní kapacity pro lepší životnost.

Odpovědět

Obecnější dotaz

Zdenek Vanouch,2021-07-23 19:48:53

Z budovánín jaderných bloků se stala (vnějškově) čistě ideologická záležitost pod heslem jakési temné, zatím nikde nevysvětlené hrozby ze strany Ruska a Číny.

Vnitřně, jsem přesvědčen, jde jen o peníze:
Polsko: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/polsko-ma-utratit-za-jaderne-technologie-usa-415-mld-kc-prvni-blok-chce-spustit-tri-roky-drive-nez-cr. „Tato dohoda je důležitá hned z několika pohledů. Nejenže posiluje americko-polské vztahy, ale zároveň oznamuje světu, že USA se vrací do jaderného businessu díky převratným americkým technologiím,“ uvedla velvyslankyně Spojených států amerických v Polsku Georgette Mosbacher.“

Podobně v Rumunsku: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/rumunsko-ratifikovalo-dohodu-jadernem-programu-usa,
a také v Bulharsku: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/bulharsko-bude-spolupracovat-usa-jadernem-programu).

Zajímavé, že nikde v Západní Evropě není ani náznak něčeho takového.

USA tak budou mít ve Východní Evropě testovací polygon na nové, „převratné americké technologie“, které je třeba testovat daleko od USA a Západní Evropy.

Rusové a Číňané by nás mohly vydírat, případně nejspíš v kritické situaci nechat vybouchnout reaktor a zamořit republiku, EU a vůbec Zeměkouli radiací.

Dukovany byly postaveny celé ve spolupráci se SSSR, přitom "železo" je československé. Byly už použity jako hrozba proti nám ? Temelínské "železo" bylo z valné části vyrobeno zde, řídící část je od Westinghousu. Jak by mohlo být to železo, které bylo vyrobeno zde a možná něco v SSSR/Rusku, použito Ruskem/Čínou proti nám ? Co jsou to ty strašlivé hrozby, které se nesmí ani vyslovit ?

Chtěl bych tímto požádat p. Wagnera, jestli by mohl konkrétně vysvětlil, jak by se takový reaktor mohl stát hrozbou a mohl by být zneužit v případné krizi. Děkuji.

Odpovědět


Re: Obecnější dotaz

Jiri Coupek,2021-07-23 21:30:13

První věc co je potřeba si uvědomit je, že slíbená nízká (výhodná cena) nemusí být konečná výhodná cena. Hlavně u režimů, které nás označují za hrozbu. Ty se vlastně z dostavby deklasovali sami.

Pokud chcete investic v hodnotě 150+mld. svěřit státu co vás označuje za hrozbu je to vaše věc. Ale jsem rád, že politici v CR si tenhle stav uvědomují.
Když se stavěli Dukovany, Jaslovské Bohunice, Temelín, Mochovce, tak jste si také nemohl říct o stavbu ze západními společnostmi. Prostě nebyli v dané chvíli důvěry hodné, z SSSR jsme měli smlouvy, a byli to naši přátelé na věčné časy:) Těžko by stáli o to, aby ta elektrárna u nás nefungovala, nebo se prodražovala.

Dnes se stačí podávat jak výhodně staví Rusové v Maďarku, a to je pro ně hlásná trouba v Evropě.

Odpovědět


Re: Re: Obecnější dotaz

V. Novák,2021-07-24 06:45:46

A mohl byste být méně enigmatický ohledně stavby JE v Maďarsku?

Odpovědět


Re: Re: Re: Obecnější dotaz

Jiri Coupek,2021-07-24 09:29:54

Součástí smlouvy je třeba takový detail, jako bianko šek na likvidaci dané elektrárny RosAtomem.
A spousta další pro Maďarsko zcela nevýhodných ujednání.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Obecnější dotaz

Mirek Bárta,2021-07-25 00:31:06

Další politický blábol.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obecnější dotaz

František Kalva,2021-07-25 15:55:10

Hm. A vyhrožování celému světu jistým ministrem zahraničí RF je také jen "politický blábol"?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Obecnější dotaz

Jiri Coupek,2021-07-25 22:45:40

Obsah zveřejněné platné smlouvy je blábol?
To pak asi není možná rozumná diskuze, nevím co je větší argument než podepsané smlouva.

Odpovědět

Nové bloky

Jiri Coupek,2021-07-23 16:39:27

Šnobr je lobista, popravdě nechápu proč se sním někdo baví, dělá rozhovory. Jde mu jen o svůj vlastní prospěch, bez ohledu na ostatní. Pro něho je růst ceny elektřina chtěný vývoj.

1) Proč si je potřeba brát úvěr na stavbu JZ z odhadovanou cenou 150-200mld. Kč. Když každoroční dividenda ČEZu je 30+mld. Přitom těch 200mld. je k cenám na konci 10-15.let probíhající stavby.
Každá firma musí investovat do své budoucnosti, a teprve co zbyde je zisk na děleni(to by, ale panu Šnobr klesla ziskovost...). Mnohem jednoduší je podojit stát.

2) Stát má jediné, zaručit se za provoz na těch 60.let pokud bude elektrárna techniky způsobilá. Nic víc.

3) Ceně nového bloku by jistě pomohlo, Kdybychom si přiznali, že nepotřebujeme 1. ale spíše 4. nové reaktory. Přesně jak píše autor v článku 2 do Dukovan, 2 do Temelína. Při návazné výstavbě, by se to velice časově krylo. Ve výsledku by to jen zachovalo současnou úroveň krytí spotřeby JZ.

Odpovědět


Re: Nové bloky

Vratislav Rýpar,2021-07-23 17:09:01

Není on pan Šnobr pouhým minoritním akcionářem? Má li majoritu stát, může se zcela svobodně rozhodnout, že dividenda prostě nebude, vše půjde do investic a minoritní akcionáři mají smůlu - kolikrát to už v nejrůznějších akciovkách takhle proběhlo.

Odpovědět


Re: Re: Nové bloky

Jan Novák9,2021-07-24 07:32:39

Vy byste mě rozesmál, náš stát? To by za prvé vláda musela vládnout a ne se jenom starat kolik z toho spadne do vlastní kapsy, za druhé politikové by museli mít nějakou vizi delší než vlastní volební období a za třetí zástupci státu by museli sedět ve správní radě pro stát a ne jenom pro vlastní prospěch za odměnu a z protekce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Nové bloky

Vratislav Rýpar,2021-07-24 07:48:25

Jsem rád, že jsem Vás takhle po ránu mohl alespoň trochu rozesmát. Hezký den!
Jo, jen tak mimochodem, bylo tomu kdy v celých dějinách lidstva, kam až historická paměť sahá, jinak? A přesto stále tak nějak přežíváme... takže hlavu vzhůru! (Ale bacha na futra, někdy bývají zatraceně nízká!)

Ale to vše nic nemění na tom, že by si tu stavbu ČEZ dovolit mohl.

Odpovědět


Re: Nové bloky

Mirek Bárta,2021-07-25 00:36:00

Baprostý souhlas. Bohužel, na valných hromadách ČEZu jeho žvanění musí strpět. Ale souhlasím se Šnobrem v tom, že Westinghouse, KHNP ani EDF nejsou schopny Dukovany dostavět. Nyní budou tyto firmy hledat důvody pro velký časový odklad a pro velmi výrazné zvýšení ceny.

Odpovědět


Re: Re: Nové bloky

Eva M,2021-07-25 09:11:38

/dobrý den, při vší úctě - já správnou volbu doavatele pro tak zásadní investici, KONANOU NA DLUH, neznám. Nicméně v první fázi se jedná o závazek, a nevidím žádné velké vyhlídky, že by ČR v budoucnu byla schopna takto velkému závazku dostát. Automotive, na kterém je ČR závislá, má výhledy podivně komplikované; podivně se komplikuje i ona koronavirová záležitost - každá předchozí domnělá "vědecky podložená" jistota je v řádu měsíců negována, jedná se o mezinárodně citlivou záležitost - v dnešním mnohostranně nestabilním světě ....

;-) abychom pak nemuseli shánět "nové bohaté obyvatelstvo", které si ČR koupí a tu sekeru zatáhne. ..tedy pokud to není součástí dnešní kalkulace ...

Odklad sice teoreticky může vést k navýšení ceny - ale upřímně, když dodavatel řekne "končím, za vaše inflační peníze to nepostavím" - výsledek je stejný.... předpokládám, že alespoň něco by se mohlo v řádu jednotek let stabilizovat - v takto vyhrocených stavech "systémy" dlouho nevydrží....
no nic./

Odpovědět

Klimazloději z eurosojuzu nejsou za nic zodpovědní...

Petr V,2021-07-23 15:52:21

Chce to jeden pořádný blackout v zimním období a nemlžit jako při závěrečné zprávě entsoe z 8.1.2021. OZE nic nevyráběly a v přenosové soustavě chybělo 6 GW výkonu. Když helmuti odpojí jaderky tak příjde o dalších 9 GW stabilního výkonu.
Pak půjdou eurosojuzoví greendealoví zloději na špalek, včetně těch českých od pirátů, zelených, top 00, stan, lidovců.
Máme tady diktaturu melounů, jen si to bojíme přiznat a adekvátně na to reagovat.

Odpovědět


Re: Klimazloději z eurosojuzu nejsou za nic zodpovědní...

Jiri Coupek,2021-07-23 16:44:27

To, že ruší funkční JZ je hloupost, ale je to jejich volba.
Z druhé strany, oni sice ruší uhelné elektrárny pro běžný provoz. Ale neruší je právě pro situace, kdy si jejich výkon může zažádat regulátor přenosové soustavy.
V případě hrozby výpadku sítě (nepříznivé počasí) ty elektrárny nahodí a těch pár dní v roce přečkají.

Ale v dnešní době opravdu není nutné tyhle elektrárny provozovat přes dny, kdy podmínky umožňují OZE.

Odpovědět


Re: Re: Klimazloději z eurosojuzu nejsou za nic zodpovědní...

Jarda Ticháček,2021-07-24 04:08:43

Kdybyste měl alespoň částečnou představu o tom, jak taková elektrárna funguje.

Odpovědět


Re: Re: Re: Klimazloději z eurosojuzu nejsou za nic zodpovědní...

Jiri Coupek,2021-07-24 09:38:57

Vím přesně jak ta elektrárna funguje.
Tady máte graf jak s výkonem těch elektráren cvičili v Německu během letošní zimy.
Bez OZE, které v létě (přepněte si to) vykrývají ty špičky by tahle museli cvičit celý rok.

https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&interval=month&month=0

Tedy nejenže to jde, ale ona to ta klasická energetika v podstatě vyžadovala.

Odpovědět


Re: Re: Re: Klimazloději z eurosojuzu nejsou za nic zodpovědní...

Mirek Bárta,2021-07-25 00:38:18

Takovými detaily se pan Coupek nezabývá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klimazloději z eurosojuzu nejsou za nic zodpovědní...

Jiri Coupek,2021-07-25 22:52:05

Nebylo by lepší se vyjádřit k tomu co jsem napsal?
Máte tam grafy, kde spotřeba ve špičce v Německu musí narůst skoro na 2. násobek.
Do teď to kryli uhelnými bloky celý rok, ale najednou je to dle znalců v CR neřešitelný problém po část roku. K tomu ještě rozdíl mezi spotřebou v zimě, létě (sezonní provoz elektráren).

Dnes většinu toho rozdílového nárůstu kryjí OZE.

Odpovědět

Polske JE

Petr Kovář_2,2021-07-23 14:59:28

I tady na Oslu už byla zmínka, že Polsko plánuje výstavbu JE s technologií Westinghouse. Jak reálná je tato stavba?
Potom by se totiž celkem nabízel společný postup Česka a Polska; nicméně je mi jasné, že politici by předložili mnoho důvodů, proč něco takového neumožňují zákony. Ale nezaznamenal jsem nic podobného ani ve vyjádření odborníků...

Odpovědět


Re: Polske JE

Mirek Bárta,2021-07-25 00:41:34

Poláci byli zprvu nadšeni, že budou spolupracovat s Westinghousem. Nyní už hledají jiné alternativy. Chci vidět, jak se jim podaří zprovoznit první reaktor v r. 2033 podle plánu, když ještě ani nemají definitivně stanoveno umístění.

Podobně pobaltské státy.

Odpovědět

U mixu je především důležité aby BYL

Jan Novák9,2021-07-23 10:47:24

Nějaké podrobnější parametry můžeme diskutovat až ve chvíli kdy je zajištěno základní pokrytí. A to po konci uhlí zajištěno prostě není ať zdroje namixujeme jak chceme. Zapomíná se totiž že uhlí se používá nejen k výrobě el. energie ale i tepla. Jak přestanou fungovat uhelné teplárny tak se prudce zvýší spotřeba elektřiny v zimě jak k topení tak k ohřevu vody.

Unie jasně dala cíle ke kterým směřuje a ty cíle znamenají že energie prostě v zimě nebude dostatek.
Německo bude plošně vypínat a bude se chtít o tyto zelené "výhody" podělit s námi stejně jako o přistěhovalce které si tak přáli.

Elektřina z plynu (který je drahý sám o sobě) zatížená CO2 povolenkami s tím že nová elektrárna pojede pár měsíců v roce bude drahá a navíc nikdo se nepožene do stavby nové plynové elektrárny kterou mu Unie může kdykoliv nařídit úplně zavřít. Zpráva pro investory zní že plyn je povolen jenom dočasně a bude zakázán nejpozději 2050.

Odpovědět

grafy

Jan Rychlik,2021-07-23 10:18:47

Se mi líbí, jak jsou na tom grafu položeny klasické zdroje až na těch zelených, takže to na první pohled vypadá, že oscilují stejně divoce. Bývalo slušné ty nejméně divoké křivky dávat dolů.

Odpovědět


Re: grafy

Jan Novák9,2021-07-23 10:51:46

Já bych řekl že v Německu oscilují stejně divoce. Zelené zdroje jsou považovány za základní a když je zelená energie tak tepelná elektrárna prostě nedodává - jede sice pořád stejně ale naprázdno což jenom zvyšuje cenu energie ale nevyrovná křivku dodávky.

Odpovědět


Re: Re: grafy

Mirek Bautsch,2021-07-23 11:07:53

Koukněte přímo do grafu distributora, myší najeďte na Service a klikněte na Agorameter. Graf se načítá dosti pomalu, alespoň u mě doma.

Odpovědět


Re: Re: Re: grafy

Mirek Bautsch,2021-07-23 11:08:19

https://www.agora-energiewende.de/

Odpovědět


Re: grafy

Martin Šíra,2021-07-23 12:52:40

Tenhle typ grafu je vědecké zlo. Každý, kdo vytvoří takový graf s plochama nad sebou, by měl být veřejně zahanben.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace