Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření  
Naši energetiku čeká v následujících letech a desetiletích nutnost obnovy a přestavby. Naši politici se však místo snahy o její transformaci na základě faktů a odborných znalosti svorně uchýlili k ideologizaci a politikaření. V těchto dnech do značné míry znemožnili racionální postup v následujících letech, což povede nejméně k značnému zdržení. Dochází tak k vážnému budoucímu ohrožení schopnosti naší energetické soustavy zajistit dostatek energie s odpovídajícími dopady na ekonomickou, sociální a životní úroveň naší společnosti.

V současné době vrcholí rozhodování o případné výstavbě nového jaderného zdroje a celkové budoucnosti české energetiky. Stále více získávám dojem, že většina českých politiků bez rozdílu stranické příslušnosti, se rozhodli jít cestou neřešení energetiky a zneužití této problematiky k politickému boji.

 

Tendr na výstavbu nových Dukovan

Minulý týden proběhlo jednání představitelů vládních i opozičních stran o finančním modelu a výběru dodavatele nového bloku v Dukovanech. Všechny relevantní opoziční strany trvají na tom, že klíčová kritéria jsou ideologická a geopolitická. Pouze ta podle nich rozhodují. Bezpečnostní, technologické a ekonomické parametry se bez jejich naplnění neposuzují. Na základě toho požadují, aby se do tendru nepřipustili dodavatele z Číny a Ruska. Situace je v tomto směru komplikována tím, že právě tito uchazeči by na základě jiných než ideologických a geopolitických kritérií patřili mezi favority.

 

Připomeňme, že v principu by mohlo být kandidátů pět. Těmi z ideologicky nevhodných zemí by byl čínský reaktor Hualong One (HPR1000) a ruský reaktor VVER1200. Dalšími pak americký AP1000, z Jižní Koreje by byla zmenšená verze reaktoru APR1400 a z Francie zmenšená verze reaktoru EPR. Třeba Piráti bojují za to, aby v soutěži mohly být nabízeny i bloky s vyšším výkonem. Omezení výkonu bloku na 1200 MWe pro Dukovany však má řadu technických opodstatnění. Pokud poběží nový blok společně se starými, je toto omezení dáno možnostmi chlazení. Pro velikost české energetické soustavy jsou navíc již bloky s 1200 MWe na hraně účelnosti. A pořád je také otázka dopravy velkých komponent, které jsou u větších bloků větší.

 

Podívejme se na reaktor III. generace VVER1200, za jehož vyřazení opozice tak intenzivně bojuje, Ten patří z bezpečnostního a technologického hlediska k velmi zdařilým projektům, možná i nejzdařilejším. Je evolucí reaktoru VVER440 a VVER1000, které bezpečně běží v řadě zemí Evropské unie, včetně třeba Finska, Maďarska, Slovenska i Česka. A jsou zde s nimi velmi dobré zkušenosti. Palivo i servis a údržbu těchto reaktorů dokáží zajistit západní firmy a není závislá na těch ruských. Výstavba reaktorů VVER1200 se připravuje v maďarské elektrárně Paks a finské Hanhikivi. Zde bloky staví konsorcium. Rosatom dodává reaktor, turbínu GE Power a kontrolní systémy Framatom. U obou staveb jsou už téměř všechna povolení a čeká se na to klíčové, po kterém by mělo být zahájeno betonování jaderného ostrova. To by měly obě stavby obdržet v tomto roce. Už čtyři tyto reaktory běží v Rusku. Další se v minulém roce rozběhl v Bělorusku kousek od hranic Evropské unie, a tedy pod velmi přísným jejím dozorem. Zároveň má ve výstavbě největší počet bloků ze všech reaktorů III. generace. Podrobněji je situace v jaderné energetice v současné době popsána v nedávném článku. Popis reality okolo výběru nového dukovanského bloku a vysvětlení nepravdivých tvrzení, které se okolo něj šíří je v dalším článku.

 

Je třeba konstatovat, že se vládním a opozičním stranám povedlo rukou nerozbornou, plánovaný tendr totálně zdiskreditovat ještě před jeho vypsáním. Připomeňme si, že už byl vyhlášen jeden tendr na dostavbu dvojice bloků v Temelíně. Když uchazeči utratili značné prostředky na přípravu projektu, byl tendr v konečné fázi zrušen. V tomto novém, už dopředu politici vyhlašují, že je vzhledem k uchazečům, zajímá téměř výhradně ideologie a politika. A hádka je o tom, jestli se přizvou i ruské a čínské firmy, aby se srazila cena. Už předem se otevřeně deklaruje, že to je jejich jediná úloha. Opravdu vrcholem byla třeba televizní diskuze po zmíněném jednání Zbyňka Stanjury, Romana Onderky a Karla Havlíčka, kde zaznělo, že by se ruské firmy mohly pozvat v nějakém konsorciu, ale po splnění úkolu snížení ceny by vlastně dodávaly jen něco ekvivalentní klikám.

 

To si naši demokratičtí politici opravdu neuvědomují, že je zástupci potenciálních uchazečů určitě bedlivě poslouchají? A co způsobí to, když veřejně hlásají, že na technologické, bezpečnostní a ekonomické kvalitě projektů nezáleží, a o všem rozhoduje politické a ideologické posouzení konkrétních politiků a politických stran? Oni ani ostatní uchazeči nejsou z politického hlediska rovnocenní. Jižní Korea není členem NATO a USA nejsou členem Evropské unie. To opravdu politici necítí to, že po jejich tancích, které teď předvedli, opravdu těžko někdo uvěří, že zakázku nedostane firma čistě na základě politického rozhodnutí? Takové jejich chování jen připravuje podhoubí pro korupci.

 

Podle mého názoru vyvolali naši politici svými současnými hádkami kolem tendru takovou atmosféru, že začínám souhlasit s názorem Dany Drábové o vhodnosti to odložit. Ty vidle, které se jim do realizace nového zdroje podařilo hodit, jsou příliš velké. A nemůžu se zbavit dojmu, že u některých to bylo úmyslné. Možná by bylo v takové situaci, která u nás na politické scéně panuje, nejvhodnější cestou žádný tendr nevypisovat a podobně jako Poláci vybrat dodavatele čistě podle politického kritéria. Nikdy by mě nenapadlo, že by opět mohla nastat situace, kdy při výběru technologie nerozhodují odborná fakta a odborníci, ale čistě pohled správně ideologicky kovaného politika.

 

Politici z devadesátých let dokázali na rozdíl od těch bulharských alespoň dva bloky v Temelíně dokončit (zdroj Temelín).
Politici z devadesátých let dokázali na rozdíl od těch bulharských alespoň dva bloky v Temelíně dokončit (zdroj Temelín).

Docela mě fascinuje, když politici hlásající geopolitickou a ideologickou nutnost nepovolení nákupu ruských či čínských jaderných technologií, zablokuji stavbu nových jaderných zdrojů a vůbec jim nevadí, že místo toho bude třeba řadu desetiletí dovážet ruský plyn a fotovoltaické panely či baterie z Číny. A takto tímto svým jednáním podpořili ekonomiku těchto zemí daleko významněji.

 

Nová aktualizace státní energetické koncepce

Kromě toho, že řada opozičních politiků ráda využila návrh tendru jako možnost boje proti vládě, dost z nich je naopak proti stavbě nového jaderného bloku obecně. Nebo se alespoň snaží získat podporu voličů, kteří si ji spíše nepřejí. Usilují o odložení rozhodnutí až po vypracování nové aktualizace státní energetické koncepce. Připomeňme si, že minulá aktualizace vypracovaná a schválená v roce 2015 předpokládala postupný přechod k nízkoemisní energetice nahrazením uhlí jadernými bloky a obnovitelnými zdroji. Vývoj podílu jednotlivých zdrojů v mixu byl doporučován v poměrně širokých koridorech, aby se daly využít případně technologické zlomy.

 

Co se za pět let od této aktualizace změnilo? Zásadním faktorem je, že během té doby byl pokrok ve výstavbě nízkoemisních zdrojů minimální. Neposunuli jsme se k výstavbě jaderného zdroje a bylo postaveno minimum nových obnovitelných zdrojů. Naopak tlak na uzavření uhelných bloků a snížení emisí CO2 se v Evropské unii dramaticky zvýšil. Nic se nezměnilo na tom, že naše geografické podmínky dávají značně omezené možnosti pro výstavbu obnovitelných zdrojů. Nezměnilo se ani to, že v době, jako byla třeba i velká část letošního ledna, nedodají větrné a fotovoltaické zdroje téměř nic. Zároveň se v Česku nejen z environmentálních hledisek nepostaví větší počet přečerpávacích elektráren. Existuje jen relativně omezené možnosti cesty k nízkoemisní energetice a pro naše geografické podmínky je to pouze kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že tlak na co nejrychlejší odstavení uhelných zdrojů z Evropské unie stále roste, je otázka jejich náhrady stále aktuálnější. My je můžeme nahradit dominantně jedině zdroji jadernými nebo plynovými. Vzhledem k růstu ceny emisních povolenek se i plynové zdroje dostávají nejen pod ekonomický tlak na odchod od fosilních zdrojů. Výstavba alespoň jednoho jaderného zdroje, který bude potřeba i pro nahrazení dosluhujících starých dukovanských bloků, je tak ještě nutnější. Nemá smysl odkládat rozhodnutí až na dobu po vypracování nové aktualizace energetické koncepce. Zdá se mi, že politici, kteří rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje tímto podmiňují, to mají čistě jako záminku pro odklad a případně i zablokování výstavby jaderného zdroje. Buď z důvodu, že jsou proti němu nebo proto, aby mohli ve volbách cílit na voliče, kteří jsou pro jadernou energetiku i na ty, kteří jsou proti ní.

Kdy Česká republika opustí uhlí, je stále otevřená otázka. Uhelná elektrárna Počerady (zdroj ČEZ).
Kdy Česká republika opustí uhlí, je stále otevřená otázka. Uhelná elektrárna Počerady (zdroj ČEZ).

 

Datum uzavření uhelných elektráren

Obrovský politický boj se rozhořel okolo data ukončení využívání uhlí. Zelená ideologie říká, že je to třeba udělat hned, bez ohledu na to, zda je za ně náhrada. Ovšem uhelné zdroje u nás nezajišťují jen velkou část našich potřeb elektřiny a tepla, ale zajišťují také regulaci a stabilitu sítě. Právě v této době, kdy nefouká a nesvítí, jsou roztočené stroje jaderných a fosilních zdrojů kritické pro stabilizaci elektrické sítě. Ukazuje to i rozpad společné evropské sítě, ke kterému došlo 8. ledna 2021.

 

Jeho podstatou je to, že na severozápadě Evropy se odstavují jaderné a fosilní zdroje a budují se pouze větrné a fotovoltaické. V době zimní inverze pak zde je nedostatek stabilních zdrojů. Na jihovýchodě zatím stále dostatek klasických zdrojů je, v lednu tak dochází k transportům velkých výkonů z jihovýchodu na severozápad. Na začátku ledna se transportovala elektřina z Turecka až do Francie a Itálie. V takové situaci se síť extrémně přetěžuje a dochází k situacím, kdy se jen těžce plní pravidlo n-1. Pak už je jedno, které slabší místo se přetíží přespříliš. V každém případě extrémně roste riziko události, která odstartuje kaskádu výpadků, rozdělení elektrické soustavy a případně i blackout. Aby k blackoutu nedošlo, je potřeba mít dostatek regulačních schopností sítě, které dokáží udržet a vyrovnat její frekvenci. U nás tuto rychlou okamžitou regulaci zajišťují roztočené turbíny jaderných, vodních a fosilních elektráren. Ty také mají potenciál zvyšování výkonu a vyrovnání potřeb v době inverze. Teoreticky tuto rychlou regulaci mohou zajistit i baterie, a právě to dělá proslulá Muskova gigabaterie v Austrálii. Ovšem dostatečná kapacita takových baterií by byla extrémně drahá a náročná. Stejně by však nedokázaly zajistit pokrytí potřebného výkonu jako náhradu větrníků a fotovoltaiky, které bez větru a slunce nefungují.

 

Zatím máme dostatek zdrojů výkonu i regulace, abychom popsaným událostem dokázali čelit. Dokonce můžeme pomáhat sousedům, jako jsme zmíněného 8. ledna, pomohli Rakousku. Pokud však odstavíme uhelné zdroje a později i reaktory v Dukovanech bez náhrady, situace se dramaticky změní. A je třeba zdůraznit, že odstavování jaderných a fosilních zdrojů bez dostatečné náhrady jejich výrobních i regulačních schopností, se připravuje v celé Evropě. V kritické době tak určitě nebude možné výkon a regulační službu dovážet.

 

I proto uhelná komise doporučila pro ukončení využívání uhlí rok 2038 s podmínkou, že budou za odstavené uhelné bloky postaveny dostatečné kapacity výkonu a zajištěny schopnosti udržení stability sítě. Doporučený termín je postaven na datech a informacích operátora sítě ČEPS. Pochopitelně, nelze vyloučit, že v případě extrémního úsilí a spolupráce všech na budování nízkoemisních zdrojů a budování nástrojů pro zajištění regulace, se dosáhne možnosti odstavení těch uhelných dříve. Ale za brzký termín odchodu bojují nejvíce lidé, kteří zároveň nejvíce volají po odložení či úplném zrušení výstavby nových nízkoemisních jaderných zdrojů a pracují minimálně pro realizaci budoucí náhrady uhelných a stárnoucích jaderných zdrojů.

 

S největší pravděpodobností skončíme u paroplynových bloků a ruského plynu. Paroplynový blok Počerady (zdroj ČEZ).
S největší pravděpodobností skončíme u paroplynových bloků a ruského plynu. Paroplynový blok Počerady (zdroj ČEZ).

Po rychlejším konci uhlí a nepotřebě nového jaderného zdroje, volá řada politiků TOP09 i KDU-ČSL (viz třeba vyjádření Luďka Niedermayera zde a zde, na které jsem reagoval v minulém roce). Piráti se za rychlé uzavření uhelných zdrojů a s kritikou výstavby nového bloku v Dukovanech vyslovují třeba ústy Dany Balcarové a proti podpoře jaderné energetiky bojují se svou frakcí i v Evropském parlamentu. Takže sice na jedné straně jádro podporují (viz třeba tyto stránky), ale na druhé straně podnikají na evropské i české úrovni zásadní kroky proti němu. Vít Rakušan z hnutí STAN, je z ideologických důvodů kategoricky proti nákupu ruského reaktoru. Uhelné bloky by tak chtěl nahradit plynem, který ovšem bude z Ruska (viz zde). Lobuje také za rychlé uzavření uhelných elektráren. Za rychlé odstavení uhelných bloků bojuje ministr za ANO Vlastimil Brabec. Stejně tak se za brzký odchod od jádra zasazují ministři ČSSD pod vedením Jana Hamáčka, kteří se takto snaží získat přízeň Zelených a spojit se s nimi do voleb.

 

Závěr

Kvůli politikaření se nepodařilo naší politické scéně čelit epidemii. Stejně tak svorně všechny naše politické strany směřují k situaci, kdy kvůli permanentnímu volebnímu boji, ideologizaci a politikaření rozvrátí naši energetiku. O selhání vládních i opozičních stran v případě epidemie jsem psal už v září. V té době jsem doufal, že se politici vzpamatují, po volbách přestanou s politikařením a začnou racionálně spolupracovat. Za neúspěch jsem považoval překročení 5000 obětí koronaviru. V říjnu už bylo jasné, že už nelze zabránit překročení počtu 10000 obětí. Doufal jsem, že alespoň to a plné nemocnice a zařízení JIP naše politiky přimějí k racionálnímu jednání a spolupráci.


Připomenu, že nikdy neexistuje ideální jednoduché řešení bez negativních stránek, které bude vyhovovat všem. Vždy jde o určitý kompromis. Nikdy se nelze vyhnout všem chybám a problémům. Když se podíváme na zavádění elektronizace či propagační kampaně, které prováděly v dřívějších vládách strany, které jsou dnes v opozici a nenechají na současné činnosti nit suchou, tak vidíme, že to nebylo o moc odlišné a stejné zádrhele nastávaly i tehdy. Nikdy nelze dosáhnout ideální vyladění, které by bylo spravedlivé a akceptované všemi. A většinou musí být řešení komplexní a provázané, nelze vytrhávat jedno opatření od ostatních.


Politici všech stran však ani zmíněná čísla a obrazy z nemocnic nepřiměly, aby z kontinuálního boje před jedněmi volbami nepřešly ke kontinuálnímu boji před těmi dalšími. Dokáží se bez návrhu racionálního postupu vozit na každém problému a zádrhelech, které se objeví. Zároveň soutěží ve snaze získávat voliče bojem za otevření vleků, fitek, sportovišť, kulturních podniků, kadeřníků, jedněch obchodů nebo zase jiných, škol a co lze ještě vymyslet. A vše bez ohledu na reálnou situaci a kontext s ostatními opatřeními, čistě s cílem si připsat kladné body u nějaké skupiny voličů. Výsledkem tohoto společného úsilí všech našich politických stran je, že dnes už je jisté, že obětí pandemie bude i přes relativně hodně drsná a dlouhá opatření mnohem více než 20000.


Podobný přístup k energetice má potenciál ji úplně rozvrátit a dopady by pro naši společnost mohly být ještě více devastující, než je nezvládnutá epidemie. Ovšem budou až za řadu let a nejsou teď na očích. Spoléhat v zodpovědnější přístup politiků v této oblasti, když je k němu nepřiměje ani pohled na přeplněné nemocnice, příliš nelze.


Opoziční strany se chovají, jako by si myslely, že jediné důležité je svrhnout současnou vládu a Andreje Babiše. Mají pocit, že po svém vítězství ve volbách všechny škody, které v rámci volebního boje napáchají, následně napraví. Nedochází jim, že to mohou být i škody nevratné. Pokud se podíváme na historii jaderné energetiky, tak příkladem toho je vývoj v Rakousku. V této zemi byla v sedmdesátých letech velmi silná podpora jaderné energetiky. V roce 1978 se dokončovala první jaderná elektrárna Zwentendorf. V té době měl rakouský kancléř Bruno Kreisky problém se svou politickou pozicí. Věděl, že opozice je pro jadernou energetiku. Vyhlášené referendum o jejím zprovoznění tak spojil se svým setrváním ve funkci. Předpokládal, že jistý kladný výsledek bude moci vydávat za svou podporu. Opozice sice byla projaderná, ale rozhodla se využít referendum ke svržení nepopulárního kancléře. Její představa byla, že po svém příchodu k moci vše napraví a po novém referendu elektrárnu spustí. Nakonec po intenzivní kampani dopadlo referendum negativně pro Kreiského a jádro, i když jen o velmi malý počet hlasů. Bruno Kreiský neodstoupil, jak to dopadlo s jadernou elektrárnou víme. Totální selhání politici přiznat nemohli, Rakousko se tak stalo z projaderného státu tím nejvíce protijaderným. Ostatně Brexit je také výsledek politického boje dvou frakcí v konzervativní straně a snaha řešit její vnitřní problémy.


U nás jsme se vydali bohužel cestou Bulharska. To mělo bloky VVER1000 v elektrárně Belene na začátku devadesátých let v pokročilejším stavu, než byl v té době Temelín. Ovšem bulharští politici v soupeřících stranách začali energetiku a otázku dodavatele jaderných bloků využívat k politickému a ideologickému boji. Dodnes se u nich žádné bloky nepostavily, a ani se nerozhodlo, zda se bude stavět v Belene nebo Kozloduji. Není ani jasné, zda se vůbec bude stavět a co. K jakým environmentálním i ekonomickým koncům vede zelená ideologie, ukazuje třeba historie elektrárny Moorburg, o které jsem nedávno psal.


V devadesátých letech byli naši politici schopni se na projektu alespoň dvou bloků v Temelíně dohodnout a realizovat jej. Zato současní naši politici se vydali ve stopách těchto bulharských. Strašně rád bych se mýlil a věřil v návrat racionality. Zdá se však, že o odborných otázkách zase rozhodují lidé v dané oblasti absolutně nekompetentní, kteří jsou však správně politicky a ideologicky kovaní. V energetice tak skončíme u nutnosti rychlého postavení paroplynových bloku a zisk z toho budou mít jen spekulativní investoři. A k uspokojení našich ideologických politruků, budeme dlouhodobě záviset na ruském plynu.

Asi mi bohužel zbývá pouze sledovat porovnání výsledku, ke kterému se dospěje nejen při budování jaderných zdrojů ve Finsku, Maďarsku, Polsku a Česku. Ono se časem uvidí, kdo zvolil správnou cestu vedoucí k cíli. Pro nápravu chyb už ale bude pozdě a je mi jasné, že se současní politici u nás k tomu, co způsobili, hlásit nebudou.


Datum: 30.01.2021
Tisk článku


Diskuze:

Dotaz

Zdeněk Votava,2021-02-04 10:53:49

Neví někdo z diskutujících nebo pan Wagner, co se stalo s Petrem Nejedlým.
https://nejedly.blog.idnes.cz/
V roce 2017 přestal psát blog na iDnes a všeobecně jsem od něj dlouho neviděl nějaký článek. Velmi rád jsem jeho blog a články od něj četl, měl velmi realistický pohled na věc.
Bohužel je energetika posuzována na základě ideologie, což je zde v diskuzi velmi dobře patrné...

Odpovědět

VOLBY 3548

Oldřich Kamínek,2021-02-03 23:48:56

A není to jedno stejně v nejbližší době žádné volby nebudou.

Odpovědět


Re: VOLBY 3548

Václav Jaroš,2021-02-04 00:11:48

Dobrý večer...
dle mého názoru to jedno není. Elektřina je jednou z životně důležitých podmínek pri lidstvo. Vše na ní stojí a dělat si na energetické budoucnosti ČR volební preference je prasárna. Nejde pouze o komfort domácností, ale i o provozy, kde přerušením dodávky může dojít k nemalým ekonomickým ztrátam, dále zdravotnická zařízení a tím bychom mohli pokračovat. Přijde mi jen úsměvné, jak se spousta lidí snaží označovat Rusko a Čínu, jako cosi špatného. Když vyšel článek o vakcíně Sputnik V z Ruska, kritiky a dehonestace kolem toho, a pak si přečtete článek o tom, že Německo zvažuje koupi zmíněných vakcín a dokonce u lidí v důchodovém věku má lepší účinky, než Astra Zeneca. Jen doufám, že to konečně některým lidem zavřelo hubu. Já být v situaci, kdy mi vakcína zachrání život, tak mi bude úplně jedno, odkud je, může být klidně od pastevců z Mongolska. Být Putinem, tak ženu celou EU i s jejími sankcemi svinským krokem a neprodal bych jim ani jednu dávku.
A jestliže jsou Dukovany i Temelín postaveny na ruské technologii, nechápu proč jim nedat zakázku na dostavbu bloku v Dukovanech a následně stavbu nové JE? Pokud mají technologii, bezpečnost a rozumnou cenu, nevidím problém.
A kecy některých ekoteroristů opravdu hraničí s demencí. Jeden by chtěl v Krušných horách stavět vodní kaskádu, druhý by chtěl decentralizovat celou síť, třetí řekla, že elektřinu nepotřebuje, protože na TV se může koukat i při svíčkách, čtvrtá prohlásila, že ona je tu pouze, aby kritizovala a hledání řešení je úkolem odborné veřejnosti. Tu pátou radši ani nebudu citovat. A soudružka Pekarová ať jde Khárlovi vyměnit plínu a Mirdovi dolít sklenici, je prázdná.
S pozdravem
VJ

Odpovědět


Re: Re: VOLBY 3548

Oldřich Kamínek,2021-02-04 05:07:33

Jj, souhlas, stejně to prý západní firmy neumějí dokončit, prý někdo ztratil projekt tak se motají v kruhu jako nudle v bandě. Když to srovnáte s vakcínou tak stejně asi taky budeme kupovat od Rusáků. Jiná na nás nezbyde. Ekologové nejsou nic jiného než firmy pachtící se za ziskem a dotacemi. Celou Severozápadní pánev chtějí zatopit vodou (vyhnout se rekultivaci) a na hladinu posázet soláry. S Rusáky problém nemám, přes co nejede vlak je Beneš, pokud to bude stavět on bude to 10x dražší a 50% rozkradeno.

Odpovědět


Re: Re: VOLBY 3548

Eva M,2021-02-05 07:56:47

je zde ještě jedna věc, a to sice, že nám stále probíhá ta epidemie, s otaznými vyhlídkami vzhledem ke stále novým okolnostem, mutacím a pod. (viz nejnovější články - cit. dr Dušek "mělo to klesat, ale neklesá", horní odhad úmrtnosti 400 osob denně pro další 3 měsíce - dr Hořejší "Blatný je odepsaný a boj proti covidu téměř ztracený", "Tyrolsko by se mělo na měsíc neprodyšně izolovat od zbytku světa, vyzvala viroložka. Šíří se zde jihoafrická mutace")

Pokud se dr Hořejší neplete, znamenalo by to cca 35 tis. úmrtí za jaro, vývoj příští zimu je otazný.

Stejně otazné je, jak tyto epidemiologické záležitosti nakonec dopadnou (včetně ekonom. dopadů, zadlužení státu atd.) a jaká bude podoba ČR dejme tomu za dva roky, pro koho je ta energetika vlastně "určena" - třeba se bude ČR také vylidňovat, jako v posledních letech Ukrajina...

Nevím, zda jsou z hlediska plánování energetiky 2 roky málo nebo hodně, ale v této podobě - 1 megapodnik - mi ten závazek "odběru výstavby" na desetiletí dopředu v takto nejasných podmínkách připadá hodně velký....a jakmile bude přijat, zablokuje se tím možnost jakéhokoli jiného řešení.

Odpovědět

Průser o 5 let dřív

Václav Jaroš,2021-02-02 22:43:43

Dobrý večer.....
myslím, že někdo se hodně snaží.....
https://www.info.cz/zpravodajstvi/byznys/experti-krouti-hlavou-nad-snahou-ministra-brabce-ukoncit-provoz-uhelnych-elektraren-uz-v-roce-2033
S pozdravem
VJ

Odpovědět

Rosatom

Josef Šoltes,2021-02-02 14:36:09

Nebylo by možné zadat tu zakázku české firmě (s tím, že ona by si vyřešila partnery, se kterými bude spolupracovat? Nebo nemáme schopné české firmy? Pro politiky by to bylo jednodušší, pro partnery by to bylo jednodušší (protože by se domlouvali obchodně a ne politicky), v podstatě vše by to zjednodušilo.

Odpovědět


Re: Rosatom

M_. D_.,2021-02-02 21:47:27

Jaké? Myslíte, že je v Česku nyní dostatečně odolná a silná firma, co by takovou zakázku a tlak okolí dokázala ustát? I když to hodím na firmu, tak si ji politici "vychutnají". Proto si i myslím, že ČEZ sám hraje nyní spíše mrtvého brouka a čeká co bude, než se aktivně angažovat. Ono asi ve výsledku mu bude jedno, zda bude mít baterii paroplynů nebo Dukovany V.
Sice dle jména by se nabízela třeba Škoda JS, ale ta se možná bude i jen potit u té blbosti v podobě převzatého teplovodu Temelín-Č. Budějovice. Tohle je tak spíše na větší konzorcium velkých firem a žádnou vůdčí vhodnou v ČR nevidím. :-(

Odpovědět

Baterie z Číny

Josef Šoltes,2021-02-02 10:43:20

Poslední dobou i pro maloodběratele klesla cena nových a funkčních li-ion baterií z Číny natolik, že přestávají dávat smysl jakékoliv výmluvy. kWh v bateriích z Číny teď vychází nákladově bez dph a dopravy na cca 1650 Kč, s dopravou ve velkých množstvích kolem 1750 Kč za kWh. V případě správného nastavení bude životnost 20 let s tím, že baterie projdou dvakrát denně mělkým cyklem cca 40 % (v takovém případě by měly vydržet asi 20000 cyklů do 80 % kapacity). Už dnes dává smysl postavit si u domu 100kWh baterii s 3fázovým hybridním měničem, který dá na fázi aspoň 16 A, elektřinou topit, pořídit si tarif dle spotového trhu a nabíjet v okamžiku levné silovky a vybíjet do sítě v okamžiku drahé silovky (2x denně 30 kWh). Když se k tomu přidá fotovoltaika, což už je ta levnější část, protože stačí jen panely a regulátor, tak budete každý rok v zisku kolem 25–30 tisíc a systém se vám během 15 let zcela zaplatí a to včetně toho, že nebudete za elektřinu platit zhola nic.

Odpovědět


Re: Baterie z Číny

Josef Šoltes,2021-02-02 10:51:28

Samozřejmě to platí jen do chvíle, než to začnou dělat všichni.

Odpovědět


Re: Re: Baterie z Číny

Alexandr Nedvedicky,2021-02-02 14:36:30

s porizenim vysokokapacitni baterie do baraku, bych preci jen jeste pockal, az si tuhle
technologii lepe osahame v prumyslovych aplikacich, podobne jako jsme si osahali elektrinu
nebo plyn. s kilowatovejma bateriema uz to prestava byt legrace. vzniceny mobil/tablet/notebook
do plechovyho kyble hodite, ale almaru plnou chemickyho sajrajtu ne https://www.youtube.com/watch?v=uLzPSN8iagk

Odpovědět


Re: Baterie z Číny

Petr Nováček,2021-02-02 11:15:23

Současné Li-ion NCM dají při nabíjení 20-80% pouze 1500 cyklů, pak se kapacita snižuje pod 80%. LiFePO4 jsou na tom lépe. Ty dají 5000 cyklů. 20000 cyklů a 20 let současné baterie nedají.

Odpovědět


Re: Re: Baterie z Číny

Josef Šoltes,2021-02-02 11:20:18

To je nesmysl. Současné li-ion NCM jsou různé, jsou i chemie s 6000 cykly. Lifepo4 jsou na tom lépe s cykly, ale je tam velký problém s řízením, nelze odhadovat kapacitu podle napětí. 20000 cyklů vám v pohodě současné baterie dají, mám 10 let staré li-ion z auta, které stále mají 90 % kapacity a přitom najeto přes 100000 km. Je to všechno jen o tom, jak se o baterie staráte. Při hloubce cyklu 40 %, tedy od 30 % do 70 % kapacity 100 kWh baterie vám v pohodě těch 20 tisíc cyklů dá.

Odpovědět


Re: Re: Re: Baterie z Číny

Petr Nováček,2021-02-02 13:06:04

Tak 100tis km není na baterii z auta moc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Baterie z Číny

Josef Šoltes,2021-02-02 14:18:53

Není to moc, ale není to ani málo, zvláště na baterii o kapacitě cca 24 kWh. To je cca 800 plných (0–100 %) cyklů. A k tomu si připočtěte 10 let stáří.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Baterie z Číny

Petr Nováček,2021-02-02 15:53:11

800 cyklů baterie samozřejmě dala, ale kde máte těch 20 tisíc?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Baterie z Číny

Václav Jaroš,2021-02-02 17:55:34

Pokud beru v potaz současné baterie, tak nevím. A vezmu-li v úvahu pořizovací cenu panelů, dále střídače a samotnou baterii, tak v tom žádné výhody nevidím. Při ročních nákladech 21 000Kč za elektřinu bych musel být blázen. Panely nejsou věčné, střídače už vůbec a ten bordel, co pouští do sítě, o tom ani nemluvím. Myslím, že už se o tom dokonce i jedná a chtějí to zavést do vyhlášky. Pokud někdo srovnává baterie v hybridu a baterie v klasickém elektromobilu, bude nepříjemně překvapen. Dále pokud se bavíme o levnějších bateriích, kupují se na dvojnásobný výkon (zhruba). Během velmi krátké doby o 50% kapacity totiž po nabití přijdou. Máte pravdu 20 000 je nesmysl.
S pozdravem
VJ

Odpovědět


Re: Re: Re: Baterie z Číny

Jan Vanda,2021-02-03 14:47:53

Zase další "expert" s akumulátory co vydrží desetitisíce cyklů, nepadá jim kapacita a stojí pár korun ... Akorát nevím, proč už dávno nerozjíždí miliardový byznys a místo toho ztrácí čas na oslovi s nevěřícími.

Odpovědět


Re: Baterie z Číny

František Kalva,2021-02-03 09:41:52

Nechci vám brát iluze, ale rozdíl mezi sazbami, tj. normální a zlevněnou, řečenou noční proud, je pro normálního smrtelníka cca 20 haléřů za kWh, takže vaše výpočty stojí na vodě, tuplem připočteme li pořizovací ceny jak baterií tak FVE. Jistě, během času lze do jisté míry počítat se zlevněním díky masovosti produkce, ale úplně stejně, dokonce s mnohem větší pravděpodobností, lze spekulovat s růstem ceny silové elektřina a to jen proto, že do nás EU masově tlačí elektromobilitu, takže se stát bude muset nějak zahojit z výpadku spotřební daně i DPH u uhlíkatých paliv. Pokud k tomu ještě připočteme eliminaci uhlí a současnou problematickou dodávku zemního plynu ( toho je sice dost, ale těžba metanhydrátu z šelfových moří je pořád sci fi) jsme laicky řečeno v (_._) !

Odpovědět


Re: Baterie z Číny

Jan Vanda,2021-02-03 15:14:04

Ještě možná doplním - loni se na burze obchodovaly Li-Ion články v průměru za 135 USD/kWh. Kdyby jen ti makléři věděli, že nějaký Šoltes z ČR je dokáže nakupovat zapolovic a ještě jako hotové baterie! :-D :-D

Odpovědět

Oldřich Kamínek,2021-02-02 10:14:51

Než se začne něco stavět musí jít nejdřív Beneš do vězení, přes to vlak nejede.
To je bez dlouhých diskuzí a na tom se jistě všichni shodneme.

Odpovědět

Nekupujme reaktor, kupme firmu

Michal Lenc,2021-02-02 10:08:17

Když tak pročítám tu diskuzi, napadla mě ještě jedna kontroverzní myšlenka. Nekupujme reaktor kupme celou firmu. Westinghouse, byl prodán z 5mld USD. Kolik by mohl stát KHNP? (Předpokládám, že Rosatom by asi nebyl na prodej)

Pořád se chlubíme, jak v ČR historie jaderného strojírenství a jaderného vysokého školství. Odpadla by tím zcela geopolitická otázka, odpadla by problematika tenderů. (Přibyla by problematika neefektivity státní správy a tunelování.)

Odpovědět

Pekarová to rozsekla

Petr Nováček,2021-02-02 09:44:37

Pekarová: Rusko tu nemá stavět ani ptačí boudu, natož elektrárnu
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pekarova-Rusko-tu-nema-stavet-ani-ptaci-boudu-natoz-elektrarnu-652497

Co na to říci? Nic, je to smutné, co máme za fanatické politiky.

Odpovědět


Re: Pekarová to rozsekla

Vladimír Wagner,2021-02-02 10:06:09

Ona TOP09 je v principu tvrdě proti jádru, viz třeba zde jejich europoslanec Niedermayer: https://www.obnovitelne.cz/clanek/1471/dalsi-cesky-energeticky-prusvih/ . Pekarová je ideologicky zaťatá, ale pochopitelně to hlavně využívá k boji proti jádru obecně. Pokud se zvolí model pro výběr dodavatele postavený na ideologické bázi, tak si najde jiné vidle, aby je do výstavby jádra hodila. Jinak ona žije pouze ideologickým a politickým bojem. Jinak ničemu jinému nerozumí. Kdysi jsem TOP09 volil, ale co z toho vzniklo, je šílený děs.

Odpovědět


Re: Re: Pekarová to rozsekla

František Kalva,2021-02-03 10:19:54

Zde je vhodné připomenout leden 2017. To Německo zachránila jen jaderná energetika a ještě ke všemu od sousedů.

Odpovědět


Re: Pekarová to rozsekla

Pavel Aron,2021-02-02 13:37:25

Ano, tohle je tragédie. Politici mluví do odborných věcí a zrovna Pekarová je odstrašující příklad. Fanatická a hloupá.

Odpovědět


Re: Re: Pekarová to rozsekla

Mirek Bárta,2021-02-02 16:25:28

Bohužel, nejen ona.

Odpovědět

Už teď je pozdě

Václav Jaroš,2021-02-01 22:27:05

Dobrý večer.....
po přečtení některých příspěvků mám pocit, že vše, co je z Ruska či Číny je zároveň špatné. S energetikou skutečně není radno si v současné době zahrávat, a jak zmiňuje pan Wagner, čas už nás tlačí. Já osobně bych nechal uhelné elektrárny dosloužit, během 15 let se nám nový blok JE postavit nepodaří. Chápu, že snížit emise je nutností, ale po reakci některých politiků a současného pohledu směrem na východ, to dopadne katastrofou.
Vzhledem k současné světové situaci mi nepřijde vhodné se opírat o fotovoltaiku a vítr. Negativa zmiňovala paní Drábová v přednášce, jejíž odkaz je pod předchozím článkem pana Wagnera a rozhovorem s panem profesorem Hrdličkou z fakulty strojní na ČVUT. Za zmínku stojí např. projekt Solar ve Španělsku, kdy mají problémy s dodávkami a to je Španělsko státem na jihu Evropy. Politici by měli přestat šaškovat a začít používat selský rozum. Já nejsem přítel ani nepřítel Ruska, ale měli bychom vést takovou zahraniční politiku, která je dobrá pro náš stát a ne pro někoho jiného. Nikdo nám na pomoc nepřijde a nikdo za nás nic nevyřeší. A řešením rozhodně není se odlepit zadkem od východní stěny a přilepit se k té západní, což mi tak po r.89 zde v ČR i připadá.
A pokud si někdo dovolí říct pravdu, je za ní přinejlepším cenzurován. Náš docent na energetiku, prováděl v rámci spolupráce mezi univerzitami přednášku u našich západních sousedů. Když však zmínil, že si Německo dělá z ČR kolonii i v oblasti energetiky, k další přednášce již nedošlo. Pokud tedy Německo má zájem na své Energiewende, tak ať do toho laskavě netahá ostatní státy. Nemusí přetěžovat naši páteřní síť a měli by konečně propojit svůj sever se svým jihem.
Myslím, že to klasicky naše vláda začne řešit 5 minut po 12, takže pak to nebude o tom, zda V či Z, ale o tom, kdo to nejrychleji postaví, takže to stejně bude Rus nebo Číňan.
S pozdravem
VJ

Odpovědět


Re: Už teď je pozdě

Petr Nováček,2021-02-02 09:40:52

Píšete, že nejste přítel ani nepřítel Ruska. U lidí, kteří žijí nenávistí proti Rusku, jste ruský agent. Zde platí: "Kdo nejde s námi jde proti nám."

Odpovědět


Re: Už teď je pozdě

František Kalva,2021-02-03 10:24:30

Německo není schopně propojit VVN sever a jih, do toho jim hodili vidle majitelé pozemků. Jako sice dost zoufalou snahu, ale aspoň snahu, lze považovat plyn, ergo Nord Stream II a budování plynových jednotek v Bavorsku. Mimochodem, víte že napájecí plynovod do Bavorska povede po české straně Krušných hor?

Odpovědět


Re: Re: Už teď je pozdě

Václav Jaroš,2021-02-03 23:50:36

Dobrý večer....
ano o tom už jsem slyšel. U nás v kraji teď jedna automobilka staví vývojové centrum pro elektromobily. Momentálně to visí na připojení s vytápění. Chtějí totiž tu zelenou energii. I když si osobně moc nedokážu představit, jak to budou řešit, protože s jejich představami, 10 km čtverečních testovací plochy, se semafory, simulací městského provozu atd. se obávám, že budu mít panely až za barákem:))
S pozdravem
VJ

Odpovědět

Poděkování

František Drozen,2021-02-01 17:15:32

Díky za jako vždy perfektní článek RNDr. V. Wagnera CSc.

Odpovědět

Absurdní drama

Martin Kovar,2021-02-01 13:56:29

To, co kolem výstavby nového dukovanského bloku předvádí jak vládní strany, tak i opozice, mě připomíná absurdní drama.
Popravdě, klidně bych i přistoupil na to, aby se Čína a Rusko vyřadili z tendru. Ale!! Výměnou za to by se měly opoziční strany zavázat, že tendr podpoří a nebudou ho rušit. Výstavbu nového bloku považuji za natolik důležitou, že by zde měl být alespoň určitý politický koncensus.
Nejsem ale naivní a myslím, že i s takovou nabídkou by opoziční strany přišly na různá "ale" a důvody, proč se jim cokoli kolem tendru nelíbí. Ale aspoň by se tím trochu rozkryly karty. A zjistili by jsme, že o Čínu a Rusko až tak moc nejde.
K této politické části bych ještě přidal ještě jednu věc. Vidím, že se rodí alespoň další dvě polická uskupení. Ty mohou situací ještě trochu zamíchat.

Rád bych se zeptal pana Wagnera, jestli neví více (veřejně publikovatelného) o tom, jak se tajné služby dívají na tuto problematiku z pohledu energetické soběstačosti a také závislosti na Rusku coby dodavatele plynu?

Také by se mělo pořád dokola opakovat, že nový jaderný blok by měl primárně nahradit starší bloky a nebude sto nahradit zavřené uhlelné elektrárny k roku 2038. K tomu by bylo třeba i dostavět Temelín a pravděpodobně postavit nové JE na lokalitách Tetov a Blahutovice (i když u těchto dvou to zatím zní jako sci-fi). I když, i to by bylo pravděpodobně málo.

A na závěr: Upřímě lituji, že 8.1. nenastal skutečný blackout. Myslím, že by jsme to dokázali ještě relativně dobře zvládnout. Zároveň by to snad pro mnohé lidi posloužilo jako rána kladivem do hlavy, aby si uvědomili, jak je pro nás elektřina důležitá.
Zkuste si jen představit, jaká to byla pro mnohé rána, když by se nemohli připojit na žádnou sociální síť. A to je v porovnání s jinými věcmi prkotina.

Odpovědět

Dovolím si s autorom nesúhlasiť,

Igi2 Menovatel,2021-02-01 13:47:20

čo sa mi nestáva často. Ženie to totiž do opačného extrému - že Rusko a Čína sú úplne v pohode a ako partner demokraciám rovnocenné. No nie sú. Napríklad vymožiteľnosť práva (zmlúv) v prípade potiaží je tam oveľa nižšia. A obnovená agresivita oboch veľmocí voči slabším susedom znamená, že zbytočne veľkým kšeftovaním s nimi si môžme privodiť obrovské potiaže v budúcnosti. KGBák nás ešte nepustil z háčku, obnoviť sovietsku ríšu aj s kolóniami je stále jeho snom.

Odpovědět


Re: Dovolím si s autorom nesúhlasiť,

Vladimír Wagner,2021-02-01 14:30:49

Prosím, kde v mém článku je nebo v jiných článcích bylo, že by se geopolitické parametry či menší dosah evropského práva na dané země neměly při výběru zohlednit. To, proti čemu se ohrazuji, je to, že se vše podřídí čistě ideologickým a geopolitickým parametrům.

Odpovědět


Re: Dovolím si s autorom nesúhlasiť,

Mirek Bárta,2021-02-01 16:29:35

Další blábol politického hysterika.

1. Rosatom nevadí EU, Maďarsku, Finsku, Indii, Číně, Bělorusku, Turecku, Egyptu, Bangladéši ani mnoha jiným zemím, kde se Rosatom podílí na budování jaderného odvětví.

2. Celý svět mohl sledovat, ře za vlády Trumpa USA ukončily nebo zcela gnorovaly všechny mezinárodní smlouvy, které podpsaly. O Bidenovi si nedělám větší iluze, zejména pokud jde o Rusko nebo Čínu.

3. A pokud jde o agresivitu Ruska nebo Číny - to je snad myšleno ironicky, ne? Znovu: celý svět vidí, jak jsou USA a celý Západ "mírumilovné".

Odpovědět

vlastně

Mojmir Kosco,2021-02-01 07:03:48

Skoro každá stavba v ČR je výsledkem politického rozhodnutí jinak se to jmenuje černá stavba.
V CSSR výstavba bohunic, temelina i dukovan (světe div se) bylo rovněž politické rozhodnutí.(akorát nemělo opozici) .Rozhodnuti že tyto JE budou stavěny ze SSSR bylo politické rozhodnutí (ani nevím zda se porovnala možnost s Westinghousem -což je ovšem směšné takže určitě ne.) V té době do toho neziskovky nemohli kecat protože nebyli.
Protože od roku 1948 nebyla opozice ani neziskovky(myšleno jiné zájmové skupiny tak v roce 2021 jsme nedotáhli ekonomicky na Němce a Švýcary už vůbec ne. (Na konci druhé světové jsme měli lepší startovací pozici jak Švýcaři o Německu nemluvě. A i když se to nezdá tu největší ztrátu jsme nabrali v době normalizace - to vyprchalo budovatelské nadšení a kritika byla politicky potlačena ....

O tom jak se nastaví tendr rozhoduje vláda (v současnosti ANO a ČSSD + KSČ ) nevím zda to půjde do PS - nemusí vláda muže rozhodnout sama. Je jasné že opozice vznáší další požadavky o dalších zájmových skupinách nemluvě (tam patří i Temelínští taťkové) ale jejich reálný dopad na tendr je minimální až nulový (to že jsou slyšet neznamená že mají vliv) Spíš bych se bál zákulisních jednání lobistických skupin nebo i silových.

Z Vašich příspěvku (vždy pro JE, většinou pro Rosatom je jasné že rovněž otevřeně a přiměřeně a v pořádku se přimlouváte (lobujete) za Rosatom a proto když se jeví ,že bude vyloučen z jiných důvodů než technologických přimlouváte se aby tendr byl zastaven a doufáte že nové rozdělení PS umožni lepší pohled na Rusko. Myslím že z hlediska dostavby JE je to mylný předpoklad

Rovněž si myslím že tendr má být zastaven , ale z jiných důvodů .
Jeden je přiznáván čistě ideologický (doufám že nový jaderný blok nebude třeba.(ovšem rozum říká že bude a přidali se i Vámi napadány zelení/ v širokém slova smyslu ) a buď k dostavbě mlčej nebo se skřípěním zubů se snaží alespoň to vznést na uhlí ale s minimálním úspěchem viz Počerady.

To je ten rozpor mezi slovy a činy (kolik různých koncepcí leží na ministerstvech v šuplíku?)Když se v ČR napíše že se odstoupí od uhli 31 je myšleno 38 když 38 je myšleno 50 a když 50 tak to nenastane nikdy .


Dalším rozumným požadavkem podle mne k pozastavení tendru je speciální dohoda s Německem a Rakouskem o ceně odebrané elektřiny v době vykrytí (abychom nedotovali cenu elektřiny v Německu a Rakousku ) to není smlouva technická kterou máme a funguje tj, nástavba

A poslední zejména s Německem, zda bychom se neměli domluvit a postavit a napojit se na síť HVDC.Teda jestli je to v plánu.

Odpovědět


Re: vlastně

Vladimír Wagner,2021-02-01 08:36:26

Víte pane Koščo, ale on je obrovský rozdíl mezi politikou a politikařením. A projekt, jehož byť jen příprava trvá více než jedno volební období opravdu nemůže rozhodnout vládní garnitura navzdory opozici. A zvláště, když garnitura, která je sice nyní v opozici, ale po blízkých volbách bude nejspíše vládní, už dopředu říká, že případný tendr ve formě, která se jí nelíbí, zatrhne. Takže v takovém případě je dohodnutí rozumného a racionálního!! politického !! rozhodnutí postaveného na odborném základě nutností. A zároveň je stejně závislé na ochotě k dohodě a racionálním chování u vlády jako u opozice. A přesně, jak píši v článku, v tomto totálně selhaly v energetice (i v epidemii) vládní i opoziční politická garnitura. Oni totiž nedělají politiku, ale politikaří.
Když už jste tu zmiňoval ty zelené organizace, tak příklad standardu takového politikaření u nich. Kolega Honza Horáček z Ústavu fyziky plazmatu byl členem Stínové uhelné komise. Je to člověk, který považuje co nejrychlejší snížení emisí CO2 za extrémně důležité. Ale zároveň je fyzik a technik, takže si je vědom reality v energetice. Když se snažil argumentovat, že tisíce vrtulí a baterií nebude opravdu rychle, není to nic ekologického a termín uzavření uhelných bloků je potřeba nastavit reálně a také mluvit o tom, co bude reálná náhrada, bylo mu řečeno, že tato komise zastupuje jistou skupinu lidí a když nastaví tu nejkratší dobu, tak to sice nemusí být reálné, ale opačná loby nastaví opačně extrémní termín a vyjde prostředek. A úkolem této komise není hledat reálnou cestu, ale bojovat za co nejdřívější odstavení uhelných bloků. Když se přece jen snažil prosadit alespoň trochu konstruktivní postoj, tak totálně narazil a to byl hlavní důvod, proč z této komise odešel.
Kdyby dokázaly jednotlivé skupiny racionálně jednat a dohodnout se na rozumném kompromisu, který by nastavil postupné kroky, které by ukázaly reálné možnosti v jednotlivých oblastech (https://www.osel.cz/11254-muze-byt-shoda-na-energeticke-koncepci-v-cesku.html) a dosáhla se určitá !! politická !! shoda a širší společenská podpora racionální (jasně vždy kompromisní) cesty, tak jsme mohli být o hodně dále a nehrozil by totální debakl. Opět připomínám. Politika není politikaření.
Ještě bych se ohradil proti tomu, že prosazuji Rosatom. Zasazuji se pouze za to, aby nebyli uchazeči vyřazování čistě na základě ideologických a geopolitických důvodů bez ohledu na bezpečnostní, technologická a ekonomická kritéria. Podle mých článků, viz třeba zde: https://www.osel.cz/10523-korejsky-jaderny-program.html, by mě jiný mohl obviňovat, že prosazuji uchazeče jiné.

Odpovědět


Re: Re: vlastně

František Kalva,2021-02-01 14:30:00

Bohužel, pane Wagnere, sice zdůrazňujete: "Zasazuji se pouze za to, aby nebyli uchazeči vyřazování čistě na základě ideologických a geopolitických důvodů bez ohledu na bezpečnostní, technologická a ekonomická kritéria", ale zrovna Rusko a Čína nejsou ty nejbezpečnější regiony k dlouhodobé spolupráci. Rusko je země na pokraji rozvratu (myslet si může kdo chce, co chce, ale občanská válka a potenciální rozpad na jednotlivé gubernie nelze vyloučit) nehledě na jejich chronicky liknavý postup ke všemu, viz vyjádření pí Drábové k dokumentaci pro Maďarsko a Čína inklinuje k obrazu dálnovýchodního typu císařské despocie. Může se lehce stát, že se vládce rozhodne potrestat ten proradný Západ a nám zůstane Černý Petr. A nedělám si iluze, že jakékoliv sankce z nedodržené smlouvy z nich kdo dostane.

Odpovědět


Re: Re: Re: vlastně

Vojtěch Běhunčík,2021-02-01 14:59:15

Pokud uvažujete, že "Rusko je země na pokraji rozvratu (myslet si může kdo chce, co chce, ale občanská válka a potenciální rozpad na jednotlivé gubernie nelze vyloučit)", pak totéž platí o USA.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: vlastně

František Kalva,2021-02-02 08:55:57

To nesporně. Dokonce se toho můžeme dožít i dřív, než v jmenovaných diktaturách, kde systém stojí a padá s životem jednoho politika. V USA jde ovšem o systémový problém levičácké úchylky v mozcích voličů a politiků Demokratické strany, bohužel bez zpětné vazby domyšlení problémů, které by nastaly a bez jakékoliv reflexe na historické omyly jiných států a národů, což specielně v jaderné energetice zavání dost závažnými průs/švihy. K základní úvaze stačí porovnat likvidaci následků na Three Mile Islandu a v Černobylu, (byť jak původ, tak rozsah havárie je neporovnatelný) kde náklady na sarkofág platí EU. No a jako extrémní pak slouží porovnání s Fukušimou, kde je největší problém nerudovský: co s ní, tedy odčerpanou a přečištěnou vodou, kterou v rámci předběžné opatrnosti politici odmítají vypustit do moře (sice úplně mimo téma, ale zkuste porovnat s Bečvou). Dovedete si představit, že tyhle fragmenty státu budou schopny garantovat dostavbu elektrárny v nějaké, pro ně Bohem zapomenuté díře?

Odpovědět


Re: vlastně

Petr Sanov,2021-02-01 09:12:53

Jaksi se dneska zapomíná, že před rokem 1989 i když by nebyl žádný tlak z východu se nedalo se západní technologii počítat - existoval totiž jistý COCOM a vše podstatné bylo embargované. V pdstatě od roku 1949.

Odpovědět


Re: vlastně

Mirek Bárta,2021-02-01 09:48:18

Pokládám znovu otázku, na kterou mi dosud nikdo neodpověděl: Když se vyřadí Rosatom s reaktory řady VVER a čínská firma CGN s reaktorem HPR-1000, kdo jiný by mohl dostavět Dukovany? Prosím o reference o úspěšné činnosti jiných uchazečů v minulosti a o jejich perspektivě v budoucnosti.

Odpovědět


Re: Re: vlastně

Petr Nováček,2021-02-01 10:39:58

Podle toho co vím, tak zbývají francouzi a korejci s jejich příliš výkonými reaktory. Reaktory s nižším výkonem mají jen na papíře. A Westinghouse s jejich zastaralým reaktorem.

Odpovědět


Re: Re: Re: vlastně

Mirek Bárta,2021-02-01 16:49:44

Francouzi bohužel v Evropě zatím nepostavili ani jeden reaktor EPR, který nabízí nám (stejně je přílič velký a nešel by uchladit). Zkušenosti z Hinkley Pointu C, z Finska i Francie samotné ukazují, že všechny stavby mají obrovské zpoždění a o překročení nákladů ani nemluvím. Jediné dva reaktory EPR byly dokončeny v Číně. Pokud vím, nikdo jiný si je už neobjednal. Nabízí zmenšeninu EPR-2, která snad ještě neexistuje ani na papíře.

Jižní Korea: Arabové te SAE svěřili dohled nad dokončením, provozem a bezpečností JE Bušéhr francouzské firmě EDF. Proč asi? Korea sama některé své domácí jaderné projekty pozastavila nebo dokonce úplně zastavila. Prostě, JK se sama od jádra odklání. Strojírenská firma Doosan, se kterou KHNP intenzivně spolupracuje, má prý vážné finanční potíže. Z praktického hlediska si nedovedu představit rychlé operativní řešení případných problémů v provozu reaktoru. A už vůbec si nedovwedu představit, jak by Korea plnila své závazky během 60-80 let životnosti reaktoru, když se sama jaderné energie vzdá.

O Westinghouse a jejich reaktoru AP1000 snad ani nemá cenu mluvit.

Odpovědět

Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Daniel B.,2021-02-01 01:30:10

Pane Wagnere, co říkáte na názor D. Drábové, že z tendru na Dukovany by se mělo Rusko rovnou vyloučit?

Odpovědět


Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Vladimír Wagner,2021-02-01 06:23:21

Až na to pane Danieli B., že názor Dany Drábové hodně křivíte. Když si poslechnete více jejích rozhovorů a přečtete článků, tak se z nich dozvíte toto. Ruský projekt je technologicky a bezpečnostně velice kvalitní. Ráda bych viděla, jaká bude jejich nabídka do tendru ve srovnání s ostatními. Ano, říká také, že by kvůli Navalnému a z politických důvodů raději viděla, kdyby blok u nás stavěl někdo jiný.

Odpovědět


Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Oldřich Kamínek,2021-02-01 08:14:27

"Chytrá horákyně" by se měla vyjádřit jasně a nedělat "popík".

Odpovědět


Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Vladimír Wagner,2021-02-01 08:48:04

Pochopitelně o tom, jak se na situaci Dana dívá, může říci pouze ona, mě to určitě nepřísluší. Jediné, co po komunikaci s ní vím, je, že je z toho, jakou situaci tu politici okolo nového bloku a jaderné i celé energetiky vytvořili, nešťastná stejně jako já. A teď už je má interpretace, takže ji berte pochopitelně s rezervou. Daně jde, stejně jako mě, aby se blok tady nejen začal stavět, ale i dostavěl. A jak jsem tady mnohokrát psal, je to možné jen tehdy, když bude alespoň nějaká rozumná shoda přes dostatečně široká politické i společenské spektrum. Navíc byla do současných jednání jako odborník zapojena. A v popsaném chování politiků je to tanec mezi vejci. A určitě se snažila nějaký rozumný kompromis podpořit. Jak je však vidět i z toho, že nakonec mluví o odložení (což stejně jako já považuje za docela katastrofu), tak se ji to nepodařilo a politikaření politiků nepřekonala.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Jiří Krautwurm,2021-02-03 20:47:24

Zdravím Vás pane Wagnere,
Váš odborně podložený článek na téma rozhodování v energetice bohužel děsivě odkryl realitu současné české politiky. Moje malé zkušenosti před řádkou let z tohoto pole, tj.
účast na jednáních "odborné energetické sekce" Strany zelených mne přivedly k přesvědčení, že v politickém prostředí českých stran jsou lidé přímo vytrénovaní nerespektovat odborná stanoviska a názory, takže je nijak nerozhodí například přítomnost vědce formátu profesora Jaroslava Šestáka na odborném jednání.
Zelení, tehdy pod vedením Martina Bursíka, jednoznačně lobbovali za maximální využívání zemního plynu, a to nejen v energetice, ale i v dopravě. Proč tomu tak bylo a proč tímhle směrem působí i dnešní politici zaměření protivýchodně (proti Rusku a Číně) mi není zcela jasné a nerozumím tomu v souvislostech. Realistické vodítko dost možná naznačuje část věty z Vašeho závěru "...zisk z toho budou mít jen spekulativní investoři".
Postup vlády pod vedením předsedy Babiše je velkým zklamáním, ještě v době, kdy zastával pouze pozici ministra financí se mi zdálo, že výstavbu v Dukovanech hodlá odblokovat.
Někdy okolo roku 2018 se mi podařilo po jakési besedě prohodit v tomto duchu pár slov s paní A. Vitáskovou, která mi odpověděla ve smyslu otázky: A není to jen taková hra?
Po přečtení Vašeho článku musím konstatovat, že otázka byla zároveň prorockou odpovědí.
Situace v energetice se pomalu, ale jistě, sune do stavu, který tak přesně charakterizuje výrok W. Churchilla po Mnichovské dohodě: "Anglie měla na vybranou mezi válkou a hanbou, zvolila hanbu a bude mít válku".
V tomto kontextu rozuměj politici zvolili ústupky roztahujícím se ekologistickým názorům, které ekologii mnoho nepřinesly, za to však z peněženek každého uživatele
elektřiny každoročně vytahují nemalé a zbytečné částky, tedy hanbu, a budou mít válku, tedy budou za pár let čelit nestabilní elektrické síti a potřebě urychlené výstavby
nedostatkových zdrojů.
Tím chci říci, že již nezbývá čas na politikářská vyjádření, že je potřeba jednoznačně konstatovat: čas k výstavbě nastal nyní!
Názor paní Drábové, který v článku prezentujete "o vhodnosti to odložit", je tak bohužel také pouze jen takovým politikařením.
Vím, že jednoznačné stanovisko ocení pouze budoucnost a na toho, kdo si to troufne veřejně a s vlivem vyjádřit, to může mít neblahý dopad.
Nikoho tak k ničemu ani nevybízím, jen jsem se chtěl podělit o svou skepsi. Do ztracena.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Mirek Bárta,2021-02-04 09:33:19

Velký souhlas - i s názorem na paní Drábovou. Obávám se, že se z ní stala normální politička, její názory se jistě líbí opozici, ale s odbornými argumenty nemají nic společného. V rozhovoru 2. února na rádiu Plus řekla, že tajné služby mají argumenty pro vyloučení Ruska a Číny z tendru na dostavbu Dukovan, ale že ona o nich nemůže mluvit. Spíš jsou to argumenty na úrovni hysterických ideologických řečí, se kterými nelze diskutovat, protože nemají žádné racionální jádro.

Zajímalo by mě, jak vláda bude reagovat na včerejší rozhodnutí Ústavního soudu. Pokud rozhodnutí o tendru nechá vláda až po volbách, tak na výběr dodavatele si můžeme počkat i několik let a Státní energetická koncepce se bude muset zásadně změnit.

Odpovědět


Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Daniel B.,2021-02-01 09:19:24

Jen malé srovnání ...

V. Wagner: "Ruský projekt je technologicky a bezpečnostně velice kvalitní."
D. Drábová: "Byla by chyba myslet si, že ruské projekty v zahraničí jsou superúspěšné. Nejsou to žádné superstar. Naše podmínky je schopen splnit kterýkoli z pěti uchazečů."

V. Wagner: "Ano, říká také, že by kvůli Navalnému a z politických důvodů raději viděla, kdyby blok u nás stavěl někdo jiný."
Respekt: "Chcete říct, že byste poslechla bezpečnostní složky, které radí vládě Rusko nebo Čínu rovnou vyloučit?"
D. Drábová: "Ano."

Respekt: "Pokud by tedy někdo argumentoval, že ruský reaktor je po technické stránce nejvhodnější, tak se mýlí?"
D. Drábová: "Ano, to by bylo velké zjednodušení. Nevidím v jednotlivých dodavatelích po technické stránce velké rozdíly, všem našim požadavkům dokáží vyhovět."

Respekt: "Třeba komunisté staví věc tak, že jádro potřebujeme a Rusové jsou jediní, kdo ho reálně umějí dodat. Tak to tedy není?"
D. Drábová: "Rozhodně ne. Dokonce to není ani tak, že když jádro nepostaví, jsme ve slepé uličce. Svět se nezboří, když ten blok nepostavíme. Jen za to něco zaplatíme."

Kde se ve svých článcích vypořádáte s postojem tajných služeb, které navrhují Rusko a Čínu z tendru rovnou vyloučit? Proč články píšete tak, že to vypadá, že mezi vašimi názory na tendr dostavby Dukovan a názory D. Drábové nejsou větší rozdíly?

Řekl bych, že se vám psát na toto téma nehodí. Politici jsou totiž snadný cíl.

Odpovědět


Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Daniel B.,2021-02-01 09:19:53

Zdroj citací:
https://www.respekt.cz/rozhovor/drabova-o-dukovanech-radeji-bych-to-ted-cele-zastavila

Odpovědět


Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Vladimír Wagner,2021-02-01 10:18:20

Pane Danieli, s Vámi je problém, že si věci vytrhnete tak, jak to chcete pokroutit. S Danou se znám, dokonce vím, že tento článek četla a jaký má na něj názor. Podle mě je však správné používat jen to, co říká veřejně. Takže k Vámi uváděným bodům:

V. Wagner: "Ruský projekt je technologicky a bezpečnostně velice kvalitní."
D. Drábová: „Já osobně bych Ruskou federaci jako zemi původu nedoporučovala, ač je ten projekt technicky vynikající. Vymahatelnost práva, zejména evropského, není v Ruské federaci jednoznačná,“

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-dukovany-nepostavime-svet-se-nezbori-rika-dana-drabova-131472

A dá se najít řada dalších rozhovorů, kde Dana říká, že VVER1200 jsou technologicky a bezpečnostně velmi kvalitní. To, co kritizuje u nabídky Rosatomu, je otázka schopnosti se přizpůsobit evropskému papírování a pak menší podřízenost evropskému právu či napojení na ně, než je tomu u jiných uchazečů. Tam ovšem budeme vidět brzy realitu na příkladu projektů v Paksi a Hanhikivi.

V. Wagner: "Ano, říká také, že by kvůli Navalnému a z politických důvodů raději viděla, kdyby blok u nás stavěl někdo jiný."
D. Drábová: "Možná, já řeknu jinou věc. Já nejsem nakloněna tomu, dopředu říkat: Někoho vyloučíme. Ale dala bych do zadávací dokumentace taková kritéria a bodové zvýhodnění, že by to z toho nakonec asi i vyšlo." a kousek dále upřesňuje: "Já to neumím úplně říct. Ale zkusila bych soutěž postavit tak, aby účastníci ze zadávací dokumentace kritéria a jejich váhu viděli. Nejenom technická kritéria." (v již odkazovaném rozhovoru)

Pochopitelně pohled tajných služeb na geopolitickou problematiku by měl být jedním s posuzovaných kritérií, ale neměl by být jediný a o všem rozhodující. Pochopitelně, jak píši v textu, lze, stejně jako Poláci, rozhodnout čistě na základě ideologických a geopolitických kritérií, ale pak je asi zbytečné vypisovat tendr.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Daniel B.,2021-02-01 11:45:54

"S Danou se znám, dokonce vím, že tento článek četla a jaký má na něj názor."

Otevřel jste vůbec daný odkaz? Víte, že se jedná o rozhovor?

Chcete říci, že daný rozhovor byl publikován bez autorizace ze strany D. Drábové a došlo ke zmanipulování výpovědí?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Vladimír Wagner,2021-02-01 12:14:17

Pane Danieli B., ten článek o kterém píši, je tento můj článek, pod kterým oba teď diskutujeme. Nemá to žádný vztah k Vašemu odkazu, který dobře znám a rozhovor jsem jej otevřený několikrát, hned jak vyšel i teď.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Daniel B.,2021-02-01 11:54:20

"Pochopitelně pohled tajných služeb na geopolitickou problematiku by měl být jedním s posuzovaných kritérií, ale neměl by být jediný a o všem rozhodující."

Souhlasím. To, co jste napsal, však není v protikladu k vyloučení Ruska a Číny z tendru předem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Vladimír Wagner,2021-02-01 12:16:23

Pochopitelně, a píši to několikrát v článku i diskuzi, lze vybrat dodavatele čistě na základě ideologického a geopolitického rozhodnutí. Pak ovšem je otázka, zda má smysl dělat tendr.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Mirek Bárta,2021-02-01 16:56:34

Ano. A důsledky takového ideologického a geopolitického rozhodnutí bych nechal posoudit dalším generacím. Ale pochopitelně, ti, kteří takto rozhodnou, se ke svému rozhodnutí nebudou znát.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Daniel B.,2021-02-01 20:01:08

Proč se nevyhnout oběma příkopům a neudělat to zcela jednoduše - udělat tendr jen pro země, které se nestaví nepřátelsky k NATO a EU?

Proč nejste pro toto řešení? Jaký přínos převažující rizika má přizvat do tendru země jako jsou Rusko a Čína?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

František Kalva,2021-02-03 09:49:31

Pane Wagnere, vcelku úspěšně lavírujete a tak se vás zeptám přímo : Skutečně považujete za vhodné uzavřít miliardovou zakázku se státem který tak fragrantně překrucuje právo, jako Rusko s případě Navalyj nebo Čína v případě reklamací za zcela nevyhovující zdravotnické pomůcky z jara minulého roku ?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Vladimír Wagner,2021-02-03 20:43:22

Pane Kalvo, já nijak nelavíruji. Podle mého by nejlépe bylo vypsat otevřený tendr za předem daných a přesně definovaných pro uchazeče srozumitelných podmínek. Ty by měly mít přesně definovanou váhu a mezi nimi by byly i ty geopolitické. Pokud by Rosatom podal projekt, který by byl podle těchto podmínek nejlepší (významně lepší bezpečnostní, technologické a ekonomické parametry by převážily ten nižší výsledek u těch geopolitických), tak by zakázku dostal.
A teď dotaz na Vás. Vy byste z důvodů nepostavení jaderného bloku kvůli tomu, že jste trval na tom, že se musí Rusko a Čína z tendru vyřadit, nacpal mnohem více miliard, než by se do Ruska dostalo za tuto zakázku, za nákup plynu z Ruska a fotovoltaiky z Číny, "do státu, který tak fragrantně překrucuje právo, jako Rusko s případě Navalyj nebo Čína v případě reklamací za zcela nevyhovující zdravotnické pomůcky z jara minulého roku ?"
Jinak, nejsem si moc jistý, že by byl větší problém v oblasti obchodního práva (viz například i ty dodávky plynu z Ruska a fotovoltaiky z Číny) u Ruska a Číny, než u jiných zemí. Zkuste si alespoň trochu připomenout, kolik toho Evropská unie z Číny a Ruska dováží, a nijak nemá podobné obavy, jako tu prezentujete.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Názor předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábové

Mirek Bárta,2021-02-04 09:56:01

Opět jeden politický blábol.

Rosatom nevadí EU, Maďarsku, Finsku, Indii, Číně, Bělorusku, Turecku, Egyptu, Bangladéši ani mnoha jiným zemím, kde se Rosatom podílí na budování jaderného odvětví. Prostě naši hysterici si potřebují ulevit, ale žádné odborné argumenty nemají, tak si vymýšlejí neexistující geopolitická bezpečnostní rizika - za to jsou přece placeni. Netušil jsem, že mě Rusko ohrožuje z Dukovan a Temelína již 35 resp. 20 let.

Pokud jde o Čínu, tak po celém světě byly po jejich zdravotnických pomůckách obrovská poptávka. Proč asi? A pokud jde o čínský reaktor HPR-1000, ten chtějí stavět Britové v Bradwellu. Na tom plánu se zatím nic nezměnilo.

Mně připadá směšné mluvit o Navalném. Západ jej bere jako takový protiruský talisman, ale vůbec nepřipomíná, že byl odsouzen za zpronevěru velkého rozsahu. Jistě si vzpomenete na obrovskou kampaň ve prospěch Juščenka a Tymošenkové na Ukrajině. Dnes si na ně nikdo ani nevzpomene. Podobně to je s "obětí" ruské zvůle Savčenkovou. Navalnyj je prostě nástroj USA k zastavení projektu Nord Stream 2, protože sankce proti Rusku a i vlastním spojencům nepomáhají.

Odpovědět

Ne okamžité nejen finanční podpoře

Martin Pravda,2021-01-31 19:10:55

Asi skončíme u nutnosti rychlého postavení paroplynových bloku a zisk z toho budou mít jen spekulativní investoři. Budeme tím dlouhodobě záviset na ruském plynu. Vybudováním jaderných bloků s ruskou účastí bychom ovšem Rusku zaplatili mnohem dříve a podpořili jeho jaderný výzkum. Nejen naše špatné historické zkušenosti s ním by nás měli vést k jeho menší okamžité nejen finanční podpoře.
Jsme členská země EU, se všemi plusy (společný trh, čerpání fondů) i minusy (opuštění využití uhlí, na což lze také čerpat fond). Těžba a spalování uhlí také více ohrožuje zdraví (nejen těch přímo těžbě a produkci energií vystavených) než využití zemního plynu. Odklon od uhlí bude proto plus nejen pro naši stárnoucí populaci, včetně stárnoucích lékařů, kteří se budou stěží nahrazovat.

Odpovědět


Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Vladimír Wagner,2021-01-31 20:28:09

Pane Pravdo, jestli si myslíte, že nákupem jednoho bloku, když jich Rosatom už v této době staví nebo plánuje desítky, nějak dramaticky podpoříte jaderný výzkum v Rusku, tak jste hodně naivní. Finance, které v případě nerealizace jaderného bloku zaplatíte za ruský plyn, který jej nahradí, budou řádově vyšší. A závislost bude mnohem větší a delší. Víte, zažil jsem za svého mládí komunistické ideology, kteří ničemu nerozuměli a nedostatek znalostí a hloupost nahrazovali ideologickým fanatismem. Nikdy bych nepředpokládal, že se budu i nyní setkávat s takovými lidmi, jako jste Vy, kteří se jim tak moc podobají. Ale je to asi přirozené, neschopný zaslepený fanatik se holt přimkne k nějaké ideologii a chová se stejně, ať už je to ideologie jakákoliv.

Odpovědět


Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Martin Pravda,2021-02-01 09:57:57

Jsem rád, že jste mne nezaslepeně zhodnotil.
Že bychom "dramaticky" podpořili jaderný výzkum v Rusku příklonem k jeho blokům, nikde netvrdím. O podporu jeho jaderného výzkumu by se ovšem nesporně jednalo.
Naopak příklonem k jeho jaderným blokům bychom Rusku opravdu zaplatili mnohem dříve, i když vzhledem k plánované životnosti a menším provozním nákladům nakonec asi méně. Takhle ale nebude platba Rusku prakticky okamžitá.
Právě díky nejen našim historickým zkušenostem s ideologiemi je potřeba při rozhodování zvážovat nejen technické a ekonomické otázky, ale i politické. A tou je, do jaké míry volbou nějakého rozhodnutí okamžitě podpoříme ideologii, která se dnes v Rusku velmi podobá té vámi kritizované a může mít negativní vliv i na nás, stejně jako už v minulosti měla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Vladimír Wagner,2021-02-01 10:24:22

Víte, vzhledem k tomu, že by v případě bloku VVER1200 byl zdaleka největší podíl domácích firem, a také evropských (viz konsorcium v Paks a Hanhikivi), tak by opravdu ty prostředky Rusku byly násobně nižší, než u plynu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Martin Pravda,2021-02-01 12:24:47

Z dlouhodobého čistě ekonomického hlediska jsem netvrdil opak.
Platba Rusku za využití technologie bloku VVER1200O by ovšem byla prakticky okamžitá. A tím i jeho okamžitá nejen finanční podpora, kterou Rusko propagandisticky využívá (zatím spíše na domácí scénu). Ano, blok VVER1200O je politická otázka, ale to z něj současné Rusko svou politikou udělalo bohužel samo. A je na nás, zda-li ho v ní budeme podporovat. A pokud se nějaké podpoře nevyhneme, volit menší zlo, i když nás vyjde dráž.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Mirek Bárta,2021-02-01 17:05:32

Další politický blábol.

Píšete "Platba Rusku za využití technologie bloku VVER1200O by ovšem byla prakticky okamžitá."

Jak jste na to přišel? Stavba JE v Madarsku, Finsku, Bělorusku, Turecku a v Egyptě je na úvěr od Rosatomu. V Bělorusku je zatížen úrokem 3,3 %, jinde je úrok snad ještě menší. Drábová říká,že úrok 3-4 % by byl vynikající.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Martin Pravda,2021-02-01 18:10:59

Platba Rusku za VVER1200 by byla prakticky okamžitá i při poskytnutí úvěru. I ten by se splácel Rusku. Plyn můžeme, díky dnešnim plynovodům, odebírat i od jiných dodavatelů. Nehledě na možnost nedokončení projektu VVER1200 kvůli zájmům ruské strany. Asi vám to přijde jako další "politický blábol", ale jako politický blábol by v době jara 1968 asi každému přišla možná okupace Československa. Dnes se toho dá dosáhnout i ekonomicky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Vladimír Wagner,2021-02-01 18:38:32

Pane Pravdo, Temelín se dokončil bez Rosatomu, stejně tak se dokončí Mochovce. Ale ono asi opravdu nemá cenu se přít. Každý má své představy. Já si myslím, že by se mělo řídit podle bezpečnostních, technologických a ekonomických kritérií, ne je úplně zavrhnout, jak prosazujete Vy. Jak jsem psal, bude srovnání. Uvidíme jak dopadnou stavby ve Finsku a Maďarsku. A také uvidíme, jak to dopadne u nás, kde se politici chovají podle Vaších čistě ideologických představ.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ne okamžité nejen finanční podpoře

Martin Pravda,2021-02-02 09:02:19

Přít se opravdu nemá cenu. Chtěl jsem poukázat, že podobné rozhodování nelze (podle mne) omezovat jen na technické a ekonomické otázky. Co se dle pouze těchto kriterií jeví jako výhodnější, nás nakonec může stát mnohem víc.
A ano, Temelín se dokončil bez Rosatomu, ovšem v jiné době a především za jiné politiky Ruska, která byla jiná i v době rozhodování o dokončení Mochovců. A budeme mít srovnání, jak dopadnou stavby ve Finsku nebo Maďarsku. Ovšem nato bude mít vliv i naše rozhodnutí.

Odpovědět

Pane Jane V plácáte nesmysly

Libor Urbancik,2021-01-31 16:34:42

Pane Jane V plácáte nesmysly, protože v roce 2018 dovezla Evropská unie 885,7 megatun ropného ekvivalentu energie. Její závislost na dovozu energií ze zahraničí postupně roste: v roce 2000 činila 866 Mtoe, tedy 56,3 %. Zahrnuje zejména dovoz ropy, zemního plynu, ale i černého uhlí. Dominantním dodavatelem všech tří surovin je Ruská federace, druhým nejvýznamnějším jsou USA v případě černého uhlí, Irák (surová ropa) a Norsko (zemní plyn). Nejvíce od roku 2000 stoupla závislost Evropy právě na dovozu zemního plynu: z 65,7 % na 83,2 %. Plyn není schopno dovézt do EU více jak 10 zemí pro pokrytí celé spotřeby, jinak by Rusko s Německem nebudovaly plynovod NordStream 2! V letech 2018 až 2020 bylo hlavním dodavatelem zemního plynu, ropy a černého uhlí do EU Rusko! A co se týče vašeho troufalého tvrzení, že "jaderné palivo je nám schopna dodat pouze jedna země", pak plácáte nesmysly, protože v letech 2000 až 2009 nám palivo do jaderné elektrárny Temelín dodával americký Westinghouse. Do Dukovan TVEL z Ruska. Takže plácáte nesmysly. K vašemu tvrzení, že "navíc zatím u nás nikdo nevyřešil co se starým jaderným blokem", pak to vypovídá pouze o tom, že neznáte atomový zákon, protože tam to vyřešené je! Koruna vaší blbost na závěr: "Už jste vybral nějaké úložiště, kam ten kontaminovaný beton a železo uložíte. Nejsme schopni vyřešit ani toto". Samozřejmě, že vy neznáte technologie na našich jaderných elektrárnách, perotože tato vaše otázka se tam řeší dnes a denně. A úspěšně. Než se pustíte do pitomých diskusí, nastudujte si laskavě problematiku!

Odpovědět

Bohužel,

Mirek Bárta,2021-01-31 15:32:30

pane Wagnere, máte naprosto pravdu. Politikaření a nesmyslná ideologická hysterie je hnacím motorem těch, kterým chybí odborné argumenty.

Myslím si, že by velmi pomohla nějaká studie určená veřejnosti, kde by se i neinformovaní lidé dozvěděli o rizicích nevyužití jaderných zdrojů u nás. Dále by měla studie obsahovat diskuzi o vhodnosti nabídek jednotlivých dodavatelů pro dostavbu JE Dukovany v našich podmínkách. A porovnat klady a mínusy jednotlivých nabídek na základě analýzy současného stavu založené na odborných argumentech a na základě zkušeností z minulosti. Domnívám se, že takovou studii může představit ČEZ. Mně vůbec chybí účast ČEZu v odborných diskuzích. Pak by se snad podařilo vyvrátit argumenty opozice, které mnluví jen o jakési strategické závislosti na Rusku a Číně. A také by se ukázalo, že nabídky jednotlivých uchazečů vůbec nejsou rovnocenné.

Nyní vláda hrdinně vyloučila Čínu z budoucího tenderu - že by to bylo pro nás rizikové. Určitě by to nebylo rizikové z odborných důvodů, ale z důvodů praktických - třeba rychlé řešení provozních problémů apod. Mám ale dojem, že Čína se do tenderu přihlásila jen z důvodu jakési morální povinnosti. Ve skzečnosti ani o tuto zakázku příliš zájem nemá, protoře se nijak nesnaží svůj projekt propagovat na rozdíl od jiných uchazečů.

Já osobně jsem zvědavý na Polsko. To chce mít hotovou elektrárnu v r. 2033, ale zatím ani neví, jestli chce stavět velké nebo malé reaktory.

Odpovědět

Second hand

Mintaka Earthian,2021-01-31 14:24:18

Což takhle si pronajmout některou z diskriminovaných JE v Německu či Rakousku?
Třeba takový Zwentendorf se přímo nabízí. Je to kousek za hranicemi, od Brna cca 60 Km.

Pokud ji rakušáci nechtějí, ale odebírání elektřiny z Dukovan/Temelína jim nevadí, tak by se to mohlo otevřít jako regulérní téma na půdě EU. Z mnoha úhlů pohledu to vypadá, jako "nejekologičtější řešení".

Pokud by byl hlavní problém, že stojí v Rakousku, tak se třeba domluvit, na dočasném připojení pozemku elektrárny k území ČR.

Zní to dost šíleně, ale některé jiné, reálné akce mi nepřijdou o moc šílenější.

BTW: Rozebrání, převoz do ČR a použití komponent třeba z onoho Zwentendorfu by mělo potenciál snížit cenu?

Odpovědět


Re: Second hand

M_. D_.,2021-01-31 22:33:39

Byl jste v myšlence už přědběhnut soudruhy z Německa. Jak bylo jasné, že Zwentendorf nepojede, tak se stal v podstatě zdrojem náhradních dílů pro sesterskou stavbu v DE. Takže už teď je to slušně vykucháno a dostavovat znovu bych to nechtěl. :-(

Odpovědět

Včera vstoupil do komerčního provozu

Čestmír Berka,2021-01-31 12:45:16

první reaktor Hualong One https://www.youtube.com/watch?v=j8Nn0X4vDeM
Co se týká Bulharska: The aim, she said, was to look for an opportunity to implement Kozloduy unit 7 based on the Nuclear Regulatory Agency's approval of the site and the effective environmental impact assessment (EIA) for the project. A working group of experts from the Kozloduy plant and international experts was formed. Their report - which concluded it is economically, environmentally and technically possible for the Belene equipment to be used for a new unit at Kozloduy - was completed on 19 January.

The energy ministry, Petkova said, has held discussions with Westinghouse on the construction of a unit at Kozloduy that would make maximum use of Russian equipment that Bulgaria has already purchased for the proposed Belene plant. That equipment is worth some BGN1.3 billion (USD810 million).
Cílem bylo podle ní hledat příležitost k realizaci 7. bloku Kozloduj na základě schválení lokality Úřadem pro jadernou regulaci a efektivního posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Byla vytvořena pracovní skupina odborníků ze závodu Kozloduj a mezinárodních odborníků. Jejich zpráva - která dospěla k závěru, že je ekonomicky, ekologicky a technicky možné použít zařízení Belene pro nový blok v Kozloduji - byla dokončena 19. ledna.

Ministerstvo energetiky, uvedla Petková, vedla jednání s Westinghouse o výstavbě jednotky v Kozloduj, která by maximálně využívala ruské vybavení, které již Bulharsko zakoupilo pro navrhovaný závod Belene. Toto zařízení má hodnotu přibližně 1,3 miliardy BGN (810 milionů USD).

Odpovědět


Re: Včera vstoupil do komerčního provozu

Vladimír Wagner,2021-01-31 13:06:19

Moc pěkné video, které ukazuje, že Čína už umí dělat i propagaci a ukáže vše zajímavě a na úrovni. Ono se to projevuje i v čínském kosmickém výzkumu. Začíná to dosahovat potřebné úrovně otevřenosti a kvality informování a propagace.
Co se týká těch Bulharů, tak to je další kolečko ping pongu, zda v Belené nebo Kozloduji, a zda vůbec a kdy a kdo. A to do značné míry v závislosti na tom, která politická strana zrovna kterou chce s využitím sporů okolo jaderné energetiky potopit. Vzájemné házení vidlí už je tam sportem, který vede k tomu, že nejsou schopni postavit nic. Začíná to být nekonečné. Ovšem musím říct, že naší politici už začínají ty bulharské velice intenzivně v tomto dohánět. I kvůli tomu se stávám skeptický k tomu, zda i u nás něco postavíme.

Odpovědět

BIS

Oldřich Kamínek,2021-01-31 09:45:37

„Všichni tady chcípneme,“ Mluvčí Bezpečnostní informační služby Ladislav Šticha.

Odpovědět

"energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Eva M,2021-01-31 09:40:49

...nechcete si někdy večer pustit Lawrence z Arábie?

Jinak - proč vlastně ti Vaši kolegové vynalézají "velmi pokročilou technologii", s níž patrně nebudou nikdy hotovi, když dle Vás ČR cosi potřebuje řešit mnohem urgentněji a nezávislé řešení by patrně bylo nejvhodnějším? Jsme v situaci, kdy "nejsou lidi" = tj. nejsou k dispozici vlastní zdatní technici?

Pokud jde o ty solární zdroje v Austrálii - proč je vlastně cpou do "celoaustralské" sítě, když myslím rozumné by bylo, aby napájely nějaké ty samostatné podokruhy - tam by ty baterky klimatizaci přes noc snas utáhly, ne? - které by se připojovaly na tu "hlavní" síť jen občas?.... tedy možná je to také technický nesmysl...

Odpovědět


Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Vladimír Wagner,2021-01-31 10:57:49

Vážená paní Evo M. je třeba pracovat v obou směrech. Tedy pomocí současných dostupných technologií řešit potřeby současné a v bližší budoucnosti a vývojem nových technologií vytvářet podmínky pro řešení našich potřeb v budoucnosti vzdálenější.
Ta australská baterie má za úkol stabilizovat síť Jižní Austrálie než se připojí výkon uhelných elektráren z Viktorie, na dobu 10 minut až 1 hodina. Není schopná řešit když je 3 týdny inverze a nefouká. A to se nezmění ani tím, že ji rozdělíte a přidáte přímo k nějakým menším územním celkům.

Odpovědět


Re: Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Eva M,2021-01-31 12:10:15

Dobrý den, nemyslela jsem "tu" baterii, ale že by bylo logické, aby ty solární zdroje byly od té sítě Jižní Austrálie odděleny a napájely si samostatně něco, co "utáhnou", tj. co funguje přes den případně co dokáží napájet baterie přes noc - nabízely se domácnosti, předpokládala jsem, že ty špičky způsobené klimatizací jsou vázány na sluneční svit, ale asi tomu tak není; pokud to nejde, pak ani ty baterie t.č. nejsou dostatečně výkonné.

V Izraeli mají mít údajně nějakou solární elektrárnu, která pak má jako zásobník tepla roztavenou sůl.

Jinak je jasné, že je to zatím nedořešené - pokud to nefunguje v pouštních státech se stabilní dobou slunečního svitu, těžko ve vyšších zeměpisných šířkách.

Myslím, že s těmi masově rozšířenými elektromobily se tu ve skutečnosti nepočítá - je to jen o tom, kdo to řekne jako první.

Odpovědět


Re: Re: Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

František Kalva,2021-02-03 10:11:22

S těmi elektromobily si to nechtějí připustit jen skalní zastánci sci fi z řad zaťatých zelených, ale v jejich případě jde o náboženství a tam je každá rada drahá, resp. každý argument odmávnou vírou v nějaké řešení, které ovšem ani oni neznají, ba znát nemohou, protože se jedná o jedince většinou s nedokončeným vzděláním. Jinak samozřejmě řešení FVE v ostrovním režimu k napájení klimatizace je asi nejlepší, bohužel současné klimošky nejsou k tomu řešení nevhodnější, ergo, musely by se aspoň na udržovací režim připojit k síti. Daleko horší ovšem je, že standardní klimatizace umí i topit a to je obvykle potřeba, když Sluníčko zrovna nesvítí a to je problém, který ani sebesofistikovanější baterie akumulátorů nevyřeší. K té možnosti akumulace taveninou se už uchýlili i jiné státy, samozřejmě jde zásadně o země mající k dispozici pouštní krajiny s dostatečným slunečním svitem, ale jednak mají obrovské ztráty, jednak jim hází vidle do propočtů samotná Zeměkoule, resp její nakloněná osa rotace, díky níž máme v té nejpotřebnější době moc dlouhou noc.

Odpovědět


Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Jan Novák9,2021-01-31 10:59:34

1. Není žádná celoaustralská síť. Port Augusta je 300 km od Adelaide a považuje se prakticky za předměstí, je to "velice blízko" na Australské poměry. Tahat energii na vzdálenosti několika tisíc kilometrů je problém a ztráty jsou vysoké.

2.kdyby vědci nevynalézali pokročilejší technologii než máme teď tak bychom se nedostali ani k opracování pazourku, i to byla jednou technologie ve vývoji.

3. Pořiďte si domů baterii za 200 000 aby vám v noci jela klimatizace. Ta baterie by musela být v každém bytu. Navíc další mnohem dražší baterie v podnicích, obchodech, nákupních centrech... Dejme tomu dalších 200 000 na obyvatele. Za 6-10 let znovu, životnost baterií je krátká.

4. Pokud je zrovna zamračeno musíte připojit uhelné elektrárny z Viktorie, to znamená že přes obrovské náklady se nic neušetří, uhelné elektrárny musí zůstat, musí hořet oheň pod kotlem aby byla elektrárna připravena ačkoliv neprodává žádnou energii a to zase zaplatí odběratelé.

Odpovědět


Re: Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Eva M,2021-01-31 12:24:24

Dobrý den, OK, jak to líčíte, skrzeva nedostatečné baterie a nemožnost rozumného dálkového přenosu to t.č. ani v pouštních státech s dostečnou rozlohou nefunguje.

Trochu mi tam nesedí ta snaha napájet SZ Evropy z JV (a dokonce snad Turecko!)...
... každopádně díky za výklad

Odpovědět


Re: Re: Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Jan Novák9,2021-01-31 19:09:54

Napájení v Evropě je stále jen asi 1000 km, to je třetina vzdálenosti Adelaide-Darwin. Navíc to probíhá tak že napájení a spotřeba se posune jedním směrem, takže energie z Turecka se spotřebuje na Balkáně, Balkánská v Maďarsku, Maďarská v Česku a Česká v Německu.
Není to tak že by Turecká energie fyzicky tekla až do severního Německa. Proto to zatěžuje vedení všech zemí mezi a ty pak musí investovat a postavit nová a silnější vedení, transformátory a obří rozvodny.

V Austrálii nemáte mezi státy skoro žádné lidi a už vůbec ne elektrárny na tisícikilometrové vzdálenosti. Velká většina populace je soustředěná v několika městech a v úzkém pásu na východním pobřeží. Nejbližší velké město od Perthu je Jakarta.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Mojmir Kosco,2021-02-01 06:16:29

I v Brazílii mají vedení dlouhé 2400km které má na 1000Km ztrátu 3% .

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: "energetika v kleštích politiky" - žádná novinka pod sluncem...

Petr Nejedlý,2021-02-02 00:12:40

Toto mne trochu překvapilo, tak jsem si to musel dohledat[1] a přepočítat.
Samotné vedení (zanedbejme technologii) má:
- Pár na +-600kV, přenášející max 3150MW, čili 2625A.
- Vedení je dlouhé cca 2400km, což je 7874000 stop.
- Každý z pólů je veden čtyřmi svazky 2312MCM[2], který má za studena 7.3mR/1000stop, čili kompletní odpor dokolečka je (7.3÷1000×2×7874000÷1000÷4) 28.75R
- V plné zátěži se tedy na vedení z 1.2MV ztrácí (28.75×2625) 75kV, což je cca. 6.3%, neboli 2.6% na 1000km. (při 70C však už 3.5%/1000km)

Všimněme si také faktu, že sám jeden 2312MCM je určen pro proud do 3.2kA, ale zde jej návrháři vedli čtyřásobně pro udržení přijatelných ztrát.


[1] https://www.researchgate.net/publication/280156587_A_600kV_HVDC_Transmission_project_to_access_remote_renewable_energy_sources
[2] https://www.nassauelectrical.com/products/acss-thrasher-2312mcm

Odpovědět

Eurohujery postrašil brexit.

Radim Polášek,2021-01-31 08:28:27

Podle mne je docela možné, že hodit vidle do stavby jaderných zdrojů u nás je přímo vědomým cílem probruselských eurohujerů. Podle mne tyto lidi mohl velmi vylekat brexit a proto se snaží co nejvíc ztížit potencionální oddělení dalšího státu či regionu od EU. Proto cílevědomě budují co největší závislost jednotlivých států EU na Bruseli, respektive jednotlivých států na sobě, aby bylo i ekonomicky co nejtěžší se od Brusele oddělit. Pasuje do toho pod záminkou nápravy covidové krize ono společné zadlužování států EU včetně těch, kteří ještě nemají euro a stejně tak do toho pasují národní energetiky budované tak, že co nejvíc musí záviset na zahraničí. Na nějakém dovozu elektřiny "odněkud" stejně jako na nutném vývozu nadbytečné elektřiny "někde jinde" stejně jako na nutném "dovozu" stabilizace elektrické sítě. Těm lidem moc nezáleží na tom, aby elektřina a energie obecně byla levná pro lidi, ale velice jim záleží na tom, aby jednotlivé státy EU na sebe závisely.
Proto sabotují jadernou energetiku, protože ta je z principu možnosti stabilizace a možnosti nákupu paliva do zásoby a vůbec možnosti kupovat jaderné p=alivo od více dodavatelů nezávislá. A preferují plynovou energetiku, protože ta přes plynovody podporuje závislost jednotlivých zemí EU na sobě. A totéž platí třeba u ničení potravinové soběstačnosti jednotlivých zemí EU.

Odpovědět


Re: Eurohujery postrašil brexit.

Josef Nýč,2021-01-31 08:32:46

asi ano, protože se podívejte na platy. to nezkorumpuje málo koho, hlavně když často nic neumí,
tedy umí ..pletichařit a lízt někam

Odpovědět


Re: Eurohujery postrašil brexit.

Eva M,2021-01-31 09:52:40

" nejtěžší se od Brusele oddělit." - technická, ale "Brusel" se v tom s tou energetikou také plácá, ne? Neboli "Brusel" bude také na někom závislý... nebo jaká je situace/jak to plánuje?

"nutném vývozu nadbytečné elektřiny" - no právě.

Jo a ten Izrael podle internetu má jet skoro výhradně na uhlí...

Odpovědět


Re: Eurohujery postrašil brexit.

Jan Novák9,2021-01-31 11:08:44

To je možné, blbí jsou na to dost, jak je vidět z rozhodnutí Evropského parlamentu a Komise zvláště.
Ovšem podle zákona neočekávaných následků to povede naopak k rozpadu. Jak víme z Covidové epidemie, při prvních mrtvých se Evropa rozpadá a hranice obnovují. A při týdenním blackoutu v zimě mrtví budou.

Odpovědět


Re: Re: Eurohujery postrašil brexit.

Eva M,2021-01-31 12:13:32

"podle zákona neočekávaných následků" - a proč myslíte, že se jedná o neočekávaný následek?

Odpovědět


Re: Re: Re: Eurohujery postrašil brexit.

Jan Novák9,2021-01-31 19:11:06

Protože by rozpadem EU přišli o teplou židli.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Eurohujery postrašil brexit.

Eva M,2021-02-02 22:18:16

že by to bylo až tak jednoduché? ... to nevím.

Na mne celá situace spíš začíná působit dojmem "nejsou lidi", tj. nějací jsou, ale bohužel jen k rozhodnutí, co se kde koupí (nemohu nevzpomenout starého šejka Jakseksakrujmenoval z toho Lawrence z A.).

:)) z logiky věci se mně zdá, že nakonec nebude tou kardinální otázkou, u koho se nakoupí (jakože bude tlak na to, aby se nakupovalo, takže se nakoupí) - ale ještě mnohem větší tlak vznikne na to, u koho se na to vezme úvěr.

Což mi - pokud bych si tedy zase jednou otevřela tu věštírnu - připadá jako další "špatně rozdaná karta".

:) nechme se nepříjemně překvapit, jako obvykle...

Odpovědět

Kdepak ideologie

Pavel Krajtl,2021-01-31 08:10:42

Jde v prvé řadě o nemalé peněžní částky. V politice platí dvojnásob, 'koho chleba jíš...'. Bohužel, jsou střety zájmů, které nemá zájem ani ivestigativní novinařina, natož orgány činné v trestním řízení. Orwellovo 'válka je mír, mír je válka' bych parafrázoval na 'demokracie je korupce, korupce je demokracie'. "Zaujímáme postoje, místo abychom stáli". Zpíval Karel Kryl v písni která skončila v sametovém trezoru. Dnes se stalo zaujímání postojů předním výtahem do čelných pozic nejen pro politiky. Neziskovky placené z ciziny těžko budou mít zájem na prosperitě ČR. Koho chleba jí, za toho zpívají.

Odpovědět


Re: Kdepak ideologie

Josef Nýč,2021-01-31 08:29:56

to je v souladu s tím co říkám nahlas toto není demokracie ,,, lumpenplutokracie a naví velká část
politiků se točí jak na korouhvičce: sledujte vývoj okolo jaderné energie a ještě k tomu část politiků to má jako koryto, o které nechce přijít a nechá se ovlivnit menšinou, ač je zvolen za většinu.. zapomene? Promiňte, ale bohužel s odborností to opravdu asi nemá co dělat, ale cvičí ...

Odpovědět

Pomerne

Mojmir Kosco,2021-01-31 07:50:53

A stabilne vcetne pi.Drabove i Vas tvrdi ze vsichni vyse uvedeni mozni dodavatele noveho bloku JE jsou schopni technologicky zadani splnit
Tudiz logicky prichazeji dalsi podminky ,ktere na lze ba tendr nasadit.Taky je rozdil a obrovsky mezi recmi a akci.Jak rikam po celou dobu CR ma JE podle pruzkumu deklarovanou podporu jak obyvatel tak vladnich stran.V clanku vlastne konstatujete stav ktery je tady dlouhodobe.A dostavba JE je dlouhodobe podporovana.B.Vlada i kdyz ma v teto otazce podporu tak s ni mrha.C opozice je racionalni a vznasi pozadavky.A i kdyz se snazite dlouhodobe hodit nesxhopnost vlady na opozici,zelene aktivisti a pod. je to nesmysl protoze jejich realne mizivou moc.A vlastne proti dostavbe uz ani nic nenamitaji v teto otazce bojujete davne bitvy.problem bude A. Ekonomika,B Postoj sousedu,C kdo si pri vystavbe namasti kapsu

Odpovědět


Re: Pomerne

Vojtěch Běhunčík,2021-01-31 18:10:48

"A. Ekonomika, B. Postoj sousedu, C. kdo si pri vystavbe namasti kapsu"
A. Ekonomika je druhá strana politiky. Kde končí politika, začíná válka.
B. Postoj sousedů: Jsou USA naši sousedé?
C. Dobrý obchodník dbá na to, aby všichni účastníci kontraktu z něj profitovali.
Obecně však je tady třetí ve hře - banka - která profituje vždy ...

Odpovědět

opět neschopnost ignorantú

Josef Nýč,2021-01-31 07:09:30

Dobré ráno- a nebo promiňte (ten výraz) stále řiťolezectví tam , kde je kariéra za každou cenu a peníze.Víme z minulosti, kdy kybernetika byla buržoazní pavěda, poměrná opožděnost v polovodičích z téhož důvodu atd.A ve vší tichosti tehdejší ideologové nechali dohánět vývoj. Teď, kdy je svět tak propojený, že ho rozpojí jen totální zhroucení civilisace, nelze odmítat ani USA, Rusko,Francii,Čínu, ale ani Indii a vůbec Izrael. Ta tupost mne udivuje. připadá mi vše co se děje
jako ve smyčce-lidé jsou prostě nepoučitelný. Copak nikdo neví, že Číně k tomu vzepětí pomohl
západ... útěk výroby za levnou pracovní sílou a ideologicky využití Číny proti SSSR. Stačí- takto
bych mohl pokračovat. Jen na závěr-často o odborných věcech rozhoduje politika a fanatismus.

Odpovědět

Může to být i horší

Ivo Přikryl,2021-01-31 01:18:19

Obávám se pane doktore, že jste ještě přílišný optimista. Můžeme být závislí i na americkém plynu.

Odpovědět


Re: Může to být i horší

Jan V,2021-01-31 14:54:55

Myslím, že se docela pletete. Plyn nám je schopno dodat více jak 10 zemí, takže lze nahradit vydírání jedné země dodávkami z jiné, jen si možná trochu připlatíme, ale jaderné palivo je nám schopna dodat pouze jedna země. A to si myslím, že z hlediska naší závislosti je mnohem horší. A navíc zatím u nás nikdo nevyřešil co se starým jaderným blokem. Už jste vybral nějaké úložiště, kam ten kontaminovaný beton a železo uložíte. Nejsme schopni vyřešit ani toto ...

Odpovědět


Re: Re: Může to být i horší

Mirek Bárta,2021-01-31 15:48:29

Teoreticky nám může dodávat plyn více zemí, ale za jakou cenu a jaké množství? Prostě, Gazpromo je nenahraditelný - a bude ještě více nenahraditelný zejména pro Německo, pokud Německo skutečně odpojí jaderné elektrárny a později i uhlí.

Jaderné palivo může dodávat i Westinghouse ze svého závodu v Švédsku. Odtamtud teď čerpá palivo Ukrajina asi z poloviny. Ale zase je to o ceně a o spolehlivosti dodávek !! Pokud vím, tak výroba be Švédsku pro reaktory typu VVER není kontinuální ani moc rentabilní. Naproti tomu, palivo od ruského TVELu je velmi kvalitní a jeho parametry se neustále zlepšují v důsledku aplikace nejnovějších technologických postupů.

Odpovědět


Re: Re: Může to být i horší

Libor Urbancik,2021-01-31 16:36:46

Pane Jane V plácáte nesmysly, protože v roce 2018 dovezla Evropská unie 885,7 megatun ropného ekvivalentu energie. Její závislost na dovozu energií ze zahraničí postupně roste: v roce 2000 činila 866 Mtoe, tedy 56,3 %. Zahrnuje zejména dovoz ropy, zemního plynu, ale i černého uhlí. Dominantním dodavatelem všech tří surovin je Ruská federace, druhým nejvýznamnějším jsou USA v případě černého uhlí, Irák (surová ropa) a Norsko (zemní plyn). Nejvíce od roku 2000 stoupla závislost Evropy právě na dovozu zemního plynu: z 65,7 % na 83,2 %. Plyn není schopno dovézt do EU více jak 10 zemí pro pokrytí celé spotřeby, jinak by Rusko s Německem nebudovaly plynovod NordStream 2! V letech 2018 až 2020 bylo hlavním dodavatelem zemního plynu, ropy a černého uhlí do EU Rusko! A co se týče vašeho troufalého tvrzení, že "jaderné palivo je nám schopna dodat pouze jedna země", pak plácáte nesmysly, protože v letech 2000 až 2009 nám palivo do jaderné elektrárny Temelín dodával americký Westinghouse. Do Dukovan TVEL z Ruska. Takže plácáte nesmysly. K vašemu tvrzení, že "navíc zatím u nás nikdo nevyřešil co se starým jaderným blokem", pak to vypovídá pouze o tom, že neznáte atomový zákon, protože tam to vyřešené je! Koruna vaší blbost na závěr: "Už jste vybral nějaké úložiště, kam ten kontaminovaný beton a železo uložíte. Nejsme schopni vyřešit ani toto". Samozřejmě, že vy neznáte technologie na našich jaderných elektrárnách, perotože tato vaše otázka se tam řeší dnes a denně. A úspěšně. Než se pustíte do pitomých diskusí, nastudujte si laskavě problematiku!

Odpovědět


Re: Re: Re: Může to být i horší

Vojtěch Běhunčík,2021-01-31 18:17:35

" jinak by Rusko s Německem nebudovaly plynovod NordStream 2!"
Tady si ovšem Německo pěkně naběhlo, protože "USA jsou nadále odhodlány podniknout všechny příslušné kroky k zastavení výstavby plynovodu Nord Stream 2, který ohrožuje zásadní národní zájmy jejích evropských spojenců a samotných Spojených států“

Vyřazování jaderných elektráren probíhá i na Slovensku, kde mají hned dvě - starší A1 a novější V1.
Vyřazováním se zabývá firma Javys:
https://www.javys.sk/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Může to být i horší

Mirek Bárta,2021-01-31 18:46:47

V národním zájmu všech zemí EU je, aby se Nord Stream 2 dokončil Samozřejmě, kromě hysterických pobaltských zemí a Polska). I my na tom máme přímý zájem - jednak to bude další možnost dodávek ruského plynu, až Ukrajina kvůli nedostatku peněz zase začne plyn krást, a jednak budeme mít zisk z tranzitu plynu do Rakouska a Itálie.

Nord Stream 2 samozřejmě ohrožuje zájmy USA. Kdo by nechtěl jejich kapalný zemní plyn. A má tu výhodu, že je i cenově podstatně dražší,

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Může to být i horší

Vojtěch Běhunčík,2021-01-31 19:14:56

USA se snaží už několik let a vy takhle všechno zkazíte.
US to EU:
Our liquefied natural gas is more reliable than Russia's
https://www.dw.com/en/us-to-eu-our-liquefied-natural-gas-is-more-reliable-than-russias/a-48576208

Odpovědět


Re: Re: Re: Může to být i horší

Jan V,2021-01-31 19:32:59

Moje reakce byla na povzdech na závislosti na americkém plynu. Takže i kdyby byla možnost nákupu jaderného paliva od americké firmy Westinghouse, tak v čem nám to zlepší pozici nákupu pouze z Ruska nebo americké firmy? Ani nevím, jestli se jim podařilo vyřešit problémy s jejich palivovými články, možná už s tím problémy nejsou, viz www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/jaderna-zarizeni/jaderna-elektrarna-temelin/sledovani-stavu-paliva a www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/problemy-s-palivem-westinghouse_19491.html.

Co se týče odpadu z likvidace elektrárny, vycházel jsem z tohoto článku pana Wagnera www.osel.cz/11052-kolik-stoji-likvidace-vyslouzile-jaderne-elektrarny.html, kde se jednalo o uložení radiaktivního odpadu vzniklého dekontaminací budovy reaktoru z elektrárny typu VVER. Byl bych raději, kdyby se nejprve dořešila otázka úložiště (nebo případně odvoz radiaktivního materiálu na zpracování někam jinam) a teprve poté začal stavět další významný zdroj radiaktivního materiálu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Může to být i horší

Libor Urbancik,2021-01-31 20:10:49

Opět plácáte blbosti. Jakápak závislost na americkém plynu? EU je závislá na ruském plynu! Co se týče vašeho tvrzení o uložení radioaktivního odpadu vzniklého dekontaminací budovy reaktoru z elektrárny typu VVER, pak opět netušíte, o čem plácáte. Dekontaminace stavebních částí budovy reaktoru nepředstavuje žádný problém, protože kontaminace stavebních, ale i technologických částí primáru je dávno vyřešená a nepředstavuje problém hodný ÚLOŽIŠTĚ. Do úložiště směřuje pouze vyhořelé palivo a radioaktivní odpady z provozu, které jsou před uložením skladovány na budově pomocných aktivních provozů. Radioaktivní materiál je váš konstrukt, který neodpovídá žádné technické nebo legislativní realitě. Používaný termín je zdroj ionizujícího záření, případně významný zdroj ionizujícího záření, jaderný materiál a podobně. Neorientujete se v problematice a hloupě plácáte.

Odpovědět


Re: Re: Může to být i horší

Vladimír Wagner,2021-01-31 16:42:10

Pan Urbančík to popsal pěkně. Přidal bych jen odkaz na článek, který popisuje, jak se likviduje dosloužilá jaderná elektrárna: https://www.osel.cz/11052-kolik-stoji-likvidace-vyslouzile-jaderne-elektrarny.html .

Odpovědět


Re: Může to být i horší

František Kalva,2021-02-03 10:15:52

LNG dodává do Evropy i Katar.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz