Reálný význam současného průlomu v termojaderné fúzi na zařízení NIF  
V tomto týdnu se v řadě zdrojů psalo o průlomu v cestě k termojaderné elektrárně na americkém zařízení NIF. Zde se dosahuje podmínek pro fúzní termojaderné reakce extrémním stlačením paliva pomocí laserových svazků. Při současném úspěchu se podařilo ve fúzních reakcích získat více energie, než nesly laserové svazky využité k vytvoření extrémně horkého a hustého plazmatu. Podívejme se, jaký je reálný význam tohoto úspěchu.

Pohled na horní část terčové komory zařízení NIF (zdroj LLNL).
Pohled na horní část terčové komory zařízení NIF (zdroj LLNL).

Celá řada článků v tisku a na internetu oslavovala překonání pomyslné hranice, při které se ve fúzních reakcích vytvořilo více energie, než měly laserové svazky amerického zařízení NIF (National Ignition Facility) v livermorské laboratoři. Laboratoř LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory) se intenzivně zaměřuje na laserovou fyziku. To je i důvod, proč se právě zde vybudovalo klíčové zařízení pro studium inerciálního udržení plazmatu při cestě k řízené termojadernému reaktoru.

 

Připomeňme, že existují dvě odlišné metody dosažení podmínek pro termojadernou fúzi. Je potřeba dosáhnout odpovídající teploty a dostatečného součinu hustoty plazmatu a doby jeho udržení. Pro reakci deuteria a tritia je potřeba dosáhnout 150 milionů stupňů. Potřebnou hodnotu součinu hustoty plazmatu a doby jeho udržení lze dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je magnetické udržení, kdy se dlouhou dobu v řádu desítek i stovek sekund udržuje plazma s nízkou hustotou. Druhým je inerciální udržení, kdy se na velmi krátkou dobu v řádu nanosekund dosahuje extrémně vysoká hustota plazmatu. Podrobný rozbor těchto možností a podmínek potřebných k dosažení termojaderné fúze lze najít v dřívějším článku.


Zařízení NIF dosahuje inerciálního udržení plazmatu pomoci laseru, jehož původní svazek se rozdělí do 192 svazků, které co nejsymetričtěji ozáří kuličku velikosti pepřového zrna se zmrzlou směsí deuteria a tritia. Je třeba zdůraznit, že velmi výkonné lasery musí energii potřebnou na daný výstřel, který trvá v řádu nanosekund, delší dobu shromažďovat. Energie vytvořeného laserového svazku je pak o dva řády menší, než je původně shromážděná energie. Laser NIF je petawattový s výkonem 0,5 PW. Jak bylo zmíněno, musí se pro symetrické ozáření kapsule s palivem svazek rozdělit na zmíněných 192 svazků a také se roztáhne více v čase.

 

V současné době se pro zlepšení symetrie ozáření kulička s deuteriem a tritiem umisťuje do zlaté schránky s dutinou označované německým výrazem hohlraum (dutina). Její rozměry jsou okolo centimetru. Svazky laseru zahřejí vnitřní stěny dutiny na extrémní teploty, takže vyzařují rentgenové záření. Uvnitř dutiny se tak vytvoří velmi homogenní lázeň tohoto záření. A teprve to pak stlačuje a ohřívá kuličku s palivem. Právě takový nepřímý způsob umožňuje co nejvíce izotropní průběh ohřevu. Prudkým ohřevem dochází k expanzi a explozi vnějších vrstev kuličky a na základě zákona akce a reakce k implozi těch vnitřních. Tím se ve vnitřních částech dosahuje extrémně vysoká hustota a teplota plazmatu. Jde vlastně o mikroskopickou termojadernou explozi.

Hohlraum obsahující kryogenní terč obsahující zmrzlé tritium a deuterium (zdroj LLNL).
Hohlraum obsahující kryogenní terč obsahující zmrzlé tritium a deuterium (zdroj LLNL).

 

Nejen zlatá hohlraum, ale i kulička obsahující palivo mají komplikovanou strukturu. Zvláště kvalita a složení ablační povrchové vrstvy je klíčová pro kvalitu daného výstřelu. Velmi intenzivně se tak pracuje na vylepšování hohlraum i kuličky s tritiem a deuteriem. První informace o tom, že se podařilo dramaticky zlepšit parametry vytvářeného plazmatu, se objevily v létě roku 2021, podrobné informace o tomto úspěchu však byly publikovány na konci roku 2021. Postupně se tak podařilo překonat některé z klíčových mezí při cestě k řízené termojaderné fúzi.

 

Připomeňme si, o kterých limitech se nejčastěji píše v odborných článcích. Vědecké vyrovnání označuje úroveň, kdy ve fúzních reakcích vzniká stejný výkon, jaký je potřeba k ohřevu plazmatu. Zápalné vyrovnání se dosáhne tím, že fúzní výkon absorbovaný v plazmatu vyrovná ztrátový výkon plazmatu. Inženýrským vyrovnáním se označuje vyrovnání hrubého výkonu fúzní elektrárny a vlastní spotřeby elektrárny.


Detailnější popis cesty k rekordnímu výstřelu 8. srpna 2021 byl spolu s podrobným rozborem tohoto výstřelu uveřejněn později. Je zde vidět, že se postupně daří dosahovat stále rovnoměrnější rozložení vysokých teplot a hustot potřebných k realizaci fúzních reakcí ve zvětšujícím se vnitřním objemu účastnícím se imploze. Při těchto výstřelech se podařilo i násobně překonat první zmíněné vyrovnání, a dokonce i to druhé.

 

Laserový ultrafialový svazek se nejdříve uvnitř hohlraum přemění na rentgenovské záření, které stlačí a ohřeje kuličku s palivem (zdroj LLNL).
Laserový ultrafialový svazek se nejdříve uvnitř hohlraum přemění na rentgenovské záření, které stlačí a ohřeje kuličku s palivem (zdroj LLNL).

Že nešlo o náhodný úspěch, ale o výsledek dlouhodobého kontinuálního intenzivního výzkumu ukazuje i to, že se 5. prosince 2022 podařilo dosáhnout dalšího rekordního výstřelu. V tomto případě se ve fúzních reakcích uvolnila energie 3,15 MJ, přičemž energie laserového ultrafialového svazku byla 2,05 MJ. Ve fúzních reakcích se tak vyprodukovalo více energie, než obsahoval laserový svazek dopadající do hohlraum. Připomeňme ještě, že konverze ultrafialového záření na rentgenové a ztráty z toho, že se část záření nestrefí do „pepřové“ kuličky, způsobí celkové ztráty až 99 % energie svazku laseru. Na ohřev a stlačení paliva se tak využilo pouze zhruba procento původní energie laserového svazku.

 

V předchozím rekordním výstřelu z 8. srpna 2021 měl svazek laseru energii 1,9 MJ a ve fúzních reakcích se uvolnila energie 1,37 MJ, tedy okolo 70 %. Nyní se konečně překročilo 100 %. Je to jistě obrovský pokrok. Zvláště když se zdá, že lze takto kvalitních výstřelů dosahovat standardně a jejich parametry se stále zlepšují. Velmi se těším na podrobnou publikaci o rekordním výstřelu a pokroku, kterého se podařilo dosáhnout.


Je však třeba připomenout, že jsme stále hodně daleko od inženýrského vyrovnání, bez jehož překonání se při cestě k termojaderné elektrárně neobejdeme. Vždyť jen pro vyrovnání energie, která je nutná pro uskutečnění výstřelu laseru s popsanými parametry potřebujeme, jak už bylo zmíněno, o dva řády vyšší produkci energie. Pokrýt musíme i další energetické potřeby případné elektrárny i ztráty při konverzi tepelné energie na elektrickou.

Stejně velkou výzvou je i zajištění vysoké frekvence výstřelů a jejich kontinuální dlouhodobou realizaci. V reálné elektrárně bude nutná frekvence výstřelů jednotkách až desítkách za sekundu. Pro současné zařízení NIF je možné realizovat jeden výstřel za den. Je tak vidět, že nás v této oblasti čeká ještě řada výzev a velmi dlouhá cesta.


K termojaderné elektrárně je i nadále blíže magnetické udržení a tokamaky. Zde je daleko menší poměr mezi energií potřebnou k realizaci výstřelu a ohřevu plazmatu a energií, která se v plazmatu reálně deponuje. Zároveň dokážeme dosáhnout daleko stabilnějšího a kontinuálnějšího provozu. I proto jsou vkládána taková očekávání do zařízení ITER. O dřívějších i současných výsledcích s fúzními experimenty na evropském tokamaku JET jsme psali v nedávném článku, v dřívějším jsou pak popsány i některé rekordy současných tokamaků.

 


Redakce si dovoluje připojit záznam nedávného vystoupení k energetické situaci a ruskému jadernému palivu:

 


Datum: 17.12.2022
Tisk článku

Související články:

Čerstvý rekord tokamaku EAST: plazma 70 milionů °C na 17 minut     Autor: Stanislav Mihulka (06.01.2022)
Jak to bylo s nedávným zapálením inerciální fúze?     Autor: Vladimír Wagner (30.01.2022)
Nové výsledky reálných fúzních experimentů na tokamaku JET     Autor: Vladimír Wagner (09.02.2022)
Předběhla opravdu australská HB11 ostatní fúzní zařízení?     Autor: Vladimír Wagner (04.04.2022)
Podrobné informace o dosažení inerciálního zapálení fúze v zařízení NIF     Autor: Vladimír Wagner (26.08.2022)Diskuze:

Tu som sa stratil

Radoslav Porizek,2022-12-19 21:28:01

"V tomto případě se ve fúzních reakcích uvolnila energie 3,15 MJ, přičemž energie laserového ultrafialového svazku byla 2,05 MJ. Ve fúzních reakcích se tak vyprodukovalo více energie, než obsahoval laserový svazek dopadající do hohlraum. Připomeňme ještě, že konverze ultrafialového záření na rentgenové a ztráty z toho, že se část záření nestrefí do „pepřové“ kuličky, způsobí celkové ztráty až 99 % energie svazku laseru. Na ohřev a stlačení paliva se tak využilo pouze zhruba procento původní energie laserového svazku."

Tu som sa stratil: Tych 2,05 MJ ma byt to 1% energie povodneho zvazku? Ale pise sa tam, ze je ultrafialovy, takze v nom este nie su zaratane straty koverze na rontgenove ziarenie. Nenasla by sa nejaka schema, kde by boli jednotlive straty pekne znazornene, spolu s tym, odkial presne zaciname ratat tych 2,05 MJ energie dodanej systemu?

Odpovědět


Re: Tu som sa stratil

Jan_ Rabas,2022-12-19 21:45:16

Tady je to popsáno trochu srozumitelněji - https://www.aldebaran.cz/bulletin/2022_40_nif.php

Odpovědět


Re: Tu som sa stratil

Vladimír Wagner,2022-12-20 07:43:31

Je to takto. Laserový svazek, který je ultrafialový, měl celkovou energii 2,05 MJ. Tu lze velice dobře určit. Ten se musel konvertovat na rentgenové záření v hohlraum a jen malá část tohoto rentgenového záření dopadla na kuličku paliva. Celkové efektivita tohoto procesu byla jen okolo 1 %. Na základě měření produktů fúzních reakcí a emise energie se určila energie uvolněná ve fúzních reakcích. to je těch 3,15 MJ. Takže fúzní reakce vyprodukovaly stonásobek energie, která se dostala do kuličky. Je však třeba ještě připomenout, že elektrická energie spotřebovaná při vytvoření svazku laseru byla více než stokrát větší, než těch 2,05 MJ. Takže pro vytvoření fúzní energie větší než je potřeba na vytvoření laserového svazku, musíte vytvořit ve fúzi více energie nebo musíte zlepšit účinnost konverze elektřiny na laserové světlo. Dohromady vám to musí dát dva řády.

Odpovědět


Re: Re: Tu som sa stratil

Z Z,2022-12-20 11:22:07

To je veľmi dobrý zrozumiteľný a pritom stručný prehľad procesov a energií v experimente.
Existuje aj teoretická možnosť smerovať na palivo priamo rentgenové žiarenie?
Že by namiesto ultrafialového žiarenia na palivo či na obal s ním smerovalo priamo rentgenové žiarenie, podobne skoncentrované ako UV žiarenie z lasera?
Alebo to je so súčasnou technikou zatiaľ nemožné?

Odpovědět


Re: Re: Re: Tu som sa stratil

Vladimír Wagner,2022-12-21 10:25:40

Problém je s realizací rentgenového laseru. Rentgenové lasery postavené na "klasickém" (trochu podobném tomu použitého s využitím hohlraum u NIF) i "specifickém" principu (s využitím urychlovačů elektronů) sice existují. Nedokážou však připravit tak intenzivní a koncentrované svazky, jaké jsou na NIF. A problém je i rozdělení svazku, aby bylo ozáření izotropní ze všech stran. Problém s rentgenovými a gama lasery a jak je získat jsem popisoval v dřívějším článku: https://www.osel.cz/3263-pro-nekoho-jen-rentgenovy-laser-pro-jineho-gama-laser.html

Odpovědět

Helion video

Jozef Martinkovič,2022-12-18 18:24:31

Pre záujemcov o fúziu čerstvé video o firme Helion a ich fúznom zariadení.
https://www.youtube.com/watch?v=_bDXXWQxK38

Odpovědět

Fúzní elektrárna?

D@1imi1 Hrušk@,2022-12-18 13:51:25

Pane Wagnere, děkuji Vám za článek. Z Vašich dřívějších vyjádření ohledně NIF vyplývalo, že tato technologie je nevhodná pro vývoj elektrárny, ale potenciálně by inerciální fúze mohla sloužit v reaktivních motorech kosmických plavidel. Nicméně v tomto Vašem článku píšete o NIF jako o cestě k fúzní elektrárně. Došlo tedy k částečnému posunu Vašeho názoru ohledně použitelnosti inerciální fúze v energetice?

Odpovědět


Re: Fúzní elektrárna?

Vladimír Wagner,2022-12-18 18:23:35

V předchozích článcích jsem psal zhruba to stejné, jako v tomto. Tedy, že inerciální udržení je zatím v cestě za termojadernou elektrárnu hodně za magnetickým udržením. Ovšem inerciální udržení má výhody při využití v termojaderných pohonech kosmických lodí a tam se počítá právě s nimi. Pokud však dokážeme udělat kosmické termojaderné motory, pravděpodobně dokážeme připravit i termojadernou elektrárnu na podobném principu. Ovšem to podle mého názoru nastane mnohem později, než se začnou objevovat první termojaderné elektrárny využívající magnetické udržení.

Odpovědět


Re: Re: Fúzní elektrárna?

D@1imi1 Hrušk@,2022-12-18 22:38:37

Děkuji za odpověď. No předpokládám, že v termojaderném reaktivním motoru není nutné dosáhnout "inženýrského vyrovnání" k tomu, aby poskytoval mnohem vyšší specifický impulz než iontové motory. Energie pro pohon laserů může pocházet ze solárních článků nebo ze štěpného reaktoru. Tím by se zcela obešly technologické překážky převádění jaderných miniexplozí na elektřinu. A i kdyby se při explozi uvolňovalo třeba jen 90% energie nutné pro pohon laseru, pořád by byl specifický impuls větší než kdyby k fúzi nedocházelo.
Takže to, že bychom dokázali udělat kosmické termojaderné motory, podle mého chápání ještě zdaleka neznamená, že bychom dokázali také udělat elektrárnu s inerciální fúzí. Jestli to chápu dobře, na tu by inerciální fúze musela dosahovat skoro o řád lepších parametrů než u termojaderného motoru.

Odpovědět


Re: Re: Re: Fúzní elektrárna?

Vladimír Wagner,2022-12-18 23:19:08

Máte sice pravdu, že můžete v principu elektrickou energii pro laser dodat i z fotovoltaických panelů nebo jaderného reaktoru. Pokud ovšem bude fúzní systém příliš daleko od inženýrského vyrovnání, bude lépe využít iontový motor (potřebný dodávaný výkon pro laser je moc velký oproti tomu, co pak fúzní motor využije pro pohon). Pokud se tedy opravdu reálně podaří realizovat efektivní termojaderný motor pro kosmické lodě, nebude inženýrské vyrovnání a termojaderná elektrárna o moc větší problém.

Odpovědět


Re: Re: Fúzní elektrárna?

Z Z,2022-12-19 13:14:19

Pokrok v magnetickom udržaní je však veľmi pomalý a môžu sa vyskytnúť ďalšie komplikácie ako napr. že sa môže plazma, kde prebieha fúzia, chovať výraznejšie inak ako plazma bez fúzie:
https://www.osel.cz/12589-problemy-s-fuzi-chovani-horiciho-plazmatu-neodpovida-predpokladum.html
zaujímavé, že aj pokusy s inerciálnym spôsobom dosiahnutia fúzie môžu prispieť k poznatkom využiteľným pre magnetické udržanie.
V pokusoch s magnetickým udržaním sa púšťa obvykle len plazma bez fúzie, aby sa im to celé nezamorilo rádioaktivitou.

Pri inerciálnom spôsobe je možných spústu možností na veľké zvýšenie účinnosti, no či "predbehne" magnetické udržanie, do ktorého sa dalo a dáva oveľa viac financií a aj vyzerá byť viac "dokončenejšie" na elektráreň...

Odpovědět

Planá kachna

Jiří Brtnický,2022-12-18 13:24:06

To co vyplývá z článku, bylo patrné již z pompézních titulků v různých médiích. Klasická mediální hra na objednávku, aby lidé nabyli dojmu že nové technologie už jsou za humny a energie bude dostatek. A to co se děje v současné energetické politice je v pořádku. Možná kdyby všechny ty nadělané dluhy posledních let šly na tuto oblast, byli bychom trochu dále. Rozhodně bych nesázel vše na jednu kartu fůzní energie, je možné že to nikdy nedojde životaschopné realizace.

Odpovědět


Re: Planá kachna

Igor Němeček,2022-12-18 14:51:03

A kteří ONI Vám brání, abyste nevsázel a konal? Pole možné činnosti je hodně široké. Můžete konat ve vědě i politice, ale tam i tam je to dřina na celý život. Pompézní titulky jsou jen Vaše projekce. Jakýkoli titulek, který bude o nějakém úspěchu na poli vizí budoucnosti bude u Vás pompézní v negativním smyslu. Stěžujete si na pompézní titulky, ale příspěvkem se řadíte k podprůměrnému bulváru.

Odpovědět


Re: Re: Planá kachna

Jiří Brtnický,2022-12-18 16:06:28

Vize jsou sice chvályhodné, ale samy o sobě nejsou úspěchem. Přečtěte si článek pana Vladimíra Wagnera, tam je realisticky popsáno o jaký úspěch jde. Můžete srovnat s články jinde. Články pana Wagnera řadím zde k těm nejpoctivějším. Oslavné fanfáry o ničem, to byly ty články jinde.

Odpovědět


Re: Re: Re: Planá kachna

Igor Němeček,2022-12-18 19:41:58

Jenže u nich to prostě vždy začíná a vždy je to na dlouho. Že to nechápete a že tomu připisujete nějaký jiný význam, to už je jen Váš problém. Radíte, co mají jiní číst a nepřečtete si ani to, jak přispívat do takových diskuzí. Radíte co číst a sám jste si nepřečetl nic ani o historii páry. Samozřejmě že budete tvrdit opak, jste jistě velmi sečtělý a pokroku fandíte. Bla bla bla. Je to můj oblíbený příklad toho, jak dlouho trvá ovládnutí nějaké technologie k běžnému praktickému využití. A to se jedná o "blbou" vařenou vodu. U všeho je to stejné, ve všech dobách a není důvod si myslet, že to bude jiné, jsou u toho pořád jen lidé. A i ti trollové pochopitelně.

Odpovědět

A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Pavel Pesek,2022-12-18 13:06:15

Dobry den pane profesore. Prosim pekne, resi se take otazka, jak takto ziskanou energii prevadet na elektrickou? Vzdyt ta energie je take v ponekud extremni forme. Nejvic ji budou odnaset gama kvanta, potom kineticka energie vznikajicich neutronu a potom i kineticka energie vznikajiciho helia. To vse je potreba nejak absorbovat, zastavit a premenit na elektrickou energii.

Zrovna tak supravodive magnety budou muset byt odstinene. Cili me se zda, ze bez poradneho stineni to nepujde, resp to se mi nezda, to je naprosto jiste.

Ale kdyz k provozu bede treba stineni, pak za cas zacne i to zarit. A najednou uz to neni cisty zdroj energie, bude potreba ho nekam ulozit a nechat vyzarit.

Resi se tyto otazky dneska nejak?

Odpovědět


Re: A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Pavel Pesek,2022-12-18 13:12:02

Defacto ta otazka je takova, jestli se zaroven i resi, jak by mela vypadat i struktura termohaderne elektrarny. Kde bude tokamak, kde stineni, kde se bude ohrivat medium pro elektricky generator - nebo jak by se elektrina mohla generovat, naprimo to asi nijak nepujde?

Odpovědět


Re: Re: A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Petr Fujera,2022-12-18 13:49:29

Nedávno velice obsažná přednáška zde:https://youtu.be/WuSoOBaiJlc

Odpovědět


Re: Re: Re: A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Petr Fujera,2022-12-18 14:01:12

https://youtu.be/WuSoOBaiJlc

Odpovědět


Re: A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Jirka Naxera,2022-12-18 14:39:39

Ja bych to doplnil dalsi otazkou. Je mi jasne, ze jde o vyzkum, ktery uz neni sice v plenkach, ale ma za sebou teprve prvni krucky, tak mozna ponekud predcasne, ale stejne se zeptam :) Jestli nevite, jestli nekdo (nejake dalsi tymy na NIF, nebo jinde ve svete) paralelne resi i otazky:

- Jednak ekonomicky tritium ve vetsim mnozstvi je dost drahe palivo samo o sobe. Zkousi nekdo moznosti fuze dostupnejsich izotopu (napr. H,D+Li)?

- A potom i zlate kulicky, na vyzkum asi idealni material, ale v masivnejsi produkci vidim dost znacne problemy - jednak ciste ekonomicky v cene samotneho zlata, ale pak i v moznostech recyklace (vznikajici Au198 je silne radioaktivni) - zkousi se nekde moznost pouziti jinych kovu?

Odpovědět


Re: Re: A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Vladimír Wagner,2022-12-18 19:04:24

Zatím je to na úrovni, kdy se hledá cesta, jak danou termojadernou fúzi realizovat. Máte pravdu, že při současné ceně hohlraum a hlavně i velmi komplikované struktuře kapsule je cena za výstřel taková, že se získaná energie nevyplatí. Podobně je potřeba dramaticky zvýšit efektivitu transformace energie při vytváření laserového svazku. Ale to vše je až otázka vzdálenější budoucnosti.

Odpovědět


Re: A jak to vypada s prevodem vyrobene energie na elektrickou?

Vladimír Wagner,2022-12-18 18:42:53

Vnitřní stěna nádoby termojaderného reaktoru je extrémně namáhaná jak radiačně, tak i tepelně. Proto musí mít speciální vrstvu, kde neutrony předají svou kinetickou energii a ta se přemění na teplo. Zároveň se zde také v reakcích neutronů s jádry produkují radioaktivní izotopy. Proto je důležitým prvkem výběru materiálu pro tuto stěnu i to, jestli se v reakcích neutronů produkuje co nejméně radioaktivních nuklidů.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz