Když začínáme život v boxu  
Někdy se to tak semele, že se rozhodneme vzdát se pohodlí matčina lůna předčasně. I na takové případy jsou na jednotkách intenzivní péče připraveni – dají nás do inkubátoru. Je tam teplo, a když je třeba, tak tam za nás i dýchají,… Od našich rakouských sousedů nyní zaznělo, že i tento výdobytek techniky nám může zadělat na problém.

Schema pokusu s umístěním mikrofonů pro měření hladiny uvnitř a vně inkubátoru značky Dräger Isolette 8000. Kredit: Reuter et al., Frontiers in Pediatrics (2023)
Schéma pokusu s umístěním mikrofonů pro měření hladiny uvnitř a vně inkubátoru značky Dräger Isolette 8000. Kredit: Reuter et al., Frontiers in Pediatrics (2023)

Z literatury je známo, že poruchou nebo ztrátou sluchu trpí v průměru 0,1 - 0,3 % novorozenců. U předčasně narozených dětí to ale jsou dvě až deset procent. V Pediatrickém simulačním centru na Lékařské univerzitě ve Vídni si parta výzkumníků položila otázku, zda by poškození sluchu nemohlo být způsobeno zvýšenou hladinou hluku, s níž se předčasně narozené děti setkávají v prvních týdnech života.

 

Na myšlence, že by hluk mohl novorozencům poškozovat sluch, není nic převratného ani novátorského. Do všeobecného povědomí již v tomto směru vešlo i stanovisko Americké pediatrické akademie. Praví se v něm, že hluk v inkubátoru by neměl přesáhnout 45 decibelů. Podřizují se tomu i výrobci zařízení, a tak se zdá, že je vše v nejlepším pořádku.

 

Christoph Reuter, první autor studie, muzikolog, profesor na Universität Wien.: „Rezonance zvyšuje hladinu hluku v inkubátoru až o 28 decibelů.“ Kredit foto: Universität Wien 
Christoph Reuter, první autor studie, muzikolog, profesor na Universität Wien.: „Rezonance zvyšuje hladinu hluku v inkubátoru až o 28 decibelů.“ Kredit foto: Universität Wien

Jenže tu teď máme nové výsledky studie puntíčkářů, kteří se zaměřili nejen na decibely vážené (vysvětlení níže), ale i na tónové charakteristiky, respektive akustický tlak na různých frekvencích ve vztahu k jejich fyziologickým účinkům. Když to zkrátíme, tak vlastně konstatují, že v pořádku toho moc není. Ne snad, že by jednotlivé přístroje montované do inkubátorů nesplňovaly „normu“. Pravda je i to, že řadu zvuků přicházejících z venčí inkubátor dokonce tlumí. Čertovo kopýtko je v kumulaci zvuků a v rezonancích.

 

Kromě rezonancí, kterým lze dát přívlastek hardvérové (souvisí s vlastní skříní boxu), dochází k rezonancím i v trubici lidského zvukovodu. Ty nám v prostředí s plodovou vodou nehrozí, neboť rezonanční frekvence ve vnějším zvukovodu se na nadměrné citlivosti prahu slyšení nepodílí. Na vzduchu je tomu ale jinak. K naší smůle jsou to mechanismy podpory dýchání, které vydávají vysokofrekvenční složku u níž je práh slyšení nízký a riziko poškození sluchu přičiněním rezonance tudíž roste.

 

Autoři publikace se nezdráhají tvrdit, že i při běžném provozu jsou novorozenci vystavováni hodnotám, které jsou sto jim sluch poškodit. Je tomu tak proto, že uzavřený prostor boxu je prevít. Naměřená rezonance například na frekvenci 97 Hz se podepisuje zvýšením hladiny hluku o 28 decibelů.

Naměřené (nahoře) a simulované (dole) rezonanční charakteristiky inkubátoru. Kredit:  Reuter et al., Frontiers in Pediatrics (2023)
Naměřené (nahoře) a simulované (dole) rezonanční charakteristiky inkubátoru. Kredit: Reuter et al., Frontiers in Pediatrics (2023)

 

Vědci ve své práci uvádějí na pravou míru ještě něco. A sice, že údaje uváděné ve zdravotních doporučeních a normách, nejsou pro prostředí inkubátorů tím pravým ořechovým. Změnu pohledu vysvětlují potřebou rozlišovat mezi naměřenou hladinou hluku v decibelech a akustickým tlakem udávaný jako hodnota „dBSPL“ (hodnota dBSPL je logaritmovaný poměr naměřeného akustického tlaku k referenčnímu akustickému tlaku). Většinou se doporučení a údaje výrobců vztahují právě na takto „opravenou“ hodnotu. Argumentuje se u ní tím, že má lepší vypovídací hodnotu protože lidské vnímání hladin hluku není jen logaritmické, ale je také frekvenčně závislé. Proto se hladina zvuku upravuje „vážením“ - zohledňujícím citlivost lidského sluchu k nízkým frekvencím (nižším než 500 Hz) a vysokým frekvencím (vyšším než 5 000 Hz). Běžnou praxí je dávat těmto mezním frekvencím menší význam. Jistou logiku to má. Tou je vypozorovaná škodlivost na dospělcích. Tradicionalistický přístup se ale ukazuje v případě nemluvňat zavřených do boxu nevhodným. Nebere v úvahu fakt, že i když dané frekvence jsou o něco méně škodlivé, v prostředí inkubátoru je sluchový aparát nedonošence vystaven rezonancím často právě v oněch mezních frekvencích a tudíž i v hodnotách, které zesílené rezonancí mohou škodit. V případě normálního pobytu v děloze by jich bylo robě téměř zcela ušetřeno.

Vito Giordano, spoluautor studie: „Inkubátory mají obvykle vnitřní rezonanci kolem 100 Hz. Na této hladině jsou zvuky uvnitř výjimečně hlasité." Kredit foto: Universität Wien 
Vito Giordano, spoluautor studie: „Inkubátory mají obvykle vnitřní rezonanci kolem 100 Hz. Na této hladině jsou zvuky uvnitř výjimečně hlasité." Kredit foto: Universität Wien

 

Když celý kopec dat a jejich souvislostí uváděných v kapitole „Výsledky“ přeložíme do lidštiny, dostaneme zhruba toto: „Chudátka robátka strkáme do bedny, v níž hladina hluku překračuje nejen doporučení pediatrů, ale i mezinárodní pokyny stanovené Světovou zdravotnickou organizací.“

Inu, chod infuzních pump, odsávacích zařízení, větrání, mechanismů na podporu dýchání, spolu s monitorovacím zařízením vybaveným alarmy, si vybírá svou daň. Když se to vše umocní zvuky generovanými manipulací s boxem, výsledkem jsou chvilky rambajzu srovnatelné s tím, jako bychom novorozence vzali na koncert rockové kapely. Ne, to není přehánění. Na rockových sešlostech se běžně hodnota hluku pohybuje kolem 103 dB. Foniatři tvrdí, že taková dávka je sto přivodit nám poškození sluchu během 5 minut.

 

Kolik že činily hodnoty naměřené v naší studii?

Základní hladina hluku se ve většině inkubátorů uvádí kolem 57 dB. Jak ukázalo měření na inkubátoru (Dräger Isolette 8000), tak vlivem rezonance a manipulací hladina hluku roste k padesáti až sto decibelům (dBA). V metrice dBSPL je těch decibelů ještě víc: 62 – 101. Naměřená maximálka se vyšplhala až na hodnotu 114 dB!

 

Není divu, že se některé dřívější studie hlukem na jednotkách intenzivní péče pro novorozence již zabývaly. Žel z nich vzešlo jen školení sestřiček s doporučením, že si mají dávat špunty do uší.


To, že se nový poznatek zrodil ve městě, které je kolébkou valčíku a sídlem jedné z nejslavnějších filharmonií světa není náhoda. Všichni tam vlivem tradic mají k tónům, respektive zvuku všeho druhu blízko. Také se vyplatilo mít v lékařském týmu muzikologa. Dopad studie vynikne, když vezmeme v potaz, že deficity v řečových dovednostech se vyskytují téměř u poloviny nedonošených dětí. A že k některým z těchto postižení by nedošlo, pokud bychom omezili rezonance uvnitř inkubátorů. Případným žalobám od výrobců boxů se autoři publikace v závěru vyhýbají notickou, že jimi naměřená data nelze zobecnit na všechny typy inkubátorů. Zároveň ale jedním dechem dodávají, že měření prováděli za ideálních laboratorních podmínek a že v běžném provozu na JIP by naměřené hodnoty byly ještě vyšší. Doufejme, že se poznatky možného poškozování sluchu nedonošencům dostanou ke sluchu vývojářů i porodníků a že to bude rychle.

 

Literatura

Christoph Reuter et al, Living in a box: Understanding acoustic parameters in the NICU environment, Frontiers in Pediatrics (2023). DOI: 10.3389/fped.2023.1147226

Datum: 22.05.2023
Tisk článku

Související články:

Viagra pro děti?     Autor: Josef Pazdera (04.01.2007)
Sociálnímu chování se lidské plody učí už v děloze     Autor: Josef Pazdera (18.10.2010)
Sháníme dělohu pro naše dítě. Zn.: cena dohodou     Autor: Josef Pazdera (06.10.2014)
Těhulky by neměly léčit lásku lékořicí, mohly by pak mít hloupější děti     Autor: Josef Pazdera (09.02.2017)
Tatínkovy vzpomínky zapsané do spermií     Autor: Josef Pazdera (12.11.2018)
Vadné mitochondrie v embryu zvyšují riziko potratu     Autor: Jan Nevoral (07.08.2020)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz