Až vznikne příští superkontinent, přijde ohromné horko a vymírání. Zase  
Jak bude vypadat Země za 250 milionů let? Jestli jsou naše odhady správné, vznikne další superkontinent, i když není jasné, jak bude vypadat. Bude to klimatické peklo, stejně jako byla Pangea před cca 300 až 200 miliony let. Savci to tehdy přežili, uvidíme, jak dopadnou na příštím superkontinentu.
Peklo budoucího superkontinentu. Kredit: University of Bristol.
Peklo budoucího superkontinentu. Kredit: University of Bristol.

Není tajemstvím, že desková tektonika pohání pozemské kontinenty, aby jezdily sem a tam. Jejich pohyb přitom není jen tak nahodilý. Podle toho, co víme, naše planeta prochází ohromujícím superkontinentálním cyklem. Opakování v tomto cyklu nejsou úplně stejná. Dochází k tomu, že se během 300 až 500 milionů let pozemské kontinenty nahloučí dohromady a vytvoří superkontinent, který se poté rozpadne na jednotlivé kontinenty, co se navzájem vzdálí.

Alexander J Farnsworth. Kredit: University of Bristol.
Alexander J Farnsworth. Kredit: University of Bristol.

 

Geologové věří, že na Zemi postupně vzniklo nejméně sedm superkontinentů, v pořadí Vaalbara, Ur, Kenorland, Columbia/Nuna, Rodinia, Pannotia a Pangea, přičemž ty nejstarší nebyly moc velké a jsou s mnoha otazníky. Existence Pannotie jako plnohodnotného superkontinentu je zase dnes zpochybňovaná. Zároveň je jasné, že vznik i zánik superkontinentu zásadně ovlivní prostředí celé planety, ale na druhou stranu, mnohobuněčný život zažil jen dva nejmladší superkontinenty, z nichž zřejmě jen Pangea byla pořádná a se vším všudy.

 

Alexander Farnsworth z britské University of Bristol a jeho kolegové, jak sami v úvodu své studie přiznávají, se svezli na vlně vizí planety rozpálené kvůli oxidu uhličitému. Není sice úplně jasné, jak těsněji souvisí dnešní situace se superkontinentálním cyklem, ale když se omezíme na vědu, jde o docela zajímavý výzkum, byť s problematickými předpoklady.

 

Farnsworth a spol. vzali superpočítač a zhotovili první plnohodnotný klimatický model velmi vzdálené budoucnosti Země. Zaměřili se přitom na hypotetický vznik příštího superkontinentu, k němuž by mělo dojít za zhruba 250 milionů let. A tady začínají problémy. Superkontinentů vzniklo jen pár a detaily neznáme. Mechanismy, které pohánějí superkontinentální cyklus, jen tušíme. Docela dobře se může stát, že příště to bude se superkontinentem nějak jinak.

 

Přehlídka superkontinentů. Kredit: SimplisticReps, Wikimedia Commons, CC BY-SA
Přehlídka superkontinentů. Kredit: SimplisticReps, Wikimedia Commons, CC BY-SA

Další věc je, že existuje hned několik hypotetických modelů příštího superkontinentu, pokud tedy nějaký vznikne. Farnsworthův tým pracoval s modelem Pangea Ultima, v dnešní době je přitom poněkud více preferovaný model Amasia. Badatelé každopádně dospěli k závěru, že dojde k vývoji mohutných klimatických extrémů, před nimiž veškeré lidmi vypouštěné emise blednou závistí. Vznik superkontinentů typicky doprovázejí četné vulkanické erupce, v jejichž důsledku může docházet k ohřátí klimatu. Rovněž se mění mořské proudy, směry větrů a mnoho dalších parametrů klimatu. Většina souše se v době superkontinentu stane neobyvatelnou.

 

Simulace dovedly badatele k závěru, že vznik superkontinentu povede k dalšímu masovému vymírání, v němž skončí většina savců. Ve skutečnosti to ale není nic nového. Už dlouho víme, že minulý superkontinent, tedy Pangea, byl klimatickým peklem, v němž především vnitrozemské části superkontinentu představovaly naprosto vyprahlé pustiny spalované pekelným žárem, v nichž by dnešní organismy většinou nevydržely ani chvíli. Mimochodem, savci to tehdy přežili, protože vznikli v době, kdy se Pangea teprve začínala spojovat, a zažili největší klimatické extrémy superkontinentu.

 

Pokud jde o vymírání, určitě to není tak, že by superkontinent byl bezprostřední příčinou masového vymírání. Pangea vznikala velmi dlouho, pak existovala asi tak 100 milionů let, a poté se zase velmi pozvolna rozpadala. Masová vymírání, pokud víme, jsou mnohem rychlejší. Mnohem pravděpodobnější je scénář, že existence superkontinentu Pangea vytvořila náročné klimatické podmínky, které dlouhodobě zatížily ekosystémy i druhy, co v nich žily, takže se staly více zranitelnými. Superkontinent byl předehrou k nejmasovějšímu vymírání na konci permu, které ale bylo bezprostředně spuštěno něčím náhlým a dramatickým, zřejmě gigantickými trapovými erupcemi v oblasti dnešní Sibiře.

 

Video: The Whole Saga of the Supercontinents

 

Literatura

University of Bristol 25. 9. 2023.

Nature Geoscience online 25. 9. 2023.

Datum: 27.09.2023
Tisk článku

Související články:

Ovlivňuje rozmístění kontinentů geomagnetické pole?     Autor: Dagmar Gregorová (03.11.2011)
Nastartovaly deskovou tektoniku Země srážky s ohromnými asteroidy?     Autor: Stanislav Mihulka (29.09.2017)
Pohyby tektonických desek spouštějí apokalyptický vulkanismus     Autor: Stanislav Mihulka (12.09.2022)
Superpočítač předpovídá: Vznik budoucího superkontinentu začne v Pacifiku     Autor: Stanislav Mihulka (02.10.2022)Diskuze:

Superkontinent

Jiří Brtnický,2023-10-03 07:49:16

Dost zásadní je kde se bude superkontinent nacházet. V rovníkové oblasti, nebo ve vyšších zeměpisných šířkach? Podle toho může generovat i vznik velkého kontinentálního zalednění. A stím rozhodujícím vlivem CO2 bych byl opatrný, je to velmi pohodlné vysvětlení, dnes populární. V Ordoviku zasáhlo Zemi rozsáhlé zalednění, větší než v Pleistocénu při vysokých hodnotách CO2. Slunce mělo tenkrát o trochu nižší výkon, tak je to možné. Ale je také možné, že nám něco podstatného uniká.

Odpovědět

tektonika

Peter Kasala,2023-09-28 10:30:47

5:10

Odpovědět


Re: tektonika

Peter Kasala,2023-09-28 10:31:11

https://lepsiageografia.sk/rubriky/video-cez-ktore-sa-dotknete-lavy/

Odpovědět

No jasně...

Many More,2023-09-27 23:10:26

A tak pořád dokola.
Dyť je to furt stejný :-)

Odpovědět

Taky bych chtěl pracovat v takovém

Miroslav Gretschelst,2023-09-27 17:39:39

výzkumáku - tedy kdyby mi bylo o těch padesát míň.

Odpovědět

příště?

Josef Nýč,2023-09-27 16:56:07

jak to dopadne je opravdu ve hvězdách ( a nebo uvidíme, řekl slepý a - kamarád řekl : - šel do kina na němý film)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz