Když tyranosauři dobyli Rusko  
…aneb Záhada tyranosauridů z Amurské oblasti

Objevy fosilních zubů a kostí velkých tyranosauridů z oblasti ruského Dálného východu dokládají, že tato skupina obřích pozdně křídových teropodů byla rozšířena více, než se dosud předpokládalo. Zatím ale nevíme s jistotou, zda se již zde objevil nejslavnější z dravých dinosaurů a až následně migroval ze severovýchodní Asie do Severní Ameriky. Tyrannosaurus rex totiž mohl vzniknout přímo na pevnině Laramidie z tamních tyranosauridů. Kredit: Josep Asensi; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Objevy fosilních zubů a kostí velkých tyranosauridů z oblasti ruského Dálného východu dokládají, že tato skupina obřích pozdně křídových teropodů byla rozšířena více, než se dosud předpokládalo. Zatím ale nevíme s jistotou, zda se již zde objevil nejslavnější z dravých dinosaurů a až následně migroval ze severovýchodní Asie do Severní Ameriky. Tyrannosaurus rex totiž mohl vzniknout přímo na pevnině Laramidie z tamních tyranosauridů. Kredit: Josep Asensi; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Obří tyranosauridní teropodi byli posledními super-predátory pozdně křídových ekosystémů severní polokoule.[1] Jejich fosilie dnes známe ze západních oblastí Severní Ameriky a z východní Asie, především pak z Mongolska a Číny. O jejich evoluci v posledních několika milionech let druhohor toho moc nevíme, zejména proto, že mimo zmíněné oblasti jejich zkamenělé pozůstatky dosud nebyly objeveny, nebo se přinejmenším jednalo o objevy fragmentární a nepříliš informačně hodnotné.[2] Tuto nepříznivou skutečnost by však mohl změnit nový objev z ruského Dálného východu, který potvrzuje přítomnost obřích tyranosauridů i v této severovýchodní části eurasijského kontinentu v období nejpozdnější křídy. I když se zatím jedná především jen o objevy fosilních zubů, také tyto zkameněliny dokládají, že tyranosauridi blízce příbuzní tarbosaurům, čučchengtyranům i samotnému druhu Tyrannosaurus rex byli v této době rozšíření prakticky po celém území východní Asie i západu Severní Ameriky. Stále přitom není jasné, zda se nejslavnější z této dynastie velkých teropodů vyvinul přímo v Laramidii (subkontinent na území současného západu Severní Ameriky) nebo již ve východní Asii a migroval následně do Laramidie přes jakýsi dočasně vytvořený pevninský most. K takovému geografickému přesunu by přitom muselo dojít zhruba v době před 70 až 68 miliony let. Zatím nedokážeme říci s jistotou, zda je T. rex potomkem menších severoamerických tyranosaurinů, jako byl druh Daspletosaurus torosus nebo spíše potomkem podobně velkých asijských tyranosaurinů, jako jsou zmíněné blízce příbuzné druhy Zhuchengtyrannus magnus (stáří asi 73,5 milionu let) a Tarbosaurus bataar (stáří asi 72 až 69 milionů let).[3]

 

Rekonstrukce ekosystému pozdně křídového souvrství Nemegt na území současného Mongolska. V době před asi 70 miliony let zde existovala pestrá společenstva dinosaurů, jako byl obrněný ankylosaurid Saichania chulsanensis (v popředí) nebo obří tyranosaurid Tarbosaurus bataar (v pozadí). Vývojový příbuzní tarbosaurů však v této době patrně obývali také některé oblasti dnešní Číny a východu Ruské federace. Kredit: ABelov2014; Wikipedia (CC BY 3.0)
Rekonstrukce ekosystému pozdně křídového souvrství Nemegt na území současného Mongolska. V době před asi 70 miliony let zde existovala pestrá společenstva dinosaurů, jako byl obrněný ankylosaurid Saichania chulsanensis (v popředí) nebo obří tyranosaurid Tarbosaurus bataar (v pozadí). Vývojový příbuzní tarbosaurů však v této době patrně obývali také některé oblasti dnešní Číny a východu Ruské federace. Kredit: ABelov2014; Wikipedia (CC BY 3.0)

Víme sice dobře, že tyranosaurů bylo relativně velmi mnoho a představovali dokonce jakýsi invazivní druh obřího teropoda, to nám ale nejistotu ohledně jeho vývojového původu nevyřeší.[4] Nové objevy z dálněvýchodní Amurské oblasti nedaleko čínských hranic by však přece jenom mohly tuto záhadu pomoci objasnit. Nálezy dinosauřích fosilií z lokalit Kundur, Blagověščensk a dalších jsou v odborné literatuře popisovány od 80. let minulého století, od počátku tohoto století již pak probíhá souvislejší výzkum (přesto se ale jedná o značně odlehlou a hůře dostupnou oblast, což značně limituje možnosti komplexního výzkumu).[5] Jedná se především o sedimenty geologického souvrství Udurčukan, jehož vrstvy slepenců, jílovců a vápenců mají na typové lokalitě mocnost kolem 11 metrů. Již dříve byly odtud popsány fosilní pozůstatky velkých teropodů, patrně právě tyranosauridů, kromě nich pak také hadrosauridů, dromeosauridů, vzácně nodosauridů a titanosaurních sauropodů a dále krokodýlovitých plazů, želv a savců.[6] Nově pak byly identifikovány izolované zubní korunky, články prstů nohy a ocasní obratle neznámých velkých tyranosauridů, a to v pěti různých rozeznaných věkových stadiích. Nedávno publikovaná práce trojice ruských badatelů z Dálněvýchodního oddělení Ruské akademie věd (IGNM FEB RAS) popisuje fosilní materiál, získaný již dříve ze zmíněných lokalit Kundur a Blagověščensk.[7] Zmíněné fosilie byly porovnávány s podobnými zkamenělinami z nedalekých čínských lokalit v oblasti Lung-ku-šan v okrese Ťia-jin na území blízké provincie Chej-lung-ťiang, přičemž jednotlivé kosterní elementy jsou si napříč zde objevenými taxony značně podobné co do velikosti i morfologie. Je tak docela dobře možné, že se jednalo o zástupce stejných druhů tyranosauridních teropodů.

 

Kosterní exemplář druhu Daspletosaurus torosus v expozici instituce Field Museum of Natural History v Chicagu. Je možné, že populární Tyrannosaurus rex se vyvinul právě z daspletosaura nebo některého blízce příbuzného (a nám dosud neznámého) rodu tyranosaurina přímo na území Laramidie. Nejbližší vývojové příbuzné druhu T. rex však dnes známe z východní Asie. Kredit: ScottRobertAnselmo; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
Kosterní exemplář druhu Daspletosaurus torosus v expozici instituce Field Museum of Natural History v Chicagu. Je možné, že populární Tyrannosaurus rex se vyvinul právě z daspletosaura nebo některého blízce příbuzného (a nám dosud neznámého) rodu tyranosaurina přímo na území Laramidie. Nejbližší vývojové příbuzné druhu T. rex však dnes známe z východní Asie. Kredit: ScottRobertAnselmo; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

V obou případech máme co do činění s fosilními pozůstatky velkých tyranosauridních teropodů, patrně blízce vývojově příbuzných s populárními rody Tyrannosaurus a Tarbosaurus. Nejdelší objevené korunky fosilních zubů mají délku kolem 10 centimetrů, jiné jsou však i výrazně menší. Nepochybně se tedy jedná o fosilie mnoha exemplářů různé velikosti a věku (rozdílných ontogenetickéch stadií).[8] Máme tedy před sebou skromné a zatím nepříliš početné pozůstatky celých populací velkých tyranosauridů, obývajících ruský Dálný východ na samém konci křídy. Bohužel však nebyly dosud objeveny kvalitně dochované diagnostické části koster těchto teropodů, které by umožnily stanovit, zda se nejedná například jen o jiný druh již známých rodů nebo spíše o zcela nový, zatím neznámý druh tyranosaurida ze severovýchodní Asie. Jisté je, že tito velcí teropodi z oblasti Zejsko-burejské nížiny zde žili v období nejpozdnější křídy (věk pozdní maastricht, asi před 70 až 66 miliony let) a patří tak k zástupcům vůbec poslední dinosauří megafauny v této části světa.[9] Byli nejspíš značně početní a představovali nepochybně dominantní predátory svých ekosystémů, podobně jako jejich severoamerický současník druhu Tyrannosaurus rex. Některá novější datování nicméně ukazují, že sedimenty tohoto souvrství jsou patrně o trochu starší než v případě severoamerických souvrství Lance a Hell Creek, což ještě více nasvědčuje možnosti, že tyranosaurus měl východoasijské kořeny.[10] Hlavní potravou amurských tyranosauridů byli každopádně rozmanití hadrosauridní dinosauři, jako byl Amurosaurus riabinini, Kerberosaurus manakini, Kundurosaurus nagornyi nebo Olorotitan arharensis.[11] Více nám o těchto asijských vývojových bratráncích proslulého tyranosaura prozradí snad až další objevy na ruském Dálném východě.

 

Napsáno pro weby OSEL a DinosaurusBlog.

 

Short Summary in English: Numerous fossil finds of tyrannosaurid tooth crowns and postcranial material in Udurchukan Formation of the Russian Far East sheds light on probable evolutionary origins of Tyrannosaurus rex. According to some paleontologists a direct ancestor of this popular giant theropod lived in what is now Eastern Asia and migrated to North America later, about 68 million years ago.

 

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Udurchukan_Formation

https://www.mindat.org/paleo_strat.php?id=24570

https://en.wikipedia.org/wiki/Tyrannosauridae

https://ucmp.berkeley.edu/diapsids/saurischia/tyrannosauridae.html

https://www.rbth.com/history/331301-russian-dinosaurs


 

[1] Hurum, J. H.; Sabath, K. (2003). Giant theropod dinosaurs from Asia and North America: Skulls of Tarbosaurus bataar and Tyrannosaurus rex compared (abstract). Acta Palaeontologica Polonica. 48 (2): 161–190.

[2] Loewen, M. A.; Irmis, R. B.; Sertich, J. J. W.; Currie, P. J.; Sampson, S. D. (2013). Evans, D. C. (ed.). Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans. PLoS ONE. 8 (11): e79420. doi: 10.1371/journal.pone.0079420

[3] Voris, J. T.; Therrien, F.; Zelenitzky, D. K.; Brown, C. M. (2020). A new tyrannosaurine (Theropoda: Tyrannosauridae) from the Campanian Foremost Formation of Alberta, Canada, provides insight into the evolution and biogeography of tyrannosaurids. Cretaceous Research. 110: 104388. doi: 10.1016/j.cretres.2020.104388

[4] Marshall, C. R.; et al. (2021). Absolute abundance and preservation rate of Tyrannosaurus rex. Science. 372 (6539): 284–287. doi: 10.1126/science.abc8300

[5] Bolotsky, Y. L.; Kurzanov, S. K. (1991). [The hadrosaurs of the Amur Region.] In: [Geology of the Pacific Ocean Border]. Blagoveschensk: Amur KNII. 94-103. [rusky]

[6] Lauters, P.; Bolotsky, Y. L.; Van Itterbeeck, J.; Godefroit, P. (2008). Taphonomy and Age Profile of a Latest Cretaceous Dinosaur Bone Bed in Far Eastern Russia. PALAIOS. SEPM Society for Sedimentary Geology. 23 (3): 153–162. doi: 10.2110/palo.2006.p06-031r

[7] Bolotsky, I. Y.; Ermatsans, I. A.; Bolotsky, Y. L. (2021). Tyrannosaurid remains (Dinosauria: Tyrannosauridae) from localities in Blagoveshchensk and Kundur (Amur Region, Russia) (PDF). Biota and environment of natural areas. 2021 (2): 49-70. doi: 10.37102/2782-1978_2021_2_5

[8] Erickson, G. M.; et al. (2004). Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs. Nature. 430 (7001): 772–775. doi: 10.1038/nature02699

[9] Godefroit, P.; Bolotsky, Y. L.; Lauters, P. (2012). Joger, U. (ed.). A New Saurolophine Dinosaur from the Latest Cretaceous of Far Eastern Russia. PLoS ONE. 7 (5): e36849. doi: 10.1371/journal.pone.0036849

[10] Brusatte, S. L.; Carr, T. D. (2016). The phylogeny and evolutionary history of tyrannosauroid dinosaurs. Scientific Reports. 6: 20252. doi: 10.1038/srep20252

[11] Godefroit, P.; Lauters, P.; Van Itterbeeck, J.; Bolotsky, Y.; Bolotsky, I. Y. (2011). Recent advances on study of hadrosaurid dinosaurs in Heilongjiang (Amur) River area between China and Russia. Global Geology. 2011 (3).

Datum: 13.01.2022
Tisk článku


Diskuze:

Původ T. rexe

Tomáš Novák,2022-01-14 11:24:40

Evoluční původ druhu T. rex asi skutečně leží geograficky někde ve východní Asii, otázkou je možnost té migrace přes jakousi proto-Beringovu úžinu. Ale koncem křídy to byla nejspíš souš, takže by to neměl být problém...

Odpovědět

Jestli ono tak trochu?

Milos Fournel,2022-01-13 19:42:30

Hezký článek, ale nemělo v názvu být místo dinosauři jestřábi?

Odpovědět


Re: Jestli ono tak trochu?

Tomáš Novák,2022-01-14 10:54:23

Ale to východní Rusko nedobyli američtí tyranosauři, ale východoasijští tyranosauři (tyranosauridi) - až z nich pak asi vznikl "americký T. rex" :-)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz