Čtyři kroky k vyhubení dinosaurů  
…aneb Čtveřice jezdců z chicxulubské apokalypsy

Fyzikální efekty, spojené s dopadem planetky na konci křídy byly pro všechny větší živočichy v okruhu asi 1500 kilometrů od epicentra dopadu fatální. Zabíjely extrémně silné zemětřesné vlny, enormně rychlá rázová vlna i oblak žhavého plazmatu, mnohonásobně překonávající teplotu na povrchu Slunce. I to byl ale jen začátek katastrofy, to nejhorší mělo teprve přijít. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Velké vymírání na konci křídy.
Fyzikální efekty, spojené s dopadem planetky na konci křídy byly pro všechny větší živočichy v okruhu asi 1500 kilometrů od epicentra dopadu fatální. Zabíjely extrémně silné zemětřesné vlny, enormně rychlá rázová vlna i oblak žhavého plazmatu, mnohonásobně překonávající teplotu na povrchu Slunce. I to byl ale jen začátek katastrofy, to nejhorší mělo teprve přijít. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Velké vymírání na konci křídy.

V dějinách výzkumu vymírání na konci křídy se vědci dlouho mylně zaměřovali na dlouhodobě působící činitele, jako jsou postupně se měnící výška hladin moří, kontinuální enormně silná sopečná činnost, vleklá degradace ekosystémů apod.[1] Mnohé zdokumentované efekty na biosféru v průběhu této kataklyzmatické události však naznačují, že se jednalo spíše o velmi rychlou, z hlediska geologického času prakticky okamžitou událost.[2] Tato skutečnost je do velké míry konzistentní s krátkodobou příčinou v podobě impaktu, se kterou poprvé přesvědčivě vystoupil Luis Alvarez se svým týmem v roce 1980.[3] Ačkoliv ani dnes není tato tzv. impaktní teorie všeobecně přijímána (a nevysvětluje kompletně všechny jevy, pozorované ve fosilním záznamu), jeví se jako nejpravděpodobnější vysvětlení události K-Pg.[4] Desítky vědeckých studií z posledních let jsou až na výjimky v dobrém souladu s impaktní teorií a doplňují mnohé detaily ohledně průběhu, fyzikálních efektů i následků této 66 milionů let staré události.[5] Destruktivní efekty K-Pg impaktu si na základě současných znalostí můžeme pracovně rozdělit do čtyř fází, které se společně v různé míře podílely na katastrofě, v jejímž důsledku zcela vyhynulo asi 70 až 80 % tehdejších druhů.[6]

 

1. fáze („Drtivý úder“) – první sekundy až hodiny po srážce

Planetka se sráží se Zemí v oblasti dnešního Mexického zálivu a při dopadu uvolňuje energii několik tisíckrát větší, než by odpovídalo souhrnné detonaci všech atomových bomb v jaderných arzenálech na vrcholu Studené války.[7] Od naprosto zdevastovaného místa dopadu (v řádu mnoha stovek kilometrů) se všemi směry začne šířit šoková vlna, která při rychlosti v řádu kilometrů za sekundu zabíjí vše živé v okruhu stovek až tisíců kilometrů od epicentra dopadu.[8]

 

Obří azhdarchidní ptakoještěr sleduje děsivou zkázu v podobě dopadu planetky na konci křídy. V této blízkosti k místu dopadu měl jistotu smrti v řádu několika minut. Pro globální biotu však byly fatální až dlouhodobé důsledky této srážky, zejména pak tzv. impaktní zima. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Velké vymírání na konci křídy.
Obří azhdarchidní ptakoještěr sleduje děsivou zkázu v podobě dopadu planetky na konci křídy. V této blízkosti k místu dopadu měl jistotu smrti v řádu několika minut. Pro globální biotu však byly fatální až dlouhodobé důsledky této srážky, zejména pak tzv. impaktní zima. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Velké vymírání na konci křídy.

Zemětřesení o magnitudě nad 10.1 (dle jiných odhadů ale až 13!) se rovněž šíří touto extrémní rychlostí a sráží a drtí vše v dosahu.[9] V současném světě by takové globální zemětřesení dokázalo zničit většinu budov na celém povrchu planety. Šířící se oblak plazmy o teplotě až 20 tisíc °C doslova vypaří vše živé v okruhu odpovídajícím rozloze velkých států.[10] Megatsunami o počáteční výšce 1,5 kilometru až po řádové desítky metrů při vzdálenějších pobřežích má asi 30 000krát větší energii než indonéská tsunami z roku 2004 a zdevastuje většinu pobřeží světa.[11] Žádný z těchto efektů však přesto není sám o sobě příčinou globálního vymírání, jakým katastrofa na konci křídy byla. Je jisté, že v celé oblasti Střední Ameriky, severní části Jižní Ameriky a naopak v jižních částech Severní Ameriky je zkáza prakticky úplná a takřka všechny populace větších suchozemských živočichů jsou zde zmasakrovány. Jedná se ale teprve o začátek katastrofy.

 

———

2. fáze („Žár z nebes“) – první desítky minut až desítky hodin po srážce

Zatímco v první fázi byla totální destrukce ještě omezena na jeden region (byť o průměru v řádu tisíců kilometrů), v následující fázi, která se časově s první prakticky prolíná, už je drtivě zasažen celý svět. Globální účinek má podobu tepelného infračerveného záření, vznikajícího vstupem extrémního množství drobných částic vyvrženého materiálu do nižších vrstev atmosféry.[12] Vzduch se sice ohřívá jen asi o 10 °C, teplo je ale plně absorbováno povrchem hornin, listů i kmenů a samozřejmě i těly živočichů. Bylo spočítáno, že infračervená radiace tehdy překonala asi 8 až 10krát teplo přicházející od Slunce během poledních hodin na nejteplejších místech naší planety, a to v řádu desítek minut až několika hodin.[13] Živá tkáň se v takových podmínkách doslova usmaží, jedinou záchranu skýtají úkryty pod zemí (v hloubce alespoň 10 cm) nebo pod vodní hladinou (kde se odpaří nanejvýš několik horních mikronů vodního sloupce).[14] Jistou ochranu skýtaly také jeskyně nebo skalní převisy, případně i oblasti s aktuálně značnou oblačností, ve hře zde byl tedy rovněž efekt pouhé šťastné souhry okolností. Právě tato druhá fáze účinků dopadu planetky mohla být pro většinu populací terestrických zvířat nejvíce destruktivní a způsobit vyhynutí téměř všech nechráněných a obloze exponovaných suchozemských živočichů s hmotností nad 5 (dle jiných odhadů také 25) kilogramů.[15]

 

Katastrofa na konci křídy byla do značné míry selektivní v tom smyslu, že roli při přežití druhů sehrávala i prostá náhoda. Obecně však lze říci, že větší suchozemští obratlovci (jako byli dinosauři, ptakoještěři a mnozí další) neměli obvykle šanci přežít, nejpozději v průběhu třetí fáze již byli funkčně nebo i definitivně vyhynulí. Malí tvorové, jako byli oportunističtí savci, schopní najít úkryt pod zemí nebo ve skalních dutinách a následně získat potravu v post-apokalyptickém světě, byli značně zvýhodněni. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Dinosauři od Pekelného potoka.
Katastrofa na konci křídy byla do značné míry selektivní v tom smyslu, že roli při přežití druhů sehrávala i prostá náhoda. Obecně však lze říci, že větší suchozemští obratlovci (jako byli dinosauři, ptakoještěři a mnozí další) neměli obvykle šanci přežít, nejpozději v průběhu třetí fáze již byli funkčně nebo i definitivně vyhynulí. Malí tvorové, jako byli oportunističtí savci, schopní najít úkryt pod zemí nebo ve skalních dutinách a následně získat potravu v post-apokalyptickém světě, byli značně zvýhodněni. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Dinosauři od Pekelného potoka.

3. fáze („Globální mráz“) – první týdny až několik roků po srážce

Ještě v předchozí fázi dochází na velké části světa i k divokým požárům, které spálí značnou část rostlinné biomasy a dále výrazně zhorší podmínky pro přežití velkému množství organismů.[16] Po odeznění ohnivého pekla ale nečeká již tak těžce zkoušený svět úleva a postupná obnova, ba právě naopak. Naplno se začíná projevovat další vražedný efekt spojený s vyvržením ohromného množství plynného i pevného materiálu do atmosféry, a to přesně opačný – zastínění slunečního svitu částicemi hmoty katapultovanými do stratosféry vede k rychlému snížení průměrné teploty na celém světě.[17] Pokles je přímo drastický, činí v průměru asi 26 až 34 stupňů Celsia![18] Horký svět pozdní křídy se v geologickém mrknutí oka mění na extrémně chladný, místy až ledový.[19] Teplomilné druhy zvířat a rostlin, jejichž zástupci přežili nejhorší průběh prvních dvou fází katastrofy, na mnoha místech světa definitivně vymírají. Na souši trvá obnova a návrat přibližně k původnímu klimatickému stavu asi 3 až 16 let, podle jiné odborné práce je to však možná až 30 let.[20] I tak se ale jedná o extrémně rychlou obnovu oproti některým oblastem hlubokých moří a oceánů, kde značné výkyvy a dozvuky této tzv. impaktní zimy přetrvávají asi po dobu 10 tisíc let.[21] O rozsáhlých požárech a následné impaktní zimě svědčí i tzv. kapradinový vrchol, který odpovídá extrémnímu rozšíření „katastrofové vegetace“ v prvních měsících až desetiletích po události.[22]

 

4. fáze („Horko ve zničeném světě“) – desítky tisíc let po srážce

Předchozí tři fáze destrukce byly nepochybně hlavními činiteli při hromadném vymírání na konci křídy a poslední fáze už je spíše dodatečná. V jejím průběhu doznívaly některé dlouhodobější účinky srážky a přírodní svět se vlastně již vzpamatovával z nejhorších důsledků katastrofy.[23] Přesto i v těchto zhruba prvních 100 tisíciletích po dopadu planetky byl proces obnovy narušen dalším efektem, majícím podobu dlouhodobého globálního oteplení.[24] To bylo způsobeno únikem velkého množství skleníkových plynů do atmosféry, které se naplno projevily až po vyčištění oblohy od prachových a dalších částeček, které stínily sluneční záření během impaktní zimy.[25] Rozsáhlá výlevná sopečná činnost tzv. Dekkánských Trapů na území tehdejší ostrovní Indie navíc dodávala již před srážkou oxid uhličitý do atmosféry v takové míře, že se jeho podíl zvýšil ještě před dopadem ze zhruba 500 na 1400 ppm a po dopadu pak dokonce na 2300 ppm.[26] Novější odborné práce uvádějí, že teplota mělkých částí vodstev se tehdy zvýšila v průměru o 5 °C a na souších pak o 4,3 až 13,5 °C (průměrně tedy asi o 7,5 °C).[27] I takové, oproti předchozím událostem zdánlivě nevýznamné kolísání teploty, mohlo v průběhu mnoha tisíciletí ještě více ztížit obnovu ekosystémů a mnohé druhy, které jen o vlásek unikly vyhynutí krátce po dopadu, postrčit takříkajíc přes okraj definitivní zkázy. 

Tento zjednodušený a značně zestručněný scénář 66 milionů let staré globální katastrofy svědčí o tom, že i jediná událost s takřka okamžitými účinky může výrazně promluvit do průběhu vývoje života na Zemi a dokonce může způsobit celosvětovou katastrofu v podobě hromadného vymírání druhů. Ačkoliv je jisté, že intenzita těchto jevů nebyla na celém světě stejně výrazná a mnohé druhy dinosaurů i jiných velkých živočichů dokázaly přežívat po další desítky nebo i stovky tisíciletí, přesto byli nakonec i takoví odolnější nebo šťastnější zástupci megafauny vyhubeni. V současnosti se nacházíme ve fázi intenzivního výzkumu této pradávné události a nové objevy a další převratná zjištění lze očekávat nejen v příštích letech, ale možná již v následujících měsících a týdnech. Některé detaily vymírání na konci křídy nejspíš nikdy nezjistíme a v mnoha ohledech budeme i nadále značně nejistí – s dnes dostupnými novými metodami a moderními technologiemi výzkumu máme ale jistotu, že budeme v tomto směru v dohledné době podstatně moudřejší.


Napsáno pro weby OSEL a DinosaurusBlog.

 

Short Summary in English: The so called Alvarez hypothesis, formally published in 1980, posits that the mass extinction of the non-avian dinosaurs and their contemporaries during the Cretaceous–Paleogene extinction event 66 million years ago was caused by the impact of an asteroid or comet (as we now know, it was most likely an asteroid and the impact took place in what is now Mexican Gulf). The effects of this impact were immense and they can be divided roughly into four phases.

 

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous-Paleogene_extinction_event

https://www.geol.umd.edu/~tholtz/G104/lectures/104extinct.html

https://ucmp.berkeley.edu/diapsids/extinction.html

https://www.geolsoc.org.uk/chicxulub

https://www.lpi.usra.edu/science/kring/Chicxulub/

 


 

[1] MacLeod, N.; et al. (1997). The Cretaceous–Tertiary biotic transition. Journal of the Geological Society. 154 (2): 265–292.

[2] Mukhopadhyay, S. (2001). A Short Duration of the Cretaceous-Tertiary Boundary Event: Evidence from Extraterrestrial Helium-3 (PDF). Science. 291 (5510): 1952–1955.

[3] Alvarez, L. W.; et al. (1980). Extraterrestrial cause for the Cretaceous–Tertiary extinction. Science. 208 (4448): 1095–1108.

[4] Schulte, P.; et al. (2010). The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary (PDF). Science. 327 (5970): 1214–1218.

[5] Morgan, J. V.; et al. (2022). The Chicxulub impact and its environmental consequences. Nature Reviews Earth & Environment. 3: 338–354.

[6] Jablonski, D.; Chaloner, W. G. (1994). Extinctions in the fossil record (and discussion). Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. 344 (1307): 11–17.

[7] Richards, M. A.; et al. (2015). Triggering of the largest Deccan eruptions by the Chicxulub impact. Geological Society of America Bulletin. 127 (11–12): 1507–1520.

[8] Frankel, C. (1999). The End of the Dinosaurs. Cambridge University Press, str. 112–114.

[9] DePalma, R. A.; et al. (2019). A seismically induced onshore surge deposit at the K-Pg boundary, North Dakota. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (17): 201817407.

[10] Burtt, D. G.; et al. (2022). Hot atmospheric formation of carbonate accretionary lapilli at the Cretaceous-Paleogene boundary, Brazos River, Texas, from clumped isotope thermometry. Geology. 50 (5): 636–640.

[11] Range, N. M.; et al. (2022). The Chicxulub Impact Produced a Powerful Global Tsunami. AGU Advances. 3 (5): e2021AV000627.

[12] Melosh, H. J. (1990). Reentry of fast ejecta: The global effects of large impacts [abs.]. Eos (Transactions, American Geophysical Union). 71: 1429.

[13] Robertson, D. S.; et al. (2004). Survival in the first hours of the Cenozoic (PDF). GSA Bulletin. 116 (5–6): 760–768.

[14] Goldin, T.; Melosh, J. (2009). Self-shielding of thermal radiation by Chicxulub impact ejecta: Firestorm or fizzle? Geology. 37: 1135–1138.

[15] Pope, K. O.; et al. (1997). Energy, volatile production, and climatic effects of the Chicxulub Cretaceous/Tertiary impact. Journal of Geophysical Research. 102 (E9): 21645–21664.

[16] Robertson, D. S.; et al. (2013). K‐Pg extinction: Reevaluation of the heat‐fire hypothesis. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 118 (1): 329–336.

[17] Lyons, S. L.; et al. (2020). Organic matter from the Chicxulub crater exacerbated the K-Pg impact winter. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 (41): 25327–25334.

[18] Brugger, J.; Feulner, G.; Petri, S. (2016). Baby, it’s cold outside: Climate model simulations of the effects of the asteroid impact at the end of the Cretaceous. Geophysical Research Letters. 44 (1): 419–427.

[19] Chiarenza, A. A.; et al. (2020). Asteroid impact, not volcanism, caused the end-Cretaceous dinosaur extinction. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 (29): 17084–17093.

[20] Pankhurst, M. J.; Stevenson, C. J.; Coldwell, B. C. (2021). Meteorites that produce K-feldspar-rich ejecta blankets correspond to mass extinctions. Journal of the Geological Society. 179 (3): jgs2021-055.

[21] Norris, R. (2020). Whump, Slosh, Slosh, Slosh–Filling the Crater That Did in the Dinosaurs. AGU Advances. 1 (4): e2020AV000306.

[22] Berry, K. (2023). Can the initial phase of the K/Pg boundary fern spike be reconciled with contemporary models of the Chicxulub impact? New insights from the birthplace of the fern spike concept. Review of Palaeobotany and Palynology. 309: 104824.

[23] Claytor, J. R.; et al. (2023). New mammalian local faunas from the first ca. 80 ka of the Paleocene in northeastern Montana and a revised model of biotic recovery from the Cretaceous–Paleogene mass extinction. Journal of Vertebrate Paleontology. e2222777.

[24] Naafs, B. D. A.; et al. (2018). High temperatures in the terrestrial mid-latitudes during the early Palaeogene (PDF). Nature Geoscience. 11 (10): 766–771.

[25] Vellekoop, J.; et al. (2014). Rapid short-term cooling following the Chicxulub impact at the Cretaceous-Paleogene boundary. Proceedings of the National Academy of Sciences. 111 (21): 7537–7541.

[26] Nava, A. H.; et al. (2021). Reconciling early Deccan Traps CO2 outgassing and pre-KPB global climate. Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 (14): e2007797118.

[27] Petersen, S. V.; Dutton, A.; Lohmann, K. C. (2016). End-Cretaceous extinction in Antarctica linked to both Deccan volcanism and meteorite impact via climate change. Nature Communications. 7: 12079.

Datum: 22.08.2023
Tisk článku


Diskuze:

Prajem si svetovy mier

Radoslav Pořízek,2023-08-28 11:56:59

Stvrta faza mi pride ako politicky manifest rusivo pridany do inak vedeckeho textu. Je to uz take povinne cvicenie: do clanku nejak nasroubovat boj proti globalnemu oteplovaniu ako ked si sutaziace Miss zelaju svetovy mier.

V spekulacii nevidim vedecku hodnotu: Ake mame dokazy, ze predpokladane zvysenie teploty viedlo k vyraznemu globalnemu zhorseniu zivotnych podmienok? A ake mame dokazy, ze predpokladane oteplenie sposobilo prave CO2?

Vedecky preukazane je iba priame posobenie CO2, sposobujuce oteplenie iba +1 stupen Celsia pri zdvojnasobeni koncetracie CO2. Existuje hypoteza, ze toto posobenie sa moze dalej zosilnovat pozitivnymi spatnymi vazbami, ktore ale zatial nemame kvantifikovane: dokonca aj v spravach IPCC pripustaju az niekolkonasobny rozptyl (climate sensitivity 2 'C az 6 'C).

Zaujalo ma, ze vykyv CO2 z 500 ppm na 1300 ppm je v clanku povazovany na prirodzenu variaciu sposobenu sopecnou cinnostou a jeho nasledny narast az na 2500 ppm je tiez prirodny vplyv sposobeny vynimocnou udalostou.

Odpovědět

Křídová tragédie

Zdeněk Sládek,2023-08-25 18:47:29

Byla to rána, o tom již dnes není sporu. A byla to rána pořádná a zapříčinila revoluční změny v celé biosféře planety. To je také fakt. Ale... Pořád jsme na začátku chápání geofyzikálně chemických procesů, které náraz planetky odstartoval. Jsou to, neberte mě za slovo, tři - čtyři roky? Co se podařilo odvrtat z oblasti impaktu relevantní vzorky. Matematické modely, které nám určí množství nárazem uvolněné hmoty do atmosféry se sice stále zpřesňují, ale i tak jsou zatím na úrovni literárních pověstí. Doposud neznáme některé klíčové parametry. Neznáme je prostě z toho důvodu, že 1) naše současné technologie nám nedovolují data získat a 2) nemáme pražádnou přímou, či zprostředkovanou zkušenost s podobným dějem. I tak je chválihodné jaký pokrok ve výzkumu této události v posledních letech nastal.
Nicméně, nestrašme se tolik tím peklem. Je každého cca půlroku ohnivější a katastrofičtější. Za poslední půlmiliardu let došlo pro život na planetě k mnohem fatálnějším událostem než je křídový atak planetky. Tam kde se nelze zcela spolehnout na empirické modely jevů, můžeme přece sáhnout po velmi osvědčeném a naprosto hmatatelném faktu - fosilním záznamu. A ten hovoří jasně o katastrofě globálního rozměru. Ale v té katastrofičnosti trochu pokulhává za matematickým infernem. Ano, je zde kolaps ekosystému, ale ne takový, že by se zastavila fotosyntéza. To odporuje logice věci. Z následného fosilního záznamu zase víme, že se vegetace vzpamatovala poměrně rychle. O fytoplanktonu nemluvě. Máme zde celé zachované archaické rody rostlin, které jsou před i po a ejhle: Třeba takové sekvoje máme v Kalifornii pořád. Ne všechno lze hodit na semennou banku v půdě. Hodně rostlin zregeneruje i po ohoření, pokud tedy ohoří... Dalším faktorem je následná zima. Ta také nemohla být tak fatální a trvat dlouho. Prostě proto, protože kdyby ano, nejsou tu s námi již žádní studenokrevní. A co se týče následných změn ph povrchových vod, to také nemohlo být tak drastické. Máme zde pořád obojživelníky. V hloubce oceánu nám přežívají loděnky. Tedy asi ne kyselost vody, ale následné částečné (částečné!) zhroucení potravního řetězce může být tou pravou příčinou vyhynutí.
Přistupujme tedy k novým informacím o této události obezřetně a kriticky a pokud tvrdíme, že nastal nějaký zásadní fyzikální výkyv v podobě extrémní IF radiace, musíme si zároveň položit otázku: jak to mohlo něco přežít... Nebo třeba ta IF radiace nebyla taková... Možná chybka v modelu, ne?

Odpovědět

A čo kyslík

Lubo Haluška,2023-08-24 13:15:02

Nejak sa zabúda aj na úbytok kyslíka v ovzduší. Pri celosvetovom požiari muselo byť spálené obrovské množstvo kyslíka a vznikli dusitany, siričitany, ich kyseliny, ... To malo tiež vplyv na formy života. Obzvlášť keď stúpla aj teplota hornej vrstvy oceánu a produkcia kyslíka riasami bola zastavená. Množstvo kyslíka v atmosfére pravdepodobne kleslo na kritickú úroveň a do toho prišla zima, čiže fotosynteza sa zastavila.

Odpovědět


Re: A čo kyslík

Pavel Z,2023-08-25 11:45:14

Na kyslík se nezapomíná, jen je jeho pokles absolutně minimální - v atmosféře ho je tak ohromné množství, že ani vypálením všech lesů, ropy a uhlí by jeho koncentrace moc nepoklesla. Ostatně stačí mít přehled o koncentraci CO2 v atmosféře - spalováním fosilních paliv za posledních 100 let jsme se dostali na 0,0407%, zatímco kyslík je bezmála na hodnotě 21%.
Proto byl tehdy mnohem větším problémem obsah SO3 nebo SO4 vzniklý spálením povrchových ložisek uhlí atd.

Odpovědět

Akce reakce

Mintaka Earthian,2023-08-23 13:35:08

U těchto popisů mě vždy "trkne", jak málo se věnuje pozornost tomu, co se při takovém impaktu odehrálo na druhé straně Země. Když víme úhel a místo dopadu, měli bychom mít představu, co a kde to způsobilo na druhé straně.

Jestli to nejsou Dekánské trapy, tak kde je reakce na impakt? Kráter Shiva? https://www.allthingsnature.org/what-is-the-shiva-crater.htm

V případě Marsu, kde je největší sopka ve Sluneční soustavě Olympus Mons, je na druhé straně planety Hellas Planitia, jeden z největších impaktních kráterů. Náhoda?

-----

A co vychýlení oběžné dráhy Země kolem Slunce?

Odpovědět


Re: Akce reakce

Jirka Naxera,2023-08-23 15:08:19

Asteroid 10-15km v prumeru, versus 13000km Zemekoule, to je radove 10^-9 hmotnosti. Krat nejakych tech 20km/s da zmenu rychlosti planety ~20mikrometru za sekundu? To s drahou asi nejak moc neprovede.

Odpovědět


Re: Re: Akce reakce

Eva M,2023-08-23 16:03:46

draha sem draha tam - ja se v tom moc nevyznam, ale ta pohlcena kineticka energie musi neco udelat, ne? v tech hlubsich zemskych vrstvach........navic vetsi teleso prinese nejaky ten material...

Odpovědět


Re: Re: Re: Akce reakce

Jirka Naxera,2023-08-24 00:09:28

Tak když se o tom bavíme, ona ta energie je (z planetárního pohledu) docela zanedbatelná. Navíc (doufám, že mě nějaký geofyzik opraví) v hlubších vrstvách, kde je to natavené

Teorii, že rázová vlna z nárazu spustila sopečnou činnost ve velkém na druhé straně planety jsem už také někde viděl, ale nevzpomenu si kdy a kde.

Přinesený materiál máte dlouho známý a píše se o tom všude, na Oslu, na Wikině https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous%E2%80%93Paleogene_boundary ale zase, povrch roste s druhou mocninou, i kdyby se celá planetka rozprášila rovnoměrně na Zemi, tak to dá tak centimetr vrstvu. (Zajímavá následná otázka, která bude chtít najít publikované počítačové simulace, jaká část se reálně odpařila nebo rozprášila, a kolik to zvednulo pozemského prachu...)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Akce reakce

Jirka Naxera,2023-08-24 00:11:32

oprava: V hlubších vrstvách, kde je to natavené, to ani nějak moc nemá co provést. A vnitřní jádro je pořád příliš velké, aby energie, která projde až k němu něco zmohla. Ale to berte jako nekvalifikovaný odhad.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Akce reakce

Eva M,2023-08-24 08:28:23

noooo ... kdesi jsem přečtla, že v kterési evropské zemi (jestli ono to nebylo švýcarsko? fakt to teď hledat nebudu...) vzdali geotermální elektrárnu po dosti citelném zvýšení seismické aktivity........:) toš že by to také byla otázka vhodné trefy, případně materiálu, rozměrů, hmotnosti kosm. tělesa, a pod.?

.... dokonce prý snad i kontinent(y) sem tam kdosi připisuje kosmické události...

:) ale přiznávám "myslet znamená houby vědět".....................tak že by nás přeci jen navštívil nějaký ten sakumprásk geofyzik/geolog? :)

Odpovědět


Re: Re: Akce reakce

Mintaka Earthian,2023-08-24 00:10:11

Šedá jsou čísla, zelený je strom života.
V případě pokusu s DART reálné účinky na orbitální dráhu Dimorphose trojnásobně předčily nejoptimističtější výpočty.

Dimorphos 5,5E+05 kg (5,5 milionu tun) versus impaktor Dart 580 kg poměr 1:9 482 758
Země 6E+024 kg versus asteroid stojící za K-Pg událostí (on nemá jméno?) blízko horní hranice odhadu hmotnosti 4,5E+017 poměr 1:13 333 333

Ten poměr hmot není zase tak rozdílný, je jen o 30% menší.
Navíc asteroid měl cca 2x větší rychlost než impaktor DART.
Tedy nějaký nezanedbatelný vliv na oběžnou dráhu Země to mít mohlo a to nemluvím o vlivu na rotaci Země a sklon osy rotace.

Info o měsíčku Dimorphos https://en.wikipedia.org/wiki/Dimorphos
Odhad hmotnosti asteroidu vyhloubivšího Chicxulubský kráter: https://arxiv.org/abs/1403.6391

Odpovědět


Re: Re: Re: Akce reakce

Jirka Naxera,2023-08-24 00:15:28

Moment. Orbitální rychlost 18cm/s, to je o trochu víc fragile systém, než 30km/s u Země, né?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Akce reakce

Mintaka Earthian,2023-08-24 03:51:34

To je 160 000 krát větší rychlost pro Zemi kolem Slunce. To jsem nezohlednil.
Šťoucháním asteroidy to tedy na změnu orbity Země nevypadá, leda by to bylo něco většího, třeba planetka Theia z hypotézy o vzniku Měsíce. (Pokud nevyhraje teorie synthesia).

Jak už se neúspěšně dožadoval Archimédes "Dejte mi pevný bod...", nic není na pevno, a tak se i pro tu změnu orbity najdou jiné, mocnější síly:

Cite wiki: "Dlouhodobě není možné předpovědět přesnou pozici planety na její oběžné dráze a velmi dramaticky se může měnit i samotná oběžná dráha. Nejsilněji se tento chaos projevuje ve změnách výstřednosti drah, které mohou nabývat eliptičtější (nebo méně eliptické) podoby. Některé modely však dokáží předpovědět např. pohyb Země až na 50 miliónů let od současnosti.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_a_v%C3%BDvoj_slune%C4%8Dn%C3%AD_soustavy

Nebo ještě odvážnější:
https://www.scientificamerican.com/article/earths-orbital-shifts-may-have-triggered-ancient-global-warming/

Díky za snahu o objasnění.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Akce reakce

Jirka Naxera,2023-08-24 04:48:39

Ja myslim (ale myslet znamena houbelec vedet, coz timto priznavam), ze tenhle problem (chaoticka obezna draha) muze vzniknout, az pokud je tech teles nejmene 3 a vice (viz problem tri teles atd.), ale tam zrovna o pocatecni impuls nemusi nutne jit (pokud se teda "netrefi" do spravne chvile kdy je chaoticky system citlivy, coz je zase otazka pravdepodobnosti)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Akce reakce

Mintaka Earthian,2023-08-24 12:56:50

Největší gravitační vliv, pokud zrovna kolem nepoletí nějaký chuchvalec temné hmoty, či opuštěná černá díra, tak má Slunce a Měsíc. Ale třeba Jupiter má, v závislosti na poloze, občas pouze 100x menší vliv než měsíc. Tak tedy malý, ale neustálý vliv okolních planet tady je. Ve spojení s časem to pak může mít neočekávaný účinek.

Cite z https://www.scientificamerican.com/article/earths-orbital-shifts-may-have-triggered-ancient-global-warming/ :

"Determining where Earth was tens of millions of years ago is a surprisingly thorny problem, because the sun and its planets form a chaotic system, in which minuscule orbital changes can, over time, magnify into enormous effects."

"Earth’s orbit is eccentric, meaning it has changed repeatedly over time. Nudged by the gravitation of Jupiter, Mars, Venus and other planets, our world’s axial tilt and precession are always slowly shifting. And its orbit slips between circular and elliptical paths in complex cycles across millennia. One cycle in particular, with a duration of 405,000 years, helps geologists calibrate planetary dynamics using sediment records"

Aby toho "chaosu" nebylo málo, těch vlivů na oběžnou dráhu tam bude ještě celá smečka.
Apsidální precese, Milankovičovy cykly, pohyb kolem středu galaxie, přibližování / vzdalování jiných hvězdných soustav, ...

Někdy k významné "změně" orbity pomůžou jen lepší data a nový výpočet:
https://www.livingfuture.cz/clanek.php?articleID=12492
Kdepak se hrabou asteroidy na sílu matematiky a pera :) (dnes už klávesnice).

-----

Tip na pěknou stránku na téma blízkozemních asteroidů a jejich detekce:
https://bigthink.com/starts-with-a-bang/earth-threatening-asteroid/

Odpovědět

Informace o teplotě

Vladimir Skolnik,2023-08-22 19:31:17

Vždy když čtu o kolik se zvýšila nebo snížila teplota po dopadu planetky, nikdy se nedozvím jaká teplota byla před dopadem.
Možná, že to je ta nejdůležitější informace ze všech.

Odpovědět

Drtivý dopad

Tomáš Novák,2023-08-22 17:17:19

Úžasná představa, i když hodně děsivá - lokální povodně a požáry nás dnes děsí, ale takové kataklyzma by zlikvidovalo naši civilizaci a poslalo zbylé přeživší do končícího paleolitu...

Odpovědět


Re: Drtivý dopad

Eva M,2023-08-22 17:37:57

...tak on uplne staci kreten ktery podpali lesy na tenerife (nebo jinde) ..............jinak narust teploty o 10 st neni zas tak strasny pokud je vychozi teplota napr. +5st...........horsi to bude s tim mrazem...........................tam by clovek cekal ze schopnost rychleho presunu pomuze ------- asi ovsem ne, pokud je clovek - resp. spis ptak - smerove zmatenej...

Odpovědět


Re: Drtivý dopad

Travmyš Polní,2023-08-23 11:37:45

...by zlikvidovalo naši civilizaci a poslalo zbylé přeživší do končícího paleolitu...

Zaručeně - viz Younger Dryas.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz