Krokodýlí zabiják dinosaurů  
Aneb Představení strašlivého deinosucha

Obří lebka deinosucha, zrekonstruovaná a vystavená po dlouhá desetiletí v expozici Amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku. Kredit: Roland T. Bird; Colbert, Edwin Harris (1954); Wikipedia (volné dílo)
Obří lebka deinosucha, zrekonstruovaná a vystavená po dlouhá desetiletí v expozici Amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku. Kredit: Roland T. Bird; Colbert, Edwin Harris (1954); Wikipedia (volné dílo)

Není náhodou, že období druhohor přezdíváme „éra plazů“. V této době existovali nejen extrémně úspěšní, početní a rozmanití (neptačí) dinosauři, ale také aktivně létající ptakoještěři, mořští plesiosauři, ichtyosauři a mosasauři a v neposlední řadě i nepřeberné množství želv, ještěrů a zejména pak krokodýlovitých plazů. Stejně jako u ostatních jmenovaných, také v případě krokodýlů a jejich vývojových příbuzných se vyskytly gigantické formy, mnohem větší, než jsou jejich dnešní evoluční „bratránkové“. Na tomto webu už jsme si například představili obřího krokodýlovitého plaza druhu Sarcosuchus imperator, žijícího na severu Afriky v době před 133 až 112 miliony let, dále jeho o trochu mladšího příbuzného druhu Aegisuchus witmeri a konečně i mnohem mladšího gigantického miocenního kajmana druhu Purussaurus brasiliensis.[1] Všichni tito plazi nejspíš překonávali délku 10 metrů a byli tak výrazně větší než všichni současní krokodýli.[2] Řeč už byla i o samotném deinosuchovi, tedy „strašném krokodýlovi“, jak zní v překladu jeho rodové jméno. Tento pozdně křídový potenciální lovec dinosaurů byl sice zmíněn, ale nepochybně si zaslouží i vlastní samostatný článek. Co tedy dnes o tomto zástupci aligatoroidních krokodýlovitých plazů všechno víme? Deinosuchus byl bazálním (vývojově primitivním) zástupcem nadčeledi Alligatoroidea a byl tedy vzdáleným příbuzným dnešních aligátorů a kajmanů. Žil v období geologického věku kampán, asi před 82 až 73 miliony let, zejména na území západu Severní Ameriky (tehdejší Laramidie).[3] Jednalo se však o zeměpisně velmi rozšířený rod, jehož fosilie známe celkem z deseti amerických států, včetně Montany, Texasu a mnoha států na východním pobřeží.

 

Přibližný tvar těla deinosucha (zde zástupce typového druhu D. hatcheri), obřího příbuzného dnešních aligátorů a kajmanů. Tento krokodýlí kolos zřejmě dosahoval délky přes 10 metrů a hmotnosti kolem 5 tun. Kredit: Connor Ashbridge; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Přibližný tvar těla deinosucha (zde zástupce typového druhu D. hatcheri), obřího příbuzného dnešních aligátorů a kajmanů. Tento krokodýlí kolos zřejmě dosahoval délky přes 10 metrů a hmotnosti kolem 5 tun. Kredit: Connor Ashbridge; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Zkamenělé pozůstatky deinosuchů byly objeveny také na území Mexika a východní části Spojených států amerických, vyskytovali se tedy nepochybně na obou protilehlých pobřežích Velkého vnitrozemského moře, které v tehdejší době rozdělovalo velkou část severoamerického kontinentu.[4] Dosavadní objevy a výzkumy naznačují, že největších rozměrů dosáhli zástupci západní populace deinosuchů, populace na východním pobřeží byly zase mnohem početnější.

 

Porovnání velikosti největšího známého jedince krokodýla mořského (zelená silueta) s obřími vyhynulými krokodýlovitými plazy. Deinosuchus patřil nepochybně k těm největším. Kredit: Smokeybjb; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)
Porovnání velikosti největšího známého jedince krokodýla mořského (zelená silueta) s obřími vyhynulými krokodýlovitými plazy. Deinosuchus patřil nepochybně k těm největším. Kredit: Smokeybjb; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Není jisté, zda se jedná o odlišné druhy rodu Deinosuchus, dnes jsou totiž rozlišovány hned čtyři pravděpodobně validní (vědecky platné) druhy: typový D. hatcheri (popsán 1909)[5], dále D. rugosus (popsán původně jako Polyptychodon roku 1858)[6], D. riograndensis (popsán původně jako Phobosuchus roku 1954)[7] a konečně i D. schwimmeri (popsán roku 2020)[8]. Obří krokodýlovitý plaz se patrně živil především vodními obratlovci, od ryb až po obří mořské želvy a plesiosaury.[9] Ve sladkovodním prostředí pak mohl být také oportunistickým lovcem velké suchozemské kořisti, jakou byli například i tehdejší dinosauři.[10] Ve svých ekosystémech byl často větším dravcem, než tamní teropodní dinosauři a mohl tak představovat dominantního predátora v celém ekosystému.[11]

 

Ostatně odhady síly jeho čelistního stisku, které se pohybují od 18 000 až po téměř 103 000 newtonů, z něj činí skutečnou mašinu na zabíjení drtivým stiskem.[12] Pokud by platil nejvyšší odhad, pak by deinosuchus disponoval nejsilnějším stiskem čelistí mezi všemi známými suchozemskými tvory (a předčil by i slavného tyranosaura) a už tak drtivou sílu stisku dnešního krokodýla mořského by překonával asi šestinásobně![13] Deinosuchové mohli číhat na kořist celkově ponoření ve vodním sloupci, přičemž nad hladinu vyčníval jej jejich výrazně vypouklý a zakulacený konec čenichu s nozdrami a případně pak i očnice. Hřbet pokrývala série velkých zaoblených osteodermů – kostěných destiček v kůži, chránících je při útocích na velká a nebezpečná zvířata, která se nejspíš přicházela napít k řece nebo jezeru, v němž číhali.[14] Zuby deinosucha až o velikosti „banánů“ (jak uvádějí často média) byly mohutné a některé vykazovaly stavbu vhodnou pro drcení, spíše než kousání a trhání. Není jisté, jak dlouho deinosuchus žil, histologické výzkumy jeho kostí ale naznačují, že plné pohlavní dospělosti dosahoval až zhruba po 35 letech a mohl se dožívat i výrazně přes 50 let.[15] A jaké velikosti tedy tento krokodýlí gigant dorůstal? V roce 1954 bylo odhadnuto, že původce 1,5 metru dlouhé lebky a údajné 1,8 metru dlouhé spodní čelisti měřil na základě porovnání tělesných proporcí s recentním krokodýlem kubánským celých 15 metrů!


Tento fantasticky vyhlížející údaj byl nicméně později výrazně snížen, protože s objevem kompletnějších koster se ukázalo, že tělo deinosucha nebylo tak protáhlé, jak se paleontologové Edwin H. Colbert a Roland T. Bird v 50. letech domnívali. Jejich kolegové Gregory M. Erickson a Christopher A. Brochu v roce 1999 odhadli délku dospělého deinosucha na realističtější rozpětí 8 až 10 metrů a jeho hmotnost na úctyhodných 2,5 až 5 tun[16] (pro srovnání lze uvést, že největší dosud známý exemplář krokodýla mořského – největšího dnes žijícího plaza – měřil na délku asi 6,3 metru a vážil 1,3 tuny)[17]. S ještě vyšším údajem 12 metrů délky a fantastickou hmotností 8,5 tuny přišel v roce 2002 paleontolog David R. Schwimmer, který o deinosuchovi vydal obsáhlou knižní publikaci. Schwimmer uvádí, že zatímco běžně velké exempláře druhu D. rugosus mají lebku dlouhou přibližně rovný 1 metr a jejich délka dosahovala asi 8 metrů a hmotnost 2,3 tuny, jedna lebka z Texasu dlouhá 1,31 metru patřila jedinci o celkové délce 9,8 metru.[18] Ještě větší lebka patřila obřímu jedinci druhu D. riograndensis a byla popsána roku 2005. Fosilie má podobu fragmentu dolní čelisti a celková délka lebky je odhadována na 147,5 cm. Délka těla původce této fosilie byla na základě porovnání s tělesnými proporcemi aligátora severoamerického odhadnuta na 10,6 metru, což je zhruba o 70 % vyšší údaj než u největšího dosud známého a změřeného jedince krokodýla mořského.[19] Ani tak ovšem nemusel být Deinosuchus největším krokodýlovitým plazem v dějinách života na Zemi – rody jako Purussaurus, Sarcosuchus nebo Rhamphosuchus mohly přinejmenším svojí délkou tohoto obra překonávat.[20] I v posledních letech přicházejí zajímavé nové objevy a o obřím deinosuchovi se tak dozvídáme stále nové informace. Například se zdá, že jeho přímí vývojoví předkové mohli žít na území dnešní Britské Kolumbie v Kanadě.[21] Vědci také objevili vzácné fosilie malého mláděte deinosucha, dlouhého jen kolem 1 metru.[22] Co asi o tomto pravěkém „aligátořím“ obrovi s ocelovým stiskem čelistí zjistíme příště?


Napsáno pro weby DinosaurusBlog a OSEL.

 

Short Summary in English: Deinosuchus (“terrible crocodile”) is an extinct genus of giant alligatoroid crocodilian, distantly related to modern alligators and caimans that lived about 82 to 73 million years ago, during the late Cretaceous period. It was perhaps up to 10.6 meters long and its mass probably exceeded 5 000 kg.

 

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Deinosuchus

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/d/deinosuchus.html

https://www.mindat.org/taxon-8632082.html

https://www.livescience.com/terror-crocodile-banana-teeth.html

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/30-foot-terror-crocodile-ambushed-dinosaurs-waters-edge-180975561/

 


 

[1] Paiva, A. L. S.; et al. (2022). Body size estimation of Caimaninae specimens from the miocene of South America. Journal of South American Earth Sciences. 118: 103970.

[2] O’Brien, H. D.; et al. (2019). Crocodylian Head Width Allometry and Phylogenetic Prediction of Body Size in Extinct Crocodyliforms. Integrative Organismal Biology. 1 (1): obz006.

[3] Foster, J. R.; Hunt-Foster, R. K. (2015). First report of a giant neosuchian (Crocodyliformes) in the Williams Fork Formation (Upper Cretaceous: Campanian) of Colorado. Cretaceous Research. 55: 66–73.

[4] Anglen, J. J.; Lehman, T. M. (2000). Habitat of the giant crocodilian Deinosuchus, Aguja Formation (Upper Cretaceous), Big Bend National Park, Texas. Journal of Vertebrate Paleontology. 20 (Supplement to 3): 26A.

[5] Holland, W. J. (1909). Deinosuchus hatcheri, a new genus and species of crocodile from the Judith River beds of Montana. Annals of the Carnegie Museum. 6: 281–294.

[6] Emmons, E. (1858). Report of the North Carolina Geological Survey. Henry D. Turner. (str. 219–22).

[7] Colbert, E. H.; Bird, R. T. (1954). A gigantic crocodile from the Upper Cretaceous beds of Texas. American Museum Novitates. (1688): 1–22.

[8] Cossette, A. P.; Brochu, C. A. (2020). A systematic review of the giant alligatoroid Deinosuchus from the Campanian of North America and its implications for the relationships at the root of Crocodylia. Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (1): e1767638.

[9] Schwimmer, D. R.; Williams, G. D. (1996). New specimens of Deinosuchus rugosus, and further evidence of chelonivory by Late Cretaceous eusuchian crocodiles. Journal of Vertebrate Paleontology. 16 (Supplement to 3): 64.

[10] Brochu, C. A. (2003). King of the Crocodylians: The Paleobiology of Deinosuchus. PALAIOS. 18 (1): 79–82.

[11] Mohler, B. F; McDonald, A. T.; Wolfe, D. G. (2021). First remains of the enormous alligatoroid Deinosuchus from the Upper Cretaceous Menefee Formation, New Mexico. PeerJ. 9: e11302.

[12] Erickson, G. M.; et al. (2012). Insights into the Ecology and Evolutionary Success of Crocodilians Revealed through Bite-Force and Tooth-Pressure Experimentation. PLOS ONE. 7 (3): e31781.

[13] Schwimmer, D. R. (2002). The Life and Times of a Giant Crocodylian. King of the Crocodylians: The Paleobiology of Deinosuchus. Indiana University Press (str. 1–16).

[14] Blanco, R. E.; Jones, W. W.; Villamil, J. N. (2014). The ‚death roll‘ of giant fossil crocodyliforms (Crocodylomorpha: Neosuchia): Allometric and skull strength analysis. Historical Biology. 27 (5): 514–524.

[15] Schwimmer, D. R. (2002). The Size of Deinosuchus. King of the Crocodylians: The Paleobiology of Deinosuchus. Indiana University Press (str. 42–63).

[16] Erickson, G. M.; Brochu, C. A. (1999). How the ‚terror crocodile‘ grew so big. Nature. 398 (6724): 205–206.

[17] Britton, A. R. C.; Whitaker, R.; Whitaker, N. (2012). Here be a Dragon: Exceptional Size in Saltwater Crocodile (Crocodylus porosus) from the Philippines. Herpetological Review. 43 (4): 541–546.

[18] Schwimmer, D. R. (2002). The Size of Deinosuchus. King of the Crocodylians: The Paleobiology of Deinosuchus. Indiana University Press (str. 42–63).

[19] Farlow, J. O.; et al. (2005). Femoral dimensions and body size of Alligator mississippiensis: estimating the size of extinct mesoeucrocodylians. Journal of Vertebrate Paleontology. 25 (2): 354–369.

[20] Brochu, C. A. (1999). Phylogenetics, Taxonomy, and Historical Biogeography of Alligatoroidea. Society of Vertebrate Paleontology Memoir. 6: 9–100.

[21] Plint, A. G.; Helm, C. W.; Lockley, M. G. (2022). Crocodylian and dinosaur trace fossil assemblages from crevasse splay/levee and floodplain lake environments: middle Cenomanian Dunvegan Formation, northeast British Columbia, Canada. Historical Biology. 35 (3): 403–429.

[22] Brownstein, C. D. (2019). First Record of a Small Juvenile Giant Crocodyliform and its Ontogenetic and Biogeographic Implications. Bulletin of the Peabody Museum of Natural History. 60 (1): 81-90.

Datum: 13.09.2023
Tisk článku


Diskuze:

Obří krokodýli

Tomáš Novák,2023-09-14 10:20:04

Druhohory jsou zkrátka érou plazů, a to není jen o dinosaurech, ptakoještěrech a plesiosaurech. Těch obřích krokodýlovitých plazů muselo existovat ještě mnohem víc (druhů), byli nesmírně úspěšní a mnohem rozšířenější než dnes...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz