Jak jsou reálné požadavky německých organizátorů stávky pro klima?  
V Německu jsou aktivity kolem studentských stávek za klima těmi nejrozsáhlejšími. Proto je zajímavé se podívat na nedávno zveřejněné konkrétní požadavky studentů.

Demonstrace středoškoláků jsou v Německu zdaleka nejhojnějšími (Foto FfF Deutschland, flickr.com).
Demonstrace středoškoláků jsou v Německu zdaleka nejhojnějšími (Foto FfF Deutschland, flickr.com).

Organizátoři středoškolských stávek vyhlásili tři základní požadavky. Prvním je okamžité odstavení čtvrtiny výkonu uhelných bloků, druhým úplné odstoupení od využívání uhlí v roce 2030 a třetím přechod na 100 % podíl obnovitelných zdrojů v energetice do roku 2035. Připomeňme si základní parametry německé energetiky v současné době. Pokud jde o výrobu elektřiny, tak v minulém roce vyrobily obnovitelné zdroje zhruba 40 % německé elektřiny, jaderné stále 13,4 %, uhelné pak skoro 39 % a plynové 7,5 %. Je třeba zdůraznit, že během téměř 20 let trvání Energiewende se podařilo navýšením výroby v obnovitelných zdrojů zhruba vyrovnat celkovou výrobu jaderných reaktorů na počátku tisíciletí, tedy to, co do tří let úplně zmizí. Nahrazovat fosilní zdroje obnovitelnými teď bude mnohem náročnější a nákladnější. A není to jen kvůli tomu, že pořád nebylo vybudováno vedení velmi vysokého napětí ze severu na jih. Zatím je sice Německo významným exportérem elektřiny, ale to je dáno právě i přebytkem fosilního výkonu potřebného k regulaci sítě s rostoucím podílem fluktuujících obnovitelných zdrojů.

 

Právě dostupný výkon začne být kritickým bodem v případě masivního uzavírání fosilních zdrojů. Instalovaný výkon zdrojů na černé uhlí je 23,7 GW, na hnědé uhlí pak 21,2 GW a na plyn 29,4 GW. Instalovaný výkon ve vodních zdrojích je 4,8 GW, zdrojích na biomasu 7,7 GW. Výkon fungujících jaderných bloků hlavně v Bavorsku je stále ještě 9,5 GW (zdroj Fraunhofer ISE).

 

Podívejme se na dopady splnění jednotlivých požadavků středoškolských studentů. Nejdříve na požadavek uzavření čtvrtiny uhelného výkonu. Celkový instalovaný výkon uhelných bloků je zhruba 45 GW, čtvrtina z toho je okolo 11 GW. Vzhledem k tomu, že v nejbližší době přijde Německo i o veškerý jaderný výkon, půjde celkově o ztrátu přes 20 GW výkonu. Německu tak v uhlí zůstane zhruba 34 GW, v plynu má 29 GW a v biomase s vodou 13 GW. V zimních měsících jsou v Německu běžné špičky, kdy je potřeba zajistit přes 80 GW výkonu a přitom fotovoltaika a vítr dodávají minimum. Zbývající fosilní zdroje a obnovitelné, které běží nezávisle na počasí, zajistí při splnění tohoto prvního požadavku studentů pouze 76 GW výkonu. Navíc je třeba počítat i se suchými roky, kdy vodní zdroje nejsou schopné běžet na plnou kapacitu. Jistá část výkonu bývá také odstavena kvůli údržbě, poruchám nebo jiným problémům. I z jednoduché kalkulace je tak vidět, že by při splnění byť jen prvního požadavku studentů Německo nedokázalo samo zajistit v řadě období dostatečné dodávky elektřiny pro svůj průmysl a obyvatelstvo. Je absolutně nereálné, že by se v následujících dvou až tří letech postavilo dostatek plynového výkonu, který by daný výpadek výkonu dokázal nahradit.

 

Podívejme se nyní na druhý požadavek. Není úplně jasné, zda je požadován i úplný odchod od využívání uhlí při vytápění. To by bylo ještě náročnější, než odchod pouze v oblasti výroby elektřiny. I ten však je jen těžko představitelný. Pokud by se měly do roku 2030 v Německu zavřít kromě jaderných i všechny uhelné bloky, znamenalo by to výpadek výkonu okolo 54,4 GW. Z dnešního výkonu nezávislého na změnách počasí by zůstalo 29 GW v plynu a 13 GW v obnovitelných zdrojích, tedy dohromady pouhých 42 GW. Pokud by nastala zimní inverze a potřeba by překračovala 80 GW, chyběla by celá polovina potřebného výkonu. Je třeba ještě připomenout, že zelení aktivisté požadují do roku 2030 přechod k elektromobilitě, což by znamenalo hlavně v zimních měsících, kdy je potřeba v automobilech i topit, další docela velké zvýšení potřebného výkonu. Je hypoteticky myslitelné, že by se během deseti let postavil výkon plynových bloků o celkovém výkonu několik desítek GW. Ale i vzhledem k tomu, že tyto projekty nejsou většinou zatím ani v přípravě, je realizace takové náhrady v takto krátké době jen velmi těžko představitelná a bude určitě extrémně nákladná.

 

Supermoderní hnědouhelné bloky Neurath F a G, každý o výkonu 1060 MWe staly téměř 70 miliard Kč a zahájily provoz v roce 2012 (zdroj Wiki, TeleperM).
Supermoderní hnědouhelné bloky Neurath F a G, každý o výkonu 1060 MWe staly téměř 70 miliard Kč a zahájily provoz v roce 2012 (zdroj Wiki, TeleperM).

Třetím požadavkem je úplný přechod k obnovitelným zdrojům energie do roku 2035. Zase není úplně jasné, zda jde i o teplo a dopravu, ale je vysoce pravděpodobné, že mají na mysli i tyto oblasti. I v elektroenergetice si však troufám tvrdit, že je to z fyzikálních a technologických důvodů nemyslitelné. A to ani hypoteticky. Během patnácti let opravdu nelze dosáhnout tak radikálního průlomu v ukládání energie, který by naplnění tohoto požadavku vyžadovalo.

 

Je jasné, že splnění zmíněných tří požadavků je pro Německo nemyslitelné. Na druhé straně ovšem bude velmi vysoký ideologický a politický tlak se k němu přiblížit. Zatím Německo se svým přebytkem instalovaného výkonu pomáhalo s udržením sítě v regionu a elektřinu spíše exportovalo. To se však v každém případě změní. I Německo přechází do stavu, kdy spoléhá na import elektřiny. V následujících letech však kromě Francie snad v Evropě nebude stát, který by v době zimní inverze, kdy nebude svítit ani foukat, mohl vyvážet elektřinu. Pokud nechceme mít fatální problémy, tak nesmíme dopustit, abychom ztratili schopnost si i v takové době zajistit potřebný výkon.

 

Zmíněné požadavky vyhlášené německými organizátory středoškolské stávky za klima potvrzují mé obavy (vyjádřené zde, zde a zde), že jde o další čistě ideologickou propagandistickou akci, které o reálné řešení ekologických problémů nejde. Studenti sice politiky vyzývají, aby poslouchali vědce, ale pak vyhlašují cíle, které s vědeckými poznatky a technickou realitou nemají nic společného. Pokud by němečtí středoškoláci organizující stávky za klima chtěli opravdu přispět k rychlému a radikálnímu snížení emisí oxidu uhličitého ve své zemi, demonstrovali by za to, aby se předčasně neodstavily jaderné bloky do roku 2022 a využil se veškerý potenciál jejich životnosti. A pokud je to ještě technicky možné, aby se znovu zprovoznily alespoň některé již odstavené. Tím by se vytvořil prostor pro uzavření těch starší uhelných bloků a racionálně postavenému scénáři postupného přechodu od fosilních paliv.

 

Německo však na nátlak zelených aktivistů napřed odstaví jaderné bloky, které již svou uhlíkovou stopu realizovaly a ještě mohly několik desítek let bezpečně dodávat elektřinu. Místo nich postaví nové uhelné bloky, často i supermoderní nadkritické. Ty by teď měly být rychle odstaveny a nahrazeny plynovými bloky, které by se pak do roku 2035 také měly rychle odstavit. S touto značně bizarní energetickou koncepcí jsou spojeny extrémní náklady, které již nyní způsobují, že cena elektřiny v Německu je nejvyšší v Evropě. Navíc by měla být v následujících letech dominantně dána cenou plynových bloků. Plyn má také emise oxidu uhličitého, zhruba polovina až třetinu oproti uhlí. Pokud se však splní další požadavek středoškolských studentů, kterým je osmkrát větší cena za emise, než je současná cena emisních povolenek, bude cena silové elektřiny daná plynovými bloky dramaticky větší. Mám pochybnosti, zda takový iracionální ideologický experiment vydrží i bohatá německá ekonomika a společnost. A je třeba připomenout, že cenu elektřiny i u nás vytváří německý trh.

Psáno pro Osel, iUhlí a Neviditelný pes.

Datum: 14.04.2019
Tisk článku

Související články:

Mění vývoj německé Energiewende názory českých zelených aktivistů?     Autor: Vladimír Wagner (08.02.2019)
Obnovitelně, ne jaderně     Autor: Milan Smrž (12.02.2019)
Jaký je potenciál využití biomasy v Česku a ve světě     Autor: Jan Kašinský (15.02.2019)
Na koho se obracet při stávce za klima?     Autor: Vladimír Wagner (11.03.2019)
Jak dále po stávce za klima?     Autor: Vladimír Wagner (19.03.2019)
Proč začali zelení aktivisté "lámat" Gretu Thurnbergovou?     Autor: Vladimír Wagner (21.03.2019)Diskuze:

:)

Alexandr Kostka,2019-04-21 08:00:22

PS. Dochází vám jaká katzastrofa je, že tito "aktivisté" mají (nebo velmi brzy budou mít) volební právo i právo být voleni.. A jelikož mladých a zblbnutelných je spousty (jak ukázal volební výsledek pirátů) tak se klidně můžete dívat na budoucí poslance? Lidi s mocí své šílené představy naplňovat..

Odpovědět


Re: :)

Milan Krnic,2019-04-21 09:12:44

Nebylo by lepší si předně o problematice něco zjistit?
https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerschaftswahl_in_Hamburg_2015

Odpovědět

Ta diskuse jde za roh a nemá moc smysl.

Jiří Pospíšil,2019-04-20 05:36:55

Na diskusi, dá li se to tak nazvat, při diskusi se oponenti poslouchají, což nenastalo se neřešilo co dělat a už vůbec ne, co kde dělat a hned.
Je známo přirozené složení lesa na Šumavě. Leč přesto tam stromy v tom přirozeném složení nevysazuje, a přitom vysazovat by bylo třeba, odlesněným místům hrozí erozní ztráta zeminy. Kdyby odborníci zajišťovali sazenice a stávkující zajištovali sázemí, dělali by něco ve smyslu, pro který se hádají. Na horních tocích by bylo potřeba obnovit ty bystřinné stupně. Zdánlivě zbytečné přehráky, které se dělali, aby voda ztrácela kinetickou energii a nevyrývala erozně nové stružky, aby se zpomalil odtok tozlitím, o pár metrů, ale přece nad hrázkou, hrázka se tvarovala tak aby při větším přítoku zvyšovala rychle hladinu na hrázce a tím přispěla ke zvýšní hladiny jezírka. Srážela okamžitý průtok a snižoval vrchol odtoku, rozklála odtok větší vody v čase. To by také mohli studenti místo demonstrací stavět. Mohli by odtěžovat uzavřená rašenliniště, která by se zase zazelenala a rašeliník by zase naplno deponoval uhlík do země. Obnovobali by kyslík a deponovali uhlík pro další generace. Mohli by propagovat návrat ke stavění v ulicích a tím k úspoře pozemků a promrhaného tepla. Domy v řadě v ulici protopí daleko méně než samostatně stojící a ještě se ušetří na izolacích, které se vyrábějí za značné spotřeby tepla a tedy i fosilních paliv. Mohli by vytrhávat dlažbu z příliš širokých chodníků a ve zbylém pásu k silnici osévat trávu a sázet keře a nizkorostoucí stromy. Mohli by stavě ty domy, v domě i zděném, je deponováno víc uhlíku ve dřevě, než na stejné rozloze lesa. Někdo uváděl, kolik hektarů dubového lesa se bude muset vykácet na obnovu střechy Notre Dame. Mohli by rozkopat čast trávníků za domem a pěstovat zeleninu a bylinky. Ručně, bez spotřeby fosilních paliv, bez skla, co se musí přetavit a to je další spotřeba těchto paliv. Mohli by bojovat za zrušení rostlinných přísad do paliva, kde jak to vypadá na tunu přísady se spotřebuje při jejich pěstování a další výrobě paliv a tepla víc než se získá přidáním do paliva. Mohli by pomoci i s prodloužením toků na původní délku. Někde jsem četl, o kolik jsme bláhově zkrátili za posledních dvěstě let toky nesmyslnou regulací. Mohli by terasovat plochy poli a pastvin, budovat meze, což bylo v mnoha případech totéž. Mohli by budovat odtokové stružky na velký déšť podél těchto teras, aby voda nezískala rychlost, nevymílala kolmé zářezy a neodnášela půdu. To všechno by mohli, a ještě i řadu dalších opatření by mohli, ale oni demonstrují a doma ani kytky na okně nezalejí.

Odpovědět


Re: Ta diskuse jde za roh a nemá moc smysl.

Jiří Pospíšil,2019-04-20 05:42:19

Omlouvám se za řadu vynechaných písmen, chyb a vypadení z vazby, dané rozespalostí. Člověk by neměl psát, když ještě není zcela bdělý.

Odpovědět

Obávám se,

Jaroslav Lepka,2019-04-17 19:51:25

že ty tzv. "reálné" požadavky jsou nejen zcela nereálné, ale hlavně nejsou z jejich hlavy, prostě skočili na špek nějakému zelenému agitátorovi a bezmyšlenkovitě papouškují něco o čem nemají ani zdání.

Odpovědět


Re: Obávám se,

Milan Krnic,2019-04-17 20:50:12

Je úsměvné (což je jediný z pohledu uchopení kauzality možný pozitivní (v rámci normálna) pohled), že jsme přes předsevzetí úspěšně vytěsnili, jaké to je, být mladý. A to se občas každý podivoval, co a úsměvně proč ti starouši řeší. Jako mladý žijete nyní, a tedy obyčejně neskáčete na špek z hlediska dlouhodobých příslibů, jako je např. předmětný. Daleko uchopitelnější je to páteční volno, které zmiňoval Vít níže, a pak nějaký pocit (krátkodobý), který je s dostatkem financí manipulovatelný snadno, a tedy nejde o skákání na špek (nechat se podvést), ale cpaní se špekem (např. něco nyní za něco na čem mi nezáleží).

Odpovědět

Pátek

Vít Výmola,2019-04-16 12:56:48

Ale tak, hlavně, že nebyla škola... Chtěl bych vidět tu účast, kdyby to mělo být v sobotu. :)

Odpovědět


Re: Pátek

Milan Krnic,2019-04-16 21:12:33

Chtěl bych vidět tu účast, nalévat mladistvým v rozličných podnicích podobně jako u nás.

Odpovědět

50% úspora energie

Vojta Ondříček,2019-04-16 04:31:03

je snadno dosažitelná a to několika způsoby.

1. padesáti procentní redukcí obyvatelstva ve všech sociálních třídách. Těžko krátkodobě realizovatelné.

2. Zdražení energie na úroveň, na kterou tak dvě třetiny obyvatelstva nedosáhnou. Teplé oblečení, malé společné noclehárny, hygienu omezit na minimum, se soumrakem jít hajat, stravovat se velmi střídmě a lokálně. Kdysi, před několika stovkami let, se to praktikovalo.

Odpovědět


Re: 50% úspora energie

Jan Novák9,2019-04-16 07:33:01

3. Nahrazením stávajících energeticky náročných obyvatel přistěhovalci z Afriky. Tito s průměrným IQ 60-70 nebudou schopní udržovat moderní energeticky náročné technologie v chodu.

p.s. Body 2 a 3 vedou automaticky k bodu 1 = násilné redukci populace.

Odpovědět


Re: Re: 50% úspora energie

Jiří Kolumberský,2019-04-16 11:53:34

Nemohu, než souhlasit. Bojůvky Gretajugend navíc používají na svých transparentech řeč svých nepřátel a okupantů, angličtinu. Z toho vyplývá, že jsou úplně mimo realitu.

Odpovědět


Re: Re: Re: 50% úspora energie

Milan Krnic,2019-04-16 21:13:49

Nebo spíš žijí přítomností.

Odpovědět


Re: 50% úspora energie

Jan Lomikel,2019-04-16 22:36:16

K bodu 1) Aids virus nesplnil neděje do něj vkládané, musíme trochu počkat na jiný, lepší a kvalitnější.
k bodu 2) Vrhnout zbytek lidstva zpět do neolitu taky nějaký čásek ještě potrvá. Zatím na tom světová věrchuška usilovně a pilně pracuje. Za pomoci inkluze, multikulti, zelených, sociálních teorií apod. se to zajisté zadaří.
Trpělivost, všechno bude.

Odpovědět


Re: Re: 50% úspora energie

Vojta Ondříček,2019-04-17 01:10:08

4 stačilo by pořádné upšouknutí supervulkánu jakým je třeba Yellowstone a lidstvo je zdecimováno. Ten Yellowstone už stejně vyčerpal dovolenou a podle vulkanologů je připraven si opět zasoptit.

5 máme tu ještě možnost, že některý z těch milionu planetoidů (nesprávně zvaných asteroidy), si to namíří k Zemi a ťukne do ní. Tahle varianta má tu výhodu, že lidstvu neposkytne čas na to dostat strach.

Odpovědět


Re: Re: 50% úspora energie

Milan Krnic,2019-04-17 19:53:49

1) Aids virus neexistuje. Pro příště pro svou konspiraci nahraďte virus zkratkou HIV (raději si to napište).
2) I pokud by jakýkoli jedinec, skupina (nutno úzká, z pohledu nemožnosti vyzrazení) byli vedeni ke spuštění takovému činu, bude to pouze evoluční test, a Matka nám záda podrží.
2) Áááá strašáci ... copak, rád byste své lehce postižené díte zavřel za mříže, nehamal gyros, atp.?

Odpovědět


Re: 50% úspora energie

Jenda Hrach,2019-04-19 18:02:36

Promiňte, mohl byste uvést zdroj/výpočet, že omezení spotřeby energie na polovinu znamená takto brutální pokles v životní úrovni („malé společné noclehárny, hygienu omezit na minimum, se soumrakem jít hajat“)?

Odpovědět


Re: Re: 50% úspora energie

Milan Krnic,2019-04-19 18:44:00

Stačí zhruba. Pro zachování stávající životní úrovně je potřeba uvažovat jak spotřebu průmyslu a služeb, tak domácností.
Pokud zachováme průmysl a služby, na polovinu se nedostaneme ani pokud by domácnosti spotřebovali čistou nulu.
Zdroje spotřeby např. zde:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/68609/F3-DP-2017-Hanzal-Lukas-Analyza_spotreby_elektriny_v_Ceske_republice.pdf
Nevěřte, raději si případný výpočet proveďte sám.

Odpovědět

Omyl

Josef Šoltes,2019-04-15 16:05:05

Já si pane Wagnere myslím, že nechápete, jak to ty děti myslí. Samozřejmě, že všechny tři požadavky jsou reálné. Ale to byste musel ustoupit z premisy, že průmysl a pohodlí obyvatelstva jsou nedotknutelné a musí být zajištěn jejich trvalý a bezproblémový chod. Hádám, že protestujícím je německý průmysl do značné míry ukradený a nebo jdou dokonce proti němu. Z ekologického hlediska to dává smysl. Průmysl na dnešní špičkové úrovni není něco, co Němci nutně potřebují k životu. Ano, přispívá jim to k vysoké životní úrovni bohatství apod. Jenže na těchto věcech protestující omladině až tak nesejde. Je jak správně říkáte ideologická a iPhony, teplou vodu, topení, elektřinu a mobilní sítě prostě bere za tak nějak dané. To prostě existuje.

Odpovědět


Re: Omyl

Josef Šoltes,2019-04-15 16:09:06

Navíc bych dodal, že vyřešit všechny mnou vyjmenované požadavky je mnohem snazší pro domácnosti než pro průmysl. Domácnosti budou s trochou uskrovnění schopny celoročně vyžít se svépomocnou FVE za cca čtvrt milionu Kč, což je pro Němce relativně pár korun.

Odpovědět


Re: Re: Omyl

Milan Krnic,2019-04-15 18:58:55

Inu jak jsem psal dole.

Odpovědět


Re: Re: Omyl

Alexandr Kostka,2019-04-15 20:40:02

A) ne, nejsou schopní přežít. V létě vám to dá 15, možná i 20KWh, v zimě nějaké 3-4, a pokud panely zapadnou sněhem, tak reálně také 0. (za den) Buď musí mít připravené záložní topení něčím jiným, nebo mohou mít doma tepelnou pohodu i pod 10c.
B) Místo. Kam ty panely chcete dát? Na vlastní domek není problém, ale ve městech žije obrovské množství lidí v bytových domech. Barák o 5 a více patrech soběstačný prostě nebude.
C) baterie. Poněkud jste ve výpočtu vynechal, že pokud si hrajete na ostrovní systém, musíte mít možnost energii uložit. A par baterek nejenže "něco málo" stojí, ale také jsou "trošku" hořlavé až výbušné. Zeptejte se hasiče jaký má názor na to, že by byla v každém domě a bytě neodpojitelná elektřina a baterie, které se v případě požáru velmi blbě hasí i pískem, vodou vůbec.
D) a na závěr ekologická stránka věci. Solární elektrárna NENÍ bezemisní zdroj. Komín má v Africe, kde se těžilo, v Číně, kde se vyráběly panely a na lodích, které to vezly. Žijeme na jedné, ne zrovna velké planetě. Jedy se vám nakonec vrátí jako bumerang. Uvědomte si, že se z těch míst dováží potraviny. Rýže, ryby, exotické ovoce, čaj a podobně.

PS: a také bych "zeleným" doporučil trochu nastudovat podmínky za jakých to kdo těží. Třeba koltan v Kongu těží z velké části otroci, poměrně běžně dokonce dětští otroci. Podporovat podobné kšefty a ještě k tomu vykládat, že to dělám pro dobro planety je mimořádně pokrytecké!

Odpovědět


Re: Re: Omyl

Richard Vacek,2019-04-16 11:02:26

No vidíte. Já mám svépomocnou FV 15 kWp s akumulací a 3 měsíce potřebuji elektřinu kupovat, protože FV nic nedává. Kdybych chtěl 100% soběstačnost, musel bych zainvestovat 2 miliony, nebo si dát v zimě zimní spánek.
Ti mladí z Německa ukazují jenom na typické chování člověka. Nezažili nedostatek, tak si myslí, že se to dá zvládnout. Jakmile by na jejich ideály došlo, byli by první, kteří by chtěli návrat zpět, kdy bylo všeho dostatek.
Obdobný přiklad vidíte třeba u zapálených bojovníků proti očkování. Staí jedna epidemie, pár mrtvých a už stojí v řadě nechat se očkovat.
Naproti tomu mladí z rozvojových zemí znají nedostatek a proto proti průmyslu nebojují - vědí, že jim přináší bohatství a pohodlí. Bojovat k nim jezdí naivní mládenci a slečny z bohatých zemí.

Odpovědět


Re: Re: Re: Omyl

Josef Šoltes,2019-04-16 11:46:42

Já jsem tím nemyslel, že vám FVE všechno pokryje. Stejně tak nepředpokládám, že se bude z FVE topit. Nicméně, kdybychom řešili jenom domácnosti, tak pro ty budou stačit jako vykrytí poptávek v zimě i jen stávající vodní díla... Jak říkám, je to o prioritách konkrétních skupin, byť se ty priority mohou zdát jiným skupinám sebevražedné.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Omyl

Alexandr Kostka,2019-04-17 07:29:08

Zajímavý nápad. Ale co následky? Pokud pominu ten drobný fakt, že topení doma k životu nestačí. Minimálně musíte udržet v provozu dodávky vody, distribuci potravin, odvod splašků a odpadků a nemocnice, jinak vám lidi pomřou. SČást průmyslu lze zastavit víceméně bezbolestně, ale nemálo provozů pak trvá spustit pěkně dlouho a je to náročné jak na finance, tak na energii. V zásadě můžete zavřít budovy úřadů, radnice, školy.. Ale musíte vypustit vodu, aby nepopraskaly trubky, budovám to nesvědčí a stejně pak máte obrovskou spotřebu energie na první vyhřátí na použitelnou teplotu.

PS: a nevadí vám, že kdyby stát na 2-3 měsíce zavřel naprosto vše krom distribuce potravin, tak prostě zkrachuje? A obrovská část podniků i živnostníků také?

PPS: a co další zelená ekomantra, kterou je elektromobilita?

PPPS: a čím více jste v topení a elektřině závislí na dovozovém plynu, tím jste zranitelnější. Trubek je omezené množství a jsou strašlivě zranitelné. Ani nepotřebujete válku nebo vydírání dalším státem. K vážným problémům naprosto stačí poruchy, nehoda nebo terrorismus. Terroristé se zatím zaměřují na lidi, ale dřív či později jim dojde, že mnohem lepší práci odvede když dodávkou najedou do přečerpávací stanice a pak tam hodí sirku.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Omyl

Josef Šoltes,2019-04-19 13:12:06

Ve všem s vámi prakticky souhlasím. Jenže já jsem ten racionálně smýšlející, který raději prostředky civilizace investuje do postupné ekologizace, než že by chtěl tu civilizaci zničit.

Je ovšem třeba se vžít do kůže zelených aktivistů, do hloubky pochopit, jak přemýšlí a pak můžete v rámci jejich iracionálního myšlení jejich směřování změnit. Ostřelovat je zvenku racionální kritikou k ničemu nevede.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omyl

Milan Krnic,2019-04-19 17:00:01

Och jak krásný epos by to byl, o manipulaci iracionálních mas, kde hrdina takto činí nejen, že neodhalen, ale také natolik úspěšně, že při dokonání díla sám bez smyslu života rozdá své tělo potřebným.

Odpovědět


Re: Re: Omyl

Vladimír Wagner,2019-04-16 12:16:54

Pane Šoltési, můžete mi vysvětlit, kde si domácnosti bez průmyslu pořídí fotovoltaické panely a další vybavení? Jak si Němci bez průmyslu zajistí životní úroveň, aby pro ně čtvrt milionů bylo relativně pár korun?

Odpovědět


Re: Re: Re: Omyl

Josef Šoltes,2019-04-16 13:30:25

Samozřejmě, že nikde. Já vám jen vysvětluji, z jakého úhlu to berou ti protestující. Mě totiž neustále přijde, že narážíte do zdi a nemáte šanci k nim proniknout.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Omyl

Milan Krnic,2019-04-16 21:17:54

Vtipné, že musíte vysvětlovat, jak jste to myslel. Myslím, že pan doktor svým kritickým pojetím článků dělá dost. Ke komu co a kdy a jak pronikne, si nevybereme. Dobře, že existují racionální ostrovy stability.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Omyl

Josef Šoltes,2019-04-17 22:00:34

Bohužel racionalita si s iracionálním chováním často neví rady.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Omyl

Milan Krnic,2019-04-19 10:15:13

Neví rady ... racionální zhodnocení problému není umění dokázat počít cokoli konat s konkrétním iracionálním chováním. Racionálně můžeme upřednostnit systém takový, kde bude iracionalita soustředěna na vhodné aktivity (aneb i kriticky myslící člověk se může bavit), tj. postihovat příčiny, nikoli důsledky.

Odpovědět

Ekologove?

Pavel Pelc,2019-04-15 15:54:03

Tvrdite, ze Nemecko odstavuje jaderne reaktory na zaklade tlaku ekologickych aktivistu. Doted jsem si myslel, a kdyztak mne vyvedte z omylu, ze Nemecka vlada rozhodla o odstaveni jaderne energetiky na zaklade udalosti ve Fukusime.

Odpovědět


Re: Ekologove?

Vladimír Wagner,2019-04-15 16:32:01

Pane Pelc, tak to Vás musím z omylu opravdu vyvést. O Energiewende rozhodla a zahájila ji rudozelená koalice na přelomu tisíciletí. A to na základě intenzivní kampaně zelených organizací. Již tehdy se rozhodlo o odstavení jaderných bloků (zhruba v těch termínech , jak to proběhlo a probíhá nyní) a začaly se stavět náhradní fosilní a také obnovitelné zdroje. V roce 2010 na základě neuspokojivého rozvoje OZE a vysokých nákladů, které se čekaly, rozhodla koalice CDU a SPD s Merkelovou dojednat s provozovateli jaderných elektráren prodloužení provozu některých jaderných bloků a veškeré takto získané finance měly jít do OZE. Zelení aktivisté proti tomu vedli intenzivní kampaň (lehání na koleje a blokování okolí elektráren, protijaderné demonstrace ...). Po událostech ve Fukušimě, ke kterým došlo těsně před volbami, bylo Merkelové jasné, že prohraje volby, pokud dá šanci zeleným a levicovým aktivistům využít tuto emotivní strunu, takže se vrátila k původním termínům Energiewende. Německý odchod od jádra opravdu nevyvolala Fukušima. Ta jen zabránila jeho zpomalení, o které se Merkelová snažila.

Odpovědět


Re: Re: Ekologove?

Milan Krnic,2019-04-15 19:00:54

Pelci (pátým pádem), díky. :)

Odpovědět

svatí bojovníci

Jiří Kolumberský,2019-04-15 13:19:03

Gertajugend v akci, jejich vize, to je v reálu apokalyptický obraz budoucnosti.

Odpovědět


Re: svatí bojovníci

Jiří Kolumberský,2019-04-15 13:20:50

Pardon, překlep:..Gretajugend... je správně, omlouvám se.

Odpovědět

No, tak nějak,

Dag Bedmen,2019-04-15 11:04:35

asi by bylo dobré to těm mladým zařídit a pro začátek jim dodávat el.en. jen tu "obnovitelnou energii" za plnou cenu, bez dotací, teda jen těm co za tyto požadavky stávkují a "bojují" za jejich uvedení do praktického života. Pak by se asi ukázalo, jak si stojí za temito názory na "eko" společnost.

Odpovědět

Zajímavé

Mojmir Kosco,2019-04-15 06:56:53

Aspoň mají vizi , která je v dnešní době budiž nesplnitelná ale za dvacet třicet let?.Ale ty klady 40pr obnovitelné ještě dnes mají přebytky .

Odpovědět


Re: Zajímavé

Petr Nejedlý,2019-04-15 07:23:19

Vizi? Možná tak televizi na níž tupě zírají, dokud ji mají čím napájet....

Odpovědět


Re: Zajímavé

Alexandr Kostka,2019-04-15 14:17:47

Mají vizi. Kdykoliv měli němci vizi, odskákali to v první řadě Češi. V lěpším případě jen ekonomicky, nicméně velmi často šlo i o fyzické vraždění. Tato "vize" naštěstí míří jen ke zdražení elektřiny v ČR na nějakých 15-20 kč za KWh pro koncového uživatele. (Když bude mít ČEZ možnost vyvézt 2/3 produkce do německa za tuto cenu, tak lidem rozhodně levněji neprodá) Co to udělá s průmyslem je asi jasné že? Nebude tu a tam továrna a montovny, budou jen montovny a sklady.

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé

Dag Bedmen,2019-04-15 15:42:09

No, tak nějak,
asi máte pravdu, Heinrich Himmler měl taky vizi, taky byl v podstatě "ekolog" a prosazoval německého sedláka ekologicky hospodařícího na svém statku, jako vzor pravého árijce a "napadal" zhýčkané městské obyvatele za jejich zpronevěření se svému árijskému původu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zajímavé

Alexandr Kostka,2019-04-15 16:29:15

Oni vůbec byli takoví ekoaktivisté. Drogy, veřejné projevy následované hromadnými výtržnostmi, recyklace.. Do toho víra ve valkýry a Atlantidu. A pak když mohli, tak dokonce postavili největší spalovnu své doby. Jak že se to jmenovalo? Aha, Auschwitz, alias Osvětim. Prostě takoví lidumilové.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zajímavé

Milan Krnic,2019-04-16 21:21:43

Mnohé drogy byly bu%dto legální, nebo na hranici. A na spalovnách není nic špatného, pomineme li humanitu. Dnes také pálíme mrtvé ostošest, a někteří i homeopatika na křivdu užíváme.

Odpovědět


Re: Re: Zajímavé

Josef Šoltes,2019-04-15 16:07:02

Tož to mi značně zkrátí návratnost mé FVE 6 kWp s 30 kWh bateriovým úložištěm. Při ceně 10 Kč za kWh je návratnost pod 3 roky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zajímavé

Jan Novák9,2019-04-16 07:23:30

Úsporu bohatě přeplatíte zvýšením ceny všeho co kupujete.

Odpovědět

Milan Krnic,2019-04-14 23:27:19

Kdepak to ti organizátoři vyhlásili?
Zavání to kompromisem ve snaze shodnout se s epistemicky postiženými jedinci (kteří z toho, nezbývá než doufat, vyrostou podobně jako snad Gréta).
S klimatem související aktuální přednáška:
Jan Pokorný - Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie... (USČR 9.4.2019)
https://www.youtube.com/watch?v=AEtepYuvwyk
Holt se učit, se učit, se učit kriticky myslet mládež, jiná cesta nevede. Už teď je ale skoro pozdě, protože při nízkých teplotách se člověk učí podstatně hůř ... tak ale třeba dostane škola příp. nemocnice agregáty. :)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz