Vodíkové palivové články vylepšují výrobu léků  
Farmaceutický průmysl spotřebuje spoustu energie a vytváří množství problematického odpadu. Zajímavým řešením by mohlo být nahrazení zinku jako zdroje elektronů vodíkem. Důmyslná adaptace technologie vodíkových palivových článků otevírá cestu vodíkové výrobě léčiv.
Prosadí se vodíkový farmaceutický průmysl? Kredit: UW-Madison.
Prosadí se vodíkový farmaceutický průmysl? Kredit: UW-Madison.

Chemický průmysl je obrovský žrout energie. Proto se v poslední době objevují snahy o dekarbonizaci tohoto tradičně vůči prostředí nepříliš nakloněného průmyslu. Tým americké University of Wisconsin–Madison (UW-Madison) přichází s novou metodou výroby farmaceutických látek, která důmyslně využívá technologii vodíkových palivových článků.

 

Shannon S. Stahl. Kredit: UW-Madison.
Shannon S. Stahl. Kredit: UW-Madison.

Konvenční proces výroby řady léčiv používá velké množství kovového zinku jako zdroje elektronů. Využívání zinku je ale z řady důvodů komplikované a přináší spoustu problematického odpadu. Shannon Stahl a jeho kolegové spojili síly s farmaceutickou společností Merck & Co. Inc. a vyvinuli více udržitelný postup výroby farmaceutických látek, z nichž se připravuje řada léčiv.

 

Inspirovaly je vodíkové palivové články, které pracují s plynným vodíkem jako zdrojem elektronů pro výrobu elektřiny. Badatelé toho využili a přesměrovali technologii vodíkových článků tak, aby namísto elektřiny vyráběla chemikálie pro farmaceutický průmysl.

 

Logo. Kredit: UW-Madison.
Logo. Kredit: UW-Madison.

Vodík je podle Stahla v řadě ohledů ideální volbou. Může být vyráběn díky obnovitelné elektřině a vytváří jen velmi málo odpadu. „Vodíkový“ farmaceutický průmysl by rovněž byl významnou součástí vodíkové ekonomiky.

 

Stahl s kolegy vytvořili systém, který využívá chinon k odebírání elektronů z vodíku. Významným rysem celého procesu je, že funguje bez přítomnosti vody. Palivové články totiž typicky vodu obsahují, ale voda by v tomto případě mohla dělat potíže při výrobě farmaceutických látek. Systém rovněž využívá elektřinu k tomu, aby byly získány elektrony o vyšší energii, než jakou obvykle mají elektrony získané z vodíku.

 

Vědci teď novou metodu dále vylepšují a směřují ji k využití v průmyslové výrobě. Zároveň jsou přesvědčeni, že by její využití mohlo být širší než jen ve farmaceutickém průmyslu. Podle nich jde o praktickou technologii, kterou je možné zapojit i do jiných typů chemické výroby.

 

Video: Shannon S. Stahl - Schneller Frontier Lecture

 

Literatura

UW-Madison 21. 8. 2023.

Datum: 26.08.2023
Tisk článku

Související články:

Nová technologie vyrobí vodík z běžné mořské vody se solární energií     Autor: Stanislav Mihulka (20.03.2019)
Průlomová technologie těží vodík z ropných polí a ropných písků     Autor: Stanislav Mihulka (24.08.2019)
Věčný zdroj čistého vodíku: odpadní voda s exkrementy     Autor: Stanislav Mihulka (16.09.2020)
Japonští vědci objevili nový postup pro snadné a bezpečné skladování vodíku     Autor: Stanislav Mihulka (14.07.2023)Diskuze:

Naturally, ni kdo to v Nature nečte, ni kdo tomu ne rozumí, … klobouk v křoví.

Josef Hrncirik,2023-08-30 20:29:12

30.ř. článku:“The mediated H2 anode technology disclosed 31 here offers a general strategy to support H2-driven electrosynthetic reductions…“ Stejně do toho budou muset vždy navíc rvát elektřinu z uhlí a plynu.
ř.116 …electrolysis loop circulates the mediator/electrolyte solution over the anode, resulting in electrochemical oxidation of AQSH2 to AQS
ř.119 protons are retained in flowing solution, rather than passing through the membrane, they are transported back into the anolyte reservoir where they undergo neutralization by Li2CO3 + 2H+ = LiHCO3 + Li+.
130 mediated H2 anode enables use of H2 as a source of electrons – without protons – for the cathodic reduction reaction
268 To the anodic chamber was added 5 wt % palladium on carbon (42 mg, 0.020 mmol, 2 mol%), AQS (62 mg, 0.19 mmol, 20 mol%), and Na2CO3 212 mg, 2 mmol, 2 equiv.) M.v. je pro sodu, vždy ale píší Li2CO3! ř. 320 = správně: Li2CO3 (554 mg, 7.50 mmol
275 To the cathodic chamber was added NiBr2•3H2O (27.3 mg, 0.105 mmol, 10 mol%), dtbbpy (23.6 mg, 0.088 mmol, 8.8 mol%), and ttbtpy (8.8 mg, 0.022 mmol, 2.2 mol%)
293 Constant current electrolysis was performed at –3 to –4 mA until the passage of 3.5 F/mol or until the cell potential reached –10 V . Mol chinonu (i AQS) odpovídá molu H2 tj 2 Faraday = 2 mol e- nutných pro reakci ArBr + AlkBr + 2e = ArAlk + 2 Br- . Do čeho se jim tam podařilo narvat 3,5- 2= 1,5F tj. 75% náboje nad teorii? Po rozložení vody z prý bezvodého systému se jim tam na pracovní anodě nutně musel vylučovat Br2 a likvidovat rozpouštědlo NMP a pyridiny (je jich molárně 0,11 mmol/0,19 mmol H2 (velmi silně přethořeno pro zmatení protidrogového psa!) a na katodě se uvolňovat pichlavé dendritické Li. Klidní jak rypoši.
368 anodic solution was prepared in a nitrogen-filled glovebox by weighing sodium anthraquinone-2-sulfonate (AQS) into an 8-dram vial (7.69 g, 24.8 mmol, 5 mol%), LiBr into two 8-dram vials (2 × 52 g vials = 104 g, 1200 mmol, 2.4 equiv). In a nitrogen-filled glovebox, lithium carbonate (55 g, 744 mol, 1.5 equiv) was weighed into a 500 mL Nalgene container. AQS and 1 vial of LiBr were added to a 1 L Nalgene bottle fitted with a cross-shaped stir bar inside the glovebox. To a second 1 L Nalgene bottle fitted with a cross-shaped stir bar was added the 2nd vial of LiBr. To each of the Nalgene bottles was added approximately 750 mL of anhydrous NMP from 2 × 1 L bottles. Each Nalgene bottle was mixed using rotary stirring for 1 h. On the day of reaction, the bottles were then removed from the glovebox, the stir bar was removed, and the contents were charged to the anolyte reservoir (12 L round bottom flask). The bottle was rinsed with remaining NMP (approx. 250 mL NMP per bottle). Additional dry NMP (1 L) was used to rinse the two Nalgene bottles. Lithium carbonate was added into the anodic reservoir to avoid accumulation of generated protons in solution. To retain the lithium carbonate, it was packaged into seven pouches made of filter paper sealed with polypropylene zip ties (approx. 7.9 g per pouch) for a total of 55 g of lithium carbonate charged. Finally, 3 L of NMP was added to the anolyte reservoir to bring the total volume to 6 L.
e anodic solution was prepared in a nitrogen-filled glovebox by weighing sodium 369 anthraquinone-2-sulfonate (AQS) into an 8-dram vial (7.69 g, 24.8 mmol, 5 mol%), LiBr into 370 two 8-dram vials (2 × 52 g vials = 104 g, 1200 mmol, 2.4 equiv). In a nitrogen-filled glovebox, 371 lithium carbonate (55 g, 744 mol, 1.5 equiv) was weighed into a 500 mL Nalgene container. 372 AQS and 1 vial of LiBr were added to a 1 L Nalgene bottle fitted with a cross-shaped stir bar 373 inside the glovebox. To a second 1 L Nalgene bottle fitted with a cross-shaped stir bar was added the 2nd 374 vial of LiBr. To each of the Nalgene bottles was added approximately 750 mL of 375 anhydrous NMP from 2 × 1 L bottles. Each Nalgene bottle was mixed using rotary stirring for 1 376 h. On the day of reaction, the bottles were then removed from the glovebox, the stir bar was 377 removed, and the contents were charged to the anolyte reservoir (12 L round bottom flask). The 378 bottle was rinsed with remaining NMP (approx. 250 mL NMP per bottle). Additional dry NMP 379 (1 L) was used to rinse the two Nalgene bottles. Lithium carbonate was added into the anodic 380 reservoir to avoid accumulation of generated protons in solution. To retain the lithium carbonate, 381 it was packaged into seven pouches made of filter paper sealed with polypropylene zip ties 382 (approx. 7.9 g per pouch) for a total of 55 g of lithium carbonate charged. Finally, 3 L of NMP 383 was added to the anolyte reservoir to bring the total volume to 6 L. Vše distribuováno v malých dávkách osobní spotřeby, prokurátor vzdal sledování. Přiznali jen, že anolytu bylo 6 l s 27,4 g vody a 3 l katolytu s 4,4 g vody Fisherovou metodou . Oxidací AQS by jí vzniklo až ? ví Bůh Božehnaných 20x24,8 mmol = 0,496 mol = 8,9 g H2O.
Bože? Proč se bojí vody víc než Tebe, když mají na 357% podmočená rozpouštědla! Samotnou vodu by proudem 6 A rozbíjeli 4,4 hod a pokud by reakcí H2O či H2 vznikal HBr, recyklací HBr by šlo odkouřit všechny organické bromidy v anolytu.
435 catholyte consisted of 0.6 M Bobbitt’s salt (4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine…
Takovouhle Hobbitovu sůl by na katodě mohli redukovat celá léta a ušetřili by spoustu proudu.
556 Comparison between amine and mediated H2 reductants… Redukující aminy zadarmo neprozradí.
566 … Hünig's base. Zas to hledat v Criminal Chemistry.
Google: A visible-light enabled, chemoselective photoreduction of 1,2-dicarbonyl compounds by using Hünig's base as reductant is reported. To by mohlo být o technickém konopí ve skříni!

Odpovědět


Re: Naturaly, ni kdo to v Nature ne čte, ni kdo tomu ne roz umí, … klobouk v křo ví , a pod ním: kdo ví? !

Josef Hrncirik,2023-08-31 16:38:59

V předchozím textu mezi ř. 369 - 382 jsou pohozena cca čísla 369, 370,…382 a Naturaly jsou to jen nesmrtelné ostatky č. ř. kopírovaného textu z Nature.
News are: 519 ř. accessible rates of electrochemical AQSH2 oxidation. See Fig.3c in the manuscript for further analysis. … (fig. 3c): Monitoring of Li+ in the cathodic reservoir over time during electrolysis. Aliquots of catholyte solution were analyzed using ICP-OES to determine Li+ concentration, which is plotted on the y-axis. See the Supplementary Information for details. We observed the correct starting concentration of 0.1 M, derived from the weight of LiBr in starting electrolyte, followed by a linear increase over time. This is consistent with the selective transport of Li+ rather than H+ ions across the Nafiguon high rezistance cation exchange membrane.
Podle 4.ř. nad ř. 435 by v katolytu mělo vzniknout celých 0,992 mol LiBr. V 3 l katolytu však jej dle analýzy přibylo jen 0,3 mol, protože koncentrace v jeho 3 l se zvýšila jen na 0,2 M. V katolytu však koncentrace musí nutně vzrůst jednoduše a stejně z převodu přišlých Li+ i chemickou redukcí vzniklých Br-. Celkem tam přibude právě max. 0,992 mol LiBr/3 l, tj. nakonec katolyt může být max. (0,3+ 0,992)/3 = 0,431 M LiBr (nalezeno 0,21 M !!) Vypadá to na nepovedený s myšlenkový ex peri ment!! Pokud by se koncentrace LiBr mezi katolytem a anolytem měla spravedlivě vyrovnat, jde to jedině Mafiózním tunelem přes pro Br- ne propustný selektivní kationvýměnný Nafiguon. Pak by v okolí obou elektrod byla stejná koncentrace LiBr:
(0,1.(3+6+0,992)/(3+6)=0,21 M LiBr, kterou honáci na "měřili".
Z anodových 6 l přešlo přes Nafion 0,992 mol Li+ (ev. jen částečně zaměněných za proniklé, proudem kapaliny anolytu nestržené H+ ionty) do do katodových 3 l, kde redukcí vzniklo z org. bromidů až 0,992 mol Br- tj. max. tam přibyla koncentrace LiBr o 0,331 M LiBr, tj. až max. na výše uvedených 0,431 M LiBr, menší o ev. elektrolýzu až 0,496 mol vody z analýzy metodou K. Fischer v cirkulujících rozpouštědlech či proniklých H+ ). Pro jistotu neměřená koncentrace anodových 6 l měla být startovních 0,1 M + od AQS z Li2CO3 přišlo prý přesně teoretických 0,992 mol Li+ a stejně ihned odešlo do katodového prostoru kvůli přísné selektivitě Nafiguonu (převodové č. aniontu =0!) a anolyt by teoreticky měl mít koncentraci (0,1+0,992-0,992)/6 = 0,1 M. Protože stejně přišlo a hned i odešlo, koncentrace měla být konstantní startovních 0,1 M LiBr. Samotná elektrolýzy výše uvedeného veškerého množství H2O 0,496 mol by potlačila vznik až 0,992 mol Br-, tj. stejně i LiBr a 0,496 mol drogy ArAlk. Proto bylo záhodno provést i analýzu anolytu a H2 v anolytové atm. a H2O v rozpouštědlech ev. Li2CO3 +LiHCO3 po elektrolýze!
Oproti teorii chybějících (0,431-0,2)M LiBr.3 1itry = 0,693 mol LiBr tj. 70% podíl na mechanizmu či účinnosti celého procesu neměli odbýt jen svým nedbalým: „.. . concentration of LiBr in starting electrolyte, followed by a linear increase over time. This is consistent with the selective transport of Li+ rather than H+ ions across the Nafiguon high rezistance cation exchange membrane“ a je ve sporu s očekávaným selektivním trans sportem Li+ přes mem blánu. Pochopitelně pokud to ne byl Nafiguon. Vyrovnání koncentrací LiBr na obou stranách pro kationty propustné membrány však není teoreticky možné kvůli extrémně pomalému průchodu nutných aniontů, tj. Br-. Bylo by to možné jen přes defekty velkého průměru či netěsností. Rozpouštědlo NMP i droga touto membránou prochází poměrně snadno. Při vyrovnání koncentrací LiBr v kato i anolytu by v nich byla koncentrace LiBr stejných 0,21 M LiBr, avšak objem katolytu by vzrostl na
3 lt.0,431 M LiBr/0,21 M LiBr = 6,16 l, tj zvětšil se o 3,16 l, o které se nutně zmenšil objem anolytu.
U silně zdrogovaných analytiků pak došlo k snadně pochopitelné záměně obou elytů.
Podle fig.5.c to k dosažení koncentrace 0,21 M LiBr elektrolyzovali cca 960 min. proudem 6 A, tj. brutálně tam vecpali nikoli jen deklarovaných 0,992 mol e-, ale pro sichr 3,58 mol e- tj. 3,58 F, tj. 361% deklarace.
Aby se f tom pra se se Vy znalo!!
Droga byla ne sporně velmi qualitní i quantitní!!!

Odpovědět


Neschválené podnikání v chemii bez sociálního pojištění včasným placením výpalného je velmi riskantní.

Josef Hrncirik,2023-08-31 17:13:05

Prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 422 795 znaků včetně
mezer
Seznam užitých zkratek
CPZ Cela předběžného zadržení
ESLP Evropský soud pro lidská práva
KŘP Krajské ředitelství policie
KÚ PČR Kriminalistický ústav Policie České republiky
MSM Methylsulfonylmethan
NCOZ Národní centrála proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování
Policie České republiky
NPC Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České
republiky
OČTŘ Orgán činný v trestním řízení
OKTE Odbor kriminalistické techniky a expertiz
OOP Obvodní oddělení policie
OPL Omamné a psychotropní látky
OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dítěte
PČR Policie České republiky
SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
tr. ř. Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
tr. z. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
UNODC Úřad Organizace Spojených národů pro drogy a kriminalitu
ÚSČ Útvar speciálních činností Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
ÚZČ Útvar zvláštních činností Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
VSČR Vězeňská služba České republiky
ZCS Zákon č. 17/2012 Sb., zákon o Celní správě České republiky
ZMJS Zákon č. 104/2013 Sb., zákon o mezinárodní justiční spolupráci
ZPČR Zákon č. 273/2008 Sb., zákon o Policii České republiky
ZÚTR Záznam o zahájení úkonů trestního řízení
ZVTOS Zákon č. 169/1999 Sb., zákon o výkonu trestu odnětí svobod

120445748.pdf

Zajímavé a aktuální jsou i: 5 Úvahy de lege ferenda z Zajišťování digitálních stop pro účely trestního řízení

Odpovědět


Re: Naturaly, NSA všude Vy zmizíkovala odkazy na čl.: Nature . 2023 Aug 21. doi: 10.1038/s41586-023-06534-2. Online ahead of print. Ergo, kdo to v Nature ne čte, ni kdo tomu ne roz umí, … klobouk v křo ví , a pod ním: kdo ví? !

Josef Hrncirik,2023-09-01 10:24:04

Last moment Control+ Summary.

Pokud se nechtěli zmocnit Pt + Pd, začínat si s hydrogenací chinonu přinese jen další vodu +
komplikace, i kdyby jen s eliminací 1 H+/na 1 e- dodaný nutně k redukci org. bromidů.
490ř. "... Both Pd/C and Pt/C catalysts demonstrated rapid rates of AQS hydrogenation,
achieving quasi-complete conversion within 15 min. Pd/C was selected due to its lower cost... " je sice zatím ve sporu s tržní realitou spekulací s cenami Pd, ale jasnozřivě předjímá neobyčejný vzrůst ceny C za unci.
Rozpouštědla se měli pokusit vysušit drastickými vysoušedly před vlastní reakcí, ev. i jen jednoduchou elektrolýzou přítomné vody. Vody v rozpouštědle měly neuvěřitelnou přesilu 27,4 g anolyt + 4,4 g katolyt = 31,8 g z analýzy Fischer metodou + jejich odhad nezachycených 10% H+ by by byl cca 0,0496 mol , tj. celkem 1,82 mol H2O. Vztaženo logicky a přehledně na základ 1 H2 či raději 1 F náboj (k čemuž se Naturaly nedopočítali, by jich ne kalé rejdy byly odkryty již na 1. pohled!), pak by k likvidaci vod bylo potřeba 2.1,82/(2.0,992) = 1,83 F vysušující plácnutí do vody + 1 F nutný k redukci/ 1 F nutný k redukci = až 283% náboj nutný oproti zaručeně suchému procesu. U 16 h elektrolýzy proudem 6 A měli uvést chod napětí nejlépe místo času vs. % nábojovému přebití proti 100% teorie.
Obětovaná anoda z Li, Na,(metalické, interkalované či čerstvě nabité iontové anody (Zn Pb, ?Cu +? pro sichr anionaktivní membr.) by pravděpodobně ani nepotřebovala Nafion membránu velkého odporu.

Nejspíš by to fungovalo i bezdrátově s rejdícím Na či Li na hladině, bez kompromitace elektroměrem.

Odpovědět

Mafioni použili H2 či dihydroatrachinonovou anodu a nafiguonu Nafionovou membránu.

Josef Hrncirik,2023-08-30 15:25:44

Tím nutně pouštěli do Varny škodlivou H2O ev. H+ či H2. Redukci organických bromidů k produkci zkřížených uhlovodíků prováděli na Ni elektrodě, aktivované ev. čerstvě vyloučeným Ni z komplexů NiBr2 s bi- či tri-pyridiny. Není jasné zda nejlepší redukovadlo byl Ni, Ni+ ?či vázaný na ev. viologen.
Zcela jasno však = , že Nafi(gu)on propouští do katodového prostoru ev. nezreagované Ni++ a hlavně pyridiny z chelátů. Ty = pak nutno oddělat (vydělit a recyklovat).
Přechodu kationtů do anodového prostoru by zabránila ab solutní negace Nafi(gu)on ové mebrány Novou čínskou, aniontvýměnnou.
NAD hladinami by proud tekl nedotknutelným drátem, POD hladinou by se vynořil z Ni nesen jsa Br- vyrvanými z bromidů. Pronikli by vstřícnou čínskou mem bránou a začaly by nade všechny meze nabíjet sv(ú)o(l)dnou ano, du; která by jejich nevázaný, tj. až destruktivní náboj lehce uzemnila po oxidační reakci nekompromissním posláním do redukující katody.
Oxidovat Br- na Br2 by šlo na C anodě, ale vyžadovalo by to exotické inertní rozpouštědlo a korodovalo by to mem bránu. Všechny Nás spasí včas ne kompromisně obětavá Ano Da Obětovaná.
S nejlepší nejzelenější H2 i maskovanou jako chinonovou se to p(r)omočí. 2. méně nejlepší je Li, hned za ní podle Mendělejeva 3.=Na.Summa SummarumSomárom:ArBr+AlkBr=ArAlk+2NaBr;E°=cca+1,5V

Odpovědět

Vadí jim zvlhlé. Prachy, katody i anody.

Josef Hrncirik,2023-08-28 16:21:46

Při výrobě drogy ArAl se elektro filní Br musí nutně od štěpit jako anionty Br- a vzniklé org. zbytky se musí zredukovat na radikály, které pak následně kéž by rekombinují na drahou.
Je to stejně hodnotné vysvětlení, jako kdyby vznikly formální analogy Grignardových organokovů, které pak disproporcionují na bromid kovu a as sociují na žádoucí drahou.
Jestliže je v elektrolytu dostatečné množství H2O, elektrony tlačené do katody, ev. i jen volně z kovu velmi reaktivního vystupující jen vyrobí H2, ev. z org. bromidu vznikne drogisticky nezajímavý uhlovodík nebastard a žíravý HBr. Je to skoro jako placení proudu v pěstírně.
I když nás především zajímají děje na katodě (redukce), bez anody se proud ne z cizí.
Elektrolytem i Nafiguonem nejlépe prochází kationty H+, Li+, Na+. H2O i H však na katodě vadí.
Pokud byla ve Varně použita H2 elda z palivového článku a za Mafionem použitým Nafiguoni bylo vyprahlé vysušené ro z pouště dlo pochopitelně s LiBr aby to trochu vodilo, nedošlo až na škodlivý vliv vody a H+ pronikajících přes Nafiguon, protože rozpouštědlem vysušený Nafiguon se ukázal býti uzavřeným gate jako hrdlo krutě sevřené krutou žízní.
Mafioni proto proto ny rvali z antrahydro chinonu anodou do absolutního LiBr v N-metypyroli Donu a rychlým bočníkovým proudem I=0 A je čerpadlem hnali do neutralizačního septiku, kde byli neutralizovány velkou přesilou Li2CO3 + 2 H+ = 2 Li + CO2 + H2O. Jen nemnohé H+ pronikly přes Nafiguon až na katodu. Jak vidno, H2O nelze se zbavit ani ve vyprahlém létě.
O to víc byl zatím dočasně? zvlhčen velký obsah pů vodně suchoučkého septiku. Takto snadno dočasně za všechny prachy udrželi svoje prachy dry.
Tyto problémy by neměli, kdyby místo an tra hydrochin onu požili např. bezv. hydrochinonát Li, či zatracenou dendritickou Li ano du, či s inter ka lovanou ano dou, nebo jako socky mohli požít i vy bytou katodu z hřebíkem probité té H3DA battery z Horní Abs. Suché.

Odpovědět


Když požívají H2 či anthraquinone snižují výtěžek drogy a zamočí si vodou velmi obtížně vysušitelné roztoky LiBr

Josef Hrncirik,2023-08-28 21:09:34

Při požívání zatracené Li anody by koncentrace LiBr v anodovém roztoku byla stálá, ale v katodovém by rostla koncentrace drogy a LiBr. Ty by šly oddělit třeba i krystalizací ochlazením.
Z org. bromidů redukcí získaný nový LiBr by se dal rozložit na prvočísla elektrolýzou taveniny nebo mnohem nenápadněji zakázanou amalgamovou či v nouzi galliovou metodou.
Zelený kruh je uzavřen, (lithium čisté či amalgam do anody), Br2 do přípravy org. bromidů.
Ani vodíku, Anthradihydroquinonu NATOž Nafiguonu netřeba.
Možná by to jelo (i bez vnějšího proudu) dostatečnou rychlostí na Li baterii ze své zatracené anody.

Odpovědět


Česká cesta výroby drogy, požívala H2 již před desetiletími!

Josef Hrncirik,2023-08-28 21:23:33

Roztoky se mísily a reagovaly a hydrogenovaly v Roztokách u Prahy, jak je dobře známo po celém FšehoMíru.

Roman Zeman | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 194, 1995/4

Odpovědět


Česká cesta výroby drogy požíváním Li nakrouhaného z baterií je také zdokumentována! la H2 již před desetiletími!

Josef Hrncirik,2023-08-28 21:36:51

Clandestine drug laboratories,
Obrázek 6, s.30: Možné provedení one-pot reakce dle experimentu a studie A. Ciesielskeho [14 p. 30]

Odpovědět


U nástrahách Stahlovy anthradihydroquinone cesty se podobně jako o úskalích nitrostyrenové stezky brzy dočtete ve Vašem oblíbeném Forensic Chemistry!

Josef Hrncirik,2023-08-29 07:26:46

DOI:10.1016/j.forc.2018.12.003

Odpovědět

Vodíkové fantasmagorie se stále vracejí

Jiří Kolumberský,2023-08-28 07:33:27

Vodík jako palivo je absolutně neperspektivní. Jo fyzikální a chemické vlastnosti předurčují maximálně jak třaskavinu do balónků, ve kterých se stejně už mnoho let nepoužívá.

Odpovědět


Re: Vodíkové fantasmagorie se stále vracejí

Pavel Vitvar,2023-08-28 12:00:03

A jako náhrada zemního plynu pro prach sprosté spalování třeba v plynových turbínách pro výrobu elektřiny je to v pohodě? Co si o tom myslíte?

Odpovědět


Re: Re: Vodíkové fantasmagorie se stále vracejí

Jirka Naxera,2023-08-28 12:25:09

Tak on je (zatim) problem ho ciste vyrobit, plus prinasi dost silne technologicke "celendze" i pri doprave a skladovani.
Jeden z problemu jsou velmi male molekuly, ktere projdou prakticky vsude. A s kovy se take tak moc nekamaradi.

Odpovědět


Nemám nic proti H bombám (žádnou ochranu)

Josef Hrncirik,2023-08-28 12:31:04

Video: Shannon S. Stahl - Schneller Frontier Lecture je však nejasně jasně lekce již za hranicí.
Vyřešit si rychlé odbourávání alkoholů je nesporně důležité pro každého chemika, ale šlo jen o klasickou homogenní katalýzu s Pd, Ru, Cu komplexy bez elektrochemických návazností.
S elektrochemickou XC redukcí, ani s H2 anodou či H2O to nemělo nic společného.
Stejně to bylo naštěstí i na velké obrazovce nečitelné.

..."Stahl s kolegy vytvořili systém, který využívá chinon k odebírání elektronů z vodíku. Významným rysem celého procesu je, že funguje bez přítomnosti vody. Palivové články totiž typicky vodu obsahují, ale voda by v tomto případě mohla dělat potíže při výrobě farmaceutických látek. Systém rovněž využívá elektřinu k tomu, aby byly získány elektrony o vyšší energii, než jakou obvykle mají elektrony získané z vodíku. ..."

University Wisconsin: “...This work is connected to a broader effort to create a hydrogen infrastructure that goes beyond fuel cells and energy production,” says Mathew Johnson, a postdoctoral researcher in the chemistry department who led the study. “This work shows that hydrogen can be combined with electricity to make new drugs.”

Byl splněn rozkaz strany zeleně elektrifikovat výrobu prekurzoru drogy ArAlk.
Stále ale nebylo zřejmé oč jde a bylo nutno nahlédnout do akcelerovaného preprintu
Nature https://doi.org/10.1038/s41586-023-06534-2 (2023)
Teprve tam se ukázalo, že jde o plnou elektrifikaci zkřížené kondenzace aromatického a alifatického bromidu kovovým zinkem: Aryl-Br + Zn + Alkyl-Br = Aryl-Alkyl + ZnBr2.
Z odpadního ZnBr2 sice lze elektrolyticky regenerovat Zn do nové šarže i Br2 pro bromidy tamtéž.
Je to však málo elektrifikované a nikde žádný H2!
Při regeneraci Zn na katodě by stačilo malé, neustále elektrolýzou obnovované množství Zn.
Obvod však musí být uzavřen a na anodě by bylo záhodno uvolňovat Br2 či alespoň nějak vychytávat z redukce nutně vznikající Br- či dokonce Br2 ale nenabromovat si drahou dorogu či roz pouštědlo. Katodový a anodový Roztoky by se u Prahy neměly volně mísit oddělením nejlépe přes selektivně jen kationy propouštějící mem bránu cca Nafion typu a ceny.
Při obvyklém pořadí redukce, (katoda = vnucené nabíjecí - = vybíjecí +), komplementárně anoda ...; pak návrh = Zn; ZnBr2.rozp.!Bbr2;; Nafion; C, Zn; ZnBr2.rozp.; ArBr, AlkBr,ArAlk droga!
Po 1. šarži drogy by se rozpuštěná Zn anoda musela nahradit novou, připravenou jinde či jindy.
Vpravo Zn nepřibývá, ani neubývá!
(Zn vlevo - 2e- = zleva doprava (odsun) = vpravo Zn++ - ArBr - AlkBr + 2 Br- +ArAlk = ZnBr2+ pravá doroga vpravo hleĎ!
Fluorovaná Nafiguon by mohla přežít drsné bromování, difuzí by se přes ni k droze mnoho Br2 dostat nemělo, bude však liquidovat (rozpouštět) málo exotická roz pouštědla.
Problémem je malá vodivost elektrolytů a Nafiguonu málo vodnatelných. To snižuje účinnost a využití elektroly zeru.
Drogisté z UW tvrdí, že z vodnatého elytu je menší žeň méně kvalitní drogy. Nedá se to zachránit ani použitím Mn či Ni ani v radikálových? redukujících polypyridinových komplexech.
Stejně Ar i Alk kopulují velmi stochasticky.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz