Obrázky všednodenního života v ranější řecké antice  
Každodenní život dávných Řeků, jak si jej sami malovali a modelovali. Od vyšší střední vrstvy po rustikální prostředí.

Po řadě kuriozit konečně něco normálního, přímo obyčejného: všední život lidí v řecké antice. Nehrnul jsem se do toho, neboť je s tím řada potíží. První je, že tomu nerozumím, nejsem historik. Druhá, že je to přinejmenším od konce 20. století v archeologii a historii móda, s čímž souvisí mnohé přednosti i zadnosti. Třetí, že by se muselo specifikovat, v jaké době, v kterém regionu a společenské vrstvě; to všechno je tuze pestré, takže v řadě věcí odborné studie nedávají jednotný obraz. A hlavně, co vlastně myslíme tou všedností? Stačí odečíst vyšší mocipány, velké náboženské slavnosti a slavná výtvarná díla? Tak to zkusím obejít nabídkou obrazů, které si Řekové v průběhu 7. až 3. století před n. l. sami vytvořili. Zčásti to bude pohled na všední život od nóbl umělců, zčásti přímo lidová tvorba. Budeme postupovat od vyšších kruhů k nižším a od velkých měst k samotám.


Začneme záběry z expozice Každodenní život v antice, kterou jako nášup nabízí ve svém nejvyšším patře (v zásadě jinak orientované) Muzeum kykladského umění v Athénách, spravované nadací Goulandrisových. Jako pozadí vitrín tam mají velké emotivní fotky. Scény nebyly ponechané na fantazii fotografa a herců, veleli jim lidé od fochu. Přesto člověk místy neví, jestli má být dojat – nebo se co by starý cynik trochu smát. Jsou to scénky ze života lepší měšťanské rodiny na horní hranici střední vrstvy, Anglosasové by řekli „vyšší střední třídy“. Můžeme si představit rodinu velkoobchodníka, doplněnou služebnictvem. (Ono to muzeum patří rodině eurových miliardářů, byť nečekaně vstřícných, takže si prostý lid představují nějak takhle.)

Miminko v rodině a dětské hračky. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Miminko v rodině a dětské hračky. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Chrastítko tvaru dětského lůžka s miminkem, 3. st. před n. l. Muzeum kykladského umění v Athénách, Ch. Pollitis Coll. 124. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Chrastítko tvaru dětského lůžka s miminkem, 3. st. před n. l. Muzeum kykladského umění v Athénách, Ch. Pollitis Coll. 124. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

 

Expozice začíná narozením miminka a dojemnou péčí o ně. Napřed matka a starší sourozenci toho mrňátka, pak se zapojují služky a širší rodina.

Hračky. Atické figurky zvířat, malé keramické nádoby a hrací kostky, 550-500 před n. l. Muzeum kykladského umění v Athénách, Ch. Pollitis Coll. 124. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Hračky. Atické figurky zvířat, malé keramické nádoby a hrací kostky, 550-500 před n. l. Muzeum kykladského umění v Athénách, Ch. Pollitis Coll. 124. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Model malého tkalcovského stavu, spíše na drobné ozdobnosti. Závažíčka jsou původní. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Model malého tkalcovského stavu, spíše na drobné ozdobnosti. Závažíčka jsou původní. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.

Menší děti žijí v ženské části domu. Mají kvanta hraček, většinou se zachovaly různé keramické figurky, některé pojízdné nebo chrastící, společenská vrstva se pozná spíše podle úrovně jejich zpracování než počtu. Napříč ekonomickým spektrem kralují všudypřítomné hrací kostky (astragaloi), od keramických po opravdu ovčí nebo kozí kůstky. Hraček byl širší sortiment, například různé čamrdy, vozíčky, loutky, ale to by stálo za samostatný článek, stejně jako hry malých i dorůstajících dětí. K přechodu od hraček ke vzdělání patří také hudební nástroje. Větší dívky jsou vedeny k domácím pracím typu tkaní deček a k tanečkům, v chudých vrstvách taky tahají vodu. Chlapci spíše ke sportu, v lidovějších vrstvách také k řemeslu nebo práci na statku. O vzdělání už pojednal článek Školní čeládka v antickém Řecku. (Jinak je tomu ovšem ve Spartě. Tam jsou už na malé děti mnohem drsnější. Ke sportu pak vedou i dívky, zatímco chlapci jsou krom sportu spíše týráni a pak zařazeni do armády. Mnoho soukromí se tam nikomu netrpí, a to nejen majetkově.)

Příprava jídla, plus téma bohové a hrdinové. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Příprava jídla, plus téma bohové a hrdinové. Muzeum kykladského umění v Athénách. Kredit: Gary Todd, Wikimedia Commons. Licence CC 1.0.
Flétny, prý dětské. Archeologické muzeum v Korintu. Materiál bohužel není popsán. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Flétny, prý dětské. Archeologické muzeum v Korintu. Materiál bohužel není popsán. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

I u nás je všednodenní život lemován periodickými svátky a občasnými obřady typu svatba nebo pohřeb. V Řecku je to mnohem výraznější. Dnes mají všude ikony a fotky příbuzných, v antice sošky bohů a několik lepších nádob s mytologickými malbami. Kuchyňské nádobí a náčiní by bylo samostatné téma.


Rodinný život je zarámován veřejným životem v obci, ke středním členům patří náboženské slavnosti (viz článek Řecké náboženství) včetně divadla a sportu, ale také řemesla s dílnou v domě, obchod na tržišti a místní politika. Důležitou roli má vzdělávání dorůstajících chlapců (viz článek Paiderastie). Také vojenství, protože skoro pořád se někde nedaleko válčí. Od střední vrstvy výše taky symposia. I v nižších vrstvách se najdou nějaké šperky nebo aspoň ozdoby, článek Od amuletů ke šperkům – v egejské oblasti od neolitu do pozdní antiky.

Řekové si ovšem velice chránili skutečné soukromí, přestože hojně žili ve veřejném prostoru, a přestože výtvarné umění i literatura otevřeně popisují leccos (viz např. článek Sex a erotika v řecké antice).

 

Obchod v malém

Prodej oleje. Černofigurová malba na peliké, malíř Eucharidés, 520 až 500 před n. l. Archeologické muzeum na Mykonu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Prodej oleje. Černofigurová malba na peliké, malíř Eucharidés, 520 až 500 před n. l. Archeologické muzeum na Mykonu. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Mladík („vinný chlapec“) nese dvě amfory. Červenofigurová malba na kylixu, 510 před n. l. Muzeum Staré agory v Athénách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Mladík („vinný chlapec“) nese dvě amfory. Červenofigurová malba na kylixu, 510 před n. l. Muzeum Staré agory v Athénách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Tržiště na náměstí bylo jedním z center společenského života. Vázová malba prodej oleje byla vytvořená černofigurovou technikou, ta je příznačná pro 6. století před n. l., i když ani později nemizí úplně. Autorem je dost slavný vázový malíř Eucharidés, jenže nádoba není dobře zachovaná a ani fotka není z nejlepších, pardon. Prodavačka asi předvádí kvalitu zboží.

Mladík nesoucí víno je na dně picí misky namalovaný červenofigurovou technikou, což je nová móda pozdní archaické doby, která pak ovládne keramiku doby klasické. (Viz taky Víno v egejském prostoru od doby bronzové po dnešek.)

 

V dílnách řemeslníků

Kovář při práci. Atický červenofigurový kylix, 510 až 500 před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: ArchaiOptix, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Kovář při práci. Atický červenofigurový kylix, 510 až 500 před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: ArchaiOptix, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Mladý zbrojíř při práci. Atický červenofigurový kylix, 480 před n. l. Ashmolean Museum, Oxford. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Mladý zbrojíř při práci. Atický červenofigurový kylix, 480 před n. l. Ashmolean Museum, Oxford. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Skutečná střední vrstva se často živila skutečnou prací, nejčastěji řemeslem. Řemeslníky všeho druhu a úrovní najdeme nejen ve velkých městech, ale i v odlehlých malinkých městečkách. Na obrázcích jsou na dnech picích misek zobrazeni kovář a zbrojíř. To je nejčastější, asi že to je náležitě mužné. Dali by se však najít i řemeslníci všemožných jiných profesí, jen mít dostatečně kvalitní volné fotky méně četných případů.

 

Řemesla v malém měřítku

Kadeřník při práci a muž u grilu. Drobné terakoty, 5. století před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Dosseman, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Kadeřník při práci a muž u grilu. Drobné terakoty, 5. století před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Dosseman, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Žena u malé pekařské pece. Drobná terakota, 5. století před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Dosseman, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Žena u malé pekařské pece. Drobná terakota, 5. století před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Dosseman, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Nejdůležitějším svědectvím každodenního života jsou drobné terakoty. Potkáme je jako žánr vysoký i lidový, v plynulém spektru, umí je vypálit každá hrnčířská dílna. Uváděné příklady představují přibližně průměr. Je to opravdu ze života. Poměrně často zobrazují také řemeslníky, někdy možná jde spíše o domácí práce, jindy o řemeslo v malém měřítku.

Pekařka přenáší chleby. Drobná terakota z Tanagry, 6. století před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Dosseman, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Pekařka přenáší chleby. Drobná terakota z Tanagry, 6. století před n. l. Altes Museum Berlin. Kredit: Dosseman, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Žena hněte těsto, 500 až 475 před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách, 27. Kredit: Marsyas, Wikimedia Commons. Licence CC 2.5.
Žena hněte těsto, 500 až 475 před n. l. Národní archeologické muzeum v Athénách, 27. Kredit: Marsyas, Wikimedia Commons. Licence CC 2.5.

Pominuli jsme mnohá řemesla a také námořníky, jejichž antické pomníčky jsou četné.

 

Život rolníků

Osel nese náklad v nádobách, asi kolem 500 před n. l. Archeologické muzeum na Rhodu. Kredit: sailko, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Osel nese náklad v nádobách, asi kolem 500 před n. l. Archeologické muzeum na Rhodu. Kredit: sailko, Wikimedia Commons. Licence CC 3.0.
Muž odtahuje sele od svině. Oltář z řecké Sicílie, 570-560 před n. l. Archeologické muzeum v Syrakusách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Muž odtahuje sele od svině. Oltář z řecké Sicílie, 570-560 před n. l. Archeologické muzeum v Syrakusách. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Za nejtěžší byla považovaná práce rolníků, také nejmíň vynášela. Většina sedláků toužila spíše po relativně ještě tak tak důstojném přežití, než že by měli naději bohatnout, jak to vylíčil už kolem roku 700 před n. l. Hésiodos (viz článek Hésiodos: Práce a dny). Typické bývalo rčení: „Země jim rodila jen kameny a hady.“ (Něco jiného byly velkostatky v držení bohaté aristokracie, vedené najímanými správci, s těžce podřízenou a často přímo otrockou pracovní silou, teď je řeč o svobodných zemědělcích.) Vinice, sady a zahrady vypadají krásně, ale zkuste rukama stavět kamenné opěrné zdi, ohrady a zavodňovací strouhy od horského potoka, a k tomu tahejte v nůších úrodnou půdu nahoru z náplavů potoka notný kus po proudu (přinejlepším na oslu, často s pomocí vlastní ženy a celé rodiny). Výtvarně se zobrazovaly krásy a plody zahrad, nikoli těžká práce samotná. Řecká kultura ráda cudně skrývá namáhavost práce, asi podobně, jako skrývá skutečnou (neplacenou) erotiku. Falešná a kýčovitá představa o bukolické idyle venkova se objeví až v pozdější antice, samozřejmě ve velkoměstech.

Nadřeli se nejen lidé, ale i osli, jak ukazuje obrázek vlevo. Reliéf vpravo, s mužem, sviní a seletem je součástí oltáře, takže nejspíš ukazuje přípravu k oběti. Pokud zrovna nešlo o „celopal“, tak se bohové spokojili s vůní, případně s kostmi a kůžemi, a pečínka zůstala lidem. Zobrazení všednodenního chovu by asi vypadalo podobně.


V Řecku naštěstí řada prvků vyšší kultury prostupuje i do lidových vrstev. Sociální a ekonomické rozpětí je sice velké, ale nedošlo zde k úplnému oddělení kultury elit a kultury nižších vrstev, řada motivů je společná.Život na horských samotách místo experimentální archeologie

Doprava vody z osady Asfodelitis nahoru do samoty Oxo Meria v horách ostrova Amorgu, roku 2018. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Doprava vody z osady Asfodelitis nahoru do samoty Oxo Meria v horách ostrova Amorgu, roku 2018. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Oprava zídky technologií starou řadu tisíciletí. Kamenické práce v Asfodelitis na Amorgu, Kyklady, 2018. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.
Oprava zídky technologií starou řadu tisíciletí. Kamenické práce v Asfodelitis na Amorgu, Kyklady, 2018. Kredit: Zde, Wikimedia Commons. Licence CC 4.0.

Velký gradient geografické i sociální stratifikace umožňuje dodnes potkávat relikty, zvláště na ostrovech. Působí kouzelně, i když popravdě přiznávám, že tak na pár hodin až dní. Od turistické civilizace v okolí přístavu jsme vzdušnou čarou něco málo přes 4 km, což ale obnáší několik hodin docela namáhavé cesty jakoby do jiného světa. U samoty Oxo Meria (Drsné díly) je drobná archeologická lokalita. Maličká osada Asfodelitis (U asfodel) má starobylý kostelík, nově i letní hospodu, protože leží na hřebenovce a je tam voda. Nával tu nebývá, za celý důkladný celodeňák jsme vždycky potkali jen několik lidí.


Většina ostrovních horalů nepůsobí nikterak imbredně. Doprava v terénu se děje jako kdysi, i když mnohé detaily doznaly změn: V antických časech se horal chránil před ostrým sluncem a silným větrem oblečkem, který ve výsledku připomíná delší tričko s kapuckou, v puse nežmoulal nezapálené cigáro a na nohou měl sandály. Soumar nesl vodu v kožených měších nebo keramických nádobách a plůtek v pozadí nebyl z kovového pletiva.

Fotka vpravo zachycuje opravu zídky. Krom oděvu mužů, mexických opuncií, drátěného pletiva a plastového kanystru stojícího u studní by v posledních šesti tisíciletích byla stejná, použitá technologie se nezměnila, dokonce ani nástroje. Jeden z mužů ovšem vypadá na výpomoc z méně rustikálních končin.

Kousek za dalším vrškem se našly chatrné zbytky zídky, které se podle zaschlých částí rostlin mezi kameny a podle okolních nálezů datují do 3. tisíciletí před n. l. Stávala tam malá osada starokykladské kultury rané doby bronzové, jako samota byla obývaná i v antice a středověku. Je to naprostá nádhera, ale žít tam rozhodně nebyla sranda.

 

Místo literatury

Kategorie Daily life in antiquity in the Museum of Cycladic Art na Wikimedia Commons.

Spíše na okraj přikládám: Prezenťák k mé přednášce Fotky a věci na semináři naší katedry, s hojnými linky.

Videozáznam této přednášky.

Datum: 11.04.2023
Tisk článku


Diskuze:

Vztah ke zvířatům

Tomáš Novák,2023-04-14 13:04:29

Jaký byl prosím obecný vztah této civilizace k domácím i divokým zvířatům - spíše obdivný, vděčný nebo jim byly přisuzovány negativní atributy? Děkuji!

Odpovědět


Re: Vztah ke zvířatům

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-14 13:14:55

Jediný negativní atribut domácích zvířat, o kterém vím, je přisuzování sexuální výstřednosti oslům, ale to byl spíše zábavný moment. U divokých zvířat by se toho našlo trochu víc, třeba zajíc, opět v roli sexuálního predátora. Taky bývala zábavná debata, jestli lišky zajíce milují (až k sežrání), nebo je nenávidí. Jedovatí živočichové byli považováni za škodlivé a byli zabíjeni, s výjimkou hadů na vinicích, prý by to ohrozilo polivost země a chuť vína. Zabíjeny byly i myši. Větší zvářata byla vnímána spíše esteticky až symbolicky, podobně ptáci.
Z domácích zvířat byl ambivalentní vztah ke psům. Na jedné straně nízký živočich, který se po nás opičí, na druhé straně věrný lovecký pes. S kočkama je problém, podle jedněch ještě nebyly a objevily se až v pozdější antice, podle jiných byly velice ceněné. Ostatní domácí zvířata byla spíše litována a ceněna jako tažná síla i potrava.

Odpovědět


Re: Re: Vztah ke zvířatům

Petr Hilaris,2023-04-14 15:24:46

Je zajímavé, jak rozmanitá plemena psů můžeme na řeckých zobrazeních najít. Od mohutných pasteveckých/hlídacích, přes štíhlé lovecké až po zjevně domácí psíky podobné dnešním malým špicům. Obecně kladný vztah existoval také ke koním, i když si jejich chov mohl dovolit jen málokdo. Na rozdíl od středověku a raného novověku nesloužili k nákladní přepravě, tj. k tahu těžkých nákladů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vztah ke zvířatům

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-14 15:49:42

Díky, na koně jsem zapomněl. To byl oblíbený rozmar aristokracie. Začátkem klasické doby se zobrazují málem s lidskými výrazy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Vztah ke zvířatům

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-14 15:51:35

Ještě mi došlo, že ty domácí psíky vlastně znám jenom od helénistické a hlavně římské doby dál a ne ve starší antice. Možná jsem je ale přehlídnul.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Vztah ke zvířatům

Petr Hilaris,2023-04-14 18:43:37

Nejranější zobrazení domáckých psíků znám ze stříbrných tetradrachem makedonského Mendé, kde se objevují jako doprovod ovíněného Dionýsa sedícího obráceně na oslu už někdy kolem poloviny 5. století. V první polovině 4. století se dají najít také na tetradrachmách thrácké Maroneie, kde pro změnu doprovází vzpínajícího se koně. Byli zobrazováni dost realisticky a jde nepochybně o mazlíčky: malí, někdy hodně huňatí, občas protažené tělo, ocas stočený vzhůru nad hřbetem jako to mají např. špicové. Nejsou ale na všech emisích, protože jak bylo obvyklé, hlavní mincovní téma doprovázely různé sekundární symboly.

Ad koně: Jejich chov a užití myslím nelze redukovat na aristokratický rozmar. Hlavně byli potřeba pro armádu, což ovšem nutně neznamenalo útočnou kavalerii. Koně byli potřeba také pro strážní a výzvědné jednotky, pro rychlé doručování zpráv a v archaické době také pro tzv. jízdní pěchotu (hippobotai). Jejich rekreačně-sportovní a lovecké využití pochopitelně bylo aristokratickou kratochvílí (ta ovšem současně plnila funkci zvládnutí a procvičování jezdeckého umění potřebného pro boj, pokud došlo k válečnému konfliktu), ale jezdecké a vozatajské disciplíny byly oblíbené všemi vrstvami. To mimo jiné dokládá skutečnost, že do těchto závodů vysílali koně nejen jednotlivci, ale i celá města (např. v první polovině 5. století lid města Argu zvítězil v dostihu na 75. olympijských hrách a v závodu čtyřspřeží na 77. olympijských hrách). A pak tu bylo užití koní v slavnostních průvodech a doprovodných akcích při velkých svátcích, což si lidé také nepochybně užívali.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Vztah ke zvířatům

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-14 19:42:00

Tuze děkuju za poučení.

Odpovědět

přečteno se zájmem

Eva M,2023-04-11 21:24:01

přečteno se zájmem; jinak při pohledu na stavitele zídek - už delší dobu mi vrtá hlavou - nevypadalo to středomoří, a to včetně Řecka, v té době přírodními podmínkami o dost jinak?

/zejména voda, dřevo a konečně rostlinstvo obecně, mořská hladina... cokoli/

Odpovědět


Re: přečteno se zájmem

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-11 23:17:31

V řecké archaické a klasické době bylo oproti dnešku o půl stupně tepleji, o dost víc srážek, byly tam lesy a jezera mnohem víc než teď, většina stromů zmizela až v 18. století n. l., suchem i "hospodářstvím", ale skalnaté srázy byly vždycky skoro holé a na vápencových škrapech to bylo s vodou vždycky roztodivné, zatímco jinde to bylo lepší. Vždycky se ale v jižní části Řecka musela dělat zásoba užitkové vody na léto.
Předtím v bronzové době bylo o další stupeň tepleji a víc vody, taky se hladina moře dostala přibližně na dnešní úroveň. Jednotlivé regiony jsou ovšem hodně pestré a některé tektonicky hejbací, zvlášť ta hladina moře někde znamenala pokles vody, jinde pokles pevniny, jinde zvednutí pevniny nebo přídání říčních nánosů.

Odpovědět


Re: Re: přečteno se zájmem

Florian Stanislav,2023-04-11 23:53:51

Současná globální teplota ( 2020) je nad teplotami holocenního optima před 3000-5000 roky, kdy teplota byla sotva 1°C nad teplotou předindustriální.
https://faktaoklimatu.cz/assets/generated/teplota-22000-let_1920.png
https://cdn.awashop.cz/data/user-content/awa_holocen_bond.fw.png
Hladina oceánu byla během asi 8 000 let v mezích rozdílu zhruba 1 m.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Post-Glacial_Sea_Level.png/1280px-Post-Glacial_Sea_Level.png

Odpovědět


Re: Re: Re: přečteno se zájmem

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-12 09:11:31

Nerad se vyjadřuju ke klimatu, proto jsem o tom taky nepsal v článku. (Jedni chtějí dál vydělávat na fosilních palivech, druzí na elektromobilech, otázka je, co je ničivější, určitě obojí.) V diskuzi jsem uvedl data s nimiž pracují ty party archeologů, které znám. Dobře odpovídají mému laickému pohledu, např. stran výskytu kytek a různé havětě. Lvi do helénistické doby asi nejsou dobrým indikátorem klimatu, ale různé druhy lilií, palmy a papyrus snad ano. Hlavním problémem nejspíš byly značné klimatické oscilace v některých obdobích, srážkové asi více než teplotní. On je problém s propojením dvou oprávněných intuicí vztahu srážky/teplota. První: Když je jasno, bývá sucho a teplo, když je zataženo, tak je chladněji a prší. Tohle nejspíš převažuje "krátkodobě", v měřítku desetiletí až století. Druhá: Při vyšší teplotě je větší cirkulace vodní páry. Tohle nejspíš převažuje v dlouhodobějším měřítku. Jenže se to nějak přetahuje mezi sebou při těch oscilacích.
Trosek měst pod mořskou hladinou je v egejské oblasti dost, ale zrovna tak bývalých námořních přístavů, které se ocitly kilometry ve vnitrozemí. Lokální tektonika, eroze a nánosy tam působí fest.
Krajinu si ničili spotřebou dřeva pro stavbu lodí, keramiku (plus loální zamoření těžkími kovy) a nakonec i sklo, plus pastvou. Ve větších plohách to tam kupodivu dorazilo až to 18. století. Určitě na tom má podíl kozí pastva, ale kupodivu často to probíhalo jinak, dokonce katastrofickými požáry, což je zrovna případ Amorgu. Možná pak ta pastva znemožnila obnovu krajiny. Jenže kdoví, zrovna Amorgos(a většina Kyklad) strašně zlobí v jakémkoli modelu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: přečteno se zájmem

Florian Stanislav,2023-04-12 21:17:45

Ano. Ostrovy jsou zvláště náchylné k těžkým dopadům zásahů do ekologie a klimatu.
Sepsal jsem kdysi něco o klimatu, ale nečtete to
http://zmeny-klima.wz.cz/globalni-oteplovani/globalni-otepleni-1-dil.pdf
Máte rozumné názory-souhlas zvláště s tím, že srážky a odpar velmi ovlivní klima.
Také souhlasím, že dnesšní Středomoří nese ještě těžké zásahy do zalesněné krajiny na Apeninském polostrově a Balkáně v dřívějších dobách.
Prof. Kitílek napsal knihu o klimatu,kde uvádí vliv Mimankovičova cyklu Precese 21 000 let, to je že před zhruba 10 000 roky byla situace opačná, jak dnes, V době pře 9 000-5 000 roky měla severní polokoule být natočena tak, že přijímala až o 8% slunečního záření víc --> větší odpar a více srážek, jinak monzuny ---> více srážek hlavně v teplejších oblastech --> zelenější od Mezopotamie po Saharu.
Takže se spíš omlouvám, moje odkazy na grafy byly globální a místní klima může mít jiné výkyvy. Výkyvů v gronském ledovcovém vrtu je asi 3x víc jak ve vrtu v Antakrtidě. Jinak řečeno- klima severní a jižní polokoule se v jemném měřítku teplot liší.

Odpovědět

Pěkné téma

Petr Hilaris,2023-04-11 09:12:21

Máte pravdu, že drobné terakoty jsou hlavním svědectvím každodenního života. Např. exempláře, které máte v článku, jsou kouzelné a navozují barvité představy. Nechci unavovat numismatikou a tak jen poznamenám, že různé žánrové výjevy a předměty denní potřeby najdeme také na mincích. Včetně např. zmíněných astragálů a jejich užití nejen jako hracích kostek, ale také jako věštebné pomůcky.

Absence zobrazování těžké nekvalifikované práce asi souvisí s tím, že v těchto dobách se brala jako nutné zlo a glorifikace práce jako takové je pozdější záležitostí.

Velké díky za odkaz na prezentaci a záznam Vaší přednášky.

Odpovědět


Re: Pěkné téma

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-11 10:25:26

Díky za vstřícnost. Mám jen poznámku, aby se předešlo možným nedorozuměním (to není na Vás):
Těžká nekvalifikovaná práce se opravdu nezobrazovala. Jenže práce samostatného rolníka, ne nádeníka na velkostatku, se musí umět, tím spíš v případě vinice, sadu nebo zelinářské zahrady. Několik málo drobných bronzů a terakot však nemám na volných fotkách v dostatečné kvalitě, taky nechci opakovat fotky z článku o Hésiodově eposu Práce a dny. Ani ty ovšem nezobrazují ty nejnamáhavější práce, zůstávají cudně skryty.
Zvláštní je, že jsem nepotkal žádné zobrazení práce kameníků. To je sice šílená dřina, ale taky se musí zatraceně umět. Jinak by ta zídka hned spadla a nadřeli by se ještě mnohem víc, než je potřeba. I dneska, když člověk vidí ty místní chlapy stavět zídku, tak je to přímo koncert, jak si holýma rukama pohrávají s kameny, aby si to pěkně sedlo.

Odpovědět


Re: Re: Pěkné téma

Petr Hilaris,2023-04-11 13:21:55

Máte pravdu, že rolnictví, kamenictví a zednictví nepochybně vyžadují znalosti a zkušenosti. "Techné" takového kováře nebo zbrojíře ale přece jen bylo považováno za vyšší (to ostatně v mnoha kulturách), takže si takové činnosti zasloužily místo i na ušlechtilé keramice. Myslím, že absence zobrazování tvrdé dřiny nesouvisí se sociálně-ekonomickými rozdíly nebo zájmy, ale s přesvědčením, že svobodný člověk těžkou práci vykonává jen z nutnosti a kromě materiálního zabezpečení mu nijak neprospívá.

Také si nevybavuji žádné řecké zobrazení kameníka. Zato na římských reliéfech se kamenosochaři i stavební dělníci najdou.

Odpovědět


Re: Re: Re: Pěkné téma

Zdeněk Kratochvíl,2023-04-13 11:09:31

Ano, kováří a zbrojíři představují tradiční šlechtu mezi řemesly. Navíc nebyl kovář jako kovář, část z nich měla vlastně roli nástrojářů, a to byla šlechta mezi řemesly i později, snad dodnes.
Píšu ale proto, že se mi dodatečně připomněla tragikomická historka právě z Amorgu. Kousek od přístavu tam v prudkém svahu nějaká firma postavila bohužel dost velký dražší hotel. Chtěli to mít "tradiční", tak plac kolem hotelu podepřeli nesmyslně vysokou zídkou, stavěnou ale úplně jinak, jenom měla vypadat jako tradiční. Po dvou letech se ta zídka povážlivě naklonila, možná už mezitím spadla a kus svahu se sesul, asi né ten hotel, ten je nejspíši na betonu. Od místních jsem se dozvěděl, že když tu opěrnou zeď měli stavět místní kameníci, tak zadavatele poslali do háje, protože by se to muselo stavět kousíček vedle, násobně nižší a širší, jinak to hned spadne. Zadavatelé spěchali a měli dost peněz, tak si to objednali u jakési firmy, a podle toho to dopadlo. Je to jen příklad porovnání rádoby moderní techniky se skutečnou tradicí. Ti místní kameníci určitě neprováděli statické výpočty (ta firma bohužel taky ne), ale věděli své. Naopak si v Athénách v 19. století získali slávu zedníci z ostrova Anafi, protože uměli stavět ve strmých terénech, vystavěli půvabnou čtvrť Anafiotika v severních srázech Akropole. Drží dodnes.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Pěkné téma

Petr Hilaris,2023-04-13 16:57:32

Pěkná historka :-) Ignorování staletých zkušeností dnes bohužel není nijak výjimečné.

Mám úctu ke všem, kdo dobře ovládají tradiční činnosti a řemesla. Kdybych tu zídku stavěl já, tak se nenaklonila po dvou letech, ale nejpozději po dvou dnech.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz