COVID-19 a jak je to s těmi protilátkami  
V článku nedávno uveřejněném na webu ZÚ Ostrava (Protilátky po prodělané infekci poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu) autoři dokazují, že je stanovení protilátek dobrým nástrojem pro hledání jedinců chráněných před infekcí virem SARS COV-2. Je milé, že jde o domácí práci, která se výpovědí neliší od zahraničních na stejné téma a uveřejněné ve stejný čas v Naturemedicine. Autoři použili několik sad vzorků dlouhodobě sledovaných pacientů, ověřili výpovědi testem VNT a v citovaném textu spojují zjištěné v jeden závěr.

Podslizniční lymfocyty B reagují na antigen tvorbou sekrečního IgA, které přechází na povrch a zde se váže na virové částice. K celkové reakci nemusí dojít. (Autorka obrázku: Halina Šimková).

Protilátky nejsou nějaké mocné dobré kouzlo, které se vznáší nad imunním jedincem a chrání ho před kouzlem mocným a špatným, to jest infekční nemocí. Je to účinný nástroj, který si opatřili vyšší obratlovci proti nebezpečí nákazy. Patří ke skvělému vynálezu matky přírody, k adaptivní imunitě. Jednodušší organismy se brání jen tím, co je jim vrozeno a na nová nebezpečí mohou reagovat jen strnulými zbraněmi, vrozenou imunitou. Ptáci a savci však mají krom toho rozvinutou schopnost svůj imunitní aparát cvičit, kout si zbraně účinné proti nebezpečí, se kterým se právě nově potkali a též si schovávat návod na jejich výrobu pro příští útok. A to je právě adaptivní imunita.

 

Adaptivní imunita má více složek. Protilátky jako produkt lymfocytů B jsou tou bílkovinovou složkou, ale krom nich jsou ještě buňky (lymfocyty T různých druhů a úloh). A celé je to propojené v úžasném tanci buněk a složitých přesných molekulových řetízků, které se někam navazují, cosi spouštějí, posílají si signály a předávají dál, něco zesilují a něco tlumí, ať již ve chvíli, kdy se imunita učí, tak i tehdy, kdy koná svoje ochranné dílo. Je to nádherný a složitý svět, k jehož studiu doporučím například šesté vydání klasické učebnice profesorů Hořejšího a Bartůňkové (odkaz).

Virus pohledem elektronové mikroskopie. Zdroj: ZU Ostrava, virologická laboratoř.
Virus pohledem elektronové mikroskopie. Zdroj: ZU Ostrava, virologická laboratoř.

 

Protilátky samy v tom hrají roli přesného hledače charakteristických místeček na zlých patogenech (virech, bakteriích, plísních, nebo parazitech). Těm místečkům se říká antigeny, přesněji antigenní epitopy. Každá protilátka odpovídá jednomu antigenu, umí se na něj navázat, znehybnit nebo zneutralizovat a svým opačným koncem spustit různé další reakce, které označenou částici eliminují. Důležitým antigenním epitopem současného koronaviru je protein S1, který též základem všech vakcín (to jsou ty pacinky, které trčí z viru ven jako koruna okvětních lístků).


Protilátky musí být namířeny přesně proti tomu, co škodí. Proti mikrobům, kteří nám neškodí, nemá smysl bojovat. Jednak je to zbytečné, jednak je to nadměrný výdaj (energie, buněk, živin . . .) a může to být i škodlivé. Protilátky nemusíme mít vždycky po ruce v enormním množství – i to by bylo neekonomické. Stačí mít jen trochu pro případ první potřeby (třeba pro neutralizaci toxinů, tam musí tělo nasadit protilátku jako protijed hned), ale v záloze je třeba mít buňky, které stačí nastartovat a spustit produkci protilátek ve chvíli, kdy se virus dostane do těla a dřív, než se namnoží.


Lymfocyty T  reagují na epitopy patogenu, jsou z nich vybírány klony dobře reagující proti nim a  jsou z nich porodukovány efektorové buňky (E), které ničí buňky napadené virem. Nevhodné klony jsou eliminovány (+).   Část  vyškolených lymfocytů se ukládá jako buněčná paměť (M) pro rychlou specifickou reakci při další expozici patogenu.  (Autorka obrázku: Halina Šimková).
Lymfocyty T reagují na epitopy patogenu, jsou z nich vybírány klony dobře reagující proti nim a jsou z nich porodukovány efektorové buňky (E), které ničí buňky napadené virem. Nevhodné klony jsou eliminovány (+). Část vyškolených lymfocytů se ukládá jako buněčná paměť (M) pro rychlou specifickou reakci při další expozici patogenu. (Autorka obrázku: Halina Šimková).

Protilátky používají lékaři též jako ukazatel, marker, znamení, že se někdo s daným patogenem utkal. Fakt, že někdo protilátky proti nějakému patogenu má, neznamená jen, že se těmito protilátkami brání, ale nepřímo též, že má též vycvičeny i další složky obrany (např. T lymfocyty) a že všechno to si zároveň ukládá v podobě paměťových buněk pro případ potřeby. Výhodou protilátek je, že se snadno stanovují z trochy krve a umí to spousta laboratoří v naší krásné zemi.

 

Takto se například stanovuje imunita spalničková. Dospělí lidé vyššího věku ji prodělali v dětství a mají doživotní imunitu, kterou lze dobře doložit stanovením protilátek. Od doby, kdy se spalničky vakcinují, zmizely případy fatálních infekcí, ale imunní stav není tak jistý a cíleně se došetřuje. V posledních letech se tak například prošetřoval stav zdravotníků, policistů a hasičů. Ti bez protilátek byli dovakcinováni a důležité složky státu jsou takto chráněny pro případ zavlečení této nebezpečné a velmi, velmi nakažlivé infekce (odkaz).

Stejně tak i proti COVID19 si protilátky můžeme opatřit jak překonáním nemoci, tak vakcinací. Pokud používáme stejný antigen, jako je ve vakcíně, můžeme pro oba stavy používat stejné laboratorní metody. Tím netvrdím, že by se měl každý cíleně nakazit. Riziko je hodně velké, zvláště pro seniory a mrtvých bylo hodně. Když už však někdo měl tu smůlu a nemoc prodělal s prokázanou celkovou odpovědí, měl by být zařazen do správné škatulky.

Jsou i výjimky.


Někteří lidé (například děti) mají silnější reakci buněčné složky a protilátková odpověď nemusí dominovat, nebo v čase slábne. Jejich stav je prokazatelný daleko složitějšími testy (například stimulací izolovaných efektorových lymfocytů T antigenem a měřením produkovaných interferonů). Znamená to, že některé děti i dospělí mohou být imunní, ačkoli nemají měřitelné protilátky. Ale pro většinu případů by protilátkové testy pomohly, jistě více než úřední uznávání 180 dnů od prokázané infekce.

Někdy je odpověď tlumena léky nebo jinou nemocí. Bohužel jsou to stavy, kdy nezabírá vakcína a i její kontrola by byla na místě (pro fajnšmekry terapie kortikoidy, B-depleční terapie a další biologická léčba, metotrexát, supresiva po transplantacích atd ). Jsou i falešně pozitivní PCR (odkaz), kde k odpovědi prostě dojít nemůže. Tam stanovení protilátek má nepochybnou informační hodnotu. Různá použití stanovení protilátek jsou v tabulce.

Různé třídy protilátek mohou reagovat proti různým antigenům SARS COV2.
Různé třídy protilátek mohou reagovat proti různým antigenům SARS COV2.
Seznam různých situací, kdy je stanovení užitečné. Pouze první dvě jsou propláceny pojišťovnou. Ověření slabé PCR je ve stanovisku. Ostatní jsou předmětem odborných debat, využívají se v zahraničí nebo se nabízejí samoplátcům.
Seznam různých situací, kdy je stanovení užitečné. Pouze první dvě jsou propláceny pojišťovnou. Ověření slabé PCR je ve stanovisku. Ostatní jsou předmětem odborných debat, využívají se v zahraničí nebo se nabízejí samoplátcům.

Běžné protilátkové testy mají různé techniky stanovení a různé jednotky. Nevadí to tolik, jak by se mohlo zdát: pokud je souprava certifikovaná a vztažená k nějakému standardu (např. WHO NIBSC 20/136 IgG), pak hodnota, kterou výrobce garantuje jako pozitivní, je dobře použitelná. Rakousko má v oblibě jednotky BAU/ml.

Lymfocyty B reagují na antigen překládaný jinými buňkami (APC), dostávají další signály a jsou z nich vybírány efektorové klony, schopné produkovat specifické protilátky (Pc), které můžeme detekovat v séru. Celý proces je složitě řízen pomocí sítě dalších buněk (TfH, Treg . . ), která obnáší komplexní regulační mechanismy. T a B reakce je propojena. Část vybraných B lymfocytů se ukládá jako paměť (M). (Autorka obrázku: Halina Šimková).
Lymfocyty B reagují na antigen překládaný jinými buňkami (APC), dostávají další signály a jsou z nich vybírány efektorové klony, schopné produkovat specifické protilátky (Pc), které můžeme detekovat v séru. Celý proces je složitě řízen pomocí sítě dalších buněk (TfH, Treg . . ), která obnáší komplexní regulační mechanismy. T a B reakce je propojena. Část vybraných B lymfocytů se ukládá jako paměť (M). (Autorka obrázku: Halina Šimková).
Výrobci navíc testují, zda stanovený počet molekul hledané protilátky vykazuje neutralizační schopnost. Protilátky anti S1 prostě musí umět blokovat vazbu proteinu S1 na buněčný receptor (zde ACE2).

 

Ve zmíněné práci (odkaz) šli dál a testovali, zda zjištěné protilátky umí přímo zastavit virus ve vazbě na živé buňky in vitro. Dělá se to tak, že se k plně infekčnímu viru přidá pacientovo sérum (krev bez krvinek) v testovaném ředění a zkoumá se, zda to virus zneškodní natolik, že není schopen napadnout a poškodit buňky v kultuře. Důkladněji to ověřit už nelze. Tato metoda je zlatý standard při hledání rekonvalescentních sér pro léčbu těžkých případů COVID19 – ano, protilátky jednoho člověka mohou být i léčivem pro jiného.

Z článku a dalších uvedených zdrojů plyne, že použití stanovení IgG proti S1 viru SARS COV-2 by mohlo dobře vyhledat a přesvědčit váhající, aby se dali bez otálení vakcinovat. Zvláště takoví, kteří si jen myslí, že nemoc prodělali („v práci to měli všichni a mě taky bylo nějak divně, tak to mám za sebou“). Protilátky u nich neprokážeme a budou mít dobrý podklad ke svému rozhodnutí.

Naopak lidé, kteří už covidem prošli, by věděli, že protilátky mají. Pokud je minulo trasování, v databázích pozitivních nejsou a jsou tlačeni k úřední imunizaci a podle některých zjištění (odkaz) jich je násobně víc než evidovaných.


Co s jedinci, kteří postinfekční protilátky mají, je k odborné diskusi. Česká společnost alergologie a imununologie navrhuje jejich ošetření jednou povzbuzující (boost) dávkou, ale nemusí se s tím spěchat.

Naznačené používání nemusí být plošné ani všeobecně placené ze zdravotního pojištění. Ale u lidí nerozhodnutých by přineslo důvody se rozhodnout, stačilo by pouze protilátky uznávat.

Nezanedbatelné by bylo uklidnění rozjitřené nálady mezi lidmi. Kdo je chráněn, může si to ověřit a může být s velkou jistotou v klidu. Kdo chráněn není, dá se vakcinovat a získá klid rovněž. Zbylá rizika už lidé dokážou ustát, konec konců stále denně riskují třeba v silničním provozu. Šířit však mezi lidmi strach nebo zášť není nic, co bychom měli pěstovat.

 

Literatura

Zuzana Krátká, et al.: Protilátky po prodělané infekci poskytují dostatečnou a dlouhodobou ochranu proti onemocnění COVID-19, ZÚ Ostrava 28. 7. 2021.

David S. Khoury, et al.: Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infe

Autor: Václav Fejt
Datum: 16.08.2021
Tisk článku

Související články:

Onemocnění covidem zvyšuje riziko cukrovky     Autor: Dagmar Gregorová (04.04.2022)
RNA vakcíny a riziko zánětu srdečného svalu     Autor: Dagmar Gregorová (20.03.2022)
I mírný průběh covidu může zanechat stopy na mozku     Autor: Dagmar Gregorová (15.03.2022)
Proč se nové varianty covidu objevují tak rychle? Virus šlape na plyn mutací     Autor: Stanislav Mihulka (28.02.2022)
Spike protein aktivuje endogenní retroviry     Autor: Josef Pazdera (12.02.2022)Diskuze:

Lék

Bohdan Pfeffer,2021-08-20 22:01:00

Pořád mi chybí za celou tu dobu nějaký účinný lék. Není divné, že dnes je v nemocnici 56 případů a z toho 4 lidé zemřeli? Není to nějak moc denně?

Odpovědět


Re: Lék

Kamil H.,2021-08-21 12:53:57

Léky nejsou potřeba, pokud jste očkován, máte 99% ochranu proti onemocnění covid-19. Pokud i přesto byste se nakazil, bude průběh nemoci velmi lehký. Pro pocit většího sucha a bezpečí lékaři doporučují třetí dávku očkování. V Turecku si dokonce můžete nechat píchnout i čtvrtou dávku.

Výše uvedené se ale týká pouze původní varianty onemocnění covid-19. Statistiky z Izraele ukazují, že ochrana poskytovaná vakcínami proti aktuálně šířeným variantám covidu je na úrovni placeba. Procentuální zastoupení očkovaných mezi nakaženými odpovídá procentu očkovaných v populaci.

Odpovědět

rozhovor s prof. Turánkem

Kamil H.,2021-08-20 14:28:17

k tématu covidu, vakcín a očkování bych vám chtěl doporučit rozhovor s prof. RNDr. Jaroslavem Turánkem, který se mimo jiné desítky let zabývá i vývojem vakcín. Proto na rozdíl od mediálně prezentovaných "odborníků" na tuto problematiku ví o čem mluví.

https://www.svedomi-naroda.cz/2021/08/17/rozhovor-s-vedcem-prof-rndr-jaroslavem-turankem-csc-dsc/
https://vimeo.com/588431091

Odpovědět

Ďakujem

Štefan Židek,2021-08-20 06:04:36

Super článok, ďakujem.

Odpovědět

Trochu

jaroslav mácha,2021-08-19 13:16:40

bych to doplnil. Vazné místo protilátky je malé, 6-8 aminokyselin a díky tomu proti jediné bílkovině vznikají desítky až stovky protilátek. Zabránit infekci dokáže jen několik z nich. Skutečné měření účinnost protilátky vyžaduje neutralizační test, kdy se udává ředění, ve kterém protilátka dokáže zabránit infekci virem ve tkáňové kultuře. Další komplikace jsou křížové reakce s jinými koronaviry- proto jsou bezpříznakové průběhy a falešné pozitivity. A koncentrace protilátek nic nevypovídá o počtech paměťových buněk a stavu buněčné imunity. Jako test imunity protilátky poskytují jen velmi přibližnou odpověď.

Odpovědět


Re: Trochu

Václav Fejt,2021-08-19 14:32:27

Tento článek je popularizační, hodně zjednodušený. Testy mají různou architekturu a většinou chytají více epitopů - ladí se to k co největší celkové specifitě i senzitivitě. Ale korelaci takto stanovených IgG k VNT máte v originální citované práci, doporučuju k přečtení - jako znalý věci se můžete vyjádřit k odbornému textu samotnému. Korelace ke klinické účinnosti a buněčné imunitě jsme zkoumali též, ale není to zralé k sepsání, pátrejte v zahraniční literatuře.

Odpovědět

průběh

Rudolf Svoboda,2021-08-19 10:51:01

Tato infekce mi přijde pořád dost jako loterie. Má zkušenost: říjen 2020 po kontakt s lidmi v kanceláři bez roušky. Úterý kontakt s lidmi na jednání s respirátorem - první příznaky.
Příznaky byly svědění kůže, citlivost kůže, bolení beder. Úterý večer k tomu 37,1. Stejně tomu tak ve středu. Čtvrtek - lékař, diagnóza viróza. Pátek ztráta chuti a čichu. Test PCR. Pocitově se lepší citlivost kůže záda přestávají bolest. Nejsem ve svém těle, ale není mi zle. Sobota PCR test pozitivní. Od středy jsem doma s rodinou. Žena a dvě malé děti. Žádná izolace normální kontakt. Další pondělí všichni na test - negativní. Nikdo z lidí, se kterými jsem se setkal, nebyl pozitivní, vcelku jistě mohu prohlásit, že jsem nikoho nenakazil. Od středy začínám aktivně chodit pozdě večer po lesích. Fyzička dobrá. Toto je shrnutí průběhu, který považuji za lehký. Ve stejné době trpěla kamarádka s bolestí hlavy a teplotami 10 dnů. Průběh středně těžký.
Proč to píši. Byla tu diskuze o protilátkách. Mám samodomotesty na IGM a IGG. V prosinci si dělám test a protilátky IGG pozitivní. Leden protilátky pozitivní ale proužek zřetelně slabý. Únor protilátky pryč (ano citlivost je diskutabilní). Nicméně dělám test i kamarádce. Ta má protilátky pozitivní. Červen také pozitivní a nyní 10 měsíců po infekci stále protilátky velmi zřetelné. Já první očkování červen a po měsíci teploty a bolesti hlavy a hlavně svědění zad. Stejné jako minule. Antigenní test ze slin - pozitivní 4 dny na to PCR negativní Týden na to očkování druhé dávky. Vedlejší účinky nulové. Když si čtu kdejaké teorie a zprávy. Málokdy to sedí s kombinací toho, s čím jsem měl zkušenost. Stále si myslím, že se o tom nic neví a nikde nevidím data, která by byla sbírána stejným způsobem. Tudíž statistika také pokulhává. Ohledně protilátek mám za to, že jejich význam bude stejný jako očkování. Spíše by mě zajímalo nakolik je průkazné, že očkovaní mohou či nemohou infekci šířit.

Odpovědět


Re: průběh

Václav Fejt,2021-08-19 14:40:18

Váš případ je zajímavý, ale interpretovat by šel. Nicméně kasuistiky přinášejí spíš nápady, na co by se měl zaměřit (doufám že zaměřuje) další výzkum na velkých souborech. Vakcíny musí hodnotit a sledovat státní orgány. A účinnost vakcín na nešíření choroby lze nejlépe studovat na datech z Izraele - mají skvělý způsob zveřejňování, doporučuju.
I když nejsem nadšený z domácích testů (mohou být i dobré, ale jsem zvyklý na standardní laboratoř), přístup, že se každý stará o své zdraví by měl být respektován a podporován! Moc Vás zdravím.

Odpovědět

V rámci jednoduchosti

Richard Vacek,2021-08-18 18:24:06

celého procesu imunizace společnosti asi není vhodné volit řadu přístupů. Vakcína zajistí imunitu a u těch, kteří nemoc prodělali, imunitu zvýší. A pokud není vakcína povinná, tak pokračovat s různými tlaky, které i odpůrce dotlačí k tomu, aby se nechali očkovat.

Odpovědět


Re: V rámci jednoduchosti

Václav Fejt,2021-08-18 19:26:25

Váš názor respektuji.
A co odborníci:
Česká společnost imunologie a klinické alergologie nedoporučuje plošné testování protilátek, imunizaci by měl podstoupit každý dospělý člověk. Nicméně praví " Doporučujeme uznávat pozitivitu protilátkových testů v souvislosti s protiepidemickými opatřeními (cestování, návštěvy
sportovních a kulturních zařízení) jako plnohodnotnou alternativu potvrzení o prodělané
nemoci na základě PCR nebo potvrzení o provedeném očkování, a to s platností odpovídající časovému intervalu, po který se uznává prodělané onemocnění na základě pozitivního PCR testu" a dále "Vzhledem k možnosti aplikovat vakcínu bez předešlého vyšetření protilátek a skutečnosti, že se nejedná o lékařskou indikaci, doporučujeme provedení tohoto vyšetření výhradně v samoplátcovském režimu".

Prostor pro odpovědnost za své zdraví bude mít podle mého větší účinnost, než Vámi navrhovaný nátlak.

Odpovědět


Re: V rámci jednoduchosti

Eva M,2021-08-18 19:49:38

no, víte, jednoduchost je pěkná věc, ale ještě také aby to fungovalo.

v Izraeli na cestě další lockdown, jak to bude vypadat po těch 3. dávkách ví pámbu.

abychom také nevyháněli čerta ďáblem, že.

Odpovědět

Protilátky a očkování

Josef Šoltes,2021-08-18 10:12:55

Je dobré uvést, že protilátky samotné neznamenají nutně nějakou silnou reakci na očkování. Já jsem covid (horší i s hospitalizací v 35 letech) prodělal v lednu, protilátek jsem měl podle placeného protilátkového testu hromady (víc než žena). Očkovat jsem se nechal teď v létě a měl jsem strach z vedlejších účinků, ale obavy byly zbytečné. To samé žena, která dělá na ARO JIP, běžně vystavovaná v zimě obrovským dávkám viru i přes ochranné pomůcky (ostatně ona mě nakazila). Prakticky nulové vedlejší účinky.

Odpovědět


Re: Protilátky a očkování

I M,2021-08-18 13:25:15

A jak to víte, že nenastaly žádné vedlejší účinky? .)

Odpovědět


Re: Re: Protilátky a očkování

Kamil H.,2021-08-18 14:12:38

To že žádné vedlejší účinky nepociťuje je vcelku podstatným indikátorem, že očkování přestál bez úhony. Všimněte si ale, že mezi nákazou a očkováním uplynulo 8 měsíců, což je dostatečně dlouhá doba, aby se imunitní systém uklidnil.

Stejně si myslím, že očkovat by se měli pouze rizikové skupiny. Ostatním očkování v lepším případě neuškodí. Procento závažných vedlejších účinků vakcíny proti covidu je sice poměrně nízké, otázka ale je, proč to riskovat? Sobě tím nijak nepomůžu a ostatním také ne.

Odpovědět


Re: Protilátky a očkování

Rudolf Svoboda,2021-08-19 11:02:20

Odemne to žena taky nedostala. Možná slizniční bariéra a nebo doopravdy jsou lidé, kteří dostanou už oslabený virus.... těžko říct. Možná to zastavila slizniční bariéra.....

Odpovědět

Co číst dál

Václav Fejt,2021-08-18 07:11:22

Velmi děkuji za velký ohlas a dotazy, které dostávám i mimo tuto diskusi. Rád bych všechny odkázal i na stránky naší pracovní skupiny https://smis-lab.cz/ , kde je mnoho příspěvků nebo odkazů. Proti jednoduchému popularizačními článku jsou i polemické nebo ostře diskusní, ale často jen úmorně faktografické: ) Pro zájemce to může být zdroj informací k vlastnímu přemýšlení.

Odpovědět


Re: Co číst dál

Eva M,2021-08-18 20:01:21

tož děkujem, dívala jsem se na šalamounsky vyhýbavý článek o rekonvalescentní plazmě.

OK, musí to být na začátku (stejně jako patrně ty monoklon. protilátky) - není k dispozici nějaký jednoduchý screeningový test, který by znamenal, že se pacient místo chřipkového režimu doma má dostavit k podání (než bude pozdě)?
oxymetr? nějaké měření (?plynů? nebo?)? nějaký laboratorní screening - v době glukometrů a papírků na všechno?


:( mně připadá, že se všechny kapacity sousředily na testování... očkování jaksi bylo importováno a nejede přes něj vlak, ačkoli se jeví čím dál méně samospasitelné...........no a na cokoli dalšího se tak nějak kašle (?)

Odpovědět


Re: Re: Co číst dál

Václav Fejt,2021-08-18 21:29:59

Dík za přečtení článku o plazmě. Jaký je současný stav, pravdivě popsáno. Monoklon Ab jsou něco velmi podobného, ale standardnějšího a taky velmi, velmi drahého.

Jinak jsou praktici, kteří oxymetry pacientům dávali nebo zprostředkovali. Nicméně nějaký procentuální přehled nemáme. Ale řízení terénní péče neděláme. Vyrábíme a analyzujeme data, to je vše, co zvládnem.

Váš pocit je správný: skoro všechny prostředky se vrhají na PCR, ostatek je utlumen. Ale přesto je hodně pracovišť, která hledají odpovědi na otázky tady u nás. Jejich hlas sílí, nemůžeme jenom opisovat od ciziny.

Odpovědět

Pavel- Piskač,2021-08-17 08:50:00

>Protilátky musí být namířeny přesně proti tomu, co škodí. Proti mikrobům, kteří nám neškodí, nemá smysl bojovat.
To by mne zajímalo jak to imunitní systém pozná?
Nás učili, že imunitní systém rozpoznává vlastní a cizí. Cizí (patogen, rakovina, ...) likviduje - za normálního stavu.

>přirozená imunita
To by mohlo být způsobeno MHC, kdy některé kombinace HLA I. třídy mají v případě Coronaviru velmi silnou prezentaci antigenu. Takže likvidace viru je tak efektivní, že virus nemá moc šanci se množit.

Odpovědět


Re:

Václav Fejt,2021-08-17 09:27:39

To je otázka na celou knihu: ) Doporučuju si najít pojednání o PAMPS a DAMPS. Prezentace antigenu je další vrstva problému.

Odpovědět


Re: Re:

Pavel- Piskač,2021-08-17 11:36:27

Aha, takže je to hodně jednoduše řečeno aktivační signál z poškozené buňky.
Pak ale by ta aktivace měla vést k útoku na vše cizí co je k dispozici - tedy i to co neškodí.

Odpovědět


Re: Re: Re:

Jan Novák9,2021-08-17 20:30:25

Je to velice složitý systém. Několik různých způsobů aktivace, každý způsob aktivace má několik stupňů, v každém stupni jsou signály které reakci zesilují, zeslabují nebo úplně blokují. Signály mají zpětnou vazbu takže se v závislosti na vývoji situace mění. Není to aktivace vyp-zap je to spíš jako autopilot v autě.

Přečtěte si o tom, budete překvapen jak složité to je.

Odpovědět

Techncká stránka testů

Jan Novák9,2021-08-16 22:05:49

Jsme schopní udělat desetitisíce testů na úroveň protilátek denně?

Existuje samotest na úroveň protilátek?

Kolik by to stálo?

Odpovědět


Re: Techncká stránka testů

Václav Fejt,2021-08-17 07:20:33

Ad kapacita: kapacita laboratoří desetitisíce vzorků denně v pohodě převyšuje. Jsou to běžné sérologické testy, kterých se běžně dělá řádově více (na jiné agens než sars-cov2). Jinak denně se u nás dělá cca 30tisíc testů PCR. Na PCR bylo nutno budovat kapacity, serologické laboratoře jsou na svoje testování vybaveny, nemusejí investovat jen kvůli COVIDu. Kdybychom ovšem protilátky zahrnuli do úředního postupu dřív, už půl roku bylo možné testovat potřebné, takže denní zátěž by byla menší.

Ad cena: Za PCR denně utratíme asi 30tisíce vzorků krát řekněme tisíc korun (pronásobte sami) . . . a testovat by se mohlo pořád dokola, třeba denně. Kdybychom chtěli úplnou jistotu, tak i vakcinované. Protilátky dobře drží v čase, ale i kdybychom brali (jako v USA nebo Rakousku) platnost tři měsíce, jsou ty tři-čtyři stovky korun (s odběrem a marží 500) směšné. A přitom tohle si lidé nechávají stanovovat za svoje, není to náklad zdravotního pojištění.

Odpovědět


Re: Techncká stránka testů

Václav Fejt,2021-08-17 07:21:58

Samotesty jsou, ale vybrat kvalitní by byla nesnadná práce. Přimlouval bych se za akreditované laboratoře a certifikované metody, vztažené k neutralizaci.

Odpovědět


Re: Re: Techncká stránka testů

Jan Novák9,2021-08-17 20:23:10

Děkuji za odpověď.

Pokud s námi Covid zůstane tak snad budou vyvinuty speciální testery jako na inzulín.

Odpovědět

zkoumá někdo...

Eva M,2021-08-16 20:05:26

Dobrý den,
díky za článek.

Zaujaly mne osoby „v práci to měli všichni a mě taky bylo nějak divně, tak to mám za sebou“ -- zkoumal/zkoumá je někdo? A jak to s nimi dopadá /vypadá?

předem dík

Odpovědět


Re: zkoumá někdo...

Eva M,2021-08-16 20:06:58

PS tím nemyslím pouze zjištění, zda mají protilátky, aby mohli být rychle dovlečeni k očkování, ale spíše podstatu jevu....

Odpovědět


Re: Re: zkoumá někdo...

Václav Fejt,2021-08-17 07:30:08

Možností toho, proč se někdo nenakazí je docela hodně a shrnují se do pojmu non-suscebilita (nevnímavost). Buď se celý boj omezil na slizniční mechanismy (v článku silně zjednodušeno), a pak není vyloučeno, že se nakazí příště. Spekuluje se i o primární odolnosti, danou třeba polymorfismem receptorů ACE2. Ale důkazy neznám. Nebo prostě nenakažený měl štěstí a náhodně nedostal infekční dávku. Celkově s Vámi souhlasím: je velmi zajímavé téma uvažovat, jaký podíl lidí se při expozici nakazí. O tom však ta citovaná práce není.

Odpovědět


Re: Re: Re: zkoumá někdo...

Eva M,2021-08-17 17:05:38

Dobrý den, :) napadlo mne, že pokud problematiku sledujete, mohl byste mít přehled i o jiných pracích...

jak uvádějí pánové níže, není to zřejmě úplně vzácný případ /konečně podobnou zkušenost popisoval loni virolog prof Grubhoffer z vlastní rodiny/ -- a opravdu spíš než "jaký podíl" mne zajímalo zcela konkrétní "proč"...


... škoda, patrně se tím nikdo nezabývá - kromě teoretických úvah...

Odpovědět


Re: Re: zkoumá někdo...

Libor Tomsik,2021-08-17 13:13:28

Presne tak, znam ve svem okoli dva manzelske pary, kde muz byl nakazeny, tedy s priznaky a pozitivnim PCR a zena zustala zdrava. K lekari sli az s priznaky a tak nejak se izolovali az po potvrzeni nakazy. Takze partnerka musela byt vystavena primo obrovske davce. A obe si ted nechavali delat test na protilatky, no a nic nemaji.

Odpovědět


Re: Re: Re: zkoumá někdo...

Karel John,2021-08-17 15:37:56

Tak přesně tuhle zkušenost mám. Nejprve na covid-19 onemocněl tchán. S ním jsem byl asi 6 hodin v jedné místnosti, pokašlával, roušku jsme neměli ani jeden. A druhý den byl kvůli zhoršení zdravotního stavu hospitalizován a při vstupním vyšetření se zjistilo, že je pozitivní. Po nějaké době onemocněla na covid-19 manželka. Na počátku nás ani jednoho nenapadlo, že by to mohlo být tohle onemocnění. Projevy nemoci byly jiné, než tehdy popisované a PCR test absolvovala pro jistotu. Tím, že byl pozitivní, bylo překvapení pro oba. Po asi dvou měsících od této události jsem absolvoval test na protilátky. Zajímalo mne, zda jsem neprodělal bezpříznakovou formu onemocnění, díky dvojí expozici s nakaženými. Test mi vyšel negativní, tedy žádné protilátky. I přesto jsem se nechal očkovat.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace