Když rychlá smrt selže  
Náhlé úmrtí není nic, o co bychom měli stát. Ne však vždy. Stačí se v našem uvažování přenést z úrovně organismu do mikrosvěta na úroveň buněk a všechno je jinak. Správně a rychle organizovaná sebevražda je doslova k nezaplacení. Vědci pro ní mají termín apoptóza. Podle mnohých to je naše hlavní ochrana před smrtí na úrovni celého organismu protože pokud si něčím mechanismus organizované smrti buněk rozštelujeme, většinou to pak s námi vezme rychlý konec.

Vzorem přípravků proti hmyzu byla esence z květin původem z Číny a Japonska. Na snímku je detailní záběr metamorfovaných květních plátků chryzantémy.  Kredit: Audrey from Central Pennsylvania, CC BY 2.0, Wikimedia
Vzorem přípravkům proti hmyzu byla esence z květin původem z Číny a Japonska. Na snímku je detailní záběr metamorfovaných květních plátků chryzantémy.  Kredit: Audrey from Central Pennsylvania, CC BY 2.0, Wikimedia

Hranice mezi dobrem a zlem se v přírodě hledá těžko. I pro apoptózu (geneticky ordinovanou buněčnou smrt) platí ono okřídlené rčení, že i ten nejčernější mrak má svůj stříbrný okraj. Jako příklad, kdy je smrt buněk žádoucí, si můžeme uvést náš imunitní systém. Produkuje tolik buněk, že uživit je všechny by bylo nad lidské síly. Nepotřebné bílé krvinky zaměřené na špatné antigeny, musí z kola ven. Uvádí se, že až 90 % imunitních buněk hyne při selekci těch nesprávně vyškolených a neschopných rozpoznat vlastní od cizího a u nichž hrozí, že agresivně napadnou bílkoviny vlastního organismu.

 

Píše se na nich, že udrží naší domácnost čistou, ochrání nás před komáry a zbaví nás mravenců, švábů, cvrčků, blech, much, vos, rybenek,  kobercových  brouků, stonožek, mnohonožek,…
Píše se na nich, že udrží naší domácnost čistou, ochrání nás před komáry a zbaví nás mravenců, švábů, cvrčků, blech, much, vos, rybenek, kobercových brouků, stonožek, mnohonožek,…

Další příklad potřeby apoptózy se týká doby  před naším narozením. Pokud by nám organizovaná smrt buněk nefungovala již v matčině lůně, tak bychom si později nevyťukali ani pin v bankomatu. Náš organismus si totiž stále pamatuje, že jsme původně měli ploutve a proto v časné ontogenezi nám nejprve narostou na koncích končetin jen jakési ploché pahýly. Teprve pak nám genetický program nalinkuje v těch správných místech řízené odumírání buněk a v narostlém homogenním konci se začnou vytvářet mezery. Že máme od sebe oddělené prsty, vděčíme buňkám naordinované smrti. A když tento proces selže, rodíme se s něčím, čemu se říká syndaktilie.


Císařská pečeť a státní znak Japonska je stylizovaná chryzantéma. Kredit: volné dílo.
Císařská pečeť a státní znak Japonska je stylizovaná chryzantéma. Kredit: volné dílo.

Do třetice z těch snadno viditelných případů apoptózy jsou ženská prsa. Po odstavení kojence se zmenšují. Zbavení se přebytečné zátěže a nutnosti vyživovat nepotřebnou tkáň, dříve zvyšovalo šance na přežití. Dnes je tomu spíš naopak, a tak se správně fungující apoptóza kamufluje silikonem.

Apoptóza je proces tuze složitý a proto je i snadno zranitelný.  Na skupinu látek, kterou jsme dosud měli takřka za bezpečnou, nyní prasklo, že nám v procesu apoptózy dělají hokej. Upozornil na to lékařský časopis Onkotarget v článku věnovaném "pyrethroidům, signalizaci a přeslechům".

Celý byt provoní růžemi a santalovým dřevem. Ke stávajícímu varování, že: „ Před zapojením odpařovače do zásuvky odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece„ nejspíš brzo přibudou další. To zasunutí do zásuvky budeme pak hodně zvažovat. Kredit: OSEL.
Celý byt provoní růžemi a santalovým dřevem. Ke stávajícímu varování, že: „ Před zapojením odpařovače do zásuvky odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece„ nejspíš brzo přibudou další. To zasunutí do zásuvky budeme pak hodně zvažovat. Kredit: OSEL.

 

Pyrethroidy jsou látky přírodě dobře známé. Ve verzi pirethrinů si je tvoří například chryzantémy. Je zajímavé, že v lidové slovesnosti zemí jako jsou Francie, Itálie, Belgie, Španělsko, Polsko, Maďarsko a Chorvatsko symbolizují tyto květiny smrt. Prý to není kvůli tomu, že se dávají na hroby, ale proto, že lidé na nich vypozorovali, co jejich květy provádí s mouchami. Dnes už k získání účinné látky k hubení hmyzu chryzantémy nepotřebujeme. Vyrábíme je synteticky a ve velkém. Staly se součástí sprejů určených pro domácí použití s účinkem repelentů a insekticidů. Bývá na nich napsáno, že jsou škodlivé pro ryby, ale že v koncentracích používaných v těchto produktech jsou pro člověka obecně neškodné.

Allethrin -  jeden ze synteticky vyráběných a v praxi široce využívaných pyrethroidů spouští v lidských buňkách proces vedoucí k apoptóze. Kredit: Volné dílo.
Allethrin - jeden ze synteticky vyráběných a v praxi široce využívaných pyrethroidů spouští v lidských buňkách proces vedoucí k apoptóze. Kredit: Volné dílo.

 

Nejde ale jen o použití v domácnostech. Pyrethroidy jsou účinnou látkou používanou k plošným postřikům na polích proti škůdcům všeho druhu. Zemědělcům garantu vyšší sklizně. Vyplácí se i sadařům, jejichž produkty pak nemají vady na kráse a jsou lépe prodejné. Výsledkem toho všeho je, že už se akutně toxické koncentrace pyrethroidů nacháze v sedimentech některých vodních toků. Procházejí totiž čističkami odpadních vod. Mnohde jsou už i v tekoucích vodách koncentrace tak vysoké, že jsou pro bezobratlé smrtelné.

Syndaktilii si mnozí vysvětlují jako srůst prstů. Pravda je ale taková, že jde o pravý opak srůstu. Jde o selhání apoptózy, která v tom co nám vyrostlo, se nepostarala o vytvoření mezer - buňkám v těch správných místech nezafungoval povel k sebe destrukci. Kredit:Leslie G Biesecker. Wikipedia, CC BY 2.0
Syndaktilii si mnozí vysvětlují jako srůst prstů. Pravda je ale taková, že jde o pravý opak srůstu. Jde o selhání apoptózy, která v tom co nám vyrostlo, se nepostarala o vytvoření mezer - buňkám v těch správných místech nezafungoval povel k sebe destrukci. Kredit:Leslie G Biesecker. Wikipedia, CC BY 2.0

 

Hmyzu a vodním bezobratlým pyrethrodidy blokují funkčnost sodíkových kanál v membránách neuronů. Tím, že je drží v poloze otevřeno, zbaví neurony možnosti tvorby akčního potenciálu. Výsledkem je stav, na který sedí vojenské: „bez spojení není velení“ - živočicha to paralyzuje. Pyrethroidy se obvykle v přípravcích kombinují s piperonylbutoxidem, což je pro změnu inhibitor oxidázových enzymů. Ty ztěžují enzymům odstraňovat pyrethroid z hmyzího těla. Kombinací obou látek se zajistí, že účinek pyrethroidu není jen paralytický. Je dlouho paralytický, čímž se stává smrtelným. Smolné na tom všem je, že to odnáší hmyz užitečný, včely nevyjímaje.

Seneca: „Lex est non poena perire.“ - smrt je zákonem, ne trestem. I když učenec nemohl o existenci buněk ještě nic tušit, těžko dnes na adresu apoptózy formulovat něco tak krátkého a výstižného. Dvojbusta, z jejíž druhé strany je Sókratés je k vidění v Berlíně. Kredit: Calidius, Antikensammlung Berlin, CC BY-SA 3.0
Seneca: „Lex est non poena perire.“ - smrt je zákonem, ne trestem. I když učenec nemohl o existenci buněk ještě nic tušit, těžko dnes na adresu apoptózy formulovat něco tak krátkého a výstižného. Dvojbusta, z jejíž druhé strany je Sókratés je k vidění v Berlíně. Kredit: Calidius, Antikensammlung Berlin, CC BY-SA 3.0

 

A co my?

Publikací zmiňujících nějaký významný dopad pyrethroidů na zdraví člověka není mnoho. Většinou narazíme jen na ty, které si všímaly jejich krátkodobému vystavení. Takové pak svorně konstatují, že z pohledu akutního ohrožení života je vše v pořádku. Jedna z varovnějších studií zmiňuje korelaci mezi používáním insekticidů v domácnosti a vyšší náchylností k autismu. Při pozorném čtení ale zjistíme, že jde o výsledek dotazníkové akce“, což na důvěře závěrů moc nepřidá. U jiné práce zase zjistíme, že ze sledovaných savců se pyretroidy ukázaly být akutně toxické jen pro kočky. Práce věnovaní primátům uvádí, že u nás se pyrethroid účinně na sodíkové kanály nenavazuje. Dočíst se můžeme jistého uklidnění ve smyslu, že kůží se tyto látky vstřebávají špatně, a že když k tomu dojde, že játra je efektivně rozkládají. V pocitu bezpečnosti nás ukolébává i zdravý selský rozum – vždyť jde přece o látku přirozenou, která je v kytičkách.


Johnu Sulstonovi byla za pionýrský výzkum apoptózy udělena Nobelova cena. Kredit: PLoS, CC BY-SA 3.0
Johnu Sulstonovi byla za pionýrský výzkum apoptózy udělena Nobelova cena. Kredit: PLoS, CC BY-SA 3.0

Jak čas plyne, začínají na povrch postupně vyplouvat i temnější stránky dlouhodobějších účinků. Hlášena jsou podezření na četnější nádory, sníženou imunitu a plicní komplikace. V tuto chvíli jde „jen“ o podezření. Bezpečně, nebo spíš nebezpečně, byl zatím jen nedávno prokázán účinek vedoucí ke snížení koncentrace imunoglobulinu (IgG). Od tohoto poznatku se začala vážně zvažovat možnost podněcování k alergiím a astma. Poukazovalo se při tom na souvislost s pozorovaným ovlivněním membránově vázaných enzymů“ azměnu fluidity membrány“. Opatrné formulace závěrů spojených se slovy „mohly by“, ale ve veřejnosti moc obezřetného strachu zatím nenahnaly. To se ale teď rychle změní. Indové ve své práci popsali, jak deriváty pyrethroidů nám indukují mnohočetné buněčné signalizační kaskády: CEBP-β, NF-AT, ERK a MAPK. V překladu do lidštiny to znamená, že zasahují jak do autofagie. Jinak řečeno, našim buňkám ztěžují schopnost recyklovat materiál a degradovat škodliviny. A teď pozor, přichází to nejdůležitější: „zasahují též do procesu, který má na starosti apoptózu“. Jak jsme sivýše vysvětlili, tak rozhozením správné funkce apoptózy máme na krku celou řadu problémů, včetně zvýšení náchylnosti k hematologickým nádorům a patáliemi s imunitou. Když se to tak vezme, tak život je sám o sobě je tak trochu hraním ruské rulety s rakovinou. Když se ale začneme vystavovat pyrethroidům, je to jako bychom si vkládali do revolveru náboj navíc.

 

Na druhou stranu nutno přiznat i to, co svědčí ve prospěch používání přípravků na bázi pyrethroidů. Komáři, štěnice, blechy,… jsou z hlediska přenosu infekcí pro nás také určitým rizikem. A nic tak účinného, jako jsou přípravy na bázi pyrethrinu s pyrethroidem, na ně nemáme. I proto bychom těžko dnes hledali hotel, jatka, obchod, sklad potravin či domácnost bez přípravků jako jsou „Biolit“, „Raid“,....

Porovnání dvou buněčných kultur. Vlevo jsou buňky které do styku s pyretroidním derivátem nepřišly. Na kultuře vpravo je vidět, že po kontaktu se spouští proces autofagie. Kredit: Puvula et al.2022.
Porovnání dvou buněčných kultur. Vlevo jsou buňky, které do styku s pyretroidním derivátem nepřišly. Na kultuře vpravo je vidět, že po kontaktu se spouští proces autofagie. Kredit: Puvula et al.2022.

Na obalech insekticidů bývá uvedeno, že jde o látku vysoce toxickou pro vodní organismy. Že nám opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Že je zdraví škodlivá při vdechování. Ale nic z toho se moc zlověstně netváří. Zvláště když si to dáme dohromady s tím, že se tyto látky používají i do elektrických odpařovačů určených k hubení komárů, a jiného nepříjemného hmyzu v obytných místnostech a ložnicích.

 

Nové poznatky o mechanismu působení pyrethroidů na naše buňky, nevěstí nic dobrého. V podstatě jsou varováním před trendem preventivně si je stříkat do šatníků proti molům, do špajzu proti pavoukům, v kuchyních proti vosám a v dětských pokojích na komáry a mouchy, aby se robátkům dobře spalo,...

Kapitolou samou pro sebe je užití pyrethroidů v zemědělství. V roli zákazníků požadujeme aby ani jediné jablíčko nemělo v jadřinci červíka, aby papriky, rajčata,... neměly na sobě ani stroupek a aby mouka a chleba byly co nejlevnější. Když se k tomu přidá ušlechtilá snaha vysokých výnosů, aby lidské bytosti nikde na Zemi nemřeli hladem, bez „chemie“ se to na polích a ve sklenících neobejde. Indie, která je v používání těchto látek na špici pelotonu, nám dává echo, že u exponovaných osob se kontakt nutně musí podepsat na stavu tělesné schránky. Budiž to pro nás varováním, že i když se něco tváří být takřka neškodným, bude v případě obsahu pyrethrodidů lepší si od nich zachovat odstup, byť budou vonět sebelíbezněji. Legislativní mašinérii totiž bude nějakou dobu trvat, než výrobce donutí aby se na obalech objevilo i to, z čeho bude na první přečtení zřejmé, s čím že si to zahráváme.


Všechno zlé je k něčemu dobré

Platí to i v našem případě nechtěné a škodlivé aktivace signalizačních kaskád. Naznačená možnost zasahovat do řízení apoptózy cíleje hodně lákavou představou. Nejde jen o eliminaci následků neblahého působení insekticidů. Poznatek nám otevírá dveře případné léčby nemocí jako astma a autoimunitní choroby. Naučit se podporou či tlumením balancovat proces apoptózy (byť by to bylo pomocí derivátů pyrethroidů), by se nám tuze hodilo.


Literatura
Jyothi Puvula et al, The role of pyrethroid derivatives in autophagy and apoptosis crosstalk signaling and potential risk for malignancies,
Oncotarget (2022). DOI: 10.18632/oncotarget.28328

Datum: 06.02.2023
Tisk článku

Související články:

Delší „klacek“ na tuberkulózu     Autor: Josef Pazdera (17.03.2022)
Když makrofágům přestane fungovat skartovačka     Autor: Josef Pazdera (20.09.2022)Diskuze:

Negativní působení

Richard Vacek,2023-02-06 10:49:37

Dané látky jsou třeba podezřelé z negativního vlivu. A tedy se přistoupí k jejich regulaci. Není ale zavádějící sám celý způsob hodnocení takových látek?
Sledují se jen negativní, nebo i (případné) pozitivní vlivy na organismus? Pokud je důraz kladen na hledání negativních vlivů, tak by neprošla ani řada dnes běžně užívaných chemikálií jako třeba kuchyňská sůl.

Odpovědět


Re: Negativní působení

Florian Stanislav,2023-02-06 22:25:50

Já si myslím, že je lépe, když základní informace jsou dobře dostupné. Na internetu je možné najít prakticky každou látku, která je dodávána jako chemikálie, činidlo, meziprodukt při výrobě nebo produkt degradace látky zadáním hesla ve stylu NaCl bezpečnostní list. Lze vyhledat její LD50 akutní toxicitu a mnoho dalších užitečných údajů.
Dříve pokud člověk neměl přístup k rozsáhlé v knihovně, tak se toho moc nedozvěděl.
Vybavuji si třeba
NaCl- smrtelná dávka 243 g ( což ale nepochybně závislo na hmotnosti člověka), draselné soli ( K2SO4, KNO3 složky hnojiv) měly tuto hodnotu třeba 35 g. Řekněme 7x nižší.
Postřik proti kůrovci na poražené smrky v lese má údajně hlavní složku vyrobenou synteticky, ale blízkou extraktu chryzantémy ( píše o chryzantémách i v článku) , asi LD50 menší 7x jak u NaCl.
Hodně jiná situace je u dlouhodobého působení látek, kterými se obklopujeme a často zbytečně, na což velmi pěkně ukazuje článek. A aerosoly jako vůně určitě postrádat lze.
Je otázka, jestli tak moc potřebujeme sprej proti komárům a natírání už maličkých dětí jako ochranu před kdečím. Neříkámm, že není třeba postřik do lesa proti klíštatům.
Vyrostl jsem v selském stavení, hnojiště bylo 10 m od vchodu do chodby, hnojiště bylo v létě plné drobných mušek a moucha domácí byla opravdu domácí i v kuchyni u oběda. Žili tak lidé po staletí a přizúsobili se těmto škodlivým vlivům.
Dnešní přdesinfikovaná doba ( třeba i tzv. 100 % likvidace bakterií v míse WC) zabije skoro všechny bakterie a vytvoří podmínky pro evoluční vývoj potvor, které přežjí všechno a náš organismus se musí teprve učit s nimi bojovat. Nehledě na absolutně nerozložitelné a často kumulativní látky, které jdou do odpadních vod a tedy do řek, když čističky odpadních vod to nezvádají. A to i při praní látek, nemluvě o chemických a petrochemických výrobách, kde i po selektivním odstanění škodlivin zůstávají v ŽP stopy. Samostatnou skupinou je zemědělská výroba její chemizace. Dnes ve fůře hnoje nenajdete žížalu, dřív bylo po nabrání hnoje na vidle v určité hloubce a stáří hnoje červeno od žížal.
Článek navazuje na mnohá sdělení, že znečištění prostředí uvnitř budov, kde trávíme vetšinu času je řekněme 3x větší jak ve volné přírodě. Takže článek povzbuzující povědomí, jak zbytečně nezvyšovat závadnost vnitřního prostředí, je velmi užitečný.

Odpovědět

Nekončiaci boj proti apoptoze

Pavel Gašperík,2023-02-06 09:41:46

Apoptoza je jedným z najfrekventovanejším pojmom v novodobej kardiológii , spolu s ním sa spomína aj pojem remodelácia . Remodelácia je podobne ako apoptoza proces indukovanej prestavby funkčnej bunky /napríklad endotelovej v cieve/ alebo srdcovej bunky /kardiomyocytu/. Prestavba endotelovej bunky apoptozou alebo remodeláciou vplyvom napríklad vysokého krvného tlaku , alebo v dôsledku vysokých hladín choolesterolu vedie ku tzv. endotelovej dysfunkcii . Akoby sa uzatváral bludný kruh. Vysoký krvný tlak endotel a kardiomyocyt poškodzuje nielen mechanicky ale tiež metabolicky . V srdci vedie ku hypertrofii srdca , ktoré sa stáva stále viac a viac citlivé na nedostatok kyslíka ktorý proces apoptozy a remodálácie ďalej potencuje .
Hypertrofiu srdca konštatuje kardiológ pri echokardiografickom vyšetrení /zhrubnutie srdcovej svaloviny , srdcového septa . Rentgenológ konštatuje zmenu velkosti srdcového tie%na , ktoré nadobúda tvar kačky /pri hypertenzii/ . Internista vidí typické zmeny EKG , zvýšením voltáže komplexu QRS . Bludný kruh pri poškodení endotelovej bunky vedie ku strate elasticity cievy a ku vyčerpaniu mechanizmu , ktorý sa prostredníctvom syntézy NO /nitrogen oxidu/ stará o relaxáciu cievy . Je známe , že premena aminokyseliny arginínu na citrulín ,ktorý sa deje pod vplyvom nitrogén oxid syntetázy vedie ku produkcii spomínaného NO ... Obnova tohto mechanizmu je možná aj dodávkou arginínu do cievnej steny . Tu už prichádádzame do situácie ktorou sa snažíme apoptoze alebo remodelácii zabrániť a spomíname lieky na liečbu vysokého krvného tlaku - ACEI - inhibítory , statíny , betablokátory , ktorými sa naša populácia napcháva ... ACEI inhibítor perindopril obsahuje arginín vo forme perindopril arginátu . ACEI inhibítor ramipril priamo stimuluje regeneráciou NO stimuláciou beta 3 receptoru . Podobne je funkčný betablokátor nebivolol ...
Ak by niekto chcel niečo podrobnejšie - trebárs tu https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2005/10/12.pdf
alebo tu :
https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2009/07/05.pdf

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace